Rendement van het advies van beleggingsbladen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rendement van het advies van beleggingsbladen"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Rdemt van het advies van beleggingsblad Masterproef voorgedrag tot het bekom van de graad van Master of Scice in de Bedrijfseconomie Maxim Cassiman Michaël Smets Prof. Philippe Van Cauwberghe 1

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Rdemt van het advies van beleggingsblad Masterproef voorgedrag tot het bekom van de graad van Master of Scice in de Bedrijfseconomie Maxim Cassiman Michaël Smets Prof. Philippe Van Cauwberghe 3

4 Vertrouwelijkheidsclausule Ondergetekde verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd /of gereproduceerd word, mits bronvermelding. Maxim Cassiman Michaël Smets 4

5 Woord vooraf Deze masterproef werd geschrev door Maxim Cassiman Michaël Smets. Maxim Cassiman, afkomstig uit Aalst, heeft als vooropleiding op de master bedrijfseconomie e master lichamelijke opvoeding got. Michaël Smets, afkomstig uit Kapell, heeft als vooropleiding e master psychologie got. We hebb gekoz voor e masterproef in belegg omwille van het feit dat we beid zeer geïnteresseerd zijn in het reil zeil van de financiële markt het uiteraard ook interessant is om te wet hoe je e goede belegger kan zijn. Bij deze will we ook nog kele person in het bijzonder bedank. T eerste professor Philippe Van Cauwberghe, dankzij zijn ondersteuning tijds dit academiejaar zijn we tot verschillde inzicht gekom hoe we het onderzoek het best moest voer. Zijn assistt Peter Beyne will we bij deze ook bedank. Tot slot will we ook onze familie vridkring bedank die ons gesteund hebb bij het schrijv van deze masterproef. Te Gt op 19/0/14 Maxim Cassiman Michaël Smets

6 Inhoudsopgave Vertrouwelijkheidsclausule 4 Woord vooraf Inhoudsopgave Lijst van tabell grafiek 8 Abstract 9 Inleiding 10 Analyse beleggingsblad 1 Inleiding 1 Inside Belegg 1 Schets Inside 1 Opbouw Inside 13 Actua artikel 13 Aandel België/Europa/VS 13 Andere beleggingsproduct 14 Financieel agda 1 Markt in beeld 1 Adviez 1 Lezersvrag 1 Thematische aanpak strategie 1 Analyse van de adviez 1 Ratings 1 Belangrijke factor bij adviesbepaling 18 Enkele opmerking 19 De Belegger 0 Algeme 0 Opbouw De Belegger 1 Actualiteitsoper portefeuille 1 Aandel België/Europa/VS/Groeimarkt 1 Marktsignal Andere beleggingsproduct Adviez 3 Thema nader bekek Enkele opmerking Vergelijking beleggingsblad Literatuurstudie 8

7 Inleiding 8 Literatuur beleggingsblad 8 8 Literatuur portefeuillesamstelling van huishouds 9 Hypothese 31 Methode 3 Portefeuille rdemt 3 Resultat 3 Algeme 3 Grafisch overzicht 38 Discussie 4 Algeme besluit 4 Referties 48 Bijlag 1 Bijlage A: lange termijn portefeuilles 1 Bijlage B: korte termijn portefeuilles 9

8 Lijst van tabell grafiek Tabel 1: Resultat voor de lange termijn portefeuilles 3 Tabel : Resultat voor de korte termijn portefeuilles 3 Tabel 3: Resultat voor de lange termijn portefeuille van Bel-0 aandel 3 Tabel 4: Resultat voor de korte termijn portefeuilles van Bel-0 aandel 3 Grafiek 1: Evolutie korte termijn portefeuille gebaseerd op De Belegger 38 Grafiek : Evolutie korte termijn portefeuille gebaseerd op Inside Belegg 39 Grafiek 3: Evolutie korte termijn portefeuille van de Bel-0 40 gebaseerd op De Belegger Grafiek 4: Evolutie korte termijn portefeuille van de Bel-0 41 gebaseerd op Inside Belegg 8

9 Abstract Dit onderzoek werd gevoerd om na te gaan of beleggingsblad de particuliere belegger kunn ondersteun bij het handel op de aandelbeurs. Gaan beleggingsblad voor beleggers e meerwaarde betek of is het kel interessante literatuur om inzicht te krijg in de macro micro economische beweging? M onderzocht dit door gebruik te mak van verschillde portefeuilles, die samgesteld zijn op basis van de adviez van de twee onderzochte beleggingsblad; De Belegger Inside Belegg. Er is telks e lange termijn portefeuille e korte termijn portefeuille samgesteld. De korte termijn portefeuille werd wekelijks aangepast aan de adviez terwijl de lange termijn portefeuille onveranderd bleef gedurde de beleggingshorizon van 4 maand. Tijds het onderzoek zijn soort portefeuilles samgesteld; risico averse portefeuilles met uitsluitd aandel uit de Bel 0. De risico averse portefeuilles hadd op lange termijn respectievelijk,% (De Belegger) -8.0% (Inside Belegg) rdemt. Op korte termijn war de rdemt respectievelijk 8,% (De Belegger) -14,9% (Inside Belegg). Er kan voorzichtig geconcludeerd word dat het volg van adviez van beleggingsblad rdabel kan zijn voor beleggers, dit hoofdzakelijk voor lezers van De Belegger. Voor de Bel 0 lijkt uit dit onderzoek Inside Belegg zijn waarde te hebb (%). 9

10 Inleiding In de huidige economische situatie staat de rte op de spaarboekjes laag verliest geld zijn waarde. Op deze wijze wordt m aangespoord om te consumer te invester in de economie zodat deze weer zou aanslaan. In dit opzet lijkt m niet zozeer te slag, daar er e recordbedrag van 0 miljard euro geparkeerd staat op de spaarboekjes (De Tijd). De zekerheid die e spaarboekje biedt in deze economische moeilijke tijd blijkt zo belangrijker te zijn dan e mooie rte. Echter, voor zij die wel e mooi rdemt ws te hal bestaan er alternatiev als aandel, opties, fonds dergelijke meer. Investering in deze product zijn echter niet zonder risico, waarvoor de belegger zich zal tracht in te dekk door onder andere zoveel mogelijk valabele informatie te bekom. E bron van informatie wordt gevormd door beleggingsblad, die pretder dat het volg van deze adviez zal leid tot mooie rdemt. De vraag stelt zich echter of zich abonner op e dergelijk blad op zich wel e goede investering is. De prijs van e dergelijk abonnemt bevindt zich al gauw tuss de euro per jaar, e verlor kost als zou blijk dat de verlede adviez niet zoud overestemm met de realiteit. Bovstaande is net wat het huidige onderzoek zal bestuder, met name of het advies dat door de beleggingsblad verstrekt wordt, rdabel is voor de particuliere belegger. Er wordt hier zo op de particuliere belegger gericht omdat zij vaak niet over voldode tijd middel beschikk om zelf informatie op te spor. Beleggingsblad vorm zo e vaak geconsulteerde informatiebron omdat deze de voor de belegger nodige informatie bundel. Het onderzoek heeft verder nog twee belangrijke doelstelling. Zo wordt er in de eerste plaats de buy and hold strategie getest, daar particuliere beleggers vaak geïnteresseerd zijn om aandel langer in hun portefeuille te houd. Particuliere beleggers beschikk bovdi niet altijd over de tijd om zich dagelijks bezig te houd met het beher van hun aandel. Dit zou de buy and hold strategie voor h interessant kunn mak, wat we in dit onderzoek zull bestuder. Tegover de buy and hold strategie staat het daytrad. Hier zal nagegaan word of er effectief e effect is van e advies in de eerste drie dag na het uitbrg ervan. Door deze twee strategieën te vergelijk zull we kunn nagaan welke het meest interessante is voor e particuliere belegger om te volg. 10

11 T tweede zull er ook portefeuilles word samgesteld met uitsluitd aandel uit de Bel-0 om te gaan kijk of de beleggingsblad beter scor bij binnlandse aandel dan bij buitlandse aandel. Op deze wijze kunn we ook vaststell of beleggers die uitsluitd in Belgische aandel handel, e extra rdemt hal d.m.v. de adviez van de magazines op te volg. 11

12 Analyse beleggingsblad Inleiding E goede huisvader wil zijn spaarct zo goed mogelijk belegg om zijn toekomst financieel veilig te stell. Daarom is hij steeds op zoek naar waardevolle informatie die hem kan help bij het belegg. Op de markt zijn er verschillde alternatiev voorhand om deze informatie te verkrijg. Er zijn financiële krant met dergelijk advies ( bv de tijd) maar ook betalde beleggingsblad, fora zelfs Facebook groep met beleggingsadvies. Er is m.a.w. e overvloed aan keuze maar is het de moeite waard om te betal voor deze informatie aangezi er zoveel gratis alternatiev zijn? Zijn beleggingsblad echt waard wat ze bewer te zijn? Twee van die beleggingsblad zijn Inside Belegg De Belegger. Om na te gaan of deze beleggingsblad wel degelijk de kost waard zijn zal er eerst e grondige analyse gemaakt word van de twee blad. Deze analyse zal beginn met e korte schets van elk blad. Vervolgs zal de opbouw de strategie van elk blad beschrev word. Daarna wordt nagegaan hoe de adviez word bepaald. Tot slot zull er kele kantteking gemaakt word bij elk blad wordt er e conclusie gemaakt. Inside Belegg Schets Inside Inside is e gespecialiseerde nieuwsbrief voor beleggers die wordt uitgegev door Roularta. Roularta is e uitgeverij die vooral gekd is voor magazines zoals Knack Trds. Inside wordt twee keer per week uitgegev. Meestal legt de eerste editie van de week de focus op het binnland terwijl de tweede editie focust op het buitland. E jaarabonnemt op Inside kost rond de 300 euro daarmee is het mete het duurste beleggingsblad in Vlaander. E behoorlijk rdemt mag dus wel verwacht word. Inside belegg mikt, zoals de meeste andere beleggingsblad, op de privébelegger tracht deze waardevolle informatie te verschaff voor het samstell van e beleggingsportefeuille. De meerwaarde van Inside belegg ligt hem niet in het feit dat het twee keer per week wordt uitgegev, maar wel in de thematische aanpak van het blad. Het blad houdt elke editie e aandelportefeuille bij maakt daarbij e opdeling in zes verschillde thema s. In elke 1

13 editie is er aandacht voor de thema s bescherming, consumptie middklasse opkomde land, ergie, goud metal, landbouw voor het thema vergrijzing. Opbouw Inside Actua artikel Elke editie van Inside begint steeds met e artikel over de huidige economische situatie of e bepaalde maatschappelijke trd (bv vergrijzing) steeds wordt dezelfde vraag gesteld: welke relevantie heeft dit tot onze lezer? Populaire onderwerp hierbij zijn o.a. de verschuiving van het epictrum van de wereldeconomie van de Westerse land naar de opkomde groeiland. Maar ook maatschappelijke gebeurtiss zoals de overbevissing of het nakde einde van het olietijdperk, kom uitgebreid aan bod. Meestal op het einde van het artikel wordt er e bedrijf voorgesteld dat, volgs Inside, veel groeimogelijkhed heeft op dit gebied. Zo was er in het nummer van 8 november e artikel over de overbevissing de opkomde aquacultuur ( kwek van verschillde vissoort). Inside stelde het bedrijf Nutreco voor, dat e belangrijke speler is in de visvoerindustrie met ambitieuze groeidoelstelling. Aandel België/Europa/VS In elke editie word kele aandel uit de doek gedaan die rect veel beweging hebb gekd, zowel op e positieve als op e negatieve manier. Meestal word er eerst e tweetal Belgische aandel beschrev, daarna volgt er e artikel met e tweetal Europese of Amerikaanse aandel, afhankelijk van de editie. Allereerst wordt de sector waarin het bedrijf actief is geschetst. Daarbij word ook grafiek met het koersverloop gegev van het bedrijf haar sectorgot concurrt. Uiteraard word deze grafiek ook gegev voor het bedrijf in kwestie. Het koersverloop wordt zowel op middellange termijn (1 jaar) als op lange termijn weergegev ( jaar). Vervolgs word de rectelijke bezighed van het bedrijf beschrev welke mogelijke impact die zoud kunn hebb op het resultaat op het koersverloop van het bedrijf. Dit kan zowel gaan over operationele activiteit van het bedrijf zoals de aankoop van e nieuwe machine, als over financiële activiteit zoals e kapitaalsverhoging. Er wordt ook e toelichting gegev over de groeimogelijkhed van het bedrijf. 13

14 Inside geeft ook steeds e beknopte analyse van de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat dan vooral over de bedrijfswinst (ebit= earnings before taxes and interest) de toegevoegde waarde van het bedrijf. Het geeft daarbij kele belangrijke kantteking zoals bijvoorbeeld veranderde voorziing of e veranderde afschrijvingsmethode om de bedrijfswinst te beïnvloed. O.b.v. deze analyse velt Inside e oordeel over het bedrijf. Is het koopwaardig of niet? Bij dit oordeel houd de analist sterk reking met mogelijke dividd die het bedrijf zal uitker de prijs/winst ratio. Hoeveel keer moet de aandeelhouder de winst betal om het aandeel in zijn portefeuille te krijg? Inside zal vooral aandel aanprijz die goedkoop zijn in de og van de analist, d.w.z. met e lage prijs/winst ratio. Andere beleggingsproduct Na de beschrijving van de geselecteerde aandel, gaat Inside dieper in op andere beleggingsproduct. Dit kan zowel over obligaties als afgeleid (calloptie, putoptie, termijncontract) gaan. De eerste editie van de week legt meestal de focus op obligaties. In dit artikel wordt er eerst dieper ingegaan op de economische realiteit van de obligaties. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan over het feit dat de Federal Reserve (Amerikaanse staatsbank) massaal Amerikaans staatspapier opkoopt de invloed hiervan op de markt. Vervolgs geeft Inside aan welke obligaties interessant veilig zijn voor de belegger om aan te kop. Tot slot geeft het ook e overzicht van de nieuwe uitgiftes op de primaire secundaire markt. In de tweede editie focust Inside op de markt van de afgeleide product. Dit gaat dan ofwel over opties of termijncontract. Als er gesprok wordt over termijncontract is dit meestal i.v.m. commodities, bijvoorbeeld tarwe. In het geval van opties selecteert Inside eerst e aandeel wordt de nodige informatie over dit aandeel gegev die nodig is om de analyse te begrijp. Vervolgs gev de analist verschillde mogelijkhed aan die interessant kunn zijn voor dit aandeel. Het geeft de verschillde, meest interessante, opties op de markt voor dit aandeel geeft suggesties om zelf bepaalde opties uit te schrijv. In het tweede geval, wordt er eerst e overzicht gegev over het reil zeil van de verschillde commodities. Dit kan dan gaan over de politieke instabiliteit in sommige land de invloed op de prijs van de besprok commodities hiervan. Na deze uitgebreide 14

15 bespreking bespreekt Inside kele termijncontract die interessant kunn zijn voor de belegger. Financieel agda In elke editie van Inside Belegg staat er steeds e financieel agda. Dit is e chronologisch overzicht van de geplande gebeurtiss in de financiële wereld voor de komde week. In deze agda staan de data van de publicatie van de kwartaalresultat van de bedrijv, maar ook de data van belangrijke mededeling door instelling die relevant zijn voor beleggers. Markt in beeld De meeste edities van Inside belegg gaan het hebb over de markt in haar geheel. Hier word dan de belangrijkste stijgers van de voorbije maand toegelicht. De analist kiez telks e zestal aandel met e interessant koersverloop in de laatste maand. Er volgt dan e korte analyse van de resultat van de onderneming haar groeipottieel. Tot slot geeft Inside ook haar advies over het aandeel. Adviez Het laatste deel van elke editie bestaat uit e tabel met de adviez voor elk aandeel. Er wordt telks e opdeling gemaakt tuss Belgische, Europese, Amerikaanse aandel aandel uit de rest van de wereld. De eerste editie van de week legt steeds de focus op Belgische Europese aandel. De tweede editie daarteg, legt de focus op Amerikaanse aandel aandel uit de rest van de wereld. De lijst van adviez voor Belgische Europese aandel is wel het meest extsief. Lezersvrag Tot slot word er in sommige edities nog kele vrag beantwoord van lezers. Deze vrag handel in het overgrote deel over aandel. Bij de antwoord word de aandel hun koersevolutie uitgebreid uit de doek gedaan in verband gebracht met de cijfers van de onderneming. Meestal licht Inside hierbij hun advies nog es toe geeft het evtuele groeipottieel van het aandeel weer. Thematische aanpak strategie Zoals in het inleidde deel reeds kort aangehaald, maakt Inside gebruik van e thematische aanpak. Daarbij mak ze gebruik van vijf hoofdthema s één extra thema. 1

16 Het eerste thema, consumptie middklasse opkomde land, focust op consumptiegoeder. Dit telt voor meer dan 30% van de totale portefeuille. De term consumptiegoeder moet wel ruim geïnterpreteerd word. Er zitt bijvoorbeeld bedrijv in het thema die in de spoorwegsector actief zijn, maar ook bedrijv die op heel andere markt zitt, bijvoorbeeld de fastfoodmarkt. Het is ook zo dat het thema consumptie meer meer aandacht besteedt aan de opkomde land omdat Inside ervan overtuigd is dat het groeiverhaal van de babyboomers hier in het West verled tijd is. Daarom dat bedrijv zoals Alstom (spoorweg) in het thema zitt, zij focuss zich immers meer meer op groeiland zoals China Brazilië. Het tweede thema heeft aandacht voor ergie, maar niet zozeer duurzame ergie. Inside blijft invester in bedrijv actief in de olie-industrie. Wellicht omdat olie één van de fundamt is van de heddaagse economie dat de wereld moeilijk zonder kan. Verder investeert Inside ook in kernergie. Dit thema telt mee voor bijna 1% van de portefeuille. Het derde thema luistert naar de naam: goud metal. Dit deel van de portefeuille telt mee voor 14% van de portefeuille. Hierbij wordt er zowel geïnvesteerd in edele metal waaronder goud koper als niet edele metal waaronder nikkel. Wel is het zo dat Inside investeert in bedrijv die als core business goud metal hebb niet investeert in de aankoop van goud metal. Het voorlaatste thema landbouw telt mee voor bijna 1% van de portefeuille. Hierin zitt bedrijv zoals meststofproduct product van landbouwmateriaal. Dit is net zoals de sector ergie, e conservatieve relatief veilige sector om in te belegg. Het laatste thema vergrijzing telt voor iets meer dan 13% mee. Dit thema is e voorbeeld van het feit dat Inside tracht te invester in belangrijke maatschappelijk trds. Dit is ook het geval bij het thema van de consumptie. In dit deel van de portefeuille zitt bedrijv die vooral actief zijn op de markt van de ouderdomsziekt. De levsverwachting van de ms stijg elk jaar deze stijging gaat gepaard met meer ouderdomsziekt. Invester in dit segmt biedt dus zeker kans naar de toekomst toe. Er is tot slot nog het supplemtaire thema bescherming. Bij het thema bescherming volg de Inside analist steeds e interessante ETF (exchange traded fund), ook indextracker goemd. De analist van Inside zijn ervan overtuigd dat dit één van de veiligste 1

17 belegging is dat hun lezers kunn do. Het thema bescherming bedraagt plusminus 10% van de totale portefeuille. Er kan geconcludeerd word dat de nadruk in de portefeuille van Inside ligt op de groeisegmt waaronder het vergrijzingsthema het thema consumptie. Hierbij tracht de Inside analist duidelijk in te spel op de maatschappelijke trds. Verder belegt Inside hoofdzakelijk in conservatieve segmt wat de belegger e relatieve zekerheid tracht te gev. Er wordt m.a.w. weinig risico gom wat natuurlijk de kans op grote rdemt verlaagt. De Inside analist tracht dus op zeker te spel in zoverre dat dit uiteraard mogelijk is. Analyse van de adviez Ratings Zoals eerder vermeld, geeft Inside voor elk aandeel e advies. Er zijn vijf mogelijke adviez bij Inside. Bij de koopzijde zijn er twee soort adviez: er kan e advies koopwaardig word gegev of e advies opbouw. Koopwaardig is de sterkst mogelijke vorm van e koopadvies. Opbouw is ook e koopadvies maar hiermee wil Inside zegg dat, als je het aandeel in je portefeuille hebt, het verantwoord is om je positie te versterk in het bedrijf. Aan de andere kant, aan de verkoopzijde, zijn er twee gelijkaardige adviez. Inside kan het advies verkop gev het advies afbouw. Verkop wil zegg dat Inside adviseert om volledig uit het bedrijf te stapp. Terwijl afbouw wilt zegg dat het aangerad is om gedeeltelijk je positie af te bouw in het bedrijf zonder alles te verkop. Tot slot is er het advies houd. Hier is Inside ervan overtuigd dat het volstaat om je positie in het bedrijf te behoud. Er moet ge verdere actie ondernom word. Naast koop of verkoopadvies geeft Inside elk aandeel e risicograad. Er zijn vier risicograd. E aandeel met risicograad A heeft e laag risico, B e gemiddeld risico, C e hoog risico D e zeer hoog/speculatief risico. O.b.v. het koop/verkoopadvies de risicograad wordt e rating toegekd aan elk bedrijf. 1

18 Belangrijke factor bij adviesbepaling Maar welke factor spel nu allemaal e rol bij de adviesbepaling van de analist van Inside? Zijn er waard die e doorslaggevde rol spel bij de analyse van de aandel zo ja, welke? Bij het kijk naar het overzicht van de adviez vall mete al twee waard op. Enerzijds is er de geschatte K/W waarde of de prijs/winst ratio. Anderzijds is er het rdemt, hoe Inside het zelf noemt. Dit is het dividdrdemt op basis van het laatst uitgekeerde dividd van het aandeel. Eerst vooral heeft Inside e boontje voor goedkope aandel. Onder goedkope aandel wordt er e K/W verstaan tuss de De kans dat Inside e positief koopadvies geeft bij dergelijke K/W is vrij groot. Deze waarde speelt zeker e belangrijke rol in de adviesbepaling. Vervolgs speelt het dividdrdemt e belangrijke rol. Bij e laag dividdrdemt is de kans op e koopadvies laag. Als dit vergelek wordt met aandel met e hoog dividdrdemt hebb deze aandel meer kans op e positief advies. Dit is uiteraard logisch. Bij aandel met e hoog dividd, is de belegger al vrij zeker van ige return, namelijk zijn dividd. Terwijl bij aandel met e laag dividd er kel rdemt kan gehaald word uit de geboekte meerwaard. Inside maakt gebruik van nog twee opvallde waard. T eerste is er de steunwaarde. Inside zegt hierover: Dit zijn koerspeil die belangrijk zijn voor het betreffde aandeel. Zakt de koers door de steun, dan is e verdere koersdaling zeer waarschijnlijk is het, behouds anders geadviseerd, aangewez om het aandeel te verkop. T tweede is er de weerstandwaarde. Inside zegt hierover: e koers die de weerstand doorbreekt, gereert e technisch koopsignaal. Er kan geconcludeerd word dat Inside gebruik maakt van vier kernwaard om zijn advies te bepal. Eerst vooral is er de K/W ratio. Goedkope aandel hebb e grotere kans om e koopadvies te krijg. T tweede wordt er reking gehoud met het dividdrdemt. E aandeel met e hoog dividd heeft e streepje voor op aandel die dat niet hebb. T derde is er de steunwaarde. Dit is het anker voor de koers van het aandeel. D.w.z. dat als de koers bed deze waarde zakt, er nog e grotere daling zal 18

19 plaatsvind, dit resulteert in e verkoopadvies. Tot slot is er de weerstandwaarde. Als de koers hierbov stijgt zal er hoogstwaarschijnlijk e koopadvies volg. Enkele opmerking Maar is het nu de moeite waard om als privébelegger e jaarabonnemt te nem op Inside? Is er ige zekerheid dat met het advies van Inside e hoger rdemt zal behaald word? Om daarover e oordeel te vell moet er toch eerst kele kantteking gemaakt word bij het blad. Eerst vooral is Inside e beleggingsblad met e totaalaanpak. Inside gaat veel verder dan alle maar advies te gev over aandel. Inside bespreekt alle soort beleggingsproduct die beschikbaar zijn op de markt. Het gaat hier over aandel, obligaties afgeleide product. Op dit vlak scoort Inside dus goed. Het is ook zo dat Inside naast e beleggingswaarde, ook wel degelijk e nieuwswaarde heeft. Het bespreekt niet alle de geselecteerde aandel andere beleggingsproduct, maar gaat ook dieper in op de economische context die het belegg eig is. Inside maakt m.a.w. niet alle e micro-economische analyse, op het niveau van de bedrijv de consumt, maar ook e macro-economische analyse, op het niveau van de economische system. De belegger krijgt dus meer dan beleggingsadvies, hij krijgt meer inzicht in de economische context van het belegg. Omwille van de gespecialiseerde kijk die Inside biedt op het belegg is ige economische financiële knis wel e groot voordeel bij het lez interpreter van de adviez van Inside. Zonder die knis kan de lezer moeilijk beleggingsacties ondernem zonder papegaaiwerk. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. E grote plus is het feit dat Inside kele kantteking maakt bij de financiële resultat van e onderneming. Het neemt niet letterlijk de resultat over maar biedt e kritische kijk op de ondernemingsresultat. Het analyseert e onderneming haar kost (bv. afschrijvingsmethode) opbrgst (bv. opdeling per product) zodat de lezer telks e correcte kijk krijgt op de jaarreking. Uiteraard is het niet allemaal rozgeur maneschijn. Er zijn wel degelijk punt van kritiek op Inside Belegg. 19

20 Bij het lez van Inside valt het op dat de analist zeer gefocust zijn op het koersverloop. Ze gaan m.a.w. snel e koopadvies gev als de koers e flinke dip heeft gekd of snel e verkoopadvies gev als de koers hoogdag beleeft. Dit doet dk aan intuïtief belegg doet vrag rijz over de adviez bij Inside. Daarbij is er de bevinding dat de aanpak bij Inside belegg zeer risico avers is. De financieel analist hebb angst om verkeerd advies te gev weiger daarom risico te nem. Dit blijkt uit het feit dat ge kel aandeel de laagste risico rating krijgt maar dat aandel al sneller e hoog of zelfs speculatief risico krijg toegewez. Tot slot moet er opgemerkt word dat de analyse van de aandel niet volledig transparant gebeurt naar de lezer toe. Wat zijn namelijk de criteria om voor e bepaald aandeel e advies uit te gev andere aandel nooit e advies te gev? En gebeurt de analyse van de aandel grondig of is ze vooral gebaseerd op de twee eerder vernoemde kernwaard namelijk de koers/winst ratio het dividdrdemt? De Belegger Algeme De Belegger is één van de meest prominte beleggingsblad, uitgegev door Mediafin NV dit sedert E jaarabonnemt kost al gauw 99 euro per jaar, wat maakt dat het in prijs niet moet onder do voor de concurrtie van Inside Belegg. Voor dit bedrag krijgt de lezer niet kel één keer per week het blad in de brievbus, maar wordt er eves toegang verled tot de website waar m advies kan bekom over meer dan 400 aandel. Daarnaast ontvangt elke abonnee dagelijks gratis De Belegger Vandaag per . Het blad maakt gebruik van eig medewerkers die onafhankelijk van financiële instelling advies verstrekk, gericht op het adviser het zo goed mogelijk bijstaan van particuliere beleggers. Deze onafhankelijke aanpak biedt de lezer het voordeel dat de journalist niet de belangconflict hebb die analist van investeringsbank bijvoorbeeld wel hebb (Kerl & Walter, 009). 0

21 Opbouw De Belegger Actualiteitsoper portefeuille De Belegger opt elke editie met e artikel over de actualiteit, waarbij uiteraard e thema aan bod komt dat van belang is voor de beleggers. Het gaat niet kel om het louter beschrijv van e topic uit de actualiteit, maar veelal word er vooruitzicht, waarschuwing bepaalde adviez gegev in dit opingsartikel. Vervolgs wordt de prestatie van de aandelportefeuille die het blad aanhoudt weergegev. In deze sectie wordt er geopteerd om e aantal aandel uit de portefeuille te voorzi van gedetailleerde informatie die de beslissing om te kop, verkop, houd opbouw of afbouw rechtvaardigt. Deze voorbeeldportefeuille wordt door het blad echt aangehoud, wat voor de lezer e garantie vormt dat de analist niet op lichtzinnige grond tot de adviez van deze aandel kom. Naast het prester analyser van de aandelportefeuille die door het blad gehoud wordt, gev ze e selectie aandel weer die koopwaardig zijn met als doel de belegger te ondersteun bij het samstell van e eig portefeuille. Enerzijds word er basiswaard gepresteerd waarvan m stelt dat ze op langere termijn koopwaardig zijn zo de basis di te vorm van elke goede portefeuille. Anderzijds word er aandel voorgesteld die de actieve koopselectie uitmak, met name de aandel die op e kortere termijn interessant zijn hogere groeikans giet, maar eves e hogere risicograad hebb. Deze methodiek zorgt ervoor dat m niet kel de evolutie van deze portefeuille kan volg, maar zo kan m makkelijk zelf op basis van deze portefeuille e eig portefeuille samstell beher. Aandel België/Europa/VS/Groeimarkt In elke editie van het blad word er e aantal steraandel geselecteerd die gedetailleerd beschrev geanalyseerd word waardoor de belegger e goed zicht krijgt op de beslissingsgrond voor het verstrekk van e bepaald advies voor dat aandeel. In de eerste plaats wordt dit telks gedaan voor e aantal aandel die goteerd staan op de Euronext Brussel, gevolgd door e aandeel van de Euronext Parijs, waarna m 1

22 overschakelt naar andere beurz om tot slot, aandel gedetailleerd toe te licht van groeimarkt. Bij sommige van deze aandel wordt er e schets gegev van het bedrijf zelf, maar er wordt vooral toegespitst op e aantal strategische beslissing van het bedrijf. Dit kan dan gaan over het kop of verkop van divisies of dochteronderneming, het afloss van ling dergelijke meer. Bovdi wordt de impact van deze beslissing op de resultat besprok tracht m vaak vooruit te kijk om de belegger e beeld te gev van mogelijke toekomstige prestaties van het bedrijf. Er word bij deze analyses telks ook illustraties voorzi in de vorm van grafiek met het koersverloop van het aandeel evtueel ook tabell met daarin kerngegevs zoals de omzet, ebitda ebitda-marge van de onderneming. Marktsignal In de wekelijkse editie van de Belegger word er telks ook e aantal marktsignal van bepaalde onderneming toegelicht. Aangezi het niet voor elke particuliere belegger evoudig is om alle informatie die in de markt circuleert te volg te interpreter, is het zeer handig dat er grafisch met beknopte uitleg ev wordt stilgestaan bij de signal die er op markt zijn. Andere beleggingsproduct De belegger beperkt zich niet tot het verstrekk van informatie advies over aandel alle, de rte- valutamarkt kom eves aan bod. In deze sectie bespreekt m eerst e bepaald thema binn de rte- valutamarkt. Het gaat hier niet kel over de evolutie van bepaalde munt, maar ook situaties zoals bijvoorbeeld de moeilijkheid om gedurde e bepaalde periode obligatie herbelegging te do in euro, het feit dat er ge rte-opstoot is op korte termijn dergelijke meer. Afhankelijk van de problematiek die hier aan bod komt, bespreekt m bepaalde pijnpunt belemmering waarmee de belegger dit reking te houd alsook mogelijke toekomstige evoluties. Dit gedeelte zal telks gestaafd word aan de hand van e aantal tabell of grafiek om de lezer e duidelijker beeld te verschaff.

23 De Belegger zal in dit gedeelte e schematisch overzicht bied in tabelvorm met daarin de muntbarometer die voor e reeks munt niet kel de verhouding tot de euro geeft, maar ook de wijziging sinds het begin van het jaar op jaar. De 10-jarige rte alsook e kort advies wordt hier verstrekt. Eves wordt er e tabel aangebod met daarin e weergave van nieuwe emissies. Er wordt hier informatie verschaft over de debiteur, de munt van de emissie, de betaal- vervaldatum, de coupon (%), de uitgifteprijs de ISIN-code. E voordeel voor de lezer is het feit dat m de S&P rating vermeldt, wat de lezer mete e idee geeft over de kredietwaardigheid van de debiteur, alsook geeft m het netto rdemt weer, dit is berekd op de uitgifteprijs na % roerde voorheffing. Voor zij die niet veel wijzer word uit deze gegevs voorziet m opmerking om aan te gev of het rdemt bijvoorbeeld te laag is of matig of dat de munt bijvoorbeeld koopwaardig is. Naast de muntbarometer nieuwe emissies voorziet het blad e rtebarometer in tabelvorm met daarin onder andere gegevs over de EUR swap rte op 30, 10 jaar alsook rteverschill (bijvoorbeeld tuss bedrijv (BB) de Belgische overheid), de Euribor de inflatie. Adviez Het blad eindigt elke week met e lijst adviez, de e week over Belgische aandel de andere over buitlandse aandel. In deze sectie wordt e beknopte lijst weergegev van aandel met e aantal kerngegevs die niet kel het advies onderbouw maar eves de lezer in staat moet stell om zelf te bepal of de aandel e interessante belegging vorm. Voor de Belgische aandel wordt er e onderscheid gemaakt tuss vastgoed, holdings, bank industrie. De kerngegevs die door het blad verstrekt word zijn voor deze categorieën niet helemaal gelijk. Bij de secties vastgoed holdings word de volgde gegevs verstrekt: koers, laatste nettodividd, volgd nettodividd, ex-coupon datum, betaaldatum, dividd rdemt (%), intrinsieke waarde, onderwaardering (%), publicatiedatum, koersvariaties (%) tot slot het advies. Voor de aandel die onder bank word opgelijst wordt er geopteerd om de volgde gegevs weer te gev: koers, laatste nettodividd, volgd nettodividd, betaaldatum, 3

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu?

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu? Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu? Author : G.K. van Dommelen Date : 02-10-2014 (publicatiedatum 3 oktober 2014) Op 18 september jongstleden publiceerden wij een artikel over het bod dat

Nadere informatie

Nog steeds een stap voor op een stijgende markt

Nog steeds een stap voor op een stijgende markt UPDATE VAN DE PORTEFEUILLEMANAGER Februari 2015 Voor professionele beleggers ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND Nog steeds e stap voor op e stijgde markt Christopher Hart, fondsmanager Betere macrovooruitzicht

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt

Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt 2010-2011 Erik Corluy en Yannick Stoffelen 2FiVe INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Algemeen... 3 Bedrijven die dividenden uitkeren... 4 Enkele voorbeelden/onze

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

l Discipline in aandelen l

l Discipline in aandelen l AandelensERVICE l l Waarom in aandelen beleggen? Aandelen leveren op langere termijn een hoger rendement op dan obligaties. Op één voorwaarde: dat u niet alle eieren in één mand legt. Op langere termijn

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

Fundamental Analyser (Bron: Reuters)

Fundamental Analyser (Bron: Reuters) (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank. Deze informatie is indicatief

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

GVV s (vastgoedbevaks)

GVV s (vastgoedbevaks) GVV s (vastgoedbevaks) en hun waardering Presentatie beschikbaar op www.gertdemesure.be onder vastgoedbeleggingen 1. Huidige activiteiten VFB: research van een 40-tal Belgische bedrijven Makelaar in bank-

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Beschrijving De vermogensbeheerders van Van Tornhout & Partners bespreken allerlei producten met hun cliënten. Hierna volgen vijf situaties waarin verschillende

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame

Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame Over het gunstig effect van tv-reclame voor nationale merken, of het nu op korte of lange termijn is, werd in veel landen geschreven. Hoe zit

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING HANDLEIDING GLOBAL ANALYZER RAPPORTS 1 Het Identificatie blok 1 Het Diagnose blok 1 Het Conclusies blok 1 Het bedrijfsprofiel 2 De verschillende Onderdelen 2 DE WAARDERING 2 Koop laag, verkoop hoog! 2

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 Lynx Beleggersdebat 2015 BELEGGERSDEBAT 2015 V.l.n.r.: Lukas Daalder, Jim Tehupuring, Janneke Willemse, André Brouwers en Karel Mercx -86,44% Resultaten tips beleggersdebat 2014

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Invelen op positieve ontwikkelingen Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Deelt u met Van Lansbot het vertrouwen in de Europese aandelenmarkt? En bent u daarom op zoek naar

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index.

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF 'AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF' Parijs, 2 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds 'AMUNDI

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 232 d.d. 26 september 2011 (mr J. Wortel, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en G.J.P. Okkema leden) Samenvatting Daar er sprake is van een

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS

METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS De MeDirect-planningsinstrumenten bieden online oplossingen voor het plannen van uw financiële toekomst en beleggingen. Ze bieden beleggingsadvies en voorspellingen van

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Emissielekken in België

Emissielekken in België Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa 13 september 2012 Emissielekken in België Guy Vandille Federaal Planbureau Wat is een emissielek? Emissielek = verschil tussen : emissies

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

CONTASSUR. POWERBEL Beleggingsopties

CONTASSUR. POWERBEL Beleggingsopties I. Inleiding II. Waarvoor kan u voor een nieuwe beleggingsstrategie kiezen? III. Hoe worden de patronale premies belegd en welke keuzes heeft u? IV. Welke zijn de historische rendementen sinds het ontstaan

Nadere informatie

Single, Double or Triple!

Single, Double or Triple! VFB 11ste T.A. - DAG Single, Double or Triple! Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock Reeds gegeven onderwerpen Het belang van de Stop-Loss

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen 1 maart 2016 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en 5-jaars

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Aflossen hypothecair krediet

Aflossen hypothecair krediet Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden

Nadere informatie