2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel"

Transcriptie

1

2 1. VOORWOORD 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau Beleidsvoorbereidend Samenwerkingsverbanden en vertegenwoordigingen, met toelichting (zowel binnen als buiten sector) Vertegenwoordiging Samenwerking met financiële implicatie Samenwerking in een samenwerkingsakkoord Intentionele samenwerking op organisatieniveau 2.2. Personeelsoverzicht 2.3. Kwaliteitsbeleid 2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel VTO-activiteiten in de teams Coaching en ondersteuning vanuit de tweede lijn Werkgroepen Interne vorming Extern aanbod 3. EVALUTIE VAN DE WERKING 3.1. Strategische doelstelling Inhoud Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie Evaluatie programma A) Programma wonen Operationele doelstelling 1.1 2

3 A) Project bewonersondersteuning in sociale huisvesting: Antwerpen Noord a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar projectdoelen B) Project bewonersondersteuning in sociale huisvesting: Linkeroever c) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen d) terugkoppeling naar projectdoelen C) Project bewonersondersteuning in sociale huisvesting: Kiel e) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen f) terugkoppeling naar projectdoelen D) Bijdrage tot operationele doelstelling 1.1 Operationele doelstelling 1.2 A) Pash, Pash-A en VIVAS B) Bijdrage tot operationele doelstelling 1.2 Operationele doelstelling 1.3 A) Project huren op de private huurmarkt B) Bijdrage tot operationele doelstelling 1.3 Operationele doelstelling Bijdrage tot de strategische doelstelling Bijdrage tot de missie 3.2. Strategische doelstelling Inhoud Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie Evaluatie programma A) Programma Maatschappelijke Dienstverlening Operationele doelstelling 2.1 A) Project Kennismaking a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar projectdoelen B) Bijdrage tot operationele doelstelling 2.1 Operationele doelstelling 2.2 3

4 A) ModeM a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar projectdoelen B) Bijdrage tot operationele doelstelling 2.2 Operationele doelstelling 2.3 A) Project Arm in Arm a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar projectdoelen B) Bijdrage tot operationele doelstelling Bijdrage tot de strategische doelstelling Bijdrage tot de missie 3.3. Strategische doelstelling Inhoud Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie Evaluatie programma s A) Programma team Antwerpen Noord B) Programma team Borgerhout C) Programma team Deurne D) Programma team Kiel E) Programma team Oud Berchem F) Programma Samenleven Operationele doelstelling 3.1 A) Buurtwerk Antwerpen Noord a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen B) Buurtwerk Borgerhout Noord a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen C) Buurtwerk Borgerhout Zuid a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen D) Buurtwerk Deurne Noord 4

5 a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen E) Buurtwerk Deurne Zuid a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen F) Buurtwerk Kiel a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen G) Buurtwerk Oud Berchem a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen H) Project Diversifeit a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen I) Bijdrage van andere projecten J) Bijdrage tot operationele doestelling 3.1 Operationele doelstelling 3.2 A) Project Talent Op Wieltjes a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen B) Project Buurtschatten a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen C) Project Nieuw* in Deurne, Lokaal onthaal Nieuwkomers a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen D) Project Uitbouw Geïntegreerde Wijkwerking: luik vorming: uitwerking Pottentuin a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen E) Project Marokkaans Spoor: onderwijs, district en wijkacties, taal en vorming a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen: onderwijs b) terugkoppeling naar de projectdoelen: onderwijs c) acties en activiteiten gekoppeld aan projectdoelen: district d) acties en activiteiten gekoppeld aan projectdoelen: taal en vorming 5

6 F) Bijdrage vanuit ander projecten en buurtwerk G) Bijdrage tot operationele doelstelling 3.2 Operationele doelstelling 3.3 A) Project Samen op Straat a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen B) Project Buurtbetrokkenheid Gezonde Buurt Actie a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen C) Project Hoge Weg a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen D) Project Faraomieren a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen E) Projectvoorbereiding Hof ter Loo a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) conclusie F) Project Herbo a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen G) Projectvoorbereiding: Nesten op het Kiel a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) conclusie H) Project Marokkaanse mannen a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) conclusie I) Bijdrage van andere projecten en het buurtwerk J) Bijdrage tot operationele doelstelling 3.3 Operationele doelstelling 3.4 A) Project Divers!City a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen B) Project Buurtverhalen 6

7 a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen C) Bijdrage van andere projecten en het buurtwerk D) Bijdrage tot operationele doelstelling 3.4 Operationele doelstelling 3.5 A) Project Talent Geeft Vorming a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen B) Bijdrage van andere projecten en het buurtwerk C) Bijdrage tot operationele doelstelling Bijdrage tot de strategische doelstelling Bijdrage tot de missie 4. TWEEDE LIJNSWERK 5. BOORDTABELLEN 5.1. Tijdsinvestering Personeelsoverzicht Staf 5.2. Locaties 5.3. Doelgroepenbereik 5.4. Oplossingssactoren Oplossingssactoren Beleidsactoren BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 7

8 1. VOORWOORD is een organisatie in beweging. In 2007 was dat niet anders. De beweging is uiteraard merkbaar in de verschillende wijken en op de thema s waarrond we op de eerste lijn werken. Onze werking wordt sinds enkele jaren ook gekenmerkt door interne doortastende verbeteringen in een weg naar steeds meer kwaliteit en betere resultaten. In 2007 werd deze lijn met succes verder gezet. Bij het begint van 2007 konden we bijvoorbeeld ten volle van start gaan met het nieuwe organogram: de programmaverantwoordelijken per strategische doelstelling werden aangesteld. Het hele jaar stond in belangrijke mate in het teken van het omdraaien van de planningslogica. Van een bottom-up planning evolueerden we naar een top-down planning. Op deze manier kunnen we met een meer doordachte strategie toewerken naar duurzame resultaten. Daarbij haalt de top-down planning de banden aan tussen de verschillende werkingen die verspreid werken over de stad. Het verslag werd opgebouwd in drie hoofdstukken: een eerste rond de structuur van de organisatie, een tweede waarin de evaluatie per project en buurtwerk wordt weergegeven en een derde waarin een samenvattend overzicht van de boordtabellen worden gegeven. De evaluatie van de werking volgt de opbouw van de strategische planning van de organisatie: met name drie strategische doelstellingen, waaronder telkens enkele operationele doelstellingen vallen. De projecten en de buurtwerken worden geëvalueerd naar de doelen die ze zichzelf stelden op jaarbasis (werkdoelen) en over de loop van het project of meerjarenplan (projectdoelen / algemene doelen), maar ook naar de operationele en de strategische doelen waartoe zij bijdragen. Voor een goed begrip van dit jaarverslag verwijzen we graag naar het jaarplan U kan dit document eenvoudig raadplegen op onze website (klik door naar Antwerpen stad). Veel leesplezier. Luk Groffy algemeen coördinator 8

9 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra vzw werkt enerzijds territoriaal in wijkteams, anderzijds thematisch in themateams. Territoriale activiteitencentra (wijkteams) vind je op het Kiel, in Antwerpen Noord (werkingsgebieden Stuivenberg, Dam-Schijnpoort en Seefhoek), Borgerhout Noord en Borgerhout Zuid, Oud-Berchem en Deurne. De thematische activiteitencentra (themateams) zijn wonen en maatschappelijke dienstverlening. De werkingsgebieden bevinden zich voor wonen op drie verschillende niveaus - op het niveau van een sociale woonwijk: Antwerpen Noord (Geelhandplaats en Stuivenberg), Linkeroever (europark) en Kiel (Silvertop). - op het niveau van de wijk Antwerpen Noord - op het stedelijke niveau De werkingsgebieden bevinden zich voor maatschappelijke dienstverlening op twee verschillende niveaus - op wijkniveau in Antwerpen Noord en Borgerhout Zuid. - op stedelijk niveau Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau heeft een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een Dagelijks Bestuur. In het voorjaar van 2007 werden de drie organen heringericht. Enkele leden blijven, enkele verlieten onze organisatie, vele nieuwe kwamen erbij. Voor de ledenlijst, zie bijlage Beleidsvoorbereidend Het Coördinatieteam is het belangrijkste beleidsvoorbereidende forum binnen Samenlevingsopbouw Antwerpen stad. Alle teamcoördinatoren en beleidsmedewerkers nemen eraan deel. De algemeen coördinator zit voor. De stafmedewerker en de programmaverantwoordelijken nemen deel afhankelijk van de agenda. Het coördinatieteam komt tweewekelijks een halve dag samen. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is een adviserend comité en is samengesteld uit de algemene coördinator en een aantal werknemers. De werkdomeinen van het Comité hebben te maken met de welzijnswet die de werkgever geacht wordt na te leven en de bescherming en preventie van alle werknemers op het werk in de ruimst mogelijke betekenis. Het secretariaat van het comité wordt opgenomen door de Interne Preventieadviseur. De Interne Preventieadviseur maakt op basis van audits en risicoanalyses jaarlijks een globaal preventieplan op. Dit wordt vertaald naar jaaractieplannen en besproken met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. De interne preventieadviseur wordt geacht het jaaractieplan uit te voeren. Hij wordt aangesteld door de werkgever. Er kwam in 2007 een werkgroep samen die zich boog over het concept buurtwerk. Dit traject werd getrokken door een van de drie programmaverantwoordelijken voor het thema Samenleven. Het resulteerde in een gloednieuw gedragen concept voor het buurtwerk. In de planningen voor 2008 werd het nieuwe concept reeds geïntegreerd. 9

10 In het kader van het project Talent Geeft Vorming gingen drie interne werkgroepen door met betrekking tot het optimaliseren van de inzet en ondersteuning van vrijwilligers. De resultaten hiervan leest u bij de evaluatie van operationele doelstelling Samenwerkingsverbanden en vertegenwoordigingen, met toelichting (zowel binnen als buiten sector) Vertegenwoordiging vzw is vertegenwoordigd in de volgende organisaties: Levanto De Algemeen Coördinator zetelt in de Raad van Bestuur. Wijkcentra Deelname aan het beheer van de wijkcentra. VZW De Wijk in Antwerpen Noord: lid van de raad van bestuur, partnerovereenkomst VZW buurtcentrum Schijnpoort/Dam: lid van de raad van bestuur, partnerovereenkomst VZW wijkcentrum De Shelter: lid van de raad van bestuur, partnerovereenkomst Antwerps Platform Generatiearmen vzw neemt deel aan het bestuur.omgekeerd neemt ook de coördinator van APGA deel aan het bestuur van. VOB is lid van de algemene vergadering van het Vlaams Overleg voor Bewonersbelangen. Deze vertegenwoordiging kadert in de strategische doelstelling en het project wonen. Sociare is lid van de algemene vergadering. Stuurgroep ANTWERK ANTWERK is een actieplan van de Stad Antwerpen om de jeugdwerkloosheid in Antwerpen concreet aan te pakken. ANTWERK wil zo veel mogelijk jongeren tussen 18 en 25 jaar aan het werk helpen. In het kader van dit plan engageert het Adviesbureau voor Zelfstandigen zich om alle ANTWERKjongeren die de opleiding bedrijfsbeheer doorliepen een persoonlijke begeleiding aan te bieden. Dit project kwam tot stand door een samenwerking met VDAB, OCMW en WNE (Werk en Economie, Stad Antwerpen). is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het project. Samenwerking met financiële implicatie Overleg met de bevoegde schepenen Met de Schepen voor Samenlevingsopbouw en de Schepen voor Sociale Zaken en de respectievelijke kabinetchefs werd regelmatig overleg gepleegd over het verloop van de convenanten en de financiering van de uitvoering. 10

11 Stedelijke Wijkwerking De Dienst Wijkwerking is de regisseur van de stedelijke wijkwerking, en als dusdanig van de Stedenfondsmiddelen die ter beschikking worden gesteld voor het buurtwerk. In die hoedanigheid is het een belangrijke actor voor. Cel Sociale Huisvesting De Cel Sociale Huisvesting is de regisseur van het programma wonen. Met de Cel werden onderhandelingen gevoerd over de opdrachten en financiering van een mogelijk nieuwe convenant. Bedrijfseenheid Veiligheid De bedrijfsdirecteur Veiligheid is de regisseur van het project Samen op Straat en zodoende ook de regisseur van de middelen die via het federaal grootstedenbeleid ter beschikking gesteld worden voor dit project. Het convenant werd met hen opnieuw besproken en bijgesteld. Vooral de rol en de positie van onze werkers t.o.v. de doelgroepregisseurs werd uitgeklaard. Stuurgroep Federaal grootstedenbeleid Hier gebeurt de afstemming tussen de actoren die via de stad middelen krijgen uit het fonds Federaal Grootstedenbeleid. Vespa In het kader van het beheer van de verschillende fondsen (stedenfonds, federaal grootstedenbeleid, doelstelling 2 etc.) is er regelmatig overleg met. OCMW We werkten in 2007 samen met de cel Cultuur & Maatschappelijke Ontplooiing van het OCMW. Zij gaven financiële ondersteuning aan drie sociaal-artistieke projecten waarvan één in Deurne en twee in Berchem. In het kader van de strategische doelstelling: toegankelijkheid van externe infrastructuren, werkten we in de sociaal-artistieke projecten, via enkele initiatieven rond Taal*oor, via activiteiten van Samen op Straat en vanuit het project Kennismaking samen met zowel dienstencentra, sociale centra als een RVT s verspreid over de stad. OCWM-Antwerpen en houden eraan elkaar op de hoogte te houden van acties en projecten en indien mogelijk verbindingen te leggen. De doorverwijzing gebeurt in twee richtingen. Samenwerking in een samenwerkingsakkoord Werking FESO (Federatie Samenlevingsopbouw) FESO is opgericht om de afstemming tussen de samenlevingsopbouw instituten en Samenlevingsopbouw Vlaanderen te bevorderen en de belangen van de sector te behartigen. Het is de gesprekspartner ten aanzien van de overheid en administratie. In de loop van het werkjaar 2007 hebben we deelgenomen aan verschillende werkgroepen op sectorniveau. OWO- SSA Werkgroep kwaliteitszorg Partners In Vorming Werkgroep boordtabellen Plangroep meerjarenplanning 11

12 Werkgroep 25 jaar sector Het Overleg Antwerpse Sociale Ondernemingen (OASO) OASO is het overleg tussen een aantal particuliere partners ( vzw, Levanto, Basiseducatie, de CAW s, de drughulpverlening, het straathoekwerk, De Acht, Jeugd en Stad en KIDS). Centraal staat de positionering als private actoren ten aanzien van de publieke diensten en het Stedenfonds. De Acht vzw De coördinator van en de coördinator van het Antwerps minderhedencentrum De Acht overleggen geregeld over de samenwerkingsprojecten Onthaal van Nieuwkomers op wijkniveau Nieuw in Deurne Divers!City Buurtwerk Intentionele samenwerking op organisatieniveau Vorming Plus Antwerpen Vorming Plus en werken in partnership aan het project Talent Geeft Vorming. Vorming Plus maakt deel uit van de stuurgroep en de platformgroep. Ook in de uitwerking van workshops voor vrijwilligers werken beide organisaties geregeld samen. Huis van het Nederlands Het Huis van het Nederlands en werken in partnership aan het project Talent Geeft Vorming. Het Huis van het Nederlands maakt deel uit van de stuurgroep en de platformgroep. Ook in de uitwerking van workshops voor vrijwilligers werken beide organisaties geregeld samen. Recht-Op We onderhouden een nauwe samenwerking op de eerste lijn in verscheidene wijken. Op Antwerpen Kiel werken we in een samenwerkingsverband het project Kennismaking uit. Lokaal Sociaal Beleid In kader van het LSB waren er verschillende overlegmomenten met alle betrokken actoren (OCMW, stedelijke diensten, middenveld) in functie van de vormgeving van de Sociale Infopunten. nam deel aan volgende werkgroepen: Samenwerking en overleg, Dienstverlening, Brede Diversiteit, Wonen, Sociale Cohesie, Middelen, Activering. De deelname aan bovenstaande werkgroepen bleek erg zinvol. Als organisatie hebben we zo een duidelijke stem kunnen laten meeklinken in de uiteindelijke inhoud van het Lokaal Sociaal Beleidsplan voor Antwerpen. Het algemeen welzijnswerk In het kader van het project ModeM is er een regelmatig overleg. De uitwerking van dit project werd uitgeschreven bij de evaluatie van de strategische doelstelling 2. Antwerpen aan t Woord Antwerpen aan t Woord is een experiment in beleidsparticipatie. Door middel van stadsgesprekken organiseert het de dialoog tussen burgers, stedelijke administratie, stedelijk beleid en sociale organisaties, dit over thema s, relevant voor het samenleven en de leefbaarheid in de stad. 12

13 Een kerngroep met leden uit de 4 groepen overschouwt en stuurt het geheel van Antwerpen aan t Woord. Elk stadsgesprek wordt voorbereid door een werkgroep, die eveneens bestaat uit burgers, sociale organisaties, beleid en administratie. is actief lid van de kerngroep. Buurt- en opbouwwerkers van volgden de werkgroepen op die deze stadsgesprekken voorbereidden. levert deze bijdrage met het oog op het betrekken van kansengroepen bij deze gesprekken. Wij zorgen voor een sterke toeleiding van deze groepen. Tijdens de voorbereidende gesprekken bewaken wij de inhoudelijke en methodische aanpassing van de stadsgesprekken aan deze groepen Personeelsoverzicht Het personeelsoverzicht vindt u in bijlage Kwaliteitsbeleid Procedure evaluatie en planning In het voorjaar van 2007 werden de interne instrumenten voor het opmaken van de planning en evaluatie, met name de fiches, herwerkt. De herwerking was een stap in het omkeren van de planningslogica, waarmee we van een bottom-up naar een top-down planning overstapten. De herwerkte fiches werden met ieder personeelslid doorgepraat en er werd feedback voorzien na het invullen van de nieuwe fiches in het kader van de evaluatie voor het jaarverslag In dit proces werd eveneens aandacht besteedt aan het beter leren formuleren van doelstellingen en het leren werken met indicatoren. Hiervoor werd een traject afgelegd onder externe begeleiding van Febecoop. In bijeenkomsten georganiseerd per strategische doelstellingen werd met werkers nagedacht over verbeteringen in de formuleren van de huidige doelstellingen (bij wijze van oefening) en in het formuleren van indicatoren. Een derde stap in dit proces was het werken aan het zichtbaar maken van resultaten en het communiceren hierover. In het najaar van 2007 werd gestart met een gemengd samengestelde werkgroep om een intern registratiesysteem vorm te geven. Aan de werkgroep namen zowel beleidsmedewerkers, staf, opbouwwerkers en administratie deel. Onder begeleiding van het externe bureau De Webfabriek werkten we toe naar een stramien voor registratie. Het effectief uitwerken van het registratiesysteem wordt voorzien voor Werkgroep visie op buurtwerk Onder meer in navolging van de werkgroep waarin de formulering van de strategische doelstellingen 3 en het zoeken naar indicatoren werd uitgewerkt, groeide de vraag naar een vernieuwing van het interne buurtwerkconcept. In een aantal bijeenkomsten werd met buurtwerkers en opbouwwerkers gezocht naar wat buurtwerk specifiek maakt en waar de linken liggen met het opbouwwerk. De resultaten van dit proces werden eveneens op het coördinatieteam bediscussiëerd en besproken in ieder van de teams. Het resultaat is een vernieuwde visietekst. Communicatiebeleid In het kader van het werken aan een verbeterd communicatiebeleid werden in 2007 heel wat stappen ondernomen. Zoals hier boven reeds vermeld werd de eerste stappen gezet naar een intern registratiesysteem. Ook werden er stappen ondernomen naar een vernieuwde website en een intranet. De finalisering van beide processen wordt voorzien voor In het najaar van 2007 is er met de wijkteam een proces afgelegd om meer eenvormigheid te krijgen in het verspreidde periodiek materiaal. Veelal gaat het vormen van buurtkrantjes. Met de werkgroep 13

14 werd onderzocht wie we willen bereiken via dit kanaal en op welke manier we de outcome van de krantjes kunnen optimaliseren. Ook dit proces wordt verder doorgetrokken in Vorming, training en ondersteuning personeel VTO-activiteiten in de teams Teamcoördinatoren coachten hun teamleden via teamvergaderingen en regelmatige individuele gesprekken. Op de teamvergaderingen worden de stand van zaken in de projecten en het buurtwerk besproken. Teamleden kunnen advies vragen zowel inhoudelijk als met betrekking tot hun opdracht als werker. De frequentie en de intensiteit van deze gesprekken hangt af van de behoefte, ervaring en anciënniteit van de medewerker. Teamvergaderingen zijn eveneens een belangrijk moment in het afstemmen - en waar mogelijk linken - van de verschillende projecten onderling en tussen projecten en het buurtwerk. De team die recent samensmolten tot één team (Deurne Noord en Deurne Zuid tot Deurne, Borgerhout Noord en Borgerhout Zuid tot Borgerhout) besteedden extra aandacht aan de éénwording van het team. Zij houden elk teamvergaderingen als één team, met extra aandacht voor de afstemming en het linken tussen projecten onderling en projecten en het buurtwerk. Daarnaast maakte de teamcoördinator ruimte voor extra ondersteuning van de medewerkers afzonderlijk of per project / buurtwerk. Vormingsbehoeften van medewerkers konden steeds gemeld worden bij de teamcoördinator en / of de tweede lijn. Hiervoor werd samen met de medewerker in kwestie een antwoord gezocht binnen het aanbod van Samenlevingsopbouw Vlaanderen of daarbuiten Coaching en ondersteuning vanuit de tweede lijn Teamcoördinatoren worden ondersteund door zowel de Algemeen Coördinator, de Inhoudelijk Coördinator en de Zakelijk Coördinator. De Inhoudelijk Coördinator kan vragen vanuit de teams doorspelen aan een van de programmaverantwoordelijke of de stafmedewerker. De Zakelijk Coördinator kan vragen doorspelen aan de boekhouding of de administratie. Voor vragen en ondersteuning rond PR en communicatie kan de organisatie beroep doen op de beleidsmedewerker PR en communicatie Werkgroepen Werkgroepen meerjarenplan In het najaar van 2007 een reeks werkgroepen in het kader van de opbouw naar een nieuw meerjarenplan. Uit de omgevingsanalyse werden door de Algemene Vergadering die thema s gehaald, die door de organisatie verder onderzocht dienden te worden. De centrale vraag hierbij was het onderzoeken van de mogelijkheden die er voor lagen om op die terrein een verschil te maken in de stad. De samenstelling van de groepen was erg gemengd. Teamcoördinatoren, buurt- en opbouwwerkers, maar ook geïnteresseerden van de Algemene Vergadering namen deel. Met de werkgroep werd een sterkte-zwakte analyse gemaakt. De outcome van deze analyses resulteerde in een advies voor de Algemene Vergadering van januari over het betreffende thema, met aan antwoord op de vragen: kan hier een verschil maken? Waar liggen kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten voor onze organisatie? Werkgroepen Talent geeft Vorming In het kader van het project Talent geeft Vorming kwamen buurt- en opbouwwerkers samen op uit te wisselen en te bediscussiëren hoe vrijwilligers kunnen ondersteund worden in de verschillende werkingen. Er werd een opsplitsing gemaakt tussen vrijwilligers die betrokken zijn bij computercursussen, vrijwilligers binnen de conversatiegroepen van Taal-ooR en vrijwilligers die in de 14

15 dagdagelijkse werking van het buurtwerk actief zijn. Met elk van deze groepen werd onderzocht waar vrijwilligers nood aan hebben om hun taken uit te voeren, hoe zij kunnen ondersteund worden in hun rol en hoe er met hun kan gewerkt worden naar meer zelfstandigheid. Werkgroepen communicatie Met betrekking tot het kwaliteitsbeleid rond communicatie vonden in 2007 twee werkgroepen plaats, met name de werkgroep registratie en de werkgroep buurtkrant. Beide werden hierboven toegelicht. Werkgroep visie op buurtwerk De opdracht en de outcome van de werkgroep buurtwerk werd hierboven reeds toegelicht Interne vorming Net als andere jaren, gingen we in 2007 op tweedaagse met de tweedelijn, de buurt- en opbouwwerkers. De tweedaagse van 2007 gaf het startschot voor de opbouw van het nieuwe meerjarenplan. De personeelsploeg kreeg de opdracht om een eerste stap te zetten in een ruime omgevingsanalyse vanuit de ervaringen en signalen die men dagdagelijks opdoet in wijken en projecten. De outcome van de tweedaagse vormde een sterke basis om de verdere omgevingsanalyse in het kader van de opbouw van het nieuwe meerjarenplan vorm te geven. Daarnaast werden gedurende de loop van het jaar op geregelde momenten terugkoppelingen voorzien naar het ganse personeel in verband met de fasen in het meerjarenplan. Telkens een fase afgerond was en een nieuwe startte, werd een terugkoppeling voorzien. Op die manier wilde we werken aan een sterke gedragenheid en betrokkenheid van het personeel bij de opbouw van het nieuwe meerjarenplan Extern aanbod Het bijwonen van externe cursussen, studiedagen en dergelijke wordt sterk gestimuleerd vanuit de organisatie. De meeste werkers binnen volgden één of meerdere externe vormingen. Het gaar daarbij zowel over het aanbod binnen de sector (onder meer studiedagen vanuit andere instituten voor Samenlevingsopbouw of het cursusaanbod van Samenlevingsopbouw Vlaanderen), als buiten de sector. 15

16 3. EVALUATIE VAN DE WERKING In dit hoofdstuk bespreken we de evaluatie van onze werking. Als kapstok wordt het strategische plan gebruikt, met name een opdeling volgens de drie strategische doelstellingen. Per strategisch doel wordt de inhoud weergegeven, nadien volgt een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie per project of buurtwerking, als conclusie wordt teruggekoppeld naar de inhoud van de strategische doelstelling en bekijken we hoe de besproken projecten hieraan het afgelopen jaar hebben bijgedragen. In de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie per project of buurtwerk staan eveneens de doelen centraal. We bouwen per project de ladder op van het basisniveau naar het organisatieniveau. We bekijken eerst hoe de activiteiten van het afgelopen jaar hebben bijgedragen tot de doelen die we ons stelden op korte termijn (werkdoelen). Nadien gaan we na hoe 2007 bijdroeg tot de doelen voor de duur van het project of het meerjarenplan (projectdoelen of algemene doelen) Strategische doelstelling Inhoud RECHT OP WONEN De onderhandelingspositie van de doelgroepen waar mee werkt, is voldoende sterk om hun recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning op de private en sociale huisvestingsmarkt, in een behoorlijke woonomgeving en met woonzekerheid te verwerven. Operationele doelstelling 1.1 In de sociale huisvestingscomplexen waar een samenwerkingsakkoord heeft met de Stad Antwerpen en de huisvestingsmaatschappijen, zijn met de huurders, en in overleg met de huisvestingsmaatschappij, participatie- en communicatiekanalen uitgewerkt, die de bewoners ondersteunen om gezamenlijk initiatief te nemen inzake leefbaarheid, verbetering van de woonkwaliteit en het samenleven. Deze kanalen zijn aangepast aan de diversiteit van de huurders en houden rekening met de belangen van maatschappelijk kwetsbare huurders. Operationele doelstelling 1.2 Onder stimulans van, zijn maatschappelijk kwetsbare huurders actief in de structuren van de belangengroepen van sociale huurders in Antwerpen. Operationele doelstelling 1.3 voert in een stedelijke terreinverkenning uit over de rol die het opbouwwerk kan spelen op het gebied van woonkwaliteit en woonzekerheid op de private woningmarkt. Hierbij zijn de mogelijkheden t.a.v. bevoegdheden op hogere beleidsniveaus (Vlaams federaal Europees) ook mee in kaart gebracht. Na de afronding van de terreinverkenning, veranderde de operationele doelstelling in: Er is een platform van sterke en zwakke huurders dat opkomt voor het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor de meest zwakke huurders. Operationele doelstelling 1.4 heeft samen met de sector samenlevingsopbouw bij het Vlaamse beleid een gemotiveerd pleidooi gevoerd voor ondersteunende en stimulerende maatregelen t.a.v. de huisvestingsmaatschappijen met het oog op participatie van de huurders, overleg en communicatie. 16

17 Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie Hieronder werd schematisch weergegeven aan welke operationele doelstelling de projecten bijdragen. OD 1.1 D 1.2 OD 1.3 OD 1.4 OD 3.2 Bewonersondersteuning Antwerpen Noord Bewonersondersteuning Linkeroever Bewonersondersteuning Kiel X X X X X X Private Huurmarkt X Pash - Vivas X X Evaluatie programma A) Programma Wonen Het programma wonen omvat die acties en activiteiten die het team als geheel opneemt. In belangrijke mate heeft dit betrekking op de operationele doelstelling 1.2, waarbij het PASH verhaal in zicht komt. Vanuit ieder project rond bewonersondersteuning in de sociale huisvesting en vanuit het project private huurmarkt worden inspanningen geleverd om deze doelstelling te behalen. De uitwerking hiervan werd in het onderdeel operationele doelstelling 1.2 uitgeschreven. Daarnaast stond het programma wonen voor belangrijke mate in het teken van de onderhandelingen met de Stad Antwerpen over een eventueel nieuwe convenant voor de komende periode. De onderhandelingen werden nog niet afgerond in 2007 en zullen verder opgevolgd worden in Operationele doelstelling 1.1 A) Project 1: Bewonersondersteuning in sociale huisvesting, Antwerpen Noord Team Wonen De grote diversiteit aan bewoners bemoeilijkt het wonen en (samen)leven in de wooncomplexen Geelhandplaats en Stuivenberg in Antwerpen Noord. Het Stuivenbergcomplex werd in 1999 grondig gerenoveerd. Na de renovatie, werden de appartementen toegewezen aan nieuwe bewoners, maar slechts enkele bewoners van voor de renovatie keerden terug. Er wonen meer dan 30 verschillende nationaliteiten in het complex. In beide blokken wonen gezinnen en individuen met een geringe maatschappelijke draagkracht, ze staan er financieel niet goed (of slecht) voor, er is een grote werkloosheid en de meerderheid is laaggeschoold. De verhuisbewegingen zijn groot in beide complexen. Een belangrijk aandachtspunt in Stuivenberg en op de Geelhandplaats is het terugdringen van het sluikstort. De gemeenschappelijke delen van het gebouw worden weinig gerespecteerd en proper gehouden. Dit is o.a. het gevolg van de anonimiteit van de bewoners ten opzichte van elkaar, een verzuurde sociale controle, de zwakke sociale positie van de bewoners,... In de Geelhandplaats bestaan er netwerken tussen bewoners van dezelfde herkomst, maar is er weinig netwerkvorming tussen deze groepen onderling. 17

18 Hoewel er gelijkenissen zijn, is er een verschil in de problematiek van beide complexen. Een aangepaste aanpak van het probleem is noodzakelijk. Voor beide complexen heeft het negatieve imago van de blokken een invloed op de leefbaarheid in de buurt. De leefbaarheidproblematiek is tweeledig: enerzijds is er weinig respect voor de woning en de woonomgeving wat resulteert in de afval- en overlastproblematiek, anderzijds is er het moeilijke samenleven in de sociale wooncomplexen. Een gebrekkige communicatie ligt vaak aan de grondslag van leefbaarheidproblemen in sociale wooncomplexen. Veel allochtone bewoners en nieuwkomers spreken geen of weinig Nederlands wat de communicatie en het samenleven tussen de bewoners bemoeilijkt. Een goede communicatie tussen enerzijds de huurders en de verhuurder, anderzijds de huurders onderling kan heel wat leefbaarheidproblemen in sociale wooncomplexen verminderen. In een complex zoals de Geelhandplaats is dit niet evident. Veel allochtone bewoners en nieuwkomers spreken weinig of geen Nederlands. Lezen is soms nog minder vanzelfsprekend. Extra ondersteuning van de communicatie tussen de huurder en verhuurder is noodzakelijk. Een georganiseerd communicatie- en participatiekanaal tussen CV Onze Woning en de bewoners moet goed ondersteund en bewaakt worden, gezien de communicatie moeilijk en vaak gebrekkig loopt. Enerzijds raken mensen niet tot aan het bureau van de Technische Dienst in de Gasstraat. Anderzijds communiceert de huisvestingsmaatschappij nieuwe maatregelen en afspraken enkel schriftelijk. De aanwezigheid van de sociale dienst in het complex werd gedurende de laatste jaren gereduceerd tot het minimum. Bewoners geven aan dat ze niet weten waar ze met vragen, problemen terecht kunnen. a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen De opbouwwerker houdt vinger aan de pols in het complex Stuivenberg. Tijdens de eerste helft van het jaar was er een actieve aanwezigheid in het complex. Er werd ook een bewonersvergadering georganiseerd en actie gevoerd met betrekking tot muizen. De actieve aanwezigheid en de bewonersvergadering resulteren in duidelijke reacties van de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Onze Woning op de vragen van bewoners. Dit zowel bij collectieve, als individuele problemen. Ook de leefbaarheidmedewerker van de SHM is betrokken bij het gebeuren. Er zijn nog steeds contacten met bewoners uit het Stuivenbergcomplex, ook met de aanwezige sleutelfiguren en de poetser wordt geregeld contact onderhouden. De infobrochure Onze Wobbe werd samen met de leefbaarheidmedewerker van Onze Woning deur aan deur rondgebracht in het Stuivenbergcomplex. Sociale huurders van de Geelhandplaats hebben een aanspreekpunt voor hun klachten en worden betrokken bij de renovatie van het complex. Het aanspreekpunt is nog steeds de opbouwwerker. Bewoners worden zoveel mogelijk doorverwezen, maar dit is niet altijd mogelijk zonder directe ondersteuning. De bewoners werden betrokken bij de renovatie van het gebouw. Dit gebeurt enkel als de opbouwwerker hier initiatief toe nam. Er is geen spontaan engagement vanuit de huisvestingsmaatschappij hiertoe. Zo werd er een informatievergadering met bewoners, technische dienst en buurtregie georganiseerd. De renovatie is ook steeds een item op het werkoverleg tussen de opbouwwerker, de SHM, buurtregie, doelgroepenregie en buurttoezicht. Tijdens het praatappartement kunnen bewoners ventileren over de renovatie. De concrete oplossingen voor overlast problemen met betrekking tot de renovatie worden verwacht in Op de Geelhandplaats nemen vrijwilligers taken op. In de beide huisvestingscomplexen, Geelhandplaats en Stuivenberg, nemen vrijwilligers taken op en worden zij hierin ondersteund. Dit gaat zowel over ad hoc taken, als meer vaste engagementen. Zo kan het engagement van vrijwilligers op maat afgestemd worden. Er is een merkbare meer gedragen verantwoordelijkheid onder de vrijwilligers om de leefbaarheidsproblematieken samen aan te pakken. 18

19 Er worden vrijwilligers ingezet voor huiswerkbegeleiding, containers open houden, sleuteldragers voor de poort, vrijwilligers voor feesten, koffie en thee voorzien. Huurders van de Geelhandplaats hebben de gelegenheid om elkaar op geregelde tijdstippen te ontmoeten. Door een divers aanbod van activiteiten te organiseren samen met de bewoners wordt ook een divers publiek aangetrokken. De netwerken tussen huurders van dezelfde origine zijn sterk. De contacten tussen de verschillende groepen onderling worden sterker. Dit resulteert in minder samenlevingsproblemen in het complex. Steeds meer individuele huurders leren elkaar kennen en doen beroep op elkaar voor informatie en hulp. Andere problemen dan diegene die met de huisvesting in het complex te maken hebben komen eveneens in de aandacht: onderwijs, arbeid, energie, armoede, opvoeding, racisme, Er wordt onthaal voorzien voor nieuwe huurders van de Geelhandplaats. Buurttoezicht gaat op huisbezoek bij nieuwe bewoners. Er is enkel afstemming hierover tussen buurttoezicht en de sociale dienst van Onze Woning. Er wordt eveneens een onthaalmoment georganiseerd voor alle nieuwe bewoners op de Geelhandplaats. Hierbij worden ze ingelicht over waar ze terecht kunnen voor informatie, ze leren de opbouwwerker kennen en zittende huurders. De leefbaarheid op de Geelhandplaats is toegenomen, de overlast is verminderd. De leefbaarheidproblematiek op de Geelhandplaats speelde zich hoofdzakelijk af op de binnenplaats (Sluikstort, wild parkeren, gebruik van het plein door verschillende groepen (oud, jong, mensen die niet in het complex wonen, druggebruikers,...). Daarnaast werd overlast ervaren van de renovatie. (stof, lawaai, racisme van werknemers, afsluiten van water en elektriciteit,...). De problematiek werd besproken tijdens het praatappartement en bewonersvergaderingen. Dit samen met verschillende stadsdiensten en de technisch, sociale en leefbaarheiddienst van Onze Woning. Onze Woning ondersteunt acties, maar neemt een eerder repressieve houding aan. De Geelhandplaats is geen geïsoleerde sociale woonblok, er zijn duidelijke linken met de leefbaarheid van de buurt. Om deze reden werd gekozen om ook de omliggende straten en pleinen te betrekken bij acties die specifiek betrekking hadden op de leefbaarheid. Verschillende organisaties en diensten die werken met jongeren in de wijk worden op de hoogte gebracht van de problematiek. Daarnaast wordt gepolst naar mogelijke engagementen. Er is minder sluikstort en de nieuwe ophaalregeling et ophalen van groot huisvuil werd gecommuniceerd Er is nog sporadisch sluikstort van buitenaf voor de poort, maar niet meer in de grote hoeveelheden van voordien. Het sluikstort van bewoners van de Geelhandplaats is van de baan. Door onder meer infovergaderingen, weten meer bewoners waar ze met groot huisvuil naartoe moeten. Er werd eveneens door de opbouwwerker en de vrijwilligers van het praatcafé meegewerkt aan de Buurt aan de Beurt actie. Nieuwe regelingen met betrekking tot afvalophaling werden besproken tijdens het werkoverleg tussen de verschillende betrokken partners. Dit resulteerde erin dat Buurttoezicht met de informatie een deur aan deur actie heeft gehouden. Er is een uitstapscenario voor het beëindigen van het project Leefbaarheid sociale huisvesting Antwerpen Noord Er werden 2 overlegmomenten georganiseerd met de sociale dienst en leefbaarheidcoördinator van Onze Woning. Dit gebeurde samen met de interne programmaverantwoordelijke voor wonen. Er is een opbouw van dossier opgemaakt. Het convenant werd verlengd met een half jaar. Sociale huurders van Antwerpen Noord communiceren beter in het Nederlands. 19

20 De doorstroming van bewoners van de Geelhandplaats en het Stuivenbergcomplex naar de conversatiegroep Taal-ooR in Antwerpen Noord verloopt niet vlot. Het blijft een aandachtspunt voor de komende periode. b) terugkoppeling naar projectdoelen Het samenleven in de sociale woonblokken Geelhandplaats en Stuivenberg is versterkt en de leefbaarheid is verbeterd. De zorg van de bewoners voor de woning en de woonomgeving is verbeterd. Afvalproblematiek en onderhoud van gemeenschappelijke ruimten zijn hierin twee belangrijke peilers. De netwerken tussen de verschillende buurtbewoners zijn versterkt, dit met extra aandacht voor de diversiteit. Er is een positieve sfeer in de complexen. De bewoners voelen zich ondersteund op het niveau van de vrijwilligerswerking en bewonersvergaderingen. Het imago van beide complexen is verbeterd. Er is een aanzet ontwikkeld voor een permanente ondersteuning van de sociale huurders van de complexen Geelhandplaats en Stuivenberg. De communicatie tussen de huisvestingsmaatschappij en de bewoners is verbeterd. Met bijzondere aandacht voor de renovatie op de Geelhandplaats. Er werd intensief gewerkt aan het samenleven, het versterken van bewoners en de leefbaarheid in beide complexen. Dit vanuit verschillende invalshoeken, waardoor zo veel mogelijk mensen betrokken werden. Organisaties werden hier steeds op betrokken waardoor de problematiek op een hoger niveau werd opgetild. Niet enkel de bewoners, maar ook niet enkel de overheid spelen hierin een rol. Door deze samen te brengen werd op een constructieve manier naar oplossingen gezocht en is hierin ook afstemming tussen bewoners en diensten. B) Project 2: Project bewonersondersteuning in sociale huisvesting, Linkeroever Team Wonen De wijk Europark is een hoogbouwwijk met sociale woningen van twee Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen, namelijk CV Huisvesting en Antwerpse Bouwcoöperatief CV ABC. De grootste woonblok is de Chicagoblok, het hoogste punt van Antwerpen Linkeroever die de skyline van de wijk domineert. Met zijn 25 verdiepingen is het 75 meter hoge flatgebouw het prominente voorbeeld van te ver doorgeschoten hoogbouw in de sociale huisvesting. De Chicagoblok heeft in Vlaanderen en Antwerpen een kwalijke reputatie opgebouwd. Sensatiejournalisten hebben dit negatieve imago gretig aangewakkerd, hoewel de samenlevingsproblemen geen exclusiviteit voor de Chicagoblok zijn. De woonblok telt vier inkom hallen waar 193 gezinnen of 857 mensen in en uit lopen. Per ingang geeft elke verdieping toegang tot twee appartementen met drie en vier slaapkamers. Momenteel wonen in de Chicagoblok 40 verschillende nationaliteiten. In elk appartement verblijven gemiddeld vier kinderen. De vele nationaliteiten, waaronder vele nieuwkomers, brengen samenlevingsproblemen met zich mee. Ondertussen is de jaarlijkse verhuisbeweging van huurders, die weg willen uit de Chicagoblok, teruggevallen op 7%. Het stadsbestuur, het OCMW en CV Huisvesting plannen met gebruik van Europese fondsen (IGLO & IMAGE) nieuwe investeringen in de wijk (dienstencentrum, rusthuis, kinderopvang, ) en in de Chicagoblok een grondige renovatie van de 4 ingangen en de inrichting van een dakappartement als bezoekersruimte. a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen De vzw Buurtraad Europark Euroteam is sterker en zelfstandiger. De statuten van de vzw werden geactualiseerd. De Buurtraad en zelforganisaties uit de buurt organiseerden in 2007 enkele activiteiten zelfstandig, onder meer een Suikerfeest, een Offerfeest, een Sinterklaasfeest, een paasfeest, een Europark feest en een Rommelmarkt. Ze dienden hiervoor eigen subsidiedossiers in (vb. Opsinjoren, District, DIA) en eigen verslagen. De opbouwwerker ondersteunde het bestuur van de vzw en de zelforganisaties in de wijk. Vanuit de zelforganisatie leidt de opbouwwerker nieuwe leden toe naar de buurtraad. De competenties van leden van het bestuur ligt hoog. Er traden nieuwe leden toe in de buurtraad, zowel allochtonen, als autochtonen. Alle bewoners die initiatieven in de wijk nemen, worden toegeleid 20

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel 1. VOORWOORD 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur 2.1.1. De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra 2.1.2. Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau 2.1.3.

Nadere informatie

Jaarplan 2005-2006 RISO-antwerpen 0 Jaarplan 2005 2006

Jaarplan 2005-2006 RISO-antwerpen 0 Jaarplan 2005 2006 Jaarplan 2005-2006 0 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz 3 Strategische doelstelling 1: Recht op Wonen Operationele doelstelling 1.1.: Bewonersondersteuning in sociale huisvesting Project 1: Bewonersondersteuning

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Samenlevingsopbouw In beeld. De praktijk van de kust tot Limburg. SLOvl_DVD_Inleg.indd :26:21

Samenlevingsopbouw In beeld. De praktijk van de kust tot Limburg. SLOvl_DVD_Inleg.indd :26:21 Samenlevingsopbouw In beeld De praktijk van de kust tot Limburg SLOvl_DVD_Inleg.indd 1 13-02-2009 13:26:21 DVD 1 ALGEMEEN MENU 1. Kansen creëren, grondrechten garanderen (21 ) Een algemene kennismaking

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Missie en kerntaken... 4. 2.1 Missie... 4. 2.2 Kerntaken... 5. 2.3 Werkingsprincipes... 5. 2.4 Werkvormen en methoden...

1 Inleiding... 4. 2 Missie en kerntaken... 4. 2.1 Missie... 4. 2.2 Kerntaken... 5. 2.3 Werkingsprincipes... 5. 2.4 Werkvormen en methoden... 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Missie en kerntaken... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kerntaken... 5 2.3 Werkingsprincipes... 5 2.4 Werkvormen en methoden... 6 3 Strategisch plan 2010... 8 3.1 Programma overstijgende

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Over de Zulle Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Situering project Aanleiding Mep 2003-2008 OD: stem in lokaal woonbeleid Opvolging woonwinkel Participatie kansengroepen

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Toespraak Bart Ketelslegers

Toespraak Bart Ketelslegers Toespraak Bart Ketelslegers Gekleurde armoede, what s in a name? Heeft armoede een kleur? Ja, armoede heeft een kleur.. en die is blauw : blauw van blauwe plekken. Figuurlijk dan, want armoede betekent

Nadere informatie

Stadsatelier Genk. Overzicht. Genk even situeren. Wat is wijkontwikkeling? Tactische doelstellingen. Algemene doelstelling

Stadsatelier Genk. Overzicht. Genk even situeren. Wat is wijkontwikkeling? Tactische doelstellingen. Algemene doelstelling Stadsatelier Genk Focus op wijkgericht werken 23 oktober 2007 Overzicht Korte schets van Genk Wat is wijkontwikkeling Doelstellingen Aandachtspunten / visie Waarom wijkontwikkeling in Genk Wijkontwikkeling:

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Stad Antwerpen Bureau van district Deurne

Stad Antwerpen Bureau van district Deurne Samenstelling: de heer René De Preter, voorzitter; mevrouw Marleen De Backer, de heren Walter Verbruggen, Luc Mahieu en Guy Dirckx, bureauleden; mevrouw Patricia De Somer, districtssecretaris. Zitting

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

Toespraak Pash 19 januari 2016

Toespraak Pash 19 januari 2016 Toespraak Pash 19 januari 2016 Beste genodigden, beste Pash-ers, Hartelijk welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We doen dat goed, ook in december was er een receptie voor de inhuldiging van ons

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Het BIVV als werkgever Een uitgebalanceerd beleid Begin 2012 werd Sofie Questier als HR-Manager aangetrokken, met als opdracht een professioneel personeelsbeleid

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Peuter Speelpunt Turnhout

Peuter Speelpunt Turnhout Peuter Speelpunt Turnhout Samen spelen kan je leren! -Een plaats voor ontmoeting -Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname -Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft. Trefdag vvsg 6 mei 2010

Stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft. Trefdag vvsg 6 mei 2010 Stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft Trefdag vvsg 6 mei 2010 Waarom Ledeberg aanpakken? Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003): Stadsvernieuwing van de volledige 19de eeuwse gordel Wijk na wijk aanpak:

Nadere informatie

Aanvraagformulier. STARTENDE zorgorganisaties en -ondernemingen

Aanvraagformulier. STARTENDE zorgorganisaties en -ondernemingen Aanvraagformulier STARTENDE zorgorganisaties en -ondernemingen Inleidende opmerkingen Gelieve grondig het Reglement te lezen alvorens dit formulier in te vullen. Indiening moet voorafgegaan worden door

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Participatiedecreet afd III subsidiëring lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen

Nadere informatie

(Energetische) renovaties en financiering

(Energetische) renovaties en financiering 28 juni 2016 Team wonen (Energetische) renovaties en financiering (Energetische) renovaties en financiering Context Uitgangspunten: Kwaliteitsproblemen private huurmarkt Woonsituatie maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen DIENSTWONEN Infosessie voor intermediairen 1 OVERZICHTVOORSTELLING 1. algemeen organigram missie doelstellingen problematiek kernopdracht 2. werking Team Woonadvies en Team Woonondersteuning methodiek

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd:

Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd: Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd: aan de slag met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ondersteunen/versterken om verandering te realiseren : VPGW --------- vrijetijdswerking

Nadere informatie

marc.vandaele@zwijndrecht.be Op het menu Aperitiefhapje Het lokaal sociaal beleidsplan en het sociaal huis Voorgerecht Doelstelling van het sociaal huis Hoofdgerecht Productencatalogus Tussengerecht Samenwerking

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Zuurstof voor de Brugse Poort

Zuurstof voor de Brugse Poort Zuurstof voor de Brugse Poort p. 1 De inhoud 1. Inleiding Zuurstof voor de Brugse Poort 2. Informatie inspraak participatie 3. Cultuur in de stadsvernieuwing 4. De parken 5. Duurzamere (cultuur-)participatie

Nadere informatie

VLAAMSE STEDENFONDS

VLAAMSE STEDENFONDS VLAAMSE STEDENFONDS 2003-2007 Beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Vzw Intercultureel Netwerk Gent in een samenwerkingsverband met Samenlevingsopbouw Gent vzw i.v.m. de actie Betrekken

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Borgerhoutenaren tonen hun dromen en inspanningen rond buurt, dienstverlening, Nederlands en discriminatie

Borgerhoutenaren tonen hun dromen en inspanningen rond buurt, dienstverlening, Nederlands en discriminatie Ieders droo m telt Borgerhoutenaren tonen hun dromen en inspanningen rond buurt, dienstverlening, Nederlands en discriminatie een project van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw We leven in een boeiende

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie