al leuk voor later Uitgebreide STIP website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "al leuk voor later Uitgebreide STIP website:"

Transcriptie

1 Editie 4 Nu al leuk voor later 2012 Nieuw Uitgebreide STIP website: Lees en bewaar! 70 % leest de STIPkrant Veel collega s bewaren de STIPkrant bij hun pensioenpapieren

2 Inhoud STIP krant 2012 vierde editie... Korte lijnen, lage kosten 4 Hoe staan we ervoor? 6 Trots op ons pensioen 8 Website STIP uitgebreid! 10 Collega s over pensioen 12 Jij doet wat, STIP doet wat 15 Ik heb geen idee waar ons fonds in belegt 16 Door beleggen voldoende rendement 18 Bijsturen lijkt me nu niet nodig 20 Ik zou liever zelf sparen voor mijn pensioen 20 Ik had meer persoonlijke begeleiding verwacht 22...

3 ... 3

4 Korte lijnen, lage kosten Het bestuur van de Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) bestaat uit vier leden: twee namens de werkgevers (Tjerk Eelkema en Albert Martens), twee namens de werkgevers (Thijs Jansen namens de W.I.M en André Steijaert namens FNV Bondgenoten). Sinds dit jaar is Albert Martens voorzitter. We leggen 3 vragen aan hem voor. Waarom heeft IKEA een eigen pensioenfonds? Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. IKEA wil er zeker van zijn dat er straks voor medewerkers een goed pensioen is, dat voor lage kosten kan worden uitgevoerd. Een pensioen dat past bij onze cultuur. Met een eigen pensioenfonds houd je de lijnen kort en de kosten laag. Doordat STIP een stichting is, kunnen we de ontvangen premies veiligstellen. De bestuursleden zien er op toe dat de ontvangen premies goed en veilig belegd worden. In het bestuur zijn zowel de werkgevers als de werknemers vertegenwoordigd. Op die manier wegen alle belangen mee. Hoe wordt STIP gecontroleerd? Er is zowel interne als externe controle op hoe het pensioenfonds haar werk doet, dat is aan strenge regels gebonden. Intern hebben we een Deel- Intern toezicht Visitatiecomissie Wie doet Wat bij STIP? Extern toezicht DNB AFM Verantwoordingsorgaan Werkgevers IKEA Bestuur van STIP Deelnemersraad 4 Pensioenbureau Externe deskundigen actuaris accountant jurist Pensioenadministratie Syntrus Achmea Vermogensbeheer Aegon Investment Management Risicoherverzekering ZwitserLeven

5 We staan er wat beter voor dan veel andere fondsen nemersraad, die vragen we om advies. Zij kunnen ons dat trouwens ook ongevraagd geven. Ook hebben we een Verantwoordingsorgaan, dat bijvoorbeeld het jaarverslag beoordeelt. Verder laat het bestuur zich elk jaar controleren door een visitatiecommissie. Ook de externe controle is erg uitgebreid. We moeten bij De Nederlandsche Bank elke maand onze dekkingsgraad melden en zij contoleren bijvoorbeeld de stand van zaken van ons herstelplan. Dit jaar moesten alle pensioenfondsen uit voorzorg ook een crisisplan maken. Elk jaar maakt STIP een jaarverslag, dat wordt gecontroleerd en goedgekeurd door zowel een externe accountant als een actuaris. Hoe staat STIP er voor? De economie is op dit moment niet gunstig. Om de pensioenen ook in de toekomst te kunnen betalen is er meer geld nodig. De pensioenpremie is daarom dit jaar verhoogd en daar heeft iedereen last van. De werkgever betaalt 75% van die premie, medewerkers 25%. Ondanks die hogere premie is de situatie nog niet optimaal. Bij STIP schommelt de dekkingsgraad al een paar maanden rond 100%. We staan er dus wel wat beter voor dan veel andere fondsen. STIP is heel gevoelig voor de stand van de rente. Als de rente iets stijgt, verbetert gelijk onze dekkingsgraad. Maar de rente staat al maanden erg laag. Eind 2012 moet een dekkingsgraad van 105% bereikt zijn om aan ons herstelplan te kunnen voldoen en financieel helemaal gezond te worden. 5

6 Hoe staan we ervoor? De dekkingsgraad van STIP schommelde in 2012 tot nu toe rond de 100%. Daarmee zit de dekkingsgraad al een paar maanden onder de herstellijn. Het rendement op beleggingen zorgde voor een verhoging van de dekkingsgraad, maar de voortdurende lage (lange) rente zorgde de afgelopen maanden voor een negatief effect. Als jong pensioenfonds is STIP zeer gevoelig voor de rente: een kleine stijging heeft een groot positief effect op de dekkingsgraad (maar een daling heeft een groot negatief effect). De dekkingsgraad van STIP bevindt zich nu een aantal maanden onder de herstellijn. Weliswaar presteert STIP nog steeds (iets) beter dan veel andere pensioenfondsen, maar het bestuur van STIP moet nadenken over mogelijke maatregelen om weer op het herstelpad te komen. 6 Net als andere pensioenfondsen heeft STIP uit voorzorg een Crisisplan opgesteld, dat ingediend is bij de toezichthouder: de Nederlandsche Bank (DNB). Om de financiële positie te verbeteren kan de werknemers- en werkgeverspremie worden verhoogd. Dat is het afgelopen jaar gebeurd. Verder kan het bestuur besluiten geen indexatie te geven. Indexatie is een

7 125 % Dekkingsgraad dec dec Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Vereist eigen vermogen Minimum vereist eigen vermogen Herstellijn cf.evaluatie herstelplan Dekkingsgraad September Oktober November December De dekkingsgraad is de verhouding tussen de verplichtingen van een pensioenfonds en het vermogen. Bij een dekkingsgraad van 100 % heeft het pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Pensioenfondsen moeten naast een volledige dekking (100%) ook een buffer hebben. Als het fonds deze buffer niet heeft, moet het een herstelplan opstellen met maatregelen om binnen een aantal jaar wel weer voldoende reserves te hebben. Dit herstelplan wordt door DNB beoordeeld. toeslag die wordt gegeven om het pensioen zijn waarde te laten houden. De afgelopen drie jaar heeft het bestuur geen toeslag kunnen geven op de pensioenen. Om de situatie van STIP verder te verbeteren kijkt het bestuur ook naar de kosten van de pensioenadministratie en het vermogensbeheer. En natuurlijk wordt het premiegeld van STIP zo goed mogelijk belegd, zodat het rendement optimaal is, met een risico dat past bij een pensioenfonds als STIP. 7

8 Trots op ons pensioen 8 Recruiters Nora Dalal en Lilian Vrolijk spreken dagelijks tientallen sollicitanten. Sollicitanten die elders pensioen hebben opgebouwd vragen naar de mogelijkheden van waardeoverdracht. IKEA heeft het pensioen goed geregeld, vinden Lilian en Nora. Nieuwe medewerkers hoeven er zelf weinig aan te doen. Aanmelding bij het pensioenfonds en toesturen van de brochure gebeurt automatisch, als je nieuw in dienst komt bij IKEA. Later hoeven deelnemers adreswijzigingen, trouwen en samenwonen en kinderen niet zelf door te geven aan het pensioenfonds. Alleen bij verhuizing naar het buitenland moet je dit zelf melden. Alle benodigde informatie staat op de site van STIP en op het beveiligde gedeelte kan de deelnemer zijn persoonlijke informatie bekijken. Kunnen we trots zijn op het pensioen. De voorwaarden zijn goed: de werkgever betaalt 75% van de pensioenpremie en bij arbeidsongeschiktheid of ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door. Dat is bij bedrijven om ons heen soms heel anders. Sommige werkgevers hebben een veel slechtere regeling. Het is voor veel van ons geen hot issue. Maar je wilt toch een werkgever die het goed regelt. Straks trekt de arbeidsmarkt vast wat meer aan en dan valt er voor mensen weer meer te kiezen. Dan worden dit soort arbeidsvoorwaarden belangrijker. Hebben jullie nog een tip voor medewerkers die net in dienst zijn? Kijk een keer goed naar de brochure die je bij indiensttreding thuisgestuurd krijgt. Als je al eerder ergens hebt gewerkt, kun je waardeoverdracht aanvragen. Hiermee hevel je je pensioenaanspraken over naar je nieuwe pensioenfonds. Soms is dat handig, maar dat hangt van je persoonlijke situatie af. Als je er voor kiest, doe het dan in ieder geval binnen 6 maanden. De meeste pensioen-

9 Pas in dienst, denk aan je waardeoverdracht zaken bij IKEA worden automatisch geregeld, dat geeft een veilig gevoel. Een aantal zaken moet je zelf melden of regelen, bijvoorbeeld als je naar het buitenland verhuist. Zorg dat je dit weet; het is jouw geld en straks moet je ervan leven! Nieuw bij IKEA? Je kunt binnen 6 maanden nadat je bij IKEA bent komen werken waardeoverdracht van je pensioen aanvragen. Het pensioen dat je opbouwde bij je vorige werkgever wordt dan naar het pensioenfonds van IKEA overgezet. Of het verstandig is om te kiezen voor waardeoverdracht hangt af van de inhoud van de pensioenregeling van je vorige werkgever. Vraag eventueel een financieel adviseur wat voor jou het beste is. Als je kiest voor waardoverdacht, gebruik hiervoor dan het formulier op de site. Het kan zijn dat je oude pensioenfonds niet voldoende financiële reserve heeft. Dan kan het niet aan de waardeoverdracht meewerken en wordt deze uitgesteld, daar krijg je bericht van. 9

10 Website STIP uitgebreid! De website van STIP is uitgebreid met een persoonlijk gedeelte. Ben je deelnemer aan STIP dan ontving je bij je pensioenoverzicht je gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord apart per post. Nieuwe deelnemers aan STIP (die nog geen pensioenoverzicht ontvingen) ontvangen bij de informatie van STIP hun inloggegevens. Op het persoonlijk gedeelte van de website kun je nakijken wat jouw persoonlijke pensioensituatie is en je laatste UPO bekijken. Wil je berekenen wat het voor je pensioen betekent als je eerder stopt met werken, of langer doorgaat? Of wat je pensioenopbouw is, als je meer uren per maand werkt of juist minder? Ga naar de pensioenplanner en bereken snel en simpel je toekomstige pensioen. 10 Op de website van STIP kun je ook terecht voor alle formulieren (o.a. voor waardeoverdracht), pensioennieuws, de financiële situatie van STIP en informatie over beleggingen.

11 Scan de QR code of ga naar Duik in je pensioenoverzicht! Onlangs heb je het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Hét moment om even stil te staan bij je pensioen. Hoeveel pensioen bouw je op bij STIP? Hoe hoog is je pensioen ten opzichte van je huidige inkomen? Lees het in je UPO! Het UPO, dat voor alle pensioenfondsen dezelfde indeling heeft, is dit jaar korter. Het laat zich makkelijker lezen dan voorgaande jaren, omdat begrippen directer worden uitgelegd en doelgerichter aangeeft hoeveel pensioen je na pensionering kunt verwachten. Bereken zelf je toekomstig pensioen 11

12 Als je naar het buitenland verhuist, moet je een adreswijziging zelf doorgeven. Bekijk het pensioen dat je straks krijgt, misschien moet je bijsparen. Collega s over pensioen 12 Paneldiscussie met medewerkers uit Delft en leden van de Deelnemersraad, over pensioeninformatie.

13 Kijk regelmatig op de site, er is veel op te vinden. IKEA regelt het collectief pensioen en betaalt daaraan flink mee. Voor je persoonlijke zaken kun je via de site of telefoonnummer van de administrateur veel zelf regelen. 13

14 Ik wil zelf weten hoe mijn pensioen ervoor staat. Je leest er staat zoveel over in de krant. Bijna iedereen bouwt in de loop der tijd bij verschillende pensioenfondsen pensioen op. Vóór 2007 zat IKEA bij Pensioenfonds Wonen. 14 Remco, Cecile, Peter, Marieke, Shama, Jan, Davina, Astrid, Leonie, Els, Olivier, Joyce en Laila: hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Let ook goed op je partnerpensioen, je kunt dit overdragen als je wilt.

15 Jij doet wat, STIP doet wat.en zo blijven de kosten laag De pensioenadministratie van STIP wordt verzorgd door Syntrus Achmea. Voor de juiste gegevens wordt het deelnemersbestand van STIP dagelijks vergeleken met de gemeentelijke basisadministratie (op basis van je burgerservicenummer). IKEA levert maandelijks de salarisgegevens aan. Jij laat het STIP weten: Als je ongeregistreerd samenwoont (zonder samenlevingscontract) en je wilt je partner in aanmerking laten komen voor partnerpensioen. Je moet aan STIP aantonen dat jij en je partner meer dan 5 jaar op hetzelfde adres wonen. Als je naar het buitenland verhuist (of in het buitenland verhuist). Let op: dit geldt ook als je niet meer bij IKEA werkt en dus slaper of pensioengerechtigde bent bij STIP. Als je in het buitenland gaat scheiden of kinderen krijgt. Als je na je scheiding je pensioen wil verevenen. Je ex heeft recht op de helft van je ouderdomspensioen, jij hebt dat recht ook. Om dit te regelen vul je een formulier in voor verevening (www.rijksoverheid.nl). Als je je pensioen dat je bij STIP hebt opgebouwd, wilt overdragen naar je nieuwe werkgever regel je dit via je nieuwe werkgever. Als je pas bij IKEA werkt en je wilt je vorige pensioen overdragen naar STIP, regel je dat via het formulier waardeoverdracht (www.ikeapensioenfonds.nl) 15

16 16 Ik heb geen

17 idee waar ons fonds in belegt Leonie (36) Waar werk je en wat doe je? Ik ben marketingspecialist bij IKEA Delft. Je gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Druk met het afronden? Nee hoor, als alles goed gaat met de overdracht heb ik het straks zelfs rustig. Ik ben de laatste tijd wel meer gaan nadenken over de toekomst en over mijn pensioen. Met een kleintje op komst ben ik me meer bewust van de wereld waarin mijn kind straks opgroeit. Beleggingsinformatie op de site Op de site van STIP vind je de informatie over de beleggingen van STIP. Niet alleen de resultaten, maar ook de beleggingsbeginselen. STIP belegt in beleggingsfondsen van Aegon en onderschrijft het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid dat Aegon hanteert. IKEA wil worden gezien als een groen bedrijf, maar ik heb geen idee waar ons pensioenfonds in belegt. Daar ben ik nieuwsgierig naar geworden. Waarin zou je zelf willen beleggen? Dat weet ik niet. Ik wil dat mijn geld in handen is van mensen die er verstand van hebben, die ervoor zorgen dat ik ook nog iets te besteden heb als ik met pensioen ga. Beleggen in wapens levert misschien wel heel veel op De wapenindustrie past natuurlijk niet bij IKEA. Maar wat dan wel? Dat wil ik weten. En dan wil ik daar niet te diep voor hoeven graven. Waarom niet? Ik ben geschrokken van de premieverhoging. In januari betaalde ik 70,- meer dan in december. Terwijl ik niet zomaar een ander fonds kan kiezen. We mogen niet klagen in Nederland. Maar dat neemt niet weg dat ik wel ergens duidelijke informatie wil kunnen vinden over wat er met mijn pensioengeld gebeurt. 17

18 Tjerk Eelkema Door beleggen vold 18 Waarom belegt STIP, kun je het niet beter op de bank zetten? Geld op de bank zetten levert voor een pensioenfonds te weinig op. STIP belegt voorzichtig; we houden kwaliteit, risico en veiligheid goed in de gaten en het vermogensbeheer is uitbesteed aan een betrouwbare externe partij. Daarnaast kijken we of we wel in voldoende verschillende fondsen beleggen: zo spreid je de risico s. Als je het geld op de bank zou zetten, zou er straks te weinig in kas zitten om jouw en mijn pensioen van te betalen. Mensen worden steeds ouder en krijgen dus ook steeds langer pensioen, extra belangrijk dus om het vermogen van STIP goed te laten groeien. Wie bepaalt hoe STIP belegt? De beleggingsadviescommissie (BAC) is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het beleggingsbeleid, zij adviseert het bestuur. In de BAC zit een extern beleggingsadviseur, de manager van het Pensioenbureau Marjan Vermeulen en twee bestuursleden: Thijs Jansen en ikzelf als voorzitter. We hebben het vermogensbeheer uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder (Aegon). Zij beleggen de premies in aandelen en obligaties, op de manier zoals het bestuur het heeft bepaald en regelmatig controleert. Waarom belegt STIP 20% in aandelen en 80% in vastrentende waarden? We willen een goed rendement, maar niet te veel risico lopen. Daarom beleggen we in vastrentende waarden (zoals obligaties) en aandelen, om de risico s te spreiden, maar ook te profiteren van stijgende aandelenkoersen. De verhouding tussen risico en opbrengst wordt nauwkeurig berekend in een ALM studie (asset liability management). Op basis daarvan is de beleggingsmix voor de komende jaren bepaald. Daarnaast zijn we als jong fonds extra gevoelig voor de stand van de rente. Om die reden hebben we het renterisico voor 50% afgedekt. Meer weten? Bekijk de verklaring van beleggingsbeginselen van STIP op de website. Hoe duurzaam belegt STIP? Wij beleggen niet in bedrijven die internationale richtlijnen voor mensenrechten, wapens, gezondheid en milieu schenden. Ook bedrijven die wapens verhandelen of produceren worden uitgesloten. De externe vermogensbeheerder Aegon Investment heeft deze

19 oende rendement uitgangspunten vastgelegd. STIP sluit zich hierbij aan. Je vindt de uitgangspunten op de site: en op Hoe hebben de beleggingen van STIP het gedaan? Beleggingen kun je alleen op een wat langere termijn beoordelen. We hebben onlangs het presteren van onze vermogensbeheerder laten beoordelen. De conclusie is dat de behaalde beleggingsopbrengst naar behoren is geweest, tegen relatief lage kosten. Het relatieve rendement ten opzichte van de benchmark betrekkelijk stabiel. Dit wijst erop dat de beleggingsrisico s over het algemeen goed beheerst worden. We kijken bij alle beslissingen die we nemen heel zorgvuldig naar risico. Hogere rendementen zijn mogelijk, maar dan moet je ook meer risico nemen en dat willen we niet. STIP vindt het daarnaast belangrijk om behalve naar de opbrengsten ook goed naar de gemaakte kosten te kijken. Je kunt wel een fantastische winst halen met een heel ingewikkeld product, maar als je daarvoor heel veel moet betalen, schiet je er weinig mee op! Dit jaar hebben we de kosten van STIP nog beter in beeld gebracht. Ook de vermogensbeheerkosten. Leuk om te vermelden dat we dat goed doen. Op dit moment zijn er bijna 500 pensioenfondsen en wij behoren als STIP bij de 20 pensioenfondsen met de laagste kosten! 19

20 Bijsturen lijkt me nu niet nodig Waar werk je en wat doe je? Ik werk al 4,5 jaar voor IKEA, maar ben sinds kort teamleader van de slaapkamerafdeling in Delft Je maakt je druk over je pensioen? Nee, ik moet nog wel veertig jaar werken. Maar ik vind het goed om me erin te verdiepen. Mocht het fonds er niet goed voor staan, dan kun je je situatie nog bijsturen. En wat was je conclusie? Dat het wel goed gaat. Eens in de zoveel tijd krijg ik een update en die is heel anders van toon dan die van het ABP, waar ik nog een minipensioentje heb staan. Dat stuurt berichten die veel minder positief zijn. Natuurlijk is STIP een jong pensioenfonds en moeten de grote ladingen pensioenen nog komen, maar voor mij is de informatie die ik nu krijg voldoende. Tijdens de paneldiscussie hoorde ik dat de werkgever voor een deel verantwoordelijk is om informatie te verstrekken over ons pensioen. Dat wist ik niet. Mitchell (25) Ik zou liever zelf sparen vo 20 Waar werk je en wat doe je? Ik werk op de afdeling sales & supply support bij IKEA Heerlen en heb daarnaast een eigen bedrijf voor webdesign, webscripting en webhosting, WSWebs.nl. Dan zul je het wel druk hebben. Ik heb een 24-uurscontract bij IKEA en dat is inderdaad nog niet eens de helft van het aantal uren dat ik in totaal werk. Toch ben ik van plan nog wel een tijdje bij IKEA te blijven. Ik werk er al acht jaar en het bevalt me goed. Bovendien heb ik zo voor een deel een stabiel inkomen. Wel is het jammer dat ik verplicht moet meedoen aan het pensioenfonds van IKEA, STIP. Maar voor die premies krijg je toch ook iets terug? Jawel, maar je weet niet hoeveel rendement je precies hebt over dertig jaar, wat wel zo is als je spaart. Dat zou ik liever doen, want je hoort op tv veel over slechte pensioenfondsen en dat er wordt gekort op pensioenen. Maar ik heb geen keuze. IKEA zegt: Wij zorgen ervoor, klaar.

21 Marieke (28) Collectieve arbeidsvoorwaarde Ga je nu de HR-afdeling vragen stellen? Nee, er zit geen haast achter. Maar mochten er moeilijke constructies ontstaan, als ik bijvoorbeeld naar het buitenland ga, dan weet ik sowieso bij wie ik moet zijn: bij HR. Ik ben ervan overtuigd dat er daar iemand is die het dan van alle kanten voor me wil uitzoeken. or mijn pensioen Heb je er geen vertrouwen in dat het goed komt? Uiteindelijk valt het wel mee. Het blijkt dat STIP er goed voor staat, dat het een van de beste fondsen is. Ook heeft IKEA heel eerlijk gezegd dat het niet zo goed is gegaan, maar dat het verlies niet bij de werknemers wordt neergelegd. Ben je gerustgesteld? Ik heb zo veel mogelijk garantie gekregen dat het goed komt. Afspraken over de pensioenregeling worden bij IKEA gemaakt tussen werkgevers en werknemers. De uitvoering van het pensioen is uitbesteed aan een stichting: STIP. Die beheert zelfstandig het kapitaal en moet zorgen dat er straks genoeg geld in kas is om alle pensioenen uit te betalen. Door de lange termijn beleggingsopbrengsten en de relatief lage kosten, kan er op pensioendatum veel meer worden uitgekeerd dan er door werkgevers en werknemers aan premie is ingelegd. Als je individueel een pensioen verzekert, zijn er vaak hoge(re) kosten. Omdat pensioenfondsen voor grote groepen deelnemers de pensioenregeling uitvoert, zijn de kosten per deelnemer laag. STIP is niet uit op het maken van winst en het bestuur krijgt geen salaris (de bestuursleden die buiten IKEA werken krijgen wel een onkostenvergoeding). Dit systeem van collectiviteit en solidariteit werkt alleen als iedereen meedoet. Er is dus weinig keuzevrijheid. De verplichte pensioenopbouw, gecombineerd met de AOW-uitkering van de overheid, zorgt ervoor dat ons pensioen goed geregeld is. 21

22 Els (63) Ik had meer persoonlijke Waar werk je en wat doe je? Ik werk sinds twintig jaar met veel plezier in het restaurant van IKEA Delft. Tot augustus volgend jaar. Dan ga ik met pensioen. Ben je daar goed op voorbereid? Volgend jaar ga ik mijn verlofdagen zo opnemen dat ik eerst een dag minder per week ga werken. Bijna met pensioen? 22 Ga je net als Els bijna met pensioen, dan krijg je 6 maanden van te voren een brief van STIP met alle benodigde informatie. Voor meer persoonlijke pensioeninformatie kun je de STIP-website raadplegen. Heb je naar aanleiding daarvan vragen, bel dan gerust. Het telefoonnummer is STIP en IKEA kozen ervoor om de meest noodzakelijke informatie op de site beschikbaar te stellen. Zo kun je zelf (op het moment dat het jou schikt) je pensioeninformatie checken. Jij doet wat en STIP doet wat. Zo houden we de kosten van STIP laag. En dat komt weer ten goede aan jouw pensioen!

23 begeleiding verwacht Want stoppen met werken zal in het begin wel wennen zijn. Ik had verwacht dat personeelszaken me meer bij zou helpen. Ik kreeg alleen een mail met Wilt u stoppen en zo nee, wanneer dan wel? Meer informatie moest ik maar bij STIP halen. Bracht STIP je verder? Ik ben naar een bijeenkomst geweest en die was wel nuttig. En de STIP-krant had een paar informatieve stukjes. Maar ieders situatie is toch verschillend. Ik vind bovendien dat een pensioenfonds net zoiets is als een verzekeringsmaatschappij. Die kun je bellen, maar echt persoonlijke begeleiding krijg je er niet. Die begeleiding verwacht je dus van personeelszaken te krijgen? Ja. Dat gebeurt elders ook. Van anderen weet ik dat zij op een gegeven moment een gesprek kregen waarin werd verteld hoe hun pensioen eruit zou zien. Maar IKEA schuift het af naar STIP. Vroeger kende iedereen elkaar hier. Dat kan nu niet meer. Maar dat betekent toch niet dat je deze taak niet meer op je hoeft te nemen? Heb je uiteindelijk wel genoeg duidelijkheid? Ja hoor! Ik ben overal zelf achteraan gegaan. 23

24 Colofon STIP krant 2012 vierde editie Uitgave: Stichting IKEA Pensioenfonds Postbus DN Amsterdam Redactie: STIP Pensioenbureau Met medewerking van Syntrus Achmea Vormgeving: Fotografie: StudioWolfshaar.nl Marlou van de Wolfshaar, IKEA

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker Pensioennieuws December 2010 Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker In gesprek met Walter Brand, directeur Bestuursbureau Pensioenfonds Vervoer: Het gaat beter,

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Magazine van. juni 2013. Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen

Vroeger. of Later. Magazine van. juni 2013. Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen Magazine van Vroeger of Later juni 2013 Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen Drie collega s over het zelf regelen van pensioen Jaarverslag: Ahold Pensioenfonds in

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

ontwerpen, Ik wil niet boekhouden Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.

ontwerpen, Ik wil niet boekhouden Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn, www.pensioenfondsarchitectenbureaus. Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl 05 2012 2 3 kloppen onze gegevens? Pensioenaangifte is puur gemak 4 6 Reacties op kortingsvoornemen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van. Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor? Een woord vooraf

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie