Omdat een missie pas leeft wanneer ze ook vertaald wordt in concrete realisaties, werden deze zes thema s als uitgangspunten voor dit jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omdat een missie pas leeft wanneer ze ook vertaald wordt in concrete realisaties, werden deze zes thema s als uitgangspunten voor dit jaarverslag"

Transcriptie

1 2012 BROEDERS ALEXIANEN Psychiatrische kliniek Tienen Jaarverslag 2012 De kliniek behoort tot de vzw provincialaat der Broeders van Liefde psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

2 Omdat een missie pas leeft wanneer ze ook vertaald wordt in concrete realisaties, werden deze zes thema s als uitgangspunten voor dit jaarverslag opgenomen. 2 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

3 Voorwoord Geachte lezer, We kunnen er niet omheen: 2012 zal voor de Broeders Alexianen worden geboekstaafd als het jaar waarin een van haar artsen zichzelf tot hoofdpunt van het nieuws maakte door te bekennen dat hij jarenlang seksuele relaties met zijn patiënten onderhouden had. De datum zal worden herinnerd: 9 oktober 2012, een dinsdag. De draaikolk waarin onze organisatie toen terechtkwam, zal ons allen bijblijven. Gelukkig konden we rekenen op een moedig team op de betrokken afdeling, op geëngageerde artsen en op de steun van onze medewerkers. Stilaan is het verwerkingsproces op gang gekomen en kijken we opnieuw naar de toekomst. Eén van de engagementen die we daarbij zeker moeten aangaan, is het ontwikkelen van een beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag tussen zorgaanbieder en zorgvrager. Dat is onze verdomde plicht! Speciaal wil ik in de inleiding van de annus horribilis dan ook de vele mensen bedanken die ons in een moeilijke periode hebben gesteund: de eigen artsen en medewerkers, onze Raad van Bestuur, de collega s van de Broeders van Liefde en van andere ziekenhuizen, onze patiënten, ex-patiënten en hun families. Dit gezegd zijnde, kan u in dit jaarverslag zoals vanouds kennismaken met de dynamiek van een moderne psychiatrische kliniek. Veel leesgenot! Gust Rector Directeur psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

4 Inhoudstafel Algemeen Voorstelling 7 Gerealiseerde opnamen 8 Gerealiseerde ligdagen 9 Expertise Afdeling Prisma 11 Afdeling Ter Dennen 14 Afdeling Ter Linden 16 Afdeling Ter Berken 18 Afdeling Pathways 20 Psychologische dienst 23 Sociale dienst 26 Vakgroep verpleegkunde 27 Vakgroep ergotherapie 28 Studiedag 22/05/2012: Meten is meer dan weten 29 Studiedag 22/11/2012: Bemoei je er (niet) mee! 31 Verantwoordelijkheid Algemeen beleid 35 Kwaliteitsbeleid 37 Personeelsbeleid 39 Facilitair beleid 40 Overleg Organogram 43 Verbondenheid Interne communicatie 45 Feestcomité 45 Kinderopvang 47 4 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

5 Gezondheid Gezondheidsweek 49 Vakgroep beweging, kine en vrije tijd 50 Vakgroep gezondheid 51 Traditie Pastorale werkgroep 53 Pastorale dag 54 Sint-Alexiusfeest 55 Broeders van Liefde Artikel 107-projecten 57 Advies van begeleidingscommissie Ethiek GGZ 57 Quality Indicator Project 57 Wetenschapsdag GGZ 57 Ethisch verantwoord handelen 57 Praktische informatie en links Praktische informatie 58 Links 60 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

6 Algemeen 6 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

7 Voorstelling ERKENNING Om als schakel in de algemeen psychosociale hulpverlening tegemoet te komen aan de noden in de regio en gespecialiseerde therapeutische programma s te kunnen aanbieden voor specifieke doelgroepen, beschikt de organisatie over volgende erkenning: 90 A 73 T 2 t n 35 t d 20 Sp 15 K 2 k n 3 k d 2 K crisis ALGEMENE PSYCHIATRIE Prisma volwassenen 72 bedden (A, T en T n ) 20 stoelen (T d ) Ter Linden ouderen 23 bedden (Sp en A) 5 stoelen (T d ) SPECIALISTISCHE PROGRAMMA S Ter Dennen Ter Berken Pathways Jeugd volwassenen volwassenen/jeugd afhankelijkheid/psychiatrie afhankelijkheid eetstoornissen 55 bedden (A en T) 19 bedden(k, K n en crisis) 35 bedden (A en T) 10 stoelen (T d ) 3 stoelen (K d ) A = bedden voor acute opname T = bedden voor mensen in therapeutische behandelprogrammas tn = nachtverblijf td = dagverblijf Sp = bedden voor speciale zorgen (ouderen in ons geval) K= bedden voor minderjarigen Crisis = bedden voor crisisopname psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

8 Gerealiseerde opnamen op 31/12/2012 Per dienst Per afdeling (bedden) Per afdeling (stoelen) 8 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

9 Gerealiseerde ligdagen op 31/12/2012 Per dienst Per afdeling (bedden) Per afdeling (stoelen) psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

10 Expertise 10 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

11 Afdeling Prisma De afdeling Prisma richt zich tot volwassenen uit de regio met een enkelvoudig of meer complex probleem. Deze afdeling bestaat uit twee eenheden: Prisma 1 en Prisma 2, waarbij Prisma 1 een acute observatieafdeling is voor crisisopvang, diagnostiek en therapeutische oriëntering, en Prisma 2 een behandelafdeling is waar vooral groepstherapeutisch wordt gewerkt. Basisvisie en werkwijze Prisma 1 biedt een tijdelijk verblijf in een gestructureerde en beveiligde omgeving. Er zijn twee leefeenheden binnen Prisma 1 met elk een aparte living en keuken. De maximale opnametermijn is 6 weken. Prisma 2 bestaat uit 4 behandelgroepen waarin vooral groepstherapeutisch wordt gewerkt. In groep A, Psychose en aanverwante aandoeningen tracht men de kwetsbaarheid voor psychose te leren kennen en een aangepaste woon- en werksituatie op te bouwen. De behandeling gebeurt onder toezicht van dr. Asia Mierzejewska. In groep B gaat dr. Joris Van Roy met zijn team aan de slag met mensen met een depressieve stoornis en aanverwante aandoeningen. Het behandelprincipe is de negatieve spiraal stoppen door opnieuw actief te worden en leren omgaan met niet-helpende gedachten. Groep C behandelt mensen met een afhankelijkheidsprobleem in combinatie met een psychologisch en sociaal probleem, o.l.v. beleidsarts dr. Peter Joostens. Het behandelprincipe is inzicht krijgen in en omgaan met risicosituaties die herval kunnen veroorzaken. Groep Facet, Rehabilitatie wordt opgevolgd door dr. Peter Joostens en dr. Asia Mierzejewska. Deze behandelmodule heeft als doel het optimaliseren van het dagdagelijkse functioneren en/of de voorbereiding voor de arbeidsmarkt. Gezien de beperkte opnameduur voorziet men op deze afdeling een uitgebreid nazorgprogramma. De teamcoördintaoren voor Prisma zijn David Sebastiani en Kristel Verheyden, versterkt met Leen Romme als trajectcoördinator. psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

12 Aandachtspunten 2012 In het kader van artikel 107 werd in februari 2012 een coachteam opgericht, samengesteld uit 2 ervaringsdeskundigen, een 20-tal geëngageerde basismedewerkers vanuit de verschillende afdelingen in het ziekenhuis en 2 medewerkers van Hestia. De medewerkers van het coachteam zijn geboeid door de vernieuwingen in de zorg, en willen hun kennis over dit thema verruimen en hieromtrent brainstormen met andere collega s in het ziekenhuis. Voor de eigen afdeling zijn zij het aanspreekpunt, en trachten zij de andere kijk te laten doorsijpelen in de dagdagelijkse werking. Tijdens briefings, teamvergaderingen geven zij hun 107-bril door. Het coachteam werd eveneens betrokken in de beleidsmatige aansturing (uitbouw van een nieuwe visie, afdelingswerking, behandelaanbod, nieuwe functies ). Dit was vooral van toepassing op de pilootafdeling Prisma. Zo werd er stilgestaan bij de huidige competentieprofielen. In totaal kwam het coachteam 9 keer samen. Binnen de vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg en de vermaatschappelijking van zorg, doet de herstelvisie zijn intrede. Het laatste jaar werd de samenwerking met Hestia steeds belangrijker en intenser. Na een geslaagde eerste editie in 2011 werd ook in 2012 een gezamenlijke denkdag Hestia meets Prisma, Prisma meets Hestia georganiseerd. Binnen het programma van het ontmoetingscentrum wordt nagegaan in welke mate de krachten en de middelen kunnen worden gebundeld. De overkoepelende stuurgroep langdurige zorg komt eveneens op geregelde tijdstippen samen. Thema s als het implementeren van de herstelgerichte zorg, streven naar goede communicatie binnen de afdeling, het veiligheidsbeleid voor patiënten en medewerkers, het aanbieden van ingedikte, kortere behandelmodules en zorg op maat, en het uitschrijven van de trajectwerking kwamen aan bod. In dat kader werden ook enkele externe bezoeken georganiseerd in andere ziekenhuizen (Asster, Bierbeek, Mondriaan, Munsterbilzen). Op 6 januari 2012 werd van start gegaan met 2 bedden op recept op Prisma 1, een zeer vernieuwend concept binnen de vermaatschappelijking van zorg, dat door verschillende partijen (patiënt, ziekenhuis en het mobiel team van Hestia) als een meerwaarde wordt ervaren binnen de continuïteit van zorg. 12 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

13 Vorming en onderzoek Op 24/04/2012 stelden enkele medewerkers de afdeling voor tijdens het middagseminarie Prisma vandaag. In september ging Prisma de uitdaging aan om deel te nemen aan het tweejaarlijks congres geestelijke gezondheid in Wilrijk. De beleidsmatige strategieën, de oprichting van het coachteam en de arbeidstrajectbegeleiding werden in de kijker gezet. In juli 2012 nam de afdeling deel aan het ROPI-onderzoek, een onderdeel van de haalbaarheidsstudie dat kadert binnen de wetenschappelijke opvolging naar een betere GGZ (artikel 107). De resultaten gaven de afdeling een beeld over de mate waarin al herstelgericht wordt gewerkt Aantal Gemiddelde Bedbezettingsopnames verblijfsduur graad Volledig dagen 87,51 % Dag dagen 39,42 % Meest voorkomende diagnose stimulerende middelen schiz. & psychotische st. stimulerende middelen schiz. & psychotische st. psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

14 Afdeling Ter Dennen De afdeling Ter Dennen staat open voor mannen, vrouwen en jongeren met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid van alcohol, medicatie of illegale drugs. Familieleden, huisartsen of andere hulpverleners kunnen de afdeling contacteren voor advies of overleg. Een opname gebeurt in principe na evaluatie en rechtstreekse bespreking met de betrokkene zelf. Basisvisie Afhankelijkheid wordt beschouwd als een vicieuze cirkel. Het is een negatief verlopend proces met ernstige gevolgen op lichamelijk, sociaal, psychologisch en spiritueel vlak. Het wordt een levensprobleem, een impasse waarbij men een fundamentele beslissing moet nemen: het vluchtgedrag stoppen en kiezen voor een positief leven. Werkwijze De therapie stimuleert tot inzicht, aanvaarding, motivering en gedragsverandering. De psychotherapeutische hulpverlening wordt vooral gedragen door de groepswerking en een klimaat van openheid, eerlijkheid en onderlinge betrokkenheid. De familieleden worden actief bij dit proces betrokken. Er is een observatie- en crisiscentrum met 14 plaatsen en een residentiële behandeling met 4 specifieke doelgroepen. Daarnaast omvat het aanbod ambulante therapievormen en partiële hospitalisatie, waaronder daghospitalisatie, nachthospitalisatie, K.O.A.P.-groepen (programma voor kinderen van ouders met middelenmisbruik), oudergroepen, nazorg en didactische seminaries. Deelname aan AA of andere zelfhulpgroepen wordt gestimuleerd. Het gespecialiseerde behandelteam is multidisciplinair samengesteld onder leiding van dr. Hendrik Peuskens, dr. Els Santens en dr. Joris Van Roy. Dr. Stan Ansoms is als geneesheer-consulent aan de afdeling verbonden. 14 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

15 Aan het therapeutisch programma werken psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, muziektherapeuten, bewegingstherapeuten en een diëtiste mee, onder leiding van teamcoördinatoren John Vanbriel en Ivo Vanschooland Aantal Gemiddelde verblijfsduur graad diagnose Bedbezettings- Meest voorkomende opnames Volledig dagen 100,87 % alcoholmisbruik Dag dagen 72,57 % alcoholmisbruik psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

16 Afdeling Ter Linden Ter Linden staat in voor de diagnosestelling en behandeling van ouderen (> 65 jaar) met een psychische/psychiatrische problematiek. Ter Linden beschikt over 23 bedden voor residentiële behandeling en 5 stoelen in het kader van daghospitalisatie, en dit verdeeld over 2 subafdelingen: Ter Linden 1 en Ter Linden 2. Basisvisie Een volledig herstel is ook op oudere leeftijd mogelijk. De mogelijkheid tot veranderen kent immers geen leeftijd. OUD betekent niet OUT. De specialistische benadering op de afdeling heeft dan ook voornamelijk te maken met de gerichtheid op leeftijdsspecifieke thema s zoals pensionering, het lege-nestsyndroom, verlies en de aanvaarding hiervan en het rekening houden met beperkingen die een oudere leeftijd met zich meebrengen. Verder staat Ter Linden voor het bevorderen van actief ouder worden met aandacht voor autonomie van de patiënt, verbondenheid met de omgeving en de ontplooiing van competenties. De afdeling beschikt over een gespecialiseerd team onder leiding van dr. An Haekens en Stefan Kelchtermans, die in 2012 werd aangesteld als teamcoördinator. Werkwijze Op Ter Linden 1 komen voornamelijk ouderen met een of andere vorm van hersenlijden (o.a. dementie) terecht. Dit lijden zorgt voor ernstige moeilijkheden op het vlak van denken, organiseren en het gevoelsleven. De behandeling op Ter Linden 1 is voornamelijk gericht op het opsporen en benutten van de nog resterende mogelijkheden van de oudere met hersenlijden. Naast het aanbieden van een voorspelbaar dagverloop, is er binnen de behandeling veel aandacht voor maatwerk en het bevorderen van de eigenwaarde en het (psychisch) welbevinden van de patiënten. Ter Linden 2 is gericht op ouderen met een algemene psychiatrische problematiek zoals depressie, angstproblemen, verslaving, bemoeilijkte rouw, relationele problemen 16 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

17 Via een aparte module wordt er extra aandacht gegeven aan ouderen met een verslavingsprobleem. Binnen het therapieaanbod (bewegingstherapie, ergotherapie, muziektherapie, psychotherapie en sociale therapie) en in de leefgroepwerking ligt de focus op groepsprocessen. Doorheen het samenleven in groep, ontwikkelen patiënten hun sociale vaardigheden en leren ze zichzelf, met al hun mogelijkheden en werkpunten, beter kennen. Het doel van de behandeling kan uiteenlopend zijn en hangt mee af van de hulpvraag die de patiënt zelf stelt. Het algemene doel is het functioneren te verbeteren of te stabiliseren, in combinatie met het optimaliseren en benutten van de inzichtelijke mogelijkheden van de patiënt. Tijdens de behandeling werkt het team nauw samen met de patiënt, belangrijke personen uit diens leven (familie/vrienden) en andere betrokken hulpverleners (huisartsen, thuiszorg, dagopvang, woonzorgcentra en andere aangepaste woonvormen zoals beschut wonen). Op 22 november organiseerde de afdeling Ter Linden in samenwerking met het WZC Sint-Alexius, de scholengemeenschap Via en Huis in de Stad, de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, een studiedag over bemoeizorg. Een verslag hiervan is terug te vinden op p. 31 van dit jaarverslag. Het team werkt al enkele jaren volgens de visie van de contextuele therapie. Deze werkwijze werd in 2012 verder bestendigd door 2 supervisiedagen te organiseren met contextueel therapeute May Michielsen. Deze opleidingsdagen worden als zeer nuttig ervaren om vanuit contextuele invalshoek naar casussen te blijven kijken. In 2012 werd een groot deel van het beddenbestand op Ter Linden vervangen door nieuwe, elektrisch verstelbare, hoog-laag bedden. Het team ervaart deze nieuwe werkwijze als zeer prettig en rugvriendelijk Aantal Gemiddelde Bedbezettingsopnames verblijfsduur graad Volledig dagen 96,33 % Dag dagen 52,44 % Meest voorkomende diagnose dementie en cognitieve stoornis dementie en cognitieve stoornis psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

18 Afdeling ter Berken De afdeling Ter Berken is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met eetstoornissen en aanverwante problemen, en beschikt over 35 bedden, enkel voor vrouwen. Aan een opname gaat steeds een kennismakingsgesprek vooraf. De behandeling vindt overwegend in groepsverband plaats en de duur varieert van 3 tot 6 maanden. Jongeren onder de 18 jaar kunnen de behandeling deels combineren met hun studie via de ziekenhuisschool. Basisvisie Elke patiënt heeft een persoonlijke inspraak bij belangrijke beslissingen die worden genomen omtrent opname, verblijfsduur, therapieprogramma Patiënten verblijven vrijwillig op de afdeling, en de samenleving met lotgenoten is de hoeksteen van het behandelprogramma. Een groep bestaat uit acht tot twaalf patiënten. Werkwijze Op Ter Berken wordt gewerkt volgens de principes van directieve therapie, waarbij problemen en klachten worden omgezet in concrete doelstellingen tot verandering op vlak van symptomen, zelfbeleving en interacties. Enerzijds wordt de negatieve cirkel van klachten of symptomen doorbroken, en anderzijds wordt gezocht naar een oplossing voor de achterliggende problemen. 18 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

19 Na een kennismaking met de afdeling en de werkwijze, wordt besloten of een langere behandeling in aanmerking komt. Vervolgens kan men overgaan naar een therapiegroep, waar een weekprogramma wordt samengesteld met verschillende therapieën die aansluiten bij de vooropgestelde doelstellingen. Volgende therapievormen zijn voorzien: groepspsychotherapie, werkvergaderingen, psychomotorische therapie, creatieve therapie, dramatherapie en voedingseducatie. De laatste weken van het verblijf wordt de overgang tussen de kliniek en het gewone leven voorbereid. Na een ontslag blijft een goede nabehandeling zeer belangrijk om de bereikte veranderingen te bestendigen en terugval in oude moeilijkheden te voorkomen. De afdeling beschikt over een doorgangshuis, bedoeld voor mensen die de begeleide woonvorm willen gebruiken om de overgang te maken naar volledig zelfstandig wonen. Ook voor ouders, partners of gezinsleden worden bijeenkomsten georganiseerd. De afdeling Ter Berken wordt geleid door dr. An Haekens en dr. i.o. Katrien Schoevaerts, in samenwerking met teamcoördinator Jos Smets. Ziekenhuisschool De ziekenhuisschool UZ Leuven heeft een vestiging in de psychiatrische kliniek Broeders Alexianen, waar gratis onderwijs wordt georganiseerd voor jongeren tot 18 jaar tijdens hun opname. Op die manier wordt de leerachterstand beperkt en de herinschakeling na opname vergemakkelijkt Aantal Gemiddelde Bedbezettings- Meest voorkomende opnames verblijfsduur graad diagnose Volledig dagen 84,51 % eetstoornis Dag 7 74 dagen 204,33 % eetstoornis psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

20 Afdeling Pathways De afdeling Pathways biedt een zorgprogramma voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, die kampen met psychologische, relationele en sociale moeilijkheden en met problematisch gebruik van verslavende middelen (alcohol, medicatie en drugs). Pathways heeft twee leefgroepen, van elk maximaal 8 jongeren. Na de aanmelding en een kennismakingsgesprek, wordt de opnamevraag geëvalueerd en komt een jongere al dan niet op de wachtlijst voor opname. Zodra er plaats is, komt de jongere in de leefgroep terecht en neemt hij/zij deel aan het orthopedagogisch en jeugdpsychiatrisch behandelprogramma. Basisvisie Het leven op Pathways is een overgangsfase, waarin de jongere en zijn/haar gezin oefenen om zichzelf als competenter te ervaren. De jongere en zijn/haar gezin gaan over van een status van verstrikt zitten, vastgelopen zijn, machteloosheid, naar een andere status van opnieuw vat hebben op het leven, zich opnieuw machtig voelen. Werkwijze Tijdens de observatieperiode (eerste 8 weken na opname) gebeurt er een uitgebreid assessment van verschillende domeinen: het druggebruik, de jeugdpsychiatrische problematiek, de adolescentaire ontwikkeling, het gezin, de school, vrije tijd en vrienden. Tijdens de verdere behandeling op Pathways worden conclusies uit de observaties voortdurend bijgestuurd. Diagnostiek wordt gezien als een dynamisch proces. Het behandelplan wordt aangepast volgens de noden van de jongere. Hierbij staat de therapeutische relatie centraal en het behandelteam investeert actief in het opbouwen ervan. Tijdens de behandeling wordt een optimale samenwerking met de ouders nagestreefd. Hun inzet is evenzeer noodzakelijk bij de ontwikkeling van diagnose en therapie. 20 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

21 Samenwerkingsverbanden Sinds 2010 wordt intensief samengewerkt met de ziekenhuisschool, waar onderwijs wordt georganiseerd voor jongeren tot 18 jaar tijdens hun opname. Verder wordt samengewerkt met belangrijke betrokkenen zoals scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor geestelijke gezondheidszorg, JAC s, andere K-diensten, bijzondere jeugdzorg, kinderpsychiaters en huisartsen. Naast het residentiële aanbod beschikt Pathways over een crisismodule voor jongeren die onder het toezicht van de jeugdrechter staan (jeugdrechtbank Brussel en Leuven). Dit crisisprogramma vormt een onderdeel van het zorgcircuit voor minderjarigen met een forensische problematiek ForNet, in samenwerking met de IBE-unit Fordulas van het Sint-Jozefziekenhuis in Kortenberg. Hierbij wordt vooral gefocust op jongeren met druggebruik. Voor jongeren waarbij een beginnende drugproblematiek wordt vastgesteld, werd een vroeg-interventieprogramma ontwikkeld, dat loopt over vier opeenvolgende woensdagen. Dit programma, waarin de ouders sterk worden betrokken, wordt meerdere malen per jaar georganiseerd. Aandachtspunten 2012 In 2012 werden extra inspanningen geleverd om de principes van geweldloos verzet (non-violent resistance) en geweldloze communicatie meer te integreren in de werking. Het team van Pathways vindt het waardevol om op een vriendelijke en respectvolle manier in relatie te treden met de jongeren om ze op deze manier te helpen meer vat te krijgen op zichzelf en hun leven. Problematisch gamen en internetgebruik zijn actuele onderwerpen waarvoor stafmedewerker Mark Frederickx een aanbod uitwerkt. Binnen de residentiële werking worden jongeren gesensibiliseerd over de voor- en nadelen van internet en sociale netwerksites. In het belang van de jongeren en hun gezinnen is het aangewezen een goede afstemming te realiseren met andere hulverleners. Naast casusgericht overleg, wordt de opgebouwde expertise gedeeld en uitgedragen, en vinden ook regelmatig contacten plaats om de werking van andere voorzieningen beter te leren kennen. psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

22 In de aanloop naar de voorziene nieuwbouw, was 2012 een jaar met veel voorbereidend werk. Er wordt nu erg uitgekeken naar een volgende fase, met de start van de bouwwerken, voorzien in De afdeling Pathways staat onder leiding van dr. Karen Volckaert en teamcoördinator Rinaldo Cavatorti Aantal Gemiddelde Bedbezettingsopnames verblijfsduur graad Meest voorkomende diagnose Volledig dagen 64,5 % stimulerende middelen Dag 6 6 dagen 14,96 % stimulerende middelen 22 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

23 Psychologische dienst Diagnostiek Na 5 jaar uitwerken van een nieuw systeem van diagnostiek-op-maat, werd in 2012 gestart met een grondige evaluatie van de vernieuwde aanpak. Daartoe werden afdelingsstuurgroepen, patiënten en artsen bevraagd en werd er bijgestuurd op de artsen-psychologendag. Ook de ouderendiagnostiek werd verder in de nieuwe aanpak geïntegreerd, gespecialiseerde diagnostiek werd verdiept en uitgebreid met een aanbod van diagnostiek-op-maat en er werd een nieuwe diagnostische adviesfunctie voor teams uitgewerkt. De toepassing van computergestuurde diagnostiek (questmanager) werd verder uitgewerkt en doorgevoerd op alle afdelingen. Het diagnostisch team professionaliseerde zich verder door een deelname aan twee postgraduaten in de diagnostiek en neuropsychodiagnostiek, en de uitbouw van een doctoraat rond schemagerichte diagnostiek. Therapie Ook de uitwerking van een kwalitatief therapieaanbod werd verdiept: er werden linken gemaakt met nieuwe richtlijnen en onderzoeksbevindingen, bestaande persoonlijkheidsmodellen werden uitgebreid (opleiding door prof. Claes van KUL), nieuwe therapiegerichte diagnostische fiches werden geïmplementeerd als brug tussen diagnostiek en therapieplan, en specifieke werkvormen werden verder onderzocht; rond multiple family-therapy werd een doctoraat gestart. Daarnaast specialiseren 8 psychologen zich in een postgraduaatsopleiding in de psychotherapie (5 gedragstherapie, 1 oplossingsgerichte therapie, 1 systeemtherapie, 1 cliëntgerichte therapie). De mobiele equipe werd verder uitgebreid met een halftime psycholoog die bijdraagt aan sterke continuïteit in het psychologisch zorgaanbod. Teamcoaching In 2012 ging speciale aandacht uit naar de taak die psychologen hebben in het coachen van hun miniteams. Daartoe werd een opleidingstraject gestart met specifieke vaardigheidstraining en intervisie (drie dagen), en een extra aanbod voor therapiecoördinatoren. psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

24 Zorgvernieuwing Als aanbod binnen het nieuwe GGZ-landschap werkte de psychologengroep aan de opstart van een nieuw supportteam: het team van expert-psychologen ondersteunt eerste- en tweedelijnsprofessionals bij hun werk met cliënten, zowel diagnostisch als therapeutisch, en verzorgt een uitgebreid vormingsaanbod voor eerste- en tweedelijnsteams. Het psychologenteam engageerde zich ook om mee te werken aan de provinciale GGZ-consultdesk vanuit de expertisedomeinen eetstoornissen en verslavingsproblemen (samen elke week 4 inbelmomenten). Voor ouderen en hun omgeving werd een outreachfunctie verder uitgewerkt, er werd hard gewerkt aan het project proeftuinen samen met relevante netwerkpartners en ook het project Park Passionisten kreeg verder vorm. De TENDER-activering bleef verder door psychologen bemand. Er werd overleg gestart rond verdere continuering van het VRINT-project in de Tiense regio (vroeginterventie), en de lokale FACT-werking kreeg een halftijds psycholoog die het team diagnostisch en therapeutisch versterkte. Opleiding en wetenschappelijk onderzoek De psychologische dienst bood in 2012 een stevig opleidingstraject aan voor psychologiestudenten uit alle Vlaamse universiteiten en hogescholen (KUL, UG, VUB, Lessius, IPSOC, Hogeschool Brugge). Dit resulteerde in een stagetraject voor 21 laatstejaarsstudenten psychologie, 6 opleidingsdagen practicum in de gesprekstechnieken aan de KUL, 2 gedetacheerden voor het natzwempracticum aan de KUL, en begeleiding van een 6-tal masterthesissen. Er werd ook actief meegewerkt aan het onderzoek van 3 doctoraatsstudenten. Vanuit de nieuwe data van onze basisscreening werd follow-onderzoek uitgewerkt op vrijwel alle afdelingen van waaruit psychologen putten bij de uitwerking van hun therapieaanbod en bij hun werk binnen de afdelingsstuurgroepen. Vorming De psychologische dienst bood zijn expertise aan in een vormingsaanbod, op verzoek van diverse partners in de BAT-groep en in de GGZ-sector. Dit resulteerde in 12 dagen vorming op maat, wat neerkomt op 1 dag/maand. 24 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

25 Er werd ook een sterke inbreng geleverd op nationale en internationale congressen en gespecialiseerde opleidingen. Een wekelijks intern en jaarlijks extern vormingsaanbod voor alle psychologen zorgde voor een goede actualisering en talentgerichte versterking. TEAM PSYCHODIAGNOSTISCHE DIENST psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

26 Sociale dienst De hoofdtaak van de sociale dienst is de dienstverlening naar patiënten en hun familie. Daarnaast streeft de sociale dienst ook naar een optimale samenwerking met de diensten van de kliniek, door een permanentie te voorzien van de sociale dienst, zowel intern als extern deel te nemen aan werkgroepen en zorgpaden en gerichte bijscholingen te volgen, activiteiten te organiseren in familiezorg In 2012 leverde de sociale dienst bijzondere inspanningen op het vlak van ontslagmanagement, sociale educatie voor patiënten en familie, armoedebeleid en opvolging van steunaanvragen, deelname aan verschillende werkgroepen, en de organisatie van lokale praatcafés betreffende dementie. Ook op onderwijsvlak vervult de sociale dienst een actieve rol, door de stagebegeleiding van 5 studenten maatschappelijk werk uit de sociale hogescholen in Heverlee en Hasselt, eindwerkbeoordelingen en het geven van informatiesessies. In mei trad de sociale dienst op tijdens een middagseminarie over voorlopige bewindvoering, waarrond de dienst ook jaarlijks informatie verstrekt en verschillende procedures ter zake opvolgt. In december organiseerde de sociale dienst een teamdag rond het thema toedracht en vertrouwen. Verder was de sociale dienst ook actief betrokken bij de Regas-toepassing (eenvormig elektronisch sociaal dossier, archivering juridische maatregelen), het coachteam artikel 107 en een onderzoek van het UZ Gent om sociaal werk in ziekenhuizen in kaart te brengen (meer specifiek betreffende de kerntaken en subactiviteiten van de sociale diensten in ziekenhuizen). Om al deze taken in goede banen te leiden, werkt de sociale dienst met 6 FTE, onder leiding van Francis Baumans. 26 psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag 2012

27 Vakgroep verpleegkunde In 2012 waren er 86 FTE verpleegkundigen tewerkgesteld, waarvan 54 FTE professionele bachelors en 32 FTE gegradueerden. Buiten de psychiatrisch verpleegkundigen zijn er ook enkele ziekenhuisverpleegkundigen, alsook 1 geriatrisch verpleegkundige werkzaam, wat zorgt voor een grote mix van talenten en vaardigheden op de werkvloer. Communicatieve vaardigheden kunnen zich op die manier meten met de klassiek verpleegtechnische vaardigheden en vice versa. Van de groep verpleegkundigen schoolden zich in 2012 enkele mensen bij via een masteropleiding (2) om zo een meer wetenschappelijk onderbouwd en ruimer beeld te krijgen van het medisch en sociologisch landschap waar het ziekenhuis deel van uitmaakt. Naast de afdelingsteams werd een mobiele equipe samengesteld van 6 verpleegkundigen, 1 zorgkundige en 2 therapeuten. Zij vormen een flexibel team van allrounders die elke afdeling goed kennen, en daardoor snel kunnen worden ingezet bij onverwachte afwezigheid van een collega. Ook voor vakantieperiodes en andere afwezigheden biedt de mobiele equipe een gepaste oplossing. Jaarlijks zijn de verpleegkundigen verplicht zich bij te scholen in een aantal vaste thema s zoals reanimatietechnieken, afzonderings- en fixatietechnieken, inspuitingen, bloednames, technieken van handhygiëne, motivationele gesprekstechnieken Deze vormingen bieden een aantal handvaten voor de verpleegkundigen van de verschillende afdelingen om hun werk kwalitatief uit te voeren. psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Een jaar met dertien maanden

Een jaar met dertien maanden Een jaar met dertien maanden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen p s y c h i a t r

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF 1. Toelichting van de visie van het project Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als art. 107 was

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 www.pclede.be

Jaarverslag 2009 www.pclede.be Jaarverslag 2009 www.pclede.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens 4 2.1 Historiek 4 2.2 Missie en kritische doelstellingen 6 2.2.1 Missie en visie van het centrum 6 2.2.2 Kritische doelstellingen

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Organisatie voor Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2013 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw Lagaeplein 12/14 8501 Kortrijk-Heule. Jaarverslag 2012

Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw Lagaeplein 12/14 8501 Kortrijk-Heule. Jaarverslag 2012 Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw Lagaeplein 12/14 8501 Kortrijk-Heule Jaarverslag 2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel pagina 2 Woord vooraf pagina 3 Een terugblik op 2012 pagina 4 Realisatie en

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie