Duurzaamheidsverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsverslag 2012"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsverslag 2012

2 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier wil Cofely duurzaam ondernemen. Dat betekent ook dat we transparant zijn over onze eigen impact op het milieu. In 2012 ondernamen we veel activiteiten om onze duurzame doelstellingen te bereiken. Daarover leest u meer in dit Duurzaamheidsverslag Ons verhaal Mens7 Milieu 3Markt Maatschappij

3 Ons verhaal Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu 3

4 Ons verhaal Duurzaam groeien Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier wil Cofely duurzaam ondernemen. Dat betekent ook dat we transparant zijn over onze eigen impact op het milieu. In 2012 ondernamen we veel activiteiten om onze duurzame doelstellingen te bereiken. Daarover leest u meer in dit Duurzaamheidsverslag Onze inspanningen werpen hun vruchten af: in 2012 verminderden we onze CO 2 -footprint met 27% ten opzichte van Dat is 38% ten opzichte van Dit mooie resultaat betekent dat we onze doelstelling om de CO 2 -uitstoot in 2015 met 15% te verminderen ten opzichte van 2009 nu al ruimschoots hebben behaald. Richtlijnen GRI We houden ons bij dit verslag aan de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. GRI wil dat alle organisaties rapporteren over duurzaamheid. Met haar Sustainability Reporting Framework bewerkstelligt GRI meer transparantie. Daar draagt Cofely met dit Duurzaamheidsverslag graag aan bij. medewerkers een podium om duurzame tips, ideeën en initiatieven uit te wisselen via een online platform. Sinds november 2012 zijn hier al meer dan 50 goede ideeën op geplaatst. Bijvoorbeeld de toepassing van waterloze urinoirs in kantoren van Cofely. Nog verder vooruit in 2013 Naast terugblikken op 2012, kijken we in dit duurzaamheidsverslag ook vooruit naar In 2013 en verder leggen we samen met GDF SUEZ nog meer de focus op duurzame energie. Daarbij kijken we ook buiten de grenzen van ons eigen bedrijf. Hoe kunnen we als technologie-experts bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken over duurzaamheid, zoals de vraag naar gebiedsgebonden energieneutrale oplossingen (GEN). Zo werken we ook in 2013 weer elke dag aan het waarmaken van onze pay-off ver vooruit in duurzame technologie. Oplossingen voor duurzame ambities klanten In 2012 introduceerden we een aantal nieuwe oplossingen die de duurzame ambities van klanten ondersteunen. Zo startten we voor gemeente Rotterdam met het verzorgen van technologische oplossingen rond elektrisch vervoer. Ook introduceerden we LNG als duurzame brandstof voor de transportsector. Om de inzet van LNG in Nederland verder te bevorderen, investeren we de komende jaren ook in LNG-tankstations. Duurzaamheid op de voorgrond Zonder de ideeën van medewerkers en de slagkracht van klanten kunnen we de wereld niet veranderen. Daarom riepen we in 2012 onze klanten, top en medewerkers op om persoonlijk bij te dragen aan onze duurzaamheidsdoel stellingen. Zo biedt ons interne programma Ik ben ver vooruit Han Blokland, CEO Cofely Nederland NV Over Cofely Cofely is de grootste technische dienstverlener van Nederland en het belangrijkste merk van GDF SUEZ Energy Services. We laten techniek werken voor onze klanten. Met onze kennis helpen we u graag om het beste uit uw bedrijf te halen, te groeien, een hoog rendement te behalen en tegelijkertijd te werken aan duurzaamheid. 4

5 Ons verhaal. Visie en strategie Verantwoorde duurzame groei, daar wil Cofely aan bijdragen. Onze organisatie draait om mensen, we dragen bij aan de verbetering van het milieu, zorgen voor een verantwoorde keten en zijn betrokken bij onze omgeving. Denken aan de toekomst, dat betekent denken aan duurzaamheid. De groeiende wereldbevolking en toenemende behoefte aan energie leggen een grote druk op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, investeert Cofely in verantwoorde, duurzame groei. We vinden het daarbij belangrijk om verantwoord om te gaan met schaarse grondstoffen. Technologie kan hieraan een enorme bijdrage leveren. Cofely is voorloper in het bedenken en realiseren van duurzame oplossingen. We trekken duurzaamheid daarbij graag breder: gezondheid, veiligheid en aandacht voor het milieu staan nooit ter discussie. Kennis delen over duurzaamheid Cofely wil duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu. Maar we willen ook onze stakeholders helpen om die duurzame groei te realiseren. We streven naar transparantie in onze bedrijfsvoering en zijn altijd in gesprek met klanten, leveranciers, maatschappelijke partijen en overheden. Zodat we op ieder moment kunnen reageren op huidige en toekomstige behoeften. Zo werken we aan slimmere, betere en meer duurzame oplossingen voor onze klanten. We motiveren en inspireren elkaar om steeds nieuwe samenwerkingen en kansen te vinden. Ook dragen we bij aan de leefbaarheid in de plaats of regio waaraan we verbonden zijn. We formuleren met regelmaat nieuwe MVO-doelen en geven eerlijke en heldere informatie over de vorderingen. Gezamenlijk verantwoordelijk voor duurzaamheid Het Executive Team van Cofely borgt het duurzaamheidsbeleid van Cofely. Het laat de meerjarige doelstellingen vaststellen, beoordeelt jaarlijks de voortgang en stelt het beleid eventueel bij. De CEO is directievertegenwoordiger voor het milieumanagementsysteem. Daarmee draagt hij als hoogste operationeel verantwoordelijke ons duurzaamheidsbeleid uit. De CEO is verantwoordelijk voor veiligheid, als onderdeel van HSE. De Directeur HR is verantwoordelijk voor welzijn, respect voor arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Samen met de CEO en de Directeur HR voeren de COO s het overleg met medewerkersvertegenwoordigingen en stakeholders. Bij iedere bedrijfsbeslissing zoeken we samen naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit. Streven naar duurzaamheid Cofely streeft naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk en een reductie van de CO 2 -uitstoot van 15% in 2015 ten opzichte van Hierbij is energy efficiency uitgangspunt voor ons dagelijks werk: we benutten beschikbare energiebronnen optimaal en besparen energie, waar mogelijk. Ook willen we onze productie zo schoon mogelijk maken. Hiervoor maken we onder meer afspraken met leveranciers en afnemers over de sociale en milieuaspecten van inkoop, productie, transport en gebruik van producten en diensten. Werken volgens (inter)nationale (mensen)rechten Cofely bevordert verder vitaliteit, inzet en ontwikkeling van medewerkers. We streven naar diversiteit in ons personeelsbeleid en houden ons daarbij aan de verplichtingen uit het Nederlands, Europees en internationaal recht. Ook leven we de standaarden van GDF SUEZ na, zoals de Environmental Charter en Ethics Guidelines for Commercial Relations. We houden ons aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Burgerrechten, Politieke rechten, Economische, Sociale en Culturele rechten uit de Conventie van de Verenigde Naties. Dit geldt ook voor de kernconventies van de International Labour Organization (ILO) en andere verklaringen die voor Nederland gelden. 5

6 Ons verhaal GDF SUEZ Duurzame ontwikkeling vormt de kern van de strategie van GDF SUEZ. De groep streeft daarbij altijd naar de beste oplossing voor stakeholders en medewerkers. Cofely is het belangrijkste merk van GDF SUEZ Energy Services, een van de 6 business units van GDF SUEZ. Deze business unit telt medewerkers en realiseerde in 2012 een omzet van 14,7 miljard euro. Cofely Nederland maakt deel uit van de Benelux-organisatie van GDF SUEZ Energy Services. Binnen GDF SUEZ Energy Services Benelux werken medewerkers die goed zijn voor een omzet van 2,9 miljard euro in Cofely Nederland had in 2012 circa medewerkers en behaalde een omzet van 1,1 miljard euro. Grootste energieleverancier ter wereld GDF SUEZ, met het hoofdkantoor in Parijs, is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. De productie en dienstverlening van GDF SUEZ omvat de volledige elektriciteits- en aardgasketen; van winning tot en met de verantwoorde inzet ervan. De organisatie heeft wereldwijd circa mensen in dienst. In 2012 behaalde GDF SUEZ een omzet van 97 miljard euro. GDF SUEZ levert efficiënte en innovatieve oplossingen aan particulieren, overheden en ondernemingen. Hiervoor maakt de organisatie gebruik van een diverse gasbevoorradingsportefeuille, een flexibel productiepark met lage CO 2 -uitstoot en unieke expertise in 4 kernsectoren: LNG (vloeibaar aardgas), services op het gebied van energie-efficiëntie, onafhankelijke elektriciteitsproductie en milieudiensten. Duurzame groei centraal Als internationale marktleider staat GDF SUEZ voor grote economische, sociale, demografische en milieugerelateerde uitdagingen. De kern van het duurzaamheidsbeleid van GDF SUEZ is om economische prestaties, sociale gelijkheid en bescherming van het milieu met elkaar in overeenstemming te brengen. Hierbij richt de groep zich op het bevorderen van gelijke kansen, toegang tot energie ook voor hen die dat nu niet hebben en het vermijden of opvangen van klimaatverandering. Bij alle activiteiten staat duurzame groei centraal en streeft GDF SUEZ naar de beste oplossing voor stakeholders en medewerkers. GDF SUEZ Duurzaamheidsverslag Meer informatie over de visie, strategie en activiteiten op het gebied van duurzaamheid van GDF SUEZ vindt u in het duurzaamheidsverslag. 6

7 Mens Onze organisatie draait om mensen 7

8 Mens Onze organisatie draait om mensen Onze organisatie draait om mensen. Een duurzame aanpak van veiligheid, gezondheid en HR-beleid vormt daarom de basis van ons beleid. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, daar streven we bij Cofely voortdurend naar. We hebben dat vastgelegd in een specifieke beleidsverklaring Veiligheid & Gezondheid. Doordat we ons bewust inspannen voor veilig werken, laten onze ongevallencijfers al jaren een dalende trend zien. In 2012 realiseerden we zelfs de beste veiligheidscijfers in onze geschiedenis. We blijven ons inspannen om elk vermijdbaar incident te voorkomen, want ongevallen zijn voor ons onaanvaardbaar. In 2012 werkten we op verschillende manieren aan de versterking van onze veiligheidscultuur. De toepassing van het programma Alerta is daarvan een goed voorbeeld. Doelstellingen tot en met 2015 Veilig en gezond werk zonder ongevallen Invulling Quality of Work-programma van GDF SUEZ Belangrijke rol voor duurzaamheid bij werving nieuwe medewerkers Informeren medewerkers over het belang van duurzaam handelen voor henzelf, het bedrijf en de maatschappij en stimuleren van initiatieven op dit gebied Steeds blijven ontwikkelen Ook startten we in 2012 een project strategische personeelsplanning. Door strategisch te plannen, bereiden we ons goed voor op een grote uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers die naar verwachting over 3 jaar begint. Menselijke verhoudingen, toekomstperspectief, persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing gelden in ons personeelsbeleid als primaire uitgangspunten. Dus zorgen wij actief voor een goede levenskwaliteit op het werk. We voeren een open dialoog met onze sociale partners en zijn aanspreekbaar op ons beleid. Bovendien hebben veel Cofely ers zelf goede ideeën over duurzaam handelen. Die duurzame ideeën delen we met elkaar via het interne online platform Ik ben ver vooruit. 8

9 Mens Veilig en gezond Cofely werkt continu aan een veilige en gezonde situatie voor medewerkers en klanten. Met succes. Met 1,68 verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren was 2012 voor Cofely het veiligste jaar ooit. Cofely besteedt veel aandacht aan veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld via trainingen voor medewerkers, het actief opsporen van risico s en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn met Hearts & Minds. Dit programma richt zich op bewustwording rond veiligheid bij medewerkers. De uitgangspunten hebben we vastgelegd in de Beleidsverklaring Veiligheid & Gezondheid. Ook voldoen we aan de VCA, VAC Petrochemiecertificatie en BRL6010. Steeds minder ongevallen In 2012 hadden we de minste ongevallen ooit. Onder het eigen personeel leidden 17 ongevallen tot verzuim. Dat is per miljoen gewerkte uren 1,68 ongevallen, een halvering van de 3,17 ongevallen in Ook de hoeveelheid verzuim bij ongevallen nam af. Deze ernstgraad berekenen we binnen GDF SUEZ in verloren manjaren per miljoen gewerkte uren en daalde van 0,08 naar 0,06. Inclusief ingeleende medewerkers kwam het cijfer voor ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren uit op 1,93, wat ook onze beste score ooit is. Werkgerelateerde sterfgevallen deden zich niet voor. Door arbeidsongevallen verloren we 644 dagen. Het verzuimcijfer bleef in 2012 met 4,1% stabiel. Beschermengel beloont veiligheidsgedrag We blijven werken aan een nog grotere veiligheid en gezondheid. Zo startten we in 2012 met de veiligheidscampagne Alerta, als aanvulling op Hearts & Minds. Beschermengel Alerta maakt medewerkers bewust van wat ze normaal doen om veilig te werken. Het gaat dus niet om een waarschuwing voor onveilig gedrag, maar juist om een beloning voor positief veiligheidsgedrag. Het programma werd genomineerd voor de Veiligheidsbewustzijnprijs van VeiligheidNL. Inzicht in incidenten Met moederbedrijf GDF SUEZ maakten we in 2012 afspraken over levensreddende maatregelen, die dodelijke ongevallen moeten voorkomen. Die ongevallen hebben we gelukkig niet bij Cofely, en dat willen we zo houden met deze regels. Bovendien namen we een centrale database voor incidenten in gebruik. Zo hebben we een goed inzicht in incidenten van collega s. De analyse van oorzaken wordt daardoor makkelijker en geeft collega s direct zicht op ongevallen in andere bedrijven. Hero Boonstra, Corporate HSE Manager Cofely Nederland Ik ben bijzonder blij met de veiligheidsresultaten van Daarmee zetten we de trend van een steeds grotere veiligheid voort. Alle mensen die het werk uitvoeren en de mensen die sturen op veiligheid, verdienen daarvoor een schouderklop. Dat neemt niet weg dat er nog steeds ongevallen plaatsvinden. Elk ongeval is er 1 te veel. Mijn ideaal is om op 0 ongevallen uit te komen. Dat is niet makkelijk, maar wel mogelijk. In 2013 gaan we er weer hard aan werken om dit doel te bereiken. 9

10 Mens Levenskwaliteit In 2012 was het totale personeelsbestand vertegenwoordigd in formele geza - menlijke arbocommissies. Hierin zijn de ondernemingsraden, de specialisten HSE (health, safety en environment) en het management vertegenwoordigd. Op 11 oktober 2012 organiseerden we het Cofely H&S seminar waar 60 deelnemers bespraken hoe ze de veiligheid binnen Cofely nog meer kunnen verbeteren. We hebben arbeid en gezondheid opnieuw op de kaart gezet door te beginnen met een systematische aanpak van complex zeer langdurig verzuim. Daarnaast zijn er bij de Cofely-bedrijven 4 preventieprogramma s gestart om gezondheid te bevorderen. Deze lopen door in Ongevalscijfers ,24 9,75 Verzuimongevalfrequentie eigen medewerkers Verzuimongevalfrequentie ingeleende medewerkers Verzuimongevalfrequentie eigen medewerkers en ingeleende medewerkers 8 7,54 6 5,33 6,03 5,08 6,14 4,89 5,53 4, ,61 3,82 2,45 1,90 2,29 3,17 3,66 3,21 1,68 2,85 1,93 Target Ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren, ook bekend als Taux Frequence (TF), Injury Frequency (IF) of Lost time injury frequency (LTIF) Ernstgraad (TG/SR) 0,16 0,16 0,12 0,08 0,04 0,11 0,09 0,09 0,05 0,08 0,06 0,10 Target , Totaal dagen verzuim als gevolg van ongevallen * 1000 / totaal gewerkte uren, ook bekend als Taux Gravite, Severity Rate. 10

11 Mens Personeel en diversiteit Cofely verwacht dat over 3 jaar een aanzienlijke uitstroom begint van pensioengerechtigde medewerkers, die zeker 15 jaar aanhoudt. Met strategische personeelsplanning bereiden we ons hier proactief op voor. Medewerkers van Cofely vallen onder de CAO Metaal en Techniek. Bij onze opzegtermijnen gaan we uit van de wettelijke eisen en de afspraken in de cao. Het personeelsbestand van Cofely bleef in 2012 nagenoeg gelijk. Cofely had eind medewerkers (6.121 fte s), tegenover (6.152 fte s) een jaar eerder. Voor 2013 verwachten we dat het aantal fte s in lijn blijft met Het natuurlijke verloop was gering voor onze branche: 5,75%. In onzekere tijden kiezen werknemers nog meer voor de zekerheid van een stabiele en vertrouwde werkgever. Strategische personeelsplanning In 2012 doorliep Cofely een verbetertraject voor recruitment en kregen we het eerste inzicht voor strategische personeelsplanning. Over 3 jaar verwacht Cofely een grote uitstroom van werknemers die met pensioen gaan, en dat loopt de komende 15 jaar steeds verder op: tot ruim medewerkers. Daarom plannen we vanaf 2013 verder in de toekomst. We brengen de globale behoefte aan technici en specifieke kwalificaties in kaart tot 5 jaar vooruit en zorgen dat we geschikte kandidaten eerder in het vizier hebben, zodat we vacatures sneller kunnen invullen. Daarnaast richten we ons op interne mobiliteit. Om interne mobiliteit te bevorderen, publiceert Cofely met ingang van 1 januari 2013 alle vacatures eerst 2 maanden intern, voor ze extern worden gepubliceerd. Diversiteit en kansen Aandeelhouder GDF SUEZ ondertekende in juni 2012 een nieuw Europees akkoord, dat de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevordert. GDF SUEZ streeft hiermee naar een evenwichtigere zetelverdeling in de Raad van Commissarissen. Vanzelfsprekend staat Cofely achter deze ambitie. Maar we realiseren ons ook dat de aard van de met name operationele werkzaamheden, van Cofely een mannenbedrijf maken. We zien dat vooral mannen geïnteresseerd zijn in een baan bij Cofely, ook omdat heel weinig vrouwen een technische opleiding kiezen. Met die kanttekening streven we naar een betere man-vrouwverhouding in ons personeelsbestand. Verhouding tussen aanvangssalaris en minimumloon De spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties is 130%. Overleg en inspraak Elk bedrijf van Cofely heeft een ondernemingsraad. Daarnaast is er een centrale ondernemingsraad (COR) die 6 keer per jaar overlegt met de directie. De notulen van deze vergadering zijn openbaar en worden gepubliceerd op het intranet MyConnect. De Commissie Sociaal Beleid & Arbeidsvoorwaarden/Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu (SBA/VGWM) praat regelmatig met de Director HRM, Hoofd Arbeidszaken en Corporate Manager Health, Safety & Environment over de onderwerpen die hieruit voortkomen. Zoals privacywetgeving versus de legitimatieplicht van medewerkers. De Financieel Economische Commissie bespreekt 6 tot 8 keer per jaar de financiële stand van zaken met de Chief Financial Officer. De begeleidingscommissie heeft 6 tot 8 keer per jaar een vertrouwelijk gesprek met de CEO, Director HRM en de Jurist Arbeidszaken. Meestal gaat dit over de procedures en afspraken rond adviseringstrajecten. Ook overleggen we geregeld met klanten, overheden, aandeelhouders en kapitaalverstrekkers, leveranciers, medewerkers en vakbonden. 11

12 Mens Type dienstverband Instroom en uitstroom medewerkers per leeftijdsgroep Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Vast dienstverband Trainee/leerling 1% 93% 6% Instroom Uitstroom < Personeelssamenstelling naar geslacht Man Vrouw 92% 8% Personeelssamenstelling naar leeftijdsgroep < % 22% 2% 17% 18% 27% Instroom absoluut: 834 Uitstroom absoluut: 876 Leeftijds- Saldo in- en Saldo in- en groep uitstroom absoluut uitstroom relatief < % % % % % % % % % % Totaal % 12

13 Mens Investeren in ontwikkeling Het HR-beleid van Cofely richt zich op medewerkers die hun vak verstaan, over de grenzen van het eigen vakgebied willen heenkijken en zich verder willen ontwikkelen. Cofely wil met deze medewerkers in contact komen. We willen ze verbinden aan onze organisatie en handvatten bieden waarmee zij zich voldoende blijven ontplooien en aansluiting houden bij de organisatie die zich in een steeds sneller veranderende omgeving bevindt. Daarvoor bieden we onder meer een uitgebreid aanbod aan opleidingen. Management development Het is belangrijk dat wij onze leiders van morgen zelf opleiden en ontwikkelen zodat er voldoende interne doorstroom mogelijk is. We ontwikkelden daarvoor een aantal management development-programma s (MD). Ook maken we gebruik van de programma s van GDF SUEZ University. Opleidingen De ontwikkeling van medewerkers bij Cofely richt zich op een aantal pijlers: veiligheid, techniek en algemene bedrijfsvoering (onder andere projecten en management). Ieder jaar maakt elk Cofely-bedrijf een opleidingsplan. Daarin staat wie welke opleiding gaat volgen en welk budget daarvoor beschikbaar is. De opleidingen variëren van een cursus bedrijfshulpverlening tot een masteropleiding aan de universiteit. Leidinggevende en medewerker maken daarover afspraken. Sommige onderdelen zijn verplicht, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en techniek. In 2012 was het aantal opleidingsuren per werknemer gemiddeld 25. Nieuwe Leergang Projectmanagement Omdat projecten steeds complexer worden, neemt ook het belang van uitstekend en uniform projectmanagement toe. In 2012 startten we met 2 pilots voor een nieuwe Leergang Projectmanagement. Voor de leerstof gebruiken we kennis en ervaring uit de Cofely-praktijk; de trainers komen uit ons eigen bedrijf. In 2013 en 2014 bieden we de nieuwe leergang aan aan alle 300 projectleiders en projectmanagers van Cofely. Elly Camfferman, Management Development Officer Cofely Nederland Stilstand is achteruitgang voor een organisatie. Dat geldt ook voor de medewerkers in de organisatie. Daarom is ontwikkeling onontbeerlijk. Ik vind het ontzettend belangrijk dat interne doorstroom zo optimaal mogelijk is georganiseerd. Toekomstige leiders komen bij voorkeur uit onze eigen organisatie. Management Development draagt daar aan bij, maar ook een jaarlijkse people review, waarbij we bekijken waar iemand staat en hoe hij kan doorgroeien. Ik geloof in de kracht van het samenspel tussen leidinggevenden, HR, de afdeling Management Development én de medewerker zelf. Zij staan immers zelf aan het roer van hun loopbaan. 13

14 Mens Traineeships Een van de MD-programma s is het Traineeprogramma. In 2012 startten 21 nieuwe collega s als trainee. Kandidaten hebben een hbo- of woopleiding afgerond en maximaal 2 jaar relevante werkervaring. Trainees bij Cofely oriënteren en ontwikkelen zich zo breed mogelijk. Ze leren in 2 jaar alle facetten van het bedrijf kennen. Zo kunnen ze hun ambities en interesses ontdekken en bouwen aan een netwerk binnen de organisatie. Het uit eindelijk doel is dat zij doorstromen binnen de organisatie en een sleutelpositie vervullen. Opleidingsuren 2012 Gem. aantal uren per werknemer Direct 24,7 Projecten Gebonden Indirecten 30,1 Indirect 11,9 Totaal 25 14

15 Mens Quality of Werken met plezier had in 2012 extra aandacht. Cofely vertaalde daarvoor Quality of een programma van GDF SUEZ, in Nederlandse aandachtspunten. Van een dagelijks compliment en een luisterend oor tot een goed bedrijfsrestaurant en teamuitjes: het zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat mensen het naar hun zin hebben op het werk. En waarmee risicosituaties te beperken zijn. GDF SUEZ vatte al deze factoren in 2012 samen onder de noemer Quality of Als onderdeel hiervan analyseerden en checkten we het sociale beleid van Cofely. Analyse sociaal beleid Een speciale werkgroep ging na welke punten van Quality of in Nederland al worden opgepakt en welke nog niet. Daarbij bleek dat Cofely al veel heeft geregeld, maar dat niet alles optimaal ingevoerd is of benut wordt. Zo hebben we een uitgebreid beoordelingssysteem, waarbij medewerkers 3 keer per jaar om de tafel gaan om hun ontwikkeling te bespreken met hun leidinggevende. Deze methode wordt nu overal ingezet. We zien het als vervolgopdracht om de kwaliteit en diepgang van deze gesprekken aan te scherpen. In gesprek met medewerkers en klanten Naast strategische personeelsplanning pakten we 2 andere speerpunten op in 2012: de invoering van leiderschapsprogramma s en de optimalisatie van het beoordelingsproces. Voor de leiderschapsprogramma s zijn we gestart met het ontwikkelen van een aantal nieuwe trainingen. De optimalisatie van het beoordelingsproces moet in samenspraak met de ondernemingsraad vorm krijgen. Via rondetafelgesprekken met medewerkers achterhalen we wat er bij hen leeft. Deze dialoog gaan we ook aan met onze klanten en andere stakeholders: wat vinden zij belangrijk en wat verwachten ze van ons? 5 speerpunten Uiteindelijk kwamen er 5 speerpunten naar voren die Cofely de komende jaren gaat aanpakken: - de invoering van leiderschapsprogramma s op elk niveau; - optimalisatie van het beoordelingsproces; - professionele en operationele dwarsverbanden onderhouden en realiseren (meer contact tussen medewerkers die op hetzelfde vlak werken); - strategische personeelsplanning; - de opzet van een medewerkersmotivatie-onderzoek en het opnemen van welzijn in de risico-inventarisatie en evaluatie. Inez Kooij, Management-assistente Cofely Nederland Ik heb meegewerkt aan de analyse van het sociaal beleid. Opvallend daarbij vond ik dat we al veel geregeld hebben. Maar in de dagelijkse hectiek is daar niet altijd aandacht voor. Dat moet veranderen. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je goed met je collega s communiceert. Dat moet een vast onderdeel zijn van je werk. Ik hoop dat dankzij de speerpunten die we nu oppakken uiteindelijk meer mensen met plezier en betrokkenheid naar hun werk gaan. 15

16 Mens Ik ben ver vooruit Veel Cofely ers hebben goede ideeën over duurzaam handelen. Die ideeën delen we met elkaar via het interne programma Ik ben ver vooruit. Ik ben ver vooruit stimuleert medewerkers om duurzame tips, ideeën en initiatieven uit te wisselen via een online platform. Zo zien en ervaren Cofely ers welke voordelen duurzaam handelen oplevert voor zichzelf, voor ons als bedrijf en voor onze klanten. Het programma werd gelanceerd in november De titel is een verwijzing naar onze slogan ver vooruit in duurzame technologie. Tientallen ideeën Sinds november brachten meer dan collega s een bezoek aan het online platform, maakten 250 Cofely ers een account aan en zijn er al meer dan 50 ideeën gepost. Bijvoorbeeld tips om Cofely groener te maken, zoals rijden op groen gas, elektrische scooters aanschaffen, tijdschakelaars plaatsen op koffieapparaten en vermindering van het papiergebruik. Ook deelden Cofely ers tips om thuis energie te besparen, bijvoorbeeld met zonnepanelen, een klik-aan-klik-uit-setje om het probleem van sluipstroom op te lossen en het lager zetten van de maximale temperatuur van je hr-ketel. Duwtje in de juiste richting Opvallende ideeën kunnen rekenen op ondersteuning van het Team Duurzaamheid. Dit team van enthousiaste collega s is aanjager en ambassadeur van Ik ben ver vooruit. Zij ondersteunen ideeën, maken goede ideeën zichtbaar en geven ze (zo nodig) een duwtje in de juiste richting. Minder papier, meer zonnepanelen Een van de ideeën die we nu oppakken, is de veel voorgestelde vermindering van het papierverbruik door minder per post te versturen en meer digitaal te communiceren. Een ander idee dat veel is gedeeld, is de aanschaf van zonnepanelen via Cofely. Cofely Zuid Nederland is al in een vergevorderd stadium met het selecteren van leveranciers die de levering en wellicht ook de installatie kunnen faciliteren. Energy Battle 2013 In 2013 gaan we door met Ik ben ver vooruit. We blijven collega s attenderen op de uitwisseling van duurzame ideeën. Daarnaast komt er aan het einde van het jaar een Energy Battle. Teams van Cofely ers strijden hierin om de titel van energiezuinigste team door thuis zo veel mogelijk energie te besparen. 16

17 Milieu Impact op het milieu verkleinen 17

18 Milieu Impact op het milieu verkleinen We brengen de impact die ons werk heeft op het milieu nauwgezet in kaart. Zo kunnen we maatregelen nemen, om nadelige effecten voor het milieu structureel te verminderen. In 2012 verminderden we onze CO 2 -uitstoot met 27% ten opzichte van Een goed resultaat dat we kennen dankzij de berekening van onze CO 2 -footprint. Omdat we onze footprint al sinds 2009 meten, kunnen we de ontwikkelingen van onze CO 2 -uitstoot monitoren. In 2012 verzetten we veel werk om nog meer gegevens te verzamelen over de milieu-impact van onze bedrijfsvoering. Zo brengen we in kaart hoe verschillende aspecten van ons werk bijdragen aan die impact en verbeteren we de betrouwbaarheid van deze informatie. Ook kunnen we hierdoor gedetailleerder en vaker inzicht geven in hoe deze aspecten zich ontwikkelen. Daarnaast voerden studenten van de Hogeschool van Amsterdam bij 5 Cofely-gebouwen een BREEAM-quickscan uit om de duurzaamheid te meten. Onze grootste uitdaging is nu om ook de milieueffecten van onze oplossingen bij klanten inzichtelijk te maken. We kijken dan met name naar materiaalkeuze en levensloop van installaties. Kennis over milieu delen Ook brengen we de milieurisico s van ons werk systematisch in kaart. Via instructies, publicaties en toolboxmeetings informeren we medewerkers over de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden om risico s te verminderen. Zo werkt iedereen actief mee aan de beheersmaatregelen. In 2012 kwalificeerden ook vrijwel alle onderdelen van Cofely zich voor ISO Inmiddels werkt 80% van de bedrijven volgens dit milieumanagementsysteem. Het functioneren van het systeem wordt periodiek beoordeeld en intern en extern geaudit. Via intranet, personeelsbladen en webinars belichten we bovendien achtergronden bij specifieke milieuthema s. Acties voor het milieu Verder werken we samen met Leaders for Nature aan een concreet actieplan voor duurzame innovaties. De vergroening van het wagenpark kreeg verder vorm door inzet van 15 elektrische en 10 aardgasauto s. Daarnaast voerden we een pilot uit met een mobiliteitsbudget. Hiermee worden medewerkers bewust gemaakt van hun vervoerskeuzes en kiezen daardoor vaker voor duurzame vormen van vervoer. Doelstellingen tot en met 2015 In 2015 is onze CO 2 -emissie met 15% gereduceerd ten opzichte van Ten minste 30% van het totale gebouwgebonden energiegebruik is afkomstig van duurzame energiebronnen. Het ISO milieumanagementsysteem is van toepassing op alle regiobedrijven van Cofely. 18

19 Milieu CO 2 -footprint Een belangrijke duurzame doelstelling van Cofely is om de CO 2 -uitstoot te reduceren. Onze CO 2 -footprint verminderde in 2012 met 27% ten opzichte van Met name door een groot wagenpark en meer dan 60 panden heeft Cofely een vrij hoge CO 2 -uitstoot. We werken er hard aan om die te verminderen. Onze CO 2 -uitstoot was ton in 2012, een daling van 27% ten opzichte van En 35% ten opzichte van referentiejaar We zijn erg trots op dit mooie resultaat. Het betekent dat we onze doelstelling om de CO 2 -uitstoot in 2015 met 15% te verminderen ten opzichte van 2009 nu al ruimschoots hebben behaald. Ook een goede reden om verder te gaan met de inspanningen om onze CO 2 -uitstoot te verlagen. Protocol CO 2 -emissie Vanaf 2009 maken we onze CO 2 -emissie inzichtelijk met behulp van het Green House Gas-protocol (GHG). Ook in 2012 gebruikten we die richtlijnen om de uitstoot van onze organisatie te kwantificeren. Onder meer via het verbruik van brandstoffen in de bedrijfsvoering, indirecte broeikasgasemissies door gebruik van elektriciteit die ergens anders is opgewekt met fossiele brandstoffen en indirecte broeikasgasemissies doordat activiteiten ergens CO 2 -footprint Cofely Nederland 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CO 2 -uitstoot ton ton ton ton Zakelijk wegvervoer Aardgas Electriciteit Woonwerk + zakelijke km privé auto Papier (t/m 2011) afval (2012) Zakelijk vliegverkeer anders leiden tot CO 2 -uitstoot. In 2012 kreeg Cofely geen boetes opgelegd voor milieudelicten. Wagenpark en mobiliteit Zakelijk verkeer is de belangrijkste bron met de grootste gevolgen voor onze uitstoot. We reduceren onze CO 2 -uitstoot door het wagenpark efficiënter en duurzamer in te richten en mobiliteit via andere vervoersvormen te stimuleren met bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van ons Young Professional Netwerk NexT was een van de onderwerpen bijvoorbeeld hoe Cofely partner kan zijn in Nederlandse energietransitie. Alle aanwezigen kwamen op een duurzame manier naar de locatie, wat zorgde voor kilo minder CO 2 -uitstoot dan wanneer ze met de auto waren gekomen. Duurzame huisvesting Ook huisvesting pakken we aan. Zo werd het pand van Cofely West Industrie in Rotterdam duurzaam herontwikkeld. Met onder meer een warmte-koudeopslag, LED-verlichting, oplaadpunten voor elektrisch vervoer en recyclebaar meubilair en vloerbedekking. Als huurder van panden dringen we het energiegebruik zo veel mogelijk terug. We onderzoeken waar verbeterpunten liggen en nemen hiervoor initiatieven. Zo kozen we ervoor om meer duurzame energie te gebruiken. We brachten in 2012 meer panden onder bij GDF SUEZ Energie Nederland voor groene stroom. En met het milieumanagementsysteem ISO kunnen we onder meer afvalstromen en energieverbruik systematisch inventariseren én aanpakken. Doelstellingen voor 2013 In 2013 werken we per pand met specifieke CO 2 -doelstellingen. Daarnaast scherpen we de CO 2 -uitstoot per voertuig verder aan en onderzoeken we de mogelijkheden om ons mobiliteitsbeleid te herzien. Ook blijven we bij al onze activiteiten kijken naar onze energieconsumptie. 19

20 Milieu ISO Cofely voldoet aan verschillende certificeringen voor milieuvriendelijk werken, waaronder ISO Inmiddels werkt 80% van de Cofely-bedrijven volgens dit milieumanagementsysteem. Cofely onderhoudt verschillende milieugeoriënteerde certificaties en erkenningen, waaronder F-gassen, BRL 6010 (legionella), BRL 9500 (EPA-U) en sinds 2010 hoort daar ook ISO bij. Met behulp van dit gecertificeerde milieumanagementsysteem beheersen we onze operationele milieurisico s en afvalstromen en hebben we een systematische aanpak voor het inventariseren én verminderen van het energieverbruik. Zo kunnen we aantoonbaar voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Papieren koffiebekers In 2012 stapten we ook over op papieren koffiebekers die meer dan 1 keer gebruikt kunnen worden en die bij het oud papier kunnen, ze gaan dus niet meer mee met het bedrijfsafval. In ons kantoor in Bunnik leidde dit tot een drastische daling van het aantal koffiebekers: van koffiebekers per jaar naar % volgens ISO In 2012 verhoogden we het percentage van 75% van de Cofely-bedrijven dat werkt volgens ISO naar 80%. Dit percentage verhogen we in 2013 nog verder. Het streven is om uiteindelijk alle operationele activiteiten te certificeren volgens ISO Op deze manier leggen we een gestructureerde basis in het bedrijf om onze slogan ver vooruit in duurzame technologie nog beter in te vullen. Beeld van onze milieu-impact Het systeem leidt ertoe dat we een steeds beter beeld krijgen van onze milieu-impact. Bijvoorbeeld als het gaat om energiegebruik, afvalstromen en onze CO 2 -footprint. Samen met SITA stelden we in 2012 een managementrapport op om onze afvalstromen inzichtelijk te maken en concreet te kunnen aanpakken, en in samenwerking met onze leasemaatschappijen bestaat ons wagenpark nu voor meer dan 90% uit ABC-wagens en rijden er steeds meer auto s die 100% elektrisch zijn. Ton Schrandt, HSEQ & IM Manager, Cofely West Nederland Naast het voeren van ISO moet Cofely ook kunnen aantonen dat we echt duurzaam werken. Dat is trouwens ook de wens van steeds meer opdrachtgevers. Tegelijkertijd geven we zo ook invulling aan onze eigen wens om duurzamer te worden en duurzamere oplossingen te bieden aan onze klanten. ISO helpt ons om dit hoger op de agenda te zetten. 20

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

MEMO. Aan: Rosemarie Bisseling. Van: Hero Boonstra. Kopie aan: Antonie Langelaan HSE Kernteam. Blad: 1 van 7. Onderwerp: CO2 Reductieplan

MEMO. Aan: Rosemarie Bisseling. Van: Hero Boonstra. Kopie aan: Antonie Langelaan HSE Kernteam. Blad: 1 van 7. Onderwerp: CO2 Reductieplan MEMO Aan: Rosemarie Bisseling Van: Hero Boonstra Kopie aan: Antonie Langelaan HSE Kernteam Onderwerp: CO2 Reductieplan Datum: 16-11-2014 Blad: 1 van 7 Plaats: Bunnik CO2 Reductieplan 2015-2020 Zoals gevraagd

Nadere informatie

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak 2017 ICS Groep 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategische milieu en co2 reductie doelstellingen... 3 Milieu en CO2-reductie doelstellingen 2017... 3 3.

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0 Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER H1 2013

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER H1 2013 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER H1 2013 Auteur René Speelman Versie 1 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1 Status 2 september (toegevoegde management

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Search CO 2 -footprint. Rapportage 2014 januari - juni

Search CO 2 -footprint. Rapportage 2014 januari - juni Search CO 2 -footprint Rapportage 2014 januari - juni Inleiding Search heeft de ambitie om haar positieve footprint te verdubbelen en haar negatieve footprint te halveren, en in 5 jaar al met 20% te verminderen.

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM Milieu jaarplan Plan van Aanpak 2013 BAM Utiliteitsbouw bv Afdeling KAM Datum: 19-12-2012 1. Inleiding Duurzaamheid is een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM. Mens en milieu staan hierbij

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiedoelstellingen

Review CO 2 -reductiedoelstellingen Review CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2017-10 Datum:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2014 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 18-08-2014 C. de Waard Versie obv 2013. ISO 14064 protocol toegevoegd 0.2 24-02-2015

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2016 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 Auteur René Speelman Versie 1.0 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1.0 November 2014 René Speelman, manager

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Samen bouwen aan morgen Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf dat met duurzame

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 1 2. Beleid en doelstellingen 1 2.1

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra 2 DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer 15 februari 2011 Sietse Vlietstra Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie Syntens 3 4 Wat is duurzaam? Het voorzien in de behoeften

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

DUURZAME INITIATIEVEN

DUURZAME INITIATIEVEN DUURZAME INITIATIEVEN Onder duurzame initiatieven verstaat Arcadis technische innovaties die direct of indirect leiden tot energiebesparende oplossingen. Daarnaast initiatieven die de maatschappelijke

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.2 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20141210 Energiemanagement Actieplan Was getekend 10 december 2014. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2016

BIJLAGE B REDUCTIE 2016 BIJLAGE B REDUCTIE 2016 Versie 2 april 2016 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Bijlage_B_Reductie_2016_v1.0_2016042.doc Versie 2-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Rapport: CO2-2014/R-05; rev. 0; d.d. 07-04-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Vervolgblad : 1 van 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie