CCV in het bisdom Antwerpen. Programma VORMING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CCV in het bisdom Antwerpen. Programma VORMING"

Transcriptie

1 CCV in het bisdom Antwerpen Programma VORMING Werkjaar

2 DE REVOLUTIE VAN DE TEDERHEID Een merkwaardige woordcombinatie toch: revolutie en tederheid. Wat heeft de ingrijpende kracht van een revolutie gemeen met het zachtaardige geduld van tederheid? Niemand minder dan paus Franciscus verbindt deze termen als hij spreekt over de taak die Jezus Christus geeft aan zijn Kerk. U vindt de passage in De vreugde van het evangelie, de brief die Franciscus heeft geschreven aan onze Kerk over de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag. Een absolute aanrader trouwens: wervelend en wervend. De Kerk is geroepen om met revolutionaire tederheid een tedere revolutie gestalte te geven. En die Kerk, dat zijn u en ik. Dat zijn wij samen. Iedere gedoopte, zegt Franciscus, ongeacht zijn functie in de Kerk en zijn niveau van opleiding in het geloof, is een actief bewerker van de evangelisatie. Met het vormingsaanbod dat u vindt in deze brochure wil CCV in het bisdom Antwerpen meewerken aan de vreugde van het evangelie. Om permanent te groeien in authentiek geloven: zichzelf geven, tot een gemeenschap behoren, dienen en verzoenen. Dat is de revolutie van de tederheid. Hopelijk voelt u zich aangesproken. Bart Paepen Vicaris voor vorming 2 Bron cover: - Beijing Sunlay Design Bron andere foto s: eigen archief,

3 3

4 EEN BROCHURE VOL INSPIRATIE 4 Welkom! Wij, medewerkers van CCV in het bisdom Antwerpen, hebben een ruim aanbod van vorming en begeleiding voor jou. Er zitten enkele vertrouwde vormingen in ons aanbod. Uiteraard komen wij ook af met nieuwe initiatieven die passen binnen het kader van de visietekst van ons bisdom. Veranderingen zijn eigen aan deze tijd en wij wensen jou hierbij de nodige en passende ondersteuning aan te bieden. Hopelijk vind je de nodige inspiratie! Wegwijs in deze brochure Het aanbod in onze programmabrochure is gebundeld per thema: - gemeenschapsopbouw (blz 6) - catechese en catechumenaat (blz 10) - spiritualiteit en Bijbel (blz 13) - liturgie (blz 18) - diaconie (blz 21) - gezinspastoraal - gezin en relatie (blz 26) - opleidingen (blz 28) - aanvullend aanbod (blz 31). Zo kan je op een eenvoudige manier op zoek gaan naar wat je interesseert en wat je nodig hebt. Als je liever zoekt op startdatum van initiatieven in plaats van op thema, dan vind je achteraan de brochure (blz 34-35) een jaaroverzicht. Zoek je nog liever op doelgroep, dan verwijzen we je graag naar Daar klik je op het icoontje van deze brochure om vervolgens je doelgroep te selecteren. Bij elk initiatief vind je de nodige details. Wens je meer informatie, bel of mail ons, of ga kijken op onze website. De op datum geprogrammeerde vormingen staan in witte kaders. De lichtoranje kaders geven aan dat het een aanbod op aanvraag is. Hiervoor contacteer je ons om verder af te spreken.

5 5 Praktisch - inschrijving en betaling Spreekt een vorming je aan, schrijf dan zo snel mogelijk in. Tijdig inschrijven helpt ons om alles goed te organiseren én het geeft jou iets om naar uit te kijken! Behalve indien anders vermeld schrijf je minstens één week op voorhand in. Dit kan via (CCV secretariaat). Via het rekeningnummer op de achterflap van deze brochure kan je de betaling in orde brengen. Weet dat er voor bepaalde vormingen een budget voorzien is bij je dekenaat, federatie of parochie. Vraag er zeker naar.

6 6 GEMEENSCHAPS- OPBOUW Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden. Mt 18,20

7 Dekenale samenkomsten Parochies en teams worden sterk uitgedaagd door alle veranderingen die zich opdringen. De pastorale eenheid opent ieders blik op nieuwe geloofspartners. Dit stelt ons voor meerdere vragen. Wat verbindt ons? Hoe kunnen we samenwerken aan de kerk waar we wonen en werken? Deze dekenale samenkomsten brengen ons in verbinding met onze gezamenlijke onderstroom leerling zijn van Jezus. Teams en contactpersonen vanuit diverse hoeken kunnen elkaar ontmoeten, vanuit een parochiekern, pastorale eenheid, geloofsplek, zorg- of onderwijsinstelling, jeugdwerking. ma 1 juni u of u of di 2 juni u of u of wo 3 juni u Provinciaal Vormingscentrum Smekenstraat 61 Oostmalle begeleiding: Johan Govaerts en team 8 Vrijwilligers vinden en motiveren Vrijwilligers zijn een grote rijkdom voor een organisatie. Het zijn per definitie hoog gemotiveerde werkkrachten. Het was lange tijd in om vrijwilligers als goedkoop gemotiveerde krachten te kunnen inschakelen, zonder of met heel weinig begeleiding. Maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, niet voor de organisatie en niet voor de vrijwilliger. Modern vrijwilligerswerk vraagt een duidelijke taakomschrijving, goede afspraken, toereikende feedback en voldoende waardering en/of beloning. Hoe kunnen we de motivatie van onze vrijwilligers op het spoor komen en hen daarin aanspreken? Er gaat veel aandacht naar het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Daarbij is goed begonnen alvast half gewonnen! Dé aanpak bestaat misschien niet, maar er zijn wel tips-and-tricks waarmee je bij jou aan de slag kunt gaan. di 4 en 25 nov u inschrijven vóór 7 okt Ons middelheem Bredabaan 425 Brasschaat begeleiding: Reiner Loos i.s.m. Vormingplus regio Antwerpen 10 7

8 8 Conflicthantering Op aanvraag: Voordat het te laat is... Workshop conflicthantering in (parochieel) vrijwilligerswerk Wilt u meer weten over conflicten en hoe ze te hanteren? Dan is deze vorming iets voor u. Wat is een conflict? Waarom escaleren conflicten? Hoe ontwikkelen we een positieve kijk op conflicten? Welke mogelijkheden zijn er om te bemiddelen bij een conflict? Met deze vragen gaan we aan de slag in drie bijeenkomsten van twee uur. Concrete voorbeelden illustreren de theorie en bieden materiaal om wat we geleerd hebben te oefenen. begeleiding: Myriam Smits Vorming op maat: Conflicthantering Voor parochies of federaties bestaat de mogelijkheid een vorming op maat aan te vragen rond hoe om te gaan met conflicten op de parochiële werkvloer. Op maat betekent dat het programma in gesprek met de toekomstige deelnemers wordt samengesteld. Afhankelijk van hun vragen en wensen zal het programma bestaan uit één of meer dagdelen. begeleiding: Myriam Smits Op aanvraag: Geweldloze dialoog oefenen Afgelopen werkjaar werd een plan van aanpak voor conflicten in de pastorale context voorgesteld. Als er een conflict is, weten we nu waar we terechtkunnen. Maar is het mogelijk conflicten te vermijden? Pax Christi doet in samenwerking met CCV een aanbod om de geweldloze dialoog te oefenen. Op een concreet conflict dat door de deelnemers zelf wordt aangebracht, wordt het rad om anders te kijken gelegd. Samen zoeken we een andere weg, vertrekkende bij onszelf. Bij voorkeur: 2 bijeenkomsten van 1,5u in kleine groep van 4 tot 8 deelnemers CCV i.s.m. Pax Christi

9 9 Pastorale eenheden Aanbod bij het proces naar pastorale eenheden Begeleiding en vorming Eén van de belangrijkste keuzen in de visietekst Een houtskoolvuur met vis erop en brood is de pastorale eenheid: Een kerkelijk verband van christelijke gemeenschappen dat binnen een bisdom duurzaam is opgericht op een territorium dat meerdere parochiekernen en andere geloofskernen omvat. Aan allen die het wensen, biedt de pastorale eenheid alles wat nodig is om te groeien als christen en om deel te nemen aan het christelijke gemeenschapsleven. Binnen de pastorale eenheid worden de schotten tussen de parochiekernen en de andere geloofskernen zoveel mogelijk opgeheven, met het oog op een samenhangend pastoraal beleid. In de pastorale eenheid is er een leidinggevend team, dat borg staat voor een gemeenschappelijke visie en aanpak. (*) Deze boeiende keuze is ook een zeer uitdagende keuze voor ieder van ons. Het zal openheid, luisterbereidheid, het durven loslaten van zekerheden en gewoontes... van ons vragen. Samen zitten we in een veranderings- en leerproces. Procesbegeleiders zullen met parochies, federaties, instellingen, geloofskernen, beroepskrachten, vrijwilligers... op weg gaan. U hoeft niet alleen te zoeken naar hoe een pastorale eenheid het beste vorm krijgt, u wordt ondersteund. Naast begeleiding worden ook vormingsmodules voorzien. Sommige zullen binnen het proces passen, andere lopen gelijktijdig, nog andere zijn aanvullend. Thema s zoals bijvoorbeeld netwerking, leiderschap, communicatie, waarderende benadering, vrijwilligers, teamwerking worden voorzien. Deze modules kunnen niet zomaar door iedereen aangevraagd worden. Ze worden gegeven op vraag van de procesbegeleider. (*) uit Deel 1 De pastorale eenheid in het bisdom Antwerpen, +Johan Bonny, Antwerpen, 2 februari 2014

10 10 CATECHESE EN CATECHUMENAAT Mijn lippen houd ik niet gesloten, dat weet U, HEER Ps 40,10b

11 Wijn, woord en wandel: catechese vandaag Als antwoord op de diepgaande wereldwijde secularisatie pleitten de Franse bisschoppen voor een missionaire catechese. Dit vraagt een nieuwe visie op verkondiging, catechese en parochieontwikkeling. Sleutelwoorden van deze visie zijn: zondagscatechese, samenhang tussen liturgie, diaconie en catechese, het intergenerationele, de boodschap kunnen hertalen. Deze vorming reikt basisinzichten en smaakmakers aan: kwaliteit in wijn (liturgie), woord (verkondiging) en wandel (engagement)! di 21 okt, 4, 18 nov, 2 dec u Catechetische Dienst Markt 19 Vorselaar begeleiding: Johan Govaerts 32 Stapstenen: Bijbels-spirituele catechese De uit het Frans vertaalde uitgave van Rencontre avec Jésus le Christ biedt een vlot toegankelijke handleiding bij het catechumenaat voor volwassenen. Het groeide uit tot een verrassend boeiende Bijbels-spirituele catechese die wij in zes stappen aanbieden. Voor al wie herbronning zoekt, wie het geloof wil ontdekken, of wie inspiratie zoekt om met volwassenen of jongeren aan verkondiging te doen, is dit een uniek kans. Laat je mee onderdompelen in deze zes stapstenen! di 13, 27 jan, 10, 24 feb, 10, 24 maart u Den Bijenkorf Lochtenbergplein 1 Sint-Job-in- t-goor begeleiding: Johan Govaerts 48 Vormelingendag - aanbod voor catechisten IJD verwacht 2500 vormelingen en catechisten. Het opzet van de dag is om vormelingen en catechisten kennis te laten maken met de vier basisingrediënten van jongerenpastoraal: ontmoeting, persoonlijke groei, engagement en geloven. Het concept met werkwinkels blijft behouden, maar dit jaar verhuizen we naar de stad Antwerpen en sluiten we de dag af met een viering in de Kathedraal en een groots slotmoment op de Groenplaats. Voor catechisten verzorgt CCV de werkwinkel. Meer info vanaf september. Inschrijven kan vanaf november. za 21 maart 2015 binnenstad Antwerpen 11

12 12 Gedoopt of niet gedoopt? Spiritualiteit als doopcatechist of -voorganger Maakt het voor jou iets uit of je wel of niet gedoopt bent? Deze vraag stellen we aan onszelf als doopcatechist of doopvoorganger. Hiermee komen we onze grondspiritualiteit op het spoor. Als leerlingen van Jezus delen we onze bronnen met tal van anderen in onze buurt. Onze grondstroom vloeit door op plekken en bij mensen die we misschien nog niet kennen. Deze thema-avond doopcatechese tracht onze blik te verruimen. wo 22 okt u Catechetische Dienst Markt 19 Vorselaar begeleiding: Johan Govaerts 8 Het doopsel in een pastorale eenheid Dooppastoraal vraagt om een visie en een aanpak. Een belangrijk sleutelwoord daarbij is communicatie. Want om de aanpak meer gezamenlijk te organiseren, is heel wat waardering en overleg nodig. We verkennen voorbeelden van een gezamenlijke doopaanpak en vertalen wat dat in de pastorale eenheid kan betekenen. Deze thema-avond doopcatechese biedt concrete ideeën en tips. wo 4 feb u Catechetische Dienst Markt 19 Vorselaar begeleiding: Johan Govaerts 8 Het doopsel als happy beginning Doop en geloofsopvoeding Tijdens de doopviering en - voorbereiding klinkt de oproep naar geloofsopvoeding. Wat na de doop gebeurt is minstens even belangrijk dan wat ervoor gebeurd is. We willen kerken met een open deur voor gezinnen met (kleine) kinderen. We verkennen de mogelijkheden van intergenerationele communicatie: het doopsel als happy beginning. wo 29 april u Catechetische Dienst Markt 19 Vorselaar begeleiding: Johan Govaerts 8

13 13 SPIRITUALITEIT EN BIJBEL Kortom: ik moet bidden met mijn Geest maar ook met mijn verstand, en Gods lof zingen met mijn geest maar ook met mijn verstand 1Kor 14,15

14 Leesgroep: Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor zorgdragers Van hulpverleners, mantelzorgers, pastores, ouders wordt soms veel gevraagd. Uiteenlopende verwachtingen, lastige situaties, werkdruk, je bent ook maar een mens. Gevoelens van antipathie, woede of even de schijn ophouden zijn hen niet vreemd. Hoe ga je daar mee om? Het gebeurt dat ze er wel eens tussenuit willen knijpen of omgekeerd juist in het verweer gaan tegen het systeem. Maar kunnen al deze kleine ondeugden soms ook niet helpen om het vol te houden in de zorg en er toch te zijn voor de ander? Eigenlijk willen wij een klein tegengif injecteren in verantwoordelijkheid en zorg, zodat die toch leefbaar en uitvoerbaar blijft. ma 15, 22, 29 sept, 6, 13 okt u TPC Groenenborgerlaan 149 Antwerpen begeleiding: Marleen Buekens en Eddy Van Waelderen 40 Parels uit de Franse spiritualiteit Christelijke teksten uit de rijke Franse spirituele traditie staan centraal. Geen complete literaire geschiedenis, wel pareltjes uit de geschriften van allerlei auteurs - van de Heilige middeleeuwse Koning Louis over de discipelen van het Séminaire Saint-Sulpice, langs de volkspredikant Grignon de Montfort, de armenzorger Vincent de Paul, naar de theologisch rijke 19de eeuw, die godsvrucht koppelt aan maatschappelijke inzet. Ook de geschriften van enkele typisch Franse congregaties komen aan bod. Daar de Franse school oog heeft voor een theologie die voeling heeft met de werkelijkheid, belichten we ook tijdloze aspecten van sociaal engagement en reiken we een bloemlezing aan van geschriften over een gebedsleven dat wortelt in het leven van elke dag. wo 24 sept, 1, 8, 15, 22 okt, 5, 12, 19, 26 nov, 3, 10, 17 dec u TPC Groenenborgerlaan 149 Antwerpen begeleiding: Jozef Tourné 60 Spiritualiteitsavond voor pcp s Als contactpersoon sta je heel dicht bij de plaatselijke pastoraal. In de hele omwenteling naar pastorale eenheden doet het goed elkaar jaarlijks te ontmoeten voor uitwisseling en herbronning. Tijdens deze spiritualiteitsavond dringen we door tot de wortels die ons voeden. En we belichten elkaar praktijkervaring vanuit het Evangelie. 14 di 9 juni u Catechetische Dienst Markt 19 Vorselaar begeleiding: Johan Govaerts en Annemie Bruyland

15 15 Bronmiddagen: Profetisch spreken en handelen Gewoonlijk stellen we ons de profeten uit het Oude testament voor als mensen die de toekomst voorspellen, die waarschuwen voor de straf van God. Bij dergelijke voorstelling ontbreekt iets van het hart van een profeet, namelijk zijn verbondenheid met de hartstocht van God voor gerechtigheid. We hebben zelf ook wel eens kritiek op de onrechtvaardigheden in de samenleving vandaag, maar ze blijven in onze ogen draaglijk. Voor de profeet is dat niet zo. Vanwaar komt zijn intense verontwaardiging, die mateloze opwinding? We gaan op zoek naar wat voor mens een profeet is. We zoeken inspiratie, moed en inzicht bij profeten doorheen de geschiedenis en tot op vandaag. De bijeenkomsten zijn zo opgebouwd dat ze een communicatie zijn tussen inzichten van vroeger en wijzelf vandaag. Een oefening in spiritualiteit voor wie zich engageert met mensen in armoede en uitsluiting, voor vrede en gerechtigheid en zorg voor de schepping. di 18 nov, 16 dec 2014, 13 jan, 10 feb en 10 maart u Hof Zevenbergen Kasteeldreef 22 Ranst begeleiding: Maria Verwimp 40 Geweldloze communicatie - met extra uitdieping Naast het aanbod op aanvraag rond geweldloze communicatie willen we in de vredesweek een avond inrichten voor een ruim publiek. Als het ter plaatse niet lukt om dit te organiseren: welkom. We willen de geweldloze dialoog belichten en inoefenen. Deze avond staat op zichzelf, maar we willen ook een extra uitdieping van dit thema voorstellen. Als christen (en als mens) zijn we namelijk ten diepste geroepen tot gerechtigheid, vergeving en verzoening. Jezus van Nazareth ging ons daarin voor op zijn weg van liefde, geweldloos tot het einde toe. Wat staat er in de Bijbel over geweldloosheid? Hoe kunnen we in onze eigen omgeving een echte vredesspiritualiteit beleven? Deze vragen willen we in twee extra bijeenkomsten samen uitdiepen en verkennen met diegenen die dat wensen. We spreken verder af op de eerste samenkomst. di 23 sept u Pax Christi Italiëlei 98a Antwerpen CCV i.s.m. Pax Christi 8 / avond

16 Bijbel Centraal. Het boek Exodus We lichten het boek Exodus door vanuit zijn grondteksten en komen zo een verrassend actualiserende duiding op het spoor. Exodus verwijst naar de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit het land van de slavernij. Stap je mee in een boeiende Bijbelervaring? ma 13 okt, 17 nov, 8 dec 2014, 12 jan, 9 feb, 9 maa, 20 apr, 11 mei, 8 juni u Parochiezaal Bibliotheek Heerdplein 1 Bevel begeleiding: Johan Govaerts en Tom Schellekens 72 Abraham-cyclus (Genesis 11-25) Is Abram niet de balling, die in Ur bij Babel zit en daar weg wil, omdat daar geen bevrijdende toekomst te maken is? Een nieuw land en een zoon van de lach, dat hebben we nodig. Zowel het thema land als zoon wordt uitgebreid behandeld in deze cyclus. Enige prikkelende vragen: Kent u de patriarchale leugen van Abram? Waarom is Sara onvruchtbaar? Hebt u wel eens van de bende van Abram met 318 man gehoord? Wat betekent het plaatsje Zoar? Leergierig en vrolijk gaan we met Abram en Sara op pad. di 6, 13, 27 jan, 3, 10, 24 feb, 3, 10, 17, 24, 31 maa u TPC Groenenborgerlaan 149 Antwerpen inschrijven vóór 16 dec begeleiding: Egbert Rooze 55 16

17 Oecumenische Bijbelse studiedag: navolging Mozes, de vele profeten en profetessen, de leerlingen van Jezus en een nageboorte als 13de apostel, mogen allemaal meedoen om het visioen van een nieuwe hemel en aarde door te geven en waar te maken. De hoogten en diepten van deze roepingen komen levensecht aan bod. Voelt u zich ook geroepen? Voor zij die oecumenisch denken en in het spoor van Jezus Messias willen wandelen do 22 jan in de bidweek voor de Eenheid u TPC Groenenborgerlaan 149 Antwerpen begeleiding: Egbert Rooze 20 (broodjesmaaltijd inbegrepen) De handelingen van de apostelen In deze cursus bestuderen we het tweede boek van Lucas, dat samen met zijn evangelie een tweeluik vormt. De auteur beschrijft er de weg van de christelijke verkondiging, van Jeruzalem tot het uiteinde der aarde. Twee apostelen spelen de hoofdrol: Petrus en Paulus. Het is een boeiend verhaal over de groeikracht én de eerste crisissen in de jonge kerk - een verhaal dat ongetwijfeld ook aanknopingspunten biedt voor zinzoekers en gelovigen vandaag. di 21, 28 apr, 5, 12, 19, 26 mei, 2, 9, 16, 23 juni u TPC Groenenborgerlaan 149 Antwerpen inschrijven vóór 31 maart begeleiding: Paul Kevers 50 Op aanvraag: proeven van Marcus Het Marcus-evangelie is het kortste van de vier. Het leent zich om er verhalenderwijs mee om te gaan. CCV werkte een project uit waarin fragmenten uit dit evangelie afgewisseld worden met Bijbelse culinaire gerechten. Een avondvullend programma voor wie in de parochie, de vereniging een ontmoetingsmoment met zin wil organiseren. De aanvrager zorgt voor deelnemers (tussen 25 en 50 personen) en voor een geschikte zaal met uitgeruste keuken. CCV verzorgt de inhoud van de avond. Voor het culinaire worden samen afspraken gemaakt. Neem voor verder vragen contact op met CCV Antwerpen. 17

18 18 LITURGIE Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Lc 24,30

19 Navorming voor uitvaartvoorgangers Als thema kozen we preken in de uitvaartliturgie. Vertrekken vanuit het levensverhaal en de persoonlijkheidsschets van de overledene door de nabestaanden, daarbij passende en sprekende Bijbelteksten vinden, van daaruit een zinvolle, bemoedigende boodschap voor familie en aanwezige gemeenschap kunnen brengen: dat alles blijft voor elke uitvaartvoorganger telkens opnieuw een hele uitdaging. Daarom is het goed met elkaar ervaring en kennis uit te wisselen, methoden te zoeken en ons te verdiepen in de bouwstenen van een goede preek. In de namiddag is er kans tot ontmoeting en gesprek. za 22 nov u Provinciaal Vormingscentrum Smekenstraat 61 Malle begeleiding: Annemie Bruyland i.s.m. vicariaat liturgie inschrijven vóór 23 okt Op aanvraag: Basisvorming voorgaan in de uitvaartliturgie Sinds 1 januari 2011 zijn in ons bisdom de nieuwe beleidslijnen van kracht in verband met de kerkelijke uitvaartdiensten. De standaardvorm is die van een woord- en gebedsdienst. Ook leken komen in aanmerking om hierin voor te gaan. Zij kunnen daartoe gemandateerd worden door de bisschop, op aangeven van de plaatselijke pastorale verantwoordelijke en na het volgen van vorming. De voorbije jaren hebben vele leken zich gevormd en een mandaat ontvangen om voor te gaan in de uitvaartliturgie in hun federatie. In sommige federaties kan er een nood bestaan aan nieuwe of extra leken-uitvaartvoorgangers. Kandidaten die zich tot deze belangrijke diensttaak in hun geloofsgemeenschap geroepen voelen, kunnen hun pastorale verantwoordelijke aanspreken. Indien deze daarmee instemt, melden zij zich aan bij Annemie Bruyland van CCV vόόr 21 augustus Indien minimum 12 mensen zich aanmelden, richten wij het komende werkjaar de basisvorming opnieuw in, eventueel waar de meeste kandidaten zich bevinden. Deze vorming bestaat uit een inleidende module en drie vervolgmodules van telkens drie sessies. Inleidende module: Zicht krijgen op de taak van de lekenvoorganger in de kerkelijke uitvaart: - de inhoud van de verrijzenisboodschap - in gesprek gaan met de nabestaanden - de opbouw van een uitvaart in de vorm van een gebedsdienst Module 1: het condoleancegesprek Module 2: het liturgisch voorgaan Module 3: preken in de uitvaartliturgie 19

20 Vorming voorgangers in woord- en communiediensten In de visietekst van ons bisdom is sprake van de mogelijkheid om op sommige plaatsen, waar geen zondagseucharistie kan doorgaan, woord- en communiediensten aan te bieden. Deze worden voorgegaan door leken die daartoe een mandaat ontvangen van de bisschop. In de eerste plaats gaat het hierbij om diakens, pastoraal werk(st)ers of mensen die al eerder opleidingen tot gebedsleider of tot uitvaartvoorganger gevolgd hebben én ervaring hebben in het voorgaan. Zij dienen eerst geïnitieerd te worden in de nieuwe Orde van dienst zoals voorgesteld vanuit ons bisdom. Kandidaten melden zich aan bij hun deken en vervolgens schrijven ze zich in voor de vorming ingericht in hun dekenaat. Het aanbod vanuit CCV bestaat uit een korte vormingsmodule van 2 sessies voor maximaal 25 deelnemers. Dit pakket kan worden aangevraagd door het dekenaat, dat de organisatie van de opleiding op zich neemt. Indien nodig, kan een dekenaat deze 2 sessies meerdere keren aanvragen. Er zijn wellicht federaties waar er een nood is aan extra voorgangers, omdat er niet voldoende ervaren en opgeleide mensen voorhanden zijn. Nieuwe bekwame kandidaat-voorgangers kunnen zich aanmelden via hun plaatselijk pastoraal verantwoordelijke bij Annemie Bruyland van CCV. Deze geïnteresseerden wordt gevraagd om eerst drie inleidende cursussen van het HIGW Antwerpen te volgen: inleiding Bijbel, inleiding gebed en spiritualiteit, inleiding liturgie. Deze cursussen gaan door op zaterdagvoormiddag op het TPC. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van het HIGW. Daarna kunnen deze mensen twee specifieke opleidingsmodules van CCV volgen, om dan eventueel ook een mandaat te ontvangen. Deze modules zullen vanaf april 2015 worden ingericht: - module (4 sessies): het voorgaan en de spiritualiteit van de voorganger - module (2 sessies): inleiding in de nieuwe Orde van dienst voor woord- en communiediensten. Vragen over de voorwaarden en inschrijving: Annemie Bruyland 20 Op aanvraag: Welkom in de mis voor vormelingen (en catechisten en ouders) Sprankelende inleiding in de mis. Gericht op vormelingen maar ook interessant voor catechisten, ouders en zoekers. begeleiding: Bart Paepen Voor informatie: Ann Joris,

21 21 DIACONIE U hebt het geloof, maar ik heb de daad. Bewijs me eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. Jak 2,18b

22 Kerk en samenleving Scheppingszondag Vergeet onze mooie schepping niet en zet jouw zorg ervoor op scheppingszondag 7 september 2014 uitdrukkelijk centraal. Meer info op Lunchconferenties Een fantastische spreker als hoofdschotel, gevolgd door een boeiend gesprek met je tafelgenoten... dat zijn de lunchconferenties u: spreker, u: lunch met meegebrachte boterhammen TPC Groenenborgerlaan 149 Antwerpen Lunchconferentie met Dirk Barrez - Naar een andere economie Onze levenswijze is aan herziening toe: zien we onze beschaving rond 2050 ten onder gaan aan de vele crises of weten we ons nog te redden? We kennen de financiële crisis, de voedselcrisis, de ecologische crisis, de sociale crisis van de groeiende ongelijkheid en onleefbare inkomens, de crisis van de politieke en economische democratie Rondom ons zien we een dynamiek van verontwaardiging ontstaan. Grenzen zijn bereikt. Waar gaan we naartoe? en Hoe geraken we daar? zijn vragen die klinken en waarrond mensen zich verzamelen. Hoe gaan we de weg van verontwaardiging naar verandering? do 18 sept u 6 Lunchconferentie met Jurn Verschraegen - Dementie Dementie is nooit veraf. Iedereen kent wel iemand in zijn nabije familie of verdere kennissenkring, iemand die geconfronteerd wordt met de ziekte van Alzheimer. De klaarblijkelijke onbereikbaarheid van mensen in die leefwereld doet ook steeds luider de vraag klinken welke impact deze groep heeft op onze samenleving. Welke vragen zijn aan de orde? Welke positieve getuigenissen zijn hierover te geven? Jurn Verschraegen van het Expertisenetwerk Dementie is de persoon bij uitstek om ons hierover meer te vertellen. 22 di 16 dec u 6

23 Lunchconferentie met Marianne Thyssen - De democratie in België en Europa De verkiezingen van mei 2014 liggen nu al even achter ons. Hoe is het gesteld met de democratie in België en Europa? En hoe gaan we om met de roep naar meer autonomie van de verschillende volken in dit continent? Hoe verhouden burger, volk, land en de Europese Unie zich tot elkaar? En wat betekent politiek voor de mens vandaag? En welke rol speelt het geloof in het leven van een politica? Marianne Thyssen is bereid ons doorheen deze woelige vragen te leiden. di 24 maart u 6 Lunchconferentie met Lieven Boeve - Onderwijs met toekomst Sinds september 2014 is Lieven Boeve secretaris-generaal van het VSKO, de koepel van het katholieke onderwijs. Is de verzuiling van het onderwijs een meerwaarde in de opvoeding van jonge mensen? Welke uitdagingen zijn aan de orde voor het katholieke onderwijs? Hoe bereidt het onderwijs leerlingen voor op een leven in deze maatschappij? En welke toekomst ziet Boeve voor de school en jonge mensen? di 26 mei u 6 Tralies uit de weg Tralies uit de weg De gespreksgroepen vormen de kern van onze werking. De groep bestaat uit gedetineerden en vrijwilligers van buiten de gevangenis. In een geheel van vier avonden spreken we met elkaar over thema s die ons mens-zijn raken. We gaan met elkaar in gesprek op basis van gelijkwaardigheid: we luisteren naar elkaar en delen met elkaar. Vanuit deze ervaring worden we opgeroepen om een stuk weg af te leggen en elkaar te bemoedigen. Ben je bereid de stap te wagen? Neem contact op via of

24 Rouw Moeilijke dagen Het verlies van een dierbare vraagt een periode van verwerking. Het aanvaarden in gedachten en gevoelens van de nieuwe situatie is een hele opdracht. Velen ervaren dat dit op en af gaat, en velen spreken van extra-moeilijke dagen: de verjaardag, de feestdagen, de verjaardag van het overlijden. Hoe gaan we hiermee om? Waar vinden we troost en kracht? Op deze bijeenkomst krijgt u vrijblijvend informatie over rouwverwerking en is er een markt van mogelijke initiatieven rond rouwverwerking. za 4 okt u de Twee Jossen Krugerstraat 24 Hoboken begeleiding: Rouwzorg Vlaanderen vzw i.s.m. CCV Basisvorming rouwbegeleiding Iemand die recent of al wat langer geleden geconfronteerd werd met het verlies van een dierbare maakt een heel proces van rouwverwerking door. Een luisterend oor wordt hierbij als zeer helpend ervaren. Toch is het vaak zoeken naar plaatsen waar men als rouwende zijn verhaal (nog) kwijt kan. Rouwgesprekken voeren en begeleiden vraagt om kennis en kundigheid. Deze vorming biedt een eerste basis. Er wordt naast een stuk theorie ook gewerkt met praktische oefeningen om zo de eigen vaardigheden aan te scherpen. De deelnemers ontvangen studielectuur. Wie deelneemt, is bij voorkeur al met dit soort gesprekken bezig. Dit is echter geen vereiste. Ook wie hiermee wil starten is welkom. ma 20 okt, 17 nov, 1, 15 dec 2014, 12, 26 jan u TPC Groenenborgerlaan 149 Antwerpen inschrijven vóór 7 okt begeleiding: Monique Dujardin, Reiner Loos, Arthur Polspoel i.s.m. Rouwzorg Vlaanderen vzw 48 Op aanvraag Organisatie van rouwbezoekers in de parochie Infoavond rond rouw Meer info bij Reiner Loos 24

25 De spirituele dimensie van het rouwen In de verwerking van een verlies zit een spirituele of levensbeschouwelijke laag. Ideeën rond dood en rechtvaardigheid worden erg op de proef gesteld. Spreek me niet over de liefdevolle God nu mij dit overkomt., Waar heb ik dit aan verdiend?, Gelukkig kan ik nog bidden. Ook de balans van het eigen leven wordt opgemaakt. Wat heb ik nog te verwachten?, Is mijn leven goed geweest?. De gedachten gaan ook uit naar wat hierna komt, het leven na de dood. Het is goed en soms noodzakelijk deze levensbeschouwelijke laag ter sprake te brengen bij de rouwverwerking. Theoloog en pastoraal werker Filip Zutterman verkent vanuit een Bijbelse insteek de spirituele laag in de rouw en zal handvatten aanreiken om dit onderwerp in een rouwgesprek te benoemen. di 10 feb u Zaal Verrezen Heer Berchemstadionstraat 8 Berchem begeleiding: Filip Zutterman 8 Weekend Verder leven zonder jou Je partner is gestorven. Hoe moet het nu verder? Het weekend wil doorheen de ontmoeting met lotgenoten de kans bieden om stappen te zetten op de lange weg van heling en rouwverwerking na partnerverlies. Tijdens dit weekend, waarin praten, luisteren, stilte en beweging elkaar afwisselen, proberen wij het verdriet een plaats te geven. We maken tijd om naar elkaar te luisteren en onze gevoelens te verwoorden. In kleine groepen kunnen we onze ervaringen uitwisselen. Wie dat wenst, kan zich na het weekend inschrijven voor vier zaterdagnamiddagen die gelden als nazorg. vr-za-zo nov vr 19.00u - zo 19.00u Hof Zevenbergen Kasteeldreef 22 Ranst begeleiding: Poel Gevers, Min Storms en Marijke Marijnissen Voor informatie: Marijke Marijnissen of Kijk ook op Voor inschrijvingen: CCV via of

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Handvest voor de pastorale eenheid

Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Bisdom Brugge Voorwoord Met Kerstmis 2011 heb ik een pastorale brief geschreven onder de titel: Kerk zijn vandaag en de toekomst

Nadere informatie

De glans van Gods woord

De glans van Gods woord De glans van Gods woord Nederlandse Bisschoppenconferentie Brief over catechese "In elke fase van het levenslang durend catechetisch proces moet de catecheet op gepaste wijze verhalen hoe gelovigen, geleid

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

VPW info nl. VPW Nederland. Beginnende pastores. Eeen duik in het diepe

VPW info nl. VPW Nederland. Beginnende pastores. Eeen duik in het diepe VPW info nl 2010 nummer 3 Kwartaalblad van VPW Nederland Beroepsvereniging van r.-k.pastores Palestrinastraat 1b, 3533 EH Utrecht T 030 293 33 15 E info@vpwinfo.nl W www.vpwinfo.nl Eeen duik in het diepe

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk Vormingsprogramma - leef aanstekelijk sociaal-cultureel volwassenenwerk 2 voorwoord 3 www.prh.be In deze programmabrochure vind je ons vernieuwd vormingsaanbod. Een vormingsaanbod dat je de kans geeft:

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

Op zoek naar een nieuw elan

Op zoek naar een nieuw elan Op zoek naar een nieuw elan Rapport betreffende de parochiecatechese in de Nederlandse Kerkprovincie Dr. Johan Van der Vloet Drs. Diederik Wienen Presentatie en synthese Dit rapport bestaat uit twee delen.

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Als aan de keukentafel

Als aan de keukentafel Windesheim zet kennis in werking Onderzoek Als aan de keukentafel Onderzoek naar professionalisering van het werk van vrijwilligers in de inloophuizen Lectoraat theologie & Levensbeschouwing Zwolle, 2015

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken...

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... INHOUDSTAFEL Woord vooraf 3 Waarom een VB? 6 Waarom een proost? 8 De rol van een VB/proost 10 Valkuilen 15 Hoe vind je een VB? 19 Hoe vind

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie