Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014"

Transcriptie

1 Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

2 Inhoudsopgave Welkom bij Windesheim Flevoland! Beste student, Welkom bij Windesheim Flevoland! Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland zo bijzonder? Praktijkgericht Betrokken Persoonlijk Hoe richten wij ons onderwijs in? Leren werken vanuit een stevige basis: de Body of Knowledge & Skills De praktijk als uitgangspunt van het leren Werken aan je waarde(n)volle professionele ontwikkeling Onderzoekend leren Ondernemend leren Welke opleidingen bieden wij aan? Economie en Management ICT en Techniek Welzijn en Gezondheid Onderwijs en Opvoeding Pag. 3 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 8 Wat zijn onze (huis)regels? Juridische regels Oneens met de regels? Klachten over examens en/of beoordelingen Andere onderwijsklachten Klachten die buiten de opleiding vallen Huisregels Ziek melden Wie gaan er over de huisregels? Hoe houden we de kwaliteit van ons onderwijs op peil? Metingen Eerstejaarsonderzoek Student tevredenheidsmonitor Werkveldconferentie Student in Almere Studentenverenigingen Pag. 14 Pag. 16 Pag. 18 Je studie bij Windesheim Flevoland is begonnen. Een nieuwe tijd breekt aan, bij een nieuwe hogeschool in een prachtig, nieuw gebouw. Je kunt erop vertrouwen dat wij, samen met het team van docenten en medewerkers, alles in het werk stellen om je een inspirerende leeromgeving te bieden waarin jij je talenten kunt ontwikkelen. Natuurlijk vragen wij ook iets van jou. Zeker nu, met de aangescherpte regels rond studiefinanciering en studiepunten, is studeren een activiteit geworden waar je honderd procent voor moet gaan. Als je van je studie een succes wilt maken, is het belangrijk om die inzet te tonen en samen met ons je schouders eronder te zetten. Er ligt al een stevig fundament voor Windesheim Flevoland. Dat fundament hebben we gelegd met onze hogeschool in Zwolle, die inmiddels 25 jaar bestaat, en met de vier opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam die we in 2010 hebben overgenomen. Dat zijn: Information Engineering (IE), Pabo Almere, Small Business and Retail Management, en Engineering, Design and Innovation. De opleidingen IE en Pabo waren al twaalf jaar actief in Almere. Zij staan dus aan de basis van onze groeiende studentenstad. In Flevoland bouwen we op een bijzondere manier voort op onze solide basis. Bijzonder, omdat bij ons kennis en praktijk hand in hand gaan. Studenten, docenten en een netwerk van bedrijven en instellingen vormen in Almere en Lelystad namelijk samen een studiegemeenschap. Door de vorming van deze bijzondere gemeenschap zijn we in staat om het onderwijs enerzijds aan te laten sluiten op jouw specifieke leervragen en anderzijds op de wensen van het werkveld en de maatschappij. In deze studiegids (deel 1) vind je de algemene informatie over Windesheim Flevoland. In studiegids deel 2 lees je alles over jouw opleiding en over het onderwijs- en examenreglement. Voor actuele informatie kun je terecht op Sharenet, de elektronische leer- en werkomgeving van onze hogeschool. Ik wens je een plezierig en succesvol studiejaar! Duco Adema, directeur Windesheim Flevoland augustus 2013 Hoe ziet onze organisatie eruit? Windesheim Flevoland Onze organisatie Pag. 9 Hoe begeleiden wij onze studenten? Voordat de studie begint Tijdens de studie Extra begeleiding via De Living Pag. 10 Welke voorzieningen bieden wij aan? Servicepunt ICT-loket Sharenet en infoborden Educator Matchpoint Spreekuur ondernemerschap Mediatheek De Living Steun bij studievragen Steun bij persoonlijke vragen Studiefinanciering en handicap Gezamenlijke verzekeringen Kluisjes Pag

3 Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland zo bijzonder? Je hebt gekozen voor Windesheim Flevoland. Dat betekent dat je hebt gekozen voor een hogeschool die praktijkgericht is, betrokken bij de samenleving en met aandacht voor de persoonlijke begeleiding van iedere student. Praktijkgericht Studeer je aan Windesheim Flevoland, dan sta je altijd met één been in de praktijk. Dat merk je vooral aan de praktijkgerichte opdrachten. Naast het verwerven van je basiskennis en -vaardigheden, werk je tijdens je opleiding aan echte opdrachten bij echte organisaties of bedrijven. Kom je verder in je opleiding, dan neemt jouw rol in deze opdrachten toe. Samen met je vakdocent en met een begeleider uit een bedrijf of instelling werk je aan een Comakership. Dat kan de ontwikkeling van een businessplan zijn, maar ook de opzet van een preventieproject of een rekenles; afhankelijk van de opleiding die jij volgt. Met de betrokken partijen maak je afspraken over de diensten of producten die jij gaat leveren. Daarbij krijg je natuurlijk de ondersteuning die je nodig hebt. Betrokken Onze hogeschool staat in een dynamische regio die zich snel ontwikkelt. Wij willen deelnemen aan die ontwikkeling en een studiegemeenschap vormen die is ingebed in de omgeving. Dat betekent dat we intensief samenwerken met bedrijven en instellingen in de regio en dat we samen met hen, en nog een heleboel anderen, deel uitmaken van de samenleving. Wij leiden je op in je ontwikkeling tot verantwoordelijke, waarde(n) volle en zelfbewuste professional. Een professional die weet wat er speelt in het werkveld en daardoor over maatschappelijk relevante kennis en competenties beschikt. Onze hogeschool is geen eiland in de stad, wij maken deel uit van die stad. Het stadshart is onze campus. Dat betekent overigens ook dat je met flinke kortingen gebruik mag maken van voorzieningen die in de stad aanwezig zijn. Zie daarvoor het hoofdstuk Student in Almere. Persoonlijk Bij Windesheim Flevoland kennen we elkaar. Dat betekent dat je er als student nooit alleen voor staat. Onze begeleiding begint al direct na jouw aanmelding bij onze hogeschool. Omdat we je een kansrijke start gunnen, nodigen we je uit voor een startgesprek. Hiermee heten we je welkom op onze hogeschool en kijken we welke begeleiding jij nodig hebt om je opleiding succesvol te kunnen doorlopen. Ook tijdens de opleiding geven we je zo goed mogelijk support. Onze begeleiding is zowel vakinhoudelijk als ondersteunend. Met inhoudelijke vragen kun je aankloppen bij je docenten, met vragen over je studie bij je studentbegeleider of de decaan. Om je snel thuis te laten voelen in onze hogeschool, hebben we op de zesde verdieping van ons gebouw De Living ingericht. In deze ruimte kun je op een informele manier medestudenten ontmoeten, docenten en andere medewerkers van de hogeschool. Meer hierover lees je in het hoofdstuk Hoe begeleiden wij onze studenten? 4 5

4 Hoe richten wij ons onderwijs in? Wij zien het als onze missie om onderwijs op maat te bieden. Onderwijs dat past bij jouw kwaliteiten en capaciteiten en dat tegelijkertijd zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van het werkveld en de maatschappij. Ons onderwijsconcept Samen-werkend-leren steunt op vijf pijlers. In dit hoofdstuk lees je wat die pijlers zijn en wat ze betekenen. Leren werken vanuit een stevige basis, de Body of Knowledge & Skills Voor een (aankomend) beroepsbeoefenaar is een stevige basis van kennis en vaardigheden onontbeerlijk. Deze basiskennis en vaardigheden noemen wij de Body of Knowledge & Skills. Omdat we het belangrijk vinden dat de theorie die je leert goed aansluit op de praktijk, stemmen we de leerstof af met het werkveld. Natuurlijk doen we dat niet eenmalig. In onze samenleving is alles voortdurend in ontwikkeling. Wij volgen die ontwikkelingen en houden een vinger aan de pols bij de bedrijven en instellingen met wie we samenwerken. Hoe we dat doen? Iedere opleiding kent een werkveldadviescommissie. In deze commissie zitten mensen uit het regionale werkveld. Zij adviseren de opleiding gevraagd én ongevraagd over hun aanbod. Zo blijft de lesstof altijd actueel. De praktijk als uitgangspunt van het leren Wij stimuleren je om zo vroeg mogelijk kennis te maken met de beroepspraktijk. Afhankelijk van de opleiding gaat dat meestal via praktijkopdrachten. Dat kunnen losse handelingen zijn, of theoretische opdrachten die gestoeld zijn op de praktijk. Bij losse handelingen kun je denken aan het begeleiden van een kringgesprek op een basisschool (voor een pabostudent), of een maagsonde inbrengen (voor een student Verpleegkunde). Bij een theoretische opdracht kun je denken aan het beschrijven van een automatiseringsbehoefte (voor een student ICT & Techniek). Naast praktijkopdrachten krijg je te maken met Comakerships. Comakerships zijn echte projecten bij echte organisaties. De projecten kunnen uit diensten bestaan, maar ook uit producten. Je sluit als student een overeenkomst met de opleiding en een externe organisatie. In deze overeenkomst stel je vast wat de inhoud is van het project, de vorm, de omvang en het resultaat. Ook breng je in kaart wat ieders aandeel is om tot het beoogde resultaat te komen. Naarmate je opleiding vordert, wordt jouw rol in de Comakerships steeds complexer. Begin je als student van een economische opleiding met het opstellen van een businessplan, dan kun je zo n plan later verder uitwerken. En misschien vormt het uiteindelijk wel de basis bij de oprichting van je eigen bedrijf! Door de Comakerships leer je hoe je moet handelen in een professionele omgeving. Je leert hoe je moet overleggen, presenteren, afstemmen en, niet in de laatste plaats, werken binnen een deadline. Daarbij krijg je begeleiding van de werkgever en van een vakdocent van de opleiding. Een groot voordeel van de Comakerships is dat je al tijdens je opleiding bouwt aan je cv. Daardoor vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt. Omdat je tijdens je studie al veel verschillende werkervaring opdoet, stap je na je afstuderen niet meer blanco een bedrijf of organisatie binnen. Dat is winst voor jou, maar ook voor de werkgever. Werken aan je waarde(n)volle professionele ontwikkeling Wij beschouwen het volgen van een opleiding nadrukkelijk als een eerste stap in je loopbaan. De meeste studenten hebben aan het begin van hun loopbaan nog actieve begeleiding nodig, maar worden gaandeweg zelfstandiger. Daar spelen wij op in. De begeleiding is in de beginperiode intensief, maar zal gaandeweg afnemen. De tijd die vrijkomt, kun je gebruiken voor het opdoen van nog meer praktijkervaring. Wij helpen jou om je plek te vinden in onze roerige maatschappij. Dat kan omdat we in kleine groepen werken en omdat we de tijd nemen om te discussiëren. Bijvoorbeeld over de vraag wat het betekent om te werken in een maatschappij waarin mensen leven met heel verschillende achtergronden. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat je leert reflecteren. Je kunt reflecteren op het werk dat je levert, maar bijvoorbeeld ook op je werkhouding. Gaandeweg coachen we jou van begeleid leren naar zelfstandig en zelfsturend leren. Binnen bepaalde kaders mag je ook zelf je leerproces inrichten. Zo spelen we in op jouw behoeften, maar ook op die van de markt. Ga je een Comakership aan met een bedrijf in de regio, dan is het belangrijk dat zo n samenwerking zijn eigen ritme kent en je geen rekening hoeft te houden met vaste studie- of vakantietijden. Je kunt in de zomer dus ook studeren, bijvoorbeeld door een Comakership te doen, of door studieachterstand in te halen. Wij zijn 50 weken per jaar open. Ook studenten die internationale werk of studie-ervaring willen opdoen, zullen wij stimuleren. De meeste internationale contacten vanuit de opleidingen richten zich op landen van de Europese Unie. Vanuit de Pabo bestaan echter ook contacten met Suriname en Amerika. Het is ook mogelijk om een Comakership uit te voeren met een buitenlandse instelling of een buitenlands bedrijf. Met het WTC in Almere hebben we afspraken gemaakt over uitwisseling en deelname aan internationale activiteiten. Daarnaast organiseren we samen met de Christelijke Agrarische Hogeschool summercourses voor buitenlandse studenten. Onderzoekend leren Op verschillende momenten tijdens je opleiding doe je onderzoekservaring op. Je doet minimaal één Comakership waarin een onderzoeksopdracht centraal staat. Bovendien bevat het Comakership waarmee je de opleiding afsluit ook altijd een onderzoeksopdracht. Bij de onderzoeken gebruik je actuele onderzoeksmethoden die gangbaar zijn in jouw vakgebied. Vanuit de opleiding krijg je feedback op de aanpak van jouw leer- en onderzoeksproces. Daarnaast leer je ook hoe je jouw werkwijze zelf kunt evalueren. Doe je onderzoek, dan krijg je behalve van je vakdocent soms ook begeleiding van een lector. Een lector op een HBO heeft een soortgelijke functie als een hoogleraar op een universiteit. De lector doet onderzoek naar een specifiek onderwerp bijvoorbeeld duurzaamheid in het bedrijfsleven en probeert met zijn kennis het niveau van studenten en collega s te optimaliseren. Daarnaast toetst een lector of datgene wat binnen de hogeschool wordt bedacht wel effectief is in de praktijk. Om de kwaliteit van onderzoek binnen de opleidingen te garanderen, krijgt iedere opleiding een leer- en werkrelatie met tenminste één lectoraat. Ondernemend leren Actief op zoek gaan naar uitdagingen, risico s durven nemen en deze ook in kunnen schatten; het zijn allemaal competenties die van groot belang zijn voor een beginnend beroepsbeoefenaar. Daarom creëren wij een leeromgeving waarin deze onderdelen ruimschoots aan bod komen. We organiseren ook ieder jaar een projectweek met de focus op ondernemen. Bij die projectweek werken we intensief samen met bedrijven en instellingen in de regio. 6 7

5 Welke opleidingen bieden wij aan? Hoe ziet onze organisatie eruit? Onze hogeschool kent vier clusters. Een cluster bestaat uit een aantal opleidingen die een thematische verwantschap met elkaar hebben. Hieronder brengen we de clusters, met hun bijbehorende opleidingen, in kaart. Economie & Management Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER (Management, Economie en Recht) Commerciële economie Communicatie Human Resource Management (Personeel en Arbeid) Small Business & Retail Management ICT & Techniek Bouwkunde (wordt voltijds en duaal aangeboden) Engineering, Design and Innovation (Ondernemen, Innovatie en Techniek) Industrieel Product Ontwerpen Informatica (Information Engineering) Mobiliteit (Verkeerskunde) Werktuigbouwkunde Welzijn & Gezondheid Logopedie (vanaf september 2013 ook in een voltijdsvariant Blended Learning) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Verpleegkunde Onderwijs & Opvoeding Lerarenopleiding Basisonderwijs/Pabo (voltijd en deeltijd) Pedagogiek Windesheim Flevoland is jong én ervaren. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak maar dat is het niet. Onze hogeschool is namelijk een nevenvestiging van Windesheim in Zwolle. Bij de beleids- en organisatieontwikkeling van onze hogeschool maken we dankbaar gebruik van deze solide basis. In dit hoofdstuk maak je kennis met onze jonge geschiedenis en we leggen uit hoe wij onze organisatie hebben ingericht. Windesheim Flevoland Op 1 september 2010 is Windesheim Flevoland officieel van start gegaan. Verdeeld over onze vestigingen in Lelystad en Almere boden we vijf opleidingen aan. In het studiejaar 2011/2012 was dat aantal al uitgebreid naar zestien en dit jaar staat de teller op achttien opleidingen. Ook onze plannen voor de toekomst zijn ambitieus. Gesteund door landelijke, regionale en lokale overheden streven we naar 5000 studenten in Ondanks deze groeiambitie, waken we over onze kleinschaligheid. Dat doen we door per opleiding de organisatie zo in te richten dat studenten werken in kleine groepen. Je weet dus altijd wat er van je wordt verwacht en wie je aanspreekpersonen zijn. Onze organisatie Onze hogeschool kent een college van bestuur, een directeur en een managementteam. Het managementteam bestaat uit een manager Bedrijfsvoering en vier managers die ieder één cluster aansturen. We onderscheiden de clusters Economie en Management, ICT en Techniek, Welzijn en Gezondheid, Onderwijs en Opvoeding. In de praktijk heb jij als student vooral te maken met jouw cluster en binnen dat cluster met jouw specifieke opleiding. Iedere opleiding kent een coördinator en een groep docenten. Een van die docenten is ook jouw studentbegeleider. Met deze man of vrouw spreek je minimaal twee keer per jaar over de voortgang van je studie. Voor alle praktische vragen over je studie, of activiteiten rondom je studie, verwijzen we graag naar het hoofdstuk Welke voorzieningen bieden wij aan? 8 9

6 Hoe begeleiden wij onze studenten? Onze begeleiding begint direct nadat jij je bij onze hogeschool hebt aangemeld. Wij vinden een goede start namelijk heel belangrijk. Om jou zo kansrijk mogelijk aan je opleiding te laten beginnen, nodigen we je uit voor een startgesprek. Wat dat gesprek inhoudt, lees je in dit hoofdstuk. Natuurlijk word je ook tijdens je studie intensief begeleid. Over die begeleiding lees je ook alles in dit hoofdstuk. Voordat de studie begint Heb jij je bij ons aangemeld, dan ontvang je een persoonlijke welkomstkaart en kort daarna een uitnodiging voor het startgesprek. Dat startgesprek bestaat uit twee delen: het invullen van de startmeter en het voeren van een individueel gesprek. Aan de basis van de studentbegeleiding staat ons ABC. Dat betekent dat wij je helpen om autonoom, betrokken en competent te worden. Als je jezelf kunt zijn, presteer je beter. Dat bedoelen we met autonoom. Je presteert ook beter als je ontdekt waar je kwaliteiten zitten en hoe je die het beste kunt inzetten. Die zelfkennis stimuleren we via persoonlijke begeleiding én door te werken met groepen van ongeveer vijftien studenten. Door te kiezen voor kleine groepen, stimuleren we de onderlinge betrokkenheid. Je kent je medestudenten en de medestudenten kennen jou. Daarnaast is de studentbegeleider betrokken bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Bij de c van competentie tenslotte, zorgen we dat je de kans krijgt om je competenties te ontwikkelen. Om een professional te worden, moet je die competenties regelmatig kunnen oefenen. Ook daarin begeleiden wij jou intensief. Of je nu een vraag hebt over studieversnelling, studiefinanciering, persoonlijke problemen of financiën, de coördinator koppelt je aan de persoon die over dat onderwerp het meeste weet. Dat kan de decaan zijn, maar ook de psycholoog of een medestudent. Je vindt de coördinator in kamer De Living organiseert ook cursussen. Je kunt daarbij denken aan trainingen in taal en rekenen, maar ook aan faalangsttrainingen en trainingen studievaardigheden. Wil je op de hoogte blijven van het actuele aanbod? Kijk dan regelmatig op Sharenet. Voor algemene vragen over De Living kun je ook een sturen naar: De startmeter is een online vragenlijst. Je kunt daarbij denken aan vragen over jouw persoonlijke achtergrond en motivatie, maar bijvoorbeeld ook over de beelden die je hebt van jouw toekomstige beroep en je kennisniveau van de Nederlandse taal. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, kan er nog een andere test worden toegevoegd. Pabostudenten krijgen bijvoorbeeld ook rekenopgaven. De startmeter is nadrukkelijk geen toets. Je kunt er dus niet voor slagen of zakken. Met behulp van de meter willen we een beeld krijgen van jouw startsituatie als student. Na het invullen van de startmeter volgt een individueel gesprek met de studentbegeleider van de opleiding. Doel van dit gesprek is om de uitkomsten van de startmeter door te spreken en te kijken wat in jouw situatie nodig is om een goede start te kunnen maken. Misschien heb je op onderdelen extra begeleiding nodig, of is het voor jou raadzaam om een summercourse te volgen. Het kan ook dat jij juist baat hebt bij een versnelling of een extra uitdaging. De studentbegeleider zet de afspraken op papier die jullie tijdens het individuele gesprek hebben gemaakt. Zij vormen namelijk de basis voor de begeleiding tijdens de opleiding. In februari van het propedeutisch jaar volgt een tweede gesprek. In dat gesprek, ook wel het Voorlopig Studie Advies genoemd, adviseert de opleiding of je door moet gaan met je studie en op welke manier. Na afloop van het eerste jaar volgt een Bindend Studie Advies (BSA). Meestal krijg je na afloop van dit eerste jaar het advies om met je studie door te gaan. Maar het gebeurt ook wel dat het advies negatief is, wat betekent dat wij de inschrijving voor jouw opleiding beëindigen. Je krijgt een negatief BSA als je prestaties onvoldoende zijn en de examencommissie van je opleiding denkt dat jij niet in staat bent om de opleiding binnen een redelijke termijn met goed gevolg af te leggen. Wil je meer weten over het BSA? Kijk dan op Sharenet, onze digitale leer- en werkomgeving. Tijdens de studie Ook tijdens je studie krijg je intensieve begeleiding. De inhoud van die begeleiding verschilt van moment tot moment. Per vak krijg je natuurlijk in de eerste plaats begeleiding van je docenten. Werk je aan een Comakership, dan komt daar nog extra begeleiding bij van de mensen uit het werkveld. De meeste studenten hebben aan het begin van hun loopbaan nog actieve begeleiding nodig, maar worden gaandeweg zelfstandiger. Daar spelen wij op in. De begeleiding is in de beginperiode intensief, maar zal na verloop van tijd afnemen. De tijd die zo vrijkomt, kun je gebruiken voor het opdoen van nog meer praktijkervaring. Tijdens die praktijkervaring zorgen we ervoor dat de begeleiding zoveel mogelijk aanvullend is. Loop je in een Comakership ergens tegenaan dat je nog onvoldoende hebt uitgediept? Dan gaan we daar in de lessen mee aan de slag. Naast inhoudelijke begeleiding, krijg je ook algemene begeleiding over de voortgang van je studie. Je voert hierover regelmatig gesprekken met jouw studentbegeleider. Het initiatief voor die gesprekken kan van beide partijen komen. De studentbegeleider zal jou regelmatig benaderen voor een gesprek, maar jij kunt zelf ook een gesprek aanvragen als je daar behoefte aan hebt. De studentbegeleider is altijd een docent van jouw opleiding. Extra begeleiding via De Living De meeste begeleiding krijg je binnen jouw opleiding, bij het team van docenten en begeleiders. Maar misschien heb je ook vragen die jouw opleiding overstijgen. Voor dat soort vragen kun je terecht in De Living, onze huiskamer op de zesde verdieping

7 Welke voorzieningen bieden wij aan? Als student heb je, zeker in de beginperiode, vaak allerlei vragen. Dat kunnen vragen over je studie zijn, maar bijvoorbeeld ook over studiefinanciering of ICT. Wij helpen je graag om een antwoord op die vragen te vinden en daarom bieden we een hele reeks voorzieningen aan. In dit hoofdstuk lees je waarmee we je zoal van dienst kunnen zijn. Servicepunt Bij het Servicepunt (eerste etage, AL1.04) kun je terecht met allerlei vragen rond je studie. Je kunt dan denken aan vragen over: inschrijving, collegekaart en betaling collegegeld rooster- en cijferinformatie voorlichting en evenementen Comakerships kenniskring / lectoraat overige onderwijsactiviteiten Het Servicepunt is elke dag geopend van tot uur en van uur tot uur. Op donderdag kun je tot uur terecht. Je kunt ook bellen: (088) ICT-loket Bij het ICT-loket kun je dagelijks terecht van 8.30 tot uur, voor ondersteuning bij netwerkproblemen, maar ook met vragen over haperende kopieerapparaten en printers. Je vindt het ICT Loket op de zesde etage (kamer 6.30). Bellen kan ook: (088) Sharenet en infoborden Sharenet is onze digitale leer- en werkomgeving. Zodra je bent ingeschreven als student krijg je toegang tot deze omgeving. Je vindt er onder meer actuele informatie over roosters, examens en de aan- en afwezigheid van docenten. Verder is Sharenet een kennisbank. Dat betekent dat je er ook informatie vindt over regelingen en procedures bijvoorbeeld en algemeen nieuws van en over Windesheim Flevoland. In het gebouw zelf hangen overigens ook nog infoborden met actuele informatie. Je vindt ze op iedere verdieping. Educator Educator is een digitaal systeem dat onderwijsadministratie, onderwijsprocessen en onderwijslogistiek ondersteunt. In dit systeem vind je onder meer de digitale onderwijscatalogus, het studievolgsysteem en je studieplan. Voor jou als student is het vooral van belang dat je je via Educator inschrijft voor tentamens. De behaalde resultaten kun je vervolgens bekijken in het studieplan. Matchpoint Matchpoint is de plaats binnen onze hogeschool waar vraag en aanbod binnenkomen van comakerships, praktijkopdrachten, bijbanen en vacatures. Je vindt op deze marktplaats op Sharenet een actueel aanbod van organisaties die graag willen samenwerken met studenten van Windesheim Flevoland. Spreekuur ondernemerschap Ondernemerschap stimuleren wij binnen onze hogeschool actief. We ondersteunen je daarom graag bij het opzetten van je eigen onderneming. Met al je vragen over (het starten van) een eigen onderneming kun je terecht tijdens een speciaal inloopspreekuur dat we wekelijks organiseren. Dit spreekuur is opgezet door twee jonge ondernemers die hun ervaringen graag met je delen. Meer informatie over het spreekuur vind je op Sharenet. Mediatheek Op steenworp afstand van onze hogeschool staat de Nieuwe Bibliotheek (Stadhuisplein 101). Wij werken intensief samen met deze bibliotheek, om studenten en medewerkers van Windesheim Flevoland de beste voorzieningen te kunnen geven op mediagebied. Wij hebben een collectief basisabonnement afgesloten, waardoor jij gebruik kunt maken van: gratis lidmaatschap alle faciliteiten in de bibliotheek, zoals WIFI en korting op activiteiten, de complete bibliotheekcollectie, met een maximum van 10 boeken of andere media tegelijkertijd cd s, luisterboeken, cd-roms, dvd s en games (zonder extra kosten!) de collectie die niet wordt uitgeleend, maar daardoor wel altijd beschikbaar is om in te zien op de studiezaal. De Living Op de zesde verdieping van ons gebouw vind je De Living. De Living is een ruimte waar je medestudenten of docenten ook eens buiten de lessen kunt ontmoeten. Je kunt er terecht voor: aanvullende cursussen (denk aan taal- en rekencursussen en trainingen rond faalangst) informatie en/of vragen bij studieproblemen of persoonlijke problemen een afspraak bij de decaan of psycholoog Voor algemene vragen over De Living kun je langslopen bij de coördinator, kamer Je kunt ook een sturen: Lees voor meer informatie over De Living ook het hoofdstuk: Hoe begeleiden wij onze studenten? Steun bij studievragen Heb je vragen over studiefinanciering of wil je iets weten over de regels rond studievertraging of versnelling? Voor deze en soortgelijke vragen kun je aankloppen bij onze decaan: Arjen Smid. Arjen geef informatie en advies over de volgende onderwerpen: wet- en regelgeving, zoals: aanmelden, toelaten en inschrijven, tussentijds uitschrijven; omstandigheden die de studie belemmeren, zoals: persoonlijke problemen, sociale problemen, studie in combinatie met topsport, financiële en materiële problemen, zoals schulden en huisvesting; vragen rond studiefinanciering; conflicten en klachten met medewerkers, docenten of medestudenten. Je vindt de decaan in De Living, op de zesde verdieping, kamer Is hij niet aanwezig? Stuur dan een of bel (088) Steun bij persoonlijke vragen Zit je niet lekker in je vel? Ben je somber of lukt het je niet om je op je werk te concentreren? Kijk dan eens of een gesprek met de psycholoog jou verder kan helpen. De coördinator van De Living kan jullie met elkaar in contact brengen. Je vindt de coördinator op de zesde verdieping, kamer Hangen jouw problemen samen met de sfeer op de hogeschool? Is er misschien sprake van een conflict met een medestudent of docent waar je niet uitkomt, of vind je dat een docent of medewerker zich grensoverschrijdend heeft gedragen? Neem dan contact op met de decaan (Kamer 6.24) of met een van de vertrouwenspersonen van onze hogeschool. Je kunt de vertrouwenspersonen een sturen via Studiefinanciering en handicap Mensen die een handicap hebben, kunnen bij de Informatie Beheer Groep een verzoek indienen om hun studiefinanciering met maximaal een jaar te verlengen. Voor meer informatie kun je de decaan raadplegen, of de IB-groep zelf. Regiokantoor IB-Groep Nieuwe Doelenstraat CP Amsterdam Telefoon (050) , Binnen onze hogeschool is Ingrid Hoff de eerste aanspreekpersoon als het gaat om studeren met een functiebeperking. Onder een functiebeperking verstaan we alle aandoeningen die blijvend van aard zijn en die een belemmering kunnen vormen bij het volgen van je studie, of die tot studievertraging kunnen leiden. Gelukkig kun je ook met een functiebeperking succesvol studeren. Volgens de landelijke wetgeving en de regelgeving van Windesheim hebben studenten met een functiebeperking namelijk recht op voorzieningen. Die voorzieningen kunnen van allerlei aard zijn. Denk aan aanpassingen in het gebouw, het onderwijsprogramma of de toetsing. Lees voor meer informatie de brochure Studeren met een functiebeperking. Je vindt de brochure op Sharenet, maar ook in de flyermolen naast de kamer van de decaan. Gezamenlijke verzekeringen Wij hebben een aantal collectieve verzekeringen binnen onze hogeschool. Het gaat dan om een (studie) reisverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een goederentransportverzekering en een collectieve ongevallenverzekering. Reisverzekering Ben je bij ons ingeschreven als student en ga je op kamp, op excursie (wereldwijd) of op reis, en is die reis georganiseerd door of onder toezicht van Windesheim Flevoland? Dan ben je automatisch verzekerd via onze gezamenlijke regeling. De verzekerde rubrieken zijn: uitkering bij geneeskundige behandeling extra kosten (bijvoorbeeld kosten voor een langer verblijf, overkomst van familie, terugroeping enz.) reddingskosten repatriëringskosten en transportkosten reisbagage (met eigen risico) Aansprakelijkheidsverzekering Sta je bij ons ingeschreven als student en veroorzaak je schade bij derden? Dan biedt onze gezamenlijke verzekering dekking. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan schade die je tijdens een Comakership veroorzaakt. Overigens gaat het hier om een secundaire dekking. Dat wil zeggen dat de dekking van deze verzekering niet van kracht is als de schade wordt gedekt door een andere verzekering. In dit geval de verzekering van het bedrijf of de organisatie waar je tijdelijk werkt. Goederentransportverzekering Deze verzekering geeft dekking bij het tentoonstellen van goederen van derden binnen onze hogeschool en het vervoer van die goederen. Is er sprake van schade? Dan moet je met behulp van declaratielijsten aan de verzekeraar doorgeven welke goederen, met welke waarde, binnen onze hogeschool tentoongesteld zijn. Meer informatie hierover vind je op onze elektronische leer- en werkomgeving Sharenet. Collectieve ongevallenverzekering Deze verzekering biedt een vergoeding als een student die bij ons staat ingeschreven blijvend invalide raakt, of overlijdt, als gevolg van een ongeval. Dat ongeval moet plaatsvinden in de gebouwen en/of op de terreinen van Windesheim, bij een activiteit die door Windesheim is georganiseerd. Ook het vervoer van en naar de lessen en/of activiteiten valt onder de collectieve ongevallenverzekering. Kluisjes Berg jij jouw persoonlijke eigendommen liever op dan dat je er de hele dag mee rondsjouwt? In dat geval raden we je aan een kluisje te huren. De huur is 10 euro per studiejaar, de borg bedraagt 15 euro. Je kunt een kluisje aanvragen bij de receptie op de begane grond

8 Wat zijn onze (huis)regels? Zoals iedere organisatie kent onze hogeschool een lange lijst met juridische regels. Die regels zijn nodig om de rechten en plichten van de hogeschool vast te leggen en van de studenten die bij ons studeren. Daarnaast kennen we ook huisregels. Bijvoorbeeld over het gebruik van de parkeergarage, over gedragsnormen of over koffiedrinken in het computerlokaal. Dit hoofdstuk gaat over beide type regels en over de mensen/commissies die zich bezighouden met de naleving van die regels. Juridische regels Wij hebben één document waarin alle juridische regels van onze hogeschool zijn samengebracht: het studentenstatuut. Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: een instellingsdeel en een opleidingsdeel. In het instellingsdeel lees je: een opsomming van de regelingen die voor alle studenten van onze hogeschool gelden, zoals de regeling Bindend Studie Advies (*) jouw rechten en plichten die uit deze regelingen voortkomen, regelingen rond de rechtsbescherming van studenten. In het opleidingsdeel lees je: hoe jouw studie is opgebouwd aanvullende informatie over jouw opleiding (bijvoorbeeld over examens, onderwijsperioden per studiejaar en studiepunten) Je vindt het volledige studentenstatuut op de infosite van Sharenet, onze elektronische leer- en werkomgeving. Oneens met de regels? Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met de regels, of met de manier waarop we die toepassen. Wat doe je in zo n geval? Je richt je altijd tot de eerst verantwoordelijke, bijvoorbeeld jouw docent of opleidingscoördinator. Als jullie er samen niet uitkomen, dan kun je (vertrouwelijk) advies inwinnen bij de decaan. Daarna kun je eventueel nog vervolgstappen nemen. Welke stappen je neemt, hangt af van het soort klacht dat je hebt. Klachten over examens en/of beoordelingen Als je klachten hebt over examens en/of een beoordeling, neem dan de volgende stappen. Richt je altijd tot de eerstverantwoordelijke, namelijk jouw docent. Komen jullie er samen niet uit, ga dan naar de opleidingscoördinator. Kom je er ook met de opleidingscoördinator niet uit, geef jouw klacht dan schriftelijk (maar niet via de mail!) door aan de examencommissie. Op dit moment heeft ieder cluster zijn eigen examencommissie. Worden we groter, dan krijgt iedere opleiding zijn eigen examencommissie. Kom je er met de examencommissie niet uit (wat gelukkig maar zelden voorkomt) dan kun je de situatie voorleggen aan het College van Beroep voor Examens (CBE). Tijdens de procedure kun je op ieder moment contact opnemen met de decaan, voor vertrouwelijk (juridisch) advies. Andere onderwijsklachten Heb je andere onderwijsklachten (dus klachten die buiten de examens en/of de beoordeling vallen)? Neem dan de volgende stappen: Richt je altijd tot de eerst verantwoordelijke, namelijk jouw docent. Komen jullie er samen niet uit, ga dan naar de opleidingscoördinator of clustermanager. Kom je er ook met de opleidingscoördinator of clustermanager niet uit, leg jouw situatie dan voor aan de opleidingscommissie. Komt de opleidingscommissie er niet uit, dan leggen ze de klacht voor aan de deelraad. Vind je dat de klacht na deze procedure nog niet voldoende is afgehandeld, dan kun je de situatie voorleggen aan de Geschillen Advies Commissie (GAC). In de praktijk komt dit gelukkig zelden voor, omdat de meeste klachten al veel eerder zijn opgelost. Tijdens de procedure kun je op ieder moment contact opnemen met de decaan, voor vertrouwelijk (juridisch) advies. Klachten die buiten de opleiding vallen Heb je een klacht die buiten de opleiding valt, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie. Denk bijvoorbeeld aan storende bouwwerkzaamheden tijdens toetsen, of een gebrek aan faciliteiten waardoor het studeren je onmogelijk wordt gemaakt. Wat moet je weten voordat je een klacht indient bij de klachtencommissie? Richt je bij iedere klacht altijd eerst tot de verantwoordelijke persoon. Dat kan je docent zijn of de opleidingscoördinator. Komen jullie er samen niet uit, ga dan voor een (vertrouwelijk) advies naar de decaan. Besluit je om een klacht in te dienen? Doe dat dan schriftelijk én uiterlijk zes weken nadat de klacht is ontstaan, via Houd er rekening mee dat je echt moet worden benadeeld door het probleem dat je aankaart. Houd er ook rekening mee dat je bij het indienen van de klacht de volgende onderdelen benoemt: - naam en adres - studentnummer - omschrijving van de klacht (en de data die van toepassing zijn) - (eventueel) schriftelijke stukken waarvan je denkt dat de commissie ze nodig heeft bij de beoordeling van de klacht - jouw eigen oplossing voor het probleem (hoe denk je zelf dat de klacht het beste kan worden opgelost?) Hangen jouw problemen samen met de sfeer op de hogeschool? Is er misschien sprake van een conflict met een medestudent of docent waar je niet uitkomt, of vind je dat een docent of medewerker zich grensoverschrijdend heeft gedragen? Neem dan contact op met de decaan (Kamer 6.24) of met een van de vertrouwenspersonen van onze hogeschool. Je kunt de vertrouwenspersonen een sturen via Huisregels Onze huisregels gaan over heel verschillende onderwerpen, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze het verblijf voor alle betrokkenen zo veilig, plezierig en overzichtelijk mogelijk maken. Wij gaan er van uit dat onze medewerkers en studenten respectvol met elkaar omgaan. Dat betekent dat we intimidatie, agressie en ander ongepast gedrag afwijzen. Verder kennen wij ook regels over het gebruik van het gebouw, regels rond intellectueel eigendom en regels die voortvloeien uit de Arbowet. Ga voor het volledige overzicht van de huisregels naar Sharenet. Ziek melden Op de middelbare school ben je gewend om je bij ziekte officieel af te melden. Op onze hogeschool hebben wij daar geen algemene regel voor. De vraag of je je wel of niet ziek meldt, hangt namelijk af van het soort afspraak dat je hebt. Ben je verhinderd voor een hoorcollege bijvoorbeeld, dan hoef je je niet af te melden. Maar heb je een één-op-één-gesprek met je studentbegeleider, of volg je een vak met aanwezigheidsplicht, dan meld je je natuurlijk wel even af. Soms verschillen de regels over ziekmelden ook tussen de opleidingen. Vraag daarom jouw studentbegeleider naar de regels die voor jou van belang zijn. Wie gaan er over de huisregels? Bij binnenkomst in onze hogeschool maak je als eerste kennis met de receptiemedewerkers. Zij vervullen ook de taak van huismeester. Een van die taken is: controleren of de huisregels goed worden nageleefd. Dat betekent dat de huismeester je kan aanspreken op ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld wanneer je als student de parkeergarage gebruikt (terwijl die alleen voor medewerkers is bedoeld), of als je koffie drinkt in het computerlokaal. Maar ook docenten en andere medewerkers van Windesheim kunnen jou wijzen op onze regels. De decaan speelt een belangrijke rol bij het naleven van onze gedragsregels. Wij gaan er van uit dat onze studenten en medewerkers respectvol met elkaar omgaan. Hoe vanzelfsprekend dat gedrag voor ons ook is, het kan gebeuren dat mensen zich er niet aan houden. Wat doe je dan? Wij streven naar een hogeschool waarin we elkaar op zulk gedrag kunnen aanspreken. Voel je je door iemand gekwetst, of vind je dat een docent of medewerker je zonder respect heeft behandeld? Denk dan niet dat het erbij hoort, maar spreek elkaar er op aan. Vind je dat in de betreffende situatie moeilijk, of wil je liever eerst met iemand praten die er neutraal tegenover staat? Dan kun je bij de decaan terecht. Je kunt hem bellen via: (088) , of mailen via windesheimflevoland.nl De decaan heeft geheimhoudingsplicht. (*) De rechten en plichten van studenten, cursisten en extraneï zijn verschillend. Let daar op als je het statuut raadpleegt

9 Hoe houden we de kwaliteit van ons onderwijs op peil? Kwaliteitszorg betekent voor ons dat we onze beloften nakomen. Wij zien graag dat iedereen die betrokken is bij een opleiding ook tevreden is over die opleiding. Om de tevredenheid te peilen, voeren we periodiek metingen uit, organiseren we jaarlijks een conferentie en doen we mee aan de studenten tevredenheidsmonitor. Hieronder lees je wat dat allemaal inhoudt. Metingen Om de tevredenheid te peilen over de inhoud, de organisatie en de voorzieningen van de opleiding, voeren we regelmatig metingen uit onder studenten, docenten en betrokkenen uit het werkveld. Zo worden bijvoorbeeld na afloop van iedere onderwijsperiode de modules geëvalueerd. Doe je mee aan deze metingen (vaak in de vorm van een enquête), dan heb je als student dus invloed op het beleid van de opleiding. De resultaten bespreken we met de opleidingscommissie en met de direct verantwoordelijke personen. De resultaten koppelen we terug in jouw opleidingscommunity op Sharenet. Gaat het specifiek over toetsen, dan stemmen we af met de examencommissie. Samen kijken we welke verbeterpunten er mogelijk zijn. Naast onze eigen metingen houdt de overheid ook iedere zes jaar een uitgebreide meting (een zogenaamde accreditatie) naar de kwaliteit van de opleidingen. Eerstejaarsonderzoek In november van ieder studiejaar nemen wij het Eerstejaarsonderzoek af. Via dat onderzoek willen we inzicht krijgen in: het keuzeproces van aankomend studenten de tevredenheid over onze voorlichting de eerste indruk van de opleiding Ben je eerstejaars? Dan word je voor dit onderzoek benaderd door de afdeling Marktonderzoek van onze hogeschool. De uitkomsten van de enquête delen we met je via Sharenet. Studenten tevredenheidsmonitor Ieder jaar vindt een vergelijkende enquête plaats die meet hoe tevreden studenten zijn over hun hogeschool: de Nationale Studenten Enquête (NSE). Alle hogescholen in Nederland doen eraan mee. Via deze belangrijke enquête kun je jouw mening geven over de opleiding die je volgt. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn: het niveau en de inhoud van het onderwijs de deskundigheid van docenten de voorbereiding op het beroep de faciliteiten de organisatie De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om de kwaliteit van onze hogeschool verder te verbeteren. Je kunt de uitkomsten teruglezen op Sharenet, in de keuzegidsen voor het HBO en in overzichten van landelijke bladen en tijdschriften. Werkveldconferentie Om het niveau van de opleiding hoog te houden, en om verbeterpunten nog eens goed met elkaar door te spreken, organiseren we ook jaarlijks een werkveldconferentie. Tijdens die conferentie zijn docenten aanwezig, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld. Wil je erbij zijn? Houd dan Sharenet in de gaten voor de datum waarop de conferentie dit jaar plaatsvindt

10 Student in Almere Wonen, werken, uitgaan, studeren: in Almere kan het allemaal. Maar wat zijn de leuke adressen? Ga daarvoor naar en lees wat medestudenten je zoal aanraden. Je vindt hier ook interessante kortingen voor studenten in Almere. De portal is speciaal ontwikkeld voor en door studenten. Student-ambassadeurs houden je via de website en de social media op de hoogte van interessante activiteiten en delen hun ervaringen met je. Lijkt het jou ook leuk ambassadeur te zijn van Almere en onze hogeschool? Stuur dan een mail aan: Studentenverenigingen Wil je van je studietijd een onvergetelijke tijd maken? Word dan lid van een van de studentenverenigingen. Er zijn er twee: Endzjin en Bazinga! Beide verenigingen organiseren gezellige feesten, excursies en studiebijeenkomsten. Ook geven ze korting bij sportclubs en andere organisaties in de stad. Kijk welke vereniging het beste bij je past via: en Comakership Meetingpoint Netwerken is nuttig en belangrijk, maar hoe pak je het aan? Hoe kom je in contact met bedrijven en hoe vinden ze jou? Of je nu contacten zoekt voor een Comakership of voor een leuke bijbaan, een netwerk is cruciaal. Daarom organiseren we een aantal keer per jaar het Comakership Meetingpoint. Via dit meetingpoint kun je in een ontspannen sfeer kennismaken met medewerkers van bedrijven en instellingen uit de omgeving. Daarnaast kun je er ook een comakeropdracht, -dienst of product presenteren. Kijk voor de datum van het eerstvolgende meetingpoint op WISE of op Roeivereniging Pampus Wil je de omgeving van Almere verkennen vanaf het water? Misschien is een lidmaatschap van roeivereniging Pampus dan iets voor jou. Pampus geeft studenten 50 euro korting op de jaarlijkse contributie van 245 euro. Je vindt het clubhuis en de botenloodsen aan de Lange Wetering, Verlaatweg 7. De vereniging heeft boten voor ieder roeiniveau en ze organiseren zowel toertochten als wedstrijden. Kijk ook eens op de uitgebreide website van Pampus: Poppodium De Meester Amsterdam heeft Paradiso, Den Haag heeft Het Paard en Almere heeft De Meester. Podium De Meester ligt vlak achter de Grote Markt, aan de Rentmeesterstraat 2. Er is een concertzaal en een kleine zaal, oefenruimtes en een café. Kortom: dé plek waar je terecht kunt voor al je popconcerten, workshops, jamsessies, cursussen en nog veel meer. Per jaar organiseert De Meester ruim 200 verschillende activiteiten. Kijk voor het actuele programma op: of mail: Museum De Paviljoens Almere kent ook een bijzonder museum voor hedendaagse kunst: De Paviljoens. Wil je een indruk krijgen van het museum, kijk dan op de website: Je vindt het museum aan de Odeonstraat 3. Windesheim Flevoland Podium De Living heeft vanaf 1 september iets nieuws: Het Windesheim Flevoland Podium. In onze eigen huiskamer op de zesde verdieping kun je workshops volgen of meedoen aan jamsessies. Er is onder meer keuze uit: fotografie en presentatie, theaterimprovisatie en camera-acteren en presenteren. Wie de smaak te pakken heeft, kan zijn talenten ook laten zien tijdens een optreden elders in de stad. Meld je aan bij De Living, via Almeerse Hockeyclub Bij de Almeerse Hockeyclub kan iedereen presteren op zijn eigen niveau. Sportiviteit, gezelligheid, betrokkenheid en prestatie gaan bij deze jonge club hand in hand. Kijk voor meer informatie over de vereniging op of stel een vraag via Je vindt de club op sportpark Klein Brandt, aan de Muziekdreef. Bakker Bart Speciaal voor studenten heeft Bakker Bart het broodje van de maand bedacht. Op vertoon van je studentenkaart kun je voor een speciale prijs een lekker broodje en drankje kopen. Je vindt de bakker in het stadscentrum, aan Forum 1. Meer weten? Wil je meer weten over Almere Studentenstad? Volg dan de informatieschermen in de hal, kijk op WISE, of bezoek Vragen, ideeën of tips, kun je mailen naar Frédéric Tonnon van Windesheim Flevoland: windesheimflevoland.nl

11 Windesheim Flevoland Hospitaaldreef RC Almere Like ons op Facebook Word vrienden op Hyves Volg ons op Twitter Colofon Deze studiegids is een uitgave van Windesheim Flevoland zomer Alle rechten voorbehouden

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/ Welkom op de open dag Vrijdag 27 januari van is er weer een open dag voor voltijdopleidingen. Om je goed te kunnen voorbereiden vind je hier de printversie van het programma (zorg er wel voor dat je je

Nadere informatie

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking. www.windesheimflevoland.nl. Windesheim Flevoland 1

Studeren met een functiebeperking. www.windesheimflevoland.nl. Windesheim Flevoland 1 Studeren met een functiebeperking www.windesheimflevoland.nl Windesheim Flevoland 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding pag. 3 Studentendecaan pag. 4 Rechten en plichten geregeld pag. 6 Voorzieningen en

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Onderwijs 2016-2017 KOM WINDESHEIMFLEVOLAND.NL/ONDERWIJS NAAR DE HOGESCHOOL VOOR LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS (PABO) / TEACHERS COLLEGE

Onderwijs 2016-2017 KOM WINDESHEIMFLEVOLAND.NL/ONDERWIJS NAAR DE HOGESCHOOL VOOR LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS (PABO) / TEACHERS COLLEGE Windesheim zet kennis in werking Onderwijs 2016-2017 1 WINDESHEIMFLEVOLAND.NL/ONDERWIJS KOM NAAR DE HOGESCHOOL VOOR LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS (PABO) / TEACHERS COLLEGE Informatie voor jou INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij ons

Nadere informatie

Welkom bij onze Open Avond

Welkom bij onze Open Avond Welkom bij onze Open Avond Hartelijk welkom bij de Open Avond van Hogeschool Inholland Haarlem. Alle opleidingen presenteren zich vanaf 17:00 tot 20:00 uur aan je. In dit programma vind je alle activiteiten

Nadere informatie

Welkom bij De Jutters

Welkom bij De Jutters Praktische informatie Waar kan ik meer informatie vinden? Wil je meer weten over, ben je benieuwd naar ons team of wil je informatie over jouw problemen? Je leest en ziet er meer over op onze website:

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

DISCOVER YOUR POWER WITH HZ OPEN DAG PROGRAMMA

DISCOVER YOUR POWER WITH HZ OPEN DAG PROGRAMMA DISCOVER YOUR POWER WITH HZ OPEN DAG PROGRAMMA WELKOM BIJ DE HZ RONDLEIDINGEN DOOR DE HOGESCHOOL HZ-studenten verzorgen vanuit het Atrium rondleidingen langs de algemene voorzieningen, zoals de mediatheek,

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Studeren met een. functiebeperking

Studeren met een. functiebeperking Studeren met een functiebeperking OPTIMAAL STUDEREN AAN DE CHE! Vaak heb je geen hulp nodig, maar soms is een duwtje in de rug prettig! 2 Wat is een functiebeperking? Waarschijnlijk denk jij bij het woord

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. Versie 11 mei Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les?

Veel gestelde vragen. Versie 11 mei Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les? Veel gestelde vragen Versie 11 mei 2017 1. Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les? Onderstaand vind je de lesdagen per opleiding en leerjaar. Let wel; dit betreft het studiejaar

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

Topsport en studie op Windesheim

Topsport en studie op Windesheim Topsport en studie op Windesheim 2016-2017 Om naast je studie op topniveau te kunnen sporten is het vaak nodig het één en ander te regelen, zowel bij je sport als bij je opleiding. Voor alle sporten zul

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Studiehandleiding. Positieve psychologie

Studiehandleiding. Positieve psychologie Studiehandleiding Positieve psychologie Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, augustus 2012 001204582 2012, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

Jouw weg naar het hoger onderwijs

Jouw weg naar het hoger onderwijs Jouw weg naar het hoger onderwijs Inspiro_folder_v1.indd 1 INSPIRO COLLEGE.BE Ben je ook zo nieuwsgierig naar je nieuwe school? Hoe je er gaat leren en welke nieuwe vrienden en vriendinnen je gaat krijgen?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Morgen begint vandaag

Morgen begint vandaag Morgen begint vandaag Infoavond 28 maart 18.00-21.00 uur Welkom! Ontdek tijdens de Infoavond jouw reguliere of flexibele bachelor- of masteropleiding, associate degree of cursus. Oriënteer je op de infomarkt,

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 31 mei Arnhem Open Avond voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoudsopgave Algemeen programma studiekeuze Direct aanmelden op de Open Avond 4 HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Ouderavond 5Havo. 5Havo en dan..? 4 oktober 2017

Ouderavond 5Havo. 5Havo en dan..? 4 oktober 2017 Ouderavond 5Havo 5Havo en dan..? 4 oktober 2017 Hallo,. 2 Programma Decanaat Oriënteren, verkennen, beslissen Aanmelding Studiefinanciering en kosten Dedecaan.net Tijdspad 3 Goed kiezen, waar loop je tegenaan?

Nadere informatie

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie.

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Inleiding Deze brochure is bedoeld voor (aspirant) studenten met een functiebeperking. Studeren met een functiebeperking is vaak niet eenvoudig. Zo kan een chronische ziekte vermoeidheid en pijn veroorzaken

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

Mijn kind gaat studeren

Mijn kind gaat studeren Voor ouders en verzorgers studeren Mijn kind gaat studeren Tips en trucs om uw kind te ondersteunen bij het vinden van een passende studie Windesheim zet kennis in werking Mijn kind gaat studeren Uw kind

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Medewerker Maatschappelijke Zorg

Medewerker Maatschappelijke Zorg Welzijn niveau 3 Medewerker Maatschappelijke Zorg LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar* Harderwijk, Lelystad, Raalte en Zwolle** * Mogelijkheid tot versneld afronden ** Harderwijk: Westeinde 33 / Lelystad: Het

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 18 november Arnhem Open Dag voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoud Algemeen programma studiekeuze HAN Studiesucces 4 HAN VoorlichtingsCentrum (HVC) 4 1-op-1 gesprek met

Nadere informatie