Jaarverslag Jaarplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Jaarplan 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 & Jaarplan 2013

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 DOELSTELLINGEN 3 2 BESTUUR 4 3 ACTIVITEITEN open studies 2. wekelijkse bijeenkomsten 3. opleidingen 4. studiedagen/weekenden 5. studieretraites 6. retraites 7. vieringen 4 KERNGROEP 9 5 KUNST 9 6 ACTIVITEITEN MET EN DOOR DERDEN MEDIA 11 8 HUISVESTING EN INVESTERINGEN 12 9 INFORMATIE SFM REIZEN FONDS KINDEREN VAN RISHIKESH

3 1. DOELSTELLINGEN De SFM (1995) is niet gebonden aan één bepaalde religie of levensbeschouwing en is opgericht met als doel mensen inzicht te geven in hun eigen functioneren en dat van anderen aan de hand van studie van de religieuze en filosofische geschriften en door middel van meditatie. De filosofische en religieuze systemen die bestudeerd worden, komen uit oosterse en westerse tradities, waarbij het uitgangspunt is parallellen te zoeken tussen de diverse tradities (bijvoorbeeld de westerse en christelijke tradities, de Vedanta filosofie en het Boeddhisme). Er zijn universele wetten, die te allen tijde en voor ieder mens gelden en in de geschriften van alle filosofische en religieuze tradities zijn verwoord. De vorm kan verschillen, maar de boodschap is nog zeer actueel en een grote hulp in het leven van de moderne mens. De meeste stromingen en scholen wijzen ons erop dat duurzaam geluk, vrede etc. primair in de mens en niet buiten de mens te vinden is. Deze Filosofie van de Eenheid (FvdE) is hetgeen ons met elkaar verbindt. Het is van het grootste belang dat deze Filosofie zich verspreid in onze maatschappij, omdat zij de basis vormt voor duurzame vrede en harmonie. Innerlijke balans en harmonie zijn dan ook de randvoorwaarden en het werk van de SFM is er dan ook op gericht deze kwaliteiten te bevorderen. De belangrijkste thema's zijn: Kennis De SFM biedt een Leerweg Filosofie en Meditatie. Deze Leerweg van 8 jaar is erop gericht om in algemene zin -bewust te worden van de eigen talenten en mogelijkheden en deze te ontwikkelen om vervolgens, in harmonie met zichzelf en met zijn of haar omgeving, deze talenten aan de samenleving beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt geleerd door de fenomenen heen te kijken, hetgeen essentieel is om de zgn. hogere delen van onze geest, die wij kennen als inspiratie en intuïtie, te ontwikkelen. Meditatie Meditatie is niet alleen een techniek, maar ook een levenshouding. Het essentiële van meditatie is in verbinding willen komen met... Waarmee? Dat wordt niet gezegd, maar het heeft betrekking op onze diepste kern, op ons diepste wezen; wie of wat wij in werkelijkheid zijn. De SFM wenst meditatie te bevorderen en een prominente plaats te geven in onze Westerse samenleving. Teneinde dit op een verantwoorde wijze te doen heeft de SFM een programma 'Leren Mediteren' ontwikkeld en biedt de opleidingen Meditatiebegeleider A en B aan om de integratie van meditatie in de samenleving en in de activiteiten van het dagelijks leven goed te kunnen begeleiden. Organiseren van retraites Retraites zijn een bijzonder krachtig hulpmiddel om (weer) verbinding te maken met jezelf. Iemand beschreef het eens als volgt: een plek met veel stille hoekjes waar je het gesprek met jezelf aan kunt gaan. Het is de tijd en de plaats om dieper door te dringen en achter de woorden en fenomenen verbinding te maken met de essentie. De SFM wenst retraites in onze samenleving te bevorderen en op deze wijze plaatsen voor stilte, bezinning en meditatie aan te bieden, gebaseerd op de FvdE. De SFM organiseert de volgende retraites: Kennisretraites in het kader van de Leerweg, Zomerretraites, en Individuele retraites. Naast deze thema s is er binnen de SFM veel aandacht voor: - nieuwe vormen van onderwijs: Een regel van Gandhi die de SFM probeert te volgen is: Ik ben zeer geïnteresseerd in de Waarheid, mits het een kind is uit te leggen. 3

4 Hiertoe zijn er programma s voor ouders en kinderen. Vanuit de SFM is er ook een nieuwe organisatie die een nieuw onderwijssysteem ontwikkeld, de Schola Nova Vitae. (www.scholanovavitae.eu) - het belang van kunst voor de ontwikkeling van mens en samenleving (fonds Helicon) - Charitatief werk (fonds Kinderen van Rishikesh en fonds Gezin in de knel). 2. BESTUUR Het bestuur bestond per ultimo 2012 uit de volgende leden: Voorzitter : dr. N.M. Jiwa Secretaris : dhr. J.A.H. Nijs Penningmeester : mw. A. Horstman Leden : mw. A.M.E. Pool-Dirven mw. H.J. Fernhout-van der Meulen In 2012 hebben zich de volgende bestuurswisselingen voorgedaan: Dhr. J. Nijs is aangetreden als secretaris. Het bestuur heeft het afgelopen jaar acht openbare vergaderingen gehouden, die in notulen zijn vastgelegd. 4

5 3. ACTIVITEITEN IN 2012 De SFM organiseert activiteiten rond een aantal hoofdthema s die in hoofdstuk 1 beschreven zijn. De activiteiten hebben verschillende vormen: open studies, wekelijkse bijeenkomsten, studiedagen, -weekenden en retraiteweken. De volgende activiteiten hebben in 2012 plaatsvonden. 3.1 Open studies Bhagavad Gita Wekelijks wordt er een studieavond(en) in Amstelveen georganiseerd rond de Bhagavad Gita. Aan de hand van een aantal verzen uit de Bhagavad Gita en onder andere het daarbij geschreven commentaar van Mehdi Jiwa wordt er met elkaar gesproken over de praktische betekenis. Deze avond is voor iedereen toegankelijk. In dit jaar zijn stonden er tien speciale bijeenkomsten waarin er een heel hoofdstuk van de Bhagavad Gita werd besproken Bijbelstudie In Egmond worden er een aantal keer per jaar vertelavonden over de Bijbel georganiseerd Soefi-ochtenden In Egmond worden er eens per maand open studiebijeenkomsten georganiseerd. Soefisme is de innerlijke weg van de Islam. Weinig mensen kennen deze spirituele traditie. Soefies zijn mensen die niet alleen in de religie een steun of zekerheid zoeken voor moeilijke tijden, maar die zich inspannen op de innerlijke weg, de weg van het hart, de weg van de liefde. Tijdens deze ochtenden wordt er verteld over de traditie van het Soefisme op een eenvoudige wijze, in de hoop dat het voor iedereen een bron van inspiratie zal zijn die ons verder helpt op onze eigen innerlijke weg Open meditatiebijeenkomsten In zowel Egmond als in Amstelveen worden open meditatiebijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten worden gestart met een theeceremonie om lichaam en geest tot rust te brengen en een stillere sfeer te creëren, gevolgd door een geleide meditatie. Daarna wordt er een tekst gelezen en/of muziek geluisterd. 3.2 Wekelijkse bijeenkomsten Leerweg Filosofie en Meditatie: Voorheen werden deze zeven jaar het filosofiecurriculum genoemd, daarna werd het Leerweg innerlijke ontwikkeling en meditatie genoemd, maar nu hebben we besloten om het Leerweg filosofie en meditatie te noemen. De Leerweg is geheel gewijd aan de FvdE en heeft tot doel een goed overzicht te geven van het universele karakter en de tijdloze boodschap van de FvdE. De totale Leerweg, neemt 8 jaar in beslag. Een lange tijd? Ogenschijnlijk wel, maar de praktijk leert dat 8 jaar eigenlijk nog te kort is. De rijkdom van de spirituele tradities is zo groot en kan zoveel bijdragen aan een verrijking van ons dagelijks leven dat het niet wenselijk is het programma nog meer in te korten. Bovendien is de Leerweg opgebouwd uit overzichtelijke delen en modules waardoor een ieder zelf kan beslissen of hij/zij het gehele programma wil doorlopen of slechts een bepaald deel. Het programma is gevarieerd: het deel Menselijke Ontwikkeling is vooral gericht op het leren kennen en beheersen 5

6 van de geest en het leren onderkennen van de invloed van onze geest op ons lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel functioneren. In het verlengde hiervan wordt veel aandacht besteed aan een betere energiehuishouding en leert men de aangereikte kennis in het dagelijks leven toe te passen. Daarnaast wordt de techniek van de meditatie gegeven en worden handvatten geboden om de techniek te gebruiken voor een beter innerlijk evenwicht. Tijdens de bijeenkomsten worden praktische oefeningen gegeven, die men gedurende het leven van alledag kan beoefenen. Er worden geen examens afgenomen. De gehele Leerweg bestaat uit de volgende modules: Deel I Deel II Deel III : Menselijke Ontwikkeling Module Innerlijke Balans en Meditatie Module De Grote Spirituele Wetten Module Het Hart van het Boeddhisme : De Wijsheid van de Upanishads : Wegen tot Hoger Bewustzijn Per trimester zijn er bijeenkomsten, er is een studieweekend en in de zomer is er een studieweek. Tijdens de weekenden en de studieweek (de retraites) is er tijd om zich verder in de stof te verdiepen. Eind 2012 waren er in totaal vijf studiegroepen die de leerweg volgen. Voor de verschillende studiegroepen zijn er in 2012 in totaal, drie studieweekenden en één studieweek georganiseerd Sumi-é Na de introductie van een Sumi-é cursus in 2011 is er een vervolgcursus gegeven. Sumi-é is een voortdurend proces van aandacht. Door ideeën over resultaten los te laten en overgave aan dat stille deel in onszelf ontstaat Zen. Het biedt een manier om aandacht te schenken aan wat we zien en ervaren en geeft de mogelijkheid dat op papier vast te leggen. De schildering wordt zo onze meditatieruimte Spirituele kinderkring (8-12 jaar) De spirituele kinderkring isgeheel gewijd en gebaseerd op de FvdE en heeft tot doel kinderen enthousiast te maken voor een natuurlijk leven. Een leven waarin natuurwetten (ook wel fijne wetten van het universum genoemd) gehoorzaamd worden. Niet dingen doen of zeggen omdat je geleerd hebt dat het zo hoort of omdat iedereen vindt dat je dat moet doen of zeggen, maar omdat je diep van binnen weet dat het zo en niet anders gedaan of gezegd moet worden. Een mens die volgt wat hij/zij van binnen weet, doet in het leven wat bij hem /haar past en dat leidt misschien niet tot een gemakkelijk, maar wel tot een voldoening schenkend leven, waar ook de samenleving profijt van heeft. Voor een dergelijk leven is een grote mate van gevoeligheid en moed nodig. Kinderen bezitten die gevoeligheid en ook die moed van nature. Helaas neemt het leven in onze zelfzuchtige wereld in meer of mindere mate deze vermogens weg. Om een tegenwicht te bieden is een speciaal programma ontwikkeld. Elk onderdeel van dit programma en tevens de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden nodigt de kinderen uit om hun eigen kracht te ontdekken en deze kracht te gebruiken in het dagelijks leven. Het programma bestaat uit: - oefening in meditatie - oefeningen in concentratie - oefeningen Body Work - verhalen uit de diverse tradities die deugden als moed, medeleven, tevredenheid, geduld, eerlijkheid, liefde etc. belichten. 6

7 - Activiteiten zoals: creatieve bezigheden, natuur en andere excursies, toneelspelen, zingen etc Jeugdgroep (12-16 jaar) De spirituele tienerkring is een vervolg op de kinderkring. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het leven van grote inspirerende voorbeelden besproken zoals Moeder teresa, Nelson mandela, Mahatma Gandhi e.a Praktische filosofie voor vrouwen De opzet van deze driejarige bijeenkomsten is om aan de hand van diverse spirituele thema s reeds aanwezige kennis die in de mens sluimert, te activeren. De thema s zijn gebaseerd op de FvdE en zijn o.a. de werking van de geest, verschillende kosmische wetten en de toepassing daarvan in het dagelijks leven. Specifieke thema s zijn onder meer; gezondheid, ouderdom, verlies en afstand doen, geluk en zelfonderzoek. Per trimester organiseert de filosofiegroep voor vrouwen een themadag. Er was in 2012 één damesgroep actief. Deze damesgroep heeft in de zomer van 2012 haar driejarige cursus afgerond met een retraiteweek in Brognon Mini-assessment Spiritualiteit in de dagelijks leven Dit mini-assessment van vier bijeenkomsten is bedoeld om te laten zien en ervaren dat door het stellen van de juiste vragen en zoeken naar de bijbehorende antwoorden, iedereen zijn leven beter kan inrichten. Door het wegnemen van onzekerheid en angst functioneert men beter, komt meer in balans en dit resulteert zonder twijfel in een gelukkiger leven. In dit mini-assessment worden 4 thema s behandeld: hoe goed ken ik mijzelf, relaties, arbeid en mens en samenleving. Dit mini-assessment is in 2012 eenmaal gegeven Leesgroep In 2012 is er een leesgroep gestart. De deelnemers lezen en bespreken met elkaar het boek De hele olifant in beeld van Marja de Vries. 3.3 Opleidingen Deze worden uitsluitend georganiseerd om het werk van de SFM op een verantwoorde en profesisonele wijze te ondersteunen. M.n. de kritische processen, zoals meditatie en body work behoeven deze ondersteuning. Degene die de opleidingen volgen, doen dit uitdrukkelijk om het gedachtegoed van de SFM op een verantwoorde wijze in de samenleving en plaats te geven. De volgende opleidig heeft plaatsgevonden: Opleiding Meditatiebegeleider Meditatiebegeleider A Diegenen die bekend zijn met meditatie, zich hier verder in willen verdiepen, op een verantwoorde wijze anderen willen helpen bij het mediteren en in staat willen zijn vragen rondom dit onderwerp te beantwoorden, kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 7

8 3.4 Studieochtenden/middagen/avonden/dagen/weekenden In 2011 werden de volgende studieochtenden, -middagen, avonden, -dagen en - weekenden, die niet aan een bepaalde cursus gekoppeld zijn, georganiseerd: Studie ochtenden, -middagen, -avonden Mantrazingen (6x), Moeder Teresa (1x), Marsilio Ficino (2x), De Pelgrim (1x), Sivananda (1x), Yoga (2x) (De open studiebijeenkomsten worden hier niet vermeld) Studiedagen Integrale gezondheid (1x), Shakespeare (1x), Economie 2.0, De Pelgrim (2x), Spirituele opvoeding (2x), Moeder Aarde (1x), Lichaamswerk (1x), Meditatie (2x) Studieweekenden Rots en Water (1x), Kalligrafie (1x) 3.5 Studieretraites In 2012 zijn de volgende retraites georganiseerd (weken) gegeven: Studieretraite over het octaaf Kinderweek rond het thema het octaaf voor kinderen van 8-12 jaar met hun ouders. Retraite: Zang, dans en bezinning. Kunstretraite beeldhouwen Stilteretraite Retraiteweek voor de kerngroep Retraiteweek Authenticiteit, leiderschap en samenwerken (2x) verder nog retraites door derden georganiseerd i.s.m. de SFM (zie hfst 7) 3.6 Retraites Individuele retraites In 2012 is er weer gelegenheid geboden om zich voor enkele dagen tot enkele weken terug te trekken in Egmond of in Brognon in het kader van een individuele retraite. Ca. 9 personen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt Kerstretraite De kerstretraite in Brognon lijkt al een wezenlijk onderdeel van het jaarprogramma te zijn, zo volkomen vanzelfsprekend en natuurlijk verlopen deze dagen. De gasten komen in groepjes: sommigen blijven de hele periode, anderen enkele dagen. In totaal hebben 9 personen van deze retraite gebruik gemaakt. Ook het oogmerk waarmee men komt is divers, hoewel de algemene grondtoon toch het zoeken en vinden van rust en stilte is. Jezelf kunnen terugtrekken van woon- en werksituatie thuis, even een bezinning, een tussentijd van omkijken, naar binnen kijken en verder kijken. 3.7 Vieringen Nieuwjaarsreceptie Traditiegetrouw is op de eerste zondag van januari de nieuwjaarsreceptie gehouden. Tijdens de receptie is er gelegenheid om elkaar onder het genot van 8

9 een hapje en een drankje te ontmoeten en er wordt een presentatie van het jaarverslag van de SFM gegeven Kerstdiner Voor de kerst is er weer het jaarlijkse kerstdiner georganiseerd. De feestelijke avond werd bezocht door ongeveer 70 kinderen en volwassenen. 4. KERNGROEP FILOSOFIE EN MEDITATIE Zij die zich de filosofie en het gedachtegoed van de SFM eigen hebben gemaakt, verbonden willen blijven met gelijkgestemden en vooral het proces geven/ontvangen een warm hart toedragen, kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van de Kerngroep. De kerngroep heeft als taak het gedachtegoed van de SFM zuiver te houden en de ontwikkelingen rond de SFM en de vragen die hierbij ontstaan te toetsen aan de voorwaarden van dit gedachtegoed. Het is de bedoeling dat de kerngroep het bestuur gevraagd en ongevraagd advies zal geven. Hoewel het bestuur uiteindelijk verantwoordelijk blijft, zullen de adviezen zwaarwegend mee tellen bij de besluitvorming. In 2012 zijn er twee studieweekenden geweest waarbij de leidende gedachte was elkaar te enthousiasmeren en te steunen bij het zoeken naar en vorm geven aan een levensideaal. In de zomer is er een kerngroepweek georganiseerd waarbij de activiteiten van de SFM uitgebreid zijn geëvalueerd. 5 KUNST 5.1 Kunstfonds Binnen de SFM is in 2007 een kunstfonds Helicon opgericht. Het doel is om met geld uit dat fonds kunstwerken, die in opdracht van de SFM gemaakt worden of voor studiedoeleinden gebruikt worden, aan te kopen, mensen kunnen cursussen volgen en er kunnen kunstmaterialen worden aangeschaft. De naam van het fonds Helicon refereert aan de berg Helicon, de berg waar de muzen, de godinnen van kunst en wetenschap uit de Griekse mythologie, wonen Muziekcomposities op teksten uit Savitri Zie evaluatie jaarplan ACTIVITEITEN MET EN DOOR DERDEN 6.1 Activiteiten van de SFM met andere groepen Stichting Praktische Filosofie Zeeland Vanuit stichting Padma Zeeland is er in 2008 een nieuwe organisatie gestart: Stichting Praktische Filosofie Zeeland (SPFZ). Deze organisatie heeft de studies die voorheen door de SFM werden gegeven, overgenomen. Er is nog steeds een nauwe verwantschap tussen de SFM en SPFZ, maar deels zullen zij hun eigen vorm gaan geven aan het filosofiecurriculum, dat nog voor een deel het lesmateriaal van de SFM bevat. De SPFZ heeft één studieweekend en één studieweek in Brognon georganiseerd Travalje Subiet Travalje Subiet is een bedrijf uit Zeeland dat gespecialiseerd is in individuele ondersteunings-, activerings- en trainingstrajecten. Het richt zich op mensen die vanwege leerproblemen, gedragsmatige of psychische moeilijkheden of 9

10 verslaving nog niet in staat zijn om te functioneren in een reguliere werkomgeving. In 2012 is er twee keer een groep van Travalje Subiet in het retraitecentrum Le Domaine St. Antoine in Brognon geweest om o.l.v. hun eigen begeleiders te werken in het huis en in de tuin en ook natuurlijk om tot rust te komen in de prachtige omgeving. 6.2 Activiteiten van derden bij de SFM De SFM staat open voor en ondersteunt organisaties die een vergelijkbare levensfilosofie hebben als de SFM en die activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op het uitdragen van de FvdE en die niet-commercieel zijn. Uitgangspunt is en blijft: Kennis is vrij. De SFM verhuurd nadrukkelijk geen ruimten en evenmin laat zij zich betalen voor haar diensten. De SFM biedt infrastructuur en ondersteuning waar dat mogelijk is en leeft voornamelijk van donaties. Dit geldt ook voor haar ondersteuning aan derden Kashmir yoga van Koos Zondervan In Brognon is er een kashmir yogaweek met Koos Zondervan georganiseerd Praktijk Gouden Bloem De Praktijk maakt voor het geven van yogalessen gebruik van het studiecentrum De Koningslaan Yogagroep Edwin van Oostwaard Edwin van Oostwaard heeft voor zijn yogagroep een lang weekend in Brognon georganiseerd Irma Vroegop Irma Vroegop heeft gebruik gemaakt van het studiecentrum De Koningslaan om een aantal bijeenkomsten te organiseren over geweldloos communiceren Marja van Keulen Marja van Keulen heeft een week yoga en sacrale dans georganiseerd in Brognon. 10

11 7. MEDIA 7.1 Televisie/radio Ohm televisie heeft een gefilmd verslag van de Retraiteweek Authenticiteit, Leiderschap en Samenwerken van augustus j.l. in Brognon gemaakt dat in twee delen is uitgezonden in oktober en november In deze uitzending van Chatney trekt Monique (van Ohm televisie) zich met een groepje jongeren terug in Frankrijk. Het doel van de reis is om erachter te komen of je in het leven wel op de juiste weg zit. De herhaling is te zien via de website 7.2 Publicaties Authenticiteit, leiderschap en samenwerken Mehdi Jiwa. OHMvani 18e jaargang, nr. 4: (2012) Mysterie van de ziel Mehdi Jiwa. OHMvani 18e jaargang, nr. 3: 6-8 (2012) 8. HUISVESTING EN INVESTERINGEN 8.1 Koningslaan In het studiecentrum De Koningslaan is een lekkage gerepareerd. 8.2 Cynham Op de Cynham is het houtwerk en de muren aan de buitenzijde geverfd. Ook de buitenzijden van het appartement en het schurencomplex zijn geverfd en zijn er reparatiewerkzaamheden verricht aan het houtwerk. De ruiten van het appartement, waarin een doffe laag was ontstaan, zijn vernieuwd. Het houtwerk van de puien van het entree van de boerderij zijn vernieuwd, omdat deze rot waren. Verder was er een verwarmingsbuis gesprongen in de bibliotheek als gevolg van de strenge vorst, waardoor er een enorme lekkage ontstond. Gelukkig konden de boeken snel gered worden en de lekkage snel verholpen. Inmiddels is de verwarmingsketel vervangen voor een zuinigere. Om de energiekosten te sparen wordt er per 1 januari 2013 overgestapt naar een nieuwe energieleverancier. Er zijn een aantal bomen gekapt, maar er zijn ook weer nieuwe geplant. De Cynham is door de gemeente Bergen voorgedragen om als gemeentelijk monumentaal pand in aanmerking te komen, de procedure loopt. 8.3 Domaine St. Antoine In Brognon zijn door de strenge vorst de struiken rond het terras doodgegaan en zijn er beschadigingen aan het terras ontstaan. Inmiddels zijn de reparaties verricht en worden de bakken in het voorjaar opnieuw aangeplant. 11

12 9. INFORMATIE VAN DE SFM 9.1 Websites Het websiteadres van de SFM is veranderd naar Het oude adres staat direct doorgelinked naar dit nieuwe adres. De SFM staat ook op Hyves, Facebook en Linked-in. Er is ook een nieuwe website bij, aan de hand van de retraites authenticiteit, leiderschap en samenwerken : 9.2 Nieuwsbrief De elektronische nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Nu gebeurt dat via een programma waarbij mensen zichzelf aan- en af kunnen melden. 9.3 Programmaboekje Tweemaal per jaar wordt er een programmaboekje uitgebracht. Het programma is ook te vinden op de website van de SFM. 9.4 Flyers De SFM maakt zelf regelmatig flyers om verschillende activiteiten onder de aandacht te brengen. Af en toe wordt er extra geld besteed om een flyer op professionele basis te laten maken. 9.5 Ansichtkaarten Tussen de bezoekers van het Domaine St. Antoine zijn een aantal goede fotografen Zij hebben van foto s van het centrum en de omgeving ansichtkaarten gemaakt die gasten kunnen kopen en versturen. 10. REIZEN 10.1 India In 2012 is er een reis naar India gemaakt om de projecten van het fonds Kinderen van Rishikesh te bezoeken en er is een deelgenomen aan een spirituele retraite over de Bhagavad Gita bij Vanamali. 11. FONDS KINDEREN VAN RISHIKESH 11.1 Fonds Kinderen van Rishikesh Het fonds Kinderen van Rishikesh is genoemd naar de plaats Rishikesh in Noord India. De projecten hebben primair betrekking op het geven van onderwijs, het verbeteren van de gezondheidszorg en de positie van de vrouw. Het fonds ondersteunt initiatieven en projecten die door de lokale bevolking zijn opgezet. Dit betreft niet alleen financiële steun, maar er wordt ook morele steun geboden. De projecten: Project Prakash van de Chaudhri Trust Het project Prakash van de Chaudhri Trust wordt al jaren door het fonds Kinderen van Rishikesh gesteund. Prakash betekent: van duisternis naar licht. Het doel van dit project is om kinderen en hun ouders te laten wennen aan het naar school gaan. Kinderen in sloppenwijken of achterstandsbuurten gaan om meerdere redenen niet naar school. Sinds 1993 creëren de vrijwilligers van de Chaudhri Trust kleine schooltjes in de sloppenwijken en achterstandsbuurten. In de schooltjes wordt non-formal education gegeven. Non-formal education wil zeggen dat deze cursussen niet het hele onderwijs dekken, maar dat het opstapklassen zijn naar het formele 12

13 onderwijs. In de sloppenschooltjes krijgen de kinderen gratis onderwijs, een schooluniform en voeding. In 2012 is er een nieuwe wet in India van kracht dat non-formal education verboden is voor kinderen vanaf 6 jaar. De regering zegt echter, dat er voldoende openbare scholen zijn voor alle kinderen. Het project is de afgelopen jaren kleiner geworden, doordat de leiding al op leeftijd begint te raken. Toch zijn er nog 3 schooltjes actief. Door de kleinschaligheid van het project is er geen financiële ondersteuning van de SFM nodig en kan de Chaudhri trust het zelf bekostigen Om Indu Jain Hospital Het Om Indu Jain Hospital in Gurgaon is een charitatief ziekenhuis dat gespecialiseerd is in het behandelen van oogaandoeningen en zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld tot een kliniek met meerdere disciplines. Het ziekenhuis behandelt mensen gratis of tegen een laag tarief. Voor het project Mother and Child worden zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap gevolgd en krijgen de vrouwen begeleiding. Voor het maken van echografieën gaan de medewerkers van het Om Indu Jain Hospital met de vrouwen naar een nabij gelegen ziekenhuis die daarvoor de apparatuur en de vergunning heeft. Ook na de geboorte van de baby krijgen de moeder en de baby extra zorg. Het Om Indu Jain hospital heeft ook een vocational training centre waar jonge vrouwen naailes krijgen. In 2012 heeft de SFM het ziekenhuis een algemene donatie gegeven Virbhadra school Het Virbhadra project behelst verschillende schooltjes. Eén klein schooltje ( nonformal education ) aan de rand van Rishikesh voor 25 kinderen die geen regulier onderwijs volgen. Daarnaast een naaischooltje voor vrouwen, waar ongeveer 25 vrouwen een 1-jarige naaicursus volgen. In de loop der jaren is het project uitgebreid met nog twee naaischooltjes, één in Haridwar, Hari Pur Kalan genaamd en één in Rishikesh, Shampur Khadri genaamd. Dit jaar hebben in de drie centra totaal 40 meisjes hun opleiding afgerond en een naaimachine gekregen. Het project wordt gesuperviseerd door Aim for Seva Vanamali Vanamali Yoga Gita Ashram ondersteunt op twee verschillende plekken kleine projecten. in Rishikesh organissert zij regelmatig op zondag kinderbijeenkomsten, waar de kinderen traditionele bhadjans (Indiase liedjes) leren en ook krijgen zij wat voeding en kleding. In de locatie in de bergen van de ashram wordt geprobeerd om de vrouwen kaarten, slippers e.d. te maken om vervolgens te verkopen in Rishikesh. Er is een algemene donatie gegeven voor de projecten Kurban homeopathic clinic Kurban Hussain is al jaren een goede vriend van de SFM. Na een lange tijd zijn ashram te hebben opgebouwd, te hebben gerund en de ashram vervolgens heeft weggegeven aan de Aurobindo ashram, is hij een homeopathie kliniek begonnen in Rishikesh. De kliniek is voor alle mensen ende consulten en de medicijnen worden gratis of tegen een minimale bijdrage verstrekt. De SFM heet een kleine bijdrage gegeven voor de kliniek. 13

14 11.2 Financieel overzicht fonds Kinderen van Rishikesh Inkomsten ( ) Reservering Inkomsten uit donaties Totaal Uitgaven ( ) Aim for Seva ( hostils en Virbhadra) Om Indu Jain Hospital Vanamali 160 Kurban Homeopathic dispensary 95 Totaal Reservering fonds KvR

15 15

Jaarverslag 2014. Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014. Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 DOELSTELLINGEN 3 2 BESTUUR 4 3 ACTIVITEITEN 5-7 1. open studies 2. wekelijkse bijeenkomsten 3. studiedagen/weekenden 4. retraites 5. vieringen 4

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan 2014

Jaarverslag Jaarplan 2014 Jaarverslag 2013 & Jaarplan 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 DOELSTELLINGEN 3 2 BESTUUR 4 3 ACTIVITEITEN 5-7 1. open studies 2. wekelijkse bijeenkomsten 3. opleidingen 4. studiedagen/weekenden 5. studieretraites

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Jaarplan 2010

Jaarverslag 2009. Jaarplan 2010 Jaarverslag 2009 & Jaarplan 2010 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 DOELSTELLINGEN 3-4 2 BESTUUR 4 3 ONTWIKKELINGEN 5 4 ACTIVITEITEN 6-12 1. open studies 2. cursussen 3. opleidingen 4. studiedagen/weekenden 5. studieweken

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan 2017

Jaarverslag Jaarplan 2017 Jaarverslag 2016 & Jaarplan 2017 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 DOELSTELLINGEN 3 2 BESTUUR 4 3 ACTIVITEITEN 4-7 1. open studies 2. wekelijkse bijeenkomsten 3. studiedagen/weekenden 4. retraites 5. vieringen 4

Nadere informatie

Retraite. Authenticiteit, Leiderschap en samenwerken

Retraite. Authenticiteit, Leiderschap en samenwerken Retraite Authenticiteit, Leiderschap en samenwerken Authenticiteit, leiderschap, en samenwerken: ontwikkel jezelf verder Als mens, leider of teamspeler komen we het beste tot ons recht als we vanuit onszelf

Nadere informatie

Retraite Authenticiteit Leiderschap en Samenwerken

Retraite Authenticiteit Leiderschap en Samenwerken ontwikkel je zelf verder Retraite Authenticiteit Leiderschap en Samenwerken Authenticiteit, leiderschap en samenwerken: Als mens, leider of teamspeler komen we het beste tot ons recht als we vanuit onszelf

Nadere informatie

Retraite Authenticiteit, leiderschap en samenwerken

Retraite Authenticiteit, leiderschap en samenwerken Retraite Authenticiteit, leiderschap en samenwerken Stichting o nt w i k k e l j e z e l f ve r der Waarom Je bent jong talent, jonge professional, ambitieuze student of gewoon gedreven. Er is volop communicatie,

Nadere informatie

Stilte retraite: In het Hart van het Leven Zomerretraite

Stilte retraite: In het Hart van het Leven Zomerretraite Stilte retraite: In het Hart van het Leven Zomerretraite Deel I van zondag 29 juli tot vrijdag 3 augustus 2012 Deel II van vrijdag 3 augustus tot woensdag 8 augustus 2012 in Rosario België Open avond:

Nadere informatie

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Energetische Meditatie Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. - Eckhart Tolle - Wat is het? De grondlegger van Energetische

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

Silence is a great source for leadership

Silence is a great source for leadership >> 4 Silence is a great source for Introductiecursus meditatie & mindfulness Silence is a great source for Leertraject In deze introductiecursus van vier sessies van 2 uur ontdek je hoe meditatie en mindfulness

Nadere informatie

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE met lichaam en geest naar je essentie workshop begeleid door twee ervaren vakspecialisten Laurence Brian spiritueel lichaamswerker en Monique

Nadere informatie

Mind & Motion, December de maand van de VREDE. Thema: Vrede 10.00u tot 11.30u. Klankschalenconcert door Ineke en Mart Bijwaard 20.00u tot 21.

Mind & Motion, December de maand van de VREDE. Thema: Vrede 10.00u tot 11.30u. Klankschalenconcert door Ineke en Mart Bijwaard 20.00u tot 21. NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 28 november 2016 December de maand van de VREDE Agenda Zondag 11 december Yoga en meditatie (volwassenen) Thema:

Nadere informatie

Activiteitenverslag Stichting Welhoven 2015 Thema s Beschrijving Datum

Activiteitenverslag Stichting Welhoven 2015 Thema s Beschrijving Datum Bezinningsdagen op het nieuwe jaar met deelnemers Template Stichting Welhoven opent de deuren voor ieder die samen met anderen het nieuwe jaar in wil gaan, met een reflectieve blik op wat was en een visie

Nadere informatie

Training Zijnsoriëntatie:

Training Zijnsoriëntatie: j e z e l f e n d e w e r e l d t o t b l o e i b r e n g e n Training Zijnsoriëntatie: Rusten in Zijn Doen wat je écht wilt In de natuur gebeurt het soms. Je ziet een vlinder, een bloem en even wordt

Nadere informatie

mind heart body food home

mind heart body food home Inleiding 7 Een moment voor jezelf 11 Retreat your mind 16 Retreat your heart 36 Retreat your body 50 Retreat your food 82 Retreat your home 106 Extra tips 118 Dankwoord 125 Retreat Yourself_binnenwerk2.indd

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

MahaYoga zomerweek. -24 t/m 29 juli 2016-

MahaYoga zomerweek. -24 t/m 29 juli 2016- MahaYoga zomerweek -24 t/m 29 juli 2016- Yoga, meditatie, vakantie, chakra-filosofie, leren, klankmeditatie, mantrazang, ontspannen, wandelen, groeien 1 Het pad van de yogi is het volgen van de Kundalini

Nadere informatie

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 De wereld heeft stralende lichten nodig die niet alleen de kennis en ervaring van yoga delen met de wereld maar ook de openende en verlichtende ervaring

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 FHL Nederland

Jaarverslag 2014 FHL Nederland Jaarverslag 2014 FHL Nederland 1-3-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Bijeenkomsten... 3 2.1 Centra... 3 2.2 Workshops... 3 2.3 Retraite... 3 2.4 Boeken, audio en video... 3 3 Organisatie... 4 3.1

Nadere informatie

Nâm Afscheid & Overgang en Stervensbegeleiding Opleidingstraject

Nâm Afscheid & Overgang en Stervensbegeleiding Opleidingstraject Op school en op de universiteit kunnen wij werkelijk alles leren, Maar hoe wij afscheid kunnen nemen, dat leren wij niet. (toespraak tijdens een uitvaart) Afscheid nemen is een onderdeel van het leven

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn

Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn Training Focus Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn De Focus training legt een basis voor permanente educatie met hulp van kennis en vaardigheden met als resultaat om vanuit wijsheid

Nadere informatie

Ik zal de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen:

Ik zal de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen: Deepak Chopra - isbn 90-696-485-6 Eerste wet: Het toepassen van de wet van pure potentialiteit Ik zal de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende Ik zal in contact

Nadere informatie

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Espirit spiritueel centrum spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling CURSUSSEN 2013-2014 Hoek van het IJ 29 8223 BJ Lelystad www.espirit.nl e-mail: herman.kuik@espirit.nl

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden

Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden - Arend Heijbroek Deel 2 Nu en in de toekomst Arend Heijbroek was voorzitter van de TVN en van de P.C. Meuleman stichting, tussen 1987 en 1993 van het

Nadere informatie

HET BEGIN VAN MIJN REIS.

HET BEGIN VAN MIJN REIS. Lezing Yoga academie 2014-2 de jaar - Anny Mommen HET BEGIN VAN MIJN REIS. Namaskar Ik heb veel nagedacht over wat ik hier kon vertellen. Het woord Begin sprak mij enorm aan. Ben dan gaan zoeken in boeken

Nadere informatie

Programma Kadam Chöling juni 2015

Programma Kadam Chöling juni 2015 U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com Aanmelding is belangrijk voor de organisatie en omdat we u dan op de hoogte kunnen stellen mocht het programma door onvoorziene omstandigheden

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

A a n b o d n a j a a r 2 0 0 7 K A B B A L A

A a n b o d n a j a a r 2 0 0 7 K A B B A L A Kabbala folder 2007-2 10-07-2007 21:41 Pagina 1 A a n b o d n a j a a r 2 0 0 7 K A B B A L A Zoals elke spirituele weg heeft ook de Kabbala, deel van de westerse mystiek, bewustwording tot doel. De kabbalistische

Nadere informatie

Adres Postadres: van Almondeweg 18, 3231 CS Brielle Bezoekadres: Kerkstraat 10, 3231 VG Brielle

Adres Postadres: van Almondeweg 18, 3231 CS Brielle Bezoekadres: Kerkstraat 10, 3231 VG Brielle Onze ANBI-gegevens voor uw belastingaangifte Naam Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorne- Putten en Rozenburg (Statutaire naam). De vereniging is ook bekend onder de naam Vrijzinnigen Nederland Brielle

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen...

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Ton Schulten Woord vooraf Al van jongs af heeft Ton Schulten zich aangetrokken gevoeld tot schilderkunst en vormgeving. Op 53-jarige leeftijd

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan LN Bussum tel

DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan LN Bussum tel Raja Yoga DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan 63 1402 LN Bussum tel.0356933381 infodehaan@hetnet.nl www.centrumdehaan.nl RAJA YOGA Raja yoga is een Pad waarbij meditatie niet het doel, maar een Weg is naar

Nadere informatie

workshop essentie ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE

workshop essentie ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE workshop essentie ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE workshop essentie begeleid door een ervaren vakspecialist Monique Leurink spiritueel astroloog samen met. jou - als mens word je twee keer

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Stichting Shri Jai Hanuman Flevoland. Beleidsplan

Stichting Shri Jai Hanuman Flevoland. Beleidsplan Beleidsplan 2014, 2015 en 2016 STICHTING SHRI JAI HANUMAN FLEVOLAND Beleidsplan 2014 2015 2016 STICHTING SHRI JAI HANUMAN FLEVOLAND Godsdienstige en culturele belangenbehartiger van Hindoe-gezinnen en

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens 16-02-2014 Het thema van vandaag is Wijsheid Hoe we wijs kunnen handelen heb ik verstopt in de volgende preek Elk mens heeft een Licht in

Nadere informatie

Ouder worden en de kracht van verhalen. Levensverwachting bij geboorte. Ingesleten opvattingen uit de 19 e eeuw

Ouder worden en de kracht van verhalen. Levensverwachting bij geboorte. Ingesleten opvattingen uit de 19 e eeuw Ouder en de kracht van verhalen Lezing door Prof. dr. Jan Baars Universiteit voor Humanistiek www.janbaars.nl Op uitnodiging van Stichting Levensverhalen Inspiratiemiddag in Zaandam, 2 oktober 2014 Levensverwachting

Nadere informatie

"Bidden, meditatie en mindfulness: over vorm, inhoud en iets "meer" Introductie: - aanleidingen en achtergronden - vraagstelling

Bidden, meditatie en mindfulness: over vorm, inhoud en iets meer Introductie: - aanleidingen en achtergronden - vraagstelling 1 "Bidden, meditatie en mindfulness: over vorm, inhoud en iets "meer" Introductie: - aanleidingen en achtergronden - vraagstelling 2 Aanleidingen en achtergronden 1 Aanleidingen en achtergronden 2 Aanleidingen

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid. Lusanne Hogeweg

Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid. Lusanne Hogeweg Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid Lusanne Hogeweg Hooggevoeligheid wordt vaak beschouwd als een lastige karaktertrek. Ten onrechte, meent Lusanne Hogeweg. Haar boodschap aan alle

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 FHL Nederland

Jaarverslag 2015 FHL Nederland Jaarverslag 2015 FHL Nederland 1-6-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bijeenkomsten... 3 2.1 Centra... 3 2.2 Workshops... 3 2.3 Retraite... 3 2.4 Boeken, audio en video... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Bestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Healing weekend. Een uniek aanbod van yoga, gezonde voeding, klankhealing, (familie)opstellingen en zweethutceremonie. Zaterdag 8 en zondag 9 juli

Healing weekend. Een uniek aanbod van yoga, gezonde voeding, klankhealing, (familie)opstellingen en zweethutceremonie. Zaterdag 8 en zondag 9 juli Healing weekend Een uniek aanbod van yoga, gezonde voeding, klankhealing, (familie)opstellingen en zweethutceremonie Zaterdag 8 en zondag 9 juli In Lekkum (Friesland) Spiritueel centrum Pacha Mama In dit

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Academie Psychosofia. Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën.

Academie Psychosofia. Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën. E E N N I E U W E O N A F H A N K E L I J K E G E E S T E L I J K E S T R O M I N G Academie Psychosofia Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën. Onderzoek

Nadere informatie

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode The Mysticus DE KRACHT VAN JE ADEM, tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Transformational

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Jaarbeleid 2014-2015

Jaarbeleid 2014-2015 Jaarbeleid 2014-2015 Navigators Studentenvereniging Utrecht Bestuur Bottema in samenwerking met de staf: Pieternel Bottema Praeses Annegreet van der Linde Ab Actis Edwin Valster Quaestor Berdien van der

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

De Dans van Seksualiteit en Spiritualiteit Johan Muijtjens M.Sc. 1

De Dans van Seksualiteit en Spiritualiteit Johan Muijtjens M.Sc. 1 De Dans van Seksualiteit en Spiritualiteit De Dans van Seksualiteit en Spiritualiteit Johan Muijtjens M.Sc. 1 Twee-Eenheid In de dans van twee personen ontwikkelt zich een twee-eenheid eenheid: er zijn

Nadere informatie

Een innerlijke reis naar bewustwording en groei

Een innerlijke reis naar bewustwording en groei ONENESS AWAKENING Een innerlijke reis naar bewustwording en groei WAAROM DEZE TRAINING Omdat ieder mens gelukkig en succesvol wil zijn en je dit bereikt door te groeien in bewustzijn. De tweedaagse Oneness

Nadere informatie

Terugblik op de 8 bijeenkomsten Samengevat door Ben Nas

Terugblik op de 8 bijeenkomsten Samengevat door Ben Nas Terugblik op de 8 bijeenkomsten Samengevat door Ben Nas Over mij zelf Ik Ben: geboren in Boxtel 60 jaar geleden opgegroeid in Zuid-Limburg in 1975 als meettechnicus bij Philips op Strijp S begonnen en

Nadere informatie

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn 1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 De gedachten van de Boeddha en boeddhisten over geluk Een van de toenamen van

Nadere informatie

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Sinds december 2013 hebben we voor het eerst ons studie- en meditatieprogramma in het nieuwe centrum opgezet en uitgevoerd. We zijn erg

Nadere informatie

Het klooster voor jou

Het klooster voor jou bezinning december bezieling beweging Het klooster voor jou Jongeren, jong volwassenen en scholen Retraites Workshops Cursussen Concerten Aanbod voor scholieren, studenten en jong volwassenen Bezinning,

Nadere informatie

9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd

9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd In de 9- maanden training creëren we met elkaar een opwaartse spiraal. Door de combinatie van de juiste focus, enthousiasme, inzicht in behoeften, persoonlijke inzet en structurele steun ontstaat er een

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 9 14 december 2014 December: de maand van STILTE Een moment de tijd nemen voor jezelf. Om je naar binnen te richten

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Happy is the new busy

Happy is the new busy MEDITATIE EN MINDFULNESS VOOR ORGANISATIES Happy is the new busy Dream-in geeft trainingen op het gebied van meditatie en mindfulness om de energie, het enthousiasme en potentieel dat al latent in mensen

Nadere informatie

Info en secretariaat:

Info en secretariaat: Info en secretariaat: Timotheus-Intuïtie vzw Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 (DE KRING) 2170 Merksem Tel: 03 644.53.01 Fax: 03 644.05.51 E-mail: info@timotheus.org www.timotheus.org Wat is Timotheus? Als

Nadere informatie

De hoofdthema s, waaruit de leergang is opgebouwd, zijn:

De hoofdthema s, waaruit de leergang is opgebouwd, zijn: Leergang Spiritueel Leiderschap De leergang Spiritueel Leiderschap is gebaseerd op inhoud en opzet van de cursus 'Fuhren und gefuhrt werden' zoals die in Haus Benedikt, onderdeel van de Abdij van Munsterschwarzach

Nadere informatie

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman Van Waarde(n) Al voor de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 bestond er buitenkerkelijke uitvaartbegeleiding. vandaag staan we stil bij de HUB die nu 10 jaar als zelfstandige stichting functioneert.

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Heroriëntatietrimester (HOT) Vrije Hogeschool. wij

Heroriëntatietrimester (HOT) Vrije Hogeschool. wij We leven in een bruisende, snelle tijd waarin veel van je wordt verwacht. Dit betekent onder andere dat je op basis van slechts enkele gesprekken en standaard tests direct de goede studie kiest en de druk

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie Denken en intuïtie Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Denken en intuïtie Den Haag, 2015 Eerste druk, november 2015 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo. Beleidsplan september september 2016

Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo. Beleidsplan september september 2016 Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo Beleidsplan september 2011- september 2016 Arendsboerweg 1 7601 BA Almelo 0546-456436 dewonnealmelo@hotmail.com www.dewonnealmelo.nl 2 Vereniging Woon-

Nadere informatie

Hand in hand met Boeddha Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme in het dagelijks leven. Dorien Quik

Hand in hand met Boeddha Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme in het dagelijks leven. Dorien Quik Hand in hand met Boeddha Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme in het dagelijks leven Dorien Quik Voorwoord Hand in hand met Boeddha Hand in hand met Boeddha is een herziene uitgave, in twee

Nadere informatie

Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek..

Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek.. WantToKnow.nl Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek.. 25 februari 2014 Door GuidoJ. Aanbevelen Vanaf haar vroegste jeugd heeft Willeke Hendrik via haar ouders, de passie voor kunst en spiritualiteit

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels De Tantrische Weg Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels Tantra is het pad van intimiteit met jezelf. Intimiteit met jezelf is in hoge

Nadere informatie

Oosterse filosofie. Filosofie in India

Oosterse filosofie. Filosofie in India Oosterse filosofie Filosofie in India De spiltijd ~600 v.chr. Ontstaan van de bijbel ~600 v.chr. Filosofie (Griekenland) ~600 v.chr. Siddharta Gautama (India) ~600 v.chr. Confucius (China) ~600 v.chr.

Nadere informatie

Wat is Zijnsoriëntatie?

Wat is Zijnsoriëntatie? Wat is Zijnsoriëntatie? Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel pad dat boeddhistische wijsheid en diepgaand psychologisch inzicht integreert. Zijnsoriëntatie helpt je jouw leven werkelijk te verdiepen

Nadere informatie

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Algemene omschrijving 9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd

Algemene omschrijving 9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd Algemene omschrijving 9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd De 9- maandentraining helpt je de eigen levensopdracht te verdiepen en er met behulp van marketing vanuit de ziel *

Nadere informatie

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl www.cli.nl

Nadere informatie

Parel van het licht. Moed en verlichting op je pad

Parel van het licht. Moed en verlichting op je pad Parel van het licht Moed en verlichting op je pad Parel van het licht Moed en verlichting op je pad Margot Peters Schrijfster: Margot Peters Coverontwerp: Margot Peters ISBN: 9789402141078 Margot Peters,

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

De essentie van het geluk

De essentie van het geluk De essentie van het geluk Ook verschenen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama bij Xander Uitgevers De diepte van het zijn (2013) De kunst van relaties (2013) Geloven in harmonie (2013) Open je hart (2013)

Nadere informatie

Rondjewereld Activiteiten Groep 3-4

Rondjewereld Activiteiten Groep 3-4 Rondjewereld Groep 3-4 Met de Rondjewereld boeken bieden we ideeën en verhalen die de harten en gedachten openen van kinderen van overal. Hiermee willen we kinderen inspireren om verder te lezen, dieper

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie