Niets mis met afhankelijk zijn. Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels. Cultuurverandering is een uitdaging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niets mis met afhankelijk zijn. Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels. Cultuurverandering is een uitdaging"

Transcriptie

1 2012 Niets mis met afhankelijk zijn Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels Cultuurverandering is een uitdaging

2 INHOUD Colofon ZELF is een eenmalig magazine van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). De inhoud is bedoeld om discussies aan te zwengelen over wat 'zelf doen' eigenlijk betekent: nu en in de toekomst. Uitgevers Branko Hagen Else Roetering, Landelijke Cliëntenraad Conceptontwikkeling, coördinatie en eindredactie Rietje Krijnen Teksten Branko Hagen Henk van Houtum Rietje Krijnen Josephine Krikke Corrector Barbara Bosman, Landelijke Cliëntenraad Fotografie Vanda Biffani Fotobureau Dijkstra Ivar Gloudemans Arnaud Mooij UvA Jeroen Oerlemans Jeroen Poortvliet istockphoto Vormgeving Wil Scholten Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen met bronvermelding alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever en auteur. September, Allemaal afhankelijk Mensen zijn sociale wezens. Ze hebben elkaar nodig om te kunnen functioneren. Als iemand geen werk meer heeft, is afhankelijkheid ineens verdacht. Socioloog Jan Willem Duyvendak zet autonomie in een historisch perspectief. Meedoen is op zich prima als hierin maar niet wordt doorgeslagen. 6 Civil society Meer eigen verantwoordelijkheid, zelfregie, autonomie: begrippen die passen bij civil society. Die huidige zorgzame samenleving, zegt hoogleraar civil society Paul Dekker, heeft een eigen, nieuw gezicht gekregen. Column Dikke ikke Henk van Houtum die aan cliënten worden gesteld zijn vaak tegenstrijdig. Dr. Hans Bosselaar en collega's voerden een onderzoek uit voor Welder naar Levenskunst Alles tegen Weinig vertrouwen Alles tegen of alles mee hebben: als niemand je de juiste weg wijst, maakt het allemaal niets uit. Financiële prikkel Flink bezuinigen op uitkeringen, dát leidt wel tot arbeidstoename. Financiële prikkels blijken echter zelden gedragsverandering teweeg te brengen. Dr. Will Tiemeijer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: "Onderzoek naar motieven, levert veel meer op". Meedoen Filosoof Joep Dohmen verafschuwt Als het gaat om meedoen, is aansluiten bij de interessewereld van macho-vrijheid en pleit voor positieve vrijheid waarin iedereen ontdekt dat niemand het alleen redt lijke beperking van belang. Voetbal jongeren met een lichte verstande- en dat we allemaal hoe dan ook op kan een sleutelpositie innemen, zo anderen leunen. Dit zegt weer iets ontdekten samenwerkingspartners over de noodzaak om zelf iets voor MEE Noord West Holland en voetbalvereniging anderen te willen betekenen. AZ. Waardering Sjoukje Tel is 'zelfdoener' (mét de Hoe zorg je ervoor dat 'moeilijke' juiste ondersteuning) in optima groepen bijstandsgerechtigden toch forma: zo kan het óók. (vrijwillig) aan de slag gaan? Werkt boeten of belonen? Of is waardering het sleutelbegrip? 19 Cultuurverandering De samenleving is aan het veranderen. De rol van de centrale overheid wordt minder groot. Burgers gaan meer voor elkaar betekenen. Voorzitter Gerrit van der Meer meent dat verzet op den duur niet succesvol is. Professional-cliënt Het is voor zowel de cliënt als de professional moeilijk om een balans te vinden tussen zelfregie en regie door de professional. De vragen zelfregie. Ik ben Harrie Soms is een initiatief zo eenvoudig dat de vraag opdoemt: waarom is dit niet eerder gedaan: Een 'Harrie' begeleidt zijn directe collega's op de werkvloer. Het werkt!

3 INTRO Zelf Zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, zelfregie, eigen kracht. Het zijn begrippen die we steeds vaker horen vallen. In de politiek zijn deze begrippen helemaal populair: niet de overheid, maar mensen moeten zelf hun problemen oplossen. Zij worden geacht zelfstandig en zelfwerkzaam te zijn. Is daar iets mis mee? Nee, helemaal niet. Zelfredzaam zijn is goed en prettig. Wanneer het lukt zelf je leven in te richten, voel je jezelf ook verantwoordelijk voor je eigen situatie. En daarmee voor anderen. Maar is er iemand te vinden die werkelijk alles zelf doet? Een directeur van een groot bedrijf zorgt er voor dat anderen hem assisteren: de managementassistent om zijn agenda te beheren, de financiële en HRM-afdelingen ondersteunen de directeur. Zo kan deze niet alleen tijd besparen, maar hij doet waar hij zelf goed in is en organiseert ondersteuning waar hij zelf minder sterk in is. Voor veel mensen in de sociale zekerheid en ook in de zorg - is dat niet anders. Om zelf regie te kunnen voeren over hun leven hebben zij ook assistentie nodig. Die is niet wezenlijk anders dan bij de manager. Het enige verschil is dat mensen in de sociale zekerheid minder goed toe- en uitgerust zijn om zelf hun leven te organiseren. Zij hebben tijdelijk of structureel beperkingen die maken dat zij niet in staat zijn zelf weer regie te pakken. De instanties waar zij een beroep op doen, zijn er vaak niet op gericht mensen zoveel als mogelijk (weer) zelf de regie in handen te geven Wie niet zelfredzaam is wordt afgeschilderd als bankzitter (in plaats van cliënt van de sociale zekerheid) of mogelijke fraudeur. Mensen die zich niet zelf weten te redden krijgen al snel het etiketje opgeplakt dat het hun eigen schuld is dat ze niet werken of mee kunnen doen in de samenleving. De LCR belicht in deze uitgave op verschillende manieren het belang van zelfredzaamheid, maar ook de noodzaak die zelfredzaamheid te ondersteunen, desnoods levenslang. Wie moet eigenlijk verantwoordelijkheid nemen om mensen de kans te geven zelfredzaam te zijn? Als de Staat dit goed zou doen, worden al die niet -zelfredzamen niet afhankelijk van gemeenten en instanties. Tijd voor een debat over de positie van cliënten in de sociale zekerheid en zorg. Want in het beleid is de positie van de client zelf onvoldoende gewaarborgd. Het is erg gemakkelijk om ervan uit te gaan dat mensen zelfredzaam kunnen zijn. Redden zij zich niet, dan vallen zij in de armen van gemeenten en zorginstellingen. Die hebben op hun beurt te kampen met vele (bezuinigings)maatregelen en zijn zelf bezig met hun eigen problemen. Het laatste waar de aandacht op wordt gericht is op de versterking van de zelfredzaamheid of de langdurige ondersteuning om een persoon zo zelfstandig mogelijk te laten leven, onderwijs te volgen en te werken. 3

4 SAMENLEVING Tekst: Rietje Krijnen Foto: UvA Jeroen Oerlemans Niets mis met afhankelijk zijn Mensen zijn sociale wezens. Ze hebben elkaar nodig om te kunnen functioneren. Dat lijkt ineens raar te worden als iemand geen werk meer heeft. Dan moet iedereen zijn eigen boontjes kunnen doppen. Wie niet snel aan de slag komt of minder goed mee kan doen, heeft het allemaal aan zichzelf te wijten, zo luidt het politieke mantra. Socioloog Jan Willem Duyvendak zet de autonome mens, zoals die nu wordt gepropageerd, in historisch perspectief. "Als het eigenlijk niet draait om autonomie, maar om bezuinigen, dan moet dát worden gezegd!" Het begon allemaal in de jaren zestig. Links zette een behoorlijke vaart achter het mondig maken van de mens. Iedereen moest autonoom kunnen zijn. "Gehandicapten konden niet langer weggestopt worden in instituten in bossen", zegt Jan Willem Duyvendak. "Ze moesten meedoen in de samenleving, ongeacht hun vermogen of ze daar wel of niet toe in staat waren. Vrouwen konden niet langer thuis blijven. Iedereen moest en moet voor zichzelf kunnen zorgen. Dat streven is op zich prima, als er niet in doorgeslagen wordt. Je ziet nu dat liberalen dit gedachtengoed hebben overgenomen, maar er een andere vertaling aan hebben gegeven. Je mag niet langer afhankelijk zijn van anderen. Dat is erg en problematisch." Vraagverlegenheid Onafhankelijkheid is het grootste goed geworden. Alleen dan deug je, is het credo. Terwijl er behoorlijk wat mensen zijn die dat niet kunnen vanwege allerlei redenen. "Het is al lang het geval dat mensen wordt verteld dat ze voor zichzelf moeten zorgen", zegt Duyvendak. "Daardoor durven ze vaak niet meer om hulp te vragen. Natuurlijk, er blijven altijd brutale mensen over. En er is ook altijd een groep die misbruik maakt van voorzieningen, maar dat deel is veel kleiner dan wordt gedacht. Het overgrote deel probeert het zelf uit te zoeken, maar slaagt daar steeds minder goed in. Er is een vraagverlegenheid ontstaan. Als je een ander alleen al om advies vraagt, moet je namelijk toegeven dat je iets niet weet en dat is moeilijk. Je moet het allemaal zelf weten, waardoor er een schroom ontstaat om anderen in te schakelen. Dat is allemaal het gevolg van het prediken van zelfredzaamheid. Dat is het hoogste ideaal geworden. Anderen nodig hebben, is sneu." Allemaal afhankelijk En het klopt niet, benadrukt hij. "We hebben allemaal en voortdurend anderen nodig in de samenleving. Het is een volstrekt onsociologisch beeld om iedereen het zelf uit te laten zoeken. Het is ook naïef om te denken dat mensen het wel alleen kunnen redden. Dat kan niemand. We zijn allemaal afhankelijk van belastinggeld om maar eens een voorbeeld te noemen. Iedereen doet voortdurend beroep op anderen, alleen wordt dat niet zo gezien. Als ik een belastingdeskundige inschakel, is dat normaal. Als iemand hulp inroept om aan een baan te komen of vraagt om zijn leven op orde te brengen, dan is dat afschrikwekkend. Die verschillende interpretatie van afhankelijkheid is vreemd." Eigen kracht De terminologie vindt hij ook zo verschrikkelijk. Formuleringen als mensen in hun eigen kracht zetten en regie over hun eigen leven geven zijn volledig geaccepteerd in de politiek, maar zijn goed beschouwd absurd. "Regie over je eigen leven voeren, geeft aan dat je buiten jezelf staat en dat je eigen leven losstaat van die regie. Iedereen voert regie over zijn eigen leven, ook als de uitkomst niet maatschappelijk geaccepteerd is. In eigen kracht zetten! Het meest bizarre voorbeeld hiervan hoorde ik over een onderzoek onder licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Daaruit bleek dat hun ouders vaak ook licht verstandelijk gehandicapt zijn. Wat zei die politicus: we moeten hen in hun eigen kracht zetten. Waar heb je het dan over? Dan ben je zo verweven met terminologie en vind je het normaal om zoiets te zeggen. Die mensen doen het maximale binnen hun vermogen. Meer is er niet. Accepteer dat nu eens." Er is, zegt Duyvendak, soms wat nodig om mensen eigen verantwoordelijkheid te kunnen laten nemen. Dat moet worden geaccepteerd. "Als je zegt, in tijden van bezuinigingen, dat mensen nu eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, dan zeg je ook dat ze dat de afgelopen jaren niet hebben gedaan. Dat is niet zo. Dat 4 Armoede Magazine 2010

5 We hebben allemaal en voortdurend anderen nodig in de samenleving is wel degelijk gebeurd. Punt is dat het niet iedereen gelukt is om bijvoorbeeld aan het werk te komen. Zij hebben dan dus niet hun eigen verantwoordelijkheid genomen? Zijn zij wel alleen verantwoordelijk? Je kunt ook zeggen dat de samenleving niet de verantwoordelijkheid heeft genomen om een baan aan te bieden die bij hen past. Of dat politiek en werkgevers zich te veel afzijdig hebben gehouden. Aan de ene kant worden mensen schuldig verklaard omdat ze tekort schieten, aan de andere kant worden verplichtingen voor werkgevers om mensen aan de slag te helpen hoe langer hoe meer afgebouwd. Dat is eenzijdig beleid. Je moet wel banen hebben om aan de slag te kunnen. Ben je dan fout als er die er niet zijn? Wie is er dan schuldig? En wie is het slachtoffer? Juist de mensen die geen baan hebben. En die krijgen dan de schuld van alles. Dat is op zichzelf genomen erg vreemd." Weg wijzen Er is, zo stelt Duyvendak, maar weinig gesproken over de verantwoordelijkheid van bedrijven die mensen de WAO in gestuurd hebben. Of de slechte begeleiding van laaggeschoolden die daardoor moeilijk aan het werk komen. Terwijl met wat hulp mensen wel degelijk mogelijkheden krijgen. "De inzet van professionals is verdacht geworden. Het punt is dat mensen zonder professionele begeleiding soms al snel doodlopen. Als jij niet weet welke Prof. Dr. Jan Willem Duyvendak is UvAhoogleraar Algemene Sociologie en wegen je moet bewandelen en je zit in een omgeving die je de netwerken leider van programmagroep Dynamics ook niet kan bieden, dan loop je al of Citizenship and Culture. Hij is tevens gauw vast. Als daarentegen iemand voorzitter van de Nederlandse Sociologische Vereniging. je wijst welke kant je op moet gaan, je laat zien dat je andere mogelijkheden hebt, dan gebeurt er veel meer. sociale verbanden op zijn naam staan Duyvendak heeft vele publicaties over Alleen zal dat op de juiste manier zoals 'De staat en de straat' en 'De moeten gebeuren. Er moet niet worden gezegd: ga jij maar eens zakjes Nederland'. mixfactor - integratie en segregatie in plakken. Die beweging moet je samen met mensen maken, anders wordt het niets en is er alleen maar verzet. Mensen die geen werk hebben of een beroep moeten doen op voorzieningen zitten niet anders in elkaar dan anderen! Iedereen wil waardering krijgen voor wat hij of zij doet." 5

6 Civil society bestaat, maar heeft nu een ander gezicht Als het gaat over eigen regie in optima forma, dan komt al snel civil society om de hoek kijken. Het begrip heeft de laatste jaren vooral opgeld gedaan binnen gemeenten. Wie propageert dat mensen meer zelf moeten doen, hoeft ook minder zorg of assistentie te regelen. Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (en hoogleraar Civil society aan de Universiteit van Tilburg) geeft zijn bespiegeling op wat civil society zou kunnen betekenen. "Er bestaan vele definities van civil society. Eén ervan is en die is momenteel populair en tamelijk liberaal - dat mensen in de samenleving vooral de eigen regie voeren en niet afhankelijk zijn van instanties. Dat betekent dus ook dat de overheidsbemoeienis minimaal is. Je kunt je afvragen of je dat wilt. Je kunt civil society ook opvatten als een samenleving waarin burgers zich juist bemoeien met het landsbestuur en publieke voorzieningen. Dat is historisch een minstens zo valide definitie als dat er helemaal geen politiek of overheid bij komt kijken. Er zijn omschrijvingen die het bedrijfsleven als deel van de civil society zien en andere omschrijvingen die het bedrijfsleven juist als bedreiging van de civil society zien. Voor sommige theoretici vormen familie- en vriendschapsbanden de kern van de civil society, voor anderen hebben ze er niets mee te maken. Van al deze omschrijvingen kun je niet zeggen: de ene is correct en de andere is het niet. Zelf ben ik geneigd de civil society te zien als iets van de publieke sfeer met een politieke oriëntatie, maar ja, ik ben dan ook politicoloog. Of je het nou betitelt als civil society of niet, er is bij beleidsmakers - en ook onder de bevolking - een wens om weer meer een zorgzame samenleving te worden 6

7 CIVIL SOCIETY Tekst: Rietje Krijnen Foto: Jeroen Poortvliet Het lijkt alsof mensen steeds egoïstischer zijn geworden. Maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. waarin mensen in eigen kring elkaar opvangen en verzorgen. Dat klinkt heel mooi en het is niet alleen een utopie want vroeger ging het ook meer op die manier. De wereld zag er toen echter anders uit omdat familieverbanden en buurten op een andere manier waren georganiseerd. Tegenwoordig werkt een groot deel van de mensen betaald buiten familie- en buurtverbanden. Dat geldt ook voor de traditionele zorgers: vrouwen. Betekent dit dan dat er niets terecht kan komen van zorgen voor elkaar. Of dat het een verdacht begrip moet zijn? Cynisch Het grappige is: niemand kan tegen die omschrijving zijn, want je wilt toch niet dat anderen aan hun lot worden overgelaten? Iedere burger zorgt op de een of andere manier wel voor een ander. Hetzelfde geldt voor mensen in hun eigen kracht zetten. Ook daar kan niemand tegen zijn. Natuurlijk moeten mensen vanuit hun eigen mogelijkheden zoveel als kan voor zichzelf zorgen. Het punt is dat de termen worden gebruikt om iets anders te bereiken. Dus worden ze voor politieke doeleinden gebruikt. Daar kun je heel cynisch van worden en je afzetten tegen die boodschap. Je kunt echter ook erkennen dat mensen voor bepaalde alledaagse steun en hulp wel heel erg afhankelijk van instanties zijn geworden. Of liever: ze zijn afhankelijk gemaakt. In die zin is het goed om mensen duidelijk te maken dat ze zich meer verantwoordelijk moeten voelen voor hun eigen leven en niet direct moeten kijken naar wat een overheid te bieden heeft. Het is daarom niet altijd negatief. Afhankelijkheid Een deel van de afhankelijkheid is vrij logisch omdat we nu eenmaal een samenleving hebben die erop ingericht is om vangnetten te bieden. Zoals mensen die een uitkering krijgen. Kijk je naar mensen die zich in cliëntenraden verenigen dan zou je kunnen stellen dat het een vreemde situatie is: je zit in een afhankelijke positie en probeert daarbinnen je kracht te laten gelden. Dat staat in principe haaks op het idee dat je als trotse burger je eigen leven inricht. Toch hoeft dat zeker niet het geval te zijn. Mensen organiseren zich voortdurend in afhankelijke posities. Onafhankelijkheid is namelijk een lastig begrip. Als je praat over zuivere civil society betekent het ook dat je geen subsidie ontvangt, geen gebruik maakt van een gebouw dat de overheid betaald heeft, geen professionals inschakelt. Dan ben je helemaal onafhankelijk, maar met het risico dat die organisatievorm geen lang leven beschoren is. Ik wel Heel veel mensen nemen ergens hun verantwoordelijkheid voor, ook al wordt gedacht dat dat niet zo is. Ze zorgen ervoor dat de buurt netjes blijft, zijn er voor de kinderen bij hun sportverenigingen, organiseren zaken rondom hun werk. En door te roepen dat we meer eigen verantwoordelijkheid voor onze naasten moeten nemen verzorgen van onze ouders bijvoorbeeld suggereert de overheid dat we dat niet doen. Mensen doen dat wél. Onderling veronderstellen ze dat de ander minder doet dan zijzelf. Onbedoeld is dat ook een reactie op wat de overheid propageert. Die roept: jullie moeten meer doen. Als je van jezelf weet dat je al veel doet, denk je dus blijkbaar dat heel veel anderen hun handen niet uit de mouwen steken. En dan lijkt het alsof mensen steeds egoïstischer zijn geworden. Maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Kijk maar naar de mensen om je heen: waarschijnlijk doen de meeste bekenden wel wat voor een ander. Van de rest weten we het niet en geloven we wel dat ze weinig en steeds minder doen. Dat pessimisme wordt gevoed door verontrustende mediaberichten en campagnes. Terwijl het veel beter zou zijn om aan te geven: er gebeurt al heel veel en op sommige vlakken zou er nòg meer mogelijk zijn. Je moet als overheid weten dat bepaalde groepen erg gefrustreerd zijn geraakt of geen traditie hebben van vrijwilligerswerk. Je kunt erover praten hoe je dat gaat aanpakken, maar je bereikt het tegendeel als je hen wegzet als mensen die geen verantwoordelijkheden nemen. Balans De overheid zal altijd een vinger in de pap hebben, want een deel van de verantwoordelijkheid hebben burgers bij die overheid neergelegd. Burgers zitten om allerlei redenen namelijk niet te wachten op heel veel eigen inbreng. Als de keuze wordt voorgelegd of ze voor de verbetering van de buurt een buurtbudget kunnen krijgen en de boel zelf kunnen uitzoeken, willen ze dat over het algemeen niet. Want er spelen sociale verban- 7

8 Ab Harrewijn-rede 2012 Paul Dekker mocht tijdens het jubileumcongres van de Landelijke Cliëntenraad de Ab Harrewijn-rede uitspreken. Hij trok een vergelijking tussen cliëntenparticipatie en civil society. Een deel van zijn rede: "In definities van de civil society gaat het ofwel om een deel van de samenleving of om een goede samenleving, een beschaafde, civiele samenleving. In het eerste geval staan vrijwillige verbanden, verenigingen en lossere verbanden centraal. In ieder geval is het geen staat/ overheid en in de overgrote meerderheid van definities ook geen markt/bedrijfsleven of gezin/privésfeer. Als ideaal van de samenleving heeft de civil society verschillende betekenissen. Van oudsher is er de tegenstelling tot de dictatoriale en dominante staat: als ideaal van een samenleving die zichzelf reguleert en bestuurt door vrijwillige verbanden, door burgers die uit zijn op het ontdekken en ontwikkelen van hun gemeenschappelijke belangen, tolerant tegenover de diversiteit van opvattingen en belangen in hun midden (geweldloos, respectvol, ook terughoudend in de behartiging van het eigenbelang) en de overheid kritisch volgend en bereid om te protesteren. Kijken we naar de ontwikkeling van het ideaal in Nederland, dan zien we dat de afgelopen jaren dat dat laatste politieke element naar de achtergrond is verschoven. (...) Dan de cliëntenraden. Uitgangspunt is de afhankelijke positie van gebruikers, klanten, patiënten enzovoorts, van instellingen. Die positie wil je versterken. Het gaat om een betere behartiging van de specifieke belangen van die gebruikers, tegenover het management, eventueel ook tegenover de wetgever, andere regelgevers, financiers enzovoorts. In het perspectief van de civil society zijn cliëntenraden grofweg ook een teken van verwording. (...) U begrijpt dat op deze wijze bezien de cliëntenraden geen onderdeel zijn van een ideale civil society. Ze organiseren afhankelijke cliënten in plaats van vrije burgers; behartigen slechts een bijzonder belang in plaats van gerichtheid op het algemeen belang, houden geen afstand tot de overheid, maar perfectioneren de afhankelijkheidsrelaties met de instituties van en rond de overheid.' (...) In de reëel bestaande civil society kunnen we ook veel positiever tegen de cliëntenraden aankijken. De behartiging van het specifieke belang van uitkeringsontvangers is waardevol voor die groep en ze is van hoger belang als bijdrage aan de balans van maatschappelijke krachten en van de responsiviteit en verantwoording van de betreffende uitvoeringsorganisaties. (...) Met het oog op de discussies die u gaat voeren over vernieuwing van de participatie besluit ik met twee punten: Probeer niet alle mogelijke behoeften en belangen die uw cliënten hebben als cliëntenbelangen te formuleren. Cliënt zijn is een kwetsbare positie, kwetsbaarder dan van de consument op de markt, die met een koopkrachtige vraag ook naar een concurrent kan stappen. De rol van cliënt is veel kleiner dan die van de burger." (Voor de complete rede, kijk bij Ab Harrewijnrede op Het leven van moderne mensen is veranderd en daardoor zijn accenten anders gaan liggen. den mee: een buurman die de hele dag thuis is, heeft allicht meer inbreng dan iemand die de hele dag werkt en weinig tijd kan besteden aan de buurt. Er moet een bepaalde balans worden gevonden en dus is het nodig om bijvoorbeeld een gemeentebestuur te hebben dat beslist. Mensen willen wél inspraak en willen ook best hun handen uit de mouwen steken, maar ze willen het liefst dat een democratisch orgaan op enige afstand een beslissing neemt, zodat er een balans blijft. Dan gaat het er niet over dat mensen geen eigen verantwoordelijkheid willen nemen, maar dat ze vinden dat ze belasting betalen en een gemeenteraad kiezen die hierover gaat. Die heeft verantwoordelijkheden te nemen, is de gedachte. Werkelijkheid Dat wil niet zeggen dat burgers daarmee al hun verantwoordelijkheden van zich afschuiven. Zo n beeld hebben we nu wel en dat is ons opgedrongen. De werkelijkheid ziet er anders uit. Jongeren nemen hun baan wél serieus. We leveren uit eigen beweging ook een bijdrage aan onderwerpen die verder van ons afstaan zoals het milieu en ontwikkelingslanden. En dat doen we niet alleen individueel, maar ook georganiseerd, als leerlingen van een school die aan een actie meedoen, of als eigenaren of werknemers van een winkel die iets doen voor de buurt. Accenten Wat wel zo is: het leven van moderne mensen is veranderd. De onderlinge verbanden zijn gewijzigd en dat zorgt er ook voor dat accenten anders zijn gaan liggen. Feit is dat mensen zich voor anderen in de samenleving inzetten, maar je moet wel accepteren dat dat op een andere manier gebeurt dan vijftig jaar geleden." 8

9 COLUMN Econoom Henk van Houtum is professor in de geopolitiek aan de Radboud universiteit en de Universiteit van Bergamo. Dikke ikke De diagnose is helder. De kwaal die de westerse wereld in een diepe crisis heeft doen belanden was een teveel aan graai- en hebzucht. We wilden het allemaal zelf doen, voor onszelf hebben en allemaal moest het nu. Meer, meer, meer. Zelfs al moesten we daarvoor risicovol lenen bij uitzuigers en woekeraars. Verblind voor de gevaren van onze verlangens naar het altijd meer. Het gevolg was een economie als een egonomie, waarin de competitie om het eigenbelang gepaard ging met een groeiend onderling wantrouwen, meer controles en procedures, en solidariteitsverschraling. We leden aan het syndroom van het dikke-ikke. Tot zover de diagnose. Nu het medicijn. Dan zou je als redelijk denkend mens verwachten dat de ideologie die voor de ineenstorting heeft gezorgd eens flink zou indikken. Dat we eindelijk eens durven afvallen van ons heilloze geloof. Van het meer, meer, naar een verstandig minder, minder, minder. Maar niets is minder waar. Ja, die politiek van het minder is er wel. Maar dan vooral om dezelfde failliete economische politiek van het meer te kunnen voortzetten. Want er wordt vooral bezuinigd op de bouwstenen van de solidaire samenhang, zoals gezondheidszorg, sociale zekerheid, kinderopvang, onderwijs, cultuur en ontwikkelingshulp. Ware aderlatingen. Tegelijkertijd met deze verdergaande druk op het sociale weefsel probeert men het consumentenvertrouwen - lees: het stimuleren van de inhaligheid weer aan te jagen. Consumeren moet, want consumeren is goed voor de economie en de economie is goed voor ons allen, dus consumeren moet, desnoods op krediet. Want de overheid is geen geluksmachine. We moeten het zelf doen. En als je niet meedoet, is dat je eigen schuld. Het klinkt als de doorzichtige managersmantra succes is een keuze dat zo populair was in de zeepbeleconomie van de jaren 90 die nu geklapt is. Waarin langs de kant staan iets is voor freeriders en losers. Maar alsof er niets is gebeurd wordt er doodleuk een nieuwe zeepbel gemaakt van hetzelfde sop. Het is een van de meest bizarre paradoxen van deze tijd. De ideologie die opzichtig heeft gefaald, die van de markt-overheid als beschermer van het najagen van het zelfbelang, doet aan crisismanagement door zichzelf nog verder terug te trekken en de verantwoordelijkheid van het eigen falen af te wentelen op de zwakste schouders. En dat onder het mom van solidariteit. Er lijkt niets geleerd. Hoogste tijd voor een dokter met een ander behandelplan. Uitzuigers en aderlatingen zijn niet meer van deze tijd. 9

10 LEVENSKUNST Tekst: Josephine Krikke Foto: Arnaud Mooij Levenskunst is beseffen dat je afhankelijk bent van anderen Filosoof Joep Dohmen houdt zich sinds tien jaar bezig met levenskunst. We zijn afhankelijk van elkaar en moeten daarmee leren omgaan. Dát is autonomie. Twee keer heeft Joep Dohmen de oscarwinnende film The Iron Lady gezien, over Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. "De film roept ontroering op, omdat hij over een dementerende oude vrouw gaat die een zekere hulpeloosheid uitstraalt", zegt Dohmen. "Maar deze 'vrouw van staal' voerde een keiharde neoliberale politiek. Ze wilde alles wat te maken had met solidariteit en sociale ondersteuning kortwieken onder het motto: ik, dochter van een kruidenier, heb mezelf op eigen kracht opgewerkt. Als jij dat wilt, als je je maar genoeg inspant, kun jij ook alles bereiken." Tot zijn grote ergernis is dat precies het machobeeld over vrijheid dat onze cultuur domineert. Dohmen stelt daar een andere opvatting van 'positieve vrijheid' tegenover: we moeten leren met onze vrijheid om te gaan en ontdekken wat zelfsturing is, een doener te zijn die zelf beslist en niet iemand over wie beslist wordt. Dan ontdekken we dat niemand het alleen redt en dat we allemaal hoe dan ook op anderen leunen. En dat zegt weer iets over de noodzaak om zelf iets voor anderen te willen betekenen. Zelfzorg In zijn bezorgdheid over de veronderstelde maakbaarheid van het individu vond Dohmen inspiratie bij de Franse filosoof Michel Foucault ( ). Foucault bestudeerde de 'zorg voor het zelf' van denkers uit de Klassieke Oudheid zoals Socrates, Plato, Aristoteles en de stoïcijnen. Zelfzorg heeft volgens Dohmen twee kanten. De ene is het overleven. Hoe houd je het beheer over je leven? De andere gaat meer over de kwaliteit van leven. Hoe krijg je een zinvol leven? Die twee dimensies zijn de pijlers van de bestaansethiek. Zelfzorg is niet los te zien van anderen, stelt Dohmen. "Niemand kan frank en vrij ronddobberen door het 10

11 We moeten niet slechts gebruiken, maar ook genieten, juist ook van gewone dingen. leven. Mensen zijn afhankelijk en kwetsbaar en levenskunst gaat over hoe je jezelf daartoe verhoudt. Daarom is het zoeken van steunpunten zo belangrijk. Het idee van absolute vrijheid dat vaak aan ons wordt voorgesteld, is megalomane onzin." Buitenkant Lange tijd bestudeerde Dohmen de 'binnenkant' van mensen: hun denken, willen en voelen. Hoe moet je je als individu opstellen in een wereld waarin je wel of geen geld hebt, of wel of geen macht, wel of geen erkenning krijgt? Tegenwoordig richt hij zich meer op de 'buitenkant': de invloeden van de omgeving op iemands leven. "Stel: iemand heeft een uitkering en fotografeert, doet vrijwilligerswerk of schrijft gedichten. Hij krijgt daar veel waardering voor van zijn vrienden. Dan heeft hij weinig in materiële zin, maar wel veel levenslust ontwikkeld omdat zijn sociale omgeving hem erkent." Intussen weet Dohmen ook wel dat veel mensen zich wel druk moeten maken omdat ze nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Maar dan nog speelt volgens hem iets anders mee. "Ook dan blijft het punt hoe je iets goed doet. Je kunt ontslagen zijn maar toch proberen je kind goed op te voeden, in beweging te blijven. Dat vormt de zingevingskant van de levenskunst: open en aandachtig blijven. We moeten niet alles instrumenteel beschouwen: eten is niet alleen maar iets naar binnen werken, seks is wat anders dan porno, met iemand praten is niet alleen maar mededelen en goed luisteren. We moeten niet slechts gebruiken, maar ook genieten, juist ook van gewone dingen." Goed leven De Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum vindt dat een leven pas kans van slagen heeft als eerst is voldaan aan elementaire voorwaarden, zoals gezondheidszorg, onderwijs, seksegelijkheid en een zekere hoeveelheid geld. Dohmen is het daarmee volkomen eens, maar zet er toch ook een vraagteken bij. "Zelfs als aan alle voorwaarden is voldaan, is het leven van iemand daarmee dan meteen goed? Ik denk het niet. Je ziet in het westen zoveel mensen die boven het minimum leven, aan al die voorwaarden van Nussbaum voldoen en toch geen 'goed leven' leiden. Omdat ze uitgeblust zijn, al jaren zonder plezier op dezelfde plek werken, of juist alleen maar op zichzelf gericht zijn. Ze zijn zelfredzaam maar ervaren weinig zin in het leven." Wat wil je met je leven en hoe leef je met anderen? Hij mist die grondhouding bij veel mensen, ook bij hen die het ogenschijnlijk heel goed hebben. "Aan de ene kant van het spectrum heb je mensen die verhongeren en helemaal geen keuze hebben. Aan de andere kant zijn er veel mensen die te dik zijn en een ongehoorde keuzevrijheid genieten." Vrijheidspraktijk Een ander woord voor levenskunst is vrijheidspraktijk : ons leven is van begin tot eind in beweging, op weg naar minder of meer vrijheid. Ons denken, voelen en waarderen speelt daarin mee. Dohmen: "Er zijn magere jaren waarin je helemaal vastzit, weinig geld hebt en weinig erkenning, maar dat kan ook weer veranderen." Zijn eigen leven zat jarenlang lang vast: een laag inkomen, hard werken, weinig erkenning. Dat veranderde op slag in Hij kreeg erkenning als filosoof, werd hoogleraar, zijn boeken werden een bestseller en hij kreeg een prachtige woning aangeboden. Al die jaren hielp de steun van anderen hem er doorheen. "In de tijd dat ik bijvoorbeeld een uitkering ontving maar intussen wel teksten Joep Dohmen (1949) is een van de meest schreef, knapte ik op wanneer ik gelezen hedendaagse filosofen in Nederland. met iemand contact had die iets Hij publiceerde onder andere de boeken Tegen van me las en er wat over zei. de onverschilligheid. Pleidooi voor moderne Aandacht krijgen en aandacht levenskunst (2007), Brief aan een middelmatige geven, het is allebei zo belangrijk. Ik ben nu in mijn filosofi- De prijs van de vrijheid (2011). In 2008 schreef man (2010) en samen met Maarten van Buuren sche ontwikkeling zeker verder, hij het essay voor de maand van de filosofie: maar in die tijd kon ik beter Het leven als kunstwerk. Dohmen is hoogleraar vechten. Vrijheid is altijd relatief. wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan Maar nu kan ik wel weer beter de Universiteit voor Humanistiek en tevens anderen op weg helpen. Vrijheid verbonden aan humanistisch centrum voor is ook altijd relationeel." onderwijs en opvoeding. WW Een goede kennis van Dohmen zit sinds twee jaar in de ww. "Hij heeft tientallen jaren in het onderwijs gewerkt en moet nu zijn hand ophouden want als vijftigplusser kan hij geen nieuwe baan vinden. Hij vindt dat de samenleving hem mishandelt. Een van de stomste dingen die ik nu tegen hem zou kunnen zeggen is dat hij aan levenskunst moet doen, te zeggen: je bent verantwoordelijk voor je leven en nu moet je jezelf zien te redden. Dat weet hij zelf ook wel, elke dag. Ik praat wel met hem over zijn rancune en raad hem met zijn partner in contact te blijven, bezig te blijven, zich niet op te sluiten met dvd s in zijn werkkamer. Natuurlijk is het van belang dat hij zijn situatie onder ogen komt en niet vlucht in woede. Maar ontdekken wat hij nog graag zou willen doen en dat vormgeven, dat is voor hem de beste therapie." Dohmen wil in zijn werk een wegwijzer zijn. "Levenskunst betekent niet zo goed mogelijk onafhankelijk worden. Het betekent nagaan wat je werkelijk wilt en beseffen dat je daarbij voortdurend afhankelijk bent van anderen en zij van jou." 11

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle

Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle In opdracht van de gemeente Zwolle door Stichting CliP Oktober 2010 Raf Janssen, Wilma Kuiper Een opmerking over het gebruik van het woord armen. Sommigen

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

UIT VRIJE WIL. maatstaf voor aantrekkelijk vrijwilligerswerk. ge l u V RIJW ILLIGERS. Ellen de Mooij

UIT VRIJE WIL. maatstaf voor aantrekkelijk vrijwilligerswerk. ge l u V RIJW ILLIGERS. Ellen de Mooij Vrijwillige Inzet Arnhem Ellen de Mooij is directeur van Significa, atelier voor professionele bejegening. Ze adviseert bij de ontwikkeling van mens en organisatie en medieert bij conflicten. Ze coacht

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie