Rooilijn. Special Roeterseiland: 2 ha. stedelijkheid. Achtergrond Compacte clusteruniversiteit Roeterseiland: van Complex naar Campus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rooilijn. Special Roeterseiland: 2 ha. stedelijkheid. Achtergrond Compacte clusteruniversiteit 1950-2010. Roeterseiland: van Complex naar Campus"

Transcriptie

1 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 P. 229 Special Roeterseiland: 2 ha. stedelijkheid Stelling Leon Deben Interview The challenge is to make the Roeterseiland part of the city Achtergrond Compacte clusteruniversiteit Broedmachine van de creatieve klasse De campus als een stad De campus als publiek domein Roeterseiland: van Complex naar Campus Tegels rechtleggen in de Wibautstraat Rooilijn Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening

2 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Colofon P. 230 Colofon Uitgever Rooilijn is een uitgave van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Bureauredactie en administratie Rooilijn Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam Telefoon: Telefax: Internet: Kopij De redactie stelt spontane toezending van voorstellen voor artikelen op prijs. Auteursrichtlijnen treft u aan op of kunnen worden opgevraagd bij de bureauredactie. Advertenties Tarieven kunnen worden opgevraagd bij de bureauredactie. Prijzen jaarabonnement ,00 euro voor particulieren 64,00 euro voor instellingen 26,50 euro voor studenten Prijs los nummer 7,50 euro exclusief verzendkosten Abonnementen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij uiterlijk vóór 1 november schriftelijk is opgezegd. Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Oplage: ISSN Redactie Annemarie Maarse (hoofdredacteur), Bart Sleutjes (eind- en beeldredacteur), Arend Jonkman (bureauredacteur), Maarten Rottschafer (penningmeester), Manuel Aalbers, Jelle Adamse, Wilma Bakker, Els Beukers, Marjolein Blaauboer, Margot Deerenberg, Sebastian Dembski, Albertine van Diepen, Mendel Giezen, Joram Grünfeld, Nadav Haran, Eva Heinen, Carla Huisman, Femke Kloppenburg, Marije Koudstaal, Melika Levelt, Sabine Meier, Renee Nycolaas, Olivia Somsen, Andrew Switzer, Ineke Teijmant, Frans Thissen, Els Veldhuizen, Rick Vermeulen, Samantha Volgers, Clémentine Vooren, Hilde van Wijk Nummerredactie Carla Huisman, Annemarie Maarse, Ineke Teijmant, Frans Thissen, Samantha Volgers Rechten Auteurs en Universiteit van Amsterdam, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies. Deze uitgave heeft geen commercieel oogmerk. Getracht is alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die menen alsnog aanspraak te kunnen doen op gelden worden verzocht contact op te nemen met de redactie. Artikelen uit Rooilijn mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Ontwerp en productie LandofPlenty (Antoin Buissink) Fotografie Alle fotografie door Marcel Heemskerk tenzij anders vermeld. Drukwerk Dékavé, Alkmaar

3 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Redactioneel P. 231 Redactioneel Roeterseiland wordt bouwput De Universiteit van Amsterdam is in verbouwing. Na de afronding van het Science Park in de Watergraafsmeer is het Roeterseiland aan de beurt. De Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen heeft Rooilijn medio 2008 benaderd met het verzoek een speciale uitgave over de verbouwingsplannen voor het Roeterseiland te maken. Alhoewel Rooilijn doorgaans geen uitgaven in opdracht maakt, vond de redactie dit een bijzondere kans. Rooilijn kan bij uitstek de plannen voor het Roeterseiland in een breder perspectief plaatsen. Naast de informatiebrieven en glossy folders met toekomstplaatjes die tot het standaardrepertoire van de communicatie-afdeling behoren, kan met deze speciale uitgave van Rooilijn dieper op de achtergrond van de verbouwing worden ingegaan. In deze special komen verschillende invalshoeken aan bod. Dick Schuiling, al jarenlang werkzaam aan de UvA, geeft een historisch overzicht van de relatie tussen universiteit en stad. Met name na de Tweede Wereldoorlog heeft de UvA tal van verbouwingsplannen gemaakt die stuk voor stuk na breed verzet, soms onder leiding van Schuiling zelf, op de plank zijn beland. Met de huidige plannen wordt het tij gekeerd. Dit keer gaan ze écht door! De drie decanen van de faculteiten die straks het Roeterseiland zullen bewonen, de vice-voorzitter van het College van Bestuur en een studentenvertegenwoordiger treden met elkaar in gesprek over nut en noodzaak van de verbouwing en de punten die nog aandacht verdienen. De architect van de nieuwbouw, Simon Allford, geeft een toelichting op de plannen en presenteert in het beeldkatern de toekomstbeelden van het vernieuwde Roeterseiland. Naast concrete bijdragen over de verbouwing van het Roeterseiland, kijkt een aantal auteurs met wat meer afstand naar de plannen. Arnold Reijndorp en Robert Kloosterman, beiden verbonden aan de UvA, kijken respectievelijk naar de rol van campusvorming op het publieke domein en de rol van de UvA voor Amsterdam als kennisstad. Monique Arkesteijn en Alexandra den Heijer gaan in op campusvorming in het algemeen. Zef Hemel en Ton Schaap, ten slotte, bekijken de verbouwing van het Roeterseiland van een hoger schaalniveau als onderdeel van de aanpak van de Wibautas. De redactie heeft met veel plezier aan dit extra nummer gewerkt en hoopt met deze bijdrage meer inzicht te geven in het hoe en waarom van de toekomstige bouwput. Annemarie Maarse Hoofdredacteur Rooilijn

4 Special Roeterseiland: 2 ha. stedelijkheid P. 232 foto: Hilde van Wijk

5 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Inhoud P. 233 Special Roeterseiland: 2 ha. stedelijkheid Inhoud 234 Inleiding De plannen Toelichting op de herstructureringsplannen van het Roeterseiland De redactie 237 Stelling De verbondenheid met de binnenstad is essentieel voor de aantrekkelijkheid van zowel de UvA als van Amsterdam Leon Deben 238 Achtergrond Compacte clusteruniversiteit Ervaring leert: verwevenheid tussen universiteit en stad is nog een grote 278 Broedmachine van de creatieve klasse Een meer strategische blik op het belang van hoogopgeleiden voor Amsterdam zou geen kwaad kunnen Robert Kloosterman 284 De campus als publiek domein Teken het gebouwencomplex als onderdeel van de openbare ruimte van de stad. Nu kan het nog! Arnold Reijndorp 288 Tegels rechtleggen in de Wibautstraat In gesprek met Zef Hemel en Ton Schaap: We moeten van die straat gaan opgave houden! Dick Schuiling Annemarie Maarse 248 Interview The challenge is to make the Roeterseiland part of the city Interview met Simon Allford, architect 296 Recensie > De universiteit als ontwikkelaar Global universities and urban development. Case studies and analysis van de herstructurering van het Els Beukers Roeterseiland Sabine Meier en Samantha Volgers 252 De campus als een stad Bouwen Nederlandse universiteiten hun eigen stad of wordt de campus onderdeel van de bestaande stad? Monique Arkesteijn en Alexandra den 297 Signalement > Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged, 298 Column Universitas O. Naphta Heijer 260 InBeeld Het nieuwe Roeterseiland Het Amsterdamse Quartier Latin? Simon Allford 270 Roeterseiland: van Complex naar Campus De nieuwe gebruikers zetten in op academische meerwaarde voor minder geld en meer stad en nog meer fietsen Carla Huisman en Ineke Teijmant

6 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Inleiding: De plannen P. 234 Inleiding Door de redactie De plannen De Universiteit van Amsterdam (UvA) werkt aan de clustering van haar faculteiten op vier plaatsen in de stad. Met de oplevering van het Science Park in de Watergraafsmeer komt het Bètacluster gereed. De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) neemt er dit jaar haar intrek. Door het vertrek van de FNWI komt op het Roeterseiland een aantal gebouwen vrij. Deze worden de komende jaren ingrijpend verbouwd zodat de gehele Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) er kunnen worden gehuisvest. Samen met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde vormen ze het Gammacluster. Door deze schuifoperatie komt een aantal locaties op de Oudemanhuispoort en het Binnengasthuisterrein vrij. In dit Alfacluster wordt in de toekomst de Faculteit der Geesteswetenschappen en de universiteitsbibliotheek gehuisvest. Het vierde cluster, de Faculteit der Geneeskunde, is het Academisch Medisch Centrum, gesitueerd in Amsterdam Zuidoost. De UvA heeft verschillende redenen om de faculteiten te clusteren. De eerste reden is een financiële. De UvA is op dit moment in vijfenzestig gebouwen gehuisvest, met flinke beheerskosten tot gevolg. Elk gebouw heeft bijvoorbeeld een portier nodig en moet apart worden verwarmd. Door clustering van faculteiten kan het beheer efficiënter worden georganiseerd. De UvA wil jaarlijks niet meer dan twaalf procent van haar budget besteden aan huisvesting. De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen, mag niet onder twintig procent zakken, zodat de universiteit financieel gezond blijft. Als de UvA haar huisvesting binnen deze uitgangspunten wil vormgeven dan moet het aantal vierkante meters wat ze bezit en beheert omlaag. Een tweede, eveneens belangrijke reden is de mogelijkheid de samenwerking tussen verwante disciplines te vergroten en gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsprogramma s op te zetten. De studies Rechten en Economie liggen bijvoorbeeld op tal van vlakken sterk in elkaars verlengde. Als ze ondergebracht worden op één locatie wordt het gemakkelijker om samen te werken. Ten slotte biedt clustering meer flexibiliteit. De studentenaantallen wisselen sterk per jaar en zijn moeilijk voorspelbaar. In grotere gebouwen kan makkelijker worden ingedikt en uitgedijt. Het nieuwe Roeterseiland Het Roeterseiland was vroeger het afvalputje van de grachtengordel. Het gebied heeft dienst gedaan als afvalstort, industrieterrein en tramremise alvorens de UvA zich er rond 1900 vestigde. In de jaren zestig en zeventig zijn de gebouwen A, B en C gerealiseerd. Het stedenbouwkundige plan uit die tijd is erg naar binnen gekeerd. Daar komt met de nieuwe plannen verandering in. De gebouwen B en C worden na verhuizing van de FNWI verbouwd, zodat de FMG er haar intrek kan nemen ( ). Ook Psychologie, nu gehuisvest in gebouw A, verhuist naar het verbouwde deel. Gebouw A wordt vervolgens getransformeerd tot Rechtenfaculteit ( ). Gebouw I, de Diamantslijperij, wordt gerenoveerd en uitgebreid (2010). Hier komt Crea, de culturele organisatie van de UvA, in. De schuifoperatie moet een nieuw karakter geven aan het Roeterseiland. Van een van de buurt afgesloten rommelig geheel van gebouwen, wordt het gebied getransformeerd tot stedelijk studie- en werkgebied, onderdeel van de buurt. Eén van de belangrijkste onderdelen van de plannen is de opwaardering van de Nieuwe Achtergracht tot centrale as van het gebied. Aan de gracht komen de hoofdingangen van de universiteit en op de begane grond komen horeca en commerciële voorzieningen. In het deel van gebouw B boven de gracht wordt een grote opening gemaakt, zodat er een ruimtelijke relatie tot stand komt met het achterliggende gebied. Ook de komst van CREA draagt bij aan het stedelijke karakter van het gebied. Het is nadrukkelijk

7 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Inleiding: De plannen P. 235 Plattegrond van de UvA-gebouwen op het Roeterseiland (bron: Universiteit van Amsterdam) de bedoeling niet alleen bezoekers van de universiteit naar het Roeterseiland te trekken. Ook buurtbewoners worden gezien als nieuwe gebruikers van het gebied. Veel mensen weten nu niet eens dat er achter de gebouwen B en C nog meer is. Dat moet in de toekomst, als het aan de UvA ligt, anders. Andere onderdelen van het plan zijn het oplossen van het fietsenprobleem door de aanleg van fietsenkelders en het onder de grond parkeren van alle auto s. In de toekomst wordt niet meer langs de gracht geparkeerd. De openbare ruimte tussen de gebouwen krijgt een groen karaker, in plaats van de huidige stenige uitstraling. Tenslotte wordt er een doorgang van de Nieuwe Achtergracht naar de Sarphatistraat gerealiseerd. Oningevulde planonderdelen Een aantal onderdelen van het verbouwingsplan moet nog worden uitgekristalliseerd. Zo is nog niet bekend wat gebeurt met gebouw G, waar nu Planologie, Geografie en Onderwijskunde gehuisvest zijn. Ook de invulling van de gebouwen J en K, gelegen aan de achterkant van gebouwen B en C, is nog onbekend. De UvA kijkt naar mogelijkheden voor studentenhuisvesting en gebruik door facilitaire diensten. Als de verbouwing voorspoedig verloopt, is het nieuwe Roeterseiland in 2016 klaar.

8 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 P. 236 Agnietenkapel (bron:antoin Buissink)

9 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Stelling P. 237 Stelling Leon Deben De verbondenheid met de binnenstad is essentieel voor de aantrekkelijkheid van zowel de UvA als van Amsterdam Sinds het Atheneum Illustre in 1632 de Agnietenkapel betrok, hoort de UvA bij de binnenstad. De drommen jonge mensen die na afloop van en tussen de colleges over straat struinen, schilderen een prachtig beeld van de levendige binnenstad dat men niet snel vergeet. De universiteit draagt sterk bij aan het gemengde karakter van het stadscentrum door haar gebruik van vele historisch waardevolle gebouwen. De geschiedenis van Amsterdam vindt men op vele plekken terug. Zo ziet men de handelsgeest aan de Turfmarkt en in de bestuurskamer van de VOC in het Oost-Indisch-Huis. Herinnert de Oude Manhuispoort met de aanwezige boekenstalletjes aan de ouderenzorg en is de sfeer in de prachtige Aula, de Lutherse kerk, uniek en onvervangbaar. Het is een fantastisch decor voor het onderwijs dat onmogelijk op de stadscampus Roeterseiland te creëren is. Natuurlijk hebben al die oude gebouwen hun keerzijde. Ze zijn lastig schoon te houden, meerdere portiers zijn nodig en het is logistiek onhandig, kostbaar en tijdrovend. Maar deze oude verspreid liggende gebouwen zijn tegelijk het tafelzilver van de universiteit, dat door zorgvuldig beheer bewondering afdwingt en nieuwe studenten trekt. De situering in het stadshart is een wezenlijk onderdeel van de charme van deze universiteit en speelt een belangrijke rol bij keuze van studenten voor de UvA. Het geschetste beeld klinkt misschien romantisch maar blijkt tot op heden effectief. Het Roeterseiland is weliswaar tot de binnenstad te rekenen, maar de schaal en concentratie zijn van een andere orde dan het historische beeld van de Amsterdamse stadsuniversiteit in het stadshart. Het is een grootschalig mono-functioneel complex dat een tegenstelling vormt met de fijne structuur van de binnenstad. De bruisende levendigheid op het Binnen Gasthuisterrein, Spuistraat en Kloveniersburgwal, waar studenten zich mengen met toeristen, moeders met kinderen, dagjesmensen, werkers en buurtbewoners, staat tegenover de rust in de Plantagebuurt. De helaas veel te vroeg overleden voorzitter van het College van Bestuur Jankarel Gevers zei in de nog altijd zeer behartigenswaardige brochure Assepoester of Prinses (Amsterdams Binnenstads Comité (ABC), eindredactie Frans Heddema) dat er wel wat onderdelen naar de Watergraafsmeer gaan maar dat de binnenstad de hoofdplek blijft. We kunnen er goed uit de voeten en de studenten en medewerkers waarderen de plek om er te werken. Het argument dat soms opduikt bij de concentratieplannen is de vermeende toename van ontmoeting en uitwisseling van kennis. Zet medewerkers bij elkaar in een gebouw en het komt wel goed is de doorsnee opvatting. Als kennisuitwisseling belangrijk wordt gevonden dan gebeurt dat toch wel. Fysisch determinisme bestaat niet. Een fysieke structuur kan echter wel gunstige randvoorwaarden scheppen. De historicus Donald Olsen bekend door zijn boek De stad als kunstwerk wijst erop hoe de Amsterdammers met een bewonderenswaardige eigenzinnigheid het bijzondere van hun stad vast hebben weten te houden. Laat dit ook gelden voor de huisvesting van de UvA en voorkom dat de stadscampus zich naar binnen gaat opsluiten. Dat laboratoria naar de rand verhuizen in de Watergraafsmeer en het enorme AMC aan de Zuid Oostelijke stadsrand zit, is logisch en voor de handliggend. Dat het Roeterseilandcomplex wordt vernieuwd, ligt ook voor de hand. Maar de binnenstad heeft de studenten nodig voor haar bruisende karakter. De UvA zal haar aantrekkelijkheid verliezen als ze de historische gebouwen te lichtvaardig verlaat om louter financiële redenen. Leon Deben is oud-hoofddocent Stadssociologie aan de UvA

10 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Compacte clusteruniversiteit P. 238 Compacte clusteruniversiteit Dick Schuiling A U B Schaal: 1: Kaart 1 Overzicht van de toekomstige universitaire vestigingen naar omvang (bruto terrein- en vloeroppervlak) Terreinoppervlakte Vloeroppervlakte Vestiging Uilenburg m m 2 A-faculteit m m 2 B-faculteit m m 2 (bron: dienst der publieke werken afdeling stadsontwikkeling 1967)

11 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Compacte clusteruniversiteit P. 239 Achtergrond We schrijven 1632, de oprichting van het Athenaeum Illustre. Bijna vier eeuwen later worden de herstructureringsplannen van het Roeterseiland gepresenteerd. Met de opgedane kennis en ervaring richt de opgave zich nu op een succesvolle transformatie van het Roeterseilandcomplex en de Amstelcampus. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de huisvestingsplannen die de Universiteit van Amsterdam sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft gepresenteerd. Lang niet alle plannen en voorstellen zijn tot uitvoering gekomen. Verschil in inzichten over verweving en scheiding tussen universiteit en stad volgde de trends van de periode waarin de plannen werden gemaakt. De Universiteit van Amsterdam kent een eeuwenoude traditie om grotere gebouwen te transformeren voor nieuw gebruik (Souwer, 2000). Het begon met de voorloper van de universiteit, het Athenaeum Illustre gehuisvest in de Agnietenkapel. Bij de Alteratie van Amsterdam in 1578 was deze overgegaan van de katholieke kerk naar de (inmiddels calvinistische) gemeente. De kapel werd benut als auditorium en de toenmalige universiteitsbibliotheek, de stadslibrye, werd gehuisvest op de zolder van de kapel. Tot het einde van de negentiende eeuw konden de 250 studenten daar goed uit de voeten. In 1877 werd het Athenaeum Illustre universiteit en kwam de Oudemanhuispoort beschikbaar voor huisvesting. In het voormalig bejaardenhuis werd ook de aula gevestigd. De medici kregen het Binnengasthuis en de biologen de Hortus Botanicus en Artis. Later kwamen in en bij de Plantagebuurt ook instituten voor andere bètaopleidingen. Tot 1961 is de universiteit van de gemeente (GU). De gemeente faciliteert in die tijd de huisvesting, maakt huisvestingsplannen en ontwerpt zelfs de gebouwen. Tot 1920 telt de voorloper van de Universiteit van Amsterdam niet meer dan duizend studenten (zie figuur 1). Vlak na de Tweede Wereldoorlog wordt de grens van vijfduizend studenten gepasseerd en in 1950 telt de UvA zevenduizend studenten. Voor de periode daarna verwachtte de universiteit een beperkte en geleidelijke groei van het studentenaantal. Een voorspelling die klopte, want tussen 1952 en 1962 groeide het aantal niet verder.

12 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Compacte clusteruniversiteit P. 240 Figuur 1 Ingeschrevenen totaal (bron: Bureau Bestuursinformatie UvA) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /01 Het Drie-kernen-plan 1955 In die periode van stagnerende studentenaantallen werd in 1955 door de gemeente en de universiteit het Drie-kernen-plan aanvaard. Het plan voorzag in de huisvesting van à studenten op drie locaties in de stad: het Roeterseilandcomplex en omgeving (REC), de Oudemanhuispoort (OMHP) en het Wilhelmina Gasthuisterrein (WG-terrein). De terreinen waren alledrie in of nabij de binnenstad gelegen. Het Roeterseiland was bedoeld voor de huisvesting van de bètafaculteiten en de Oudemanhuispoort voor de alfafaculteiten en centrale voorzieningen. De locatie OMHP werd later uitgebreid met het Binnengasthuisterrein (BG-terrein), de Oude Turfmarkt en het Maagdenhuis. Het WG-terrein en omgeving was bedoeld voor de medische faculteit en het ziekenhuis. Daarvoor moest wel eerst de Kinkerbuurt-Zuid worden gesloopt. Alternatieve ideeën Opvallend voor de periode en geheel passend in de tijdgeest van democratisering, is dat de discussie over het huisvestingsbeleid van de UvA in alle universitaire geledingen en in de pers werd gevoerd. De redeneringen vanuit verschillende belangen werkten door in de uiteenlopende voorkeuren voor huisvesting. Sommigen prefereerden de universiteit in de bestaande stad door rigoureuze sloop en herstructurering, anderen kozen voor aanpassing aan het historisch erfgoed en stadsweefsel. Weer anderen kozen voor de weilanden en nieuwe polders buiten de stad. De eerste hoogleraar planologie, Steigenga, bekritiseerde het drie-kernen-plan. Hij was het weliswaar eens met het universitaire huisvestingscredo dat alle faculteiten in elkaars nabijheid behoren te zijn, maar in de binnenstad en negentiende eeuwse wijken was daarvoor volgens hem geen plaats. Als alternatief adviseerde hij de omgeving van de Bijlmermeer. Ook anderen stelden alternatieve huisvestingslocaties voor. Zo droomde een clubje verontruste hoogleraren, die de Oudemanhuispoort een verstopt ex-bejaardenhuis in een aftandse buurt vonden, van een Cité universitaire op het Frederiksplein. Professor F. de Jong Edz. stelde de strook tussen de Utrechtsebrug en Ouderkerk voor. De CPN-gemeenteraadsfractie propageerde een campusuniversiteit buiten de stad. Een commissie onder leiding van professor Enschedé stelde zelfs Flevoland voor (Souwer, 2000).

13 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Compacte clusteruniversiteit P. 241 Groeiende studentenaantallen Halverwege de jaren zestig was de verwachting dat het studentenaantal in 1975 zou zijn gegroeid tot Dankzij de babyboom en toenemende participatie aan het wetenschappelijk onderwijs werd dit aantal al veel eerder gehaald. Eind jaren zestig werd de studentenprognose daarom bijgesteld richting in 1975 waarvan alfastudenten (men maakte in die tijd nog geen onderscheid tussen alfa- en gammastudies). De alfastudies moeten volgens de gemeente en de universiteit grotendeels in de binnenstad gehuisvest worden. Het BG-terrein was op dat moment nog niet beschikbaar. De Nederlandsche Bank, toen nog gehuisvest in het huidige Allard Pierson Museum, aasde ook op het terrein. Voor de alfa s werden daarom steeds meer kleine grachtenpanden gekocht of gehuurd om te voorzien in de ruimtebehoefte. De ad hoc oplossingen wakkerden de discussie over de huisvesting van de alfawetenschappen voortdurend aan. In de periode werden zeer uiteenlopende locaties voorgesteld. Die varieerden van nieuwbouw in de Bijlmermeer of Flevoland en sloop en nieuwbouw van de gemengde woonwerkbuurten Uilenburg en Valkenburg tot een universiteit langs de grachten. Het laatste voorstel speelde in op de trend dat bedrijven op dat moment massaal uit de binnenstad vertrokken. De leegstaande kantoren boden interessante huisvestingsmogelijkheden voor de universiteit. De leegstand in de binnenstad en de gelijktijdige woningnood vormden de aanleiding voor een fel verzet tegen de sloop van woningen op Uilenburg, Valkenburg en nabij het Roeterseiland voor de bouw van nieuwe universiteitscomplexen. In 1972 werd zelfs de actiegroep Geen woningsloop voor universiteitsbouw opgericht (Schuiling, 1972). Ook de huisvesting van de medische faculteit naast het WG-terrein verliep problematisch. In 1965 werd duidelijk dat de sanering van de Kinkerbuurt nog flink op zich liet wachten. De gemeente bood de universiteit als alternatief 64 hectare aan in de Bullewijkerpolder (naast de Bijlmer) voor het nieuw te bouwen AMC. Dat werd door de universiteit in dank aanvaard, mede omdat goede alternatieven voor de huisvesting van de medische faculteit ontbraken (Jonker en Schuiling, 1974). De planvorming en bouw op het Roeterseilandcomplex zelf konden wel doorgang vinden. De nieuwbouw op het terrein week sterk af van de woonbuurten er om heen. De compacte, hoge bebouwing zorgde voor een nieuw aanzicht in de Amsterdamse binnenstad. In 1964 werd Anna s Hoeve in de Watergraafsmeer aangekocht. Die locatie, ver buiten de binnenstad, was bedoeld voor de biologen. Het Zeven-kernen-plan 1973 In 1973 nam het College van Bestuur van de UvA het Zeven-kernen-plan aan: een gebundelde deconcentratie. Vier vestigingen binnen de binnenstad en vier erbuiten. De door de gemeente aangedragen locatie Valkenburg/Uilenburg aan weerszijden van de aanvoerweg naar de IJ-tunnel stond de universiteit wel aan, maar bleek controversieel. Zowel de beoogde gebruiker (de Letterenfaculteit) als de Universiteitsraad (toen het hoogste orgaan) stemden tegen deze locatie. Het College van Bestuur droeg het besluit vervolgens voor aan de Kroon, die het vernietigde. Hierop volgde een jarenlange impasse. In de tussentijd werden panden gehuurd en voorstellen gedaan voor indikken op het BG-terrein en bij het AMC. Ook het eerste plan voor het BG-terrein (1975) vond geen doorgang. Het was monofunctioneel, diende alleen de belangen van de universiteit en ging uit van sloop. Het wordt uiteindelijk door de Universiteitsraad afgestemd na breed verzet zowel vanuit de buurt als van monumentenliefhebbers. Veel kritiek was er op het feit dat er geen inspraak met belanghebbenden had plaatsgevonden, de cijfers over de ruimtebehoefte van de UvA discutabel en ondoorzichtig waren en onvoldoende duidelijk was of concentratie van ongelijksoortige instellingen wel zinvol was. Ten slotte werd het bezwaar van velen tegen de grootschaligheid van de nieuwbouw en de eenzijdigheid van de bestemmingen breed gedeeld. In 1977 telde de universiteit meer dan studenten en was de prognose voor 1980 opgelopen tot

14 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Compacte clusteruniversiteit P. 242 Figuur 2 Percentage studenten naar opleiding (bron: Bureau Bestuursinformatie UvA) 1945/ / / / / / / / / / / /01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Humanities/Law Social sc./economics Science Medicine Figuur 3 Aantal ingeschrevenen UvA (bron: Bureau Bestuursinformatie UvA) Alle ingeschrevenen Voltijd ingeschrevenen BG-areaal en Huisvestingsplan In 1978 werd ten behoeve van de ontwikkeling van het BG-terrein een gemengde werkgroep voorgesteld. Deze organiseerde een soort open planproces (Schuiling, 1980, 1982 en 1984). In 1981 verschijnt het eindrapport (Werkgroep BG-areaal, ). Het tweede BG-plan behelsde veertig procent niet-universitaire functies (vooral wonen) op het BG-terrein. Daarnaast werd het tot dan toe gesloten (ziekenhuis)complex geopend voor fietsers en voetgangers. De werkgroep sprak van het terrein teruggeven aan de stad. De concentratiegedachte werd in het plan verder afgezwakt wat de verwevenheid met de stad bevorderde. Het plan werd grotendeels uitgevoerd.

15 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Compacte clusteruniversiteit P. 243 In het eveneens in 1981 verschenen Huisvestingsplan werden per faculteit nieuwe ruimtenormen vastgesteld. In figuur 2 is de ontwikkeling van het aantal studenten naar type opleiding weergegeven. Het feit dat de bèta s door dalende belangstelling in die opleidingen op het Roeterseiland veel te ruim in hun jasje kwamen te zitten, werd een beetje verdoezeld. Ombouwen van halfgebruikte practicumruimten was ook erg kostbaar. In de jaren tachtig namen de gammafaculteiten Economie en Bedrijfskunde (FEB) en delen van de huidige Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) steeds meer hun intrek in bestaande en nieuwe gebouwen op het Roeterseiland. Nog steeds geven die soms colleges vanachter een practicumtafel, ooit bestemd voor scheien natuurkundigen. De ruimteprognoses klapten vanaf 1982 om. Bezuinigingen leidden tot een formatiekrimp van een kleine 20 procent tussen 1980 en Het ministerie verwachtte nog een lichte studentengroei als gevolg van het emancipatie-effect, maar in de periode daarna ( ) werd een scherpe daling verwacht van maar liefst 33 procent. Prognoses zijn blijkbaar erg lastig want rondom 1992 had de UvA een piek van studenten (zie figuur 3). Na een dip in 2000 met studenten telt de UvA in 2009 inmiddels studenten in voltijd en deeltijd samen. De vier-clusters-plannen van 2005 en 2008 Na een periode van huisvesting in zes kernen (Uilenburg/Valkenburg is inmiddels afgevallen) en een aantal verspreide panden, wordt in het huisvestingsbeleid langzamerhand een draai gemaakt. Van zes kernen is het huidige beleid erop gericht de faculteiten te concentreren in vier clusters: de OMHP en het BG-terrein in de binnenstad, het REC eveneens in de binnenstad, het Science Park in de Watergraafsmeer (rondom de oorspronkelijke Anna s Hoeve) en het AMC. Op de lange duur wordt verwacht dat de gebouwen van het Spui en het Singelgebied (UB, Maagdenhuis, Bungehuis, PC Hoofthuis) niet meer nodig zijn voor het zogenaamde primaire proces. De functies van deze gebouwen worden in de plannen overgeplaatst naar de OMHP, het BG-terrein en het Roeterseilandcomplex. Daar vindt verdichting plaats, waarvoor nauwelijks meer woningen maar wel andere monumentale gebouwen gesloopt moeten worden. Sommige van die gebouwen in het Spui/Singelgebied, zoals het Maagdenhuis en de Universiteits Bibliotheek, zijn echter beeldbepalend voor de historie van de universiteit en de verwevenheid met de stad. Huisvestingsplan Het Huisvestingsplan vermeldt vier doelen die de UvA wil bereiken. Ten eerste is dat het hebben van een karakteristieke en herkenbare uitstraling zodat de identiteit en zichtbaarheid van de universiteit worden versterkt. Het tweede doel is om als stadsuniversiteit de cultuur en geschiedenis van de stad te bewaren en ontsluiten. Het derde doel is te fungeren als ontmoetingsplaats voor mensen die zich bezighouden met wetenschap en cultuur. Ten slotte is het doel een inspirerend lokaal centrum met een mondiale toegang tot informatie te zijn. Het belangrijkste uitgangspunt van het Huisvestingsplan is dat de UvA een stadsuniversiteit is en dus in de stad wil blijven. Omdat de huidige huisvestingssituatie van de universiteit verre van ideaal wordt genoemd, is het idee de universiteit te concentreren in vier clusters. Een van de redenen voor clustering zijn de hoge onderhoudskosten van het huidige aantal gebouwen. Daarnaast wordt gesteld dat in grotere eenheden flexibeler met wisselende studentenaantallen kan worden omgegaan. Ook neemt de herkenbaarheid van de UvA toe als er vier grotere clusters zijn. Onderlinge samenwerking en het opzetten van nieuwe onderwijsen onderzoeksprogramma s wordt met vier clusters gemakkelijker. De vier clusters zijn onderverdeeld op basis van verwante disciplines. Alfa op de OMHP en het BG-terrein, bèta op het Science Park, gamma op het Roeterseilandcomplex en het medische cluster op en rondom het AMC. Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in Slotervaart

16 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Compacte clusteruniversiteit P. 244 wordt verplaatst naar het VU-kwartier aan de Zuidas. Dat heeft ermee te maken dat deze opleiding door de universiteiten gemeenschappelijk wordt gebruikt. Meerjarenplan Huisvesting 2008 Het Huisvestingsplan gaat voor die periode uit van nulgroei. Dat is opmerkelijk want sinds 2002 heeft de UvA aan populariteit gewonnen en zijn de studentenaantallen flink gegroeid. In het Meerjarenplan Huisvesting 2008 van een nieuw aangetreden College van Bestuur is de prognose dat de studentenaantallen tot 2020 waarschijnlijk stijgen. De universiteit gaat uit van een groei van 0 tot 25 procent. Het is zodoende zeer waarschijnlijk dat de studenten- en onderzoekerspopulatie toeneemt. Die grotere aantallen worden op vier clusters gehuisvest, de footprint van de UvA in de stad neemt in die zin dus af. Daar tegenover staat verdichting op de open binnenterreinen die in eigen bezit zijn. Daarnaast is er sprake van een centrifugale schuifoperatie ; overbodig geworden panden in de binnenstad kunnen worden getransformeerd of afgestoten. Voor de schuifoperatie van faculteiten naar de vier clusters is een grootscheepse verbouwing noodzakelijk. De afronding van het Science Park is in zicht. Na vertrek van de bètastudies is het REC aan de beurt. Om in de toekomst de volledige FMG en Faculteit der Rechten (FdR) te kunnen huisvesten (de FEB blijft in de huidige gebouwen op het REC) worden de gebouwencomplexen op het REC grondig verbouwd. Tegelijkertijd vindt de verbouwing en nieuwbouw van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) plaats aan de Wibautstraat, de nieuwe Amstel-campus. De bouwplannen van beide opleidingsinstituten zouden mogelijkheden voor verweving met elkaar moeten bieden. Het verwevingsdiscours In december 2008 is in opdracht van de HvA en UvA een verkennende studie verschenen over de kansen voor de verbetering van de ruimtelijke en functionele verbinding tussen het Roeterseiland en de Amstelcampus onderling en met hun directe omgeving (Van Iersel en Jenniskens, 2008). In het rapport worden als speerpunten voor verbetering de opwaardering van de openbare ruimte, de ontwikkeling van aantrekkelijke nieuwe voorzieningen en de opwaardering van het metrostation genoemd. Voor het Roeterseiland ( m 2 bvo) wordt in het rapport uitgegaan van circa studenten en medewerkers. De bouw start in 2009 en de geplande oplevering is in De Nieuwe Achtergracht wordt de centrale openbare ruimte waaraan alle ingangen worden gesitueerd. Parkeren kan straks niet meer op het maaiveld, maar alleen nog in parkeerkelders. Het maaiveld wordt verlevendigd door de toevoeging van publieksfuncties en (studenten)woningen. De Amstelcampus ( m 2 bvo) bevindt zich aan weerszijden en op de noordkop van de Wibautstraat. Het wordt met studenten en medewerkers de grootste vestiging van de HvA. Verder komen er 250 studentenwoningen, een sport- en fitnesshal, een basisschool, een jongerencentrum met horeca en onderwijsgerelateerde bedrijvigheid. De meeste bedrijvigheid bevindt zich op de begane grond waardoor levendigheid in de plint wordt gecreëerd. Om de Amstelcampus te realiseren is de sloop van het Wibauthuis jaren geleden al gestart. Het Kohnstammhuis wordt nu getransformeerd en de verbouw van het Singelgrachtgebouw is inmiddels gereed. Roeterseiland en Amstelcampus samen worden met studenten en medewerkers het grootste onderwijscluster van de stad. In het rapport wordt zelfs gezegd dat zij een meerderheid vormen ten opzichte van de inwoners van de omliggende buurten Oosterparkbuurt, Weesperzijde, Weesperbuurt en Plantage. In het rapport wordt terecht geconstateerd dat de wisselwerking tussen het Roeterseiland en de Amstelcampus nu nog zeer beperkt is. Studenten en medewerkers zijn grotendeels gericht op hun eigen onderwijsfaciliteiten. Ook bewoners hebben weinig reden om beide onderwijscomplexen te bezoeken omdat het ontbreekt aan publieksvoorzieningen en

17 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Compacte clusteruniversiteit P. 245 een aantrekkelijke openbare ruimte. Het Weesperplein vormt als verkeersknooppunt voor beide onderwijsclusters het scharnierpunt. De routes voor het openbaar vervoer verschillen wel van de belangrijkste fiets- en looproutes. Rondom het Weesperplein is het voorzieningenniveau laag. Er is wat horeca en een enkele winkel. Maar er zijn geen grote publiekstrekkers, die liggen verder weg. Het vraagstuk van scheiding of verweving en de vooren nadelen van campusuniversiteiten kent al een lange historie. In een interview in het vaktijdschrift Plan met de Delftse prof.ir. S.J. van Embden, stedebouwkundige van de TU Twente en Eindhoven (Plan, 1970), zegt Van Embden dat de sleutelbegrippen interne en externe integratie en flexibiliteit zijn. Maar volgens hem bemoeilijkt de eis van een nauwe interne samenhang, ter wille van de integratie van de disciplines, gecombineerd met deze toenemende omvang van het totale instituut, de integratie van dat totale universiteitscomplex in het stadsgeheel en daarmee van de universiteitsgemeenschap (zo die al zou willen ontstaan) in de maatschappij. Was de universiteit vroeger misschien een soort collectieve ivoren behuizing voor een kleine elite, vandaag dreigt zij een onverteerbare reuzenklont te worden in het stadsgeheel (Plan, p. 673). Deze opmerkelijke waarschuwing van de Nederlandse campusspecialist bij uitstek heeft nog niets van zijn waarde verloren. Het is dan ook opvallend dat de term campus aan de UvA en HvA weer zo populair is geworden, terwijl men tegelijkertijd propageert een stadsuniversiteit te zijn. Volgens van Dale s Etymologisch Woordenboek betekent de term campus wel universiteitsterrein, maar stamt deze af van het Latijnse campus, wat het vlakke veld betekent. Dat lijkt niet bepaald een geschikt label om de verweving van de universiteit met de stad aan te duiden. In die zin is de term cluster veel neutraler en minder verwarrend. Creëren van stedelijkheid Van Iersel en Jenniskens (2008) constateren dat het gebied rond de Wibautstraat nu nog de aantrekkingskracht en de levendigheid van beroemde studentenwijken als Quartier Latin in Parijs of Greenwich Village in New York mist. Volgens hen ligt dat onder andere aan de ligging in de stad, het soort en aantal studenten en de schaalverschillen tussen de onderwijsgebouwen en de directe omgeving. Hier wordt mijns inziens de vinger op de zere plek gelegd. De monofunctionaliteit en grofkorreligheid van de huidige gebouwen van de UvA en HvA zijn een handicap om de beoogde unieke, levendige stadscampus te bereiken. Het stofferen van de plinten met publieksvoorzieningen is onvoldoende. Winkels dienen immers aan een doorgaande belangrijke looproute te liggen. De krimp in de bestaande winkellinten in de Plantage Kerklaan en Plantage Middenlaan en de moeilijke verhuurbaarheid van de nieuwe commerciële ruimten in de Roetersstraat en Sarphatistraat illustreren dit. Van Iersel en Jenniskens (2008) zien diverse ruimtelijke en functionele kansen en bedreigingen. In ruimtelijke zin ligt het Roeterseiland nu erg verscholen. De Singelgracht en de Mauritskade vormen fysieke barrières voor de doorsteek van de Amstelcampus naar het Roeterseiland. Een eerste kans zou zijn het Weesperplein het huisadres van de UvA en HvA te laten zijn. Hoewel geluid- en stankoverlast rondom het Weesperplein de gebruiksmogelijkheden daar belemmeren, kan de universiteit wel beter zichtbaar worden gemaakt in de metrohalte en op straat. Een nieuwe naamgeving van het metrostation, Universiteit van Amsterdam, is volgens hen een eerste stap in de goede richting. Een andere kans is te zorgen voor extra studentenhuisvesting op de beide campussen zodat er meer levendigheid komt. Ook het toevoegen van sportfaciliteiten (op de Amstelcampus) en culturele voorzieningen (op het Roeterseiland) zorgt voor meer onderlinge loopstromen en daarmee voor meer levendigheid. Voor het Roeterseilandcomplex lijkt de les van het BG-terrein enigszins ter harte genomen. Er komen meer openbare routes over het terrein die ook voor andere stadsbewoners toegankelijk zijn. Ook komen er meer niet-universitaire functies in de plinten. Het percentage niet-universitaire functies is weliswaar

18 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Compacte clusteruniversiteit P. 246 foto: Hilde van Wijk veel lager dan op het BG-terrein, maar ook op het BG-terrein zal dat percentage flink afnemen als de nieuwe Universiteitsbibliotheek zich daar vestigt. In een notendop In de periode van functiescheiding en verkeersdoorbraken ( ) bleef de UvA niet achter. Er werden grootschalige kantoorkolossen (Roeterseiland) gebouwd en de sloop van gemengde woonbuurten werd gepland (Uilenburg en het eerste plan voor het BG-terrein). Niet toevallig was de architect van het Wibauthuis dezelfde als die van de Roeterseilandgebouwen B en C. Grootschaligheid en functieconcentratie leken toen ook het meest efficiënt voor het beheer. De universiteit en de gemeente traden in deze tijd op als gesloten organisaties, die de zaakjes onderling regelden. Dat leidde tot veel maatschappelijke weerstand. De sloopplannen voor de Kinkerbuurt, Uilenburg/Valkenburg, de omgeving van het Roeterseilandcomplex en het BG-terrein kwamen dan ook vrijwel nergens tot uitvoering. In de daarop volgende periode van meer behoedzame stadsvernieuwing ( ), werden, na flink wat strijd, de uitgangspunten aanpassing aan de schaal van de binnenstad en functiemenging. Een tijd lang hebben deze nieuwe uitgangspunten geprevaleerd, zoals in de plannen voor het Bungehuis, PC Hoofthuis en het tweede plan voor het BG-terrein. De top van de UvA liep niet voorop in deze omslag in het denken. Terwijl de basis het al eerder aanvoelde, zagen de toenmalige bestuurders en raadsleden uiteindelijk ook in dat een gewenste en belangrijke instelling als de UvA niet als een eenkennige moloch te werk kan gaan. In de huidige plannen wordt een zekere mate van functiemenging nagestreefd. De functies waarmee wordt gemengd liggen erg dicht bij het universitaire belang. Het gaat vaak om studentenwoningen of aan de universiteit verwante commerciële voorzieningen zoals een kopieerwinkel. Met de internationalisering van het wetenschappelijk onderwijs bestaat immers steeds meer behoefte aan (snel beschikbare) woningen voor buitenlandse studenten en onderzoekers. Menging met de woonfunctie is daardoor een universitair belang geworden, én een wapen in de concurrentie met andere universiteiten. In totaliteit wordt de UvA meer grofkorrelig. Ze trekt zich terug op minder clusters, die in volume toenemen.

19 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Compacte clusteruniversiteit P. 247 Opgave Kostenoverwegingen en efficiencywensen zijn van alle tijden, maar des te meer sinds universiteiten hun eigen huisvesting moeten betalen. Het geeft toch te denken dat juist veel van de speciaal voor de UvA ontworpen gebouwen uit de jaren zestig, zoals het Swammerdaminstituut aan de Eerste Constantijn Huygensstraat, de Narwal op het Bickerseiland en het Maupoleum aan de Jodenbreestraat, al weer verdwenen zijn. Dat de VU niet meer uit de voeten kan met haar campusgebouwen uit de jaren zeventig is ook opvallend. Groter is dus kennelijk lang niet altijd flexibeler. De waardering onder professoren voor het Oudemanhuispoortcomplex heeft ook een flinke verandering doorgemaakt. In de Frederikspleinvoorstellen van vroeger wilden zij weg van de OMHP, nu voeren de juristen actie om op de OMHP te blijven. Daarbij wordt het argument verlies aan identiteit genoemd. Dat blijkt op meerdere vlakken een belangrijk dilemma. Het College van Bestuur van de UvA wil al jaren haar corporate identity in steen laten zien, met grote hoge logo s die van verre zichtbaar zijn. Vele medewerkers en studenten hechten minder aan die corporate identity, maar meer aan de identiteit van hun eigen opleiding of instituut. Zij vrezen verloren te gaan in grote flexibele clusters. In die zin zou de slogan uit het instellingsplan klein binnen groot veel verder geconcretiseerd moeten worden. centrum, cité medicale, Wonen-TA/BK, nr. 24, p Plan; maandblad voor ontwerp en omgeving (1970) Interview met prof.ir. S.J. van Embden; sleutelbegrippen: integratie en flexibiliteit, nr.10, p Schuiling, D. (1972) Universiteit helpt mee de bewoners de stad uit te jagen, Folia, nr. 24, p.5 Schuiling, D. (1972) Het slopende bouwbeleid van de Amsterdamse Universiteit, De Groene Amsterdammer, nr oktober, p. 9 Schuiling, D. (1980) Planvorming Binnengasthuis, Rooilijn, nr. 6, p Werkgroep Binnengasthuisareaal ( ) Naar een plan voor het Binnengasthuisterrein deel 1 en 2, Amsterdam Schuiling, D. (1982) Bouw- en huisvestingsbeleid van de UvA , Rooilijn, nr. 6, p Schuiling, D. (1984) Tweedehandsplanvorming op het BG- en WG-terrein, Rooilijn, nr. 1, p Souwer, G. (2000) De krappe kleren van de UvA; drie eeuwen van het ene kapelletje naar het ander, Folia, jg. 53, nr. 38, p. 6-8 De onderlinge verwevenheid tussen de instellingen UvA en HvA zal moeilijk blijken. De verwevenheid met de stad doet daar nog een schepje bovenop, zeker als de clusters groter worden. Er ligt nog een grote opgave. Dick Schuiling is docent aan de opleiding Planologie van de Universiteit van Amsterdam. Literatuur Iersel, M. Van & A. Jenniskens (2008) Verbinding Roeterseiland en Amstelcampus; kansen voor verbetering van het gebied rondom de campussen van de UvA en HvA, LAgroup, Amsterdam Jonker, M. en D. Schuiling (1974) Godshuis, gasthuis, ziekenhuis, medisch foto: Hilde van Wijk

20 Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 The challenge is to make the Roeterseiland part of the city P. 248 Simon Allford The challenge is to make the Roeterseiland part of the city Allford Hall Monaghan Morris (AHMM) won the international competition for the restructuring of the Roeterseilandcomplex (REC). The scope of the project is to renovate buildings A, B and C. One of the major interventions is the intersection in the building crossing the Nieuwe Achtergracht to open up the area behind it. The jury was convinced by AHMM functional and flexible concept of architecture. New architecture is a way of thinking of a building. The three key-elements are strategy, people and aesthetics. Simon Allford speaks with us about how to integrate the REC in the daily lives of students, staff and the urban public. Sabine Meier and Samantha Volgers We studied together and invented AHMM in 1989 because we wanted to make architecture that is beautiful to look at and satisfying to use. Everyone has his own projects and the individual intelligence has a great amount of autonomy, even though the collective intelligence can be much better than the individual one. That means that we share experience and opinions. If one feels constrained, the collective intelligence helps to liberate and invigorate it. This is what we call our fifth man. How do you and your fifth man approach the restructuring of the REC? The international competition for the REC was a challenge for us; we had never built outside of England before. It was an interesting competition because they asked us to tell what we thought of the existing buildings, instead of asking us to present a complete and elaborated design. We showed our ideas of the restructuring as a way of thinking of a building. We actually showed a process of thinking. What is the process about? First, a process is always about trying to understand a place and the politics in the broader sense, and analysing the needs later on. They do not come to us and say we need a university building. They say we have got this site and we may place a hotel, offices, some housing here and a school there. All those buildings can come together within a multi-layered city programme. Second, consultation is part of the process. When making all those buildings smart and

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 6 / 2009. Rooilijn. Democratische lessen. Verstedelijking Miranda Verburg. van een preferendum. tussen Scylla en nieuw ideaal?

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 6 / 2009. Rooilijn. Democratische lessen. Verstedelijking Miranda Verburg. van een preferendum. tussen Scylla en nieuw ideaal? Jg. 42 / Nr. 6 / 2009 P. 377 Rooilijn Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening Stelling Achtergrond Democratische lessen De politieke dimensie Verstedelijking Miranda Verburg Stadsburgerschap

Nadere informatie

Rooilijn. Amsterdam. Naoorlogse Leo Platvoet. top- of toblocatie. Woonlastenbeleid Wegblikken. De invloed van de. van een met planning

Rooilijn. Amsterdam. Naoorlogse Leo Platvoet. top- of toblocatie. Woonlastenbeleid Wegblikken. De invloed van de. van een met planning Jg. 40 / Nr. 1 / 2007 P. 1 Rooilijn Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening Stelling Achtergrond Amsterdam Hypotheeklening Naoorlogse Leo Platvoet Van grondbeleid top- of toblocatie

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Inaugural Address, November 25, 2011 Dean faculty of Architecture,

Inaugural Address, November 25, 2011 Dean faculty of Architecture, 1 Intreerede, 25 november 2011 Prof. ir. Karin Laglas, Decaan faculteit Bouwkunde, TU Delft Inaugural Address, November 25, 2011 Prof. ir. Karin Laglas, Dean faculty of Architecture, TU Delft 2 3 Intreerede,

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

7 www.observantonline.nl

7 www.observantonline.nl 6 Online college Maastricht doet ook mee aan Uni van Nederland 7 Cath. Pijlsprijs Van het prijzengeld gaat kinderarts Leroy een stoomoven kopen 5 Feike Sijbesma Are you rich? Oh no, you re students Komende

Nadere informatie

TUDELTA.05. >05 >07 >08 >12 > 19 English Taaleisen. ipod Lectures. Rocketeers DELTA. 05 04-02-2010

TUDELTA.05. >05 >07 >08 >12 > 19 English Taaleisen. ipod Lectures. Rocketeers DELTA. 05 04-02-2010 weekblad van de technische universiteit Delft 01 >05 >07 >08 >12 > 19 English Taaleisen ipod Lectures Minder verkeersdoden Betere wereld Rocketeers Het aantal Delftse studenten dat via een uitwisselingsprogramma

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

8 www.observantonline.nl

8 www.observantonline.nl 8-9 Interview De nieuwe UM- woordvoerder: Geheimen blijven toch niet lang geheim 16 Jaloerse Tom Vervolgverhaal over een studentenhuis: het had een gezellig stapavondje moeten worden 5 Diarrhoea Student

Nadere informatie

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff Harry Beckers over innovatie redactie Ton Langendorff Publicatie van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Deze bundel is uitgegeven in de reeks AWT-achtergrondstudies als Achtergrondstudie

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. TwanBasten. IntroductieWeek. IntakeGesprekken. KandidaatsBestuur. Oktober 2011 15

Faculteitsblad Electrical Engineering. TwanBasten. IntroductieWeek. IntakeGesprekken. KandidaatsBestuur. Oktober 2011 15 Faculteitsblad Electrical Engineering TwanBasten IntroductieWeek IntakeGesprekken KandidaatsBestuur Oktober 2011 15 Become part of a learning adventure SHAPING leading-edge technology THALES NEDERLAND

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering Kracht in Kaart Een spel voor persoonlijke profilering Anke Worms, Eddie Maas, Chris Vossen Avans Hogeschool Breda Communication & Multimedia Design Augustus 2012 Afstudeerrapportage: Kracht in kaart

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 7 India Schoorsteentjes van twee euro tegen longziekten 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 4 Samurai What scientists can learn from Japanese warriors 5 Stukafest Performances

Nadere informatie

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 11 / nummer 4 / december 2014 ICT-onderzoek ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen 2 I/O Magazine / december 2014

Nadere informatie

Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013

Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013 Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013 ICT-onderzoek Tweede Nationale Cyber Security Research Agenda ziet het licht Terugblik op ICT.OPEN Winnaar

Nadere informatie

Maastricht University has more fans on facebook than students. 4 Dreams Watching sports is not about winning

Maastricht University has more fans on facebook than students. 4 Dreams Watching sports is not about winning 3 In Mosae Drie dagen feest bij Circumflex 6 Debater Opening Visitors Centre: wie is de beste debater? 4 Dreams Watching sports is not about winning 5 Free Wifi At last: Free Wifi on the Vrijthof 24 www.observantonline.nl

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME BUURTEN VAN BRUSSEL JOHAN LAGAE THE ARCHITECT AS FACILITATOR A DISCUSSION WITH SMAR ABOUT WORKING ON SCHOOLS IN

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie