25 april Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:"

Transcriptie

1 32e jaargang 25 april protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten 22 Basisinformatie 23 Agenda 24 Samen Musical Maria 11 Jeugd en jongeren 13 Heemstede Uit de wijken 5 Beleid en beheer 10 Bennebroek Pastoraal 16 Beleid en beheer 18 ZWO 20 En verder 21 Al heeft Hij ons verlaten Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind. Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. J.W. Schulte Nordholt Liedboek Gezang 234

2 KERK diensten Heemstede en Bennebroek Zondag 29 april 2012 Heemstede Oude Kerk uur ds. A. Mak, radio-opname Kerk Zonder Grenzen Kinderkring Crèche Kennemerduin uur zangdienst Eerste collecte: Kerkenwerk Tweede collecte: Bijbels museum Bennebroek Trefpunt uur dr. G. Heitink Kom in de kring, voor kinderen van 0-9 jaar Collecte: Diaconie Deurcollecte: Sherp Zondag 6 mei 2012 Heemstede Pinksterkerk uur ds. P.I.C. Terpstra, H. Doop p.6 Kinder Anders-dienst p.13 Spiegeltent Reflection Crèche Kennemerduin uur da. H. Atsma Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Orgelfonds Bennebroek Trefpunt uur ds. D.A. Bos (Doetinchem), m.m.v. de cantorij Kom in de kring Collecte: Kerk Deurcollecte: Noodhulp Syrië p.20 Zondag 13 mei 2012 Heemstede Oude Kerk uur ds. A. Molendijk, m.m.v. de cantorij Kinderkring Crèche Kennemerduin - geen dienst Eerste collecte: Kerkenwerk Tweede collecte: Onderhoud gebouwen Bennebroek Trefpunt uur ds. J.E.Th. Nak-Visser, dienst van Schrift en Tafel Kom in de kring Collecte: Diaconie en Kerk Deurcollecte: Jeugd Donderdag 17 mei 2012 Hemelvaartsdag Heemstede Oude Kerk/Pinksterkerk Zie Trefpunt Bennebroek; gezamenlijke dienst Kennemerduin - geen dienst Bennebroek Trefpunt uur gezamenlijke dienst, ds. P.I.C. Terpstra Collecte: Kerk 2

3 Zaterdag 19 mei 2012 Pinksterkerk uur jongerenviering Kerosine (in Orakelruimte) Zondag 20 mei 2012 Heemstede Oude Kerk uur dr. T.G. van der Linden (Overveen) Kinderkring Crèche Kennemerduin uur zangdienst Eerste collecte: Kerk in Actie - Zending Tweede collecte: Exploitatie Wegwijzer Bennebroek Trefpunt uur ds. A. Mak Kom in de kring jeugdviering (9-15 jaar) Collecte: Diaconie Deurcollecte: Jeugd Zondag 27 mei 2012 Eerste Pinksterdag Heemstede Pinksterkerk uur ds. A. Molendijk, dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. Koor Plus-Minus Kindermuziekdienst Crèche Kennemerduin uur mw. H. Kooistra Bennebroek Trefpunt uur ds. J.E.Th. Nak-Visser Kom in de kring Kerkelijk bureau gesloten In verband met vakantie is het kerkelijk bureau gesloten van 14 t/m 27 mei. Op dinsdag 15 en 22 mei is er wel iemand aanwezig om u te woord te staan. Afkondigingen in deze periode kunt u sturen aan dhr. C. de Koning (zie hieronder). Afkondigingen Heemstede Uiterlijk donderdagmorgen uur aanleveren bij: dhr. C. de Koning, Nic. Beetsplein 1, Heemstede, tel , Autorijdienst Heemstede Verzoeken om en aanbiedingen voor vervoer naar de kerken: mw. W. van Lavieren, tel Autorijdienst Bennebroek Verzoeken om en aanbiedingen voor vervoer naar de kerken: dhr. H. Sleurink, tel , melden voor vrijdagavond uur. Gezinsdienst voor verstandelijk gehandicapten Zondag 20 mei 2012, uur Pelgrimkerk, Stephensonstraat, hoek Pijlslaan, Haarlem ds. R. v.d. Toorn (Haarlem), m.m.v. muziekgroep Sound of Spirit uit Haarlem 3

4 Ik ga vissen De Heer is waarlijk opgestaan! Misschien klinkt die roep nog na in uw oren, in deze dagen na Pasen. Het ongelooflijke evangelie van een God die de wereld zo lief had dat hij zijn zoon er voor over gaf om die liefde voor ons te doen beklijven, heeft weer volop geklonken in Heemstede, in Bennebroek, in heel de wereld. Mensen in oorlogsgebieden hebben gehoord dat je niet hoeft te geloven in de dood. Mensen in hongergebieden dat God er alles voor over heeft dat we kunnen leven in overvloed. Mensen in rampgebieden dat de macht van de boze niet het laatste woord heeft. De fatale oorzaak-gevolg cyclus is doorbroken: de dood is overwonnen, de Heer is waarlijk opgestaan! Misschien klinken die woorden nog na in uw oren, misschien ook niet. Misschien heeft het gewone leven alweer zijn loop hernomen, misschien zijn er al allemaal nieuwe impulsen op u af gekomen - goede, slechte. Het is goed te geloven met Pasen, maar daarna gaat het allemaal gewoon weer verder, alsof er niets gebeurd is. De Heer is waarlijk opgestaan - zeker, maar nu moet ik verder met mijn leven. De Heer is waarlijk opgestaan - maar christenen in het Midden- Oosten leven nog steeds in angst voor wat de lente hen zal brengen. In Oost-Europa is door de orthodoxe christenen Pasen gevierd, een week later dan bij ons. Je vraagt je af wat arme mensen in Griekenland daarbij hebben gedacht: zal het vanaf nu weer beter worden voor ons? Je vraagt je af wat de orthodoxe broeders en zusters in Kosovo voelden: zou de vrede komen, zou ook voor ons de dood overwonnen zijn? In Nigeria zijn met Pasen weer kerken aangevallen, mensen omgekomen. De Heer is waarlijk opgestaan - waarlijk? Het leven gaat door. Het goede nieuws verdwijnt dan snel naar de achtergrond; soms lijkt het zelfs wel ongeloofwaardig als het leven van alle dag, het leven van de wereld van alledag, zijn loop herneemt. Dat was ook zo voor de leerlingen van Jezus in de dagen na de opstanding. Het waren indrukwekkende gebeurtenissen in en om Jeruzalem, de kruisiging, de graflegging, de ontmoetingen met de opgestane Heer. Het was indrukwekkend, Hem ineens te ontmoeten, net als je denkt dat niemand je kan vinden in die achterkamer van een huis in Jeruzalem. Indrukwekkend, zoals Thomas toen zijn ongeloof opgaf, tegen al zijn rationele overwegingen in. Maar dat is al weer een tijdje geleden. De eerste verbazing is voorbij, de eerste herinneringen beginnen al weer te verflauwen. Het leven verder voor de eenvoudige mensen die Jezus vrienden waren, gaat verder. Voor hen geen sociale voorzieningen, geen begrijpende psychologen voor de rouwverwerking. We kunnen moeilijk stil gaan zitten en wachten tot er weer iets gebeurt, zullen ze gedacht hebben. Het is Petrus, kennelijk bekomen van zijn verraderlijk gedrag, die de koe bij de horens vat en zegt: Ik ga vissen ( Joh.21:3), er moet brood op de plank komen. Laten we maar gewoon weer aan het werk gaan. Wat moet je anders? We zijn toch geen dromers? We hebben heel wat beleefd, maar nu zijn er weer andere uitdagingen. Maar dan gebeurt het. Als ze aan het vissen zijn, staat er een vreemdeling aan de kant. Eerst herkennen ze hem niet; pas later, als zijn macht van liefde hen midden in de overvloed zet, hebben ze het door: honderddrieënvijftig vissen! Het is de Heer! Na Pasen gaat het leven verder, het leven van de wereld, mijn leven. Er lijkt niets veranderd te zijn. Maar pas op: de Heer leeft! Hij kan zo maar voor je deur staan. Hij kan er zo maar staan, aan de oever van je leven. Dus kijk goed om je heen, na Pasen, anders kan die overvloed van liefde en trouw je nog net ontgaan. En dat wil je niet missen. Hij leeft! dr. G.J. van Butselaar 4

5 Denkend aan Joop Lucas De avond ervoor was hij er gewoon nog: Joop op z n Joops best: bezig, betrokken en met een vriendelijk woord voor een ieder. Zijn aanwezigheid kwam je al tegemoet als hij zag dat je de drempel van de Pauwehof over kwam; Hé Max, alvast een bakkie?! daarbij half onder zijn bril doorkijkend. Joop had van het keukentje in de Pauwehof zijn eigen toko gemaakt. Gegeven zijn opgeruimde aard had bij hem alles een vaste plek. Bovendien had hij een inventief systeem van voorraadbeheer: zo legde hij alle kroonkurken van leeggeschonken fris- en bierflesjes in rijtjes en gesorteerd in het keukentje. Op die manier wist hij precies wat hij moest bijbestellen. In het kader van de Kinderkring heb ik Joop pas goed leren kennen. Als ik hem had verteld dat ik op zondagochtend wat eerder zou komen om één van de zaaltjes anders in te richten, dan was dat die ochtend bij binnenkomst door hem vaak al gedaan. Elk jaar, ruim voordat de Sint in het haventje had aangelegd, had Joop al ergens voor een prikkie 40 liter chocolademelk op de kop getikt; dan zijn we alvast klaar voor het Kinderkerstfeest. En voor dat Kinderkerstfeest was Joop dan de hele dag met ons in touw om kraampjes op te zetten, kerstverlichting op te hangen en iedereen van koffie en thee te voorzien. Toen in 2009 de Oude Kerk, door een dikke laag ijs op de stoep, nauwelijks bereikbaar was, kwam Joop opeens aan met een gasbrander waar Hoogovens jaloers op zou zijn en heeft hij persoonlijk het hele pad van Voor- tot Achterweg ont-ijsd. Joop was van het kaliber niet lullen maar poetsen en had een gezellige mopper over zich. Zo sprak hij me vaak met een donkerbruine frons aan omdat dat jonge spul van de Kinderkring soms zo n lawaai en rommel maakte in zijn Pauwehof. Maar tegelijkertijd, als een kind hem in t voorbijgaan wilde passeren, dan kwam ie niet langs Joop zonder aai over de bol en een koekje. Joop was een stil icoon onder ons, een geluidsarme diesel die van geen ophouden wist. En toch hield t plotseling op Spijtig dat ik dit stukje pas schrijf nu Joop er niet meer is. Een les voor mijzelf en een appèl op ons allemaal om een ieder die zich waar dan ook met hart en ziel voor inzet, niet terughoudend, maar vroegtijdig en gul met complimenten te behangen. Max van der Zwaag, jeugdouderling Wij willen jullie bedanken voor het medeleven dat ieder op zijn eigen wijze heeft getoond door brieven, bloemen en troostvolle woorden bij het afscheid van Joop Lucas. Hij is niet meer in ons midden maar wij weten dat velen met sympathie en warmte aan hem terugdenken. Bedankt dat jullie er waren voor Joop en voor ons. Yvonne en familie kerknieuws heemstede 9

6 OVER beleid en beheer Uit de kerkenraad van maandag 26 maart In de vorige Wegwijzer hebt u het nieuws van de penningmeester van het college van kerkrentmeesters kunnen lezen: hoewel het boekjaar 2011 kon worden afgesloten met een positief saldo, is er toch alle reden om bezorgd te zijn over de financiële toekomst. Incidentele meevallers beïnvloedden in 2011 het beeld; de vrijwillige bijdragen liepen weer structureel terug en de rentebaten waren laag. Veel leden van de kerkgemeenschap vallen in de leeftijdcategorie 60+; daarónder bevindt zich nauwelijks een nieuwe generatie die financieel draagvlak biedt voor de toekomst. Er wachten ons op termijn grote veranderingen... Toch blijft een protestantse kerk een bijzondere gemeenschap: Je kunt bij ons lid zijn en hoeft niet te betalen. Iets meer verzakelijking zou kunnen, is het advies van de penningmeester. De kerkenraad stemt unaniem in met de jaarrekening De kerkenraden van Bennebroek en Heemstede hebben een werkgroep ingesteld die de behoeften onderzocht van de dertigers en veertigers in beide gemeenten, de tussengeneratie. De werkgroep, bestaande uit Arianne van Lavieren, Kees de Vries en ds. Pieter Terpstra, doet verslag van de bevindingen: kijk kritisch naar de communicatie en de contactmomenten; doe meer met zingeving, beleving en twijfels; maak ruimte voor andere vieringen en voor hervorming van de viering. Netwerksites spelen in het leven van de doelgroep een grotere rol dan kerkbladen en kranten. De kerk heeft niet eens de adressen van z n leden. Toch is er wel het verlangen om ergens mee bezig te zijn. De kerk kan aanbieden: wat kunnen we voor jullie betekenen? Opmerkingen die in de discussie gehoord worden: Ontsomber de kerkdiensten. Presenteer je kerkzaken zelfbewuster. Pak een onderdeel en begin daarmee, anders zitten we hier volgend jaar weer. Geen onbegrijpelijke liederen zingen. Pasklare oplossingen zijn niet voorhanden. Bennebroek en Heemstede gaan samen verder met dit belangrijke punt. Het moderamen beziet intussen hoe 'digitaal' snel ingezet kan worden. Halverwege de vergadering werd de nieuwe beheerder van de Pauwehof, Remko de Reus, geïntroduceerd. Hij neemt de taken van de onlangs zo plotseling overleden Joop Lucas over. Voorzitter Sienke Wolters-van Keulen herdacht Joop uitvoerig bij de aanvang van de vergadering. Gert de Kruif Het officiële en volledige verslag van de kerkenraadsvergadering is, na vaststelling door de kerkenraad, ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Deze rubriek Uit de kerkenraad biedt een journalistiek verslag van de auteur. Collecten KiA Veertigdagentijd 211,87 Kerkenwerk 208, KiA Veertigdagentijd 359,30 Wijkteams 281, KiA Veertigdagentijd 372,15 Diaconie 273, KiA Veertigdagentijd 257,81 Kinder/jeugdviering 222,96 10 kerknieuws heemstede

7 Samen Heemstede en Bennebroek Hoe kijkt u als bezoeker terug op de voorstellingen? Is de verhaallijn duidelijk over het voetlicht gekomen? Heeft u de verschillende gestaltes van Maria, zichtbaar gemaakt door de blauwe mantel, kunnen herkennen? Musical Maria Wat moet ik nog schrijven na drie voorstellingen van de musical Maria in de tot theaterzaal omgebouwde Pinksterkerk? Eindelijk was het zover, ruim 700 mensen bezochten één van de voorstellingen. Voor de première en de finale moesten we op het laatst helaas nee verkopen. Spannend was het tot op de laatste dag. Is al het materiaal beschikbaar, doet alles het en lukt het ons om op tijd alles uitgetest te hebben? Vergist u zich niet in de omvang van deze productie met een 70-tal mensen op het podium, met 21 draadloze microfoons en een computergestuurde belichting. Hoe kijken wij als spelers en productieteam terug op de afgelopen maanden? Het waren voor ons tropenmaanden, maar tropenmaanden die we voor geen goud hadden willen missen. Van individuele mensen die er wel zin in hadden om mee te doen, zijn we in de afgelopen periode een team geworden. Een team betrokken op elkaar, luisterend naar elkaar, maar ook kritisch naar elkaar. Want lang niet alles wat door de spelers en onze regisseur, Marijke Kots, aan ideeën werd inbracht kon op onze steun rekenen. Ik ga u niet vermoeien met de geschrapte en later weer heringevoerde liedteksten, of zijn ze uiteindelijk toch geschrapt? Hoe kijken we als beide kerkgemeenschappen uit Bennebroek en Heemstede terug op deze afgelopen periode? Hebben we gezien dat de vragen in de musical Maria over zin en onzin, verdriet en hoop, geloof en liefde, loslaten en vasthouden, begin en einde, dood en leven, dromen en visioenen, over geheimen, vastgeroeste patronen en emoties, ook de vragen zijn waar wij als beide kerkgemeenschappen voor staan en antwoorden op moeten vinden? Wij hebben al spelend, zingend en organiserend ontdekt dat Bennebroek en Heemstede goed samen kunnen werken en daar plezier aan beleven. Samen hebben we iets moois tot stand kunnen brengen door en voor onze beide gemeentes. Wij zijn daar blij mee en dat geeft ons hoop voor de toekomst. Uit naam van allen die meegewerkt hebben aan de musical Maria, Maarten Hartsuijker De foto s van de musical zijn te bekijken of te bestellen via de website onder de kop foto s. Van de voorstelling van de musical Maria komt een dvd beschikbaar, prijs 10,--. Een promo daarvan is eveneens via de website te bezien. Vragen over foto s en dvd kunt u stellen via kerknieuws samen 11

8 De foto's van de musical zijn door Rembert Oldenboom. 12 kerknieuws samen

9 Jeugd en jongeren Heemstede en Bennebroek Kinder Anders-dienst Op paasmorgen zaten we met 26 kinderen bij de Kinder Anders-dienst. Eerst hebben we het paasverhaal besproken. Pasen gaat over nieuw leven en een nieuw begin maken. Nieuw leven zie je ook heel mooi bij het ontstaan van vlinders. Samen hebben we daarom een vlinder geknutseld: een hele bijzondere die kan worden gevouwen van rups tot vlinder. Alle kinderen hebben hem prachtig gekleurd en heel geconcentreerd gewerkt. In de kerk is Pasen een nieuw begin. Daarom komt er een nieuwe paaskaars op het podium te staan. De oudere kinderen hebben nog een hele mooie kaars voor de kinderkring gemaakt. Het was een hele gezellige paasmorgen. De volgende KAD is 6 mei. De leiding van de Kinder Anders-diensten, Jacqueline Terpstra Arianne de Wit Karin Bootsma 14 t/m 16 september: Wie is de Mol in ons kamp? Ben je 13 jaar of ouder en denk jij dit raadsel te kunnen oplossen? Schrijf je dan snel in zodat jij verzekerd bent van een plekje! We vertrekken vrijdagavond 14 september rond uur en komen zondag aan het eind van de middag weer terug. De kosten voor het gehele kamp, inclusief maaltijden, bedragen slechts 35,-- per persoon. Als vanouds zal het weekend gevuld zijn met leuke spellen, een hoop gezelligheid en een gezonde dosis spanning! Dat wil je toch niet missen?? Als voorproefje op het kamp gaan we op zaterdag 16 juni een gezellige kamp-middag organiseren. Tijdens een leuk spel kun je op een ongedwongen manier het echte kamp-gevoel ervaren. Deelname is gratis en geheel vrijblijvend, dus na de kamp-middag kun je nog bedenken of je het leuk vindt om vervolgens ook mee te gaan op het kamp in september. Diezelfde zaterdag is tevens de slotavond van het Orakelseizoen, dus is er ook nog de mogelijkheid na de kamp-middag aan te schuiven tijdens onze inmiddels traditionele BBQ! Wil je direct inschrijven of eerst meer informatie ontvangen? Stuur dan even een bericht naar: Ook kun je ons nu volgen via facebook op Wie weet kun je daar ook al wat hints vinden over de grote vraag: Wie is de Mol? We zien jullie inschrijvingen graag tegemoet! Het Orakel jeugdwerk samen 13

10 Eindexamenactie Binnenkort starten de eindexamens. Tallozen hopen door deze laatste test het felbegeerde toegangsbewijs voor een vervolgstudie te krijgen. Voor sommigen is het slechts een laatste opdracht, voor anderen hangt er nog heel veel van af. Hoe het ook zij: het kost veel inspanning en het brengt de nodige spanning met zich mee. Om de eindexamenkandidaten een kleine steun in de rug te geven, willen wij hen in de dagen voor het examen een aardigheidje bezorgen. Om te laten zien dat ook in onze gemeente mensen met hen meeleven. De blikken snoep zijn zo gekocht - maar naar wie moeten ze toe? Daar komt u/jij als lezer van Wegwijzer in beeld! Help ons door namen en adressen door te geven van eindexamenkandidaten in uw familie- of bekendenkring. Dan kunnen wij ze binnenkort met een blikje aandacht verrassen. Hoe kunt u dat doen? De komende zondagen staat er een flap-over in de kerk waarop u/jij de naam van de jongeren kunt noteren. Schrijf er ook graag een adres bij! Natuurlijk kunnen ook per mail kandidaten aangemeld worden. Doe dat dan via o.v.v. eindexamen. Bij voorbaat dank voor de medewerking! De JeugdAdviesRaad 14 jeugdwerk samen

11 Viertakt redacteur Paméla Rhee Willem Jan Cevaal Sinds begin 2011 is Willem Jan Cevaal als organist verbonden aan onze gemeente. Hij is getrouwd met Marjolijn. Zij hebben drie kinderen: Hannah, Douwe en Jelle. Die laatste twee zijn onlangs gedoopt in de Oude Kerk. Willem Jan is actief organist, publicist, orgeladviseur en webredacteur. Omdat een organist vooral hoorbaar en minder zichtbaar is, vindt hij het leuk om zich op deze plek aan u voor te stellen. Hoe zie je de toekomst van de kerk? In het algemeen ben ik behoorlijk positief ingesteld, maar dat geldt niet voor de toekomst van de kerk. In januari zijn onze jongens gedoopt en op dat soort momenten denk ik wel eens: Als zij groot zijn, zou er dan nog een kerk zijn? Ik hoop en verwacht van wel, maar waarschijnlijk niet in de huidige vorm. De kerk zal op zoek moeten naar nieuwe wegen en vormen. En ik hoop dat de kerk daarbij haar traditie van eeuwen niet uit het oog verliest en trouw blijft aan haar basisprincipes. Liever klein en krachtig dan groot en zonder gezicht. Moet de kerk ramen en deuren opengooien? Deze vraag sluit mooi aan bij de vorige en mijn antwoord is dan ook voluit: ja! Met het openzetten van deuren en ramen zal een uitwisseling, een tweerichtingsverkeer ontstaan. De kerk kan zich naar buiten toe presenteren als een plek van rust, stilte, bezinning en ontmoeting. Tegelijkertijd zullen er nieuwe inzichten en initiatieven de kerk binnen komen. Deze kruisbestuiving is van levensbelang voor de vitaliteit van de kerk, en daarmee voor de toekomst. Hoe besteed je je vrije tijd? De meeste vrije tijd die ik heb, gaat op dit moment op aan onze drie kinderen: boekjes lezen, spelletjes spelen en luiers verschonen. Dat is geen straf, integendeel, maar voor hobby s als lezen en cello spelen blijft bar weinig tijd over. Als de kinderen wat groter zijn, hoop ik meer gelegenheid te krijgen voor lange wandelingen, concertbezoek en muziek maken. En misschien lukt het dan ook om weer eens een boek van kaft tot kaft uit te lezen. Wat gaat mee in de tas naar een onbewoond eiland? En waarom dat? Misschien een voorspelbaar antwoord voor een musicus, maar liefst zou ik natuurlijk een muziekinstrument meenemen. De tas is vast niet groot genoeg om een klein orgeltje in te stoppen. Sinds een paar jaar probeer ik me het cellospel eigen te maken, misschien kan ik mijn cello meenemen. Dan ga ik me in alle rust stukbijten op Bachs Cellosuites, meer heeft een mens - naast wat eten en drinken - niet nodig. Ik in ieder geval niet. 15

12 Protestantse gemeente het Trefpunt uit Bennebroek Predikant: ds. J.E.Th. Nak-Visser, tel , Zandlaan 14, 2181 HS Hillegom, Werkdagen: maandag t/m woensdag Pastoraal team: Jo en Map Abma, tel Pastoraal Mw. Breimer (Amaryllislaan) verblijft na een ziekenhuisopname in Bornholm (Hoofddorp) voor revalidatie. Dhr. Oudheusden (Hagenduin) verbleef i.v.m. een operatie in het Spaarne Ziekenhuis. Mw. Van Damme (Witte de Withlaan) verblijft in de Houttuinen (Haarlem). We wensen ook onze zieken thuis veel sterkte en Gods nabijheid. De tafelkaars ging met een groet van de gemeente naar mw. Den Dulk (Beukenlaan) en de paaskaars naar dhr. Van Butselaar (Lage Duin). Verhuisd Jan en Leuni Hartenberg zijn verhuisd naar hun derde adres op de Teylingerweg. Het nieuwe adres: Teylingerweg 11e, 2114 EG Vogelenzang. Wij wensen hen nog vele mooie jaren in hun nieuwe appartement. Terugblik Stille Week en Pasen We kijken terug op een indrukwekkende Stille Week, die begon met een gezamenlijke viering in de Pinksterkerk op Palmpasen. De dienst stond in het teken van de Maria-musical die daags tevoren was gespeeld. We dachten na over het Goede van de Goede Week en genoten van de kinderen met hun palmpaasstok. Op maandag begonnen de vespers, voorbereid door leden van de Werkgroep Liturgie. Pastor Rob Verhaegh was de eerste avond de lector. De vespers vonden plaats in de ontmoetingsruimte in een iedere dag groter wordende kring. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag werd door de cantorij het paasoratorium van Marijke de Bruijne gezongen, op piano en fluit prachtig begeleid door Barbara Karst en Eveline Milton- Nederveen. In de Paasnacht ging dr. Aad van Egmond voor in een indrukwekkende viering. De nieuwe paaskaars werd door de diaken binnen gebracht: Het licht van Christus. De lezingen van de Paaswake werden geïllustreerd met afbeeldingen van M. Chagall en afgewisseld door cantates van J.S. Bach. Bij het doopvont raakten we het levend water van de doop aan en vierden vervolgens de Maaltijd van de Heer. Op de feestelijke Paasmorgen werd muzikale medewerking verleend door maar liefst twee trompettisten: Foka Koerts en Gijs Sebregts. Na deze feestelijke viering gingen ouderling Ype van de Meer en diaken Albert Kisjes en ik naar het Spaarne Ziekenhuis om samen met dhr. Wim Oudheusden brood en wijn te delen. U weet, op verzoek is er altijd gelegenheid om thuis of in het ziekenhuis avondmaal te vieren. U kunt uw verzoek indienen bij ons Pastoraal meldpunt: fam. Abma ( ). Maria-musical Boven verwachting. Wat een zang- en acteertalent! Wat een techniek! Toen Wil Bakker en ik op het idee kwamen om beide gemeenten met elkaar te laten spelen en 16 kerknieuws bennebroek

13 zingen in de vorm van een musical had ik niet kunnen vermoeden dat het zo n succes zou worden. Wat is de gemeente rijk gezegend met talent op velerlei gebied. Het hele proces heeft veel los gemaakt. De vele ontmoetingen en contacten hebben de samenwerking tussen Heemstede en Bennebroek een nieuwe impuls gegeven. Daar kan geen beleid of gezamenlijke dienst tegenop. We hebben genoten van een prachtige uitvoering en hebben ons laten inspireren door Maria die krachtig en zelfbewust de hoop levend houdt op een goed leven voor allen. We zijn gesterkt in het verlangen om samen een levende en bloeiende gemeente te zijn. Catechese Het catechese-seizoen is inmiddels afgesloten. De laatste keer ben ik met de 15-plussers naar het toneelstuk Verloren geweest. Dit theaterstuk werd gespeeld in het gebouw van Stem in de Stad in Haarlem. Het stuk is een mysteriespel. Daarmee wordt aangesloten op een van de vroegste vormen van toneel in Europa. Heftige dialogen, ontroerende stiltes, en relaties. Het stuk liet ons met allerlei vragen achter over het leven, de rol van God, de macht van het kwaad In wat voor tijd leven wij eigenlijk? Dat was ook de bedoeling van het stuk, dat het veel vragen zou oproepen. Vervolgens sloten wij het catecheseseizoen af met de zgn. catechisantendienst in het Trefpunt, Voorgangers: ds. Arie Molendijk en ds. Jolien Nak i.s.m. de catechisanten. Aan de hand van inspirerende mensen kwamen in de 15-plus-groep thema s naar voren die uitgebreid besproken werden: Gandhi - geweldloos heid; Elia - vreemdelingschap; Franciscus van Assisi - milieu, rentmeesterschap; Jezus - Bergrede, over het liefhebben van zelfs je vijand. Eglise Réformée Neerlandaise à Paris Op 29 april hopen Henk en ik ons 35-jarig huwelijk te vieren samen met onze kinderen en schoonzoon en schoondochter. Dat doen we in Parijs, omdat ik op zondagmorgen hoop voor te gaan in de Protestantse Gemeente te Parijs. Al vele jaren mag ik met enige regelmaat voorgaan in deze bijzondere gemeente aan de Boulevard Vincent Auriol (bij Place d Italie). Deze gemeente heeft een open, oecumenisch karakter en kent leden uit verschillende kerkgenootschappen. Allen hebben gemeen dat zij de Nederlandse kerk van Parijs een warm hart toedragen. Net zo verschillend als de kerkelijke achtergrond zijn de bezigheden van de leden. Sommigen werken voor een internationaal bedrijf of beginnen een eigen onderneming. Weer anderen hebben een Franse partner gevonden en kiezen voor de Franse hoofdstad. Veel jongeren komen voor hun studie, een stage of als au pair naar Parijs en draaien een kerkelijk seizoen mee. Ten slotte komen er ook regelmatig toeristen in de kerk. Het is altijd weer een uitdaging om in deze bonte mengeling van mensen het Evangelie te mogen verkondigen. Met hartelijke groet, ds. Jolien Nak Dank Lieve mensen, Ik wil graag iedereen bedanken die mij gesteund heeft tijdens mijn periode van ziek zijn. De vele kaarten, brieven, bloemen, telefoontjes en woorden van troost hebben mij zeer gesterkt. Je gesteund te voelen door zo n betrokken gemeente ervaren Jelle en ik als zeer bijzonder. Met vriendelijke groet, Gé Hofman-Engel kerknieuws bennebroek 17

14 OVER beleid en beheer Denktank omgeving t Trefpunt Van een afstand gezien ligt ons kerkelijk centrum er mooi bij. Als je dichterbij komt, is het beeld minder fraai: het parkeerterrein (gemeentelijk eigendom) ligt er rommelig bij en op onze eigen grond - zowel de tuin als de bestrating - is de situatie beslist niet beter. In onze meerjarenraming voor groot onderhoud is rekening gehouden met een flinke opknapbeurt en/of herinrichting van het kerkplein. Het voorbereiden van dit project vraagt om een goede analyse van de aan te pakken knelpunten. Er zal nagedacht moeten worden over de eisen waaraan een nieuwe situatie moet voldoen. Te denken is aan eisen vanuit toegankelijkheid, milieu, verkeer, sfeer/beleving, veiligheid, onderhoudsgevoeligheid e.d. Op basis van een gedragen programma van eisen zullen een of meer varianten worden uitgewerkt. Uiteindelijk presenteren wij een voorstel in het gemeenteberaad voor besluitvorming. Gezocht: mensen die willen meedenken en meewerken aan dit project, dat we in deze fase denktank omgeving t Trefpunt hebben genoemd. Voor verder informatie en aanmeldingen graag contact opnemen met de huisvestingscoördinator, Anne Gelderloos-Tuinstra, tel of per mail naar Uit de kerkenraad - 6 maart Deze vergadering denkt de kerkenraad na over het tweede thema van de visienota van de PKN De hartslag van het leven. Ds. Jolien Nak geeft toelichting en begeleidt de vergadering met een aantal gespreksvragen. Thema 2: Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, ben ik zelf in hun midden (Matt. 18:19,20). Het gaat erom de kerk weer te ontdekken zoals Jezus daarover sprak: Mensen bijeen in Zijn naam, in het geloof dat Hijzelf als de Levende in hun midden is. Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot (Lucas 24) zeiden de twee leerlingen op weg naar Emmaüs nadat ze met de opgestane Heer aan tafel hadden gezeten. Soms wordt het minder: minder mensen, minder dominee, minder geld. Soms moeten we leren loslaten. Een paar dingen goed doen met een vrolijk hart is beter dan veel dingen doen met een bezwaard gemoed. Jezus heeft ons de kerk niet aangedaan als een molensteen om de nek, maar als een gave die ons vreugde geeft. De Geest geeft ons de gaven die we nodig hebben, ook de gave om vormen te vinden die passen bij de tijd. Gespreksvragen en de antwoorden van de leden van de kerkenraad: Wat zou je persoonlijk missen als er geen kerk zou zijn? Gemeenschap (het omzien naar elkaar). Inspiratie. De kracht van de Geest. Verdieping. Verbondenheid met mensen dichtbij en ver weg. De ontmoeting met God en met elkaar. Bezinning en reflectie. Het ritme van de zondag. The way of life. Bepaald worden bij de wijze waarop je in het leven staat. Het staan in de traditie. Het ontvangen en doorgeven van een erfenis. Fundament: grond onder de voeten. 18 kerknieuws bennebroek

15 Wat zou ons dorp missen als er geen kerk zou zijn? Het jaarlijkse uitstapje. Trefpuntcafé. De oecumenische tentviering. De oecumenische wereldgebedsdag. Vrijwilligers. De bijdrage van de kerk aan de sociale cohesie. De ruimte van het Trefpunt-gebouw, geschikt voor vele doeleinden. De vruchten van de Geest (gez. 252). De belangeloze inzet/onbaatzuchtige liefde Het zou kaal en koud worden. De concentratie op de kern geeft ruimte in de vorm. Wat is volgens jou de kern? De menselijke relaties. Het omzien naar elkaar. De liefde tot God en de naaste. De navolging van Christus. Bezielde liturgie, waar hoofd en hart geraakt worden is wezenlijk. Hoe ervaar je in onze eredienst de balans tussen hoofd (verstand) en hart (gevoel)? Te rationeel. Te procedureel/schematisch. Gematigde behoefte aan vernieuwing. Ook aandacht voor de traditie. Het belang van de actualiteit. In het licht van de Schrift kijken naar onze tijd. De Schrift-uitleg en de toepassing. Het belang van spontaniteit en humor! Collecten maart Kerk in Actie 181, Kerk 113, Diaconie 132, Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 137, ZWO Adoptiekinderen 113, Diaconie 309,88 Deurcollecten Kerk in Actie ZWO 480,69 Namens het college van kerkrentmeesters, Els van Mourik, penningmeester Bloemenfonds Maar liefst 107,95 mocht ik uit de bloemenbusjes van het 1e kwartaal halen. U allen hartelijk bedankt! Tiny van Putten Eveneens is er een rapportage tussengeneratie jarigen door Kees de Vries: een onderzoek dat is verricht in Heemstede en Bennebroek. Zie het kerkenraadsverslag van Heemstede in deze Wegwijzer op pag. 10 Berdien Doorn kerknieuws bennebroek 19

16 zwo Noodhulp in Syrië door de kerken; oproep van Kerk in Actie voor onderdak en als het kan ook voor werk. Kerken in Syrië hebben veel ervaring met noodhulp. In het geval van Iraakse vluchtelingen die de afgelopen jaren het land overspoelden, hebben kerken laten zien dat ze effectief hulp kunnen bieden aan mensen in nood. Ze hebben ook laten zien dat ze het geld echt ten goede laten komen van de hulpprojecten. De ACT Alliance, de internationale oecumenische hulpverleningsorganisatie van de Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereldfederatie, doet een wereldwijde oproep voor 3 miljoen dollar. Kerk in Actie draagt eerst bij. In veel plaatsen in Syrië zijn in 2011 en 2012 gewelddadige conflicten uitgebroken tussen de Syrische overheid, die elke oppositie tegen het bewind met geweld wil onderdrukken, en een oppositie die zich steeds vaker met wapens daartegen verzet. Er zijn duizenden slachtoffers gevallen en vele tienduizenden mensen sloegen op de vlucht, zowel in Syrië zelf als naar de buurlanden. In Syrië is het moeilijk om de slachtoffers bij te staan. Er zijn geen onafhankelijke hulporganisaties. Zelfs het Rode Kruis/Rode Halve Maan zijn afhankelijk van de overheid. Kerken hebben in het land nog enige speelruimte. Die willen ze nu gaan benutten om de slachtoffers te helpen. Ontheemde mensen hebben gebrek aan noodzakelijke levensbehoeften, ook al doordat economische sancties hebben geleid tot gebrek aan van alles. Onze partners geven voedselpakketten, medische en hygiënische pakketten zodat hele families zich in elk geval telkens een paar weken kunnen redden. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden Help kerken helpen! Met een extra collecte, op 6 mei, wil de ZWO gehoor geven aan deze oproep. De opbrengst van de collecte zal door de ZWO worden verdubbeld. U kunt uw gift ook overmaken op giro 456 t.n.v. Kerk in Actie. Doe mee aan de kaartenactie voor rechten vreemdelingenkinderen Kerk in Actie is, in samenwerking met de projectgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken en de stichting Inlia, gestart met een campagne voor de rechten van vreemdelingenkinderen. Onderdeel hiervan is een kaartenactie. Met deze kaarten wordt de minister van Immigratie en Asiel aangesproken op de naleving van kinderrechten. 20 kerknieuws bennebroek

17 Het gaat daarbij om rechten die alle kinderen in Nederland behoren te hebben, zoals het recht op onderwijs, een veilige leefomgeving en gelijke behandeling, ongeacht de overtuigingen van ouders of andere familieleden. Tot nu toe worden de rechten van vreemdelingenkinderen nog te vaak geschonden. Daarom vraagt Kerk in Actie de minister van Immigratie en Asiel om asielzoekerskinderen hun kinderrechten terug te geven. Door bijvoorbeeld het recht op onderwijs en een veilige leefomgeving voor vreemdelingenkinderen te garanderen. Door kinderen niet op sluiten in de vreemdelingendetentie en een eigen plaats te geven in de asielprocedure. Door kinderen en hun ouders niet op straat te zetten en hen een vergunning tot verblijf te geven als ze vijf jaar of langer in Nederland zijn. Stateloze kinderen die door omstandigheden geen nationaliteit hebben, behoren burgerrechten te krijgen, zodat zij en hun ouders een bestaan kunnen opbouwen. In de dienst van 6 mei zullen wij deze kaarten uitdelen. U kunt zelf ook de (gratis) kaarten per setje van vijftig ex bestellen bij Kerk in Actie, tel. (030) , Meer informatie: De actie loopt tot 20 juni. Dan is het Wereldvluchtelingendag. Namens de ZWO-commissie Bennebroek, Dieuwke Timmerman En verder Uitgepraat? Nee, dat zijn we nog lang niet met elkaar. Wel vond de laatste Ontmoetingsochtend van dit seizoen plaats. Het was de afsluiting van een serie gesprekken waaraan werd deelgenomen door veel bezoekers. Het aantal deelnemers groeit nog steeds... We praten door in oktober als we met een nieuwe reeks Ontmoetingsochtenden van start gaan. Tegen die tijd hoort u meer van ons. Wimke van Egmond Dank Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik van de Kerk ontving op zondag 25 maart. Wimke van Egmond Epilepsiezorg: geen toeval meer Het Trefpuntcafé organiseert op 11 mei een samenkomst rondom het thema epilepsie en het instituut SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) dat vanuit Bennebroek/ Bloemendaal/ Heemstede gezien om de hoek ligt en de epilepsiezorg in de meest brede zin uitvoert. Om deze redenen zal veler interesse gewekt zijn. De inleiding zal verzorgd worden door Jean Willem Barzilay, algemeen directeur (voorzitter Raad van Bestuur) van SEIN. De gevolgen van epilepsie doen zich in vele vormen voor, variërend van normaal maatschappelijk functioneren tot en met intramuraal opgenomen zijn en in een beschermde zorgende omgeving kerknieuws bennebroek 21

18 definitief verblijven (zoals bij SEIN). SEIN is een expertisecentrum met een bovenregionale functie voor de epilepsiezorg en staat ten dienste van mensen met (vermeende) epilepsie voor wie de faciliteiten in de eerste en tweede lijn en in academische ziekenhuizen niet toereikend zijn. Het bijzondere, zeg eigenlijk maar unieke, van SEIN is dat de zorg en ondersteuning via een breed palet (AWBZ, zorg, onderwijs, opleiding en training en wetenschappelijk onderzoek) beschikbaar is. De organisatie van de epilepsiezorg en in het bijzonder van SEIN heeft in de afgelopen periode grote veranderingen ondergaan en blijft verder ook volop in ontwikkeling. Het Trefpuntcafé is geopend vanaf uur. Het programma start om uur. Iedereen is van harte welkom - entree gratis. Overige berichten Jubileumconcert Requiem van Verdi Twee gerenommeerde Haarlemse oratoriumkoren, het Oratoriumkoor Kennemerland geassisteerd door het Haarlems Gemengd Koor onder leiding van dirigente Annelies Smit, voeren gezamenlijk het Requiem van Verdi uit. In een feestelijk concert ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Oratoriumkoor Kennemerland. Het koor wordt begeleid door Het Promenade Orkest. Het stuk is een van de grote koor- en orkestwerken uit de romantische periode. Het concert wordt gegeven op vrijdag 11 mei om uur in de Philharmonie Haarlem. De toegangsprijs is 28,50 inclusief garderobe en consumptie. Kaarten kunnen worden gekocht via Maike Deen ( ) en vooraf aan het theater (vanaf uur); of colofon Uitgave Wegwijzer is een uitgave van de Protestantse gemeenten van Heemstede en van Bennebroek (PKN). De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te bekorten en/of te stileren of niet te plaatsen. Abonnement Te betalen na ontvangst acceptgiro of rekening. Administratie Kerkelijk Bureau, Camplaan 18, 2103 GW Heemstede, tel Bezorging Coördinatie bezorging Heemstede: mw. N. van Noort, tel of Kerkelijk Bureau tel Coördinatie bezorging Bennebroek: mw. C.P. van Putten-de Jong, tel Redactie dhr. N. Berghuis, tel ; mw. G. Boerma-Scheffer, tel ; mw. B.M. Doorn-de Ruig, tel ; dhr. W. van Galen, tel ; mw. C.H. de Ruiter-Lunstroo, tel Redactieraad dhr. V.H. Bruins Slot; mw. D.C. Reehoorn; G.W. Wolters-van Keulen. Kerk op internet ( ( Vorm en druk: Paswerk Grafisch Illustraties: Foto's musical Maria: Rembert Oldenboom 22

19 Heemstede Bennebroek Oude Kerk Wilhelminaplein, Heemstede. Koster: dhr. T. Pijnaker, tel Pinksterkerk Camplaan 18, tel Koster: Herman van de Kerke, tel , De Pauwehof Achterweg 19 (achter de Oude Kerk), tel Beheerder: Remko de Reus, tel , Afspraken gebruik en verhuur Mw. Jasperina de Vries, tel , ma. t/m wo uur en do uur. Kerkelijke organisatie Kerkelijk Bureau Camplaan 18 (Pinksterkerk), 2103 GW Heemstede, tel , fax: , mw. Jasperina de Vries, ma. t/m wo uur en do uur. Kerkenraad Voorzitter: mw. G.W. Wolters-van Keulen, tel , Scriba: pknheemstede.nl College van kerkrentmeesters Penningmeester: dhr. J.W.P. Spaans, tel Secretaris: mw. D. Drost, tel College van diakenen Penningmeester: dhr. H. van der Kroon, tel Secretaris: mw. B.M. Th. Dortland- Bier, tel , Commissie Bezinning en Verdieping Secretaris: mw. Annet Mourik, tel Jeugd Advies Raad ( JAR) Voorzitter: dhr. Max van der Zwaag, tel Rekeningnummers CvK Protestantse Gemeente te Heemstede: CvK inzake bijdragen: Diaconie: of Stichting De Oude Kerk: Collectebonnen zijn te bestellen door overmaking van veelvouden van 10,- op nummer of nummer beide t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Heemstede o.v.v. collectebonnen. A.u.b. aangeven bonnen van 0,50, van 1,- of van 2,-. Kerkgebouw en Trefpunt Akonietenplein 1, Bennebroek, tel Koster: mw. L.J. Kroon, tel. (0252) , Afspraken gebruik en verhuur G.J. van der Wel, tel Kerkelijke organisatie Kerkenraad Voorzitter: dhr. V.H. Bruins Slot, tel , Scriba: dhr. Y. van der Meer, tel , Kerkelijk Bureau mw. B.M. Doorn-de Ruig, Van Ittersumlaan 11, 2121 BP, tel , Rekeningnummers Protestantse gemeente te Bennebroek: of Collectebonnen zijn verkrijgbaar in coupures van: 20 stuks à 0,50 = 10,- ; 20 stuks à 1,- = 20,- of 20 stuks à 1,25 = 25,-. Deze zijn te bestellen door overmaking van het bedrag o.v.v. de gewenste bonnen op een van bovenstaande rekeningen. Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek: , ZWO Bennebroek:

20 agenda Samen agenda Heemstede di di di di di Meditatie in Mariënheuvel ( u. Glipperdreef 199) Meditatie (19.15u. Mariënheuvel) Meditatie (19.15u. Mariënheuvel) Meditatie (19.15u. Mariënheuvel) Meditatie (19.15u. Mariënheuvel) ma Verg. moderamen (20.00u. P hof ) do Verg. college van kerkrentmeesters (10.00u. PK) do Reisje Koffiekring Pinksterkerk (vertrek 10.45u. PK) za Orakel (22.00u. PK) p.13 agenda Bennebroek Alle activiteiten vinden plaats in het Trefpunt, tenzij anders vermeld. zo Gemeenteberaad (na de viering) di Verg. kerkenraad (19.45u.) vr Trefpuntcafé (20.00u.) p.21 di Verg. moderamen (19.45u.) Kopij inleveren Stuur alle kopij naar: Wegwijzer nr. 5 verschijnt op woensdag 23 mei Kopij insturen kan tot donderdag 10 mei uur. (let op: dit is een nummer voor 7 weken!) Wegwijzer nr. 6/7 verschijnt op woensdag 11 juli Kopij insturen kan tot donderdag 28 juni uur. (let op: ook dit is een nummer voor 7 weken!)

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent 05 2012 Jaargang

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie