Hebben Europese small-cap managers hun vaardigheid verloren om de benchmark te verslaan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hebben Europese small-cap managers hun vaardigheid verloren om de benchmark te verslaan?"

Transcriptie

1 Artikel Hebben Europese small-cap managers hun vaardigheid verloren om de benchmark te verslaan? Samenvatting 2 Actieve managers blijven de laatste jaren achter bij de benchmark 2 Verklaring 1 De groei van de small-cap ETFs? 3 Verklaring 2 Toename aantal smallcap aandelenbrokers? 4 Verklaring 3 De verstorende invloed van agressieve centrale banken 4 Op de lange termijn zijn kwaliteitsbedrijven de beste belegging 7 Waardering is van elementair belang 9 Uiteindelijk zullen de fundamentele bedrijfsontontwikkelingen worden erkend door de markt 10 Als onderdeel van Fiduciair Management biedt Kempen Capital Management wereldwijd toegang tot de beste gespecialiseerde vermogensbeheerders. Met een groot en divers universum van duizenden kleinere bedrijven, vormen de Europese small-cap aandelenmarkten een vruchtbaar jachtgebied voor gespecialiseerde fundamentele bottom-up aandelenmanagers. Het Multi Management Team van Kempen Capital Management heeft jarenlange ervaring op het gebied van managerselectie binnen Europese small-caps. In tegenstelling tot de resultaten op de lange termijn, blijft de meerderheid van de Europese small-cap managers de afgelopen jaren achter bij hun benchmark. Wat zijn mogelijke verklaringen hiervoor?

2 2 Samenvatting Europese small-cap managers hebben de afgelopen jaren moeite gehad om hun benchmarks te verslaan. Vooral sinds medio 2012 zien we dat de meerderheid van de actieve managers achterblijft. We hebben verschillende verklaringen hiervoor onderzocht. Onze conclusie is dat, doordat centrale banken de laatste jaren een uiterst accommoderend beleid hebben gevoerd, het risicozoekend gedrag bij beleggers is gestimuleerd. De koersen van risicovolle bedrijven die agressief zijn gefinancierd zijn daardoor sterk opgelopen, terwijl kwaliteitsbedrijven met een solide balans zijn achtergebleven. Omdat het merendeel van de actieve managers voornamelijk in kwaliteitsbedrijven investeert, hebben ze per saldo de markt niet weten bij te houden. Wij zijn van mening dat dit een tijdelijk effect is. Uiteindelijk zullen de fundamentele bedrijfsontwikkelingen de overhand krijgen en zal er een gelijk speelveld ontstaan. Vooral de actieve Europese small-cap managers die trouw zijn gebleven aan hun consistente focus op hoge kwaliteit, met voldoende aandacht voor relatieve waarderingen, zijn goed gepositioneerd om daarvoor beloond te worden in de toekomst. u Actieve managers blijven de laatste jaren achter bij de benchmark De definitie van de Europese small-caps varieert per benchmarkprovider en per aandelenbroker. Kempen Capital Management maakt gebruik van de MSCI-definitie die vrij gangbaar is in de institutionele beleggingswereld. De MSCI Europe Small Cap Index bestaat uit 916 bedrijven, met een gemiddelde marktkapitalisatie van 1,1 miljard, variërend van een minimum van 25 miljoen tot een maximale marktkapitalisatie van 6,6 miljard. De mediane marktkapitalisatie is 660 miljoen. Er zijn ook nog andere small-cap benchmarks, onder andere van FTSE en Euromoney, maar de MSCI index wordt het meest gebruikt door actieve managers als benchmark voor deze vermogenscategorie. Daarnaast zijn er (volgens Factset) nog ongeveer 4000 beursgenoteerde small-caps in Europa die niet zijn niet opgenomen in de MSCI Europe Small Cap Index. Veel van deze bedrijven zijn te klein of slecht verhandelbaar, maar enkele honderden van deze bedrijven zijn potentieel interessante beleggingen vanuit een fundamenteel investeringsperspectief. De meeste actieve managers hebben een beleggingsmandaat dat hen in staat stelt om buiten de benchmark te beleggen (zij het met beperkingen, onder andere ten aanzien van de liquiditeit) dus als zodanig maken deze extra bedrijven die niet in de benchmark zitten toch ook onderdeel uit van het belegbare Europese small-cap universum. Gedurende de afgelopen jaren hebben we meer dan 100 fundamentele Europese small-cap fondsen geïdentificeerd met een langere rendementshistorie. Veel van de managers die deze fondsen beheren hebben we door de jaren heen persoonlijk

3 3 ontmoet en gesproken. Indien we de langere termijn historische rendementen van deze fondsen analyseren in Morningstar Direct, dan vinden we een dalende trend in het percentage managers dat in staat is geweest om beter te presteren dan de MSCI Europe Small Cap Index. Dit jaar (t/m augustus) heeft 75% van alle fundamentele actieve managers minder rendement gerealiseerd dan de MSCI Europe Small Cap index. Wat ook opvalt, is dat de mate waarin managers achterblijven bij de benchmark lijkt samen te hangen met het aantal managers dat minder goed presteert. Met andere woorden, wanneer er meer managers achterblijven bij de benchmark, dan is de omvang van de underperformance veelal hoger en vice versa. Percentage actieve Europese small-cap fondsen dat beter presteert dan de MSCI Europe Small Cap Index Interessant genoeg zien we dezelfde trend binnen de Amerikaanse Bron: Morningstar Direct small-cap markt, wat op een wereldwijde trend zou kunnen wijzen. Toch zullen we ons hier uitsluitend richten op Europese small-caps. Waarom lijkt het opeens steeds moeilijker geworden voor actieve managers om beter te presteren dan de benchmark? De drie meest gehoorde verklaringen zijn: 1. De recente groei van small-cap ETF's ten opzichte van actieve managers. 2. Een toename van het aantal small-cap aandelenbrokers. 3. De verstorende invloed van het beleid van centrale banken. u Verklaring 1: De groei van de small-cap ETFs? De recente groei van passieve Exchange-Traded Funds (ETF's) heeft naar onze mening geen wezenlijke invloed gehad op de Europese small-cap markt. Hoewel de bredere Europese ETF-markt sterk is gegroeid (bijna 20% per jaar), is de instroom in Europese small-cap ETF s vrij beperkt gebleven, zeker in vergelijking met de instroom in de strategieën van actieve managers. Gedurende de afgelopen drie jaar (begin 2011 tot eind 2013), bedroeg de totale netto-instroom in Europese small-cap ETF's US$1,2 miljard. Dit brengt het totaal vermogen onder beheer (ofwel Assets Under Management, AUM) in deze ETF's tot US$ 4,3 miljard per begin 2014 (bron: Deutsche Bank). Gemeten over dezelfde periode hebben actieve Europese small-cap managers een netto-instroom ontvangen van US$ 4,5 miljard, wat de totale AUM in actief beheerde small-cap fondsen tot ca. US$ 40 miljard heeft gebracht per eind Dit is exclusief het vermogen in afzonderlijk beheerde small-cap mandaten, aangezien deze gegevens niet openbaar beschikbaar zijn. Zelfs exclusief het vermogen in afzonderlijk beheerde Netto-instroom in Europese small-caps in $ miljard ( ) 4,5 Netto-instroom actieve managers (3 jaar) 1,2 Netto-instroom ETF's (3 jaar) Bron: Morningstar, Deutsche Bank ETF Review 2014 & Outlook

4 4 mandaten, hebben actieve strategieën aanzienlijk meer instroom ontvangen. Bovendien beheren actieve managers veel meer Vermogen in ETF s en actieve managers als aandeel van de totale small-cap markt vermogen dan alle ETF s gecombineerd. Dit zorgt ervoor dat we ervan overtuigd zijn dat de instroom in ETF s simpelweg niet kan verklaren waarom het merendeel van de actieve managers niet goed heeft gepresteerd in de afgelopen jaren. u Verklaring 2: Toename aantal small-cap aandelenbrokers? De meeste actieve managers die we in de loop der jaren hebben ETFs Beleggingsfondsen Overig gesproken vertelden ons dat zij hun beleggingsbeslissingen niet baseren op externe broker research. Ze geven er de voorkeur aan Bron: Morningstar, MSCI, KCM om hun eigen onderzoek te doen, aangezien dat hen een voorsprong zou moeten kunnen geven ten opzichte van de markt. Uiteraard kijken de meeste managers wel naar broker research om een gevoel te krijgen waar de markt consensus' schattingen liggen. Veel small-cap managers beweren dat de kwaliteit van Gemiddeld aantal brokers per bedrijf in de MSCI Europe Small Cap Index broker research de afgelopen jaren is afgenomen. Steeds meer transacties worden elektronisch uitgevoerd en het business model van aandelenbrokers is onder druk komen te staan. Hierdoor dient elke aandelenbroker steeds meer bedrijven te analyseren, waardoor 8 de diepgang wellicht afneemt. Onze managers verwijzen tegelijkertijd ook naar een trend dat het analysewerk steeds vaker door minder ervaren aandelenbrokeranalisten wordt uitgevoerd. 6 4 Als we naar de harde cijfers kijken dan toont onze analyse van gegevens uit Bloomberg aan dat elk small-cap bedrijf wordt gevolgd door gemiddeld 10 analisten (in tegenstelling tot gemiddeld 30 analisten in de large-cap markt). Dit aantal is licht gestegen in de afgelopen vijf jaar, maar deze verandering is in onze visie niet materieel. Als we onze kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen combineren dan kunnen we niet concluderen dat de toegenomen broker-dekking kan verklaren waarom actieve managers de laatste jaren moeite hebben gehad om beter te presteren dan de benchmark Bron: Bloomberg u Verklaring 3: De verstorende invloed van agressieve centrale banken De derde verklaring lijkt naar onze mening de meest logische te zijn. Wereldwijd hebben centrale banken sinds de kredietcrisis van 2008 een uiterst accommoderend beleid gevoerd. Dit heeft risico-zoekend gedrag bij beleggers gestimuleerd, waardoor kwaliteitsbedrijven zijn achtergebleven. Omdat actieve Europese

5 5 small-cap managers veelal juist in dit type bedrijven beleggen, hebben de meeste managers slechter gepresteerd dan de benchmark. Vanwege de toevloed van liquiditeit naar de markten en doordat rentetarieven op een historisch laag niveau werden gehouden, zijn de verwachte rendementen onder druk komen te staan. Daardoor is er een search for yield ontstaan, ofwel een zoektocht naar rendement, waarbij beleggers steeds meer risico zijn gaan nemen om toch nog rendementen te kunnen genereren. Van dit risicogedrag hebben vooral kleinere bedrijven die veel vreemd vermogen hanteren geprofiteerd (goedkope financiering kan op korte termijn aantrekkelijke rendementen bieden), terwijl bedrijven met een meer solide balans sindsdien juist zijn achtergebleven. Mario Draghi s speech Binnen de Europese small-cap markt is deze trend het meest duidelijk vanaf Toen ECB-president Mario Draghi in juli 2012 een toespraak gaf, waarin hij aankondigde dat hij alles zou doen wat nodig is om de euro te redden', draaide het beleggingssentiment plotseling om. Vanaf dat moment begonnen beleggers meer risicovolle bedrijven, die agressiever zijn gefinancierd, te prefereren boven meer stabiele winstgevende kwaliteitsbedrijven. Historische koersverandering van bedrijven van hoge kwaliteit (ROCE) en met een sterke balans (Net Debt/Equity ratio) relatief gemeten als hoogste kwartiel versus laagste kwartiel Draghi's speech De grafiek toont het effect in de praktijk. De grafiek is gebaseerd op berekeningen van één van de managers op onze Approved List (Kempen Capital Management UK Ltd., gevestigd in Edinburgh). Bedrijven met een sterke balans (lage netto schuld tegenover een hoog eigen vermogen) en bedrijven met een aantrekkelijke winstgevendheid (zoals gemeten door een hoge Return on Capital Bron: KCM UK, Factset Employed, ofwel ROCE 1 ) zijn sinds juli 2012 achtergebleven bij de bredere small-cap markt. Ook valt het op dat de trend rond mei 2014 tot stilstand is gekomen en zelfs langzaam lijkt te keren. De meerderheid van de actieve managers in Europese small-caps richt zich op het selecteren van 'kwaliteitsbedrijven. 'Kwaliteit' is echter een veel gebruikte en vooral subjectieve term. De definitie van 'kwaliteit' verschilt per manager. Echter, als we alle definities van de managers met elkaar vergelijken dan zien we een aantal gemeenschappelijke eigenschappen. Een gezonde financieringsstructuur, aantrekkelijke marges en een stabiele voorspelbare (groei van de) winst lijken een gemeenschappelijke noemer in de kwaliteitsdefinitie. 1 Return on Capital Employed (ROCE) is een financiële meeteenheid die de winstgevendheid van een bedrijf meet en de efficiency waarmee het beschikbare kapitaal wordt gebruikt. ROCE is een handige manier om de winstgevendheid van bedrijven onderling te vergelijken waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid kapitaal die ze gebruiken.

6 6 Montanaro Asset Management Limited, een andere small-cap manager die al sinds september 2009 op onze Approved List staat, heeft ook last van de focus op kwaliteitsbedrijven. Montanaro zoekt naar consequent winstgevende bedrijven met hoge operationele marges en sterk management, veelal nichebedrijven in groeimarkten, met een gezonde balans. Montanaro heeft in totaal 200 Europese small-cap bedrijven geïdentificeerd die aan hun strenge kwaliteitscriteria voldoen. Van deze groep kwaliteitsbedrijven hebben ze een gelijkgewogen index geconstrueerd, zodat ze de gezamenlijke koersprestaties van deze bedrijven kunnen meten. Deze index fungeert feitelijk als een meetbare indicator voor kwalitatief hoogwaardige Europese small-cap ondernemingen. Tegelijkertijd heeft Montanaro ook een index gecreëerd van de 200 bedrijven die het slechtst scoren op hun kwaliteitscriteria. In de grafiek tonen we de prestaties van beide indices sinds Mario Draghi's speech in De grafiek laat duidelijk zien dat de koersontwikkeling van kwaliteitsbedrijven (conform Montanaro s definitie van kwaliteit) sinds juli 2012 significant is achtergebleven bij bedrijven van lagere kwaliteit. Ook zien we dat de spread tussen lage en hoge kwaliteit sinds mei van dit jaar weer lijkt te keren. Dit is precies dezelfde trendontwikkeling die KCM UK heeft geïdentificeerd op basis van hun eigen onderzoek, hoewel beide managers een iets andere definitie van 'kwaliteit' hanteren. Veel andere small-cap managers die we recent hebben gesproken wijzen ons overigens ook op deze trend. Montanaro European Small Cap Quality Indices (EUR, geïndexeerd) +91% +55% verschil +37% Ondanks dat kwaliteitsbedrijven zijn achtergebleven, hebben ze geen negatieve rendementen gegenereerd over de afgelopen periode. Integendeel, kwaliteitsbedrijven hebben gemiddeld genomen een aanzienlijk rendement van 37% (incl. dividend) gerealiseerd over de periode juli 2012-september 2014, zoals te zien in de grafiek. Het probleem is dat de koersen van bedrijven die laag scoren op Montanaro s kwaliteitscriteria bijna in prijs zijn verdubbeld (+91%) over dezelfde periode. Bron: Montanaro Asset Management, Bloomberg Als echter uitsluitend naar de rendementen over de afgelopen jaren wordt gekeken, dan wordt een zeer belangrijk onderdeel weggelaten uit de vergelijking, namelijk het risicoprofiel. Kwaliteitsbedrijven zijn doorgaans minder riskant; ze hebben een lagere bèta, een lagere volatiliteit en een lager maximaal piek-dal verval (maximum drawdown) in vergelijking met het gemiddelde bedrijf in de MSCI Europe Small Cap Index. Het risico op permanent verlies van kapitaal is aanzienlijk lager indien belegd wordt in ondernemingen van hogere kwaliteit.

7 7 Afhankelijk van de kwaliteitsdefinitie observeren we verschillende rendementen door de tijd, maar de algemene trend is dat, wanneer kwaliteitsbedrijven gemiddeld genomen minder goed presteren, en actieve managers dus achterblijven bij hun benchmark, dan zijn de absolute rendementen van actieve managers in de praktijk veelal positief. Het meest extreme voorbeeld hiervan is In dit jaar bleven bijna alle actieve managers achter bij de MSCI Europe Small Cap Index (het relatieve rendement was negatief), maar het absolute rendement van alle managers was gemiddeld genomen 48%. In neergaande markten zoals 2008 en 2011, zien we dat de meeste actieve managers beter presteren dan de benchmark, wederom als gevolg van dezelfde focus op kwaliteit. Dit historische langere termijn rendementspatroon benadrukt het lagere risicoprofiel van kwaliteitsbedrijven. u Op de lange termijn zijn kwaliteitsbedrijven de beste belegging Een veelgehoorde vraag is dan uiteraard of een investering in kwaliteitsbedrijven (met dus een lager risicoprofiel) dan wel optimaal is? Immers, op lange termijn worden beleggers beloond om risico te nemen, dus zou een logische redenering zijn: hoe meer risico, des te meer rendement. In de praktijk blijkt deze redenering echter in de Europese small-cap markt op de lange termijn niet op te gaan. Onderzoek toont aan dat binnen Europese small-caps, dat op zichzelf een risicovolle vermogenscategorie is, de bedrijven van de hoogste kwaliteit op lange termijn opvallend beter hebben gepresteerd dan de overige bedrijven. Voor small-caps geldt dat het risico dat een onderneming failliet gaat aanzienlijk hoger is dan bijvoorbeeld bij large caps. Vergeleken met large caps zijn small-caps simpelweg kleiner en hebben over het algemeen minder gediversifieerde business modellen met meer volatiele kasstromen. Small-cap bedrijven van hogere kwaliteit hebben echter een lager risico om failliet te gaan en zijn in staat om een stabielere groei en winst door de cyclus heen te genereren. Op de lange termijn worden beleggers beloond voor het beleggen in bedrijven van hogere kwaliteit. Dit geldt echter uitsluitend op de lange termijn, omdat koersbewegingen op de korte termijn door andere zaken worden beïnvloed en bovendien is het rendement in de praktijk afhankelijk van relatieve waarderingen. Als een fondsmanager structureel te veel betaalt voor kwaliteitsbedrijven, dan zal het niet lukken om op langere termijn een aantrekkelijk rendement te realiseren. In de volgende paragraaf gaan we hier verder op in.

8 8 KCM UK heeft de Europese small-cap markt verdeeld in vier kwartielen op basis van de veelgebruikte kwaliteitsindicator ROCE. De 25% meest winstgevende bedrijven gemeten naar de ROCE zijn opgenomen in het eerste kwartiel, de volgende 25% bedrijven in het tweede kwartiel, etc.). Vervolgens heeft KCM UK de lange termijn historische koersontwikkelingen gemeten van elke vier groepen. In de grafiek wordt de cumulatieve relatieve koersontwikkeling van elke groep bedrijven in kaart gebracht. De verticale as is opzettelijk weggelaten omdat we ons hier willen richten op het relatieve rendement tussen de verschillende kwartielen. De grafiek laat zien dat het eerste kwartiel de andere kwartielen op de lange termijn overstijgt, wat aantoont dat een aantrekkelijke winstgevendheid een sterke indicator is voor de lange termijn koersprestaties van een bedrijf op de beurs. Historisch rendement van Europese small-caps, verdeeld in kwartielen gebaseerd op ROCE Q1 Q2 Q3 Q4 Universe Q1 Q2 Q3 Q4 De gehele markt Bron: Factset, KCM UK Montanaro heeft ook gekeken naar de prestaties van kwaliteitsbedrijven op langere termijn en zij kwamen tot dezelfde conclusie. In de afgelopen 15 jaar hebben kwaliteitsbedrijven per saldo beter gepresteerd dan de bredere small-cap markt. Tussentijds zijn er desalniettemin drie perioden geweest waarin kwaliteitsbedrijven uit de gratie waren. Dit wordt duidelijk wanneer simpelweg wordt gekeken naar de rendementsgrafiek van Montanaro s European Smaller Companies Fund. In de grafiek tonen we het relatieve rendement van Montanaro s fonds versus de MSCI Europe Small Cap index. De eerste periode waarin kwaliteitsbedrijven achterbleven bij de brede markt was in 2003, toen de small-cap markt sterk herstelde na het dieptepunt van de leeggelopen internet bubbel. Toen bleek dat het ergste van de crisis voorbij was, waren vooral de meest risicovolle bedrijven in trek omdat het risico op faillissement plotseling lager leek te zijn dan de markt tot op dat moment had ingeprijsd. Na circa 18 maanden was de trend voorbij en begonnen kwaliteitsbedrijven langzaam maar zeker weer beter te presteren dan de bredere markt. Kwalitatief hoogwaardige bedrijven bleven relatief goed presteren tot en met de kredietcrisis van 2008, maar bleven daarna juist weer achter bij de plotselinge sterke koersstijgingen in In 2010 haalden kwaliteitsbedrijven de relatieve achterstand weer in en presteerden ook relatief goed in de jaren daarna. De derde periode in de afgelopen 15 jaar waarin kwaliteitsbedrijven uit de gratie zijn ondervinden we tijdens de recente koersrally. Uiteraard kunnen we niet voorspellen wanneer kwaliteitsbedrijven weer beter zullen gaan presteren dan de brede small-cap markt, maar sinds mei 2014 zien we al wel vervlakking van de trend, zoals de eerder getoonde grafieken van Kempen, UK en Montanaro aantonen. De meeste actieve managers beweren dat Relatieve rendement van Montanaro European Smaller Companies Fund versus de MSCI Europe Small Cap Index (Total return, Netto) Relatieve performance Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14

9 9 de voorkeur van beleggers alweer onomkeerbaar is gedraaid, maar naar onze mening is het nog te vroeg om dit te beoordelen. Toch achten we een zekere vorm van mean reversion op lange termijn niet onwaarschijnlijk. u Waardering is van elementair belang De meeste Europese small-cap managers die we onlangs hebben gesproken vertelden ons dat bedrijven die niet voldoen aan de strenge kwaliteitscriteria van actieve managers steeds duurder lijken te worden, terwijl kwaliteitsbedrijven relatief goedkoop zijn op dit moment in vergelijking met historische niveaus. Het lijkt erop dat, als gevolg van het soepele monetaire beleid van de centrale banken, de risicopremie die door beleggers wordt ingeprijsd voor faillissementsrisico sterk is gedaald sinds We zijn ervan overtuigd dat dit niet rationeel is. Kwaliteitsindicatoren zoals een gezonde verhouding tussen eigen en vreemd vermogen, en hoge winstgevendheid zijn niet fundamenteel veranderd en de herwaardering lijkt vooral te zijn ingegeven door de zoektocht naar rendement. Kwaliteitsbedrijven hebben de neiging om gemiddeld genomen duurder te zijn dan de bredere markt, echter deze opslag varieert in de tijd en op dit moment lijkt de opslag die betaald dient te worden voor kwaliteit lager te zijn dan het lange termijn gemiddelde, afhankelijk van naar welke kwaliteitsindicator men kijkt. Wij zijn het eens met onze managers dat het op de lange termijn loont om een premie te betalen voor kwaliteitsbedrijven, zolang de premie maar niet te hoog wordt, omdat dan de potentie voor toekomstige koersstijgingen beperkt zal zijn. Sommige beleggers verwarren het beleggen in bedrijven van lage kwaliteit met waarde-beleggen, maar we willen benadrukken dat dit twee verschillende beleggingsstrategieën zijn. Het kopen van bedrijven van hoge kwaliteit zonder hier een premie voor te betalen is net zo zeer waarde-beleggen als het kopen van de bedrijven van gemiddelde kwaliteit tegen relatief lage prijzen 2. De managers op onze Approved List hebben een gedisciplineerde aanpak met een focus op relatieve waarderingen die hen hierbij helpt. Kempen Capital Management UK belegt bijvoorbeeld zowel in bedrijven van hoge kwaliteit evenals bijzondere situaties 3. De splitsing tussen pure kwaliteitsbedrijven en bedrijven in bijzondere situaties varieert over tijd en is het resultaat van bottom-up aandelenselectie. De fondsbeheerder belegt simpelweg waar de meest aantrekkelijk gewaardeerde beleggingsmogelijkheden zijn te vinden. Een interessante observatie is dat de weging naar kwaliteitsbedrijven in de portefeuille van Kempen Capital Management 2 Zie het paper The quality Dimension of Value Investing van Robert Novy-Marx (2013), voor meer details. 3 Bijzondere situaties zijn bijvoorbeeld bedrijven die een aantal wezenlijke veranderingen ondergaan, zoals een verandering in het management, acquisities / desinvesteringen of een significante wijziging in de wetgeving.

10 10 UK gestaag is toegenomen in de afgelopen 12 maanden, doordat het team steeds meer aantrekkelijk gewaardeerde hoogwaardige beleggingsmogelijkheden weet te vinden. De portefeuille bestaat momenteel voornamelijk uit bedrijven van hoge kwaliteit en de fondsmanager is voornemens vast te houden aan deze positionering voor de nabije toekomst. Montanaro heeft een meer constante kwaliteitsbenadering en investeert uitsluitend in bedrijven van hoge kwaliteit. Montanaro is echter eveneens bewust van relatieve waarderingen. Van de 200 bedrijven die het hoogst scoren op Montanaro s kwaliteitscriteria, selecteren ze alleen die bedrijven voor de portefeuille die het meest aantrekkelijk gewaardeerd zijn, terwijl ze de neiging hebben om winst te nemen als een bedrijf in de portefeuille relatief duur begint te worden. u Uiteindelijk zullen de fundamentele bedrijfsontwikkelingen worden erkend door de markt Aangezien veel bedrijven momenteel handelen op waarderingen die de fundamentele verschillen tussen deze bedrijven niet goed weerspiegelen, biedt dit kansen voor actieve managers. Het belangrijkste, in onze ogen, is om geduld te hebben. Actieve managers dienen korte termijn speculatieve keuzes te vermijden en zich te richten op een lange termijn aanpak gericht op de onderliggende fundamentele bedrijfskenmerken. Bedrijven van lagere kwaliteit die te risicovol zijn gefinancierd, hebben een grotere kans om te falen. Snel groeiende, gedifferentieerde, goed beheerde bedrijven met aantrekkelijke vrije kasstromen en winsten hebben meer kans om te slagen. We zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk zal worden erkend door de markt, zelfs als deze verschillen niet tot uiting komen in de korte termijn aandelenkoersen. u Meer weten? Neem contact op met uw contactpersoon bij Kempen Capital Management of mail Dit document van Kempen Capital Management N.V. (KCM) wordt u slechts ter informatie aangeboden. De informatie in dit document is niet compleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van KCM. Deze informatie is niet bedoeld als basis voor een eventuele beleggingsbeslissing. KCM heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. KCM is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Trends Finance Day Brussel, 24 mei 2014 Ronald van Genderen, CFA Fund Analyst Morningstar Benelux 2013 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Overzicht Morningstar

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen

2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen 2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen Fondsen die wereldwijd in zowel large cap groei- als large cap waardeaandelen beleggen (Morningstar categorie Global Large-Cap Blend) beleefden in 2011

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen

Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 2 Waarom beleggen in Amerikaanse aandelen bij BNP Paribas

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille!

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps Het Add Value Fund richt zich primair op het segment van de Nederlandse small-

Nadere informatie

Toelichting op uw jaaroverzicht

Toelichting op uw jaaroverzicht Bedenk je toekomst Toelichting op uw jaaroverzicht Inzicht in uw producten met mijnaegon.nl De visie achter onze beleggingsbeslissingen Toekomstverwachtingen Aegon in de prijzen Inzicht in uw producten

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Q3 2014 KCM Risk Management. Swing Pricing Policy Kempen Capital Management

Q3 2014 KCM Risk Management. Swing Pricing Policy Kempen Capital Management Q3 2014 KCM Risk Management Swing Pricing Policy Kempen Capital Management 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bescherming van beleggers 3 2.1 Hoe werkt swing pricing? 3 2.2 De norm 4 3. Swing pricing bij

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR:

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: STICHTINGEN EN VERENIGINGEN KERKELIJKE EN CHARITATIEVE INSTELLINGEN UW VERMOGEN IS HET WAARD HOF HOORNEMAN BANKIERS vermogensbeheer - 2 - INTRODUCTIE Als

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel?

Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel? Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel? Na het uiteenspatten van de internet bubbel in de jaren 2000-2002, werd de behoefte groter om beleggingsstrategieën te ontwikkelen die minder afhankelijk

Nadere informatie

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN Vermogen behouden met value beleggen De value investing (waardebeleggen) filosofie onderscheidt zich op enkele belangrijke kenmerken van andere beleggingsstijlen. Uitgangspunt

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017

Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017 Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017 Even voorstellen: 20 jaar ervaring met aandelen Beleggingsadviseur Portfolio Manager @ BNP Trader en Portfolio Manager Pro @ Probeleggen!

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING HANDLEIDING GLOBAL ANALYZER RAPPORTS 1 Het Identificatie blok 1 Het Diagnose blok 1 Het Conclusies blok 1 Het bedrijfsprofiel 2 De verschillende Onderdelen 2 DE WAARDERING 2 Koop laag, verkoop hoog! 2

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-001 7 januari 2003 9.30 uur 2002 slechtste beursjaar na WO II Voor beleggers in Nederlandse aandelen is 2002 het slechtste beursjaar sinds de Tweede

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

DOSSIER. Fund Research. Voor een selectie van de betere fondsen

DOSSIER. Fund Research. Voor een selectie van de betere fondsen DOSSIER Fund Research Voor een selectie van de betere fondsen Hoewel het beste beleggingsfonds* niet bestaat, kunnen we de betere fondsen wel detecteren door middel van een degelijk onderbouwd fondsenonderzoek.

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beursgenoteerd vastgoed

Beursgenoteerd vastgoed UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Beursgenoteerd vastgoed EEN WAARDEVOLLE TOEVOEGING AAN UW PORTEFEUILLE Neem ons digitaal platform met data over 300 vastgoedbedrijven en 200.000 vastgoed objecten

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Den Haag, 11 oktober 2013 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch In welk land zou u willen beleggen? 800

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer Active Share De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer MSc. A.M. Koen Portfolio Management Ostrica BV 11 juni 2012 MSc. P.C.M. Snoek Portfolio Management Ostrica BV Samenvatting Ostrica

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie