Waarde creeren in de keten: over. marktgerichtheid, innovatie en duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarde creeren in de keten: over. marktgerichtheid, innovatie en duurzaamheid"

Transcriptie

1 Waarde creeren in de keten: over marktgerichtheid, innovatie en duurzaamheid prof. dr Arjan J. van Weele Eindhoven University of Technology/Eindhoven Waarde creeren in de keten: over marktgerichtheid, innovatie en duurzaamheid Competition is eternal. There is no such thing as winning. There is no end to the game. Even if you compete and win today, you must compete and win tomorrow Kuniyasu Sakai Chairman Taiyo Kogyo Page 1

2 Waarde creeren in de keten: over marktgerichtheid, innovatie en duurzaamheid Competition between enterprises is based upon the belief that sustainable, product related competitive advantages are unlikely to be developed... Therefore, there is no mechanism to avoid competition. The only effective strategy is to confront it... Future competition will not be among individual companies... shareholder value will be determined by competitiveness of integrated supply chains... Are You Ready For It? Waarde creeren in de keten: over marktgerichtheid, innovatie en duurzaamheid Veranderingen in het concurrentielandschap Ketenmanagement als concurrentiefactor Waarde creatie Succesfactoren Quiz: vraag en antwoord met de zaal op stellingen Waarde creatie in ketens: resultaten van wetenschappelijk onderzoek Ketenmanagement, marktgerichtheid en innovatie Ketenmanagement, innovatie en duurzaamheid Leveranciers als bron van concurrentievermogen Samenvatting en conclusies. Page 2

3 Veranderingen in het concurrentielandschap Waarde creeren in de keten: over marktgerichtheid, innovatie en duurzaamheid Page 3

4 Veranderingen in het concurrentielandschap Page 4

5 Veranderingen in het concurrentielandschap The ten forces that flattened the world Flattener # 1 11/9/89 Flattener # 2 8/9/95 Flattener # 3 Workflow software Flattener # 4 Uploading Flattener # 5 Outsourcing Flattener # 6 Offshoring Flattener # 7 Supply Chaining Flattener # 8 Insourcing Flattener # 9 Informing Flattener # 10 The Steroids Flattener # 1: 11/9/89 Page 5

6 Flattener # 2: 8/9/95 Flattener # 3: Workflow software Page 6

7 Flattener # 4: Uploading Flattener # 5: Outsourcing Page 7

8 Flattener # 6: Offshoring Flattener # 7: Supply Chaining Page 8

9 Flattener # 8: Insourcing Flattener # 9: Informing Page 9

10 Flattener # 10: The steroids The changing business landscape The ten forces that flattened the world Flattener # 1 11/9/89 Flattener # 2 8/9/95 Flattener # 3 Workflow software Flattener # 4 Uploading Flattener # 5 Outsourcing Flattener # 6 Offshoring Flattener # 7 Supply Chaining Flattener # 8 Insourcing Flattener # 9 Informing Flattener # 10 The Steroids Strategic role for Supply Chain Management How to define this future role? Page 10

11 Ketenmanagement als concurrentiefactor Ketenmanagement als concurrentiefactor Uitdaging voor veel ondernemingen: hoe onze EXTENDED ENTERPRISE te managen? Verkoop omzet: 100% Winstmarge 1,5 % Toegevoegde waarde: 20 % Inkoopwaarde: 78,5 % Vraag: Wat zouden ondernemers moeten/ kunnen doen? Externe kosten hebben grote invloed op het rendement van ondernemingen Page 11

12 Ketenmanagement als concurrentiefactor Uitdaging voor veel ondernemingen: hoe onze EXTENDED ENTERPRISE te managen? Verkoop omzet: 100% Winstmarge 1,5 % Toegevoegde waarde: 20 % Vraag: Wat zouden ondernemers moeten/ kunnen doen? Inkoopwaarde: 78,5 % Leveranciers bepalen 78,5% van kosten, innovatievermogen, CO2 footprint en klantwaarde Waarde creeren in de keten: over marktgerichtheid, innovatie en duurzaamheid Some questions: What % of your salesvolume is spent on suppliers? How many suppliers does your company deal with? Are you satisfied with the performance of your suppliers? Does your company challenge your suppliers to give you their best performance? To how many of those suppliers is your company a customer of choice? Page 12

13 Ketenmanagement als concurrentiefactor Waarde Kosten Risico Ketenmanagement als concurrentiefactor Verlagen van kosten van goederen en diensten en transactiekosten Samen verbeteren van klantproposities Versnellen van klantprocessen Kosten Waarde? Risico Garanderen van beschikbaarheid van goederen en diensten in alle omstandigheden in lijn met duurzaamheid Page 13

14 Wat is waarde? Wat is waarde? Sprake van drie samenhangende waardebegrippen: Klantwaarde Maatschappelijke waarde Aandeelhouderswaarde Page 14

15 Klantwaarde Wat is waarde? In the field of marketing a customer value proposition consists of the sum total of benefits which a vendor promises that a customer will receive in return for the customer's associated payment (or other value-transfer). A customer can evaluate a company s value-proposition on two broad dimensions: Relative performance: what the customer gets from the vendor relative to a competitor's offering Price: which consists of the payment the customer makes to acquire the product or service Waarde: kan zowel objectief als subjectief van karakter zijn (Bron: Wikipedia) Page 15

16 Wat is waarde? Sprake van drie samenhangende waardebegrippen: Klantwaarde: waarde die de klant aan uw product hecht ten opzichte van de prijs die hij voor dat product betaalt. Maatschappelijke waarde: waarde die door de samenleving aan uw product wordt toegekend op grond van de eigenschappen van het product en de wijze waarop dit wordt voortgebracht en verkocht Aandeelhouderswaarde: dit is de waarde die aandeelhouders toekennen aan uw onderneming op grond van de resultaten die door de onderneming worden behaald Deze drie waardebegrippen lijken nauw met elkaar samen te hangen Wat is waarde? Klantwaarde Bedrijfs succes Duu Maatschappelijke waarde Financiele waarde Vraag: wat is nodig om inhoud aan deze drie waardebegrippen te geven? Page 16

17 Hoe waarde te creeren? Wat is waarde? Sprake van drie samenhangende activiteiten: Markgerichtheid: voortdurend afstemmen van de producten en processen van uw onderneming op uw bedrijfscontext Innovatie: verbeteren van produkten en processen zodanig dat zij bijdragen aan hogere klantwaarde. Onderscheid tussen uitvinding en innovatie, productverbetering en radicale innovatie Duurzaam Ondernemen (MVO): is een vorm van ondernemen gericht op het realiseren van economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden van onze planeet (Planet). Samenhang tussen deze activiteiten lijkt bepalend voor het realiseren van bedrijfssucces Aandeelhouderswaarde PROPELLER MODEL: COMBINEREN VAN KLANTWAARDE, MAATSCHAPPELIJKE WAARDE EN AANDEELHOUDERSWAARDE Marktgerichtheid Klantwaarde Duu Bedrijfs succes Innovatie Maatschappelijke waarde MVO/ Duurzaamheid Page 17

18 Wat is waarde? Marktgerichtheid Innovatie Duurzaamheid Prestatie Wat is waarde? Voorgaande leidt tot enkele interessante vragen Is het met het oog op het realiseren van bedrijfssucces interessant en relevant om een onderscheid te maken tussen klantwaarde, maatschappelijke waarde en aandeelhouderswaarde? Leveren het nastreven van marktgerichtheid in uw bedrijfsvoering, innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nu ook echt geld op? Als leveranciers meebepalend zijn voor uw bedrijfssucces, leidt het nastreven van duurzaamheid in ketenverband dan ook tot betere bedrijfsresultaten? Page 18

19 Quiz Een kleine quiz 1. Hoe marktgerichter mijn onderneming is, des te tevredener mijn klanten. 2. Zaken doen met innovatieve leveranciers leidt direct tot grotere klanttevredenheid. 3. Innovatieve leveranciers hebben een positief effect op het innovatievermogen van uw bedrijf. Mee eens of Mee oneens Page 19

20 Een kleine quiz Duurzaam ondernemen leidt niet tot betere financiele prestaties Duurzaam ondernemen leidt tot innovatie. Duurzaamheid in de keten is gebaat bij afdwingen van compliance bij leveranciers via gedragscodes. Mee eens of Mee oneens Marktgerichtheid en innovatie in ketens resultaten van wetenschappelijk onderzoek Page 20

21 Aanleiding voor het onderzoek Verdere toename van uitbesteding Meer druk op ondernemingen Resultaat: rol van leveranciers op effectiviteit neemt toe Waarde In wetenschap zijn vakdisciplines zoals marketing en operations management sterk ontwikkeld Onderzoek is vaak beperkt tot één onderneming. Kosten Risico Wat is de bijdrage van leveranciers in proces van waarde creatie van ondernemingen? Wat is waarde? Hoe dragen leveranciers bij aan het creëren van klantwaarde, maatschappelijke waarde en financiële waarde? Leverancier Leverancier Leverancier Effectiviteit van een onderneming Klantwaarde Maatschappelijke waarde Financiële waarde Twee perspectieven spelen een rol: Waardeperspectief Keten perspectief Page 21

22 Waardeperspectief: drie projecten Project 2 Maatschappelijke waarde: Duurzaamheid Innovatievermogen Project 1 Klantwaarde: Marktgerichtheid Innovatievermogen Project 3 Financiële waarde: Leveranciersmanage ment Prestatie Keten perspectief: data verzameling Marktgerichtheid Innovatie Duurzaamheid Prestatie Page 22

23 Verzamelen van gegevens Contact met kernbedrijven via: INKA Voka Kempen MVO Nederland Leverancier Leverancier Kernbedrijf Klant Leverancier Kernbedrijf Klant Leverancier Kernbedrijf Klant Leverancier Kernbedrijf Klant Leverancier Kernbedrijf Klant Leverancier Kernbedrijf Klant Kernbedrijf Klant 86 ketens van bruikbare, volledig ingevulde vragenlijsten Verzamelen en verwerken van gegevens Verzamelen Vragenlijsten Resultaten Gegevens Page 23

24 Marktgerichtheid en duurzaamheid (zie presentatie) Duurzaamheid en innovatie (zie presentatie) Page 24

25 Conclusies Conclusies In onze (internationale) samenleving een doorgaand proces van specialisatie waarneembaar, leidend tot uitbesteding Als gevolg worden bedrijven steeds afhankelijker van het functioneren van hun toeleveranciers Toeleveranciers in toenemende mate niet alleen bepalend voor uw financieel resultaat, maar ook voor uw imago bij de eindklant. uw innovatievermogen en uw CO2 footprint Klantwaarde en maatschappelijk waarde zijn sterk meebepalend voor het creeren van aandeelhouderswaarde Inhoud geven aan deze drie waardebegrippen vergt een gebalanceerde inspanning ten aanzien van: Ontwikkelen van marktgerichtheid Innovatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Page 25

26 Conclusies Marktgerichtheid op zich leidt niet tot betere bedrijfsresultaten dat gebeurt pas als u uw innovatie afstemt op uw (toekomstige) klantenwensen Innovatieve leveranciers leiden niet direct tot meer tevreden eindklanten wel verhogen innovatieve leveranciers uw eigen innovatievermogen Zaken doen met duurzame leveranciers en het zelf nastreven van duurzaamheid werken positief uit op het uw imago bij de eindklant Nastreven van duurzaamheid werkt positief uit op uw innovatievermogen maar alleen als u ok zelf een eigen duurzaamheidsbeleid nastreeft Het lijkt erop dat duurzaamheid positief uitwerkt op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers jonge medewerkers werken liever voor bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn Conclusies Er is alle reden duurzaamheid om business reasons uiterst serieus te nemen voor uzelf, uw medewerkers, uw aandeelhouders en de generaties die na ons komen! Page 26

27 Concluderend (quiz-vragen) Ja, leveranciers beïnvloeden klanten via het kernbedrijf door hun innovatievermogen Duurzaam ondernemen levert me niks op. Duurzaam ondernemen lijkt innovatie te stimuleren. Ook resulteert duurzaam ondernemen in een duurzaam imago bij de klant. Zowel innovatie als een duurzaam imago beïnvloedt klanttevredenheid positief. Duurzaam ondernemen leidt tot innovatie. Op basis van het werk van Tim Speth denken we te zien dat duurzaam ondernemen de creativiteit van de onderneming verhoogd. Ook de betrokkenheid van medewerkers lijkt toe te nemen onder invloed van duurzaam ondernemen. Gedragscodes zijn van belang om duurzaamheid te garanderen bij leveranciers. Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid van leveranciers op zichzelf een negatieve invloed heeft op het innovatievermogen van de eigen onderneming. Page 27

28 Concluderend (quiz-vragen) Ja, leveranciers beïnvloeden klanten via het kernbedrijf door hun innovatievermogen Hoe marktgerichter mijn onderneming is, des te hoger de tevredenheid bij mijn klanten. Blijkt niet het geval te zijn. Marktgerichtheid jaagt een open mind aan binnen de onderneming, en lijkt geen effect te hebben op de klant noch de leverancier. Concluderend De prestatie van mijn leveranciers op het gebied van innovatie vertalen direct door naar mijn klanten. Een innovatie leverancier heeft geen direct effect op de eindklant. Wel een indirect effect: een innovatieve leverancier verbetert innovativiteit in het kernbedrijf. Als ondernemer kan ik mijn innovatief vermogen stimuleren door in zee te gaan met innovatieve leveranciers. Inderdaad, de mate van innovatievermogen bij de leverancier bepaalt mede de mate van innovatie binnen de onderneming. Dit kan vervolgens een positieve uitwerking hebben op de klant. Page 28

Waarde creëren in de keten: de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie

Waarde creëren in de keten: de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie w a a r d e c r e at i e Mirjam Kibbeling en Arjan van Weele Waarde creëren in de keten: de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie Ir. M.I. Kibbeling is als promovenda verbonden aan de

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties HOOFDSTUK 5 Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties Michel van Pijkeren, Guido Braam en Marijke Gijsbers Inhoud 5.1 Groeiende noodzaak voor fundamentele

Nadere informatie

Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit Nyenrode Business Universiteit Marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessen (Marketing as value-leverage) Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat aan de Nyenrode Business Universiteit op gezag

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB?

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB? vrije universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfswetenschappen Fase: Bachelor Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het

Nadere informatie

Duurzaamheid in de Aanbieding. Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers

Duurzaamheid in de Aanbieding. Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers Duurzaamheid in de Aanbieding Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers Colofon Ernst & Young Retail & Consumer Products Sector Postbus 7883 1008 AB Amsterdam

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen

Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen Resultaten van een consultatie onder deskundigen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Nederlandse duurzame beursindex Vereniging van Beleggers voor Duurzame

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 h o o f d s t u k 16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 Dr. Dick de Gilder, dr. Christine Carabain en drs. Lars Moratis 1 Samenvatting Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al enkele

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

Tijd voor transformatie!

Tijd voor transformatie! JAARCONGRES VOOR SOURCING EXECUTIVES 17 JUNI 2014 Strategic Sourcing 17 juni 2014 Tijd voor transformatie! Platinum Partners HP creëert nieuwe manieren waarop technologie een positief effect heeft op mensen,

Nadere informatie

Marklinq. De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland. Auteurs: Dr. Karel Jan Alsem Drs. Frits van Leer. Augustus 2013.

Marklinq. De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland. Auteurs: Dr. Karel Jan Alsem Drs. Frits van Leer. Augustus 2013. Marklinq De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland Auteurs: Dr. Karel Jan Alsem Drs. Frits van Leer Augustus 2013 Introductie 2 De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland Auteurs:

Nadere informatie

De Social Enterprise Monitor 2014

De Social Enterprise Monitor 2014 De Social Enterprise Monitor 2014 Inhoudsopgave Voorwoord Wiebe Draijer 5 Management samenvatting 6 Onderzoeksverantwoording 7 Impact First 8 Economisch van grote waarde 10 Innovatief van nature 12 Financieel

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in gebiedsontwikkeling Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 Afstudeerrapport P.L. (Pelle) Steigenga

Nadere informatie

Voorwoord. Stan de Vree

Voorwoord. Stan de Vree Juli 2003 Nummer 4 Voorwoord De recente boekhoudschandalen bij Enron, MCI, Worldcom, Ahold en vele anderen stellen niet alleen de positie van de accountant ter discussie, maar ook de positie van het management

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 1 maart 2009

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 1 maart 2009 Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2009 t h e m a : Sustainability Het duurzaamheidsverslag: de keizer zelf over zijn eigen kleren? De rol van de internal auditor en de externe

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Motivaties van klanten voor de keuze van en loyaliteit aan supermarkten: Implicaties voor het CRM-beleid Wetenschappelijke verhandeling aantal

Nadere informatie

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT DAG2 Intro Tekst Speciale online editie VNSG Congres VNSG Congres oktober 2015 Congresdag 2 woensdag 14 oktober www.vnsgcongres.nl Fotobijschrift SERVICE & SUPPORT Onderschrift Contracten, supportmodellen,

Nadere informatie

NRI RESEARCH PAPER SERIES

NRI RESEARCH PAPER SERIES NRI RESEARCH PAPER SERIES ACADEMIC THEORY STRATEGISCH PERFORMANCE MANAGEMENT, DE STURING VAN DE ORGANISATIE: WAARTOE EN WAARMEE? René van Dinten December 2009 ~ no. 09-24 NRI RESEARCH PAPER SERIES STRATEGISCH

Nadere informatie

Waardestuwers in het mkb, een literatuuronderzoek

Waardestuwers in het mkb, een literatuuronderzoek Waardestuwers in het mkb, een literatuuronderzoek Waardestuwers in het mkb, een literatuuronderzoek (april 2013) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Definitie mkb-organisaties... 3 1.3

Nadere informatie

Entrepreneurship Update

Entrepreneurship Update Amsterdam Center for Entrepreneurship Entrepreneurship Update Slim netwerken in vier stappen Tom Elfring Sponsored by Amsterdam Center for Entrepreneurship Entrepreneurship Update Slim netwerken in vier

Nadere informatie

Waarde voor de klant Waarde van de klant

Waarde voor de klant Waarde van de klant Waarde voor de klant Waarde van de klant Klantwaarde gewaardeerd: Implicaties voor de strategische positionering van thuiszorgklanten en thuiszorgaanbieders April 2004 Pierre Dols Tilburg Universiteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING VOORWOORD Het begrip klantloyaliteit gaat een belangrijkere rol spelen in de modebranche. De concurrentie neemt toe en consumenten zijn steeds beter op de hoogte van diverse producten en diensten. De markt

Nadere informatie