Netherlands Institute for Higher Education

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netherlands Institute for Higher Education"

Transcriptie

1 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü JAARVERSLAG Inleiding Vr u ligt het tweede jaarverslag van het Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs (NIHA), Omdat NIHA pas zeer laat in 2006, en wel p 21 december van dat jaar, fficieel is gepend en dus slechts zeer krt peratineel is geweest, was het eerste jaarverslag vral een verzicht van de pbuw van het instituut in juridische, beleidsmatige, rganisatrische en fysieke zin. Dit tweede jaarverslag vertelt het verhaal van het eerste echte jaar, het jaar waarin NIHA p verschillende manieren heeft geprbeerd zich een naam en een plaats in zwel Nederland als Turkije te verwerven. Zwel het beginpunt als het eindpunt van dit verslag vallen net buiten de grens van het kalenderjaar Het beginpunt, de pening van het instituut dr tenmalig Minister van Onderwijs Maria van der Heven en haar Turkse ambtgent Hüseyin Çelik markeert de vergang van basale pbuw naar rganisatievrming. Het eindpunt, het eerste grte NIHA-cngres van 13 tt 16 januari 2008 in Kızılcahamam, markeert de vergang van een rganisatie in pbuw naar een gevestigde rganisatie. Natuurlijk zijn beide markeerpunten vleiend en kent k de peride waarin dit verslag wrdt geschreven nmiskenbaar ng elementen van pbuw. Daarnaast kent k het verslagjaar zelf een duidelijke mslagperide, en wel de zmer van 2007, waarin we p basis van een interne evaluatie in verleg met de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en externe partijen, zals de Nederlandse Ambassade in Ankara en verschillende academici met wie we inmiddels intensieve cntacten hadden, een andere, meer delgerichte kers hebben bepaald. In dit jaarverslag zal deze mslag als nderdeel van de cnslidatiefase p meerdere nderdelen duidelijk zichtbaar zijn. Opzet De centrale delstelling van NIHA is het bevrderen van de internatinalisering van het Nederlands hger nderwijs in relatie tt Turkije. NIHA werkt aan de intensivering van de samenwerking tussen Nederlandse en Turkse HO-instellingen dr.a. het bevrderen van uitwisselingsvereenkmsten van staf en studenten het bevrderen van intensieve en langdurige samenwerkingsvrmen dr bv. de realisatie van dual degree masters. (Eurpese) prjecten met Nederlands-Turkse HO-betrkkenheid Het stimuleren van nderzekssamenwerking (Aan deze elementen besteden we aandacht nder 2) Het werven van belftevlle Turkse studenten vr het Nederlandse HO, De generieke prmtie van het Nederlandse HO, (Daarvan wrdt nder 3. verslag gedaan) 1 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

2 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü Het regelen van stageplaatsen en stages (Daaraan wrdt nder 4. aandacht besteed) Onder 5 gaan we in p public relatins en netwerkbuw, een centraal aandachtsgebied in de pbuwfase. Onder 6 wrdt verslag gedaan van de ntwikkelingen in de rganisatie. We eindigen met een impressie van het cngres en een verzicht van de eerste resultaten nder 7. Van idee naar uitvering: de start van NIHA Het idee m een Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs in Turkije p te richten, is nderdeel van het plan van OCW m een ring van Nederlandse instituten rnd de Middellandse Zee te realiseren. Naast NIHA maken hiervan het in juni 2006 gepende Nederlands Instituut Markk (NIMAR) te Rabat, het drgestarte NIASD in Damascus en de reeds langer bestaande instituten in Cair, Flrence, Rme, Athene en Istanbul deel uit. Zij wrden geacht elk p eigen wijze een bijdrage te leveren aan de internatinaliseringsdelstelling van het Nederlandse hger nderwijs. Al in een vreg stadium werd duidelijk dat het penverderschap bij de Universiteit Leiden zu kmen te liggen, drdat deze universiteit beschikt ver een vitale afdeling Turkije-studies. In persn wrdt het penverderschap vrmgegeven dr drs. Jhn Kres, directeur ICS. Al vr de verslagperide werd k een Wetenschappelijke Adviesraad in het leven gerepen nder vrzitterschap van Prf.dr. Erik-Jan Zurcher, hgleraar mderne geschiedenis van Turkije. Drs Jak den Exter werd in maart 2006 aangesteld als prjectleider en werd p 1 nvember van datzelfde jaar de eerste directeur van NIHA. Op 15 nvember 2006 keurde OCW het eerste NIHA-beleidsplan en het daarvan afgeleide werkplan vr 2007 ged. Na de pening p 21 december 2006 kn NIHA fficieel van start. Zals in het jaarplan 2007 is gemeld hebben de verdere fysieke realisatie, de vrmgeving van de interne rganisatie en de primaire netwerkbuw met name in het eerste kwartaal van 2007 een grt deel van de aandacht gevraagd. Dit heeft echter de start van activiteiten nauwelijks in de weg gestaan. 2 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

3 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü 2. Samenwerking tussen Nederlandse en Turkse HO-instellingen In 2006 heeft de Universiteit Leiden een verzicht laten maken van de reeds bestaande samenwerking. Daaruit bleek dat er bijna 200 algemene en vakspecifieke (Erasmus)vereenkmsten bestnden. Ng afgezien van het feit dat een belangrijk deel van deze vereenkmsten een dde letter zijn, is het niet de ambitie van NIHA m slechts te werken aan een vermeerdering van datgene wat znder instituut ter plekke k al kn wrden gerealiseerd. NIHA prbeert, en dat zal uit het nderstaande k blijken, een duidelijke meerwaarde te leveren dr activiteiten p te zetten die znder lkale vestiging niet f nauwelijks kunnen wrden verwezenlijkt. Ok dat wrdt uit het nderstaande duidelijk. NIHA als ntmetingspunt Een van de centrale functies van NIHA is ntmeting. Ontmeting tussen Nederlanders en Turken; tussen dcenten en studenten; tussen nderzekers uit verschillende disciplines; tussen wetenschappers uit eenzelfde vakgebied; tussen bestuurders van universiteiten; tussen ambassadepersneel en kunstenaars; tussen Nederlandse Turken en Turkse Nederlanders; tussen WO en HBO; tussen stagiaires en andere bezekers; tussen mensen van NGO s en medewerkers van internatinal ffices; tussen leden van delegaties en medewerkers van internatinal ffices; tussen actieverders en subsidiegevers; etc. Als ntmetingspunt heeft NIHA in haar eerste jaar vele vruchten afgewrpen. Een pen, gastvrije en klantvriendelijke huding was daarbij als aanjager sms niet eens ndig, maar prberen we he dan k als handelsmerk te handhaven. Ok wie nit p het instituut is geweest, maar wel p het NIHA-cngres van januari 2008, weet wat we daarmee bedelen. En evenals p het cngres, zijn k binnen het NIHAgebuw veel cntacten uitgemnd in plannen en prjecten. Vage ideeen, uitgesprken in een infrmele setting vnden meerdere malen uiteindelijk hun weg naar uitverders en subsidiegevers. Klein werd grt, incidenteel structureel. Krtm een bruisend instituut, dat niet alleen energie geeft, maar k aantrekt. De beste vrbeelden hiervan zijn de vele activiteiten van KzaVisual, waar we later in dit verslag p terugkmen, en de veelvuldige aanwezigheid van leden van de alumni-vereniging (van Turken die in Nederland hebben gestudeerd f zijn geprmveerd) met inmiddels meer dan 80 leden en een eigen ruimte binnen NIHA. We hpen dat z te huden. Enkele (waar ndig vertaalde) citaten uit het NIHA-gastenbek: We gingen het NIHA-gebuw schuchter binnen en verlieten het pgewekt en vl gede hp (een prjectdirecteur van het Turkse Ministerie van Onderwijs) Jullie zijn ng niet van me verlst, want ik vnd het erg fijn m hier te zijn (een prjectmedewerkster van het agentschap SZW) Ik heb me ng nit zó thuis geveld in den vreemde (medewerker UvT) Hier in Ankara werd ik weer een beetje trts p Nederland (was de laatste tijd wel eens meilijk): gastvrij, visinair, energiek, creatief en vral inclusive i.p.v. exclusive. Hfd kel, hart p de gede plaats en fast frward! (directeur van een Hgeschl vr de Kunst) 3 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

4 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü Nederlandse nuchterheid, gecmbineerd met Turkse gastvrijheid (visueel antrplg) Alles start met een drm. Jullie staan elke dag p m ze waar te maken. (ecnm, Bilkent) Twee culturen, een hart. (Turkse wethuder) Sta versteld van jullie enthusiasme (HBO-fysitherapie) Jullie enthusiasme werkt aanstekelijk (medewerkers TU Twente) Bijznder indrukwekkend! Prachtige faciliteiten (medewerker Nederlandse Ambassade Ankara) Wat een bezek van één uurtje had meten wrden, werd een zeer aangenaam verblijf van z n 6 uur! (hgleraar TU-Delft) De aanwezigheid van 12 gastenkamers in het instituut heeft een ntegenzeglijke meerwaarde. We kunnen eigen persneelsleden (medewerkster uit Istanbul en eigen stagiaires f mensen die tt laat verwerken) een plek bieden; bezekers van verre vinden een warm nderkmen; besprekingen met NIHA wrden vr delegaties een stuk gemakkelijker en prettiger, wanneer men weet dat men kan vernachten in het gebuw waarin men vergadert. Datzelfde geldt vr het bezeken van activiteiten bij NIHA met een late eindtijd. In geval van nd is er altijd wel een bed te regelen. Nederlandse delegaties die Turkse cunterparts bezeken kunnen desgewenst de bijeenkmst f een van de bijeenkmsten in het NIHA-gebuw rganiseren en NIHA z als verlengstuk van hun eigen instelling gebruiken. Stagiaires en studenten uit Nederland kunnen gedurende de eerste dagen f weken van hun verblijf NIHA gebruiken vr hun zektcht naar meer permanente behuizing p bv. een campus. Bezekende nderzekers, delegatieleden, experts in Nederlands-Turkse prjecten waarderen NIHA, mede dr de vaak verrassende ntmetingen, als tijdelijk thuis. Welke industrieel ntwerper heeft in Nederland de kans m te wrden gecnfrnteerd met de schnheid van Akkadische teksten p kleitabletten in de kelders van het Museum van Anatlische Beschavingen in Ankara en welke cmputerdeskundige vlgt een lezing ver een mgelijk Turks vrzitterschap van de EU in 2030? Bij NIHA kan het zmaar gebeuren. NIHA p haar beurt wrdt dr de vele verschillende cntacten geved met kennis en ideeen en kan nverwachte kppelingen tt stand brengen. NIHA vraagt bezekende wetenschappers die meerdere dagen in het instituut verblijven veelal m tijdens hun bezek een f meer lezingen te huden. In het kader van prjecten, werkbezeken, studie, nderzek f stage hebben in 2007 in ttaal meer dan 100 mensen p NIHA vernacht. Duur van het verblijf varieerde van 1 nacht tt 3 maanden. Het aantal mensen, dat gelijktijdig in het instituut vernachtte varieerde van 1 tt meer dan 10. De nadruk lag in dit eerste jaar p kwaliteit, de bezettingsgraad speelde nauwelijks een rl. Werkbezeken Om ptentiele partners uit het Nederlandse en Turkse HO intensief met elkaar in cntact te brengen, is NIHA begnnen met het aanbieden van maatwerkreizen in en m Ankara 4 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

5 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü met een sterke nadruk p (specifieke) wensen van de bezekende HO-instelling. Een NIHA-medewerkster heeft zich inmiddels gespecialiseerd in de lgistieke vrbereiding en begeleiding van werkbezeken. Het eerste grte werkbezek was dat van een delegatie secretarissen van Nederlandse universiteiten, gevlgd dr.a Saxin en de HBO- en MBO-instellingen die deel uitmaakten van de handelsmissie nder leiding van Wim Deetman. Al dende breidt het netwerk aan cntacten (chauffeurs, gidsen, restaurants, accmdatie, etc.) zich z uit dat het steeds gemakkelijker zal wrden snel maatwerkpakketten te ntwikkelen. Op basis daarvan kan in de tekmst wrden verwgen te kmen tt een meer algemeen aanbd. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we bij het maken van een algemeen aanbd, bij veelgebruikte lkaties m te eten f vernachten aanzienlijke krtingen bedingen. Ok het netwerk van inhudelijke cntacten p NIHA-kernterreinen en aanpalende terreinen neemt dr de rganisatie van werkbezeken sterk te. Het beste vrbeeld daarvan vrmt het bezek van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt, vrafgaand aan de pening van de NIHAcnferentie. Dit bezek leverde ns vele tientallen cntacten p binnen berepslycea en bij relevante afdelingen van het Ministerie van Natinaal Onderwijs. Van een ander karakter zijn de werkbezeken van vertegenwrdigers uit het HO-veld en anderen aan NIHA zelf, al dan niet als nderdeel van een breder eigen prgramma. Daarvr is van de kant van NIHA ver het algemeen weinig rganisatie ndig, terwijl het vaak veel plevert in de zin van gdwill en cntacten. Dr de veelheid en verscheidenheid aan cntacten is NIHA meer en meer in staat m mensen die interessant vr elkaar kunnen zijn met elkaar in cntact te brengen. In 2007 is NIHA.a. bezcht dr een grte Brabantse delegatie nder leiding van de Cmmissaris van de Kningin Hanja May-Weggen; verschillende delegaties die prjecten uitveren p het gebied van pers en ethiek; verschillende medewerkers van de EVD en EVD-CROSS en deelnemers aan verschillende dr de EVD beheerde MATRA-prjecten; een grte delegatie van Jng OCW; een grep studenten van de TU-Twente en vele kleine delegaties van universiteiten, hgeschlen en maatschappelijke instellingen. Waar het niet-ho-cntacten betreft, is er bij dit srt bezeken vaak samen-werking met de Nederlandse Ambassade, waarbij het vrstel m een bezek aan NIHA in te passen de ene keer van de ambassade kmt en een vlgende keer van NIHA zelf. Samenwerkingsvereenkmsten De aanwezigheid van NIHA in Ankara heeft er in het eerste jaar te geleid dat NIHA vaker dr Turkse HO-instellingen is benaderd dan dr Nederlandse. De wens tt samenwerking is aan Turkse zijde zeer grt te nemen. Belangrijke bstakels die zich bij het zeken van ptentiele Nederlandse cunterparts vrden, zijn het feit dat veel Turkse HO-instellingen geen f weinig Engelstalige curricula kennen en het grte verschil in temp. Meerdere malen zijn p zich veelbelvende cntacten gestrand p het in de gen van de Turkse zijde trage, lakse en bureaucratische ptreden van Nederlandse kant. Dat de Turkse zijde de te verwinnen bstakels ngal eens bagatelliseert, det niets af aan het feit dat de Nederlandse zijde te zeer de indruk wekt, dat het allemaal niet z ndig heft. Ok bij dr Nederlandse HO-instellingen geinitieerde cntacten is dit verschil in temp regelmatig zichtbaar. Het pr-ffensief (zie 5 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

6 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü 5) dat NIHA p grnd van deze bservatie na de zmer van 2008 is gestart, heeft er zeker in de laatste fase van de vrbereiding van het eerste NIHA-cngres in januari, te geleid dat er na een jaar NIHA tch sprake is van een zdanig brede en levensvatbare relatie met het Nederlandse HO, dat we mgen verwachten dat de samenwerking tussen Nederland en Turkije p het gebied van het HO zich in de kmende peride psitief zal ntwikkelen. NIHA heeft in het verslagjaar in Nederland tal van cntacten pgebuwd, die inmiddels geleid hebben f naar verwachting ng zullen leiden tt vrmen van samenwerking met Turkse HO-instellingen. Een samenvattend verzicht: In het verslagjaar heeft NIHA een uitgebreid bezek gebracht aan drie van de vijf WAR-universiteiten (TUD, UvTen UL); daaruit zijn verschillende nieuwe initiatieven vrtgevleid: V.w.b. de UvT is NIHA betrkken (geweest) bij.a.: nderzek van de nderzeksschl Babyln bij de Nederlandse Taal- en Cultuurschlen in Turkije, een lezing in dat kader en samenwerking met Ankara University; NIHA krijgt waarschijnlijk een Tilburgse stagiaire bedrijfskunde bij haar stageprject; Tilburg verweegt een vruitgeschven pst binnen NIHA te starten; er kmt mgelijk samenwerking tussen Tilburg en Sabancı p het punt van Operatins Research en Operatins Management; vrts is NIHA betrkken bij de samenwerking UvT Ankara University en de uitbuw van dual degree masters UvT-Bilkent. De TUD heeft pas later in 2007 bij haar zg. TULIP-prject ingezet, een prject in het kader waarvan een vijftal dual degree masters i.s.m. METU en mgelijk k ĐTÜ tt stand meten wrden gebracht. Op 4 juli heeft NIHA een delegatie industrieel ntwerpers van TUD en ODTÜ-METU p bezek gehad en in de aanlp van het cngres zijn mgelijkheden p andere terreinen besprken. Tevens is NIHA betrkken bij het nderzeken van mgelijkheden tt externe financiering van PhD-plaatsen. Op het gebied van watermanagement is een intensief cntact nstaan, dat mgelijk aan TULIP kan wrden gekppeld. Met Leiden lpen inmiddels meerdere zaken via NIHA: Eurpees Recht met.a. de Universiteit van Ankara; cntractnderzek van Bestuurskunde met.a. TODAIE; betrkkenheid van Turkish studies bij de summerschl Keramiek in Beweging; vrbereiding van de rganisatie van internatinale summerschls vanaf 2009 i.s.m. het Internatinal Office; en betrkkenheid van de afdeling visuele antrplgie bij KzaVisual en het Eurpese prject t a deeper understanding f rural Eurpe. Hewel de andere twee WAR-universiteiten, UvA en UM, pas in 2008 zullen wrden bezcht, zijn met beide reeds verschillende cntacten gelegd: Er is cntact met visueel antrplgen die gelieerd zijn aan UvA. Met de HvA, die nder één bestuur met UvA samenwerkt zijn afspraken ver het starten van een nderzek/stage vr sciaal-juridische dienstverleners samen met Hacettepe (scial services); Tt slt is NIHA samen met de Nederlandse Ambassade zeer intensief betrkken bij pgingen m een algemene afspraak die de tenmalige 6 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

7 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü ministers van Cultuur (Van der Heven en Kç) in december 2006 hebben gemaakt m Nederlandse archelgen weer p de berg Nemrud actief te laten zijn, binnen het p dit punt zeer ingewikkelde en weerbarstige plitiekbureaucratisch krachtenveld praktisch gestalte te geven. Samenwerking met Grningen, de enige niet WAR-universiteit die tijdens een presentatie in ktber 2006 grte Turkije-belangstelling bleek te hebben, is pas in de tweede helft van 2007 enigszins gaan lpen. NIHA heeft het prject ISP-Eurpe (ecnmie en bedrijfskunde) ndersteund bij hun nderzekstur eind 2007, internatinaliseerders van UvG/RUG hebben in ktber NIHA bezcht, gevlgd dr een verkeerspsychlg die een dual degree master met METU wil ntwikkelen; Met de CHN (thans Stenden University) is intensief cntact in het kader van het terisme-campusprject in Cappadcië, waar k de NHTV te Breda krte tijd bij betrkken is geweest. E.e.a. zal naar verwachting in de lp van 2008 verder vrm krijgen. NIHA werkt nauw samen met de Businesschl Netherlands, waarmee NIHA een MOU heeft getekend. Het betreft.a. samenwerking met TOBB-ETÜ, TODAIE, Đzmir Eknmi Üniversitesi en mgelijk Bilkent en Đstanbul Eknmi Üniversitesi. Een van de BSN-pleidingen heeft inmiddels erkenning van de Turkse Hger Onderwijsraad YÖK gekregen. Met bestuur en verschillende afdelingen van Saxin is geregeld cntact. Een Saxindelegatie heeft NIHA in het najaar bezcht. Er wrdt gewerkt aan samenwerking met Hacettepe Scial Wrk en Saxin verweegt een stagebegeleider bij NIHA te plaatsen. Met de VU zijn verschillende cntacten, hewel de meeste ideeen ng in een beginfase verkeren: met VU-falw p het gebied van watermanagement en gelgie (nderzek Anatlische schl met Hacettepe): met VU (Psychiatrie) en.a. Hacettepe ver een vergelijkend nderzek naar depressieve klachten; Samenwerking Artez (DAI-Enschede) met METU, Hacettepe en Bilkent; Samenwerking van Fntys Eindhven met de Erciyes Universiteit in Kayseri i.v.m..a. de inbuw van LPG-installaties in aut s in Turkije; Vrbereiding Turkije-speerpunt InHlland en cntacten van verschillende afdelingen van InHlland met Turkse cunterparts; Bvenstaande lijst in lang niet uitputtend en kan wrden aangevuld met hier ng niet genemde afspraken welke p het NIHA-cngres zijn gemaakt. (zie 7) (Eurpese) Prjecten NIHA is in 2007, als initiatr, partner f assciate betrkken geweest bij het pzetten van tal van prjecten. Het gmerk van NIHA daarbij was vaak niet alleen het genereren van nieuw (Eurpees) geld ten beheve van NIHA s kerntaken, maar k het verkrijgen van bekendheid, het binden van energie en netwerkbuw. Waar mgelijk plande NIHA telkens een klein deelprjectje p hetzelfde terrein m eigen medewerkers en andere 7 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

8 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü betrkkenen meer activiteitgericht dan subsidiegericht te huden en te werken aan teambuilding en deskundigheidsbevrdering intern en extern. KzaVisual Een van de eerste grte prjecten waar NIHA mede-initiatiefnemer van is, is het KzaVisual-prject (www.kzavisual.rg), een inmiddels nafhankelijk prject waarin sciale wetenschappers, dcumentairemakers en videkunstenaars samenwerken. Del is elkaars mgelijkheden te verrijken dr het uitwisselen van methden en technieken en het samenwerken in prjecten. NIHA heeft in part-time-medewerkers van KzaVisual gefinancierd en ruimte en werkplekken beschikbaar gesteld. Daarvr is in de peride 28 april februari 2008 het vlgende gerealiseerd: 31 lezingen en 10 (vaak meerdaagse) wrkshps dr wetenschappers en/f vakmensen verbnden aan de Bilgi-universiteit en Kç-universiteit te Istanbul, de Turkse Academie van Wetenschappen, Karahaber, de TRT, VIDEA, Dcumentary Filmmakers Unin, New Schl fr Scial Research, Gazi, Hacettepe, METU, Bilkent, Başkent de Universiteit van Ankara, de UL, UvA, Mntevide, SAVAN, ArteZ, DAI-Enschede en de Marc Blch Universiteit te Straatsburg. Een deel van deze activiteiten was vrij tegankelijk, een deel exclusief vr de ca. 25 vaste deelnemers (m.n. master-studenten van METU) 11 filmvertningen met discussie met werk van.a. Jhan van der Keuken en Mieke Bal. Het grtste deel van de lezingen en filmvertningen vnd plaats in het NIHAgebuw. Een klein deel elders in Ankara f Istanbul. Deelnemers aan KzaVisual hebben vr NIHA meerdere krte films gemaakt, zals Lunar Landscape ver de (afval)waterprblematiek in Cappadcië en Het eerste jaar van NIHA met een cmpilatie van activiteiten. KzaVisual heeft een grt internatinaal netwerk pgebuwd en heeft een mailgrep met meer dan 300 leden. Verschillende eigen films van deelnemers hebben hun weg gevnden naar.a. het Internatinale Stad en Architectuur Filmfestival in Istanbul, het Ankara Filmfestival en India Gedichten Filmfestival. KzaVisual is betrkken bij het prject Twards a deeper understanding f rural Eurpe (zie hierna) en een migratie-filmprject Haarlem-Emirdağ. Twards a deeper understanding f rural Eurpe Op basis van 3 uitgangspunten (Eurpa is vral een prject van steden en elites; kennis van elkaars verleden is ndzakelijk vr een gede relatie; en kunst pent deuren die anders geslten blijven) heeft NIHA samen met Bilkent, de UL, DAI- Enschede en de Marc Blch Universiteit te Straatsburg, een aanvraag ingediend in het kader van het Civil Sciety Dialgue Fund (Universities Grant). In het prject wrdt het leven en de geschiedenis van 6 drpen (2 in Nederland, 2 in Turkije en 2 in Frankrijk), uit de mnd van de bewners (zwel dcumentair als via videkunst) vastgelegd. De resultaten wrden per drp f land p DVD vastgelegd en in de andere drpen/landen vertnd. De vertning en reacties wrden pnieuw gefilmd. Vervlgens kmt een kleine vertegenwrdiging uit elk drp naar Ankara m met elkaar te praten ver de films, elkaar en wensen en angsten richting Eurpa. Het eindresultaat met een DVD wrden die in alle talen van de EU en het Turks zijn weg naar het Eurpese platteland met 8 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

9 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü vinden. Verschillende activiteiten van KzaVisual kunnen wrden beschuwd als cncreet vrprject. Crssrads f Culture In dit prject werken de UU, Universiteit van Ankara en Universiteit van Venetië samen aan het in kaart brengen van de handelsrutes en handel tussen het Osmaanse Rijk, de Nederlanden en Venetië. Ok dit prject is aangevraagd bij het Civil Sciety Dialgue Fund (Universities Grant). Een dr de UL uit te veren Summerschl Keramiek in Beweging kan als cncreet vrprject wrden beschuwd. Twards Inclusive Universities Een prject dat het bewustzijn van Turkse HO-instellingen m.b.t. gehandicapte studenten met vergrten. Vanuit Nederland is Handicap en Studie, een gespecialiseerd HO-verkepelend instituut partner in het prject. Vr Bulgarije det de Nefit Rilskiuniversiteit van Sfia mee. Het prject is ingediend bij het Civil Sciety Dialgue Fund (Universities Grant) dr de Mustafa Kemal Universiteit te Hatay. Belangrijke partner is METU, de enige Turkse universiteit die beschikt ver een aparte medewerker handicap en studie. Mirrrs Een prject dat gedragen wrdt dr de Berepshgeschl van Cappadcië en zich richt p de buw van een website die het mgelijk maakt p de kaart van Eurpa (incl. Turkije) een plaats en peride te kiezen, waarna een tekst verschijnt ver wat daar ten gebeurde. Bij de keuze van meer plaatsen wrdt de nderlinge relatie in die peride zichtbaar. Ok dit prject maakt nderdeel uit van het Civil Sciety Dialgue Prgram (Universities Grant). Mardin Een p de (ecnmische) emancipatie van plattelandsvruwen in de regi Mardin gericht cmmunity-art -prject, waaraan kunstenaars en marketingspecialisten uit Nederland en Turkije deelnemen. Het prject is ingediend dr een vruwenbeweging met als initiatiefneemster een dcente aan ODTÜ-METU; NIHA det mee als Nederlandse partner. NIHA kiest in de praktijk vr een marginale rl. Zrgprject Brabant Een p vergrting van de participatie van Turks-Nederlandse meisjes in zrgberepen gericht (film, pinin leader en rlmdelbeinvleding en stageplaatsen in de Turkse zrg) NIHA-prject, gericht p Nederland (te beginnen Brabant) en Denemarken. Aan Turkse zijde werkt de Hgeschl vr Verpleegkundigen van Hacettepe mee. Dit prject vert NIHA z mgelijk kstenneutraal uit, zeker zlang geen Nederlandse HOinstellingen bij het prject zijn betrkken; MATRA-prject N child left behind In verleg met de EVD is in 2007 een frmule ntwikkeld m NIHA, waar mgelijk en nuttig, te betrekken bij de uitvering van MATRA-prjecten in Turkije, znder dat NIHA een directe rl krijgt in de cördinatie van prjecten p terreinen die niet tt NIHA s cre business behren. De methde behelst pname in de aanbestedingstender van een samenwerkingsverplichting p nderdelen. Vr wat betreft het dr Sardes uit te veren pre-schl educatin prject, dat haar kick-ff-meeting tijdens het NIHA-cngres 9 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

10 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü hield, heeft Sardes de verplichting p zich genmen m gebruik te maken van NIHAfaciliteiten en samen met NIHA een f meer wetenschappelijke cnferenties p het gebied van pre-schl-educatin te rganiseren. Activiteiten grte zaal Afgezien van de reeds eerder genemde activiteiten van KzaVisual heeft de grte zaal van NIHA in 2007 nderdak gegeven aan een tiental wetenschappelijke lezingen (van m.n. wetenschappers die bij NIHA p bezek waren); een drietal feesten en cncerten, een ruilbeurs, 6 tentnstellingen, een twintigtal NIHA-presentaties, een persccktail en een tiental meetings van externen. Naast KzaVisual maakt k de Alumnivereniging meer en meer gebruik van de grte zaal. Onderzekssamenwerking Na een eerste jaar NIHA kunnen we stellen dat wetenschappelijk nderzekers, m.n. p sterk geinternatinaliseerde nderzeksgebieden gemakkelijk vinden. Dat is een van de redenen dat NIHA dat veld in de verslagperide niet intensief heeft betreden. Het is zeker in eerste instantie gebleven bij het verschaffen van nderdak aan bezekende nderzekers. Tch hebben we de indruk dat wetenschappelijk nderzekers k kansen missen. Het lijkt vr velen gemakkelijker m een eigen nderzeksidee (bv. in het kader van het EU Framewrk Prgram FP6 en FP7) en een prep aan ptentiële samenwerkingspartners p het wereldwijde web te zetten, dan m regelmatig, systematisch na te gaan f men zelf vr anderen een geschikte partner zu kunnen zijn. Het in kaart brengen van van wat er p de verschillende Eurpese sites staat en het kppelen van nderzeksplannen aan subsidiemgelijkheden ziet NIHA als een mie hefbm m academische samenwerking tussen Nederland en Turkije te intensiveren. Per 1 nvember 2007 werkt een gespecialiseerde NIHA-medewerker als een aanjager en spin in het web p het gebied van (Eurpese) financiering van (nderzeks)prjecten, financiering van prmtieplaatsen en samenwerking wetenschap-verheid-bedrijfsleven. De eerste resultaten verwachten we in de lp van 2008, met name p het gebied van watermanagement. 10 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

11 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü 3. Studentenvrlichting en -werving Generieke prmtie van het Nederlands hger nderwijs vidt plaats via de website, via deelname aan verschillende fairs, met name de Internatinal Educatinal Fair f Turkey (IEFT), welke 2 maal per jaar in Istanbul, Ankara en een wisselende derde universiteitsstad in Turkije plaatsvindt, en via nze Study in Hlland -desk in Istanbul en Ankara. Deze desk werd fficieel als nderdeel van het NUFFIC-netwerk van NESO s in gebruik gepend dr nthulling van het nieuwe lg dr staatssecretaris Marja van Bijsterveldt en NIHA-medewerker Funda Demir tijdens de pening van de NIHAcnferentie p 14 janurari 2008, maar was de fact al actief sinds de pening van NIHA. In het afgelpen jaar hebben rnd de tachtig studenten het NĐHA actief benaderd vr infmatie ver studeren in Nederland. Ongeveer zestig van deze studenten hebben een cncreet advies gekregen, de anderen waren met een algemeen rientatiegesprek vldende gehlpen. De verdeling qua studiefase waarvr de studenten naar Nederland willen, ziet er als vlgt uit: 15 BA ; 31 MA ; 8 PHD; 7 Stage ; 3 Taalcursus Ongeveer de helft van deze studenten gaat een pleiding in de geesteswetenschappen vlgen, een kwart in de natuurwetenschappen en een kwart in de ecnmische hek. Alle studenten hebben aangegeven dat studeren in Nederland znder een beurs niet mgelijk vr hen is. Bij de vrlichting van studenten maakt NIHA gebruik van NUFFIC-materiaal en van materiaal van de verschillende HO-instellingen in Nederland. De meeste instellingen hebben inmiddels de weg naar NIHA gevnden. Met het g p de generieke prmtie van het Nederlands HO heeft NĐHA actief deelgenmen aan de Internatinal Educatin Fairs f Turkey. De IEFT is een Turks initiatief dat in de afgelpen tien jaar is uitgegreid tt een van de grtste nderwijsbeurzen in Turkije. Tijdens de IEFT hebben hnderden studenten de NĐHA stand bezcht. Deelname van Nederlandse instellingen aan de IEFT lpt al jaren via het NUFFIC. In 2007 heeft het NĐHA ism het NUFFIC het Hlland Paviljen, waarin de meeste Nederlandse stands zijn ndergebracht, gedraaid. Tijdens de IEFT heeft het NĐHA de mgelijkheid gehad m nader kennis te maken met een dertigtal Nederlanse cllega internatinaliseerders van verschillende Nederlandse universiteiten en HBO s. Tijdens de laatste IEFT in Ankara heeft een flinke delegatie van Nederlandse deelnemers NIHA bezcht. Gesprekken met Nederlandse en Turkse nderwijs instellingen hebben geleid tt het idee m NĐHA-Radshws te gaan rganiseren. Hierbij wrden vertegenwrdigers van vakgrepen p eenzelfde vakgebied en bijbehrende internatinaliseringsmedewerkers uit Nederland gezamenlijk rndgereden langs de Turkse HO-instellingen die vr dit vakgebied het meest interessant zijn en aldaar in cntact gebracht met cllega s en studenten. De NIHA-website geeft k inzicht in de mgelijkheden vr studie en stage in Turkije. NIHA wrdt met enige regelmaat benaderd dr studenten uit Nederland met vragen ver deze mgelijkheden. Het gaat daarbij in hge mate, maar zeker niet alleen m NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

12 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü Nederlandse studenten met een Turkse achtergrnd.. De meeste van deze studenten kmen in Ankara terecht. Vr het tiental studenten dat zich in Ankara bevindt, vervult NIHA een huiskamerfunctie. Om de mgelijkheden vr studie en stage in Turkije nder de aandacht te brengen heeft een stagebegeleider van NIHA in 2008 een tiental universiteiten en hgeschlen bezcht en heeft NIHA deelgenmen aan de buitenlanddagen van VU en HvA. 12 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

13 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü 4. Stages Het werven van stageplaatsen en stagiaires behrt tt de kerntaken van NIHA. Het spreekt vr zich dat deze activiteit vral betrekking heeft p het HBO. Universiteitsstudenten lpen ng in beperkte mate stage. NIHA heeft ervr gekzen m eerst stageplaatsen te zeken en daarna met de werving van stagiaires te starten. De twee stagemedewerkers die p 15 februari 2007 bij NIHA startten, zijn vrtvarend te werk gegaan. NIHA beschikt nu ver een dertigtal lsse plaatsen in Ankara, Istanbul, Izmir en Kayseri en heeft verder pen cntracten met: TOBB-ETÜ, een universiteit in Ankara die wrdt bekstigd dr de Kamers van Kphandel en beschikt ver gede directe cntacten met het Ankarase bedrijfsleven; Het Ministerie van Natinaal Onderwijs: Vr stages vr PA-studenten in heel Turkije; Vr stages vr MBO-ers p het gebied van hspitality in heel Turkije; Het Ministerie van Cultuur en Terisme vr stages bij musea en teristeninfrmatiecentra in heel Turkije; De UNHCR vr stages p de centrale vestiging in Ankara. Omdat p het vergrte deel van deze stageplekken niet Engels, maar Turks de vertaal is, zal een grt deel van de stagiaires Turks meten beheersen m een zinvlle stageperide te kunnen drmaken. Zals nder 5 al is gemeld, heeft een stagebegeleider van NIHA in het najaar van 2007 een tiental universiteiten en hgeschlen in Nederland bezcht m hen te wijzen p de mgelijkheden. Dr deze cntacten en lsse telp via.a. de website en de NIHAstagebrchure heeft NIHA inmiddels een pl met ca. 50 studenten, met als achtergrnd sciale wetenschappen, kunst, rechten, terisme en cmmunicatiewetenschappen. Van de 50 studenten is een tiental inmiddels geplaatst en een 15-tal gematched. Van de gematchte studenten is een deel afgehaakt mdat men geen f in hun gen nvldende stagevergeding krijgt Van incidenteel naar structureel Waar mgelijk prbeert NIHA incidentele vragen van studenten f pleidingen dr structurele afspraken p te waarderen tt meerjarige prjecten. Een ged vrbeeld hiervan is het stage/nderzeksprject dat NIHA eind 2007 met de HvA heeft pgezet. Tijdens een NIHA-rndje langs een aantal nderwijsinstellingen in Nederland bleek bij de HvA (sciaal-juridische dienstverlening) belangstelling te bestaan een f meer (nderzeks)stagiaires naar Turkije te sturen. Op vrstel van NIHA is deze wens in gezamenlijk verleg uitgebuwd tt een meerjarig (nderzeks)stageprject, waarin jaarlijks een aantal studenten sciaal-juridische dienstverlening en rechten van de HvA kan participeren en waarin samengewerkt wrdt met de afdeling scial wrks van de Hacettepe-universiteit in Ankara. De studenten zullen de psitie van Turkse remigranten uit Nederland in relatie tt het Nederlandse rechtssysteem en sciale zekerheidsstelsel in enkele regi s nderzeken. NIHA zal daarbij ptreden als lkaal draaipunt. Bij de NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

14 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü inhudelijke aansturing zijn de betrkken afdelingen van HvA, NIHA en de SVBvertegenwrdigster p de Nederlandse Ambassade betrkken. Grte vrdelen van z n aanpak zijn: Meer en intensievere samenwerking tussen Nederlandse en Turkse HO-instellingen Samenstelling van interdiciplinaire teams Samenstelling van gemengd Turks-Nederlandse teams Efficientere inzet van NIHA Mgelijkheden van externe financiering Meer aansprekend eindprduct Grtere maatschappelijke relevantie Meer pers-expsure Mgelijkheden het nderzek p verschillende manieren uit te breiden (aantal deelnemende studenten, nderzeksterreinen, plaatsen waar nderzek wrdt gedaan, aantal deelnemende instellingen, etc.) 14 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

15 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü 5. Public relatins en netwerkbuw Met verschillende middelen heeft NIHA zich in dit verslagjaar, zwel in Nederland als Turkije met succes meer bekendheid prberen te verwerven. De meeste middelen die hierbij zijn ingezet hadden tevens het gmerk de inhudelijke rl van NIHA als effectieve wegbereider en pbuw van NIHA te versterken. Het spreekt vr zich dat zwel public relatins als netwerkbuw in de laatste maanden naar het januari-cngres een belangrijke impuls hebben gekregen, temeer daar het cngres vr NIHA de verplichting met zich meebracht m zich p enkele nieuwe velden (MBO, watermanagement) te riënteren. In het eerste half jaar van haar bestaan is NIHA met betrekking tt haar presentatie aan het Nederlands HO weinig systematisch te werk gegaan. In de eerste plaats mdat NIHA zich eerst een plaats in het Ankarase mest verwerven en bvendien haar handen vl had aan de pbuw van haar rganisatie en fysieke werkmgeving. Medi 2007 was dat laatste in belangrijke mate afgernd en kn tevens gecnstateerd wrden dat NIHA binnen Ankara zdanig bekend was, dat vertegenwrdigers van de belangrijkste universiteiten de weg naar NIHA ged wisten te vinden. Omdat we signaleerden dat de Nederlandse kant (veel) minder hard liep dan de Turkse mesten we vral prberen het Nederlands HO p systematische en effectieve wijze warm te krijgen vr samenwerking met Turkije en NIHA. Een belangrijk vrdeel daarbij was, dat we inmiddels cncrete vrbeelden van succesvlle activiteiten knden laten zien. Het del van p het Nederlandse HO gerichte PR was en is een zdanige bekendheid te krijgen, dat het HO-veld: een duidelijk beeld heeft van wat NIHA is en kan, NĐHA gemakkelijk weet te vinden en bereiken en NIHA k daadwerkelijk inschakelt; meer dan tt p heden geneigd is met het Turks HO te gaan werken; NIHA inschakelt bij haar activiteiten waar dat ndig is. Met de inzet van de in dit hfdstuk genemde middelen en met name de cngresrganisatie lijkt NIHA er vralsng ged in geslaagd zich k in Nederland de ndige bekendheid te verwerven. NIHA wrdt nu, zwel vanuit Nederland als Turkije meer en meer actief benaderd. De website Daar al in een vreg stadium duidelijk was dat de website het digitale hart van de externe cmmunicatie zu meten wrden, is een belangrijk deel van de energie in de buw en vulling van gestken. Hewel er p allerlei punten ng veel aan de ste te verbeteren valt kunnen we cncluderen dat hij plevert wat we ervan verwachten als medium m bekendheid te genereren, een imag p te buwen, infrmatie te verspreiden en mensen in cntact te brengen met NIHA. Al vr de pening was de website in de lucht en in april 2008 was de basispbuw en basisvulling ervan klaar. De website is drietalig (Nederlands, Turks en Engels) en via de website kan NIHA (per ) gemakkelijk wrden bereikt. 15 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

16 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü Tussen april en december 2007 is de website bijna maal (ca. 30 maal per dag) bezcht en Nihankara.rg kent bijna 800 hits in de Ggle-zekindex. Het spreekt vr zich dat de site vral vanuit Turkije (ca. 65%) en Nederland (ca. 30%) wrdt bezcht. Onder derde landen treffen we niet alleen te verwachten landen als België, Duitsland, de VS, Frankrijk, Egypte, Denemarken, Canada, Tsjechië, Ostenrijk, Zwitserland, Italië, Kratië en Iran, maar k nverwachte landen als de Maladiven en de Verenigde Arabische Emiraten. De Nieuwsbrief Meteen na de pening is beslten maandelijks een krte nieuwsbrief in een Nederlandstalige en Turkstalige versie uit te brengen. In 2007 is de nieuwsbrief 11 x verschenen (een dubbelnummer 7/8). De Nieuwsbrief wrdt elektrnisch verspreid in pdf-frmaat en kent steeds slechts 1 pagina met tekst en ft s. Het del is tweeledig: ten eerste cntactpersnen uit nze dbase krt infrmeren ver wat we gedaan hebben, cq. van plan zijn en ten tweede mensen attenderen p de website en prikkelen deze te bezeken. Brchures en prmtiemateriaal In 2007 heeft NIHA de vlgende brchures geprduceerd Een algemene brchure gericht p HO-instellingen (met een Turkstalige, een Nederlandstalige en Engelstalige versie) Een stagebrchure in een Nederlandstalige en Engelstalige versie Een Studying in Hlland brchure bedeld vr studenten die in Nederland een studie willen vlgen. In de eerste instantie bedeld m tijdens fairs uit te delen (een Engelstalige versie) NIHA heeft inmiddels als prmtiemateriaal het vlgende in huis Verschillende grte vlaggen m achter stands te hangen; Verschillende pwerpintpresentaties en krte filmpjes; Een prfessinele film ver het Turkse HO en wetenschappelijk nderzek. (zie nder); Een zestal bruikbare affiches, als resultaat van een in 2007 uitgeschreven affichewedstrijd nder jnge grafici, die is gewnnen dr een in Izmir gevestigde alumna van Bilkent; Kunstwerkjes (tulpen in ebru-techniek) m als relatiegeschenk aan sprekers etc. Te geven; Plshirts met NIHA-pdruk; Bekers met NIHA-pdruk; Muismatjes met gebuw en (web-)adres (2 versies: ft en schilderij); Mappen en schrijfblkken met NIHA pdruk en ft van het gebuw Ballpints met NIHA-(web)adres Om het PR-beleid nieuwe impulsen te geven heeft NIHA in samenwerking met Bilkent een drietal grepen studenten in het kader van hun studie een SWOT-analyse van het 16 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

17 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü NIHA PR-beleid laten maken. Hieruit zijn verschillende bruikbare tips naar vren gekmen. Naast het NIHA-materiaal heeft NIHA natuurlijk k de beschikking ver Study in Hlland materiaal en het materiaal van de verschillende HO-instellingen zelf. Perscntacten Rnd de pening werd NIHA gecnfrnteerd met een van de belangrijkste kenmerken van de Turkse pers, te weten de mnmane gerichtheid p de persn die men vlgt, in dit geval de Turkse minister van Onderwijs, Hüseyin Çelik, waarvan enkele zinnen die niets met de pening f NIHA te maken hadden, in alle media breed werden uitgemeten. Van de gebeurtenis zelf en de aanwezigheid van zijn Nederlandse ambtgente Van der Heven werd slechts zijdelings melding gemaakt. Bij de rganisatie van het cngres heeft NIHA van deze wetenschap gebruik gemaakt dr een prfessineel bureau in de peride 30 nvember 2007 en 31 januari 2008 de perscntacten te laten vrbereiden en begeleiden. Hewel k p het cngres de aandacht van de in grte getale aanwezige media uitging naar de hfdpersn, in dit geval Yusuf Ziya Özcan, de kersverse nieuwe president van de Hger Onderwijsraad YÖK, heeft NIHA dr een vrbereidende perscnferentie, een aantal vervlggesprekken en een zestal televisieinterviews (waarvan 2 live-interviews van 20 minuten) ruim aandacht gekregen. In meer dan 15 krantenberichten lag het accent p NIHA en het NIHA-cngres. Via.a. de WAR-leden en gede cntacten met enkele Nederlandse persvertegenwrdigers in Turkije is NIHA in de lp van het verslagjaar k in Nederland enkele tientallen malen in de media gekmen. Film ver het Turkse Hger Onderwijs Om Nederlandse HO-instellingen (bestuurders, internatinaliseerders) die de mgelijkheden die Turkije biedt ng niet f nvldende p waarde kunnen schatten, warm te maken vr een serieuze pging tt samenwerking met ptentiële cunterparts, heeft NIHA een prmtiefilm ver het Turks hger nderwijs laten maken. De film is tijdens de NIHA-cnferentie in premiere gegaan en zal in 2008 ingezet wrden bij verschillende prmtie-activiteiten. De grte heveelheid ruw materiaal is in de tekmst vr meerdere deleinden te gebruiken. Het Internet als permanente brn van infrmatie Het internet is vr NIHA een belangrijke brn vr infrmatie. Meerdere medewerkers van NIHA zeken vanaf het begin van NIHA met enige regelmaat min f meer systematisch naar infrmatie. In het najaar heeft NIHA een stagiaire gericht met de vlgende vraag het wereldwijde web pgestuurd: Wat zijn, gegeven de taken van NIHA, de sites die belangrijk zijn? Welke sites meten we met welke regelmaat ten beheve van welke infrmatie bezeken? Het gaat dus m inf ver HO-Nederland, HO-Turkije, HO-Eurpa; gegevens vr studenten, studie- en nderzeksbeurzen, subsidieregelingen, agenten, HO-instellingen, internatinaliseerders, faculteiten, 17 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

18 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü wetenschappers, nderzekers, bestaande samenwerkingsverbanden. Dit alles, waar mgelijk gekppeld aan (kwaliteits)kenmerken vr in nze dbase. Een klein vrbeeld is bv. de Nuffic-site, waar we tt nu te te weinig en te ad hc gebruik van maken. Even verder zeken levert naast de reeds bekende gegevens vr studenten links p naar vele belangrijke brnnen. De relatie dbase Vanaf het begin van haar bestaan heeft NIHA veel aandacht besteed aan het aanleggen, vervlmaken en bijhuden van een databestand met relevante infrmatie (cntactpersnen, bereikbaarheid, inhudelijke aspecten) betreffende hger nderwijsinstellingen in Nederland en Turkije, m.n. k die aspecten (vakken, cntactpersnen) welke vr internatinalisering van belang (kunnen) zijn. Een gede dbase is de basis vr een sepel werkend netwerk, dat vr het gehele NIHApersneel tegankelijk is. NIHA gebruikt vr als drager van haar databestanden k na het eerste jaar ng steeds het spreadsheetprgramma Excel. Van de ICT-firma waar NIHA vanaf het begin mee heeft gewerkt, hebben we eind juni afscheid meten nemen, mdat ze hun afspraken niet nakwamen, waarnder de afspraak dat ze ns zuden adviseren m.b.t. de aanschaf van dbase-sftware en evt. het schrijven van specifieke tls. We zijn in gesprek met enkele nieuwe ICT-bedrijven. In de eerste maanden van 2008 hpen we een definitieve keuze vr een dbase-prgramma te kunnen maken, dan wel het besluit te nemen dat Excel ns vldende biedt. Het huidige databestand in Excel bevat ng weinig f geen infrmatie ver kwalitatieve aspecten van de relatie, zals specifieke deskundigheden en de aard van de relatie. De vulling van het huidige databestand in Excel en de wijze van gebruik daarvan, maken duidelijk dat he dan k enige bijschling van het persneel p dit punt ndig zal zijn. Vrtgezet gebruik van Excel vr de delen die we hier begen vergt een wijze van vulling die een p verschillende items futls srteren van data mgelijk maakt. Dat is nu ng niet het geval. Een verzicht van gegevens in de NIHA-dBase Waarschuwing vraf: De cijfers die hiernder vlgen vrmen niet meer dan een zeer ruwe indicatie vr de stand van zaken, mdat de infrmatie nauwelijks kwalitatief te wegen valt. Het basis-databestand van NIHA (excel) bevatte p 22 juni 2007 meer dan 1100 cntactpersnen, waarvan z n 30% in Nederland verblijft en 70% in Turkije. Begin januari 2008 was het aantal cntactpersnen gegreid van 1100 tt maar liefst 3800, wat in hge mate verrzaakt is dr de grtere bekendheid in aanlp naar het cngres en een vrlpige verbreding van het werkterrein richting middelbare vrmen van berepseducatie. De verhudingen tussen het aantal Nederlandse en Turkse adressen is drastisch verschven naar meer dan 55% (was 30%) Nederlands en minder dan 45% (was 70%) Turks. 18 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

19 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü HO-cntacten Het aantal HO-cntacten (kaartjes uitgewisseld-kennisgemaakt- crrespndentierelatie) betreft bijna 900 cntactpersnen in juni 2007 en meer dan 2900 in januari Het ttaal aantal HO-cntacten is daarmee in een half jaar tijd verdrievudigd, waarbij de tename dr de extra aandacht vr Nederland na de zmer van 2007 vral in Nederland plaatsvnd. Terwijl de cntacten in Turkije met ng geen 50% stegen, werden de Nederlandse HO-cntacten verzevenvudigd. Uit de tabellen in de bijlage blijkt vrts dat de gegrafische spreiding van cntacten teneemt en dat waar het Turkije betreft de eenzijdige nadruk p Ankara sterk is verminderd. Samenwerking met derden Ok buiten de HO-instellingen heeft NIHA inmiddels veel cntacten. De belangrijkste daarvan zijn: De Nederlandse instituten rnd de Middellandse Zee Een basis vr intensievere samenwerking met de andere Nederlandse instituten rnd de Middellandse Zee werd gelegd tijdens de bijeenkmst van directeuren van NVIC, NIASD, NIMAR, NIT en NIHA, begin nvember 2006 te Cair. Inmiddels begint deze samenwerking, waarbij nu k NIA, KNIR en NIKI zijn betrkken zwel bilateraal als multilateraal vrm te krijgen. Nederlandse diplmatieke vertegenwrdigers in Turkije Via de Nederlandse Ambassade in Ankara hebben we een aantal niet direct HOdelegaties binnengehaald dan wel ntmet: De Nederlandse Ambassade ndigt NIHA regelmatig uit vr plpjes p de Residentie f de Ambassade. Dat is ged vr verbreding van ns netwerk en vleit regelmatig k iets uit vrt. Met de Nederlandse Ambassade wrdt k steeds meer samengewerkt aan het rganiseren van bezeken uit Nederland met een (hger-)nderwijs cmpnent. Ok met het Cnsulaat-Generaal in Istanbul is regelmatig cntact. De ministeries van Onderwijs in Nederland en Turkije Ls van de cntacten met de afdeling HO, die als subsidiegever aan de NIHApenverder ptreedt, zijn er inmiddels intensieve cntacten met ambtenaren die zich bezighuden met Internatinaal Beleid, Wetenschapsbeleid en Berepseducatie Het Nederlandse Ministerie van EZ en de EVD Met de EVD is zwel ivm MATRA-prjecten als het Prject Internatinalisering Berepsnderwijs in tenemende mate cntact. Met NUFFIC zijn niet alleen gede samenwerkingsafspraken gemaakt ver de Study in Hlland-desk, maar zijn k cntacten ivm het internatinaliseringsverleg WO (COI) en HBO (HIB) en de Mbstacles-desk. 19 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

20 Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü Enkele andere cntacten zijn: NWO, VSNU, HBO-Raad, MBO-Raad, Dutch Trade Bard, NETUBA, IOT, FORUM, Turkije-instituut te Den Haag, TANNET, Nether en Fatusch Prductins 20 NIHA, Kza Skak 111, G.O.P. Ankara, TURKIJE Tel Website ; Fax

Dit jaarverslag bestaat na deze inleiding uit 4 delen: kerntaken (2), neventaken (3), organisatie en ondersteunende functies (4) en slot (5)

Dit jaarverslag bestaat na deze inleiding uit 4 delen: kerntaken (2), neventaken (3), organisatie en ondersteunende functies (4) en slot (5) Netherlands Institute fr Higher & Vcatinal Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs en Berepsnderwijs Hllanda Yüksek Öğretim ve Meslek Eğitimi Enstitüsü JAARVERSLAG 2009 1. Inleiding Vr u ligt het

Nadere informatie

Netherlands Institute for Higher Education

Netherlands Institute for Higher Education Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü JAARVERSLAG 2008 1. Inleiding en samenvatting Vr u ligt het verslag van het tweede vlle

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Inventarisatie landelijke enquête

Inventarisatie landelijke enquête Inventarisatie landelijke enquête Inleiding Tijdens de studie geneeskunde gaan er hnderden deuren vr je pen. Naast de studie wrden er zwel intra- als extracurriculair vele mgelijkheden gebden m jezelf

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013- december 2013. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013- december 2013. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013- december 2013 BuitenEnZ Berderijnummer: 1076 Kwaliteitssysteem Zrgberderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbuw en Zrg Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd f penbaar

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Workshop Nederlandse studenten & studie(traject)begeleiding aan de KU Leuven. Donderdag 18 april 2013

Workshop Nederlandse studenten & studie(traject)begeleiding aan de KU Leuven. Donderdag 18 april 2013 Wrkshp Nederlandse studenten & studie(traject)begeleiding aan de KU Leuven Dnderdag 18 april 2013 Prgramma Inleiding en kennismaking Nederlandse studenten @ KU Leuven He verklaren we de stijgende aanwezigheid?

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Chemelot, directeur Marketing en Business Development

Chemelot, directeur Marketing en Business Development Verslag achtste bijeenkmst NSI Denktank 14 nvember 2012 Lcatie: Service Science Factry, Universiteit Maastricht, Tngersestraat 6 Deelnemers: Jchen Barth Maurice Benneker Lex Brghans Hetty van Emmerik Anita

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

VERSLAG BEZOEK TURKSE DELEGATIE 25-28 juni 2008

VERSLAG BEZOEK TURKSE DELEGATIE 25-28 juni 2008 MAT08TR81 Imprvement f Vcatinal Educatin and Training (VET) and Internship Cperatin between the Netherlands and Turkey e Imprvement f Vcatinal Educatin and Training (VET) and Internship Cperatin between

Nadere informatie

Brochure Samenwerking Opleidingen

Brochure Samenwerking Opleidingen 1 Brchure Samenwerking Opleidingen Online Effects BV Daniël Staal VergunningCuraca.cm HuisvestingCuraca.cm HrecaWerkCuraca.cm Cpyright 1 januari 2015 2 Beste stagecördinatr, Onze dank vr uw getnde interesse

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

TWEEJARIGE MASTER OOSTERSE TALEN EN CULTUREN

TWEEJARIGE MASTER OOSTERSE TALEN EN CULTUREN TWEEJARIGE MASTER OOSTERSE TALEN EN CULTUREN Vanaf academiejaar 2017-2018 gaat de tweejarige Master binnen de pleiding Osterse talen en culturen van start. Nieuw is dat in deze Master gewerkt wrdt met

Nadere informatie

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015 Business Breakthrugh Bimimicry ktber 2015 Business Breakthrugh Bimimicry Wat is de achtergrnd van het traject? Veel prduct- en prcesntwerpen ntlenen ideeën en principes aan vrbeelden uit de natuur. Het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie