Nascholingsaanbod voor aspirant-leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2011-2012. Nascholingsaanbod voor aspirant-leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen"

Transcriptie

1 Nascholingsaanbod voor aspirant-leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan Brussel tel

2

3 Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Inschrijvingsvoorwaarden Effectief communiceren: basishouding en vaardigheden Collegiaal communiceren: geweldloze communicatie Omgaan met conflicten Situationeel leidinggeven & leiding geven op kernkwaliteiten. Het kernkwadrant van Offman: een kader voor zelfreflectie Coachen volgens het groeimodel

4

5 Doelgroep De in deze brochure opgenomen nascholingsthema s hebben betrekking op het uitbouwen en versterken van de competenties van personeelsleden van provinciale scholen en centra. Dit nascholingsaanbod is specifiek bedoeld voor personeelsleden die zich competentiegericht willen ontwikkelen in het kader van hun loopbaanontwikkeling. Het spreekt voor zich dat leidinggevenden in functie eveneens kunnen deelnemen aan deze opleidingen. Inschrijvingen Voor wat betreft het schooljaar worden de inschrijvingen ingediend bij Provinciaal Onderwijs Vlaanderen via het bijgevoegd inschrijvingsformulier tegen uiterlijk 30 september

6 Inschrijvingsvoorwaarden 1. De inschrijving is definitief vastgelegd zodra Provinciaal Onderwijs Vlaanderen plaats en datum schriftelijk bevestigd heeft. 2. Om een inschrijving te annuleren, dient Provinciaal Onderwijs Vlaanderen schriftelijk verwittigd te worden (per brief of fax), tenminste 10 werkdagen voor de aanvang van de nascholing/studiedag (post- of faxdatum wordt in aanmerking genomen). Na deze datum wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald. De betaling van annuleringskosten ( 25) wordt alleszins aangerekend. 3. Na het aanvaarden van de inschrijving wordt een factuur opgestuurd die dient betaald te worden binnen 30 dagen na ontvangst en minstens 10 dagen vóór aanvang van de eerste sessie. 4. Het inschrijvingsdossier wordt pas als volledig beschouwd als de factuur voldaan is. 5. De deelnemer gaat akkoord met de algemene inschrijvingsvoorwaarden. Bij de inschrijving voor een nascholing/studiedag verklaart hij/zij kennis te hebben genomen van de gevraagde vereiste voorkennis. De deelnemer verklaart tevens te beschikken over de goedkeuring van de directie. 4

7 NASCHOLINGSAANBOD VOOR ASPIRANT- LEIDINGGEVENDEN 1. Effectief communiceren: basishouding en vaardigheden 23/11/ Collegiaal communiceren: geweldloze communicatie 7/12/ Omgaan met conflicten 11/1/2012 én 21/1/ Situationeel leidinggeven & leidinggeven op kernkwaliteiten 7/3/2012 én 24/3/ Coachen volgens het groeimodel 25/4/2012 én 12/5/2012 Dit nascholingsaanbod is opgedeeld in twee opleidingsthema s: - de eerste drie nascholingsmodules zijn gerelateerd aan het thema effectief en collegiaal communiceren; - de twee laatste modules hebben betrekking op het coachen, stimuleren en ondersteunen van persoonlijke groei. 5

8 1 Effectief communiceren: basishouding en vaardigheden Code Inhoud ASP01 Communicatie is voor elk van ons zo vanzelfsprekend dat we er zelden of nooit bij stilstaan. Als er echter iets moeilijk verloopt in ons omgaan met mensen, beginnen wij over communicatie na te denken. Enkele voorbeelden: We hebben lastige bezoekers, Ik durf geen opmerking maken tegen een collega, Mijn chef is nogal kortaf of Er zijn spanningen met collega s. Wij stellen ons allerlei vragen, zoals: - Wat loop er mis? Waarom wordt mijn boodschap verkeerd begrepen? - Wat kan ik in de toekomst beter vermijden? - Hoe komt het dat mijn chef niet ziet dat ik het toch allemaal goed bedoel? Als wij iemand een boodschap willen geven, is het belangrijk dit zo te doen dat onze boodschap op de juiste manier overkomt: - Waar moet ik aandacht aan besteden? - Welke situaties kan ik voorzien? - Hoe reageer ik op onvoorziene gebeurtenissen? Tijdens deze opleidingsdag leren de deelnemers hun communicatie beter afstemmen op de medewerkers. Ze leren omgaan met moeilijk gedrag en de emoties die hier soms mee gepaard gaan. De deelnemersleren ze gebruiken als hefboom in plaats van als hindernis, zodat ze zich comfortabeler voelen en zich beter kunnen voorbereiden op het voeren van (moeilijke) gesprekken met anderen. Komen aan bod: - communicatieproces; - communicatiewetten; - een positieve grondhouding; - observeren versus interpreteren; - luisteren naar en erkennen van de ander. 6

9 Competenties In deze nascholingsmodule komen volgende competenties met bijhorende gedragsindicatoren aan bod: mondeling communiceren: - luisteren en overbrengen; - communiceren in twee richtingen; inlevingsvermogen: - ontvankelijk zijn voor anderen; - ondersteunen van anderen; onderhandelen: - dagdagelijkse situaties. Tijdsinvestering Tijdstip Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever 1 dag woensdag 23 november 2011 (van 9.30 u. tot u.) Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen 15 personen deelnemen. 130 euro Kaat Raeymaekers, consultant WIVO 7

10 2 Collegiaal communiceren: geweldloze communicatie Code Inhoud ASP02 'Zij die het juiste woord beheersen, beledigen niemand. Toch zeggen ze de waarheid. Hun woorden zijn helder, maar nooit gewelddadig... Ze laten zich nooit vernederen, en ze vernederen nooit iemand. Boeddha Het gebeurt geregeld dat een rustig gesprek, bijvoorbeeld op het werk of thuis, ontaardt in een conflict. Het is dan soms onmogelijk om door te dringen en de ander te begrijpen. Nochtans kan het meningsverschil enkel een communicatiestoornis zijn Thuis en op school leert men praten, aandachtig zijn, maar men leert niet noodzakelijk communiceren. Communicatie is nochtans een kunst die niet zomaar aangeleerd wordt en ons onvermogen om te communiceren is dikwijls de oorzaak van situaties van onbegrip en conflicten. De manier waarop wij communiceren is meestal - onbedoeld - gewelddadiger dan we beseffen doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Om dit te vermijden, ontwikkelde Marshall Rosenberg, psycholoog, een zogenoemde geweldloze (emotionele, empathische, creatieve) communicatiemethode die hij zowat overal ter wereld doceert. Doel van deze communicatie is de kwaliteit van je leven meer in eigen handen nemen door te leven in harmonie en met respect voor jezelf, anderen, de omgeving en derhalve met verschillen. Het kan anders: direct, doeltreffend, helder en vooral gericht op aandacht en respect voor de behoeften van beide partijen. 8

11 Rosenberg s mode bevat niets nieuws. Alles wat er in geïntegreerd is, is al sinds eeuwen bekend. Het is gebaseerd op bewustzijn en toepassing van onze communicatievaardigheden. Dit model' heeft vier elementen: waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. Het trainen van deze communicatievaardigheden staat centraal aan de hand van dit model. Competenties In deze nascholingsmodule komen volgende competenties met bijhorende gedragsindicatoren aan bod. mondeling communiceren: - luisteren en overbrengen; - communiceren in twee richtingen; - zorgen voor goed communicatieklimaat; inlevingsvermogen: - ontvankelijk zijn voor anderen; - ondersteunen van anderen; - omgaan met verschillen; onderhandelen: - dagdagelijkse situaties; - complexe situaties. Tijdsinvestering Tijdstip Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever 1 dag woensdag 7 december 2011 (van 9.30 u. tot u.) Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen 15 personen deelnemen. 130 euro Kaat Raeymaekers, consultant WIVO 9

12 3 Omgaan met conflicten Code Inhoud ASP03 Een conflict is een situatie waarbij minstens één van de betrokken partijen (individu, groep of organisatorische eenheid) ervaart dat de doelstellingen die nagestreefd worden, onverenigbaar zijn, waardoor de partijen in botsing komen. Een conflict kent vrijwel altijd twee componenten: - een zakelijke component, voortgekomen uit een meningsverschil of tegengestelde belangen; - een emotionele component, voortgekomen uit persoonlijke tegenstelling. Kenmerkend voor een conflict is daarnaast dat de betrokken partijen op de een of andere wijze van elkaar afhankelijk zijn. Ze komen elkaar weer tegen en hebben elkaar vaak nodig. Voor spanningen op het werk geldt dit bijna altijd. Onder conflicthantering verstaan we het voeren van één of meerdere gesprekken om een conflict terug te brengen tot een werkbare situatie. Soms wordt een conflict daarmee ook opgelost, maar dat is niet altijd het geval. Er zijn conflicten die te complex zijn voor oplossing door middel van een gesprek. Er zijn ook conflicten die helemaal niet opgelost hoeven te worden, omdat ze functioneel zijn (denk aan conflicten tussen twee concurrerende afdelingen). Komen ondermeer aan bod tijdens de opleiding: - wat is een conflict?; - conflicthantering als betrokken partij; - verschillende soorten gedragsstijlen met elk hun eigen kenmerken; - welke stijl gebruiken in welke situatie; - verschillende stadia in een conflict; - praktische tips voor het omgaan met en het voorkomen van conflicten. 10

13 Competenties In deze nascholingsmodule komen volgende competenties met bijhorende gedragsindicatoren aan bod. mondeling communiceren: - luisteren en overbrengen; - communiceren in twee richtingen; - zorgen voor goed communicatieklimaat; inlevingsvermogen: - ontvankelijk zijn voor anderen; - ondersteunen van anderen; - omgaan met verschillen; onderhandelen: - dagdagelijkse situaties; - complexe situaties; - tegengestelde belangen. Tijdsinvestering 2 dagen Tijdstip woensdag 11 januari 2012 én zaterdag 21 januari 2012 (telkens van 9.30 u. tot u.) Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen 15 personen deelnemen. 260 euro Lieve Van Durme, consultant WIVO 11

14 4 Situationeel leidinggeven & leiding geven op kernkwaliteiten. Het kernkwadrant van Offman: een kader voor zelfreflectie Code Inhoud ASP04 Kernkwaliteiten zijn die eigenschappen die tot de kern, het wezen van de mens behoren. We brengen ze in kaart via het kernkwadrantenmodel van Daniël Offman. Veel eigenschappen ('kernkwaliteiten') worden een valkuil als je er teveel van inzet. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in de valkuil trappen drammerig te worden. Of als je teveel inzet van je zelfverzekerdheid, word je arrogant. Het zijn juist deze vervormingen van persoonlijke eigenschappen die tot op zekere hoogte wél aanpasbaar zijn. Door ze via het kernkwadranten model in kaart te brengen, worden leidinggevenden zich bewust van hun eigen valkuilen. De relatie, wisselwerking tussen de leidinggevende en de medewerker, is van doorslaggevend belang in het bepalen van het succes als leider. Daarom is een essentiële factor om te slagen het vermogen van de leider om de competentie van de medewerker juist in te schatten. Competentie is de mate van bereid zijn en in staat zijn om een specifieke taak te vervullen. De mate van competentie varieert naargelang de taak. 12

15 Deelnemers leren voor zichzelf een kernkwadrant opmaken. Ze leren kernkwaliteiten herkennen en leren om te gaan met de valkuilen die hier aan gekoppeld worden en dit te gebruiken in een context van evaluatie en begeleiding van medewerkers. Daarnaast willen we leidinggevenden vaardig maken in het situationeel leiding geven dat stoelt op de wisselwerking tussen de mate van sturing die de leider geeft, de mate van ondersteuning die hij biedt en het competentieniveau dat de medewerker toont bij het uitvoeren van een specifieke taak of activiteit. Competenties In deze nascholingsmodule komen volgende competenties met bijhorende gedragsindicatoren aan bod. mondeling communiceren: - luisteren en overbrengen; - communiceren in twee richtingen; - zorgen voor goed communicatieklimaat; inlevingsvermogen: - ontvankelijk zijn voor anderen; - ondersteunen van anderen; - omgaan met verschillen; onderhandelen: - dagdagelijkse situaties; - complexe situaties; leiding geven - resultaat- en ontwikkelingsgericht; delegeren - afgelijnde taken; - ruimere taken. Tijdsinvestering 2 dagen Tijdstip woensdag 7 maart 2012 én zaterdag 24 maart 2012 (telkens van 9.30 u. tot u.) Plaats Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel 13

16 Aantal deelnemers Prijs Lesgever Aan de opleiding kunnen 15 personen deelnemen. 260 euro Lieve Van Durme, consultant WIVO 14

17 5 Coachen volgens het groeimodel Code Inhoud ASP05 Leidinggevenden leren in deze opleiding hoe ze medewerkers kunnen stimuleren om meer verantwoordelijkheid op te nemen; om hun talenten optimaal te gebruiken. We baseren ons in deze opleiding op het GROEI model. C oachingsproces V isie D oelen R esultaatvoorstelling G ew ild? B ewustzijn R ealiteit O pties E igen keuze V erantw oordelijkheid Invullen agenda De deelnemers leren het systematisch opbouwen van een leercyclus die leidt naar het bereiken van succesvol werkgedrag. De deelnemers leren een aantal vaardigheden zoals luisteren, samenvatten, omgaan met weerstand, doorvragen naar (toekomstig) gedrag, Daarnaast maken de deelnemers een aanzet tot het ontwikkelen van een eigen coachingstijl. Ze leren het GROEI model hanteren als kader om hun medewerkers resultaatgericht te coachen. Ze kennen de 5 fasenmethodiek voor coachingsgesprekken. Competenties In deze nascholingsmodule komen volgende competenties met bijhorende gedragsindicatoren aan bod: mondeling communiceren: - luisteren en overbrengen; - communiceren in twee richtingen; - zorgen voor goed communicatieklimaat; 15

18 inlevingsvermogen: - ontvankelijk zijn voor anderen; - ondersteunen van anderen; - omgaan met verschillen; onderhandelen: - dagdagelijkse situaties; - complexe situaties; leiding geven - resultaat- en ontwikkelingsgericht; delegeren - afgelijnde taken; - ruimere taken; - groter geheel. Tijdsinvestering 2 dagen Tijdstip woensdag 25 april 2012 én zaterdag 12 mei 2012 (telkens van 9.30 u. tot u.) Plaats Aantal deelnemers Prijs Lesgever Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan te 1000 Brussel Aan de opleiding kunnen 15 personen deelnemen. 260 euro Brigitte Denolf, consultant WIVO 16

19

20

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2013-2014 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Vormingsfonds

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Geweldloze Communicatie

Geweldloze Communicatie Geweldloze Communicatie Direct - Doelteffend - Emotioneel - Empatisch - Respectvol 'Zij die het juiste woord beheersen, beledigen niemand. Toch zeggen ze de waarheid. Hun woorden zijn helder, maar nooit

Nadere informatie

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE De ander ontmoeten zonder oordeel. Dat is de kern van Verbindende Communicatie. COMMUNICEREN MET MEERWAARDE Communicatie vervult een sleutelrol in het dagelijkse

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie