Programma. Vrijdag 14 november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma. Vrijdag 14 november 2008"

Transcriptie

1 Programma Vrijdag 14 november 2008

2 Inhoud Programma 3 Voorwoord 5 Programma Kennis voor de Stad Workshops & profielen workshopbegeleiders 6 Gedragsbeïnvloeding in het verkeer: wat werkt en heeft ook nog draagvlak? 8 Duurzame ontwikkeling in structuur en ambitie 10 Zelfredzaamheid: op eigen benen staan, met óf juist zonder de overheid? 12 Ruimtelijk economische agenda en schaalvergroting 14 Naar een integrale aanpak van de gezondheidsproblemen in de Vogelaarwijken 16 Jeugdzorg Kinderen eerst 18 Ambities voor de nieuwe media sector 20 Sport & Bewegen 22 Fotoimpressie Kennis voor de Stad Colofon Profielen (zie ommezijde brochure) 2 UvA, VU, UMC s en Gemeente Amsterdam werken samen Kennis voor de Stad: de praktijk 4 Kennis maak je samen 6 Gewaarwordingen van een kennisambassadeur 10 Verslag masterclass: Organisatieontwikkeling en veranderstrategie 12 Verslag masterclass: Burgerparticipatie Feiten & Cijfers 14 Universiteit van Amsterdam 16 Academisch Medisch Centrum 18 Vrije Universiteit 20 VU medisch centrum 22 Contractonderwijs 24 Contactgegevens 1

3 2

4 Voorwoord Een jaar geleden vond de eerste editie van Kennis voor de Stad plaats, als experiment, om uit te vinden wat de Gemeente Amsterdam en de twee universiteiten elkaar op het gebied van de onderlinge kennisuitwisseling te bieden hebben. Kennis voor de Stad biedt de Gemeente Amsterdam als kennisintensieve organisatie de mogelijkheid om bij haar eigen werk optimaal gebruik te maken van de kennis die in beide universiteiten en AMC en VUmc aanwezig zijn. In een breder verband maakt Kennis voor de Stad deel uit van de ambitie om Amsterdam en zijn kennisinstellingen tot een van de topwereldsteden te ontwikkelen. Het verhaal is bekend: Amsterdam wil een stevige positie in de top vijf van Europese vestigingssteden bereiken en de twee universiteiten kunnen de stad helpen die ambitie te verwezenlijken. Andersom kunnen VU en UvA profiteren van de samenwerking met de Gemeente. In het afgelopen jaar hebben die drie partijen samen het nodige bereikt: Amsterdam University College gaat volgend collegejaar van start, de Duisenberg School of Finance opende in september haar deuren. En in november vindt dus een tweede editie van Kennis voor de Stad plaats. Ook met dat laatste ben ik blij. Ten eerste omdat het experiment van vorig jaar vraagt om herhaling. Maar ook omdat we de lat dit jaar hoger kunnen leggen. Deel één was kennismaking: zien of de wereld van de wetenschapper raakvlakken heeft met die van de beleidsmaker. De tweede editie staat wat mij betreft in het teken van samenwerking. Dat begint met te verkennen of de onderlinge raakvlakken groot genoeg zijn om samen te bouwen aan een bestendige samenwerkingsrelatie. Die samenwerking kan ontstaan op veel terreinen, van duurzaamheid tot creatieve stad, van ruimtelijke economie tot het sociale domein. Eén raakvlak hebben de wetenschappers en de beleidsmakers in ieder geval gemeen: wij worden allemaal gedreven door Amsterdam en haar inwoners. Een prachtige stad, kleurrijk, dynamisch en inspirerend. Een stad die we samen nog beter kunnen maken. Ik hoop dan ook dat Kennis voor de Stad ook dit jaar weer tot mooie ontmoetingen tussen wetenschappers en ambtenaren leidt. Mr. M.J. Cohen, Burgemeester van Amsterdam 3

5 4 Kennis voor de Stad 14 november 2008 Stadhuis, Boekmanzaal Amstel 1, Amsterdam

6 Programma uur Ontvangst uur Over samenwerking gesproken Wethouder Lodewijk Asscher in gesprek met Karel van der Toorn (voorzitter College van Bestuur UvA) en Lex Bouter (rector magnificus VU) over de samenwerkings relatie tussen de gemeente en de beide universiteiten. Gespreksleider: Erik Gerritsen (kennisambassadeur) uur Workshops 1. Gedragsbeïnvloeding in het verkeer: wat werkt? Fokko Kuik (Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer), Luca Bertolini (UvA), Erik Verhoef (VU) 2. Duurzame ontwikkeling in structuur en ambitie Ronald Prins (Dienst Milieu en Bouwtoezicht), Mark van der Veen (UvA), Frans Berkhout (VU) 3. Zelfredzaamheid: op je eigen benen staan, met óf juist zonder de overheid? Nienke Jansen (Stadsdeel Zeeburg), Evelien Tonkens (UvA), Theo van Tilburg (VU) 4. Ruimtelijk economische agenda en schaalvergroting Herman van Vliet (ProjectManagement Bureau), Bas Beekman (Dienst Ruimtelijke Ordening), Robert Kloosterman, (UvA), Piet Rietveld (VU) 5. Naar een integrale aanpak van de gezondheidsproblemen in de Vogelaarwijken Arnoud Verhoeff (GGD Amsterdam), Karien Stronks (UvA), Willem van Mechelen (VU) 6. Jeugdzorg Kinderen eerst Norbert Krijnen (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling), Geert Jan Stams (UvA), Hans Koot (VU) 7. Ambities voor de nieuwe media sector Lucas Hendricks (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling), Edwin Oskam (Economische Zaken), Arnold Smeulders (UvA), Peter Vorderer (VU) 8. Sport & Bewegen Coos van Meurs (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling), Cees Vervoorn (HvA), Peter Beek (VU) uur Pauze uur Plenaire terugkoppeling uur Afsluiting door Lodewijk Asscher uur Borrel 5

7 Workshop 1 Gedragsbeïnvloeding in het verkeer: wat werkt en heeft ook nog draagvlak? Gedragsbeïnvloeding in het verkeer is een vaak hun aantrekkingskracht. De wetenschap kan terugkerend thema. Na een periode waarin het hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Vragen adagium was mobiliteit mag is er door de actualiteit rond luchtkwaliteit en de klimaatveranderin- indivi duele en collectieve belangen zijn immers omtrent gedragsbeïnvloeding en het verenigen van gen weer behoefte aan meer sturend beleid. voort durend terugkerende thema s in zowel theorievorming als empirisch onderzoek. De vraag is wat nu eigenlijk het beste werkt: verleiding of dwang, financiële prikkels of normen, voorlichting? In de workshop zullen de volgende vragen In het proces rond het Actieplan voor de Gezonde centraal staan: Stad (VGS) heeft een zoektocht plaatsgevonden In hoeverre is het dagelijkse keuzegedrag van naar een pakket aan verkeersmaatregelen die reizigers te beïnvloeden? èn op korte termijn effectief zijn èn op draagvlak Wat zijn de belangrijkste factoren waarop de kunnen rekenen. Een moeizame tocht, omdat voor overheid invloed kan uitoefenen? effectieve middelen zoals hogere parkeertarieven Wat is meer effectief: straffen of belonen? vaak weinig draagvlak is en omdat populaire Zijn opgelegde gedragsveranderingen structureel of vervalt men al snel weer in gewoonte- maatregelen zoals goedkoop openbaar vervoer veelal weinig effect hebben. gedrag? Hoe kan draagvlak voor verandering vergroot Het debat en de ervaringen in Amsterdam zijn worden? niet uniek. Vele andere steden, in binnen- en Wat kunnen we leren van buitenlandse voorbeelden en hoe overdraagbaar zijn die ervaringen? buitenland, worstelen met dezelfde dilemma s. Hoe steden hiermee leren omgaan, wordt naar Welke inzichten leveren theoretisch en empirisch wetenschappelijk onderzoek verwachting een steeds belangrijker aspect van op? 6

8 Dr. Luca Bertolini Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Trefwoorden: planologie, verkeer, vervoer, infrastructuur Profiel: Luca Bertolini (1963) is hoogleraar Planologie. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met de integratie tussen de domeinen van stedelijke en regionale planning en van verkeer, vervoer en infrastructuur. Kenmerkende vraagstukken van deze integratie zijn de ontwikkeling van regionale stelsels van locaties en vervoersnetwerken in samenhang, de identificatie van strategieën voor duurzame mobiliteit in steden en regio s, en de planning van grootschalige infrastructuurprojecten. Drijfveren: Wat mij vooral uitdaagt in mijn vakgebied is de spanning tussen de uiteenlopende wederzijdse afhankelijkheden tussen ruimte en mobiliteit aan de ene kant en de grote fragmentatie van het daarbij horende maatschappelijk handelen aan de andere kant. Kennis voor de stad: De aantrekkelijkheid van een stad heeft niet alleen te maken met de kwa- liteit van de plekken in de stad zelf maar ook, en steeds meer, met de kwaliteit van de toegang die de stad tot plekken in de regio en in de rest van de wereld biedt. Recente trends en ontwikkelingen, zoals de congestie- of de emissieproblematiek, betekenen dat de bereikbaarheid van de stad steeds meer onder druk is komen te staan. Om hiermee om te kunnen gaan zijn uitgekiende combinaties van ruimtelijk en mobiliteitsbeleid essentieel. Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: Interactie tussen planologische wetenschap en planningspraktijk is essentieel voor de vooruitgang van de discipline. De Gemeente Amsterdam is hierin vaak een belangrijke partner: in het bieden van onderkomen aan studenten bezig met stages of scripties, maar ook in het samenwerken binnen wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Een recent voorbeeld van het laatste betreft onderzoek naar het vormgeven en ondersteunen van beleidsontwerpprocessen op het raakvlak van ruimtelijk en verkeer en vervoerplanning. Contact: Prof. dr. Erik Verhoef Vrije Universiteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Trefwoorden: vervoerseconomie, ruimtelijke economie Profiel: Erik Verhoef (1966) is hoogleraar Ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Hij studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verwierf de doctorsgraad aan de VU op een dissertatie over de regulering van externe effecten in het wegverkeer. Hij is research fellow van het Tinbergen Institute en het Netherlands Network of Economics (NAKE). Zijn onderzoek richt zich op efficiëntie- en verdelingsaspecten van ruimtelijke externaliteiten en hun regulering, in het bijzonder verkeers-, stedelijke- en ruimtelijke systemen. Zijn interesses en expertise liggen op de terreinen van stedelijke economie en welvaarts-, micro-, vervoers- en milieueconomie. gezonde oplossingen voor actuele maatschappelijke problemen in complexe ruimtelijke- en netwerksystemen. Kennis voor de stad: Een groot aantal stedelijke problemen betreft wat economen aanduiden als externe effecten, een centraal begrip in mijn onderzoek. Belangrijke voorbeelden zijn verkeerscongestie en files, milieuvervuiling en geluidsoverlast, kennis spill-overs, en agglomeratieeffecten tussen bedrijven. De markt faalt wanneer externe effecten optreden, en de economische wetenschap biedt belangrijke inzichten in hoe dit falen met beleid geadresseerd kan worden. Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: Ik voer geen concrete projecten uit, maar ik heb wel regelmatig informeel contact. Drijfveren: Wat mij vooral uitdaagt in mijn vakgebied is het vinden van economisch Contact: 7

9 Workshop 2 Duurzame ontwikkeling in structuur en ambitie In 1987 publiceerde de Commissie Brundtland het In de workshop staan de volgende vragen rapport Our common future waarbij het begrip centraal: duurzame ontwikkeling breed werd geïntroduceerd. Rond de UN-conferentie over Milieu in 1992 duurzame ontwikkeling borgen in de structuur- Hoe kan Amsterdam op een goede manier in Rio de Janeiro kwam het thema duurzaamheid visie en andere visiedocumenten en -processen opnieuw omhoog en werd het in ieder geval stevig zodat een wenkend duurzaam perspectief omarmd door de milieubeweging. Duurzame ontwikkeling is duidelijk meer dan milieu en vraagt stad wordt geboden en tegelijkertijd voldoende ontstaat, een kader voor de toekomst van de om een integrale, visionaire benadering als het ruimte bieden om te anticiperen op toekomstige nieuwe ontwikkelingen? gaat om de toekomst van Amsterdam als duurzame stad. Een duurzame benadering waarin ecologie èn de sociale en economische aspecten een om de ecologische, economische en sociale Hoe kunnen we de structuurvisie benutten rol spelen, biedt Amsterdam het podium om een ontwikkeling van de stad in onderlinge samenhang te versterken gegeven een tijdshorizon voorbeeldfunctie te vervullen. Zo kan het unieke karakter van de stad zowel nationaal als internationaal worden uitgedragen. Op welke wijze kan de overheid haar Maat- van 20 tot 30 jaar? schappelijk Verantwoord Ondernemerschap intern optimaal organiseren en daarin een voorbeeldfunctie vervullen? En welke bijdrage kan dat leveren aan de duurzame ontwikkeling van de stad als geheel en van het regionale bedrijfsleven in het bijzonder? 8

10 Dr. Mark van der Veen Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School Trefwoorden: maatschappelijk verantwoord ondernemen, strategisch management Profiel: Mark van der Veen (1964) is directeur van de deeltijdopleiding Bedrijfskunde en docent Sustainable Management. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de samenwerking tussen afdelingen bij het ontwikkelen van groene producten. In onderzoek, onderwijs en advisering benadert Van der Veen duurzaamheid vanuit een bedrijfskundige invalshoek. Hij deed eerder onderzoek naar trends in rapportages over duurzaamheid en was betrokken bij diverse Europese projecten op het terrein van milieumanagement. Drijfveren: Wat mij vooral uitdaagt in mijn vakgebied is om kennis van strategie, marketing en communicatie in te zetten om maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een succes te maken. Kennis voor de stad: Ik ben er niet voor om een stad te vergelijken met een bedrijf en gruw van allerlei SWOT-analyses als basis voor gemeentelijk beleid. Maar consumenten zijn ook burgers, dus wellicht heeft de stad wat aan kennis van consumentengedrag als het gaat om het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag. Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: Mijn samenwerking heeft zich tot nu toe beperkt tot Europese projecten met het gemeentelijk havenbedrijf. We hebben met succes een Europese standaard voor milieumanagement in havens opgezet en ik ben adviseur van de stichting Ecoports. Contact: Prof. dr. Frans Berkhout Vrije Universiteit Amsterdam Instituut voor Milieuvraagstukken Trefwoorden: innovatie, klimaat, onderzoek Profiel: Frans Berkhout (1961) is hoogleraar Innovatie en duurzaamheid. Hij is aan de Vrije Universiteit tevens directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM). Zijn onderzoek richt zich op de interactie tussen technologische innovatie en milieubeleid. Drijfveren: Wat mij vooral uitdaagt in mijn vakgebied is het combineren van wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke impact. Kennis voor de stad: Amsterdam kan een voorbeeld worden als duurzame stad. Het is een multiculturele, dicht bebouwde, kleine stad waar mensen veel fietsen en experimenteren met lifestyles. De gemeente is ook bezig met experimenten met nieuwe duurzame technologieën, zoals de brandstofcelbus. Amsterdam kan echter nog veel meer doen op dit gebied en zichzelf veel beter profileren als duurzame stad. Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: Het IVM doet verschillende onderzoeksprojecten over energie in de bebouwde omgeving in Amsterdam. Contact: 9

11 Workshop 3 Zelfredzaamheid: op eigen benen staan, met óf juist zonder de overheid? Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ben, of verwachten dat deze tot de taak van de ondersteuning (WMO) in werking getreden. De overheid behoren. WMO vraagt ook om een cultuurverandering binnen de civil society. Bewoners WMO is niet alleen een herschikking van wetten, taken en middelen, maar is vooral ook een en organisaties worden meer gewezen op hun vernieuwende manier van kijken naar welzijn en eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor hun zorg. De wet stelt zelfredzaamheid en eigen naasten en voor hun directe leefomgeving. verantwoordelijkheid steeds meer op de voorgrond. Uitzondering daarbij zijn bewoners die In de workshop staan de volgende vragen niet alleen of met zorg van naasten zelfstandig centraal: kunnen leven. Deze groep bewoners moet altijd Wat is zelfredzaamheid en wat kan een burger kunnen rekenen op een vangnet van de overheid. van de overheid vragen? Wat is bepalend voor zelfredzaamheid? De huidige praktijk is dat burgers en organisaties Op welke ontwikkelingen zou de gemeente moeten inspelen? Welke rol kan de gemeente daarin de overheid benaderen voor allerhande kwesties, omdat zij zelf de vaardigheden daartoe niet heb- nemen? 10

12 Prof. dr. Evelien Tonkens Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Trefwoorden: burgerschap, WMO, zorg Profiel: Evelien Tonkens (1961) is bijzonder hoogleraar Actief burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie. Ze houdt zich bezig met actieve betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak en verricht voornamelijk kwalitatief onderzoek naar praktijken en idealen van actief burgerschap, ook in Amsterdam. Drijfveren: Wat mij vooral uitdaagt in mijn vakgebied is de mogelijkheid om bij te dragen aan een kritische reflectie op hedendaagse idealen en praktijken van burgerschap. Kennis voor de stad: Actief burgerschap staat centraal in het beleid van de stad, van prachtwijken- en integratiebeleid tot en met burgerinitiatieven en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: Onderzoek vanuit het WMOonderzoeksnetwerk van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam heeft geresulteerd in twee publicaties. Ik ben een van de auteurs van Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad. Daarnaast ben ik betrokken bij een onderzoeksconsortium, waarin onder meer ook de afdeling Sociologie van de UvA, de Gemeente Amsterdam en kennisinstituut Nicis deelnemen. Contact: Prof. dr. Theo van Tilburg Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Trefwoorden: persoonlijke netwerken, eenzaamheid, sociale isolatie, informele zorg, ouderen Profiel: Theo van Tilburg (1956) is hoogleraar Sociologie en sociale gerontologie. Hij is leider van het onderzoeksprogramma The social context of aging waarin veranderingen in persoonlijke relaties geanalyseerd worden in de context van een veranderende samenleving. Hij is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) waarin het fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal functioneren van ouderen in Amsterdam en andere regio s sinds 1992 wordt gevolgd en geanalyseerd. Drijfveren: Wat mij vooral uitdaagt in mijn vakgebied is de dynamiek van het sociaal functioneren van mensen ons inzicht in het heden is vaak al achterhaalde kennis. Kennis voor de stad: Het aantal ouderen met hulpvragen neemt toe. Informele netwerken zijn de belangrijkste kaders voor hulp aan ouderen. Mantelzorg staat echter onder druk, terwijl het beleid (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een toename van deze zorg veronderstelt. Kennis over de ontwikkeling van informele netwerken is daarom van belang. De verbinding met lokale omstandigheden kan ontwikkeld worden. Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: In persoon: geen. Vanuit het onderzoeksprogramma is in 2006 in opdracht van de GGD-Amsterdam een studie verricht getiteld Ouderen in Amsterdam: Omvang en risicofactoren van depressie, sociaal isolement en verlies van regie over eigen leven. Contact: 11

13 Workshop 4 Ruimtelijk economische agenda en schaalvergroting Amsterdam heeft de ambitie zich te ontwikkelen zichten geschilderd die een beeld geven van hoe als internationaal aantrekkelijke en milieuvriendelijke metropool. Metropoolvorming betekent Het traditionele stadscentrum (het gebied binnen we het nieuwe Amsterdam kunnen vormgeven. voor Amsterdam ook een schaalsprong van het de Singelgracht) wordt groter en vindt zijn grens denken over de stad naar het denken in een veel bij de ring A10. In de notitie wordt uitgegaan van grotere context: de stedelijke regio. negen nieuwe metropolitane plekken die deze ontwikkeling moeten bespoedigen en bevorderen. Het begint bij de vraag: wat voor soort metropool Bereikbaar, flexibel, innovatief en attractief zijn willen we zijn? En het is duidelijk dat er ruimtelijkeconomische voorwaarden zijn die Amsterdam litane plekken. belangrijke trefwoorden voor die nieuwe metropo- en de regio metropolitaan maken: zonder Schiphol geen prominente plek in de internationale In de workshop staan de volgende vragen netwerken van goederen, diensten, kapitaal, centraal: personen, informatie en cultuur. Zonder faciliteiten op topniveau geen internationale hoofdkan- Ambitie wordt in deze workshop gediscussieerd Aan de hand van de Ruimtelijk Economische toren, zonder een passend woningaanbod, geen over de vraag hoe je de metropool tot een succes instroom van getalenteerde kenniswerkers, zonder tolerantie geen innovatieve nieuwkomers. Hoe ziet de stad er over twintig jaar uit? kunt maken. Wat zijn bedreigingen en kansen? In de Ruimtelijk Economische Ambitie (REA) heeft Wat kunnen we daaraan doen en met wie gaan de strategiegroep Metropool een aantal verge- we dat doen? 12

14 Prof. dr. Rob Kloosterman Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Trefwoorden: geografie, economie, planologie Profiel: Robert Kloosterman (1955) is hoogleraar Economische geografie en planologie. Hij houdt zich vooral bezig met de vraag naar de relatie tussen plaats en economische activiteiten, meer in het bijzonder tussen stedelijke milieus en nieuwe activiteiten in met name de cultural industries. In zijn oratie ging hij in op de vraag waarom specifieke cultural industries een hechte band hebben met een bepaalde plaats. Drijfveren: De UvA heeft groot belang bij goede en intensieve contacten met de stad. Ooit was er een Chicago School of Sociology; een Amsterdam School of Urban Studies zou mooi kunnen zijn en daar hebben we ook de stad hard voor nodig. En, natuurlijk, Amsterdam is een prachtstad. Kennis voor de stad: We menen verstand te hebben van concrete economische processen en hun lokale inbedding. Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: Ik zit in de commissie Kansen voor West, die onder meer een sterke kenniseconomie voor Amsterdam en de rest van het Landsdeel West nastreeft. Ik heb de gemeente bovendien geïnformeerd over zogenoemde cultural industries en broedplaatsen. Contact: Prof. dr. Piet Rietveld Vrije Universiteit Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfswetenschappen Trefwoorden: vervoer, economie, fileproblematiek Profiel: Piet Rietveld (1952) is sinds 1990 hoogleraar Vervoerseconomie. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het ontwikkelen van methoden om conflicterende belangen in het ruimtelijke beleid af te kunnen wegen. In zijn oratie sprak hij onder meer over infrastructuur, mobiliteit en economie, en hield hij een pleidooi voor het doorberekenen van de kosten van files aan de consument. Drijfveren: Mijn vakgebied is zeer actueel. Bijna dagelijks staat er in de krant wel iets over een transportthema: files, Schiphol, openbaar vervoer, de NS. Bij deze problemen word ik echt uitgedaagd om de economische concepten en methoden op een innovatieve manier toe te passen. En daarbij ontdek ik dat je soms breder moet kijken dan de grenzen van je eigen wetenschap om goede antwoorden te geven. Kennis voor de stad: Vervoerseconomie is bij uitstek geschikt om de economische gevolgen van ruimtelijke ordeningsvraagstukken in kaart te brengen. Ruimtelijke economie en vervoerseconomie zijn van groot belang bij de vraag of investeren in de Zuidas nuttig is, en of de nadelen van Schiphol opwegen tegen de economische voordelen ervan. Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: In 1999 heb ik onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de dienst Ruimtelijke Ordening. Ik vond dat leuk en nuttig, omdat je merkt dat je onderzoeksresultaten op die manier ook buiten de wetenschap toegepast worden. Daarnaast doe ik regelmatig onderzoek voor partijen als het Havenbedrijf, Schiphol, NS, die natuurlijk ook heel nuttig kunnen zijn voor de Gemeente Amsterdam. Contact: 13

15 Workshop 5 Naar een integrale aanpak van de gezondheidsproblemen in de Vogelaarwijken De veertig krachtwijken van minister Ella Vogelaar Maar hoe pak je dat aan? Deze workshop is speciaal bedoeld voor beleidsmakers die vragen hebben zijn de afgelopen maanden intensief bezig geweest met het schrijven van wijkactieplannen, waarin over een aanpak van de gezondheidsproblemen in hun visie op de problemen en kansen in de wijken de Vogelaarwijken. Dat kunnen vragen zijn die uiteenlopen van sociaal-economische gezondheids- wordt weergegeven. In de wijkactieplannen staan de belangrijkste resultaten die gemeenten, bewoners en vragen (de relatie tussen armoede en gezondheid), andere partijen willen bereiken en wat zij daarvoor sociaal-fysieke vragen (de relatie tussen bewegen nodig hebben. Deze plannen (WAP s) zijn in het en gezondheid) tot de fysieke inrichting van de wijk najaar van 2007 aan Minister Vogelaar gepresenteerd. In de zomer van 2008 zijn de laatste charters wijk). (de relatie tussen bewegen en de inrichting van de getekend, waarin de steden, wijken en de overheid overeengekomen zijn hoe de samenwerking moet De workshop zal worden ingevuld aan de hand leiden tot verbetering van de positie van de bewoners van de vragen die u aanlevert. Prof. dr. Karien van de krachtwijken. De wijken gaan nu verder met Stronks (AMC) en prof. dr. Willem van Mechelen het opstellen en uitvoeren van buurtactieplannen. (VUmc) maken een selectie uit de vragen en bespreken deze in de workshop van 14 november. Het is duidelijk dat de aanpak van gezondheidsproblemen hierin een belangrijke plaats verdienen: de Arnoud Verhoeff (GGD/UvA). De workshop staat onder leiding van Prof. dr. bewoners van deze wijken kampen met relatief veel gezondheidsproblemen, en deze gezondheidsproblemen kunnen bovendien de maatschappelijke partici- gezondheidsproblemen in de Vogelaarwijken? Heeft u ook een vraag over de aanpak van de patie van bewoners in de weg staan. Gezien de verwevenheid van maatschappelijke omstandigheden Mailt u deze dan vóór 1 november aan: en gezondheid, is een geïntegreerde aanpak vereist. 14

16 Prof. dr. Karien Stronks Universiteit van Amsterdam Academisch Medisch Centrum Trefwoorden: volksgezondheid, preventie, maatschappij en gezondheid vraagt. Ik denk daarbij onder meer aan volkshuisvesting, sociale zekerheid en onderwijs. Profiel: Karien Stronks (1964) is sinds 2006 hoogleraar Sociale geneeskunde. Haar promotieonderzoek richtte zich op de vraag hoe het komt dat mensen uit lagere sociaal-economische klassen nog steeds ongezonder zijn dan die uit hogere. In haar oratie pleitte zij ervoor meer aandacht te geven aan de fundamentele oorzaken van ongezondheid in onze maatschappij: ongeletterdheid, armoede en migratieprocessen. Drijfveren: Wat mij vooral uitdaagt in mijn vakgebied is dat het zich op het grensvlak van de geneeskunde en de maatschappij beweegt. Het is mijn overtuiging dat een verdere verbetering van onze volksgezondheid, en met name een verdere verkleining van gezondheidsverschillen, vooral om maatregelen buiten de gezondheidszorg Kennis voor de stad: Mijn onderzoek kan een belangrijke bijdrage aan de stad leveren omdat het richting geeft aan maatregelen om de gezondheid van de inwoners van de stad te verbeteren, met name van lagere sociaal-economische groepen. Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: In de Academische Werkplaats, een samenwerkingsverband tussen AMC en GGD Amsterdam, hebben we al veel contacten met de gemeente. Het is inspirerend om te zien wat er uiteindelijk met onze onderzoeksresultaten gebeurt, en het geeft aanleiding tot interessante onderzoeksvragen. Contact: Prof. dr. Willem van Mechelen Vrije Universiteit Medisch Centrum Faculteit der Geneeskunde Trefwoorden: sport, arbeid, omgeving, leefstijl, fitheid, gezondheid, arbeidsongeschiktheid, arbeidsproductiviteit Profiel: Willem van Mechelen (1952) is sinds 1999 hoogleraar Sociale geneeskunde met als leeropdracht de bedrijfs- en sportgeneeskunde. Daarvoor was hij werkzaam in het Amsterdamse openbaar onderwijs en als bedrijfsarts bij de Amsterdamse GGD. Zijn promotieonderzoek (1992), uitgevoerd bij Amsterdamse Gemeenteambtenaren, richtte zich op het effect van warming-up, rekoefeningen en cooling-down op het vóórkomen en voorkomen van hardloopblessures. Van Mechelen sprak in zijn oratie onder meer over het belang van lichaamsbeweging voor de (volks) gezondheid, zowel op het werk als daarbuiten. Drijfveren: Wat mij uitdaagt in mijn vakgebied is de relatie tussen leefstijl en gezondheid, maar met name de wijze waarop leefstijl op een pragmatische wijze gunstig beïnvloed kan worden, opdat daarmee sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleind worden. Kennis voor de stad: Ik denk dat mijn onderzoek een belangrijke bijdrage aan de stad kan leveren door een verbetering van leefstijlgerelateerde gezondheid. Het gaat daarbij om interventies en onderzoek op wijkniveau, maar ook op school en in de gezondheidszorg, alsmede op de werkplek. Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: De afdeling Sociale geneeskunde van VUmc werkt op projectbasis regelmatig samen met de GGD Amsterdam in het kader van De Gezonde Wijk, Jump-In (www.jumpin.nl) en de Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast bestaan goede werkcontacten met de Amsterdamse Sportraad, DMO, DRO en de Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden. Contact: 15

17 Workshop 6 Jeugdzorg Kinderen eerst Amsterdam wordt regelmatig geconfronteerd tieve en curatieve interventies, en onderwijsvormen die werken. Die gewenste informatie komt met lastige vraagstukken in de (preventieve) jeugdzorg en het onderwijs. Van bestuurders en maar moeizaam op de plek waar hij gebruikt beleidsmakers wordt een adequaat antwoord kan worden. Wetenschappers weten niet waar verwacht op vragen over de inrichting van Ouder/ en hoe ze hun, vaak specialistische kennis, kunnen omzetten in bruikbare kennis voor de stad. Kind centra, vroege en voorschoolse educatie, het belang van taalvaardigheid en leren lezen, Beleidsmakers weten veelal niet wie ze moeten de kwaliteit van zowel het primair als voortgezet benaderen voor de gewenste informatie. De stad en mbo onderwijs, vroegtijdig schoolverlaten of kan leren van de wetenschap, de wetenschap kan multiprobleemgezinnen. Bij elk van deze kwesties leren van de stad. spelen ook vragen over etnische diversiteit, of een specifiek doelgroepenbeleid verstandig is en zo ja, Met deze workshop beogen we een voortdurende hoe dat er uit moet zien. uitwisseling van kennis op gang te brengen Daar kom je als bestuurder of beleidsmaker niet tussen de Amsterdamse universiteiten en de altijd uit: waar zet je geld op in, wie moet verbeterslagen organiseren? Vaak wordt geld besteed Gemeente Amsterdam. in de waan van de dag en wordt de opbrengst van In deze workshop komen de volgende twee inspanningen onvoldoende zichtbaar. Waar haal thema s aan bod: je de kennis vandaan die nodig is om effectiever Hoe richten we een goed beleid in voor preventieve jeugdzorg en onderwijs? te kunnen investeren? Wetenschappers hebben uitstekende toegang tot Welke programma s zijn bewezen effectief voor een bijna eindeloze stroom van informatie over de aanpak van problemen in gezin, school en de ontwikkeling van de jeugd, effectieve preven- de openbare ruimte? 16

18 Dr. Geert Jan Stams Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen schappers en mensen uit de praktijk met elkaar samenwerken om de kansen van kinderen en jongeren (met achterstanden) te vergroten. De universele rechten van het kind en maatschappelijke participatie vormen hierbij de leidraad. Kennis voor de stad: Hoe dienen we in Amster - dam om te gaan met kinderen en jongeren bij wie justitieel ingrijpen dreigt (voorkomen van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen) of bij wie justitieel ingrijpen plaatsvindt, zoals jeugdige delinquenten? Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: Ik heb exploratief onderzoek gedaan naar het verhoren van minderjarige verdachten bij de politie van Amsterdam. Ik heb daarnaast ook de omgang met overlastgevende jongeren door toezichthouders bestudeerd voor de Dienst Stadstoezicht. Contact: Prof. dr. Hans Koot Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Trefwoorden: sociale en emotionele ontwikkeling, psychopathologie, preventieve interventies, 0-30 jaar Profiel: Hans Koot (1950) is hoogleraar Ontwikkelingspsychologie en Ontwikkelingspsychopathologie. Hij is leider van het onderzoeksprogramma Social and Emotional Development waarin de normale en abnormale sociaal-emotionele ontwikkeling van personen tussen 0 en 30 jaar onderzocht wordt en de invloed daarop van aanleg en sociale omgeving. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het Zuid-Holland Preschool to Adulthoodproject en het RADAR-project (12-25 jaar) waarin kinderen en jongeren gedurende enkele decennia gevolgd worden. Drijfveren: Ik wil door grondig onderzoek naar de invloeden van aanleg (genen, neuropsychologische mogelijkheden) en sociale omgeving (gezin, school) op de sociaal-emotionele ontwikkeling bijdragen aan het begrip van de processen die daarin een rol spelen. Op die manier wil ik meewerken aan Trefwoorden: jeugdzorg, jeugdcriminaliteit Profiel: Dr. Geert Jan Stams (1959) is universitair hoofddocent Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Forensische Orthopedagogiek bestudeert ernstige ontwikkelings- en opvoedingsproblemen die vragen om justitieel ingrijpen, strafrechtelijk of civielrechtelijk. Geert Jan Stams is (mede)-projectleider van een groot aantal onderzoeksprojecten, zoals validering van een risicotaxatie-instrument voor jeugdige recidive, onderzoek naar de effectiviteit van het jeugdreclasseringsprogramma Nieuwe perspectieven bij terugkeer en Spirit Spoedhulp, waarbij onderzoek wordt gedaan naar crisisinterventie bij gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen. Drijfveren: Het daagt mij uit om een brug te slaan tussen de theorie en praktijk van de (justitiële) jeugdzorg. Ik wil hiermee een basis leggen voor een academische jeugdzorg, waarin wetende verbetering van interventies bij kinderen, jongeren en hun omgeving. Kennis voor de stad: In de stad valt een verbeterslag te maken op het gebied van jeugdzorg, signalering en begeleiding van risicogroepen, schoolprogramma s ter bevordering van sociaal-emotionele ontwikkeling en de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs. Mijn faculteit produceert veel relevante kennis op dit gebied, die nu al via het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) wordt verspreid, maar nog te weinig gericht door de stad wordt benut en waarvan het belang nog sterk zal toenemen door de oprichting van AZIRE, het VU-instituut voor onderzoek voor het onderwijs. Eerdere samenwerking met de Gemeente Amsterdam: Deelgenomen aan discussies over de inrichting van de Amsterdamse jeugdzorg samen met GGD, Bascule, Jeugdzorg, scholen en politie. Verantwoordelijk voor samenwerking VU en Bascule. Contact: 17

19 Workshop 7 Ambities voor de nieuwe media sector Onmiskenbaar heeft Amsterdam een sterke In deze workshop staan de volgende vragen positie op het terrein van de nieuwe media. Om centraal: die reden behoort dit terrein tot de speerpuntsectoren van zowel het Programma Amsterdam damse nieuwe media sector en waar liggen de Wat zijn de sterke punten van de Amster- Topstad als van de Amsterdamse Innovatiemotor. Via het in 2007 door het college vastgestelde Welke ambities moet de stad formuleren voor mogelijkheden om deze beter te benutten? Programma Creatieve Industrie wil de gemeente dit deelsegment van de creatieve industrie? In ook de positie van de nieuwe media sector verder hoeverre kan de gemeente de ontwikkelingen versterken middels een aantal generieke en specifieke acties. Deze acties liggen op verschillende Welke aanvulling is gewenst op de huidige in deze sector stimuleren? niveaus: lokaal, regionaal, maar ook nationaal of gemeentelijke beleidsinzet, die bestaat uit een zelfs internationaal. basis van generieke maatregelen en een aantal Op dit moment wordt er in het kader van de meer specifieke initiatieven t.b.v. de nieuwe voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma media sector? van het Programma Creatieve Industrie voor Welke rol kunnen de universiteiten spelen bij 2009 tussen de raad en de verantwoordelijke de verdere versterking van de nieuwe media wethouders een discussie gevoerd over het ambitieniveau voor de creatieve sector? industrie. 18

20 Prof. dr. ir. Arnold Smeulders Universiteit van Amsterdam Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Trefwoorden: multimedia-informatie verwerking Profiel: Arnold Smeulders (1952) is hoogleraar op het terrein van de verwerking van multimediainformatie. Smeulders bestudeert digitale taal- en beeldtechnologie bijvoorbeeld toepasbaar in de camerabeveiliging, het browsen van blogs, voor het forensisch instituut, voor digitale tv, het doorzoeken van tekstarchieven zonder sleutelwoorden, voor de expressie op gezichten, het besturen van mobiele robots, het ijken van kleuren, mensmachine interactie met camera s, thuisvideo voor de gezondheidszorg, videodagboeken bijvoorbeeld van sporters. Hij werkt aan de ontwikkeling van zoekmachines van met name grote bestanden van digitale beelden en video, of vraag- en antwoordsystemen van tekstbestanden. Drijfveren: Wat mij vooral uitdaagt in mijn vakgebied is de wil tot weten met betrekking tot de digitale media, de automatische ontsluiting van informatie en de cognitieve en maatschappelijke impact van die wetenschap. Kennis voor de stad: Middels het Centrum voor Creatie, Content en Technologie CCCT een samenwerkingsverband tussen alfa televisie & media wetenschappen, bèta-instituut voor informatica, en gamma communicatie wetenschappen studeren wij op de maatschappelijke impact van (digitale) informatie, kennis, media, en communicatie. We hebben vele contacten met profit en non-profit organisaties zoals FabChannel, Logica, Beeld en Geluid, Ilse Media en het NFI. Mede door het Informatica Innovatieplatform CREATE voor de creatieve industrie helpen we mee aan de vorming van een door high-tech, en dus blijvend, ondersteund eco-systeem van internationale allure. Contact: Prof. dr. Peter Vorderer Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Trefwoorden: Nieuwe media, nieuwe technologie, communicatie Profiel: Peter Vorderer (1959) is wetenschappelijk directeur van het interfacultaire onderzoeksinstituut Center for Advanced Media Research Amsterdam (CAMeRA) en tevens hoogleraar communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Media Psychology, heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en diverse onderzoekssubsidies ontvangen met betrekking tot thema s zoals Exposure to Communication Content, Media Effects, (Interactive) Entertainment, en Video Games. ling van nieuwe elektronische media, dat brengt ook een ingrijpende verandering teweeg op het gebied van onze communicatie, interactie, educatie en amusement. Wat dit betekent voor onze levensstijl, in het bijzonder de kwaliteit van het leven en het welzijn van het individu, is nog verre van duidelijk en vormt één van mijn voornaamste aandachtsgebieden. Kennis voor de stad: CAMeRA biedt interdisciplinaire expertise met betrekking tot de visie op en het beheer van de creatieve industrie en nieuwe mediabedrijven in de regio Amsterdam, van communicatie tot informatica en van educatie tot cultuur. Drijfveren: Een van de belangrijkste innovatiebronnen in dit informatietijdperk is de ontwikke- Contact: 19

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK Onderwerpen Niels Hermens en Erik Puyt De Buurtsportvereniging Positief opvoed- en opgroeiklimaat Sport en het sociaal domein: Vier beleidsterreinen met wetenschappelijk effect

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE Geert de Vries Hoofddocent sociologie Saliha Rakik Student master sociologie 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE > Sociologie is de wetenschap van hoe mensen met elkaar

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging Onderzoek de Jeugdhulp! symposium dinsdag 5 april 2016 van 13.00-17.00 uur in Theater De Nieuwe Kolk, Weierstraat 1 in Assen Hoe wetenschap kinderen mee laat doen Goede jeugdhulp is van onschatbaar belang

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen langdurige zorg

Actuele ontwikkelingen langdurige zorg Actuele ontwikkelingen langdurige zorg Financial Services Actualia Zorg 2017 Eelco Damen Voorzitter Raad van Bestuur 1 Langdurige zorg gaat ingrijpend veranderen Wij gaan de komende 10 jaar zien dat de

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Willem van Mechelen. Hoogleraar sociale geneeskunde, met als opdracht in het bijzonder de bedrijfs- en sportgeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam

Willem van Mechelen. Hoogleraar sociale geneeskunde, met als opdracht in het bijzonder de bedrijfs- en sportgeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam Willem van Mechelen Hoogleraar sociale geneeskunde, met als opdracht in het bijzonder de bedrijfs- en sportgeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam Of de journalist met de auto naar het interview is gekomen,

Nadere informatie

Meetellen en Meedoen

Meetellen en Meedoen Vrijdag 23 november, 13.00-17.00 uur, RASA, Pauwstraat 13a, Utrecht Meetellen en Meedoen Debat over sociale uitsluiting, armoede en diversiteit in Nederland MOVISIE organiseert een publiek debat met experts

Nadere informatie

I m p a c t A c a d e m y Gedragspsychologie in de praktijk

I m p a c t A c a d e m y Gedragspsychologie in de praktijk Gedragspsychologie in de praktijk voor marketing- en communicatieprofessionals die (willen) werken aan duurzaamheid Marketing en communicatie: hefbomen voor duurzaam gedrag Als marketing- en communicatieprofessional

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID De combinatie van een ingewikkeld en maatschappelijk urgent onderwerp en een moderne aanpak is sterk. Het leven is saai, iedere dag hetzelfde.

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen Bouwen met beperkte middelen Achtereenvolgens Context Academisering Verzekeringsgeneeskunde KCVG 2 e fase: consolidatie Concept Academische werkplaatsen AWP UWV concreet

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 8 Hoofdlijn 8. Onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid verbinden Kernboodschap

Nadere informatie

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015 Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams Erik Sterk, 5 maart 2015 Wmo werkplaats Rotterdam Leerkring Samen werken en samen leren in wijknetwerken Wijkteams en wijknetwerken Wmo implementatietraject

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Brochure Storytelling vanuit de dynamiek van enthousiasme. Superpromoter Academy

Brochure Storytelling vanuit de dynamiek van enthousiasme. Superpromoter Academy Brochure Storytelling vanuit de dynamiek van enthousiasme Superpromoter Academy Inhoud 01 Inleiding 03 Planning en kosten 02 Inhoud 04 Contactinformatie I Flame: Van persoonlijke naar collectief enthousiasme

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Kennisdag HAN Sociaal 2013

Kennisdag HAN Sociaal 2013 Kennisdag HAN Sociaal 2013 Praktijkkennis in de aanbieding! Martha van Biene Marion van Hattum 1 HAN Sociaal Bevorderen participatie door, voor en met kwetsbare burgers in de samenleving Meedenken, meedoen,

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Stichtingsdocument 2015-2016

Stichtingsdocument 2015-2016 T Stichtingsdocument 2015-2016 Swammerdamstraat 38bg 1091 RV Amsterdam T: 020 6 75 08 80 F: 020 6 70 84 56 info@skcnet.nl www.skcnet.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.Wat doet de organisatie... 3

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Thema van de bijeenkomst We leven in een spannende periode: de economie kantelt, de participatiesamenleving

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door

Optimaliseren van Impact door Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Wifi: CongresAlfaGamma Wachtwoord: Impact2016 Optimaliseren van

Nadere informatie

PROGRAMMA. Symposium. We nemen de ruimte

PROGRAMMA. Symposium. We nemen de ruimte PROGRAMMA Symposium We nemen de ruimte Nieuwe initiatieven in het veranderende zorglandschap en veranderingen in het landschap voor vernieuwende zorg Abe Lenstra Stadion, Heerenveen 9 oktober 2014, 09.30

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond

Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond Presentatie door Karien Stronks Hoogleraar Sociale Geneeskunde Afd. Sociale Geneeskunde AMC Wethoudersbjieenkomst Haarlem 21 juni 2017 Mijn bijdrage Sociaal

Nadere informatie

DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG?

DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG? K E N NISPLATFORM sociaal domein NOORD-HOLLAND DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG? Samen bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur ONZE MISSIE Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

Nadere informatie