HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten"

Transcriptie

1 HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvAstudenten FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 204

2 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND EN DOEL 03 METHODE 04 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES 04 AANBEVELINGEN 04 RESULTATEN NAAMSBEKENDHEID 08 IMAGO 0 EVENEMENTEN: BEHOEFTEN 3 EVENEMENTEN: INVULLING 6 EVENEMENTEN: COMMUNICATIE 22 HUIDIGE EVENEMENTEN 26 TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN 30 SFEER EN BELEVING 34 BIJLAGEN VERANTWOORDING VRAGENLIJST TABELLEN ANTWOORDEN OPEN VRAGEN Ruigrok NetPanel juli 204

3 3 VOORAF Ruigrok NetPanel juli 204

4 4 VOORAF ACHTERGROND Achtergrond De HvA wil met de Amstelcampus een ontmoetingsplaats creëren voor studenten, docenten, organisaties, alumni en bewoners van Amsterdam. Een plek waar verbindingen en uitwisseling van ideeën ontstaan. Dit zou de innovatie moeten bevorderen en bijdragen aan de grootstedelijke Amsterdamse maatschappij. Op basis van kwalitatief onderzoek, uitgevoerd in mei 204, is meer inzicht verkregen in de wensen en verwachtingen van studenten met betrekking tot de Amstelcampus. Om meer kennis te krijgen IN de naamsbekendheid en het imago van de Amstelcampus, en om de wensen en verwachtingen van de studenten grootschaliger te toetsen heeft de HvA aan Ruigrok NetPanel gevraagd een kwantitatief onderzoek uit te voeren onder leden van het HvAstudentenpanel. Deze resultaten uit dit onderzoek laten zien waar de Amstelcampus op dit moment staat als het gaat om de naamsbekendheid, het imago, de sfeer en de beleving. Deze kennis kan een rol gaan spelen in de toekomstige ontwikkeling van de Amstelcampus en handvatten bieden om de binding van de studenten met de Amstelcampus in de toekomst te kunnen vergroten. Ruigrok NetPanel juli 204

5 5 VOORAF METHODE Als onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van online kwantitatief onderzoek onder het HvAstudentenpanel. Hierbij zijn alle panelleden uitgenodigd, met uitzondering van de studenten uit de domeinen Bewegen, Sport & Voeding en Gezondheid. Deze domeinen staan verder van de Amstelcampus af, waardoor het voor deze studenten moeilijk is hun mening te geven over dit onderwerp. LEESWIJZER Allereerst bespreken we de conclusies van het onderzoek. Aan de hand van de resultaten zullen wij de conclusies vervolgens onderbouwen. In de bijlagen hebben wij de steekproef en uitvoer van het onderzoek, het profiel van de deelnemers, de vragenlijst, tabellen en antwoorden op de open vragen opgenomen. Wij analyseren de open vragen op een kwalitatieve manier. Deze resultaten kunnen daarom niet onderbouwd worden met percentages. In het rapport tonen de grafieken de resultaten op totaalniveau. In de tabellen bevinden zich uitsplitsingen naar geslacht, domein en studiejaar. Alleen de significante en relevante verschillen tussen de subgroepen worden benoemd in de resultaten. Quotes van de panelleden worden cursief weergegeven. Ruigrok NetPanel juli 204

6 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Ruigrok NetPanel juli 204

7 7 CONCLUSIES CONCLUSIES Op basis van dit onderzoek kunnen we concluderen dat veel van de HvAstudenten in het panel wel bekend zijn met de naam Amstelcampus, maar dat gevoel bij de inhoud vaak nog ontbreekt. Zowel studiegerelateerde als ontspannende HvAevenementen hebben potentie. Toch is er ook een groep studenten die simpelweg geen behoefte heeft aan activiteiten in hun vrije tijd. Ondanks dat veel studenten nog nooit een evenement hebben bezocht, denken ze dat meer en beter aansluitende communicatie ervoor kan zorgen dat bezoekersaantallen stijgen. De Amstelcampus kan meer tot leven worden gebracht door aankleding van, en initiatieven in de gebouwen waarbij samenwerking en inbreng van de studenten een belangrijke rol spelen. Deze hoofdconclusie is gebaseerd op de volgende subconclusies: AMSTELCAMPUS IS NOG NIET TASTBAAR Het merendeel van de studenten weet dat de gebouwen rond de Wibautstaat Amstelcampus wordt genoemd en geven aan dat zij de Amstelcampus zichtbaar vinden. Toch zien we dat een flink aantal studenten zegt niet bekend te zijn met de inhoud, of geen duidelijk beeld te hebben bij het imago. Studenten die hier wel een beeld bij hebben, vinden de Amstelcampus naast zichtbaar ook een goede plek om docenten en andere studenten te ontmoeten en zien het ook als een plek waar nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden. STUDENTEN HEBBEN BEHOEFTE AAN LEERZAME EN STUDIEGERELATEERDE EVENEMENTEN Een op de drie studenten heeft (veel) behoefte aan studiegerelateerde of aan gezellige evenementen. Ditzelfde aantal staat er neutraal tegenover en kan wellicht nog geënthousiasmeerd worden op het moment dat een evenement ze aanspreekt of de omstandigheden juist zijn. Studenten geven aan dat als een evenement leerzaam is of als deze gerelateerd is aan de eigen studie, dit redenen zijn om deze te bezoeken. Ook het hebben van tijd is voor veel studenten en belangrijke doorslaggevende factor om een evenement wel of niet te bezoeken. Studenten die geen behoefte hebben aan evenementen zeggen vooral alleen op de HvA te komen om te studeren en geen behoefte te hebben aan andere activiteiten. Ruigrok NetPanel juli 204

8 8 CONCLUSIES BEHOEFTE AAN MEER EN BETER AANSLUTIENDE COMMUNICATIE Studenten horen nu al vaak over een evenement of activiteiten via een , deze manier van communiceren sluit aan bij hun wensen. De studenten hebben namelijk een duidelijke voorkeur voor het ontvangen van een als zij geïnformeerd worden over evenementen. Intranet en communicatie op locatie (posters en schermen) zijn ook geschikte communicatiekanalen. Studenten geven wel aan dat zij vaak niet op de hoogte zijn van evenementen en denken dus dat meer communicatie ervoor kan zorgen dat meer studenten de evenementen bezoeken. Ook denken zij dat de communicatie beter moet aansluiten op de studenten zodat deze hen meer aanspreekt. GEEN TIJD HEBBEN EN GEBREK AAN INTERESSE GROOTSTE STRUIKELBLOKKEN Slechts enkele studenten hebben wel eens een evenement bezocht van de HvA. De dag of het tijdstip dat studenten niet uitkomt is een belangrijke oorzaak voor het niet bezoeken van evenementen. Ook als het evenement hen niet aanspreekt of als zij geen interesse hebben laten zij evenementen aan zich voorbij gaan. Aansprekende evenementen zijn studiegerelateerd of gericht op de toekomst (bijvoorbeeld een Career Café), aansprekende gezellige evenementen zijn filmavonden of muziekoptredens. MEER AANKLEDING EN KLEURGEBRUIK VOEGT SFEER AAN DE AMSTELCAMPUS TOE Studenten geven aan dat er meer sfeer toegevoegd kan worden aan de Amstelcampus door een soort huiskamergevoel te creëren. Dit kan bereikt worden door meer aankleding en meer kleurgebruik in de gebouwen. De Amstelcampus kan meer gaan leven door creativiteit of initiatieven vanuit de studenten toe te voegen aan de inrichting en omgeving. Studenten hebben veel ideeën voor goede initiatieven en geven duidelijk aan dat het (nog) niet hebben van een horecagelegenheid als gemis wordt ervaren. Een plek om te kunnen ontspannen en waar je altijd terecht kunt kan studenten stimuleren om op de Amstelcampus te blijven. Ruigrok NetPanel juli 204

9 9 AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN De reacties van de studenten op de Amstelcampus en op de initiatieven vanuit de HvA zijn zowel positief als negatief. De resultaten van het onderzoek in combinatie met de aangeboden suggesties vanuit de studenten, bieden een aantal concrete handvatten om de binding tussen de studenten en de Amstelcampus te kunnen vergroten. VERGROOT DE INHOUDELIJKE BEKENHEID VAN DE AMSTELCAMPUS Studenten kennen de naam Amstelcampus maar hebben vaak nog niet echt een beeld van wat dit verder inhoudelijk betekent. Hierover communiceren is eenduidig niet mogelijk en studenten leggen ons op het hart dat de binding tussen de studenten en de Amstelcampus vooral niet geforceerd moet worden. De Amstelcampus moet natuurlijk gaan leven bij de studenten. Studenten betrekken bij, en informeren over de bouw, ontwikkelingen en activiteiten kan hier een bijdrage aan leveren. GEEF STUDENTEN EEN PLEK Een groot gemis voor de studenten op de Amstelcampus is een plek waar zij, samen met studiegenoten, kunnen ontspannen. Zij zien dan ook graag dat de toekomstige horecagelegenheid een ontspannen uitstraling krijgt. Een plek waar zij voor de gezelligheid heen gaan en ook terecht kunnen voor een daghap of een borrel. De openingstijden zijn hierbij key. De HvA geeft hiermee ook een signaal af dat zij de studenten graag langer op de HvA willen houden. Ook zitjes door de gebouwen heen, werkplekken en sportfaciliteiten kunnen de student een plek geven om een band op te bouwen met elkaar en met de omgeving. Ruigrok NetPanel juli 204

10 0 AANBEVELINGEN GEEF STUDENTEN EEN PLATFORM Studenten hebben zelf het gevoel dat de Amstelcampus meer tot leven gebracht kan worden door studenten te betrekken bij initiatieven, evenementen of de inrichting. Zij denken dat studenten de rol als ambassadeur kunnen innemen wanneer zij zelf een bijdrage hebben geleverd. Ook een ruimte om creativiteit of projecten tentoon te stellen, of mensen met dezelfde hobby s bij elkaar te brengen kan zorgen voor een grotere betrokkenheid van de studenten. FLOOR kan hier bijvoorbeeld een bijdrage aan leveren, maar de bekendheid van deze plek zal dan eerst vergroot moeten worden. VERBETER DE COMMUNICATIE Studenten zijn teleurgesteld dat zij niet altijd horen over de evenementen die plaatsvinden. Informeer studenten via een , maar focus ook op fysieke communicatie in de gebouwen zelf. Zorg er daarnaast voor dat de communicatie studenten aanspreekt. Het niet aantrekkelijk vinden van een communicatieuiting kan ervoor zorgen dat de student de uiting niet ziet, of niet verder leest. Creëer een beeld van wat de studenten aantrekkelijk vinden. Dit kan communicatieuitingen verbeteren en ondersteunen bij het bereiken van de studenten. CREËER EEN HUISKAMERSFEER IN EN ROND DE GEBOUWEN De sfeer in en om de gebouwen heeft duidelijk invloed op de beleving van de Amstelcampus. Meer aankleding en meer kleurgebruik kunnen bijdragen aan het creëren van een huiskamergevoel. Dit is een sfeer die studenten als prettig lijken te ervaren. Zo hebben zij het gevoel dat ze niet alleen naar college gaan. Het plaatsen van planten, kunst en het afspelen van muziek zijn ook goede aanvullingen op hoe de sfeer op de Amstelcampus kan worden vergroot. Ruigrok NetPanel juli 204

11 NAAMSBEKENDHEID Ruigrok NetPanel juli 204

12 2 NAAMSBEKENDHEID MERENDEEL VAN DE STUDENTEN KENT DE AMSTELCAMPUS VAN NAAM, INHOUDELIJK IS DE BEKENHEID MINDER GROOT 00% 00% 90% 90% 80% Weet jij hoe de HvA gebouwen rond de Wibautstraat samen genoemd worden? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 86% Deze worden samen de Amstelcampus genoemd, wist jij dit? 70% 60% 59% 59% 50% 40% 30% 37% 44% 42% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 4% 4% Ja, noemt de Ja, maar geeft een Nee Amstelcampus Ja, noemt de Ja, fout maar antwoord geeft een Nee Amstelcampus fout antwoord Ongeholpen naamsbekendheid Ongeholpen naamsbekendheid Bekend met de naam Amstelcampus Weet ook wat het inhoudt Weet niet precies wat het inhoudt Geholpen naamsbekendheid Als we studenten vragen of zij weten hoe de HvAgebouwen rond de UvA samen genoemd worden, noemt bijna twee vijfde (37%) de Amstelcampus. Drie op de vijf studenten (59%) weten dit niet en enkele studenten denken het wel te weten maar geven een fout antwoord (4%). Wanneer we de studenten vertellen dat deze gebouwen samen de Amstelcampus worden genoemd, geeft 86% aan hiermee bekend te zijn. Ruim twee vijfde (44%) van de studenten denkt ook te weten wat de Amstelcampus inhoudt of kent de Amstelcampus alleen van naam (42%). Bij een geholpen bekendheid geeft 4% van de studenten aan de naam niet te herkennen. 4% Niet bekend met de naam De ongeholpen naamsbekendheid is groter bij studenten uit het domein DMR (54%) dan bij studenten uit de domeinen DMCI (33%) en DEM (34%). Vooral veel studenten uit de domeinen DMR en DOO zijn na een geholpen bekendheid op de hoogte van de inhoudelijke aspecten van de Amstelcampus (57% en 59%), studenten uit DMCI zijn vaker alleen bekend met de naam (53%). Ruigrok NetPanel juli 204

13 3 IMAGO Ruigrok NetPanel juli 204

14 4 IMAGO STUDENTEN VINDEN DE AMSTELCAMPUS ZICHTBAAR EN EEN GOEDE ONTMOETINGSPLEK Een knappe meerderheid van de studenten vindt de Amstelcampus vooral goed zichtbaar (55%) en een goede plek om andere studenten en docenten te ontmoeten (53% (helemaal) mee eens). Ook is ruim twee op de vijf studenten (44%) het (helemaal) eens met de stelling dat de Amstelcampus een plek is waar nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden. Ruim twee vijfde (43%) van de studenten ziet de Amstelcampus als een plek waar zij alleen komen om te studeren. Een vijfde (9%) is het hier niet mee eens. Weinig studenten vinden de Amstelcampus inspirerend (22%) en hebben het idee dat het een plek is waar regelmatig evenementen worden georganiseerd (29%). Ook voelt slechts een derde zich thuis op de Amstelcampus (3%) of noemt deze gezellig (33%). Ook uit het eerder uitgevoerde kwalitatieve onderzoek blijkt dat gezelligheid op de Amstelcampus ontbreekt. Tijden de focusgroepen werden de gebouwen onder andere sfeerloos en grauw genoemd. Is zichtbaar Is een plek om andere studenten en docenten te ontmoeten Is een plek waar nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden Is een plek waar ik alleen kom om te studeren Is een plek die leeft Is gezellig Is een plek waar ik me thuis voel Is een plek waar regelmatig evenementen worden georganiseerd Is inspirerend Kun Kun je je aangeven aangeven in in hoeverre hoeverre je je het het eens eens bent bent met met de de volgende volgende stellingen? De De Amstelcampus: Basis: Allen in in percentages (n=260) Ruigrok NetPanel 0% 0% 9% 9% 7% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 7% 3% 24% % 5% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 4% 5% 4% 4% 3% 3% 8% 29% 26% 25% 44% 44% 37% 37% 30% 45% 45% 30% 20% 36% 25% 6% 33% 23% 23% 6% 7% 4% 4% 5% 8% 4% 5% 8% 4% 2% 2% 0% 4% 8% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 8% 8% 6% 3% 6% 3% 7% 5% 7% 23% 23% 27% 26% 30% 20% 20% 23% 23% 23% Ruigrok NetPanel juli 204 0% 20% 40% 60% 80% 00% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet

15 5 IMAGO EEN AANTAL STUDENTEN HEEFT NOG GEEN HELDER BEELD VAN DE AMSTELCAMPUS Wat verder opvallend is, is dat veel studenten de voorgelegde stellingen beantwoorden met weet niet. Dit kan wijzen op het feit dat veel studenten nog niet echt een helder beeld hebben van wat de Amstelcampus precies inhoudt. Is zichtbaar Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen? De Amstelcampus: Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 0% 0% 45% 45% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 8% 8% We zien in de analyses terug dat het merendeel van de studenten die weet ik niet hebben ingevuld, ook hebben aangegeven niet bekend te zijn met de naam Amstelcampus of niet te weten wat het precies inhoudt. Is een plek om andere studenten en docenten te ontmoeten Is een plek waar nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden 9% 9% 7% 7% 44% 44% 37% 37% 5% 5% 23% 23% 8% 4% 8% 4% 6% 3% 6% 3% 20% 20% 23% 23% Is een plek waar ik alleen kom om te studeren Is een plek die leeft 3% 30% 6% 2% 7% 23% 3% 30% 6% 2% 7% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 7% 3% 24% % 5% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Is gezellig 4% 29% 25% 0% 4% 27% Is een plek waar ik me thuis voel 5% 26% 33% 8% 3% 26% Is een plek waar regelmatig evenementen worden georganiseerd 4% 25% 20% 7% 3% 30% Is inspirerend 4% 8% 36% 3% 5% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Ruigrok NetPanel juli 204

16 6 EVENEMENTEN: BEHOEFTEN Ruigrok NetPanel juli 204

17 7 EVENEMENTEN: BEHOEFTEN RUIM EEN DERDE VAN DE STUDENTEN HEEFT BEHOEFTE AAN STUDIEGERELATEERDE OF INHOUDELIJK HVAEVENEMENTEN In welke mate heb jij in het algemeen behoefte aan HvA evenementen of activiteiten die studiegerelateerd of inhoudelijk zijn? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 5% 3% 30% 22% 0% 2% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Niet alle studenten hebben evenveel behoefte aan HvAevenementen die studiegerelateerd of inhoudelijk van aard zijn. Ruim een derde van de studenten (36%) geeft wel aan hier (zeer) veel behoefte aan te hebben: Ik heb behoefte aan evenementen met betrekking tot de voorbereiding op de arbeidsmarkt (solliciteren, stage lopen et cetera). Ik zou graag meer studiegerelateerde bijeenkomsten willen bezoeken. Een op de drie studenten (33%) geeft echter aan (zeer) weinig behoefte te hebben aan dit soort evenementen: Ik heb geen behoefte aan evenementen of initiatieven rond de Amstelcampus. Dan heb ik het gevoel dat ik naar college ga. Ruigrok NetPanel juli 204 Zeer veel behoefte Veel behoefte Neutraal Weinig behoefte Zeer weinig behoefte Weet niet

18 8 EVENEMENTEN: BEHOEFTEN EEN OP DE DRIE STUDENTEN HEEFT BEHOEFTE AAN EVENEMENTEN OF ACTIVITEITEN VOOR DE GEZELLIGHEID In welke mate heb jij in het algemeen behoefte aan HvA evenementen of activiteiten die voor de gezelligheid of ter ontspanning zijn? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 6% 29% 32% 22% % % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Zeer veel behoefte Veel behoefte Neutraal Weinig behoefte Zeer weinig behoefte Weet niet Ruim een derde van de studenten (35%) geeft aan (zeer) veel behoefte te hebben aan HvAevenementen of activiteiten die voor de gezelligheid of ter ontspanning zijn: Ik heb meer behoefte aan sfeer en gezelligheid voor studenten. Bijvoorbeeld een barbecue of borrel. Ook vanuit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat het ontbreken van (genoeg) gezellige activiteiten als een gemis wordt ervaren. Men zou het fijn vinden als er na een dag hard werken op de campus ook ruimte is voor plezier en ontspanning samen met studiegenoten. Zij hadden dit wel verwacht in hun studententijd. Ongeveer ditzelfde aantal (33%) geeft aan hier (zeer) weinig behoefte aan te hebben. We zien dat een aantal studenten de toegevoegde waarde van ontspannende activiteiten niet echt ziet: Ik heb geen behoefte aan evenementen die alleen voor de gezelligheid zijn. Ik ben bezig met mijn studie en werk en ik heb geen tijd voor evenementen die weinig toevoegen aan mijn huidige situatie. Ik kom wel op de HvA om te studeren, al die andere dingen hoeven van mij niet. Ruigrok NetPanel juli 204

19 9 EVENEMENTEN: INVULLING Ruigrok NetPanel juli 204

20 20 EVENEMENTEN: INVULLING EEN REDEN OM EEN EVENEMENT TE BEZOEKEN IS ALS HET LEERZAAM IS, MET DE STUDIE TE MAKEN HEEFT OF ALS MEN ER TIJD VOOR HEEFT Voor drie op de vijf studenten (59%) is een reden om een evenement te bezoeken als deze leerzaam is. Ook als het evenement met de studie te maken heeft zou dit voor de meerderheid (58%) een reden zijn om te gaan. Voor ruim de helft van de studenten zijn ook het hebben van genoeg tijd (55%), het krijgen van studiepunten (52%) en als zij weten dat er meer studiegenoten gaan (52%) belangrijke redenen om een evenement wel te bezoeken. Studenten gaan niet naar evenementen om docenten te spreken (7%), mensen uit de buurt te ontmoeten (3%) of omdat deze is georganiseerd door studenten (0%). Toch denkt de helft (50%) wel dat organisatie door studenten meer bezoekers naar de evenementen kan trekken: Door studenten activiteiten te laten organiseren en promoten kunnen zij makkelijk medestudenten enthousiasmeren. Opvallend is dat studenten die aangegeven hebben (zeer) weinig behoefte te hebben aan studiegerelateerde evenementen, regelmatig aangeven dat het krijgen van studiepunten of het hebben van tijd wel redenen zijn om een evenement te bezoeken. Ruigrok NetPanel juli 204 Wat zouden voor jou redenen zijn om een evenement op de Amstelcampus te bezoeken? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Als iets leerzaam is Als het evenement met mijn studie te maken heeft Als ik tijd heb Als ik er studiepunten voor krijg Als ik weet dat er meer studiegenoten naar toe gaan Als het evenement aansluit om mijn hobby s Om te ontspannen/ voor de gezelligheid Als ik bedrijven kan spreken Om studenten van mijn studie te ontmoeten Om studenten van andere studies te ontmoeten Om docenten te spreken Om mensen uit de buurt te ontmoeten Als het is georganiseerd door studenten Anders, namelijk Geen redenen om een evenement te bezoeken 2% 3% 0% 3% 7% 22% 3% 40% 43% 45% 52% 52% 55% 59% 58% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

21 2 EVENEMENTEN: INVULLING VERDEELDHEID OVER MEEST GESCHIKTE DAG VOOR HVAEVENEMENTEN 45% 40% Welke dag(en) van de week zou voor jou geschikt zijn voor een evenement? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Maakt niet uit welke dag, zolang het maar in de 42% avonduren is 38% 35% 30% 25% 25% 30% 3% 26% 20% 8% 5% 0% 5% 4% 0% Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend Anders, namelijk Geen voorkeur Er lijkt onder de studenten verdeeldheid te zijn over de meest geschikte dag van de week voor een evenement. Twee vijfde geeft donderdag (42%) of vrijdag (38%) als voorkeur op. Een derde heeft een voorkeur voor de dinsdag (30%) of woensdag (3%). Voor een kwart van de studenten (26%) maakt de dag niet zoveel uit. Een aantal studenten geeft aan dat vooral het tijdstip van de evenementen belangrijk is. In verband met bijvoorbeeld stages of werk zouden de avonduren het meest geschikt zijn voor een evenement: Alle doordeweekse dagen na Alle dagen van de week, maar ik denk dan vooral aan het eind van de dag. Ruigrok NetPanel juli 204

22 22 EVENEMENTEN: INVULLING EEN DERDE VAN DE STUDENTEN HEEFT GEEN VOORKEUR VOOR EEN LOCATIE Wanneer we de studenten vragen naar welke locatie de voorkeur uitgaat, geeft een op de drie studenten (35%) aan dat zij geen voorkeur hebben voor een locatie. Ook een derde (33%) zegt eerder naar een evenement te gaan als deze op de Amstelcampus is. Een evenement organiseren op een locatie buiten de Amstelcampus zal niet veel extra studenten aantrekken. Bij een locatie ergens anders in Amsterdam is dit 6%, als het in de omgeving van de Amstelcampus is zal 2% van de studenten dit evenement eerder bezoeken. Zou jij eerder een HvA evenement bezoeken die plaatsvindt op de Amstelcampus, of op een locatie in de omgeving? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Geen voorkeur 35% Op de Amstelcampus (HvAgebouw) 33% Wat opvalt is dat studenten van de domeinen DMR en DOO vaker dan hun medestudenten aangeven eerder een evenement te bezoeken op de Amstelcampus (beide 46%). Studenten van DMCI en DT worden juist eerder naar een evenement getrokken als deze op een locatie ergens anders in Amsterdam is (25% en 22%). Anders 4% In de omgeving van de Amstelcampus (bv op de Wibautstraat) 2% Op een locatie ergens anders in Amsterdam 6% Op welke manier denk je dat evenementen van de HvA beter bezocht zouden worden door studenten? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Ook denken weinig studenten dat HvAevenementen beter bezocht zouden worden als ze buiten de HvAgebouwen (6%) of niet in naam van de hogeschool zouden worden georganiseerd (0%). Als evenementen op locaties buiten de HvA gebouwen worden georganiseerd Als evenementen niet vanuit de HvA/Amstelcampus worden georganiseerd 6% 0% Ruigrok NetPanel juli 204

23 23 EVENEMENTEN: INVULLING PRAKTISCHE REDENEN BELANGRIJK BIJ VOORKEUR VOOR LOCATIE Redenen dat studenten eerder naar een evenement gaan als deze op een bepaalde locatie is, hebben voornamelijk te maken met praktische zaken, afstand en bereikbaarheid zijn hierbij veel genoemd. Ook zijn veel studenten van mening dat de Amstelcampus geschikt is voor studiegerelateerde evenementen, terwijl locaties buiten de HvAgebouwen meer zorgen voor een ontspannen sfeer en dus geschikt zijn voor gezellige evenementen. Op de Amstelcampus: Als het evenement te maken heeft met mijn studie, vind ik het prettiger om in een leeromgeving te zijn. Het voelt makkelijker en vertrouwd om er naar toe te gaan. Ik ken er de weg en de mensen. Het is een vertrouwde plek. Makkelijk te bereiken (ook met het openbaar vervoer) en te combineren met lessen en mijn studie. In de omgeving van de Amstelcampus: Als het in het schoolgebouw is, is het toch nog erg schoolgerelateerd. In de omgeving staat het meer los van school, maar is het nog voor iedereen bereikbaar. Het is een inspirerende en stadse omgeving. Ik heb zelf veel affiniteit met de gelegenheden aan de Wibautstraat. De HvA heeft vaak zo'n 'schoolse' sfeer. Het is te stijf in de gebouwen voor een gezellig evenement. Het is centraal gelegen en gemakkelijk te combineren met lessen. Op een andere locatie in Amsterdam: Amsterdam heeft veel mooiere plekken dan de Amstelcampus, zo leer je ook de stad kennen. In een andere omgeving leer je mensen vaak op een andere manier kennen dan in hun vertrouwde (school)omgeving. Ik denk dat hier sneller een fijnere en gezellige sfeer hangt omdat je niet wordt geconfronteerd met school. Het heeft een andere sfeer: de uitstraling van de campus is nog niet 'warm' genoeg. Ruigrok NetPanel juli 204

24 24 EVENEMENTEN: INVULLING MEER EN BETER AANSLUITENDE COMMUNICATIE TREKT VOLGENS DE STUDENTEN MEER BEZOEKERS NAAR EVENEMENTEN Als we de studenten vragen op welke manier zij denken dat HvAevenementen vaker bezocht zouden worden door studenten, geeft drie vijfde aan dat er dan meer gecommuniceerd moet worden over de activiteiten (6%) en dat de communicatie dan beter moet aansluiten op de studenten (57%). Als er meer gecommuniceerd wordt Als de communicatie de studenten meer zou aanspreken Op welke manier denk je dat evenementen van de HvA vaker bezocht zouden worden door studenten? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 57% 6% Ook uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat de aankondiging van evenementen onder de maat is. Als studenten de (voor hun gevoel weinige) communicatie gemist hebben, voelen zij zich vaak niet welkom bij evenementen. Ook de toon die gebruikt wordt in communicatie wordt omschreven als formeel en saai. De activiteiten zijn gericht op gezelligheid en ontspanning Studenten worden betrokken bij de organisatie Anders, namelijk Weet ik niet 7% 7% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 50% 55% Ook het organiseren van gezellige activiteiten (55%) en het betrekken van studenten bij de organisatie (50%) kan volgens de studenten meer bezoekers trekken. Zoals eerder vermeld hebben de locatie (6%) en de afzender (0%) volgens de studenten minder invloed op de bezoekersaantallen. Opleidingscommissie betrekken. Zij kunnen enthousiasmeren en zorgen voor communicatie Wellicht werkt de inzet van een aantal peers bv. knappe jongens en meiden die actief werven Als studenten zelf met ideeën kunnen komen en het interactief is Ruigrok NetPanel juli 204

25 25 EVENEMENTEN: COMMUNICATIE Ruigrok NetPanel juli 204

26 26 EVENEMENTEN: COMMUNICATIE STUDENTEN HOREN VOORAL OVER HVAACTIVITEITEN VIA Op welke manieren heb jij wel eens gehoord over activiteiten die door de HvA werden georganiseerd? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Via een 60% Via intranet Via posters 37% 38% Via de website van de HvA 26% Via docenten 20% Via sociale media 20% Via studiegenoten 9% Via Folia Via studievereninging / organisaties 0% 7% Via flyers in de kantine Anders, namelijk Weet ik niet 3% 2% Ik heb nog nooit gehoord dat de HvA evenementen organiseert 9% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Merendeel van de studenten (60%) is wel eens op de hoogte geraakt over een activiteit van de HvA via een . Bijna twee vijfde wist dit via intranet (38%) of via posters in de gebouwen (37%). Een op de tien studenten (9%) heeft nog gehoord dat de HvA evenementen organiseert. Vooral veel studenten van de domeinen DOO (8%) en DEM (65%) hebben gehoord over activiteiten via een . Studenten van DMR horen dit vaker dan andere studenten via intranet (50%) of via docenten (29%). Bij DT is dit vaker via studiegenoten (36%) of via posters (56%). Ruigrok NetPanel juli 204

27 27 EVENEMENTEN: COMMUNICATIE FAVORIETE MANIER OM GEINFORMEERD TE WORDEN OVER EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN Op welke manier zou jij het liefst geinformeerd willen worden over evenementen en activiteiten die op de Amstelcampus worden georganiseerd? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Via een 68% Via de HvAwebsite (intranet etc.) 50% Via posters in de HvAgebouwen Via schermen in de HvA gebouwen 40% 42% Via Facebook 32% Via mijn mobiele telefoon (app) Via posters in de liften 23% 25% Via een campuskrant 9% Via papieren flyers Via Twitter Anders, namelijk 3% 9% 9% Via docenten Folia Weet ik niet Ik wil niet geïnformeerd worden over evenementen en activiteiten Bijna zeven op de tien studenten (68%) zou het liefst worden geïnformeerd over activiteiten via een . Voor de helft van de studenten (50%) is dit via de HvAwebsite. Ook geeft een deel van de studenten aan een voorkeur te hebben voor fysieke informatie op posters (42%) of schermen (40%) in de HvAgebouwen. Slechts 4% van de studenten geeft aan helemaal niet actief geïnformeerd te willen worden over activiteiten. Vooral voor studenten van het domein DEM is de favoriet als communicatiekanaal voor aankondiging van activiteiten, 8% heeft hier voorkeur voor. Studenten van DMCI hebben vaker voorkeur voor Facebook dan andere studenten (44%). Opvallend is verder dat studenten van DOO bovengemiddelde interesse hebben om informatie te krijgen via posters in de liften (46%), een mobiele applicatie (35%), een campuskrant (24%) en via Twitter (6%). Ruigrok NetPanel juli 204 0% 4% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

28 28 DLWO PAGINA DE HELFT VAN DE STUDENTEN HEEFT INTERESSE IN APPLICATIE VOOR MOBIELE TELEFOON Ongeveer de helft van de studenten (53%) geeft aan dat zij interesse zouden hebben in een app waarin alle informatie (denk aan nieuws, agenda, faciliteiten et cetera) rondom de Amstelcampus is opgenomen. Zou jij interesse hebben in een applicatie voor op je telefoon waarin alle informatie rondom de Amstelcampus is opgenomen? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Weet ik niet 9% Ook vanuit het kwalitatieve onderzoek is gebleken dat een app voor studenten potentie heeft. Vooral wanneer verschillende informatie wordt gekoppeld en de student zelf invloed heeft op de notificaties van de app, lijken studenten enthousiast. Vanuit voorgaand onderzoek onder het HvAstudentenpanel blijkt bovendien dat 84% van de studenten wel eens informatie over de HvA op hun mobiel opzoekt. Ook daar zou een applicatie goed op aansluiten. Nee 38% Ja 53% Als je online informatie opzoekt over de HvA, met welke apparaten doe je dit dan allemaal? Basis: Onderzoek HvA informatievoorzieningen 204 in percentages (n=385) 204 Ruigrok NetPanel Smartphone 84% Ruigrok NetPanel juli 204

29 29 HUIDIGE EVENEMENTEN Ruigrok NetPanel juli 204

30 30 HUIDIGE EVENEMENTEN EEN DERDE VAN DE STUDENTEN HEEFT WEL EENS EEN EVENEMENT BEZOCHT De helft van de studenten (5%) zegt nog nooit een evenement of activiteit van de HvA te hebben bezocht. Een derde (30%) geeft aan van wel. Als we deze studenten vragen welk evenement dit dan was, worden verplichte activiteiten zoals bedrijvenmarkten en stagemarkten het meeste genoemd. Ook geeft men vaak aan dat dit activiteiten waren waar men studiepunten voor kreeg. Ook Kersvers wordt vaak genoemd als bezocht evenement. Voor de gezelligheid zijn vooral de borrels van studieverenigingen en vanuit de studie georganiseerde activiteiten populair. Heb jij wel eens een evenement of activiteit van de HvA bezocht? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Weet ik niet 9% Ja 30% Studenten die nog nooit een evenement bezocht hebben, geven aan dat dit vooral ligt aan de dag of het tijdstip (4%). Ook omdat er nog geen aansprekende evenementen geweest zijn (3%), het gebrek aan interesse (27%) en omdat men er niemand anders kende (24%) zijn veelgenoemde redenen om nog geen evenement te hebben bezocht. De dag/ het tijdstip komt mij nooit uit Tot nu toe zijn er geen evenementen geweest die me aanspreken Nee 5% Waarom heb je nog nooit een evenement bezocht? Basis: Nog nooit een evenement bezocht in percentages (n=33) 204 Ruigrok NetPanel Geen interesse 27% 3% 4% Ik kende niemand die er ook naartoe ging 24% Ik wist niet dat er wel eens evenementen werden georganiseerd 22% Ik wist niet dat het gratis te bezoeken was 7% Ik wil mijn vrije tijd niet doorbrengen op de HvA 6% Ruigrok NetPanel juli 204 Anders, namelijk 4% 0% 0% 20% 30% 40% 50%

31 3 HUIDIGE EVENEMENTEN EVENEMENTEN BIJ FLOOR VOOR DRIE KWART VAN DE STUDENTEN ONBEKEND Wanneer we de studenten vragen of zij ervan op de hoogte zijn dat FLOOR evenementen voor studenten organiseert, geven zeven op de tien studenten (70%) aan dat zij FLOOR niet kennen. Van de 30% die wel bekend zijn met FLOOR, geeft 24% aan ook te weten dat zij evenementen organiseren. Wist jij dat het activiteitencentrum FLOOR van de HvA evenementen zoals symposia, presentaties, lezingen, workshops etc. voor studenten organiseert? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Ja, dit wist ik 24% FLOOR is vooral bekend onder studenten van de domeinen DOO (65%) en DMCI (3%). Het zijn vooral de studenten van DEM (85%) en DT (78%) die FLOOR helemaal niet kennen. Nee dat wist ik niet 6% Nee, ik ken FLOOR niet 70% Ruigrok NetPanel juli 204

32 32 HUIDIGE EVENEMENTEN SLECHTS ENKELE STUDENTEN HEBBEN KANEN BIJ DE CAMPUS BEZOCHT Slecht vijf (2%) van alle studenten hebben het wekelijkse evenement Kanen bij de Campus in de afgelopen periode bezocht. Toch is ruim twee vijfde (44%) bekend met de naam van het evenement. Een kleine meerderheid (56%) geeft aan nog nooit te hebben gehoord van Kanen bij de Campus. Ken je het wekelijkse evenement Kanen bij de Campus? Ken je het wekelijkse evenement Kanen bij de Campus? Basis: Allen in percentages (n=260) Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 204 Ruigrok NetPanel Ja, ik ben daar geweest Ja, ik 2% ben daar geweest 2% De studenten die Kanen bij de Campus hebben bezocht beoordelen het evenement allemaal met een goed. De enige verbeterpunten die zijn noemen gaan over de bekendheid van het evenement: Meer bekendheid voor de organisatie ervan zou leuk zijn. Om meer bezoekers te trekken, zou ik het evenement meer laten aansluiten op de college(periodes). Dan kunnen studenten bijvoorbeeld samen een vak afsluiten op Kanen bij de Campus. Nee 56% Nee 56% Ja, van naam maar ben er Ja, niet van geweest naam maar ben er 42% niet geweest 42% Kanen bij de Campus heeft vooral een lage naamsbekendheid bij studenten uit het domein DEM (26%). Ruigrok NetPanel juli 204

33 33 TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN Ruigrok NetPanel juli 204

34 34 TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN MERENDEEL VAN DE STUDENTEN IS GEINTERESSEERD IN TOEKOMSTIG CAREER CAFE Meer dan de helft van de studenten (56%) vindt het idee van een wekelijks Career café (zeer) interessant. Slechts 7% is (helemaal) niet geïnteresseerd in een dergelijk evenement. Vanuit het kwalitatieve onderzoek bleek dat er enige weerstand was tegen het idee van een Career Café. Vooral vanwege de ontbrekende funfactor en omdat men bang was dat de activiteiten niet specifiek genoeg zouden zijn. Vanuit de huidige resultaten blijkt dat studenten wel degelijk geïnteresseerd zijn in evenementen die te maken hebben met de voorbereiding op de toekomst. Vooral 4 e jaars geven aan enthousiast te zijn over het Career Café. Drie kwart (74%) van hen geeft aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in dit initiatief. Hoe interessant vind jij het idee van een wekelijkse Career café? Hier word je geholpen om je voor te bereiden op de toekomst Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 7% 39% 23% % 6% 5% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Zeer interessant Interessant Neutraal Oninteressant Zeer oninteressant Weet ik niet Ruigrok NetPanel juli 204

35 35 TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN FILMAVONDEN EN MUZIEKOPTREDENS TREKKEN STUDENTEN Filmavond Muziekoptreden Welke van de volgende evenementen en activiteiten op de Amstelcampus zou je mogelijk bezoeken? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 49% 5% Sportwedstrijden 33% Theatervoorstellingen Vintage kledingmarkt Boeken ruilmarkt Vintage meubel en accessoiresmarkt Groente/ fruit markt 28% 28% 28% 26% 24% Rondleiding over de Amstelcampus en de omgeving 2% Anders, namelijk 8% Weet ik niet 2% De helft van de studenten geeft aan dat zij een filmavond (5%) of een muziekoptreden (49%) die op de Amstelcampus georganiseerd zou worden, mogelijk zouden bezoeken. Ook een sportwedstrijd (denk aan een voetbaltoernooi op het HvAterrein, een wedstrijd in de USCsporthal et cetera) zou een derde van de studenten (33%) aantrekken. Daarnaast zijn drie op de tien studenten enthousiast over theatervoorstellingen (28%), een vintage kledingmarkt (28%) of een boeken ruilmarkt (28%). Opvallend is dat eerstejaars studenten meer interesse hebben in een vintage meubel en accessoiresmarkt dan studenten uit andere jaren (33%). Ook studenten van DMCI vinden markten interessant om te bezoeken (vintage kleding: 44%, meubels: 36%). Studenten van DOO zouden vaker theatervoorstellingen (57%), muziekoptredens (59%) en boeken ruilmarkten (5%) bezoeken. Ruigrok NetPanel juli 204 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60%

36 36 TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN STUDENTEN HEBBEN ZELF VEEL IDEEËN VOOR EVENEMENTEN Als we studenten vragen of zij zelf ook nog ideeën hebben voor evenementen of initiatieven vanuit de HvA, komen de studenten met uiteenlopende initiatieven: Studiegerelateerd/ inhoudelijk: Een borrel voor young professionals en ondernemers die studenten kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. Actieve mogelijkheid om ouderejaars te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Een HvA (netwerk)forum opzetten zodat je zelf activiteiten kunt organiseren of bij elkaar kunt komen. Cursussen om je te ontwikkelen, zoals effectief studeren, schrijven en lezen. Gastsprekers regelen die internationaal bekend zijn, dit maakt het interessant voor studenten. Kennisdeelsessies samen met andere opleidingen, zo kun je wat van elkaar leren. Ik mis vooral lezingen of presentaties van inspirerende jonge startups en ondernemers. De HvA staat voor Amsterdam, en Amsterdam staat voor Nederland. Ik zou graag wat meer initiatief zien op dit gebied. Evenementen die speciaal bedoeld zijn voor deeltijd studenten, zodat ook zij kunnen bonden. Study buddy project: vraag en aanbod van bijlessen. Ontspanning en gezelligheid: Meer sfeer en gezelligheid voor studenten. Bijvoorbeeld door een "eind van het jaar" barbecue of borrelavonden. HvA festivalletje vlak voor de zomervakantie. Een studiegerelateerde pubquiz (gezelligheid met inhoud). Kerstgala! Een jaarlijks feest (geen kersvers of iets dergelijks), ook voor ouderejaars. Skate evenement, de HvA heeft hiervoor prachtige pleinen! Faciliteiten: Goedkope winkels voor studenten (bv Xenos, Action o.i.d.). Ruigrok NetPanel juli 204

37 37 SFEER EN BELEVING Ruigrok NetPanel juli 204

38 38 SFEER EN BELEVING MEER AANKLEDING KAN SFEER TOEVOEGEN AAN DE GEBOUWEN EN DE OMGEVING Volgens de helft van de studenten (5%) kan meer aankleding zorgen voor meer sfeer in de gebouwen. Ook meer kleurgebruik kan dit effect volgens een derde van de studenten (36%) hebben: Maak er meer een huiskamer van in plaats van een trendy ziekenhuis. Meer kunst en groen kan veel sfeer toevoegen. Een aantal studenten draagt enthousiast ideeën aan om de studenten te betrekken bij de aankleding: Laat studenten zelf de lounge inrichten. Denk hierbij aan kunst van de studenten op de muren etc. Sportfaciliteiten op de pleinen (basketbalveld etc) Ontvangstruimtes maken Meer broedplaatsen rondom de Amstelcampus Meer broedplaatsen op de Amstelcampus (zoals de HvA studio of het leercentrum FLOOR) Schermen met informatie over evenementen Ik heb een andere suggestie, namelijk Op welke manier kan de HvA volgens jou meer sfeer toevoegen aan de gebouwen en de omgeving? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Meer aankleding Meer kleurgebruik Weet ik niet 2% 5% 25% 24% 26% 29% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 3% 36% 5% Muziek spelen in de central hal Ook over sportfaciliteiten op de pleinen is een derde van de studenten (3%) enthousiast. Interesse in deze faciliteiten kwamen ook al naar voren in het kwalitatieve onderzoek. Andere suggesties die door de studenten worden aangedragen hebben te maken met het afspelen van muziek, meer plekken om gezellig te kunnen zitten, meer creativiteit in de gebouwen en meer groen (planten, tuinen, dierverblijven). Ruigrok NetPanel juli 204

39 39 SFEER EN BELEVING MERENDEEL ZOU HET LIEFST EEN LOUNGE HORECAGELEGENHEID HEBBEN OP DE AMSTELCAMPUS Wat voor soort horecagelegenheid zou jij het liefst willen hebben op de Amstelcampus? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Lounge 54% Grand café 36% Trendy 34% Bruin café 22% Industrieel 5% Belgisch biercafe Anders, namelijk Weet ik niet 5% 8% Café waar je bijvoorbeeld ook kunt gamen Meer dan de helft van de studenten (54%) geeft aan dat zij een voorkeur hebben voor een horecagelegenheid met een lounge karakter. Ook uit kwalitatief onderzoek blijkt dat de studenten vooral een plek missen waar zij kunnen ontspannen met studiegenoten. Een derde van de studenten zou een Grand café (36%) of een trendy plek (34%) wel zien zitten. Andere concepten die worden aangedragen zijn een Belgisch biercafé en een soort cybercafé waar je bijvoorbeeld ook kunt gamen. Mannen geven vaker dan vrouwen de voorkeur aan een bruin café (27% versus 9%), vrouwen vinden een trendy concept weer aantrekkelijker dan mannen (39% versus 27%). Ruigrok NetPanel juli 204 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60%

40 40 SFEER EN BELEVING RUIME OPENINGSTIJDEN BELANGRIJKE EIS VOOR DE TOEKOMSTIGE HORECAGELEGENHEID Drie kwart (74%) van de studenten vindt ruime openingstijden een belangrijke eis bij de invulling van de horecagelegenheid. Ook vanuit het kwalitatieve onderzoek bleek dat men hierdoor meer het gevoel zou krijgen dat de HvA de studenten graag langer wil laten blijven. Aanbod van bijvoorbeeld een daghap vanaf vijf uur zou hierbij kunnen ondersteunen. Ruime openingstijden Werkstudieplekken Ook mogelijkheid om te borrelen Goede koffie Welke zaken zijn voor jou belangrijk voor de invulling van de horecagelegenheid? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel 47% 59% 63% 74% Ook het aanbod van werkstudieplekken (63%) en de mogelijkheid om er te kunnen borrelen (59%) vindt merendeel van de studenten belangrijke criteria voor een horecagelegenheid. Andere zaken die studenten belangrijk vinden zijn de prijzen (betaalbaar/studententarief) het aanbod van gratis WIFI en (rustige) muziek. Ook over het assortiment hebben studenten wel wat ideeën: Niet per se biologisch, maar wel een gezond aanbod. Zoals bijvoorbeeld bij Kriterion of Studio K. Een fatsoenlijke eetgelegenheid met goed en vers eten in plaats van voorgefabriceerde rotzooi. Ook aanbod van alcoholische dranken. Daghappen Dat deze gerund wordt door studenten Biologisch aanbod Anders, namelijk Geen van bovenstaande 2% 3% 8% 23% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 47% Ruigrok NetPanel juli 204

41 4 SFEER EN BELEVING MERENDEEL VAN DE STUDENTEN WIL HET LIEFST EEN SUPERMARKT TO GO OP DE AMSTELCAMPUS Wat voor soort winkel zou jij het liefst willen hebben op de Amstelcampus? Basis: Allen in percentages (n=260) 204 Ruigrok NetPanel Supermarkt to go 65% Printshop 4% Boekenwinkel 3% Drogisterij 22% Computerwinkel (Applestore of een Dixons) Kledingwinkel 2% 4% 2e hands spullen (soort kringloopwinkel) Kapper Een ander soort winkel, namelijk 7% 6% Action, Xenos, Blokker, Hema Goedkope supermarkt Weet ik niet 2% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Twee derde van de studenten zou graag een supermarkt (to go) op de Amstelcampus willen hebben. Al benadrukt een aantal studenten dat het assortiment dan niet de to go prijzen moet hebben. Daarnaast wil twee vijfde (4%) van de studenten graag een printshop, en ziet 3% graag een boekenwinkel verschijnen. Andere ideeën die studenten aandragen zijn alles winkels zoals een Xenos, Action of Hema. Maar ook tweedehands winkels (boeken/kringloop) worden door een aantal studenten genoemd. Ruigrok NetPanel juli 204

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

HvA- STUDENTENPANEL Student informatievoorziening

HvA- STUDENTENPANEL Student informatievoorziening HvA STUDENTENPANEL Student informatievoorziening FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JUNI 204 HVA STUDENTENPANEL Student informatievoorziening CAROLINE VAN TEEFFELEN FERNANDO MCDOUGAL AMSTERDAM,

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 2 Index 1. Introductie 2. Profiel respondent & wijk 3. Shopgedrag 4. Productbehoefte (wat en waar) 5. Biologische markten

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Behoefteonderzoek Resultaten

Behoefteonderzoek Resultaten Behoefteonderzoek Resultaten 5 10 Inleiding Dit jaar is er voor het eerst een grootschalig Dimensie behoefteonderzoek gedaan onder alle (huidige) studenten Psychologie, Onderwijskunde en EST. Dit om te

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE CONCEPT VRAGENLIJST V1 PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE AMSTERDAM, FEBRUARI 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: verblijf in de bibliotheek Geachte {BP_gender=1?'heer':'mevrouw'}

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Communicatiemateriaal

Communicatiemateriaal Communicatiemateriaal ACE ARNHEM/ACHTERHOEK/LIEMERS Communicatiemateriaal V 1.0 27-01-2017 Inhoudsopgave Programma 3 Mail werkplekbegeleiders 4 Flyer werving medewerkers 5 Mail gast-medewerkers 6 Tekst

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van muziek. hitrepertoire vs. niet herkenbare muziek

De toegevoegde waarde van muziek. hitrepertoire vs. niet herkenbare muziek De toegevoegde waarde van muziek. hitrepertoire vs. niet herkenbare muziek Opzet van het onderzoek Om ondernemers zo goed mogelijk te informeren over de werking van muziek in een zakelijke omgeving, laat

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2015 JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en -kanalen.

UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en -kanalen. UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en kanalen. FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Bezoekersanalyse Hierbij de evaluatie van de vijfde editie van de Onderwijsbeurs West-Nederland 2010. Uit de enquêtes van voorgaande jaren is gebleken dat

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

Ledencongres Evaluatie

Ledencongres Evaluatie Inhoud Methodiek Kenmerken respondenten Tevredenheid Interesse Toegankelijkheid Niet aanwezigen (Deel 2) Methodiek Ledenraadpleging Rapportage bestaat uit 2 delen. Eerste deel, zijn de respondenten die

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Rapport Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Voor: Oranje Fonds, Marinka Peerdemann Door: Mirjam Hooghuis Datum: 20 januari 2010 Project: 91688 Synovate Voorwoord Vanaf januari gooit het Oranje Fonds

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Service Design. Denise van der Burg (0840384)

Service Design. Denise van der Burg (0840384) Service Design Denise van der Burg (0840384) 1 Inhoud 3 Inleiding 4 Huidige costumer journey 5 Toelichting 6 Doelgroep 6 persona 7 Brainstorm 8 Nieuwe service 8 Conceptbeschrijving 11 Verantwoording 13

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Resultaten leden-enquête 2015 Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Respons 177 e-mail uitnodigingen verstuurd (225 leden) Overige leden zijn uitgenodigd via website en FaceBook 80 enquêtes zijn ingevuld

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Panelonderzoek Het Groene Huis

Panelonderzoek Het Groene Huis Panelonderzoek Het Groene Huis Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Marlies Visser 27 december 2016 Foto: hetgroenehuisamersfoort.nl De meeste panelleden kennen Het Groene Huis en/of landgoed Schothorst,

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Debat. Debatbezoek. Onderwerpen van debat

Debat. Debatbezoek. Onderwerpen van debat Bewonerspanel Utrecht peiling maart 2011 Van 14 t/m 27 maart 2011 heeft de gemeente Utrecht een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over het bezoeken van debatten,

Nadere informatie

Een Stadspanelonderzoek

Een Stadspanelonderzoek Een Stadspanelonderzoek Laura de Jong September 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Bekend met De Nacht...

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS VRAGENLIJST: DEFINITIEF PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS AMSTERDAM, OKTOBER 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: activiteiten en samenwerkingspartners

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

Einddocument project 3: Voor het goede doel!

Einddocument project 3: Voor het goede doel! Einddocument project 3: Voor het goede doel! Koen Beijer 500684088 V1-02 Roger Reuver Project 3 Inhoudsopgave: Fase 1: de opdracht Probleemsituatie 3 De doelgroep 3 Het evenement 3 Het goede doel 3 Probleemstelling

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Uitslag Jongerenpeiling

Uitslag Jongerenpeiling Uitslag Jongerenpeiling Inleiding De gemeente Leiderdorp heeft een vragenlijst opgesteld om in beeld te krijgen van welke faciliteiten de jongeren in Leiderdorp gebruik maken en in hoeverre zij daar over

Nadere informatie

Hoe schrijf ik tekst voor mijn website?

Hoe schrijf ik tekst voor mijn website? Hoe schrijf ik tekst voor mijn website? Heb je een eigen website, maar worstel je met de teksten die je daarop kwijt wil? Volg dan dit stappenplan. Met een paar handige tips kom je vast een heel eind.

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

- Enquête inwonerpanel

- Enquête inwonerpanel POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 250 3640 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 0297 29 16 16 0297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl Maart 2016 Onderzoeksverslag Burgernet

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier.

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. ODETTE VLEK MSc. WIM PETERS BSc. AMSTERDAM, JUNI 2012 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie