Advies Uitvoering Opleidingen Certificering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies Uitvoering Opleidingen Certificering"

Transcriptie

1 Advies Uitvoering Opleidingen Certificering

2 Uw veiligheid, onze zorg Contact 24/7 T +31 (0) Bezoekadres REASeuro Alphenseweg 4a 5133 NE Riel Bezoekadres Opleidingscentrum Vijfhuizenbaan NH Riel Postadres Postbus ZG Riel T +31 (0) F +31 (0) E W 2REASeuro is een handelsnaam van Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.

3 Inhoud Introductie 5 Totaalaanpak vijf fasen NGE-bodemonderzoek 6 Advies 8 Uitvoering 10 Opleidingen 12 RCC certificering 14 Kwaliteit Arbo Milieu 15 Partners 15 3

4 4

5 Introductie REASeuro ondersteunt u bij alle mogelijke vraagstukken rondom explosieven door het geven van advies, opleiding en certificering en het opsporen en eventueel vernietigen van Niet Gesprongen Explosieven inclusief geïmproviseerde explosieven. Niet Gesprongen Explosieven (NGE) Bij grondwerkzaamheden kunnen NGE, die zijn overgebleven na (militaire) conflicten (oorlogen), problemen veroorzaken. REASeuro is het enige bedrijf in Nederland dat zich helemaal heeft gespecialiseerd in de explosievenbranche. Zelfstandig en onafhankelijk, internationaal actief, én als civiel bedrijf altijd de juiste specialisten in huis. Het opsporen van explosieven is onze kernactiviteit. Het begon voor 1998 met mijn droom en overtuiging; alle vraagstukken rondom explosieven samen met alle betrokkenen veilig, goed en efficiënt aanpakken. Geïmproviseerde explosieven (IED) Personen of organisaties kunnen zich bedreigd voelen door terroristen of criminelen die dreigen met explosieven. Veelal gaat het hierbij om zelfgemaakte bompakketten. In mijn streven naar een integrale aanpak zag ik een gat in de markt dat nog niet werd ingevuld. Voor mij aanleiding om het eerste particuliere explosievenopsporingsbedrijf van Nederland te starten: REASeuro. Focus op ontzorgen Inmiddels werken we met een team van specialisten, daar ben ik trots op. Door onze kennis en ervaring bieden wij alle belanghebbenden de hoogst mogelijke graad van veiligheid. Onze belangrijkste focus: onze opdrachtgevers ontzorgen. Iedere opdrachtgever en elke situatie is weer anders. Onze persoonlijke benadering past daar goed bij. De liefde voor het vak, het plezier in ons werk, betrokkenheid en enthousiasme maken ons tot een uiterst betrouwbare, onafhankelijke en professionele adviseur, opleider, examinator en uitvoerder in het opsporen van explosieven. Oprichter / Algemeen directeur Ad van Riel 5

6 Totaalaanpak vijf fasen NGE-bodemonderzoek REASeuro heeft een totaalaanpak ontwikkeld bestaande uit 5 afzonderlijke fasen die samen het volledige Niet Gesprongen Explosieven (NGE)-bodemonderzoek vormen. Door deze aanpak krijgt u als opdrachtgever overzicht en inzicht in het volledige NGEbodemonderzoek. Een belangrijk onderdeel van de totaalaanpak is het voorlichten en opleiden van uw personeel dat betrokken is of nog gaat worden bij de uitvoering van het project. REASeuro heeft een eigen opleidingscentrum waar toezichthoudend personeel van opdrachtgevers optimaal wordt voorbereid op hun taak Historisch Vooronderzoek Projectgebonden Risicoanalyse Projectplan Uitvoering Proces-verbaal van Oplevering Adviesrapport: wel of geen explosieven aanwezig. Adviesrapport voor een veilige en doelgerichte uitvoering. Plan van aanpak Werkvoorbereiding Opsporen NGE Geïmproviseerde explosieven Oplevering Evaluatie Vrij van explosieven Opleidingen Opleidingen Opleidingen Opleidingen Fase 1 Historisch Vooronderzoek (HVO-NGE) De afdeling Advies heeft ruime ervaring met het opstellen van Historische Vooronderzoeken-Niet Gesprongen Explosieven (HVO-NGE). Zij inventariseert, beoordeelt en evalueert feitelijk bronnenmateriaal voor uw project om de relevante oorlogshandelingen in kaart te brengen. Doel van het HVO-NGE is om vast te stellen of in uw project mogelijk NGE kunnen zijn achtergebleven. De eisen die REASeuro stelt aan het HVO-NGE voldoen aan de vigerende branchebrede richtlijnen. Om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van mogelijke aanwezige NGE in uw werkgebied, raadplegen de historici en Senior OCE-deskundigen ook aanvullende bronnen. Het resultaat is een op maat gemaakt advies over de te nemen vervolgstappen binnen uw project. Inmiddels heeft REASeuro een enorme kennisbank ontwikkeld en opgebouwd met feitelijk materiaal, zoals luchtfoto s, literatuur, rapporten en kaarten, welke zijn verwerkt in een Geografisch Informatie Systeem (GIS4REAS). 6

7 Fase 2 Projectgebonden Risicoanalyse (PRA-NGE) Is uit het HVO-NGE gebleken dat binnen uw project risico bestaat op het aantreffen van explosieven, dan biedt de Projectgebonden Risicoanalyse-Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE) uitkomst. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden. Het doel is om risico s en onvoorziene kosten uit te sluiten. Dit op maat gemaakt adviesrapport helpt bij het veilig en doelgericht plannen en voorbereiden van uw project. Indien hierbij maatregelen noodzakelijk zijn, adviseert de PRA-NGE u over de best toepasbare oplossingen voor uw werkzaamheden. Ook staan hierin de doorlooptijd van deze maatregelen en het benodigde budget. Zo weet u op tijd waar u aan toe bent en houdt u controle over uw project. Vijf fasen; doelmatig, efficiënt én vooral veilig Fase 3 Projectplan (PP-NGE) Fase 5 Voordat onze deskundigen op locatie aan de slag kunnen gaan, wordt een gedegen Projectplan-Niet Gesprongen Explosieven (PP-NGE) opgesteld. Hierin worden alle betrokken partijen volledig geïnformeerd over de te volgen procesgang en werkwijze ten aanzien van bijvoorbeeld locatiespecifieke omstandigheden, veiligheid, verantwoordelijkheden en communicatie. Hierdoor wordt een efficiënte en doelmatige aanpak gerealiseerd om te komen tot de gewenste eindsituatie. Fase 4 Uitvoering (UV-NGE) De afdeling Uitvoering realiseert het daadwerkelijk opsporen van alle soorten Niet Gesprongen Explosieven, zowel op het gebied van conventionele explosieven (explosieven gebruikt tijdens oorlogshandelingen) als geïmproviseerde explosieven (de zogenaamde bompakketten) en het afvoeren en vernietigen van componenten die een explosieve stof bevatten. Hierbij worden onze deskundigen ingezet en worden de meest geavanceerde detectie-, interpretatie- en benaderingstechnieken ingezet. Proces-verbaal van Oplevering (PvvO-NGE) Na afloop van de opsporingswerkzaamheden wordt door REASeuro een Proces-verbaal van Oplevering-Niet Gesprongen Explosieven (PvvO-NGE) opgesteld. Dit PvvO-NGE bevat de volgende onderwerpen: het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (GBKN) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coördinaten) een omschrijving van de opdracht een omschrijving van de gebruikte opsporingsmethoden de onderzoeksresultaten de gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de aard van de verwijderde objecten conclusies aanbevelingen Het PvvO-NGE wordt opgeleverd aan de opdrachtgever. 7

8 Advies Een kwalitatief goed advies kan u veel tijd en geld besparen. Met dit doel voor ogen adviseert REASeuro over alle mogelijke explosievenvraagstukken. Daarbij geeft REASeuro een realistische en eerlijke kostenindicatie voor de mogelijk te nemen vervolgstappen binnen uw project. Daarom zijn onze adviezen praktisch en helder. Historisch Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven (HVO-NGE) Het HVO-NGE informeert u over het mogelijke risico op explosieven binnen uw project. Ons team van academisch geschoolde historici en Senior OCE-deskundigen inventariseert, beoordeelt en evalueert de oorlogshandelingen die mogelijk hebben geleid tot het achterblijven van explosieven in het werkgebied. Hiervoor beroepen zij zich op feitelijk bronnenmateriaal. Het HVO-NGE voldoet minimaal aan de vigerende branchebrede richtlijnen en raadpleegt ook aanvullende bronnen om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te vormen van het mogelijk voorkomen van NGE in het werkgebied. Tot slot adviseert REASeuro met het HVO-NGE over de te nemen vervolgstappen binnen uw project. Inmiddels heeft REASeuro een enorme kennisbank ontwikkeld en opgebouwd met feitelijk bronnenmateriaal, zoals luchtfoto s (incl. naoorlogse), literatuur, bombardementsrapporten, stafkaarten gebaseerd op het Nord de Guerre-coördinatensysteem, naoorlogs (RD) kaartmateriaal, mijnenvelden, munitieruimrapporten (MORA s en UO s) en diverse archiefinstellingen. Om deze informatie geografisch te plaatsen is voor REASeuro een op maat gemaakt Geografisch Informatie Systeem (GIS4REAS) ontwikkeld. Zo kunnen we onze bevindingen uit het Historisch Vooronderzoek eveneens visueel aan u rapporteren. 8

9 Projectgebonden Risicoanalyse Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE) Is uit het HVO-NGE gebleken dat binnen uw project risico bestaat op het aantreffen van explosieven, dan biedt de PRA-NGE uitkomst. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden. Het doel is om onaanvaardbare risico s en onvoorziene kosten uit te sluiten. Dit op maat gemaakt adviesrapport helpt bij het veilig en doelgericht plannen en voorbereiden van uw project. Indien hierbij maatregelen noodzakelijk zijn, adviseert de PRA-NGE u over de best toepasbare oplossingen voor uw werkzaamheden. Ook staan hierin de doorlooptijd van deze maatregelen en een inschatting van het benodigde budget. Zo weet u op tijd waar u aan toe bent en houdt u controle over uw project. Suppletieverzoek Voor de kosten van opsporing naar NGE kan, onder voorwaarden, een bijdrage (suppletie) vanuit de Rijksoverheid worden verkregen. Deze bijdrage wordt uitsluitend uitgekeerd aan gemeenten en gebeurt via het ophogen van het Gemeentefonds. REASeuro levert begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen van deze bijdrage, door het opstellen van budgetramingen en raadsvoorstellen, die nodig zijn voor het indienen van een suppletieaanvraag. De basis voor het verzoek en het raadsbesluit worden gevormd door het HVO-NGE en de PRA-NGE. Geïmproviseerde explosieven De wereld verandert. Binnen bedrijven en organisaties kan een criminele of terroristische dreiging reëel zijn, waarbij mogelijk geïmproviseerde explosieven gebruikt worden. De veiligheid van mensen staat bij een dergelijke criminele of terroristische dreiging voorop. Projectmanagement Mist u de capaciteit en/of kennis voor het uitvoeren van uw project op het gebied van NGE? Indien gewenst kan REASeuro optreden als projectmanager, toezichthouder, deelnemen aan het projectteam of uw projectmedewerkers opleiden. Ook het adviseren of bijstellen van projectplannen behoort tot de mogelijkheden. Niet één project is hetzelfde, daarom zijn onze diensten altijd maatwerk en streven wij naar een nauwe samenwerking met de opdrachtgever. REASeuro kan u hierbij adviseren en ondersteunen. Hierbij kunt u onder andere denken aan: het in kaart brengen van aanslaggevoelige plaatsen en/of processen binnen uw organisatie het optimaliseren van draaiboeken, noodplannen en hulpverleningsplannen het ondersteunen van uw bewakings- en beveiligingsactiviteiten het adviseren in het nemen van preventieve maatregelen het ondersteunen van forensische activiteiten Ook bieden wij advies bij explosieven voor civiel gebruik, zoals voor opslag, beheer, transport en verwerking. Aanbestedingen REASeuro beschikt over de specialistische kennis en jarenlange ervaring om u te begeleiden bij aanbestedingen. We zorgen ervoor dat een juiste en heldere aanbestedingsprocedure wordt opgesteld en gevolgd. 9

10 Uitvoering Overheden en bedrijven kunnen bij REASeuro niet alleen terecht voor een brede scoop aan Advies en Opleidingen, maar ook voor het opsporen en ruimen* van explosieven. Wij beschikken over specialisten met ruime explosieven opsporings- en ruimingservaring en maken gebruik van de meest geavanceerde detectie-, interpretatie en benadertechnieken. Zowel nationaal als internationaal willen wij onze opdrachtgevers ontzorgen door het leveren van oplossingen, kwaliteit en vooral veiligheid. REASeuro kan u van dienst zijn bij het opsporen van alle soorten NGE, zowel op het gebied van conventionele explosieven (explosieven gebruikt tijdens oorlogshandelingen of voor civiel gebruik) als geïmproviseerde explosieven (de zogenaamde bompakketten). Verder kan REASeuro ook de afvoer en vernietiging van componenten die een explosieve stof bevatten verzorgen. Voorkomen is beter dan genezen Het is aan te raden om ruim voor de uitvoering van uw project het explosievenprobleem inzichtelijk te hebben. Een kwalitatief goed advies sluit het risico van tijdverlies en onvoorziene kosten uit, indien er vooraf wordt besloten om het proces van een gedegen NGE-bodemonderzoek te doorlopen. Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Nadat het Projectplan-NGE in overleg met de betrokken partijen is vastgesteld en goedgekeurd, kan de daadwerkelijke opsporing worden uitgevoerd en eventuele ruiming worden gecoördineerd. Hierdoor wordt een efficiënte en doelmatige aanpak gerealiseerd om zo te komen tot de gewenste eindsituatie. 10 * Het ruimen van explosieven is in Nederland voorbehouden aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). REASeuro draagt op internationaal niveau wél bij aan het zorgvuldig demonteren en/of vernietigen van explosieven.

11 REASeuro beschikt over goed opgeleide en ervaren Senior OCEdeskundigen, OCE-deskundigen en Assistent OCE-deskundigen. In combinatie met de juiste detectietechnieken kan REASeuro een oplossing bieden voor elk explosievenprobleem. Detectie Bijna elk project in uitvoering begint met het uitvoeren van een detectieonderzoek. Hierbij wordt de aanwezigheid van (mogelijke) explosieven vastgesteld, door het uitvoeren van een detectie en de interpretatie van deze meetgegevens. Benaderen Bij het benaderen wordt de exacte ligplaats én diepte van gedetecteerde significante objecten vastgesteld. Door het laagsgewijs ontgraven, handmatig of met ondersteuning van beveiligde graafmachines, wordt het significante object blootgelegd en geïdentificeerd. Identificeren Tijdens het identificeren kan worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van een explosief en kan worden bepaald om welk soort explosief het gaat en in welke toestand het zich bevindt. (Tijdelijk) veiligstellen Na het benaderen en identificeren worden de eventuele risico s bepaald en wordt het explosief tijdelijk veiliggesteld om de uitwerkingsrisico s van het explosief in relatie tot de omgeving te beheersen, tot aan het tijdstip van ruiming of overdracht van het explosief aan de EOD. Specialismen Realtime dieptedetectie Waterbodemoppervlaktedetectie Computerondersteunde oppervlaktedetectie (ferro en non-ferro) Multisensor GPS-ondersteunde oppervlaktedetectie Duikwerkzaamheden Munitiescheidingsinstallatie (bv. beveiligd baggeren) Vernietigen van explosieven Afvoer en vernietiging van explosieve componenten Geïmproviseerde explosieven Explosievenverkenning REASeuro voert o.a. preventieve explosievenverkenningen uit bij activiteiten met een verhoogde dreiging (bv. bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders of grote evenementen met veel publiek). Hierbij wordt IEDgeschoold personeel ingezet en gebruik gemaakt van explosieven speurhondenteams. Tevens voeren wij explosievenverkenningen uit na een bommelding of vondst van een verdacht voorwerp. REASeuro heeft zijn expertise op de gebieden explosieven opruiming, bomverkenning en explosieven speurhonden aan elkaar gekoppeld en kan daarmee zeer snel, accuraat, veilig en doeltreffend een IED-dreiging afronden. Het samenbrengen van deze deskundigheid en het opereren als team is internationaal uniek. Bij acute NGE / IED-incidenten zijn wij 24 / 7 inzetbaar voor advies, aansturing en uitvoering. 11

12 Opleidingen Op het gebied van explosieven heeft REASeuro het meest complete aanbod van opleidingen en trainingen in Nederland. Dit geldt voor zowel de opleidingen in het kader van conventionele explosieven als geïmproviseerde explosieven. Conventionele explosieven De opleidingen over conventionele explosieven (explosieven gebruikt tijdens oorlogshandelingen of voor civiel gebruik) worden aan eigen medewerkers, opdrachtgevers en aan collega-bedrijven uit de explosievenbranche gegeven. De opleidingen worden voorbereid en uitgevoerd door experts op ons vakgebied. Alle opleidingen zijn afgestemd op het gewenste kennis- en ervaringsniveau van de deelnemers. De leerplannen voor de OCEopleidingen voldoen aan de eind- en toetstermen van de examens volgens de vigerende branchebrede richtlijnen. Geïmproviseerde explosieven Opleidingen over geïmproviseerde explosieven worden o.a. gegeven aan beveiligings- en internationaal opererende bedrijven. Daarnaast neemt REASeuro steeds vaker een gedeelte van de opleiding voor brandweer, 12 ambulancepersoneel en politie voor haar rekening. De opleidingen hebben tot doel de cursist in theoretische en praktische zin voor te bereiden op het veilig, effectief en doelmatig afhandelen van activiteiten die volgen op een bomdreiging, bommelding of het daadwerkelijk aantreffen van een geïmproviseerd explosief. Eigen opleidingscentrum REASeuro beschikt over een eigen opleidingscentrum. Naast diverse instructieruimten is er een groot oefenterrein waar verschillende praktijksituaties kunnen worden nagebootst. Bovendien beschikt REASeuro over een breed scala aan trainingsobjecten. Cursisten kunnen in de nabijheid van ons opleidingscentrum overnachten. Open inschrijving, maatwerkprogramma s, presentaties Naast open inschrijvingen verzorgt REASeuro maatwerkprogramma s. De opleidingen worden in het opleidingscentrum, maar ook incompany verzorgd. Daarnaast verzorgt REASeuro presentaties en workshops om deelnemers bewust te maken van de risico s van explosieven. Deelnemers worden opgeleid om veilig, efficiënt en verantwoord te handelen bij een explosieven dreiging. Bewustwording veilige omgeving Er zijn veel mogelijkheden om onze omgeving veiliger te maken en de risico s die explosieven met zich meebrengen te minimaliseren. REASeuro maakt mensen bewust op het gebied van veiligheid. Deelnemers hebben na de opleiding voldoende kennis opgedaan over hoe te handelen onder dreigende omstandigheden.

13 Opleidingen in het kader van conventionele explosieven Basiskennis OCE Assistent OCE-deskundige OCE-deskundige Senior OCE-deskundige Toezichthouder OCE Deelcertificaten zoekapparatuur Munitie Oriëntatie (Mine) Ammunition Awareness Opleidingen in het kader van geïmproviseerde explosieven Bomverkenner Preventieve Zoekacties Bomverkenner Geïmproviseerde Explosieven Teamleider Bomverkenner Trainingsdag Bomverkenner Crisismanagement IED-incidenten Training bommelding en verdachte post Speurhondengeleider Explosieven Quotes van deelnemers Boeiende en leerzame opleiding! Tijdens de opleiding heerste er een goede en ontspannen sfeer Duidelijke en praktijkgerichte opleiding De opleiding is goed toepasbaar in mijn werksituatie Interessante praktijkcases Mooie opleidings- en trainingslocatie Veel lesstof, wel erg bruikbaar! 13

14 RCC certificering REASeuro Competence Centre is een gecertificeerde exameninstelling conform het WSCS-OCE* Hierdoor hebben wij de mogelijkheid cursisten na hun opleiding te certificeren voor: Basiskennis OCE Assistent OCE-deskundige OCE-deskundige Senior OCE-deskundige De landelijke theorie- en praktijkexamens - opgesteld volgens het WSCS-OCE - worden afgenomen bij ons opleidingscentrum en het naastgelegen oefenterrein. Ook stellen wij onze (onschadelijke) munitiecollectie beschikbaar voor de examens. * Het WSCS-OCE (Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven) heeft betrekking op het opsporen van conventionele explosieven die in de (water)bodem zijn achtergebleven tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dit werkveldspecifieke certificatieschema is opgesteld door de stichting Certificatie Vuurwerk & Explosieven (SCVE) en vastgesteld door het Ministerie van SZW. Het WSCS-OCE is verankerd in de Arbo-wet en vanaf 1 juli 2012 van kracht voor het werken in OCE verdacht gebied. 14

15 Veiligheid is onze core business Kwaliteit Arbo Milieu REASeuro beschikt over een zelfstandige afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Kwaliteit Kwaliteit is onlosmakelijk verbonden aan het werken met explosieven. REASeuro garandeert kwaliteit in alle facetten van haar dienstverlening, vanaf het eerste contact met onze relaties tot en met de laatste werkzaamheden. REASeuro voldoet aan alle branchegerelateerde regelgeving en is daarnaast ook ISO 9001:2008 gecertificeerd. Arbo Veiligheid is onze core business, niet alleen vanwege het aspect explosieven maar in de ruimste zin. Of het nu gaat om veldwerkzaamheden, de werkomgeving of onderweg zijn; veiligheid is niet alleen een eindproduct maar een voortdurend aandachtspunt. Milieu Aandacht voor het milieu speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. REASeuro voelt zich hiervoor verantwoordelijk en levert hieraan een positieve bijdrage. Partners REASeuro heeft een nauwe samenwerking met diverse partijen om tot een optimaal resultaat te komen: HFS Civiele Techniek B.V. WSCS-OCE B-scope Special Diving Services Holland B.V. OCE-duiken Heuvelman Ibis B.V. WSCS-OCE B-scope Martens en Van Oord B.V. WSCS-OCE B-scope Eendracht Zeeland B.V. WSCS-OCE B-scope SeaTerra GmbH Waterbodemdetectie Het Twickelerveld B.V. Explosievenverkenningen 15

16 reaseuro.com

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2011 Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Explosievenonderzoek Koningsven Ottersum Projectnummer Leemans S2011.033 Documentnummer S2011.033-01 Opdrachtgever Teunesen Zand en Grint

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanleiding en vraagstelling

1. Inleiding. 2. Aanleiding en vraagstelling Notitie : 3VEO-VOO.05667.V Voor : betrokkenen OCE werkveld Van : secretariaat Datum : 16 april 2013 Betreft : handreiking vooronderzoeken BRL-OCE versus WSCS-OCE 1. Inleiding Op 1 juli 2012 is het Werkveldspecifiek

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Projectnummer: 0513GPR3372.4 Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 1.3 Opsporingsgebieden...

Nadere informatie

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1 Opnemen onder: 3920 Explosieven Arjan D. Hol 1 3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING Regelmatig bericht de media over bommen uit de Tweede Wereldoorlog die geruimd worden door de Explosieven

Nadere informatie

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht.

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht. Voor : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 30 januari 2014 Notitie : 4SCVE-EVA.07221.N Betreft : toelichting op wijzigingsvoorstellen WSCS-OCE d.d. januari 2014 Op 1 juli 2012 is versie

Nadere informatie

Datum Contactpersoon Doorkiesnummer

Datum Contactpersoon Doorkiesnummer HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 03 mei 2018 /1107 veilige dijken droge voeten schoon water Gemeente Montfoort College van Burgemeester en wethouders Postbus 41 3417 ZG MONTFOORT Datum Contactpersoon

Nadere informatie

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Datum: 4 december 2015 Projectnr.: 150108 Status: V2.0 definitief Gemeente Houten: Opdrachtgever 1 Armaex B.V.: Directeur¹

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 3 2.4 Historisch overzicht... 3 2.4.1 Historisch overzicht onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en

Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en BZK Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven 10 december 2002/EB2002/99012 DGOOV/R&B/BJZ Gelet op artikel 1, onderdelen h en i, van het Bijdragebesluit kosten ruiming

Nadere informatie

Proces Verbaal van Oplevering

Proces Verbaal van Oplevering Proces Verbaal van Oplevering CE-bodemonderzoek Barneveld waterberging overgangszone Esvelderbeek Opdrachtgever: Gemeente Barneveld OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Riel Explosive Advice & Services Europe

Nadere informatie

Figuur 1. Projectgebied, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie K, nummers 1493, 1742, 6859, 6861 en 6863

Figuur 1. Projectgebied, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie K, nummers 1493, 1742, 6859, 6861 en 6863 SAMENVATTING PROJECTLEIDER Datum: 17-04-2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 17bes00489 Chantal Akkermans Frederik Stouten PLS Prinses Irenestraat te Elst Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op 27 maart

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 ProcesVerbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 OCE I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de

Nadere informatie

Opleiding vooronderzoek conventionele explosieven

Opleiding vooronderzoek conventionele explosieven Opleiding vooronderzoek conventionele explosieven Van uitvoering tot beoordeling in samenwerking met luchtaanval door de Royal Air Force, lente 1944 Veel opdrachtgevers worstelen met het beoordelen van

Nadere informatie

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013 Proces-verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Projec'tnummer: 51 3051 1 Kenmerk: 5130511-PvO-001 Datum: 24 mei 2013.'åe:ú.'' -"-' '*c -.: {S'r 1- l. rocetrr Op po en Conwntionele E Plo

Nadere informatie

Ondernemend. Ruimte voor talent. Onderscheidend. Kwaliteit. Plezier. Betrokken. Pagina 1 van 10

Ondernemend. Ruimte voor talent. Onderscheidend. Kwaliteit. Plezier. Betrokken. Pagina 1 van 10 Ondernemend Ruimte voor talent Onderscheidend Kwaliteit Plezier Betrokken Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DIENSTEN...5 3. PROJECTPLANNING EN CONTACTPERSONEN...7 4. INVESTERINGSOVERZICHT,

Nadere informatie

RAPPORTAGE CE ONDERZOEK OOSTELIJKE RONDWEG, SOESTERBERG

RAPPORTAGE CE ONDERZOEK OOSTELIJKE RONDWEG, SOESTERBERG AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl Titel Voorbeeld Offerte 1 appalti.nl USB-stick Op de USB-stick treft u de volgende documenten aan: Document 1 Document 2 Document 3 2 appalti.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. DIENSTEN... 6 3. PROJECTPLANNING

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie

PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen

PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen SAMENVATTING PROJECTLEIDER Datum: 9-4-2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 17bes00457 GEM Westeraam Gemeente Overbetuwe PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen Inleiding Naar

Nadere informatie

PLS-NGE. Aanwezigheid NGE binnen projectgebied Erftransformatie Zandvoort 31 Gendt. Inleiding

PLS-NGE. Aanwezigheid NGE binnen projectgebied Erftransformatie Zandvoort 31 Gendt. Inleiding PLS-NGE Datum: 6 juli 2015 Kenmerk: 2015-10-83-BR-01 Aan: Mw. E. Luggenhorst Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren Van: F.G.J. Barink (BeoBOM) Betreft: Aanwezigheid NGE binnen projectgebied

Nadere informatie

Vereniging voor Explosieven. Opsporing. Opsporing. Postadres Postbus CD Geldermalsen.

Vereniging voor Explosieven. Opsporing. Opsporing. Postadres Postbus CD Geldermalsen. Vereniging voor Explosieven Opsporing Postadres Postbus 159 4190 CD Geldermalsen www.explosievenopsporing.nl info@explosievenopsporing.nl Bezoekadres Rijksstraatweg 69 4194 SK Meteren T 0345-471 393 F

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING Homoetstraat te Doornenburg

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING Homoetstraat te Doornenburg AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Prof. Asserweg 24-5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0416-700220 oce@avg.eu www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

PRESENTATIE RISICOKAART ALBLASSERDAM

PRESENTATIE RISICOKAART ALBLASSERDAM PRESENTATIE RISICOKAART ALBLASSERDAM INHOUD Historisch Vooronderzoek Noodzaak Zuurstoffabriek De Alblas De Risocokaart Voor- en nadelen Hoe te werken met de risicokaart Vervolgstappen Financiën Vragen

Nadere informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie Training praktisch toepasbare kennis en informatie Training gericht op vakbekwaamheid, efficiency en zelfontplooiing Uw behoefte aan praktisch toepasbare kennis en informatie is onze zorg. Onder dit motto

Nadere informatie

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief EXPLOSIVE CLEARAHC.B GROUP Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Baron van Nagelstraat 172', gemeente Barneveld. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG Projectnummer ECG Datum rapport Documentcode

Nadere informatie

Grip & efficiency. in complexe wagenparken.

Grip & efficiency. in complexe wagenparken. Grip & efficiency in complexe wagenparken. De kracht van Orion Altijd een stabiel en voorspelbaar kostenpatroon Ontzorging door vakkundige mensen Maatwerk in beheersing Ongeacht de samenstelling van uw

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment Privacy Impact Assessment Privacy risico s en inschattingen Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

SPECIALISTEN IN RESTAURATIE, RENOVATIE EN REPRODUCTIE

SPECIALISTEN IN RESTAURATIE, RENOVATIE EN REPRODUCTIE SPECIALISTEN IN RESTAURATIE, RENOVATIE EN REPRODUCTIE Authentiek Vakmanschap RESTAURATIE BESCHERMEN VAN ONS ERFGOED Cees Terlouw Mijn hart en ziel ligt in het in leven houden van wat verloren dreigt te

Nadere informatie

Versie : 1 : J. Bellemans / J. van Voorst Vader. IDDS Explosieven : Dhr. ing. M. Botermans (bedrijfsleider) Datum :

Versie : 1 : J. Bellemans / J. van Voorst Vader. IDDS Explosieven : Dhr. ing. M. Botermans (bedrijfsleider) Datum : DETECTIERAPPORT Hooghkamer UW6 Voorhout in de gemeente Teylingen Datum : 18 april 2016 Kenmerk : 15110367/JVV/rap1 Status : definitief Versie : 1 Auteur : J. Bellemans / J. van Voorst Vader Opdrachtgever

Nadere informatie

Certificering van uw kandidaten. via NIKTA

Certificering van uw kandidaten. via NIKTA Certificering van uw kandidaten via NIKTA Wie is NIKTA? Certificatie van personen- en managementsystemen Steeds meer bedrijven onderkennen het belang van een goed managementsysteem. NIKTA ondersteunt

Nadere informatie

KAM Consultants- workshops

KAM Consultants- workshops KAM Consultants- workshops Welkom bij KAM Consultants B.V. Waarom KAM Consultants B.V. Workshop Continue Verbetering Workshop Procesmanagement Workshop Risicomanagement Waar kun je onze trainingen volgen?

Nadere informatie

Proces-verbaal van Oplevering

Proces-verbaal van Oplevering Proces-verbaal van Oplevering NGE-bodemonderzoek Gemeente Bernheze - De Hoef II / fase 3 Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel,

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Aanleg A1 locatie Muiden

Onderzoekslocatie: Aanleg A1 locatie Muiden Projectnummer: 0814GPR3606.4 Onderzoekslocatie: Aanleg A1 locatie Muiden Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstellingen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Historisch vooronderzoek... 3 1.3 Doelstellingen werkprotocol...

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het. systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het. systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven Bijlage, behorend bij de ministeriële regeling van., nr. G&VW/2012/GW/., houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling n verband met de gefaseerde invoering van het herziene stelsel van certificatie.

Nadere informatie

BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE)

BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) Auteur: Marjolein Teunissen Afdeling: Bestuurszaken Versienummer: 1.0 Datum: 16 juni 2011 Corsanummer: T11.05114 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rapportage. computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Rapportage. computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog Rapportage computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog Locatie: Perceel aan de Ceintuurbaan te Elst Kenmerk S2017.092-R01 Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Verzoek suppletie Gemeentefonds opsporen en ruimen conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog Datum collegebesluit dinsdag 6 november 2012 Datum raadsvergadering donderdag

Nadere informatie

BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK

BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK Opsporing Conventionele Explosieven Guido de Jong (HbR) Programma 1. Waar hebben we het over? 2. Historie en vooronderzoek Rotterdam 3. OCE proces Verdieping

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus AA Nijmegen

KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus AA Nijmegen KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus 40018 6504AA Nijmegen Kenmerk: 2016-BB-41 Rotterdam, 1 september 2016 Betreft: Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 en 2 Geachte heer Lemmers, Naar aanleiding

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen.

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Opdrachtgever : Stichting Thornsche Molen Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Thornsche Molen

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK REIGERSKANT ESCH

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK REIGERSKANT ESCH AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Projectnummer: GPR Opsporingsgebied: Bestemmingsplan de Bredius te Muiden

Projectnummer: GPR Opsporingsgebied: Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Projectnummer: GPR4909.1 Opsporingsgebied: Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 4 1.3 Opsporingsgebied, onderzoeksdiepte

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie

Projectnummer: 1211GPR2855.1

Projectnummer: 1211GPR2855.1 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ten behoeve van een te realiseren hoge druk gasleiding van Donkerbroek naar Ureterp Deeltracé 1 Projectnummer: 1211GPR2855.1 In opdracht

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2013 Proces verbaal van oplevering Onderzoek naar explosieven uit WOII Kruising Meerweg / Hoofweg Paterswolde Proces verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Kenmerk opdrachtgever: 2013/16325

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf. Postadres: Postbus XX Schijndel M Schijndel TeL (073) Fax (073)

BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf. Postadres: Postbus XX Schijndel M Schijndel TeL (073) Fax (073) AFSCHRIFT BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf re) Hermalen 7 Postadres: Postbus 12 5481 XX Schijndel 5480 M Schijndel TeL (073) 543 10 10 Fax (073) 549 83 60 ING nr. 068.49.29.481 E-mail info@bodac.n1

Nadere informatie

agressie- en conflictmanagement

agressie- en conflictmanagement agressie- en conflictmanagement Agressie! Conflict! Jammer genoeg zijn deze begrippen niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En waar er sprake is van agressie of een conflict blijkt de dialoog

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V.

Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V. Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V. VSM Sloopwerken B.V. is nationaal én internationaal actief in het aannemen en uitvoeren van sloopwerken & asbestverwijdering in de volgende disciplines: Utiliteit-

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling Collegevoorstel Inleiding Uit rapporten uit of na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat op verschillende plaatsen in de Nederlandse bodem mogelijk nog een aanzienlijke hoeveelheid explosieven (de zogenaamde

Nadere informatie

Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01)

Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01) EIND- EN TOETSTERMEN SENIOR OCE-DESKUNDIGE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE 011 Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01) Vaststellingsdatum : 01-09-2012 Van kracht : 01-09-2012 Status

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv Toetsing Vooronderzoek CE Opdrachtgever: KWS lnfra bv Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: 51 40526-TVO-00 I 16 april2014 CErrt Opsporen Conventionele Explosieven Status: Definitief WSCS - OCE

Nadere informatie

CONFORM ROUtefOrmuHer COllege gemeente harderwijk

CONFORM ROUtefOrmuHer COllege gemeente harderwijk CONFORM ROUtefOrmuHer COllege gemeente harderwijk Onderwerp: Explosievenonderzoek Waterfront, benadering en veiligstelling van aangetroffen objecten Algemeen NIET INVULLEN Documentnummer: B14.002701 Datum:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE EN TEKSTVOORSTEL

INHOUDSOPGAVE EN TEKSTVOORSTEL Notitie : 3VEO-CER.07024.V Voor : CCvD-OCE Van : Commissie Vooronderzoek en risicoanalyse Datum : 28 november 2013 Betreft : definitief voorstel methode PRA Deze notitie bevat een tekstvoorstel voor toevoeging

Nadere informatie

Vragen met een duidelijk doel

Vragen met een duidelijk doel Vragen met een duidelijk doel Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen Albert Einstein Meer inzicht, tastbare resultaten Wat vindt men van uw product of dienst? Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Nadere informatie

Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw

Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw Document

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 53 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Pagina : 2 van 53 VOORWOORD Onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn is het opsporen van conventionele

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut Met ruim 500 professionals en expertise in meer

Nadere informatie

Detectierapportage Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel

Detectierapportage Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel Detectierapportage Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel 0 Voorwoord Achtergebleven oorlogstuig op

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Kennis voor een succesvolle forensische keten Forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker voor de opsporing en

Nadere informatie

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1.

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1. Flexibel Europe DNA Fle ibel Europe Internationaal Elk klein onderdeel Het een kan niet zonder het ander Schakel voor schakel opgebouwd De optelsom van de schakels zorgt voor de verbondenheid en optimaal

Nadere informatie

Gemeente De Wolden (DR) Postbus AA ZUIDWOLDE.

Gemeente De Wolden (DR) Postbus AA ZUIDWOLDE. >Retouradre5: EODD - Sm Scheickkazerne - Postbus 109, 3769 ZJ SOESTERBERG. Gemeente De Wolden (DR) Postbus 20 7920 AA ZUIDWOLDE. Commando land Opruimingsdienst Sm Scheickkazerne Zeisterspoor 12 3769 AP

Nadere informatie

Duizend bommen en granaten. Nota niet gesprongen explosieven gemeente Borsele

Duizend bommen en granaten. Nota niet gesprongen explosieven gemeente Borsele Duizend bommen en granaten Nota niet gesprongen explosieven gemeente Borsele Colofon Uitgegeven door: Informatie: Opgesteld door: Gemeente Borsele Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Gemeente Borsele Afdeling

Nadere informatie

Training. Project Finance. Nóg sterker worden in project control.

Training. Project Finance. Nóg sterker worden in project control. Training Project Finance Nóg sterker worden in project control Training van WIN PMO. Projectfinanciën voor de PMO Professional Deze PMO toegepaste training richt zich vooral op de taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 58 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Toelichting: de voorliggende versie van de BRL-OCE is vastgesteld door het VCvD-OCE d.d. 8 februari

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard

Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard Projectnummer: 1114GPR4739.1 Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard Rapportage Projectnummer: 1114GPR4739.1 Datum: 27-02-2015 Betreft: Detectieonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid

Nadere informatie

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA Notitie : 3VEO-VOO.06301.N Voor : werkveld OCE Datum : 16 juli 2013 Betreft : concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Status : concept ter consultatie, reacties uiterlijk indienen op 30 augustus

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Vaststelling door : Examencommissie. Kenmerk : EXA-OCE.008. Versie : (vorige versie )

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Vaststelling door : Examencommissie. Kenmerk : EXA-OCE.008. Versie : (vorige versie ) EIND- EN OESERMEN BASISKENNIS OCE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE.008 Versie : 2013-01 (vorige versie 2012-01) Vaststellingsdatum : 08-07-2013 Van kracht : 01-10-2013 Status : definitief

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Plan van Aanpak Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk Afdeling Landschap en Ruimte Koekkoek taxatie & advies Auteur: G. Koekkoek Haaksbergen

Nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Zuidplas, bereikbaar via of

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Zuidplas, bereikbaar via of Van: Verzonden: donderdag 2 juni 2016 15:27 Aan: info@vvegouwepark.nl Onderwerp: Gouwe Park - Informatie over voortgang onderzoek Niet Gesprongen Explosieven op Gouwe Park Bijlagen: informatiebrief aan

Nadere informatie

Explosieven Opsporing Nederland

Explosieven Opsporing Nederland Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Specialisten in techniek

Specialisten in techniek Specialisten in techniek Nederland AREPA Nederland AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de AREPA Groep met meerdere vestigingen in Europa. AREPA Nederland

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 0 Proces verbaal van oplevering Detectierapportage Explosievenonderzoek Koningsven Gemeente Gennep Projectnummer Leemans: S0.9 Documentnummer: S0.9-R0 Opdrachtgever: Teunesen Zand en Grint b.v. Datum:

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES TECHNICAL STAFFING SERVICES Tecona is het adviesbureau op het gebied van Maintenance Services, Technical Staffing Services en Metal & Welding Quality Services. Met een sterk team van mensen met kennis

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Medior adviseur Expertisecentrum

FUNCTIEBESCHRIJVING Medior adviseur Expertisecentrum FUNCTIEBESCHRIJVING Medior adviseur Expertisecentrum Algemene informatie Organisatie: MEE Gelderse Poort Afdeling: Primair Proces Functiebenaming: Medior Adviseur Expertisecentrum Datum: 17 juni 2016 Functiegroep:

Nadere informatie

Ons aanbod ISO 9001 trainingen

Ons aanbod ISO 9001 trainingen Ons aanbod ISO 9001 trainingen Welkom bij KAM Consultants B.V. Waarom KAM Consultants B.V. ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement Kennismaking managementsystemen Training ISO 9001 implementatie Training

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

SAMENVATTING PROJECTLEIDER SAMENVATTING PROJECTLEIDER. Datum: Klik of tik om tekst in te voeren. J. Kraeima (projectleider)

SAMENVATTING PROJECTLEIDER SAMENVATTING PROJECTLEIDER. Datum: Klik of tik om tekst in te voeren. J. Kraeima (projectleider) Datum: 23-12-2016 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: Klik of tik om tekst in te voeren. J. Kraeima (projectleider) Gemeente Overbetuwe PLS Spoorkruisingen Elst Noord Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op

Nadere informatie

Kerntaak 1: Plant wegtransporten

Kerntaak 1: Plant wegtransporten Kerntaak 1: Plant wegtransporten Werkproces 1.1: Beoordeelt transportopdrachten en aanvragen De planner wegtransport ontvangt een transportopdracht/transportaanvraag en beoordeelt of deze kan worden uitgevoerd

Nadere informatie

ASBEST TOTAAL HERSTEL

ASBEST TOTAAL HERSTEL Inventarisatie Verwijdering Herstel INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Asbest: Veilig aan de slag! Asbest

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven CS-OCE, 2009-01 Beheersstichting: Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven t.a.v. de heer J.A. van der Kuil Het

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Versie : (vorige versie )

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Versie : (vorige versie ) IND- N OSRMN BASISKNNIS OC Vaststelling door : xamencommissie Kenmerk : XA-OC.008 Versie : 2010-01 (vorige versie 2008-01) Vaststellingsdatum : 06-12-2010 Van kracht : 01-01-2011 Status : definitief Kenmerk:

Nadere informatie

Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp

Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp 2-daagse praktijktraining Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp Programma Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp De training Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp

Nadere informatie