AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN"

Transcriptie

1 AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 9 Landsverordening, van de 21 e april 2015 tot wijziging van de Staatsregeling en andere landsverordeningen vanwege de invoering van het Wetboek van Strafrecht en tot wijziging van dat wetboek naar aanleiding van de uitspraak van het Constitutioneel Hof (Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht) IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Sint Maarten, In overweging genomen hebbende: dat het noodzakelijk is de Staatsregeling en andere landsverordeningen te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafrecht; dat het voorts noodzakelijk is, vanwege de uitspraak van het Constitutioneel Hof aangaande de constitutionaliteit van bepaalde onderdelen van het Wetboek van Strafrecht, enkele wijzigingen in dat wetboek door te voeren; dat ingevolge artikel 3:85, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht invoering bij landsverordening is vereist; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld de onderstaande landsverordening: Hoofdstuk I Wijziging van de Staatsregeling Artikel I De artikelen 36 en 50 van de Staatsregeling worden als volgt 1. Het eerste lid, onderdeel b, komt telkens te luiden: b. een vrijheidsstraf wegens het begaan van een misdrijf als omschreven in de artikelen 2:128, 2:129, 2:130, 2:234 tot en met 2:237, 2:344, 2:347, 2:348 tot en met 2:351, 2:353, 2:355, 2:357 tot en met 2:362 van het Wetboek van Strafrecht dan wel; 2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt artikel 46 telkens vervangen door: artikel 1:116. AB 2015, no. 9

2 Hoofdstuk II Wijziging van landsverordeningen Artikel II Artikel 5 van de Absintverordening wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden vervangen door: geldboete van de eerste 2. In het tweede lid wordt geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: geldboete van de tweede Artikel III Artikel 38 van de Afvalverordening wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt of geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede 2. In tweede lid wordt krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht gesteld vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht gesteld. Artikel IV De Algemene landsverordening landsbelastingen wordt als volgt 1. In artikel 49, eerste lid, wordt geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden vervangen door: geldboete van de vierde 2. In de artikelen 49, tweede lid, en 50, vierde lid, wordt geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: geldboete van de vijfde 3. In artikel 50, vijfde lid, wordt geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 4. In de artikelen 51 en 52, eerste lid, wordt geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: geldboete van de derde 5. In artikel 52, tweede lid, wordt geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: geldboete van de tweede Artikel V De Algemene Politiekeur wordt als volgt 1. In artikel 24, onderdeel f, wordt artikel 440, 1, van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: artikel 3:2, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht. 2. In artikel 128 wordt geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door geldboete van de eerste categorie, wordt artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht en wordt geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: geldboete van de eerste AB 2015, no. 9 2

3 Artikel VI De Arbeidsgeschillenlandsverordening wordt als volgt 1. Artikel 16 wordt als volgt a. In het eerste lid, wordt of geldboete van ten hoogste twaalfduizendenvijfhonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de vierde b. In het derde lid wordt of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede 2. In artikel 17, tweede lid, wordt of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste Artikel VII Artikel 36 van de Arbeidsregeling wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt: een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: een geldboete van de vijfde 2. In het tweede lid wordt: een geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden vervangen door: een geldboete van de vierde Artikel VIII In artikel 30, eerste lid, van de Archieflandsverordening 2007 wordt met een geldboete van NAF. 5000,00 vervangen door: met een geldboete van de tweede Artikel IX De Auteursverordening wordt als volgt 1. In artikel 31 wordt een geldboete van honderd tot vijfduizend gulden vervangen door: een geldboete van de tweede 2. In artikel 32 wordt met geldboete van vijftig tot tweeduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de tweede 3. In artikel 34, eerste lid, wordt met geldboete van honderd tot vijfduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de tweede 4. In artikel 35 wordt met geldboete van vier tot tweehonderd gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste 5. In artikel 37, eerste lid, wordt of geldboete van honderd tot vijfduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede AB 2015, no. 9 3

4 Artikel X Artikel 41 van de Begrafenisverordening wordt als volgt 1. Onderdeel 1, aanhef, komt te luiden: 1. met een geldboete van de eerste categorie: 2. In onderdelen 2, aanhef, en 3, aanhef, wordt of geldboete van ten hoogste honderd gulden telkens vervangen door: of een geldboete van de eerste Artikel XI In artikel 33, eerste lid, van de Binnenvaartverordening wordt of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste Artikel XII De Bioscoopverordening wordt als volgt 1. In artikel 23 wordt of geldboete van ten hoogste drie duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede 2. In artikel 24 wordt krachtens artikel 76 van het Wetboek vervangen door krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht en wordt kan hechtenis of geldboete worden opgelegd tot het dubbele van het voor elk gestelde maximum vervangen door: kan hechtenis worden opgelegd tot het dubbele van het in het eerste lid gesteld maximum of kan de op het feit gestelde geldboete worden verhoogd naar de naasthogere Artikel XIII Artikel 61 van de Bouw- en woningverordening wordt als volgt 1. In het eerste lid, aanhef, wordt Met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden vervangen door: Met een geldboete van de eerste 2. In het tweede lid wordt kan de bevoegde rechter geldboete tot het dubbel van het voor elke overtreding gestelde maximum uitspreken. vervangen door: wordt de op het feit gestelde geldboete verhoogd naar de naasthogere Artikel XIV 1. In de artikelen 228, tweede lid, onderdeel c, en 269, eerste lid, onderdeel c, onder 2, van het Burgerlijk Wetboek Boek 1 wordt omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot en met XX van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht telkens vervangen door: omschreven in de titels XII tot en met XIV en XVII tot en met XXI van Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht. 2. In artikel 327, eerste lid, onderdeel f, onder 2, van het Burgerlijk Wetboek Boek 1 wordt omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot en met XX van het tweede boek van het Wetboek van AB 2015, no. 9 4

5 Strafrecht vervangen door: omschreven in de titels XII tot en met XIV en XVII tot en met XXI van Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel XV Artikel 310 van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 wordt als volgt 1. In het vierde lid, wordt de artikelen 248 tot en met 254 en 256 tot en met 260 vervangen door: de artikelen 2:196 tot en met 2:209 en 2: Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. Indien de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, een strafbaar feit oplevert waarop het Wetboek van Strafrecht van toepassing is, verjaart, onverminderd het bepaalde in het vierde lid, de rechtsvordering tot vergoeding van schade tegen de persoon die het strafbaar feit heeft begaan niet zolang het recht tot strafvordering niet door verjaring is vervallen. Artikel XVI Artikel 14 van de Cessantialandsverordening wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de derde 2. In het tweede lid wordt of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel XVII De Crematielandsverordening wordt als volgt 1. In artikel 27, aanhef, wordt of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de derde 2. In artikel 28, aanhef, wordt of geldboete van ten hoogste vijfentwintighonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel XVIII De Dienstplichtverordening wordt als volgt 1. Artikel 132 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt of geldboete van ten hoogste honderdvijftig gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste b. In het tweede lid wordt of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede 2. Artikel 133 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste b. In het tweede lid wordt of geldboete van ten hoogste drieduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede AB 2015, no. 9 5

6 Artikel XIX Artikel 3 van de Gezondheidslandsverordening wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt met een geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de zesde 2. In het tweede lid wordt met een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vijfde Artikel XX Artikel 21 van de Handelsregisterverordening wordt als volgt 1. In het eerste, derde en vierde lid wordt met geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden telkens vervangen door: met een geldboete van de vijfde 2. In het tweede lid wordt met geldboete van ten hoogste twintigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vierde Artikel XXI Artikel 17, eerste lid, van de Hinderverordening wordt als volgt 1. In onderdeel a wordt of geldboete van ten hoogste drie duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede 2. In onderdeel b wordt of geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel XXII In artikel 9, eerste lid, van de Hondenverordening wordt een geldboete van ten hoogste tien gulden vervangen door: een geldboete van de eerste Artikel XXIII In de artikelen 34 en 35 van de IJklandsverordening wordt of geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden telkens vervangen door: of een geldboete van de eerste Artikel XXIV In artikel 7, eerste lid, van de Kadasterlandsverordening wordt een geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: een geldboete van de tweede AB 2015, no. 9 6

7 Artikel XXV De Kiesverordening wordt als volgt 1. In artikel 43, vijfde lid, wordt de artikelen 131, 132, 133, 134 en 135 van het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten vervangen door: de artikelen 2:43, 2:44, 2:45, 2:46 en 2:47 van het Wetboek van Strafrecht. 2. In artikel 127 wordt de in het eerste lid van artikel 32, onder 1 tot en met 4 van het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten vervangen door: de in artikel 1:64, eerste lid, onderdelen a of c, van het Wetboek van Strafrecht. 3. In artikel 129 wordt of geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede 4. In artikel 130 wordt een geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: een geldboete van de eerste 5. In artikel wordt een geldboete van ten hoogste driehonderd gulden vervangen door: een geldboete van de eerste Artikel XXVI In artikel 5, eerste lid, van de Kreeftenverordening wordt of een geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste Artikel XXVII Artikel 7 van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt met geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de zesde 2. In het tweede lid wordt met een geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de zesde Artikel XXVIII Artikel 33 van de Landsverordening aansprakelijkheid olietankschepen wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt met een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vijfde 2. In het tweede lid wordt een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: een geldboete van de derde Artikel XXIX De Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt als volgt 1. In artikel 22, eerste lid, wordt geldboete van ten hoogste duizend AB 2015, no. 9 7

8 gulden vervangen door: een geldboete van de tweede 2. In de artikelen 23 en 24 wordt geldboete van ten hoogste honderdvijftig gulden telkens vervangen door: een geldboete van de eerste Artikel XXX De Landsverordening afbetalingsovereenkomsten wordt als volgt 1. Artikel 4 wordt als volgt a. In het eerste lid, wordt en geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vierde b. In het tweede lid, wordt en geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de derde 2. In artikel 7 wordt en geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vierde 3. Artikel 8 wordt als volgt a. In het derde lid, wordt of geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede b. In het vierde lid, wordt of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel XXXI Artikel 52 van de Landsverordening afvalwater wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede 2. In het derde lid wordt de zinsnede kan hechtenis of een geldboete tot het dubbele van het in het eerste lid gestelde maximum worden opgelegd vervangen door: kan hechtenis worden opgelegd tot het dubbele van het in het eerste lid gesteld maximum of kan de op het feit gestelde geldboete worden verhoogd naar de naasthogere Artikel XXXII Artikel 30 van de Landsverordening Algemeen Pensioenfonds wordt als volgt 1. In het eerste, tweede en vierde lid wordt een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: een geldboete van de tweede 2. In het derde lid wordt een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden, vervangen door: een geldboete van de vijfde categorie,. AB 2015, no. 9 8

9 Artikel XXXIII De Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering wordt als volgt 1. Artikel 44 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede b. In het tweede lid wordt of een geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede c. In het derde lid wordt of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de derde 2. In artikel 47 wordt of geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste 3. Artikel 51 wordt als volgt a. In het tweede lid wordt of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede b. In het derde lid wordt of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste Artikel XXXIV In artikel 51 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer wordt of geldboete van ten hoogste NAf 6000,- vervangen door: of een geldboete van de derde Artikel XXXV De Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten wordt als volgt 1. In de artikelen 48, eerste en tweede lid, 49, 50, tweede lid, en 53 wordt een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden telkens vervangen door: een geldboete van de vijfde 2. In de artikelen 50, eerste lid, 51 en 52 wordt een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden telkens vervangen door: een geldboete van de vijfde Artikel XXXVI De Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering wordt als volgt 1. Artikel 43 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede b. In het tweede lid wordt of geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede AB 2015, no. 9 9

10 c. In het derde lid wordt of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de derde 2. In artikel 46 wordt of geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste 3. Artikel 50 wordt als volgt a. In het tweede lid wordt of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede b. In het derde lid wordt of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste Artikel XXXVII In artikel 19 van de Landsverordening arbeid vreemdelingen wordt of een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de vijfde Artikel XXXVIII Artikel 24 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt en geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vijfde 2. In het tweede lid wordt en geldboete van ten hoogste vierhonderdduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de zesde Artikel XXXIX In artikel 31, eerste lid, van de Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens wordt of geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel XL De Landsverordening basisonderwijs wordt als volgt 1. Artikel 22 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt met een geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste b. In het tweede lid wordt een geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden vervangen door: een geldboete van de eerste 2. In artikel 33, eerste lid, wordt bedoeld in artikel 257 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: bedoeld in artikel 2:208 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel XLI De Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten wordt als volgt AB 2015, no. 9 10

11 1. In artikel 8, eerste lid, wordt of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door of een geldboete van de derde categorie. 2. Artikel 8a wordt als volgt a. In het eerste lid wordt of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede b. In het tweede lid wordt of een geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel XLII De Landsverordening beginselen gevangeniswezen wordt als volgt 1. In artikel 4, eerste lid, vervalt te zinsnede: en het bepaalde in artikel 29 van het Wetboek van Strafrecht. 2. In artikel 6, onder a, wordt de artikelen 39 en 39c van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: de artikelen 1:81, 1:82 en 1:83 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel XLIII In artikel 53 van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten wordt Met een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: Met een geldboete van de derde Artikel XLIV De Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen wordt als volgt 1. In artikel 13 wordt en geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vierde 2. Artikel 14 wordt als volgt a. In het tweede lid wordt of geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede b. In het derde lid wordt of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel XLV In artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening bescherming persoonsgegevens wordt Artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: Artikel 2:232 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel XLVI De Landsverordening bescherming Staatsgeheimen wordt als volgt AB 2015, no. 9 11

12 1. In het opschrift wordt van de Staat vervangen door: van het Land. 2. In de artikelen 1 en 2, eerste lid, wordt de Staat telkens vervangen door: het Land. 3. In artikel 1 wordt een staatsbedrijf vervangen door: een landsbedrijf. 4. In artikel 8 wordt "Staat" telkens vervangen door: Land. Artikel XLVII Artikel 4 van de Landsverordening betreffende de registratie van dienstplichtigen wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt geldboete van ten hoogste honderdvijftig gulden vervangen door: een geldboete van de eerste 2. In het tweede lid wordt geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: een geldboete van de tweede Artikel XLVIII De Landsverordening drinkwater wordt als volgt 1. Artikel 40 wordt als volgt a. In het eerste lid, onderdeel a, en het tweede lid, onderdeel a, wordt een geldboete van ten hoogste tweehonderdduizend gulden telkens vervangen door: een geldboete van de zesde b. In het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid, onderdeel b, wordt een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden telkens vervangen door: een geldboete van de vijfde 2. Artikel 41 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt een geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden vervangen door: een geldboete van de zesde b. In het tweede lid wordt een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: een geldboete van de vijfde Artikel XLIX Artikel 12 van de Landsverordening economische zones wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt met geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vierde 2. In het tweede lid wordt met geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de derde AB 2015, no. 9 12

13 3. In het derde lid wordt met geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de derde Artikel L In artikel 24, eerste lid, van de Landsverordening financiële bijstand wordt of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel LI De Landsverordening funderend onderwijs wordt als volgt 1. In artikel 8, eerste lid, wordt Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht vervangen door Titel XIII van het Wetboek van Strafrecht en wordt de artikelen 315 of 316 vervangen door: de artikelen 2:275 of 2: In artikel 30, eerste lid, wordt Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: Titel XIII van het Wetboek van Strafrecht. Artikel LII De Landsverordening grondslagen natuurbeheer en bescherming wordt als volgt 1. Artikel 33 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt hetzij gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, hetzij geldboete van ten hoogste een miljoen gulden, hetzij beide straffen vervangen door: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de zesde b. In het tweede lid wordt hetzij gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, hetzij geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden, hetzij beide straffen vervangen door: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vijfde c. In het derde lid wordt hetzij hechtenis van ten hoogste zes maanden, hetzij een geldboete van vijfentwintigduizend gulden, hetzij beide straffen vervangen door: hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde d. Het vierde tot en met zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende lid tot vierde lid. e. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden: 7. Handelen in strijd met artikel 17 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde 2. In artikel 35, eerste lid, wordt de artikelen 35, 36 en 38b tot en met 38d van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: de artikelen 1:68, 1:71 en 1:74 tot en met 1:76 van het Wetboek van Strafrecht. AB 2015, no. 9 13

14 Artikel LIII De Landsverordening houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen wordt als volgt 1. In de artikelen 19, eerste lid, 20, eerste lid, 21 en 22, eerste lid, wordt van artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht telkens vervangen door: van artikel 1:174 van het Wetboek van Strafrecht. 2. In artikel 28 vervalt de zinsnede: ingevolge artikel 27, 28, 36, 41octies, 41novies of 79bis van het Wetboek van Strafrecht. Artikel LIV Artikel 12 van de Landsverordening houdende bepalingen betreffende de verklaringen van overlijden, af te geven door de geneeskundigen in Sint Maarten wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt Met geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door Met een geldboete van de eerste categorie en wordt met geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden vervangen door: met een geldboete van de tweede 2. In het tweede lid wordt Met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden vervangen door Met een geldboete van de eerste categorie en wordt met geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden, met een geldboete van de tweede 3. In het derde lid wordt Met geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: Met een geldboete van de eerste Artikel LV De Landsverordening, houdende bepalingen omtrent het vervoer, de in-, uit- en doorvoer, aanmaak, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontplofbare stoffen wordt als volgt 1. In artikel 2 wordt geldboete van vijfentwintig tot duizend gulden vervangen door: een geldboete van de tweede 2. In artikel 5 wordt geldboete van vijf tot drie honderd gulden vervangen door: een geldboete van de eerste 3. In artikel 6 wordt kunnen die in de artikelen 2 en 5 bepaalde straffen met een derde worden verhoogd. vervangen door: wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd en wordt de in de artikelen 2 en 5 op het feit gestelde geldboete verhoogd naar de naasthogere Artikel LVI In artikel 1 van de Landsverordening houdende bepalingen tegen verstekelingen wordt of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste AB 2015, no. 9 14

15 Artikel LVII De Landsverordening houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten wordt als volgt 1. In artikel 49 wordt een geldboete van ten hoogste vijfentwintig gulden vervangen door: een geldboete van de eerste 2. Artikel 49a wordt als volgt a. In het eerste lid wordt een geldboete van ten hoogste vijftig gulden vervangen door: een geldboete van de eerste b. In het tweede lid wordt een geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: een geldboete van de eerste c. In het derde lid wordt krachtens het eerste lid van artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht. 3. In artikel 50, aanhef, wordt een geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: een geldboete van de eerste 4. In artikel 51, aanhef, wordt een geldboete van ten hoogste vijfenzeventig gulden vervangen door: een geldboete van de eerste 5. In artikel 51bis wordt geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftig gulden vervangen door: een geldboete van de eerste Artikel LVIII In artikel 7 van de Landsverordening houdende bepalingen tot het bergen van petroleum en andere licht ontvlambare oliën wordt en geldboete van 100 tot 300 gulden vervangen door: en een geldboete van de eerste Artikel LIX De Landsverordening houdende enige regelingen van burgerrechtelijke aard bij botsing, aan- of overrijding met motorrijtuigen en houdende regeling van de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen wordt als volgt 1. In artikel 3, tweede lid, wordt in het eerste of vierde lid van artikel 313 of in artikel 439 van het Wetboek van Strafrecht omschreven, vervangen door:, omschreven in artikel 2:273, eerste of vijfde lid, of in artikel 3:1 van het Wetboek van Strafrecht,. 2. In artikel 5, eerste lid, wordt en een geldboete van ten hoogste twaalfhonderd gulden vervangen door: en een geldboete van de tweede Artikel LX In artikel 15 van de Landsverordening houdende regeling van de AB 2015, no. 9 15

16 invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen wordt artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel LXI De Landsverordening houdende regeling van het gebruik van stoomketels wordt als volgt 1. Artikel 47, eerste lid, wordt als volgt a. In onderdeel I wordt met een geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: met een geldboete van de tweede b. In onderdeel II wordt met een geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste 2. In de artikelen 48 en 49 wordt met een geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden telkens vervangen door: met een geldboete van de eerste Artikel LXII In artikel 2, eerste lid, aanhef, van de Landsverordening houdende regels betreffende de bescherming van de titel registeraccountant wordt Met geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: Met een geldboete van de tweede Artikel LXIII Artikel 9 van de Landsverordening houdende voorschriften in het belang van de volksgezondheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen van schadelijke dieren en planten wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt of geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste 2. In het tweede lid wordt artikel 76, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel LXIV De Landsverordening, houdende voorschriften op het slachten van vee en het verkopen van vlees wordt als volgt 1. In artikel 4, derde lid, wordt met een boete van twaalf gulden vijftig vervangen door: met een geldboete van de eerste 2. In artikel 10, eerste lid, wordt met een boete van vijfentwintig tot vijftig gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste 3. In artikel 11 wordt met een boete van vijftig tot honderd gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste AB 2015, no. 9 16

17 Artikel LXV Artikel 3 van de Landsverordening identificatieplicht wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt een geldboete van ten hoogste vijftienduizend gulden vervangen door: een geldboete van de derde 2. In het tweede lid wordt krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht gesteld, kan hechtenis of een geldboete tot het dubbele van het in het eerste lid voor elk gestelde maximum worden opgelegd vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht gesteld, kan hechtenis van ten hoogste 12 maanden of een geldboete van de vierde categorie worden opgelegd. Artikel LXVI De Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening wordt als volgt 1. In artikel 9c, eerste lid, en artikel 9d, tweede lid, wordt artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht telkens vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht. 2. Artikel 10 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt met geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizendduizend gulden, vervangen door: met een geldboete van de zesde categorie,. b. In het tweede lid wordt met geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden, vervangen door: met een geldboete van de zesde categorie,. Artikel LXVII De Landsverordening Identiteitskaarten wordt als volgt 1. In artikel 9 wordt of geldboete van ten hoogste tweehonderdenvijftig gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste 2. In artikel 10 wordt met een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de tweede Artikel LXVIII De Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid wordt als volgt 1. In artikel 28, derde lid, wordt: artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht. 2. In artikel 40, eerste lid, wordt: hetzij geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: hetzij een geldboete van de vijfde AB 2015, no. 9 17

18 3. Artikel 41 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt met een geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de zesde b. In het tweede lid wordt met een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vijfde Artikel LXIX De Landsverordening integriteitbevordering ministers wordt als volgt 1. Artikel 10 wordt als volgt a. Het eerste lid, onderdelen a tot en met k, komen te luiden: a. de misdrijven, omschreven in titel IX van het tweede boek; b. de misdrijven, omschreven in titel X van het tweede boek; c. de misdrijven, omschreven in de artikelen 2:184, 2:185 en 2:186; d. de misdrijven, omschreven in titel XXII van het tweede boek; e. de misdrijven, omschreven in de artikelen 2:294 en 2:295; f. de misdrijven, omschreven in de artikelen 2:298, 2:299 en 2:301; g. de misdrijven, omschreven in de artikelen 2:305, 2:306 en 2:310; h. de misdrijven, omschreven in titel XXVI van het tweede boek; i. de misdrijven omschreven in de artikelen 2:348, 2:349, 2:350, 2:351 en 2:355; j. de misdrijven, omschreven in de artikelen 2:397, 2:398 en 2:399; k. de misdrijven, omschreven in titel XXXI van het tweede boek. b. In artikel 10, tweede lid, wordt de artikelen 230, 231, 232 en 239 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: de artikelen 2:184, 2:185 en 2:186 van het Wetboek van Strafrecht. 2. In artikel 17 wordt of een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de vijfde Artikel LXX In artikel 9 van de Landsverordening invoer kleine dieren wordt of geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de eerste Artikel LXXI De Landsverordening I., U. en D wordt als volgt 1. In artikel 219 wordt de artikelen 185 tot en met 188 en artikel 190 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: de artikelen 2:132 tot en met 2:135 en artikel 2:137 van het Wetboek van Strafrecht. AB 2015, no. 9 18

19 2. In artikel 233, eerste lid, wordt en geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vijfde 3. In artikel 233A, eerste lid, wordt en geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vijfde 4. In artikel 233B, eerste lid, wordt en geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vierde 5. In artikel 233D wordt in artikel 32, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: in artikel 1:64, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. 6. Artikel 235 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt en een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vijfde b. In het tweede lid wordt en een geldboete van ten hoogste tweehonderd en vijftigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de zesde 7. In artikel 241, derde lid, wordt met een geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vierde 8. Artikel 244 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt met een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vijfde b. In het tweede lid wordt met een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vijfde 9. In artikel 249, tweede lid, wordt met een boete van tweehonderd gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste 10. Artikel 252 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt met een boete van vijfhonderd tot vijfduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de tweede b. In het tweede lid wordt met een boete van tweehonderd gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste 11. In de artikelen 253, 255 en 257 wordt met een boete van vijfhonderd tot vijfduizend gulden telkens vervangen door: met een geldboete van de tweede 12. Artikel 258 wordt als volgt a. In het eerste en derde lid wordt en geldboete van ten hoogste tienduizend gulden telkens vervangen door: en een geldboete van de derde b. In het tweede lid wordt en geldboete van ten hoogste twintigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vierde 13. In artikel 258a wordt met geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de tweede AB 2015, no. 9 19

20 Artikel LXXII Artikel 25 van de Landsverordening kinderopvang wordt als volgt 1. In het eerste en tweede lid wordt of een geldboete van ten hoogste duizend gulden telkens vervangen door: of een geldboete van de tweede 2. In het derde lid wordt of een geldboete van ten hoogste vijf duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel LXXIII De Landsverordening maritiem beheer wordt als volgt 1. Artikel 80 wordt als volgt a. In het eerste en tweede lid wordt een geldboete van maximaal vijfentwintigduizend gulden telkens vervangen door: een geldboete van de vierde b. In het derde lid wordt na artikel 24, ingevoegd artikel 26, en wordt een geldboete van maximaal honderdduizend gulden vervangen door: een geldboete van de vijfde 2. Artikel 81 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt met geldboete van maximaal één miljoen gulden vervangen door: met een geldboete van de zesde b. In het tweede lid wordt met geldboete van maximaal honderdduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vijfde 3. In artikel 82 wordt met een geldboete van maximaal honderdduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vijfde Artikel LXXIV In artikel 19, eerste lid, aanhef, van de Landsverordening medische hulp wordt of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel LXXV De Landsverordening melding ongebruikelijke transacties wordt als volgt 1. In artikel 1, eerste lid, onderdeel j, wordt Titel XXXA vervangen door: Titel XXXI. 2. In artikel 22d, eerste lid, en artikel 22e, tweede lid, wordt artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht telkens vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht. 3. Artikel 23 wordt als volgt AB 2015, no. 9 20

21 a. In het eerste lid wordt met geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de zesde b. In het tweede lid wordt met geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de zesde Artikel LXXVI De Landsverordening minimumlonen wordt als volgt 1. Artikel 15 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt en geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vierde b. In het tweede lid wordt en geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de derde 2. Artikel 19 wordt als volgt a. In het tweede lid wordt of geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede b. In het derde lid wordt of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel LXXVII In artikel 27, eerste lid, van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen wordt met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste Artikel LXXVIII Artikel 15 van de Landsverordening Ongevallenverzekering wordt als volgt 1. In het eerste en derde lid wordt of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden telkens vervangen door: of een geldboete van de derde 2. In het tweede lid wordt of een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de derde Artikel LXXIX De Landsverordening op de dividendbelasting 2000 wordt als volgt 1. In artikel 29 wordt of een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de derde 2. In artikel 30, eerste en tweede lid, wordt of een geldboete van ten hoogste tweehonderdduizend gulden telkens vervangen door: of een geldboete van de zesde AB 2015, no. 9 21

22 3. In artikel 31 wordt Met een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: Met een geldboete van de derde 4. Artikel 32 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: een geldboete van de vijfde b. In het tweede lid wordt een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: een geldboete van de vijfde 5. Artikel 33 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt met een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de derde b. In het tweede lid wordt met een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de tweede A. In artikel 29, 31 en 33, eerste lid, wordt geldboete van ten hoogste tienduizend gulden telkens vervangen door: geldboete van de derde B. In artikel 30, eerste en tweede lid, wordt geldboete van ten hoogste tweehonderdduizend gulden telkens vervangen door: geldboete van de zesde C. In artikel 32, eerste respectievelijk tweede lid, wordt geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden respectievelijk geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: geldboete van de vijfde D. In artikel 33, tweede lid, wordt geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: geldboete van de tweede Artikel LXXX In artikel 49, eerste lid, aanhef, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening wordt of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel LXXXI De Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag wordt als volgt 1. Artikel 2 wordt als volgt a. In het eerste lid, onderdeel a, onder 2, wordt artikel 474 van het AB 2015, no. 9 22

23 Wetboek van Strafrecht vervangen door: artikel 3:52 van het Wetboek van Strafrecht. b. Het tweede en derde lid komen te luiden: 2. Met veroordeling wordt gelijkgesteld het in artikel 1:80 respectievelijk artikel 1:81 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde bevel van de rechter tot plaatsing in een psychiatrische inrichting respectievelijk tot terbeschikkingstelling. 3. Met veroordeling wordt mede gelijkgesteld het in artikel 1:174 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde bevel van de rechter tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. 2. Artikel 5 wordt als volgt a. In het derde lid, onderdeel a, wordt artikel 17a van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: artikel 1:19 van het Wetboek van Strafrecht. b. Het vierde lid vervalt. 3. In artikel 11, onderdeel b, wordt met een geldboete van niet meer dan vijftig gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste 4. Artikel 31 wordt als volgt a. In het tweede lid, wordt geldboete van ten hoogste twaalfhonderd gulden vervangen door: een geldboete van de tweede b. In het derde lid, wordt geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: een geldboete van de tweede Artikel LXXXII De Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen wordt als volgt 1. In artikel 10, eerste lid, onderdeel b, wordt de artikelen 387, 390, 390 bis en 391 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: de artikelen 2:234 tot en met 2:237 van het Wetboek van Strafrecht. 2. Artikel 35 wordt als volgt a. In het eerste lid, aanhef, wordt of geldboete van vijfentwintigduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de vierde b. In het tweede lid wordt of geldboete van honderdduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de vijfde c. In het derde lid, aanhef, wordt of geldboete van tienduizend gulden telkens vervangen door: of een geldboete van de derde d. In het vierde lid wordt of een geldboete van tienduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de derde Artikel LXXXIII In artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening op de weerkorpsen wordt of een geldboete van ten hoogste zestigduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de vijfde Artikel LXXXIV Artikel 78 van de Landsverordening op het Notarisambt wordt als volgt 1. In het tweede lid wordt of een geldboete van ten hoogste AB 2015, no. 9 23

24 tienduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de derde 2. In het derde lid wordt of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede 3. In het vierde lid wordt een geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: een geldboete van de tweede Artikel LXXXV In artikel 15, eerste lid, van de Landsverordening op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt of geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de vierde Artikel LXXXVI In artikel 30 van de Landsverordening openbare straathandel wordt met geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: met een geldboete van de tweede Artikel LXXXVII Artikel 18 van de Landsverordening opruiming van schepen en wrakken wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt een geldboete van ten hoogste NAf ,-, vervangen door: een geldboete van de vijfde categorie,. 2. In het tweede en derde lid wordt een geldboete van ten hoogste NAf ,-, telkens vervangen door: een geldboete van de vijfde categorie,. Artikel LXXXVIII De Landsverordening organisatie bloedvoorziening wordt als volgt 1. In artikel 19, eerste lid, wordt de artikelen 185 tot en met 188 en 190 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: de artikelen 2:132 tot en met 2:135 van het Wetboek van Strafrecht. 2. In artikel 20, eerste lid, aanhef, wordt: of geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de vijfde 3. Artikel 21 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt: met een geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vierde b. In het tweede lid wordt: met een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden vervangen door: met een geldboete van de vijfde AB 2015, no. 9 24

25 Artikel LXXXIX De Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg wordt als volgt 1. Artikel 31 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt en geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de zesde b. In het tweede lid wordt en geldboete van ten hoogste honderdvijftigduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de zesde c. In het derde lid wordt of geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de vijfde 2. Artikel 32 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt een geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden vervangen door: een geldboete van de zesde b. In het tweede lid wordt een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: een geldboete van de vijfde Artikel XC In artikel 31, eerste en tweede lid, van de Landsverordening parlementaire enquête wordt in de artikelen 198 tot en met 198c van het Wetboek van Strafrecht telkens vervangen door: in de artikelen 2:147 en 2:148 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel XCI Artikel 31 van de Landsverordening personenvervoer wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt of geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede 2. In het tweede en het vierde lid wordt of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden telkens vervangen door: of een geldboete van de eerste 3. In het derde lid wordt krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht gesteld, wordt hij gestraft met hechtenis of geldboete tot het dubbele van het voor elk gestelde maximum vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht gesteld, wordt de op het feit gestelde hechtenisstraf verdubbeld en wordt de op het feit gestelde geldboete verhoogd naar de naasthogere 4. In het vierde lid wordt krachtens artikel 76 van het Wetboek gesteld, hechtenis of geldboete tot het dubbele van het voor elk gestelde maximum kan worden opgelegd vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht gesteld, wordt de op het feit gestelde AB 2015, no. 9 25

26 hechtenisstraf verdubbeld en wordt de op het feit gestelde geldboete verhoogd naar de naasthogere Artikel XCII In artikel 16, eerste lid, van de Landsverordening rampenbestrijding wordt of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel XCIII In artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening regelende de praktijk als vroedvrouw wordt met geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste Artikel XCIV In artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening regelende de uitoefening van de geneeskunde wordt met een geldboete van ten hoogste driehonderd gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste Artikel XCV In artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening regelende de uitoefening van de tandheelkunst wordt met geldboete van ten hoogste honderd gulden vervangen door: met een geldboete van de eerste Artikel XCVI Artikel 4 van de Landsverordening regelende de verplichting tot publicatie van de boekhoudkundige gegevens van bedrijven van openbaar nut wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt of een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de derde 2. In het tweede lid wordt of een geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: of een geldboete van de tweede Artikel XCVII De Landsverordening registratie en financiën politieke partijen wordt als volgt 1. Artikel 54 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: of een geldboete van de derde b. In het derde lid wordt artikel 32, eerste lid, onderdeel 1, van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: artikel 1:64, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht. 2. In artikel 55, tweede lid, onderdeel a, wordt de artikelen 198 en AB 2015, no. 9 26

27 200 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: de artikelen 2:147 en 2:150 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel XCIII De Landsverordening regulering indexering lonen wordt als volgt 1. Artikel 13 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: een geldboete van de vijfde b. In het derde lid wordt een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden vervangen door: een geldboete van de derde 2. Artikel 14 wordt als volgt a. In het eerste lid wordt een geldboete van ten hoogste duizend gulden vervangen door: een geldboete van de tweede b. In het tweede lid wordt een geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden vervangen door: een geldboete van de tweede Artikel XCIX Artikel 20 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning wordt als volgt 1. In het eerste lid wordt of met een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden vervangen door: of met een geldboete van de tweede 2. In het tweede lid wordt kan hechtenis of een geldboete tot het dubbele van het in het eerste lid gesteld maximum worden opgelegd vervangen door: kan hechtenis worden opgelegd tot het dubbele van het in het eerste lid gesteld maximum of kan de op het feit gestelde geldboete worden verhoogd naar de naasthogere Artikel C In artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening schadefonds olietankschepen wordt en geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden vervangen door: en een geldboete van de vijfde Artikel CI De Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie wordt als volgt 1. In artikel 12, tweede lid, wordt artikel 454b van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: artikel 3:20 van het Wetboek van Strafrecht. 2. In artikel 36, eerste lid, wordt artikel 257 van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: artikel 2:208 van het Wetboek van Strafrecht. AB 2015, no. 9 27

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

XVIII. Wie kan er optreden als geadresseerde bij invoer bij een kettingverkoop?...

XVIII. Wie kan er optreden als geadresseerde bij invoer bij een kettingverkoop?... INHOUD I. Is de BTW op de kosten van de organisatie van een personeelsfeest aftrekbaar?... 9 II. Geschenken aan het personeel: 35 EUR-regel of 50 EUR-regel inzake BTW?... 11 III. Is de BTW op cateringkosten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 756 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 40 Wet van 20 januari 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ]

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ] Bron: overheid.nl Tekst geldend op: 24-09-2014 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings- en winningsvergunningen)

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings- en winningsvergunningen) Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings- en winningsvergunningen) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins

Nadere informatie

2014 no. 11 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 11 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 11 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 10 februari 2014 houdende bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba, alsmede tot aanpassing van diverse

Nadere informatie

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische periode langs de Nederlandse Noordzeekust Jade Schoon, s0724718 [ii] Inhoud Inhoud... iii Bronvermelding... v Bijlage

Nadere informatie

Verkeersbesluit Academisch Medisch Centrum. Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost

Verkeersbesluit Academisch Medisch Centrum. Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost STAATSCOURANT 21 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 71176 december 2016 Verkeersbesluit Academisch Medisch Centrum Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie Amsterdam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 815 Wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering, de dvocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat

Nadere informatie

Inventaris Archief Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle Reeks A.

Inventaris Archief Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle Reeks A. 1 Archief Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. Archief beheerder: Moerkerkse Steenweg 194 Kemel Yvette 8310 Brugge Assebroeklaan 92 8310 Brugge Tel. 050/36.02.62 E-mail: kemel.y@skynet.be In 2002

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke maatregelen om terrorisme te bestrijden (versterking

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 14 Wet van 18 december 2013 tot aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de naamswijziging

Nadere informatie

(T/ ../"0"..diA4AVAI STATEN VAN ARUBA. 04-tAA.J5-ct, Volg / /1 B-14 ()AA) C. D,,01 - o Li- 4.0

(T/ ../0..diA4AVAI STATEN VAN ARUBA. 04-tAA.J5-ct, Volg / /1 B-14 ()AA) C. D,,01 - o Li- 4.0 Scan nummer 1 van 5 - Scanpagina 1 van 1 04-tAA.J5-ct, D,,01 - o Li- 4.0 Landsverordening bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba, alsmede tot aanpassing van

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Geldend van t/m heden

Wet werk en zekerheid Geldend van t/m heden Wet werk en zekerheid Geldend van 01-01-2016 t/m heden Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34049 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000174745

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

Inventaris van het Audiovisuele archief van de Stichting Breukelman

Inventaris van het Audiovisuele archief van de Stichting Breukelman Inventaris van het Audiovisuele archief van de Stichting Breukelman 767 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 727 Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) Nr. 18 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 januari 2000 Het voorstel van wet wordt als

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 863 Partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 596 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 79 Volksgezondheidswetgeving Landsverordening beperking vestiging medische

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 389 Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 292 Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 741 Wet van 24 december 1998 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere

Nadere informatie

ten hoogste Afl ,-" vervangen door: of geldboete van de vierde categorie; ingevoegd, luidende:

ten hoogste Afl ,- vervangen door: of geldboete van de vierde categorie; ingevoegd, luidende: %Ct7L- 013-4 1.9 Landsverordening houdende bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba, alsmede tot aanpassing van diverse landsverordeningen met het oog op de

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 318 Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete 0 Wij Willem-lexander,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 131 Wet van 12 maart 2014 tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 322 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering

Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering VW Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering Regeling tot wijziging van enkele regelingen op het gebied van de kentekenreglementering in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 645 Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 0 Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

pn,~ ~ Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

pn,~ ~ Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ~J6L,v~cLC ~ ~ pn,~ ~ Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 477 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 500 Wet van 27 oktober 2011 tot partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 95 Wet van 7 maart 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 85 Haarlem, 15 november 2001 Onderwerp: Aanpassingsverordening Euro Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het is noodzakelijk de provinciale verordeningen te

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1995 1996 Nr. 35 23 429 Inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 15 Landsverordening van de 14 de maart 2013 tot aanpassing van verschillende landsverordeningen vanwege de troonopvolging IN NAAM VAN DE KONINGIN! De

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal erste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 011 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor overgangsen invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet medezeggenschap werknemers) Allen, die deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 340 Besluit van 28 mei 1998 tot wijziging van een aantal koninklijke besluiten in verband met de invoering van de Wet op de beroepen in de individuele

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 125 Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak

Nadere informatie

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 december 2013 tot wijziging van onder meer de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Aantal personen < 65 jaar actief als percentage van het aantal personen met een uitkering (d.w.z. maakt gebruik v. re-integratievoorziening)

Aantal personen < 65 jaar actief als percentage van het aantal personen met een uitkering (d.w.z. maakt gebruik v. re-integratievoorziening) WIZ-Indicatoren Re-integratie Nr. Indicatoren niveau 1 I Aantal personen < 65 jaar actief als percentage van het aantal personen met een uitkering (d.w.z. maakt gebruik v. re-integratievoorziening) 52%

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 30 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 29 ste juni 2016 tot wijziging van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 348 esluit van 6 oktober 2014, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de Invoeringswet Participatiewet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 575 Wet van 20 december 2007, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het

Nadere informatie

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) 34 273 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 162 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 659 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

2014 no. 10 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 10 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 10 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 3 februari 2014 houdende wijzigingen van een aantal landsverordeningen en bevattende overgangsbepalingen in het kader van de invoering van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 273 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 89 esluit van 29 januari 1998, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van partnerschapsregistratie

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de eginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de eginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke

Nadere informatie

2013 no. 20 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 20 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 20 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 28 maart 2013 houdende vaststelling van nieuwe regels inzake de handhaving van de arbeidswetgeving (Landsverordening bestuurlijke handhaving

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij

Nadere informatie

-. heer van. zie ook Gaesbeek.

-. heer van. zie ook Gaesbeek. 447 INDEX De romeinse cijfers verwijzen naar de hoofdstukken, de arabische naar de regelnummering. Van het Vervolg worden de paragrafen aangegeven. Indien een naam vier of meer keer in één hoofdstuk voorkomt,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 840 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 456 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen

Nadere informatie