Week van het. Lege Gebouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Week van het. Lege Gebouw"

Transcriptie

1 Week van het Lege Gebouw 2013

2 Inhoudsopgave 01 4 Aanleiding en aftrap Zeven interdisciplinaire teams Het onderwijs en het interdisciplinaire werken Conclusies en vervolg 5

3 01 Aanleiding en aftrap Het Raamweggebouw uit 1914 met links de uitbreiding uit 1980 Een typerende gang in het leegstaande gebouw Week van het Lege Gebouw

4 Frits van Dongen benadrukt de aandacht voor de herbestemmingsopgave Het gebouw gezien vanaf de Raamweg met links de ronde kantine die gebouwd is op een bunker die onderdeel uitmaakte van de Atlantikwall Goede samenwerking leidt tot mooie resultaten Met enige trots presenteer ik u dit boekje, waarin de resultaten van de Week van het Lege Gebouw zijn opgenomen. In 2013 werd in een leegstaand gebouw van de Rijksgebouwendienst (Rgd) aan de Raamweg in Den Haag door oa. het Herbestemmingsteam (H-team), de Rgd en met grote inzet van projectleider Machiel Spaan, een reken- en ontwerpweek georganiseerd voor studenten van de Nederlandse bouwkunde en daaraan gerelateerde opleidingen, om tot nieuwe ideeën en functies voor dit gebouw te komen. Leegstand en herbestemming, de landelijke cijfers zullen inmiddels eenieder bekend zijn, zijn majeure onderwerpen waarmee we ons in Nederland op dit moment geconfronteerd zien. Alleen al op rijksniveau staat het Rijksvastgoedbedrijf io. voor de enorme opgave Rijksgebouwen die geen directe huisvestingsfunctie meer hebben, af te stoten. Deze op handen zijnde transformatieopgave, gecombineerd met de bestaande leegstand binnen onze winkelvoorraad, gezondheidszorggebouwen, bedrijfshallen, kantoren, kerken en boerderijen, vraagt van alle betrokkenen een fundamenteel andere houding en benadering dan de bouwopgave waarmee wij aan het eind van de vorige eeuw werden geconfronteerd. Kleinschaligheid, diversiteit en met name ambachtelijkheid zijn de vaardigheden waaraan wij nu grote behoefte hebben. Gelukkig leren wij inmiddels omgaan met dit vraagstuk. We organiseren landelijk de discussie, zoals deze week van het lege gebouw; het H-team organiseert interessante debatten over leegstand en roept op om regelgeving aan te passen; samen met het Rijksvastgoedbedrijf io. is het CRA in gesprek om de herbestemmingsen transformatieopgave meer te laten zijn dan het plaatsen van een verkoopadvertentie op Funda. Door middel van ontwerpend onderzoek worden goede strategieën ontwikkeld om lege gebouwen te verbouwen en opnieuw te bestemmen. De bouwopgave van nu gaat over kleinschaligheid, kwaliteit en diversiteit. Er ontstaat een nieuwe bouwcultuur die ik van harte ondersteun met het Platform Nederlandwordtanders. Ik pleit ervoor dat we de creativiteit en diversiteit, die altijd zo kenmerkend waren voor onze architectuur, stedenbouw en volkshuisvesting, inzetten om deze nieuwe bouwopgave verder te ontwikkelen. Met veel genoegen maak ik bekend dat ook in 2014 een vervolg gegeven zal worden aan de week van het Lege Gebouw. Ik bied daarvoor met enthousiasme mijn inzet, kennis en vaardigheden aan. ir. Frits van Dongen Rijksbouwmeester 01 Aanleiding en aftrap 9

5 Interdisciplinair werken in een leeg gebouw Tijdens de eerste Week van het Lege Gebouw van 30 mei tot en met 3 juni 2013 stond één gebouw centraal; een iconisch voorbeeld van leegstand anno nu: Raamweg 47 in Den Haag, het voormalige Europol gebouw dat verlaten is omdat men een groter pand nodig had. Maar ook staat een nieuwe generatie centraal: studenten van maar liefst 14 opleidingen van allerlei disciplines onderzoeken en bediscussiëren samen, als een ware Sherlock Holmes, wat er met dit gebouw zou kunnen. Het gebouw wordt onder de loep genomen, maar ook worden er nieuwe manieren van onderwijs en samenwerken ontdekt tussen de verschillende aan hergebruik gerelateerde opleidingen. De Week van het Lege Gebouw heeft inspirerende én innovatieve plannen en strategieën voor de Raamweg opgeleverd. En alle deelnemende studenten en docenten hebben aan den lijve ondervonden wat interdisciplinair werken in kan houden. De Week van het Lege Gebouw is een uniek evenement: veertien verschillende opleidingen vastgoed, erfgoed, renovatie, ontwerp en bouwtechniek werken samen in zeven interdisciplinaire teams. Samen genereerden ze nieuwe werkmethoden en oplossingen voor de hergebruik opgave. Een groot aantal deskundigen op het gebied van hergebruik leverden een bijdrage als spreker, deskundige of als expert tijdens de afrondende presentaties: Frits van Dongen, Paul Schnabel, Fieke Meindertsma, Marinke Steenhuis en vele andere. In deze publicatie presenteren de zeven teams hun oplossingen voor het gebouw aan de Raamweg. De resultaten zijn op 3 juni 2013 uitgereikt aan de Haagse wethouder stadsontwikkeling Marnix Norder en aan Eva Klein Schiphorst, directeur van de Rijksgebouwendienst. Marijke Bovens doet in deze publicatie verslag van de eindpresentatie. Daarnaast is er tijdens de Week veel gesproken over de rol van het onderwijs bij de hergebruikopgave. Platform Voer sprak met studenten en docenten over het interdisciplinaire werken en maakte een verslag dat ook in deze uitgave is opgenomen. Als afsluiting van de Week is er met docenten en studenten onder leiding van Tracy Metz een inhoudelijk debat gevoerd over de hergebruikopgave en het onderwijs. Het was voor iedereen evident dat de hergebruikopgaven ook tot transities in het onderwijs leiden. Foto s van Allard van der Hoek en interviews van Catja Edens vormen het cement tussen de diverse bijdragen. Uit de interviews met een aantal betrokkenen spreekt een groot enthousiasme voor de Week van het Lege Gebouw. Iedereen kijkt uit naar het vervolg in het voorjaar van Machiel Spaan Initiatiefnemer en organisator van de Week van het Lege Gebouw Een karakteristiek trappenhuis van het voormalige jongensinternaat Een impressie van de bunker onder de kantine Week van het Lege Gebouw

6 Mogelijke uitkomsten van de brede waardebenadering met de ABC-scan (Rijksgebouwendienst) Overzicht en context Sporen van verval in de leeggehaalde serverruimte Standaard verkoop Voorbereiding herontwikkeling RVB Herontwikkeling (markt) Experiment Op expeditie in de kap van het oude internaat Sloop Elegant en veilig verval 01 Aanleiding en aftrap 13

7 Tijdlijn Week van het Lege Gebouw 01 Aanleiding en aftrap 15

8 02 Zeven interdisciplinaire teams Proeftuin voor onderwijs en herbestemming Drie juni 2013 werd de Week van het Lege Gebouw formeel afgerond. Zeven teams samengesteld uit studenten van veertien verschillende opleidingen maakten ontwerpen voor een leeg gebouw van het Rijk aan de Raamweg 47 te Den Haag. Het gebouw is een iconisch voorbeeld van de afstootopgave van het Rijk dat alleen al in Den Haag m 2 kantoren af gaat stoten, bovenop de m 2 die er al leeg staat in Den Haag. Maar wethouder Norder van Den Haag gaf in een gloedvol betoog aan dat hij deze leegstand ook ziet als een kans om nieuwe woningen en werkplekken te realiseren, immers het aantal mensen dat in Den Haag wil wonen en werken groeit nog steeds. Dus is er ook nog een vraag naar ruimte. Maar, zo gaf Norder aan, om oplossingen te vinden in leegstaande kantoren is nieuw denken nodig en dat zag hij terug in de resultaten van de zeven teams. Niet werken vanuit eindplaatjes of vastomlijnde functies, maar flexibliteit en functiemenging staan in die plannen centraal. Dat is wat de markt vraagt. Dat is ook waar (internationale) carrière-mogelijkheden liggen voor de nieuwe generatie. Tijdens de Week van het Lege Gebouw werd er gewerkt in zeven Charettes met ieder twee ervaren docenten en tien studenten van de verschillende deelnemende opleidingen erfgoed, vastgoed, ontwerp, bouwtechniek en beeldende kunsten. Er waren collectieve Pleinsessies met inspiratielezingen (Speed- Pitches), PechaKucha-presentaties met gasten, debatten en consultance-bijeenkomsten (ExpertCarousel). De gasten waren experts op alle gebieden die aan hergebruik raken. In de Charettes werd per groep geconcentreerd aan een specifieke opgave gewerkt. De Pleinsessies brachten gemeenschappelijke thema s aan de orde en zorgden voor uitwisseling en kruisbestuiving. Zo multidisciplinair als de teams tijdens de Week van het Gebouw waren, is zeldzaam. Nog wel. Zeventig studenten van zestien opleidingen op het gebied van architectuur, erf- en vastgoed hebben in vijf dagen zeven nieuwe plannen bedacht voor het leegstaande Europolgebouw in Den Haag. Het begin van een nieuwe traditie. Ik hoop dat hier nieuwe bureaus uit ontstaan. Ga er maar aanstaan. Opeens bevind je je in een lokaal in een hol en leeg gebouw met negen andere studenten die je nooit eerder gezien hebt. Van opleidingen waar je eigenlijk amper idee van hebt wat ze daar leren. Met docenten en experts die binnen vijf dagen een revolutionair plan van je verwachten. En dan is er ook nog eens geen Wifi! Het overkwam de circa zeventig studenten van zestien opleidingen die meededen aan de Week van het Lege Gebouw. In sommige lokalen heerste af en toe een Babylonische spraak-verwarring (Wat is eigenlijk maaiveld, vraagt een erfgoedstudent zich af) en in andere hing een geconcentreerde en soms ijzige stilte. Op de afsluitende dag, maandag 3 juni, staan in alle lokalen de tafels in het midden en hangen de muren na vijf dagen werken vol met schetsen, schema s en sfeerbeelden. Ondanks alle onwennigheid, hebben de zeven teams van studenten elk een coherent plan voor een nieuwe bestemming van het Europolgebouw gepresenteerd. En zich danig geroerd in een levendig debat over hun opleiding en de beroepspraktijk die hen wacht, als zij midden in de economische crisis de markt zullen betreden. Een debat dat af en toe gevaarlijk dicht een generatieconflict naderde tussen old school en experimenteerlust. Grote hoogte De studenten volgen nog de opleidingen van gisteren, terwijl de wereld is veranderd en de markt naar nieuwe manieren van ontwikkelen snakt. Oude methoden en vertrouwde scheidslijnen moeten verlaten worden, maar in het onderwijs regeert nog het sectorale denken, al staat men gezien de grote belangstelling van zestien verschillende opleidingen open voor nieuwe ideeën. De week van het Lege Gebouw is een initiatief van het H-team en het Nationaal Programma Week van het Lege Gebouw 02 Zeven interdisciplinaire teams 17

9 Herbestemming, bedoeld om de scholen een duw in de richting te geven van een betere aansluiting van onderwijs op de huidige bouwpraktijk van hergebruik. De Haagse wethouder ruimtelijke ordening Marnix Norder, die aanschoof bij het afsluitende debat, kent die praktijk maar al te goed. Hij hield de studenten een dynamisch toekomstbeeld voor. Jullie zijn het nieuwe denken. Zet de docenten aan de kant en ga aan de gang! De oude project-ontwikkeling is ter ziele. We moeten ophouden met denken in eindplaatjes, want die zijn er niet meer. Jullie hebben door dat alles is veranderd. Dat wonen en werken zijn samengevloeid en dat uitstraling dominant wordt. Wie de huidige situatie begrijpt, kan zich ook buiten Nederland tot grote hoogte opwerken. Al is er ook in zijn gemeente genoeg te doen. Den Haag kampt met giga-leegstand, zeker nu het Rijk nog eens ruim m 2 kantoorruimte in deze stad afstoot. Samen met de Rijksgebouwendienst begint de gemeente een proeftuin om, ja, interdisciplinair verder te studeren op een toekomst voor in ieder geval twee grote rijksgebouwen: de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De discussie over het nieuwe gebruik van het Europolgebouw, onder leiding van Tracy Metz, bracht uiteenlopende opvattingen aan het licht van studenten en experts. Dat de praktijk van het bouwen veranderd is, daar was iedereen het over eens. Erik Pasveer, hoofd Stedenbouw van de gemeente Den Haag, formuleerde het beknopt: Door de crisis moeten we het eigen werk opnieuw uitvinden. Er is vraag naar ruimte, maar anders. De begeleiding van verbouw levert nu het meeste werk op. De nieuwe professional moet gevoel ontwikkelen voor het gebouw en ondernemend zijn. Rudy Stroink, ontwikkelaar en lid van het H-team, constateerde op basis van de presentaties dat de studenten heel goed naar het gebouw hadden gekeken, maar te weinig uit het raam. Het gebouw moet in de wereld overleven. Welke van al die leegstaande gebouwen gaan het redden? Hij wees op de noodzaak van goed doordachte plannen, waarin rekening is gehouden met de veranderingen in de samenleving en op de markt. Stroink: We kunnen niet meer opereren op basis van een vermoeden, wil een gebouw overleven dan moet de professional - dat zijn jullie - zeggen wat er moet gebeuren. Marion Timmermans, van het Rijksvastgoedbedrijf en eigenaar van het Europolgebouw, was nog explicieter over de tucht van de markt: De marktwaarde moet gerealiseerd worden, de vraag uit de markt is belangrijkst. In een reactie wezen verschillende studenten juist op de kracht van tijdelijkheid en experiment. Renee de Ruiter vatte het samen: Er moet nu iets gebeuren, laten we experimenteren en alvast een nieuw gevoel bij het gebouw creëren. Usb-stick Vijf dagen geconcentreerd werken onder leiding van docenten en met geregelde interventies van deskundigen zoals Paul Schabel (ex-sociaal Cultureel Planbureau) over de urgentie en leden van het H-team over zaken als rekenen, waarde van het gebouw en businesscases, hebben de studenten geïnspireerd tot nieuwe functies variërend van ouderenhuisvesting, zorghotel tot immigrantenverblijf Directeur Eva Klein Schiphorst van de Rijksgebouwendienst kreeg de plannen, eerder praktisch dan plechtig, overhandigd middels een usb-stick. Samen werken Minstens zo interessant als de ideeën is de vraag of deze mixtuur van mensen op een onzeker pad tot een nieuwe werkwijzen kan leiden. Teun van den Ende en Maria Lamslag van Platform VOER verzamelden in de loop van de week de reacties van studenten en peilden hun werkmethodes. Grofweg hanteerden de teams drie methoden: 1. Het hele team buigt zich over elk deelonderzoek. Uit de eigen comfortzone; 2. Met z n allen brainstormen en daarna langs de lijnen van eigen expertise de ideeën verder ontwikkelen; 3. Per dag de rolverdeling bepalen. De slinger neigt naar de tweede methode als de meest vruchtbare, want je moet wel elkaars domein betreden maar niet elkaars discipline overnemen. Waarom eigenlijk? Deze vraag werd volgens studenten vaak gesteld. De waaromvraag vat bondig samen, dat bij de samenwerking van disciplines geen enkele zekerheid geldt. De schets als discussiestuk Willemijn de Boer van Anna Vastgoed legt uit hoe het gebouw tijdelijk wordt gebruikt Week van het Lege Gebouw

10 Het expertteam op bezoek in de werkruimte van team 1 Studenten in overleg met Herman van Sol van bureau Rekenruimte over de exploitatieberekening Alles staat ter discussie. Eerder al had H-teamlid Marinke Steenhuis geconstateerd dat een van de belangrijkste leerdoelen voor de nieuwe generatie is om uit het eigen domein te stappen en gemeenschappelijke grond te betreden. Het is belangrijk om elkaars taal te leren begrijpen, al hoef je niet alles van elkaar te weten. Ik hoop dat hier nieuwe bureaus uit ontstaan. De ervaringen van de studenten die aan de Week hebben meegedaan zijn positief. Francien Bout (opleiding erfgoed) heeft nu een beter idee wat andere studenten kennen en kunnen. Ook haar collega Jorien de Jager (TU Delft) heeft een blik over de eigen schutting geworpen. Het was een heel andere manier om zo n opgave te bestuderen en naar een oplossing te zoeken. Iedereen moet geven en nemen. Het is wel belangrijk dat er een goede groepsleider is, om het tempo er in te houden en de koers te bewaken. Dat was ook de ervaring van Khashayar Ghiabi (Vastgoed opleiding). Met een goede begeleiding ziet hij toekomst in dit multidisciplinaire model: De markt vraagt er ook om, dus het moet. Propvol Als het aan de studenten ligt, blijft het niet bij deze week. Dat geldt ook voor de drie voor het debat uitgenodigde docenten, die door Tracy Metz uiteraard de vraag voorgelegd kregen wat zij in hun onderwijspraktijk gaan veranderen. De curricula van de opleidingen zitten al propvol, dus de drie docenten zochten vooral naar pragmatische oplossingen om ruimte te maken voor een bredere aanpak. Koos Bosma van de VU erfgoedstudies wees erop dat de universiteit in de eerste plaats voor een intellectueel raamwerk zorgt, zodat een student greep krijgt op de samenwerking in zo n workshop: Dat hij snapt wat er gebeurt. Directeur Aart Oxenaar van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst stelde dat zijn academie al veel flexibiliteit biedt. Docenten, ook de hoofden van afdelingen, worden tijdelijk ingehuurd. De keus van de gastdocenten kan op zo n kleine masteropleiding dus vrij makkelijk een nieuwe richting ingeduwd worden. Voor een mega-universiteit als de TU Delft, waar een deelopleiding rekening moet houden met de institutionele eisen en eigenaardigheden is de speelruimte veel kleiner, gaf Reinier van der Kuij van de TU Delft Real Estate & Housing aan. Om dit gemis direct groots te compenseren door ter plekke onderdak aan te bieden voor de volgende editie van de Week van het Lege Gebouw. Dat zijn wij als opleiding aan onze stand verplicht. Het is belangrijk dat studenten aan dergelijke initiatieven meedoen. Het laatste woord was aan organisator Machiel Spaan, die terugkijkend concludeerde dat het heel goed is om een dergelijk experiment te doen. Volgend jaar weer. En dat van die Wifi was opzettelijk. Want anders zat iedereen alleen achter het scherm in plaats van met elkaar om tafel. Marijke Bovens 02 Zeven interdisciplinaire teams 21

11 De zintuigen als leidraad Team 1 Johan heeft karakter Team 1 kiest een sensitieve insteek. Het gebouw is aan de hand van verschillende zintuigen onderzocht. Naast de ogen, spelen ook de geur, de geluiden en de tast een belangrijke rol bij de beleving van het gebouw. Dit leidt ertoe dat het team het gebouw opvat als een persoonlijkheid: Johan. Zijnde een wat oudere heer, die veel heeft meegemaakt en zich niet zo makkelijk meer laat plooien. Maar wel met karakter. Johan roept drie gevoelens op: rust, energie en spanning. Het gebouw heeft verschillende karakteristieke zones die ieder aansluiten bij een van deze gevoelens. Het team heeft deze karakteristieken aangegrepen om het gebouw opnieuw te programmeren. Het energieke deel wordt bestemd voor creatieve ondernemers en zzp ers. De gebouwen aan de binnenplaats ademen rust en zijn geschikt voor ouderenhuisvesting en de bunker met dakopbouw (spanning) is een plek voor ontmoeting en evenementen. Voor de realisatie zet het team in op samenwerking met de eigenaar als investeerder. Sense Johan& Het&plan& RGD& /&Laat&zich&niet&meer&& makkelijk&omvormen& /&Kwaliteiten&die&tot&de&& zintuigen&spreken.& /&Johan&gaat&zijn&verhaal&vertellen& /&We&gaan&gelijk&beginnen,&Anna&& hee;&hier&al&een&func?e,&gebruik& deze&?jdelijkheid.& &&/&Over&2&jaar&de&vaste&func?es.& & /&Het&oude&model&werkt& niet&meer.& /&Interdisciplinair&werken,& met&de&rgd.& Week van het Lege Gebouw 02 Zeven interdisciplinaire teams 23

12 Een anatomische les naar het wezen van het gebouw Team 2 De twee gezichten van Janus SOFT MAP OVERALL MAP SOFT MAP HERITAGE STUDIES - VU URBAN LAYERED TISSUE 9 SOFT MAP HERITAGE STUDIES - REINWARDT SOFT MAP RMIT TU Delft COVERING OF STORY 6 Het team start met de ontleding van het bestaande gebouw en zijn omgeving, geïnspireerd op de anatomische les. Er worden door de studenten van de verschillende disciplines zowel van de omgeving als van het gebouw illustratieve soft maps getekend. Deze thematische lagen zijn los van elkaar te beschouwen, maar samen tonen ze de rijkdom van de wijk en het gebouw. Dit leidt tot een aantal karakteristieken die aanleiding geven tot een nieuw gebruik dat zijn wortels vindt in het oorspronkelijk in het gebouw gehuisveste internaat. Verschillende opvattingen van de teamleden zorgen voor een scheuring in dit team. Maar men heeft van de nood een deugd gemaakt en presenteert de tweedeling listig onder het (dubbele) hoofdje Janus, de god van de transitie. Inspelend op het verleden en de ligging in de nabijheid van de internationale zone schetst het team twee scenario s: de enclave en de crossroads. In het eerste huisvest het gebouw uitgeprocedeerde asielzoekers gefinancierd middels uitgespaard geld van een dure plek in de gevangenis. In het tweede wordt het opnieuw een internaat, maar nu voor Nederlandse expatkinderen. ENCLAVE Enclave CROSSROADS SOFT MAP RE&H TU Delft SOFT MAP SPATIAL DESIGN - WDK DAYLIGHT SECURITY OF ZONE 5 URBAN NETWORK 7 SOFT MAP ASRE HVA SOFT MAP HERITAGE STUDIES - VU VALUE BUILDING ORIENTATION IN LANDMARKS 4 FUNCTIONS ENCLAVE CROSSROADS ENCLAVE CROSSROADS SOFT MAP OVERALL MAP SOFT MAP CONSTRUCTIVE ENGINEERING - HU KORTE TERMIJN LANGE TERMIJN BUILDING LAYERED TISSUE SPATIAL POSSIBILITIES 8 5 Week van het Lege Gebouw 02 Zeven interdisciplinaire teams 25

13 Cold case Raamweg Loca3e Team 3 Agias Trias Team 3 onderzoekt de opgave vanuit vier verschillende schaalnivo s: small, medium, large en extra large. Deze schaalnivo s worden zowel beschouwd op de locatie als op het gebouw. Dit levert een interessante matrix van kwaliteiten en kansen op. Als een rechercheurs-unit gaan de leden van dit team op zoek naar mogelijke verband tussen kansen en kwaliteiten. Dit leidt tot een meerduidig programma dat vanuit de behoefte van de buurt tot stand komt. Door de groene open ruimte tussen de gebouwen opnieuw in te richten en een openbaar karakter te geven wordt het gebouw met de omgeving verbonden. Team 3 houdt na herbestemming 3,3 miljoen euro over. De winst komt uit de verkoop van de seniorenappartementen die in een deel van het gebouw zijn ondergebracht. Naast luxe woningen, omvat het gebouw een school en een vleugel met buurtvoorzieningen als horeca, wellness en zorg. Het team acht de plannen haalbaar omdat deze aansluiten bij behoef-ten van zowel ouderen als jongeren: ouderen die in appartementen langer zelfstandig in de buurt kunnen wonen en jongeren die zich graag in de buurt willen vestigen. Three elements Impressions Connection Agias Trias Floor plans Week van het Lege Gebouw 02 Zeven interdisciplinaire teams 27

14 Ontwikkeling in eigen hand INCOME AND DWELLING COSTS inkomen woninguitgaven Team 4 Sociëteit Hubertus Team 4 onderzoekt de behoeften van de mogelijke gebruikers en stelt een dynamisch programma van eisen op. Hierdoor kan flexibel op mogelijke ontwikkelingen gereageerd worden. Uit de analyse van het gebouw blijkt dat het gebouw verschillende scenario s toestaat. De structuur van de bestaande gebouwdelen en de verscheidenheid aan ruimten maken meerdere ontwikkelingen mogelijk. Hoewel de ambiance op borrelen hint, het lokaal is aangekleed met Perzische kleedjes, vitrages en een haardvuur, hebben de elf leden van team 4 een andersoortige sociëteit voor ogen. Kernbegrip van deze societeit is ruimte om te wonen, leven en ontmoeten. Zij willen zelf de zorg voor het verweesde gebouw op zich nemen en de komende tien jaar als collectief de ontwikkeling stapsgewijs realiseren. Zonder projectontwikkelaar en zonder vastgoedbank. Ze doen een voorstel aan de eigenaar, waarbij ze het gebouw eerst huren en het pas na een periode kopen. Over vijf jaar zijn er woningen voor ouderen met zorg en service. Inkomsten halen zij uit het leveren van zorg aan ouderen die in het pand en de omgeving wonen. Over tien jaar betaalt het collectief 4,3 miljoen aan de eigenaar. Het gebouw is dan het dubbele waard. TEAM 4 TEAM 4 Dynamisch programma van eisen Onze behoeften en eisen veranderen gedurende de aankomende tien jaar. Hier loopt ons dynamische programma van eisen parallel aan. Dit maakt het niet een definitief programma van eisen waarin over een tijdbestek van tien jaar duidelijk is wat de functies van het gebouw zijn. Maar een programma dat groeit, krimpt, stopt en op andere momenten weer nieuwe functies in zijn programma opneemt. Het voordeel hieraan is dat we dynamisch kunnen inspelen op functies die kansrijk blijken en deze de ruimte geven verder te ontwikkelen. Wij veranderen in de aankomende tien jaar en in plaats van een nieuwe woning te zoeken die de ruimte biedt voor onze toekomstige kinderen of huidige grootouders die in komen wonen, past Sociëteit Hubertus zich aan ons aan! De Sociëteit kennisuitwisseling jong & oud sociale ontwikkeling op wijkniveau Spaargeld en pensioenreserveringen collectief in euro. nu, over 5, over 10 jaar Sociëteit Hubertus businesscase De Sociëteit Fragmenten onderzoek naar het bepalen van het dynamisch Programma van Eisen. tweede huiskamer short stay - housing zorgwoningen veiligheid inkijk in de woning delen van ruimtes geluidsoverlast delen van spullen Behoefte aan privacy, relatieve ontwikkeling in de tijd woonkamer / keuken / slaapkamer woonkamer / keuken slaapkamer badkamer tuin / balkon / terras opslag Ontwikkeling in het programma Wonen, op basis van de collectieve behoefte in de tijd. DECENNIUM WEEK VAN HET LEGE GEBOUW TEAM Sociëteit Hubertus Ontwerp Ontwikkelingen in de tijd: Programma, Financiële ruimte, Investeringen. na 5 jaar NU Transformatie van het gebouw m.b.t. de veranderende behoefte van het collectief zorg NU 5 jaar 10 jaar LIFE'S PRIORITIES PERSONAL STATUS 100% financial social physical 80% 100% 60% 80% 40% 20% 60% 0% 40% % family/ social care study/ personal development friends/ surroundings 0% dwelling/ partner/ kids personal leisure job jaar Dynamisch PvE sociëteit woningen collectief start-ups DECENNIUM VAN HET LEGE GEBOUW TEAM Sociëteit Hubertus Concept DECENNIUM VAN HET LEGE GEBOUW Functieverdeling in jaar 10 Functionele dwarsdoorsnede jaar 10 TEAM Exploitatie berekening "SOCIETEIT HUMBERTUS" Geld in kas Exit- Yield (woningen T=10) 6,5% parameters rente 4,50% halfjaarlijkse rente 2,23% kostenstijging 2,00% opbrengstenstijging 0,00% disconteringsvoet 4,50% sparen gezamelijk t/m jaar 5 23% sparen gezamelijk 6 t/m 10 20% Uitgaven Geld in kas startdatum 1- jun einddatum 1- jan looptijd in jaren 10 prijspeil 1- jun datum netto contante waarde 1- jun Inkomsten TEAM 4 CPDBFMO Situatie: verbinding met de wijk. N Plan voor de buitenruimte Exploitatieberekening Jaar inleg totaal Inkomsten Woningen bereid betalen woning Inkomsten Zorg Woningen Inkomsten startups Sparen totaal baten Investeringen exploitatiekosten totaal kosten SOM totaal KAS totaal NCW , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RESTWAARDE ,3 Totale investering zelf ,72 Leegwaarde ,58 Het collectief wilt in dit pand voor de komende 10 jaar, mits het collectief het pand kan kopen over 10 jaar. De eigenaar heeft geen kosten voor het pand gedurende die 10 jaar. Het Over 10 collectief jaar is het pand belooft ,- dit complex waard. Het te collectief kopen investeert over in 10 de loop jaar. van Op die 10 jaar in het pand. Dat betekend dat de leegwaarde dan ,- bedraagt. Het collectief heeft over 10 jaar ,- in kas. De restant wordt gefinancierd en het collectief bied ,- voor het pand. voorwaarde dat de komende 10 jaar de exploitatierechten aan het collectief, de Sociëteit Hubertus toevallen. Gedurende 10 jaar investeren we ons eigen spaar- en pensioengeld en onze eigen tijd in het pand, waardoor we waarde creëeren Over 10 jaar is het pand ,- waard. Het collectief investeert in de loop van deze periode ,-. Dat betekent dat de leegwaarde ,- bedraagt. De Sociëteit Hubertus heeft over 10 jaar ,- in kas. Het restant wordt op dat moment gefinanciëerd en het collectief biedt de eigenaar ,- voor het complex. Collective Private Design Build Finance Maintenance Operate Week van het Lege Gebouw 02 Zeven interdisciplinaire teams 29

15 Groeimodel vanuit een gefundeerd imago Team 5 Huize Katwijk SfeerbeelDeN Omgeving DualiteiteN Een Plek van Dualiteiten DtitititistitititiGasttirtij CtititraaltiPtirtitititir PrtimatirtiStictititiatir WaktitititiSlaptititi OptititiGtislottiti LtititititititiDtitititititi GtistrticttirtitirtitiFltixtibtil BtitititititiBtitittiti VtirbtititititititiSchtitititititi RootitiGrotiti Colltictitititititititititititi VoorkatittiAchttirkatit VtirzorgtitititiOtittiatigtititi Ambachttiltijktititititistrtititil BtiwaptitititiOtitwaptititititi (S)prtiktitititiLtitisttirtititi Enclave in de Stad Dit team start met een gedegen analyse van de omgeving met zijn bewoners en het gebouw met zijn details. De wezenlijke aspecten worden middels thematische fotoreeksen verbeeld. In het dna van de plek ligt de sleutel van de herbestemming. Hiermee formuleert het team hun vertrekpunt. Het amalgaam van identiteit, historie, architectonische kwaliteiten en context brengt hen op het spoor van de zorg. Het gebouw wordt een enclave met een eigen imago dat verschillende aan zorg gerelateerde programma s in zich op kan nemen. Er worden verschillende scenario s bedacht zodat het plan in fasen gerealiseerd kan worden. De ontwikkeling begint, geheel in stijl, met een kraamhotel. Uiteindelijk staat het team een zorghuis voor ogen, waar alle zorgfacetten beschikbaar zijn. Van verloskundige praktijk, opvoedpoli tot fysiotherapie en badruimtes. Iedere functie krijgt een logische plek in het gebouw. En iedere functie kan flexibel en gefaseerd ontwikkeld worden. zorghuis wat bepaalt De identiteit? ARCHITECTONISCHE KWALITEITEN THUISZORGWINKEL CONSULTATIEBUREAU OPVOEDPOLI ZORGHOTEL PRETECHO PEDAGOOG RIJKE HISTORIE KRAAMZORG ZORGHUIS ORGANISATIE CONTEXT IDENTITEIT ZWANGERSCHAPSYOGA CAFÉ RESTAURANT VOORLICHTINGSCENTRUM KINDEROPVANG FYSIO- THERAPIE COLLECTIEF GEHEUGEN karakter gebouw karakter gebouw LEIDEND Thema HIERARCHIE GESLOTEN DIENEND Thema BESCHERMEND KARAKTER OPEN Terug te zien in TEGELPATROON, geeft indicatie van hoofdontsluiting en bij-ontsluiting. Terug te zien in ORGANISATIE, bijgebouw dient met zijn flexibel indeelbare plattegrond voor speling in programma Terug te zien in FUNCTIES, restaurant dient voor zorgfunctie Terug te zien in de GEVEL, de gevel is gesloten en heeft weinig zicht naar binnen Terug te zien in HISTORISCHE FUNCTIE, het jongensinternaat van Katholieke kerk had een besloten plek, dit is later nog versterkt door Atlantik wall en Europol Terug te zien in DIRECTE EN INDIRECTE CONTEXT, het gebouw dient als afscherming tegen de drukke weg, zorgt voor rustig en groen achterterrein en ligt afzijdig van het drukke centrum Architectuur Binnenkomen Gevel Ritme Profilering verdiepingen tectoniek Hoofdentree Binnenkomst Ornament Gear4culeerde plint Saldi uitgangspunten parameters startdatum 1/Jan/2013 rente 4.50% einddatum 1/Jan/2038 halfjaarlijkse rente 2.23% looptijd in jaren 25 kostenstijging 2.00% prijspeil 1/Jan/2013 opbrengstenstijging 0.00% datum netto contante waarde 1/Jan/2013 disconteringsvoet 4.50% saldi saldo nominaal saldo op eindwaarde saldo op netto contante waarde nominale fasering nominaal boekwaarde Inbrengwaarde Bouw- en woonrijp maken 154, ,641 25,009 46, Gebouw 26,033, ,376,040 8,675,281 7,982, Exploitatiekosten 202, ,517 60,758 20, totale kosten 26,390, Verkoopopbrengsten 27,474, ,752,000 17,821,280 2,450,410 1,373,705 1,076, Exploitatieopbrengsten 2,610, ,088, , , , Restwaarde totale opbrengsten 30,084,100 fasering incl. inßatie nominaal boekwaarde Inbrengwaarde Bouw- en woonrijp maken 154, ,162-26,279-49, Gebouw 26,033, ,658,723-9,115,573-8,555, Primaire rich4ng Herkenbaarheid Secundaire rich4ng Zwarte aanbouw Aanbouwen Jaren 80 aanbouw S4jgpunten Referen<epunten Pa4o s fasering fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 rekenmodel 4.0 Exploitatiekosten 202, ,180-63,842-21, totale kosten 26,390, ,870,066-9,205,693-8,626, Verkoopopbrengsten 27,474, ,752,000 17,821,280 2,450,410 1,373,705 1,076, Exploitatieopbrengsten 2,610, ,088, , , , Restwaarde totale opbrengsten 30,084, ,840,000 18,082,280 2,580,910 1,504,205 1,076,705 cashßow boekwaarde ,030,066-8,876,587 6,045,465-1,504,205 1,076,705 saldo per jaar - rentebaten/-kosten ,176-60, ,716 30,240 89,671 cashßow per jaar - - 3,098,243-5,838,646 80,103-1,454,342 2,620,719 looptijd en prijspeil boekwaarde Week van het Lege Gebouw 02 Zeven interdisciplinaire teams 31

Ruimte voor duurzame energie in 2050

Ruimte voor duurzame energie in 2050 Making Projects p.4 11 Herbestemmen als gebieds opgave In een nieuwe, rijksbrede strategie voor rijksvastgoed streeft het rijk naar een beter financieel én maatschappelijk rendement op haar vastgoed. Tegelijk

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Nieuwe Energie op de Creatieve As

Nieuwe Energie op de Creatieve As Nieuwe Energie op de Creatieve As 1 virtueel informatieplatform voor starters 1 verbeterde netwerksite 400.000 page views 80.000 unieke bezoekers 6 startersdagen 12 innovatiesessies 13 startersworkshops

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68

KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68 KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68 Voorstellen programmatische invulling leegstaand kantoorpand; doelgroepen & omgeving, kosten & duurzaamheid, financiering & investeringen 2 KANTOORTRANSFORMATIE DE

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

meesterschap in complexe ontwikkelingen

meesterschap in complexe ontwikkelingen meesterschap in complexe ontwikkelingen de mastercirclemethode wouter kesseler job van den berg ytsen deelstra leon klinkers sibout nooteboom meesterschap in complexe ontwikkelingen de mastercirclemethode

Nadere informatie

Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Nieuwsbrief. Interviews met:

Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Nieuwsbrief. Interviews met: Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Jean Baptiste Benraad, Olaf Prinsen, Saskia Beer, FRITS VAN DONGEN, REMCO VAN LUNTEREN en Roel van de Bilt Interviews met: 2014 Colofon:

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

transformatie kantoren rotterdam

transformatie kantoren rotterdam transformatie kantoren rotterdam Transformatie van leegstaande gebouwen in Rotterdam Rogier van den Berg Wat is er nodig voor de succesvolle herontwikkeling van leegstaande gebouwen in de stad? Dat is

Nadere informatie

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein o k tob e r 2 0 0 9 PER k r a n t Metafoor Krant is een uitgave van de Metafoor Groep en verschijnt tweemaal per jaar. pa g 3 Utrecht behoudt haar dynamiek pa g 8 CPO biedt nieuwe woonkansen pa g 1 4 Transformatie

Nadere informatie

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! 2 Voorwoord Een slimme senior is op de toekomst voorbereid Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten

Nadere informatie

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DWIRE magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE NUMMER 6 ZOMER 2012 COLOFON DWIRE is een netwerk voor vrouwen in de (commerciële) vastgoedsector. Het netwerk biedt

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Wie niet aan marketing doet gaat honger lijden

Wie niet aan marketing doet gaat honger lijden INHOUD dertiende jaargang nummer 69 / april / 2010 8 Wie niet aan marketing doet gaat honger lijden De vastgoedsector verkeerde tot voor kort in een luxepositie. Wat werd gemaakt, werd ook verkocht. De

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde

Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde November 2007 Jaargang 6, nr. 11 Een uitgave van Habion In dit nummer: Primeur zorgtijdregistratie 1 Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen 2 Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Bert de Jong 3

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie