KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw"

Transcriptie

1 KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, september 2011

2 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie van Ondernemersorganisaties in de Afbouw (FOA), FOSAG, NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Stichting Arbouw Alle rechten voorbehouden. De producten, informatie, tekst, afbeeldingen, foto s, illustraties, lay-out, grafische vormgeving, technische voorzieningen en overige werken van Stichting Arbouw ( de werken ), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Benelux Merkenwet, de Databankenwet en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Arbouw. Het bekijken van de werken en het maken van kopieën voor eigen individueel gebruik is toegestaan voorzover binnen de toepasselijke wet- en regelgeving aangegeven grenzen. De woord- en beeldmerken op de werken zijn van Stichting Arbouw en/of haar licentiegever(s). Het is niet toegestaan één of meerdere van deze merken en logo s te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Stichting Arbouw of betrokken licentiegever(s). Stichting Arbouw is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) haar (informatie) producten, software daaronder mede begrepen, noch voor het (her) gebruik daarvan door derden.

3 2

4 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING METHODE VAN ONDERZOEK RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK ONDER WERKNEMERS Algemene kenmerken van de in het onderzoek betrokken werknemers Het Cao-pakket Preventiezorg RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS Algemene kenmerken van bedrijven Het Cao-pakket Preventiezorg Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie Risico-inventarisatie en -evaluatie De kosten van de arbodienstverlening CONCLUSIES OP HOOFDLIJNEN

5 4

6 SAMENVATTING In opdracht van Arbouw heeft het EIB een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de arbodienstverlening door arbodiensten ten behoeve van de bouwnijverheid. Voor dat doel is in 2011 een enquête gehouden onder een groot aantal werkgevers en werknemers. In het laatste geval ging het om enquêtes onder werknemers die in 2010 een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) hebben gehad, werknemers die in 2010 een bezoek aan het arbospreekuur hebben gebracht en werknemers die in 2010 wel een oproep voor een PAGO hebben gekregen, maar daar niet op hebben gereageerd (no-show). Werknemers Uit het onderzoek onder werknemers kwam allereerst naar voren dat de afstand van woonplaats tot arbodienst voor ruim drie kwart van de werknemers minder dan 25 kilometer was. Een kwart moest verder reizen, waarvan 5 procent meer dan 50 kilometer. Voor weinig werknemers was die afstand een probleem. Onder degenen die naar het arbospreekuur gingen was het percentage dat de afstand bezwaarlijk vond, groter. De meeste werknemers die een uitnodiging voor een PAGO kregen, kregen die per brief. In sommige gevallen was daarbij een PAGO-folder en een antwoordkaart gevoegd. De feitelijke afspraak voor een PAGO komt meestal tot stand doordat de arbodienst bij de uitnodiging plaats, datum en tijdstip opgeeft. In sommige gevallen wordt de werknemer gevraagd om contact op te nemen voor het maken van een afspraak of wordt de afspraak via de werkgever geregeld. Incidenteel werd ook wel door de arbodienst gebeld voor een afspraak, maar vaak kwam dat niet voor. Vóór het PAGO wordt gevraagd een vragenlijst over de gezondheidstoestand in te vullen. Ruim 90 procent slaagt er in om de vragenlijst binnen 20 minuten in te vullen. Voornamelijk werknemers ouder dan 40 jaar deden daar langer over. Bijna 60 procent van de werknemers heeft de vragenlijst via internet ingevuld. Werknemers die naar het arbospreekuur zijn geweest, gingen daar iets vaker op eigen initiatief naar toe dan op verzoek van de werkgever. 60 procent moest langer dan een week wachten voordat zij bij de arbodienst terecht konden, ruim een vijfde zelfs langer dan 2 weken. In bijna alle gevallen worden bij een PAGO de door Arbouw voorgeschreven onderzoeken uitgevoerd. Incidenteel gebeurt dat volgens de in het onderzoek betrokken werknemers niet. Ook een ECG maakt soms onverplicht (bij werknemers jonger dan 40 jaar) deel uit van het onderzoek. Voor werknemers van 40 jaar en ouder 5

7 is het ECG wel een verplicht onderdeel van het PAGO. Bij werknemers van 40 jaar en ouder die een PAGO hebben gehad is in vrijwel alle gevallen een ECG gemaakt. Naast het biometrisch onderzoek dient bij een PAGO ook een lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts plaats te vinden. Volgens de in het onderzoek betrokken werknemers gebeurt dat echter lang niet altijd. Van degenen die een PAGO hebben gehad zei 62 procent dat dat wel was gebeurd. Voor degenen die naar het arbospreekuur zijn geweest, was dat 70 procent. In het laatste geval is een lichamelijk onderzoek echter niet altijd verplicht. Een en ander hangt af van de aard van de klachten. Van de werknemers die een PAGO hebben gehad zei 97 procent dat zij de uitslag van het onderzoek hebben gekregen. Iets minder dan een vijfde kreeg de uitslag vaak direct na de keuring. Ruim de helft moest langer dan een week op de uitslag wachten. Het PAGO onderzoek duurde bij 73 procent van de werknemers korter dan 45 minuten. Het arbospreekuur duurde minder lang, daarvan was driekwart binnen een halfuur klaar. Werknemers die naar het arbospreekuur zijn geweest danwel een PAGO hebben gehad, kregen vaak een advies voor een andere manier van werken, andere manier van leven, aanpassingen op de werkplek of werden doorverwezen naar huisarts of specialist. Van de werknemers die een PAGO hebben gehad zei 57 procent dat zij geen advies hebben gehad. Bij werknemers die naar het arbospreekuur zijn geweest, lag dat percentage op 32. De meeste werknemers die bij de arbodienst zijn geweest hoefden niet langer dan 10 of hooguit 15 minuten te wachten voordat zij aan de beurt waren. Incidenteel kwamen ook langere wachttijden van soms meer dan 30 minuten voor. Bijna alle werknemers waren tevreden over de behandeling door het personeel van de arbodienst. Slechts 4 procent beoordeelde die als matig of slecht. Soms kregen zij ook informatie mee in de vorm van brochures over veilig en gezond werken. Bij het arbospreekuur kwam dat vaker voor dan bij het PAGO. Op de vraag of zij de indruk hebben dat de bedrijfsarts voldoende van de bouw en van hun werksituatie weet om hen te kunnen informeren en adviseren werd door ruim 80 procent van de werknemers bevestigend geantwoord. Werknemers die naar het arbospreekuur zijn geweest, waren daar iets positiever over dan degenen die een PAGO hebben gehad. 6

8 Ruim 90 procent van de werknemers geeft de arbodienst een 7 of meer voor de manier waarop zij haar werk doet. Het gemiddelde waarderingscijfer bedraagt 7,5. Vergeleken met werknemers die een PAGO hebben gehad, gaven degenen die naar arbospreekuur zijn geweest vaker een 6 of minder. Over de houding van de werkgevers hadden de werknemers weinig klachten: 99 procent vond dat die voldoende gelegenheid gaven om naar de arbodienst te gaan. Redenen om niet naar het PAGO te gaan waren vooral dat werknemers al onder behandeling zijn van huisarts/specialist, het nut er niet van inzien of omdat het op dat moment niet uitkwam om te gaan. Daarnaast waren er ook werknemers die zich niet konden herinneren te zijn opgeroepen, de oproep vergeten zijn of in hun herinnering nog niet zo lang geleden bij de arbodienst zijn geweest voor een PAGO. Ook zijn er werknemers die niet naar het PAGO geweest zijn omdat ze de reisafstand bezwaarlijk vonden. Daarnaast werd er nog een groot aantal verschillende redenen genoemd die ieder niet veel scoorden. Werkgevers Iets minder dan driekwart van de bedrijven is VCA- en/of ISO-gecertificeerd. Dat varieert van 62 procent bij de kleine bedrijven (20 of minder werknemers) tot 97 procent bij de grote (meer dan 100 werknemers). Het overgrote deel (71 procent) van de bouwbedrijven is aangesloten bij ArboDuo, ArboNed/Keur Company/365, of Arbo Unie. Controle en begeleiding van zieke werknemers, administratieve verwerking van ziek- en herstelmelding, risicoinventarisatie en evaluatie en sociaal medisch overleg zijn de meest voorkomende onderdelen van de overeenkomst met de arbodienst. Werkplekonderzoek en adviezen over arbeidsomstandigheden maken daar minder vaak deel van uit. Kwaliteit en snelheid van rapportages, actieve opstelling naar het bedrijf toe, kosten van dienstverlening en kennis van zaken over de bouwnijverheid zijn de belangrijkste criteria voor de keuze van een arbodienst. De persoonlijke indruk van de bedrijfsarts/arbodeskundige is daarnaast voor grote bedrijven een belangrijk criterium. Het Cao-pakket Preventiezorg Voor bedrijven die een intredekeuring laten uitvoeren door de arbodienst is de termijn tussen aanvraag en uitvoering van de keuring als regel 1 à 2 weken. Bij uitzondering gebeurt het binnen 1 dag, terwijl 18 procent zegt langer dan 2 weken te moeten wachten. Voor de termijn waarop de uitslag van de keuring wordt gekregen geldt dat dit in 60 procent van de gevallen binnen een week gebeurt. Iets minder dan een kwart zegt dat het langer dan 2 weken duurde voordat de uitslag werd verkregen. Ruim 30 procent van de bedrijven vindt een wachttijd van langer dan een week te lang. 7

9 De meeste grote bedrijven zijn op de hoogte van de mogelijkheid om een jaarplanning van PAGO-onderzoeken te krijgen voor grote bedrijven, een bedrijfsrapport op basis van PAGO-gegevens voor grote bedrijven, een jaarlijks overzicht van het aantal te keuren werknemers voor alle bedrijven en een jaarlijks overzicht van uitgevoerde activiteiten voor alle bedrijven. Kleine bedrijven zijn minder goed op de hoogte van de faciliteiten die hen door Arbouw geboden worden. Het aantal bedrijven dat de werknemers stimuleert om naar het PAGO te gaan bedraagt 92 procent. Veel, vooral grote, bedrijven hebben werknemers in dienst die op grond van hun werkzaamheden in aanmerking komen voor een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). Het gaat daarbij vooral om machinisten, werknemers die werken op vervuilde grond en werknemers die werken met zandsteen, asbest of persluchtapparatuur. Niet alle bedrijven met werknemers die recht hebben op een GPO zijn op de hoogte van het bestaan daarvan. Dat aantal varieert van 38 procent van bedrijven met 21 tot 50 werknemers tot 83 procent van de grootste. Voor alle bedrijven gezamenlijk ging het om 55 procent. De meeste grote bedrijven met werknemers die recht hebben op een GPO zeggen hen te stimuleren om daar gebruik van te maken. Voor kleine bedrijven geldt dat in mindere mate. Het aantal bedrijven waarvan werknemers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om naar het arbospreekuur te gaan varieert van 20 procent van de kleine bedrijven tot 53 procent van de grote. Voor alle bedrijven gezamenlijk ging het om 29 procent. Iets minder dan tweederde van de bedrijven zegt hun werknemers te stimuleren om naar het arbospreekuur te gaan. Het aantal bedrijven dat zegt dat zij door de arbodienst zijn bezocht of waarin een werkplekonderzoek bedraagt 15 procent. Grote bedrijven werden vaker bezocht dan kleine. De meeste bedrijven die de arbodienst op bezoek hebben gehad zijn tevreden over de manier waarop het werkplekonderzoek werd uitgevoerd. Die activiteit werd door 92 procent van de bedrijven als uitstekend of goed beoordeeld. Voor alle bedrijven gezamenlijk (dus ook de bedrijven waarin de arbodienst niet op bezoek is geweest) geldt dat 77 procent de deskundigheid van de arbodienst voor de werkzaamheden in het kader van het Cao-pakket preventiezorg als uitstekend of goed beoordeelt. Voor wat betreft de kennis van de bouwnijverheid van de arbodienst is dat 79 procent. Het totaal van de activiteiten van de arbodienst in het kader van het Caopakket preventiezorg wordt door de bedrijven gewaardeerd met een gemiddeld waarderingscijfer van 6,8. 8

10 Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie De meeste bedrijven hebben voor verzuimbegeleiding een overeenkomst met de arbodienst op basis van een vast bedrag per werknemer. Vooral grote bedrijven betalen de arbodienst ook op basis van verrichtingen. Kleine bedrijven geven vaker aan geen overeenkomst te hebben. De arbodienst rapporteert meestal per maand of per kwartaal over het ziekteverzuim. Daar wordt ook vaak van afgeweken:13 procent ontvangt slechts 1 keer per jaar een rapportage en ruim een vijfde ontvangt in het geheel geen rapportage. Over de kwaliteit van de rapportages zijn de meeste bedrijven tevreden, 22 procent is dat echter niet. Ook vindt een kwart van de bedrijven de ondersteuning die arbodiensten bieden bij re-integratie en/of werkhervatting van zieke werknemers onvoldoende. Vooral kleine bedrijven vinden die ondersteuning onvoldoende. Een kwart is ontevreden over de kwaliteit van de verzuimbegeleiding door de arbodienst. Iets meer dan de helft van de bedrijven vindt de arbodienst effectief bij het terugdringen van het ziekteverzuim in het bedrijf. Daarin verschillen kleine en grote bedrijven weinig van elkaar. Ongeveer driekwart van de bedrijven is tevreden over de deskundigheid van de arbodienst voor de werkzaamheden die zij uitvoeren in het kader van de verzuimbegeleiding. Het gemiddelde waarderingscijfer kwam uit op een 6,6. Het aandeel bedrijven dat een verzekering heeft afgesloten om doorbetaling van de loonkosten als gevolg van ziekteverzuim te dekken, varieert van 81 procent voor de kleine bedrijven tot 4 van de grote. Voor alle bedrijven gezamenlijk gaat het om 61 procent. In grote bedrijven is het loonrisico vaker voor de volle 100 procent verzekerd dan bij kleine bedrijven. In kleine bedrijven is het meestal minder dan 70 procent. Risico-inventarisatie en evaluatie In 2010 beschikte 89 procent van alle bedrijven over een door de arbodienst goedgekeurde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), variërend van 85 procent van de kleine tot 89 procent van de grote bedrijven. Van de bedrijven die een RI&E hebben uitgevoerd zegt 76 procent dat die geleid heeft tot een Plan van Aanpak voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Van de grote bedrijven was dat zelfs 92 procent. 9

11 De kosten van de arbodienstverlening Van alle bedrijven heeft 28 procent geen duidelijk beeld van de kosten die inschakeling van de arbodienst met zich meebrengt. Vooral de kleinere bedrijven hebben daar weinig zicht op. Voor 36 procent van de bedrijven zijn de kosten een belemmering voor de uitvoering van een goed gezondheids- en veiligheidsbeleid, variërend van 40 procent voor de kleine bedrijven tot 21 procent voor de grote. Daarnaast is de helft van de bedrijven van mening dat naarmate de kosten van een goed gezondheids- en veiligheidsbeleid hoger zijn dit de concurrentiepositie van het bedrijf steeds meer nadelig beïnvloed. Voor bedrijven met 50 of minder werknemers geldt dat voor meer dan de helft van de bedrijven. 10

12 1 INLEIDING Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw hechten veel waarde aan een goede gezondheid van het personeel. Die is in de eerste plaats belangrijk voor het welzijn van de werknemers zelf. Daarnaast wordt aangenomen dat een goede gezondheid de motivatie van de werknemers ten goede komt en kan helpen het ziekteverzuim te verlagen en blijvende arbeidsongeschiktheid te verminderen. Het is daarom van groot belang eventuele gezondheidsproblemen die verband houden met het werk of daarop van invloed kunnen zijn vroegtijdig te signaleren en zo mogelijk te voorkomen. In de Cao voor de bouwnijverheid (die voor het bouwplaats- en UTApersoneel geldt), de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, de Cao voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo/Vloerenbedrijf, de Cao voor het Natuursteenbedrijf is daarom bepaald dat alle werknemers, waarop één van die Cao s van toepassing is, recht hebben op het door de Stichting Arbouw vastgestelde individugerichte pakket preventiezorg. Aan dit pakket wordt uitvoering gegeven door gecertificeerde arbodiensten die voldoen aan door de Stichting Arbouw te stellen kwaliteitseisen en die voor de uitvoering van het Cao-pakket een samenwerkingsovereenkomst met Arbouw hebben afgesloten. Het pakket, dat als bijlage bij de verschillende Cao s is opgenomen, voorziet in: verplichte intredekeuringen voor werknemers die voor het eerst in de bouw gaan werken of die, na drie jaar niet meer in de bouw gewerkt te hebben, herintreden (geldt alleen voor werknemers die werkzaamheden op de bouwplaats gaan uitvoeren, inclusief uitvoerders); een ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek voor Jongeren op vrijwillige basis, een jaar na intrede in de bedrijfstak; eens in de vier jaar een vrijwillig ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO), te beginnen op de leeftijd van 16 jaar. Na het 40 e levensjaar is er iedere twee jaar recht op een PAGO tot het 62 e jaar. Daarna individueel op indicatie (voor werknemers waarop de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, de Cao voor het Natuursteenbedrijf of de UTA-Cao van toepassing is, geldt een afwijkende regeling voor wat betreft de frequentie waarmee werknemers recht hebben op een PAGO); een gericht periodiek onderzoek (GPO) voor werknemers die bepaalde, in de Cao omschreven, risicovolle werkzaamheden uitoefenen; een Arbospreekuur, dat iedere werknemer spontaan kan bezoeken; vervolgconsult of werkplekonderzoek voorzover het resultaat van een hiervoor genoemd onderzoek of het arbospreekuur daartoe aanleiding geeft. De organisatie van de uitvoering van het pakket preventiezorg is door de Cao-partijen opgedragen aan Arbouw, die daarvoor een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met de grote landelijk opererende arbodiensten en met een aantal regionale arbodiensten. Ook de inhoud van de keuringen is vastgesteld door Arbouw, die voorts 11

13 toeziet op de uniformiteit van de dienstverlening en de kosten en de kwaliteit ervan bewaakt. De aan de uitvoering van het Cao-pakket verbonden kosten worden aan de arbodiensten vergoed door Arbouw. Alleen de kosten van het GPO komen voor rekening van de werkgever, evenals de reiskosten die de werknemer moet maken om naar de arbodienst te gaan en de daaruit voortvloeiende verletkosten. Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de arbodienstverlening in het kader van het Cao-pakket preventiezorg heeft Arbouw het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid gevraagd daarnaar een onderzoek in te stellen. Van dat onderzoek wordt in dit rapport verslag gedaan. In het onderzoek is ook aandacht besteed aan een aantal aspecten van de arbodienstverlening die geen deel uit maken van het Caopakket preventiezorg (en derhalve geen deel uitmaken van het takenpakket van Arbouw), maar wel van belang zijn voor de beoordeling van de kwaliteit van de zorg voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in de bouw. Het gaat daarbij in het bijzonder om verzuimbegeleiding, re-integratie en dienstverlening ten behoeve van de, op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplichte, risico-inventarisatie en evaluatie. 12

14 2 METHODE VAN ONDERZOEK Voor de beantwoording van de in het vorige hoofdstuk gestelde vragen zijn vier enquêtes gehouden: één onder werkgevers en drie onder werknemers. In het laatste geval ging het om enquêtes onder werknemers die in 2010 een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) hebben gehad, werknemers die in 2010 een bezoek aan het arbospreekuur hebben gebracht en werknemers die in 2010 wel een oproep voor een PAGO hebben gekregen, maar daar niet op hebben gereageerd. De steekproef voor de enquête bestond uit 2000 werknemers die in 2010een PAGO hebben gehad, een bijna even groot aantal werknemers die in datzelfde jaar een oproep voor het PAGO hebben ontvangen maar daar geen gehoor aan gaven en 1100 werknemers die in 2010 naar het arbospreekuur zijn geweest. Daarnaast zijn er ruim 1800 werkgevers uitgenodigd voor de enquête. De gegevens met betrekking tot de populatie, steekproef en respons zijn voor de verschillende enquêtes samengevat in tabel 2.1. Tabel 2.1 Populatie, steekproef en respons, per enquête enquête populatie steekproef respons abs. % PAGO, respons PAGO, no-show arbospreekuur werkgevers Tot slot merken we op dat de resultaten van de enquêtes onder werknemers en werkgevers, zoals gepresenteerd in de hoofdstukken 3 en 4 van dit rapport, gewogen zijn met als maatstaf de verhouding tussen het aantal werknemers, c.q. werkgevers in de populatie en het aantal van hen in de steekproef (respons) per arbodienst. De resultaten van het onderzoek zijn daardoor representatief voor alle werknemers, c.q. werkgevers in de populatie. 13

15 3 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK ONDER WERKNEMERS 3.1 Algemene kenmerken van de in het onderzoek betrokken werknemers Leeftijd Tabel 3.1 toont de leeftijdsverdeling van de drie in het onderzoek betrokken categorieën werknemers. Daaruit blijkt dat bij alle drie de categorieën het merendeel van de werknemers 40 jaar en ouder is (tabel 3.1). Voor wat betreft het PAGO kan dat mede verklaard worden door het feit dat werknemers ouder dan 40 jaar vaker in aanmerking komen voor een onderzoek dan werknemers jonger dan 40 jaar. Voor oudere werknemers waarop de Cao voor het Bouwbedrijf of de Cao voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo/Vloerenbedrijf van toepassing is, is dat iedere twee jaar tegenover een maal in de vier jaar voor jongeren. De categorie werknemers die wel een oproep voor het PAGO hebben ontvangen maar daar geen gehoor aan gaven (no-show) bevat meer werknemers onder de 30 jaar. Tabel 3.1 Percentage werknemers naar leeftijd, per categorie leeftijd categorie PAGO spreekuur no-show PAGO 19 0,6 2,4 1, ,1 2,8 11, ,2 6,2 13, ,2 25,7 29, ,6 52,7 35, ,3 10,1 8,9 totaal 100,0 100,0 100,0 Omdat de frequentie waarmee werknemers recht hebben op een PAGO mede afhankelijk is van de Cao die op hen van toepassing is, verschilt de verdeling van de werknemers naar leeftijd voor hen die een PAGO hebben gehad per Cao. Daarnaast is natuurlijk ook de samenstelling van de onderscheiden categorieën werknemers naar leeftijd in de populatie van belang. Zo zijn er voornamelijk onder werknemers die tot het UTA-personeel behoren relatief veel ouderen. Tabel 3.2 laat zien hoe de verdeling naar leeftijd is voor de werknemers die een PAGO hebben gehad. Opmerkelijk is vooral het relatief geringe aantal werknemers jonger dan 30 jaar onder de Cao voor schilders, afbouw of de overige Cao s dat een PAGO heeft gehad. 14

16 Tabel 3.2 Percentage werknemers die een PAGO hebben gehad naar leeftijd, per Cao leeftijd Cao totaal schilders-, afwerkingsen bouwnijverheid glaszetbedrijf afbouw overige* bouwplaats UTA 19 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 9,1 3,1 0,0 0,0 6, ,3 22,7 4,3 3,1 0,0 11, ,8 26,1 43,0 5,0 19,4 28, ,1 32,5 42,1 89,8 79,3 43, ,9 9,5 7,6 2,1 1,3 10,4 totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 * Inclusief Natuursteen en onbekend Cao Tabel 3.3 toont de onderverdeling van de werknemers naar Cao, per categorie onderzoek. Daaruit is op te maken dat 55 procent van de werknemers die een PAGO hebben gehad onder het bouwplaatspersoneel van de Cao voor het bouwbedrijf valt, 31 procent onder het UTA-personeel en 11 procent onder de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Het aandeel werknemers dat onder de Cao voor de bouwnijverheid valt, is voor zowel de categorie werknemers die naar het arbospreekuur zijn geweest en de werknemers die niet naar het PAGO zijn geweest iets hoger. Voornamelijk het aandeel werknemers dat onder de UTA-Cao valt is onder de werknemers die niet naar het PAGO zijn geweest een stuk kleiner dan de werknemers die wel een PAGO hebben gehad of naar het arbospreekuur zijn geweest. Daarentegen is het aandeel werknemers dat onder de Cao voor het afbouwbedrijf of de overige Cao s valt juist groter. 15

17 Tabel 3.3 Percentage werknemers naar Cao, per categorie Cao categorie PAGO spreekuur no-show PAGO bouwplaats 54,6 63,4 59,1 UTA 31,1 29,5 19,4 schilders-, afwerkingsen glaszetbedrijf 11,2 5,0 8,8 afbouw 1,3 0,9 6,7 overige * 1,9 1,2 6,0 totaal 100,0 100,0 100,0 * Inclusief Natuursteen en onbekend Bedrijfstakbinding Voor de werknemers die een PAGO hebben gehad of naar het arbospreekuur zijn geweest geldt dat bijna 60 procent van hen al 26 jaar of langer werkzaam is in de bouwnijverheid. Voor degenen die niet gereageerd hebben op een oproep voor PAGO, was het merendeel juist minder dan 26 jaar en in veel gevallen zelfs minder dan 15 jaar, actief in de bouw (tabel 3.4). De verdeling van de werknemers naar aantal jaren werkzaamheid in de bouw komt voor de drie onderzochte categorieën in grote lijnen overeen met de verdeling naar leeftijd, zoals weergegeven in tabel 3.1. Tabel 3.4 Percentage werknemers naar aantal jaren werkzaam in de bouw, per categorie jaren in de categorie bouw PAGO spreekuur no-show PAGO 0-5 jaar 7,7 7,5 11, jaar 16,5 11,3 26, jaar 18,9 19,4 23,7 26 jaar of langer 56,9 61,8 37,7 totaal 100,0 100,0 100,0 Beroep Ook de verdeling van de werknemers naar beroep verschilt voor de drie onderzochte categorieën (tabel 3.5). Voornamelijk de categorie werknemers die niet naar het PAGO zijn geweest is anders. Daarvan behoort meer dan een kwart tot het overige bouwplaatspersoneel. De categorie overig UTA-personeel komt daar juist minder vaak voor dan bij degenen die wel een PAGO hebben gehad of naar het arbospreekuur zijn geweest. Onder de werknemers die een PAGO hebben gehad zijn maar weinig schilders te vinden. Hier is de categorie overig UTA-personeel het grootst. Bij de werknemers die naar het arbospreekuur zijn geweest, komen metselaars iets minder vaak voor dan in de andere onderzoeken. 16

18 Tabel 3.5 Percentage werknemers naar beroep, per categorie beroep categorie PAGO spreekuur no-show PAGO timmerman 34,6 31,8 29,5 metselaar 11,5 9,6 14,9 schilder 2,6 9,4 9,7 overig bouwplaatspersoneel 16,7 18,4 27,4 uitvoerders 6,4 6,9 4,7 overig UTA-personeel 28,2 23,9 13,8 totaal 100,0 100,0 100 Bedrijfsgrootte en sector Van de werknemers die een PAGO hebben gehad is ruim tweederde werkzaam in een bedrijf met meer dan 20 werknemers is dienst (tabel 3.6). Dat geldt in nog sterkere mate voor de werknemers die naar het arbospreekuur zijn geweest. Voor degenen die geen gehoor hebben gegeven aan een oproep voor een PAGO geldt het omgekeerde: voorzover zij op het moment van enquêteren nog werkzaam waren in de bouw, was dat vooral in de kleine bedrijven (minder dan 20 werknemers). Tabel 3.6 Percentage werknemers naar grootte van het bedrijf (aantal werknemers) waarin zij werkzaam zijn, per categorie grootte van categorie het bedrijf PAGO spreekuur no-show PAGO 20 32,6 20,7 37, ,3 19,2 24, ,2 19,3 16, ,6 20,3 10, ,4 20,5 12,2 totaal 100,0 100,0 100,0 Tot slot blijkt uit tabel 3.7 dat van alle in het onderzoek betrokken werknemers de meerderheid werkzaam is in de sector B&U. Iets minder dan een vijfde is werkzaam in de GWW. Opvallend is dat van de werknemers die naar het arbospreekuur zijn geweest er veel minder werkzaam zijn in de afbouw en onderhoud, dan in de andere onderzoeken. 17

19 Tabel 3.7 Percentage werknemers naar sector waarin zij werkzaam zijn, per categorie sector categorie PAGO spreekuur no-show PAGO B&U 61,2 73,2 57,9 GWW 20,5 17,4 18,3 A&O 17,7 8,9 22,1 overige 0,6 0,5 1,7 totaal 100, ,0 3.2 Het Cao-pakket Preventiezorg De afstand tot de arbodienst Voor de uitvoering van het Cao-pakket preventiezorg heeft Arbouw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een groot aantal arbodiensten. In 2010 ging het om 154 verschillende arbodiensten of vestigingen daarvan. Voor een goede uitvoering van het pakket preventiezorg is van belang dat die arbodiensten voor de werknemers goed bereikbaar zijn en dat de reisafstand niet al te groot is om te voorkomen dat werknemers om die reden afzien van een PAGO of bezoek aan het arbospreekuur. Die afstand van woonplaats tot arbodienst was voor drie kwart van alle in het onderzoek betrokken werknemers niet meer dan 25 kilometer. Een kwart moest verder reizen, waarvan 5 procent zelfs meer dan 50 kilometer. Voor degenen die een bezoek aan het spreekuur brachten was dat zelfs bijna 10 procent. Voor werknemers die geen gehoor gaven aan een oproep voor een PAGO verschilde de afstand niet veel van degenen die wel naar het PAGO waren geweest (tabel 3.8). Tabel 3.8 Procentuele verdeling van de werknemers naar afstand tussen woonplaats en vestiging van de arbodienst in kilometers afstand PAGO spreekuur no-show PAGO totaal 10 29,1 36,3 33,7 31, ,5 40,9 44,8 45, ,8 13,2 17,4 17,8 51 5,7 9,5 4,1 5,2 totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 De gemiddelde reisafstand van woonplaats naar arbodienst was niet voor alle arbodiensten gelijk. Voor werknemers die een bezoek brachten aan een vestiging van de categorie overige arbodiensten geldt dat 37 procent meer dan 25 kilometer moest reizen. Voor Arbo Unie lag het aantal werknemers dat meer dan 25 kilometer moest reizen een stuk lager (tabel 3.9). 18

20 Tabel 3.9 Procentuele verdeling van de werknemers naar afstand tussen woonplaats en vestiging van de arbodienst, in kilometers afstand totaal Arbo Unie 80,5 19,5 100,0 ArboDuo 77,4 22,6 100,0 Meatis 74,3 25,7 100,0 Arbo Content 71,0 29,0 100,0 Achmea Vitale 72,7 27,3 100,0 Overige arbodiensten 62,6 37,4 100,0 totaal 76,9 23,1 100,0 De afstand tussen woonplaats en vestiging van de arbodienst is voor de meeste werknemers geen probleem. Slechts iets meer dan 3 procent van alle in het onderzoek betrokken werknemers vindt die te groot (tabel 3.10). Onder degenen die naar het arbospreekuur zijn geweest, zijn er wat meer voor wie de afstand een probleem is. Mogelijk is hierbij van belang dat het om werknemers met gezondheidsproblemen gaat, voor wie het reizen over wat langere afstanden wel eens problemen op kan leveren. Er is overigens een duidelijke relatie tussen de lengte van de afstand van woonplaats tot arbodienst en de mate waarin die als problematisch wordt ervaren. Van alle in het onderzoek betrokken werknemers die minder dan 10 kilometer hoefden te reizen vindt nog geen procent die afstand een probleem. Van de werknemers die naar het PAGO zijn geweest en daar meer dan 50 kilometer voor moesten reizen, zei 7 procent dat deze afstand een probleem was. Van de werknemers die naar het arbospreekuur zijn geweest, vond een derde die afstand problematisch. Per arbodienst waren er overigens geen noemenswaardige verschillen in de mate waarin de reisafstand als problematisch werd ervaren. Tabel 3.10 Percentage werknemers waarvoor de afstand tussen woonplaats en vestiging van de arbodienst een probleem is probleem PAGO spreekuur totaal ja 3,0 6,8 3,4 nee 97,0 93,2 96,6 totaal 100,0 100,0 100,0 19

21 De uitnodiging en de afspraak voor de keuring (PAGO) Bijna alle werknemers die in 2010 een PAGO hebben gehad kregen de uitnodiging daarvoor per brief. In bijna 20 procent van alle gevallen was daar een PAGO-folder aan toegevoegd met tekst en uitleg over het onderzoek en in 15 procent van alle gevallen was daar ook een antwoordkaart aan toegevoegd om de afspraak te bevestigen. Een klein aantal werknemers zei zelf contact op te hebben genomen met de Arbodienst voor een keuring of op een andere wijze te zijn uitgenodigd. In nagenoeg al die gevallen was de uitnodiging via de werkgever gelopen. ArboDuo stuurde vaker een folder bij de brief en Arbo Content stuurde wat vaker een brief met folder en antwoordkaart dan de andere arbodiensten (tabel 3.11). Tabel 3.11 Procentuele verdeling van de werknemers naar wijze van uitnodiging voor het PAGO, per arbodienst wijze van arbodienst totaal uitnodiging Arbo Unie ArboDu o Meatis Arbo Content Achmea Vitale Overige arbodien sten per brief 73,8 55,0 67,2 63,2 76,7 66,4 64,1 brief + PAGOfolder 15,4 25,6 10,9 9,9 8,3 13,4 19,4 brief + PAGOfolder en antwoordkaart 10,7 16,3 20,3 24,8 13,6 14,2 14,5 zelf contact opgenomen met de arbodienst 1,9 1,4 1,5 1,0 anders 1,2 1,5 0,7 1,4 4,5 1,1 totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 De feitelijke afspraak voor het PAGO komt meestal tot stand doordat de arbodienst bij de uitnodiging plaats, datum en tijdstip voor het onderzoek opgeeft (tabel 3.12). Daarnaast werd in een aantal gevallen de werknemer verzocht contact op te nemen voor het maken van een afspraak, of werd de werknemer daarvoor telefonisch benaderd door de arbodienst. Incidenteel werd de afspraak door de werkgever geregeld of kwam deze via een andere wijze tot stand. Werknemers die voor een PAGO bij een vestiging van ArboDuo zijn geweest, geven veel vaker dan anderen aan dat hen was verzocht om contact op te nemen met de arbodienst voor het maken van een afspraak. Werknemers die bij Arbo Content voor een PAGO waren geweest geven vaker aan dat de arbodienst hen telefonisch benaderd heeft voor een afspraak. 20

22 Tabel 3.12 Procentuele verdeling van de werknemers naar wijze waarop de afspraak voor het PAGO tot stand is gekomen, per arbodienst wijze van totstandkoming arbodienst totaal afspraak Arbo Unie ArboD uo Meatis Arbo Conten t Achme a Vitale Overig e arbodie nsten plaats, datum en tijdstip zijn opgegeven door de arbodienst 73,8 55,0 67,2 63,2 76,7 66,4 64,1 werknemer werd verzocht contact op te nemen voor maken afspraak 15,4 25,6 10,9 9,9 8,3 13,4 19,4 de arbodienst heeft gebeld voor een afspraak 10,7 16,3 20,3 24,8 13,6 14,2 14,5 de werkgever heeft het geregeld 1,9 1,4 1,5 1,0 anders 1,2 1,5 0,7 1,4 4,5 1,1 totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 De vragenlijst voor het PAGO Aan werknemers die in aanmerking komen voor een PAGO wordt voorafgaand aan het onderzoek een vragenlijst toegestuurd met een groot aantal vragen over hun gezondheidstoestand en werkomstandigheden. Zij worden verzocht die vragenlijst in te vullen voorafgaand aan de keuring. Van de ondervraagde werknemers had 92 procent niet meer dan 20 minuten nodig om de vragenlijst in te vullen (tabel 3.13). Werknemers ouder dan 40 jaar deden daar vaker langer over. Daarnaast heeft 63 procent van de ondervraagde werknemers de vragenlijst op de computer ingevuld. Voornamelijk werknemers van 40 jaar en ouder hebben de vragenlijst niet op de computer ingevuld. Daarnaast vulden zij de vragenlijst vaker op de arbodienst in. 21

23 Tabel 3.13 Percentage werknemers dat de genoemde uitspraken doet over de vragenlijst voor het PAGO, per leeftijdscategorie uitspraak leeftijd totaal 39 jaar 40 jaar invultijd: 1-10 minuten 46,6 38,9 40, minuten 48,1 52,1 51, minuten 5,0 8,1 7,5 meer dan 30 minuten 0,3 1,0 0,8 totaal 100,0 100,0 100,0 vragenlijst op de computer ingevuld: - ja, via internet 66,5 57,1 58,8 - ja, op de arbodienst 1,6 4,4 3,9 - nee 31,9 38,5 37,3 totaal 100,0 100,0 100,0 Initiatief en wachttijd voor bezoek aan het arbospreekuur Voor het PAGO krijgen de werknemers die daarvoor in aanmerking komen in principe een uitnodiging van de arbodienst. In sommige gevallen krijgen zij, zoals we hiervoor zagen, die uitnodiging via de werkgever of neemt de werknemer zelf contact op met de arbodienst als hij of zij om welke reden dan ook geen uitnodiging ontvangt. Voor een bezoek aan het arbospreekuur ligt dat uiteraard anders. Het initiatief daarvoor ligt in principe bij de werknemer die problemen met zijn gezondheid heeft die mogelijk veroorzaakt worden door het werk. 47 procent besluit om op aandringen van de werkgever naar het arbospreekuur te gaan. Wellicht speelt daarbij een rol dat de werknemer niet altijd op de hoogte is van het in de Cao vastgelegde recht om de bedrijfsarts te consulteren. Daarnaast speelt een rol dat werkgevers zich in belangrijke mate verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van hun werknemers en hen om die reden stimuleren om zonodig de bedrijfsarts te consulteren (zie ook hoofdstuk 4, tabel 4.21). Werknemers die contact opnamen met de arbodienst voor een afspraak konden daar in de meeste gevallen wel snel terecht, maar er waren er ook die wat langer moesten wachten. Een vijfde moest langer dan 2 weken wachten voordat zij terecht konden (tabel 3.14). 22

24 Tabel 3.14 Percentage werknemers naar initiatief voor bezoek aan het arbospreekuur en naar wachttijd voordat zij daar terecht konden initiatief en wachttijd percentage werknemers naar het arbospreekuur: - op eigen initiatief 53,2 - op verzoek van de werkgever 46,8 totaal 100,0 wachttijd: - 1 dag 6,3-1 week 34,6-2 weken 37,0 - meer dan 2 weken 22,1 totaal 100,0 Voor wat betreft het antwoord op de vraag wie het initiatief nam om naar het arbospreekuur te gaan, waren er grote verschillen tussen werknemers van kleine bedrijven en werknemers van grote bedrijven. Zo ging van de werknemers in kleine bedrijven (minder dan 20 man) een derde op verzoek van de werkgever naar het arbospreekuur. Van de werknemers in grote bedrijven (meer dan 100 man) was dat 54 procent. Voor wat betreft de wachttijd waren er wat verschillen tussen de arbodiensten. Zo scoort de categorie overige arbodiensten het best (tabel 3.15). Ruim 60 procent van de werknemers die naar die categorie overige arbodienst gingen, konden binnen een week terecht. Daarentegen kon bij Arbo Unie en Arbo Duo nog geen 40 procent binnen een week terecht. Tabel 3.15 Procentuele verdeling van de werknemers naar wachttijd voor een bezoek aan het arbospreekuur, per arbodienst wachttijd arbodienst totaal Arbo Unie ArboDuo Meatis Overige arbodienste n 1 dag 6,4 3,6 5,0 14,3 6,3 1 week 31,4 36,3 43,3 47,1 34,6 2 weken 40,1 35,4 30,0 24,3 37,0 meer dan 2 weken 22,1 24,8 21,7 14,3 22,1 totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 23

25 Door de arbodiensten uitgevoerde onderzoeken Krachtens de door Arbouw opgestelde Uitvoeringsprocedures voor uitvoering van het Individugerichte pakket Preventiezorg moeten de arbodiensten bij een bij een PAGO biometrisch onderzoek verrichten. Voor het PAGO omvat dat onderzoek het meten van lengte en gewicht, audiometrie (gehoortest), visus (ogentest), het meten van de bloeddruk en screening van de longfunctie (blaasproef). Ook maakt bloedonderzoek deel uit van het PAGO. Voor werknemers van 40 jaar en ouder komt daar nog het maken en beoordelen van een ECG bij. Voor werknemers die een bezoek brengen aan het arbospreekuur geldt dat één of meer onderdelen van het biometrisch onderzoek kunnen worden uitgevoerd indien de bedrijfsarts dat in verband met de klachten van de werknemer noodzakelijk acht. In hoeverre de genoemde onderzoeken ook feitelijk (volgens werknemers) worden uitgevoerd, blijkt uit tabel Daaruit blijkt allereerst dat bij het PAGO het meten van lengte en gewicht, een gehoortest, het meten van de bloeddruk, een ogentest en een longfunctieonderzoek volgens 98 procent of meer van de in het onderzoek betrokken werknemers door de arbodienst zijn uitgevoerd. Van de werknemers die een PAGO hebben gehad zegt bovendien 99 procent dat er een bloedonderzoek heeft plaats gevonden. Daarnaast zegt 85 procent dat er een ECG is gemaakt. Bij alle werknemers die 40 jaar en ouder zijn, is in vrijwel alle gevallen een ECG gemaakt. Tabel 3.16 Percentage werknemers dat zegt dat de genoemde onderzoeken zijn uitgevoerd onderzoek PAGO meten van lengte en gewicht 97,7 gehoortest 99,3 bloedonderzoek 98,5 meten van bloeddruk 99,2 ogentest 99,9 longfunctieonderzoek 99,2 ECG 84,6 Nadat het biometrisch onderzoek is afgerond komt de werknemer die voor een PAGO bij de arbodienst is gekomen bij de bedrijfsarts. Die moet volgens de Uitvoeringsprocedures een lichamelijk onderzoek doen. Voor werknemers die naar het arbospreekuur gaan geldt dat een lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts al dan niet plaats vindt afhankelijk van de aard van de klacht. Tabel 3.17 laat zien dat dergelijk onderzoek volgens de in het onderzoek betrokken werknemers in lang niet alle gevallen wordt gedaan. Van de werknemers die een PAGO hebben gehad zei gemiddeld zo n 62 procent dat zij lichamelijk waren onderzocht door de bedrijfsarts. 24

26 Dat percentage varieerde van 48 procent bij Maetis tot 69 procent bij ArboDuo. Voor de werknemers die naar het arbospreekuur geweest zijn, geldt dat 70 procent van hen lichamelijk is onderzocht. Dat percentage varieerde van 56 procent bij ArboDuo tot 89 procent bij de categorie overige arbodiensten. Tabel 3.17 Percentage werknemers dat zegt dat de bedrijfsarts hen lichamelijk heeft onderzocht, per arbodienst arbodienst PAGO spreekuur Arbo Unie 57,9 73,9 ArboDuo 68,8 55,7 Meatis 47,7 65,7 Arbo Content 57,0 * Achmea Vitale 48,5 * Overige arbodiensten 51,9 88,5 totaal 61,8 69,8 De uitslag van het onderzoek Tabel 3.18 laat zien dat van de werknemers die naar het PAGO zijn geweest 97 procent zegt dat zij de uitslag gekregen hebben. Zo varieert het aantal werknemers dat zegt na een PAGO de uitslag te hebben gekregen van 92 voor de overige arbodiensten tot 99 procent voor ArboDuo. Tabel 3.18 Percentage werknemers dat zegt dat zij de uitslag van het PAGO onderzoek hebben ontvangen arbodienst PAGO Arbo Unie 97,2 ArboDuo 98,7 Meatis 95,0 Arbo Content 97,8 Achmea Vitale 97,0 Overige arbodiensten 91,6 totaal 97,3 Van de werknemers die een PAGO hebben gehad kreeg 19 procent direct de uitslag. Van de resterende 67 procent kreeg het merendeel de uitslag binnen een maand (tabel 3.19).Het merendeel van de werknemers (58 procent) kreeg de uitslag schriftelijk als persoonlijk PAGO rapport en 15 procent kreeg de uitslag mondeling meegedeeld. Een kwart kreeg ze beide. 25

27 Tabel 3.19 Procentuele verdeling van de werknemers die de uitslag van het PAGO hebben gekregen naar de termijn waarbinnen zij die kregen termijn PAGO direct 18,9 binnen een week 29,4 binnen een maand 49,5 langer dan een maand 2,3 totaal 100,0 Duur van het onderzoek Een PAGO duurde (exclusief de wachttijd in de wachtkamer) in iets meer dan driekwart van de gevallen korter dan 45 minuten (tabel 3.20). Bij 7 procent duurde het onderzoek langer dan een uur. Tabel 3.20 Procentuele verdeling van de werknemers naar de duur van het gehele PAGO onderzoek door de bedrijfsarts in minuten (exclusief de wachttijd in de wachtkamer) aantal minuten PAGO 30 minuten of korter 22, minuten 49, minuten 20, minuten 6,8 meer dan 90 minuten 0,1 totaal 100,0 Tabel 3.21 laat vervolgens zien dat werknemers die daarvoor bij ArboDuo zijn geweest, de kortste duur rapporteren. Bij degenen die voor het PAGO onderzoek bij Arbo Content waren geweest, duurde het onderzoek het langst. Tabel 3.21 Percentage werknemers dat zegt dat het onderzoek langer dan 30 minuten duurde, per arbodienst type arbodienst totaal onderzoek Arbo Unie ArboDuo Meatis Arbo Content Achmea Vitale Overige arbodienst en PAGO 80,3 72,7 78,0 85,2 81,6 80,9 77,1 26

28 De totale duur van het arbospreekuur was korter dan voor degenen die een PAGO hebben gehad. Het arbospreekuur duurde (exclusief de wachttijd in de wachtkamer) volgens iets meer dan driekwart van de werknemers die op het arbospreekuur zijn geweest minder dan 30 minuten en bij 43 procent zelfs minder dan 20 minuten (tabel 3.22). Tabel 3.22 Procentuele verdeling van de werknemers naar de duur van het gehele PAGO onderzoek door de bedrijfsarts in minuten (exclusief de wachttijd in de wachtkamer) aantal minuten arbospreekuur 10 minuten of korter 6, minuten 36, minuten 32,3 meer dan 30 minuten 24,3 totaal 100,0 Tabel 3.23 laat vervolgens zien dat er voor de duur van het arbospreekuur opmerkelijke verschillen tussen de arbodiensten bestaan. Werknemers die daarvoor bij ArboDuo zijn geweest, rapporteren de kortste duur. Bij degenen die bij de categorie overige arbodiensten waren geweest, duurde het arbospreekuur het langst. Tabel 3.23 Percentage werknemers dat zegt dat het onderzoek langer dan 20 minuten duurde, per arbodienst type arbodienst totaal onderzoek Arbo Unie ArboDuo Meatis Overige arbodienste n arbospreekuur 60,1 43,7 61,2 74,7 56,6 Advies en verdere begeleiding Vaak kregen werknemers die naar de arbodienst zijn geweest voor een PAGO of bezoek aan het arbospreekuur advies over zijn of haar gezondheid en/of over werkaanpassing en dergelijke. Werknemers die naar het arbospreekuur zijn geweest, kregen dat vaker dan degenen die een PAGO hebben gehad. Werknemers die naar het PAGO zijn geweest kregen vaak een advies over een andere manier van leven/leefstijladvies of een doorverwijzing naar de huisarts of specialist. Werknemers die het arbospreekuur bezocht hebben kregen juist vaak advies over een andere manier van werken en over aanpassingen op de werkplek. Ook werden zij vaker naar de huisarts of specialist doorverwezen dan werknemers die naar het PAGO zijn geweest (tabel 3.24). 27

29 Tabel 3.24 Percentage werknemers dat wel of geen advies heeft gehad over zijn of haar gezondheid en/of over werkaanpassing en dergelijke (meerdere antwoorden mogelijk) advies PAGO spreekuur totaal geen advies gehad 56,8 31,7 53,7 doorverwijzing naar de huisarts of 16,1 21,3 16,2 specialist over een andere manier van 15,2 16,8 15,3 leven/leefstijladvies andere manier van werken 8,8 23,6 12,1 (gebruik van arbovriendelijke hulpmiddelen) aanpassingen op de werkplek 3,1 16,2 5,6 doorverwijzing naar 1,6 4,0 loopbaantraject doorverwijzing naar CSR ('stress 0,3 0,3 de bouw uit') Adviezen over gezondheid, aanpassing van de werkplek en dergelijke werden in het algemeen iets vaker aan oudere dan aan jongere werknemers verstrekt. Van de werknemers jonger dan 40 jaar kreeg 31 procent zo n advies. Voor de werknemers van 40 jaar en ouder was dat 48 procent. Werknemers jonger dan 40 jaar kregen vaker advies met betrekking tot een andere manier van werken, aanpassingen op de werkplek, terwijl werknemers ouder dan 40 jaar vaker werden doorverwezen. Daarnaast waren er opmerkelijke verschillen in de mate waarin werknemers advies kregen, afhankelijk van de arbodienst waarbij zij geweest waren. Tabel 3.25 laat dat zien. Opmerkelijk is vooral het relatief grote aantal werknemers dat advies heeft gehad na een bezoek aan Arbo Content. Het aantal werknemers dat na een bezoek aan het arbospreekuur een advies kreeg over zijn of haar gezondheid en/of werkaanpassing en dergelijke was vooral groot onder degenen die bij Maetis waren geweest. Tabel 3.25 Percentage werknemers dat advies heeft gehad over zijn of haar gezondheid en/of over werkaanpassing en dergelijke, per arbodienst type arbodienst totaal onderzoek Arbo Unie ArboDu o Meatis 28 Arbo Content Achmea Vitale Overige arbodien sten PAGO 38,3 46,3 36,2 51,7 44,9 46,0 43,2 spreekuur 61,9 71,5 76,9 71,8 66,0 totaal 42,6 48,4 38,6 51,7 44,9 49,3 46,0

30 Aan werknemers die bij een PAGO een advies hebben gekregen over een andere manier van werken of over aanpassingen op de werkplek is vervolgens gevraagd of de arbodienst daarover nog contact heeft gehad met de werkgever. Die vraag werd door slechts 5 procent van hen bevestigend beantwoord, 70 procent zei dat er geen contact was geweest en 25 procent wist het niet (tabel 3.26). Voorzover er contact was geweest ging dat vooral over een andere manier van werken iets minder vaak over aanpassingen op de werkplek. Tabel 3.26 Aantal werknemers waarvoor geldt dat de arbodienst contact heeft gehad met de werkgever over een andere manier van werken of over aanpassingen op de werkplek, in procenten van alle werknemers die een advies daarover hebben gehad contact met de werkgever aantal werknem over een andere manier van werken 3,5 over aanpassingen op de werkplek 1,2 nee, geen contact 69,6 weet niet 25,6 totaal 100,0 Uit tabel 3.24 bleek dat van de werknemers die naar de arbodienst zijn geweest voor een PAGO ruim 16 procent werd door verwezen naar huisarts of specialist. Daarnaast moest nog eens 3 procent van hen terug komen bij de arbodienst voor verdere begeleiding of nader onderzoek. Het ging daarbij iets vaker om werknemers ouder dan 40 jaar dan om jongeren. Wachttijd Aan de werknemers die voor een PAGO of voor het arbospreekuur bij de arbodienst zijn geweest, is ook gevraagd hoe lang zij daar moesten wachten voordat zij aan de beurt waren. Tabel 3.27 laat zien dat die wachttijd in het algemeen nogal meevalt. In 88 procent van alle gevallen was die minder dan 15 minuten. Werknemers voor een PAGO onderzoek moesten gemiddeld iets langer wachten, maar het verschil met de wachttijd van degenen die voor het arbospreekuur kwamen was niet groot. 29

31 Tabel 3.27 Procentuele verdeling van de werknemers naar de wachttijd in minuten voordat zij aan de beurt waren aantal minuten PAGO spreekuur totaal 5 27,6 28,5 27, ,0 42,2 38, ,6 18,9 21, ,6 6,7 6, ,9 2,0 3,7 31 2,2 1,8 2,2 totaal 100,0 100,0 100,0 Tabel 3.28 laat zien dat er voor wat betreft de wachttijd verschillen waren tussen de verschillende arbodiensten. Vooral werknemers die bij Arbo Unie zijn geweest of naar een van de arbodiensten in de categorie overige waren snel aan de beurt. Bij Arbo Unie moest 9 procent langer dan een kwartier wachten, terwijl 27 procent binnen 5 minuten aan de beurt was. Voor de arbodiensten in de categorie overige was dat 10, respectievelijk 48 procent. Tabel 3.28 Procentuele verdeling van de werknemers naar de wachttijd in minuten voordat zij aan de beurt waren, per arbodienst aantal arbodienst totaal minuten Arbo Unie ArboDuo Meatis Arbo Content Achmea Vitale Overige arbodien sten 5 26,8 25,3 29,0 17,6 20,6 48,0 27, ,0 36,4 33,1 38,7 41,3 30,6 38, ,9 22,9 26,4 26,8 25,0 11,1 21, ,7 7,4 10,0 11,2 10,3 3,5 6, ,5 5,3 0,7 2,8 1,4 2,9 3,7 31 1,2 2,7 0,7 2,8 1,4 3,8 2,1 totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Oordeel over de behandeling door het personeel Over de behandeling door het personeel van de arbodienst waren de meeste werknemers tevreden: 96 procent vond die goed of zelfs uitstekend. Per categorie werknemers waren er kleine verschillen. Tabel 3.29 laat zien dat degenen die een PAGO hebben gehad iets vaker tevreden zijn over de behandeling door het personeel dan werknemers die op het arbospreekuur zijn geweest. 30

De kwaliteit van de arbodienstverlening in de bouw 2002. Drs. E. Lourens

De kwaliteit van de arbodienstverlening in de bouw 2002. Drs. E. Lourens De kwaliteit van de arbodienstverlening in de bouw 2002 Drs. E. Lourens Amsterdam, augustus 2003 Inhoud 1 Samenvatting I. 1 Werknemers 1.2 Werkgevers 1.3 Arbodiensten 2 Inleiding 16 3 Vraagstelling 19

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Het CAO-pakket. Preventiezorg in de bouwnijverheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

Vraag & Antwoord. Het CAO-pakket. Preventiezorg in de bouwnijverheid. Arbouw voor gezond en veilig werken Vraag & Antwoord Het CAO-pakket Preventiezorg in de bouwnijverheid Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Aandacht voor werk met bijzondere gezondheidsrisico s Informatie voor de werknemer Werk met bijzondere gezondheidsrisico s Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan

Nadere informatie

* Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering

* Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering * Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering Tarieven 205 voor individugerichte activiteiten BGZ

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2010. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw. Bestelcode: 11-147 ISBN: 9789490943103

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2010. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw. Bestelcode: 11-147 ISBN: 9789490943103 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

1.2 De Commissie heeft de klacht niet in behandeling genomen, omdat klager geen belang (meer) had bij zijn klacht.

1.2 De Commissie heeft de klacht niet in behandeling genomen, omdat klager geen belang (meer) had bij zijn klacht. Oordeel 2003-06 2 december 2003 1 Het signaal 1.1 Op 26 juni 2003 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna te noemen: Commissie) een klacht ontvangen over de verstrekking van

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2011

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015 Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015 Cijfers over 2014 juni 2015 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie,

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de bouw

Duurzame inzetbaarheid in de bouw Duurzame inzetbaarheid in de bouw Workshop Arbocoördinatie Arbouw 2015 Kees Peereboom voor gezond en veilig werken Workshop duurzame inzetbaarheid in de bouw Wat is duurzame inzetbaarheid? Wat is mijn

Nadere informatie

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op de duurzame inzetbaarheid van werkgevers en werknemers in deze bedrijfstak. Jan Warning Directeur Arbouw Hoe wij werken Praktijkgericht

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

ANALYSE ITEMS DUURZAME INZETBAARHEID PAGO BOUWNIJVERHEID 2010-2011

ANALYSE ITEMS DUURZAME INZETBAARHEID PAGO BOUWNIJVERHEID 2010-2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016 Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016 Cijfers over 2015 Juni 2016 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie,

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw

ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS 2012 Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, februari 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 POPULATIE, STEEKPROEF EN RESPONS... 6 3 UITKOMSTEN...

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Geen gezeur met keuringen. Dankzij de service van Gezond Transport.

Geen gezeur met keuringen. Dankzij de service van Gezond Transport. Geen gezeur met keuringen. Dankzij de service van Gezond Transport. Gezond Transport: dé keuringenspecialist voor transport & logistiek. Uw bedrijf werkt in de transport & logistiek en u bent op zoek naar

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft met de externe arbodienst van uw bedrijf.

Nadere informatie

Brancheportret. Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. mei 2015

Brancheportret. Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. mei 2015 Brancheportret Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2015 mei 2015 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid

Nadere informatie

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw Vragen? Heeft u vragen over uw resultaten? Neem dan contact op met uw arbodienst. Voor algemene vragen over het PAGO kunt u contact opnemen met Arbouw. Bel de Arbouw Infolijn op 0341-46 62 22 of stuur

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg

Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg Bijlage 6 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg Bijlage

Nadere informatie

Wachttijden in de ziekenhuiszorg

Wachttijden in de ziekenhuiszorg Wachttijden in de ziekenhuiszorg Nederlandse Zorgautoriteit Fenneke Vegter, Guda Kay 16-12-2016 Project: Z8461 Onderzoek naar de houding van patiënten ten aanzien van de wachttijden in de ziekenhuiszorg,

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen Juli 2014 Baas in eigen mond! 1 Inleiding Het initiatief voor het oprichten van het Consumenten Platform Mondzorg is eind 2013 genomen om de

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg

Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg Bijlage 6 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg Bijlage

Nadere informatie

Bedrijfstakatlas 2010

Bedrijfstakatlas 2010 Bedrijfstakatlas 2010 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

Monitor arbeidsongevallen in de bouw November 2014

Monitor arbeidsongevallen in de bouw November 2014 Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2013 November 2014 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Bedrijfstakatlas 2012

Bedrijfstakatlas 2012 Bedrijfstakatlas 2012 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid. november 2013

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid. november 2013 PAGO-bedrijfsrapport PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid 2012 november 2013 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Datum aanmaak rapport:10-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 22-4-2017 tot 29-4-2017

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Inleiding. De volgende vijf onderzoeksthema s stonden centraal

Inleiding. De volgende vijf onderzoeksthema s stonden centraal 1 Inleiding Onderzoek Eind 2012 hebben de werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd in de ROM AStri Beleidsonderzoek en advies opdracht gegeven voor een onderzoek naar de kosten en de opbrengsten van de

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts:

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 1 2 3 4 Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 5 M.K. Kate (1107-2) 6 7 Datum aanmaak rapport:17-11-2016 8 9 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie