UIT HET FOREESTENHUIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UIT HET FOREESTENHUIS"

Transcriptie

1 UIT HET FOREESTENHUIS jaargang 25, nummer 7 april 2014 Dagsluiting Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik U. Gerard Reve foreestenhuis, grote oost 43, 1621 br hoorn

2 Agenda APRIL 2014 di 1 Leeskring wo 2 Bijeenkomst tuinploeg over geneeskrachtige kruiden wo 2 Foreestenhuisavond VII, Janneke Stegeman over 'Conflict en co-existentie in Israël en Palestina en de rol van de bijbel' * vr 4 Sobere maaltijd, Octaaf (Francisc. Beweging) zo 6 Duodienst met ds. A. Dicou en pastor G. Weel ma 7 Film 'The Act of Killing' di 8 Meditatiegroep wo 9 Cursus Bert Dicou en Henri Frölich (3) over 'Vrede als thema voor geloof en kerk' wo 9 Algemene Ledenvergadering * vr 11 Sobere Maaltijd, Octaaf (MOV) zo 13 Palmpasen, geen dienst di 15 Zusterkring wo 16 Culinaire gesprekskring Info: Gerrit Hartog, tel do 17 Kerkdienst, Witte Donderdag, ds. A. Dicou, Avondmaalsviering za 19 Paasavondprogramma, met film 'Amish Grace' zo 20 Kerkdienst, Pasen, ds. A. Dicou zo 27 Engel van Hoorn, Noorderkerk wo 23 Raad van Kerkenavond * Thee en koffie vanaf half acht di 29 Meditatiegroep MEI 2014 zo 4 Kerkdienst, ds. B. Santema za 10 en zo 11, Training Geweldloze Communicatie Adressen Kerkgebouw Foreestenhuis Grote Oost 43,

3 1621 BR Hoorn! Predikant: ds. Bert Dicou, Veenweidestraat 2A, 1441 NH Purmerend! Kerkenraad, postadres: Foreestenhuis Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn Secr: Leida Veldkamp! Penn.: Peter Kik! Autodienst: Peter Kik! Erich de Vries! Pastoraat: De werkgroep pastoraat onderhoudt de contacten met de gemeenteleden. Heeft u behoefte aan pastoraat of signaleert u deze behoefte, bel dan Tineke Köhne! Diakonaat: Voor problemen van individuele materiële aard (financieel of anderszins) kunt u contact opnemen met Folkert van Dijk! Uit het Foreestenhuis Redactiesecretariaat: Clemence Kik-van Gils, Refter 48, 1695 JN Blokker! Abonnementenadministratie: Gea Hofman! Leden, Vrienden en Belangstellenden ontvangen 'Uit het Foreestenhuis' gratis. Abonnementen EUR 16,00 per jaargang. Bank NL72 INGB of NL47 RABO t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn Websites: Stichting tot Behoud van het Foreestenhuis, bank NL32 INGB Colofon 'Uit het Foreestenhuis' is een uitgave van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn. Kopij voor het volgende blad moet op 21 april binnen zijn bij de redactie. Bezorging uiterlijk 3 mei. Kerkdiensten Zondag 6 april, Duodienst, uur

4 Voorg.: ds. A. Dicou, pastor G. Weel Orgel: Bert Maring Collecte: Inloophuis Pisa Donderdag 17 april, Witte Donderdag, Avondmaalsviering, uur Predikant: ds. A. Dicou Orgel: Peter Zandberg Zondag 20 april, Pasen, uur Predikant: ds. A. Dicou Orgel: Bert Maring Collecte: Landelijk werk Remonstranten Zondag 4 mei, uur Predikant: ds. B. Santema Orgel: Peter Zandberg Collecte: DISK Bij de diensten 6 april: Op deze dag is er een 'duodienst', waarin ds. Bert Dicou en pastor Gerard Weel voorgaan (de laatste vervangt pastor Jongerden). Zie 'En wat komen gaat'. 13 april: Met Palmpasen is er géén dienst. 17 april: Zoals gebruikelijk op Witte Donderdag is er 's avonds een Avondmaalsviering, uur. Ds. Bert Dicou gaat voor. 20 april: De Paasdienst wordt een feestelijke viering, met het Paasevangelie in dialoog. Petrus en Maria Magdalena vertellen wat zij beleefd hebben. Tevens extra aandacht voor de muziek, met gastmusicus Noa Trabold op viool. 4 mei: Ds. Bart Santema, u allen welbekend, werd in 1986 proponent. Sinds 1997 is hij predikant van de Doopsgezinde Gemeenten Broek op Langedijk, Nieuwe Niedorp en Twisk-Abbekerk. Daarvoor werkte hij o.a. in Aardenburg (pastoraal werker), in Amsterdam (jeugdwerk) en een jaar in Indonesië als predikant van de Doopsgezinde Zendingsraad. Bij de collectes 6 april: Het Inloophuis Pisa in Hoorn is een plek waar (ex-)kankerpatiënten en hun familieleden kunnen binnenlopen voor contact met lotgenoten, advies, steun en activiteiten als een koor, cursussen, etc. Het Inloophuis is afhankelijk van giften. 20 april: Eenmaal per jaar wordt gecollecteerd voor het landelijk werk van de Remonstrantse Broederschap. Er gebeurt veel bestuurlijk en ondersteunend werk op het Landelijk Bureau in Utrecht. Denkt u maar aan Beraadsdag, publicaties, interkerkelijk overleg, opleidingen, etc. Zie

5 4 mei: Het Landelijk bureau DISK ondersteunt het oecumenisch arbeidspastoraat van zeven kerken (waaronder onze beide Broederschappen), is binnen die kerken een partner in vorming en toerusting rond arbeid, zorg en inkomen en doet vanwege de kerken mee aan het maatschappelijk debat rond arbeid, zorg en inkomen. Uit de Kerkenraad Kort geleden kreeg de kerkenraad bezoek van twee afgevaardigden van de ADS, Machteld Stam en Sikke Roosma. Om praktische redenen, maar ook omdat een Hoornse traditie in ere gehouden moest worden natuurlijk, hielden wij dit gesprek rond de tafel met een lekkere maaltijd en een drankje. Onze voorzitter was nog aan het bijkomen van een mooie reis, maar ook van de schrik door het vinden van honderden mails in de mailbox bij zijn terugkomst. Makkelijk die mail, er kan zo veel, zo snel geregeld worden. Ook onze broederschappen maken dankbaar gebruik van dit moderne communicatiemiddel. Hoe bijzonder is het dan om twee mensen van de Broederschap aan tafel te hebben en echt met elkaar in gesprek te gaan. Wie zijn jullie eigenlijk? Wat hebben we aan elkaar? Hoe kunnen jullie ons beter ondersteunen? Vragen, lachen, vertellen, verbaasd zijn, nadenken, doorvragen en ondertussen nog een hapje (heerlijke tapa's van Els). En zo bleek maar weer dat er niets boven een echte ontmoeting gaat als je elkaar werkelijk wilt leren kennen. Persoonlijk contact is onmisbaar. Prima die mail, maar zoek elkaar ook gewoon eens op... Groet, Leida Ter Overdenking In de Beemster Vermaning vertoonden we kort geleden op onze maandelijkse filmavond The Bucket List. Een - ondanks het ernstige thema - behalve ontroerende ook erg grappige film over het levenseinde van twee mannen die tegen wil en dank met elkaar te maken krijgen. Edward Cole (Jack Nicholson) is een steenrijke zakenman. Hij is fantastisch in zijn werk (zoveel mogelijk geld verdienen), maar is dermate eigenzinnig dat hij geen normale sociale contacten heeft. Carter Chambers (Morgan Freeman) is al 45 jaar automonteur, wat hem nogal dwars zit. Hij had veel meer willen bereiken. Ook verder is hij niet erg tevreden: zijn huwelijk geeft hem weinig voldoening meer. De twee zeer verschillende mannen worden kamergenoten in het ziekenhuis. Beiden hebben kanker en krijgen vrijwel tegelijk de onheilsboodschap dat ze niet lang meer te leven hebben. Wat rest hun nu nog om te doen? De miljardair heeft wel een plan: in één doorgaande onderneming alles doen wat je altijd had gewild maar wat er nooit van gekomen was. De monteur stribbelt tegen en zijn vrouw ziet het al helemaal niet zitten. Maar toch gaan de twee heren samen op pad. Ze maken er een wereldreis van. Gaandeweg ontdekken ze dat er ook nog wel andere dingen te bedenken zijn dan skydiven, de piramides zien, met een motor over de Chinese muur scheuren en de Mount Everest beklimmen, die je voor je levenseinde gedaan zou moeten hebben. Levensopgaven van een andere orde. Geen van beiden heeft er erg veel zin in daar nog werk te maken, maar ze kunnen er toch niet helemaal om heen...

6 In mijn inleiding op de film haalde ik een recent artikel aan over een Amerikaanse verpleegkundige, Bronnie Ware. Zij had gewerkt in de palliatieve zorg en speciaal mensen verzorgd die thuis op sterven lagen. Een terugkerend gespreksonderwerp met hen was 'spijt': dat waar je spijt van hebt nu je aan het eind van je leven gekomen bent en erop terugkijkt. Ze verwerkte haar ervaringen in een boek 'The Top Five Regrets of the Dying'. Ik geloof niet dat ik dat boek per se hoef te lezen. Het is wel èrg in de sfeer van de naar mijn idee iets te gemakkelijke geponeerde filosofie dat 'geluk een keuze' is. Maar de 'top 5 redenen van spijt', een top vijf van dingen die je anders gedaan zou hebben als je je leven nog eens mocht overdoen, vond ik wel boeiend. Een nadere overweging waard. Dit zijn ze (de meest voorkomende is dus nummer 1): 1. Ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden waarbij ik trouw was gebleven aan mezelf, in plaats van te leven volgens de verwachting van anderen; 2. Ik wou dat ik niet zo hard gewerkt had; 3. Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten; 4. Ik wou dat ik contact had gehouden met mijn vrienden; 5. Ik wou dat ik mezelf had toegestaan gelukkiger te zijn. ds. Bert Dicou Wat gebeurde Lezing Geert Mak, 5 april: Sporen van oorlog en vrede in Europa en Amerika Een lezing als een geschiedenisles door je favoriete leraar. De klas hing aan zijn lippen! Hier ging het over. Kenmerk van Europa is: veel variatie op een relatief klein grondgebied. De keerzijde daarvan is altijd geweest verdeeldheid, verbrokkeling, oorlog. Elke generatie heeft tot voor kort wel een oorlog meegemaakt, Europa is een behoorlijk getraumatiseerd continent. Om Europa te bevrijden van de extreme rivaliteit en oorlogen is begin jaren '50 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht (Jean Monnet). De EGKS had een boven-nationaal bestuur, een nieuwe macht waaraan alle landen een stukje soevereiniteit afstonden, vergelijkbaar met de Verenigde Staten van Amerika. Het is nog steeds een succesproject. Vrede is net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. In 2004 werd aan de EU de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. De economische successen zijn spectaculair. Maar net als in Amerika, waar het lang heeft geduurd voordat het één land werd, is ook hier veel tijd nodig voordat er sprake zal zijn een VS van Europa. De pioniers van de Europese Unie waren allemaal mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Voor hen was de Unie een emotionele zaak: nooit meer oorlog! Helmuth Kohl kon er tranen van huilen. Het Ruhrgebied moest iets worden waar wij nooit meer bang voor hoefden te zijn. De VS had honderd jaar voor de eenwording nodig, en daar hadden veel burgers dezelfde achtergrond, taalproblemen speelden geen rol. Toch spreken zij nog steeds over hun arme staten zoals wij over bijv. Griekenland. Wat zegt dat over de Europese eenwording? Het Europese proces zal nog stukken moeilijker zijn dan het Amerikaanse en het eindresultaat zal anders zijn. Maar ook zonder euro zou de Europese Unie (1992) in crisis zijn gekomen. Het heeft te maken met de fase waarin de eenwording zit. Aanvankelijk was de Europese Unie een technische kwestie. De val van de Muur kwam iets te

7 vroeg. De instituties waren nog niet uitgekristalliseerd. Plotseling ging het om groter worden en eenwording. De geschiedenis overrompelde de EU. Het zou beter zijn geweest als er eerst een goed systeem zou zijn en daarna nieuwe leden. Veel van de problemen hebben daarmee te maken. Wij zitten nu in een andere fase. Wij bemoeien ons met andermans problemen, gaan kasten opendoen om te zien of daar geen lijken in zitten. Bemoeienis met interne systemen is pijnlijk, het raakt de trots en solidariteit. Het is een pijnlijke en lastige fase, waar wij maar moeizaam doorheen komen. Vrede krijg je niet cadeau! Als het erop aankomt, is de Europese Unie bijna onbestuurbaar. Europa gaat van incident naar incident. De spreker noemt Europeanen 'triomfalisten'. Zeker na '89 was er in Europa het gevoel: 'Wij hebben gewonnen, het feest gaat maar door'. In korte tijd (2004) kwamen er 10 nieuwe lidstaten bij. Sommige pasten er goed bij, andere niet. Brussel heeft niet beseft dat het bij problemen niet om incidenten ging, maar om een bestuurscultuur van honderden jaren oud. Het triomfalisme heeft tot blind euro-optimisme geleid. Onvermijdelijk kwam ook de Oekraïne ter sprake. Europa kan niet adequaat reageren op de Oekraiense crisis, omdat er geen duidelijke beslissende instantie is. Poetin wil er een etnisch conflict van maken. Maks hoop is dat veel Oekraïners hun hoofd redelijk koel houden. Hij waarschuwt ervoor dat beelden (de tv) enorm misleidend kunnen zijn. Wij zullen zien... Poetin toont de keerzijde: 1) De Europese Unie, die het beste met ons voor heeft, is zowel de basis voor vrede als de basis voor conflicten. Rusland is een gewonde beer die zich niet laat leiden door de economische realiteit. In Rusland slaat het virus van het triomfalisme weer toe. Europa loopt met olifantspoten door de porseleinkast. Zij wil de Oekraïne bij Europa inlijven. Dat is geopolitiek. 2) De hypocrisie die van Europese leiders uitgaat. De EU heeft gezegd dat Oekraïners er bij zouden kunnen horen. Alleen het zijn beloftes die de EU onmogelijk waar kan maken. Oekraine is een probleemland, waarbij vergeleken Griekenland een kleuterklas is. De Europeanen weten heel goed dat het niet kan. Nederland verdient groot geld aan de corruptie: ze komen allemaal hun geld bij ons stallen. Nederland zou dat moeten confisqueren. De Oekraiense bevolking blijft bitter en teleurgesteld achter. De Unie schept te vaak teleurgestelde bevolkingen, er wordt te veel beloofd. Wij hebben wel iets geleerd van de afgelopen decennia, zegt Geert Mak. Amerika heeft geleerd dat er grenzen zijn aan wat je kunt. In Europa moeten wij dat proces nog ingaan. Soft power kan verkeerd uitpakken. Veel landen (Turkije bijvoorbeeld) zijn zo complex, dat je er niet zomaar een aantal missives en goede bedoelingen op kunt loslaten. En kunnen wij wel het kwaad tegenhouden? Landen moeten zelf de verantwoordelijkheid voor hun problemen nemen was het eind van een bepaalde periode, van een Europees systeem. Eigenlijk kun je zeggen dat de jaren '14-'45 te vergelijken zijn met de 30-jarige oorlog begin 17e eeuw. Die maakte een eind aan het Middeleeuwse Europa, dat was georganiseerd rond de kerk, graven, keizers, hofhoudingen, feodaal. Dat Europa werd vernietigd in de 30-jarige oorlog. Toen kwam de Westfaalse vrede (of de Vrede van Münster). In die overleggen is een nieuw systeem van staten 'gemaakt'. Dat systeem heeft gefunctioneerd tot 1914, maar een manco was dat die staten voortdurend oorlog met elkaar voerden. In 1914 liep alles vast. De Europese Unie is het derde systeem waarin Europa zichzelf wil organiseren. Geert Mak hoopt en bidt dat de Unie overeind blijft. Het systeem kan ons ook door de 21e eeuw brengen. Komen wij door deze fase heen, dan kan Europa de rol spelen van een koele hand op het verhitte voorhoofd van de Verenigde Staten. Na de pauze kon het publiek (de zaal zat vol!) vragen stellen. Die waren er volop, bijvoorbeeld over de NSS in Den Haag. Volgens Mak leveren nieuwe, kleinere kernwapens juist een groter gevaar,

8 omdat ze minder afschrikwekkend zijn en de stap om ze te gebruiken gemakkelijker is. Ook werd gevraagd of wij soms in een soort eindtijd van de westerse cultuur zitten. Mak houdt niet van 'eindtijden'. Vaak is er sprake van wisseling van bepaalde culturen. Rond 1500 dachten veel mensen in termen van een eindtijd. Het kan zijn dat wij in een periode leven waarin sprake is van paradigmawisseling (de prioriteiten in je denken), waarbij allerlei waarden van de Verlichting en van het democratisch kapitalisme op de helling staan en er in de wereld nieuwe systemen in opkomst zijn. Ook een aantal humanitaire waarden staat steeds meer op de helling. De manier waarop de hele Europese crisis en de eurocrisis zijn afgewikkeld, bergt een groot moreel gevaar in zich. De eurocrisis is aangepakt als een probleem van cijfers. 'Als je kijkt naar de werkloosheid, en je praat over vrede, dan wordt daar buskruit opgepot!' Het kapitalisme van nu is heel anders dan dat van de 20e eeuw. Er zijn nieuwe financiële en machtsconglomeraten. Zij bezitten aandelen een seconde, of een paar milliseconden. Vroeger duurde het bezit ca. 5 jaar. Mak hoopt dat er crisisbewegingen op gang komen, van onderop, nieuwe vormen van bankieren, wat de samenleving weer terugbrengt naar de menselijke maat. Daar moeten wij naar terug! Hij hoopt dat de EU dat zal ondersteunen i.p.v. een speelbal te zijn. Er moet een groot en taai gevecht gevoerd worden. Tenslotte werd nog gevraagd: Moet Turkije bij de EU? Geert Mak twijfelt aan toelating. De EU kan met zijn problemen Turkije er niet meer bij hebben. Daar komt nog bij de politieke cultuur. De EU heeft een overlegcultuur. De Turkse cultuur is ongelooflijk sterk gericht op 'eer'. Dat maakt de zaken gecompliceerd. Voor hem moet het meer een warm samenwerkingsverband zijn, net als met Oekraïne. Onvermijdelijk kwam er een eind aan deze mooie avond (de spreker citeerde zelf eerder 'Things cannot go on forever'), waarop onze gemeente met plezier kan terugkijken. CK Paulus, in het oog van de storm, theater in Wognum Het decor van deze voorstelling bestond aan het begin uit een aantal 'palen', waaraan geleidelijk stukken zeildoek werden opgehangen met bijv. een aankondiging voor het desbetreffende onderdeel, een passende tekst, soms een vraag. Het bouwsel begon steeds meer op een zeilschip te lijken, heel toepasselijk voor de zeilmaker en reiziger Paulus (Kees Posthumus). Het zag er prachtig uit! Paulus was een Romeinse jood, die aanvankelijk christenen vervolgde en ze ook doodde (dat was zijn werk...). Dat veranderde radicaal toen hem onderweg naar Damascus iets onbegrijpelijks overkwam: 'Ik zag een licht, ik viel van mijn paard, ik hoorde een stem...'. Hij wordt van christenvervolger leidsman van de christenen (de 'mensen van de weg'). In de voorstelling speelt Juul Beerda de door Paulus gedode Stefanus, die als commentaar leverende engel Paulus op zijn reizen vergezelt. Paulus legde in 25 jaar maar liefst kilometer af. Wij zagen scènes uit zijn leven, hoorden o.a. hoe hij dacht over vrouwen, vrijheid en besnijdenis. Mooi was ook de scène met de opstandige zilversmeden van Efeze, die hun handel in Aphroditebeeldjes door Paulus bedreigd zagen. Er was een flinke groep uit onze gemeente bij de voorstelling aanwezig. Hopelijk wordt dit een langdurige traditie! CK En wat komen gaat Zondag 6 april, duodienst met pastor Gerard Weel

9 Evenals vorig jaar (toen met de Vrijmetselaars) doen we dit jaar weer een duodienst met twee voorgangers uit twee tradities. Deze keer: rooms-katholiek en vrijzinnig-protestants. De eerste traditie wordt niet zoals eerder aangekondigd vertegenwoordigd door pastoor Jongerden, maar door pastor Gerard Weel. Voor de tweede, onze eigen traditie, spreekt ondergetekende. We hebben gekozen voor het thema 'Beeld en gelijkenis'. Een kenmerkend verschil tussen de katholieke stijl en de vrijzinnig-protestantse is immers het uitbundig gebruik van beelden. (Al hebben wij er dan ook een paar zeer fraaie staan, maar misschien staan die niet voor niets in de Voorhof?). We gaan ons verdiepen in het beeldverbod uit de bijbel. Wat was daar oorspronkelijk de bedoeling van? En voor het geloven in de tijd van nu: moeten wij het houden op 'het woord', of zou het visuele ook een plaats kunnen krijgen? Hoe dan? Neem vooral uw rooms-katholieke vrienden en kennissen mee! Bert Dicou Maandag 7 april 2014, uur: The Act of Killing Deze film werd al in ons vorige blad aangekondigd, daarom hier een korte herinnering. The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2013) is een unieke en verbijsterende documentaire over de daders van de massamoorden in Indonesië in In dat jaar werden naar schatting 1 miljoen mensen vermoord. Regisseur Joshua Oppenheimer zocht Anwar Congo - één van de beruchtste moordenaars van op in het hedendaagse Indonesië en vroeg hem een film te maken waarin hij de gebeurtenissen naspeelt. The Act of Killing is een spraakmakende 'must see'. I.s.m. de VVP Noord Holland. Toegang: een vrijwillige bijdrage. Paasavondprogramma, 19 april 2014 met film Amish Grace Tanja, Elsbeth, Nienke, Peter (Zandberg) en ik hebben een naar ons idee mooi programma samengesteld voor de Paasavond (de avond voor 1e Paasdag), dus aan het eind van de Stille Zaterdag. Evenals vorig jaar halen we niet de hele nacht door, maar bieden we een voor veel mensen toegankelijk avondprogramma dat niet al te lang na middernacht wordt afgesloten. Dit is het programma: - Aanvang 20 uur, zingen en gedichten - aansluitend koffie - inleiding op de film Amish Grace door Tanja - vertoning Amish Grace - aansluitend een hapje en een drankje - gesprek over de film en breder over het thema 'vergeving' in onze wereld, onder leiding van Elsbeth - creatieve verwerking van Paasthema's onder leiding van Nienke - (tegen middernacht) aansteken en binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars (hartelijk dank aan de gulle geefster!), gevolgd door een korte afsluitende viering (met doopgedachtenis) - warme chocomel en paasstol bij de vuurkorf in de Bijbelse Tuin. Bert Dicou Over Amish Grace (2010) Een indrukwekkende film over vergeving. De Amish, bekend vanwege hun zeer traditionele en zeer principiële christelijke levensstijl, hebben het vergeven van wie kwaad doet als centrale waarde.

10 Maar zijn ze hier ook toe in staat als hun zoiets onvergeeflijks overkomt als een aanslag op een schoolklas? Vijf meisjes komen om. Één van de moeders heeft er grote moeite mee dat de geestelijk leiders van de gemeenschap meteen hun medeleven en steun gaan betuigen bij de weduwe van de schutter. Gebaseerd op een werkelijke gebeurtenis: de schietpartij op een school in het Amish dorp Nickel Mines, Pennsylvania. Tweedaagse cursus Geweldloos Communiceren, zaterdag-zondag 10 en 11 mei Een vroege aankondiging van deze activiteit, maar voor een tweedaagse cursus zullen de meeste mensen toch het een en ander moeten regelen, zodoende! Geweldloos Communiceren is de dagelijkse oefening om steeds opnieuw te onderzoeken wat de meest passende oplossing is als zich een (groter of kleiner) conflict aandient. Goede communicatie is essentieel voor elke relatie waarin je gehoord en begrepen wordt. Toch lukt dat niet altijd. Hoe komt dat? En, belangrijker nog, hoe lukt het je wel? Door de training geef je jezelf de ruimte om te ontdekken wat er voor jou belangrijk is en krijg je de tools om in allerlei situaties eerlijk te zeggen wat je op je hart hebt. Hierdoor ga je vanzelf makkelijker luisteren naar anderen, waardoor je relaties merkbaar verbeteren. De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg, grondlegger van de geweldloze communicatie, hanteert het begrip 'geweld' voor taalgebruik waarmee je dwingt, veroordeelt, vergelijkt, overtuigt, etc. Dit overkomt ons vaak als we onbewust op een situatie reageren. Dan ontstaat er verwijdering tussen jou en de ander, terwijl het vaak niet leidt tot het gewenste resultaat. Met geweldloze communicatie heb je de mogelijkheid om het 'geweld' te onderzoeken en nieuwe communicatie te vinden die wèl verbinding geeft. Trainer is Gonnie Bas. Kosten: 80 euro, of minder voor wie minder kan betalen, dan wel meer voor wie meer wil betalen. Neem in het eerste geval even contact op. Info en opgave: Bert Dicou Buitendag Wieringen, 18 mei Hier alleen een vermelding van de Buitendag op het eiland Wieringen, op 18 mei, zodat u die zondag vrij kunt houden. Leida Veldkamp is contactpersoon voor deze dag. Oproepen Kleding voor Menno's Pleats U kunt nog kleding en huishoudtextiel inleveren t/m Pasen. Chris Luursema is weer bereid het naar Menno's Pleats te brengen. Hulpkrachten gezocht!! Op twee terreinen zoekt de kerkenraad nieuwe hulp: bij de PR en bij Beheer. Om met de PR te beginnen: we weten allemaal dat Clemence eind juni na twintig jaar stopt met het maken van Uit het Foreestenhuis en dat Betty Visser dan ook stopt met het verzorgen van de voorpagina. En we weten ook dat de gedachte aan opvolging u doet zuchten. Maar dat is niet nodig: het werk kan in delen worden geknipt en dan is het echt niet zo ingewikkeld meer. Voor het maken van het krantje is één persoon nodig die de vaste rubrieken verzorgt, zoals de agenda, de kerkdiensten, de collectes, wat er komen gaat, de commissies en kringen e.d. Een andere

11 persoon kan ervoor zorgen dat redactionele stukjes worden aangeleverd, zoals die van de predikant, van het kerkenraadslid en verslagjes die verschillende mensen bereid zijn te maken (Clemence ook nog steeds). En een derde persoon - met computervingers - heeft dan de taak om met het aangeleverde materiaal het krantje in elkaar te zetten en digitaal naar de drukker te sturen. Uiteraard kan het ook allemaal anders, dat is aan de nieuwkomers, evenals de vormgeving. Natuurlijk is er op PR-terrein nog meer te doen, maar voorlopig zouden we al blij zijn als zich voor de hier beschreven onderdelen mensen aanmelden. Wie wil? En dan de commissie Beheer. Piet Aartsen, Ab Dijksma en Irene Jitta houden zich daar inmiddels al zo lang mee bezig dat ook zij hebben gezegd er nu een keer mee te willen stoppen. Hans Visser blijft voorlopig de verhuur nog doen, maar kan dat - als het om openen en sluiten van het gebouw gaat - niet in zijn eentje. We zijn op zoek naar een paar mensen voor het overleg met de kosteres, voor het doen van kleine reparaties (lampen, deurkruk e.d.), het inschakelen van een installateur als dat nodig is, voor het bijstaan van Hans, en voor het gezamenlijk advies uitbrengen aan de kerkenraad als er wat meer ingrijpends moet gebeuren. Ook hier is het: wie wil zich melden? Vele handen maken licht werk. We hopen dat die zich in beide gevallen aanbieden. En het spreekt vanzelf dat we de vertrekkenden heel dankbaar zijn voor hun bijdrage, wat we bij een andere gelegenheid nog eens zullen benadrukken. De kerkenraad Doopjubileum Het doopjubileum van Kees Dalmeijer wordt gevierd worden met Pinksteren. Eventuele andere liefhebbers mogen zich nog melden bij ds. Bert Dicou (zie achterpagina). Commissies en Kringen Van de Bouw Sinds de ledenvergadering van 16 februari is er veel en niet zo veel gebeurd. Het pand Grote Oost 45 is nu eigendom van Stadsherstel en de notaris is bezig met de overdracht naar ons. De staat van dit pand is nu goed bekeken en er komen gekke dingen uit, maar omdat we er al vanuit gingen dat het toch helemaal aangepakt moest worden, kost het voorlopig niet nog meer geld dan begroot. De doorgang naar het Foreestenhuis moet voldoen aan twee eisen. Behoud van het karakter van het Foreestenhuis en een goede toegang voor minder validen. Dan moeten we ons realiseren dat het hoogteverschil tussen de vloer van nummer 45 en van de Voorhof één meter is. We hebben nu een oplossing, die in onze ogen (en die van Boudewijn van Langen, onze architect) recht doet aan beide belangen. Nu kijken hoe de Monumentencommissie er tegenaan kijkt. De aannemers hebben intussen druk gerekend aan hun offertes. Ze hebben de panden bekeken, vragen gesteld en beantwoord gekregen en komen op 1 april met hun offertes. Dat is spannend. Hoe past het plaatje? Aan de inkomstenkant wachten we nog op een aantal beslissingen. Het is wel zo dat we op de ledenvergadering een stapje verder zijn en u meer kunnen vertellen. We hopen nog steeds op 1 mei te kunnen beginnen. Chris Luursema, vz. Restauratiecommissie

12 Tuinploeg: De laatste esdoorn geveld. De laatste van de drie grote esdoorns in onze tuin is zaterdag 22 april omgezaagd. De boom was ziek, had te lijden van de grote kastanje in de buurtuin en begon over te hellen richting tuinpoort. Er was geen redden meer aan. Natuurlijk deed dat pijn, maar we zagen ook wel in dat er niets anders op zat en dat de tuin nu veel meer licht krijgt. Een flinke ploeg heeft meegeholpen, ook met bundelen en afval wegbrengen. De kardinaalsmuts die tegen de muur van de kerkzaal aangroeide, is verwijderd. Dat moest omdat hij de regenpijp wegdrukte. En tenslotte moest er afscheid worden genomen van de jeneverbessen, die helemaal bruin waren geworden (er wordt één nieuw exemplaar teruggeplaatst). De komende restauratiewerkzaamheden aan dak en fundering hebben de tuinploeg doen besluiten dit jaar de tuin dicht te houden voor bezoekers en tijdens de carillonconcerten: met steigers, graafwerk en mogelijk een werkkeet in de tuin is er niet veel plezier aan te beleven. De tuinploeg gaat wel door met het onderhoud van de tuin, en we kunnen er koffie drinken na de diensten zolang de trap vanuit de tuinkamer te gebruiken is, maar meer zit er niet in dit zomerseizoen! Persoonlijk Geboren Op 1 maart kregen Hadassa en Jerôme Nadels-Hofman een dochter: Eleonore Olivia Ze is piepklein maar kerngezond. Van harte gefeliciteerd allemaal, in het bijzonder oma Gea Hofman! Nog een baby Annette Ludriks had al vier kleindochters, maar nu is daar een kleinzoon bij gekomen. Op 21 maart is Mats Lucas geboren, zoon van Oscar Niessen en Lara Niessen-Dekker. Wij feliciteren de ouders, zusje Anne Sophie, oma Annette en overige familie van harte met de geboorte van Mats! Mededelingen Algemene Ledenvergadering U hebt inmiddels de uitnodiging en stukken ontvangen voor de ALV op woensdag 9 april, aanvang 20 uur, koffie/thee vanaf uur. Zoals altijd kunt u de financiële stukken een half uur voor aanvang van de vergadering inzien. U kunt ook de penningmeester Peter Kik om eerdere toezending vragen (tel ). Collectes 2/3, Jongerenwerk ADS E 92,40 16/3, Javacollecte ADS ' 68,50 Raad van Kerken Hoorn Sobere maaltijden Hoorn 2014:

13 Bezinning - Ontmoeting Hieronder de onderwerpen van de twee laatste sobere maaltijden. Tijd van uur, plaats kerkelijk centrum 'Het Octaaf', J.D. Pollstraat 1, Hoorn. - 4 april: Roeping als voortgaand proces (Franciscaanse Beweging); - 11 april: Het Rwandaproject als bijdrage aan nieuwe levenskracht na de rassenoorlog (werkgroep Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede). S.v.p. zelf een soepkom en een lepel meenemen. Kosten bedragen 5 euro per keer. Een evt. overschot gaat naar de Voedselbank West-Friesland, zie Opgeven uiterlijk tot de donderdag voorafgaande aan de sobere maaltijd na bij Michelle de Hert, , of bij Jan Louter, , Raad van Kerkenavond 23 april Op woensdag 23 april wordt in het Foreestenhuis de jaarlijkse Raad van Kerkenavond gehouden, aanvang 20 uur. Verschillende vertegenwoordigers van de aangesloten kerken zullen vertellen over hun visie op de oecumene. Ook worden het jaarverslag 2013 en overige jaarstukken besproken. Tevens zal de (nog in ontwikkeling zijnde) website van de Raad van Kerken Hoorn-Zwaag-Blokker worden gepresenteerd. U bent van harte welkom, koffie en thee staan klaar vanaf uur. Engel van Hoorn Op zondag 27 april gaat het bij De Engel over 'het zesde zintuig'. Van 14 tot 16 uur, inloop vanaf uur. Toegang is vrij, consumpties 1 euro. Vrije gift na afloop. Plaats: Noorderkerk, ingang Armenkerk. Uit de Broederschappen Verslag Studiedag in Schagen op 4 maart Het thema van deze dag, georganiseerd door het Doopsgezind vrouwenwerk, was 'Tijd, wij zijn de tijden'. De inleidster was zr. Tea Rienksma (zij was werkzaam bij het Doopsgezinde Gemeenteopbouwwerk). We waren met 35 vrouw/man naar de Schager Vermaning getogen. In het programmaboekje vinden we o.a. een tekst van Rainer Maria Rilke. De tekst komt uit Herbst, hierin zijn antwoorden van Rilke op brieven aan een jonge man opgenomen. Uitgedeeld wordt ook een meditatie over tijd van ds. H. Ament. Maar wat is nu eigenlijk tijd? Tijd bestaat niet, het is een abstractie, is een eeuwige aanwezigheid. Wij maken de tijd... Wij proberen grip op de tijd te krijgen. In Genesis 1:3 wordt de schepping van het licht aangehaald. Voor de uitvinding van de klok oriënteerde men zich op het licht, op de zon, de maan en de sterren. Zo begint de Sabbat pas als er drie sterren aan de hemel staan. De sabbat en de zondag zijn oases in de tijd. Of we dit verliezen of niet is een persoonlijke keuze. Je kunt er zelf voor kiezen om op één dag in de week alle apparatuur uit te zetten. Er komt dan tijd voor elkaar. In Prediker lezen we dat er voor alles een uur is. De mensen zijn altijd bezig geweest met het indelen van de tijd. Ten tijde van Prediker dacht men dat de tijd een cirkel was. Alles komt weer terug. Na het uitvinden van het uurwerk worden we beheerst door de tijd van de klok. Deze kloktijd is de tijd van de agenda's. Het maakt dat we nergens meer tijd voor hebben. We worden geleefd. We

14 kunnen er ziek van worden. Hiertegenover staat de persoonlijke tijd. De kunst is nu om een evenwicht te vinden tussen de kloktijd en de persoonlijke tijd (is o.a. de tijd verliezen/vergeten). Volgens Rilke moeten we geduld hebben. Antwoorden op onze vragen komen later vanzelf wel. We moeten vertrouwen op onze wijsheid. Zowel voor als na de lunch krijgen we een aantal vragen uitgereikt, waarmee we aan de slag konden. Er ontstonden geanimeerde gesprekken. Na nog een rondje plenair langs alle tafels ging iedereen met een goed gevoel over deze dag naar huis. Titia de Vries Reisje Midweek Ds. Bart Santema organiseert regelmatig een verzorgde busreis voor Doopsgezinden. Dit jaar gaat het 'Reisje Midweek' naar Elspeet (17-19 juni), met o.a. een bezoek aan de Doopsgezinde Gemeente Wageningen. Aanmelden kan bij ds. Santema, , of Vermaningspad, Hemelvaartsdag 29 mei De doopsgezinde gemeenten Blokzijl, Giethoorn, Meppel, Noordoostpolder, Steenwijk en Zwolle houden op Hemelvaartsdag open huis met het 'Kerkenpad Menno 2014'. Men kan vanaf uur starten bij één van de doopsgezinde kerken in Blokzijl, Emmeloord, Giethoorn, Meppel, Steenwijk of Zwolle. Door de kop van Noordwest-Overijssel en de Noordoostpolder zijn prachtige fiets- en autoroutes uitgezet. (Elektrische) huurfietsen kunnen zolang de voorraad strekt in Meppel en Steenwijk worden gereserveerd. Deelnemers kunnen de routes downloaden of bij de deelnemende kerken verkrijgen. Om uur wordt in de doopsgezinde kerk in Giethoorn de afsluitende vesper gehouden. Info: contactpersoon Jan Pol , (agenda) 1 juni: Ontmoetingsdag ouders en kinderen in het Foreestenhuis. Met Nico ter Linden Op 1 juni ontmoeten ouders elkaar en gaan met elkaar en met Nico ter Linden in gesprek over keuzes m.b.t. geloofsopvoeding en de taal die daarbij past. Hoe ga je in op vragen van kinderen? Hoe kan je Bijbelverhalen 'vertalen' voor kinderen? De kinderen hebben een eigen programma rondom een Bijbelverhaal, dat uitmondt in een presentatie aan de ouders bij de afsluiting van de dag. Naast ouders en kinderen zijn ook de begeleiders van kinderdiensten van harte welkom! De dag wordt gehouden in het Foreestenhuis op zondag 1 juni 2014, vanaf uur tot uur. Met lunch en afsluitende borrel tot uur. Er is kinderopvang voor de kinderen tot 4 jaar. Kosten: ouder E 15, kind E 5 (kinderen tot 4 jaar gratis), maximaal E 20 per gezin (incl. lunch en borrel). Organisatie: Japke van Malde (remonstrants jongerenwerk) en Joke van der Heide (doopsgezind jongerenwerk) in samenspraak met Bert Dicou (predikant Hoorn, Wormerveer, Beemster-Oosthuizen en Middelie). Informatie en opgave: Programma uur: ontvangst, introductie thema, aansluitend lunch

15 uur uur: lezing door Nico ter Linden voor de ouders, eigen programma voor kinderen o.l.v. Joke van der Heide uur: vervolg programma in groepen uur: plenaire afsluiting, presentatie kinderen aan ouders uur: borrel 50 jaar NHDS: 'Daar zit muziek in' Wie gaan? In 2014 is het 50 jaar geleden dat de Ring van Doopsgezinde Gemeenten in Noord-Holland werd omgezet in de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit. De Ring bestond in 1964 al 120 jaar is dus een belangrijk jaar. Op 5 oktober viert de NHDS dit samen in Dopersduin. Dat is nog ver weg, maar de NHDS wil graag weten hoeveel mensen uit elke gemeente van plan zijn om te komen op die zondag 5 oktober, zodat ze daar met de organisatie rekening mee kan houden (wel of geen tent bijvoorbeeld). Graag uw opgave vóór eind april bij Leida Veldkamp, tel , of per mail Het is ook mogelijk om een weekend te boeken (van vrijdagmiddag 3 oktober t/m 5 oktober), zodat u op zaterdag kunt genieten van de mooie natuur samen met andere gemeenteleden uit het NHDSgebied en op zondag van het jubileum, dat wordt gevierd met veel muziek, onder meer met koren uit de Ringen. Opgeven voor het weekend doet u bij Dopersduin. Doe dit snel, want het aantal kamers is beperkt (tel ). Mensen die een weekend komen, betalen dat zelf. Zie voor de prijzen van het arrangement het overzicht op het prikbord in het Mosterdzaadje. Seminarium: Open Colleges Het doopsgezind seminarium organiseert zes open colleges over 'A Pilgrimage of Justice and Peace', de belangrijkste uitkomst van de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan, afgelopen najaar. Met onder meer Fernando Enns, Piet Visser en Olav Fyske Tveit, de algemeen secretaris Wereldraad van Kerken, Genève. Voertaal Engels, open voor alle geïnteresseerden, toegang vrij. Aanmelden bij Vera Kok: Info Data 1, 10, 15, 17, 24 en 29 april, tijd uur. Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 11A-24, Amsterdam.

Activiteiten DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE HOORN. januari t/m juni 2014. Jaarthema: VREDE

Activiteiten DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE HOORN. januari t/m juni 2014. Jaarthema: VREDE Activiteiten DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE HOORN januari t/m juni 2014 Jaarthema: VREDE FOREESTENHUISAVONDEN Foreestenhuisavond 1: woensdag 22 januari 2014, 20 uur Wat werken aan vrede met je doet

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 51 november 2012 10 INHOUD De preek volgens ds Tom Rijken, ds Ewoud Roos en ds Heek Leegte 2-5 Voelen & meebeleven

Nadere informatie

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren Gaandeweg augustus / september 2014 Samen leren Curieweg 14 8013 RA ZWOLLE T 038-4601981 M 06 53649405 @ info@aannemersbedrijfeikenaar.nl Aannemersbedrijf Eikenaar is gevestigd op industrieterrein Marslanden

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

OPST ANDIG! foto istock. september 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit

OPST ANDIG! foto istock. september 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit 09 2014 OPST ANDIG! foto istock september 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit uitgelicht advertentie Leeftocht Najaarsprogramma Leeftocht Dit najaar biedt Leeftocht diverse inspirerende activiteiten,

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Groen! 7/8 2012. Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid. Column milieudeskundige Martine Vonk

Groen! 7/8 2012. Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid. Column milieudeskundige Martine Vonk 7/8 2012 Groen! Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid Column milieudeskundige Martine Vonk Luxe van het moderne leven de energie van generaties foto Gert-Jan van der Tuuk juli-augustus 2012

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie