Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD ELVA Security Puurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2400. ELVA Security 03 886 66 56 Puurs"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2400 Puurs

2 HG2400N03A Pag. 1/20 MD2400 BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MET DIRECTE AANSTURING VAN DE EVACUATIESIRENES Bosstraat Vichte Tel: +32 (0) Fax: +32 (0)

3 HG2400N03A Pag. 2/20 INHOUDSTAFEL: 1. NORMEN EN KEURINGEN BESCHRIJVING VAN DE MD2400 CENTRALE DE BEDIENINGSCONSOLE OVERZICHT : BESCHRIJVING : Het LCD-display De groepsaanduidingen De sleutelschakelaar EVACUATIE De sleutelschakelaar BEDIENING De basisfuncties WAARSCHUWING - EVACUATIE BEDIENINGEN BIJ BRANDALARM BEDIENINGEN BIJ STORING BEDIENINGEN BIJ VOORALARM HET IN EN BUITEN DIENST PLAATSEN VAN BRANDMELDERS... 17

4 HG2400N03A Pag. 3/20 1. NORMEN EN KEURINGEN De LIMOTEC MD2400 analoog, adresseerbare brandmeldcentrale is opgebouwd overeenkomstig de Europese Normen EN54 en EN60950, in combinatie met de Apollo XP95 analoog, adresseerbare brandmelders en het volledige gamma Apollo XP95 input/outputmodules. 2. BESCHRIJVING VAN DE MD2400 CENTRALE De LIMOTEC MD2400 analoog, adresseerbare brandmeldcentrale is een detectiesysteem met identificatie van de brandmelders. De MD2400 brandmeldcentrale bezit een maximale basiscapaciteit van 16 netten en kan via het MD2400 token-ring netwerk en de bijhorende masterslave configuratie onbeperkt uitgebreid worden. De MD2400 brandmeldcentrale is decentraal opgebouwd en is samengesteld uit een bedieningsconsole, die door middel van een seriële verbinding met de centrale verwerkingseenheid verbonden wordt. Via deze seriële bus kunnen maximum 8 bedieningsconsoles, 8 herhaalborden, 8 paneelprinters en 16 uitbreidingsrelaisprinten op afstand opgesteld worden. De decentrale opbouw van de centrale laat tevens toe de netkaarten op verschillende lokaties in het gebouw aan te brengen. Elke netkaart ondersteunt de volle 126 adressen van het XP95 adresdomein en kan volgens het principe van de open- of de gesloten lus met de brandmelders verbonden worden. De MD2400 centrale verwerkingseenheid omvat de hoofdprocessorkaart, de netkaarten, de relaiskaarten en de basisvoeding voor het systeem. De verschillende onderdelen van de MD2400 centrale verwerkingseenheid zijn gemonteerd in een plaatstalen kast met volle deur. De MD2400 centrale verwerkingseenheid kan in een technisch lokaal van het gebouw opgesteld worden. Alle bekabeling van de MD2400 brandmeldcentrale wordt op de centrale verwerkingseenheid aangesloten. De MD2400 bedieningsconsole is uitgerust met alle noodzakelijke onderdelen voor de uitlezing van de diverse alarm- en storingsmeldingen, de opvraging van systeemgegevens, het uitvoeren van de basisfuncties en voor het instellen van enkele systeemparameters. De MD2400 bedieningsconsole wordt op een permanent bewaakte lokatie opgesteld en is met behulp van een seriële verbinding en een voedingslijn met de MD2400 centrale verwerkingseenheid verbonden.

5 HG2400N03A Pag. 4/20 3. DE BEDIENINGSCONSOLE 3.1. OVERZICHT : Display Scrolltoetsen Menufunctie stoetsen Groepsaanduidingen Sleutelschakelaar EVACUATIE 3.2. BESCHRIJVING : Het LCD-display Het MD2400 LCD-display visualiseert naast het waakscherm en een informatieve lijn met de actuele status van het systeem, eveneens het evenementenscherm met alle alarm- en storingsmeldingen van de MD2400 brandmeldcentrale en de verschillende menufunctieschermen voor het analyseren en instellen van de diverse systeemparameters HET WAAKSCHERM Type Brandmeldcentrale Lokatie Sleutelschakelaar BEDIENING Status LEDs Basisfuncties Datum Het bijenhuis 15 juli 2007 Brandmeldcentrale MD2400 In bedrijf Geen meldingen Backspace Informatieve lijn Escape Entertoets Het waakscherm verschijnt zodra er geen alarm- en storingsmeldingen op de MD2400 brandmeldcentrale aanwezig zijn. De centrale bevindt zich in rust.

6 HG2400N03A Pag. 5/20 HET EVENEMENTENSCHERM BRANDALARM [1] Paviljoen 3 Stock 1/3 BRANDALARM [4] Paviljoen 12 Secretariaat 3/3 Het evenementenscherm geeft de informatie van maximum 2 meldingen weer. Elke melding omvat twee tekstlijnen. De alarmmeldingen hebben altijd voorrang op de vooralarm- en de storingsmeldingen. De bovenste 2 tekstlijnen vermelden de gegevens van de eerst binnengekomen melding. De onderste 2 tekstlijnen geven de informatie van de laatst binnengekomen melding weer. Met behulp van de scroll - toetsen kunnen de tussenliggende meldingen op de bovenste tekstlijnen van het scherm weergegeven worden. De eerste tekstlijn vermeldt de soort melding (vb. BRANDALARM ), het netnummer waartoe de melder behoort (vb. [4] is netnummer 4) en de naam van de groep waartoe de melder behoort (vb. Paviljoen). De tweede tekstlijn vermeldt het melderadres (vb. 3), de plaatsomschrijving van de detector in alarm (vb. stock) en het volgnummer van de melding (vb 1/3 is de eerste melding van in totaal 3 meldingen). Het melderadres is noodzakelijk voor het individueel in- en buitendienst plaatsen van brandmelders. De vooralarm- en de storingsmeldingen worden op een identieke manier weergegeven. VOORALARM [1] Paviljoen 3 Voorraadruimte 1/1 VOORALARM [1] Paviljoen 3 Voorraadruimte 1/1 DETECTOR OPEN [1] Paviljoen 3 Voorraadruimte 1/1 DETECTOR OPEN [1] Paviljoen 3 Voorraadruimte 1/1

7 HG2400N03A Pag. 6/20 DE MENUFUNCTIESCHERMEN Met behulp van de menufunctieschermen kunnen onder andere één of meerdere brandmelders buiten dienst geplaatst worden, het evenementen geheugen uitgelezen worden en de systeemtijd ingesteld worden. Het menufunctiescherm wordt actief van zodra een menufunctietoets (F1, F2, F3 en F4) ingedrukt wordt. Met de escape-toets (ESC) kan tussen de verschillende schermen geschakeld worden De groepsaanduidingen Alle automatische branddetectors, handbrandmelders, evacuatiebedieningen en technische controles die op de MD2400 brandmeldcentrale zijn aangesloten, kunnen in maximaal 64 groepen worden ingedeeld. Een groep omvat een specifiek deel van de aangesloten melders op het systeem. Een groep kan samengesteld zijn uit : De automatische rook- of warmtemelders van een specifiek deel van het gebouw. De handbrandmelders van het gebouw of van een gedeelte van het gebouw. De evacuatiebedieningsposten van het gebouw. De technische controles. Elke groep bezit een individuele controlelampje voor brandmelding, technische storing en buiten dienst. De controlelampjes van de eerste acht groepen worden standaard op de bedieningsconsole gemeld. De controlelampjes van de overige groepen kunnen op een afzonderlijk paneel gevisualiseerd worden. Het is aanbevolen om een lijst met een gedetailleerde beschrijving van de groepsinhoud naast de brandmeldcentrale te voorzien De sleutelschakelaar EVACUATIE Met behulp van de sleutelschakelaar EVACUATIE worden de geprogrammeerde evacuatiesturingen onmiddellijk geactiveerd en wordt overgegaan tot de evacuatie van alle personen die in het gebouw aanwezig zijn.. Na het terugdraaien van de sleutelschakelaar wordt de evacuatie gedesactiveerd.

8 HG2400N03A Pag. 7/ De sleutelschakelaar BEDIENING De MD2400 brandmeldcentrale is uitgerust met twee bedieningsniveaus. Beide niveaus worden ingesteld met behulp van de sleutelschakelaar BEDIENING. In het eerste bedieningsniveau (sleutel BEDIENING in de stand 0 ) kunnen enkel de groene bedieningstoetsen STILTE en TEST LED samen de algemene bedientoetsen (F1 tot F4; de scrolltoetsen; de escapetoets ESC en de toetsen van het numeriek toetsenbord) bediend worden. In het tweede bedieningsniveau (sleutel BEDIENING in de stand 1 ) worden eveneens de oranje bedieningstoetsen RESET, EVACUATIE VERTRAGING en SIRENES STOP/UIT DIENST beschikbaar De basisfuncties De belangrijkste bedieningstoetsen van de basisfuncties zijn de druktoetsen STILTE en RESET. DE DRUKTOETS STILTE Deze druktoets is steeds beschikbaar. Deze druktoets stopt de interne waarschuwingszoemer in de brandmeldcentrale. Indien de druktoets STILTE wordt bediend met de centrale in het tweede bedieningsniveau dan worden de evacuatiesirenes eveneens stopgezet. Indien het systeem het afschakelen van de evacuatiesirene met de druktoets STILTE toelaat (instelbaar via programmatie), kunnen de evacuatiesirenes ook met de sleutelschakelaar BEDIENING in de stand 0 eveneens worden stopgezet. Raadpleeg hierover uw installateur. DE DRUKTOETS RESET Deze druktoets is enkel beschikbaar in bedieningsniveau 2. Na het bedienen van de druktoets RESET, worden alle meldingen en sturingen op de MD2400 brandmeldcentrale gewist. De centrale keert terug in de rustpositie.

9 HG2400N03A Pag. 8/20 4. EVACUATIE : EVACUATIE is het bevel gegeven aan het geheel van de personen die in een bepaalde plaats verblijven, om deze plaats te ontruimen. De MD2400 brandcentrale met directe aansturing van de evacuatiesirenes activeert na elke alarmmelding de evacuatiesirenes in het gebouw. Er is met andere woorden geen tijdsverschil tussen het waarschuwen van de verantwoordelijke en de evacuatie van het gebouw. De LIMOTEC MD2400 analoog, adresseerbare brandmeldcentrale meldt door middel van automatische rook- en warmtedetectors en de in het gebouw opgestelde evacuatiesirenes een begin van brand aan het geheel van de personen aanwezig in het gebouw. Het gebouw kan eveneens door het bedienen van een (rode) handbrandmelder worden ontruimd. De evacuatie van het gebouw kan op volgende manieren : Manueel met de standaard aanwezige evacuatiesleutelschakelaar evacuatie op het front van de bedieningsconsole. Manueel met de optionele bedieningsposten evacuatie in het gebouw. Automatisch na eender welke alarmmelding van een rook-, warmte- of handbrandmelder.

10 HG2400N03A Pag. 9/20 5. BEDIENINGEN BIJ BRANDALARM Een melding van brandalarm meldt een begin van brand in het gebouw. Een onmiddellijke inspectie van de gemelde locatie is noodzakelijk. Hoe een melding brandalarm herkennen op het front van de bedieningsconsole? 1. De rode controlelampen BRANDALARM lichten op. 2. Op het LCD-display verschijnt op de eerste en op de derde tekstlijn de melding BRANDALARM 1. Begeef u naar de dichtstbijzijnde bedieningsconsole of herhaalbord van de LIMOTEC MD2400 brandmeldcentrale. 2. De evacuatiesirenes worden aangestuurd. 3. Accepteer de melding brandalarm door op de groene druktoets STILTE van de bedienings-console of van het herhaalbord te drukken. Het indrukken van de stiltetoets heeft volgende gevolgen : De interne waarschuwingszoemers van de bedieningsconsoles en van de herhaalborden stoppen. Indien het systeem het afschakelen van de evacuatiesirene met de druktoets STILTE toelaat (instelbaar via programmatie), worden de evacuatiesirenes stopgezet. Raadpleeg hierover uw installateur.

11 HG2400N03A Pag. 10/20 4. Het stopzetten van de evacuatiesirenes : Plaats de sleutelschakelaar BEDIENING op de stand 1. Druk opnieuw op de druktoets STILTE. 5. Lees op de tweede en/of de vierde tekstlijn van het LCD-display op de bedieningsconsole de informatie met betrekking tot de lokatie van de brandalarmmelding en begeef u onmiddellijk ter plaatse. 6. Ingeval van een werkelijke brandhaard of enig ander gevaar : EVACUATIEPLAN UITVOEREN. OPMERKING : De evacuatiesirenes kunnen met behulp van de sleutelschakelaar EVACUATIE opnieuw in werking gezet worden Ingeval van een valse alarmmelding ga verder met het vervolg van deze procedure.

12 HG2400N03A Pag. 11/20 7. De laatste valse alarmmelding kan buiten dienst geplaatst worden. Een buiten dienst geschakelde brandmelder is volledig geïsoleerd van het systeem en kan geen enkele melding meer genereren. Het buiten dienst plaatsen van een brandmelder kan enkel op een MD2400 bedieningsconsole uitgevoerd worden. Routine : Plaats de sleutelschakelaar BEDIENING op de stand 1. Druk op een willekeurige menufunctietoets (F1-F4) of op de druktoets ESC tot het menufunctiescherm op het display verschijnt. Druk op de menufunctietoets F1 : Menufunctie IN/UIT DIENST. Druk opnieuw op de menufunctietoets F1 : Menufunctie DETECTOR. Druk opnieuw op de menufunctietoets F1 : Menufunctie LAATSTE MELDING. De laatst opgetreden melding sinds de laatste bediening van de druktoets RESET verschijnt op het scherm.

13 HG2400N03A Pag. 12/20 Met behulp van de menufunctietoets F2 UIT kunnen de tien laatst opgetreden meldingen automatisch buiten dienst geplaatst worden. Telkens de menufunctietoets F2 wordt ingedrukt wordt één melder buiten dienst geplaatst. De eerste melder die buiten dienst wordt geplaatst is de detector die het laatst een melding genereerde. 8. Druk op de toets RESET en verwittig de servicefirma voor het nazicht van de valse melding. 9. Plaats de sleutelschakelaar BEDIENING in de stand 0.

14 HG2400N03A Pag. 13/20 6. BEDIENINGEN BIJ STORING Een melding van storing meldt een technische storing van de MD2400 brandmeldcentrale, de aangesloten melders of van de bekabeling tussen de verschillende onderdelen van het systeem. Een inspectie van de gemelde storing is noodzakelijk. Een begin van brand zal nooit een storingsmelding op de MD2400 brandmeldcentrale veroorzaken. Hoe een melding storing herkennen op het front van de bedieningsconsole? 1. De gele controlelamp ALGEMENE STORING licht op. 2. Afhankelijk van de aard van de storing lichten één of meerdere gele controlelampen STORING, SYSTEEMSTORING of STORING VOEDING op. 1. Begeef u naar de dichtstbijzijnde bedieningsconsole of herhaalbord van de LIMOTEC MD2400 brandmeldcentrale. 2. Accepteer de melding storing door op de groene druktoets STILTE van de bedieningsconsole of het herhaalbord te drukken. De interne waarschuwingszoemers in de bedieningsconsoles en in de herhaalborden stoppen.

15 HG2400N03A Pag. 14/20 3. Lees op het display van de bedieningsconsole of van het herhaalbord de aard van de storing (eerste en derde tekstlijn) en de lokatie van de storingsmelding (tweede en/of vierde tekstlijn) af. Begeef u ter plaatse voor een controle van de storingsmelding. 4. Contacteer de verantwoordelijke van de brandmeldcentrale voor verdere acties. 5. Ingeval van een brandmelderstoring, kan de laatst gemelde storing buiten dienst geplaatst worden. Een buiten dienst geschakelde brandmelder is volledig geïsoleerd van het systeem en kan geen enkele melding meer genereren. Het buiten dienst plaatsen van een melder kan enkel op een MD2400 bedieningsconsole uitgevoerd worden. ENKEL STORINGEN VAN AUTOMATISCHE BRANDMELDERS, HANDBRANDMELDERS, EVACUATIEBEDIENINGSPOSTEN EN TECHNISCHE CONTROLES KUNNEN BUITEN DIENST GEPLAATST WORDEN Plaats de sleutelschakelaar BEDIENING op de stand 1 Druk op een willekeurige menufunctietoets (F1-F4) of op de druktoets ESC tot het menufunctiescherm op het display verschijnt. Druk op de menufunctietoets F1 : Menufunctie IN/UIT DIENST Druk opnieuw op de menufunctietoets F1 : Menufunctie DETECTOR Druk opnieuw op de menufunctietoets F1 : Menufunctie LAATSTE MELDING

16 HG2400N03A Pag. 15/20 De laatst opgetreden melding sinds de laatste bediening van de druktoets RESET verschijnt op het scherm. Met behulp van de menufunctietoets F2 UIT kunnen de tien laatst opgetreden meldingen automatisch buiten dienst geplaatst worden. Telkens de menufunctietoets F2 wordt ingedrukt wordt één melder buiten dienst geplaatst. De eerste melder die buiten dienst wordt geplaatst is de detector die het laatst een melding genereerde. Lokatie van de menufunctietoetsen F1 en F2. 6. Druk op de toets RESET. 7. Plaats de sleutelschakelaar BEDIENING in de stand Contacteer indien nodig uw servicefirma.

17 HG2400N03A Pag. 16/20 7. BEDIENINGEN BIJ VOORALARM Een melding van vooralarm meldt een te hoge vervuilingsgraad van een automatische rookmelder. Hoe een melding vooralarm herkennen op het front van de bedieningsconsole? 1. De gele controlelamp ALGEMENE STORING licht op. 2. De gele controlelamp STORING van de individuele groepsaanduiding licht op. Een melding van vooralarm vereist een interventie van de bevoegde servicefirma. Volg de procedure BEDIENINGEN BIJ STORING voor de afhandeling van de vooralarmmelding.

18 HG2400N03A Pag. 17/20 8. HET IN EN BUITEN DIENST PLAATSEN VAN BRANDMELDERS Alle brandalarmen, evacuatiemeldingen en technische storingen worden op het evenementenscherm van de bedieningsconsole gevisualiseerd. De eerste en de derde tekstlijn vermelden de aard van de melding (vb. BRANDALARM ). BRANDALARM [1] Paviljoen 3 Stock 1/1 BRANDALARM [1] Paviljoen 3 Stock 1/1 De technische storingen worden onderverdeeld in melderstoringen en algemene storingen. Melderstoringen worden veroorzaakt door een technisch defect van een automatische rook- of warmtemelder, een handbrandmelder, een evacuatiebedieningspost of een inleesmodule van een technische controle. De verschillende displayteksten die een melderstoring op het evenementenscherm aanduiden zijn: DETECTOR OPEN : Technisch defecte of niet aanwezige melder. DETECTOR KORT : Technisch defecte of niet aanwezige melder. VOORALARM : Vervuilde rookmelder. DET.TYPE FOUT : Foutief meldertype. DUAL ADRES : Dubbele adressering. De algemene storingen melden de niet-melder gebonden, technische storingen. De verschillende displayteksten die een algemene storing op het evenementenscherm aanduiden zijn : BATTERIJFOUT LAGE BAT.SPANNING FATALE BATTERIJFOUT NETSPANNINGSFOUT ALG.VOEDINGSFOUT CONF.FOUT NETPARAM. SIRENEKRINGFOUT STORING ALGEMENE FOUT PERIFERIEFOUT SYSTEEMFOUT TOKENFOUT DEFECT SIRENE DEF.FLITSLICHT

19 HG2400N03A Pag. 18/20 De algemene storingsmeldingen kunnen niet buiten dienst geplaatst worden. 1. Noteer voor het opstarten van de buiten dienst routine het melderadres en het netnummer waartoe de melder behoort. Melderadres Netnummer BRANDALARM [1] Paviljoen 3 Stock 1/1 BRANDALARM [1] Paviljoen 3 Stock 1/1 Menufunctietoetsen F1 F4 Reset 2. Plaats de sleutelschakelaar BEDIENING in de stand Druk op een willekeurige menufunctietoets (F1-F4) of op de druktoets ESC tot het menufunctiescherm op het display verschijnt. 4. Druk op de menufunctietoets F1 : Menufunctie IN/UIT DIENST. 5. Druk opnieuw op de menufunctietoets F1 : Menufunctie DETECTOR. Escape-toets Scrolltoesten Enter

20 HG2400N03A Pag. 19/20 6. Druk op de menufunctietoets F2 : Menufunctie DETECTOR Op het display verschijnt : Opzoeken van net <netnummer><netnaam> 7. Breng met behulp van de menufunctietoetsen F1 Vorige en F2 Volgende of met de scrolltoetsen het gewenste netnummer op het scherm. Met behulp van de druktoets ESC kan voor het opzoeken van het gewenste net naar het evenementenscherm geschakeld worden. Daarna wordt de buiten dienst routine vanaf stap 1 hernomen. 8. Bevestig met behulp van de menufunctietoets F3 OK of met de entertoets. Op het display verschijnt : Opzoeken van net <netnummer><netnaam> Geef detectornummer in : 9. Voer met behulp van het numeriek toetsenbord het melderadres in en bevestig met de entertoets. Op het scherm verschijnt het melderadres, de melderomschrijving en de melderstatus IN DIENST of UIT DIENST. Met behulp van de druktoets ESC kan voor het opzoeken van het gewenste melderadres naar het evenementenscherm geschakeld worden. Daarna wordt de buiten dienst routine vanaf stap 1 hernomen. 10. Druk voor het buiten dienst plaatsen van de geselecteerde melder op de menufunctietoets F2 UIT. Druk voor het in dienst plaatsen van de geselecteerde melder op de menufunctietoets F1 IN. 11. Met behulp van de scrolltoetsen kunnen de aanliggende melderadressen opgeroepen worden en met behulp van de menufunctietoetsen F1 en F2 inof buiten dienst geplaatst worden. 12. Druk op de menufunctietoets F4 TERUG : 1x : indien melders van hetzelfde net in- of buiten dienst geplaatst moeten worden en herneem bovenstaande routine vanaf stap 9. 2x : indien melders van een ander net in- of buiten dienst geplaatst moeten worden en herneem bovenstaande routine vanaf stap 7.

21 HG2400N03A Pag. 20/ Beëindig de buiten dienst routine door het resetten van de MD2400 brandmeldcentrale met behulp van de oranje druktoets RESET. 14. Plaats de sleutelschakelaar BEDIENING in de stand 0.

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MD2400L analoog, adresseerbare brandmeldcentrale Beknopte handleiding voor de gebruiker. 02-2014 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MD2400 analoog, adresseerbare brandmeldcentrale Beknopte handleiding voor de gebruiker. 10-2014 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be

Nadere informatie

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENINGSINSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE Blz Onderwerp 2 Aanzicht bedieningsgedeelte 3 Overzicht signaleringen en bedieningen 6 Het uit- en inschakelen van groepen, melders en relais 7 Het opvragen van een toestand en overzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone Bedieningshandleiding FC 0/ zone Bedieningshandleiding FC00 Overzicht indicatie... Overzicht bediening... 5 Normaalbedrijf... 6 stoestand DAG / NACHT... 7 5 Wat te doen bij brandalarm... 8 6 Meldergroepen

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Paneel Functies & Indicatoren Algemene & zone brand led s ACCEPTEER SIRENES AAN / UIT RESET STOP ZOEMER SLEUTEL- SCHAKELAAR VERTRAGING AAN/UIT SELEKTIE Zone STORING/ BUIT.DNST/ TEST LED s Systeem LED s

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 400. ELVA Security Puurs

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 400. ELVA Security Puurs Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 400 Puurs HG0465N01D Pag. 2/14 INHOUDSTAFEL: 1. NORMEN 3 2. BESCHRIJVING VAN DE MD400 BRANDMELDCENTRALE 3 2.1. OPBOUW VAN DE CENTRALE 3 2.2. TWEE BEDIENINGSNIVEAUS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 100

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 100 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 100 Beknopte beschrijving Puurs BRANDALARM Een brandalarmmelding treedt op in de volgende gevallen : een ionische, een optische of een infra-rood beam brandmelder

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Bedieningshandleiding FC00-E SR Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 8000X In het logboek dienen alle meldingen, storingen,

Nadere informatie

NF2000 Beknopte gebruikershandleiding. Version V0102

NF2000 Beknopte gebruikershandleiding. Version V0102 NF2000 Beknopte gebruikershandleiding & logboek NF2000: KORTE BESCHRIJVING VOOR DE GEBRUIKER 1. TOESTAND NORMAAL De groene led VOEDING OK brandt. Alle andere led's zijn gedoofd (behalve eventueel de led's

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2000. Beknopte bediening. ELVA Security 03 886 66 56 Puurs

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2000. Beknopte bediening. ELVA Security 03 886 66 56 Puurs Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2000 Beknopte bediening Puurs HB2000N01A Pag. 2/19 INHOUDSTAFEL : 1. NORMEN EN KEURINGEN 3 2. BESCHRIJVING VAN DE MD2000 BRANDMELDCENTRALE 3 3. SAMENSTELLING

Nadere informatie

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User Syncro Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel Gebruikershandleiding Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1 Product Manuals/Man-1057 Syncro User Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Introductie... 2 2.

Nadere informatie

EP600 SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING

EP600 SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EP600 SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING 1) Form: 2 pages A5. Formaat: 2 pagina's A5. 2) Text may differ from original and is for reference only. Tekst kan verschillen met origineel en is alleen voor referenties.

Nadere informatie

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V.

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V. 006 Ajax Brandbeveiliging B.V. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Ajax Brandbeveiliging B.V. mag niets deze gave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzi gingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING MD644 centrale voor branddetectie Handleiding voor de gebruiker 01-07-2017 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be 1 1 INHOUD 2 NORMEN EN CERTIFICATIE...

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE. BRANDMELDCENTRALE TYPE IQ8Control C/M. Inhoudsopgave: Onderwerp. 2 Aanzicht bedieningsgedeelte

BEDIENINGSINSTRUCTIE. BRANDMELDCENTRALE TYPE IQ8Control C/M. Inhoudsopgave: Onderwerp. 2 Aanzicht bedieningsgedeelte Inhoudsopgave: Blz Onderwerp 2 Aanzicht bedieningsgedeelte 3 Vrijgave bediening, Indicatoren voor brandalarm, vooralarm, storing, uitschakelen. 4 Uitleeseenheid voor groepen, Bedieningsknoppen Reset centrale,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EN54 2-8 Horizon Compleet Gebruikersmenu Puurs EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual 997-493-001, Issue 1 0 November 2003 Français English Deutsch Islenska Svenska

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek Toonaangevend in veiligheid Detect 3004 De juiste mensen op de juiste plek BEDIENINGSINSTRUCTIE BRANDMELDCENTRALE SYSTEEM 3000 2.1 Normale bewakingstoestand 2.2 Alarm De groene lampen "netvoeding" en "in

Nadere informatie

MD744 GASDETECTIECENTRALE MET 4 ZONES GEBRUIKERSHANDLEIDING

MD744 GASDETECTIECENTRALE MET 4 ZONES GEBRUIKERSHANDLEIDING HG0744N01D Pag. 1/9 MD744 GASDETECTIECENTRALE MET 4 ZONES GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0744N01D

Nadere informatie

Sigma CP K and Sigma CP T series

Sigma CP K and Sigma CP T series Sigma CP K and Sigma CP T series Brandmeldcentrale Gebruikers Handleiding DOCUMENT REFERENCE K6800-08 (Man-1082) MODEL NUMBERS K11020M2, K11040M2, K11080M2 T11020M2, T11040M2, T11080M2 191108V1.0FN Brand

Nadere informatie

SmartLine. Conventionele Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding

SmartLine. Conventionele Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding SmartLine Conventionele Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Inim SmartLine 2 Inhoudsopgave 1 Omschrijving van de Centrale... 5 1.1 Fabrikant gegevens... 5 1.2 Type omschrijving... 5 1.3 Copyright...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 644

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 644 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 644 ELVA Security 03 886 66 56 Puurs HG0644N01B Pag. 2/11 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2. OPBOUW VAN DE MD300 CENTRALE... 4 2.1. DETECTIE-EENHEID... 4 2.2. INGEBOUWDE

Nadere informatie

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding ( V1.2 17/03/98 ) PRODUCT CODE : LFFP801 FP800 Gebruikershandleiding V1.2 Wat te doen in geval van brandalarm. Uitschakelen akoestisch alarm Druk op toets

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones 01-05-2016 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be 1 1 INHOUDSTABEL 2 VOOR UW VEILIGHEID...

Nadere informatie

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding HG0750N01B Pag. 1/6 MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0750N01B Pag. 2/6 Inhoud 1. TOXICITEIT VAN KOOLMONOXIDEGAS

Nadere informatie

NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708

NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708 NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708 April 2002 Brandmeldcentrale 708 Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC1002 A FC1004 A FC1008 A FC1012 A

Bedieningshandleiding FC10 FC1002 A FC1004 A FC1008 A FC1012 A Bedieningshandleiding FC0 FC00 A FC00 A FC008 A FC0 A Bedieningshandleiding FC0 Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by Siemens Nederland N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Conventionele Brandmeldcentrale ALPHA 4/8/12

Conventionele Brandmeldcentrale ALPHA 4/8/12 Pagina : 1/8 Conventionele Brandmeldcentrale Beknopte Gebruikershandleiding Pagina : 2/8 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Algemeen principe voor toegang tot niveaus 2 en 3 4 Toegangsniveau 2 : Procedure en functies

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze gave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 80 In het logboek

Nadere informatie

MD6140 BLUSCENTRALE HANDLEIDING

MD6140 BLUSCENTRALE HANDLEIDING HG6140N01G Pag. 1/34 MD6140 BLUSCENTRALE HANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be INHOUDSTAFEL : HG6140N01G Pag. 2/34

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel 1 Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Bedieningshandleiding FC008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by Siemens Nederland N.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40E / 80E / 160E Centrale & BSX-E Nevenbediendeel

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40E / 80E / 160E Centrale & BSX-E Nevenbediendeel GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX40E / 80E / 160E Centrale & BSX-E Nevenbediendeel 1 Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie

Nadere informatie

6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE

6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE 6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE GEBRUIKERSHANDLEIDING Protec Brandbeveiliging BV, Industrieweg 87, 2651 BC, Berkel en Rodenrijs. Telefoon: +31 (0) 10 511 9920 Fax: +31 (0) 10 511 9929 Web: www.protecfire.nl

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

MD300 Conventionele brandmeldcentrale Gebruikershandleiding

MD300 Conventionele brandmeldcentrale Gebruikershandleiding HG0300N02D Pag. 1/34 MD300 Conventionele brandmeldcentrale Gebruikershandleiding 01-07-2013 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0300N02D Pag. 2/34 Inhoudsopgave

Nadere informatie

6300 BEDIENINGSHANDLEIDING

6300 BEDIENINGSHANDLEIDING Toonaangevend in veiligheid 6300 BEDIENINGSHANDLEIDING De juiste mensen op de juiste plek UITGAVE DATUM WIJZIGINGS GEGEVENS GWIJZIGD DOOR 1 04/07/01 Originele uitgave - 2 04/11/02 Bijgewerkt tot en met

Nadere informatie

MD2400 Analoog, adresseerbare brandmeldcentrale Lastenboekbeschrijving

MD2400 Analoog, adresseerbare brandmeldcentrale Lastenboekbeschrijving HL2400N01B Pag. 1/14 MD2400 Analoog, adresseerbare brandmeldcentrale Lastenboekbeschrijving LIMOTEC nv Bosstraat 21 B 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HL2400N01B Pag. 2/14 Inhoud 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

NF3000. Gebruikershandleiding. v0303

NF3000. Gebruikershandleiding. v0303 NF3000 Gebruikershandleiding Inhoud Bedieningshandleiding NF3000-reeks Snelle inhoudsreferentie per sectie DISPLAY: SAMENVATTING - ZIE SECTIE 5 GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN DE MENU S, ZIE SECTIE: 6 7

Nadere informatie

ZX1e ZX2e ZX5e. Document Nr Versie 01 Bedienings- handleiding

ZX1e ZX2e ZX5e. Document Nr Versie 01 Bedienings- handleiding ZX1e ZX2e ZX5e Document Nr. 996-130 Versie 01 Bedienings- handleiding MORLEY-IAS ZX2E/ZX5E Fire Alarm Control Panels Inhoud 1 INTRODUCTIE... 4 1.1 MEDEDELING... 4 1.2 WAARSCHUWING... 4 1.3 NATIONALE KEURINGEN...

Nadere informatie

MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding

MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding HG0770N01B Pag. 1/11 MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0770N01B Pag. 2/11 INDEX

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen

Gebruikershandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen Gebruikershandleiding KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones 1. Doelgroep Doelgroep van deze handleiding zijn vakmensen van de gasveiligheids- en regelingstechniek, gekwalificeerde personen of de

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 1 van 31 Inhoudsopgave Overzicht...3 Bedieningselementen...4 1 Functietoetsen...4 2 Alfanumeriek toetsenblok...4 3 Sleutelschakelaar...4 Displayelementen 4 LED-display...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale BC06 November 2010 Wijzigingen voorbehouden 00049.1010 Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 INLEIDING De TD8401 en TD8801 is een UNIVERSEEL toepasbare, vrij programmeerbare telefoonkiezer. De kiezer kan berichten doorgeven aan professionele meldkamers,

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Integra

Gebruikershandleiding Integra Gebruikershandleiding Integra Overzicht van het bediendeel Storing Systeem ingeschakeld Servicemode Alarm De storingsled (geel) zal branden bij een storing aan het syteem. De systeem ingeschakeld led geeft

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

MD780 Gas- & CO-detectie Lastenboekbeschrijving

MD780 Gas- & CO-detectie Lastenboekbeschrijving HL0780N01A Pag. 1/8 MD780 Gas- & CO-detectie Lastenboekbeschrijving LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HL0780N01A Pag. 2/8 Inhoud 1. ALGEMEEN... 3 2. DE GASDETECTIECENTRALE...

Nadere informatie

LASTENBOEKBESCHRIJVING

LASTENBOEKBESCHRIJVING LASTENBOEKBESCHRIJVING MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones 01-04-2016 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be 1 1 INHOUDSTABEL 2 ALGEMEEN... 3 3 GASDETECTIECENTRALE...

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PENTA Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PENTA Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING PENTA Brandmeldsysteem 1 Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding GE Security FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding versie 1-0 / november 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

BRANDCENTRALE GMC+ ARGINA TECHNICS

BRANDCENTRALE GMC+ ARGINA TECHNICS BRANDDETECTIE HANDLEIDING ROOKLUIKBEDIENING TYPE AR/KS INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN 2 2. AANDUIDINGEN & BEDIENING 2 3. TECHNISCHE GEGEVENS 3 4. OPTIES 3 5. AANSLUITSCHEMA S 4-5 1 BRANDCENTRALE GMC+ ARGINA

Nadere informatie

CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8

CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8 COMBUTEC CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8 TECHNISCHE HANDLEIDING 1. ALGEMEEN 2 2. BEDIENING 3 2.1. ALGEMEEN 3 2.2. AANDUIDINGEN EN BEDIENING 3 2.2.1. INDICATIELAMPJES 3 2.2.2. BEDIENINGSHANDELINGEN

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE GMC+GEBRUIKERSHANDLEIDING

BRANDMELDCENTRALE GMC+GEBRUIKERSHANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE GMC+GEBRUIKERSHANDLEIDING versie: 1/2010 STB Security Havenkade 7, 2984AA Ridderkerk T +31 180 430 617 F +31 180 434 727 info@stbsecurity.nl INHOUDSLIJST 1. ALGEMEENHEDEN.. 2. HET BEDIENINGSPANEEL.

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010 INHOUDSOPGAVE EN INLEIDING Blz Onderwerp 1 leiding 2 Algemene signaleringen 3 3 Signalering van storingen 4 stoetsen 5 - en inschakelen van een meldergroep 6 - en inschakelen van een relais dicatie van

Nadere informatie

Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM Procedure Met alarm verificatie concept (AVC) Ongewenst / onecht Alarm: 2. 7.

Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM Procedure Met alarm verificatie concept (AVC) Ongewenst / onecht Alarm: 2. 7. Siemens Nederland N.V. Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM-Procedure Pag. 1 Uitschakelen van detectiegroepen Pag. 2 Inschakelen van detectiegroepen Pag. 3 Procedure in geval

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40 / 80 / 160 Centrale

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40 / 80 / 160 Centrale GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX40 / 80 / 160 Centrale Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LCD-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Bluscentrale MD ELVA Security Puurs

Gebruikershandleiding. Bluscentrale MD ELVA Security Puurs Gebruikershandleiding Bluscentrale MD 6140 Puurs HG6140N01D Pag. 2/29 INHOUDSTAFEL : 1. BESCHRIJVING VAN DE MD6140 BLUSCENTRALE 3 1.1. TERMINOLOGIE 3 1.2. BESCHRIJVING VAN DE MD6140 BLUSCENTRALE 5 1.3.

Nadere informatie

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Display keypad Gebruikshandleiding 675 07 11/09-01 PC Inhoud 1. Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De navigatietoetsen 7 De display 7 Hoofdscherm 7 Bij een alarmmelding

Nadere informatie

HANDLEIDING MASTER ADVANCED. Enkel systeem. VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288

HANDLEIDING MASTER ADVANCED. Enkel systeem. VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288 HANDLEIDING MASTER ADVANCED Enkel systeem VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288 Inschakelen met code/badge - CODE OF BADGE Volledig IN - CODE OF BADGE Gedeeltelijk IN 1 - CODE OF BADGE Gedeeltelijk

Nadere informatie

Brandmeldapparatuur die na 1 augustus 2009 geleverd wordt dient te voldoen aan de nieuwe versies van de normen EN54-2 A2 en EN54-4 A2.

Brandmeldapparatuur die na 1 augustus 2009 geleverd wordt dient te voldoen aan de nieuwe versies van de normen EN54-2 A2 en EN54-4 A2. Brandmeldapparatuur die na 1 augustus 2009 geleverd wordt dient te voldoen aan de nieuwe versies van de normen EN54-2 A2 en EN54-4 A2. Voor de brandmeldcentrale type IQ8Control C/M betekent dit een aantal

Nadere informatie

Gebruiker Handleiding Premier 24/48/88/168/640 INS479

Gebruiker Handleiding Premier 24/48/88/168/640 INS479 Gebruiker Handleiding Premier 24/48/88/168/640 INS479 Overzicht Premier Series Gebruiker Handleiding 1. Overzicht Introductie Dit document behandelt de alledaagse bediening van uw alarmpaneel, voor meer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Inhoud NL 1 Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De display 7 Informatie op

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

LCD-gebruikersgids - standaard. Systeem gereed Aan:geef code. Systeem niet gereed Info:tikv - S. Systeem gereed Aan:geef code

LCD-gebruikersgids - standaard. Systeem gereed Aan:geef code. Systeem niet gereed Info:tikv - S. Systeem gereed Aan:geef code LCD-gebruikersgids - standaard Alle zones in rust ysteem gereed Zone(s) open ysteem niet gereed Info:tikv j k 2 Fout of 2 Ok Zone 2 Zone 2 ysteem inschakelen - ysteem gereed of h ysteem aan Alle zones

Nadere informatie

MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Lastenboekbeschrijving

MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Lastenboekbeschrijving HL0770N01A Pag. 1/7 MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Lastenboekbeschrijving LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HL0770N01A Pag. 2/7 Inhoud

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta 5000 Brandmeldsysteem Welkom Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta Brandmeldsysteem 1 Inhoud Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

DA-SYSTEMS 6/14- COM. Gebruikershandleiding

DA-SYSTEMS 6/14- COM. Gebruikershandleiding DA-SYSTEMS APLIQUE 6/14- COM Gebruikershandleiding 1. Display-uitleg 1.1. Inleiding 1.2. Klavier 1.3. Display 1.4. Gebruikersfuncties 1.4.1. Inschakelen 1.4.1.1. Volledig inschakelen 1.4.1.2. Gedeeltelijk

Nadere informatie

Jacobs Beveiliging bvba Pagina 1

Jacobs Beveiliging bvba Pagina 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING TEXECOM PREMIER 412/816/832 De toetsposities zijn op de klavieren steeds identiek, sommige benamingen/ kunnen verschillen. Elk systeem is ingesteld volgens uw persoonlijke behoeften!

Nadere informatie

NF2000 Gebruikershandleiding

NF2000 Gebruikershandleiding NF2000 Gebruikershandleiding 997-215 Version V0102 Inhoud NF2000 Reeks Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Begeleidende documenten 1 1.2 De NF2000 panelen 2 1.3 Reinigen 3 2 Bediening

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta 5000 Brandmeldsysteem Welkom Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Document Nr. 996-148-000-5 Issue 5. Gebruikers Handleiding

Document Nr. 996-148-000-5 Issue 5. Gebruikers Handleiding DX Document Nr. 996-148-000-5 Issue 5 Gebruikers Handleiding MORLEY-IAS Dimension Series Inhoud 1 INLEIDING... 4 1.1 MEDEDELING... 4 1.2 MODELLEN... 4 1.3 WAARSCHUWING... 6 1.4 NATIONALE KEURINGEN... 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Penta Extinguo

Gebruikershandleiding Penta Extinguo Gebruikershandleiding Penta Extinguo Inhoud Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

CENTRAAL CONTROLE PANEEL EC 6350 LCD

CENTRAAL CONTROLE PANEEL EC 6350 LCD CENTRAAL CONTROLE PANEEL LCD GEBRUIKERS HANDLEIDING Rev. GEBLCD.INB.EC6350V2.2.DSC.106TVE.V1.1.NL PC5015 versie 2.2 INHOUDS OPGAVE Algemene systeeminformatie... 3 Inschakelen situatie afwezig... 4 Inschakelen

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BSL8C

Brandmeldcentrale BSL8C Brandmeldcentrale BSL8C Gebruikershandleiding deel A Bedieningshandleiding Gebruikershandleiding van de Brandmeldcentrale BSL8C Gebruikershandleiding van de Brandmeldcentrale BSL8C... 2 1 Algemeen... 3

Nadere informatie

FP700-serie. Conventionele brandpanelen. Eindgebruikershandleiding

FP700-serie. Conventionele brandpanelen. Eindgebruikershandleiding FP700-serie Conventionele brandpanelen Eindgebruikershandleiding Versie 4-0 / maart 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation en zijn geregistreed

Nadere informatie

Bediening (kort) FC20xx Brandmeldcentrale FT2040 Brandmeldterminal. ALARM-Afhandeling met vertraagde doormelding (AVC) R 7. 5 Brandlokatie zoeken

Bediening (kort) FC20xx Brandmeldcentrale FT2040 Brandmeldterminal. ALARM-Afhandeling met vertraagde doormelding (AVC) R 7. 5 Brandlokatie zoeken Bediening (kort) FC20xx Brandmeldcentrale FT2040 Brandmeldterminal ALARM-Afhandeling Blad 1 Meldergroepen/Melders uitschakelen Blad 2 Meldergroepen/Melders inschakelen Blad 4 Storing-Afhandeling Blad 4

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm.

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2 Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Werking GSM kiezer TKGSM-431 Kiezer werkt op 12 Volt max 30mA (voeding niet meegeleverd) Aantal ingangen

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC M12

Brandmeldcentrale BMC M12 Brandmeldcentrale BMC M12 Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing voor microprocessor

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX-E Centrale en BSX-E Nevenpaneel

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX-E Centrale en BSX-E Nevenpaneel GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX-E Centrale en BSX-E Nevenpaneel Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder

Nadere informatie