Interview WB vermogensbeheer Sebastian Pluijmert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interview WB vermogensbeheer Sebastian Pluijmert 28-10-2011"

Transcriptie

1 20 oktober 2010 van der Valk hotel Amersfoort A1 Dhr. Sebastian Pluijmert directeur Invest Consult (foto links) B.V. en Michael Groenewoud oprichter directeur Weekendbeleggers B.V. (midden) tekenen de overeenkomst onder toeziend oog van dhr. Frans Vrijvogel, oprichter directeur Invest Consult B.V.. Interview WB vermogensbeheer Sebastian Pluijmert Is de samenwerking met Weekendbeleggers jou na het eerste jaar bevallen? Jazeker, vermogensbeheerders dienen in mijn optiek diverse smaken van vermogensbeheer te bieden. Niemand houdt immers van eenheidsworst. Wij hebben door middel van de samenwerking met Weekendbeleggers een extra smaak kunnen toevoegen aan ons assortiment. Wat voor type cliënt maakt gebruik van jullie dienstverlening? Wij hebben cliënten mogen verwelkomen die zelf de tijd niet willen of kunnen vrijmaken om op maandagochtend de signalen van de vrijdag ervoor in hun portefeuille toe te passen. Tevens zijn er cliënten binnen gekomen die hun eigen emotie geen rol willen laten spelen en het WB systeem toch willen volgen. Wat bedoel je met eigen emotie geen rol willen laten spelen? De beurs fluctueert nogal als gevolg van emotie, zeker in de huidige crisis. Cliënten die een slecht gevoel hebben bij bepaalde signalen zouden kunnen beslissen om de signalen niet door te voeren. Als de cliënt niet met dergelijke gevoelens geconfronteerd wil worden, kan hij gebruik maken van onze diensten, omdat wij de signalen wel gewoon in portefeuille doorvoeren.

2 Heb je zelf wel eens een tegenstrijdig gevoel gehad na een signaal? Ja zeker, bijvoorbeeld toen het open short signaal van Philips uit het WB systeem kwam, hadden wij veel research beschikbaar van analisten die duidelijk een koopadvies afgaven. Wij hebben gewoon de short positie ingenomen in de WB portefeuilles waar nog ruimte was. Later bleek Philips een van de grootste dalers op de beurs te zijn en staat de open short positie in de winst. Het sluitsignaal is nog niet geweest, dus we moeten nog bezien of dit signaal een pareltje of een zeperdtje wordt. Dus jullie laten je eigen emotie ook geen rol spelen in de toepassing van de WB signalen? Inderdaad. Wij willen bieden, wat de WB cliënten willen en dat is emotievrij beleggen. Hoe gaat het eigenlijk met het rendement in de portefeuilles? Dat hangt af van het moment waarop gestart wordt en welke afspraken wij met cliënten maken. Als een cliënt een bedrag overmaakt naar zijn depot bij Theodoor Gilissen (de depotbank waarmee wij samenwerken) en vervolgens gaan wij de signalen doorvoeren in de portefeuille, dan kan het zijn dat de eerste paar signalen geen winstpakkers blijken te zijn. Op jullie site geef je zelf aan dat jullie hitrate 74% is. Dat wil grosso modo zeggen dat 3 van de vier signalen winstgevend blijken te zijn zodra de positie wordt gesloten. Dit gemiddelde is echter sinds 1996 en helaas is het niet zo dat er drie winstpakkers worden gevolgd voor 1 verlieslater. Het kan zijn dat er 30 winstpakkers achter elkaar komen, maar ook dat er 10 verlieslaters achter elkaar komen (de hitrate is dan nog steeds 74%). Als iemand begint terwijl er precies een reeks verlieslaters uit het systeem rollen, dan zal er eerst een flinke min in de portefeuille worden gerealiseerd, alvorens de winstpakkers het verschil weer goed kunnen maken. Dit geeft meteen het risico aan van het systeem en dat bespreken we van te voren met de cliënt. En je hebt het over afspraken met de cliënt, wat bedoel je daarmee? Je maakt als vermogensbeheerder afspraken binnen welk mandaat je kunt beheren. Zo hebben wij de vuistregel, dat bij minder grote vermogens (minder dan EUR ), we streven naar een beheersbaar aantal regels in de portefeuille om te veel kruimelwerk te voorkomen. Bijvoorbeeld het streven om in het geval van een signaal waarbij een fonds zonder hefboom wordt gekocht 10% van de portefeuille in te vullen (dus indien iemand EUR gaat beleggen, krijgt hij een invulling van EUR in een fonds zonder hefboom). Tegelijkertijd vullen we 5% van de portefeuille in met een signaal dat in een turbo vertaald kan worden (dus indien iemand EUR gaat beleggen, krijgt hij een invulling van EUR in een turbo of ander hefboomproduct). Verder kun je ernaar streven om 4 of 5 fondsen in portefeuille aan te houden zonder hefboom (dus 40% a 50% van de portefeuille) en de rest in 10 tot 12 hefboomproducten (50% a 60% van de portefeuille). Bij een volledig ingevulde portefeuille van EUR heb je het dan over 12 Turbo s en 4 fondsen, dus 16 regels, waarin gemiddeld EUR 3125 wordt belegd. In het geval van veelvouden van EUR kunnen we ervoor kiezen door zelfs meer turbo s op te nemen, zolang we maar binnen het afgesproken percentage in turbo s blijven. Je kunt met grotere bedragen meer spreiden, terwijl de investering niet te veel priegelwerk wordt.

3 Werken de afspraken wel eens beperkend? Nee, niet echt. Het gebeurt wel, dat de portefeuilles op een bepaald moment volledig belegd zijn en er vervolgens op vrijdagavond weer nieuwe openingssignalen komen. Die kunnen wij dan niet toepassen in de volledig belegde portefeuilles, omdat er geen contanten meer voorhanden zijn. Indien de nieuwe signalen juist winstpakkers blijken te worden en je hebt die net niet in portefeuille, terwijl er wel wat verlieslaters in de portefeuille zitten, dan baal je. Je had het liever andersom gehad, maar dat is een kwestie van geluk. Als er overigens een sluitsignaal komt, ontstaat er weer geld om te herbeleggen in een openingssignaal. Zijn er cliënten die daar actie op ondernemen? De meeste cliënten niet, maar een enkeling wil per definitie alle signalen volgen en stort gewoon geld bij indien dat noodzakelijk is. Wij hebben dan de afspraak dat we bellen indien blijkt dat er additioneel geld nodig is. Heb je na een jaar werken met de signalen nog ideeën opgedaan? Ja, bijvoorbeeld om de beleggingen in de portefeuilles te relateren aan het aantal fondsen dat WB in het systeem heeft zitten. Er zijn 59 fondsen die WB volgt. Stel dat al die fondsen op een bepaald moment onderhevig zijn aan een openingssignaal. Dan zou iemand die het WB systeem wil volgen dus 59 regels in zijn portefeuille krijgen. Als je bijvoorbeeld afspreekt, dat je maximaal EUR per Turbo belegt per regel, dan kun je bij een portefeuille van EUR al volledig in het systeem mee. Er zijn wel wat kanttekeningen, want in de geschiedenis blijkt dat vrijwel nooit alle fondsen tegelijk in een open positie verkeren en in dat geval zou de cliënt dus contanten in de portefeuille aanhouden, die uiteindelijk nooit belegd worden en dat geld kan dan geen bijdrage leveren aan het totaalrendement. Een andere kanttekening is, dat niet ieder fonds dat WB volgt hefboomproducten heeft, dus die fondsen kun je alleen met de aankoop van het fonds of het short gaan op het fonds d.m.v. bijvoorbeeld een reversed ETF dekken. Omdat in die beleggingen geen hefboom zit, moet je het bedrag in die beleggingen wat groter maken (bijvoorbeeld in het voorbeeld geen EUR 2.000, maar EUR 5.000). Hieruit volgt dat je een groter bedrag beschikbaar moet hebben dan die EUR Een ander idee is, om af en toe ook winst te gaan nemen op een belegging, terwijl er nog geen sluitsignaal is gegeven. Als een bepaalde belegging in waarde verdubbeld is, zou je de investering kunnen halveren. Dan heeft de cliënt zijn oorspronkelijke investering weer terug, en belegt hij verder met het deel dat eigenlijk de winst is. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen de hele positie te sluiten en de helft te herbeleggen in een turbo met een frisse hefboom van 4 (een andere turbo in het zelfde fonds, dat op het moment van herbeleggen een hefboom 4 heeft). Tot slot is het idee dat ik in een door jou gecommuniceerde cliëntenreactie las,ook toepasbaar. Ik doel daarbij op de mail van jouw cliënt WIM d.d. 24 september 2011, die zijn huidige aanpak deelt met al jouw abonnees. Indien sommige cliënten willen dat we op die manier met de signalen van WB in de portefeuilles omgaan, dan kunnen we dat uiteraard ook doen.

4 Hoe gaat de procedure in zijn werk voor een WB abonnee, die gebruik wil maken van de dienst WB-managed-vermogensbeheer? 1) De abonnee geeft via aan, dat hij geïnteresseerd is. 2) WB geeft aan ons de gegevens door van de cliënt, waarna wij contact opnemen met de cliënt ten einde een afspraak te maken om elkaar te ontmoeten. 3) Tijdens de ontmoeting doen wij een intake, waarbij wij helder willen hebben of de cliënt het risico dat hij wil lopen met beleggen in het WB systeem, ook daadwerkelijk KAN lopen. Vervolgens maken we de afspraken, die de input vormen voor het mandaat waarbinnen wij kunnen werken. 4) Het mandaat wordt opgenomen in een vermogensbeheerovereenkomst tussen Invest Consult B.V. en de cliënt. Tegelijkertijd wordt er een depot geopend bij Theodooor Gilissen bankiers op naam van de cliënt. Via de overeenkomst machtigt de cliënt ons om op zijn rekening transacties te doen. 5) De cliënt maakt geld over naar zijn depot bij Theodoor Gilissen of hij laat zijn bestaande portefeuille bij een andere bank overboeken naar Theodoor Gilissen (dat kan ook namelijk). 6) Zodra de gelden of de stukken binnen zijn, vangt het vermogensbeheer aan en kunnen wij het afgesproken mandaat gaan toepassen. Hoe blijft de WB-vermogensbeheercliënt dan op de hoogte van de ontwikkelingen in de portefeuille? Hij kan te allen tijde via een paswoord en inlogcode in het systeem van Theodoor Gilissen (via hun website) kijken wat de stand van zaken is in zijn portefeuille. Daarbovenop krijgt de cliënt eenmaal per kwartaal een uitgebreide rapportage van ons. Betaalt de cliënt niet meer kosten bij Theodoor Gilissen in vergelijking met bijvoorbeeld Binck of Alex of Lynx? Klopt. Dat is inherent aan de verdiensten van de vermogensbeheerder. De klant betaalt grosso modo 1% transactiekosten (dus een investering van EUR kost ca. EUR 50). Van die transactiekosten gaat 70% naar de vermogensbeheerder en 30% naar de bank. De inkomsten van de WBvermogensbeheerder bestaan uit twee delen: 1) beheervergoeding, die de cliënt op kwartaalbasis betaalt (0,25% per kwartaal) 2) kick back van de gedane transacties (ongeveer 0,7% van de transactie grootte). Die twee delen zijn voldoende om het vermogensbeheerbedrijf levensvatbaar te houden. Verder is het zo dat kosten erg te relativeren zijn. Het komt namelijk vaak voor dat op maandagochtend een koersverschil waarneembaar is van de belegging die gekocht of verkocht moet worden ten opzichte van de slotkoers van de vrijdag ervoor, waar de WB signalen op gebaseerd zijn. Soms staat het onderliggende fonds enkele procenten in de plus of in de min, waardoor de bijbehorende turbo met een factor 4, zo een koersverschil heeft van 7 a 10% ten opzichte van het slot op de vrijdag ervoor. Dit kan zowel in het voor- als het nadeel zijn. Het is daarom in mijn optiek niet heel erg relevant om over transactiekosten verschillen te praten van minder dan een procent.

5 Is er een minimumbedrag waarmee de WB abonnee cliënt kan worden bij jullie? Ja en nee: We hebben een minimum beheervergoedingtarief van EUR 225 per kwartaal (ex. BTW). Als je dat bedrag vergelijkt met de kwart procent beheervergoeding die een cliënt betaalt, dan betaal je bij een belegging onder EUR het minimumtarief en boven de EUR gaat de 0,25% tellen. Klanten die met EUR in beheer willen komen zijn dus ook welkom, maar die betalen in relatieve zin iets meer beheervergoeding (dat minimum vaste tarief) totdat ze de EUR aan beheerd vermogen zijn gepasseerd, door beleggingswinsten of bijstorten. Kunnen WB abonnees ook gebruik maken van een andere smaak vermogensbeheer dan alleen het WB systeem? Ja, uiteraard. We hebben cliënten die hebben zowel een zogenaamd WB-depot als een gewoon vermogensbeheerdepot, waarbinnen een ander beleid wordt toegepast. Wij kunnen daar tijdens de intake veel meer over vertellen. Ook staat op de agenda om onze website (www.vermogensbeheer.com) om te vormen van een doorschakeling naar een gedateerde website naar een moderne informatieve site met filmpjes, waar alles te vinden is. Kunnen cliënten makkelijk stoppen met WB vermogensbeheer? Ja. Indien een cliënt bij ons opzegt, dan kunnen wij in overleg met de cliënt per direct de gehele portefeuille verkopen of overboeken naar een andere bank. Wat gebeurt er met de portefeuilles als Invest Consult of als Theodoor Gilissen failliet gaat? Als Invest Consult failliet gaat kunnen wij onze dienstverlening niet langer voortzetten. Dan moet WB op zoek naar een andere vermogensbeheerder die bereid is de signalen van WB toe te passen in portefeuilles. Als Theodoor Gilissen failliet gaat, kunnen zij niet langer meer de portefeuilles administreren en moet er dus een andere depotbank gezocht worden, waar de portefeuilles geadministreerd worden en waar Invest Consult gewoon zijn orders kan doen. Wij hebben in dat kader reeds een arrangement met SNS securities, voor het geval dat Gilissen failliet zou gaan. Waar je op doelt, is natuurlijk dat de portefeuilles niet in gevaar komen. Dat is geen geval zo. De investeringen in de portefeuilles blijven bezit van de cliënten en behoren niet tot het bezit van de depotbank en ook niet tot het bezit van de vermogensbeheerder. Het is net als Binck failliet zou gaan, dan ben je als klant ook je portefeuille niet kwijt, maar moet je hem slechts elders onderbrengen. IVC staat onder AFM toezicht, wat heeft de cliënt daaraan? AFM toezicht wil zeggen dat de AFM controleert of de onderneming waarop zij toezicht houden zich houden aan de wet- en regelgeving. Dat is uiteraard in het belang van de cliënt.

6 Vermogensbeheerders staan bekend als lange termijnbeleggers. Heb je geen moeite met het WB systeem dat immers op middellange termijn is gebaseerd? Daar hebben wij geen moeite mee, aangezien het voor vermogensbeheerders van belang is dat de beleggingsaanpak aansluit bij de behoefte van de cliënt en dat die aanpak ook in overeenstemming is met de risicohouding van de cliënt en dat de fluctuaties in het vermogen ook daadwerkelijk door een client gedragen kunnen worden. Dat is van belang in tegenstelling tot de reputatie dat vermogensbeheerders lange termijn beleggers zijn. Hebben jullie nog een aanbieding in het kader van onze eenjarige samenwerking? Ja, we hebben een aanbieding voor bestaande en nieuwe WB vermogensbeheercliënten, geldig tot het einde van dit jaar (2011): Voor bestaande WB-vermogensbeheer cliënten: Indien zij een nieuwe cliënt aanbrengen bij Invest Consult (de WB vermogensbeheerder), dan ontvangen zij voor iedere cliënt een korting van EUR 225 ex. btw op de beheervergoedingfactuur die volgt nadat de nieuwe cliënt minimaal een kwartaal cliënt is geweest. Voor nieuwe WB-vermogensbeheer cliënten: Indien zij besluiten gebruik te gaan maken van onze diensten, dan hoeven zij pas beheervergoeding te gaan betalen vanaf het kwartaal dat er daadwerkelijk winst wordt gemaakt in de portefeuille (op kwartaalbasis).

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Beleggen via internet tot de helft goedkoper dan een jaar geleden

Beleggen via internet tot de helft goedkoper dan een jaar geleden brokerkosten 2013 Beleggen via internet tot de helft goedkoper dan een jaar geleden WWat maakt een paar procent aan kosten uit als de beurskoersen met een veelvoud daarvan omhoog of omlaag gaan? Die tegenvraag

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen Productonderzoek Contracts for Difference Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 basishandleiding INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen INHOUD Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN GEMAKSBELEGGEN... 6 1. Wat hoort er bij Knab Gemaksbeleggen?...

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR:

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: STICHTINGEN EN VERENIGINGEN KERKELIJKE EN CHARITATIEVE INSTELLINGEN UW VERMOGEN IS HET WAARD HOF HOORNEMAN BANKIERS vermogensbeheer - 2 - INTRODUCTIE Als

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Ledenbijeenkomst Vereniging van Vermogensbeheerders & Commissionairs, dinsdag 15 februari, 15.30 uur -18.00 uur tebreukelen

Ledenbijeenkomst Vereniging van Vermogensbeheerders & Commissionairs, dinsdag 15 februari, 15.30 uur -18.00 uur tebreukelen Ledenbijeenkomst Vereniging van Vermogensbeheerders & Commissionairs, dinsdag 15 februari, 15.30 uur -18.00 uur tebreukelen 1 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de ruim

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie