Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde DZ Amsterdam Tel: / / Fax: Versie: 8 oktober 2013 Inhoudsopgave

2 1. Doel van de stage Doel van de stage Competenties Wat is er verder nog van belang om te weten over je stage? 1 2. Het vinden van een geschikte stageplaats Voorbereiding in het tweede jaar Stage en studieloopbaanbegeleiding De stagepresentatie aan 2 e jaars De voorraad stageplaatsen 2 3. Formele eisen waaraan je moet voldoen om aan je stage te mogen beginnen Eisen aan de stageopdracht Stageovereenkomst Matching begeleidend docent met student 4 4. Stage in het buitenland Het vinden van een stageplaats in het buitenland Bekostiging van stage in het buitenland Bureau Buitenland 6 5. De STAGE uitvoeren: van Plan van Aanpak naar eindbeoordeling Persoonlijk leerdoelen Plan van Aanpak Vier bijeenkomsten incl. bedrijfsbezoeken per stageperiode Het eerste Stagebezoek Stageterugkomdag Begeleiding van de stage Begeleiding docent Bedrijfsbegeleider Sturen op je resultaten Stage uitvoering Stage voortgang Tussenevaluatie Afronding en beoordeling van de stage 9 6. Het schrijven van je Stageverslag en de beoordeling Inhoudelijk verslag Onderdelen van het verslag, met toelichting: Bedrijfsverslag Procesverslag Beoordeling van je verslagen Beoordeling van je Stage 12 Bijlagen Overzicht tijdsplanning stage 2. Formele zaken 3. Overzicht van de belangrijkste betrokkenen bij de stage 4. Formulieren 5. Contactpersonen 6. Stagewerkzaamheden zonder HBO-niveau 7. Procedure van aanmelden van stagiaires 8. Plan van Aanpak Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam - Domein Techniek

3 1. Doel van de stage In de stagehandleiding geven we uitleg over het doel van de stage binnen de opleiding en de manier waarop je je stage invulling kunt geven (1.1). We verwijzen naar het overzicht van de competenties die tijdens de stage verder ontwikkeld worden (1.2). Als laatste gaan we kort in op een aantal zaken die van belang zijn om kennis van te nemen voordat je aan je stageplannen gaat werken (1.3). Achterin de handleiding verwijzen we naar de site op HVA Digitale Leer- en Werk Omgeving (DLWO) waar je de formulieren kunt vinden die je moet gaan gebruiken voor het aanvullen van je stagedossier en je portfolio. Daarnaast geven we aandacht aan de regels met betrekking tot de stage en de rechten en plichten die gelden voor de stagiair(e). 1.1 Doel van de stage Een belangrijk onderdeel in het derde jaar van de opleiding Aviation is de stage. Deze heeft als doel ervaring op te doen met het in de beroepspraktijk toepassen van de kennis en vaardigheden die je in de opleiding hebt opgedaan. Een stage kan je helpen een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die de opleiding Aviation op de arbeidsmarkt oplevert na je afstuderen. Je stage kun je dan ook gebruiken als opstap bij het verkennen van beroepsperspectieven het vergroten van de mogelijkheden na de studie. Niet als laatste is van belang dat een stage een belangrijk leereffect heeft. Het leert je hoe het beroepsveld functioneert en hoe je daarin je persoonlijke ervaringen en kennis kunt toepassen. Een ander belangrijk resultaat van het organiseren van een stageplaats is de ervaring in solliciteren, netwerkgesprekken regelen, schrijven van een goede sollicitatiebrief en het opstellen van een goed CV. De belangrijkste doelen van een stage op een rij: Opdoen van werkervaring in een bestaande organisatie, Realiseren van de stageopdracht, planning van de werkzaamheden, het toepassen van kennis en vaardigheden, Creëren van meer inzicht in eigen mogelijkheden en voorkeuren, Ontwikkelen van sociale vaardigheden, Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (rapporteren en presenteren in het vakgebied). 1.2 Competenties: Voor een uitgebreid overzicht van de competenties verwijzen we naar het competentieprofiel van Aviation Engineering. 1.3 Wat is er verder nog van belang om te weten over je stage? Stage is een geïntegreerd onderdeel van het curriculum. Je stage is onder te verdelen in drie fasen: 1 Voorbereiding 2 Uitvoering 3 Afsluiting Een uitwerking van deze drie fasen met de verschillende milestones tref je aan in bijlage 1 Duur van de stage is 100 werkdagen. Stagedagen beginnen te tellen na inlevering van de ondertekende stageovereenkomst. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 1

4 Studenten worden tijdens de stage begeleid door een begeleidend docent van de HvA en een bedrijfsbegeleider. Richtlijnen en afspraken in de stagehandleiding gelden voor alle studenten en alle begeleidend docenten. Elke student is in de gelegenheid zich voorafgaand aan de stage te informeren over stageprocedures. Zowel de bedrijfsbegeleider als de begeleidend docent beoordeelt de student. De begeleidend docent zorgt voor de uiteindelijke afwikkeling van de stage. 2. Het vinden van een geschikte stageplaats Voordat je op stage gaat verwachten we van je dat je een aantal voorbereidende activiteiten hebt afgerond. Op school worden in het tweede jaar van de opleiding eerst een aantal opdrachten gedaan (2.1) en wordt er voorlichting gegeven over de stagemogelijkheden (2.2). Na deze fase ga je zelf op zoek naar een geschikte stageplaats die voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de opleiding (2.3). Tenslotte moet voor aanvang van de stageperiode, de stageovereenkomst getekend worden 2.4). 2.1 Stage en studieloopbaanbegeleiding Bij de studieloopbaanbegeleiding in het 2 e jaar is de stageaftrap en voorbereiding op de stage opgenomen. Dit omvat o.a.: Sollicitatietraining Voorlichting door de stagecoördinator over de stage, Schrijven van een SWOT Tijdens het schrijven van je SWOT word je bewust van je mogelijkheden (op de arbeidsmarkt). Tijdens de sollicitatietraining leer je onder andere sollicitatiebrieven schrijven, krijg je tips over het vinden van een stageplaats en worden interessante sites doorgegeven. (o.a. ) Let op: Studenten met een studievisum moeten een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor hun stage. Dit vergt enige tijd. Het stagebedrijf moet deze zelf aanvragen. Meer informatie kun je aanvragen bij het International Office van de HvA. (zie voor bereikbaarheid de paragraaf International Office blz 6.) Let op: Voor studenten die vijf jaar of minder in Nederland zijn, kan de procedure voor het aanvragen van een securitypas (deze is vaak nodig voor het werken op de luchthaven) langer duren/problemen opleveren. 2.2 De stagepresentatie aan 2 e jaars In de periode na je stage kan de stagecoördinator de student verzoeken deel te nemen aan de stagevoorlichting voor de 2 e jaars. De student kan zijn ervaringen delen met de 2 e jaars: Wat voor een bedrijf het is, welke opdrachten er zijn uitgevoerd, positieve en negatieve ervaringen en mogelijke tips. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 2

5 2.3 De 'voorraad' stageplaatsen De Student is zelf verantwoordelijkheid voor het vinden van een stageplaats. De opleiding heeft een aantal vaste contacten met bedrijven. Zij ontvangt daarnaast het hele jaar aanbiedingen voor stageplaatsen. Deze worden op DLWO bekend gemaakt onder het kopje vacatures. 2.4 De Stageovereenkomst Een stageplaats wordt pas definitief als de stageopdracht is goedgekeurd door de stagecoördinator. Pas als de stageovereenkomst, ondertekend door alle partijen, is ingeleverd bij het BOS is het een formele stageplaats. (zie bijlage7: Procedure van aanmelden van stagiaires) 3. Formele eisen waaraan je moet voldoen om aan je stage te mogen beginnen Om aan de stage te mogen deelnemen moet je aan alle toegangseisen voldoen die in het OER (Onderwijs Examen Reglement artikel 5.2) zijn gesteld en ook in het studieprogramma van Aviation Studies zijn beschreven. Deze toegangseisen zijn: Propedeuse-diploma behaald. 52 studiepunten in het 2 e jaar behaald. Goedkeuring van de stageopdracht. Als aan de eerste 2 eisen van bovenstaande eisen nog (net) niet wordt voldaan dan kan je een brief met een goede motivatie indienen bij de examencommissie. Informatie is te vinden op DLWO. 3.1 Eisen aan de stageopdracht De opdracht die je in je stage gaat uitvoeren, moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het werk dat je gaat doen tijdens je stage voldoende aansluiten bij je studie. Daarnaast is het van belang dat je werk voldoende mogelijkheden geeft om je stagedoelen te bereiken. Hieronder staan de eisen nog eens op een rij: De inhoud van de werkzaamheden sluit aan bij het vakgebied waarvoor je wordt opgeleid. Het werk biedt de mogelijkheid om in de opleiding opgedane vakkennis en -vaardigheden toe te passen, uit te breiden en/of te verdiepen. Het werk is representatief voor de beroepsuitoefening en maakt de functie die het beroep heeft inzichtelijk. De stageopdracht moet voldoende mogelijkheden bieden om kenmerkende beroepsproblemen op te lossen en hierop te leren anticiperen. Het werk biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het functioneren van het stagebedrijf, de bedrijfsvoering en de plaats van de stageopdracht daarin. De opdracht heeft de mogelijkheid om HBO-niveau te bereiken. Dat wil zeggen dat men zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en creativiteit bij het uitvoeren van de taken vraagt en bovendien de mogelijkheid krijgt om kennis, inzichten, houding en vaardigheid te integreren vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 3

6 De tijd die de student doorbrengt op de stageplaats is gevuld met leerzame momenten, routinematig werken mag niet de overhand krijgen. Uiteindelijk behoort de stage meerwaarde aan de opleiding te geven. Tijdens de stagevoorlichting zullen deze eisen verder worden toegelicht en uitgediept. Per opleiding is een specifieke invulling nodig en zullen voorbeelden van geschikte stageopdrachten gegeven kunnen worden. De stageopdracht komt tot stand in overleg tussen de student en het bedrijf. Vervolgens wordt de opdracht aan de stagecoördinator van de opleiding ter goedkeuring voorgelegd. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de stage als opleidingsonderdeel gewaarborgd. Binnen het bedrijf waar je stage gaat lopen is een voldoende gekwalificeerde begeleider (minimaal HBO-niveau) van de stage aanwezig. Deze is in staat tot in redelijke mate van detail te zorgen voor begeleiding van het werk dat je tijdens de stage uitvoert; de begeleider zou de werkzaamheden zelf moeten kunnen uitvoeren. 3.2 Stageovereenkomst In de stageovereenkomst wordt formeel de relatie tussen student, stagebedrijf en opleiding vastgelegd. Zodra de stageopdracht is goedgekeurd door de opleiding en niets de start meer in de weg staat, dient deze overeenkomst in drievoud getekend te worden. Hiervoor moet de stageovereenkomst uitgeprint worden, deze is te downloaden vanaf DLWO. Soms maakt een bedrijf gebruik van een eigen standaardcontract. Dit dient dan door de begeleidend docent of stagecoördinator bekeken te worden om na te gaan of de voor de opleiding relevante afspraken in dit contract worden vastgelegd. De student zorgt ervoor dat er drie exemplaren van de stageovereenkomst zijn ondertekend voor de aanvang van de stage: één voor het bedrijf, één voor de opleiding met een uitdraai van je boom (deze wordt op het BOS bewaard in het stagedossier van de student) en één voor de student. Let op: De stagecoördinator zal namens de opleiding de stageovereenkomst pas ondertekenen nadat gecontroleerd is of aan de instapeisen voldaan is. Zonder ondertekend contract tellen reeds gelopen stagedagen niet! 3.3 Matching begeleidend docent met student De student kan aan de stagecoördinator doorgeven wie hij of zij (hierna hij) als begeleidend docent wil. De keuze van de opleiding kan afwijken van de door de student aangegeven voorkeur (b.v. om logistieke redenen). Indien de student geen voorkeur voor een bepaalde begeleidend docent doorgeeft, wordt de student door de stagecoördinator ingedeeld bij een docent. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 4

7 4. Stage in het buitenland Stage lopen (of studeren) in het buitenland is niet alleen avontuurlijk, het is ook een manier om je horizon te verbreden. Je leert een andere cultuur kennen, je ontmoet andere mensen en je leert een vreemde taal. Buitenlandse ervaring kan een pluspunt zijn op je CV. Bij het bedrijfsleven en bij de overheid bestaat steeds meer behoefte aan personeel dat in multiculturele teams nieuwe producten en/of nieuw beleid kan ontwikkelen. Kennis van vreemde talen en internationale ervaring is hiervoor steeds vaker vereist. Voor het vinden van een stageplaats in het buitenland moet je tijdig beginnen en er zijn verschillende mogelijkheden om te zoeken (4.1). De Europese en Nederlandse overheid en het bedrijfsleven stellen nog steeds geld ter beschikking om stages (en studies) in het buitenland te stimuleren (4.2). Voor meer informatie over studeren in het buitenland zie Voor stage vacatures in het buitenland zie DLWO. Informatie over studeren, stage en afstuderen kan je ook vinden op DLWO.: International Office kan je helpen met allerlei adviezen over praktische zaken en het regelen van een beurs (4.3). 4.1 Het vinden van een stageplaats in het buitenland Voor het vinden van een stageplaats in het buitenland moet je zelf op zoek gaan. Het International Office helpt je bij het zoeken van een stageplaats, maar biedt geen stageplaatsen aan! Bedenk goed dat het tijd kost om een stageplaats in het buitenland te vinden. Het is daarom zaak dat je op tijd begint met het zoeken en voorbereiden van een buitenlands stageverblijf! Hoe lang van tevoren hangt af van het land waar je naar toe gaat, maar reken op drie maanden tot een jaar. Als je eenmaal een stageplaats hebt, gelden dezelfde regels als bij een stage in het binnenland. Je begeleidend docent zal je als regel niet komen opzoeken. Je zult dus aparte afspraken moeten maken over het onderhouden van contact ( , fax, telefoon, BSCW). Meer nog dan bij een stage in Nederland geldt dat er binnen het bedrijf een deskundige aanwezig is die voor de inhoudelijke begeleiding van je stage kan zorgen. Nadat je bepaald hebt in welk land je stage wilt lopen, ga je op zoek naar een plaats. Hoe kun je dat doen? Probeer via familie, vrienden een ingang te vinden bij een buitenlands bedrijf of bij een buitenlandse vestiging van het bedrijf waar zij werken. Vraag bij buitenlandse Kamers van Koophandel, consulaten of ambassades een lijst aan van bedrijven. Deze bedrijven kun je zelf benaderen. Doe navraag over mogelijkheden bij ambassades. Doe navraag bij het informatiecentrum van de NUFFIC. Je kunt ze op internet vinden op: Lees ook de uitgave Wilwegwijzer van de NUFFIC. Deze is verkrijgbaar bij het International Office kamer A 5.42 Zoek op internet via internships. Zie de bedrijvenlijst op DLWO onder het kopje stage. Zie de lijst van huidige stagiaires onder het kopje stage. Zij kunnen je vaak verder helpen hoe je het beste contact moet leggen met het bedrijf waar stage wordt gelopen. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 5

8 4.2 Bekostiging van stage in het buitenland Er zijn verschillende mogelijkheden: Het bedrijf geeft je een stagevergoeding Je hebt een uitwonende beurs Je krijgt een beurs via het Leonardo da Vinci programma Het Leonardo da Vinci-programma van de EU heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit van beroepsopleidingen in de Europese Unie. In dit kader zijn beurzen beschikbaar voor studentenstages bij ondernemingen in een andere EU-lidstaat. Deze beurzen worden alleen verstrekt voor stages die plaatsvinden binnen een structureel samenwerkingsverband tussen een of meerdere hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Binnen het Leonardo-programma ligt de nadruk vooral op innovatieve bedrijfsstages. Beurzen worden verstrekt voor stages van minimaal drie en maximaal twaalf maanden. Het programma subsidieert stages in alle lidstaten van de Europese Unie, de EER-landen, Noorwegen, IJsland, Litouwen, Hongarije, Roemenië, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Cyprus, Malta en Turkije. Bij vaststelling van de hoogte van de beurs wordt onder meer rekening gehouden met de kosten van levensonderhoud in het bestemmingsland. Ontvang je studiefinanciering, dan behoud je deze tijdens je buitenlandse stage. Informatie hierover kan je krijgen bij Bureau Buitenland van de HvA. 4.3 International Office Het International Office kan je helpen met allerlei adviezen over praktische zaken en het regelen van een beurs. Voor je eerste bezoek moet je een formulier invullen. Tijdens dit bezoek ontvang je de uitgebreide brochure Studie en Stage in het Buitenland. Deze brochure is ook bij het BOS te verkrijgen. Zie ook International Office mevr. Emmu Ahmed, kamer A 5.42, telefoon: Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Spreekuren en inloopuren zie: https://dlwo.techniek.hva.nl/nl/studeren/internationaloffice/paginas/default.aspx 5. De STAGE uitvoeren: van Plan van Aanpak naar eindbeoordeling Tijdens je stage zal je de begeleidend docent schriftelijke documenten ter goedkeuring moeten voorleggen en daarnaast zullen er tijdens de stage-uitvoering ook gesprekken tussen de begeleidend docent en jou plaatsvinden met als onderwerp de voortgang van je stage. 5.1 Persoonlijke leerdoelen In de inleiding gaven we al aan dat een van de belangrijke doelen van de stage is om in de praktijk te leren hoe het beroepsveld functioneert. En om te oefenen met het in de praktijk toepassen van je persoonlijke ervaringen en kennis. In deze startfase formuleer je dan ook een aantal persoonlijke leerdoelen, als aanvulling op en uitwerking van de in deze stagehandleiding beschreven algemene leerdoelen. Het doel hiervan is tweeledig: ten eerste worden de specifieke kenmerken van de stageopdracht uitgewerkt in leerdoelen en ten tweede geeft je aan wat je zelf belangrijk vindt om te leren in de stage. De aanwijzingen om de leerdoelen te formuleren staan aan het eind van het formulier Leerdoelen (zie Bijlage 4: Formulieren) Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 6

9 5.2 Plan van Aanpak Je persoonlijke leerdoelen worden opgenomen in je Plan van Aanpak waarin je concreet maakt hoe je je opdracht gaat uitvoeren en je doelen gaat bereiken. Hierna volgen de stappen die je kunt zetten om dat PvA te realiseren. Het afspreken van een stageopdracht en de goedkeuring ervan door de opleiding is pas een eerste stap. Hierna is het zaak de opdracht of de werkzaamheden uit te werken in deelstappen, het beoogde eindresultaat te omschrijven en er een tijdsplanning bij te maken. Dit alles resulteert in een Plan van Aanpak zoals in het projectonderwijs is geoefend. Dit is de tweede mijlpaal in de stage. In de eerste vier weken van de stage kan de stagiair zich binnen het bedrijf oriënteren en de stageopdracht uitwerken en in het Plan van Aanpak vastleggen. Het maken van een volledig uitgewerkt Plan van Aanpak is niet altijd mogelijk omdat er meerdere opdrachten tijdens de stage worden uitgevoerd die aan het begin nog niet bekend zijn. Bijlage 8: Hoofdstukken Plan van Aanpak. Uiterlijk 4 weken na het begin van de stage wordt een Plan van Aanpak ter goedkeuring bij de begeleidend docent ingeleverd. 5.3 Vier bijeenkomsten incl. bedrijfsbezoeken per stageperiode 1 e keer in week e bezoek begeleidend docent aan het stagebedrijf 2 e keer in week 12 stageterugkomdag op school 3 e keer in week e bezoek begeleidend docent aan het stagebedrijf 4 e keer in week stage-evaluatie en eindbeoordeling op school Het eerste Stagebezoek Plan van Aanpak en persoonlijke leerdoelen worden besproken tijdens het eerste stagebezoek aan het bedrijf van de begeleidend docent. De stagiair zorgt dat er een afspraak wordt gemaakt voor dit bezoek. Bedrijfsbegeleider en begeleidend docent dienen tijdig in het bezit te zijn van het Plan van Aanpak en de leerdoelen (aan begeleidend docent toesturen per mail uiterlijk in week 4 van de stage). Het ligt voor de hand de bedrijfsbegeleider tijdens het maken van het Plan van Aanpak om advies te vragen. Het Plan van Aanpak en de leerdoelen dienen goedgekeurd te worden door bedrijfsbegeleider en begeleidend docent; eventuele bijstellingen worden zo snel mogelijk gemaakt. Tijdens het stagebezoek zal een bezoekrapport door de begeleidend docent worden opgemaakt. (zie bijlage 4: formulieren) Stageterugkomdag Gedurende de stage wordt door de opleiding een stageterugkomdag georganiseerd. De stagiaires wisselen hier ervaringen uit over hun stage en voorzien elkaar van tips en feedback. Daarnaast is er gelegenheid de begeleidend docent te spreken. Aanwezigheid is verplicht, tenzij dit fysiek ondoenlijk is (op zee of in het buitenland). De datum van de terugkomdag en het programma wordt tijdens de stage per aan de student door het Kenniscentrum bekendgemaakt. 5.4 Begeleiding van de stage Er zijn voor de student twee personen van belang voor het succesvol afronden van de stage. Dat zijn de bedrijfsbegeleider en de begeleidende docent. Hieronder geven we de belangrijkste punten weer voor deze twee rollen. In de bijlage 3 (belangrijkste betrokkenen bij de stage) worden alle betrokkenen op een rij gezet. De bedrijfsbegeleider geeft feedback op de stageverslagen (zie 5.6) tijdens de stageperiode. De begeleidend docent beoordeelt de stageverslagen. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 7

10 5.4.1 Begeleidend docent Geeft feedback op het Plan van Aanpak en assisteert zo nodig de student bij het bijstellen daarvan Is steeds geïnformeerd over de voortgang en de kwaliteit van de stage Bespreekt tenminste tweemaal met de student en de bedrijfsbegeleider de voortgang van de stage tijdens een bezoek aan het bedrijf Is beschikbaar voor advies aan de student Neemt indien nodig deel aan de stageterugkomdag Beoordeelt de stage, na overleg met de bedrijfsbegeleider Geeft de eindbeoordeling van de stage door aan de cijferadministratie Bedrijfsbegeleider: Is verantwoordelijk voor het in overleg met de student formuleren van de stageopdracht Is beschikbaar voor minstens twee besprekingen met de begeleidend docent (uitvoering van de stageopdrachten en het functioneren van de student). De afspraken vinden plaats in het bedrijf Ondersteunt en begeleidt de student (leidinggeven, controleren, feedback) in zijn stagewerkzaamheden Maakt de student wegwijs in de organisatie Zorgt voor een goede werkplek en andere benodigde faciliteiten voor de student Draagt bij aan de beoordeling van het eindresultaat en van het functioneren van de student 5.5 Sturen op je resultaten Om er voor te zorgen dat student en docent samen optrekken naar het geplande eindresultaat is je stage in drie fases opgedeeld.(bekijk hiervoor ook bijlage 1: Overzicht tijdsplanning stage) Binnen iedere fase is er overleg met je bedrijfsbegeleider en begeleider van de HVA. Dat zijn ook de moment waarop je samen met hen kunt bijsturen en zorgen voor een goede voortgang. Je bent als student zelf verantwoordelijk voor heldere communicatie met de betrokken begeleiders. Hieronder gaan we in op de verschillende onderdelen van het proces Stage-uitvoering Van de stagiair mag worden verwacht dat hij het werk met volledige inzet verricht. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de stagiair om bij problemen zo nodig aan de bel te trekken. In eerste instantie is de bedrijfsbegeleider de eerst aangewezen persoon om de stagiair te ondersteunen. Daarnaast kan de begeleidend docent geraadpleegd worden Stagevoortgang Om de begeleidend docent tijdens de stage inzicht te geven in de vorderingen van de stage dient De stagiair stuurt iedere per vier weken een voortgangsrapportage aan de begeleidend docent (zie bijlage 4: Formulieren). Hiermee heeft de docent een goed inzicht in de vorderingen van de stage. De bedrijfsbegeleider ontvangt van deze rapportage steeds een exemplaar. In de rapportage wordt een korte beschrijving van de werkzaamheden gegeven en wordt de voortgang vergeleken met de planning zoals die in het Plan van Aanpak is opgesteld. Afwijkingen van deze planning worden toegelicht. De student houdt deze formulieren in zijn bezit en hier kan tijdens het bedrijfsbezoek naar gevraagd worden. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 8

11 5.5.3 Tussenevaluatie Halverwege de stage vindt een tussenevaluatie plaats door de stagiair en de bedrijfsbegeleider. Hierbij wordt de balans opgemaakt ten aanzien van alle aspecten van de stage: vordering van de werkzaamheden en eventuele knelpunten daarin, het leerproces van de stagiair en het functioneren van de stagiair in het bedrijf. Het formulier tussenevaluatie (zie bijlage 4: Formulieren) wordt per naar de begeleidend docent gestuurd. Bij een normaal verloop van de stage zal de begeleidend docent de tussenevaluatie voor kennis aannemen en daar desgewenst commentaar op geven. Alleen in bijzondere gevallen zal de docent het bedrijf bezoeken om de gang van zaken te bespreken. Dit kan naar aanleiding van het niet goed functioneren van de stagiair zijn, maar ook wanneer de stageopdracht niet uitvoerbaar blijkt te zijn of ingrijpend veranderd dient te worden. Elk van de drie betrokkenen kan aangeven dat deze een bespreking nodig acht. Eventuele afspraken naar aanleiding van de bespreking worden schriftelijk vastgelegd. 5.6 Afronding, eindverslag en beoordeling van de stage Als afsluiting van je stage maak je een eindrapportage, die bestaat uit drie onderdelen: 1. Inhoudelijk verslag van de stageopdracht 2. Bedrijfsverslag: beschrijving van het bedrijf of bedrijfsonderdeel 3. Procesverslag: beschrijving en evaluatie van het werk en het leerproces van de stagiair Deel één en twee worden tot één geheel gebundeld en zijn het feitelijke stageverslag. Het stageverslag moet in tweevoud worden ingeleverd: één hard-copy bij de begeleidend docent en één als CD-ROM voor het archief van de opleiding in postvak 430 van het BOS. Wanneer het stageverslag vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat, kan een procedure met betrekking tot geheimhouding afgesproken worden. Het derde deel is apart en alleen bestemd voor de stagiair, bedrijfsbegeleider en begeleidend docent, omdat daar informatie over het functioneren van de individuele stagiair in staat. Alle drie de producten plaats je in je portfolio. In het volgende hoofdstuk staat uitgebreid beschreven aan welke eisen het stageverslag moet voldoen en hoe de beoordeling van je stage is geregeld. 6. Het schrijven van je stageverslag en de beoordeling Zoals we al eerder schreven bestaat je verslag uit drie onderdelen: Inhoudelijk stageverslag (6.1), het Bedrijfsverslag (6.2) en het Procesverslag (6.3). Hieronder gaan we deze drie onderdelen bespreken. Per onderdeel geven we aan wat we van het document verwachten en aan welke richtlijnen je moet voldoen bij het schrijven ervan. Daarna gaan we dieper in op de beoordeling van je verslagen (6.4) en de beoordeling van je stage (6.5) 6.1 Inhoudelijk verslag Hieronder tref je een beschrijving van de onderdelen die in je verslag opgenomen moeten zijn. In feite kun je deze opsomming lezen als een format voor de inhoudsopgave van je eigen stagerapport. De opzet en uitvoering van het verslag zijn in principe hetzelfde als de in groepsverband gemaakte projectverslagen. Deze richtlijnen hieronder geven er alleen een Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 9

12 aanvulling op. (6.1.1.) Als richtlijn geldt dat een verslag uit 20 á 30 pagina s (exclusief bijlagen) moet bestaan. Elk verslag bevat een in het Engels geschreven samenvatting. De rest van het verslag is in regel in foutloos Nederlands. Sommige internationale bedrijven hanteren Engels als voertaal en verlangen dus ook een Engels verslag Onderdelen van het verslag, met toelichting: Titelpagina, Voorwoord, Inhoudsopgave, Samenvatting, Summary, Inleiding Titelpagina (Omslag): Hoofdtitel = onderwerp; ondertitel = soort verslag en bedrijf. Naam van de stagiair; datum. Voorwoord: Verantwoording van de keuze van de stageplaats en het doel van de stage. Een dankwoord aan het bedrijf en de bedrijfsbegeleider. Ondertekend met naam, plaats en datum. Inhoudsopgave: Zie voor de opbouw dit verslag als voorbeeld. Bijlagen nummeren met Griekse cijfers maar zonder paginanummering. Samenvatting (in het Nederlands): Vanuit de opdracht en doelstelling (eerste blok Inleiding) wordt de totale inhoud van het stageverslag samengevat. Formuleer dus kort de belangrijkste inhoud en resultaten per hoofdstuk, in volgorde van de verslagindeling. Vat ook de conclusies en de aanbevelingen samen! Inleiding: Verkorte probleemstelling of opdracht. In welke afdeling van welk bedrijf gemaakt en wie is de opdrachtgever. Belang en doelstelling van het verslag. Verantwoording opbouw verslag door de opsomming van de hoofdstukken met de onderwerpen. Hoofdstuk 1 Analyse van de opdracht Beschrijving van de achtergrond van de opdracht, zowel technisch als bedrijfskundig. Uitwerking probleem of opdracht. Uitgangspunten en vraagstelling. Aanpak of methode van onderzoek. Door jou uit te voeren stagewerkzaamheden in verband met onderwerp en doel van de stageopdracht. Hoofdstuk 2 Kern van het verslag Beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en/of technische deelonderwerpen. Oplossingsfasen probleem of beschrijving technische deelonderwerpen. Hoofdstuk 3 Resultaten en/of conclusies Uitkomsten van het onderzoek. Problemen tijdens de uitvoering, werkzaamheden of materiaalverzameling, hoe opgelost? Conclusies aan de hand van en in volgorde van de gestelde vragen. Zijn de doelstellingen van de stageopdracht bereikt? Hoofdstuk 4 Aanbevelingen Uitgaande van de resultaten en conclusies, welke maatregelen kan het bedrijf nemen om het in de opdracht gestelde probleem (beter) op te lossen? Literatuuropgave Afkortingenlijst Bijlagen Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 10

13 6.2 Bedrijfsverslag In ieder geval bevat dit verslag een grondige beschrijving van het bedrijf en de plaats hierin van de afdeling waar de stage plaatsvindt. Aan de orde moeten komen: Soort bedrijf, omvang, organisatiestructuur, bedrijfsstrategie en marktpositie. Afdeling waar je als stagiair werkt, plaats van de afdeling in het geheel, specifieke taken van de afdeling en van de stagiair binnen de afdeling. Typen functies, opleidingsniveaus, communicatie, bedrijfscultuur Daarnaast kan een bepaald aspect, verband houdend met de stageopdracht nader uitgediept worden. Denk aan logistiek, kwaliteitscontrole, standaardisatie, technische innovatie, productontwikkeling, marketing. Omvang van dit van dit verslag: maximaal 10 pagina s. 6.3 Procesverslag In dit verslag blik je terug op je functioneren in het bedrijf en op je leerproces. Vandaar uit trek je conclusies over je verdere ontwikkeling tot ingenieur. Aan de orde komen drie zaken: Wat heb je tijdens je stage geleerd? Neem als leidraad de algemene stagedoelen. Belicht die doelen die het duidelijkst aan de orde zijn geweest. Kijk daarna naar de persoonlijke leerdoelen die je hebt geformuleerd aan het begin van je stage. Beschrijf in dit procesverslag hoe je het werken aan deze persoonlijke doelen hebt aangepakt. Welke strategie je hebt gebruikt om je doelen te bereiken. Probeer daarbij duidelijk aan te beschrijven wat daarbij goed ging en wat je lastig vond. Geef daarbij concrete voorbeelden van werksituaties. Hoe functioneerde je in de stageorganisatie? Gebruik het beoordelingsschema van het eindbeoordelingsformulier (zie bijlage 4: Formulieren) als leidraad hiervoor. Geef aan wat je sterke en minder sterke kanten zijn, in wat voor soort organisatie je het best denkt te passen en wat voor rol of functie daarin je het best zal liggen. Gebruik daarbij de persoonlijke SWOT analyse die je in het tweede jaar hebt gemaakt bij de voorbereidingen op het zoeken naar een stageplaats. Plannen voor de toekomst. Trek conclusies ten aanzien van zaken die je na de stage in de opleiding extra aandacht wilt geven en op welke wijze. Dat kan op technisch vakgebied liggen, maar ook op ander gebied. Probeer tevens vooruit te blikken naar de afstudeeropdracht en je carrièrestart. Wat voor specialisatie of profilering spreekt je aan? Wat voor type functie in wat voor bedrijf? Maak een overzichtelijke indeling van dit verslag met maximaal 4 pagina s. 6.4 Beoordeling van je verslagen De beoordeling van de stage als geheel vindt plaats op grond van: 1. Resultaat van de stageopdracht (kwaliteit van het geleverde werk). 2. Het functioneren van de stagiair in de organisatie. 3. Het stageverslag. De beoordeling van de bedrijfsbegeleider vindt plaats tijdens een gesprek op het stagebedrijf waarbij de eerste twee genoemde punten van de beoordeling besproken worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Eindbeoordelingsformulier (zie de bijlage Formulieren). De stagiair heeft Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 11

14 voorafgaand aan het eindgesprek dit beoordelingsformulier laten invullen door de bedrijfsbegeleider. De stagiair zorgt voor een afspraak voor het eindgesprek. Het eindgesprek tussen student en begeleidend docent vindt plaats op school. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle formulieren in je stagedossier en de genoemde beoordelingpunten van het beoordelingsformulier. Het verslag kan bij onvoldoende beoordeling éénmaal worden verbeterd. Binnen vier weken wordt het verbeterde verslag nogmaals beoordeeld en eventueel besproken. De bedrijfsbegeleider heeft een belangrijke inbreng bij vooral het beoordelen van de punten 1 en 2. De begeleidend docent is eindverantwoordelijk en geeft dus de totale beoordeling (incl. beoordeling punt 3). 6.5 Beoordeling van de stage De stage wordt beoordeeld op een aantal onderdelen met sterk/goed/voldoende/zwak en een voldaan/niet voldaan voor het aantal stagedagen. (Zie bijlage formulier Eindbeoordeling) Het eindcijfer van de stage wordt opgenomen op de cijferlijst van het HBO-diploma. De onderdelen die beoordeeld worden zijn: Stageverslagen met een eindcijfer (0-10) Het eindcijfer kan alleen worden ingevoerd als voldaan is aan de eis van 100 gewerkte dagen Alleen een voldoende cijfer voor beide onderdelen levert 30 ECTS op. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 12

15 BIJLAGEN Bijlage 1: Overzicht tijdsplanning stage In dit hoofdstuk vind je een grove tijdsplanning van een aantal activiteiten met betrekking tot de stage en bijeenkomsten met je begeleidend docent en/of bedrijfsbegeleider. De stageperiode bestaat uit ca. 20 weken. Hierin moeten ten minste 100 werkdagen zitten. De stageperiode bestaat globaal uit drie fasen: de voorbereiding van de stage, de uitvoering van de stage en de afronding van de stage. De weeknummering in het schema in deze paragraaf is gerekend vanaf de start van je stage. Het stage- en afstudeerformulier moet digitaal ingevuld worden, uitgeprint en ondertekend en gescand en vervolgens ingeleverd worden bij het BOS per . Let op: Voor een beknopte weergave van de stageplanning zie bijlage 4 formulieren onder het formulier Jaarplanning Fase 1: Voorbereiding stage Stap Activiteiten Wanneer Verwacht resultaat Aan wie: Stagevoorbereiding Periode 7 Student volgt een sollicitatietraining en maakt SWOT voor inrichting 3/4 jaar Student krijgt inzicht in eigen sterke/zwakke kanten Opleiding informeert studenten over stage Student is geïnformeerd over stage Stageplaats zoeken Student zoekt stageplaats en bespreekt mogelijke opdracht Periode 7/8 Vinden van een bedrijf en mogelijke opdracht Student solliciteert bij bedrijf Sollicitatiebrief Bedrijf Sollicitatiegesprek, afspreken opdracht Opdracht omschrijven Voldoen aan de instapeisen Student checkt of hij aan de instapeisen voldoet voor stage Periode 7/8 Student maakt uitdraai zijn boom Goedkeuring stage Formulier Goedkeuring stageopdracht Aviation per opsturen Periode 8 Formulier Goedkeuring stageopdracht inleveren Stagecoördinator Aanmelding Op basis van instapeisen en de stageopdracht wordt de stage goedgekeurd Student zorgt voor het invullen van de formulieren en ondertekening stageovereenkomst in drievoud Uiterlijk voor de aanvang stageperiode Inleveren van een ondertekend stage- en afstudeerformulier en een uitdraai van je studiepunten uit SIS Via stagecoördinator naar het BOS per (overige voor de student en bedrijf) Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 13

16 Fase 2: uitvoering stage Stap Activiteiten Wanneer Verwacht resultaat Aan wie: Oriëntatie en Week 1-4 Planning Student oriënteert zich binnen bedrijf, maakt zo nodig een Plan van Aanpak en formuleert leerdoelen Formulier Plan van Aanpak stage Aviation met leerdoelen inleveren Per naar begeleidend docent 1 e Stagebezoek: gesprek student, bedrijfsbegeleider en begeleidend docent. Student regelt tijdig afspraak! Week 4-9 Alle betrokkenen akkoord met Plan van Aanpak en de te realiseren leerdoelen Begeleidend docent rapporteert over 1 e stagebezoek (bezoekrapport) 1 e bezoek Ingevuld bezoekrapport Begeleidend docent Uitvoering Uitvoering werkzaamheden stage: Student rapporteert door het formulier Voortgangsrapportage stage Aviation in te vullen Week 1-20 Student laat elke vier weken: week 4, 8, 12 en 16, Formulier Voortgangsrapportage door bedrijfsbegeleider ondertekenen Student houdt deze formulieren bij zich. Er kan tijdens het stagebezoek naar gevraagd worden. Concept verslag: gedurende de stageperiode heeft de student de tijd het conceptverslag te schrijven en mogelijkheid stukken in te leveren bij de begeleidend docent Week 1-20 Schrijven concept stageverslag Begeleidend docent Tussen evaluatie 2 e bezoek begeleidend docent aan het bedrijf. Student regelt afspraak! Student evalueert voortgang stage i.o.m. bedrijfsbegeleider Week Ingevuld bezoekrapport Begeleidend docent Week 10 Inleveren Formulier Tussenevaluatie Per naar de begeleidend docent Indien nodig: bespreking n.a.v. tussenevaluatie. Student regelt afspraak! Begeleidend docent rapporteert over het stagebezoek. Week 11 Ingevuld bezoekrapport door begeleidend docent Begeleidend docent houdt het bezoekrapport in eigen archief Stageterugkomdag Alle studenten wonen de stageterugkomdag bij. Aanwezigheid verplicht en telt als een gewerkte stagedag mee. Week 12 Informeel ervaringen uitwisselen en consult begeleidend docent Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 14

17 Fase 3: Afsluiting stage Stap Activiteiten Wanneer Verwacht Definitief stageverslag Student schrijft naar aanleiding van eventueel commentaar bedrijfsbegeleider/begeleidend docent het definitieve stageverslag (inhoudelijk, bedrijfsverslag en procesverslag) Week 21: maandag voor uur Resultaat Inleveren definitief stageverslag in drievoud Aan wie: Bedrijfsbegeleider en aan begeleidend docent in hardcopy. BOS krijgt het verslag op een CD-ROM Beoordeling Student en bedrijfsbegeleider voeren beoordelingsgesprek Week 21 Formulier Eindbeoordeling stage wordt door bedrijfsbegeleider ingevuld Inleveren bij begeleidend docent. Eindgesprek Mondelinge evaluatie van de stage met de begeleidend docent Week Formulier Eindbeoordeling stage wordt bij de begeleidend docent ingeleverd die het formulier verder invult Cijferadministratie Bijlage 2: Formele zaken Als je stage gaat lopen, is het belangrijk om je verzekeringen goed te regelen. De aansprakelijkheidsverzekering van de HvA dekt niet alle schade die door de stagiair wordt veroorzaakt. Op de stagevergoeding van het bedrijf zal ook loonbelasting en premies sociale verzekeringen worden ingehouden. De stage omvat 100 werkdagen. In verband met het leerkarakter van de stage heeft de stagiair geen recht op vakantiegeld of betaalde vakantie- of verlofdagen. De stagiair heeft verlof met behoud van stagevergoeding op de algemeen erkende religieuze feestdagen en Koninginnedag. Vakantiedagen, verlofdagen en feestdagen gelden niet als stagedagen, evenals dagen waarop door ziekte van de stagiair niet is gewerkt. Bij stage in het buitenland worden reisdagen niet als stagedagen aangemerkt. De stageterugkomdag geldt wel als stagedag. De stagiair ontvangt over deze dag ook de afgesproken stagevergoeding van het bedrijf. Verzekeringen en loonbelasting Als je met je afstudeerproject gaat beginnen, is het belangrijk om je verzekeringen goed te regelen. Hieronder vind je algemene informatie m.b.t. verzekeringen. In de tekst daarna wordt je geïnformeerd over loonbelastingen en sociale verzekeringen. Verzekering De Hogeschool van Amsterdam heeft ten behoeve van haar studenten/stagiairs een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid van leerlingen en studenten ter zake aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt tijdens: Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 15

18 hun verblijf (inclusief het uitvoeren van werkzaamheden) op de terreinen van verzekerden, in de gebouwen van verzekerden of daar waar verzekerden activiteiten ontplooien; deelname aan onderzoeken, fieldtrips of projecten; bijwonen van vergaderingen, congressen, seminars en beurzen; stage activiteiten; activiteiten en/of bijeenkomsten die door verzekerden zijn georganiseerd dan wel die plaatsvinden met goedkeuring en/of medeweten van verzekerden. De persoonlijke aansprakelijkheid dient primair voorzien te zijn in de eigen Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) Voor meer informatie over de verzekeringen kan contact opgenomen worden met Peter Wurtz, tel.nr Arbeidsvoorwaarden en toelichting op stageovereenkomst De stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. De afstudeerstage valt echter wel onder de regelgeving van loonbelasting en sociale verzekeringen. Dat wil zeggen, dat als door het bedrijf een stagevergoeding wordt betaald daarop loonbelasting en premies sociale verzekeringen moeten worden ingehouden. Dit geldt niet voor vergoeding van werkelijk gemaakte kosten, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding. De inhoudingen op de stagevergoeding vallen in twee delen uiteen: 1. Loonheffing, de combinatie van loonbelasting en premies volksverzekering zoals AOW (upto-date informatie vind je via de website van de belastingdienst) 2. Premies werknemersverzekering: Ziektewet (ZW) en Ziekenfondswet (ZFW) Tegenover de verplichting tot betaling van deze premies staan ook rechten. Ingeval van ziekte tijdens de afstudeerstage bestaat recht op doorbetaling van de vergoeding. De ziekenfondsverzekering heeft pas effect als de afstudeerder zowel door zichzelf als door het bedrijf is ingeschreven bij een ziekenfonds. Voorts dient de afstudeerder de inschrijving bij het ziekenfonds te melden bij zijn particuliere ziektekostenverzekeringsmaatschappij. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan die verzekering worden opgeschort of beëindigd en kan restitutie van vooruitbetaalde premies aan de orde zijn. Afstudeerders zijn niet verzekerd ingevolge de Werkeloosheid Wet (WW), inhouding van WW-premie vindt dan ook niet plaats. Afstudeerders, ook zij die geen vergoeding ontvangen, zijn wel verzekerd ingevolge de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Daarvoor is geen premie verschuldigd. Voor afstudeerders in het buitenland moet meestal een extra verzekering worden afgesloten. Dit kan via de Hogeschool worden geregeld. Vergoedingen worden bij overschrijding van het maximum, dat ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld, als eigen inkomen beschouwd. Vergoedingen verstrekt door de stageverlener kunnen van invloed zijn op de studiefinanciering. (zie Tijdens een buitenlandse stage is de OV-jaarkaart niet bruikbaar. In plaats daarvan heb je recht op een maandelijkse vergoeding. Deze vergoeding moet aangevraagd worden bij de IBG via een BO-formulier dat bij de decaan te verkrijgen is. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 16

19 Bijlage 3: Overzicht van de belangrijkste betrokkenen bij de stage Stagiair (student) Gaat zelfstandig op zoek naar een stageplaats en zorgt, in overleg met het bedrijf en eventueel ook met de begeleidend docent voor de stageopdracht en de omschrijving hiervan Zorgt voor een ondertekende stageovereenkomst in drievoud Is verantwoordelijk voor de uitvoering en afronding van de stageopdracht Zorgt voor een goed verloop van het stageproces: tijdig inleveren van formulieren en andere documenten; maken van afspraken; vragen om feedback van de bedrijfsbegeleider of begeleidend docent. Houdt zijn HvA /dlwo bij voor informatie en communicatie Bedrijfsbegeleider (begeleider binnen het stagebedrijf) Is verantwoordelijk voor het in overleg met de student formuleren van de stageopdracht Is beschikbaar voor minstens twee besprekingen met de begeleidend docent (uitvoering van de stageopdrachten en het functioneren van de student). De afspraken vinden plaats in het bedrijf Ondersteunt en begeleidt de student (leidinggeven, controleren, feedback) in zijn stagewerkzaamheden Maakt de student wegwijs in de organisatie Zorgt voor een goede werkplek en andere benodigde faciliteiten voor de student Draagt bij aan de beoordeling van het eindresultaat en van het functioneren van de student Begeleidend docent (docent vanuit de eigen opleiding) Beoordeelt de stageopdracht en assisteert zo nodig de student bij het bijstellen daarvan Is steeds geïnformeerd over de voortgang en de kwaliteit van de stage Bespreekt tenminste tweemaal met de student en de bedrijfsbegeleider de voortgang van de stage tijdens een bezoek aan het bedrijf Is beschikbaar voor advies aan de student Neemt indien nodig deel aan de stageterugkomdag Beoordeelt de stage, na overleg met de bedrijfsbegeleider Geeft de eindbeoordeling van de stage door aan de cijferadministratie BOS Bureau Onderwijs en Studentenzaken Houdt de contacten met stagebedrijven bij in een relatiebeheersysteem, verschaft gegevens hieruit aan studenten Verzorgt de schriftelijke communicatie tussen student, stagebedrijf en begeleidend docent Ziet aan de hand van een aantal checkpunten toe op de procedurele voortgang van de stage Houdt een dossier bij van elke stagelopende student Maakt tijd en plaats van de stageterugkomdag via het HvA adres van de student bekend Verwerkt de stage-evaluaties, koppelt deze terug naar begeleidend docent en zorgt voor verbeteringen in de stageorganisatie Examencommissie / stagecoördinator Zorgt dat binnen de opleiding de studenten adequaat worden voorbereid op de stageperiode Geeft formele toestemming voor de start van de stage Is betrokken bij de beoordeling van de stageopdrachten Onderhoud contact met het Kenniscentrum over de organisatie van de stages en de relaties met bedrijven Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 17

20 Bijlage 4: Formulieren Op DLWO > Opleidingen > Aviation Studies > Stage zijn de volgende formulieren te downloaden: Stage- en afstudeerformulier Persoonlijke leerdoelen Goedkeuring stageopdracht Voortgangsrapportage Tussenevaluatie Bezoekrapport Eindbeoordeling Op DLWO > Studeren > Stage en Afstuderen staat het document: Jaarplanning, stage- en afstudeerformulier onder Categorie Algemeen. Bijlage 5: Contactpersonen Voor vragen kan je terecht bij de contactpersonen voor Aviation Studies: Stagecoördinator: Wim Glansdorp, kamer C 2.46, telefoon: , BOS: Marit Groenhoff, telefoon: , fax: , Bijlage 6: Stagewerkzaamheden zonder HBO-niveau De werkzaamheden op de stageplaats kunnen heel verschillend van niveau zijn. In de praktijk zal je ook wel eens minder interessante of simpele opdrachten moeten uitvoeren. Wel moet er voor gewaakt worden dat dit niet de overhand krijgt. Als dit wel het geval is zal je dit eerst met de bedrijfsbegeleider moeten bespreken. Als dit niet tot de gewenste situatie leid zal je contact moeten opnemen met de begeleidende docent. Voorkom ruzie! Voorbeelden van stageopdrachten zonder HBO-niveau zijn: Een stage bij een bedrijf waar alleen eenvoudige (elektrische) installatiewerkzaamheden zijn te verrichten of bij een computerbedrijf met alleen het installeren en assembleren van pc s. Een stage waar je routinematig werk doet en waar je nauwelijks bij hoeft na te denken zoals: administratieve werkzaamheden, organiseren van (computer)bestanden. Bijlage 7: Procedure van aanmelden van stagiaires 1. Als een stageplaats is gevonden moet de student het formulier goedkeuring stageopdracht(zie onder formulieren hiernaast) invullen en en naar 2. De stagecoördinator Wim Glansdorp stuurt een naar de student dat de opdracht is goedgekeurd of aangevuld moet worden of afgewezen wordt. 3. De student vult het formulier stage- en afstudeerformulier (3-voud) in en laat dit ondertekenen door het bedrijf en door de student zelf en de stagecoördinator. Stagehandleiding Aviation Studies Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek 18

Stagehandleiding. Forensisch Onderzoek. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Forensisch Onderzoek. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Forensisch Onderzoek Collegejaar 2013-2014 Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bachelor Forensisch onderzoek BVB 31/32 (beroepsvoorbereiding) Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Belangrijke

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Studentbrochure stage tweede fase Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Versie januari 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Begrippenlijst... 3 1. Inleiding... 4 2. Contactgegevens......

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Dolly Leemans Amsterdam, oktober 2011 Stagebeleid Humanitas 1 Visie Humanitas is een vrijwilligersorganisatie, waarin ook scholieren en studenten ingezet

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding E. ONTWIKKELING -- - + ++ Opmerkingen 1. Omgang met problemen 2. De mate waarin er een verandering zichtbaar was na feedback 3. Inzicht in actuele thema s 4. Artistieke ontwikkeling tijdens stageperiode

Nadere informatie

Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren

Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren Cohort 2012 Apeldoorn, januari 2014 Beroepspraktijkvorming Fotovakschool (BPV) Overzicht

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding KABK Beroepsvoorbereiding Stageformulieren Deel A: Stageplan Deel B: Stageafspraken en Stagecontract Deel C: Evaluaties Deel A Gegevens student Voornamen Roepnaam Achternaam E-mail adres Telefoonnummer

Nadere informatie

Handleiding stage, September Handleiding stage

Handleiding stage, September Handleiding stage Handleiding stage 1. Inleiding 2. Leerdoelen en eindtermen van de stage 3. Stappenplan 4. Stagevoorstel 5. Stage-overeenkomst 6. Stageverslag 7. Verloop van de stage 8. Inventarisatie stagemogelijkheden

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK Studenten

STAGEHANDBOEK Studenten STAGEHANDBOEK Studenten Opleiding Grafimediatechnologie Instituut CMI / Media aan de Maas Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam Tel. 010-794 65 02 http://www.hogeschool-rotterdam.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting LIO en Stageregeling Aloysius Stichting Begripsbepalingen LIO Leraar in opleiding; d.w.z. een student op een lerarenopleiding of de Pabo. Stagiair Degene die aan een school is verbonden en met wie de LD

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Stagesyllabus 2014-2015

Stagesyllabus 2014-2015 Business IT & Management DMCI Stagesyllabus 2014-2015 Studielast : 30 ects (20 weken) Datum van uitgave : 1 september 2014 Cursusjaar : 2013-2014 Studierichting(en) : Business IT & Management Studiejaar

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland!

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Stage/studie buitenland Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Inhoudsopgave 1. Waarom naar het buitenland? 3 2. Wat zijn de mogelijkheden in het buitenland? 5 3. Hoe krijg je toestemming om te gaan?

Nadere informatie

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN Als een student stage bij uw organisatie komt lopen, kunt u praktische vragen hebben zoals wat er van u wordt verwacht als bedrijf, aan

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING 2008-2009

STAGEHANDLEIDING 2008-2009 NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO STAGEHANDLEIDING 2008-2009 Auteur: Leiding Stagecommissie Dhr. G. wikkeling (voorzitter), mevr.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Stagehandleiding voor studenten en docenten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Stagehandleiding voor studenten en docenten Faculteit der Rechtsgeleerdheid Stagehandleiding voor studenten en docenten 1 Inhoud INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPPEN EN DEFINITIES 5 1.1 Definities... 5 1.2 Doelen van de stage... 5 1.3. De toelatingseisen...

Nadere informatie

Stagegids DPS. Versie 1, januari 2014.

Stagegids DPS. Versie 1, januari 2014. Stagegids DPS Versie 1, januari 2014. Beste student, Voor je ligt de stagegids voor CE Digital Publishing Studies van de Academy for Creative industries van Fontys. In deze gids krijg je uitleg over het

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in het kader van de Free Component gevolgd worden, voorzover niet onder auspiciën van andere universitaire

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG)

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG) Opleiding Verpleegkunde Onderwijsgroep (OWG) Handleiding Jaar 2 Voltijd Studiejaar 2013-2014 INLEIDING Doelstelling van OWG Tijdens de stage zijn er zes OWG- bijeenkomsten. In dit deel staat de praktische

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Handleiding notariële bachelorscriptie

Handleiding notariële bachelorscriptie Handleiding notariële bachelorscriptie 2016-2017 1. Algemene Handleiding bachelorscriptie; contactinformatie Deze Handleiding bevat informatie over het schrijven van een bachelorscriptie Notarieel recht.

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Buitenland BPV HANDLEIDING

Buitenland BPV HANDLEIDING Buitenland BPV HANDLEIDING 2012/2013 Heliumweg 1 Postbus 60080 1320 AB Almere tel.: 088-0205400 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom zou je dat doen?... 4 Voorbereiding... 5 Voorwaarden... 5 Groenhorst

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Internationale stage in klas 5. De internationale stage maakt deel uit van het bovenbouwprogramma tweetalig onderwijs. Dat betekent dat je als leerling van klas 5 op internationale stage gaat in een Engelstalig

Nadere informatie

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Deze vragenlijst is de integrale vragenlijst zoals ze letterlijk werd overgenomen uit het werk Leren en beoordelen op de werkplek van Piet Hendriks

Nadere informatie

Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5. Stage opdracht

Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5. Stage opdracht Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5 Stage opdracht Inhoud: 1. Instructie voor de leerlingen 2. Formulieren stagegegevens 3. Werkopdracht en verslag 4. Brief voor de stage-instellingen 2 1. Instructie

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Je kunt het contract ook digitaal invullen. Vervolgens kun je het printen om te (laten) tekenen. Partijen Leraar

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Politieke Wetenschap S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE pag. 1. Waarom stages? 4 2. De stage als keuzevak 5 3. Voorwaarden voor een stage

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie