Hallo. Bernadette Van Looveren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hallo. Bernadette Van Looveren"

Transcriptie

1 Hallo Ontbijt-aan-bed-actie brengt honderden mensen op de been had goed een krantenkop kunnen zijn in één of andere weekendkrant op 10 en 11 mei laatstleden, maar het is nu eenmaal zo dat vrijwilligerswerk niet dikwijls de krant haalt en misschien maar goed ook. Diegenen die erbij waren kunnen zeker bevestigen dat het weer een plezier was om, wat een onbegonnen werkt lijkt ontbijtzakken vullen- SAMEN op korte tijd klaar te spelen. Wat ook verheugend is, is dat zowel jong als oud zich inzet voor hetzelfde doel. Ik heb de leeftijd van de jongste en de oudste niet nagevraagd, maar dat het een verschil is van vele tientallen jaren, dat kan ik je wel verzekeren. Proficiat aan het jeugdig volkje! En dan op zondagmorgen.. al die bereidwillige chauffeurs en meerijders die het ontbijt thuis brengen bij zovele sympathisanten van DE BRUG. Het was weer een geslaagde actie! Applaus voor al die mannen en vrouwen van het eerste en het laatste uur! Bravo voor al jullie voorbereidend werk en voor de vlotte organisatie! Terwijl ik dit neerschrijf loopt juni op zijn laatste benen en daarmee ook het jaar van de dienstbaarheid dat uitgeroepen werd door de Belgische bisschoppen en dat het werkjaar van september 2002 tot en met juni 2003 omvatte. Het jaar van het dorp of het jaar van de vrouw indertijd kwam wel vaker in de nieuwsberichten en in de krant. Maar het jaar van de dienstbaarheid heeft weinig bekendheid gekregen de stille werker die een dienst bewijst voor een ander loopt niet in de kijker. Toch hoop ik van ganser harte dat al die stille, harde werkers in dit jaar van de dienstbaarheid een schouderklopje, een woord van dank, van aanmoediging en van waardering hebben mogen ondervinden in hun onmiddellijke omgeving, want dat maakt mensen sterk. Deze week betekent voor de schoolgaande jeugd ook: met spanning het eindresultaat afwachten. Dan hoop ik maar één ding: dat ze met goede of minder goede uitslagen vooral mooie en fijne mensen mogen worden met een sociale gerichtheid, met een solidariteitsgevoel en vooral met een warm hart. Verder wil ik jullie allen een deugddoende vakantie toewensen maar rekening houdend met het verschijnen van dit nieuwe boekje schrijf ik beter: hopelijk hebben jullie genoten van een prachtige vakantie en zijn de batterijen weer opgeladen om vol goede moed enthousiast het nieuwe werkjaar aan te pakken. Bernadette Van Looveren 1

2 Verslag bestuursvergaderingen 4 april Contact scholen/jeugdbewegingen. Er wordt afgezien van het zoeken naar contactpersonen met de scholen. Naambekendheid verhogen kan beter via andere kanalen. Koen neemt de verantwoordelijkheid op zich om alle activiteiten via de gemeentelijke kanalen te verspreiden. Op vragen van de scholen zullen we blijven anticiperen en inschrijvingsformulieren voor het OAB zullen via de scholen worden verspreid. 2 Draaiboek Ontbijt aan bed werd doorgenomen. 3 Gezien De wet op de VZW s diepgaand gewijzigd worden, acht het bestuur het nuttig om Dhr. Vernooij af te vaardigen op een seminarie. 4 Kristel houdt contact met Veerle aangaande update s en mededelingen voor de website. 20 mei Evaluatie van het OAB Afspraken aangaande het vlees en de appelen. Winst per pakket is vergroot door de kleine prijsstijging van de kinderpakketten. Meer reservepakketten. Inschrijvingen via internet onderzoeken. Afspraken rond dankbrieven sponsors. 2 Stand betalingen projecten Van drie projecten ontbreekt nog de nodige gegevens voor storting. Projectaanschrijvers dienen aangesproken te worden. Aan de vraag van Pater Maes kan niet worden ingegaan aangezien wij geen individuen steunen. 3 Op vraag van de organisatoren van de straatfeesten, zullen we met een stand onze werking voorstellen op zondag 8 juni (Koen en Frank coördineren). 2

3 Ontbijt aan bed 2003 Vrijdagavond 9 mei 2003: De Gitok-refter ligt er leeg en verlaten bij tot? De Nissanvrachtwagen (voor een weekendje) en de eerste volgeladen auto s brengen ontelbare dozen en kisten aan. Tegen zaterdagmiddag lijkt de refter wel een supermarkt: appels, frisdrank, boter, choco, snoepjes, kaas, vlees, eieren, koffie, thee, tijdschriften, plantjes, speelgoed, Zowat alles kan je er vinden! Rond 13.30u arriveren dan de zakkenvullers : Mensen die het bandwerk niet schuwen om de zowat 2500 zakken te vullen en de kaas en het vlees netjes in te pakken. s Avonds op tijd het bed in want zondagochtend om 6 uur staat de bakker daar met duizenden pistolets. Broodjes verpakken, vlees in de zakken, laatste controle, vlug een kopje koffie en de volgeladen auto s kunnen gaan toeren. Refter opruimen, tafels en stoelen terug op z n plaats: Rond 12 uur ligt de Gitok-refter er terug leeg en verlaten bij Het is weer goed geweest! Bedankt aan allen die hebben deelgenomen aan het ontbijt!!! Wij hopen dat het u gesmaakt heeft. Bezoek onze website om enkele foto te bekijken: Het doet steeds veel plezier te zien hoe groot de solidariteit is bij velen om ons een handje te komen helpen. Jan, Yvette, Jan, Guido, Guy, Inge, Inge, Robert, Mark, An, Lutgart, Rosette, Jan-Bart, Jonas, Koen, Maria, Marieke, Kathleen, Armand, Mady, Ilse, An, Lea, Frank, Magy, Gerd, François, Luc, Toon, Veerle, Gerarda, Theresia, Anita, Gaby, Chris, Fons, Gitte, Ludo, Maarten, Marc, Nathalie, Maria, Alfons, Fons, Josefa, Koen, Leona, Lode, Elza, Agnes, Emma, Jan, Leen, Elly, Marij, René, Miek, Hans, Mitje, Anneleen, Joke, Annie, Gilbert, Jonas, Frank, Jan, Cecile, Cyreen, Ria, Renilde, Danny, Ludo, Maria, Paula, Mie, Lucie, Herman, Jan, Els, Gusta, Raf, Rob, Micky, Liesbeth, Leon, Bart, Robert, Cecile, Ria, Annie, Jan, Mia, Godelieve, Lea, Bart, Henri, Annelies, Lieselot, Fred, Karel, Lore, Yenthe, Vica, Jan, Marcel, Julia, Magda, Frans, Lucienne, Geert, Karen, Leo, Mia, Tim, Bernadette, Lore, Kris, Ingrid, Jens, Walter, Bert, Christiaan, Dorien, Matthias, Riet, Miel, Irma, Frans, Rita, Aloïs, Jeanne, Jozefa, Julia, Robert, Lutgarde, Jules, Hanne, Ruth, Fred, Karel, Ria, Werner, Wim, Agnes, Gert, Guy, Kristel, Hilda, Marc, Eliza, Dirk, Bedankt voor jullie geweldige inzet!!! We hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie helpende handen mogen doen. Zonder die hulp is onze actie niet realiseerbaar! 3

4 Heb je vragen over de werking van De Brug? Wil je meer weten over haar activiteiten? Ben je geïnteresseerd in een bepaald project? Is één en ander je niet duidelijk bij een storting of overschrijving?... Bel dan gerust één van de volgende Bruglijnen: Inge Beyers Koen Francken Mieke Goetschalckx Frank Kalhöfer Micky Poelemans Guy Verpoten Kristel Verpoten Indien er problemen zijn om post door te zenden naar België dan kan U gebruik maken van het faxnummer van de familie Roosens-Poelemans Lieven en Micky (kassierster) of van het adres: ONZE REKENINGNUMMERS (BACOB) Ontwikkelingshulp De Brug vzw Guido Gezellelaan Kalmthout (DEXIA) Ontwikkelingshulp De Brug vzw Guido Gezellelaan Kalmthout 4

5 Brieven INFORMATIE BETREFFENDE HET VERSCHIJNEN VAN DE BRIEVEN IN HET TIJDSCHRIFT. Het tijdschrift wordt 4 maal per jaar uitgegeven nl. eind januari (1), eind april (2), eind juli (3) en eind oktober (4). Daar er meerdere personen meewerken aan het boekje dienen de brieven op de redactie binnen te komen uiterlijk eind december voor boekje nr. 1 (dat verschijnt eind januari), eind maart voor nr. 2 (dat verschijnt eind april), eind juni voor nr. 3 (dat verschijnt eind juli) en eind september voor nr. 4 (dat verschijnt eind oktober), zodat iedereen de nodige tijd heeft om zijn taak in orde te brengen (typen, lay-out, fotokopiëren, bijeenrapen en nieten en verdelen of verzenden). Dat werk is gespreid over een volledige maand. AUGUSTE MOANDA Congo Adres: Père MOANDA Auguste, MBANZA-NGUNGU, Ninoofsesteenweg, 548, 1070 Brussel. van Père Luyila Zephyrin Het spijt me om zo laattijdig te komen met mijn beste wensen voor het nieuwe jaar, dat weldra al aan zijn derde maand is. Maar zoals men zegt: beter laat dan nooit. Hoe gaat het met uw familie en met onze vereniging De Brug? Ik ben zowat afgesloten van elk contact. Dit is niet door onachtzaamheid, maar ik ben te veel benomen door het beheer van de vice-provincie met vergaderingen en reizen binnen de provincie. Ik vergeet niet dat u steeds aandacht heeft voor het leven van alle vrienden van De Brug over heel de wereld. Mijn vreugde blijft levendig omdat u de wissel van mij naar Pater Auguste Moanda, de huidige pastoor van de Heilig Hart parochie, geaccepteerd heeft. Dank u voor dit vertrouwen en ik wens u een hele goede samenwerking. Ikzelf, ik ga zien met het nieuwe leven dat ik heb hier in Kinshasa, hoe ik u deel kan maken van bepaalde kleinere projecten, want Kinshasa is een hoofdstad, maar naar levensomstandigheden half landelijk. De miserie blijft zichtbaar in de opleiding, de gezondheid, de hygiëne in de straten,... Als uw deur open blijft zal ik u een werkplan met de noden van het arrondissement waarin wij leven voorleggen. Ik geloof dat wij op dezelfde lijn van samenwerking kunnen blijven zoals destijds in Mbanza-Ngungu. Hartelijke groeten aan uw echtgenoot en kinderen. 5

6 Mail van 31 mei 2003 van pater Auguste Moanda Uw van de vorige keer is me goed toegekomen. Het gaat over degene waarin u me aankondigt dat het project voorgelegd aan De Brug voor het verder zetten van de herstellingen van de school van Nkela, aanvaard is. Ik heb u niet onmiddellijk kunnen antwoorden omdat er in Mbanza-Ngungu geen internet aansluiting is. Ik moet eerst naar Kinshasa om de mogelijkheid te hebben s te doen. In alle geval, ik had aan Pater Zéphyrin die in Kinshasa is, gevraagd om u te antwoorden omdat hij goed de rekeningen van de redemptoristen kent en hij is bovendien econoom van de redemptoristen in Congo. Maar ik weet niet of hij dat gedaan heeft. Vooreerst veel dank aan u en aan de vereniging De Brug voor de bijzondere aandacht die jullie altijd geven aan de projecten die wij voorleggen. Wat betreft de rekening op dewelke men het geld mag storten voor de verderzetting van de herstellingswerken aan de school van Nkela, ziehier hetgeen Pater Zéphyrin me gegeven heeft: Naam van de bank: KREDIETBANK N.V. Adres: Rue H. WERRIES 69, B-1090 BRUSSEL Rekeningnummer: KRED/BEBB Rekeninghouder: CONGREGATIE VAN DE PATERS REDEMPTORISTEN Melding: PAROISSE DU SACRE-COEUR / MBANZA-NGUNGU / herstellingswerken school Nkela. Het is Pater Gaston Ribbens die u goed kent, die de rekening beheert. Voor de rest gaat het goed met ons, en ik wens u en uw familie hetzelfde toe. Ik sluit nu af met u veel goede dingen te wensen. Brief van 12 juni 2003 Ik ben blij u deze brief te kunnen schrijven. Ik hoop dat het jullie goed gaat en dat de Heer uw werk en ook uw familie zegent. Ik profiteer van de reis van familieleden van Pater Hugo Gotink die naar België terugkeren om u wat nieuws te sturen. Vooreerst wil ik u melden dat ik het geld van De Brug goed ontvangen heb om de school van Nkela verder te restaureren. Ik maak van de gelegenheid gebruik om jullie te danken voor alles wat jullie doen voor ons. Ik verzeker u de begonnen werken voort te zetten en dat jullie foto s krijgen wanneer deze ter beschikking zijn. Wij maken het goed en ik hoop dat dit voor jullie hetzelfde is. Jullie zijn in volle zomer, is het niet te warm voor jullie? Bij ons, zeker in Mbanza-Ngungu, is het klimaat zacht deze periode. s Morgens hebben we soms een gemiddelde van 25 graden. Ik ga hier stoppen en vraag u om onze dank goed over te brengen naar alle leden van De Brug. Dat de Heer jullie zegene en jullie overgiet met zijn gratie. 6 Correspondente: Paula Ansoms

7 HENRI MAES Congo Adres: Rev. Père MAES Henri, B.P Ndjili-Aéro, KINSHASA 24, Congo Een warme groet uit het hete Congo, waar ik op 10 maart aankwam om 9 uur s avonds, na een tussenlanding in Douala (Cameroen) en dat met Brussels Airways dat maar voor één derde bezet was. Bij de registratie van de bagage had ik geluk: een lieve juffrouw schold me tien kilo overgewicht kwijt. Hier in Kinshasa was iedereen blij met mijn terugkeer, want velen begonnen daaraan al te twijfelen. Met onze varkenskweek gaat het behoorlijk. Een zevende hok is bijna af. Gisteren en vandaag ging onze econoom eten en medicamenten kopen voor de dieren. Twee dagen na mijn aankomst kwam er een telefoon van de Belgische ambassade om een datum vast te leggen voor de toekenning van mijn ereteken van ridder in de kroonorde voor mijn ruim vijftig jaar in het onderwijs in Congo. Voor mij is het terug wennen aan de hitte. Lodja, waar ik vroeger werkte, is al haast vier jaar bezet door de Ruandezen en we zien daar nog het einde niet van, ondanks al dat loos gepraat over vrede, terwijl al die politiekers enkel belust zijn op macht. In Lodja komt haast geen volk meer naar de mis omdat ze beschaamd zijn zich te vertonen in hun vuile kleren, waarvoor ze geen stukje zeep vinden. Mocht de UNO toch een einde maken aan die vreemde bezetting. Ik heb al slieren bedelaars ontvangen en ook al rijen biechtelingen die weten dat ze me elk ogenblik daarvoor mogen lastig vallen. Zo geraak ik stilaan in mijn werk. Ik zit hier met een noodgeval: het betreft een oud-leerling van mij en oudparochiaan van 41 jaar. Hij heet Shako Jeroom, is getrouwd met Kama Loyembo Jeannette en ze hebben vijf kinderen. Op 4 oktober 2001 was hij betrokken in een auto-ongeval. Hij zat in een jeep, opgeëist door de soldaten, die door overdreven snelheid in de ravijn stortte. Toen hij van zijn bewusteloosheid bijkwam, zag en voelde hij dat zijn enkelbeen gebroken was en uitpuilde en de voet was verwrongen. Dat gebeurde op 93 km. van de stad Kisangani. Intussen was allerlei vuiligheid de wonden komen aantasten. met ontzettende pijnen werd hij moeizaam overgebracht naar een ziekenhuis in Kisangani, waar men hem onvoldoende kon verzorgen wegens gebrek aan medicamenten en aangepaste behandeling. Slechts op 22 augustus 2002 werd hij tenslotte overgebracht naar Kinshasa waar hij tot nu toe verzorgd wordt door de orthopedistendokters Bituri John en Kibambe. Die hebben foto s genomen en weten er verder geen raad mee. Ze kunnen of durven geen operatie doen. De patiënt zou elders moeten worden behandeld. Intussen sukkelt die man rond op krukken en zitten zijn vrouw en kinderen diep in de miserie. Nogmaals dank ik De Brug voor de welkome hulp die ze nu al gebruiken voor de uitbreiding van ons varkensbedrijf. God zegene u allen. Tot nog eens. 7

8 Brief van 18 mei Vandaag zijn er verkiezingen in België. Ik heb te laat geweten dat Belgen in het buitenland konden stemmen per procuratie en zo heb ik niet gestemd. Ik ben nu goed twee maanden hier en het zijn snikhete maanden geweest, die mij geen deugd hebben gedaan. Inderdaad, die ziekte aan mijn voeten is daar weer terug, wellicht als gevolg van die hitte en dat zweten. Ik word in het hospitaal van de zusters hier verzorgd door een zwarte verpleger die dat heel secuur doet. Ik zou zelfs zeggen: beter dan in België. Maar dat zal weer wel een tijd duren. In België had dat acht maanden aangesleept. Maar ik ben niet zinnens terug te keren naar België. Ik heb hier mijn gewone bezigheden in de kloosterlingenvorming en ook conferenties op de katholieke radio, bezinningsdagen, retraites en zo meer. Verleden maandag 12 mei, om 12 uur s middags, was ik met enkele anderen te gast in de ambtswoning van de Belgische ambassadeur, mijnheer Nyskens, om mijn onderscheiding te ontvangen voor meer dan 50 jaar dienst alhier in het onderwijs: ridder in de Kroonorde. We waren eigenlijk met drie: een Franciscaanse missionarissen van Maria en een broeder Marist, alle drie Vlamingen. Onze oorkonde was in het Nederlands. Die broeder Marist is niet kunnen komen, want overal op de wegen waren er versperringen en zo is hij maar teruggekeerd. Heel die ceremonie verliep zonder officiële plichtplegingen: geen nationaal volkslied noch grote toespraken. We zaten met een vijftiental genodigden met de ambassadeur en zijn vrouw aan tafel bij een glas. Op zeker moment haalde de ambassadeur zijn documenten boven. Iedereen bleef zitten waar hij zat. Hij zei dat de koning onze bewezen diensten wilde erkennen en gaf ons meteen de oorkonde en de medaille. En dan bleven we nog een half uurtje napraten, heel gezellig. Ik dankte dan de ambassadeur voor zijn bemoeiingen en vroeg hem in onze naam de koning te bedanken voor die onderscheiding, die niet enkel onze eigen persoon gold, maar ook onze familie die ons aan Congo had afgestaan, en onze respectievelijke gemeenschappen, vrienden en weldoeners (ook U), die ons steeds hebben gesteund voor onze inzet. En eveneens de vele honderden Congolezen voor wie we zovele jaren mochten werken, zodanig dat Congo ons tweede vaderland is geworden. En al die vrienden Congolezen delen met ons die eer en die vreugde. Ik weet niet of U mijn briefje ontving met een project dat wellicht niet zal weerhouden worden: om een familie te helpen die, tengevolge van een zwaar accident van de man, in grote nood zit. Maar onze econoom heeft me intussen een ander voorstel gedaan. Er is sinds die vier jaren burgeroorlog ook hier in Kinshasa, veel armoede en ellende. Zo komen er elke dag heel wat mensen ons lastig vallen voor punctuele bijstand, anderen die hun studies al een paar jaren stopten wegens geldgebrek om de studiekosten te betalen, anderen die de hospitaalkosten niet kunnen opbrengen en zo nog veel meer. Wij helpen zo veel we kunnen, maar onze middelen zijn beperkt, en zo moeten we de mensen dikwijls teleurstellen omwille van de maar schamele hulp die we hun kunnen bieden. En zo vroeg onze econoom of er 8

9 geen mogelijkheid is ons wat te helpen om in de meest dringende gevallen wat hulp te bieden, wel wetend dat we niet overal kunnen helpen. Dus durf ik u dat project voorleggen. En u zult me wel laten weten wat daar eventueel nog aan ontbreekt. Deze week was er hier kort bij eens een erg accident waarin drie overvolle taxibussen betrokken waren. Er waren 41 doden. En zulke dingen gebeuren nogal dikwijls. Bij die zusters Franciscanessen was er één die nog zeer levenskrachtig is, ze is 92 jaar en sinds 1935 in Congo. Daartegenover ben ik maar een kleine peuter met mijn 82 jaar, in Congo sinds Van al onze tientallen Belgische passionisten missionarissen in Congo, blijven we enkel met twee over, maar er zijn wel een vijftigtal inlandse passionisten die al de leidende posten in handen hebben. Daarmee is voor vandaag alles gezegd. Nogmaals dank voor uw niet aflatende hulp. Mijn decoratie betekent ook een beloning en een vreugde voor u. Als ridder zou ik eigenlijk een paard moeten hebben. In 1948, mijn eerste jaar in Congo, was ik een reispater te paard, de laatste van de reeks, want nadien heeft dat niet meer bestaan. En met mijn paard was ik zeer welkom in alle dorpen. God zegene u allen en tot een volgende keer. Uw dankbare. Correspondente: Irma Van Gestel CIRILO DE PAUW Colombia maart 2003 Adres: DE PAUW Cirilo, Parroquia San Nicolas, calle 20 nro 5-33, Apartado Aéreo 7394, CALI, Colombia. Half juni ben ik voor een zestal weken in België. Hopelijk zien we mekaar in Kalmthout of elders. Lieve groetjes en tot binnenkort. Correspondente: Wieza Dictus. JEAN-CHARLES SWERTZ Congo Adres: SWERTZ Jean-Charles svd., BP. 7463, NGONDI, Kinshasa, Congo. Intussen moet je mijn brief gekregen hebben met het financieel verslag van het jaar Ik was drie weken in Ngondi om de boekhouding op punt te stellen en kwam dus begin februari terug in Kinshasa met een print van de Brug-rekening. Ik zal voorlopig iedere vier maanden naar Ngondi gaan om de boekhouding bij te werken. Ik kan dan tevens het Brugproject in de gaten houden. Misschien is het het beste dat ik dit jaar nog de correspondentie doe. Pater Schoen gaat na Pasen met verlof en komt in september terug, tenzij de dokters anders beslissen. 9

10 Met de politiek blijft het maar sukkelen. Ze zijn nu weer, zoals ze zeggen, voor een laatste keer bijeen in Pretoria om de hete hangijzers te laten verdwijnen, maar er zijn teveel partijen die hun eigen willetjes willen doordrukken en proberen zoveel mogelijk binnen te halen voor zichzelf en totaal niets geven om de bevolking. De bisschoppen hebben vorige maand maar weer eens een oproep gedaan om het nu toch eindelijk eens te worden. Trop, c est trop was het thema van het schrijven. De bevolking kan het bijna niet meer aan op sociaal en economisch gebied. Er gebeurt niets. Op alle gebieden is het status quo of achteruitgang. De minister van financiën is aan de deur gezet omdat hij geen niet verbudgeerde gelden wilde vrijmaken. Zijn opvolger zal het waarschijnlijk wel doen. En kan die het in circulatie brengen van 500 en F.C. biljetten tegenhouden? Sinds januari is er een nieuwe code de travail in gebruik genomen. Ze hebben nu de semaine anglaise ingevoerd en dat in een land waar al zo weinig mensen onder contract werken. Een uur meer per dag werken betekent om 16 uur ophouden met werken en dan begint de miserie om naar huis te komen: te voet of met de taxibusjes die volgepropt zijn. De facto zal er niet meer worden gewerkt. Dan willen ze ook een SMIG doorduwen (de laatste is van 1992), die zo hoog is dat het wel tot een debacle moet komen. Ik heb uitgerekend dat ORPER dan 80 % van de gelden uit zou moeten geven aan salarissen. De FMI heeft gereageerd dat Congo zich zo n SMIG niet kan permitteren en dan volledig in de vernieling zal terechtkomen. Het wordt er allemaal niet gemakkelijker op. Elk initiatief wordt door de taxen en belastingen praktisch de kop ingedrukt en ontneemt de moed om te investeren. De grote broodfabriek Quo Vadis is in staking omdat de arbeiders sinds 5 maanden niet betaald zijn geworden. In de 12de straat waarin we wonen zijn alle industrieën verdwenen. Er is nog een chambre froide. Dat is in heel Limete zo en veel percelen worden opgekocht door religieuze congregaties. Wij zijn ook weer bezig om het naastliggende perceel te kopen omdat we onze theologiestudenten volgend jaar niet meer kunnen huisvesten. We hebben nu in Kintambo een deel van het huis van de Broeders van de Christelijke Scholen, maar dat wordt te klein. Je ziet dat de problemen niet afnemen, eerder groter worden. Wat gaat er de komende weken gebeuren als de zaak in Pretoria weer vast loopt of dat ze in Ituri weer gaan vechten? Niemand weet het, iedereen verzucht naar vrede en rust en de politiekers praten maar door zonder een oplossing te willen zoeken. Brief van Bedankt voor je brief en de documenten die je terug verwacht. Ik heb ze ingevuld en stuur ze meteen mee. Half mei was ik in Ngondi voor de periodieke bijwerking van de boekhouding. Enkele dagen voor mijn vertrek kreeg ik bericht van de Scheutprocuur in Kinshasa dat de bijdrage van de Brug was aangekomen. Die is 10

11 intussen gecrediteerd op de rekening van Ngondi. Ik heb dit aan pater Alois, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het Brug-project, meegedeeld. Uit de viermaandelijkse boekhouding kwam te voorschijn dat ongeveer een derde van het beschikbare bedrag is besteed. Ngondi ligt dus goed. Om in Ngondi te geraken kon ik met het provinciaal meerijden. Dat is een stuk goedkoper dan met het vliegtuig, maar je hebt dan toch ook nog 200 km te gaan met een jeep op tot Kikwit te geraken. over de weg doe je de eerste 150 km in 2 uur 30 minuten. oor de tweede 150 km heb je meer dan 6 uur nodig. Er is een zeer slecht stuk weg van 40 km, waar je meer dan 3 uur voor nodig hebt. Op de terugweg was de weg versperd door een vrachtwagen. Geen voorbijkomen aan. We hebben op de parochie bij de brug Kwango kunnen overnachten. Toen was de wagen gerepareerd en waren we om 11 uur terug in Kinshasa. Congo komt maar niet tot rust. Het rommelt nu al weer weken lang in het Iturigebied. En ondanks het gesloten akkoord door de verschillende partijen, kunnen ze het onderling niet eens worden en is intussen het hele opgestelde programma in de knel gekomen. Ik heb de indruk dat iedere groep alleen maar om zichzelf bekommerd is en in de groep iedereen het maximum voordeel voor zichzelf zoekt. Zullen ze ooit verder komen? En nu moet de Monuc weer een handje helpen om de orde te herstellen. En wat zullen die soldaten doen als het te heet wordt? Wij zijn bezig ons voor te bereiden op de canonisatie van onze Stichter en de eerste missionaris SVD. Een heel werk om dat onder de mensen te brengen via tv, pers en lezingen. De generale leiding heeft er een heilig jaar van gemaakt wat 25 maart 2004 zal eindigen. Met vriendelijke groeten en tot schrijfs. Correspondent: François De Meulder LUDO VAN DE VELDE El Salvador Adres: VAN DE VELDE Ludo, Residencial Colinas de San Francisco, Pasaje 5-B, Casa # 19, SAN SALVADOR, El Salvador. Het is een verschrikkelijk drukke tijd. De externe omgeving van oorlog van de USA tegen Irak zet onze zenuwen sterk gespannen. (Guy herinner je nog enkele jaren geleden, ons gesprek waarbij ik zei dat het niet lang meer zou duren eer de US een nieuwe oorlog zou beginnen, zelfs tegen de VN en de wereldopinies in zoals nu). Ook in El Salvador is het gespannen. De verliezen van de ARENA partij de verkiezingen van 16 maart, brengen nu mee dat de ARENA regering begint met beloftes die mooi klinken (in functie van de presidentsverkiezingen volgend jaar), maar die eigenlijk geen antwoord zijn op de werkelijke problemen, maar die wel inspelen op de gevoelens van de bevolking. Ondertussen is een groep dokters in hongerstaking 11

12 gegaan om te eisen dat er echt een hervorming van de gezondheid komt, terwijl een andere groep dokters (die door de regering werden aangetrokken om de stakers vorig jaar te vervangen) nu opkomt voor hun rechten en werkstabiliteit. Anderzijds in het werk is het hoogconjunctuur: drie weken na mekaar een seminarie met coöperanten en partnerorganisaties over planningsmethoden (logisch kader, indicatoren,...). Volgende week in Guatemala. Een tijd om alle verslagen te maken over 2002 en om alle planning te maken voor Dat alles moet OK zijn tegen einde mei. Ik kan maar verder als de collega s hun werk goed opmaken en opzenden. Het is een gespannen tijd. Ik zal volgende week (vrijdag, wanneer ik terug ben uit Guatemala) nagaan op de bank en jullie informeren. Guy, wat betreft je vraag naar verdere informatie over de uitwisselingsmomenten in Ik kan niet veel meer schrijven dan wat ik schreef in mijn verslagje over het werkjaar Die waren gebeurd toen ik het verslag maakte. Ik heb geen nieuwe gegevens. Wat ik van belang vind: jullie bijdrage is een belangrijk complement bij inspanningen als bv van Volens. De kortere uitwisselingen zijn complementair bij het werk van een coöperant, bij een langere ZZ stage, in het versterken van mensen uit de basis. In 2003 hebben we uiteraard nog geen uitwisselingen nog gedaan. Eens ik weet hoeveel dollars ik ter beschikking heb zal ik onze basisorganisaties informeren en hen vragen eventuele voorstellen voor korte uitwisselingen aan te bieden. Daarna zal ik een selectie maken. Ik informeer jullie dan wel. Van harte, vele groetjes aan de familie en aan de Brugvrienden. Correspondent: Guy Verpoten. TOBIAS SAMELLA Malawi Adres: SAMELLA Tobias, Archdiocese of Blantyre, P.O.Box 385, BLANTYRE, Malawi. Mijn beste Paaswensen. Ik hoop dat jij en je familie het erg goed stellen. Dit zal een erg kort briefje worden. Ik wil je enkel inlichten dat het geld van De Brug me veilig bereikt heeft. Er was een klein probleempje met het rekeningnummer dat ik je gestuurd had omdat de eigenaar van die rekening zware problemen had met de bank. In ieder geval heb ik het volledige bedrag toch te pakken gekregen. Het wezenproject gaat gestaag verder. De bouw van het opvangcentrum is gestart en de weldoeners hebben het geld al vrijgegeven. Mijn grootste zorg blijft de zekerheid omtrent voedsel en kledij voor de kinderen. In december 2002 hebben we maïs, dekens, zeep en andere kleine dingen als kerstgeschenk verdeeld onder 30 wezen. 12

13 Ik zal je binnenkort terug schrijven om te vertellen hoe ik het geld van De Brug ga gebruiken. Ik wens je een zalig Pasen en veel succes in al wat je doet. Ik bid steeds voor jullie. Correspondente: Veerle De Schepper DINA VINCKX India Adres: Sr. VINCKX Dina, Infant Jesus Convent, MULAGUMOODU , K.k.Dt. T.N., India. Dank voor uw lief briefje. Het doet deugd te lezen dat mijn briefjes je plezier doen. Ik schrijf liefst vanuit het dagelijks leven. Ik denk niet dat de ingesloten brieven een probleem zijn voor mij. Zo ja, ik zal je allen ontmoeten in Kalmthout. Dat zal leuk zijn. Hier is alles goed. Er is geen oorlog. Vrede in het hart en liefde en bezorgdheid is, wat geluk brengt. Het allerbeste aan jullie en aan al de leden van de Brug. Ik verlang er erg naar je allemaal gelukkig en blij weer te zien. Tot ziens. Correspondente: Wieza Dictus. 13

14 JAN VAN EECKHOUT Bolivië Adres: Padre VAN EECKHOUT Juan, Casilla 789, SUCRE, Bolivia, America del Sur. Dank voor uw brief met de documenten die hierbij ingesloten naar u terugkomen. Het schooljaar is begonnen 14 dagen geleden, dus begin april. Normaal moest dat aanvangen begin februari, maar de staatsonderwijzers hebben gestaakt om beter loon. Dat is nu in orde. In Esquiri hebben we 2 onderwijzers die betaald worden door de staat. Er zijn 38 leerlingen ingeschreven voor ons internaat. Ze komen van de omliggende gemeenschappen waar geen scholen zijn. Gelukkig hebben we 40 bedden en matrassen gekocht om de kinderen goed op te vangen in ons nieuw internaat, dat de zondag na Pasen zal ingehuldigd en gebruikt worden. De kosten voor het eten zijn ten onzen laste. De ouders helpen met aardappelen en graangewassen. Ik denk nog dikwijls aan de aangename momenten die we hier samen hebben mogen genieten. Kaartje van 22 mei Hartelijk dank voor uw brief, in zeer goed Spaans, naar Charo en de kinderen van het Hogar. Ik antwoord nu al, later krijgt ge dan een antwoord. Dank u voor de mooie brief met veel liefde geschreven. Hier is alles goed. Zondag 18 mei hebben de kinderen voor de eerste maal in het internaat in Esquiri geslapen. Ze waren in de hemel. Voor het ogenblik woont er een Frans echtpaar die Pascual gaan adopteren en ook een meisje uit een ander weeshuis. Vele genegen groeten. Correspondente: Gerarda Hoefman Graag willen wij jullie nog even laten mee genieten van onze aankomst in Esquiri, het dorpje in het gebergte waar Jan al 47 jaar werkzaam is. ESQUIRI 7 februari 2003 Vandaag the day.al zoveel jaren over gehoord, al zoveel jaren mee meegeleefd, al zoveel jaren gesteund door De Brug uit Kalmthout. Vandaag zouden we er echt aanwezig zijn. Ik moet zeggen, Gerarda en ik waren positief gespannen om het dorp, de kerk, de huizen, de straten, de Rio en de mensen te zien, maar ons vertrek was maar voorzien om 14 uur. Weerom begon de dag zonnig. Ontbijt om 8 uur. Daarna met Padre naar een supermercado. Eigenlijk geen verschil met onze supermarkten, doch alles in het klein, minder keuze van producten en minder differentiatie. Daar kochten we het nodige om 14

15 mee te nemen naar Esquiri. (Op winkelgebied is Esquiri volledig vergelijkbaar met Salazac (Frankrijk), no tiendas - geen winkels.) Eerst nog vlug een nieuwe bel in het Hogar (weeshuis) plaatsen en dan wandelend de omgeving rond het weeshuis verkennen. Een steile straat omhoog, links en rechts veel huizen in opbouw (blijkbaar blijven ze in opbouw), dan verandert de baan in zandgrond nog even steil, nog evenveel onafgewerkte woningen. We waren nu ongeveer op de hoogte van La Recoleta. Prachtig zicht over de wilde natuur en over Sucre natuurlijk. Nergens zijn er winkels te zien, als je het beeld van Belgische winkels voor ogen hebt natuurlijk. In werkelijkheid heb je om de 10 huizen een winkeltje. Toegang is niet mogelijk, maar achter een fors traliehek zie je de producten en via een opening van 30 x 50 cm wordt de koopwaar verkocht. Na 1,5 uur zijn we terug in ons huisje. De douche doet weer zijn werk (oh ja, de wc bleef lopen, dus ook maar hersteld) en aan tafel voor het middagmaal. Vandaag geen siësta. Inladen van de bagage in de jeep (eigenlijk is het een pick-up: een cabine voor 5 personen met daarachter een laadbak met zeil). De laadbak wordt volgeladen met 1 fles acetyleen, 2 flessen butaangas, een zak van 50 kg suiker, brood voor 5 dagen (vers zal dus wat anders zijn!), groenten, vlees, enz Twee grote rugzakken, twee kleine rugzakken, één valies en een kartonnen doos en over dat alles een zeil (stof waait er altijd). Eleodora en Gerarda zitten achterin en ik voorin. Tuutuut! en we zijn weg. We nemen de weg naar Potosí. Nog 115 km en we zijn in Esquiri. Na enkele kilometers onze benzinetank gevuld. Een tiental kilometers voorbij de kazerne betalen we onze eerste tol. Iets verder hebben we een heel groot zuiveringsstation gezien (Duitse makelij) dat spijtig genoeg nog niet werkt. Nog iets verder zien we een speciaal kasteel La Glorieta. We hebben hierover wat uitleg gekregen van Padre, volgens onze documentatie is het vervallen, nochtans oogt het langs de buitenkant mooi. Nog wat verder betalen we weer tol. Maar wat een drukte hier, niet dat er veel auto s zijn, maar wel veel verkopers met allerlei soorten waar. Er wordt aangeboden, aangeprezen, aangedrongen, gesmeekt, gevloekt, naargelang men kocht of niet. Ge moet ook weten dat het niet zo zeker was dat we wel naar Esquiri konden rijden. Een goede week geleden was er een blokkade op deze weg. Indiaanse boeren protesteerden om meer arbeid en minder belastingen. Op de weg werden grote stenen, struiken met enorme stekels (denk maar aan kraaienpoten) en cactussen gegooid. Doorkomen was er niet bij. Bij die onlusten zijn er 20 doden gevallen. Gelukkig was de baan nu wat opgekuist en alle stenen en takken waren naast de weg geduwd. Ook moesten we soms plotseling uitwijken omdat de regen een enorme hoeveelheid leem van de bergen meenam en de weg opduwde! Al bij al kunnen we toch 80 km/uur rijden. Dicht tegen de grens tussen Chuquisaca en Potosí (2 departementen) zien we een prachtige, niet meer in gebruik zijnde brug. De brug over de Rio Pilcomayo. Die hangbrug met prachtige torens was vroeger de enige mogelijkheid om naar Potosí te rijden, doch ze was beperkt in gewicht zodat het zware verkeer door de Rio moest rijden, wat enkel kon in het droge seizoen. Momenteel is de hangbrug enkel nog een bezienswaardigheid. We zitten op ongeveer 2000 meter hoogte aan de grens tussen de 2 departementen. Vanaf nu moeten we praktisch altijd klimmen naar m. Om 15

16 de 100 meter ligt er wel een hond langs de weg, braaf te wachten tot er iemand een stuk brood of iets anders eetbaars buiten gooit. Een overdonderend uitzicht op 3000 meter hoogte op de Rio Retiro! Op een bepaald moment moeten we naar links over een aardeweg. Als je goed uitkijkt kan je toch 20 km/uur rijden (eenmaal eventjes 40 km/uur als je geen medelijden hebt met de schokdempers). We rijden nu naar Ckochas waar een internaat is voor 300 leerlingen. We rijden ongeveer 8 kilometer door de pampa, een vlakte op meter hoogte, een vlakte waar veel aardappelen (Boliviaanse en Hollandse papas), gerst, bonen en maïs worden geteeld. Vóór de aankomst van Padre, in 1959, werd er praktisch niets geteeld en stonden er nog geen bomen. Nu staan er heel wat bomen, die het opwaaiende zand kunnen tegenhouden zodat de erosie vertraagt. De campesinos (echte indianen) verdienen nu zelfstandig hun brood en kunnen hun levensstandaard stilletjes aan opbouwen. Eens voorbij het internaat in Ckochas moeten we dalen naar meter, maar we houden toch even halt om een blik te werpen op de Rio Mataca ginder ver beneden. Daar zou Esquiri moeten liggen, maar zien doen we het niet. Het dorpje ligt tegen de flank van de berg, meter lager. Gezien het regenseizoen (het regende nu niet meer) zijn er altijd stukken weg weg. De rand van de weg is niet beveiligd zoals in de Europese landen. Voor tegenliggers moet ge niet vrezen gezien in Esquiri maar 2 auto s zijn (die van Don Victor en van Padre). Met een snelheid van 10 km/uur dalen we. Tegelijkertijd worden we werkelijk van links naar rechts gegooid door de putten in de weg (ik denk dat Parijs-Dakar een biljart lijkt ten opzichte van deze weg). Plotseling hevig remmen omdat er een voor is gemaakt door het afstromende water. Boem, met één wiel er in, boem, met het andere. Gezien er 4 wielen aan een auto zijn, wordt dat vier maal BOEM. Gelukkig hebben we een 4 x 4 auto! Beschrijven hoe de volledige afdaling gebeurde is enkel met bewegende beelden vast te leggen, of ge moet literair onderlegd zijn. De laatste kilometer was nog de moeilijkste. Daar bestond de grond vooral uit leem, met andere woorden: schuiven, wegzakken, door diepe greppels, maar ja, blijkbaar is de pick-up deze weg gewoon en geraken we erdoor zonder moeilijkheden. Daar, 100 meter dieper ligt ESQUIRI. (Latitud Longitud ). Een klein zwart dorpje met enkele lichte gebouwen: de kerk (geschonken door de Spekpater), de pastorij, de school en als uitschieter een basketbalplein, geschonken door de regering. De huizen hier zijn gebouwd in adobes (dat is leem + stro, in een vorm geperst en gedroogd in de zon). De kleur is donkergrijs, vandaar de zwarte indruk. Enkel de voornaamste gebouwen zijn ook nog bepleisterd en geschilderd. De straat, die leidt naar de plaza, is al even miserabel als de laatste 5 km. Een zeug met jong verspert ons even de weg, maar ja, tegen een jeep De pastorij ligt aan de plaza (de plaza is hier een schuine kale plaats van 50 m x 50 m waarop in het midden een kiosk staat). Voor de rest is de plaza doorkruist met grachten, getrokken door het afvloeiende hemelwater. Ook op de plaza loopt een zwijn. We rijden 16

17 met de jeep de pastorij binnen, poort terug gesloten en oef We zijn er Eventjes de omgeving op ons laten afkomen. Noordelijk en zuidelijk hebben we 1000 meter hoge bergen en oost- en westelijk ligt de 300 meter brede bedding van de Rio Mataca. De omgeving is machtig, rustig, zalig, het dorpje miserabel, triestig, doods. Het is We hebben 3 uur nodig gehad voor 115 km. Niet slecht gereden, Padre. Jeep uitladen, onze opgepropte rugzakken worden uitgeladen in onze grote slaapkamer. Eigenlijk is het een slaapzaal met 4 bedden. Zo zijn er twee slaapzalen in de pastorij en nog 2 kleine kamers. De grote kamers worden gebruikt wanneer de weeskinderen van Sucre naar hier op vakantie komen. De pastorij, ik zou liever zeggen een nederige haciënda, is prachtig gelegen, met mooi uitzicht op de Rio. Om onze benen wat los te krijgen en de andere gewrichten terug op hun plaats te wrikken, maken we een korte wandeling naar het internaat in opbouw, in adobes (door de inwoners zelf gefabriceerd). Bouwheer: Padre en bisdom, hoofdaannemer: Fausto Durán, geldschieter: Duitsland en de Padre via zijn giften van België. Daarna is het tijd om te eten (dankuwel Eleodora). Om 20.15, jawel, om kwart na acht gaan we al naar bed. (Toon De Schepper). LISETTE DE BRUIJNE Argentinië Adres: DE BRUIJNE Lisette, Colegio Agrotechnico, nro 6, 3763 LOS JURIES, Santiago del Estero, Republica Argentina. Hoe gaat het met je, en met de hele familie? Hier ben ik opnieuw aan het werken als preceptora, dit wil zeggen ik ben s nachts verantwoordelijk voor de meisjes in het internaat. Dus ben ik me weer aan het verjongen, ik leef dichter bij de meisjes. De situatie hier blijft erg moeilijk, er is weinig werk, de sociale programma s van de regering hebben louter verkiezingsdoeleinden, de presidentskandidaten zijn alle bekende figuren die reeds versleten zijn, of die al in corruptieschandalen waren. De laatste zondag van april hebben we verkiezingen. Wat er nadien zal gebeuren is erg onzeker: opnieuw een versnelde inflatie, plunderingen, volksmanifestaties,? Afwachten maar! Nog veel groetjes, ook aan de hele BRUG-familie en tot schrijfs. Nog een zeer schoon Paasfeest, dat de verrezen Christus ons mag vernieuwen. Correspondente: Kristel Verpoten 17

18 LINA VAN DEN BERGH Mali Adres: Sr. VAN DEN BERGH Lina, Mission Catholique FALADYE, B.P. 298 BAMAKO, République du Mali. Vandaag is het Paasdag! Van harte wens ik jullie een vreugdevolle paastijd toe. En dat we ondanks de harde werkelijkheid van oorlog en onrecht mogen blijven geloven dat vrede begint in het hart van elke mens. Wij hadden een mooie paasviering. Deze nacht werden er 33 volwassenen gedoopt. Na de viering werd ons paasfeest gezegend met een eerste regenbuitje (8 mm.), dit na maanden droogte (van oktober). Het is nu nog zwoeler en warmer. Het mooiste is wel dat tijdens de doopviering een moederke, hoogzwanger, de kerk uitging, in alle haast naar de materniteit, en voor de doopviering gedaans was, lag zij al gelukkig met haar kindje in haar armen. Het moet maar lukken, hé. Nu heb ik eigenlijk nog een vraagje: einde februari heb ik een brief meegegeven naar België met de nodige uitleg of mogelijkheden omtrent de overschrijving van het bedrag dat ik via de Brug zou ontvangen. Hebben jullie dit schrijven toegekregen? Zo ja, is dit dan een goede procedure. Zo niet, geef ik de papieren nog eens mee met Lydia, die begin mei in verlof komt. Ik weet dat de post soms veel tijd nodig heeft. Als ik nog geen antwoordje heb, zal ik hier eerst navraag doen en dan alles nog eens meegeven met Lydia. In de hoop dat jullie ooi mooie paasdagen hadden wens ik jullie de frisheid van mooie lentedagen, en wij proberen de warmte te trotseren Een hartelijke paasgroet! P.S. Zuster Pauline Tainkara wordt projectopvolgster van Lina in Faladyé. Correspondente:Mady Cattoor VINCENT DIERCKX Cambodja Adres: DIERCKX Vincent JS., P.O. Box 880, PHNOM PENH, Cambodja. De bijdrage van de Brug is aangekomen op onze bank op 8 april: het waren $1,295. De bank hier heeft er nog een commissie genomen van $5. Ik heb dus op mijn rekening 1,290 gekregen. Hartelijk dank voor uw vriendelijke hulp. Minder goed nieuws was dat ik uw boekje niet heb kunnen lezen want de attachment was gestuurd op een programma dat we niet hebben op onze computer, 18

19 en we hebben ook geen internet. Ik hoop begin juli naar België te komen met Sopheap en het zusje van Van Nith. Ik hoop maar dat die SARS ziekte zich niet uitbreidt anders zouden we nog kunnen vast zitten. Het voordeel is wel dat de prijzen van de vluchten naar Europa waarschijnlijk zullen dalen wegens een tekort aan passagiers. De datum staat nog niet vast want Sopheap moet nog examens afleggen tot in het begin van juli. Het is hier elke dag zeer warm en ik zal blij zijn wat te kunnen uitblazen in een frissere lucht. Nogmaals hartelijk dank en mijn beste paaswensen voor de hele familie. Correspondente: Gerarda Hoefman MARLEEN VERBEECK Angola 3/05/03 Eindelijk kom ik er toe om u te antwoorden, het is een drukke tijd geweest en ik heb verschillende reizen gemaakt. Ook had ik reeds een gestuurd met de bankgegevens die blijkbaar niet is toegekomen, zoals heel wat s, blijkbaar wegens de slechte telefoonverbindingen. Met ons gaat het goed, wij verhuizen binnenkort naar Huambo, Bert werkt daar al een maand, en ik vertrek eind deze maand, na ik al mijn dossiers heb overgedragen aan anderen. Het zal me varen om onze vertrouwde omgeving achter te laten en weer opnieuw te beginnen in Huambo, onze vrienden willen ons hier niet graag lossen. Gelukkig vond ik reeds een opvolger voor het Lilianefonds, een Nederlandse die zeer gemotiveerd is om de gehandicapte kinderen te helpen. Ik voorzie wel om regelmatig naar Lubango te komen om trainingen te geven en de projecten van Kinderpostzegels en aids-preventie op te volgen. Huambo ligt op 450 km van hier, zeer slechte weg, maar toch te doen op 1 dag, ook zijn er twee vluchten per week. In Huambo heb ik nog geen job, maar wil eerst de lokale organisaties beter leren kennen om te zien wie bekwaam is om projecten te plannen waar ik financiering voor kan vinden. De armoe is daar veel groter dan in Lubango, de stad heeft zeer veel geleden van de oorlog, heel wat gebouwen liggen in puin of zitten vol kogelgaten, de straten zitten vol putten en de bewoners zijn getraumatiseerd maar zeer gemotiveerd om te werken aan de heropbouw. We hebben gelukkig een intact huisje gevonden met een tuin rond, dat met wat herstellingen er best aangenaam zal uitzien, ook is er plek voor kippen en een groentetuin. Huambo is een redelijk grote stad met heel veel bomen en verwilderde parken, die er met wat investering best terug mooi uit zal zien, ze werd vroeger Nova Lisboa genoemd en dong mee om hoofdstad van Angola te worden, tot de oorlog een eind maakte aan deze plannen. De container is goed aangekomen, hij kwam per trein (gratis vervoer) en we hebben hem uitgeladen in het station, en verder per auto en vrachtwagen vervoerd naar het 19

20 magazijn. Alles was intact, de inhoud is zeer welgekomen en zal hier een tweede leven krijgen. De bedden en ander medisch materiaal gaan naar een klein hospitaal van de evangelische kerk, de zetels staan in het kantoor van Ammiga om bezoekers te ontvangen, de schoolbanken komen goed van pas voor de cursussen. Veel spullen zijn al verdeeld of verkocht zodat Ammiga ook inkomsten heeft om te investeren in verbetering van hun werkplaats. Het enige wat niet meer bruikbaar is, is een deel van het medisch materiaal dat niet terug kan gesteriliseerd worden, ziekenhuizen in België zouden beter moeten weten en deze materialen niet naar Afrika sturen. Ammiga is een vereniging van gehandicapten die zich erg inzet voor verbetering van het lot van hun leden, een 800- tal. Zij hebben sedert twee jaar een financiering van de Nederlandse stichting Beter ter Been voor het opzetten en runnen van een kleine herstelwerkplaats voor rolstoelen, fietsen en naaimachines, waar 5 gehandicapten werken, 4 mannen en een jonge vrouw. De werkplaats wordt druk bezocht door alle gehandicapten en ook vele kinderen met hun fietsen die om de haverklap kapot zijn. De rolstoelen zijn voor het grootste deel al in orde gebracht en worden verdeeld onder de gehandicapte kinderen, een deel worden aangepast aan de handicap van elk kind. De container staat reeds op het nieuwe terrein van Ammiga dat ze gekregen hebben van de overheid, hij zal dienen als magazijn. De plannen zijn naar daar te verhuizen, maar eerst moet er een nieuwe werkplaats gebouwd worden en een afsluiting rond het terrein, daarvoor is Ammiga aan het lobbyen bij de Stichting Beter ter Been. In Lubango werd een kindernetwerk opgericht die een grote actie voorbereiden om gehandicapte kinderen te helpen, daarvoor wordt in het huis van de blindenorganisatie een consultatieruimte ingericht met materiaal uit de container, waar de Canadese dokters de kinderen zullen onderzoeken. Dan wordt er gekeken wat voor elk kind kan gedaan worden, operatie, beugels, massage, een rolstoel, scholing, gehoorapparaat waarvoor geld van het Lilianefonds kan aangewend worden. Verder zullen de leden van het netwerk de ouders voorlichten hoe omgaan met hun gehandicapte kinderen, hoe stimuleren om te studeren en zo te integreren in de maatschappij. Daarvoor zullen ook programma s worden gemaakt via radio en televisie. Verschillende van deze organisaties hebben financiering gekregen van de Stichting Kinderpostzegels, en andere Nederlandse organisaties. Ook Handicap Internationaal doet mee, daar werken twee Belgen. Ik ben zeer blij met dit initiatief en hoop dat het inderdaad resultaat zal hebben, en dat de vrijwilligers enthousiast blijven werken. Met het geld van de brug werden heel wat blinden en slechtzienden geholpen om te kunnen studeren, om werk te vinden of een klein handeltje te beginnen zodat ze kunnen stoppen met bedelen. 6 blinden zitten nu in de middelbare school, de anderen in de lagere school. 20 kinderen leren muziek, waarvan twee begaafd zijn en een CD willen lanceren met hun liedjes. In Angola is de vrede veelbelovend, niemand denkt nog aan oorlog. Het grootste deel ven de ex Unita soldaten en hun families zijn naar hun vroegere gebieden teruggekeerd 20

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s Roma een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor onder de Roma s De laatste drie jaar hebben we in Huize Triest Gemeenschapshuis Tabor een dertigtal Roma-families te gast gehad. Deze mensen

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1

www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1 www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1 In dit nummer Bericht uit het bestuur.... 3 Nieuwe ETF Projecten 4 Nieuwe vrijwilliger: Mieke Bouwens 4 Hoe verloopt het DREAMS

Nadere informatie

Vrijdag en zaterdag 6 en 7 augustus

Vrijdag en zaterdag 6 en 7 augustus Vrijdag en zaterdag 6 en 7 augustus Vanmorgen stappen we om 6 uur in de auto en gaan met Zamira richting Kosovo. Het is een rit van ongeveer 6 uur. Ik kan mij nog herinneren dat tijdens de oorlog in Kosovo

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

Omdat hij van hen hield

Omdat hij van hen hield Dankbaar aandenken aan broeder Cyriel, broeder van de Christelijke Scholen. Hij zag het levenslicht als Jules Omdat hij van hen hield Wieme in Huise-Lozer op 24 augustus 1922, werd ingekleed te Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen.

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen. 1 weekje Nog maar 1 week. Nu wordt het serieus. Gister hebben we de auto "proef-gepakt". Alle spullen die we nu niet meer nodig hebben hier zijn al in de auto gebleven. We hebben gemerkt dat we erg veel

Nadere informatie

Leven alsof elke dag tien jaar waard is

Leven alsof elke dag tien jaar waard is Leven Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 ISSN 1374-1594 Driemaandelijks patiëntenmagazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker nr. 24 oktober november december 2004 VBO-boegbeeld Tony Vandeputte Leven alsof elke

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Reisverhaal winter 2014.

Reisverhaal winter 2014. Reisverhaal winter 2014. INTRO Roemenië staat al jaren bekend als een van de armste landen van Europa. Enkele recente cijfers volgens eurostat newsrelease van 5 december 2013 bevestigen dit beeld. In Roemenië

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie