Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam"

Transcriptie

1 jaarverslag

2

3 Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam

4 4

5 Inhoudsopgave 7 Voorwoord 5 9 Onderwijs 16 Onderzoek 23 Personeel en organisatie 29 Alumni en donateurs 31 Financieel jaarverslag Bericht van de Raad van Toezicht 42 Kerngegevens 44 Feiten en Cijfers

6 6

7 Voorwoord Toeval bestaat niet 7 De UvA liet zich in 2010 weer zien op de manier zoals de UvA bekend staat. Een brede universiteit die op uiteenlopende terreinen baanbrekende resultaten boekt en een belangrijke rol speelt in het maatschappelijk debat. Het beleid van de afgelopen jaren blijkt zijn vruchten af te werpen. Om dat te illustreren wil ik één van de zeven faculteiten als voorbeeld noemen. Dat voorbeeld laat zien dat toeval niet bestaat. De bètafaculteit van de UvA, de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), beleeft in 2010 in meerdere opzichten een bijzonder (goed) jaar. Op 24 november 2010 opent Hare Majesteit Koningin Beatrix het nieuwe gebouw van de faculteit in het Science Park. Voor het eerst in de geschiedenis komt al het bètaonderwijs en -onderzoek samen onder één dak. Dat gebeurt in de ideale omgeving van het Science Park, waar de faculteit gemakkelijk kan samenwerken met belangrijke partners van NWO, bedrijfsleven en gemeente. In hetzelfde jaar stijgt het aantal nieuwe eerstejaarsstudenten aan de bètafaculteit spectaculair met maar liefst 15% méér dan het jaar daarvoor. Toeval? Of het resultaat van bewust beleid? De grootste aantrekkingskracht hebben de opleidingen Psychobiologie en Bio-medische wetenschappen, beide op het grensvlak van traditionele bètadisciplines en andere wetenschapsdisciplines. Ook toeval? Of toch bewust beleid? Het werk van een aantal wetenschappers van dezelfde faculteit trekt internationaal de aandacht. Peter Sloot, hoogleraar Computational Science, ontvangt van de Russische overheid een bijdrage van 3,3 miljoen euro voor zijn onderzoek. De nieuwe inzichten over de zwaartekracht van hoogleraar Theoretische Fysica Erik Verlinde trekken niet alleen de aandacht van wetenschappers, maar ook van bijvoorbeeld de New York Times. En als onderzoekers van de NASA in december in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Nature bewereen dat hun onderzoeksresultaten de reguliere kijk op het menselijk bestaan in een geheel nieuw daglicht plaatsen, is UvAhoogleraar Jef Huisman een van de eerste wetenschappers die de hype doorprikt. Toeval, uiteraard. Of toch niet? Nee, deze combinatie van goede resultaten laten zien dat toeval niet bestaat. Bewust brengen wij onderzoekers, docenten en studenten van verschillende disciplines bij elkaar. Wij geloven in de meerwaarde daarvan. Daar stemmen wij het huisvestingsbeleid op af. En bewust geven wij de beste onderzoekers extra mogelijkheden. De ontwikkeling van de bètafaculteit bewijst dat deze koers succesvol is. Uiteraard valt er heel veel meer te vertellen over de UvA in Over de knappe prestatie van de ondersteunende diensten bijvoorbeeld, die er in slaagden om de wederom gestegen toestroom van studenten in goede banen te leiden. Over de opening van de nieuwe behuizing van ACTA, het centrum voor onderwijs en onderzoek voor tandheelkunde van UvA en VU aan de Amsterdamse Zuidas. De opening van het Spinoza Centrum, die een enorme impuls betekent voor onderzoek op het gebied van neuroimaging. Een mooie Amsterdamse samenwerking tussen UvA, VU, KNAW, AMC en VUMC. De opening van de universitaire pabo is ook zo n voorbeeld waar de UvA en HvA de krachten bundelen voor het Amsterdamse basisonderwijs. Enfin, bepaalt u aan de hand van dit jaarverslag zelf wat voor u het meest in het oog springende aspect van 2010 was. Karel van der Toorn Voorzitter College van Bestuur

8 8 Tabel 1 Kritische Prestatie Indicatoren FdR FMG FEB FGw FNWI Onderwijs Bachelorniveau 1 Marktaandeel bachelorinstroom 15% 20% 14% 28% 22% 2 Tevredenheid over studieinhoud 77% 81% 77% 73% 81% 3 Studiepunten eerste studiejaar Numeriek rendement opleiding 49% 61% 49% 57% 60% 5 Internationale studentenmobiliteit 1% 1% 2% 2% - 6 Honoursprogramma s Onderwijs Masterniveau 7 Instroom Masters (eindcohort) Tevredenheid over studieinhoud fac 81% 76% 71% 68% 76% 9 Tevredenheid alumni over studieinhoud breedte (5-pt schaal) 79% 77% 86% 68% 82% diepgang (5-pt schaal) 74% 66% 76% 73% 78% 10 Rendement masteropleiding(en) 1-jarige master 69% 73% 72% 57% 54% 2-jarige master - 79% 80% 61% 69% 11 Rendement instromers vanuit hbo 1-jarige master UvA 65% 71% 63% 57% 54% 2-jarige master UvA % 12 Aandeel buitenlandse studenten 17% 9% 20% 12% 26% Contractonderwijs 13 Baten in k Onderzoek 14 Toegekende prijzen door NWO Aantal wetenschappelijke publicaties Inkomsten 2e geldstroom Promovendi 17 Instroom promovendi Aandeel buitenlandse promovendi 31% 38% 54% 27% 72% 19 Aantal gerealiseerde promoties Kennisvalorisatie/kennistransfer, 20 Aantal populariserende publicaties e geldstroom 21 Aantal octrooien Inkomsten 3e geldstroom in K Dienstverlening 23 Tevredenheid van studenten over faciliteiten bachelor 66% 75% 78% 72% 85% master 59% 68% 67% 61% 70% 24 Tevredenheid van studenten over organisatie bachelor 35% 55% 60% 45% 51% master 52% 58% 58% 46% 57% 25 Alg tevredenheid van personeel over dienstverlening kwaliteit faciliteiten onderwijs 6,6 6,8 6,4 6,8 6,5 kwaliteit faciliteiten onderzoek 6,5 6,4 6,2 6,2 6,8 Personeelsbeleid 26 Percentage internationaal wp ** ** 24% ** ** Bron: managementrapportages najaar 2010 * schuingedrukte waarden zijn nul-metingen ** Alleen de FEB heeft deze KPI in het bestuursconvenant opgenomen.

9 Onderwijs De UvA verwelkomt aan het begin van het studiejaar wederom een grotere stroom studenten dan in voorgaande jaren: een gevarieerde groep van ruim studenten die de opleiding van hun keuze in Amsterdam gaat volgen. Studeren in een wereldstad, niet qua omvang maar wel wat betreft internationale sfeer en cultuur, is aantrekkelijk voor studenten van verschillende nationaliteiten, met verschillende interesses en verschillende kwaliteiten en mogelijkheden. De UvA werkt er hard aan om alle studenten aan te spreken op hun talenten en hen te begeleiden naar een succesvolle afronding van hun studie. Bij de UvA staat wetenschappelijk onderwijs even hoog in het vaandel als wetenschappelijk onderzoek. De universiteit neemt de verantwoordelijkheid om generaties ambitieuze studenten op te leiden tot internationaal georiënteerde professionals die bovendien verantwoordelijke wereldburgers zijn. Voor het bereiken van dit doel is de grote, heterogene studentenpopulatie een extra uitdaging. De grote toestroom van studenten vereist bovendien een strategie van differentiatie van het onderwijsaanbod in niveau en vorm. Passend onderwijs voor velen blijft dan ook een belangrijk uitgangspunt. Samen met de Hogeschool van Amsterdam biedt de UvA iedere student in Amsterdam de kans zich optimaal voor te bereiden op een loopbaan; hetzij in de wetenschap, hetzij in de beroepspraktijk. Het onderwijs aan de UvA heeft het commitment van alle betrokkenen en vindt plaats in een optimaal academisch klimaat. Het biedt uitdaging en een stimulerende studieomgeving dankzij uitstekende docenten en faciliteiten, en dankzij inzet en motivatie van de studenten zelf. Instroom en ingeschrevenen In 2010 staan studenten ingeschreven bij de Universiteit van Amsterdam. De opgaande lijn zoals deze is ingezet in 2003 wordt doorgezet. Zie grafiek 1. De groei ten opzichte van 2009 is ruim 6%. De instroom in het studiejaar is ook toegenomen ten opzichte van , en wel met ruim 4%. In totaal verwelkomen we in nieuwe UvA-studenten. Zie grafiek 2. Grafiek 1 Totaal aantal ingeschrevenen Grafiek Instroom eerstejaars instelling Instroom naar fase In de bachelorprogramma s stromen nieuwe studenten in. Deze instroom is vrijwel gelijk aan die in het vorige verslagjaar van deze studenten schrijven zich voor het eerst in bij de UvA. Er zijn 794 nieuwe inschrijvingen in de premasterprogramma s, een daling 9

10 10 Tabel 2 Marktaandelen per wetenschapsgebied (instroom per HOOP-gebied) ten opzichte van vorig jaar met 12%. In de masterfase starten studenten Taal en Cultuur Recht Gezondheid 1 Natuur 2 Economie Gedrag en Maatschappij Aantal eerstejaars (EI) Marktaandeel ,9% 16,7% 11,0% 18,9% 13,6% 18,9% Groei marktaandeel t.o.v ,9 %-pt - 1,4 %-pt + 0,1 %-pt + 1,2 %-pt + 1,5 %-pt + 1,2 %-pt met een nieuwe opleiding, een toename van 15%. Ruim een derde van hen komt voor het eerst aan de UvA studeren. De sterkste procentuele groei in instroom van buiten de UvA vindt plaats bij de bacheloropleidingen van de FNWI (+15%) en bij de masteropleidingen van de FEB (+47%) en de FMG (+27%). UvA Totaal ,7% + 0,3 %-pt 1 Tot Gezondheid worden gerekend: Tandheelkunde, Geneeskunde, Medische Informatiekunde en Biomedische wetenschappen 2 Tot Natuur worden gerekend: alle disciplines binnen de faculteit FNWI, m.u.v. Biomedische wetenschappen, evenals Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed 3 Inclusief een aantal niet apart vermelde kleine en sectoroverstijgende wetenschapsgebieden Tabel 3 Accreditaties Naam opleiding Biologie Wijsbegeerte Psychobiologie Politicologie Fiscale Economie Econometrie en Operationele Research Bio-medische Wetenschappen Actuariële Wetenschappen Wijsbegeerte Politicologie Operations Research and Management Life Sciences Fiscale Economie Economics Econometrics Business Economics Biomedical Sciences Biological Sciences Actuariële Wetenschappen Accountancy and control Social Sciences Metropolitan Studies International Development Studies Brain and Cognitive Sciences Verzekeringskunde Soort opleiding wo-bachelor wo-bachelor wo-bachelor wo-bachelor wo-bachelor wo-bachelor wo-bachelor wo-bachelor wo-master wo-master wo-master wo-master wo-master wo-master wo-master wo-master wo-master wo-master wo-master wo-master wo-master (research) wo-master (research) wo-master (research) wo-master (research) wo-master (post-initieel) Studiesucces Het afgelopen decennium heeft de UvA geïnvesteerd in het verbeteren van het studierendement van haar studenten. Dat heeft zich vertaald in diverse projecten met rendementsbevorderende maatregelen bij de verschillende faculteiten. Voorbeelden zijn projecten als beginnenmeedoen-afmaken, de invoering van tutoraten en intakegesprekken. De Meerjarenafspraken tussen het ministerie van OCW en de gezamenlijke universiteiten (VSNU) uit april 2008 definiëren studiesucces preciezer dan voorheen in termen van selectie, oriëntatie, doorstroom, rendement en excellentie. Naar aanleiding van het advies van de universitaire werkgroep Studiesucces heeft het College van Bestuur in het Plan van Aanpak in december 2009 aangegeven welke maatregelen de UvA nog moet nemen om de doelstellingen uit de Meerjarenafspraken te kunnen halen. Het CvB heeft daarin alle twintig aanbevelingen van de werkgroep Studiesucces overgenomen en deelt de conclusie dat de curriculumkenmerken als eerste moeten worden aangepakt. Een van de maatregelen in het Plan van Aanpak is dan ook dat alle opleidingen volgens een evenwichtig semesterstructuur ingericht moeten zijn waarbinnen alle onderwijsweken volledig benut worden. Voor sommige faculteiten/opleidingen betekent dit dat er omvangrijke curriculumaanpassingen doorgevoerd moeten worden.

11 De toegekende middelen studiesucces zijn ingezet voor projecten en activiteiten die rechtstreeks voortvloeien uit de aanbevelingen van de werkgroep Studiesucces (april 2009) en die aansluiten bij het implementatietraject in het Plan van Aanpak (december 2009). Naast de toewijzing van de middelen via het allocatiemodel is een deel van de middelen gereserveerd voor facultaire projecten, waarbij in 2010 de nadruk lag op het realiseren van de vereiste veranderingen in de onderwijsprogrammakenmerken. De facultaire projectplannen zijn door het College van Bestuur getoetst en geheel of gedeeltelijk toegekend. De projectvoorstellen vertoonden op een aantal thema s een overlap. Om de samenhang op deze overlappende thema s te bevorderen is centraal expertise ingehuurd en ter beschikking gesteld. Aandachtspunten hierbij zijn onderwijskundige expertise en expertise op het gebied van toetsing. Om de universiteitsbrede aanpak van studiesucces binnen de UvA te waarborgen en om te bevorderen dat kennis, opgebouwd bij de uitvoering van de plannen, gebundeld wordt en voor de hele universitaire gemeenschap beschikbaar komt, is een Programmacommissie Bachelor ingesteld. Deze commissie staat de opleidingen met raad en daad bij in de uitvoering van het Plan van Aanpak Studiesucces. Belangrijk aandachtspunt bij de implementatie is de onderwijscultuur aan de UvA. Zowel voor onderwijsgevenden als voor studenten dient het onderwijs een meer verplichtend, uitdagend en dwingend karakter te krijgen. Doel is dat het onderwijs efficiënter wordt en dat uitstelgedrag en studievertraging worden voorkomen. Om dit te bereiken stelt de UvA mensen uit de universitaire gemeenschap in de gelegenheid om onderwijskundig leiderschap te ontwikkelen. Excellentie De werkgroep Studiesucces heeft in 2010 informatie over onderwijsvernieuwing in het kader van studiesucces verzameld en uitgewisseld. De werkgroep stimuleert, informeert, adviseert en discussieert over alle studiesuccesthema s met docenten, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders in de onderwijsorganisatie. Onderwijsontwerpers en -deskundigen kunnen zo veel van elkaar en elkaars problemen en oplossingen leren. De werkgroep heeft in 2010 met vele opleidingen binnen de UvA gesprekken gevoerd over het verbeteren van studiesucces. De werkgroep Studiesucces richt zich vooral op doorstroom en rendement. Daarnaast stimuleert de UvA excellentie met: n het Amsterdam University College; n honoursprogramma s; de UvA werkt op dit terrein nauw samen met de VU. Er is een universitaire Honourscommissie ingesteld en het Excellentie Platform VU-UvA gevormd. Diploma s Het totaal aantal diploma s neemt ook in 2010 toe. Uitsplitsing naar studiefase laat echter zien dat het aantal bachelordiploma s ten opzichte van 2009 wat is gedaald In de masterfase is het aantal diploma s 8000 juist sterk gestegen, met bijna 20% 7000 in vergelijking tot het jaar ervoor Zie grafiek Grafiek Diploma s naar fase / / / / /10 Toetsbeleid en examencommissie Als uitvloeisel van de Wet Versterking besturing en vooruitlopend op de nieuwe accreditatiewetgeving is er in 2010 veel aandacht besteed aan toetsbeleid en het functioneren van examencommissies. In december 2010 heeft het CvB het Kader Toetsbeleid vastgesteld, waarin 22 randvoorwaarden voor goed toetsbeleid zijn opgenomen. Daarnaast zijn er, om de examencommissies te ondersteunen bij hun (verzwaarde) taken, een model Regels en Richtlijnen Examencommissie en een format voor het jaarverslag van de examencommissie opgesteld. Accreditatie In 2010 zijn 25 opleidingen opnieuw geaccrediteerd. Zie tabel 3. Met de invoering van de nieuwe accreditatiewetgeving vanaf 1 januari 2011 hebben instellingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Vooruitlopend op de besluitvorming voor deelname aan deze Instellingstoets heeft de UvA interne audit laten uitvoeren naar de stand van zaken van de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem op alle niveau s binnen de organisatie. De uitkomsten van deze audit hebben in februari 2011 geleid tot een positieve besluitvorming voor voorinschrijving voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg. 11 n Propedeuse Bachelor n Master n Doctoraal

12 12 Talentontwikkeling Amsterdam University College Excellence and Diversity in a Global City Het AUC is een gezamenlijke opleiding van de UvA en de VU, gesteund door de gemeente Amsterdam en het ministerie van OCW. Het AUC biedt een selectief interdisciplinair en residentieel bachelorprogramma Liberal Arts and Sciences, waarbinnen brede wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan. Bètawetenschappen en academische vaardigheden krijgen bijzondere aandacht. In september 2010 gaan de tweede lichting AUC-studenten van start. In totaal studeren eind studenten aan het AUC. Zij zijn geselecteerd op hun academische kwaliteiten en motivatie. Voor het jaar 2010/2011 zijn 205 studenten toegelaten. Het aantal aanmeldingen ligt in 2010 rond de 800. De prestaties van de studenten in het jaar zijn zeer goed; zij behaalden gemiddeld 55.9 van de 60 ECTS en 61% had een GPA van 3.0 of hoger (op een 4-puntsschaal). Van de AUC-studenten heeft ongeveer 50% een niet-nederlandse vooropleiding. Van de AUC-docenten heeft 70% een internationale achtergrond, en 40% een PhD van een universiteit die tot de top- 100 van de wereld behoort (Shanghai ranking). Grafiek 4 Studenteninstroom AUC 50% 31% 3% 16% Uit Nederland n NL nationaliteit, buitenlandse vooropleiding n Niet-NL nationaliteit, Nederlandse vooropleiding n Niet-NL nationaliteit, buitenlandse vooropleiding Honoursonderwijs Het honoursprogramma is een leertraject dat wordt aangeboden naast de reguliere opleidingen en is bestemd voor bijzonder getalenteerde en gemotiveerde studenten die voldoen aan het vereiste studietempo en een gewogen studieresultaat van ten minste gemiddeld 7.5 hebben behaald. Het programma is in het bijzonder gericht op inhoudelijke verbreding en verdieping, op het verder ontwikkelen van academische vaardigheden, leiderschapsvaardigheden, actieve deelname aan de samenleving en persoonlijke ontwikkeling. Het UvA-honoursprogramma is verdeeld in disciplinaire honoursprogramma s en interdisciplinaire honoursmodules en -opties. In de disciplinaire programma s kunnen studenten zich verder specialiseren in het eigen vakgebied. De deelname aan het honoursonderwijs bij de UvA vertoont nog niet de gewenste groei. Mede om die reden heeft het CvB in december 2010 een aangescherpt honoursreglement opgesteld en de decanen gevraagd de relevante passages uit deze regeling op te nemen in de Onderwijs- en Examenregelingen Het aangescherpte reglement bewaakt de kwaliteit van het merk honours binnen de UvA. De UvA-honourscommissie stelt de criteria op waaraan facultaire honoursprogramma s moeten voldoen en toetst facultaire honoursprogramma s aan deze criteria. De voorzitter van deze commissie vormt samen met de voorzitter van de Honourscommissie VU en de Dean van het Amsterdam University College het Excellentie Platform VU-UvA. Naast de ontwikkeling van een honoursaanbod in samenwerking met de VU, ontwikkelt de UvA ook haar eigen honoursonderwijs verder. De FGw biedt vanaf oktober 2009 in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie het multidisciplinaire honoursprogramma Art and Research aan. Het honoursprogramma bij het onderwijsinstituut Medische informatiekunde heeft een nieuwe opzet: studenten die het honoursprogramma binnen de bachelor met positief resultaat hebben gevolgd, hebben in de master Medical Informatics meer uitzicht op een zogenaamde TOPstage. De FNWI organiseert een studiemiddag over de opzet van het honoursprogramma voor alle betrokkenen, wat resulteert in het besluit om bij de FNWI een ander traject te volgen onder de noemer Talent-programma. Dit programma is voor studenten die een bovengemiddeld talent koppelen aan een hoge ambitie en die op grond daarvan meer willen dan het basisprogramma. Twintig procent van de eerstejaarsstudenten kan in aanmerking komen voor het Talentprogramma. UvA-scriptieprijs Rechtenstudent Axel Arnbak wint in 2010 de UvA-scriptieprijs. De jury vond de scripties van de twaalf genomineerden zonder uitzondering van hoog niveau. De tweede plaats wordt gedeeld door geneeskundestudente Charissa Jagt en studente Medische informatiekunde Marieke Schoutsen. In de scriptie van winnaar Axel Arnbak staat dataretentie centraal. Sinds 1 september 2009 is de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens van kracht. Deze wet verplicht aanbieders van telecommunicatienetwerken en -diensten de verkeers- en locatiegegevens van hun klanten te bewaren gedurende één jaar, zodat hun beschikbaarheid gegarandeerd is voor opsporingsonderzoek door politie en justitie. Deze bewaarplicht wordt ook wel dataretentie genoemd. Arnbak reflecteert in zijn scriptie kritisch op de verhouding tussen de nieuwe bewaarplicht voor aanbieders, de bestaande bevoegdheden van opsporingsdiensten om toegang te krijgen tot telecommunicatiegegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers in

13 artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Docent van het Jaar Sander Bais is verkozen tot UvA Docent van het Jaar Alleskunner Sander Bais belichaamt de wetenschap, slaat bruggen tussen disciplines, onderwijs en onderzoek, en verbindt docenten met studenten. Over Sander Bais zegt de jury: Een alfa in bètakleren. Hij weet bèta s, gamma s en alfa s te verbinden, de natuurwetenschappen van verschillende kanten te belichten en kennis van verschillende disciplines te verenigen. Dit resulteert in interactieve colleges waarbij studenten gestimuleerd worden kritische vragen te stellen. Doorstromen en schakelen in Amsterdam Nieuwe wetgeving, de groei van het aantal studenten en budgettaire beperkingen zijn aanleiding de mogelijkheden om door te stromen van een bacheloropleiding (hbo en wo) naar een masteropleiding aan de UvA opnieuw onder de loep te nemen. De uitdaging is de programma s zo in te richten dat het schakelen zowel voor studenten als voor de instelling zo effectief en efficiënt mogelijk gebeurt. Studenten van de HvA krijgen bij een aantal opleidingen de gelegenheid zich in de bachelor volledig te kwalificeren voor de instroom in een masteropleiding, via een doorstroomprogramma bij de HvA en na selectie in de vrije ruimte een schakelminor bij de UvA te volgen. Daarmee kunnen meer getalenteerde HvA-studenten met ambitie een wo-master volgen. Waar het niet mogelijk is zich tijdens de hbo-bacheloropleiding volledig te kwalificeren voor instroom in een wo-master, is het meestal wel mogelijk om tijdens de opleiding bij de HvA een doorstroomminor te volgen. Nadat het bachelordiploma behaald is, kan bij de UvA een speciaal programma gevolgd worden van maximaal 30 ECTS-studiepunten. Wie in september 2011 begint met zo n programma kan vaak al in februari 2012 starten in het masterprogramma. Tenslotte is het besluit genomen om voor deficiënties tot 60 ECTS speciale trajecten te ontwikkelen die in de vorm van contractonderwijs worden aangeboden. Uiteindelijk zullen ook deze trajecten voor de student vooral in termen van tijd zo efficiënt mogelijk ingericht worden. ACTA - structureel traject De pilot om studenten die de bacheloropleiding Mondzorgkunde hebben afgerond en in het bezit zijn van een vwodiploma een programma aan te bieden met als doel toelating tot de masteropleiding Tandheelkunde, is succesvol verlopen. Besloten is dit applicatieprogramma met ingang van oktober 2011 structureel aan te bieden. Graduate schools In 2010 worden alle masterprogramma s via graduate schools aangeboden. Daarnaast hebben de graduate schools de verantwoordelijkheid voor de opleidingstrajecten van de promoties op zich genomen. De activiteiten van de UvA en de VU om de gezamenlijke Amsterdam Graduate School of Science (AGSS) op te richten, zijn geïntensiveerd. De 23 opleidingen tot leraren in het Voorbereidend Hoger Onderwijs zijn onder de naam Interfacultaire Leraren Opleidingen (ILO) ondergebracht in de in 2010 gestarte Graduate school of Child Development and Education. Opleidingenaanbod De UvA biedt 59 bacheloropleidingen en behalve 134 bekostigde ook 11 postinitiële masteropleidingen aan. Van de bekostigde masteropleidingen zijn er 23 die opleiden tot leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, 20 researchmasters en 9 opleidingen die uitsluitend in duale vorm aangeboden worden. In 2010 gaat de driejarige masteropleiding Tandheelkunde van start, met gelijktijdige beëindiging van de instroom in de tweejarige. In 2010 is voor de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences samen met de Vrije Universiteit een joint degree aangevraagd. De postinitiële Erasmus Mundus Master Journalism Media and Globalisation is in 2010 geaccrediteerd en in het Croho geregistreerd. Voor deze master is in 2010 een aanvraag voor een joint degree ingediend, samen met de Aarhus University uit Denemarken. In 2010 is de aanvraag Toets Doelmatigheid voor de in 2009 geaccrediteerde masteropleiding Verloskunde afgewezen. In 2010 besluit het CvB met in totaal vier opleidingen te stoppen. Per 2012 wordt de instroom beëindigd van de bacheloropleiding Bio-exact, de masteropleidingen Omgevingsrecht en Mathematics and Science Education. Voor de postinitiële masteropleiding Human Resource Management is geen nieuwe accreditatie aangevraagd. In 2010 is de zogenaamde operatie brede labels in het domein Taal en cultuur afgerond. Voor de UvA houdt dit in dat het aantal in het croho geregistreerde masteropleidingen in dat domein met ingang van september 2012 is teruggebracht van 48 naar 27, inclusief researchmasters en duale opleidingen. Hiermee 13

14 14 Tabel 4 Studentenuitwisseling studiejaar onderwijsveld is een overeenkomst gesloten over stageplaatsen die een Programma Erasmus Bilaterale overeenkomsten STUNT (eenmalige reisbeurs)* Spinoza en AMC-beurs (alleen AMC-UvA) Overig Inkomend nvt 375 Uitgaand lesgevend en onderzoekend karakter hebben. Ook met de gemeente Amsterdam wordt intensief samengewerkt. Met de UPvA wil de UvA in samenwerking met de HvA voorzien in de behoefte aan universitair geschoolde docenten in het basisonderwijs. Totaal * Ook de studenten die via een bilaterale overeenkomst in het buitenland gaan studeren, ontvangen een STUNT-beurs. Het totaal aantal uitgereikte STUNT-beurzen is in daarom 691. Tabel 5 Instroom buitenlandse studenten in reguliere masterprogramma s Studiejaar 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10 Buitenlandse instroom in reguliere masters % buitenlands van totale instroom reguliere masters 21,3% 18,7% 14,9% 18,1% 12,4% Buitenlandse instroom in research masters % buitenlands van totale instroom research masters 25,4% 29,0% 22,3% 24,0% 29,6% * Eindejaarscohort (KUO) van buitenlanders met een niet-nederlandse vooropleiding. is tegemoet gekomen aan een van de belangrijkste adviezen in het in 2008 gepubliceerde rapport Duurzame Geesteswetenschappen van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen. In het kader van de Sectorplannen Natuur- en Scheikunde vindt met name met de VU verdere samenwerking en vernieuwing plaats binnen de bacheloren masteropleidingen Natuur- en Sterrenkunde en Scheikunde. Educatieve minor Om het lerarentekort te bestrijden heeft het ministerie van OCW besloten om een (beperkte) lesbevoegdheid te verlenen aan studenten die binnen hun bachelor een educatieve minor hebben gevolgd. De UvA heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt om een educatieve minor in de bacheloropleidingen te ontwikkelen. Het onderwijs is zo georganiseerd, dat de drempel voor studenten laag is om deze minor te volgen. In 2010 ontvangen de eerste twee UvA-studenten het certificaat van deze minor uit handen van staatssecretaris Van Bijsterveld. Universitaire Pabo van Amsterdam De Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) start op 6 september 2010 met 47 studenten, waarvan veertig vrouwen. Deze UPvA is een gezamenlijk project van de Pabo van de HvA en het College of Child Development and Education van de UvA. Studenten die de UPvA succesvol doorlopen, ontvangen na vier jaar twee diploma s: een Pabo-diploma en een bachelor Pedagogische wetenschappen. Het programma is een samensmelting van beide curricula. De opleiding richt zich speciaal op het onderwijs in de grote steden. Met een aantal schoolbesturen in het Amsterdamse De studenten volgen een deel van de UvA-colleges met de studenten van de opleiding Pedagogische wetenschappen van de FMG. De praktijkcomponent van de opleiding vindt plaats op Amsterdamse basisscholen van vijf schoolbesturen, die ook als opleidingsschool aan de Pabo HvA zijn verbonden. De praktijkcomponent vanaf jaar één bestaat uit een stage in de groep en het opzetten en uitvoeren van onderzoek op een basisschool. De eerste ervaringen van de studenten, opleiders en besturen zijn positief. Er zijn verschillende verbeterpunten vastgesteld met betrekking tot het curriculum. Met een grondige evaluatie en panelgesprekken met studenten, docenten en schoolbesturen kunnen voor het volgend studiejaar aanpassingen aangebracht worden Ook bij de UPvA is sprake van uitval. Ondanks de zorgvuldige intake zijn drie studenten echt gestopt, twee andere overgestapt naar de pabo en zes andere naar de opleiding Pedagogische wetenschappen. De redenen om te stoppen of over te stappen lagen in de persoonlijke sfeer. Internationalisering Het internationaliseringsbeleid van de UvA richt zich ook in 2010 op uitwisseling, samenwerking en bevordering van instroom in de masteropleidingen. Bij steeds meer opleidingen kunnen studenten hun vrije keuzeruimte (30 ECTS) zo invullen dat ze een deel van hun studie

15 in het buitenland kunnen volgen. In het kader van de diverse centrale uitwisselingsprogramma s hebben in 2009/ buitenlandse studenten aan de UvA gestudeerd en hebben 673 UvA-studenten een deel van hun studie in het buitenland gevolgd. Zie tabel 4. Beurzen De UvA biedt verschillende beurzen aan om instroom van buitenlandse studenten te stimuleren. Zo kan een niet-eer student een beroep doen op het Amsterdam Merit Scholarschip, waarvoor jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar is. In worden 107 beurzen verstrekt. Voor buitenlandse studenten binnen de Europese Unie is er het Erasmusprogramma. Exchange (non-degree) De UvA bevordert de mobiliteit van de inkomende en uitgaande studenten op zowel bachelor- als masterniveau via uitwisseling met vaste buitenlandse partners. De faculteiten moedigen studenten op verschillende manieren aan om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Bij veel opleidingen is de programmering van de opleiding zo samengesteld dat studenten een deel van hun studie in het buitenland kunnen volgen. Om studeren in Amsterdam mogelijk en aantrekkelijk te maken voor uitwisselingsstudenten biedt de UvA steeds meer onderwijs in de bachelorfase in het Engels aan. Instroom buitenlandse studenten (degree) In september 2010 stromen 156 nieuwe studenten met een buitenlandse nationaliteit en vooropleiding in bij een Engelstalige bacheloropleiding aan de UvA. Ruim een derde van deze internationale instroom gaat aan het AUC studeren. In de masteropleidingen stromen in buitenlandse studenten met een buitenlandse vooropleiding in. Dat is 23% meer dan het jaar ervoor. In de reguliere masters stijgt de totale instroom echter zoveel sterker dat het percentage buitenlandse instromers in de master opleidingen afneemt. Zie tabel 5. International Student Barometer De Universiteit van Amsterdam nam in 2010 deel aan de International Student Barometer, een onderzoek naar de ervaringen van internationale studenten. Internationale studenten zijn in vergelijking met andere universiteiten wereldwijd zeer tevreden over de inhoudelijke kwaliteiten van UvA-docenten en -hoogleraren. Uit het onderzoek blijkt ook dat zij vooral de aanwezigheid van andere buitenlandse studenten en de verscheidenheid in nationaliteiten waarderen. Ook beoordelen deze studenten de hulp van de programmamanager van de opleiding en het facultaire international office erg positief. Bij de keuze voor de UvA speelt de stad Amsterdam een grote rol. Buitenlandse studenten ervaren Amsterdam als een prettige en veilige stad om te verblijven. Internationale instituten De UvA beheert samen met vijf andere Nederlandse universiteiten een aantal instituten in het buitenland. De UvA is penvoerder van Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (NIP) en het Nederlands Instituut in Athene (NIA). Het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg start een aantal nieuwe programma s, zoals onderzoeksbeurzen voor Nederlandse masterstudenten en promovendi, een zomercursus Rusland voor beginners en een scriptieprijs voor de beste Russische scriptie over Nederland, een initiatief van de Stichting Vrienden van het NIP. Daarnaast organiseert het NIP verschillende onderwijsprogramma s, wetenschappelijke bijeenkomsten en lezingen voor het brede publiek. Ook neemt het NIP deel aan diverse culturele evenementen. Het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg heeft in 2010 in totaal 463 studenten ontvangen voor zijn academische en niet-academische onderwijsprogramma s. Er is van alle beschikbare studie- en onderzoeksbeurzen gebruikgemaakt. Het NIP heeft veertien wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd en zes onderzoeksprojecten tot stand laten komen. In Spui25 werd een nieuwe serie bijeenkomsten gestart, Licht op Rusland die in Nederland plaats zullen vinden. De VSNU heeft een bezoek aan Sint-Petersburg gebracht met als doel de ontwikkeling van de institutionele samenwerking. Het Nederlands Instituut in Athene organiseerde in 2010 acht interuniversitaire cursussen en drie internationale symposia. Het participeerde in zes archeologische veldwerkprojecten waarbij een 140-tal onderzoekers en studenten van Nederlandse en buitenlandse universiteiten betrokken waren. Verder organiseerde het NIA negen academische lezingen. Een 130-tal docenten, onderzoekers en studenten van de deelnemende universiteiten verbleef voor korte of langere tijd op het instituut. Een dertigtal promovendi werd ondersteund in hun werk. Het instituut nam deel aan twaalf onderwijsbeurzen in Nederland en Griekenland en gaf voorlichting aan Griekse wetenschappers en potentiële studenten over de Engelstalige onderzoeks- en studieprogramma s van de deelnemende universiteiten. 15

16 Onderzoek 16 De Universiteit van Amsterdam is een brede, internationaal toonaangevende onderzoeksuniversiteit die streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderzoek in een breed scala van vakgebieden. Om op een aantal specifieke disciplines een vooraanstaande rol in de internationale wetenschap te blijven spelen, is ook specialisatie en focus nodig. Het onderzoeksprofiel van de universiteit is daarom gebaseerd op concentratie en selectiviteit. Op basis daarvan zijn de onderzoekszwaartepunten geselecteerd en zijn excellente onderzoekers aangesteld op de onderzoeksterreinen waar de UvA zich op wil profileren. Onderzoekszwaartepunten In 2008 stelde de UvA vijftien onderzoekszwaartepunten vast. In 2010 krijgen deze onderzoekszwaartepunten verder vorm. De onderzoeksinstituten die deze programma s voeren zijn succesvol, verwerven externe subsidies en trekken gerenommeerde onderzoekers en de betere studenten uit binnen- en buitenland aan. Zie tabel 6. Voor de vijftien zwaartepunten van de UvA wordt geld vrijgemaakt uit de facultaire begrotingen. Daarnaast wordt jaarlijks 1% van het strategisch onderzoeksbudget van de faculteiten afgeroomd. Het budget dat daardoor beschikbaar komt, wordt toegekend aan een of meer geselecteerde onderzoekszwaartepunten. Het College legt in 2010 de focus op Systems Biology en op The Architecture of Postnational Public Power: Challenges for public and private law in Europe and beyond (een samenwerkingsverband van de onderzoekszwaartepunten Information Law, The International Rule of Law en Private and Public European Law). Brain and Cognitive Sciences Brain and Cognitive Sciences is het eerste onderzoekszwaartepunt waaraan het College van Bestuur structureel een extra bedrag van euro op jaarbasis toekent. De concentratie cognitiewetenschappers aan de UvA biedt een uitgelezen kans om dit zwaartepunt te ontwikkelen tot knooppunt van een internationaal netwerk. Het zwaartepunt Brain and Cognitive Sciences is een samenwerkingsverband van vijf faculteiten (AMC-UvA, FMG, FNWI, FEB en FGw) Tabel 6 Overzicht onderzoekszwaartepunten Onderzoekszwaartepunt Oral Inflammation and Infection Bioengineering Behavioral Economics Corporate Governance Cultural Heritage and Identity Cultural Transformations and Globalisation Urban Studies E-Science Astroparticle Physics The International Rule of Law Private and Public European Law Information Law Brain and Cognitive Sciences Global Health and Development Systems Biology Betrokken faculteit(en) ACTA ACTA FEB FEB FGw FGw FMG FNWI FNWI FdR FdR FdR FMG, AMC, FNWI, FGw, FEB AMC-UvA, FEB, FMG AMC-UvA, FNWI

17 en heeft als doel een internationaal zichtbaar en toonaangevend topinstituut te zijn op het terrein van de cognitieve neurowetenschappen. Het zwaartepunt is in diverse opzichten succesvol. Publicaties verschijnen in gerenommeerde tijdschriften als Nature Neuroscience en The Journal of Neuroscience. Er zijn onderzoekssubsidies verworven, waaronder VIDI- en VICI-subsidies; het onderzoek is zichtbaar in keynotes op congressen, optredens in de media en publieke gelegenheden, websites en een digizine. Met een visiting scholars-program realiseert de UvA de internationale samenwerking. Om te garanderen dat het cognitieonderwijs optimaal blijft aansluiten bij het onderzoek, is het aanbod van de onderzoeksmaster Brain and Cognitive Sciences verbreed. Om het hersenonderzoek in Amsterdam op een hoger plan te tillen is eind 2007 het Spinozacentrum voor Neuroimaging opgericht. Het Spinozacentrum is een samenwerking tussen FMG, FNWI, AMC-UvA, de Vrije Universiteit (VU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De belangrijkste doelen van het Spinozacentrum zijn: n Sterkere profilering onder een gezamenlijke merknaam n Openstelling van apparatuur en infrastructuur binnen het samenwerkingsverband n Ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksprogramma s n Gezamenlijk optreden betreffende grote Europese subsidieprogramma s n Voeren van een complementair apparatuurbeleid Deze ontwikkelingen hebben een positief effect op de samenwerking in Amsterdam. Bijna duizend fte neurowetenschappelijke formatie kan worden gebundeld onder een breder samenwerkingsverband Spinoza Amsterdam. Dit samenwerkingsverband is uniek en zorgt dat het onderzoek goed zichtbaar blijft binnen de schaalvergroting zoals die op het terrein van de neurowetenschappen internationaal plaatsvindt. Urban Studies In 2010 is een uitgebreid visiting professorship-programma ontwikkeld, dat zowel de wetenschappelijke productie als de internationale netwerken verder versterkt. De eerste Urban Studies Lectures zijn een feit. Voor de promovendi zijn diverse classes en seminars georganiseerd. Oral Inflammation and Infection en Bioengineering De onderzoekszwaartepunten van Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) zijn versterkt met drie promovendi. Op de meeste van deze nieuwe plaatsen zijn tandartsen benoemd. Daarnaast groepeert ACTA de twaalf onderzoeksprogramma s in zes nieuwe programma s. Global Health and Development Het AIGHD is een samenwerkingsverband tussen afdelingen van het AMC- UvA, de UvA, de VU en een aantal organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Binnen de UvA zijn wetenschappers van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) betrokken. Tabel 7 Publicaties 2010 Vanuit het zwaartepunt worden drie nieuwe masters ontwikkeld: 1. Global Health 2. Management in de Gezondheidszorg gericht op sub-sahara in Afrika 3. de onderzoeksmaster op het gebied van HIV Corporate Governance en Behavioral Economics De zwaartepunten Corporate Governance en Behavorial Economics krijgen een website om de zichtbaarheid van de zwaartepunten te vergroten. Ook zijn junioronderzoekers aangesteld. In de komende jaren wordt ingezet op: 1. een versterking van het promotietraject 2. het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden 3. het organiseren van een conferentie voor beleidsmakers Het onderzoek op het gebied van Behavioral Economics wordt gestimuleerd door het inzetten van financiële steun voor onderzoekers die experimenten willen uitvoeren. Systems Biology, E-Science en Astroparticle Physics Binnen de FNWI is per zwaartepunt een conferentie georganiseerd. Daarnaast wordt nieuw personeel aangetrokken binnen de zwaartepunten en wordt geïnvesteerd in een programma, waarin korte fellowships worden aangeboden om de externe samenwerking te stimuleren. Het onderzoekszwaartepunt Astroparticle Physics heet voortaan GRAPPA - GRavitation and Astro Particle Physics Amsterdam. Zie tabel 7. FdR FEB FGw* FMG FNWI AMC-UvA ACTA** Aantal wetenschappelijke publicaties Aantal vakpublicaties Aantal populariserende publicaties * FGw incl. UB ** Totaal aantal publicaties van ACTA, een gemeenschappelijke faculteit van UvA en VU. 17

18 18 Informatica Onderzoeksbeoordelingen Programma Research program Quality Productivity Relevance Viability Computer Systems Architecture 3,5 3, Human Computer Studies Intelligent Autonomous Systems 4,5 4,5 5 4,5 4,5 Information and Language Processing Systems Intelligent Sensory Information Systems Compuational Science 4 3, ,5 System and Network Engineering 3,5 3, Software Engineering 4, ,5 Rechten Programma Quality Productivity Relevance Viability Totaal Amsterdam Center for International Law 4,5 4 4,5 4,5 4,5 Amsterdams Instituut voor Privaatrecht 4,25 4,5 4,75 3,5 4,5 Centrum voor Milieurecht ,75 4 Hugo Sinzheimer Instituut 4 4,25 4,5 3 4 Instituut voor Informatierecht 4,5 4,5 4,5 4 4,5 Wiskunde Programma Quality Productivity Relevance Viability Algebra, Geometry and Mathematical Physics Analysis (Pure, Applied and Numerical) Stochastics (statistics and probability) Universitaire Lerarenopleidingen Programma Quality Productivity Relevance Viability Skills related to knowledge acquisition in secondary education 4,5 4,5 4 4 In 2010 worden de rapporten van de volgende landelijke onderzoeksbeoordelingen gepubliceerd: n Informatica n Rechten n Wiskunde n Universitaire Lerarenopleidingen Een aantal onderzoeksbeoordelingen wordt gestart in 2010: n Chemie : de visitaties vinden in het najaar van 2010 plaats. Het rapport zal in het voorjaar van 2011 verschijnen. n NOVA en Sterrenkunde : de visitaties vinden plaats in het voorjaar van Het rapport zal in het voorjaar van 2011 verschijnen. n Natuurkunde : de voorbereidingen voor de visitaties worden in gang gezet. Visitaties zijn gepland voor het voorjaar van Publicatie van het rapport is voorzien voor eind Tenslotte wordt de onderzoeksbeoordeling van het Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) afgerond in Publicatie van het rapport is voorzien voor Rankings Internationale rankings geven scores aan instellingen over de hele wereld. Hoewel de methodologie, de nauwkeurigheid en de betekenis hiervan regelmatig punt van discussie is, is in de laatste jaren, vanwege de toenemende mate van internationalisering van de instellingen, de belangstelling voor dit soort rankings sterk toegenomen. In de QS-ranking, de voortzetting van de vroegere Times Higher Education - QS World University Ranking, staat de UvA in 2010 op de 56e plaats en is daarmee de hoogst geplaatste Nederlandse

19 universiteit in de ranglijst. In de beoordeling per vakgebied staan Arts & Humanities, Social Sciences en Sciences & Biomedicine van de UvA in de top-50. De nieuwe Times Higher Education World University Ranking is evenals de QS-ranking gebaseerd op breed uiteenlopende criteria, zoals onderwijs, onderzoek en internationalisering. De scores zijn echter op basis van een andere methodologie bepaald. In de eerste ronde van deze ranking staat de UvA op plaats 165. Tien Nederlandse universiteiten staan in de top-200, alle tussen plaats 100 en 200. Per vakgebied heeft THE een top-50 opgesteld. De UvA staat in de ranking voor Arts en Humanities op de 39e plaats. De Shanghai Jiao Tong Universiteit publiceert jaarlijks de Academic Ranking of World Universities (ARWU), beter bekend als de Shanghai-ranking. Deze ranking heeft alleen betrekking op onderzoek, met name in de medische en natuurwetenschappen, en baseert zich voor een groot deel op prestigieuze onderzoeksprestaties zoals bijvoorbeeld publicaties in Nature of Science en Nobelprijzen. De UvA staat in deze ranking in de groep De Excellence Ranking van het Duitse Centre for Higher Education Development (CHE) heeft betrekking op Europese masterprogramma s en promotietrajecten. Voor deze ranking wordt per vakgebied een beperkt aantal universiteiten geselecteerd, op basis van excellentie op verschillende onderzoeks- en internationaliseringsindicatoren. In 2010 waren dat Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. In eerdere jaren is de ranking opgesteld voor Biologie, Economie, Natuurkunde, Politicologie, Psychologie, Scheikunde en Wiskunde. De UvA is de enige Nederlandse universiteit die voor alle gebieden van de Excellence Ranking is geselecteerd. Promovendi Promotierendement Om het aantal promoties te verhogen is het niet alleen belangrijk dat meer promovendi instromen, maar ook dat het promotierendement verbetert. Verhoging van het promotierendement wordt onder andere bereikt door een uitstekende aansluiting van de PhD-trajecten op de (onderzoeks)masters. De verantwoordelijkheid voor deze aansluiting ligt bij de Graduate Schools, maar de input van onderzoeksinstituten in de opleiding van promovendi is onontbeerlijk. Tabel 8 Promovendi 2010 De maatregelen die de faculteiten treffen om het promotierendement te verhogen, liggen, naast aansluiting op de onderzoeksmasters, op het vlak van kandidatenselectie, promovendionderwijs, monitoring van de voortgang en een intensieve begeleiding. Het aantal promoties aan de UvA neemt nog steeds toe. In 2010 steeg het aantal promoties tot 404, een toename van 23 ten opzichte van 2009 dat al een recordaantal promoties had (381). Het aandeel vrouwen blijft gelijk. Zie tabel 9. FdR FEB FGw FMG FNWI ACTA Instituten en overig Aantal promovendi Aandeel vrouw 55% 35% 62% 69% 35% 79% 43% 52% Aandeel buitenlands 30% 56% 40% 27% 61% 21% 29% 44% * Excl. AMC-UvA Tabel 9 Aantallen promoties per kalenderjaar UvA * man vrouw Totaal UvA Grafiek 5 Aantal promoties Vrouw n Man Totaal UvA

20 20 Subsidies, benoemingen en onderscheidingen Akademie-assistenten Het programma Akademie-assistenten is een initiatief van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Interstedelijk Studenten Overleg en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Het doel van het programma is om talentvolle studenten in de masterfase in een vroeg stadium te interesseren voor het wetenschappelijk onderzoek en een wetenschappelijke loopbaan. Bij de UvA zijn voor de periode twee projecten geselecteerd: n Faculteit der Geesteswetenschappen: tien Akademie-assitenten doen vernieuwend onderzoek rond de databank The Cultural Industry in Amsterdams Golden Age n Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Akademie-assistenten werken mee aan het internationaal onderzoeksproject International Law in Domestic Courts. KNAW-benoemingen De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kiest in nieuwe leden, waaronder drie van de UvA: n prof. dr. José van Dijck, hoogleraar Televisie, media en cultuur en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen n Prof. dr. Michiel van der Klis, hoogleraar Sterrenkunde. n prof. dr. Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese letteren. AMC PhD Scholarships Het AMC stelt met de jaarlijkse toekenning van PhD Scholarships excellente studenten in staat hun talent verder te ontwikkelen. Met deze Scholarships kunnen studenten gedurende vier jaar promotieonderzoek doen in het AMC, over een onderwerp naar keuze en in een onderzoeksgroep naar keuze. In 2010 worden er elf PhD Scholarships toegekendm waarvan acht aan studenten Geneeskunde uit het AMC en een student Medische Informatiekunde. De AMC PhD Scholarships zijn in 2010 verstrekt aan Adam Ahmad Anas, Merih Irem Baharoglu, Lieuwe Bos, Judith van der Harg, Katja de Jong, Maaike Hoekstra, Michel Hof, Wouter Mallee, Marieke Schooneman, Sacha de Stoppelaar en Kei Mee Wong. NWO-subsidies De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft verschillende subsidieprogramma s voor wetenschappers in diverse fases van hun carrière. Het Mozaïekprogramma heeft tot doel meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen. Jaarlijks kunnen jongafgestudeerden of laatstejaarsstudenten een subsidie aanvragen om hun promotieonderzoek mee te bekostigen. In 2010 wordt de aanvraag van mr. Jing Guo (FdR) toegekend. Het Rubicon-programma richt zich op jonge, veelbelovende gepromoveerde onderzoekers die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en van wie wordt verwacht dat ze een belangrijke plaats gaan innemen in de Nederlandse wetenschap. Zij kunnen subsidie aanvragen voor een verblijf van maximaal twee jaar aan een excellent buitenlands onderzoeksinstituut. In 2010 ontvangen elf UvA-onderzoekers een Rubiconsubsidie. De Vernieuwingsimpuls richt zich met vier persoonsgebonden subsidievormen en één projectgebonden subsidie op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren), Vici (professorabel) en Investeringen NWO en TOP (project). Veni-subsidies van maximaal euro bieden pas gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. In 2010 ontvangen negentien onderzoekers van de UvA en het AMC een Venisubsidie. De Vidi-subsidies van maximaal euro zijn gericht op onderzoekers die na hun promotie een aantal jaren onderzoek op postdocniveau hebben verricht en daarbij hebben aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en die zelfstandig tot ontwikkeling te brengen. Zij mogen een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en daartoe één of meer onderzoekers aanstellen. Negen onderzoekers van de UvA krijgen deze subsidie. De Vici-subsidie bedraagt maximaal euro per persoon en is gericht op de senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te brengen. De toekenningen voor de Vici-subsidies van de aanvraagronde in 2010 worden in 2011 bekend gemaakt. Eén UvA-onderzoeker ontvangt deze subsidie: dr. Jean-Sébastien Caux (FNWI). De Investeringen NWO - middelgroot subsidies (10 miljoen euro verdeeld over 31 toekenningen) werden toegekend aan vier wetenschappers van de UvA en het AMC: n dr. Maarten Marx, Instituut voor Informatica (FNWI) n prof. dr. Cyriel Pennartz, Swammerdam Institute for Life Sciences (FNWI) n dr. Przemek Krwaczyk (AMC) n dr. Peter Hordijk (AMC)

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam jaarverslag Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam 4 Inhoudsopgave 7 Voorwoord 5 9 Onderwijs 16 Onderzoek 23 Personeel en organisatie 29 Alumni en donateurs 31 Financieel jaarverslag 2010 40 Bericht

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Opbouw inleiding Toenemende populariteit doorstroom Vrees voor kwaliteit HO bij soepele doorstroom vanuit

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Toespraak opening academisch jaar 3 september 2012 Kiezen en delen 1. Waar

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/ Studenten Medewerkers EN Delen Delen via email Delen op facebook Delen op linkedin Delen op twitter Extranet Alumni Bibliotheek Contact English home Koninklijke onderscheiding voor universiteitshoogleraar

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

MEMO Datum: 11 april 2014 Afdeling: S&I en AcZ Betreft: overgang naar selectieve masters in 2017

MEMO Datum: 11 april 2014 Afdeling: S&I en AcZ Betreft: overgang naar selectieve masters in 2017 MEMO Datum: 11 april 2014 Afdeling: S&I en AcZ Betreft: overgang naar selectieve masters in 2017 De UvA biedt 115 initiële masteropleidingen aan, waarvan 50 doorstroommasters. De inzet van de discussie

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam Jaarverslag 2009. 8 januari Prof. dr. Harry Büller spreekt tijdens de 377 ste Dies

Universiteit van Amsterdam Jaarverslag 2009. 8 januari Prof. dr. Harry Büller spreekt tijdens de 377 ste Dies Jaarverslag 2009 Universiteit van Amsterdam Jaarverslag 2009 3 8 januari Prof. dr. Harry Büller spreekt tijdens de 377 ste Dies 4 Natalis. Eredoctoraten worden uitgereikt aan malariadeskundige Nick Inhoud

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Advies Universiteit van Amsterdam

Advies Universiteit van Amsterdam Advies Universiteit van Amsterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Amsterdam (hierna UvA) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Peter Scott (2005): Divergence or convergence: The relationship

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Advies Rijksuniversiteit Groningen

Advies Rijksuniversiteit Groningen Advies Rijksuniversiteit Groningen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Rijksuniversiteit Groningen (hierna RUG) dat het College van Bestuur van de RUG met

Nadere informatie

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht ZIGMA 2016-2017 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Curriculum: Het vervolg

Curriculum: Het vervolg Col2-EOR, p. 1/16 Econometrics & Operations Research Marloes Theuns, Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam studieadviseur.feweb@vu.nl, c.s.bos@vu.nl 8 maart 2016 Col2-EOR, p. 2/16 Plan van de sessie

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VOORLICHTING BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP > Wat is Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)? > Zo zit je opleiding in elkaar

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Ik inspireer jongeren

Ik inspireer jongeren GRADUATE SCHOOL 2015-2016 Ik inspireer jongeren Graduate program Science Education and Communication * This major is formally part of the Computer Science & Engineering Bachelor program Graduate program

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Radboud Honours Academy. Onderwijsdag oktober 2013

Radboud Honours Academy. Onderwijsdag oktober 2013 Radboud Honours Academy Onderwijsdag oktober 2013 GESCHIEDENIS Vanaf 2002 interdisciplinair honoursprogramma - twee jaar, extra inspanning 600 uur - jaarlijkse instroom 100 studenten 2008: subsidie voor

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Opdracht TDO (mei 2015) Maak een voorstel voor een gezamenlijke UvA-VU bachelor biologie opleiding

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Hoe werkt het UvA-Allocatiemodel?

Hoe werkt het UvA-Allocatiemodel? Hoe werkt het Uv-llocatiemodel? Met het Uv-llocatiemodel worden gelden voor onderwijs en onderzoek toegekend aan de faculteiten:,,,,. e uitgangspunten voor de toekenning zijn gebaseerd op het vergoeden

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 205/206 Version 205-09-0 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 0EC keuzeruimte gereserveerd in het e semester van het e studiejaar. Er zijn allerlei

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Toelichting voor opleidingsdirecteuren De decaan wil studenten op de hoogte houden van de ontwikkeling van de samenwerking met de VU betafaculteiten.

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Advies Vrije Universiteit

Advies Vrije Universiteit Advies Vrije Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Vrije Universiteit (hierna VU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei 2012 (kenmerk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College VAN ARCHIEF CvB - UvA Xö[Ļu-\o'n3 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Amsterdam University College De decanen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica ( FNWľ) van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma Intakeformulier 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode & plaats Telefoon E-mail adres Geboortedatum Svp invullen, uitprinten en terugsturen

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting

Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting Leiden, augustus 2014 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling Nieuwe opleiding Universiteit Leiden Contactpersoon Contactgegevens - adres drs.

Nadere informatie