IMMA Programma van Eisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMMA Programma van Eisen"

Transcriptie

1 IMMA Programma van Eisen Ron Peerenboom en Paul Potters 17 juni

2 IMMA PvE Basis functionaliteit benodigd voor vraagbeïnvloedingsprojecten en verkeerskundige onderzoeken Functionaliteit opgedeeld in Percelen met (minimale) functionele eisen IMMA PvE wordt bij regionale uitvraag aangevuld met Project PvE dat additionele eisen, grenswaarden en doelstellingen bevat 2

3 IMMA PvE - dilemma's Beschrijft geen tastbaar project Aantonen vs aannemelijk maken Lat te hoog: kills innovation Lat te laag, verplaatsen probleem naar het Project Pve IMMA PvE vs Project PvE Grootste gemene delers -> IMMA PvE -> licht Project PvE Basis IMMA PvE -> zwaar Project PvE 3

4 Met IMMA te ondersteunen Projecten Vraagbeïnvloedingsprojecten Uit te voeren Projecten Verkeerskundige onderzoeken Mijdingsprojecten niet-mijdingsprojecten Nulmeting -> Referentieniveau Beloning obv Opwaarderingen van Beloningstegoed Referentieniveau + Beloning -> Bestedingstegoed Beloning obv Afwaarderingen van Bestedingstegoed 4

5 Vraagbeïnvloedingsprojecten Projecten waarbij Deelnemers door de initiator, al dan niet met behulp van beloningen, verleid worden tot het tonen van door initiator gewenst gedrag. Gewenst gedrag kan zijn: het in bepaalde tijdsperioden mijden van bepaalde Knelpunten, Trajecten of Gebieden; het kiezen voor bepaalde Modaliteiten; juist het gebruik maken van bepaalde Trajecten of Gebieden. Het doel is dat de deelnemers na afloop van het project het Gewenste Gedrag bestendigen. 5

6 Mate van gedragsverandering Bepaald door delta tussen Feitelijke Gedrag en Gewenste Gedrag Feitelijk Gedrag: Mobiliteitsprofiel bepaald in Perceel Volgen Gewenst Gedrag: Beschreven in Project PvE 6

7 (Spits)Mijdenprojecten of (Spits)Mijdingsprojecten Verbijzondering van Vraagbeïnvloedingsprojecten, waarbij de gedragsverandering zich uit in het niet meer tijdens een Mijdingsperiode geregistreerd worden op een knelpunt, traject, gebied of modaliteit, daar waar dat voor aanvang van het Project wel het geval was. 7

8 Verkeerskundige onderzoeken Het volgen van Deelnemers en het aggregeren en ontsluiten van de Verplaatsings- en Passagegevens conform een in het Project PvE gedefinieerd methode en formaat 8

9 Vraagbeïnvloedings projecten Gebruikers van Dienstverlener Reizigers Werving: Verkrijgen Opt-in Gebruikers en Reizigers worden na Opt-in Potentiele Deelnemers Nulmeting Bepalen Referentieniveaus en -profiel Werving: Acceptatie Deelnemers Potentiële Deelnemers die voldoen aan deelnamecriteria worden Deelnemer Gedurende Looptijd Volgen Registreren van Verplaatsingsen Passagegegevens Data Data tbv verkeerskundige onderzoeken Belonen Belonen middels op- of afwaardeermethode 9

10 Verkeerskundig onderzoek Gebruikers van Dienstverlener Reizigers Werving: Verkrijgen Opt-in Gebruikers en Reizigers worden na Opt-in Potentiele Deelnemers Nulmeting Bepalen Referentieniveaus en -profiel Werving: Acceptatie Deelnemers Potentiële Deelnemers die voldoen aan deelnamecriteria worden Deelnemer Volgen Registreren van Verplaatsingsen Passagegegevens Data Data tbv verkeerskundige onderzoeken 10

11 Percelen en koppelvlakken 11

12 Koppelvlakken Overgangen tussen Percelen zijn Koppelvlakken waarover Data uitgewisseld wordt tussen Percelen Data ontsloten wordt naar het Centrale Dashboard Data ontsloten wordt tbv Monitoring & Evaluatie Data ontsloten wordt tbv het Klantcontactcentrum en de Projectwebsite Koppelvlakken bij voorkeur te definieren door Marktpartijen Formaat van uit te wisselen data bij voorkeur gebaseerd op industriestandaard 12

13 Ontsluiting van data 1. Dat wanneer en zolang de overheid (BB) de kosten van een maatregel betaalt met publieke middelen, de dataopbrengsten daarvan in principe (dwz: mits geen inbreuk makend op privacy of concurrentiegevoelige gegevens bevattend) publiek beschikbaar moeten komen, dus als open data. 2. Dat indien niet aan punt 1 voldaan wordt, de data verplicht (al dan niet onder voorwaarden en tegen betaling) beschikbaar gesteld dient te worden middels de Marktplaats Mobiliteitsdata ( 13

14 Koppelvlakken visie van de Marktpartijen Gedragen voorstellen uit de markt Ondersteund door stimuleringssubsidie 14

15 Algemene eisen voor elk Perceel Fraude onaantrekkelijk; Fraude detecteerbaar en aantoonbaar; Fraudebeheersplan; Risico analyse; voldoen aan Privacy en Security protocol; Voldoen aan Handreiking Veilig Ontwerp Verkeersinformatiediensten (Rijkswaterstaat, 2014). 15

16 Perceel Communicatie Doel: Communicatie over de deelname aan het Project, met de Deelnemers, Gebruikers, Potentiele Deelnemers en belangstellenden. Methode: Klantcontactcentrum en Projectwebsite. 16

17 Perceel Communicatie Visie van de Marktpartijen Direct contact met Deelnemers door Opdrachtgever Ja/Nee 17

18 Werving en Nulmeting 18

19 Perceel Werving Doel: Rekruteren van voldoende Deelnemers om Project Doelstellingen te behalen Methode: 1. Gebruikers en Reizigers -> Potentiele Deelnemers (PD) na opt-in mbt Nulmeting en ontdubbelen tegen Werf mij niet register 2. Na Nulmeting obv Referentieprofiel bepalen of PD voldoet aan in Project PvE gestelde selectiecriteria 3. PD -> DN na acceptatie deelnamevoorwaarden 4. DNs -> Gebruikers na afloop van Project 19

20 Perceel Werving top eisen Dienstverlener dient Deelnemers te werven Voldoende Deelnemers werven Expliciete instemming om Verplaatsings- en Passagegegevens op te slaan Ontdubbelen tegen het Werf mij niet register Wijzen op de mogelijkheid tot inschrijving in het Werf mij niet register 20

21 Perceel Werving Visie van de Marktpartijen mbt. Dubbele Opt-in: Reizigers en Gebruikers -> PDs en toestemming tot Volgen tijdens Nulmeting PDs -> DNs na voldoen aan in Project PvE gedefinieerde Selectiecriteria en acceptatie van deelnamevoorwaarden 21

22 Perceel Nulmeting Doelen: Bepalen Referentieprofielen voor alle Projecten tbv effectanalyse Bepalen Referentieniveaus alleen voor Mijdingsprojecten Methode (als beschreven in Perceel Volgen): 1. Registreren van Verplaatsing van Potentiele Deelnemers en opslag van Verplaatsings- en Passagegegevens 2. Aggregeren van Verplaatsings- en Passagegegevens tot - Referentieniveaus igv Mijdingsprojecten - Referentieprofielen voor effectanalyses 22

23 Perceel Nulmeting top eisen Dienstverlener dient gedrag van Potentiele Deelnemer op geen enkele wijze te beïnvloeden voorafgaand aan het moment waarop de Referentieniveaus en profielen worden vastgesteld Dienstverlener dient de Referentieniveaus te ontsluiten voor het berekenen van het Bestedingstegoed in het Perceel Belonen 23

24 Perceel Nulmeting Visie van de Marktpartijen mbt. Uitvoeren nulmeting met App zonder dat gedrag van Potentiele Deelnemer te beïnvloeden (unbiased nulmeting) 24

25 Volgen en Belonen 25

26 Perceel Volgen Doel: vastleggen van de feitelijke Verplaatsingsgegevens en het Registreren van Passages van voor het Project gedefinieerde geografische locaties. En het bepalen Van het Mobiliteitsprofiel van Deelnemers Van de Referentieniveaus en profielen van Potentiele Deelnemers tijdens de Nulmeting En ontsluiten van onderzoeksgegevens volgens definitie in het Project PvE Methode: Te bepalen door Dienstverlener 26

27 Perceel Volgen top eisen Dienstverlener dient de verplaatsing van een Deelnemer of Potentiele Deelnemer in relatie tot de in het Project PvE gedefinieerde Registratievensters, Gebieden, Trajecten, Knelpunten of Modaliteiten, op een zodanige wijze te registreren en als Verplaatsingsgegevens op te slaan dat een opeenvolgende serie registraties binnen een tijdsperiode een eenduidige en nauwkeurige representatie weergeeft van de afgelegde weg Dienstverlener dient binnen het Registratievenster de Passage door een Deelnemer of Potentiele Deelnemer van de in het Project PvE gedefinieerde Gebieden, Trajecten of Knelpunten, te registreren en op te slaan als Passagegegevens 27

28 Perceel Volgen top eisen (2) Dienstverlener dient de dienstverlening op een zodanige manier in te richten dat gedurende de Registratievensters van ten minste 95% van de Deelnemers en Potentiele Deelnemers de Verplaatsings- en Passagegevens worden geregistreerd Dienstverlener dient de dienstverlening op een zodanige manier in te richten dat gedurende de Registratievensters de Betrouwbaarheid van de Registraties van de Verplaatsings- en Passagegevens tenminste 95% zal zijn (Betrouwbaarheid: De kans dat de Registraties, in overeenstemming met de werkelijkheid zijn) 28

29 Perceel Volgen top eisen (3) De Verplaatsings- en Passagegegevens dienen minimaal te bevatten: Locatie referentie Datum en tijdstip van registratie; Deelnemer ID 29

30 Perceel Volgen - Visie van de Marktpartijen mbt. Welke persoonsgegevens in welke vorm opslaan en hoe lang? Bepalen van de gebruikte Modaliteit (bv bus of fiets) Standaard notatie voor geregistreerde Verplaatsings- en Passagegegevens Registratie frequentie in relatie tot nauwkeurigheid en stroomverbruik Nauwkeurigheid van het Registratieproces vs kosten 30

31 Perceel Belonen Doel: Bijdragen aan het realiseren van de Project Doelstelling Methode Best Practice mbt Spitsmijdenprojecten: Afwaarderen van Bestedingstegoed Standaard positieve beloning: Opwaarderen van nul met obv Beloningsunit 31

32 Perceel Belonen top eisen Beloningspakket gelijk is voor alle Deelnemers Aanvullende stimuli en incentives Beloning gebaseerd op mate van gedragsveradering Standaard Beloningsrapportage 32

33 Perceel Belonen Visie van de Marktpartijen mbt. Best Practise vs innovatie vs resultaat verplichting 33

34 Perceel Handhaving Doel: Controleren op Fraude gepleegd door Dienstverlener, Potentiele Deelnemers of Deelnemers Methode: Afhankelijk van de complexiteit, risicoprofiel of fraudegevoeligheid van het Project door middel van toetsen of audits. 34

35 Perceel Handhaving top eisen Handhavingsdienstverlener dient niet als Dienstverlener of onderaannemer van een Dienstverlener betrokken te zijn bij de uitvoering van het Project; Handhavingsdienstverlener dient de verificaties van Verplaatsings- en Passagegegevens, uit te voeren middels een methode of methodiek anders dan door de Dienstverlener gebruikt wordt; 35

36 Perceel Handhaving Visie van de Marktpartijen Gebruik van camera s? Vast vs mobiel ANPR als er leesbare identificatiemiddelen zijn Video Content Analyse om te tellen Andere sensoren? Kosten? Kwaliteitseisen per gekozen methode 36

37 Laatste slide 37

IMMA Programma van Eisen

IMMA Programma van Eisen IMMA Programma van Eisen Marktconsultatie bijeenkomst Postillion Hotel Bunnik Ron Peerenboom 25 augustus 2015 1 Agenda Doel IMMA Projecten -> Percelen Basis en Plus pakket IMMA PvEvsProject PvE Nulmeting

Nadere informatie

Saldo ten bate van een individuele Deelnemer, dat telkens aan

Saldo ten bate van een individuele Deelnemer, dat telkens aan Begrippenlijst behorende bij IMMA PvE v4.0 Term Acceptatie Afwaardering Afwaarderingslocaties Basis pakket Belonen Beloning Beloningenlooptijd Beloningenrekening Beloningsperiode Beloningsrichting Beloningstegoed

Nadere informatie

PvE IMMA versie 4.0. Programma van Eisen. Integrale Mobiliteits-Management Architectuur (IMMA)

PvE IMMA versie 4.0. Programma van Eisen. Integrale Mobiliteits-Management Architectuur (IMMA) Programma van Eisen Integrale Mobiliteits-Management Architectuur (IMMA) 1 Inleiding 1.1 Doel en opzet Programma van Eisen Dit Programma van Eisen (PvE) is onderdeel van het aanbestedingsdossier voor de

Nadere informatie

IMMA Webinar. Paul Potters & Ron Peerenboom, 29 juni 2016

IMMA Webinar. Paul Potters & Ron Peerenboom, 29 juni 2016 IMMA Webinar Paul Potters & Ron Peerenboom, 29 juni 2016 1 Inleiding IMMA Beter Benutten vervolg 2015-2018 Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid

Nadere informatie

Project PvE IMMA minicompetitie mobiliteitsdiensten Marktplaats voor Mobiliteit Maastunnel

Project PvE IMMA minicompetitie mobiliteitsdiensten Marktplaats voor Mobiliteit Maastunnel 1 Inleiding Project PvE IMMA minicompetitie mobiliteitsdiensten Marktplaats voor Mobiliteit Maastunnel 1.1 Doel en opzet Project PvE Dit Project PvE is onderdeel van het aanbestedingsdossier voor de IMMA

Nadere informatie

IMMA special Fiets. Utrecht, 3 december 2015

IMMA special Fiets. Utrecht, 3 december 2015 IMMA special Fiets Utrecht, 3 december 2015 1 Opzet Special 09.30 Voorstelronde 09.40 Inleiding Thema Fiets 09.50 Introductie Fiets & Gedrag (XTNT) 10.20 Pauze 10.30 Toelichting IMMA 11.30 Casus Fiets

Nadere informatie

IMMA special. Rapportage en Verplichte KPI s. Bunnik, 8 december 2016

IMMA special. Rapportage en Verplichte KPI s. Bunnik, 8 december 2016 IMMA special Rapportage en Verplichte KPI s Bunnik, 8 december 2016 Welkom Ron Peerenboom Projectleider IMMA Wilfred Vonk Volda Joost Beenker Maastricht Bereikbaar Ben Norg Goedopweg Stefan Bollars Innovactory

Nadere informatie

De Begrippenlijst IMMA minicompetitie mobiliteitsdiensten. Marktplaats voor Mobiliteit

De Begrippenlijst IMMA minicompetitie mobiliteitsdiensten. Marktplaats voor Mobiliteit Begrippenlijst IMMA minicompetitie mobiliteitsdiensten Marktplaats voor Mobiliteit De begrippen en definities die worden gebruikt in het Overkoepelend PvE IMMA minicompetitie mobiliteitsdiensten Marktplaats

Nadere informatie

IMMA Special minicompetities

IMMA Special minicompetities IMMA Special minicompetities IMMA inleiding en projectenoverzicht & Aandachtspunten bij uitvraag/beoordeling Paul Potters 15 maart 2016 1 Beter Benutten vervolg 2015-2018 Rijk, regio en bedrijfsleven nemen

Nadere informatie

Uitwerking marktconsultatie dataloggers

Uitwerking marktconsultatie dataloggers Uitwerking marktconsultatie dataloggers Onderdeel van de Europese openbare aanbesteding dataloggers Waterschap de Dommel Versie: 1.0 Datum: 22-09-2015 Inleiding Waterschap de Dommel (hierna: de Dommel)

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

BB - ITS Informatiediensten. Marktconsultatie 29 januari 2015

BB - ITS Informatiediensten. Marktconsultatie 29 januari 2015 BB - ITS Informatiediensten Marktconsultatie 29 januari 2015 Inhoud Programma Terugblik Waar staan we nu? Hoe nu verder? Marktconsultatie 2 Programma 10.00-10.20 Inleiding door Jan-Pieter van Schaik 10.00-10.30

Nadere informatie

IMMA special Privacy. Amersfoort, 20 april 2016

IMMA special Privacy. Amersfoort, 20 april 2016 IMMA special Privacy Amersfoort, 20 april 2016 Iris Koetsenruijter: koetsenruijter@considerati.com, 06-28613217 Rob Mouris: rob.mouris@minienm.nl, 06-27061622 1 Opzet Special 09.30-09.45 Voorstelronde

Nadere informatie

1 Voorwaarden voor Deelname

1 Voorwaarden voor Deelname 1 Voorwaarden voor Deelname Van 3 juli 2017 tot en met 15 november 2019 (inclusief nameting) voert ARS Traffic & Transport Technology (vanaf nu ARS) in opdracht van De Verkeersonderneming het project Maaster

Nadere informatie

Openbare aanbesteding raamovereenkomsten IMMA

Openbare aanbesteding raamovereenkomsten IMMA Openbare aanbesteding raamovereenkomsten IMMA Marktconsultatie bijeenkomst Postillion Hotel Bunnik Gerben Schuhmacher 25 augustus 2015 1 Wat gaan we doen? Deze presentatie lijkt sprekend op de presentatie

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen In car-proeven Resultaten Folkert Bloembergen Samenhang en interactie in-car en wegkant Informeren Adviseren Optimaliseren Geleiden Sturen In-car spoor PPA Wegkant spoor PPA Domein markt Domein wegbeheerder

Nadere informatie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Productvoorwaarden Reis je Rijk 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Begrippen De hierna gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Sesamo Verkort Privacyreglement

Sesamo Verkort Privacyreglement Sesamo Verkort Privacyreglement Sesamo verzamelt via jouw Smartphone data over jouw verplaatsingsgedrag als reiziger. Dit doet zij in opdracht van Studio Bereikbaar. Deze data wordt verwerkt en op een

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

IMMA special met Markt. Bunnik, 1 september 2016

IMMA special met Markt. Bunnik, 1 september 2016 IMMA special met Markt Bunnik, 1 september 2016 Agenda 10.00-13.30 Bunnik Opening en mededelingen (Paul) Opt in/out register, moties, geldelijke beloningen (Jorrit) Statusoverzicht projecten IMMA, Voortgang

Nadere informatie

IMMA Special Knowledge Café

IMMA Special Knowledge Café IMMA Special Knowledge Café IMMA inleiding en projectenoverzicht Paul Potters Maastricht, 15 maart 2016 1 Beter Benutten vervolg 2015-2018 Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve

Nadere informatie

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld.

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Voorwoord Sinds lange tijd maakt de gemeente gebruik van een

Nadere informatie

De KMO-portefeuille is een belangrijk subsidiekanaal voor kmo s. Sinds 1 april 2016 werd de KMO-portefeuille hervormd.

De KMO-portefeuille is een belangrijk subsidiekanaal voor kmo s. Sinds 1 april 2016 werd de KMO-portefeuille hervormd. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 217 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Oneigenlijk gebruik De KMO-portefeuille

Nadere informatie

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ?

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? PRIVACYBELEID De promotor is het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme (CNTB). De door u ingevoerde aanvraag wordt behandeld door of namens het Kroatisch Nationaal Bureau

Nadere informatie

CUMELA De Bouwplaats-ID, een goed idee? Ermelo 13 januari 2016 Klaas Sloots en Hans Brusse

CUMELA De Bouwplaats-ID, een goed idee? Ermelo 13 januari 2016 Klaas Sloots en Hans Brusse CUMELA De, een goed idee? Ermelo 13 januari 2016 Klaas Sloots en Hans Brusse 1. DOELEN BOUW-ID 2. WERKING BOUW-ID INHOUD 3. BOUWPLAATS-ID SYSTEEM 4. CAO BOUW EN INFRA EN ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Privacybeleid November 2014 Omvang: Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Diensten worden verzorgd door ZapFi International

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Bestuurlijk aanbesteding Wmo 2017 en verder

Bestuurlijk aanbesteding Wmo 2017 en verder Bestuurlijk aanbesteding Wmo 2017 en verder Ferry Middelink, Senior inkoopadviseur Coördinatie Aanbestedingen / afdeling Bedrijfsvoering Waarom aanbesteden? Begin 2016 zijn de gemeente Purmerend en Beemster

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Inleiding: de aard van de Studentenfietsregeling voor het goede doel De Studentenfietsregeling heeft als hoofddoel om studenten in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Meldingenkaart. Nieuws

Meldingenkaart. Nieuws Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 1 Nieuws Nieuwe MeldDesk module: Meldingenkaart MeldDesk App (nieuwe versie) BeheerVisie helpt met applicatiebeheer MeldDesk Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de

Nadere informatie

Aanwezigheidsregistratie Context van de nieuwe wetgeving

Aanwezigheidsregistratie Context van de nieuwe wetgeving Aanwezigheidsregistratie Context van de nieuwe wetgeving Inhoud Lange voorgeschiedenis Flankerende maatregelen Hoe zich voorbereiden? Sancties Construbadge: stand van zaken 2 Lange voorgeschiedenis 2008:

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates De Beheerorganisatie Rules & Regulations bepalingen emandate Service Provider Versie : 1.0 Datum : februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 3 2 Organisatie... 4 3 Proces... 5 3.1 Aangaan van overeenkomsten...

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Inleiding en achtergrond Het doel van het product Informatie Publicatie Model 4.0 voor Vergunningen, hierna te noemen IPM 4.0 (ICTUprogramma Overheid

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

ICT BENCHMARK BVE 2014

ICT BENCHMARK BVE 2014 ICT BENCHMARK BVE 2014 16 januari 2014 Martijn Broekhuizen Noorderpoort Jef van den Hurk M&I/Partners AGENDA ICT Kostenbenchmark BVE 2014: Waarom Wat Hoe Nieuw in de benchmark: Triple A Applicatielandschap

Nadere informatie

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012 Reizigersgedrag Beter Benutten! Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge Paul Veelenturf, programmamanager MB 21 juni 2012 1 Waarover gaat het? Waarom reizigers centraal? Hoe heeft MB dat georganiseerd

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0 Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014 Versie 1.0 Status Definitief Datum 12 maart 2015 1. Privacybescherming en informatiebeveiliging... 3 1.1 Inleiding/privacy by design... 3 1.2 Verwerking

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

Wat als.? U met één aansluiting zowel online diensten voor burgers als organisaties kunt aanbieden, zowel in het publieke als private domein?

Wat als.? U met één aansluiting zowel online diensten voor burgers als organisaties kunt aanbieden, zowel in het publieke als private domein? Het Veilig nieuwe inloggen inloggen bij overheid bij zorg, en bedrijfsleven overheid en private organisaties Mariska Volkmaars, Marije Jurriens, Logius Maak kennis met eid 30 mei 2017 Wat als? Wat als.?

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

bevoegd gezag gesloten in de praktijk zeer weinig voorkomt.

bevoegd gezag gesloten in de praktijk zeer weinig voorkomt. telefoon 085-4862450 www.sikb.nl Pagina 1 van 9 OVERZICHT WIJZIGINGEN BUM S EN HUMS S BODEMENERGIE OKTOBER 2015 Voorgenomen wijzigingen in versie 2.4 ten opzichte van versie 2.3 Tabel 1. Wijzigingen BUM

Nadere informatie

Inspectierapport KOV Hebbes, Geessinkweg VVE - arrangement

Inspectierapport KOV Hebbes, Geessinkweg VVE - arrangement Inspectierapport KOV Hebbes, Geessinkweg VVE - arrangement Toezichthouder: GGD Twente, In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectiebezoek: 21 maart 2016 Type onderzoek: Nadere regels voor VVE-arrangementen

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Overzicht deliverables. Datum: 28 januari 2016 Versie: final

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Overzicht deliverables. Datum: 28 januari 2016 Versie: final Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Overzicht deliverables Datum: 28 januari 2016 Versie: final Inleiding In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen 3e Concept Landelijke Tafel Juridische Aspecten van Smart Mobility DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU 4-3-2016 De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GT RIDE

ALGEMENE VOORWAARDEN GT RIDE ALGEMENE VOORWAARDEN GT RIDE 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden GT RIDE zijn van toepassing op de rechtsrelatie tussen alle deelnemers aan de wedstrijd GT RIDE van Kia Motors Europe GmbH (hierna

Nadere informatie

Welkom bij de workshop: Hoe krijgen we transparantie nu echt voor elkaar? Het gemeentelijke portaal voor de regio

Welkom bij de workshop: Hoe krijgen we transparantie nu echt voor elkaar? Het gemeentelijke portaal voor de regio Welkom bij de workshop: Hoe krijgen we transparantie nu echt voor elkaar? Het gemeentelijke portaal voor de regio Wat te bespreken? Ontwikkelingen release WB applicaties Het nieuwe registratieproces bijstand

Nadere informatie

JAN VAN ACKER EN PETER SCHUT

JAN VAN ACKER EN PETER SCHUT JAN VAN ACKER EN PETER SCHUT Op zoek naar samenhang en samenwerking Opdrachtgever Leveranciers Wetgevin Veiligheid g Gemeente Brandweer Gezamenlijke droom Bestuurlijk vertrouwen Creatieve en meedenkende

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Versie #8, november 2017

PRIVACYREGLEMENT Versie #8, november 2017 PRIVACYREGLEMENT Versie #8, november 2017 Inhoud 1. HET PRIVACY REGLEMENT... 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3. DOEL VAN DE REGISTRATIE... 3 4. WERKING VAN DE PERSOONSREGISTRATIE... 4 A. Omschrijving... 4

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

Richtlijnen voor het Exitplan

Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage 2 Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage bij het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.0 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

HR metadata repository. André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel)

HR metadata repository. André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel) HR metadata repository André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel) 18-06-2014 Na de koffie Klantcase HR Metadata: Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde

Nadere informatie

Hermes BV maakt gebruik van Cookies op haar website. Lees hier meer over in de Cookieverklaring

Hermes BV maakt gebruik van Cookies op haar website. Lees hier meer over in de Cookieverklaring Privacyvoorwaarden Hermes garandeert dat jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld. In dit reglement lees je hoe Hermes met je gegevens omgaat binnen het spaarprogramma Credits4miles.

Nadere informatie

Registratie-eisen Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV)

Registratie-eisen Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) Registratie-eisen Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) Inhoudsopgave 1 Inleiding: Het product... 3 1.1 Administratieve organisatie... 3 1.2 Interne controle en functiescheiding... 4 2 Registratie-eisen...

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht Privacyreglement Qwyl coaching Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht 1 Inhoudopgave Inhoudopgave..2 1. Begripsbepalingen.3 1.1 Persoonsgegevens...3 1.2 Persoonsregistratie..3 1.3 Geregistreerde.3

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015.

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015. Privacy Statement 29 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

Data & inwintechnieken

Data & inwintechnieken Data & inwintechnieken Patrick Duwel Marcel Bijlsma Wat zijn uw ervaringen & verwachtingen? 2 Intensiteit Welke inwintechnieken zijn er? Locatiegebonden Wegkant Persoon Handmatig RFID op fiets App / GPS

Nadere informatie

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR SBR Platform 5 juni 2012 Indra Henneman Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik certificaten binnen SBR 1 Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

Privacy Statement Eindhoven Airport N.V.

Privacy Statement Eindhoven Airport N.V. Privacy Statement Eindhoven Airport N.V. Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Dirk Rutgers 3 november 2016

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Dirk Rutgers 3 november 2016 Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Dirk Rutgers 3 november 2016 Kabinetsbesluit: Continuering 2016-2023 Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Waar gaan we het over hebben LAA: doel en opzet Binnengemeentelijke

Nadere informatie

RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd. Landelijke kop JGZ. Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008

RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd. Landelijke kop JGZ. Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008 RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd Landelijke kop JGZ Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008 Historie EKD 2001 2002: Werkgroep Registratie Monitoring en Elektronisch dossier 2004 2006: Programma

Nadere informatie

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Aanleiding en noodzaak voor het STR platform Veel oude centrales bij verschillende klanten in gebruik en daardoor - versplintering van de kennis en daarmee

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

Regie op persoonsgegevens. Ron Boscu Directeur

Regie op persoonsgegevens. Ron Boscu Directeur Ron Boscu Directeur Copyright Copyright 2017 2016 CompLions CompLions GRC software Software 1 1. Wat doe je om welk probleem op te lossen? 2. Wat is jullie planning? 3. Wat is het grootste struikelblok

Nadere informatie

Regionale ScenarioBouwer

Regionale ScenarioBouwer Agenda Regionale ScenarioBouwer Het concept, en eisen aan het instrumentarium RAND Europe en TNO in opdracht van AVV PLATOS colloquium Presentatie: Rik van Grol (Significance) 14 maart 2007 Inleiding Het

Nadere informatie

Standaardisering..Waarom? Vanuit het oogpunt van de installateur. Alexander Hoos 09 mei 2016

Standaardisering..Waarom? Vanuit het oogpunt van de installateur. Alexander Hoos 09 mei 2016 Standaardisering..Waarom? Vanuit het oogpunt van de installateur Alexander Hoos 09 mei 2016 Even voorstellen Alexander Hoos Informatiemanager Technisch dienstverlener Kuijpers (www.kuijpers.nl) Kerntaken:

Nadere informatie

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012 COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN UNIT4 Internet Solutions AGENDA 1. Cookies 2. Wetgeving 3. Informatieplicht 4. Toestemmingsplicht 5. Google Analytics 6. Bewijs 7. Stappenplan 8. Manieren van informeren

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

Examinering en Cer,ficering NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed

Examinering en Cer,ficering NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed Examinering en Cer,ficering NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed Samenva>ng Inleiding SCEV Overzicht examens - opleidingen Waarom examineren? Waarom een SCEV cer,ficaat? SCEV examen NEN 2767 Vragen SCEV

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking

Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: BIJ 02.01 Eigenaar: KI 1. Risicoanalyse voor de steekproeftrekking De eerste stap in de uitvoering van de steekproeftrekking

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Use case Blockchain ILT. Rij- en rusttijden

Use case Blockchain ILT. Rij- en rusttijden Use case Blockchain ILT Rij- en rusttijden Achtergrond De markt 11:30 75km/h 167 356 km In Nederland zijn er 12.000 beroepsvervoerders die beschikken over 70.000 vrachtauto s en een groter aantal chauffeurs.

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

Marktconsultatiedag Regionale MaaS pilots

Marktconsultatiedag Regionale MaaS pilots Marktconsultatiedag Regionale MaaS pilots 29 november 2017 Johan Jacobs Directeur Programma Innovatie in Mobiliteit Verschillende reizigers Marktconsultatie Landelijk Opschaalbare Regionale

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Handleiding IMMA Minicompetities onder de Raamovereenkomst. Versie 1.0

Handleiding IMMA Minicompetities onder de Raamovereenkomst. Versie 1.0 Handleiding IMMA Minicompetities onder de Raamovereenkomst Versie 1.0 Inleiding Uit diverse vragen van projectteams in regio s is gebleken dat er behoefte is aan een handleiding voor minicompetities. In

Nadere informatie

Inspectierapport Hebbes, Peuteropvang het Lang VVE - arrangement

Inspectierapport Hebbes, Peuteropvang het Lang VVE - arrangement Inspectierapport Hebbes, Peuteropvang het Lang VVE - arrangement Toezichthouder: GGD Twente, Joke Kempers In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectiebezoek: 01-02-2016 Type onderzoek: Nadere regels

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is.

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is. PRIVACYBELEID Door middel van dit privacybeleid informeren we u als gebruiker van Dag van de eigen zaak over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Metro. We behouden ons het

Nadere informatie

MOTUS- APP: De gebruikersgids

MOTUS- APP: De gebruikersgids MOTUS- APP: De gebruikersgids 1 Hoe de MOTUS- app gebruiken Een gebruikersgids voor de web tool van MOTUS is beschikbaar via de webpagina s http://www.motus.vub.ac.be en www.motusdemo.com. Wat nu volgt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor nul-meting

Aanvraagformulier voor nul-meting A Aanvraagformulier voor nul-meting Bedrijfsnaam: Reg.nr. (in te vullen door KCB) Contactpersoon: Functie: Bezoek/ activiteiten adres: Postcode: Plaats: Postadres: Postcode: Plaats: Telefoon: Inschrijvingsnummer

Nadere informatie