Omdat een missie pas leeft wanneer ze ook vertaald wordt in concrete realisaties, werden deze zes thema s als uitgangspunten voor dit jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omdat een missie pas leeft wanneer ze ook vertaald wordt in concrete realisaties, werden deze zes thema s als uitgangspunten voor dit jaarverslag"

Transcriptie

1 2012 BROEDERS ALEXIANEN Psychiatrische kliniek Tienen Jaarverslag 2012 De kliniek behoort tot de vzw provincialaat der Broeders van Liefde psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

2 Omdat een missie pas leeft wanneer ze ook vertaald wordt in concrete realisaties, werden deze zes thema s als uitgangspunten voor dit jaarverslag opgenomen. 2 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

3 Voorwoord Geachte lezer, We kunnen er niet omheen: 2012 zal voor de Broeders Alexianen worden geboekstaafd als het jaar waarin een van haar artsen zichzelf tot hoofdpunt van het nieuws maakte door te bekennen dat hij jarenlang seksuele relaties met zijn patiënten onderhouden had. De datum zal worden herinnerd: 9 oktober 2012, een dinsdag. De draaikolk waarin onze organisatie toen terechtkwam, zal ons allen bijblijven. Gelukkig konden we rekenen op een moedig team op de betrokken afdeling, op geëngageerde artsen en op de steun van onze medewerkers. Stilaan is het verwerkingsproces op gang gekomen en kijken we opnieuw naar de toekomst. Eén van de engagementen die we daarbij zeker moeten aangaan, is het ontwikkelen van een beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag tussen zorgaanbieder en zorgvrager. Dat is onze verdomde plicht! Speciaal wil ik in de inleiding van de annus horribilis dan ook de vele mensen bedanken die ons in een moeilijke periode hebben gesteund: de eigen artsen en medewerkers, onze Raad van Bestuur, de collega s van de Broeders van Liefde en van andere ziekenhuizen, onze patiënten, ex-patiënten en hun families. Dit gezegd zijnde, kan u in dit jaarverslag zoals vanouds kennismaken met de dynamiek van een moderne psychiatrische kliniek. Veel leesgenot! Gust Rector Directeur psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

4 Inhoudstafel Algemeen Voorstelling 7 Gerealiseerde opnamen 8 Gerealiseerde ligdagen 9 Expertise Afdeling Prisma 11 Afdeling Ter Dennen 14 Afdeling Ter Linden 16 Afdeling Ter Berken 18 Afdeling Pathways 20 Psychologische dienst 23 Sociale dienst 26 Vakgroep verpleegkunde 27 Vakgroep ergotherapie 28 Studiedag 22/05/2012: Meten is meer dan weten 29 Studiedag 22/11/2012: Bemoei je er (niet) mee! 31 Verantwoordelijkheid Algemeen beleid 35 Kwaliteitsbeleid 37 Personeelsbeleid 39 Facilitair beleid 40 Overleg Organogram 43 Verbondenheid Interne communicatie 45 Feestcomité 45 Kinderopvang 47 4 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

5 Gezondheid Gezondheidsweek 49 Vakgroep beweging, kine en vrije tijd 50 Vakgroep gezondheid 51 Traditie Pastorale werkgroep 53 Pastorale dag 54 Sint-Alexiusfeest 55 Broeders van Liefde Artikel 107-projecten 57 Advies van begeleidingscommissie Ethiek GGZ 57 Quality Indicator Project 57 Wetenschapsdag GGZ 57 Ethisch verantwoord handelen 57 Praktische informatie en links Praktische informatie 58 Links 60 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

6 Algemeen 6 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

7 Voorstelling ERKENNING Om als schakel in de algemeen psychosociale hulpverlening tegemoet te komen aan de noden in de regio en gespecialiseerde therapeutische programma s te kunnen aanbieden voor specifieke doelgroepen, beschikt de organisatie over volgende erkenning: 90 A 73 T 2 t n 35 t d 20 Sp 15 K 2 k n 3 k d 2 K crisis ALGEMENE PSYCHIATRIE Prisma volwassenen 72 bedden (A, T en T n ) 20 stoelen (T d ) Ter Linden ouderen 23 bedden (Sp en A) 5 stoelen (T d ) SPECIALISTISCHE PROGRAMMA S Ter Dennen Ter Berken Pathways Jeugd volwassenen volwassenen/jeugd afhankelijkheid/psychiatrie afhankelijkheid eetstoornissen 55 bedden (A en T) 19 bedden(k, K n en crisis) 35 bedden (A en T) 10 stoelen (T d ) 3 stoelen (K d ) A = bedden voor acute opname T = bedden voor mensen in therapeutische behandelprogrammas tn = nachtverblijf td = dagverblijf Sp = bedden voor speciale zorgen (ouderen in ons geval) K= bedden voor minderjarigen Crisis = bedden voor crisisopname psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

8 Gerealiseerde opnamen op 31/12/2012 Per dienst Per afdeling (bedden) Per afdeling (stoelen) 8 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

9 Gerealiseerde ligdagen op 31/12/2012 Per dienst Per afdeling (bedden) Per afdeling (stoelen) psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

10 Expertise 10 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

11 Afdeling Prisma De afdeling Prisma richt zich tot volwassenen uit de regio met een enkelvoudig of meer complex probleem. Deze afdeling bestaat uit twee eenheden: Prisma 1 en Prisma 2, waarbij Prisma 1 een acute observatieafdeling is voor crisisopvang, diagnostiek en therapeutische oriëntering, en Prisma 2 een behandelafdeling is waar vooral groepstherapeutisch wordt gewerkt. Basisvisie en werkwijze Prisma 1 biedt een tijdelijk verblijf in een gestructureerde en beveiligde omgeving. Er zijn twee leefeenheden binnen Prisma 1 met elk een aparte living en keuken. De maximale opnametermijn is 6 weken. Prisma 2 bestaat uit 4 behandelgroepen waarin vooral groepstherapeutisch wordt gewerkt. In groep A, Psychose en aanverwante aandoeningen tracht men de kwetsbaarheid voor psychose te leren kennen en een aangepaste woon- en werksituatie op te bouwen. De behandeling gebeurt onder toezicht van dr. Asia Mierzejewska. In groep B gaat dr. Joris Van Roy met zijn team aan de slag met mensen met een depressieve stoornis en aanverwante aandoeningen. Het behandelprincipe is de negatieve spiraal stoppen door opnieuw actief te worden en leren omgaan met niet-helpende gedachten. Groep C behandelt mensen met een afhankelijkheidsprobleem in combinatie met een psychologisch en sociaal probleem, o.l.v. beleidsarts dr. Peter Joostens. Het behandelprincipe is inzicht krijgen in en omgaan met risicosituaties die herval kunnen veroorzaken. Groep Facet, Rehabilitatie wordt opgevolgd door dr. Peter Joostens en dr. Asia Mierzejewska. Deze behandelmodule heeft als doel het optimaliseren van het dagdagelijkse functioneren en/of de voorbereiding voor de arbeidsmarkt. Gezien de beperkte opnameduur voorziet men op deze afdeling een uitgebreid nazorgprogramma. De teamcoördintaoren voor Prisma zijn David Sebastiani en Kristel Verheyden, versterkt met Leen Romme als trajectcoördinator. psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

12 Aandachtspunten 2012 In het kader van artikel 107 werd in februari 2012 een coachteam opgericht, samengesteld uit 2 ervaringsdeskundigen, een 20-tal geëngageerde basismedewerkers vanuit de verschillende afdelingen in het ziekenhuis en 2 medewerkers van Hestia. De medewerkers van het coachteam zijn geboeid door de vernieuwingen in de zorg, en willen hun kennis over dit thema verruimen en hieromtrent brainstormen met andere collega s in het ziekenhuis. Voor de eigen afdeling zijn zij het aanspreekpunt, en trachten zij de andere kijk te laten doorsijpelen in de dagdagelijkse werking. Tijdens briefings, teamvergaderingen geven zij hun 107-bril door. Het coachteam werd eveneens betrokken in de beleidsmatige aansturing (uitbouw van een nieuwe visie, afdelingswerking, behandelaanbod, nieuwe functies ). Dit was vooral van toepassing op de pilootafdeling Prisma. Zo werd er stilgestaan bij de huidige competentieprofielen. In totaal kwam het coachteam 9 keer samen. Binnen de vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg en de vermaatschappelijking van zorg, doet de herstelvisie zijn intrede. Het laatste jaar werd de samenwerking met Hestia steeds belangrijker en intenser. Na een geslaagde eerste editie in 2011 werd ook in 2012 een gezamenlijke denkdag Hestia meets Prisma, Prisma meets Hestia georganiseerd. Binnen het programma van het ontmoetingscentrum wordt nagegaan in welke mate de krachten en de middelen kunnen worden gebundeld. De overkoepelende stuurgroep langdurige zorg komt eveneens op geregelde tijdstippen samen. Thema s als het implementeren van de herstelgerichte zorg, streven naar goede communicatie binnen de afdeling, het veiligheidsbeleid voor patiënten en medewerkers, het aanbieden van ingedikte, kortere behandelmodules en zorg op maat, en het uitschrijven van de trajectwerking kwamen aan bod. In dat kader werden ook enkele externe bezoeken georganiseerd in andere ziekenhuizen (Asster, Bierbeek, Mondriaan, Munsterbilzen). Op 6 januari 2012 werd van start gegaan met 2 bedden op recept op Prisma 1, een zeer vernieuwend concept binnen de vermaatschappelijking van zorg, dat door verschillende partijen (patiënt, ziekenhuis en het mobiel team van Hestia) als een meerwaarde wordt ervaren binnen de continuïteit van zorg. 12 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

13 Vorming en onderzoek Op 24/04/2012 stelden enkele medewerkers de afdeling voor tijdens het middagseminarie Prisma vandaag. In september ging Prisma de uitdaging aan om deel te nemen aan het tweejaarlijks congres geestelijke gezondheid in Wilrijk. De beleidsmatige strategieën, de oprichting van het coachteam en de arbeidstrajectbegeleiding werden in de kijker gezet. In juli 2012 nam de afdeling deel aan het ROPI-onderzoek, een onderdeel van de haalbaarheidsstudie dat kadert binnen de wetenschappelijke opvolging naar een betere GGZ (artikel 107). De resultaten gaven de afdeling een beeld over de mate waarin al herstelgericht wordt gewerkt Aantal Gemiddelde Bedbezettingsopnames verblijfsduur graad Volledig dagen 87,51 % Dag dagen 39,42 % Meest voorkomende diagnose stimulerende middelen schiz. & psychotische st. stimulerende middelen schiz. & psychotische st. psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

14 Afdeling Ter Dennen De afdeling Ter Dennen staat open voor mannen, vrouwen en jongeren met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid van alcohol, medicatie of illegale drugs. Familieleden, huisartsen of andere hulpverleners kunnen de afdeling contacteren voor advies of overleg. Een opname gebeurt in principe na evaluatie en rechtstreekse bespreking met de betrokkene zelf. Basisvisie Afhankelijkheid wordt beschouwd als een vicieuze cirkel. Het is een negatief verlopend proces met ernstige gevolgen op lichamelijk, sociaal, psychologisch en spiritueel vlak. Het wordt een levensprobleem, een impasse waarbij men een fundamentele beslissing moet nemen: het vluchtgedrag stoppen en kiezen voor een positief leven. Werkwijze De therapie stimuleert tot inzicht, aanvaarding, motivering en gedragsverandering. De psychotherapeutische hulpverlening wordt vooral gedragen door de groepswerking en een klimaat van openheid, eerlijkheid en onderlinge betrokkenheid. De familieleden worden actief bij dit proces betrokken. Er is een observatie- en crisiscentrum met 14 plaatsen en een residentiële behandeling met 4 specifieke doelgroepen. Daarnaast omvat het aanbod ambulante therapievormen en partiële hospitalisatie, waaronder daghospitalisatie, nachthospitalisatie, K.O.A.P.-groepen (programma voor kinderen van ouders met middelenmisbruik), oudergroepen, nazorg en didactische seminaries. Deelname aan AA of andere zelfhulpgroepen wordt gestimuleerd. Het gespecialiseerde behandelteam is multidisciplinair samengesteld onder leiding van dr. Hendrik Peuskens, dr. Els Santens en dr. Joris Van Roy. Dr. Stan Ansoms is als geneesheer-consulent aan de afdeling verbonden. 14 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

15 Aan het therapeutisch programma werken psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, muziektherapeuten, bewegingstherapeuten en een diëtiste mee, onder leiding van teamcoördinatoren John Vanbriel en Ivo Vanschooland Aantal Gemiddelde verblijfsduur graad diagnose Bedbezettings- Meest voorkomende opnames Volledig dagen 100,87 % alcoholmisbruik Dag dagen 72,57 % alcoholmisbruik psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

16 Afdeling Ter Linden Ter Linden staat in voor de diagnosestelling en behandeling van ouderen (> 65 jaar) met een psychische/psychiatrische problematiek. Ter Linden beschikt over 23 bedden voor residentiële behandeling en 5 stoelen in het kader van daghospitalisatie, en dit verdeeld over 2 subafdelingen: Ter Linden 1 en Ter Linden 2. Basisvisie Een volledig herstel is ook op oudere leeftijd mogelijk. De mogelijkheid tot veranderen kent immers geen leeftijd. OUD betekent niet OUT. De specialistische benadering op de afdeling heeft dan ook voornamelijk te maken met de gerichtheid op leeftijdsspecifieke thema s zoals pensionering, het lege-nestsyndroom, verlies en de aanvaarding hiervan en het rekening houden met beperkingen die een oudere leeftijd met zich meebrengen. Verder staat Ter Linden voor het bevorderen van actief ouder worden met aandacht voor autonomie van de patiënt, verbondenheid met de omgeving en de ontplooiing van competenties. De afdeling beschikt over een gespecialiseerd team onder leiding van dr. An Haekens en Stefan Kelchtermans, die in 2012 werd aangesteld als teamcoördinator. Werkwijze Op Ter Linden 1 komen voornamelijk ouderen met een of andere vorm van hersenlijden (o.a. dementie) terecht. Dit lijden zorgt voor ernstige moeilijkheden op het vlak van denken, organiseren en het gevoelsleven. De behandeling op Ter Linden 1 is voornamelijk gericht op het opsporen en benutten van de nog resterende mogelijkheden van de oudere met hersenlijden. Naast het aanbieden van een voorspelbaar dagverloop, is er binnen de behandeling veel aandacht voor maatwerk en het bevorderen van de eigenwaarde en het (psychisch) welbevinden van de patiënten. Ter Linden 2 is gericht op ouderen met een algemene psychiatrische problematiek zoals depressie, angstproblemen, verslaving, bemoeilijkte rouw, relationele problemen 16 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

17 Via een aparte module wordt er extra aandacht gegeven aan ouderen met een verslavingsprobleem. Binnen het therapieaanbod (bewegingstherapie, ergotherapie, muziektherapie, psychotherapie en sociale therapie) en in de leefgroepwerking ligt de focus op groepsprocessen. Doorheen het samenleven in groep, ontwikkelen patiënten hun sociale vaardigheden en leren ze zichzelf, met al hun mogelijkheden en werkpunten, beter kennen. Het doel van de behandeling kan uiteenlopend zijn en hangt mee af van de hulpvraag die de patiënt zelf stelt. Het algemene doel is het functioneren te verbeteren of te stabiliseren, in combinatie met het optimaliseren en benutten van de inzichtelijke mogelijkheden van de patiënt. Tijdens de behandeling werkt het team nauw samen met de patiënt, belangrijke personen uit diens leven (familie/vrienden) en andere betrokken hulpverleners (huisartsen, thuiszorg, dagopvang, woonzorgcentra en andere aangepaste woonvormen zoals beschut wonen). Op 22 november organiseerde de afdeling Ter Linden in samenwerking met het WZC Sint-Alexius, de scholengemeenschap Via en Huis in de Stad, de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, een studiedag over bemoeizorg. Een verslag hiervan is terug te vinden op p. 31 van dit jaarverslag. Het team werkt al enkele jaren volgens de visie van de contextuele therapie. Deze werkwijze werd in 2012 verder bestendigd door 2 supervisiedagen te organiseren met contextueel therapeute May Michielsen. Deze opleidingsdagen worden als zeer nuttig ervaren om vanuit contextuele invalshoek naar casussen te blijven kijken. In 2012 werd een groot deel van het beddenbestand op Ter Linden vervangen door nieuwe, elektrisch verstelbare, hoog-laag bedden. Het team ervaart deze nieuwe werkwijze als zeer prettig en rugvriendelijk Aantal Gemiddelde Bedbezettingsopnames verblijfsduur graad Volledig dagen 96,33 % Dag dagen 52,44 % Meest voorkomende diagnose dementie en cognitieve stoornis dementie en cognitieve stoornis psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

18 Afdeling ter Berken De afdeling Ter Berken is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met eetstoornissen en aanverwante problemen, en beschikt over 35 bedden, enkel voor vrouwen. Aan een opname gaat steeds een kennismakingsgesprek vooraf. De behandeling vindt overwegend in groepsverband plaats en de duur varieert van 3 tot 6 maanden. Jongeren onder de 18 jaar kunnen de behandeling deels combineren met hun studie via de ziekenhuisschool. Basisvisie Elke patiënt heeft een persoonlijke inspraak bij belangrijke beslissingen die worden genomen omtrent opname, verblijfsduur, therapieprogramma Patiënten verblijven vrijwillig op de afdeling, en de samenleving met lotgenoten is de hoeksteen van het behandelprogramma. Een groep bestaat uit acht tot twaalf patiënten. Werkwijze Op Ter Berken wordt gewerkt volgens de principes van directieve therapie, waarbij problemen en klachten worden omgezet in concrete doelstellingen tot verandering op vlak van symptomen, zelfbeleving en interacties. Enerzijds wordt de negatieve cirkel van klachten of symptomen doorbroken, en anderzijds wordt gezocht naar een oplossing voor de achterliggende problemen. 18 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

19 Na een kennismaking met de afdeling en de werkwijze, wordt besloten of een langere behandeling in aanmerking komt. Vervolgens kan men overgaan naar een therapiegroep, waar een weekprogramma wordt samengesteld met verschillende therapieën die aansluiten bij de vooropgestelde doelstellingen. Volgende therapievormen zijn voorzien: groepspsychotherapie, werkvergaderingen, psychomotorische therapie, creatieve therapie, dramatherapie en voedingseducatie. De laatste weken van het verblijf wordt de overgang tussen de kliniek en het gewone leven voorbereid. Na een ontslag blijft een goede nabehandeling zeer belangrijk om de bereikte veranderingen te bestendigen en terugval in oude moeilijkheden te voorkomen. De afdeling beschikt over een doorgangshuis, bedoeld voor mensen die de begeleide woonvorm willen gebruiken om de overgang te maken naar volledig zelfstandig wonen. Ook voor ouders, partners of gezinsleden worden bijeenkomsten georganiseerd. De afdeling Ter Berken wordt geleid door dr. An Haekens en dr. i.o. Katrien Schoevaerts, in samenwerking met teamcoördinator Jos Smets. Ziekenhuisschool De ziekenhuisschool UZ Leuven heeft een vestiging in de psychiatrische kliniek Broeders Alexianen, waar gratis onderwijs wordt georganiseerd voor jongeren tot 18 jaar tijdens hun opname. Op die manier wordt de leerachterstand beperkt en de herinschakeling na opname vergemakkelijkt Aantal Gemiddelde Bedbezettings- Meest voorkomende opnames verblijfsduur graad diagnose Volledig dagen 84,51 % eetstoornis Dag 7 74 dagen 204,33 % eetstoornis psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

20 Afdeling Pathways De afdeling Pathways biedt een zorgprogramma voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, die kampen met psychologische, relationele en sociale moeilijkheden en met problematisch gebruik van verslavende middelen (alcohol, medicatie en drugs). Pathways heeft twee leefgroepen, van elk maximaal 8 jongeren. Na de aanmelding en een kennismakingsgesprek, wordt de opnamevraag geëvalueerd en komt een jongere al dan niet op de wachtlijst voor opname. Zodra er plaats is, komt de jongere in de leefgroep terecht en neemt hij/zij deel aan het orthopedagogisch en jeugdpsychiatrisch behandelprogramma. Basisvisie Het leven op Pathways is een overgangsfase, waarin de jongere en zijn/haar gezin oefenen om zichzelf als competenter te ervaren. De jongere en zijn/haar gezin gaan over van een status van verstrikt zitten, vastgelopen zijn, machteloosheid, naar een andere status van opnieuw vat hebben op het leven, zich opnieuw machtig voelen. Werkwijze Tijdens de observatieperiode (eerste 8 weken na opname) gebeurt er een uitgebreid assessment van verschillende domeinen: het druggebruik, de jeugdpsychiatrische problematiek, de adolescentaire ontwikkeling, het gezin, de school, vrije tijd en vrienden. Tijdens de verdere behandeling op Pathways worden conclusies uit de observaties voortdurend bijgestuurd. Diagnostiek wordt gezien als een dynamisch proces. Het behandelplan wordt aangepast volgens de noden van de jongere. Hierbij staat de therapeutische relatie centraal en het behandelteam investeert actief in het opbouwen ervan. Tijdens de behandeling wordt een optimale samenwerking met de ouders nagestreefd. Hun inzet is evenzeer noodzakelijk bij de ontwikkeling van diagnose en therapie. 20 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

21 Samenwerkingsverbanden Sinds 2010 wordt intensief samengewerkt met de ziekenhuisschool, waar onderwijs wordt georganiseerd voor jongeren tot 18 jaar tijdens hun opname. Verder wordt samengewerkt met belangrijke betrokkenen zoals scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor geestelijke gezondheidszorg, JAC s, andere K-diensten, bijzondere jeugdzorg, kinderpsychiaters en huisartsen. Naast het residentiële aanbod beschikt Pathways over een crisismodule voor jongeren die onder het toezicht van de jeugdrechter staan (jeugdrechtbank Brussel en Leuven). Dit crisisprogramma vormt een onderdeel van het zorgcircuit voor minderjarigen met een forensische problematiek ForNet, in samenwerking met de IBE-unit Fordulas van het Sint-Jozefziekenhuis in Kortenberg. Hierbij wordt vooral gefocust op jongeren met druggebruik. Voor jongeren waarbij een beginnende drugproblematiek wordt vastgesteld, werd een vroeg-interventieprogramma ontwikkeld, dat loopt over vier opeenvolgende woensdagen. Dit programma, waarin de ouders sterk worden betrokken, wordt meerdere malen per jaar georganiseerd. Aandachtspunten 2012 In 2012 werden extra inspanningen geleverd om de principes van geweldloos verzet (non-violent resistance) en geweldloze communicatie meer te integreren in de werking. Het team van Pathways vindt het waardevol om op een vriendelijke en respectvolle manier in relatie te treden met de jongeren om ze op deze manier te helpen meer vat te krijgen op zichzelf en hun leven. Problematisch gamen en internetgebruik zijn actuele onderwerpen waarvoor stafmedewerker Mark Frederickx een aanbod uitwerkt. Binnen de residentiële werking worden jongeren gesensibiliseerd over de voor- en nadelen van internet en sociale netwerksites. In het belang van de jongeren en hun gezinnen is het aangewezen een goede afstemming te realiseren met andere hulverleners. Naast casusgericht overleg, wordt de opgebouwde expertise gedeeld en uitgedragen, en vinden ook regelmatig contacten plaats om de werking van andere voorzieningen beter te leren kennen. psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

22 In de aanloop naar de voorziene nieuwbouw, was 2012 een jaar met veel voorbereidend werk. Er wordt nu erg uitgekeken naar een volgende fase, met de start van de bouwwerken, voorzien in De afdeling Pathways staat onder leiding van dr. Karen Volckaert en teamcoördinator Rinaldo Cavatorti Aantal Gemiddelde Bedbezettingsopnames verblijfsduur graad Meest voorkomende diagnose Volledig dagen 64,5 % stimulerende middelen Dag 6 6 dagen 14,96 % stimulerende middelen 22 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

23 Psychologische dienst Diagnostiek Na 5 jaar uitwerken van een nieuw systeem van diagnostiek-op-maat, werd in 2012 gestart met een grondige evaluatie van de vernieuwde aanpak. Daartoe werden afdelingsstuurgroepen, patiënten en artsen bevraagd en werd er bijgestuurd op de artsen-psychologendag. Ook de ouderendiagnostiek werd verder in de nieuwe aanpak geïntegreerd, gespecialiseerde diagnostiek werd verdiept en uitgebreid met een aanbod van diagnostiek-op-maat en er werd een nieuwe diagnostische adviesfunctie voor teams uitgewerkt. De toepassing van computergestuurde diagnostiek (questmanager) werd verder uitgewerkt en doorgevoerd op alle afdelingen. Het diagnostisch team professionaliseerde zich verder door een deelname aan twee postgraduaten in de diagnostiek en neuropsychodiagnostiek, en de uitbouw van een doctoraat rond schemagerichte diagnostiek. Therapie Ook de uitwerking van een kwalitatief therapieaanbod werd verdiept: er werden linken gemaakt met nieuwe richtlijnen en onderzoeksbevindingen, bestaande persoonlijkheidsmodellen werden uitgebreid (opleiding door prof. Claes van KUL), nieuwe therapiegerichte diagnostische fiches werden geïmplementeerd als brug tussen diagnostiek en therapieplan, en specifieke werkvormen werden verder onderzocht; rond multiple family-therapy werd een doctoraat gestart. Daarnaast specialiseren 8 psychologen zich in een postgraduaatsopleiding in de psychotherapie (5 gedragstherapie, 1 oplossingsgerichte therapie, 1 systeemtherapie, 1 cliëntgerichte therapie). De mobiele equipe werd verder uitgebreid met een halftime psycholoog die bijdraagt aan sterke continuïteit in het psychologisch zorgaanbod. Teamcoaching In 2012 ging speciale aandacht uit naar de taak die psychologen hebben in het coachen van hun miniteams. Daartoe werd een opleidingstraject gestart met specifieke vaardigheidstraining en intervisie (drie dagen), en een extra aanbod voor therapiecoördinatoren. psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

24 Zorgvernieuwing Als aanbod binnen het nieuwe GGZ-landschap werkte de psychologengroep aan de opstart van een nieuw supportteam: het team van expert-psychologen ondersteunt eerste- en tweedelijnsprofessionals bij hun werk met cliënten, zowel diagnostisch als therapeutisch, en verzorgt een uitgebreid vormingsaanbod voor eerste- en tweedelijnsteams. Het psychologenteam engageerde zich ook om mee te werken aan de provinciale GGZ-consultdesk vanuit de expertisedomeinen eetstoornissen en verslavingsproblemen (samen elke week 4 inbelmomenten). Voor ouderen en hun omgeving werd een outreachfunctie verder uitgewerkt, er werd hard gewerkt aan het project proeftuinen samen met relevante netwerkpartners en ook het project Park Passionisten kreeg verder vorm. De TENDER-activering bleef verder door psychologen bemand. Er werd overleg gestart rond verdere continuering van het VRINT-project in de Tiense regio (vroeginterventie), en de lokale FACT-werking kreeg een halftijds psycholoog die het team diagnostisch en therapeutisch versterkte. Opleiding en wetenschappelijk onderzoek De psychologische dienst bood in 2012 een stevig opleidingstraject aan voor psychologiestudenten uit alle Vlaamse universiteiten en hogescholen (KUL, UG, VUB, Lessius, IPSOC, Hogeschool Brugge). Dit resulteerde in een stagetraject voor 21 laatstejaarsstudenten psychologie, 6 opleidingsdagen practicum in de gesprekstechnieken aan de KUL, 2 gedetacheerden voor het natzwempracticum aan de KUL, en begeleiding van een 6-tal masterthesissen. Er werd ook actief meegewerkt aan het onderzoek van 3 doctoraatsstudenten. Vanuit de nieuwe data van onze basisscreening werd follow-onderzoek uitgewerkt op vrijwel alle afdelingen van waaruit psychologen putten bij de uitwerking van hun therapieaanbod en bij hun werk binnen de afdelingsstuurgroepen. Vorming De psychologische dienst bood zijn expertise aan in een vormingsaanbod, op verzoek van diverse partners in de BAT-groep en in de GGZ-sector. Dit resulteerde in 12 dagen vorming op maat, wat neerkomt op 1 dag/maand. 24 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

25 Er werd ook een sterke inbreng geleverd op nationale en internationale congressen en gespecialiseerde opleidingen. Een wekelijks intern en jaarlijks extern vormingsaanbod voor alle psychologen zorgde voor een goede actualisering en talentgerichte versterking. TEAM PSYCHODIAGNOSTISCHE DIENST psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

26 Sociale dienst De hoofdtaak van de sociale dienst is de dienstverlening naar patiënten en hun familie. Daarnaast streeft de sociale dienst ook naar een optimale samenwerking met de diensten van de kliniek, door een permanentie te voorzien van de sociale dienst, zowel intern als extern deel te nemen aan werkgroepen en zorgpaden en gerichte bijscholingen te volgen, activiteiten te organiseren in familiezorg In 2012 leverde de sociale dienst bijzondere inspanningen op het vlak van ontslagmanagement, sociale educatie voor patiënten en familie, armoedebeleid en opvolging van steunaanvragen, deelname aan verschillende werkgroepen, en de organisatie van lokale praatcafés betreffende dementie. Ook op onderwijsvlak vervult de sociale dienst een actieve rol, door de stagebegeleiding van 5 studenten maatschappelijk werk uit de sociale hogescholen in Heverlee en Hasselt, eindwerkbeoordelingen en het geven van informatiesessies. In mei trad de sociale dienst op tijdens een middagseminarie over voorlopige bewindvoering, waarrond de dienst ook jaarlijks informatie verstrekt en verschillende procedures ter zake opvolgt. In december organiseerde de sociale dienst een teamdag rond het thema toedracht en vertrouwen. Verder was de sociale dienst ook actief betrokken bij de Regas-toepassing (eenvormig elektronisch sociaal dossier, archivering juridische maatregelen), het coachteam artikel 107 en een onderzoek van het UZ Gent om sociaal werk in ziekenhuizen in kaart te brengen (meer specifiek betreffende de kerntaken en subactiviteiten van de sociale diensten in ziekenhuizen). Om al deze taken in goede banen te leiden, werkt de sociale dienst met 6 FTE, onder leiding van Francis Baumans. 26 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

27 Vakgroep verpleegkunde In 2012 waren er 86 FTE verpleegkundigen tewerkgesteld, waarvan 54 FTE professionele bachelors en 32 FTE gegradueerden. Buiten de psychiatrisch verpleegkundigen zijn er ook enkele ziekenhuisverpleegkundigen, alsook 1 geriatrisch verpleegkundige werkzaam, wat zorgt voor een grote mix van talenten en vaardigheden op de werkvloer. Communicatieve vaardigheden kunnen zich op die manier meten met de klassiek verpleegtechnische vaardigheden en vice versa. Van de groep verpleegkundigen schoolden zich in 2012 enkele mensen bij via een masteropleiding (2) om zo een meer wetenschappelijk onderbouwd en ruimer beeld te krijgen van het medisch en sociologisch landschap waar het ziekenhuis deel van uitmaakt. Naast de afdelingsteams werd een mobiele equipe samengesteld van 6 verpleegkundigen, 1 zorgkundige en 2 therapeuten. Zij vormen een flexibel team van allrounders die elke afdeling goed kennen, en daardoor snel kunnen worden ingezet bij onverwachte afwezigheid van een collega. Ook voor vakantieperiodes en andere afwezigheden biedt de mobiele equipe een gepaste oplossing. Jaarlijks zijn de verpleegkundigen verplicht zich bij te scholen in een aantal vaste thema s zoals reanimatietechnieken, afzonderings- en fixatietechnieken, inspuitingen, bloednames, technieken van handhygiëne, motivationele gesprekstechnieken Deze vormingen bieden een aantal handvaten voor de verpleegkundigen van de verschillende afdelingen om hun werk kwalitatief uit te voeren. psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

Herstel 9 maanden later:

Herstel 9 maanden later: Herstel 9 maanden later: De kracht van het veranderingsmodel in Prisma Hersteldag 3 december 2013 PK Broeders Alexianen, Tienen PRISMA Situering der Broeders Van Liefde TBE Tienen (Broeders Alexianen)

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg

Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg Oorspronkelijk project Vroegdetectie en ondersteuning van ouderen met cognitieve problemen o o o o o o Cognitieve screening aan huis en verder opvolgen

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Openbaar. Solliciteren:

Openbaar. Solliciteren: Openbaar In het kader van de verbreding en verdieping van artikel 107 rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het netwerk GG ADS regio Aalst een teamcoördinator voor het

Nadere informatie

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure PZ SINT-CAMILLUS Doelgroep Behandelvisie BEHANDELAANBOD Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen

Jaarverslag 2014 Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen Jaarverslag 2014 Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen 2 Inhoud Voorwoord 5 Algemeen beleid 7 Organisatiestructuur 7 Overkoepelende structuur en naamgeving 9 Erkenning 10 Vermaatschappelijking van zorg

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Rehabilitatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Rehabilitatie BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Psychosociale Rehabilitatie Algemeen. Het opleidingsonderdeel Psychosociale Rehabilitatie maakt deel uit van de opleiding BanaBa in de Sociale gezondheidszorg

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Doelgroep: Professionals met een diploma in gezondheidszorg of een diploma uit het sociaal-agogisch studiegebied. Hiernaast verwachten we dat

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

werken in onze organisatie hoe solliciteren? spontane sollicitaties vacatures

werken in onze organisatie hoe solliciteren? spontane sollicitaties vacatures werken in onze organisatie hoe solliciteren? vacatures spontane sollicitaties onze organisatie expertise & vorming gezondheid traditie & verbondenheid werken in onze organisatie onze organisatie De organisatie

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

BEHANDELAFDELING VOOR

BEHANDELAFDELING VOOR AFDELINGSBROCHURE BEHANDELAFDELING VOOR ANGST- EN STEMMINGSPROBLEMATIEK BEHANDELAFDELING VOOR ANGST- EN STEMMINGSPROBLEMATIEK De behandelafdeling voor angst- en stemmingsproblematiek is een open afdeling

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

autismegroep groepstherapie voor autisme-spectrum stoornis (ass) verder met autisme mensen met een informatie voor cliënten en verwijzers

autismegroep groepstherapie voor autisme-spectrum stoornis (ass) verder met autisme mensen met een informatie voor cliënten en verwijzers autismegroep groepstherapie voor mensen met een autisme-spectrum stoornis (ass) november 2008 informatie voor cliënten en verwijzers centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Autismegroep

Nadere informatie

Omdat een missie pas leeft wanneer ze ook vertaald wordt in concrete realisaties, werden deze zes thema s als uitgangspunten voor dit jaarverslag

Omdat een missie pas leeft wanneer ze ook vertaald wordt in concrete realisaties, werden deze zes thema s als uitgangspunten voor dit jaarverslag 2011 BROEDERS ALEXIANEN Psychiatrische kliniek Tienen Jaarverslag 2011 Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen Liefdestraat 10 3300 Tienen tel. 016/80.75.11 fax 016/82.13.08 e-mail: alexianentienen@fracarita.org

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Grenzen en mogelijkheden van een samenwerkingsverband vanuit het perspectief van leidinggevenden

Grenzen en mogelijkheden van een samenwerkingsverband vanuit het perspectief van leidinggevenden Grenzen en mogelijkheden van een samenwerkingsverband vanuit het perspectief van leidinggevenden Dr. An Haekens Overzicht Inleiding: afbakening van thema Spiritualiteit: wiens zorg? Coöperatief- complementair

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

De Fase 4. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met depressie

De Fase 4. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met depressie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 4 Afdeling voor mensen met depressie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Wie kan bij ons terecht? 3 Behandelmodel

Nadere informatie

Overzicht van de voorstelling

Overzicht van de voorstelling Voorstelling Zorgtraject Persoonlijkheidsstoornissen Noord-West-Vlaanderen Q&A werkgroep Brussel, 19 maart 2015 Dumarey Fanny Psycholoog Gedragstherapeut Coördinator Zorgtraject Persoonlijkheidsstoornissen

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

Hersteldenken en zinzorg

Hersteldenken en zinzorg ksgv-studiebijeenkomst Hersteldenken en zinzorg dinsdag 3 juni 2014, 12.30 17.00 uur Vormingscentrum Guislain Jozef Guislainstraat 43 9000 Gent België In de gezondheidszorg legt het hersteldenken de klemtoon

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Onderdompeling in de wereld van dementie

Onderdompeling in de wereld van dementie Studiedag: Onderdompeling in de wereld van dementie 12 Inhoud Werken met mensen met dementie en op een goede manier met hen omgaan, veronderstelt een goed inzicht in wat dementie precies is en wat het

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Afdelingsbrochure Sociale dienst

Afdelingsbrochure Sociale dienst Afdelingsbrochure Sociale dienst Studenteninformatie Versie 1.0 Beste student Binnenkort vat je je stage aan in ons ziekenhuis. Deze brochure bevat alle praktische en nuttige info over de dienst waar je

Nadere informatie

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 1 Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 Verwelkoming en inleiding Clustermanager Kevin Pesout Programma 20.00 uur Ontvangst 20.15 uur Welkom en inleiding 20.25 uur Voorstelling van de zorgeenheden, visie,

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure Afdelingsbrochure HET PZ SINT-CAMILLUS Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus beschikt over

Nadere informatie

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx ICURO 04 12 2014 Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx LEUVEN KORTENBERG UPC KULEUVEN : Definition Merger of mental health-care / mental care units of different hospital

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

STEVIGE FUNDAMENTEN VOOR LAGERE MUREN

STEVIGE FUNDAMENTEN VOOR LAGERE MUREN STEVIGE FUNDAMENTEN VOOR LAGERE MUREN Uitdagingen voor de residentiële zorg in het veranderende zorglandschap Antwerpen, GGZ congres 19 sep 2012 1 STEVIGE FUNDAMENTEN VOOR LAGERE MUREN Antwerpen, GGZ congres

Nadere informatie

CLIËNTGERICHT WERKEN BIJ MENSEN MET EEN

CLIËNTGERICHT WERKEN BIJ MENSEN MET EEN DONDERDAG 22 JUNI 2017 CLIËNTGERICHT WERKEN BIJ MENSEN MET EEN STUDIEDAG VERSTANDELIJKE BEPERKING ERGOTHERAPIE HOE STEMMEN WE ONZE ONDERSTEUNING ECHT AF OP HUN VRAAG? BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER

Nadere informatie

Feedback in een behandeling: meer dan klantenbinding!?

Feedback in een behandeling: meer dan klantenbinding!? Feedback in een behandeling: meer dan klantenbinding!? Jan Callens Klinisch psycholoog/gedragtherapeut Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie Sint Jozef Pittem Plaats, 24 september 2014 1 Perso presentatie

Nadere informatie

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen Informatie voor patiënten

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen Informatie voor patiënten ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen Informatie voor patiënten 2 ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen 3 Gespecialiseerd

Nadere informatie

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor ksgv-studiebijeenkomst Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor zingeving en spiritualiteit Antwerpen-Wilrijk, donderdag 13 juni 2013, 9.00 13.00 uur Theologisch en Pastoraal Centrum (tpc), Groenenborgerlaan

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg De opleiding komt tegemoet aan het ministerieel besluit en de behoefte aan vorming binnen het werkveld. Met het ministerieel besluit van 24 april

Nadere informatie

De palliatieve benadering als alternatief voor therapeutische verbetenheid? Dr. An Haekens P.K. Broeders Alexianen Tienen

De palliatieve benadering als alternatief voor therapeutische verbetenheid? Dr. An Haekens P.K. Broeders Alexianen Tienen De palliatieve benadering als alternatief voor therapeutische verbetenheid? Dr. An Haekens P.K. Broeders Alexianen Tienen Casus : terechte vragen!! Psychiatrie vandaag Vooruitgangsdenken Toename van diagnostische

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders

Algemene informatie voor ouders Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLING 1

OPERATIONELE DOELSTELLING 1 SD 1: Binnen het GGZ-landschap versterkt OPZC Rekem zijn forensisch psychiatrische werking, het forensisch zorgaanbod en het forensisch wetenschappelijk onderzoek. Iedere medewerker van het cluster forensische

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Wat is shared decision making? (SDM)

Wat is shared decision making? (SDM) Shared decision making: op weg naar herstelondersteunende verslavingszorg Kim Elst: projectverantwoordelijke, afdelingshoofd daghospitaal Ben De Zitter: VPK resocialisatie-eenheid verslaving Peter Horemans:

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Workshop De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Philippe Delespaul FACT Couleur Locale: Op weg naar een regionaal model in de GGZ Evoluon Eindhoven, 28 maart 2013 GGZ gemeente 1ste

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek

Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek 1 1 Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek Paul De Bock Adviseur-generaal FOD Volksgezondheid Dienst Psychosociale Gezondheidszorg Een nieuw concept voor de organisatie van de geestelijke

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Overzicht Situering onderzoek Voorstelling vragenlijsten Resultaten Samenstelling doelgroep: leeftijd en geslacht Frequentie symptomatologie Evolutie

Nadere informatie

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 Fasen in het leven van een vluchteling Vlucht Asielprocedure & verblijf OC Terugkeer

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams CrEM AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV MCT Noord-West-Vlaanderen Samenwerking CrEM-MCT Samenwerking

Nadere informatie

Open opname afdeling kc 1.1

Open opname afdeling kc 1.1 Open opname afdeling kc 1.1 Volwassenen Open opname afdeling kc 1.1 Introductie We heten u welkom op de open opname afdeling kc 1.1. van Mondriaan. In deze folder geven wij u meer informatie over opname

Nadere informatie