2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel"

Transcriptie

1

2 1. VOORWOORD 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau Beleidsvoorbereidend Samenwerkingsverbanden en vertegenwoordigingen, met toelichting (zowel binnen als buiten sector) Vertegenwoordiging Samenwerking met financiële implicatie Samenwerking in een samenwerkingsakkoord Intentionele samenwerking op organisatieniveau 2.2. Personeelsoverzicht 2.3. Kwaliteitsbeleid 2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel VTO-activiteiten in de teams Coaching en ondersteuning vanuit de tweede lijn Werkgroepen Interne vorming Extern aanbod 3. EVALUTIE VAN DE WERKING 3.1. Strategische doelstelling Inhoud Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie Evaluatie programma A) Programma wonen Operationele doelstelling 1.1 2

3 A) Project bewonersondersteuning in sociale huisvesting: Antwerpen Noord a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar projectdoelen B) Project bewonersondersteuning in sociale huisvesting: Linkeroever c) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen d) terugkoppeling naar projectdoelen C) Project bewonersondersteuning in sociale huisvesting: Kiel e) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen f) terugkoppeling naar projectdoelen D) Bijdrage tot operationele doelstelling 1.1 Operationele doelstelling 1.2 A) Pash, Pash-A en VIVAS B) Bijdrage tot operationele doelstelling 1.2 Operationele doelstelling 1.3 A) Project huren op de private huurmarkt B) Bijdrage tot operationele doelstelling 1.3 Operationele doelstelling Bijdrage tot de strategische doelstelling Bijdrage tot de missie 3.2. Strategische doelstelling Inhoud Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie Evaluatie programma A) Programma Maatschappelijke Dienstverlening Operationele doelstelling 2.1 A) Project Kennismaking a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar projectdoelen B) Bijdrage tot operationele doelstelling 2.1 Operationele doelstelling 2.2 3

4 A) ModeM a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar projectdoelen B) Bijdrage tot operationele doelstelling 2.2 Operationele doelstelling 2.3 A) Project Arm in Arm a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar projectdoelen B) Bijdrage tot operationele doelstelling Bijdrage tot de strategische doelstelling Bijdrage tot de missie 3.3. Strategische doelstelling Inhoud Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie Evaluatie programma s A) Programma team Antwerpen Noord B) Programma team Borgerhout C) Programma team Deurne D) Programma team Kiel E) Programma team Oud Berchem F) Programma Samenleven Operationele doelstelling 3.1 A) Buurtwerk Antwerpen Noord a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen B) Buurtwerk Borgerhout Noord a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen C) Buurtwerk Borgerhout Zuid a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen D) Buurtwerk Deurne Noord 4

5 a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen E) Buurtwerk Deurne Zuid a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen F) Buurtwerk Kiel a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen G) Buurtwerk Oud Berchem a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen H) Project Diversifeit a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar algemene doelen I) Bijdrage van andere projecten J) Bijdrage tot operationele doestelling 3.1 Operationele doelstelling 3.2 A) Project Talent Op Wieltjes a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen B) Project Buurtschatten a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen C) Project Nieuw* in Deurne, Lokaal onthaal Nieuwkomers a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen D) Project Uitbouw Geïntegreerde Wijkwerking: luik vorming: uitwerking Pottentuin a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen E) Project Marokkaans Spoor: onderwijs, district en wijkacties, taal en vorming a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen: onderwijs b) terugkoppeling naar de projectdoelen: onderwijs c) acties en activiteiten gekoppeld aan projectdoelen: district d) acties en activiteiten gekoppeld aan projectdoelen: taal en vorming 5

6 F) Bijdrage vanuit ander projecten en buurtwerk G) Bijdrage tot operationele doelstelling 3.2 Operationele doelstelling 3.3 A) Project Samen op Straat a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen B) Project Buurtbetrokkenheid Gezonde Buurt Actie a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen C) Project Hoge Weg a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen D) Project Faraomieren a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen E) Projectvoorbereiding Hof ter Loo a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) conclusie F) Project Herbo a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen G) Projectvoorbereiding: Nesten op het Kiel a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) conclusie H) Project Marokkaanse mannen a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) conclusie I) Bijdrage van andere projecten en het buurtwerk J) Bijdrage tot operationele doelstelling 3.3 Operationele doelstelling 3.4 A) Project Divers!City a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen B) Project Buurtverhalen 6

7 a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen C) Bijdrage van andere projecten en het buurtwerk D) Bijdrage tot operationele doelstelling 3.4 Operationele doelstelling 3.5 A) Project Talent Geeft Vorming a) acties en activiteiten gekoppeld aan werkdoelen b) terugkoppeling naar de projectdoelen B) Bijdrage van andere projecten en het buurtwerk C) Bijdrage tot operationele doelstelling Bijdrage tot de strategische doelstelling Bijdrage tot de missie 4. TWEEDE LIJNSWERK 5. BOORDTABELLEN 5.1. Tijdsinvestering Personeelsoverzicht Staf 5.2. Locaties 5.3. Doelgroepenbereik 5.4. Oplossingssactoren Oplossingssactoren Beleidsactoren BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 7

8 1. VOORWOORD is een organisatie in beweging. In 2007 was dat niet anders. De beweging is uiteraard merkbaar in de verschillende wijken en op de thema s waarrond we op de eerste lijn werken. Onze werking wordt sinds enkele jaren ook gekenmerkt door interne doortastende verbeteringen in een weg naar steeds meer kwaliteit en betere resultaten. In 2007 werd deze lijn met succes verder gezet. Bij het begint van 2007 konden we bijvoorbeeld ten volle van start gaan met het nieuwe organogram: de programmaverantwoordelijken per strategische doelstelling werden aangesteld. Het hele jaar stond in belangrijke mate in het teken van het omdraaien van de planningslogica. Van een bottom-up planning evolueerden we naar een top-down planning. Op deze manier kunnen we met een meer doordachte strategie toewerken naar duurzame resultaten. Daarbij haalt de top-down planning de banden aan tussen de verschillende werkingen die verspreid werken over de stad. Het verslag werd opgebouwd in drie hoofdstukken: een eerste rond de structuur van de organisatie, een tweede waarin de evaluatie per project en buurtwerk wordt weergegeven en een derde waarin een samenvattend overzicht van de boordtabellen worden gegeven. De evaluatie van de werking volgt de opbouw van de strategische planning van de organisatie: met name drie strategische doelstellingen, waaronder telkens enkele operationele doelstellingen vallen. De projecten en de buurtwerken worden geëvalueerd naar de doelen die ze zichzelf stelden op jaarbasis (werkdoelen) en over de loop van het project of meerjarenplan (projectdoelen / algemene doelen), maar ook naar de operationele en de strategische doelen waartoe zij bijdragen. Voor een goed begrip van dit jaarverslag verwijzen we graag naar het jaarplan U kan dit document eenvoudig raadplegen op onze website (klik door naar Antwerpen stad). Veel leesplezier. Luk Groffy algemeen coördinator 8

9 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra vzw werkt enerzijds territoriaal in wijkteams, anderzijds thematisch in themateams. Territoriale activiteitencentra (wijkteams) vind je op het Kiel, in Antwerpen Noord (werkingsgebieden Stuivenberg, Dam-Schijnpoort en Seefhoek), Borgerhout Noord en Borgerhout Zuid, Oud-Berchem en Deurne. De thematische activiteitencentra (themateams) zijn wonen en maatschappelijke dienstverlening. De werkingsgebieden bevinden zich voor wonen op drie verschillende niveaus - op het niveau van een sociale woonwijk: Antwerpen Noord (Geelhandplaats en Stuivenberg), Linkeroever (europark) en Kiel (Silvertop). - op het niveau van de wijk Antwerpen Noord - op het stedelijke niveau De werkingsgebieden bevinden zich voor maatschappelijke dienstverlening op twee verschillende niveaus - op wijkniveau in Antwerpen Noord en Borgerhout Zuid. - op stedelijk niveau Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau heeft een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een Dagelijks Bestuur. In het voorjaar van 2007 werden de drie organen heringericht. Enkele leden blijven, enkele verlieten onze organisatie, vele nieuwe kwamen erbij. Voor de ledenlijst, zie bijlage Beleidsvoorbereidend Het Coördinatieteam is het belangrijkste beleidsvoorbereidende forum binnen Samenlevingsopbouw Antwerpen stad. Alle teamcoördinatoren en beleidsmedewerkers nemen eraan deel. De algemeen coördinator zit voor. De stafmedewerker en de programmaverantwoordelijken nemen deel afhankelijk van de agenda. Het coördinatieteam komt tweewekelijks een halve dag samen. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is een adviserend comité en is samengesteld uit de algemene coördinator en een aantal werknemers. De werkdomeinen van het Comité hebben te maken met de welzijnswet die de werkgever geacht wordt na te leven en de bescherming en preventie van alle werknemers op het werk in de ruimst mogelijke betekenis. Het secretariaat van het comité wordt opgenomen door de Interne Preventieadviseur. De Interne Preventieadviseur maakt op basis van audits en risicoanalyses jaarlijks een globaal preventieplan op. Dit wordt vertaald naar jaaractieplannen en besproken met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. De interne preventieadviseur wordt geacht het jaaractieplan uit te voeren. Hij wordt aangesteld door de werkgever. Er kwam in 2007 een werkgroep samen die zich boog over het concept buurtwerk. Dit traject werd getrokken door een van de drie programmaverantwoordelijken voor het thema Samenleven. Het resulteerde in een gloednieuw gedragen concept voor het buurtwerk. In de planningen voor 2008 werd het nieuwe concept reeds geïntegreerd. 9

10 In het kader van het project Talent Geeft Vorming gingen drie interne werkgroepen door met betrekking tot het optimaliseren van de inzet en ondersteuning van vrijwilligers. De resultaten hiervan leest u bij de evaluatie van operationele doelstelling Samenwerkingsverbanden en vertegenwoordigingen, met toelichting (zowel binnen als buiten sector) Vertegenwoordiging vzw is vertegenwoordigd in de volgende organisaties: Levanto De Algemeen Coördinator zetelt in de Raad van Bestuur. Wijkcentra Deelname aan het beheer van de wijkcentra. VZW De Wijk in Antwerpen Noord: lid van de raad van bestuur, partnerovereenkomst VZW buurtcentrum Schijnpoort/Dam: lid van de raad van bestuur, partnerovereenkomst VZW wijkcentrum De Shelter: lid van de raad van bestuur, partnerovereenkomst Antwerps Platform Generatiearmen vzw neemt deel aan het bestuur.omgekeerd neemt ook de coördinator van APGA deel aan het bestuur van. VOB is lid van de algemene vergadering van het Vlaams Overleg voor Bewonersbelangen. Deze vertegenwoordiging kadert in de strategische doelstelling en het project wonen. Sociare is lid van de algemene vergadering. Stuurgroep ANTWERK ANTWERK is een actieplan van de Stad Antwerpen om de jeugdwerkloosheid in Antwerpen concreet aan te pakken. ANTWERK wil zo veel mogelijk jongeren tussen 18 en 25 jaar aan het werk helpen. In het kader van dit plan engageert het Adviesbureau voor Zelfstandigen zich om alle ANTWERKjongeren die de opleiding bedrijfsbeheer doorliepen een persoonlijke begeleiding aan te bieden. Dit project kwam tot stand door een samenwerking met VDAB, OCMW en WNE (Werk en Economie, Stad Antwerpen). is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het project. Samenwerking met financiële implicatie Overleg met de bevoegde schepenen Met de Schepen voor Samenlevingsopbouw en de Schepen voor Sociale Zaken en de respectievelijke kabinetchefs werd regelmatig overleg gepleegd over het verloop van de convenanten en de financiering van de uitvoering. 10

11 Stedelijke Wijkwerking De Dienst Wijkwerking is de regisseur van de stedelijke wijkwerking, en als dusdanig van de Stedenfondsmiddelen die ter beschikking worden gesteld voor het buurtwerk. In die hoedanigheid is het een belangrijke actor voor. Cel Sociale Huisvesting De Cel Sociale Huisvesting is de regisseur van het programma wonen. Met de Cel werden onderhandelingen gevoerd over de opdrachten en financiering van een mogelijk nieuwe convenant. Bedrijfseenheid Veiligheid De bedrijfsdirecteur Veiligheid is de regisseur van het project Samen op Straat en zodoende ook de regisseur van de middelen die via het federaal grootstedenbeleid ter beschikking gesteld worden voor dit project. Het convenant werd met hen opnieuw besproken en bijgesteld. Vooral de rol en de positie van onze werkers t.o.v. de doelgroepregisseurs werd uitgeklaard. Stuurgroep Federaal grootstedenbeleid Hier gebeurt de afstemming tussen de actoren die via de stad middelen krijgen uit het fonds Federaal Grootstedenbeleid. Vespa In het kader van het beheer van de verschillende fondsen (stedenfonds, federaal grootstedenbeleid, doelstelling 2 etc.) is er regelmatig overleg met. OCMW We werkten in 2007 samen met de cel Cultuur & Maatschappelijke Ontplooiing van het OCMW. Zij gaven financiële ondersteuning aan drie sociaal-artistieke projecten waarvan één in Deurne en twee in Berchem. In het kader van de strategische doelstelling: toegankelijkheid van externe infrastructuren, werkten we in de sociaal-artistieke projecten, via enkele initiatieven rond Taal*oor, via activiteiten van Samen op Straat en vanuit het project Kennismaking samen met zowel dienstencentra, sociale centra als een RVT s verspreid over de stad. OCWM-Antwerpen en houden eraan elkaar op de hoogte te houden van acties en projecten en indien mogelijk verbindingen te leggen. De doorverwijzing gebeurt in twee richtingen. Samenwerking in een samenwerkingsakkoord Werking FESO (Federatie Samenlevingsopbouw) FESO is opgericht om de afstemming tussen de samenlevingsopbouw instituten en Samenlevingsopbouw Vlaanderen te bevorderen en de belangen van de sector te behartigen. Het is de gesprekspartner ten aanzien van de overheid en administratie. In de loop van het werkjaar 2007 hebben we deelgenomen aan verschillende werkgroepen op sectorniveau. OWO- SSA Werkgroep kwaliteitszorg Partners In Vorming Werkgroep boordtabellen Plangroep meerjarenplanning 11

12 Werkgroep 25 jaar sector Het Overleg Antwerpse Sociale Ondernemingen (OASO) OASO is het overleg tussen een aantal particuliere partners ( vzw, Levanto, Basiseducatie, de CAW s, de drughulpverlening, het straathoekwerk, De Acht, Jeugd en Stad en KIDS). Centraal staat de positionering als private actoren ten aanzien van de publieke diensten en het Stedenfonds. De Acht vzw De coördinator van en de coördinator van het Antwerps minderhedencentrum De Acht overleggen geregeld over de samenwerkingsprojecten Onthaal van Nieuwkomers op wijkniveau Nieuw in Deurne Divers!City Buurtwerk Intentionele samenwerking op organisatieniveau Vorming Plus Antwerpen Vorming Plus en werken in partnership aan het project Talent Geeft Vorming. Vorming Plus maakt deel uit van de stuurgroep en de platformgroep. Ook in de uitwerking van workshops voor vrijwilligers werken beide organisaties geregeld samen. Huis van het Nederlands Het Huis van het Nederlands en werken in partnership aan het project Talent Geeft Vorming. Het Huis van het Nederlands maakt deel uit van de stuurgroep en de platformgroep. Ook in de uitwerking van workshops voor vrijwilligers werken beide organisaties geregeld samen. Recht-Op We onderhouden een nauwe samenwerking op de eerste lijn in verscheidene wijken. Op Antwerpen Kiel werken we in een samenwerkingsverband het project Kennismaking uit. Lokaal Sociaal Beleid In kader van het LSB waren er verschillende overlegmomenten met alle betrokken actoren (OCMW, stedelijke diensten, middenveld) in functie van de vormgeving van de Sociale Infopunten. nam deel aan volgende werkgroepen: Samenwerking en overleg, Dienstverlening, Brede Diversiteit, Wonen, Sociale Cohesie, Middelen, Activering. De deelname aan bovenstaande werkgroepen bleek erg zinvol. Als organisatie hebben we zo een duidelijke stem kunnen laten meeklinken in de uiteindelijke inhoud van het Lokaal Sociaal Beleidsplan voor Antwerpen. Het algemeen welzijnswerk In het kader van het project ModeM is er een regelmatig overleg. De uitwerking van dit project werd uitgeschreven bij de evaluatie van de strategische doelstelling 2. Antwerpen aan t Woord Antwerpen aan t Woord is een experiment in beleidsparticipatie. Door middel van stadsgesprekken organiseert het de dialoog tussen burgers, stedelijke administratie, stedelijk beleid en sociale organisaties, dit over thema s, relevant voor het samenleven en de leefbaarheid in de stad. 12

13 Een kerngroep met leden uit de 4 groepen overschouwt en stuurt het geheel van Antwerpen aan t Woord. Elk stadsgesprek wordt voorbereid door een werkgroep, die eveneens bestaat uit burgers, sociale organisaties, beleid en administratie. is actief lid van de kerngroep. Buurt- en opbouwwerkers van volgden de werkgroepen op die deze stadsgesprekken voorbereidden. levert deze bijdrage met het oog op het betrekken van kansengroepen bij deze gesprekken. Wij zorgen voor een sterke toeleiding van deze groepen. Tijdens de voorbereidende gesprekken bewaken wij de inhoudelijke en methodische aanpassing van de stadsgesprekken aan deze groepen Personeelsoverzicht Het personeelsoverzicht vindt u in bijlage Kwaliteitsbeleid Procedure evaluatie en planning In het voorjaar van 2007 werden de interne instrumenten voor het opmaken van de planning en evaluatie, met name de fiches, herwerkt. De herwerking was een stap in het omkeren van de planningslogica, waarmee we van een bottom-up naar een top-down planning overstapten. De herwerkte fiches werden met ieder personeelslid doorgepraat en er werd feedback voorzien na het invullen van de nieuwe fiches in het kader van de evaluatie voor het jaarverslag In dit proces werd eveneens aandacht besteedt aan het beter leren formuleren van doelstellingen en het leren werken met indicatoren. Hiervoor werd een traject afgelegd onder externe begeleiding van Febecoop. In bijeenkomsten georganiseerd per strategische doelstellingen werd met werkers nagedacht over verbeteringen in de formuleren van de huidige doelstellingen (bij wijze van oefening) en in het formuleren van indicatoren. Een derde stap in dit proces was het werken aan het zichtbaar maken van resultaten en het communiceren hierover. In het najaar van 2007 werd gestart met een gemengd samengestelde werkgroep om een intern registratiesysteem vorm te geven. Aan de werkgroep namen zowel beleidsmedewerkers, staf, opbouwwerkers en administratie deel. Onder begeleiding van het externe bureau De Webfabriek werkten we toe naar een stramien voor registratie. Het effectief uitwerken van het registratiesysteem wordt voorzien voor Werkgroep visie op buurtwerk Onder meer in navolging van de werkgroep waarin de formulering van de strategische doelstellingen 3 en het zoeken naar indicatoren werd uitgewerkt, groeide de vraag naar een vernieuwing van het interne buurtwerkconcept. In een aantal bijeenkomsten werd met buurtwerkers en opbouwwerkers gezocht naar wat buurtwerk specifiek maakt en waar de linken liggen met het opbouwwerk. De resultaten van dit proces werden eveneens op het coördinatieteam bediscussiëerd en besproken in ieder van de teams. Het resultaat is een vernieuwde visietekst. Communicatiebeleid In het kader van het werken aan een verbeterd communicatiebeleid werden in 2007 heel wat stappen ondernomen. Zoals hier boven reeds vermeld werd de eerste stappen gezet naar een intern registratiesysteem. Ook werden er stappen ondernomen naar een vernieuwde website en een intranet. De finalisering van beide processen wordt voorzien voor In het najaar van 2007 is er met de wijkteam een proces afgelegd om meer eenvormigheid te krijgen in het verspreidde periodiek materiaal. Veelal gaat het vormen van buurtkrantjes. Met de werkgroep 13

14 werd onderzocht wie we willen bereiken via dit kanaal en op welke manier we de outcome van de krantjes kunnen optimaliseren. Ook dit proces wordt verder doorgetrokken in Vorming, training en ondersteuning personeel VTO-activiteiten in de teams Teamcoördinatoren coachten hun teamleden via teamvergaderingen en regelmatige individuele gesprekken. Op de teamvergaderingen worden de stand van zaken in de projecten en het buurtwerk besproken. Teamleden kunnen advies vragen zowel inhoudelijk als met betrekking tot hun opdracht als werker. De frequentie en de intensiteit van deze gesprekken hangt af van de behoefte, ervaring en anciënniteit van de medewerker. Teamvergaderingen zijn eveneens een belangrijk moment in het afstemmen - en waar mogelijk linken - van de verschillende projecten onderling en tussen projecten en het buurtwerk. De team die recent samensmolten tot één team (Deurne Noord en Deurne Zuid tot Deurne, Borgerhout Noord en Borgerhout Zuid tot Borgerhout) besteedden extra aandacht aan de éénwording van het team. Zij houden elk teamvergaderingen als één team, met extra aandacht voor de afstemming en het linken tussen projecten onderling en projecten en het buurtwerk. Daarnaast maakte de teamcoördinator ruimte voor extra ondersteuning van de medewerkers afzonderlijk of per project / buurtwerk. Vormingsbehoeften van medewerkers konden steeds gemeld worden bij de teamcoördinator en / of de tweede lijn. Hiervoor werd samen met de medewerker in kwestie een antwoord gezocht binnen het aanbod van Samenlevingsopbouw Vlaanderen of daarbuiten Coaching en ondersteuning vanuit de tweede lijn Teamcoördinatoren worden ondersteund door zowel de Algemeen Coördinator, de Inhoudelijk Coördinator en de Zakelijk Coördinator. De Inhoudelijk Coördinator kan vragen vanuit de teams doorspelen aan een van de programmaverantwoordelijke of de stafmedewerker. De Zakelijk Coördinator kan vragen doorspelen aan de boekhouding of de administratie. Voor vragen en ondersteuning rond PR en communicatie kan de organisatie beroep doen op de beleidsmedewerker PR en communicatie Werkgroepen Werkgroepen meerjarenplan In het najaar van 2007 een reeks werkgroepen in het kader van de opbouw naar een nieuw meerjarenplan. Uit de omgevingsanalyse werden door de Algemene Vergadering die thema s gehaald, die door de organisatie verder onderzocht dienden te worden. De centrale vraag hierbij was het onderzoeken van de mogelijkheden die er voor lagen om op die terrein een verschil te maken in de stad. De samenstelling van de groepen was erg gemengd. Teamcoördinatoren, buurt- en opbouwwerkers, maar ook geïnteresseerden van de Algemene Vergadering namen deel. Met de werkgroep werd een sterkte-zwakte analyse gemaakt. De outcome van deze analyses resulteerde in een advies voor de Algemene Vergadering van januari over het betreffende thema, met aan antwoord op de vragen: kan hier een verschil maken? Waar liggen kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten voor onze organisatie? Werkgroepen Talent geeft Vorming In het kader van het project Talent geeft Vorming kwamen buurt- en opbouwwerkers samen op uit te wisselen en te bediscussiëren hoe vrijwilligers kunnen ondersteund worden in de verschillende werkingen. Er werd een opsplitsing gemaakt tussen vrijwilligers die betrokken zijn bij computercursussen, vrijwilligers binnen de conversatiegroepen van Taal-ooR en vrijwilligers die in de 14

15 dagdagelijkse werking van het buurtwerk actief zijn. Met elk van deze groepen werd onderzocht waar vrijwilligers nood aan hebben om hun taken uit te voeren, hoe zij kunnen ondersteund worden in hun rol en hoe er met hun kan gewerkt worden naar meer zelfstandigheid. Werkgroepen communicatie Met betrekking tot het kwaliteitsbeleid rond communicatie vonden in 2007 twee werkgroepen plaats, met name de werkgroep registratie en de werkgroep buurtkrant. Beide werden hierboven toegelicht. Werkgroep visie op buurtwerk De opdracht en de outcome van de werkgroep buurtwerk werd hierboven reeds toegelicht Interne vorming Net als andere jaren, gingen we in 2007 op tweedaagse met de tweedelijn, de buurt- en opbouwwerkers. De tweedaagse van 2007 gaf het startschot voor de opbouw van het nieuwe meerjarenplan. De personeelsploeg kreeg de opdracht om een eerste stap te zetten in een ruime omgevingsanalyse vanuit de ervaringen en signalen die men dagdagelijks opdoet in wijken en projecten. De outcome van de tweedaagse vormde een sterke basis om de verdere omgevingsanalyse in het kader van de opbouw van het nieuwe meerjarenplan vorm te geven. Daarnaast werden gedurende de loop van het jaar op geregelde momenten terugkoppelingen voorzien naar het ganse personeel in verband met de fasen in het meerjarenplan. Telkens een fase afgerond was en een nieuwe startte, werd een terugkoppeling voorzien. Op die manier wilde we werken aan een sterke gedragenheid en betrokkenheid van het personeel bij de opbouw van het nieuwe meerjarenplan Extern aanbod Het bijwonen van externe cursussen, studiedagen en dergelijke wordt sterk gestimuleerd vanuit de organisatie. De meeste werkers binnen volgden één of meerdere externe vormingen. Het gaar daarbij zowel over het aanbod binnen de sector (onder meer studiedagen vanuit andere instituten voor Samenlevingsopbouw of het cursusaanbod van Samenlevingsopbouw Vlaanderen), als buiten de sector. 15

16 3. EVALUATIE VAN DE WERKING In dit hoofdstuk bespreken we de evaluatie van onze werking. Als kapstok wordt het strategische plan gebruikt, met name een opdeling volgens de drie strategische doelstellingen. Per strategisch doel wordt de inhoud weergegeven, nadien volgt een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie per project of buurtwerking, als conclusie wordt teruggekoppeld naar de inhoud van de strategische doelstelling en bekijken we hoe de besproken projecten hieraan het afgelopen jaar hebben bijgedragen. In de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie per project of buurtwerk staan eveneens de doelen centraal. We bouwen per project de ladder op van het basisniveau naar het organisatieniveau. We bekijken eerst hoe de activiteiten van het afgelopen jaar hebben bijgedragen tot de doelen die we ons stelden op korte termijn (werkdoelen). Nadien gaan we na hoe 2007 bijdroeg tot de doelen voor de duur van het project of het meerjarenplan (projectdoelen of algemene doelen) Strategische doelstelling Inhoud RECHT OP WONEN De onderhandelingspositie van de doelgroepen waar mee werkt, is voldoende sterk om hun recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning op de private en sociale huisvestingsmarkt, in een behoorlijke woonomgeving en met woonzekerheid te verwerven. Operationele doelstelling 1.1 In de sociale huisvestingscomplexen waar een samenwerkingsakkoord heeft met de Stad Antwerpen en de huisvestingsmaatschappijen, zijn met de huurders, en in overleg met de huisvestingsmaatschappij, participatie- en communicatiekanalen uitgewerkt, die de bewoners ondersteunen om gezamenlijk initiatief te nemen inzake leefbaarheid, verbetering van de woonkwaliteit en het samenleven. Deze kanalen zijn aangepast aan de diversiteit van de huurders en houden rekening met de belangen van maatschappelijk kwetsbare huurders. Operationele doelstelling 1.2 Onder stimulans van, zijn maatschappelijk kwetsbare huurders actief in de structuren van de belangengroepen van sociale huurders in Antwerpen. Operationele doelstelling 1.3 voert in een stedelijke terreinverkenning uit over de rol die het opbouwwerk kan spelen op het gebied van woonkwaliteit en woonzekerheid op de private woningmarkt. Hierbij zijn de mogelijkheden t.a.v. bevoegdheden op hogere beleidsniveaus (Vlaams federaal Europees) ook mee in kaart gebracht. Na de afronding van de terreinverkenning, veranderde de operationele doelstelling in: Er is een platform van sterke en zwakke huurders dat opkomt voor het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor de meest zwakke huurders. Operationele doelstelling 1.4 heeft samen met de sector samenlevingsopbouw bij het Vlaamse beleid een gemotiveerd pleidooi gevoerd voor ondersteunende en stimulerende maatregelen t.a.v. de huisvestingsmaatschappijen met het oog op participatie van de huurders, overleg en communicatie. 16

17 Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie Hieronder werd schematisch weergegeven aan welke operationele doelstelling de projecten bijdragen. OD 1.1 D 1.2 OD 1.3 OD 1.4 OD 3.2 Bewonersondersteuning Antwerpen Noord Bewonersondersteuning Linkeroever Bewonersondersteuning Kiel X X X X X X Private Huurmarkt X Pash - Vivas X X Evaluatie programma A) Programma Wonen Het programma wonen omvat die acties en activiteiten die het team als geheel opneemt. In belangrijke mate heeft dit betrekking op de operationele doelstelling 1.2, waarbij het PASH verhaal in zicht komt. Vanuit ieder project rond bewonersondersteuning in de sociale huisvesting en vanuit het project private huurmarkt worden inspanningen geleverd om deze doelstelling te behalen. De uitwerking hiervan werd in het onderdeel operationele doelstelling 1.2 uitgeschreven. Daarnaast stond het programma wonen voor belangrijke mate in het teken van de onderhandelingen met de Stad Antwerpen over een eventueel nieuwe convenant voor de komende periode. De onderhandelingen werden nog niet afgerond in 2007 en zullen verder opgevolgd worden in Operationele doelstelling 1.1 A) Project 1: Bewonersondersteuning in sociale huisvesting, Antwerpen Noord Team Wonen De grote diversiteit aan bewoners bemoeilijkt het wonen en (samen)leven in de wooncomplexen Geelhandplaats en Stuivenberg in Antwerpen Noord. Het Stuivenbergcomplex werd in 1999 grondig gerenoveerd. Na de renovatie, werden de appartementen toegewezen aan nieuwe bewoners, maar slechts enkele bewoners van voor de renovatie keerden terug. Er wonen meer dan 30 verschillende nationaliteiten in het complex. In beide blokken wonen gezinnen en individuen met een geringe maatschappelijke draagkracht, ze staan er financieel niet goed (of slecht) voor, er is een grote werkloosheid en de meerderheid is laaggeschoold. De verhuisbewegingen zijn groot in beide complexen. Een belangrijk aandachtspunt in Stuivenberg en op de Geelhandplaats is het terugdringen van het sluikstort. De gemeenschappelijke delen van het gebouw worden weinig gerespecteerd en proper gehouden. Dit is o.a. het gevolg van de anonimiteit van de bewoners ten opzichte van elkaar, een verzuurde sociale controle, de zwakke sociale positie van de bewoners,... In de Geelhandplaats bestaan er netwerken tussen bewoners van dezelfde herkomst, maar is er weinig netwerkvorming tussen deze groepen onderling. 17

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie