Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs"

Transcriptie

1 Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs Werken met humor en visie Jaarverslag

2 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 2 Algemeen 3 Symposium6 Externe contacten 7 Deelnetwerken en themagroepen 10 Bijlage: Doelstellingen en realisatie Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI) Postadres Postbus AB Wageningen E: T: Het jaar 2010 stond in het teken van visie en humor. De ALV gaf ons de opdracht om een visie te ontwikkelen, waarmee het VWI verder kan groeien. Met veel plezier hebben we hieraan gewerkt. Nadenken over wat de toekomst brengt, is ook nadenken over het verleden. Wat wil je houden en wat wil je kwijt? Vertrouwd en toch uitdagend, dat is wat we voor het VWI wensen. Daarom voegen we iets nieuws toe: ambitie. Het VWI is dé supportersclub voor vrouwen met ambitie. We hopen dat je in dit verslag inspiratie en verbinding proeft met vrouwen uit het netwerk en dit enthousiasme met anderen deelt. Het VWI-bestuur.

3 Algemeen Bestuur Bij de start van het jaar 2010 bestaat het bestuur uit: Jenny Kieskamp (voorzitter), Janny van Gijssel (penningmeester), Marjan Vrins, Femke Gordijn en Sonja Scheffers. Bij de ALV eind maart hebben we volgens ons rooster van aftreden, afscheid genomen van Femke en Sonja en we bedanken hen voor de enthousiaste bijdragen in de afgelopen drie jaar. Tot het bestuur treden toe: Vivian van Oosten en Karine de Laat. Vanaf juni neemt Karine de secretaristaak op zich. Vivian neemt tevens deel aan de symposiumcommissie. Missie en visie De ALV heeft het bestuur in 2009 opdracht gegeven om de missie en visievorming verder uit te werken. Hiervoor volgden de bestuursleden in het najaar een voorbereidende workshop en enkele gesprekken bij Andrea Henning van Wezenlijk werken. Missie en visieplan zijn op de extra ledenbijeenkomst in oktober gepresenteerd en verder aangevuld. De nieuwe VWI-missie luidt: vrouwen stimuleren in het herkennen en leven van de eigen ambitie. Hiermee willen we graag ambitie en deskundigheid hoger op de agenda plaatsen als kenmerken van ons professionele netwerk. De nieuwe visie zal in 2011 en daaropvolgende jaren zijn beslag krijgen. Leden Per 31 december 2010 telde onze vereniging 453 leden. Negentien nieuwe leden hebben zich afgelopen jaar aangemeld. De meesten daarvan zijn tussen de 30 en 50 jaar. Daarentegen hebben vijftien leden hebben opgezegd, waarvan één opzegging na 16 jaar. Gemiddeld zijn deze leden 6,5 jaar lang lid geweest. VWI Dé supportersclub voor vrouwen met ambitie leeftijdsverdeling < >50 Contact KLV VWI is een ondervereniging van KLV. Elvire Schlösser van het KLV levert belangrijke bureauondersteuning. Regelmatig (drie maal per jaar) heeft het bestuur formeel overleg met Elvire Schlösser van KLV over lopende zaken, benodigde bureauondersteuning en PR-activiteiten. De afspraken zijn vastgesteld in een overgangsregeling. We streven naar een kostendekkende vergoeding in Eén van de onderwerpen waarbij we ondersteuning vragen, is hoe we als vereniging en in het bijzonder de symposiumcommissie, onze PR kunnen voeren. We hebben KLV gevraagd om expertise op het gebied van PR en marketing actief aan ons door te geven.

4 (Neuro)logische niveaus van mensen & organisaties VWI De supportersclub voor Wageningse vrouwen met ambitie. Missie Het vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs daagt Wageningse vrouwen uit om de eigen ambitie te leren kennen en waar te maken. Wie zijn wij? Waartoe? Van waaruit? Missie Identiteit Waarden Bijdrage Verantwoordelijkheid / bereidheid Intrinsieke motivatie Identiteit uitdagend, professioneel, kwaliteit met inhoud, uitdagend én vertrouwd speeltuin, actief en energiek Waarden waardering voor elkaar en respectvolle omgang met andere meningen ontmoetingen en activiteiten inspireren, genereren energie en verbondenheid Waarom? Overtuigingen Geloof / mindset Overtuigingen we zijn trots op het VWI, samen maken we het VWI Hoe kunnen wij dat? Vermogens & Vaardigheden Doelen Vermogens & vaardigheden Wat doen wij? Waar, wanneer, met wie? Gedrag Omgeving Activiteiten Resultaten / effecten kwaliteit & creativiteit, vermogen tot samenwerken (bv in tweetallen) hebben we in huis professionele structuur voor effectiviteit en efficiëntie willen we ontwikkelen Gedrag we geven ruimte aan leden om het VWI in te zetten voor eigen doeleinden. Als bestuur maken we actief gebruik van het netwerk; we streven naar win-win situaties ik/jij/vwi 4

5 Ruim baan vrouwelijk talent Eind 2009 zijn we in gesprek gegaan met de Wetenschapswinkel over een onderzoek naar de doorstroming van vrouwen binnen Wageningen UR. Maart 2010 is Sven Lebbink gestart met zijn onderzoek, volgens de narratieve methode. In september 2010 heeft Sven Lebbink tijdens de missie- en visiebijeenkomst de eerste uitkomsten gepresenteerd. De begeleidingscommissie bestaat uit Hans Doorewaard (sociale innovatie, Universiteit Nijmegen), Tineke Tromp (afdeling HRM Wageningen UR), Ernst van der Ende (alg. dir. Plant Sciences Group), Marjolein Elings (projectleider Plant Sciences Group), Leonore Noorduijn (VWI) en Jenny Kieskamp (VWI). De planning is dat het onderzoek in 2011 wordt afgerond. Wij hopen dat dit onderzoek aanwijzigingen oplevert waarmee we vrouwen uit ons netwerk kunnen ondersteunen in hun ambitie. Successen top 10 een sprankelende nieuwjaarsbijeenkomst, met humor, een uitstekende opkomst en veel energie; de workshop wat kunnen we leren van andere netwerken, deze geeft veel inzicht in onze identiteit en is een prima opstap naar de missie- en visiediscussie; twee nieuwe bestuursleden die het bestuur komen versterken; iedere maand een Flits nieuwsbrief, columns en activiteiten; de nieuwe stijl Flits, aansluitend bij de website en onze wens om de professionaliteit van ons netwerk zichtbaar te maken; de missie- en visieontwikkeling geeft helderheid voor de richting van komende jaren, het toevoegen van de elementen ambitie en deskundigheid blijken motiverend en enthousiasmerend te zijn; opnieuw een geslaagd symposium Venus voorbij ; de constructieve samenwerking Mannen 50+ koesteren vaderlijke gevoelens voor jonge vrouwen. met Elvire en KLV; 5 de positieve inzet en betrokkenheid van vele leden, geweldig! Communicatie Sociale media zijn in opmars, zo ook binnen het VWI. Femke Gordijn nam in 2009 het initiatief voor een LinkedIngroep voor VWI-leden. Binnen deze groep is onder andere gediscussieerd over de inhoud van de workshops bij het symposium. Via het LinkedInnetwerk kunnen leden elkaar vinden, meer van elkaar te weten komen en hun eigen netwerk uitbreiden. Ook biedt LinkedIn de mogelijkheid om snel en makkelijk activiteiten en inhoudelijke discussies met elkaar te delen. De LinkedIn groep kent inmiddels 115 leden. Sluit je vandaag nog aan! De website heeft in 2009 een nieuwe look had gekregen. In 2010 is de opmaak van de VWI-Flits in dezelfde lijn aangepast. Ongeveer 10 keer per jaar ontvangen leden van het VWI de Flits via . In de Flits staan korte berichten over VWI activiteiten en andere mogelijk interessante bijeenkomsten, vacatures, berichten uit de pers. Dit kunnen bijvoorbeeld

6 agenda items of verslagen van eerdere meetings zijn. Uit reacties blijkt dat deze Flitsen goed worden bekeken. Tevreden met de nieuwe uitstraling experimenteert de redactie met de formule voor de vorm en organisatie van de berichten. Op de website is een totaal beeld van de VWI-activiteiten te vinden. Het beheer wordt gedaan door Janny van Gijssel, Elvire Schlösser, Willemijn Appels en Marjan Vrins. Eindredactie Flits Hilde Westera & Willemijn Appels. Alle leden kunnen stukjes aanleveren via Contact website Willemijn Appels, Contact LinkedIn Groep Zie voor de meest recente contactpersoon Financiën Financieel staat de vereniging er goed voor. Een deel van de vaste kosten bestaat uit ondersteuning door KLV. Er zijn afspraken gemaakt dat dit in 2012 kostendekkend is. Het streven is om de ondersteuning te beperken tot secretariaat voor bestuur en symposiumcommissie, en public relations. De vereniging investeert in PR-middelen zoals de website en de Flits. Er worden middelen vrijgemaakt voor onderhoud en behoud van een professionele en moderne uitstraling. Een belangrijke activiteit is het symposium. Het bestuur wil het aantal landelijke netwerkactiviteiten uitbreiden tot vier keer per jaar. Het symposium is een belangrijke activiteit voor de werving van nieuwe leden. Het aantal aanmeldingen schommelt jaarlijks rond de 20. Symposiumcommissie 2010 Foto Emma Teuling 6 Werving van jonge leden heeft de komende jaren specifieke aandacht van het bestuur. Daarvoor zal onder andere aansluiting worden gezocht bij KLV en hun inzet van social media. Symposium Venus voorbij?! Ongeveer 80 vrouwen maakten op 6 november 2010 een reis naar Venus voorbij!? Bijna een half jaar lang was reisleidster Deborah Sijtsema en haar team, Marian van Deurzen, Maya Lachmansingh, Toos van Oers, Vivian van Oosten (namens het bestuur), Karin Vennegoor en Marjo Vervoorn, bezig met de voorbereidingen voor het symposium. Onder de titel Venus voorbij!? hebben zij gezorgd voor een inspirerende dag met een afwisselend programma, kloppend tijdschema en prima catering. Cabaretière Karin Bruers wist de zaal binnen de kortste aan het lachen te krijgen. Met haar kenmerkende Brabantse humor stelde ze typische vrouwelijke eigenschappen aan de kaak, gaf ze haar kijk op mannen, relativeerde en

7 verkende ze met ons de grenzen van humor. Want zodra humor een pijnlijke plek raakt, verstomt je lach. Na deze ontspannende en soms hilarische opening, verdeelden de aanwezigen zich over diverse workshops of activiteiten. Johanneke Langenbach sloot de dag af met een netwerkmoment en van haar leerden we dat het bij netwerken vooral gaat juiste vraag voor jou te stellen. Kortom, er was al wandelend, dansend of pratend voldoende gelegenheid (opnieuw) inspiratie en ambitie op te doen voor jezelf of je bedrijf. Zijn we daarmee Venus voorbij?!. Externe contacten Netwerken met HOM In de zomer organiseerde het VWI deelnetwerk Zwolle-Deventer en het landelijke VWI een uitwisseling met het netwerk Vrouwen in Hoger Overheids-management (HOM). De excursie in de Ossenwaarden bij Deventer was een goed moment om kennis met elkaar te maken. Zo n 30 vrouwen namen deel aan deze excursie. Onder leiding van het IVN volgde een twee uur durende wandeling in het oudste park van Nederland. Al wandelend en genietend van de zon en het natuurgebied was er volop tijd om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. De Nederlandse Vrouwenraad De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is een koepelorganisatie van en voor vrouwenorganisaties, opgericht in Op dit moment telt de NVR 46 lidorganisaties, waarmee naar een 7 ruwe schatting de achterban van de NVR neerkomt op 1 miljoen vrouwen. Voor elk van de drie strategische themavelden van de NVR -Duurzame Ontwikkeling, Maatschappelijke Participatie en Rechten van de Vrouwis er een commissie. De gezamenlijke inzet voor de belangen van vrouwen en voor algemene belangen, maakt de NVR tot een kweekvijver voor maatschappelijke initiatieven en samenwerkingsverbanden, tot een platform voor kritische evaluatie en tot een bron van allerlei vernieuwingen. Het lidmaatschap van de NVR biedt VWI-leden de mogelijkheid hun kennis en ervaring breder in te zetten. VWIleden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de NVR op nationaal en internationaal niveau. Tijdens de ALV in november 2010 heeft de NVR besloten Kirsten van den Hul voor te dragen als VN Vrouwenvertegenwoordiger Kirsten van den Hul is freelance change agent. Ze presenteert, schrijft, adviseert en coacht op het kruispunt van cultuur, diversiteit, communicatie en verandering. In februari was zij in New York getuige van een historisch

8 moment de lancering van UN Women, Secretaris-Generaal Ban Ki Moon sprak zich uit voor een focus op vrouwen en benadrukte dat investeren in meisjes en vrouwen een zeer groot rendement oplevert. Deeltijdwerk blijft favoriet. Vrouwen blijven weliswaar vaker dan voorheen werken als ze moeder worden, maar daarbij is een deeltijdbaan favoriet. Van de fulltime werkende vrouwen blijft slechts 33% fulltime werken tegenover 90% van de mannen. De achterstand die vrouwen hierdoor in een cruciale periode in hun leven oplopen, wordt vaak niet meer ingehaald. De NVR vindt dat dit paradigma moet doorbroken worden en start in 2011 met een campagne Samen uit samen thuis. NVR biedt een aantrekkelijk aanbod voor jonge vrouwen die hier meer van willen weten. Lees meer op de site Aankondigingen van diverse activiteiten van de NVR worden via de Flits gecommuniceerd. Contact NVR Algemeen Toos van Oers, NVR Cie Duurzame Ontwikkeling Rianne Meester, Storm-van der Chijs Fonds Het Storm-van der Chijs Fonds stelt zich ten doel het stimuleren en steunen van vrouwelijke wetenschappers van Wageningen UR in hun werk en loopbaan. Het VWI onderhoudt nauwe contacten met het fonds. Doorstroming van vrouwelijk talent aan de WUR is een belangrijke doelstelling van het VWI. We houden elkaar wederzijds op de hoogte van initiatieven en proberen waar mogelijk samen te werken. Storm-van der Chijs Fonds Het Storm-van de Chijs Fonds reikt elke twee jaar drie stipendia aan veelbelovende vrouwelijke promovendi van Wageningen Universiteit. Het Fonds organiseert ook lezingen en seminars. In 2007 heeft VWI één van de stipendia gesubsidieerd. Het Storm-van der Chijs Fonds is vernoemd naar Mienette Storm-van der Chijs ( ), pionierster in de landbouwwetenschappen en pleitbezorgster voor (landbouw)onderwijs aan meisjes. Het fonds is in 1998 opgericht. 8 In 2010 is er een gesprek geweest met de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) over meer vrouwen naar de top. Contact Catharien Terwisscha van Scheltinga, en Barbara Sterk Barbara, Internationale Vrouwendag In Wageningen wordt Internationale Vrouwendag jaarlijks gevierd door: een gezamenlijke dag internationale uitwisseling van vrouwen uit Frankrijk, Polen, Duitsland en Kroatië. Op 6 maart 2010 was de viering Beweging in Wageningen. Aanwezig waren een tachtigtal vrouwen. Vier Wageningse vrouwen namen deel aan de uitwisseling in Duitsland. Met aandacht voor het doorbreken van de taalbarrière, architectuur van het gemeenschapshuis en een moskee. De voorbereidingen voor de dag in 2011 de ondernemende vrouw zijn in 2010 al gestart. VWI-leden namen deel aan de opzet van de viering in Wageningen. Via de VWI Flits is informatie verspreid.

9 Contact Jeanne van Poppel, 9

10 Deelnetwerken en themagroepen Deelnetwerk Den Haag Herstart op 2 november 2010 Aantal leden per : 13 Algemeen Persoonlijke ontwikkeling (al dan niet op werk geënt), andere VWI-sters ontmoeten en samen leuke en interessante dingen doen, zien wij als basis van het deelnetwerk. Uiteenlopende activiteiten worden georganiseerd op de volgende manier: frequentie: ca. 4 keer per jaar in de regio Den Haag s avonds na werktijd of in het weekend kleine groepen (5-10 dames) voor alle leeftijden samen het thema bepalen voor volgende bijeenkomsten gedeelde verantwoordelijkheid; samen maken we het tot een succes! Activiteiten Dinsdag 2 november vond een gezellige borrel plaats met 5 dames in café de Paas in Den Haag. We hebben gesproken over onze drijfveren om deel te nemen aan het netwerk, onze verwachtingen en gebrainstormd over mogelijke activiteiten. Communicatie (met de leden) Op 26 oktober is vanuit het secretariaat een mailing gestuurd naar het deelnetwerk Den 10 Haag met de aankondiging van de herstart. 13 positieve reacties zijn hierop gekomen. Contact Martine Jeths, Loes Kater, Deelnetwerk VWI Zwolle/Deventer Opgericht in 1990 (als deelnetwerk van het NILI) Aantal leden per : 54 Algemeen Het VWI-deelnetwerk Zwolle/Deventer organiseert activiteiten voor leden van het VWI-netwerk woonachtig in de omgeving Zwolle/Deventer, maar ieder VWI-lid is vrij om aan de activiteiten deel te nemen, en vaak zijn introducees welkom. In principe wordt iedere maand een activiteit georganiseerd, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december. In november is het landelijke VWI-symposium, de activiteit voor die maand. In 2010 vond er een wisseling in coördinatorschap plaats. Moniek Jonker-Bronkhorst droeg het stokje over aan Esther de Jong, die samen met Maartje van Reedt Dortland de coördinatie van de activteiten van het netwerk doet. De leden van het netwerk helpen hier actief bij door het aandragen van ideeën en de organisatie van activiteiten op zich te nemen. Activiteiten Het jaar 2010 begon met een nieuwjaarsborrel met acht deelneemsters. Wat de avond bijzonder maakte was het piano en zang optreden door twee artiesten. De

11 overige avonden werden door vrouwen per keer bezocht. Door afwisseling van soort activiteit en thema is de groep vrouwen die de bijeenkomsten bijwonen, een wisselend gezelschap. Thema s waren onder andere: Innerlijke gids (februari), schrijf je boek in maand vakantie (maart), dress to impress (april), vrouw in ontwikkelingssamenwerking (mei), wat zet mij (nog meer) in mijn kracht (oktober). De excursie in juni werd in samenwerking met het landelijke VWI-netwerk georganiseerd en gebruikt om kennis te maken met leden van het Professioneel vrouwen netwerk voor de overheid, HOM. De bijeenkomst in september werd gebruikt om te kijken hoe het deelnetwerk aantrekkelijker gemaakt kan worden voor jongere leden. Communicatie (met de leden) De communicatie met de leden van het deelnetwerk vindt met name plaats door het gebruik van een yahoo-group. Bijeenkomsten en verslagen worden via deze groep per aangekondigd. Wie wil deelnemen aan de activiteit geeft zich hiervoor op bij één van de coördinatoren van het deelnetwerk. Contact Esther de Jong, Maartje van Reedt Dortland, Wandelgroep Opgericht in 2000 Aantal leden per De wandelgroep kent geen leden; iedereen die zich aanmeldt bij de groep krijgt de wandelingen toegestuurd. Er zijn tussen de 15 tot 20 vrouwen die wel eens meelopen. Algemeen De wandelgroep maakt één keer per maand een wandeling die 15 tot 20 km lang is. Degene die de wandeling organiseert, bepaalt de route en stuurt een mail rond, iedereen die mee wil lopen meldt zich aan. Gekozen wordt voor mooie afwisselende routes vaak in natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen. De routes zijn vaak per trein en altijd met OV bereikbaar. Activiteiten Afgelopen jaar is elke maand een wandeling georganiseerd. In december is een rondwandeling vanuit station Boxtel gemaakt, waar helaas niet iedereen kon komen door de hevige sneeuwval. Andere wandelingen in 2010: Amsterdam vanaf het Vondelpark door het Amsterdamse Bos naar Aalsmeer Gouda Goverwelle waar een deel van het Pelgrimspad werd gelopen. wandeling over de groene heuvelrug bij Nijmegen wandeling van Arnhem Centraal en naar station Arnhem Zuid via het natuurgebied Meinerswijk en door de uiterwaarden 11

12 wandeling in het Kromme Rijngebied langs sluizen, gemalen en stuwen. Ook is er in oktober 2010 weer een wandelweekend gehouden met overnachting in de vakantiewoning van Monique Dankers in Vorden. De wandeling ging langs de rivier de IJssel met een bezoek aan de Hanzesteden Bronkhorst en Zutphen en door de Achterhoekse landgoederen de Medler en de Wierse. Communicatie (met de leden) Het jaar 2010 stond in het teken van de discussie wandelen op zaterdag of zondag?. Na 10 jaar wandelen op zaterdag en een half jaar op zondag hebben we besloten in 2011 afwisselend de ene maand op zaterdag en de volgende maand op zondag te wandelen. Contact Marianne Lensink, Deelnetwerk De Oranje Pompoen Opgericht : 6 januari 1995 Aantal leden per : 16 Algemeen De Oranje Pompoen bestaat uit VWI leden, die vóór 1985 zijn afgestudeerd. De groep is volgens toeval gegroeid uit een kern van vrouwen, die bij de oprichting van het VWI betrokken waren. Het aantal en de samenstelling van het deelnetwerk zijn al vele jaren stabiel. Doelstelling van de groep is elkaar te ontmoeten, waarbij belangstelling voor elkaars persoonlijke ontwikkelingen voorop staat. Onze bijeenkomsten zijn daarop Vrouwen latere leeftijd voeren makkelijker eigen koers door meer testosteron 12 gericht. We hebben doorgaans huiskamerbijeenkomsten, en dit maakt dat het aantal van 16 leden wel het maximum is. Roulerend zijn we gastvrouw en wordt er met assistentie gezorgd voor een complete maaltijd; aansluitend hebben wij een thema. Daarnaast hebben wij eenmaal per jaar een activiteit in de omgeving van Wageningen. De inhoud van de bijeenkomsten is wisselend en wordt gezamenlijk vastgesteld. In 2010 kwamen we zeven maal bij elkaar voor een reguliere bijeenkomst (gemiddeld 12 vrouwen aanwezig). Vanwege ons lange bestaan hadden we nog een jubileumweekeinde in het museumdorp Orvelte in Drenthe (met 14 deelnemers). Daar vierden wij het 15-jarig bestaan van de Oranje Pompoen. Twee leden van onze club hebben in 2010 een eervolle onderscheiding ontvangen: Marian Bos-Boers werd in april benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar verdiensten op het gebied van de arbeidsmarkt voor afgestudeerde Wageningse vrouwen; Ewa Wietsma Lacka werd in november benoemd tot honorable professor aan de Nationale Landbouwuniversiteit van Almaty in Kazachstan voor haar bijdrage aan de hervorming van het onderwijssysteem voor betere aansluiting bij Europese universitaire opleidingen. Activiteiten Voor 2010 kan o.a. het

13 volgende genoemd worden: De Nieuwjaarsbijeenkomst, tevens verjaardag van Alet met enkele spirituele voordrachten van Frouke, Josien en Maria. Een workshop met Erica Groenendijk (geen lid van de Pompoen) over hartcoherentie. In mei de buitenactiviteit: pannenkoek eten in t Veerhuis in Opheusden en een wandeling in de Blauwe Kamer. Inleiding van Lot, met discussie: De vrije wil bestaat niet. Het jubileumweekend begin juli. Het was gelukt om iedereen onder dak te brengen: de grootste groep (12) in Gastgeverij Het Sparnakelnest en (2) in De Sloaperij. Het Sparnakelnest (de eigenaresse is ook een WURafgestudeerde!) was de thuisbasis voor ons allen: daar werd gegeten, gekaart en eindeloos gepraat. Het was toen bloedheet! Tot wel 35 C of daaromtrent. Er was een rondleiding door Orvelte zelf en daarnaast werd er ondanks de hitte ook nog gefietst en gewandeld. An miek Laméris Initiatiefgroep Uitwisseling met Regina, Gödöllö Opgericht in: 2007 Aantal leden per : 3 Algemeen Het contact en de uitwisseling met het vrouwennetwerk Regina in Gödöllö in Hongarije bestaat al sinds Regina is een steunpunt voor vrouwen en richt zich op informatievoorziening, bewustwording en arbeidsintegratie. Jaarlijks vinden er in het kader van de stedenband Wageningen - Gödöllö uitwisselingsbezoeken plaats, waaraan steeds verschillende groepen deelnemen. In 2007 heeft Jeanne van Poppel in Hongarije een presentatie gehouden over het VWI met als thema Vrouwen in de maatschappij. In 2008 heeft een delegatie uit Gödöllö een tegenbezoek gebracht aan Nederland. Het thema van de uitwisseling in 2009 was life-long learning en vrouwelijke ondernemerschap. Tijdens dit bezoek is het idee ontstaat om te zoeken naar meer intensieve vormen van samenwerking en van elkaar leren over thema s als duurzame plattelandsontwikkeling, regionale land-bouw en vrouwelijk ondernemerschap. Communicatie Op individuele grondslag zijn de Pompoenen actief binnen het VWI. Een aantal heeft aan het symposium in november 2010 deelgenomen. Contact Yvonne Diebels, Josien Stevels, Start jong bij uitzetten van je loopbaan. 13 Activiteiten Op basis van de projectideeën van Regina zijn twee voorstellen nader uitgewerkt: 1) Female entrepreneurship in Rural Areas 2) Internetplatform voor onderlinge communicatie.

14 Deze projectideeën zijn besproken met het VWI-bestuur, de Stichting Stedenband Wageningen - Gödöllö en de burgemeester van Wageningen. Onderdeel van het programma waren excursies naar twee voorbeelden in de omgeving van Wageningen van verbrede landbouw; zorgboerderij Willemshoeve en pergolatuin De Nieuwe Ronde. Van 29 september tot 2 oktober 2010 heeft een delegatie van Regina deelgenomen aan het jaarlijkse uitwisselingsbezoek. Ook voor hen hebben we een dagprogramma georganiseerd met de volgende onderdelen: 1) Bezoek aan het mediation project van RSG Pantarijn 2) Brainstorm over uitwerking van de projectideeën bij Vreemde Streken 3) Bezoek aan ROC RijnIJssel 4) Bezoek aan Allianth en een inhoudelijke discussie over duurzaamheid. Communicatie (met de leden) Communicatie met VWI-leden heeft plaats gevonden via artikelen in de Flits en via uitnodigingen voor activiteiten van de Themagroep Platteland. Bij de communicatie met Regina hebben we gebruik gemaakt van Skype en . Van alle activiteiten in het kader van deze uitwisseling zijn verslagen gemaakt. Ook hebben er artikelen in de lokale huis-aan-huisbladen in de regio Wageningen gestaan. Contact Jeanne van Poppel, Willy Hoedjes, Toos van Oers, 14 Themagroep DIVA! Opgericht in: 1 februari 2010 Aantal leden per : 30 Algemeen We zijn in februari 2010 begonnen met een gemengde groep leden van het VWI en andere betrokken vrouwen en dat is ons zo goed bevallen dat we daar graag mee doorgaan. Juist de diversiteit maakt het zo leuk. Onze focus is: plezier en empowerment. DIVA staat voor: D van durf, dromen, doelen, dollen I van inspiratie, intuïtie, informatie, initiatief V van verbinding, vrouwen, vertrouwen, verleiden A van aandacht, aantrekkelijk, aardig, aanmoedigen We komen bij elkaar op de 1 e maandagavond van de maand tenzij dat een vrije dag is of in de vakantie valt. Onze bijeenkomsten zijn bij de leden thuis: in Wageningen, Arnhem en ook een keer in Apeldoorn en Westervoort. Vooraf eten we met elkaar en van uur is het inhoudelijke gedeelte. Meestal verzorgen we dat zelf. Het is een mooie gelegenheid om ervaring op te doen in een prettige omgeving. We hebben een keer een deskundige van buiten uitgenodigd om een workshop te geven. Activiteiten We hebben acht bijeenkomsten georganiseerd in De thema s waren: Februari: Netwerkspel door Erica Groenendijk Maart: Mediation en geweldloze communicatie door Annemarie van Harn Mei: De biologie van de overtuiging door Erica Groenendijk

15 Juni: Theta Healing door Reinilde Kocken September: Niet oordelen maar inleven door Annemarie van Harn Oktober: Beïnvloed anderen, begin bij jezelf over gedrag en de Roos van Leary door Lieke Roozemond November: Moeiteloos stemgebruik door Ellen van Velthoven van The SongWorks December: Het geheim van blue dot energy over Quantum Touch en Regenesis door José Bugter In het begin van het jaar zijn we te gast geweest bij t Eetatelier en De Kookplaats in Arnhem. In juni hebben we een fantastische zomeravond gegeten in de tuin van Annemarie van Harn en verzorgde Vreemde Streken de maaltijd. Vanwege de kosten zijn we in het najaar overgestapt op soep met broodjes vanaf uur. Door de warme en informele sfeer voelen nieuwe leden zich snel thuis bij DIVA! Gemiddeld zijn we met een groep van 8 10 vrouwen. Communicatie (met de leden) Het programma en de uitnodigingen worden per verstuurd. Het is leuk om te merken dat de leden erg enthousiast zijn over het programma en proberen tijd vrij te houden voor de DIVAavonden. Ook als dat door omstandigheden niet lukt dan krijgen we vaak een mailtje terug. De leden bieden spontaan aan om in 2011 een avond te verzorgen. In korte tijd hebben we met elkaar een inspirerende groep gecreëerd; een groep die open staat voor nieuwe inzichten, ervaringen en ontmoetingen. 15 Contact Erica Groenendijk, Annemarie van Harn Overige groepen Intervisieprogramma De intervisieworkshop, die in maart werd gehouden, werd bezocht door zeven leden. Jenny Kieskamp begeleidde de avond. De workshop was bedoeld voor leden die in een bestaande intervisiegroep willen instromen en leden die zelf een groep willen starten. Tijdens de workshop maakten de deelnemers kennis met de uitgangspunten en methodiek. De intervisiegroepen zijn vrij autonoom. Af en toe zoekt een groep nieuwe leden of geeft iemand te kennen te willen deelnemen aan een groep. Themagroep Water Deze themagroep richt zich op vrouwen die in hun werk of opleiding te maken hebben met water. Contact Catharien Terwisscha van Scheltinga, Themagroep Platteland Het platteland is in beweging; functies veranderen en er ontstaan nieuwe verbindingen en diensten. Het doel van de Themagroep Platteland is het uitwisselen van ontwikkelingen, netwerken en expertise op het gebied van het platteland. Ook richt de themagroep de blik naar buiten door sleutelpersonen of inhoudelijk sprekers uit te nodigen voor de bijeenkomsten. De werkwijze is informeel en flexibel. Dit kost weinig voorbereiding en genereert wel veel informatie-uitwisseling en enthousiasme. Afgelopen jaar was Keete Voerman de trekker. Djura Prins neemt haar taak over. Contact Djura Prins,

16 Mentorschapsprogramma Jacqueline Oosterwijk heeft in 2010 een enquête gehouden onder de mentoren en informatie verzameld. Het doel van het programma is om mentoren en mentees (vrouwen dien een mentor zoeken) bij elkaar te brengen. Sinds het bestaan van het programma hebben vijf leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid. Bij de inschrijving kunnen leden aangeven of ze in contact willen komen met een mentor. 16

17 Bijlage Doelstellingen 2010 Onderwerp Doelstelling 2010 Gerealiseerd Leden op 2 momenten/evenementen contact leggen met jonge, potentiële leden ontmoetingen met andere netwerken, HOM en VVAO wegwijzer beleid voor nieuwe leden 3 leden met bijzondere projecten zichtbaar maken in de Flits leden actief vragen om vanuit hun kwaliteit een bijdrage te leveren aan de vereniging Bestuur slimmer werken (draaiboeken, nieuwe vormen v. Communicatie, inzet studenten) van interngericht steeds meer naar externgericht: kijken bij andere netwerken werken met heldere taakverdeling en portefeuilles overdrachtsdocument voor nieuwe bestuursleden minimaal 2 maal gezicht laten zien bij bijv. wandelgroep of regio s driemaandelijkse afstemming met Elvire (KLV) Symposium energiek en inhoudelijk stevig programma deelname door introducés om het netwerk te vergroten nog niet gerealiseerd, vinden we wel belangrijk, meer slagkracht nodig of aparte commissie gezamenlijke wandeling en netwerkactiviteit met HOM nog niet gerealiseerd, wel worden nieuwe leden gebeld voor de eerste activiteit gerealiseerd: Femke Gordijn, Quinta Kools en Hilde Westera waren zichtbaar in de Flits is gebeurd en werkt goed! 17 draaiboek symposium is aangevuld, nieuwe vormen van communicatie worden steeds meer ingezet, kan nog meer workshops leverde veel ideeën op, meer externe workshopleiders in concept gereed, verder invullen na wijzigingen bestuur wordt ieder jaar samengesteld door vertrekkende bestuursleden bij wandelactiviteit, juni activiteit deelnetwerk Zwolle- Deventer dit gebeurt, regelmatig contact, formeel en informeel afwisselende workshops, goed programma blijven doen! 19 nieuwe leden

18 Onderwerp Doelstelling 2010 Gerealiseerd Communicatie en PR Deelnetwerken en Themagroepen in gesprek met leden over wat ze belangrijk vinden op ALV en Breed Overleg aantrekkelijke slogan rondom VWI formuleren flyermateriaal ontwikkelen ontwerp nieuwsbrief aansluitend bij website VWI en activiteiten actief profileren via Elvire Breed Overleg organiseren contact met contactpersonen, specifiek van nieuw op te richten groepen deelnetwerken en themagroepen zichtbaar maken op symposium missie- en visiebijeenkomst en informele gesprekken met leden VWI: de supportersclub voor Wageningse vrouwen met ambitie! Missie en visie nog verder uitwerken idee voor Flyermateriaal blijft staan nieuwe stijl nieuwsbrief gerealiseerd, overzichtelijk en professionele uitstraling steeds meer via nieuwe media, verder ontwikkelen Leden Breed Overleg speciaal uitgenodigd voor missie/visie bijeenkomst regelmatig contact nieuw op te richten groep Zuid Holland (gestart) geen initiatieven Financiën plan voor gezonde financiële structuur door efficiënter werken, actievere inzet leden, minder KLVuren, huidige jaarrekening sluitend komende jaren blijven investeren in uitstraling van de vereniging en netwerkactiviteiten, zodat meer jonge vrouwen lid worden. 18

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DWIRE magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE NUMMER 6 ZOMER 2012 COLOFON DWIRE is een netwerk voor vrouwen in de (commerciële) vastgoedsector. Het netwerk biedt

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie