al leuk voor later Uitgebreide STIP website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "al leuk voor later Uitgebreide STIP website:"

Transcriptie

1 Editie 4 Nu al leuk voor later 2012 Nieuw Uitgebreide STIP website: Lees en bewaar! 70 % leest de STIPkrant Veel collega s bewaren de STIPkrant bij hun pensioenpapieren

2 Inhoud STIP krant 2012 vierde editie... Korte lijnen, lage kosten 4 Hoe staan we ervoor? 6 Trots op ons pensioen 8 Website STIP uitgebreid! 10 Collega s over pensioen 12 Jij doet wat, STIP doet wat 15 Ik heb geen idee waar ons fonds in belegt 16 Door beleggen voldoende rendement 18 Bijsturen lijkt me nu niet nodig 20 Ik zou liever zelf sparen voor mijn pensioen 20 Ik had meer persoonlijke begeleiding verwacht 22...

3 ... 3

4 Korte lijnen, lage kosten Het bestuur van de Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) bestaat uit vier leden: twee namens de werkgevers (Tjerk Eelkema en Albert Martens), twee namens de werkgevers (Thijs Jansen namens de W.I.M en André Steijaert namens FNV Bondgenoten). Sinds dit jaar is Albert Martens voorzitter. We leggen 3 vragen aan hem voor. Waarom heeft IKEA een eigen pensioenfonds? Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. IKEA wil er zeker van zijn dat er straks voor medewerkers een goed pensioen is, dat voor lage kosten kan worden uitgevoerd. Een pensioen dat past bij onze cultuur. Met een eigen pensioenfonds houd je de lijnen kort en de kosten laag. Doordat STIP een stichting is, kunnen we de ontvangen premies veiligstellen. De bestuursleden zien er op toe dat de ontvangen premies goed en veilig belegd worden. In het bestuur zijn zowel de werkgevers als de werknemers vertegenwoordigd. Op die manier wegen alle belangen mee. Hoe wordt STIP gecontroleerd? Er is zowel interne als externe controle op hoe het pensioenfonds haar werk doet, dat is aan strenge regels gebonden. Intern hebben we een Deel- Intern toezicht Visitatiecomissie Wie doet Wat bij STIP? Extern toezicht DNB AFM Verantwoordingsorgaan Werkgevers IKEA Bestuur van STIP Deelnemersraad 4 Pensioenbureau Externe deskundigen actuaris accountant jurist Pensioenadministratie Syntrus Achmea Vermogensbeheer Aegon Investment Management Risicoherverzekering ZwitserLeven

5 We staan er wat beter voor dan veel andere fondsen nemersraad, die vragen we om advies. Zij kunnen ons dat trouwens ook ongevraagd geven. Ook hebben we een Verantwoordingsorgaan, dat bijvoorbeeld het jaarverslag beoordeelt. Verder laat het bestuur zich elk jaar controleren door een visitatiecommissie. Ook de externe controle is erg uitgebreid. We moeten bij De Nederlandsche Bank elke maand onze dekkingsgraad melden en zij contoleren bijvoorbeeld de stand van zaken van ons herstelplan. Dit jaar moesten alle pensioenfondsen uit voorzorg ook een crisisplan maken. Elk jaar maakt STIP een jaarverslag, dat wordt gecontroleerd en goedgekeurd door zowel een externe accountant als een actuaris. Hoe staat STIP er voor? De economie is op dit moment niet gunstig. Om de pensioenen ook in de toekomst te kunnen betalen is er meer geld nodig. De pensioenpremie is daarom dit jaar verhoogd en daar heeft iedereen last van. De werkgever betaalt 75% van die premie, medewerkers 25%. Ondanks die hogere premie is de situatie nog niet optimaal. Bij STIP schommelt de dekkingsgraad al een paar maanden rond 100%. We staan er dus wel wat beter voor dan veel andere fondsen. STIP is heel gevoelig voor de stand van de rente. Als de rente iets stijgt, verbetert gelijk onze dekkingsgraad. Maar de rente staat al maanden erg laag. Eind 2012 moet een dekkingsgraad van 105% bereikt zijn om aan ons herstelplan te kunnen voldoen en financieel helemaal gezond te worden. 5

6 Hoe staan we ervoor? De dekkingsgraad van STIP schommelde in 2012 tot nu toe rond de 100%. Daarmee zit de dekkingsgraad al een paar maanden onder de herstellijn. Het rendement op beleggingen zorgde voor een verhoging van de dekkingsgraad, maar de voortdurende lage (lange) rente zorgde de afgelopen maanden voor een negatief effect. Als jong pensioenfonds is STIP zeer gevoelig voor de rente: een kleine stijging heeft een groot positief effect op de dekkingsgraad (maar een daling heeft een groot negatief effect). De dekkingsgraad van STIP bevindt zich nu een aantal maanden onder de herstellijn. Weliswaar presteert STIP nog steeds (iets) beter dan veel andere pensioenfondsen, maar het bestuur van STIP moet nadenken over mogelijke maatregelen om weer op het herstelpad te komen. 6 Net als andere pensioenfondsen heeft STIP uit voorzorg een Crisisplan opgesteld, dat ingediend is bij de toezichthouder: de Nederlandsche Bank (DNB). Om de financiële positie te verbeteren kan de werknemers- en werkgeverspremie worden verhoogd. Dat is het afgelopen jaar gebeurd. Verder kan het bestuur besluiten geen indexatie te geven. Indexatie is een

7 125 % Dekkingsgraad dec dec Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Vereist eigen vermogen Minimum vereist eigen vermogen Herstellijn cf.evaluatie herstelplan Dekkingsgraad September Oktober November December De dekkingsgraad is de verhouding tussen de verplichtingen van een pensioenfonds en het vermogen. Bij een dekkingsgraad van 100 % heeft het pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Pensioenfondsen moeten naast een volledige dekking (100%) ook een buffer hebben. Als het fonds deze buffer niet heeft, moet het een herstelplan opstellen met maatregelen om binnen een aantal jaar wel weer voldoende reserves te hebben. Dit herstelplan wordt door DNB beoordeeld. toeslag die wordt gegeven om het pensioen zijn waarde te laten houden. De afgelopen drie jaar heeft het bestuur geen toeslag kunnen geven op de pensioenen. Om de situatie van STIP verder te verbeteren kijkt het bestuur ook naar de kosten van de pensioenadministratie en het vermogensbeheer. En natuurlijk wordt het premiegeld van STIP zo goed mogelijk belegd, zodat het rendement optimaal is, met een risico dat past bij een pensioenfonds als STIP. 7

8 Trots op ons pensioen 8 Recruiters Nora Dalal en Lilian Vrolijk spreken dagelijks tientallen sollicitanten. Sollicitanten die elders pensioen hebben opgebouwd vragen naar de mogelijkheden van waardeoverdracht. IKEA heeft het pensioen goed geregeld, vinden Lilian en Nora. Nieuwe medewerkers hoeven er zelf weinig aan te doen. Aanmelding bij het pensioenfonds en toesturen van de brochure gebeurt automatisch, als je nieuw in dienst komt bij IKEA. Later hoeven deelnemers adreswijzigingen, trouwen en samenwonen en kinderen niet zelf door te geven aan het pensioenfonds. Alleen bij verhuizing naar het buitenland moet je dit zelf melden. Alle benodigde informatie staat op de site van STIP en op het beveiligde gedeelte kan de deelnemer zijn persoonlijke informatie bekijken. Kunnen we trots zijn op het pensioen. De voorwaarden zijn goed: de werkgever betaalt 75% van de pensioenpremie en bij arbeidsongeschiktheid of ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door. Dat is bij bedrijven om ons heen soms heel anders. Sommige werkgevers hebben een veel slechtere regeling. Het is voor veel van ons geen hot issue. Maar je wilt toch een werkgever die het goed regelt. Straks trekt de arbeidsmarkt vast wat meer aan en dan valt er voor mensen weer meer te kiezen. Dan worden dit soort arbeidsvoorwaarden belangrijker. Hebben jullie nog een tip voor medewerkers die net in dienst zijn? Kijk een keer goed naar de brochure die je bij indiensttreding thuisgestuurd krijgt. Als je al eerder ergens hebt gewerkt, kun je waardeoverdracht aanvragen. Hiermee hevel je je pensioenaanspraken over naar je nieuwe pensioenfonds. Soms is dat handig, maar dat hangt van je persoonlijke situatie af. Als je er voor kiest, doe het dan in ieder geval binnen 6 maanden. De meeste pensioen-

9 Pas in dienst, denk aan je waardeoverdracht zaken bij IKEA worden automatisch geregeld, dat geeft een veilig gevoel. Een aantal zaken moet je zelf melden of regelen, bijvoorbeeld als je naar het buitenland verhuist. Zorg dat je dit weet; het is jouw geld en straks moet je ervan leven! Nieuw bij IKEA? Je kunt binnen 6 maanden nadat je bij IKEA bent komen werken waardeoverdracht van je pensioen aanvragen. Het pensioen dat je opbouwde bij je vorige werkgever wordt dan naar het pensioenfonds van IKEA overgezet. Of het verstandig is om te kiezen voor waardeoverdracht hangt af van de inhoud van de pensioenregeling van je vorige werkgever. Vraag eventueel een financieel adviseur wat voor jou het beste is. Als je kiest voor waardoverdacht, gebruik hiervoor dan het formulier op de site. Het kan zijn dat je oude pensioenfonds niet voldoende financiële reserve heeft. Dan kan het niet aan de waardeoverdracht meewerken en wordt deze uitgesteld, daar krijg je bericht van. 9

10 Website STIP uitgebreid! De website van STIP is uitgebreid met een persoonlijk gedeelte. Ben je deelnemer aan STIP dan ontving je bij je pensioenoverzicht je gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord apart per post. Nieuwe deelnemers aan STIP (die nog geen pensioenoverzicht ontvingen) ontvangen bij de informatie van STIP hun inloggegevens. Op het persoonlijk gedeelte van de website kun je nakijken wat jouw persoonlijke pensioensituatie is en je laatste UPO bekijken. Wil je berekenen wat het voor je pensioen betekent als je eerder stopt met werken, of langer doorgaat? Of wat je pensioenopbouw is, als je meer uren per maand werkt of juist minder? Ga naar de pensioenplanner en bereken snel en simpel je toekomstige pensioen. 10 Op de website van STIP kun je ook terecht voor alle formulieren (o.a. voor waardeoverdracht), pensioennieuws, de financiële situatie van STIP en informatie over beleggingen.

11 Scan de QR code of ga naar Duik in je pensioenoverzicht! Onlangs heb je het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Hét moment om even stil te staan bij je pensioen. Hoeveel pensioen bouw je op bij STIP? Hoe hoog is je pensioen ten opzichte van je huidige inkomen? Lees het in je UPO! Het UPO, dat voor alle pensioenfondsen dezelfde indeling heeft, is dit jaar korter. Het laat zich makkelijker lezen dan voorgaande jaren, omdat begrippen directer worden uitgelegd en doelgerichter aangeeft hoeveel pensioen je na pensionering kunt verwachten. Bereken zelf je toekomstig pensioen 11

12 Als je naar het buitenland verhuist, moet je een adreswijziging zelf doorgeven. Bekijk het pensioen dat je straks krijgt, misschien moet je bijsparen. Collega s over pensioen 12 Paneldiscussie met medewerkers uit Delft en leden van de Deelnemersraad, over pensioeninformatie.

13 Kijk regelmatig op de site, er is veel op te vinden. IKEA regelt het collectief pensioen en betaalt daaraan flink mee. Voor je persoonlijke zaken kun je via de site of telefoonnummer van de administrateur veel zelf regelen. 13

14 Ik wil zelf weten hoe mijn pensioen ervoor staat. Je leest er staat zoveel over in de krant. Bijna iedereen bouwt in de loop der tijd bij verschillende pensioenfondsen pensioen op. Vóór 2007 zat IKEA bij Pensioenfonds Wonen. 14 Remco, Cecile, Peter, Marieke, Shama, Jan, Davina, Astrid, Leonie, Els, Olivier, Joyce en Laila: hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Let ook goed op je partnerpensioen, je kunt dit overdragen als je wilt.

15 Jij doet wat, STIP doet wat.en zo blijven de kosten laag De pensioenadministratie van STIP wordt verzorgd door Syntrus Achmea. Voor de juiste gegevens wordt het deelnemersbestand van STIP dagelijks vergeleken met de gemeentelijke basisadministratie (op basis van je burgerservicenummer). IKEA levert maandelijks de salarisgegevens aan. Jij laat het STIP weten: Als je ongeregistreerd samenwoont (zonder samenlevingscontract) en je wilt je partner in aanmerking laten komen voor partnerpensioen. Je moet aan STIP aantonen dat jij en je partner meer dan 5 jaar op hetzelfde adres wonen. Als je naar het buitenland verhuist (of in het buitenland verhuist). Let op: dit geldt ook als je niet meer bij IKEA werkt en dus slaper of pensioengerechtigde bent bij STIP. Als je in het buitenland gaat scheiden of kinderen krijgt. Als je na je scheiding je pensioen wil verevenen. Je ex heeft recht op de helft van je ouderdomspensioen, jij hebt dat recht ook. Om dit te regelen vul je een formulier in voor verevening (www.rijksoverheid.nl). Als je je pensioen dat je bij STIP hebt opgebouwd, wilt overdragen naar je nieuwe werkgever regel je dit via je nieuwe werkgever. Als je pas bij IKEA werkt en je wilt je vorige pensioen overdragen naar STIP, regel je dat via het formulier waardeoverdracht (www.ikeapensioenfonds.nl) 15

16 16 Ik heb geen

17 idee waar ons fonds in belegt Leonie (36) Waar werk je en wat doe je? Ik ben marketingspecialist bij IKEA Delft. Je gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Druk met het afronden? Nee hoor, als alles goed gaat met de overdracht heb ik het straks zelfs rustig. Ik ben de laatste tijd wel meer gaan nadenken over de toekomst en over mijn pensioen. Met een kleintje op komst ben ik me meer bewust van de wereld waarin mijn kind straks opgroeit. Beleggingsinformatie op de site Op de site van STIP vind je de informatie over de beleggingen van STIP. Niet alleen de resultaten, maar ook de beleggingsbeginselen. STIP belegt in beleggingsfondsen van Aegon en onderschrijft het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid dat Aegon hanteert. IKEA wil worden gezien als een groen bedrijf, maar ik heb geen idee waar ons pensioenfonds in belegt. Daar ben ik nieuwsgierig naar geworden. Waarin zou je zelf willen beleggen? Dat weet ik niet. Ik wil dat mijn geld in handen is van mensen die er verstand van hebben, die ervoor zorgen dat ik ook nog iets te besteden heb als ik met pensioen ga. Beleggen in wapens levert misschien wel heel veel op De wapenindustrie past natuurlijk niet bij IKEA. Maar wat dan wel? Dat wil ik weten. En dan wil ik daar niet te diep voor hoeven graven. Waarom niet? Ik ben geschrokken van de premieverhoging. In januari betaalde ik 70,- meer dan in december. Terwijl ik niet zomaar een ander fonds kan kiezen. We mogen niet klagen in Nederland. Maar dat neemt niet weg dat ik wel ergens duidelijke informatie wil kunnen vinden over wat er met mijn pensioengeld gebeurt. 17

18 Tjerk Eelkema Door beleggen vold 18 Waarom belegt STIP, kun je het niet beter op de bank zetten? Geld op de bank zetten levert voor een pensioenfonds te weinig op. STIP belegt voorzichtig; we houden kwaliteit, risico en veiligheid goed in de gaten en het vermogensbeheer is uitbesteed aan een betrouwbare externe partij. Daarnaast kijken we of we wel in voldoende verschillende fondsen beleggen: zo spreid je de risico s. Als je het geld op de bank zou zetten, zou er straks te weinig in kas zitten om jouw en mijn pensioen van te betalen. Mensen worden steeds ouder en krijgen dus ook steeds langer pensioen, extra belangrijk dus om het vermogen van STIP goed te laten groeien. Wie bepaalt hoe STIP belegt? De beleggingsadviescommissie (BAC) is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het beleggingsbeleid, zij adviseert het bestuur. In de BAC zit een extern beleggingsadviseur, de manager van het Pensioenbureau Marjan Vermeulen en twee bestuursleden: Thijs Jansen en ikzelf als voorzitter. We hebben het vermogensbeheer uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder (Aegon). Zij beleggen de premies in aandelen en obligaties, op de manier zoals het bestuur het heeft bepaald en regelmatig controleert. Waarom belegt STIP 20% in aandelen en 80% in vastrentende waarden? We willen een goed rendement, maar niet te veel risico lopen. Daarom beleggen we in vastrentende waarden (zoals obligaties) en aandelen, om de risico s te spreiden, maar ook te profiteren van stijgende aandelenkoersen. De verhouding tussen risico en opbrengst wordt nauwkeurig berekend in een ALM studie (asset liability management). Op basis daarvan is de beleggingsmix voor de komende jaren bepaald. Daarnaast zijn we als jong fonds extra gevoelig voor de stand van de rente. Om die reden hebben we het renterisico voor 50% afgedekt. Meer weten? Bekijk de verklaring van beleggingsbeginselen van STIP op de website. Hoe duurzaam belegt STIP? Wij beleggen niet in bedrijven die internationale richtlijnen voor mensenrechten, wapens, gezondheid en milieu schenden. Ook bedrijven die wapens verhandelen of produceren worden uitgesloten. De externe vermogensbeheerder Aegon Investment heeft deze

19 oende rendement uitgangspunten vastgelegd. STIP sluit zich hierbij aan. Je vindt de uitgangspunten op de site: en op Hoe hebben de beleggingen van STIP het gedaan? Beleggingen kun je alleen op een wat langere termijn beoordelen. We hebben onlangs het presteren van onze vermogensbeheerder laten beoordelen. De conclusie is dat de behaalde beleggingsopbrengst naar behoren is geweest, tegen relatief lage kosten. Het relatieve rendement ten opzichte van de benchmark betrekkelijk stabiel. Dit wijst erop dat de beleggingsrisico s over het algemeen goed beheerst worden. We kijken bij alle beslissingen die we nemen heel zorgvuldig naar risico. Hogere rendementen zijn mogelijk, maar dan moet je ook meer risico nemen en dat willen we niet. STIP vindt het daarnaast belangrijk om behalve naar de opbrengsten ook goed naar de gemaakte kosten te kijken. Je kunt wel een fantastische winst halen met een heel ingewikkeld product, maar als je daarvoor heel veel moet betalen, schiet je er weinig mee op! Dit jaar hebben we de kosten van STIP nog beter in beeld gebracht. Ook de vermogensbeheerkosten. Leuk om te vermelden dat we dat goed doen. Op dit moment zijn er bijna 500 pensioenfondsen en wij behoren als STIP bij de 20 pensioenfondsen met de laagste kosten! 19

20 Bijsturen lijkt me nu niet nodig Waar werk je en wat doe je? Ik werk al 4,5 jaar voor IKEA, maar ben sinds kort teamleader van de slaapkamerafdeling in Delft Je maakt je druk over je pensioen? Nee, ik moet nog wel veertig jaar werken. Maar ik vind het goed om me erin te verdiepen. Mocht het fonds er niet goed voor staan, dan kun je je situatie nog bijsturen. En wat was je conclusie? Dat het wel goed gaat. Eens in de zoveel tijd krijg ik een update en die is heel anders van toon dan die van het ABP, waar ik nog een minipensioentje heb staan. Dat stuurt berichten die veel minder positief zijn. Natuurlijk is STIP een jong pensioenfonds en moeten de grote ladingen pensioenen nog komen, maar voor mij is de informatie die ik nu krijg voldoende. Tijdens de paneldiscussie hoorde ik dat de werkgever voor een deel verantwoordelijk is om informatie te verstrekken over ons pensioen. Dat wist ik niet. Mitchell (25) Ik zou liever zelf sparen vo 20 Waar werk je en wat doe je? Ik werk op de afdeling sales & supply support bij IKEA Heerlen en heb daarnaast een eigen bedrijf voor webdesign, webscripting en webhosting, WSWebs.nl. Dan zul je het wel druk hebben. Ik heb een 24-uurscontract bij IKEA en dat is inderdaad nog niet eens de helft van het aantal uren dat ik in totaal werk. Toch ben ik van plan nog wel een tijdje bij IKEA te blijven. Ik werk er al acht jaar en het bevalt me goed. Bovendien heb ik zo voor een deel een stabiel inkomen. Wel is het jammer dat ik verplicht moet meedoen aan het pensioenfonds van IKEA, STIP. Maar voor die premies krijg je toch ook iets terug? Jawel, maar je weet niet hoeveel rendement je precies hebt over dertig jaar, wat wel zo is als je spaart. Dat zou ik liever doen, want je hoort op tv veel over slechte pensioenfondsen en dat er wordt gekort op pensioenen. Maar ik heb geen keuze. IKEA zegt: Wij zorgen ervoor, klaar.

21 Marieke (28) Collectieve arbeidsvoorwaarde Ga je nu de HR-afdeling vragen stellen? Nee, er zit geen haast achter. Maar mochten er moeilijke constructies ontstaan, als ik bijvoorbeeld naar het buitenland ga, dan weet ik sowieso bij wie ik moet zijn: bij HR. Ik ben ervan overtuigd dat er daar iemand is die het dan van alle kanten voor me wil uitzoeken. or mijn pensioen Heb je er geen vertrouwen in dat het goed komt? Uiteindelijk valt het wel mee. Het blijkt dat STIP er goed voor staat, dat het een van de beste fondsen is. Ook heeft IKEA heel eerlijk gezegd dat het niet zo goed is gegaan, maar dat het verlies niet bij de werknemers wordt neergelegd. Ben je gerustgesteld? Ik heb zo veel mogelijk garantie gekregen dat het goed komt. Afspraken over de pensioenregeling worden bij IKEA gemaakt tussen werkgevers en werknemers. De uitvoering van het pensioen is uitbesteed aan een stichting: STIP. Die beheert zelfstandig het kapitaal en moet zorgen dat er straks genoeg geld in kas is om alle pensioenen uit te betalen. Door de lange termijn beleggingsopbrengsten en de relatief lage kosten, kan er op pensioendatum veel meer worden uitgekeerd dan er door werkgevers en werknemers aan premie is ingelegd. Als je individueel een pensioen verzekert, zijn er vaak hoge(re) kosten. Omdat pensioenfondsen voor grote groepen deelnemers de pensioenregeling uitvoert, zijn de kosten per deelnemer laag. STIP is niet uit op het maken van winst en het bestuur krijgt geen salaris (de bestuursleden die buiten IKEA werken krijgen wel een onkostenvergoeding). Dit systeem van collectiviteit en solidariteit werkt alleen als iedereen meedoet. Er is dus weinig keuzevrijheid. De verplichte pensioenopbouw, gecombineerd met de AOW-uitkering van de overheid, zorgt ervoor dat ons pensioen goed geregeld is. 21

22 Els (63) Ik had meer persoonlijke Waar werk je en wat doe je? Ik werk sinds twintig jaar met veel plezier in het restaurant van IKEA Delft. Tot augustus volgend jaar. Dan ga ik met pensioen. Ben je daar goed op voorbereid? Volgend jaar ga ik mijn verlofdagen zo opnemen dat ik eerst een dag minder per week ga werken. Bijna met pensioen? 22 Ga je net als Els bijna met pensioen, dan krijg je 6 maanden van te voren een brief van STIP met alle benodigde informatie. Voor meer persoonlijke pensioeninformatie kun je de STIP-website raadplegen. Heb je naar aanleiding daarvan vragen, bel dan gerust. Het telefoonnummer is STIP en IKEA kozen ervoor om de meest noodzakelijke informatie op de site beschikbaar te stellen. Zo kun je zelf (op het moment dat het jou schikt) je pensioeninformatie checken. Jij doet wat en STIP doet wat. Zo houden we de kosten van STIP laag. En dat komt weer ten goede aan jouw pensioen!

23 begeleiding verwacht Want stoppen met werken zal in het begin wel wennen zijn. Ik had verwacht dat personeelszaken me meer bij zou helpen. Ik kreeg alleen een mail met Wilt u stoppen en zo nee, wanneer dan wel? Meer informatie moest ik maar bij STIP halen. Bracht STIP je verder? Ik ben naar een bijeenkomst geweest en die was wel nuttig. En de STIP-krant had een paar informatieve stukjes. Maar ieders situatie is toch verschillend. Ik vind bovendien dat een pensioenfonds net zoiets is als een verzekeringsmaatschappij. Die kun je bellen, maar echt persoonlijke begeleiding krijg je er niet. Die begeleiding verwacht je dus van personeelszaken te krijgen? Ja. Dat gebeurt elders ook. Van anderen weet ik dat zij op een gegeven moment een gesprek kregen waarin werd verteld hoe hun pensioen eruit zou zien. Maar IKEA schuift het af naar STIP. Vroeger kende iedereen elkaar hier. Dat kan nu niet meer. Maar dat betekent toch niet dat je deze taak niet meer op je hoeft te nemen? Heb je uiteindelijk wel genoeg duidelijkheid? Ja hoor! Ik ben overal zelf achteraan gegaan. 23

24 Colofon STIP krant 2012 vierde editie Uitgave: Stichting IKEA Pensioenfonds Postbus DN Amsterdam Redactie: STIP Pensioenbureau Met medewerking van Syntrus Achmea Vormgeving: Fotografie: StudioWolfshaar.nl Marlou van de Wolfshaar, IKEA

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een andere baan Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wat betekent het voor uw pensioen als u een nieuwe

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte Hartelijk welkom bij PGB, het pensioenfonds voor werknemers in de informatie- en mediasector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heb ik straks genoeg geld? INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord

Nieuwsbrief. Heb ik straks genoeg geld? INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord Nieuwsbrief MEI 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel mensen hebben geen idee.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Welkom bij SPD U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. Wat weet u over uw pensioen?

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. Wat weet u over uw pensioen? Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie Mei 2011 Flits Wat weet u over uw pensioen? Uw pensioen. Dat klinkt voor veel mensen nog heel ver weg. Toch is het belangrijk om daar nu al over na te denken.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18 2016 UW PENSIOEN BIJ PGB Doe de pensioencheck! Pagina 18 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen in Nederland

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer We zorgen ervoor dat u goed zit 2 Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken. U moet dan uw rekeningen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Flits. Neem eens een kijkje op MijnPWRI. Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. April 2013. Ook met MijnPWRI aan de slag?

Flits. Neem eens een kijkje op MijnPWRI. Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. April 2013. Ook met MijnPWRI aan de slag? Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie April 2013 Flits Ga eens naar MijnPWRI, bijvoorbeeld samen met uw contactpersoon bij Personeels zaken. Neem eens een kijkje op MijnPWRI Op MijnPWRI ziet

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen

U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen Welkom bij SPD U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als u straks met pensioen gaat, wilt

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen

Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen pagina 1 pagina 2 Welkom bij SPF U hebt u aangemeld bij Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). U bouwt bij ons uw pensioen op. Wat

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB Doe de pensioencheck! Pagina 18 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen in Nederland

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het personenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht Je toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPPel jouw eigen toekomst uit Als je met pensioen gaat, hoeveel geld heb je dan nodig? Wat zijn je wensen? Wat wil

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

MEI 2014. met je e-mailadres! 15 Wat gebeurt er als. 2 Pensioenleeftijd omhoog: waarom? 9 WIN een ipad. Nu al leuk voor later

MEI 2014. met je e-mailadres! 15 Wat gebeurt er als. 2 Pensioenleeftijd omhoog: waarom? 9 WIN een ipad. Nu al leuk voor later MEI 2014 Nu al leuk voor later 2 Pensioenleeftijd omhoog: waarom? 9 WIN een ipad met je e-mailadres! 15 Wat gebeurt er als Pensioenleeftijd omhoog: waarom? 2 STIP verhoogde per 1 januari de pensioenleeftijd

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie