Duurzaamheidsverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsverslag 2012"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsverslag 2012

2 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier wil Cofely duurzaam ondernemen. Dat betekent ook dat we transparant zijn over onze eigen impact op het milieu. In 2012 ondernamen we veel activiteiten om onze duurzame doelstellingen te bereiken. Daarover leest u meer in dit Duurzaamheidsverslag Ons verhaal Mens7 Milieu 3Markt Maatschappij

3 Ons verhaal Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu 3

4 Ons verhaal Duurzaam groeien Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier wil Cofely duurzaam ondernemen. Dat betekent ook dat we transparant zijn over onze eigen impact op het milieu. In 2012 ondernamen we veel activiteiten om onze duurzame doelstellingen te bereiken. Daarover leest u meer in dit Duurzaamheidsverslag Onze inspanningen werpen hun vruchten af: in 2012 verminderden we onze CO 2 -footprint met 27% ten opzichte van Dat is 38% ten opzichte van Dit mooie resultaat betekent dat we onze doelstelling om de CO 2 -uitstoot in 2015 met 15% te verminderen ten opzichte van 2009 nu al ruimschoots hebben behaald. Richtlijnen GRI We houden ons bij dit verslag aan de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. GRI wil dat alle organisaties rapporteren over duurzaamheid. Met haar Sustainability Reporting Framework bewerkstelligt GRI meer transparantie. Daar draagt Cofely met dit Duurzaamheidsverslag graag aan bij. medewerkers een podium om duurzame tips, ideeën en initiatieven uit te wisselen via een online platform. Sinds november 2012 zijn hier al meer dan 50 goede ideeën op geplaatst. Bijvoorbeeld de toepassing van waterloze urinoirs in kantoren van Cofely. Nog verder vooruit in 2013 Naast terugblikken op 2012, kijken we in dit duurzaamheidsverslag ook vooruit naar In 2013 en verder leggen we samen met GDF SUEZ nog meer de focus op duurzame energie. Daarbij kijken we ook buiten de grenzen van ons eigen bedrijf. Hoe kunnen we als technologie-experts bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken over duurzaamheid, zoals de vraag naar gebiedsgebonden energieneutrale oplossingen (GEN). Zo werken we ook in 2013 weer elke dag aan het waarmaken van onze pay-off ver vooruit in duurzame technologie. Oplossingen voor duurzame ambities klanten In 2012 introduceerden we een aantal nieuwe oplossingen die de duurzame ambities van klanten ondersteunen. Zo startten we voor gemeente Rotterdam met het verzorgen van technologische oplossingen rond elektrisch vervoer. Ook introduceerden we LNG als duurzame brandstof voor de transportsector. Om de inzet van LNG in Nederland verder te bevorderen, investeren we de komende jaren ook in LNG-tankstations. Duurzaamheid op de voorgrond Zonder de ideeën van medewerkers en de slagkracht van klanten kunnen we de wereld niet veranderen. Daarom riepen we in 2012 onze klanten, top en medewerkers op om persoonlijk bij te dragen aan onze duurzaamheidsdoel stellingen. Zo biedt ons interne programma Ik ben ver vooruit Han Blokland, CEO Cofely Nederland NV Over Cofely Cofely is de grootste technische dienstverlener van Nederland en het belangrijkste merk van GDF SUEZ Energy Services. We laten techniek werken voor onze klanten. Met onze kennis helpen we u graag om het beste uit uw bedrijf te halen, te groeien, een hoog rendement te behalen en tegelijkertijd te werken aan duurzaamheid. 4

5 Ons verhaal. Visie en strategie Verantwoorde duurzame groei, daar wil Cofely aan bijdragen. Onze organisatie draait om mensen, we dragen bij aan de verbetering van het milieu, zorgen voor een verantwoorde keten en zijn betrokken bij onze omgeving. Denken aan de toekomst, dat betekent denken aan duurzaamheid. De groeiende wereldbevolking en toenemende behoefte aan energie leggen een grote druk op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, investeert Cofely in verantwoorde, duurzame groei. We vinden het daarbij belangrijk om verantwoord om te gaan met schaarse grondstoffen. Technologie kan hieraan een enorme bijdrage leveren. Cofely is voorloper in het bedenken en realiseren van duurzame oplossingen. We trekken duurzaamheid daarbij graag breder: gezondheid, veiligheid en aandacht voor het milieu staan nooit ter discussie. Kennis delen over duurzaamheid Cofely wil duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu. Maar we willen ook onze stakeholders helpen om die duurzame groei te realiseren. We streven naar transparantie in onze bedrijfsvoering en zijn altijd in gesprek met klanten, leveranciers, maatschappelijke partijen en overheden. Zodat we op ieder moment kunnen reageren op huidige en toekomstige behoeften. Zo werken we aan slimmere, betere en meer duurzame oplossingen voor onze klanten. We motiveren en inspireren elkaar om steeds nieuwe samenwerkingen en kansen te vinden. Ook dragen we bij aan de leefbaarheid in de plaats of regio waaraan we verbonden zijn. We formuleren met regelmaat nieuwe MVO-doelen en geven eerlijke en heldere informatie over de vorderingen. Gezamenlijk verantwoordelijk voor duurzaamheid Het Executive Team van Cofely borgt het duurzaamheidsbeleid van Cofely. Het laat de meerjarige doelstellingen vaststellen, beoordeelt jaarlijks de voortgang en stelt het beleid eventueel bij. De CEO is directievertegenwoordiger voor het milieumanagementsysteem. Daarmee draagt hij als hoogste operationeel verantwoordelijke ons duurzaamheidsbeleid uit. De CEO is verantwoordelijk voor veiligheid, als onderdeel van HSE. De Directeur HR is verantwoordelijk voor welzijn, respect voor arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Samen met de CEO en de Directeur HR voeren de COO s het overleg met medewerkersvertegenwoordigingen en stakeholders. Bij iedere bedrijfsbeslissing zoeken we samen naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit. Streven naar duurzaamheid Cofely streeft naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk en een reductie van de CO 2 -uitstoot van 15% in 2015 ten opzichte van Hierbij is energy efficiency uitgangspunt voor ons dagelijks werk: we benutten beschikbare energiebronnen optimaal en besparen energie, waar mogelijk. Ook willen we onze productie zo schoon mogelijk maken. Hiervoor maken we onder meer afspraken met leveranciers en afnemers over de sociale en milieuaspecten van inkoop, productie, transport en gebruik van producten en diensten. Werken volgens (inter)nationale (mensen)rechten Cofely bevordert verder vitaliteit, inzet en ontwikkeling van medewerkers. We streven naar diversiteit in ons personeelsbeleid en houden ons daarbij aan de verplichtingen uit het Nederlands, Europees en internationaal recht. Ook leven we de standaarden van GDF SUEZ na, zoals de Environmental Charter en Ethics Guidelines for Commercial Relations. We houden ons aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Burgerrechten, Politieke rechten, Economische, Sociale en Culturele rechten uit de Conventie van de Verenigde Naties. Dit geldt ook voor de kernconventies van de International Labour Organization (ILO) en andere verklaringen die voor Nederland gelden. 5

6 Ons verhaal GDF SUEZ Duurzame ontwikkeling vormt de kern van de strategie van GDF SUEZ. De groep streeft daarbij altijd naar de beste oplossing voor stakeholders en medewerkers. Cofely is het belangrijkste merk van GDF SUEZ Energy Services, een van de 6 business units van GDF SUEZ. Deze business unit telt medewerkers en realiseerde in 2012 een omzet van 14,7 miljard euro. Cofely Nederland maakt deel uit van de Benelux-organisatie van GDF SUEZ Energy Services. Binnen GDF SUEZ Energy Services Benelux werken medewerkers die goed zijn voor een omzet van 2,9 miljard euro in Cofely Nederland had in 2012 circa medewerkers en behaalde een omzet van 1,1 miljard euro. Grootste energieleverancier ter wereld GDF SUEZ, met het hoofdkantoor in Parijs, is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. De productie en dienstverlening van GDF SUEZ omvat de volledige elektriciteits- en aardgasketen; van winning tot en met de verantwoorde inzet ervan. De organisatie heeft wereldwijd circa mensen in dienst. In 2012 behaalde GDF SUEZ een omzet van 97 miljard euro. GDF SUEZ levert efficiënte en innovatieve oplossingen aan particulieren, overheden en ondernemingen. Hiervoor maakt de organisatie gebruik van een diverse gasbevoorradingsportefeuille, een flexibel productiepark met lage CO 2 -uitstoot en unieke expertise in 4 kernsectoren: LNG (vloeibaar aardgas), services op het gebied van energie-efficiëntie, onafhankelijke elektriciteitsproductie en milieudiensten. Duurzame groei centraal Als internationale marktleider staat GDF SUEZ voor grote economische, sociale, demografische en milieugerelateerde uitdagingen. De kern van het duurzaamheidsbeleid van GDF SUEZ is om economische prestaties, sociale gelijkheid en bescherming van het milieu met elkaar in overeenstemming te brengen. Hierbij richt de groep zich op het bevorderen van gelijke kansen, toegang tot energie ook voor hen die dat nu niet hebben en het vermijden of opvangen van klimaatverandering. Bij alle activiteiten staat duurzame groei centraal en streeft GDF SUEZ naar de beste oplossing voor stakeholders en medewerkers. GDF SUEZ Duurzaamheidsverslag Meer informatie over de visie, strategie en activiteiten op het gebied van duurzaamheid van GDF SUEZ vindt u in het duurzaamheidsverslag. 6

7 Mens Onze organisatie draait om mensen 7

8 Mens Onze organisatie draait om mensen Onze organisatie draait om mensen. Een duurzame aanpak van veiligheid, gezondheid en HR-beleid vormt daarom de basis van ons beleid. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, daar streven we bij Cofely voortdurend naar. We hebben dat vastgelegd in een specifieke beleidsverklaring Veiligheid & Gezondheid. Doordat we ons bewust inspannen voor veilig werken, laten onze ongevallencijfers al jaren een dalende trend zien. In 2012 realiseerden we zelfs de beste veiligheidscijfers in onze geschiedenis. We blijven ons inspannen om elk vermijdbaar incident te voorkomen, want ongevallen zijn voor ons onaanvaardbaar. In 2012 werkten we op verschillende manieren aan de versterking van onze veiligheidscultuur. De toepassing van het programma Alerta is daarvan een goed voorbeeld. Doelstellingen tot en met 2015 Veilig en gezond werk zonder ongevallen Invulling Quality of Work-programma van GDF SUEZ Belangrijke rol voor duurzaamheid bij werving nieuwe medewerkers Informeren medewerkers over het belang van duurzaam handelen voor henzelf, het bedrijf en de maatschappij en stimuleren van initiatieven op dit gebied Steeds blijven ontwikkelen Ook startten we in 2012 een project strategische personeelsplanning. Door strategisch te plannen, bereiden we ons goed voor op een grote uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers die naar verwachting over 3 jaar begint. Menselijke verhoudingen, toekomstperspectief, persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing gelden in ons personeelsbeleid als primaire uitgangspunten. Dus zorgen wij actief voor een goede levenskwaliteit op het werk. We voeren een open dialoog met onze sociale partners en zijn aanspreekbaar op ons beleid. Bovendien hebben veel Cofely ers zelf goede ideeën over duurzaam handelen. Die duurzame ideeën delen we met elkaar via het interne online platform Ik ben ver vooruit. 8

9 Mens Veilig en gezond Cofely werkt continu aan een veilige en gezonde situatie voor medewerkers en klanten. Met succes. Met 1,68 verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren was 2012 voor Cofely het veiligste jaar ooit. Cofely besteedt veel aandacht aan veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld via trainingen voor medewerkers, het actief opsporen van risico s en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn met Hearts & Minds. Dit programma richt zich op bewustwording rond veiligheid bij medewerkers. De uitgangspunten hebben we vastgelegd in de Beleidsverklaring Veiligheid & Gezondheid. Ook voldoen we aan de VCA, VAC Petrochemiecertificatie en BRL6010. Steeds minder ongevallen In 2012 hadden we de minste ongevallen ooit. Onder het eigen personeel leidden 17 ongevallen tot verzuim. Dat is per miljoen gewerkte uren 1,68 ongevallen, een halvering van de 3,17 ongevallen in Ook de hoeveelheid verzuim bij ongevallen nam af. Deze ernstgraad berekenen we binnen GDF SUEZ in verloren manjaren per miljoen gewerkte uren en daalde van 0,08 naar 0,06. Inclusief ingeleende medewerkers kwam het cijfer voor ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren uit op 1,93, wat ook onze beste score ooit is. Werkgerelateerde sterfgevallen deden zich niet voor. Door arbeidsongevallen verloren we 644 dagen. Het verzuimcijfer bleef in 2012 met 4,1% stabiel. Beschermengel beloont veiligheidsgedrag We blijven werken aan een nog grotere veiligheid en gezondheid. Zo startten we in 2012 met de veiligheidscampagne Alerta, als aanvulling op Hearts & Minds. Beschermengel Alerta maakt medewerkers bewust van wat ze normaal doen om veilig te werken. Het gaat dus niet om een waarschuwing voor onveilig gedrag, maar juist om een beloning voor positief veiligheidsgedrag. Het programma werd genomineerd voor de Veiligheidsbewustzijnprijs van VeiligheidNL. Inzicht in incidenten Met moederbedrijf GDF SUEZ maakten we in 2012 afspraken over levensreddende maatregelen, die dodelijke ongevallen moeten voorkomen. Die ongevallen hebben we gelukkig niet bij Cofely, en dat willen we zo houden met deze regels. Bovendien namen we een centrale database voor incidenten in gebruik. Zo hebben we een goed inzicht in incidenten van collega s. De analyse van oorzaken wordt daardoor makkelijker en geeft collega s direct zicht op ongevallen in andere bedrijven. Hero Boonstra, Corporate HSE Manager Cofely Nederland Ik ben bijzonder blij met de veiligheidsresultaten van Daarmee zetten we de trend van een steeds grotere veiligheid voort. Alle mensen die het werk uitvoeren en de mensen die sturen op veiligheid, verdienen daarvoor een schouderklop. Dat neemt niet weg dat er nog steeds ongevallen plaatsvinden. Elk ongeval is er 1 te veel. Mijn ideaal is om op 0 ongevallen uit te komen. Dat is niet makkelijk, maar wel mogelijk. In 2013 gaan we er weer hard aan werken om dit doel te bereiken. 9

10 Mens Levenskwaliteit In 2012 was het totale personeelsbestand vertegenwoordigd in formele geza - menlijke arbocommissies. Hierin zijn de ondernemingsraden, de specialisten HSE (health, safety en environment) en het management vertegenwoordigd. Op 11 oktober 2012 organiseerden we het Cofely H&S seminar waar 60 deelnemers bespraken hoe ze de veiligheid binnen Cofely nog meer kunnen verbeteren. We hebben arbeid en gezondheid opnieuw op de kaart gezet door te beginnen met een systematische aanpak van complex zeer langdurig verzuim. Daarnaast zijn er bij de Cofely-bedrijven 4 preventieprogramma s gestart om gezondheid te bevorderen. Deze lopen door in Ongevalscijfers ,24 9,75 Verzuimongevalfrequentie eigen medewerkers Verzuimongevalfrequentie ingeleende medewerkers Verzuimongevalfrequentie eigen medewerkers en ingeleende medewerkers 8 7,54 6 5,33 6,03 5,08 6,14 4,89 5,53 4, ,61 3,82 2,45 1,90 2,29 3,17 3,66 3,21 1,68 2,85 1,93 Target Ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren, ook bekend als Taux Frequence (TF), Injury Frequency (IF) of Lost time injury frequency (LTIF) Ernstgraad (TG/SR) 0,16 0,16 0,12 0,08 0,04 0,11 0,09 0,09 0,05 0,08 0,06 0,10 Target , Totaal dagen verzuim als gevolg van ongevallen * 1000 / totaal gewerkte uren, ook bekend als Taux Gravite, Severity Rate. 10

11 Mens Personeel en diversiteit Cofely verwacht dat over 3 jaar een aanzienlijke uitstroom begint van pensioengerechtigde medewerkers, die zeker 15 jaar aanhoudt. Met strategische personeelsplanning bereiden we ons hier proactief op voor. Medewerkers van Cofely vallen onder de CAO Metaal en Techniek. Bij onze opzegtermijnen gaan we uit van de wettelijke eisen en de afspraken in de cao. Het personeelsbestand van Cofely bleef in 2012 nagenoeg gelijk. Cofely had eind medewerkers (6.121 fte s), tegenover (6.152 fte s) een jaar eerder. Voor 2013 verwachten we dat het aantal fte s in lijn blijft met Het natuurlijke verloop was gering voor onze branche: 5,75%. In onzekere tijden kiezen werknemers nog meer voor de zekerheid van een stabiele en vertrouwde werkgever. Strategische personeelsplanning In 2012 doorliep Cofely een verbetertraject voor recruitment en kregen we het eerste inzicht voor strategische personeelsplanning. Over 3 jaar verwacht Cofely een grote uitstroom van werknemers die met pensioen gaan, en dat loopt de komende 15 jaar steeds verder op: tot ruim medewerkers. Daarom plannen we vanaf 2013 verder in de toekomst. We brengen de globale behoefte aan technici en specifieke kwalificaties in kaart tot 5 jaar vooruit en zorgen dat we geschikte kandidaten eerder in het vizier hebben, zodat we vacatures sneller kunnen invullen. Daarnaast richten we ons op interne mobiliteit. Om interne mobiliteit te bevorderen, publiceert Cofely met ingang van 1 januari 2013 alle vacatures eerst 2 maanden intern, voor ze extern worden gepubliceerd. Diversiteit en kansen Aandeelhouder GDF SUEZ ondertekende in juni 2012 een nieuw Europees akkoord, dat de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevordert. GDF SUEZ streeft hiermee naar een evenwichtigere zetelverdeling in de Raad van Commissarissen. Vanzelfsprekend staat Cofely achter deze ambitie. Maar we realiseren ons ook dat de aard van de met name operationele werkzaamheden, van Cofely een mannenbedrijf maken. We zien dat vooral mannen geïnteresseerd zijn in een baan bij Cofely, ook omdat heel weinig vrouwen een technische opleiding kiezen. Met die kanttekening streven we naar een betere man-vrouwverhouding in ons personeelsbestand. Verhouding tussen aanvangssalaris en minimumloon De spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties is 130%. Overleg en inspraak Elk bedrijf van Cofely heeft een ondernemingsraad. Daarnaast is er een centrale ondernemingsraad (COR) die 6 keer per jaar overlegt met de directie. De notulen van deze vergadering zijn openbaar en worden gepubliceerd op het intranet MyConnect. De Commissie Sociaal Beleid & Arbeidsvoorwaarden/Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu (SBA/VGWM) praat regelmatig met de Director HRM, Hoofd Arbeidszaken en Corporate Manager Health, Safety & Environment over de onderwerpen die hieruit voortkomen. Zoals privacywetgeving versus de legitimatieplicht van medewerkers. De Financieel Economische Commissie bespreekt 6 tot 8 keer per jaar de financiële stand van zaken met de Chief Financial Officer. De begeleidingscommissie heeft 6 tot 8 keer per jaar een vertrouwelijk gesprek met de CEO, Director HRM en de Jurist Arbeidszaken. Meestal gaat dit over de procedures en afspraken rond adviseringstrajecten. Ook overleggen we geregeld met klanten, overheden, aandeelhouders en kapitaalverstrekkers, leveranciers, medewerkers en vakbonden. 11

12 Mens Type dienstverband Instroom en uitstroom medewerkers per leeftijdsgroep Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Vast dienstverband Trainee/leerling 1% 93% 6% Instroom Uitstroom < Personeelssamenstelling naar geslacht Man Vrouw 92% 8% Personeelssamenstelling naar leeftijdsgroep < % 22% 2% 17% 18% 27% Instroom absoluut: 834 Uitstroom absoluut: 876 Leeftijds- Saldo in- en Saldo in- en groep uitstroom absoluut uitstroom relatief < % % % % % % % % % % Totaal % 12

13 Mens Investeren in ontwikkeling Het HR-beleid van Cofely richt zich op medewerkers die hun vak verstaan, over de grenzen van het eigen vakgebied willen heenkijken en zich verder willen ontwikkelen. Cofely wil met deze medewerkers in contact komen. We willen ze verbinden aan onze organisatie en handvatten bieden waarmee zij zich voldoende blijven ontplooien en aansluiting houden bij de organisatie die zich in een steeds sneller veranderende omgeving bevindt. Daarvoor bieden we onder meer een uitgebreid aanbod aan opleidingen. Management development Het is belangrijk dat wij onze leiders van morgen zelf opleiden en ontwikkelen zodat er voldoende interne doorstroom mogelijk is. We ontwikkelden daarvoor een aantal management development-programma s (MD). Ook maken we gebruik van de programma s van GDF SUEZ University. Opleidingen De ontwikkeling van medewerkers bij Cofely richt zich op een aantal pijlers: veiligheid, techniek en algemene bedrijfsvoering (onder andere projecten en management). Ieder jaar maakt elk Cofely-bedrijf een opleidingsplan. Daarin staat wie welke opleiding gaat volgen en welk budget daarvoor beschikbaar is. De opleidingen variëren van een cursus bedrijfshulpverlening tot een masteropleiding aan de universiteit. Leidinggevende en medewerker maken daarover afspraken. Sommige onderdelen zijn verplicht, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en techniek. In 2012 was het aantal opleidingsuren per werknemer gemiddeld 25. Nieuwe Leergang Projectmanagement Omdat projecten steeds complexer worden, neemt ook het belang van uitstekend en uniform projectmanagement toe. In 2012 startten we met 2 pilots voor een nieuwe Leergang Projectmanagement. Voor de leerstof gebruiken we kennis en ervaring uit de Cofely-praktijk; de trainers komen uit ons eigen bedrijf. In 2013 en 2014 bieden we de nieuwe leergang aan aan alle 300 projectleiders en projectmanagers van Cofely. Elly Camfferman, Management Development Officer Cofely Nederland Stilstand is achteruitgang voor een organisatie. Dat geldt ook voor de medewerkers in de organisatie. Daarom is ontwikkeling onontbeerlijk. Ik vind het ontzettend belangrijk dat interne doorstroom zo optimaal mogelijk is georganiseerd. Toekomstige leiders komen bij voorkeur uit onze eigen organisatie. Management Development draagt daar aan bij, maar ook een jaarlijkse people review, waarbij we bekijken waar iemand staat en hoe hij kan doorgroeien. Ik geloof in de kracht van het samenspel tussen leidinggevenden, HR, de afdeling Management Development én de medewerker zelf. Zij staan immers zelf aan het roer van hun loopbaan. 13

14 Mens Traineeships Een van de MD-programma s is het Traineeprogramma. In 2012 startten 21 nieuwe collega s als trainee. Kandidaten hebben een hbo- of woopleiding afgerond en maximaal 2 jaar relevante werkervaring. Trainees bij Cofely oriënteren en ontwikkelen zich zo breed mogelijk. Ze leren in 2 jaar alle facetten van het bedrijf kennen. Zo kunnen ze hun ambities en interesses ontdekken en bouwen aan een netwerk binnen de organisatie. Het uit eindelijk doel is dat zij doorstromen binnen de organisatie en een sleutelpositie vervullen. Opleidingsuren 2012 Gem. aantal uren per werknemer Direct 24,7 Projecten Gebonden Indirecten 30,1 Indirect 11,9 Totaal 25 14

15 Mens Quality of Werken met plezier had in 2012 extra aandacht. Cofely vertaalde daarvoor Quality of een programma van GDF SUEZ, in Nederlandse aandachtspunten. Van een dagelijks compliment en een luisterend oor tot een goed bedrijfsrestaurant en teamuitjes: het zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat mensen het naar hun zin hebben op het werk. En waarmee risicosituaties te beperken zijn. GDF SUEZ vatte al deze factoren in 2012 samen onder de noemer Quality of Als onderdeel hiervan analyseerden en checkten we het sociale beleid van Cofely. Analyse sociaal beleid Een speciale werkgroep ging na welke punten van Quality of in Nederland al worden opgepakt en welke nog niet. Daarbij bleek dat Cofely al veel heeft geregeld, maar dat niet alles optimaal ingevoerd is of benut wordt. Zo hebben we een uitgebreid beoordelingssysteem, waarbij medewerkers 3 keer per jaar om de tafel gaan om hun ontwikkeling te bespreken met hun leidinggevende. Deze methode wordt nu overal ingezet. We zien het als vervolgopdracht om de kwaliteit en diepgang van deze gesprekken aan te scherpen. In gesprek met medewerkers en klanten Naast strategische personeelsplanning pakten we 2 andere speerpunten op in 2012: de invoering van leiderschapsprogramma s en de optimalisatie van het beoordelingsproces. Voor de leiderschapsprogramma s zijn we gestart met het ontwikkelen van een aantal nieuwe trainingen. De optimalisatie van het beoordelingsproces moet in samenspraak met de ondernemingsraad vorm krijgen. Via rondetafelgesprekken met medewerkers achterhalen we wat er bij hen leeft. Deze dialoog gaan we ook aan met onze klanten en andere stakeholders: wat vinden zij belangrijk en wat verwachten ze van ons? 5 speerpunten Uiteindelijk kwamen er 5 speerpunten naar voren die Cofely de komende jaren gaat aanpakken: - de invoering van leiderschapsprogramma s op elk niveau; - optimalisatie van het beoordelingsproces; - professionele en operationele dwarsverbanden onderhouden en realiseren (meer contact tussen medewerkers die op hetzelfde vlak werken); - strategische personeelsplanning; - de opzet van een medewerkersmotivatie-onderzoek en het opnemen van welzijn in de risico-inventarisatie en evaluatie. Inez Kooij, Management-assistente Cofely Nederland Ik heb meegewerkt aan de analyse van het sociaal beleid. Opvallend daarbij vond ik dat we al veel geregeld hebben. Maar in de dagelijkse hectiek is daar niet altijd aandacht voor. Dat moet veranderen. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je goed met je collega s communiceert. Dat moet een vast onderdeel zijn van je werk. Ik hoop dat dankzij de speerpunten die we nu oppakken uiteindelijk meer mensen met plezier en betrokkenheid naar hun werk gaan. 15

16 Mens Ik ben ver vooruit Veel Cofely ers hebben goede ideeën over duurzaam handelen. Die ideeën delen we met elkaar via het interne programma Ik ben ver vooruit. Ik ben ver vooruit stimuleert medewerkers om duurzame tips, ideeën en initiatieven uit te wisselen via een online platform. Zo zien en ervaren Cofely ers welke voordelen duurzaam handelen oplevert voor zichzelf, voor ons als bedrijf en voor onze klanten. Het programma werd gelanceerd in november De titel is een verwijzing naar onze slogan ver vooruit in duurzame technologie. Tientallen ideeën Sinds november brachten meer dan collega s een bezoek aan het online platform, maakten 250 Cofely ers een account aan en zijn er al meer dan 50 ideeën gepost. Bijvoorbeeld tips om Cofely groener te maken, zoals rijden op groen gas, elektrische scooters aanschaffen, tijdschakelaars plaatsen op koffieapparaten en vermindering van het papiergebruik. Ook deelden Cofely ers tips om thuis energie te besparen, bijvoorbeeld met zonnepanelen, een klik-aan-klik-uit-setje om het probleem van sluipstroom op te lossen en het lager zetten van de maximale temperatuur van je hr-ketel. Duwtje in de juiste richting Opvallende ideeën kunnen rekenen op ondersteuning van het Team Duurzaamheid. Dit team van enthousiaste collega s is aanjager en ambassadeur van Ik ben ver vooruit. Zij ondersteunen ideeën, maken goede ideeën zichtbaar en geven ze (zo nodig) een duwtje in de juiste richting. Minder papier, meer zonnepanelen Een van de ideeën die we nu oppakken, is de veel voorgestelde vermindering van het papierverbruik door minder per post te versturen en meer digitaal te communiceren. Een ander idee dat veel is gedeeld, is de aanschaf van zonnepanelen via Cofely. Cofely Zuid Nederland is al in een vergevorderd stadium met het selecteren van leveranciers die de levering en wellicht ook de installatie kunnen faciliteren. Energy Battle 2013 In 2013 gaan we door met Ik ben ver vooruit. We blijven collega s attenderen op de uitwisseling van duurzame ideeën. Daarnaast komt er aan het einde van het jaar een Energy Battle. Teams van Cofely ers strijden hierin om de titel van energiezuinigste team door thuis zo veel mogelijk energie te besparen. 16

17 Milieu Impact op het milieu verkleinen 17

18 Milieu Impact op het milieu verkleinen We brengen de impact die ons werk heeft op het milieu nauwgezet in kaart. Zo kunnen we maatregelen nemen, om nadelige effecten voor het milieu structureel te verminderen. In 2012 verminderden we onze CO 2 -uitstoot met 27% ten opzichte van Een goed resultaat dat we kennen dankzij de berekening van onze CO 2 -footprint. Omdat we onze footprint al sinds 2009 meten, kunnen we de ontwikkelingen van onze CO 2 -uitstoot monitoren. In 2012 verzetten we veel werk om nog meer gegevens te verzamelen over de milieu-impact van onze bedrijfsvoering. Zo brengen we in kaart hoe verschillende aspecten van ons werk bijdragen aan die impact en verbeteren we de betrouwbaarheid van deze informatie. Ook kunnen we hierdoor gedetailleerder en vaker inzicht geven in hoe deze aspecten zich ontwikkelen. Daarnaast voerden studenten van de Hogeschool van Amsterdam bij 5 Cofely-gebouwen een BREEAM-quickscan uit om de duurzaamheid te meten. Onze grootste uitdaging is nu om ook de milieueffecten van onze oplossingen bij klanten inzichtelijk te maken. We kijken dan met name naar materiaalkeuze en levensloop van installaties. Kennis over milieu delen Ook brengen we de milieurisico s van ons werk systematisch in kaart. Via instructies, publicaties en toolboxmeetings informeren we medewerkers over de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden om risico s te verminderen. Zo werkt iedereen actief mee aan de beheersmaatregelen. In 2012 kwalificeerden ook vrijwel alle onderdelen van Cofely zich voor ISO Inmiddels werkt 80% van de bedrijven volgens dit milieumanagementsysteem. Het functioneren van het systeem wordt periodiek beoordeeld en intern en extern geaudit. Via intranet, personeelsbladen en webinars belichten we bovendien achtergronden bij specifieke milieuthema s. Acties voor het milieu Verder werken we samen met Leaders for Nature aan een concreet actieplan voor duurzame innovaties. De vergroening van het wagenpark kreeg verder vorm door inzet van 15 elektrische en 10 aardgasauto s. Daarnaast voerden we een pilot uit met een mobiliteitsbudget. Hiermee worden medewerkers bewust gemaakt van hun vervoerskeuzes en kiezen daardoor vaker voor duurzame vormen van vervoer. Doelstellingen tot en met 2015 In 2015 is onze CO 2 -emissie met 15% gereduceerd ten opzichte van Ten minste 30% van het totale gebouwgebonden energiegebruik is afkomstig van duurzame energiebronnen. Het ISO milieumanagementsysteem is van toepassing op alle regiobedrijven van Cofely. 18

19 Milieu CO 2 -footprint Een belangrijke duurzame doelstelling van Cofely is om de CO 2 -uitstoot te reduceren. Onze CO 2 -footprint verminderde in 2012 met 27% ten opzichte van Met name door een groot wagenpark en meer dan 60 panden heeft Cofely een vrij hoge CO 2 -uitstoot. We werken er hard aan om die te verminderen. Onze CO 2 -uitstoot was ton in 2012, een daling van 27% ten opzichte van En 35% ten opzichte van referentiejaar We zijn erg trots op dit mooie resultaat. Het betekent dat we onze doelstelling om de CO 2 -uitstoot in 2015 met 15% te verminderen ten opzichte van 2009 nu al ruimschoots hebben behaald. Ook een goede reden om verder te gaan met de inspanningen om onze CO 2 -uitstoot te verlagen. Protocol CO 2 -emissie Vanaf 2009 maken we onze CO 2 -emissie inzichtelijk met behulp van het Green House Gas-protocol (GHG). Ook in 2012 gebruikten we die richtlijnen om de uitstoot van onze organisatie te kwantificeren. Onder meer via het verbruik van brandstoffen in de bedrijfsvoering, indirecte broeikasgasemissies door gebruik van elektriciteit die ergens anders is opgewekt met fossiele brandstoffen en indirecte broeikasgasemissies doordat activiteiten ergens CO 2 -footprint Cofely Nederland 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CO 2 -uitstoot ton ton ton ton Zakelijk wegvervoer Aardgas Electriciteit Woonwerk + zakelijke km privé auto Papier (t/m 2011) afval (2012) Zakelijk vliegverkeer anders leiden tot CO 2 -uitstoot. In 2012 kreeg Cofely geen boetes opgelegd voor milieudelicten. Wagenpark en mobiliteit Zakelijk verkeer is de belangrijkste bron met de grootste gevolgen voor onze uitstoot. We reduceren onze CO 2 -uitstoot door het wagenpark efficiënter en duurzamer in te richten en mobiliteit via andere vervoersvormen te stimuleren met bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van ons Young Professional Netwerk NexT was een van de onderwerpen bijvoorbeeld hoe Cofely partner kan zijn in Nederlandse energietransitie. Alle aanwezigen kwamen op een duurzame manier naar de locatie, wat zorgde voor kilo minder CO 2 -uitstoot dan wanneer ze met de auto waren gekomen. Duurzame huisvesting Ook huisvesting pakken we aan. Zo werd het pand van Cofely West Industrie in Rotterdam duurzaam herontwikkeld. Met onder meer een warmte-koudeopslag, LED-verlichting, oplaadpunten voor elektrisch vervoer en recyclebaar meubilair en vloerbedekking. Als huurder van panden dringen we het energiegebruik zo veel mogelijk terug. We onderzoeken waar verbeterpunten liggen en nemen hiervoor initiatieven. Zo kozen we ervoor om meer duurzame energie te gebruiken. We brachten in 2012 meer panden onder bij GDF SUEZ Energie Nederland voor groene stroom. En met het milieumanagementsysteem ISO kunnen we onder meer afvalstromen en energieverbruik systematisch inventariseren én aanpakken. Doelstellingen voor 2013 In 2013 werken we per pand met specifieke CO 2 -doelstellingen. Daarnaast scherpen we de CO 2 -uitstoot per voertuig verder aan en onderzoeken we de mogelijkheden om ons mobiliteitsbeleid te herzien. Ook blijven we bij al onze activiteiten kijken naar onze energieconsumptie. 19

20 Milieu ISO Cofely voldoet aan verschillende certificeringen voor milieuvriendelijk werken, waaronder ISO Inmiddels werkt 80% van de Cofely-bedrijven volgens dit milieumanagementsysteem. Cofely onderhoudt verschillende milieugeoriënteerde certificaties en erkenningen, waaronder F-gassen, BRL 6010 (legionella), BRL 9500 (EPA-U) en sinds 2010 hoort daar ook ISO bij. Met behulp van dit gecertificeerde milieumanagementsysteem beheersen we onze operationele milieurisico s en afvalstromen en hebben we een systematische aanpak voor het inventariseren én verminderen van het energieverbruik. Zo kunnen we aantoonbaar voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Papieren koffiebekers In 2012 stapten we ook over op papieren koffiebekers die meer dan 1 keer gebruikt kunnen worden en die bij het oud papier kunnen, ze gaan dus niet meer mee met het bedrijfsafval. In ons kantoor in Bunnik leidde dit tot een drastische daling van het aantal koffiebekers: van koffiebekers per jaar naar % volgens ISO In 2012 verhoogden we het percentage van 75% van de Cofely-bedrijven dat werkt volgens ISO naar 80%. Dit percentage verhogen we in 2013 nog verder. Het streven is om uiteindelijk alle operationele activiteiten te certificeren volgens ISO Op deze manier leggen we een gestructureerde basis in het bedrijf om onze slogan ver vooruit in duurzame technologie nog beter in te vullen. Beeld van onze milieu-impact Het systeem leidt ertoe dat we een steeds beter beeld krijgen van onze milieu-impact. Bijvoorbeeld als het gaat om energiegebruik, afvalstromen en onze CO 2 -footprint. Samen met SITA stelden we in 2012 een managementrapport op om onze afvalstromen inzichtelijk te maken en concreet te kunnen aanpakken, en in samenwerking met onze leasemaatschappijen bestaat ons wagenpark nu voor meer dan 90% uit ABC-wagens en rijden er steeds meer auto s die 100% elektrisch zijn. Ton Schrandt, HSEQ & IM Manager, Cofely West Nederland Naast het voeren van ISO moet Cofely ook kunnen aantonen dat we echt duurzaam werken. Dat is trouwens ook de wens van steeds meer opdrachtgevers. Tegelijkertijd geven we zo ook invulling aan onze eigen wens om duurzamer te worden en duurzamere oplossingen te bieden aan onze klanten. ISO helpt ons om dit hoger op de agenda te zetten. 20

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

ver vooruit in duurzame technologie

ver vooruit in duurzame technologie 2008 20082009 2009 ver vooruit in duurzame technologie Profiel 2008 20082009 2009 Cofely laat techniek werken voor haar klanten. Hierdoor kan de klant zich volledig concentreren op de realisatie van de

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Duurzaam en betrokken 2012

Duurzaam en betrokken 2012 Duurzaam en betrokken 2012 Wij voelen ons als maatschappelijk bedrijf nauw verbonden met de samenleving. De bijdrage aan de samenleving is vervat in onze missie en in ons dagelijks werk. JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie Juni 2011 Duurzaamheid als intrinsieke drive MVO en stakeholdersbelangen Carbon footprint-reductie Van waterstof tot energie Afvalstromen gebruiken als energiebron Inhoud 4 Imtech s MVO-beleid: Duurzaamheid

Nadere informatie

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam. DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam. Projectdirecteur Henk van Raan: Wat hier gebeurt, is uniek in de stadionwereld Ajax-trainer Frank de Boer: Fantastisch dat de ArenA

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk Duurzaam Ondernemen 2011 Samen meer mogelijk Prestatiedashboard Onze medewerkers Indicator Meeteenheid Resultaat 2011 Aantal bedrijfsongevallen Injury Frequency Rate (IF) Aantal bedrijfsongevallen met

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie