Netherlands Institute for Higher Education

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netherlands Institute for Higher Education"

Transcriptie

1 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü JAARVERSLAG Inleiding Vr u ligt het tweede jaarverslag van het Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs (NIHA), Omdat NIHA pas zeer laat in 2006, en wel p 21 december van dat jaar, fficieel is gepend en dus slechts zeer krt peratineel is geweest, was het eerste jaarverslag vral een verzicht van de pbuw van het instituut in juridische, beleidsmatige, rganisatrische en fysieke zin. Dit tweede jaarverslag vertelt het verhaal van het eerste echte jaar, het jaar waarin NIHA p verschillende manieren heeft geprbeerd zich een naam en een plaats in zwel Nederland als Turkije te verwerven. Zwel het beginpunt als het eindpunt van dit verslag vallen net buiten de grens van het kalenderjaar Het beginpunt, de pening van het instituut dr tenmalig Minister van Onderwijs Maria van der Heven en haar Turkse ambtgent Hüseyin Çelik markeert de vergang van basale pbuw naar rganisatievrming. Het eindpunt, het eerste grte NIHA-cngres van 13 tt 16 januari 2008 in Kızılcahamam, markeert de vergang van een rganisatie in pbuw naar een gevestigde rganisatie. Natuurlijk zijn beide markeerpunten vleiend en kent k de peride waarin dit verslag wrdt geschreven nmiskenbaar ng elementen van pbuw. Daarnaast kent k het verslagjaar zelf een duidelijke mslagperide, en wel de zmer van 2007, waarin we p basis van een interne evaluatie in verleg met de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en externe partijen, zals de Nederlandse Ambassade in Ankara en verschillende academici met wie we inmiddels intensieve cntacten hadden, een andere, meer delgerichte kers hebben bepaald. In dit jaarverslag zal deze mslag als nderdeel van de cnslidatiefase p meerdere nderdelen duidelijk zichtbaar zijn. Opzet De centrale delstelling van NIHA is het bevrderen van de internatinalisering van het Nederlands hger nderwijs in relatie tt Turkije. NIHA werkt aan de intensivering van de samenwerking tussen Nederlandse en Turkse HO-instellingen dr.a. het bevrderen van uitwisselingsvereenkmsten van staf en studenten het bevrderen van intensieve en langdurige samenwerkingsvrmen dr bv. de realisatie van dual degree masters. (Eurpese) prjecten met Nederlands-Turkse HO-betrkkenheid Het stimuleren van nderzekssamenwerking (Aan deze elementen besteden we aandacht nder 2) Het werven van belftevlle Turkse studenten vr het Nederlandse HO, De generieke prmtie van het Nederlandse HO, (Daarvan wrdt nder 3. verslag gedaan) 1 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

2 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü Het regelen van stageplaatsen en stages (Daaraan wrdt nder 4. aandacht besteed) Onder 5 gaan we in p public relatins en netwerkbuw, een centraal aandachtsgebied in de pbuwfase. Onder 6 wrdt verslag gedaan van de ntwikkelingen in de rganisatie. We eindigen met een impressie van het cngres en een verzicht van de eerste resultaten nder 7. Van idee naar uitvering: de start van NIHA Het idee m een Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs in Turkije p te richten, is nderdeel van het plan van OCW m een ring van Nederlandse instituten rnd de Middellandse Zee te realiseren. Naast NIHA maken hiervan het in juni 2006 gepende Nederlands Instituut Markk (NIMAR) te Rabat, het drgestarte NIASD in Damascus en de reeds langer bestaande instituten in Cair, Flrence, Rme, Athene en Istanbul deel uit. Zij wrden geacht elk p eigen wijze een bijdrage te leveren aan de internatinaliseringsdelstelling van het Nederlandse hger nderwijs. Al in een vreg stadium werd duidelijk dat het penverderschap bij de Universiteit Leiden zu kmen te liggen, drdat deze universiteit beschikt ver een vitale afdeling Turkije-studies. In persn wrdt het penverderschap vrmgegeven dr drs. Jhn Kres, directeur ICS. Al vr de verslagperide werd k een Wetenschappelijke Adviesraad in het leven gerepen nder vrzitterschap van Prf.dr. Erik-Jan Zurcher, hgleraar mderne geschiedenis van Turkije. Drs Jak den Exter werd in maart 2006 aangesteld als prjectleider en werd p 1 nvember van datzelfde jaar de eerste directeur van NIHA. Op 15 nvember 2006 keurde OCW het eerste NIHA-beleidsplan en het daarvan afgeleide werkplan vr 2007 ged. Na de pening p 21 december 2006 kn NIHA fficieel van start. Zals in het jaarplan 2007 is gemeld hebben de verdere fysieke realisatie, de vrmgeving van de interne rganisatie en de primaire netwerkbuw met name in het eerste kwartaal van 2007 een grt deel van de aandacht gevraagd. Dit heeft echter de start van activiteiten nauwelijks in de weg gestaan. 2 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

3 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü 2. Samenwerking tussen Nederlandse en Turkse HO-instellingen In 2006 heeft de Universiteit Leiden een verzicht laten maken van de reeds bestaande samenwerking. Daaruit bleek dat er bijna 200 algemene en vakspecifieke (Erasmus)vereenkmsten bestnden. Ng afgezien van het feit dat een belangrijk deel van deze vereenkmsten een dde letter zijn, is het niet de ambitie van NIHA m slechts te werken aan een vermeerdering van datgene wat znder instituut ter plekke k al kn wrden gerealiseerd. NIHA prbeert, en dat zal uit het nderstaande k blijken, een duidelijke meerwaarde te leveren dr activiteiten p te zetten die znder lkale vestiging niet f nauwelijks kunnen wrden verwezenlijkt. Ok dat wrdt uit het nderstaande duidelijk. NIHA als ntmetingspunt Een van de centrale functies van NIHA is ntmeting. Ontmeting tussen Nederlanders en Turken; tussen dcenten en studenten; tussen nderzekers uit verschillende disciplines; tussen wetenschappers uit eenzelfde vakgebied; tussen bestuurders van universiteiten; tussen ambassadepersneel en kunstenaars; tussen Nederlandse Turken en Turkse Nederlanders; tussen WO en HBO; tussen stagiaires en andere bezekers; tussen mensen van NGO s en medewerkers van internatinal ffices; tussen leden van delegaties en medewerkers van internatinal ffices; tussen actieverders en subsidiegevers; etc. Als ntmetingspunt heeft NIHA in haar eerste jaar vele vruchten afgewrpen. Een pen, gastvrije en klantvriendelijke huding was daarbij als aanjager sms niet eens ndig, maar prberen we he dan k als handelsmerk te handhaven. Ok wie nit p het instituut is geweest, maar wel p het NIHA-cngres van januari 2008, weet wat we daarmee bedelen. En evenals p het cngres, zijn k binnen het NIHAgebuw veel cntacten uitgemnd in plannen en prjecten. Vage ideeen, uitgesprken in een infrmele setting vnden meerdere malen uiteindelijk hun weg naar uitverders en subsidiegevers. Klein werd grt, incidenteel structureel. Krtm een bruisend instituut, dat niet alleen energie geeft, maar k aantrekt. De beste vrbeelden hiervan zijn de vele activiteiten van KzaVisual, waar we later in dit verslag p terugkmen, en de veelvuldige aanwezigheid van leden van de alumni-vereniging (van Turken die in Nederland hebben gestudeerd f zijn geprmveerd) met inmiddels meer dan 80 leden en een eigen ruimte binnen NIHA. We hpen dat z te huden. Enkele (waar ndig vertaalde) citaten uit het NIHA-gastenbek: We gingen het NIHA-gebuw schuchter binnen en verlieten het pgewekt en vl gede hp (een prjectdirecteur van het Turkse Ministerie van Onderwijs) Jullie zijn ng niet van me verlst, want ik vnd het erg fijn m hier te zijn (een prjectmedewerkster van het agentschap SZW) Ik heb me ng nit zó thuis geveld in den vreemde (medewerker UvT) Hier in Ankara werd ik weer een beetje trts p Nederland (was de laatste tijd wel eens meilijk): gastvrij, visinair, energiek, creatief en vral inclusive i.p.v. exclusive. Hfd kel, hart p de gede plaats en fast frward! (directeur van een Hgeschl vr de Kunst) 3 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

4 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü Nederlandse nuchterheid, gecmbineerd met Turkse gastvrijheid (visueel antrplg) Alles start met een drm. Jullie staan elke dag p m ze waar te maken. (ecnm, Bilkent) Twee culturen, een hart. (Turkse wethuder) Sta versteld van jullie enthusiasme (HBO-fysitherapie) Jullie enthusiasme werkt aanstekelijk (medewerkers TU Twente) Bijznder indrukwekkend! Prachtige faciliteiten (medewerker Nederlandse Ambassade Ankara) Wat een bezek van één uurtje had meten wrden, werd een zeer aangenaam verblijf van z n 6 uur! (hgleraar TU-Delft) De aanwezigheid van 12 gastenkamers in het instituut heeft een ntegenzeglijke meerwaarde. We kunnen eigen persneelsleden (medewerkster uit Istanbul en eigen stagiaires f mensen die tt laat verwerken) een plek bieden; bezekers van verre vinden een warm nderkmen; besprekingen met NIHA wrden vr delegaties een stuk gemakkelijker en prettiger, wanneer men weet dat men kan vernachten in het gebuw waarin men vergadert. Datzelfde geldt vr het bezeken van activiteiten bij NIHA met een late eindtijd. In geval van nd is er altijd wel een bed te regelen. Nederlandse delegaties die Turkse cunterparts bezeken kunnen desgewenst de bijeenkmst f een van de bijeenkmsten in het NIHA-gebuw rganiseren en NIHA z als verlengstuk van hun eigen instelling gebruiken. Stagiaires en studenten uit Nederland kunnen gedurende de eerste dagen f weken van hun verblijf NIHA gebruiken vr hun zektcht naar meer permanente behuizing p bv. een campus. Bezekende nderzekers, delegatieleden, experts in Nederlands-Turkse prjecten waarderen NIHA, mede dr de vaak verrassende ntmetingen, als tijdelijk thuis. Welke industrieel ntwerper heeft in Nederland de kans m te wrden gecnfrnteerd met de schnheid van Akkadische teksten p kleitabletten in de kelders van het Museum van Anatlische Beschavingen in Ankara en welke cmputerdeskundige vlgt een lezing ver een mgelijk Turks vrzitterschap van de EU in 2030? Bij NIHA kan het zmaar gebeuren. NIHA p haar beurt wrdt dr de vele verschillende cntacten geved met kennis en ideeen en kan nverwachte kppelingen tt stand brengen. NIHA vraagt bezekende wetenschappers die meerdere dagen in het instituut verblijven veelal m tijdens hun bezek een f meer lezingen te huden. In het kader van prjecten, werkbezeken, studie, nderzek f stage hebben in 2007 in ttaal meer dan 100 mensen p NIHA vernacht. Duur van het verblijf varieerde van 1 nacht tt 3 maanden. Het aantal mensen, dat gelijktijdig in het instituut vernachtte varieerde van 1 tt meer dan 10. De nadruk lag in dit eerste jaar p kwaliteit, de bezettingsgraad speelde nauwelijks een rl. Werkbezeken Om ptentiele partners uit het Nederlandse en Turkse HO intensief met elkaar in cntact te brengen, is NIHA begnnen met het aanbieden van maatwerkreizen in en m Ankara 4 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

5 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü met een sterke nadruk p (specifieke) wensen van de bezekende HO-instelling. Een NIHA-medewerkster heeft zich inmiddels gespecialiseerd in de lgistieke vrbereiding en begeleiding van werkbezeken. Het eerste grte werkbezek was dat van een delegatie secretarissen van Nederlandse universiteiten, gevlgd dr.a Saxin en de HBO- en MBO-instellingen die deel uitmaakten van de handelsmissie nder leiding van Wim Deetman. Al dende breidt het netwerk aan cntacten (chauffeurs, gidsen, restaurants, accmdatie, etc.) zich z uit dat het steeds gemakkelijker zal wrden snel maatwerkpakketten te ntwikkelen. Op basis daarvan kan in de tekmst wrden verwgen te kmen tt een meer algemeen aanbd. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we bij het maken van een algemeen aanbd, bij veelgebruikte lkaties m te eten f vernachten aanzienlijke krtingen bedingen. Ok het netwerk van inhudelijke cntacten p NIHA-kernterreinen en aanpalende terreinen neemt dr de rganisatie van werkbezeken sterk te. Het beste vrbeeld daarvan vrmt het bezek van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt, vrafgaand aan de pening van de NIHAcnferentie. Dit bezek leverde ns vele tientallen cntacten p binnen berepslycea en bij relevante afdelingen van het Ministerie van Natinaal Onderwijs. Van een ander karakter zijn de werkbezeken van vertegenwrdigers uit het HO-veld en anderen aan NIHA zelf, al dan niet als nderdeel van een breder eigen prgramma. Daarvr is van de kant van NIHA ver het algemeen weinig rganisatie ndig, terwijl het vaak veel plevert in de zin van gdwill en cntacten. Dr de veelheid en verscheidenheid aan cntacten is NIHA meer en meer in staat m mensen die interessant vr elkaar kunnen zijn met elkaar in cntact te brengen. In 2007 is NIHA.a. bezcht dr een grte Brabantse delegatie nder leiding van de Cmmissaris van de Kningin Hanja May-Weggen; verschillende delegaties die prjecten uitveren p het gebied van pers en ethiek; verschillende medewerkers van de EVD en EVD-CROSS en deelnemers aan verschillende dr de EVD beheerde MATRA-prjecten; een grte delegatie van Jng OCW; een grep studenten van de TU-Twente en vele kleine delegaties van universiteiten, hgeschlen en maatschappelijke instellingen. Waar het niet-ho-cntacten betreft, is er bij dit srt bezeken vaak samen-werking met de Nederlandse Ambassade, waarbij het vrstel m een bezek aan NIHA in te passen de ene keer van de ambassade kmt en een vlgende keer van NIHA zelf. Samenwerkingsvereenkmsten De aanwezigheid van NIHA in Ankara heeft er in het eerste jaar te geleid dat NIHA vaker dr Turkse HO-instellingen is benaderd dan dr Nederlandse. De wens tt samenwerking is aan Turkse zijde zeer grt te nemen. Belangrijke bstakels die zich bij het zeken van ptentiele Nederlandse cunterparts vrden, zijn het feit dat veel Turkse HO-instellingen geen f weinig Engelstalige curricula kennen en het grte verschil in temp. Meerdere malen zijn p zich veelbelvende cntacten gestrand p het in de gen van de Turkse zijde trage, lakse en bureaucratische ptreden van Nederlandse kant. Dat de Turkse zijde de te verwinnen bstakels ngal eens bagatelliseert, det niets af aan het feit dat de Nederlandse zijde te zeer de indruk wekt, dat het allemaal niet z ndig heft. Ok bij dr Nederlandse HO-instellingen geinitieerde cntacten is dit verschil in temp regelmatig zichtbaar. Het pr-ffensief (zie 5 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

6 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü 5) dat NIHA p grnd van deze bservatie na de zmer van 2008 is gestart, heeft er zeker in de laatste fase van de vrbereiding van het eerste NIHA-cngres in januari, te geleid dat er na een jaar NIHA tch sprake is van een zdanig brede en levensvatbare relatie met het Nederlandse HO, dat we mgen verwachten dat de samenwerking tussen Nederland en Turkije p het gebied van het HO zich in de kmende peride psitief zal ntwikkelen. NIHA heeft in het verslagjaar in Nederland tal van cntacten pgebuwd, die inmiddels geleid hebben f naar verwachting ng zullen leiden tt vrmen van samenwerking met Turkse HO-instellingen. Een samenvattend verzicht: In het verslagjaar heeft NIHA een uitgebreid bezek gebracht aan drie van de vijf WAR-universiteiten (TUD, UvTen UL); daaruit zijn verschillende nieuwe initiatieven vrtgevleid: V.w.b. de UvT is NIHA betrkken (geweest) bij.a.: nderzek van de nderzeksschl Babyln bij de Nederlandse Taal- en Cultuurschlen in Turkije, een lezing in dat kader en samenwerking met Ankara University; NIHA krijgt waarschijnlijk een Tilburgse stagiaire bedrijfskunde bij haar stageprject; Tilburg verweegt een vruitgeschven pst binnen NIHA te starten; er kmt mgelijk samenwerking tussen Tilburg en Sabancı p het punt van Operatins Research en Operatins Management; vrts is NIHA betrkken bij de samenwerking UvT Ankara University en de uitbuw van dual degree masters UvT-Bilkent. De TUD heeft pas later in 2007 bij haar zg. TULIP-prject ingezet, een prject in het kader waarvan een vijftal dual degree masters i.s.m. METU en mgelijk k ĐTÜ tt stand meten wrden gebracht. Op 4 juli heeft NIHA een delegatie industrieel ntwerpers van TUD en ODTÜ-METU p bezek gehad en in de aanlp van het cngres zijn mgelijkheden p andere terreinen besprken. Tevens is NIHA betrkken bij het nderzeken van mgelijkheden tt externe financiering van PhD-plaatsen. Op het gebied van watermanagement is een intensief cntact nstaan, dat mgelijk aan TULIP kan wrden gekppeld. Met Leiden lpen inmiddels meerdere zaken via NIHA: Eurpees Recht met.a. de Universiteit van Ankara; cntractnderzek van Bestuurskunde met.a. TODAIE; betrkkenheid van Turkish studies bij de summerschl Keramiek in Beweging; vrbereiding van de rganisatie van internatinale summerschls vanaf 2009 i.s.m. het Internatinal Office; en betrkkenheid van de afdeling visuele antrplgie bij KzaVisual en het Eurpese prject t a deeper understanding f rural Eurpe. Hewel de andere twee WAR-universiteiten, UvA en UM, pas in 2008 zullen wrden bezcht, zijn met beide reeds verschillende cntacten gelegd: Er is cntact met visueel antrplgen die gelieerd zijn aan UvA. Met de HvA, die nder één bestuur met UvA samenwerkt zijn afspraken ver het starten van een nderzek/stage vr sciaal-juridische dienstverleners samen met Hacettepe (scial services); Tt slt is NIHA samen met de Nederlandse Ambassade zeer intensief betrkken bij pgingen m een algemene afspraak die de tenmalige 6 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

7 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü ministers van Cultuur (Van der Heven en Kç) in december 2006 hebben gemaakt m Nederlandse archelgen weer p de berg Nemrud actief te laten zijn, binnen het p dit punt zeer ingewikkelde en weerbarstige plitiekbureaucratisch krachtenveld praktisch gestalte te geven. Samenwerking met Grningen, de enige niet WAR-universiteit die tijdens een presentatie in ktber 2006 grte Turkije-belangstelling bleek te hebben, is pas in de tweede helft van 2007 enigszins gaan lpen. NIHA heeft het prject ISP-Eurpe (ecnmie en bedrijfskunde) ndersteund bij hun nderzekstur eind 2007, internatinaliseerders van UvG/RUG hebben in ktber NIHA bezcht, gevlgd dr een verkeerspsychlg die een dual degree master met METU wil ntwikkelen; Met de CHN (thans Stenden University) is intensief cntact in het kader van het terisme-campusprject in Cappadcië, waar k de NHTV te Breda krte tijd bij betrkken is geweest. E.e.a. zal naar verwachting in de lp van 2008 verder vrm krijgen. NIHA werkt nauw samen met de Businesschl Netherlands, waarmee NIHA een MOU heeft getekend. Het betreft.a. samenwerking met TOBB-ETÜ, TODAIE, Đzmir Eknmi Üniversitesi en mgelijk Bilkent en Đstanbul Eknmi Üniversitesi. Een van de BSN-pleidingen heeft inmiddels erkenning van de Turkse Hger Onderwijsraad YÖK gekregen. Met bestuur en verschillende afdelingen van Saxin is geregeld cntact. Een Saxindelegatie heeft NIHA in het najaar bezcht. Er wrdt gewerkt aan samenwerking met Hacettepe Scial Wrk en Saxin verweegt een stagebegeleider bij NIHA te plaatsen. Met de VU zijn verschillende cntacten, hewel de meeste ideeen ng in een beginfase verkeren: met VU-falw p het gebied van watermanagement en gelgie (nderzek Anatlische schl met Hacettepe): met VU (Psychiatrie) en.a. Hacettepe ver een vergelijkend nderzek naar depressieve klachten; Samenwerking Artez (DAI-Enschede) met METU, Hacettepe en Bilkent; Samenwerking van Fntys Eindhven met de Erciyes Universiteit in Kayseri i.v.m..a. de inbuw van LPG-installaties in aut s in Turkije; Vrbereiding Turkije-speerpunt InHlland en cntacten van verschillende afdelingen van InHlland met Turkse cunterparts; Bvenstaande lijst in lang niet uitputtend en kan wrden aangevuld met hier ng niet genemde afspraken welke p het NIHA-cngres zijn gemaakt. (zie 7) (Eurpese) Prjecten NIHA is in 2007, als initiatr, partner f assciate betrkken geweest bij het pzetten van tal van prjecten. Het gmerk van NIHA daarbij was vaak niet alleen het genereren van nieuw (Eurpees) geld ten beheve van NIHA s kerntaken, maar k het verkrijgen van bekendheid, het binden van energie en netwerkbuw. Waar mgelijk plande NIHA telkens een klein deelprjectje p hetzelfde terrein m eigen medewerkers en andere 7 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

8 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü betrkkenen meer activiteitgericht dan subsidiegericht te huden en te werken aan teambuilding en deskundigheidsbevrdering intern en extern. KzaVisual Een van de eerste grte prjecten waar NIHA mede-initiatiefnemer van is, is het KzaVisual-prject (www.kzavisual.rg), een inmiddels nafhankelijk prject waarin sciale wetenschappers, dcumentairemakers en videkunstenaars samenwerken. Del is elkaars mgelijkheden te verrijken dr het uitwisselen van methden en technieken en het samenwerken in prjecten. NIHA heeft in part-time-medewerkers van KzaVisual gefinancierd en ruimte en werkplekken beschikbaar gesteld. Daarvr is in de peride 28 april februari 2008 het vlgende gerealiseerd: 31 lezingen en 10 (vaak meerdaagse) wrkshps dr wetenschappers en/f vakmensen verbnden aan de Bilgi-universiteit en Kç-universiteit te Istanbul, de Turkse Academie van Wetenschappen, Karahaber, de TRT, VIDEA, Dcumentary Filmmakers Unin, New Schl fr Scial Research, Gazi, Hacettepe, METU, Bilkent, Başkent de Universiteit van Ankara, de UL, UvA, Mntevide, SAVAN, ArteZ, DAI-Enschede en de Marc Blch Universiteit te Straatsburg. Een deel van deze activiteiten was vrij tegankelijk, een deel exclusief vr de ca. 25 vaste deelnemers (m.n. master-studenten van METU) 11 filmvertningen met discussie met werk van.a. Jhan van der Keuken en Mieke Bal. Het grtste deel van de lezingen en filmvertningen vnd plaats in het NIHAgebuw. Een klein deel elders in Ankara f Istanbul. Deelnemers aan KzaVisual hebben vr NIHA meerdere krte films gemaakt, zals Lunar Landscape ver de (afval)waterprblematiek in Cappadcië en Het eerste jaar van NIHA met een cmpilatie van activiteiten. KzaVisual heeft een grt internatinaal netwerk pgebuwd en heeft een mailgrep met meer dan 300 leden. Verschillende eigen films van deelnemers hebben hun weg gevnden naar.a. het Internatinale Stad en Architectuur Filmfestival in Istanbul, het Ankara Filmfestival en India Gedichten Filmfestival. KzaVisual is betrkken bij het prject Twards a deeper understanding f rural Eurpe (zie hierna) en een migratie-filmprject Haarlem-Emirdağ. Twards a deeper understanding f rural Eurpe Op basis van 3 uitgangspunten (Eurpa is vral een prject van steden en elites; kennis van elkaars verleden is ndzakelijk vr een gede relatie; en kunst pent deuren die anders geslten blijven) heeft NIHA samen met Bilkent, de UL, DAI- Enschede en de Marc Blch Universiteit te Straatsburg, een aanvraag ingediend in het kader van het Civil Sciety Dialgue Fund (Universities Grant). In het prject wrdt het leven en de geschiedenis van 6 drpen (2 in Nederland, 2 in Turkije en 2 in Frankrijk), uit de mnd van de bewners (zwel dcumentair als via videkunst) vastgelegd. De resultaten wrden per drp f land p DVD vastgelegd en in de andere drpen/landen vertnd. De vertning en reacties wrden pnieuw gefilmd. Vervlgens kmt een kleine vertegenwrdiging uit elk drp naar Ankara m met elkaar te praten ver de films, elkaar en wensen en angsten richting Eurpa. Het eindresultaat met een DVD wrden die in alle talen van de EU en het Turks zijn weg naar het Eurpese platteland met 8 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

9 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü vinden. Verschillende activiteiten van KzaVisual kunnen wrden beschuwd als cncreet vrprject. Crssrads f Culture In dit prject werken de UU, Universiteit van Ankara en Universiteit van Venetië samen aan het in kaart brengen van de handelsrutes en handel tussen het Osmaanse Rijk, de Nederlanden en Venetië. Ok dit prject is aangevraagd bij het Civil Sciety Dialgue Fund (Universities Grant). Een dr de UL uit te veren Summerschl Keramiek in Beweging kan als cncreet vrprject wrden beschuwd. Twards Inclusive Universities Een prject dat het bewustzijn van Turkse HO-instellingen m.b.t. gehandicapte studenten met vergrten. Vanuit Nederland is Handicap en Studie, een gespecialiseerd HO-verkepelend instituut partner in het prject. Vr Bulgarije det de Nefit Rilskiuniversiteit van Sfia mee. Het prject is ingediend bij het Civil Sciety Dialgue Fund (Universities Grant) dr de Mustafa Kemal Universiteit te Hatay. Belangrijke partner is METU, de enige Turkse universiteit die beschikt ver een aparte medewerker handicap en studie. Mirrrs Een prject dat gedragen wrdt dr de Berepshgeschl van Cappadcië en zich richt p de buw van een website die het mgelijk maakt p de kaart van Eurpa (incl. Turkije) een plaats en peride te kiezen, waarna een tekst verschijnt ver wat daar ten gebeurde. Bij de keuze van meer plaatsen wrdt de nderlinge relatie in die peride zichtbaar. Ok dit prject maakt nderdeel uit van het Civil Sciety Dialgue Prgram (Universities Grant). Mardin Een p de (ecnmische) emancipatie van plattelandsvruwen in de regi Mardin gericht cmmunity-art -prject, waaraan kunstenaars en marketingspecialisten uit Nederland en Turkije deelnemen. Het prject is ingediend dr een vruwenbeweging met als initiatiefneemster een dcente aan ODTÜ-METU; NIHA det mee als Nederlandse partner. NIHA kiest in de praktijk vr een marginale rl. Zrgprject Brabant Een p vergrting van de participatie van Turks-Nederlandse meisjes in zrgberepen gericht (film, pinin leader en rlmdelbeinvleding en stageplaatsen in de Turkse zrg) NIHA-prject, gericht p Nederland (te beginnen Brabant) en Denemarken. Aan Turkse zijde werkt de Hgeschl vr Verpleegkundigen van Hacettepe mee. Dit prject vert NIHA z mgelijk kstenneutraal uit, zeker zlang geen Nederlandse HOinstellingen bij het prject zijn betrkken; MATRA-prject N child left behind In verleg met de EVD is in 2007 een frmule ntwikkeld m NIHA, waar mgelijk en nuttig, te betrekken bij de uitvering van MATRA-prjecten in Turkije, znder dat NIHA een directe rl krijgt in de cördinatie van prjecten p terreinen die niet tt NIHA s cre business behren. De methde behelst pname in de aanbestedingstender van een samenwerkingsverplichting p nderdelen. Vr wat betreft het dr Sardes uit te veren pre-schl educatin prject, dat haar kick-ff-meeting tijdens het NIHA-cngres 9 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

10 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü hield, heeft Sardes de verplichting p zich genmen m gebruik te maken van NIHAfaciliteiten en samen met NIHA een f meer wetenschappelijke cnferenties p het gebied van pre-schl-educatin te rganiseren. Activiteiten grte zaal Afgezien van de reeds eerder genemde activiteiten van KzaVisual heeft de grte zaal van NIHA in 2007 nderdak gegeven aan een tiental wetenschappelijke lezingen (van m.n. wetenschappers die bij NIHA p bezek waren); een drietal feesten en cncerten, een ruilbeurs, 6 tentnstellingen, een twintigtal NIHA-presentaties, een persccktail en een tiental meetings van externen. Naast KzaVisual maakt k de Alumnivereniging meer en meer gebruik van de grte zaal. Onderzekssamenwerking Na een eerste jaar NIHA kunnen we stellen dat wetenschappelijk nderzekers, m.n. p sterk geinternatinaliseerde nderzeksgebieden gemakkelijk vinden. Dat is een van de redenen dat NIHA dat veld in de verslagperide niet intensief heeft betreden. Het is zeker in eerste instantie gebleven bij het verschaffen van nderdak aan bezekende nderzekers. Tch hebben we de indruk dat wetenschappelijk nderzekers k kansen missen. Het lijkt vr velen gemakkelijker m een eigen nderzeksidee (bv. in het kader van het EU Framewrk Prgram FP6 en FP7) en een prep aan ptentiële samenwerkingspartners p het wereldwijde web te zetten, dan m regelmatig, systematisch na te gaan f men zelf vr anderen een geschikte partner zu kunnen zijn. Het in kaart brengen van van wat er p de verschillende Eurpese sites staat en het kppelen van nderzeksplannen aan subsidiemgelijkheden ziet NIHA als een mie hefbm m academische samenwerking tussen Nederland en Turkije te intensiveren. Per 1 nvember 2007 werkt een gespecialiseerde NIHA-medewerker als een aanjager en spin in het web p het gebied van (Eurpese) financiering van (nderzeks)prjecten, financiering van prmtieplaatsen en samenwerking wetenschap-verheid-bedrijfsleven. De eerste resultaten verwachten we in de lp van 2008, met name p het gebied van watermanagement. 10 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

11 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü 3. Studentenvrlichting en -werving Generieke prmtie van het Nederlands hger nderwijs vidt plaats via de website, via deelname aan verschillende fairs, met name de Internatinal Educatinal Fair f Turkey (IEFT), welke 2 maal per jaar in Istanbul, Ankara en een wisselende derde universiteitsstad in Turkije plaatsvindt, en via nze Study in Hlland -desk in Istanbul en Ankara. Deze desk werd fficieel als nderdeel van het NUFFIC-netwerk van NESO s in gebruik gepend dr nthulling van het nieuwe lg dr staatssecretaris Marja van Bijsterveldt en NIHA-medewerker Funda Demir tijdens de pening van de NIHAcnferentie p 14 janurari 2008, maar was de fact al actief sinds de pening van NIHA. In het afgelpen jaar hebben rnd de tachtig studenten het NĐHA actief benaderd vr infmatie ver studeren in Nederland. Ongeveer zestig van deze studenten hebben een cncreet advies gekregen, de anderen waren met een algemeen rientatiegesprek vldende gehlpen. De verdeling qua studiefase waarvr de studenten naar Nederland willen, ziet er als vlgt uit: 15 BA ; 31 MA ; 8 PHD; 7 Stage ; 3 Taalcursus Ongeveer de helft van deze studenten gaat een pleiding in de geesteswetenschappen vlgen, een kwart in de natuurwetenschappen en een kwart in de ecnmische hek. Alle studenten hebben aangegeven dat studeren in Nederland znder een beurs niet mgelijk vr hen is. Bij de vrlichting van studenten maakt NIHA gebruik van NUFFIC-materiaal en van materiaal van de verschillende HO-instellingen in Nederland. De meeste instellingen hebben inmiddels de weg naar NIHA gevnden. Met het g p de generieke prmtie van het Nederlands HO heeft NĐHA actief deelgenmen aan de Internatinal Educatin Fairs f Turkey. De IEFT is een Turks initiatief dat in de afgelpen tien jaar is uitgegreid tt een van de grtste nderwijsbeurzen in Turkije. Tijdens de IEFT hebben hnderden studenten de NĐHA stand bezcht. Deelname van Nederlandse instellingen aan de IEFT lpt al jaren via het NUFFIC. In 2007 heeft het NĐHA ism het NUFFIC het Hlland Paviljen, waarin de meeste Nederlandse stands zijn ndergebracht, gedraaid. Tijdens de IEFT heeft het NĐHA de mgelijkheid gehad m nader kennis te maken met een dertigtal Nederlanse cllega internatinaliseerders van verschillende Nederlandse universiteiten en HBO s. Tijdens de laatste IEFT in Ankara heeft een flinke delegatie van Nederlandse deelnemers NIHA bezcht. Gesprekken met Nederlandse en Turkse nderwijs instellingen hebben geleid tt het idee m NĐHA-Radshws te gaan rganiseren. Hierbij wrden vertegenwrdigers van vakgrepen p eenzelfde vakgebied en bijbehrende internatinaliseringsmedewerkers uit Nederland gezamenlijk rndgereden langs de Turkse HO-instellingen die vr dit vakgebied het meest interessant zijn en aldaar in cntact gebracht met cllega s en studenten. De NIHA-website geeft k inzicht in de mgelijkheden vr studie en stage in Turkije. NIHA wrdt met enige regelmaat benaderd dr studenten uit Nederland met vragen ver deze mgelijkheden. Het gaat daarbij in hge mate, maar zeker niet alleen m NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie