Publicatie Fit for Purpose Talentmanagement onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicatie Fit for Purpose Talentmanagement onderzoek"

Transcriptie

1 Initiator Onderzoeksteam Publicatie Fit for Purpose Talentmanagement onderzoek maart 2012

2 Inhoudsopgave

3

4 1. Voorwoord Utrecht, 13 maart 2012 Met trots presenteren Daywize, Atos Consulting, Deloitte Consulting en Vroom u de resultaten van het eerste binnen Nederland uitgevoerde onderzoek op het gebied van Talentmanagementpakketten. Daywize is initiatiefnemer van het Fit for Purpose Talentmanagementonderzoek. Directeur Edwin Bronts over het waarom: Als aanbieder van e-hrm oplossingen beschikken wij over een geïntegreerd pakket op het gebied van Talentmanagement. Wij hebben niet de arrogantie om te beweren dat ons pakket het beste op de markt is. We hebben echter wel de ambitie om dat te worden. En vonden het dus waardevol dat drie gerenommeerde consulting organisaties hebben vastgesteld in welke richting de markt zich ontwikkelt of zou moeten ontwikkelen. Om alle schijn te vermijden hebben wij er voor gekozen zelf niet aan het onderzoek deel te nemen. Wij zien het als onze bijdrage aan de verdere professionalisering van het vakgebied. Atos Consulting, Deloitte Consulting en Vroom constateerden dat er in de loop der jaren veel onderzoek is gedaan naar generieke HR en Payroll systemen maar een onderzoek met een focus op Talentmanagement ontbrak nog. Wim Ydo, partner bij Vroom, was van begin af aan betrokken: Vanuit Vroom wilden wij graag onze visie op het gebied van Talentmanagement toetsen aan de functionaliteiten die de leveranciers op dit moment bieden. Maurice Aspers van Atos Consulting vult aan: Juist in een tijd van economische neergang is het belangrijk om talent te binden. Talentmanagementsystemen kunnen daarbij ondersteunen. Fred Sonneville van Deloitte Consulting zegt tot slot hierover: Actueel inzicht in het aanwezige en benodigde talent bij uw medewerkers is essentieel voor het succes van uw organisatie. Deloitte Consulting wilde organisaties een overzicht bieden in passende mogelijkheden om dat inzicht op geautomatiseerde wijze te verkrijgen. Het onderzoeksteam deelt de ervaring dat organisaties die zelfstandig e- HRM-systemen selecteren, ondanks de beschikbaarheid van allerlei openbare informatie (zoals dit onderzoek), niet altijd de meest geschikte keuze voor hun organisatie maken. Wat logisch is, aangezien er een grote kans is dat u door de vele aanbieders op de markt door de bomen het bos niet meer ziet. Speciaal woord van dank voor de projectleden van het onderzoeksteam en de projectleider Jeroen van der Sloot vanuit Daywize. Zonder hun inzet hadden we niet tot zo n mooi resultaat kunnen komen. 1 Publicatie

5 Wij hopen dat het Talentmanagementmodel u een goed handvat biedt bij de selectie van uw talentmanagement oplossing en dat het leveranciers inspireert om hun software verder te ontwikkelen. Daywize: Edwin Bronts, Directeur Atos Consulting: Maurice Aspers, Principal Consultant Deloitte Consulting: Fred Sonneville, Serviceline leader HR Transformation Vroom: Ruben van Geffen, Partner Projectleider: Jeroen van der Sloot (Daywize) Onderzoeksteam: Angelique Brogtrop, Floris van der Loo (Atos Consulting), Taher Ebeid, Marloes Gombert, Astrid Nijkamp, Eline van den Hoven (Deloitte Consulting), Wim Ydo en Howard Woei (Vroom) 2 Publicatie

6 2. Inleiding Het onderzoeksteam bestaande uit Atos Consulting, Deloitte en Vroom hebben een onderzoek uitgevoerd naar pakketten die Talentmanagement¹ binnen organisaties ondersteunen. In dit artikel delen wij graag de resultaten van het onderzoek met u. Waarom dit onderzoek? Met de vergrijzing en ontgroening in het vooruitzicht bent u als HRprofessional betrokken bij allerlei vraagstukken op het gebied van mobiliteit, het realiseren van een bredere inzetbaarheid van medewerkers, het in kaart brengen van potentials en het binden en boeien van medewerkers. Bij veel organisaties staat het thema Talentmanagement dan ook hoog op de agenda! Een Talentmanagementpakket ondersteunt u om hierbij de rol van business partner te vervullen. Door integraal informatie over de medewerkers aan het management te verschaffen zijn deze in staat om tot de juiste beslissingen te komen. We hebben het hier over het op objectieve wijze zaken in kaart brengen van potentieel, prestaties en competenties van medewerkers. Op de markt is een veelheid aan HR-pakketten, gericht op Talentmanagement, voorhanden. Maar welk pakket past bij uw situatie en ambities? Doel van het onderzoek Het grote aantal leveranciers die Talentmanagement ondersteunen, maakt het voor veel organisaties lastig om een juiste keuze te maken. Doel van ons onderzoek is om u te helpen het pakket te kiezen dat het beste past bij uw organisatie, situatie en ambitie. Opzet van het onderzoek Het onderzoek is opgezet op basis van het Fit for Purpose principe. Dit principe leidt er toe dat u snel een shortlist van Talentmanagementpakketten kunt samenstellen gebaseerd op een door ons ontwikkelt volwassenheidsmodel. De drie te volgen stappen zijn: Stap 1: Formuleer uw organisatiekenmerken en ambitie ten aanzien van Talentmanagement. Stap 2: Plaats de uitkomst van stap 1 in het volwassenheidsmodel. Stap 3: Match de plaats in het volwassenheidsmodel met de onderzoeksresultaten. 3 Publicatie

7 Het onderzoek ondersteunt de uitvoering van deze stappen met: Een Fit for Purpose model Een volwassenheidsmodel Een overzicht van 16 leveranciers, per vakgebied geplaatst in het volwassenheidsmodel Voorbeeld cases Om de leveranciers in het volwassenheidsmodel te kunnen plaatsen, is een uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd. Voor toelichting op ons onderzoek verwijzen wij u naar bijlage 2. In het volgende hoofdstuk beschrijven we de kern van dit model. In hoofdstuk 3 de resultaten, waarna we afsluiten met een conclusie in hoofdstuk 4. 4 Publicatie

8 3. Fit for P Purpose urpose urpose Het volwassenheids volwassenheidsmodel model Volgens Volgens het onderzoeksteam is de wijze waarop organisaties een pakket pakket kiezen om hun TM processen te ondersteunen langzaam aan het veranderen. veranderen. De standaardaanpak is gebaseerd op het vastleggen van de de huidige processen ( as ( as--is ) is ) en de gewenste verbeteringen ( to ( to--be be processen). Het Het doel doel van van deze aanpak is te komen tot een lijst met wensen en eisen: het het requirements document. De leverancier waarvan het pakket qua functionaliteit het beste de wensen en eisen afdekt, kan uiteindelijk als oplossing gekozen worden. Het geselecteerde pakket wordt vervolgens verder aangepast om aan alle eisen te voldoen. Dat wi will zeggen, verder maatwerk maatwerk en/of configuratie van het pakket op basis van wensen en eisen eisen vanuit vanuit de klantorganisatie. Deze aanpak is vertrouwd, geeft een gevoel gevoel van van controle controle en zekerheid, maar is ook tijdrovend. In de markt zijn namelijk meer meer dan 250 oploss oplossingen ingen beschikbaar die het label Talentmanagement oplossing dragen. De centrale vraag blijft dan ook: Hoe kies ik een pakket dat bij me past?. De De beschreven beschreven aanpak voldoet niet meer om tot een juiste keuze van een een pakket te komen. Een organisatie dient immers niet alleen te kijken naar de huidige huidige processen en gewenste verbeteringen hierop maar ook naar het grotere plaatje. Het pakket moet naadloos aansluiten op het, van de organisatiestrategie afgeleide, personeelsbeleid en de gewenste talent management processen in brede zin ondersteunen. Niet alleen nu maar ook in in de de toekomst. De meeste organisaties implementeren namelijk niet meer meer dan dan twee oplossingen tegelijkertijd en verwachten na een succesvolle go go-live go live hun TalentmanagementTalentmanagement-processen processen verder uit te kunnen breiden. Om Om tot tot een een juiste Fit for Purpose te komen zijn er een drietal zaken zaken waarin waarin uu als organisatie ee een n juiste match dient te vinden: Match Match tussen uw organisatiekenmerken en de organisatiekenmerken van van de klanten van de leveranciers. Match tu tussen ssen uw huidige en gewenste Talentmanagementproces en de Talentmanagement functionaliteiten van het pakket. Match tussen volwassenheidsniveau en de beste leverancier In ons onderzoek geven wij geen waardeoordeel over het gewicht dat bovenstaande elementen moet krijgen. Wel adviseren wij u om ze allemaal bij bij uw uw selectie te betrekken. Door als eerste een scan te doen naar de onder onder 11 en en 2 genoemde aspecten is het voor een HR manager eenvoudig om snel snel tot een eerste selectie te komen. Deze leveranciers kunnen vvervolgens ervolgens aan een TM TM--proces proces en TM TM--functionaliteiten functionaliteiten analyse worden onderworpen. Dit kan het selectieproces aanzienlijk verkorten. 5 Publicatie

9 Match organisatiekenmerken Vanuit de wensen en eisen ten aanzien van de leveranciers speelt een bewezen oplossing een belangrijke rol. Een klantorganisatie wil immers geen proefkonijn zijn en wil dat de leverancier een bewezen oplossing heeft met goede referenties in een soortgelijke sector of organisaties met een vergelijkbare complexiteit. Naast een bewezen oplossing en goede referenties is het belangrijk dat de leverancier ook een visie heeft op talentmanagement en toekomstige ontwikkelingen. Door deze aspecten in ogenschouw te nemen is een HR manager in staat de lijst met mogelijke leveranciers en bijbehorende oplossingen te reduceren. Naast de wensen en eisen ten aanzien van de leverancier en de volwassenheid van de klantorganisatie en het pakket zelf, is er een scala aan overige wensen en eisen. We geven u een aantal voorbeelden van zaken waar u aan kunt denken: op licentie basis of basis van gebruik Leveringsmodel Beschikbaarheid Technische vereisten Koppelbaarheid met andere systemen Locaties en support van de leverancier Match TM-volwassenheid en TM-functionaliteit: het volwassenheidsmodel Het TM-volwassenheidsmodel is een hulpmiddel voor organisaties om te kijken waar zij nu staan en waar de ambitie ligt. Op basis van deze verschillenanalyse kan bepaald worden welke verandering zij door moet maken om te komen tot verbeterde prestaties. Op deze wijze kan de organisatie snel een shortlist van pakketten samenstellen die past bij haar doelstellingen. Dit voorkomt dat zij voor functionaliteit betaald die niet wordt gebruikt. In het kader van dit onderzoek onderscheiden wij vier volwassenheidsniveau s; 1 Basis HR Het meest basale niveau waarbij een basis HR-systeem wordt gebruikt en de TM-processen handmatig, en vaak gedecentraliseerd, worden toegepast. 2 Procesautomatisering De TM-processen worden geautomatiseerd (eventueel al via een portaaloplossing) maar zijn nog niet geïntegreerd met overige personeelsprocessen binnen de organisatie. Er bestaat wel een consensus met minder afwijkende processen uitgevoerd binnen afdelingen en landen. 3 Integratie De Talentmanagement processen worden geïntegreerd met overige personeelsprocessen. Er worden een of meerdere online TM-oplossingen aangeboden. De TM-pakketten zijn eenvoudig in gebruik en zorgen voor inzichtelijke managementinformatie. 6 Publicatie

10 4 Uniformiteit Er zijn uniforme applicaties en databases die organisaties het vermogen bieden om te voorspellen en anticiperen op de behoefte aan Talent. Organisatiedoelstellingen zijn de drijvende factor achter Talentstrategieën en het pakket maakt deze aanpak mogelijk. Voor elk van de drie Talentmanagement onderdelen (Performancemanagement, Competentiemanagement en Successieplanning), in scope van dit onderzoek, hebben wij de kenmerken voor elk volwassenheidsniveau vertaald naar proceskenmerken en systeem functionaliteiten. Dit volwassenheidsmodel kent haar uitwerking in meer dan 150 vragen waarop leveranciers zijn geplot. Details zijn beschikbaar in de bijlage van dit artikel. Op basis van demosessies en vragenlijsten zijn de leveranciers op dit volwassenheidsmodel gescoord. Match tussen volwassenheidsniveau en de beste leverancier Op basis van het volwassenheidsniveau kunt u nu een selectie maken van leveranciers die bij uw niveau en ambitie passen. Aan de hand van deze shortlist kunt u een verdere analyse doen en een weloverwogen keuze maken voor de leverancier die bij uw ambities past. Zo voorkomt u dat u betaald voor functionaliteiten waar u geen gebruik van zal maken. Veelal worden leveranciers op de short list uitgenodigd voor demo sessies waarbij de business scenario s van de organisatie centraal staan. Aan de hand van twee voorbeelden geven wij u een beeld hoe ook u kunt bepalen waar uw organisatie staat en hoe u tot een keuze van Talent managementpakket kunt komen. 7 Publicatie

11 Fit for Purpose in de praktijk Casus onderwijsinstelling (aantal medewerkers: 1000+) Bart is HR manager bij een succesvolle onderwijsinstelling. Deze instelling heeft drie ambities geformuleerd: 1.vernieuwend en uitdagend onderwijs leveren aan studenten. 2.het identificeren en verder ontwikkelen van de talenten van studenten. 3.het beschikken over talentvolle docenten die zowel hun vak verstaan als ook de eigen competenties en die van hun studenten blijven ontwikkelen. Om bovenstaande ambities te realiseren dient Bart er voor te zorgen dat dit vanuit het HR-beleid optimaal ondersteund wordt. Enkele jaren geleden is Bart gestart met het vormgeven van Performancemanagement en Competentiemanagement. Als je over talentvolle docenten wilt beschikken dien je immers resultaat- en ontwikkelafspraken met hen te maken en hier ook op te sturen. De organisatie is inmiddels helemaal gewend aan deze methodiek en is toe aan een vervolgstap. Dit jaar wil Bart dan ook de papieren methodiek gaan digitaliseren en daarnaast het volgen en monitoren van medewerkers vormgeven door voor elke medewerker een talentprofiel te creëren (Successieplanning). Stap 1: vertaal uw organisatie doelstellingen naar HR ambities In overleg met ICT stelt Bart een programma van wensen en eisen op. Performancemanagement Het proces van functionerings- en beoordelingsgesprekken moet via het pakket bewaakt kunnen worden, evenals de realisatie van gemaakte afspraken. Enkele eisen zijn bijvoorbeeld het bevatten van een signaleringslijst, gesprekken in PDF documenteren en ondersteuning van de wet BIO. Competentiemanagement Het pakket moet een competentieprofiel ondersteunen dat twee lagen bevat. Waarbij de competentie op de laagste laag, beschreven en onderverdeeld kan worden in een aantal niveaus. De competenties moeten zowel aan functies, als medewerkers gekoppeld kunnen worden en in een overzicht naast elkaar gezet worden. Successieplanning Van medewerkers moet een talentprofiel opgeslagen kunnen worden in het pakket. Stap 2: match uw ambitie met het volwassenheidsmodel Wanneer we bovenstaande ambities vertalen naar het volwassenheidsmodel stellen we vast dat de ambitie ten aanzien van Performancemanagement zich voornamelijk focust op procesbewaking en registratie. Hiermee bevindt deze ambitie zich op volwassenheidsniveau 2 (procesautomatisering). Competentiemanagement en Successieplanning beperken zich beide tot registratie en vergelijking op medewerker niveau, ook dit komt overeen met volwassenheidsniveau 2. Kortom een consequent beeld, waarbij de ambitie zich beperkt tot niveau 2. 8 Publicatie

12 Stap 3: stel aan de hand van het volwassenheidsniveau een lijst van leveranciers samen HR manager Bart kan nu met de volwassenheidsniveau s die hij bij stap 2 heeft vastgesteld een eerste selectie (een shortlist ) maken uit het aanbod van leveranciers. Hij kan in dit geval voor alle drie de Talent Management onderdelen naar leveranciers zoeken die volwassenheidsniveau 2 ondersteunen, om zo te voorkomen dat bijvoorbeeld het pakket onnodig complex is of betaald moet worden voor functionaliteit die niet gebruikt wordt. Uiteraard staat het Bart vrij om ook leveranciers te benaderen die volwassenheidsniveau 3 of 4 ondersteunen. Indien het pakket configureerbaar is en er onderdelen uitgezet kunnen worden zijn dit pakketten die in Bart zijn huidige (en latent toekomstige) behoeften kunnen voorzien. Aan de hand van deze eerste selectie kan Bart een definitieve keuze maken op basis van de kenmerken en de unique selling points van de leveranciers. Casus logistieke organisatie (aantal medewerkers: ) Saskia is HR-directeur voor de Nederlandse tak van een logistieke organisatie. De kernactiviteit is transport en bezorging voor zowel de bedrijfs- als de particuliere markt. Deze organisatie is ontstaan door fusies en overnames. De aanleiding hiertoe komt voort uit een globale druk tot schaalvergroting en door de tendens tot privatisering. Dit jaar heeft Saskia vanuit de directie één belangrijk doel meegekregen: uniformering. Door de vele fusies en overnames is er een behoorlijke versnippering in aanpak en werkwijze. Saskia wil dit jaar onderstaande zaken oppakken: 1.Uniformeren van de jaarlijkse beoordelingen 2.Uniformeren en vereenvoudigen van het competentiemodel 3.Uniformeren en professionaliseren van het opvolgingsbeleid Om bovenstaande zaken te realiseren wil Saskia een online pakket inzetten. Het voordeel hiervan is dat een pakket je dwingt om op een eenduidige en uniforme wijze te werken. Stap 1: vertaal uw organisatie doelstellingen naar HR ambities Per onderdeel geeft Saskia een beschrijving van de huidige situatie en de eisen die ze aan het pakket stelt. Performancemanagement Er is een high-level beleidsnotitie over het belang van Performancemanagement en er zijn verplichte voorgeschreven beoordelingsmomenten. De procedure is voor het grootste deel van de medewerkers van belang om voor salarisverhoging in aanmerking te kunnen komen. Enkele eisen zijn bijvoorbeeld dat het pakket moet kunnen omgaan met verplichte beoordelingsmomenten, dat alle gespreksmomenten geregistreerd kunnen worden en dat er een vertaalslag gemaakt kan worden tussen resultaat en beoordeling. Competentiemanagement Er wordt niet gewerkt met een algemeen competentiemodel. Per bedrijfsonderdeel wordt hier en daar met een eenvoudig algemeen model gewerkt, voornamelijk op hoofdkantoor niveau. Het pakket dient daarom een standaard competentiemodel / -methodiek te bieden, er moet gewerkt kunnen worden met kerncompetenties en functie-gebonden competenties en medewerkers hebben inzicht in hun eigen competenties. 9 Publicatie

13 Successieplanning Men wil proactief inspelen op de behoefte aan gekwalificeerd leidinggevend personeel op afdelingen en wil daarom een vorm van belangstellingsregistratie aanleggen in het pakket. Enkele eisen hierbij zijn dat medewerkers toegang hebben tot de belangstellingsregistratie, talenten op bedrijfsonderdeelniveau geregistreerd en gemonitord kunnen worden, het pakket suggesties geeft bij (toekomstige) vrijvallende posities over mogelijke opvolgingskandidaten en dat het pakket aangeeft welke ontwikkeling een individu moet doormaken om te matchen op een bepaalde functie. Stap 2: match uw ambitie met het volwassenheidsmodel Wanneer we bovenstaande ambitie vertalen naar het volwassenheidsmodel zien we dat deze organisatie ten aanzien van Competentiemanagement op niveau 2 (procesautomatisering) zit en op het gebied van Performancemanagement en Successieplanning op niveau 3 (integratie). Stap 3: stel aan de hand van het volwassenheidsniveau een lijst van leveranciers samen HR-directeur Saskia kan nu met de volwassenheidsniveaus die ze bij stap 2 heeft vastgesteld zoeken naar leveranciers die goed scoren op volwassenheidsniveau 3. Voor het onderdeel Competentiemanagement heeft Saskia vastgesteld dat het volwassenheidsniveau 2 is. Daarom is het van belang om een leverancier te selecteren die in staat is om bepaalde functionaliteiten uit kunnen zetten op het gebied van Competentiemanagement. Aan de hand van deze eerste selectie kan Saskia een definitieve keuze maken op basis van de kenmerken en de unique selling points van de leveranciers. 10 Publicatie

14 4.De resultaten Dit onderzoek richt zich op Talentmanagement oplossingen die in de eerste helft van 2011 op de Nederlandse markt verkrijgbaar waren. Er komen oplossingen bij en/of worden uitgefaseerd of samengevoegd. De in dit hoofdstuk behandelde oplossingen zijn op basis van functionaliteit op de onderdelen Performancemanagement, Competentiemanagement en Successieplanning gepositioneerd in het Fit for Purpose model. Deelnemende leveranciers De volgende Talentmanagementoplossingen zijn in het onderzoek betrokken. Op alfabetische volgorde worden de deelnemende leveranciers genoemd en daarna de naam van de Talentmanagementoplossing: ADP Workforce AFAS Software AFAS Profit Comaea Comaea Conclusion ICT Projects Compas ehrm Vision TMA e-progress e-progress Exact Synergy Enterprise FourVision Microsoft Dynamics AX 2009 KSD Viper TMS-Talentmanagement Software NorthgateArinso euhreka Raet Raet Online SAP Nederland SAP Human Capital Management Successfactors Inc Successfactors Business Execution Suite Taleo Taleo Enterprise Suite Visma DBS Talent & Salaris 11 Publicatie

15 De resultaten De resultaten van het onderzoek laten zien dat er verschillen bestaan in de beschikbare functionaliteit per onderdeel van de Talentmanagementoplossingen. Deze resultaten zijn tot stand gekomen met behulp van de door de leverancier gegeven antwoorden op meer dan 150 vragen uit het volwassenheidsmodel. Deze 150 vragen zijn onderverdeeld in 4 niveaus en kende een maximaal aantal te behalen punten per onderdeel. Per onderdeel (Performancemanagement, Competentiemanagement en Successieplanning) is gekeken naar het gemiddelde niveau waarbij het gemiddelde is afgerond naar hele cijfers. Aanvullend heeft elke leverancier een demonstratie gegeven aan het onderzoeksteam in de periode februari 2011 april Hierin stond het tonen van de Talentmanagement oplossing op elk beschikbaar onderdeel centraal. In onderstaand overzicht zijn op alfabetische volgorde de resultaten zichtbaar van de deelnemende partijen. Niet alle partijen bieden een oplossing voor alle drie de onderdelen. Dit is terug te zien in de Talentmanagement volwassenheid grafiek per leverancier. In elke grafiek wordt aangegeven welke onderdelen (Performancemanagement, Competentiemanagement en Successieplanning) op welk volwassenheidsniveau worden ondersteund. Dit is een indicatie van de ondersteuning van de door de Talentmanagementoplossingen geboden functionaliteit per onderdeel. Indien een leverancier een hoger volwassenheidsniveau scoort betekent dit overigens niet dat de oplossing niet aan kan sluiten bij organisaties met een lagere volwassenheidsniveau. Het is mogelijk dat een talentmanagementoplossing in een ander onderzoek met andere uitgangspunten een andere volwassenheidsniveau laat zien. Op de volgende pagina is per leverancier een korte omschrijving van de TM oplossing beschikbaar, alsmede de unique selling points van elke leverancier. Voor de uitgebreidere beschrijvingen per leverancier verwijzen wij u naar de bijlage. 12 Publicatie

16 ADP ADP biedt met ADP Workforce een oplossing specifiek ontwikkeld voor de Nederlandse markt. ADP Workforce ondersteunt middelgrote tot zeer grote organisaties bij de realisatie van de HR(-management) doelstellingen. ESS/MSS en PSS processen worden met workflows ondersteund waarbij eenvoud het uitgangspunt is. Unique Selling Points: Gestandaardiseerde inrichting die aan de klant-specifieke situatie kan worden aangepast. Geïntegreerde web-based oplossing die zowel lokaal als gehost geïnstalleerd kan worden. Geschikt voor breed scala aan organisaties met verschillende TM volwassenheid ambities. AFAS AFAS Profit is een totaaloplossing, waarin Performance- en Competentiemanagement vanuit een duidelijke visie zijn opgezet. AFAS zegt Successieplanning niet te ondersteunen. Door het gebruik van vrije velden en tabellen kan echter snel ingespeeld worden op specifieke wensen van de klant hierop. Unique Selling Points: Grote mate van flexibiliteit d.m.v. gebruik vrije velden en tabellen Geschikt voor organisaties met de ambitie voor TM volwassenheidsniveau 2 en 3 Comaea Comaea is een van oorsprong Zweedse organisatie en weet als geen ander dat HR-medewerkers en lijnmanagers geen fancy software nodig hebben. Ze willen bijdragen aan de prestaties van de organisatie, door het aanwezige menselijk kapitaal zo effectief mogelijk te benutten. Ze hebben behoefte aan een praktische tool die hen daarbij ondersteunt. Unique Selling Points: Flexibel pakket, mogelijkheden om specifieke vakinhoudelijke competenties toe te voegen naast gedragscompetenties. Goede koppeling competentie-beoordeling en het digitaal ontwikkelen van een persoonlijk ontwikkelplan. Geschikt voor organisaties met de ambitie voor TM volwassenheidsniveau Publicatie

17 Conclusion Conclusion onderscheidt zich van andere leveranciers door niet een standaard product te hebben ontwikkeld voor "de markt". Het pakket dat Conclusion heeft ontwikkeld wordt, binnen de kaders van een standaardframewerk, volledig aangepast aan het proces en de formulieren van de organisatie. Het pakket bepaalt daardoor nergens hoe een organisatie moet werken, maar de organisatie bepaalt hoe het pakket de eigen werkwijze ondersteunt. Unique Selling Points: Gerichte focus op Competentiemanagement en Talentontwikkeling Geschikt voor organisaties met een focus op TM volwassenheidsniveau 1. e-hrm Vision Een geïntegreerd Talent- en Competentie framework. Het pakket is primair gericht op het meten van talenten, drijfveren, interesses en competenties bij sollicitanten en medewerkers op basis van gedragskenmerken en minder op processturing en ken- en stuurgetallen. Het is goed te gebruiken in combinatie met meer procesgerichte applicaties en business informatie pakketen. Unique Selling Points: Primaire focus op het meten van competenties Geschikt voor organisaties met een focus op TM volwassenheidsniveau 1 e-progress e -Progress ondersteunt de gesprekscyclus tussen medewerkers en leidinggevenden waarin beiden een actieve rol hebben. Zowel profit als notfor-profit organisaties van medewerkers werken er mee. e-progress is modulair opgebouwd, dus volgt de ontwikkelfase van iedere organisatie. De software wordt op maat ingericht, dus sluit aan op de eigen HR-cyclus. Unique Selling Points: De software is transparant, intuïtief en betaalbaar. Geschikt voor organisaties met de ambitie voor TM volwassenheidsniveau 3 14 Publicatie

18 Exact biedt met haar E-synergy propositie, een totaaloplossing. Er zijn geen losse modules, alle gebieden worden geïntegreerd ondersteund. Unique Selling Points: Geïntegreerde oplossing m.b.v. interne workflow engine en documentmanagement Geschikt voor organisaties met een focus of ambitie voor TM volwassenheidsniveau 2 Four Vison FourVision, gebaseerd op Dynamics AX2009, heeft een totaaloplossing, waarin veel kan. Veel functionaliteit zal echter nieuw zijn. Gevolg is dat u rekening moet houden met een relatief grote en complexe implementatie inspanning. Workflow, zoals in het onderzoek gedefinieerd, is moeilijk te realiseren. Successiesplanning wordt volgens het onderzoekspanel eigenlijk niet ondersteund. Unique Selling Points: Integratie met bestaande MS-Office en Windows omgeving Geschikt voor organisaties met een focus op TM volwassenheidsniveau 1 en 2 KSD KSD biedt een gespecialiseerd pakket, Viper Talent Management, waarin veel ingericht kan en moet worden. Past u ambitie niet binnen de ontwikkelde templates, houdt dan rekening met extra implementatietijd. Het pakket is professional gericht en kan intuïtiever werken. Successieplanning wordt ontwikkeld. Unique Selling Points: Grote mate van vrijheid bij inrichting modules Gebruik van templates gedurende implementatie Geschikt voor organisaties met een focus op TM volwassenheidsniveau 2 15 Publicatie

19 NorthgateArinso De kracht van NorthgateArinso s euhreka bestaat uit de integratie van Talent Management processen met nationaal en internationaal te gebruiken HR- en payroll oplossingen. Performancemanagement, Competentiemanagement en Successieplanning maken een integraal onderdeel uit van deze oplossing. Unique Selling Points: Alle basis HR en Talent Management gegevens komen uit één database en zijn naadloos geïntegreerd, waardoor informatie die in een proces is ingevoerd direct in andere processen gebruikt kan worden. Goed alternatief voor organisaties die geen behoefte hebben aan een ERP maatwerk oplossing van SAP HCM maar wel van dit ERP systeem gebruik (willen) maken in combinatie met een intuïtieve User Interface en korte implementatietijden vanwege best practice configuratie. Geschikt voor organisaties met een focus op TM volwassenheidsniveau 3. RAET Binnen de oplossing van Raet Online is een verscheidenheid aan Talentmanagement ondersteuning mogelijk. Performancemanagement wordt ondersteund vanuit Competentiemanagement met een focus op het managen van competenties. De beoordeling van medewerker competenties geeft inzicht in de performance van de medewerker waarbij ook kern competenties kunnen worden gecascadeerd. Unique Selling Points: Primaire focus op het meten van competenties als onderdeel van medewerker ontwikkeling Geschikt voor organisaties met een focus op TM volwassenheidsniveau 1, 2 en 3. SAP SAP HCM kenmerkt zich door volledige Talentmanagement functionaliteit. Performancemanagement, Competentiemanagement en Successieplanning functionaliteit zijn geïntegreerd via workflow waardoor uitgebreide ondersteuning op elk gebied mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn 360 graden feedback, gelijktijdige toepassing van meerdere competentie systematieken en het uitgebreid opstellen van talentprofielen t.b.v. een "potentieel" versus "prestatie" matrix. Unique Selling Points: Zeer uitgebreide ondersteuning op elk gebied mogelijk door middel van geïntegreerde workflow Geschikt voor organisaties met een focus of ambitie op TM volwassenheidsniveau 4 16 Publicatie

20 Successfactors Inc Successfactors is met afstand de leider op het gebied van Employee Performancemanagement (bron: Gartner EPM Magic Quadrant 2011). Door klanten wordt Successfactors geprezen voor haar sterke klantgerichte focus en commitment voor het succes van de klant Unique Selling Points: Hoge mate van gebruikersvriendelijkheid en eenvoudig te configureren. Oplossing is specifiek gericht op Business Executie en is daardoor meer een business instrument dan een HR instrument Gebruikersschermen zijn veelal transactioneel opgezet en/of geïntegreerd met een zeer krachtige rapportage module. Uitgebreide ondersteuning van de klant door breed aanbod van aanvullende dienstverlening. Geschikt voor organisaties met een focus of ambitie op TM volwassenheidsniveau 4 is met haar leeftijd van 5 jaar, een relatief nieuwe speler. heeft inhoudelijke consultancy ervaring met Talentmanagement vertaald naar praktische procesondersteuning. Het product past goed bij klanten die de ambitie hebben om naar volwassenheidsniveau 3 of 4 te willen groeien. Unique Selling Points: Praktische procesondersteuning. Eenvoudig in gebruik: garandeert dat managers en medewerkers geen training nodig hebben voor het gebruik van de tool. Geschikt voor breed scala aan organisaties met verschillende TM volwassenheidsniveaus. 17 Publicatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Agenda Introductie Talent Management Stellingen Afsluiting Luciano D Agnolo

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK

CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK Voor het toetsen van huidige competenties aan de gewenste competenties en voor het ondersteunen van feedback

Nadere informatie

Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid

Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid DE KENMERKEN VAN MANPLOYEE Sturen op s, prestaties en ontwikkeling Uit onderzoek (Aberdeen Group,2012) blijkt dat succesvolle organisaties een effectieve

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25

16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25 16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25 18:00 Testimonial Floré 18:15 Vertrek bus 19:00 Aankomst

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Bart Vink & Djim Zeijpveld 2010 Exact Agenda Nieuwe productontwikkelingen: Exact Globe Exact Synergy Enterprise Exact Online 2010

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

Warehouse Management Systems vandaag en morgen

Warehouse Management Systems vandaag en morgen Warehouse Management Systems vandaag en morgen Ervaringen vanuit het internationale pakketonderzoek IPL / IML Oliver Wolf, René van den Elsen MTL - Team warehouse logistics -http://www.warehouse-logistics.com

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Personeel zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen. Dat kan nu bij HR Coach die hiervoor HR Organizer

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Vlootschouw. Wat houdt een vlootschouw in?

Vlootschouw. Wat houdt een vlootschouw in? Vlootschouw Wat houdt een vlootschouw in? Een vlootschouw (of een personeelsschouw) is een methodische aanpak om de aanwezige kennis, talenten en competenties van medewerkers in een organisatie in kaart

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL INLEIDING De implementatie of optimalisatie van een softwareapplicatie zoals AFAS Profit kan een behoorlijke

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

4-daagse training HR Analytics in de praktijk

4-daagse training HR Analytics in de praktijk februari 2017 Berenschot 4-daagse training HR Analytics in de praktijk De start van het succesvol toepassen van HR Analytics in uw organisatie 2 3 Inhoud CURSUSOMSCHRIJVING... 4 INHOUD... 6 RESULTAAT...

Nadere informatie

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management Optimale controle Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Verzuimmanagement Efficiënter werken met Talent & Salaris In de module ziekteverzuim registreert u wie wanneer ziek is geweest.

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL sectietitel Titel De tekentafel Wat vertellen onze klanten? Wat biedt Exact? Wat vertellen wensen onze klanten? Globe Synergy online de oplossing

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Praktijkcase Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

4-daagse training HR Analytics in de praktijk

4-daagse training HR Analytics in de praktijk Februari 2017 Berenschot 4-daagse training HR Analytics in de praktijk De start van het succesvol toepassen van HR Analytics in uw organisatie 2 3 Inhoud CURSUSOMSCHRIJVING... 4 INHOUD... 6 RESULTAAT...

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

ALYMPUS PERSONEELSADVIES

ALYMPUS PERSONEELSADVIES ALYMPUS PERSONEELSADVIES ALYMPUS IN EEN NOTENDOP Team Alympus Klein team van ervaren P&O- en salarisprofessionals Groot landelijk netwerk van freelancers Open, informele en pragmatische manier van werken

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Structuur. Kenmerken. Architectuur van de Cloud. Functionaliteit. Infra Platform Apps

Structuur. Kenmerken. Architectuur van de Cloud. Functionaliteit. Infra Platform Apps 1 Structuur Kenmerken Architectuur van de Cloud Infra Platform Apps Functionaliteit Personeelsdossier Salarisadministratie Verloning HR Processen Rapportage 2 Kenmerken HR-2D Eenvoudig om mee te starten

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be Imec case E-performance management 1. Performance management proces 2. Business case en support 3. Functionele vereisten aan het systeem 4. Van design naar implementatie 5. Resultaten p. 2 IPM definitie

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Whitepaper Pluk de vruchten van HR Automation Van digitaliseren naar automatiseren

Whitepaper Pluk de vruchten van HR Automation Van digitaliseren naar automatiseren Whitepaper Pluk de vruchten van HR Automation Van digitaliseren naar automatiseren Introductie HR Automation. Waarom eigenlijk? De wereld en organisaties veranderen in hoog tempo. Automatisering speelt

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie