Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut. Wat is jouw basis?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut. Wat is jouw basis?"

Transcriptie

1 Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut Wat is jouw basis? Marie-Louise (M.G.) van Craaikamp van der Laan, H08 HJBC, mei 2012 Begeleiding door Joke Crone Ravestein

2 2/75 Voorwoord

3 Voorwoord Deze scriptie is mijn manier om energetisch uit de kast te komen. Zo voelt het! Toen ik begon aan mijn studie voor energetisch therapeut, had ik geen idee waar het allemaal over zou gaan en wat ik kon verwachten. Gaande de rit heb ik leren ervaren waar het allemaal over gaat en heb ik het onder woorden leren brengen. Toen kwam als afsluiting deze scriptie. Met als deadline voor het concept van 1 april 2012, kwam het bij mij echter niet Gesteund door mijn begeleidster Joke Crone kon ik voelen en inzien dat mijn angst om deze scriptie te schrijven niet van dit leven is. Daarna ging het in sneltreinvaart. Ik heb voldoende te vertellen en nog veel meer te leren. Vandaar ook dat ik je van harte uitnodig om mij te bevragen en met mij in discussie te gaan over mijn scriptie. Dat scherpt mij, helpt mij dit thema verder te ontwikkelen & uit te diepen en leert me ook jou te zien. Ik dank Fred voor zijn liefde en geduld in de afgelopen jaren. Ik dank Merlijn dat ik door en voor hem nog meer liefde heb leren ervaren. Ik dank mijn ouders en zus voor de basis die ze mij meegegeven hebben. Ik dank Joke voor haar geloof in mij en de kracht van het onderwerp. Ik dank Anton voor de uitdagende speldenprikken. Verder dank ik een ieder die bewust of onbewust en expliciet of impliciet een bijdrage geleverd heeft. Ten slotte dank ik hen, die ik nog maar het kortste bewust ken: mijn gidsen. Ik zie uit naar onze ontmoeting! Marie-Louise van Craaikamp van der Laan 25 april 2012 Wat is jouw basis? 3/75

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inhoudsopgave... 4 Samenvatting... 7 Inleiding De bekende basis: Theoretisch kader Inleiding Hogere frequenties Inleiding Natuurkunde Dimensies Typologie van energieën Yogafilosofie in de vorm van yogasutra s Inleiding Het evolutie- en involutieproces De acht treden van Yoga Universele wetten voor spirituele groei Inleiding De uitgangspunten van de universele wetten De universele wetten Soul Body Fusion Inleiding Theoretisch kader Methode Ervaringen met Soul Body Fusion Verdieping in de basis: Onderzoeken Inleiding Literatuuronderzoek Inleiding Hogere frequenties in de boekenlijst van het vak praktijk paranormale geneeswijzen Conclusies Kwantitatief onderzoek naar wereldbeeld, hogere frequenties en technieken Inleiding Populatie Wereld- en mensbeeld Hogere frequenties Technieken voor de paranormaal therapeut Technieken voor de cliënten Conclusies /75 Inhoudsopgave

5 3 De ideale basis: mijn visie Inleiding Wereld- en mensbeeld Soul Body Fusion Basistechnieken Bewust ademhalen Seurias centrerings- en grondingsoefening Verbindingsmeditatie van de 17 chakra s Soul Body Fusion Loving what is Geweldloze communicatie Minder TV-kijken Frequentie verhogende muziek luisteren Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Micro-niveau Meso-niveau Macro-niveau Aanbevelingen Micro-niveau Meso-niveau Macro-niveau Nawoord Literatuurlijst Bijlage 1: Literatuuronderzoek jaar van oorspronkelijke uitgifte Bijlage 2: Vragenlijst kwalitatief onderzoek Bijlage 3: Uitwerking enquêtegegevens Populatie Wereld- en mensbeeld Hogere frequenties Technieken Voor de therapeut zelf Voor de cliënten Overeenkomst toepassingen therapeuten en cliënten Opmerkingen Verschillen tussen respondenten die zich zeer bewust of juist minder/niet bewust van hun wereldbeeld zijn Wat is jouw basis? 5/75

6 6/75 Inhoudsopgave

7 Samenvatting Hogere frequenties spelen in ieder leven bewust of onbewust een rol. Hogere frequenties zijn frequenties hoger dan die van ons fysieke bestaan en die ons in contact brengen met het goddelijke. De hoogste frequentie staat ook wel bekend als de zevende hemel. In je persoonlijke en spirituele ontwikkeling helpt het om gebruik te maken van deze hogere frequenties. Het ondersteunt om zo snel mogelijk op je levenspad te komen en dit zo goed mogelijk te gaan. Een onbekende, zeer gemakkelijk te leren en efficiënte manier om je fysieke lijf zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de hogere frequentie van je ziel is Soul Body Fusion. Ik nodig je uit om het zelf te ondergaan en te geven. Je hebt er geen enkele voorkennis of geloof voor nodig. Wat ook ondersteunt in je persoonlijke en spirituele ontwikkeling is jouw individuele zoektocht naar jouw waarheid. Het ontwikkelen van een expliciet mens- en wereldbeeld helpt je daarbij en maakt het mogelijk om er dagelijks naar te leven. In deze scriptie beschrijf ik twee van deze mens- en wereldbeelden te weten de yogasutra s van Patanjali en de Universele wetten voor spirituele groei. Je kunt deze als uitgangspunten nemen voor jouw zoektocht. Een ander mogelijk uitgangspunt is het literatuuronderzoek van deze scriptie waar je van de literatuur voor het vak praktijk paranormale geneeswijzen de samenvatting en de verwijzing naar hogere frequenties terugvindt. Hogere frequenties zijn juist die frequenties waarmee alle paranormaal therapeuten contact maken in hun behandelingen. De naam en vorm van de bronnen is divers even als de toepassing ervan door therapeuten. Denk daarbij aan de Bron, God, Maria, Jezus, Boeddha, Liefde, gidsen en de ziel. Door gebruik van deze bronnen is de paranormaal therapeut in staat om de energieën in en om het lichaam, de chakra s, de auralagen en de andere onderdelen van het menselijke energiesysteem te beïnvloeden en zo gezondheid en (mentaal) evenwicht te bewerkstelligen. Er is voor mij echter nog een ander aspect dat bij een goede basis hoort. Dat zijn de diverse technieken die je als mens en als therapeut helpen om in het hier en nu te zijn en je groeiproces te faciliteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meditaties, gronding, ademhaling, affirmaties en geweldloze communicatie. Alle therapeuten geven aan gebruik te maken van zulke technieken. Het is opvallend dat therapeuten die zich expliciet bewust zijn van hun wereldbeeld, een breder scala aan technieken zelf toepassen en ook specifieker inzetten voor de individuele cliënten. Ik nodig je uit om kennis te nemen van basistechnieken die collega s in het onderzoek noemen. Daarnaast heb ik de basistechnieken die ikzelf gebruik ter inspiratie uitgewerkt. Ik daag je uit om actief op zoek te gaan naar diverse technieken, ze uit te proberen en díe eruit te pikken die voor jou en/of je cliënten van meerwaarde zijn. Door op deze manieren aan jezelf te werken, word je steeds meer wie je altijd al Bent. Van daaruit kun je anderen helpen zichzelf te (her)ontdekken en draag je jouw unieke steentje bij aan het grote kosmische plan en de overgang naar de vijfde dimensie. Wat is jouw basis? 7/75

8 Inleiding Deze scriptie schrijf ik in het kader van mijn afstuderen aan het Johan Borgmancollege, de opleiding voor paranormaal therapeuten. Het grote thema in mijn scriptie is hogere frequenties. Als mens en ziel moet ik er iets mee en daarom heb ik het onderwerp van mijn scriptie gemaakt. Het onderwerp is veel te groot om in een afstudeerscriptie te passen, dus heb ik het onderwerp gaande de rit goed afgebakend en ingekaderd. De aanleiding voor deze scriptie is een tweetal Soul Body Fusions die ik in augustus 2011 ondergaan heb. Werkend met hogere frequenties is een betere afstemming tussen mijn fysiekeen ziele frequentie bewerkstelligd. Het effect ervan is dat ik beter mijn zielepad kan bewandelen. De eenvoud en de kracht ervan hebben me geraakt en zo ben ik aan het spitten gegaan. Tegen Joke Crone, mijn scriptiebegeleidster, uitte ik mijn verbazing dat er in onze verplichte literatuurlijst geen boeken over dit onderwerp zitten, waarop ze mij meteen verwees naar het boek Het licht zal je bevrijden. Het boek staat al jaren in mijn kast en nu begrijp ik dat ik het nog niet eerder aangeraakt heb. Ook het deel van Tolles De nieuwe aarde dat over invloed van frequenties gaat, heb ik als enige stuk eruit niet gelezen. Ik was er gewoonweg nog niet aan toe. Nu ben ik dat wel en loop ik tegen een nieuwe uitdaging aan: ik heb geen kapstok om deze nieuwe kennis aan op te hangen. Andere boeken, al dan niet uit de literatuurlijst, heb ik als romannetjes gelezen. Wat er stond, kon ik ophangen aan kennis en ervaring die ik al had. Het was vaak een variatie in nieuwe woorden en beelden, op hetzelfde thema. Dit boek over de universele wetten, raakt bij mij echter veel dieper. Het linkt aan een veel ouder weten, dat ik wel heb, maar nog niet in mijn woorden en daden beschikbaar heb. Dit heeft tot gevolg dat ik het boek Het licht zal je bevrijden met een paar bladzijden per keer heb gelezen om er vervolgens een paar dagen lang op te kauwen om het enigszins te kunnen verteren. De inhoud is zo logisch op zielsniveau en o zo moeilijk om op aardniveau in woorden op papier te krijgen en in het dagelijks leven in daden om te zetten. Het heeft lang geduurd voordat ik duidelijk had wat de meerwaarde is die ik collega therapeuten in deze scriptie mee wil geven. Er komt voor mijzelf in ieder geval het een en ander samen. De universele wetten zeggen in andere woorden wat ik het afgelopen decennium in de yogafilosofie heb geleerd en heb leren leven. Vandaar ook een paragraaf over de yogafilosofie om die parallel zichtbaar te maken. Ik geloof ook dat de kern van elke religie hierop neer komt. Ik wil dus in een tijd van ontkerkelijking de universele wetten als levensleidraad aan therapeuten en via hen aan cliënten meegeven. Het is namelijk een boodschap van hoop, liefde en overvloed. In de concretisering van deze scriptie, heb ik het idee opgevat om de verplichte boekenlijst door te spitten op zoek naar informatie over hogere frequenties. Dat ik het in deze romannetjes niet gelezen heb, zegt natuurlijk niet dat het er niet instaat. Mijn bevindingen heb ik meteen voor mijn collega therapeuten op een rijtje gezet. Door dit literatuuronderzoek is me duidelijk geworden dat er nog een tweede basis is waarop ik als mens en paranormaal therapeut steun en dat zijn de praktische, alledaagse (be)oefeningen om bij mezelf te komen en te blijven. Dat is ook de reden dat ik naast het wereldbeeld in deze scriptie ook praktische handvaten wil bieden om deze wetten toe te passen in het dagelijks leven. Een aantal neem ik 1 op 1 over uit het boek Het licht zal je bevrijden. Ik vul het aan met hele praktische handvatten als: ademhaling, gronding, meditatie, het wegblijven bij TV/telefoons en Soul Body Fusion. 8/75 Inleiding

9 Al met al wil ik dus aan collega therapeuten meegeven dat een goede en solide basis nodig is om het vak als paranormaal therapeut uit te kunnen oefenen en cliënten houvast te bieden in het bewustzijnstraject dat ze gaan. Vanuit en op deze basis vindt dan de concrete therapeutische behandeling plaats. Het is wat mij betreft het kader waarbinnen je als therapeut zo zuiver mogelijk wordt en je werk zo goed mogelijk kunt doen. Het is in breder verband een levenshouding voor elk individu om in het leven te staan en aan de eigen bijdrage op aarde te werken. Thema s als 2012, resonantie en de vijfde dimensie komen zijdelings aan bod en vormen geen kern van deze scriptie. Mijn onderzoek gaat erover in hoeverre therapeuten aan de ene kant bewust gebruik maken van hogere frequenties en aan de andere kant gebruik maken van de praktische dagelijkse (be)oefeningen voor hun eigen proces en dat van cliënten. De vraagstelling bij deze scriptie is dan ook vierledig: 1) In hoeverre zijn paranormaal therapeuten (in opleiding) zich bewust van hun mens- en wereldbeeld en hoe werkt dit door in hun praktijk? 2) Wat is de meerwaarde voor de persoon van de paranormaal therapeut en zijn/haar behandelingen als de paranormaal therapeut zich bewust is van zijn/haar mens- en wereldbeeld? 3) In hoeverre maken paranormaal therapeuten gebruik van hogere frequenties in hun leven en werk? 4) Welke technieken passen paranormaal therapeuten en op zichzelf en bij cliënten toe ten behoeve van een goede levensbasis? Samenvattend zijn mijn doelstellingen: 1) Paranormaal therapeuten prikkelen om het eigen mens- en wereldbeeld expliciet te maken als hulpmiddel in hun eigen persoonlijke en spirituele ontwikkeling. 2) Aan paranormaal therapeuten en via hen aan hun cliënten meegeven dat elk bewustzijnstraject een individueel proces is naar de eigen innerlijke waarheid. 3) Paranormaal therapeuten informeren dat het afstemmen op en gebruiken van hogere frequenties de persoonlijke en spirituele ontwikkeling versnelt. 4) Aan paranormaal therapeuten en via hen aan hun cliënten meegeven dat praktische (be)oefeningen een goede basis zijn om het individuele bewustzijnstraject te gaan. Voor mijn onderzoek onder collega s kies ik ervoor om de studenten in opleiding te bevragen, mijn oud klasgenootjes die vorig jaar afgestudeerd zijn en een aantal therapeuten waarmee ik in het kader van mijn opleiding contact mee heb gehad. Lieve groet en veel inspiratie gewenst! ML Wat is jouw basis? 9/75

10 1 De bekende basis: Theoretisch kader Inleiding In dit hoofdstuk schets ik de kaders en benodigde details die horen bij de begrippen die ik gebruik. In de paragraaf Hogere frequenties omschrijf ik wat ik versta onder hogere frequenties. In de paragraaf Universele wetten voor spirituele groei beschrijf ik een universeel wereld- en mensbeeld dat in moderne woorden een eeuwen oude zienswijze weergeeft. Een ander mens- en wereldbeeld beschrijf ik in de paragraaf van de Yogafilosofie in de vorm van yogasutra s'. Dit hoofdstuk sluit ik af door in de laatste paragraaf de theorie van Soul Body Fusion in mijn eigen woorden weer te geven. Soul Body Fusion gebruikt de hogere frequenties van de ziel om hier op aarde het eigen levenspad zo goed mogelijk te kunnen gaan. Daarmee geeft het een eigen mensbeeld en ondersteunt het het individu om het eigen wereldbeeld duidelijk te maken. Aan het einde van dit hoofdstuk is daarmee duidelijk wat in versta onder hogere frequenties, welke twee wereldbeelden mij aanspreken en hoe de techniek van Soul Body Fusion toegepast wordt. 1.1 Hogere frequenties Inleiding Er zijn meerdere manieren om naar energieën en frequenties te kijken: vanuit de Natuurkunde en vanuit de Dimensies. Dat deze beide manieren elkaar niet bijten, licht ik in de laatste subparagraaf Typologie van energieën toe Natuurkunde Frequentie is een begrip dat alom bekend is uit de natuurkunde. De frequentie geeft aan hoeveel trillingen er in één seconde plaatsvinden. Energie met een frequentiebereik tussen en Hz nemen mensen waar als de kleuren van de regenboog en loopt van de kleur violet naar rood. Normaliter wordt deze frequentie via de lichtsnelheid omgerekend in de golflengte die zich tussen de 380 en 800 nm bevindt. Spectrum van zichtbaar licht met golflengte van 380 tot 800 nanometer. Energiefrequenties met een bereik van 20 tot Hz nemen mensen waar als geluid. Ook planeten en sterren hebben een natuurwetenschappelijke frequentie Dimensies Verrezen Meesters 1 geven aan dat Bewustzijn het fundament is van alles wat bestaat. De redenatie is dat God denken/gedachte is en dat uit denken/gedachte het Licht voortkomt. Uit Lichtenergie is geluidsenergie voortgekomen van waaruit alle dingen worden gemanifesteerd. Zo komt het dat ieder object of het nu vast, vloeibaar of gasvorming is, zijn eigen unieke code, een trillingsfrequentie heeft. Onder alles wordt naast het fysieke ook het mentale, emotionele en spirituele verstaan. De aarde bevindt zich in de derde dimensie met de bijhorende trillingen en trillingsfrequenties en is bezig met een transformatie naar het Nieuwe Tijdperk dat zich kenmerkt door de frequenties en trillingen van de vijfde dimensie. 1 Het licht zal je bevrijden p 31 10/75 De bekende basis: Theoretisch kader

11 De derde dimensie is de dimensie van tijd en ruimte. Een belangrijk kenmerk is de invloed van het lagere Zelf in de vorm van het ego. Onder invloed van het ego is er sprake van polariteit en dualiteit. Het lessenpakket van de derde dimensie is die van liefde en Licht. Om te groeien in de derde dimensie en deze uiteindelijk te kunnen ontstijgen moet de les geleerd worden om onvoorwaardelijk lief te hebben door middel van de lessen van het Licht 2. De vijfde dimensie kenmerkt zich door hogere trillingsfrequenties die de snelheid en frequentie van het Licht naderen. De sleutel voor toegang tot deze vijfde dimensie ligt in het hart. In deze vijfde dimensie zijn het hart en het hoofd gezuiverd en op elkaar afgestemd om te waarborgen dat Gods wil plaats vindt en niet de wil van het ego. De overgang van de derde naar de vijfde dimensie vraagt om een transformatie van bewustzijn en gaat gepaard met een transformatie van de fysieke, mentale en emotionele lichamen. Van dualiteit is geen sprake meer want de Eenheid overheerst in de vijfde dimensie. Voor de volledigheid en zonder in details te treden, zet ik hieronder de kernwoorden van de zeven bekende dimensies op een rij. Dimensie Frequentiebereik Kenmerken eerste 1-7 het minerale rijk, laagste bekende vorm van trilling in ons bestaan, bewustzijn in het atoom, wetten van aantrekkings- & zwaartekracht & chemische eigenschappen tweede 8-14 het plantenrijk, licht nodig om in leven te blijven, leven en voortplanting door de perfecte patronen in de natuur te volgen derde het dierenrijk waarvan mensen deel uitmaken, complex bewustzijn met grote variatie van zeer eenvoudig tot complex in de vorm van de mensheid, lengte x breedte x diepte, dichtheid van de materie, dualiteit, illusie/gestolde gedachte, lessen van liefde en Licht vierde het astrale vlak, verblijfplaats van een aantal zielen zonder lichaam in transformatie naar hogere lagen van bestaan, doorgang tussen de fysieke wereld en de hogere werelden van de Celestijnse Wezens, lengte x breedte x diepte x tijd, les van het leren vergeven vijfde de dimensie van het denken en gedachtenmanifestatie, breder kleur- en geluidsspectrum, het hart regeert afgestemd op het denken van het Hogere Zelf, spirituele evolutie, versmelting van het fysieke lichaam met de energielichamen, huidige fysieke vorm blijft en de verfijning zit in de transformatie naar een hogere vorm van God-bewustzijn, les van Eenheid zesde een hogere etherische wereld, nieuw kleuren en geluidsgolven worden geïntegreerd, codes en sleutels voor hogere vormen van schepping, doorgang naar de zevende dimensie zevende de zevende hemel, thuisbasis van de meeste engelen, hoogste straal van spirituele intelligentie, pure liefde & universele wijsheid & universele wetten 2 Zie Universele wetten voor spirituele groei 3 Uit Het licht zal je bevrijden, geen eenheid aangegeven Wat is jouw basis? 11/75

12 1.1.3 Typologie van energieën De natuurkundige en de spirituele zienswijzen kunnen oppervlakkig gezien elkaar bijten en/of tegenspreken. Aan de hand van onderstaande verdeling wil ik laten zien dat het elkaar juist aanvult en afhangt van het paradigma waarmee je naar het onderwerp kijkt. Voor mij hoort de natuurwetenschappelijke kijk en benadering bij de bril van de ratio. Het is met het verstand te begrijpen, is meetbaar met fysieke instrumenten en zintuigen en geeft informatie over juiste kennis. De spirituele benadering hoort voor mij bij de bril van de mythos. Het is niet te bedenken en alleen in mijn hart weet ik dat het waar is. Het gaat over heilige kennis op een diep niveau van weten, waar geen fysiek instrument aan te pas kan komen. Door van bril te kunnen wisselen, kunnen beide gelijktijdig waar zijn. Door vast te houden aan slechts één bril, zal een (groot) deel van deze scriptie aan de lezer voorbij gaan, wat ook goed is. 1.2 Yogafilosofie in de vorm van yogasutra s Inleiding In het voorjaar van 2002 ben ik gestart met de bestudering van de Yogasutra s van Patanjali. Eens per maand bestudeer ik nog steeds in kleine kring en onder leiding van een docent die zelf les gehad heeft van guru Swami Sananda Saraswati, de Yogasutra s met commentaar van deze guru. Door deze lessen heb ik voor het eerst een mens- en wereldbeeld leren kennen dat mij aanspreekt. Door de kennis uit de yogasutra s direct toe te passen op mijzelf en mijn leven, kreeg ik voor het eerst een samenhangend beeld en daarmee grip op mijn situatie. Ik merk dat het mij ook ondersteunt om als paranormaal therapeut het gesprek aan te gaan met cliënten en over zingeving in brede zin te praten. Hoewel het achtvoudige pad van yoga ooit bedoeld was voor (aspirant) studenten, blijkt het ook zeer bruikbaar en zinvol voor spiritual householders. Het traject kenmerkt zich door onthouding en soberheid. Hieronder geef ik in mijn eigen woorden weer wat ik als mens- en wereldbeeld heb meegekregen uit de lessen in de yogasutra s. 12/75 De bekende basis: Theoretisch kader

13 1.2.1 Het evolutie- en involutieproces In den beginnen was er Eenheid. Uit de eenheid kwam het geluid Ohm voort en daaruit weer ruimte waarna lucht, vuur, water en aarde voortkwamen en de materie werd opgebouwd. In de menselijke materie ontstaan achtereenvolgens het Zelf, de Intelligentie, de Citta, de Ikheid, het denken, het ego en de zintuigen. Elk mens heeft een citta, de zogenaamde vruchtbodem van handeling. In de citta liggen impressies van vorige levens en dit leven opgeslagen, ook wel afflicties genoemd. Bij de juiste trigger komen deze zaadjes op de vruchtbodem tot bloei en ervaar je als mens frustratie, vervelende situaties, ongeluk en dergelijke. Het aan de oppervlakte komen van deze impressies is een mogelijkheid om van jezelf te leren en zo te groeien. Het gaat als volgt in z n werk. Op het aardse niveau van het bestaan bedient het ego zich van het denken, de emoties en de zintuigen om te kunnen handelen. De mens ervaart pijn, ellende, vreugde en verlies op het moment dat het ego zich identificeert met wat er is of juist niet is. Hiermee ontstaan gehechtheid en aversie wat weer de basis wordt van goede en slechte handelingen en angst. Onwetendheid is de broedplaats van dit alles en kent vier hoofdvormen. De eerste is het zien van het eeuwige in het vergankelijke. De identificatie die in dit kader het meest belemmert is dan ook die met het lichaam. Zolang de mens denkt dat hij het lichaam is en niet inziet dat hij echt Goddelijk is, ontstaat er keer op keer lijden. De tweede vorm van onwetendheid is die van onzuiverheid. Onzuiverheid van het lichaam, onzuiverheid met betrekking tot oneerlijke wijze van verdiende rijkdom en onzuiverheid in denken. De derde vorm is die van ongelukkigheid omdat je buiten jezelf zoekt en niet in jezelf. De vierde vorm is die van onbezieldheid. Bij dit alles zijn er drie krachten werkzaam: radjas, tamas en satva. De tamas is de versluierende kracht die zorgt voor inertie en negativiteit. De radjas is de kracht van de beweging, de hitte en de overactiviteit. De satva is de kracht van zuiverheid en evenwicht. Om uit de tamas te komen is er de beweging van de radjas nodig. Vanuit de radjas kan de satva bereikt worden. Het komt er op neer dat alleen wat in ons is naar buiten kan komen. Wat dat betreft heb je als mens alles te genieten: zowel de dingen die je als negatief als die je als positief ervaart. Alles wat de mens overkomt, denkt en doet, zegt namelijk alleen iets over de persoon zelf. De weg terug naar de oorsprong weg uit de misère, de versluiering en de onwetendheid wordt beschreven in de acht treden van yoga. Als de citta in het proces zuiver wordt, dan werkt de goddelijke Intelligentie zuiver in de mens door, zonder enkele vorm van eigenbelang en volledig uit liefde. De intelligentie gebruikt dan het eveneens gezuiverde ego om te kunnen acteren in de fysieke wereld zonder zich ermee op enigerlei wijze te identificeren. Het is een bewezen route die je zelf aan den lijve kan en mag ondervinden. De aspirant yogi kiest bewust om dit achtvoudige pad tot en met verlichting te gaan en kiest de guru die bij hem past. Deze stappen zijn echter ook zeer bruikbaar als handvat voor gewone stervelingen/spiritual householder om een beter mens en meer zichzelf te worden en de wereld om zich heen te begrijpen en te duiden. Wat mij er zo in aanspreekt, is dat de mens geen slachtoffer is. Het goddelijke geeft/spiegelt je wat je nodig hebt om te groeien en je potentieel te bereiken. Wat dat betreft werkt God daadwerkelijk door mensen. Dat is niet altijd fijn in de zin dat je dat voor jezelf met je ego/denken zo bedacht hebt, maar je hebt altijd zelf de keuze hoe je erop reageert. Alleen in de totale versluiering/ontwetend en de verlichte staat is de mens gelukzalig. In het lange traject ertussen is het hard werken en een kwestie van veel discipline. Het leerlingschap van het leven levert echter veel inzichten, groei en mooie ervaringen op die het de moeite waard maken om door te blijven gaan. Wat je hebt aan ervaringen, gevoelens, spullen, mensen om je heen en dergelijke raak je kwijt. Wat je bent, is en blijft altijd. Beter dan worden wie je al Bent is er niet! Wat is jouw basis? 13/75

14 De acht treden van yoga staan in de volgende subparagraaf bondig beschreven De acht treden van Yoga 1) Yama zelfbedwang/beteugelingen/beheersingen => introspectie van zintuigen & denken waardoor de kracht en het vermogen van het denken toe neemt om de verlangens te kunnen beheersen a) ahimsa (niet-kwesten en niet doden, zelfs niet in gedachten) b) satya (de waarheid spreken) c) asteya (niet-stelen en niet ophopen rijkdom voor eigen genoegden, ook niet meer bezitten dan je nodig hebt) d) bramacarya (celibaat, zelfs in gedachten) e) aparigraha (het niet ontvangen van giften van anderen, wat ook geldt voor de intentie van de gever) 2) Niyama geloften =>Yama s en niyama s samen dienen ervoor om te helpen het denken bestendig en kalm te blijven en om de invloed van tamas en radjas te reduceren -> passies en emoties onder controle brengen a) sauca (zuiverheid, schoonheid aan binnen- en buitenkant van het lichaam) b) santosa (tevredenheid, tevreden zijn met wat men krijgt in overeenstemming met de eigen verdiensten) c) tapas (beoefeningen, houdingen, eten en drinken, vrede van geest bewaren etcetera) d) svadhyaya (lezen van geschriften over het verschil tussen Zelf en niet-zelf) e) isvara pranidhana (volledige overgave aan God) 3) Asana lotus houding => gezond en sterk lichaam met het juiste gewicht om enkele uren te kunnen mediteren 4) Pranayama beheersing van de adem => het voorkomen van de in- en uitademing terwijl men in de lotushouding zit, zodat verdergaande concentratie beoefend kan worden 5) Pratyahara beheersing van de zintuigen =>dit wordt bereikt door het voorgaande, het is geen eigen proces maar het gevolg van het voorgaande, het is de staat waar de zintuigen in hun eigen plaats rusten, er is geen contact meer met uiterlijke objecten, let op: als denken weer start worden ook de zintuigen weer actief. Pranayama en Pratyahara samen zorgen dus voor de beheersing over het denken en de zintuigen te verkrijgen wat voorwaarde is voor concentratie en introspectie 6) Dharana Concentratie op een bepaalde ruimte of object 7) Dhyana Contemplatie => ononderbroken concentratie, ononderbroken spontane stroom van kennis van het object van concentratie, maar er zijn er nog steeds 3: object, beschouwer en contemplatie/concentratie 8) Samadi Culminatie => beschouwer en object worden één waarbij concentratie op het Zelf/Isvara plaatsvindt 1.3 Universele wetten voor spirituele groei Inleiding In deze paragrafen beschrijf ik in eigen woorden de Universele wetten zoals ik deze begrepen heb uit het boek Het licht zal je bevrijden. In dit boek is kennis die door Verrezen Meesters is doorgeven opgeschreven. Ik begin met de uitgangspunten en de conclusies die daaruit te trekken zijn. Daarna volgen de 12 Universele wetten met daarbij een toelichting. Het uitgangspunt bij dit wereldbeeld is voluit leven en overvloed, waardoor het haaks staat op de zienswijze uit de yogasutra s waar beteugelingen en soberheid voorop staan. 14/75 De bekende basis: Theoretisch kader

15 1.3.1 De uitgangspunten van de universele wetten Het fundament van de universele wetten is energie. Het uitgangspunt is dat alles energie is. Energie heeft de volgende eigenschappen: energie draait in kringen rond energie is nooit in ruste energie kan getransformeerd worden energie kan niet gecreëerd of vernietigd worden hogere trillingen verteren en transformeren lagere trillingen ieder mens is de som van vier vormen van energie: o gedachten (visies) o gevoelens (emoties) o woorden (decreten) en o daden (zaken) De volgende conclusies zijn hieruit te trekken: Wat je zaait zul je oogsten. Mensen zijn van nature allemaal gelijk. Elk mens creëert zijn eigen werkelijkheid. Er bestaat niet zoiets als een vruchteloze gedachte. De enige werkelijkheid ligt in ieder moment zelf. Liefde overwint alles. Uit Licht wordt alles geschapen. Zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven. Toeval bestaat niet De universele wetten 1) Wet van de Goddelijke eenheid Alles in het universum is verbonden met een krachtveld van Eenheid, een veld van bewustzijn. Dit is een veld van gedachte-energie en wordt vaak het Gouden Vloeibare Licht, prana, ch i, levensenergie, God of God-kracht genoemd. Aangezien de mens in dit veld bestaat, zijn menselijke gedachten, gevoelens, woorden en daden krachtige energievormen. De sleutel tot het verkrijgen van toegang tot deze gedachte-energie en daarmee spiritueel te kunnen groeien is om onder alle omstandigheden kalm, in balans en in vrede te verblijven. 2) Wet van trilling Alles in het universum is in beweging in de vorm van trillingen die zich langs een continuüm bevinden. De verschillen tussen materie en energie zijn slechts verschillen in trillingsbeweging. Energie is voortdurend in actie en creëert verschillende effecten. Hogere Wat is jouw basis? 15/75

16 trillingen verteren en veranderen lagere trillingen. Menselijke gedachten, emoties, verlangens en wil geven trillingen af die onszelf en anderen beïnvloeden. Wat met een sterke emotie gewild wordt, zal gecreëerd en dus werkelijkheid worden. Door een hoger bewustzijn te omarmen versnellen mensen hun aura naar een frequentie die dichter bij de snelheid van het Licht komt. Zodra de mens zich naar een hoger trillingsniveau verplaatst, komen lessen en situaties van een lager niveau nooit meer terug. 3) 4) 5) 6) 7) Wet van handeling In de dimensies onder de vijfde dimensie moeten gedachten gepaard gaan met handelen om tot manifestatie te komen. Handelen veronderstelt verandering in gedrag en vereist het vermogen om zinvolle doelen te stellen en te streven naar de manifestatie ervan op basis van discipline en volharding. Alleen zo kunnen de fysieke en spirituele ontwikkelingen aan elkaar gekoppeld worden. Door spiritueel te groeien worden mensen medescheppers met God. Vanaf de vierde dimensie kan gemanifesteerd worden door middel van gedachtekracht en liefde en is handeling niet langer nodig. Wet van overeenstemming De basisgrondstof in het universum is bewustzijn. Het stoffelijke komt daarmee voort uit het onstoffelijke. Alle lagen van het universum bestaan gelijktijdig en binnen deze synchroniciteit is alles in beweging. De drie lagen van bestaan zijn de fysieke, de mentale en de spirituele laag. De overeenstemming zit erin dat in deze lagen als het zichtbare en onzichtbare in harmonie en overeenstemming is met het Al. Mensen zijn op Aarde geplaatst om deze overeenstemming te leren kennen en medeschepper te worden met dit krachtveld. Wet van oorzaak en gevolg Elk gevolg heeft een oorzaak en elke oorzaak heeft een gevolg en dus bestaat toeval niet. Daarmee heeft elke mens de keuze en verantwoordelijkheid om de eigen werkelijkheid te scheppen, want iedere actie levert een reactie op. Gebeurtenissen in een mensenleven zijn te identificeren als gevolg van huidig gedrag, karma uit het verleden of inwijdingsproeven voor spirituele groei. Door zichzelf de gedachten en emoties toe te eigenen en van zichzelf te gaan houden start de weg van spirituele groei. De controle over het eigen leven wordt verworven door een sterke wil, gevoel van richting en te allen tijde gecentreerd, kalm en vredig te blijven. Wet van compensatie Deze wet is een specificatie van de wet van oorzaak en gevolg met betrekking tot materiële en spirituele opbrengsten. De reden dat mensen de overvloed die in het universum is, niet ervaren is de (on)bewuste overtuiging van schaarste. Het universum is echter een domein van overvloed. Door te geven vanuit de juiste gedachten, emoties, daden en woorden kan de mens meer uit het leven halen. Het universum geeft namelijk terug op manieren die tienmaal de waarde van het eigen geschenk hebben. Dit wordt de wet van het Tienvoudige rendement genoemd. Voorwaarde is dat men eerst van zichzelf houdt en aan zichzelf geeft, net zoals men in staat moet zijn om aan anderen te geven. Wet van aantrekking Deze wet van aantrekking vult de wet van Trilling aan in de zin dat mensen dingen, gebeurtenissen en andere mensen in hun leven creëren of aantrekken. De wet dient om zielen op het spirituele pad te frustreren omdat het voorspiegelt wat er in hun binnenste verborgen is. Innerlijke gedachten en emoties bepalen het niveau van de eigen trilling en dus ook de trilling van de mensen en dingen die we aantrekken. Door de spiegels die zo 16/75 De bekende basis: Theoretisch kader

17 ontstaan, is het mogelijk om het mentale en emotionele lichaam meester te worden en spiritueel te groeien. Meesterschap leidt tot het mee creëren van de vijfde dimensie op aarde. 8) 9) 10) 11) 12) Wet van permanente transmutatie van energie Mensen zijn verantwoordelijk voor de eigen levensomstandigheden en hebben de vrije wil om de aard van het leven en de omgeving te veranderen. De energie van de gedachten, overtuigingen, woorden en daden brengt energie over (transmissie) naar anderen. Mensen leiden deze transmissie van energieën door de intentie en wil. Toepassing van deze wet vindt plaats als er sprake is van vergeving, houden van, appreciatie van uniciteit van een ieder en het aanwenden van hogere frequenties. Hogere frequenties trekken energieën met hogere frequentie aan en overwinnen lagere frequenties. Wet van betrekkelijkheid Deze wet gaat over de manier waarop de mens reageert op wat hem overkomt. Door te realiseren dat gebeurtenissen en situaties mogelijkheden zijn om te groeien op het spirituele pad en het als zodanig op te pakken, kiest de mens zijn eigen reactie. De wet van betrekkelijkheid bevestigt dat alle dingen slechts gekend kunnen worden door hun betrekking tot het denken. Het verstand bepaalt hoe iemand zich voelt, gedraagt en gelooft. Vooral als het verstand te slim wordt en losgekoppeld raakt van het hart, ontstaan de problemen. Alleen in verbondenheid van het hart met de geest van de wetten is de mens in staat om positief te reageren op de proeven en in staat om vooruit te komen op het spirituele pad. Wet van polariteit Deze wet stelt dat alles tweeledig is. Polariteit is het verschil in dimensie of richting en vertegenwoordigt de twee uitersten van één ding. In hoeverre iets als tweeledig ervaren wordt hangt af van hoe zeer de mens beide polen op het continuüm kan waarnemen. Aangezien alles zich op het continuüm bevindt kunnen alle dingen veranderd worden door de energielading op mentaal en emotioneel niveau tussen de twee polariteiten te verschuiven. Door de eigen trillingen te verhogen kan ook het gedrag van anderen veranderd worden. Meesterschap over de wet van polariteit door evenwicht en concentratie leidt tot onthechting van de afleidingen van de materiële wereld. Wet van ritmische beweging De wetten van trilling en polariteit worden uitgebreid met deze wet van ritmische beweging. Alles trilt en beweegt in een bepaald ritme. Veel cycli hebben het ritme in veelvouden van zeven. Deze wet bepaalt dat elk hoogtepunt een dieptepunt heeft. De mens kan deze wet niet leren beheersen en krijgt meesterschap door de eigen mentale en emotionele gesteldheid altijd in de hand te hebben. Negatieve cycli kunnen overwonnen of getransmuteerd worden door gevoed door de wilskracht, de middenweg te bewandelen en dus kalm en gecentreerd te blijven. Wet van geslacht Mannelijke en vrouwelijke energieën komen op ieder vlak voor: fysiek, mentaal en spiritueel. De ontvankelijke, negatieve, vrouwelijke kracht (yin) schept, spint ideeën en weeft draden om het wandkleed van het leven tot een kunstwerk te maken. De positieve, richting gevende, mannelijke kracht (yang) is de grondlegger van ideeën en daden. Schepping verlangt dat de mens mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht brengt, zodat een staat van androgynie de mens met de onderste acht lagen op één lijn brengt met het Hogere Zelf. Wat is jouw basis? 17/75

18 Wat mij in dit alles zo aanspreekt is wederom dat de mens geen slachtoffer is, maar een bewust individu dat met gedachtekrachten in staat is om de eigen werkelijkheid te scheppen en bij te dragen aan het Goddelijke plan voor de Aarde door de eigen potentie aan te boren. De overgang naar de vijfde dimensie rond het jaar 2012 staat hierbij centraal en daarmee de oproep om ook juist nu te kiezen om je pad te gaan en de bijbehorende lessen te leren. Over het missen van de vijfde dimensie-boot heb ik zo mijn twijfels. Uit eigen ervaring merk ik namelijk dat ik de kracht en invloed van hogere frequenties pas ben gaan (in)zien toen ik er rijp voor was. Ik kies er nu wel voor om mezelf verder te sterken in discipline en meesterschap om zo mijn potentieel aan te boren. Het wil er echter (nog?) niet bij mij in dat individuen die na 2012 het Licht zien, niet meer aan kunnen of zullen haken in het grotere plan om de Aarde naar de vijfde dimensie te tillen. 1.4 Soul Body Fusion Inleiding Soul Body Fusion gaat uit van de bezieling van de mens en dat de mens op aarde is om zijn Goddelijke potentieel in te zetten. Het gebruikt een mens- en wereldbeeld dat aansluit op de voorgaande wereldbeelden van de Universele wetten en de yogasutra s. Soul Body Fusion begint bij de voorwaarde dat daartoe de ziel wel optimaal verbonden moet zijn met het fysieke lichaam. Daar dit veelal niet het geval is, is het proces van Soul Body Fusion van essentieel belang om het eigen levenspad te gaan op aarde en is het de ontbrekende schakel in de healing via chakra s en aura s waar al veel over bekend en beschreven is. Ik vind het mijn bijdrage om hier Soul Body Fusion onder de aandacht te brengen en zo collega s ermee bekend te maken. Na het theoretische kader geef ik weer hoe de methode in z n werk gaat om deze paragraaf af te sluiten met enkele sprekende voorbeelden van effecten van Soul Body Fusion Theoretisch kader Om het leven op aarde te kunnen ervaren is het nodig dat de ziel zich verbindt met het lichaam en zo de fysieke werkelijkheid kan ervaren. Er zijn drie stadia van verbinding tussen ziel en lichaam: 1) Een magnetische tijdens de bevruchting maakt de zielskracht een magnetische verbinding met het bevruchte eitje. 2) Een elektrische verbinding in de zevende maand van de zwangerschap vindt de elektrische verbinding plaats die direct invloed heeft op het moleculaire systeem. 3) Een moleculaire versmelting deze uiteindelijke versmelting vindt na de zevende maand van de zwangerschap plaats tot uiterlijk 2 jaar na de geboorte. Door omstandigheden kan het gebeuren dat de verbinding tussen ziel en lichaam vermindert. Bij levende mensen is er altijd een verbinding tussen lichaam en ziel, hoe minimaal ook. Mogelijke omstandigheden zijn: Geboorte trauma Mishandeling Ziekte Fysieke pijn Angst Sterke binding met het ego Emotionele en psychische stoornissen Verslavingen Gebrek aan eigenliefde 18/75 De bekende basis: Theoretisch kader

19 De ziel is het deel van het universele bewustzijn dat een unieke en kenmerkende identiteit heeft als een vingerafdruk. Door de eigen frequentie, patroon en trillingskenmerk is de ziel herkenbaar in de hogere werelden. Het is de ziel die aan het roer staat in het Soul Body Fusion -proces. Alles wat er bij de Soul Body Fusion gebeurt, valt onder de liefdevolle leiding van de individuele ziel. Het is je geboorterecht om God op aarde te zijn en je oneindige potentieel te ontplooien. Er zijn drie fundamentele redenen waarom Soul Body Fusion werkt. 1) Het is natuurlijk je ziel wil op aarde in een lichaam zijn. Dat is de reden van je geboorte. 2) Het maakt gebruik van de magie van intentie het gerichte denken is het krachtigste instrument op aarde. De intentie als het werk van een bewuste keuze, creëert de verbinding, vindt de frequentie van je lichaam, lokaliseert de frequentie van je ziel en tilt beide naar een harmonisch patroon dat leidt tot complexe biologische verandering in je cellen. 3) Het is gebaseerd op het principe van resonantie zowel het fysieke lichaam als de ziel hebben een uniek trillingspatroon en brengen een energetisch resonantieveld teweeg. De intentie om lichaam en geest in harmonie te brengen zorgt ervoor dat de trillingen versmelten en een nieuwe, gecombineerde harmonie ontstaat. In de praktijk wordt de lagere trillingssnelheid van het lichaam gesynchroniseerd met de hogere van de ziel. Lagere trillingen worden immers door de hogere getransformeerd. Soul Body Fusion boort het oneindige potentieel van de mens/ziel aan en heeft daarmee veel meer potentie in zich dan de healing zoals we die kennen. Het onderstaande plaatje geeft dit goed weer. Veranderingen kunnen plaatsvinden op het fysieke, emotionele en spirituele vlak. Soul Body Fusion creëert een blijvende verandering en is het begin van een oneindig, dikwijls niet-lineair groeiproces. Wat is jouw basis? 19/75

20 1.4.2 Methode De methode kun je op jezelf (a), op een ander (b) of op een groep mensen (c) toepassen. De stappen zijn steeds hetzelfde: 1) Zet je intentie zeg hardop of in stilte dat het je intentie is de frequenties van het lichaam in harmonie te laten komen met de frequenties van de ziel, zodat de cellen zich aanpassen om permanent het hogere zelf beter/meer vast te houden. Gebruik woorden van gelijke strekking die jou aanspreken. 2) Afhankelijk van wie je behandelt ga je als volgt verder: a) Zit met je voeten op de vloer en met je handpalmen omhoog dit helpt je te aarden en via de handpalmen wordt vaak energie gevoeld. b) Zit beide op een stoel tegenover elkaar met de voeten op de vloer, je cliënt zit met de handpalmen omhoog op de eigen bovenbenen, jij als therapeut legt jouw vingers op de vingers van de cliënt waarbij jouw handpalmen omlaag wijzen. c) Zit met je voeten op de vloer 3) Wees aanwezig, voel je lichaam, houd je aandacht gericht en ga niet mediteren. 4) Observeer en benoem de ervaring, oordeel/analyseer/vergelijk niet en los niets op het hogere Zelf weet precies wat nodig is, wees dus slechts getuige van wat er gebeurt. Jonette Crowley adviseert de Soul Body Fusion te doen in twee rondes van elk 10 minuten met tussendoor een pauze van 5 minuten. Herhaling na twee weken en daarna weer een week later is aan te bevelen voor een blijvender effect. Voldoende water drinken in de pauze en na afloop is een must. Behandelingen op afstand zijn ook mogelijk. Zie Jonette Crowleys Soul Body Fusion op You- Tube. Belangrijk bij Soul Body Fusion is dat er eigenlijk geen regels zijn. Bovenstaande zijn dus slechts richtlijnen en zijn naar eigen ervaringen aan te passen. Ikzelf vind het prettig om de cliënt te laten liggen op de behandeltafel en zelf aan het voeteneind te gaan staan en de voeten vast te pakken Ervaringen met Soul Body Fusion Ervaringen tijdens Soul Body Fusion kan het hele scala beslaan van absoluut niets tot een explosieve kundalini-ervaring. Geen twee mensen ervaren hetzelfde. Veel voorkomende ervaringen zijn: energie, golven champagne benen hitte en warmte vreugde, vrede, gelukzaligheid cellen die tot leven komen elektrische stromen trillen, schudden, gebrom lachen, dansen boeren, kriebelen, kietelen geaard, stevig, aanwezig ziek, misselijk, ongemakkelijk thuiskomen zwaar, massief. 20/75 De bekende basis: Theoretisch kader

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

1. INLEIDING Reiki Inwijding

1. INLEIDING Reiki Inwijding 1. INLEIDING Reiki, ofwel de Usui Methode van Natuurlijk Genezen, is een geneeswijze waarbij universele levensenergie word doorgegeven. Deze levensenergie stroomt vanuit de Kosmos, via de behandelaar naar

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde Artikelen 1. Barsten in jullie planeet 2. Schep een prachtig leven 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen 5. Wandelen in Liefde 6. Jij bent NIET alleen! 7. Mijn WARE Missie 8. Wanneer doe

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... VOOR WIE DIT WIL LEVEN Jaargang 7, augustus 2007. Los nummer 3,50 3 Bron van vrede Colofon Jaargang 7, nr. 3, augustus 2007 van hart tot hart (voortgekomen uit Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...2 Hoofdstuk 2. Methode van onderzoek...4 Hoofdstuk 3. Resultaten...5

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

De URIM-Code. 1 Inhoud

De URIM-Code. 1 Inhoud De URIM-Code Verzameling informatie en reacties over de energetische Stoelen Voor ondersteuning bij het thuisgebruik en als aanvulling in een praktijk. 1 Inhoud 1 De energetische Stoelen: Urim-Code, Thummim-Code

Nadere informatie

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Door Jennifer Hoffman Door Jennifer Hoffman Kanaal voor Aartsengel Uriel healing@urielheals.com Vert. Fran Tielemans 1 Communiceren met je Engelen en Spirituele

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Minder moeten, meer flow Jan Bommerez

Minder moeten, meer flow Jan Bommerez De mogelijkheid om de sprong te maken naar een hoger bestaansniveau is er voor iedereen. Het komt in essentie neer op jouw bereidheid om jouw overtuigingen over wat normaal is, los te laten. DEEPAK CHOPRA

Nadere informatie

Hoog Sensitieve Kinderen. gewoon anders

Hoog Sensitieve Kinderen. gewoon anders Hoog Sensitieve Kinderen gewoon anders Door Ellen van der Weiden Opleiding Opvoedcoach Driebergen 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 5 H.1.1. Kenmerken van

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

WERKBOEK VOOR COACHING

WERKBOEK VOOR COACHING WERKBOEK VOOR COACHING door Mieke Voogd 2013 Mieke Voogd (5e herziene versie, geringe inhoudelijke wijzigingen, digitale vorm) Omslag: Vormgeving: Uitgeverij: Frank Straatman (www.frankstraatman.nl) Mieke

Nadere informatie

Yoga en Chronische Pijn Vanuit Vedisch perspectief

Yoga en Chronische Pijn Vanuit Vedisch perspectief Yoga en Chronische Pijn Vanuit Vedisch perspectief Afstudeerscriptie Raja Yogadocent Door Gina Toerab 25 juni 2011 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 DANKWOORD 4 1. INLEIDING 5 1.1. Doelstelling scriptie 5 1.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics Spiral Dynamics integral en onze jeugd (auteur: Leida Schuringa, werkzaam bij Leidraad leertrajecten 030 27 34 199, info@leidraad.com) Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De vier kwadranten van Ken Wilber 3.

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie