Designator author. TIE- en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Designator author. TIE- en"

Transcriptie

1 Designator author SELECT TIE- en UITVOERINGSBELEID.

2 Compliance 18 December2010 BNPP IP Procedure SELECTIE- EN UITVOERINGSBELEID **** 1

3 INHOUDSOPGAVE SELECTIE- en UITVOERINGSBELEID EN -PROCEDURES Context Het beleid inzake de beste uitvoering en selectie Selectie en evaluatie van financiële tussenpersonen Goedkeuring door het Global Counterparty Committee Selectie van tegenpartijen Bepaling van een toekenningsdoel Beoordeling van tegenpartijen Belangenconflicten Handelsplaatsen en -methoden Directe markttoegang Algoritmische handel Program Trading Makelaars Kapitaal Speciale gevallen Beursintroducties Producten met beperkte liquiditeit Abnormale marktomstandigheden Samenvoeging van orders Uitvoeringsfactoren Prijs Aard en kenmerken van het order Marktliquiditeit Kost Kredietlijnen Lenen van effecten Interne afhandeling ( internal crossing ) De beste uitvoering en selectie van de handelsplaats Omvang van het order Marktintelligentie Afrekeningsrisico Voorwaarden voor de herziening van het beleid inzake beste uitvoering Minimumfrequentie van de herziening Verantwoordelijkheid voor de herziening Voorwaarden voor herziening Factoren die in aanmerking dienen te worden genomen tijdens de herziening Mogelijke informatie over updates Selectiebeleid van researchdiensten en ondersteunende beleggingsdiensten Aankoop van onderzoek Regelingen voor het delen van provisie Opsplitsing van provisies Gebruik van Soft Dollars voor het verkrijgen van onderzoeksdiensten

4 1. Context In overeenstemming met de regelgeving en de vereisten van richtlijnen, verordeningen, wetgeving en fiduciaire verplichtingen tegenover onze cliënten, stelt dit beleid het kader vast voor de herziening van de beste selectie en uitvoering, voor de geïmplementeerde controles alsook de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt (controles eerste niveau, compliancecontroles). Het beleid voor de beste selectie en uitvoering is beschikbaar voor cliënten en wordt minstens een keer per jaar herzien. Het is afdwingbaar vanaf het ogenblik van bekendmaking aan alle entiteiten 1 van BNPP IP, met inbegrip van BNP Paribas Fin AMS, waarop de vereisten van beste uitvoering van toepassing zijn. Waar plaatselijke wetgeving of wettelijke vereisten strijdig zijn met of strenger zijn dan dit beleid, gelden deze plaatselijke vereisten. Indien bepaalde vereisten strijdig zijn met dit beleid, dan dient de plaatselijke Compliance Officer overleg te plegen met het hoofd van Global Compliance Policy. In het specifieke geval waarin vermogensbeheerdiensten worden aangeboden aan derden, zijn procedures voor beste selectie en uitvoering aanwezig binnen BNPP IP die gekoppeld zijn aan de algemeen waargenomen praktijken. Vermogensbeheerfirma s gebruiken voor de uitvoering van orders inderdaad vaak financiële tussenpersonen en makelaars die geselecteerd dienen te worden aan de hand van hun bekwaamheid om de beste uitvoering te leveren voor de orders die zij van hun cliënten krijgen. Afhankelijk van het geval (rechtstreekse uitvoering of uitvoering via een tegenpartij) zijn portefeuillebeheerders dus gebonden aan de verplichting tot beste selectie en beste uitvoering (behalve indien een cliënt specifieke instructies heeft gegeven en er een contractuele clausule is die mogelijk maakt de beste uitvoering links te laten liggen) behalve voor inschrijvingen en aankopen in fondsen. Bovendien legt een component van ons investeringsproces sterk de nadruk op ons vermogen om gebruik te maken van externe onderzoeksinformatie van hoge kwaliteit die wordt geleverd door professionele makelaars (of brokers) en onafhankelijke leveranciers van onderzoeksinformatie. Hieruit volgt een procedure uit drie stappen: Het beleid voor de beste uitvoering (en selectie) Een selectie van onderzoeksdiensten De implementering van controles die de efficiëntie van het uitvoeringsbeleid nagaan, ofwel rechtstreeks geïmplementeerd ofwel op basis van diensten geleverd door geselecteerde derden. Er dient te worden opgemerkt dat controles drie doelstellingen nastreven: Verzekeren dat het beleid voor de beste uitvoering wordt toegepast Het onmiddellijk corrigeren van vastgestelde inbreuken op dit beleid Het vergemakkelijken van de jaarlijkse herziening van het beleid en het anticiperen van een herziening van dit beleid als er zich een aanzienlijke wijziging voordoet die het vermogen om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te bereiken waarschijnlijk zal beïnvloeden. Al onze cliënten hebben recht op naleving van de verplichtingen van dit beleid inzake selectie en uitvoering. 1 Voor het doel van dit document omvat de uitdrukking entiteit(en) die verwijst naar BNPP IP, niet BNP Paribas Fin AMS gezien haar specifieke activiteiten. De uitdrukken entiteit(en) die verwijst naar BNPP IP sluit ook Joint Ventures uit die niet 100% in eigendom zijn. 3

5 2. Het beleid inzake de beste uitvoering en selectie Selectie en evaluatie van financiële tussenpersonen De BNPP IP-entiteiten hebben reeds een formeel systeem voor de selectie van tussenpersonen sinds 1998; het is gebaseerd op hun bekwaamheid om diensten aan te bieden in overeenstemming met het betrokken verhandelde instrument Goedkeuring door het Global Counterparty Committee De goedkeuring bestaat uit het opstellen van een lijst van goedgekeurde financiële tussenpersonen voor BNPP IP-entiteiten, voor elk type financieel instrument en voor elke portefeuillebeheerprocedure. Om in overweging te worden genomen als deel van de selectieprocedure, dient de tegenpartij eerst goedgekeurd te worden. De afdeling Brokers Relations is belast met de overeenkomsten voor makelaars. Het Global Counterparty Committee functioneert als forum voor het bespreken, beslissen en opvolgen van commerciële, operationele, compliance-, wettelijke en risicokwesties met betrekking tot geschikte tegenpartijen. Dit comité staat onder de leiding van het hoofd van de afdeling Risk Control, en in diens afwezigheid, het hoofd van de afdeling Compliance van de betrokken entiteit. Het Global Counterparty Committee heeft als enige het beslissingsrecht over de toevoeging, de verwijdering en het verbod op tegenpartijen en zal de prestaties van de tegenpartijen op regelmatige basis controleren op commerciële, operationele en risico-aangelegenheden zoals prijsstelling, efficiënte transactieverwerking of bijkomende diensten om te verzekeren dat onze cliënten het beste resultaat en de beste uitvoering krijgen. Het Commission Sharing Agreement Committee houdt ook toezicht op regelingen voor het delen van provisie Selectie van tegenpartijen In deze context is de selectie van tegenpartijen door elk portefeuillebeheerteam binnen de dealingactiviteit gebaseerd op bepaalde criteria die werden geïdentificeerd en/of vastgesteld door de teams en/of goedgekeurd door hun manager als gebruikers. Om die reden kan het voorvallen dat de criteria voor beleggingsprocedures kunnen variëren afhankelijk van het belang dat wordt gehecht aan kwaliteit van de uitvoering, toegang tot onderzoek en andere door tussenpersonen geleverde diensten. Elke portefeuillebeheerteam heeft haar eigen selectiesysteem voor tegenpartijen, dat onderhevig is aan gepaste en specifieke procedures die zijn opgesteld in overeenstemming met de in dit beleid vermelde principes Bepaling van een toekenningsdoel Afhankelijk van het soort instrument en de portefeuillebeheerprocedures, kunnen de doelstellingen van de makelaarsprovisies, omvang of requests for quotes (aanvraag voor prijsopgave of RFQ) worden toegekend op kalenderbasis. De controle van deze doelstellingen gebeurt op het eerste niveau door de afdeling Brokers Relations en op het tweede niveau door het hoofd van het betrokken fondsbeheerteam. Deze doelstellingen mogen de BNPP IP-entiteiten en BNP Paribas Fin AMS niet beïnvloeden met betrekking tot de beste uitvoering bij transacties Beoordeling van tegenpartijen Minstens een keer per jaar wordt een stemming gehouden onder de gebruikers. Deze stemming vormt een integraal deel van de professionele verantwoordelijkheden van elke betrokken werknemer: om die reden is hij verplicht deel te nemen, 4

6 nauwkeurigheid aan de dag te leggen bij het formuleren van de antwoorden en te verzekeren dat de kwalitatieve opmerkingen uiterst correct en duidelijk zijn. De administratieve verwerking van transacties met tegenpartijen werd gedelegeerd aan BPFS 2. Dit wijst op zowel een operationeel beheer van de goedkeuring van nieuwe tegenpartijen en een controle door BPFS van de kwaliteitscriteria van de administratieve verwerking van door tegenpartijen geleverde transacties. Bovendien is de dealingactiviteit gedeeltelijk gedelegeerd aan BNP Paribas Fin AMS. In deze context wijst de controle van de kwaliteit van uitvoering met financiële tussenpersonen op zowel een operationeel beheer van de goedkeuring van nieuwe tegenpartijen en een controle door BNP Paribas Fin AMS van de kwaliteitscriteria van de uitvoering. Fondsen voorheen beheerd door Fortis Investments zullen geleidelijk worden overgebracht in Belangenconflicten De systemen voor portefeuillebeheer die door BNPP IP worden gebruikt, vereisen dat transacties die door fondsbeheerders worden gecreëerd, vóór de uitvoering van de handelstransactie worden toegekend. Het front-office-systeem registreert het tijdstip van de creatie en de uitvoering van orders. Het beleid van BNPP IP inzake de toekenning van handelstransacties vereist dat transacties op eerlijke wijze over de portefeuilles worden gespreid. In het algemeen moeten spreidingen consistent zijn met de weging in de portefeuille, zodat alle accounts een vergelijkbare weging binnen een transactie krijgen. Binnen ons handelssysteem is er een faciliteit voor de afronding van elektronische transacties. Indien orders gedeeltelijk worden vervuld, vindt de toekenning plaats in overeenstemming met het toekenningsbeleid van de BNPP IP-entiteiten, dat vereist dat toekenningen worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels en principes ter zake. Daarom worden deels vervulde orders doorgaans op evenredige wijze gespreid, tenzij er goede redenen bestaan om dit niet te doen, bijvoorbeeld wanneer een evenredige spreiding kan leiden tot een onrendabele toekenning. In deze gevallen moeten de voorgestelde spreiding en de achterliggende redenen worden geregistreerd, en deze zijn onderhevig aan controle door Compliance (indien deze niet onderhevig zijn aan een afgesproken automatische methodologie). Indien dit wettelijk toegestaan is, kunnen BNPP IP-entiteiten inclusief BNP Paribas Fin AMS handelen met de gelieerde ondernemingen van BNP Paribas of via een beurs waar een gelieerde onderneming aanwezig is. BNPP IP-entiteiten met inbegrip van BNP Paribas Fin AMS zullen transacties met gelieerde ondernemingen of vergelijkbare belangenconflicten aan hun cliënten rapporteren. De afdeling Compliance kan alle handelstransacties via gelieerde ondernemingen analyseren om te controleren of de cliënt het gebruik van gelieerde ondernemingen vooraf heeft goedgekeurd. Werknemers van BNPP IP-entiteiten met inbegrip van BNP Paribas Fin AMS mogen geen geschenken of ontspanningsvormen aanvaarden met een waarde van meer dan EUR 230 zonder de voorafgaande toestemming van de afdeling Compliance of hun entiteit. Dit proces wordt strikt gecontroleerd en de afdeling Compliance houdt een register bij van geschenken of mogelijke beloningen Handelsplaatsen en -methoden Voor zover mogelijk voeren de BNPP IP-entiteiten al hun transacties in aandelen en vastrentende instrumenten uit via een gecentraliseerd handelsplatform binnen BNP Paribas Fin AMS zoals reeds beschreven hierboven. De keuze van de makelaars wordt samen bepaald door de dealing desk die samen met de BNPP IP-entiteiten verantwoordelijk is voor de onderhandeling van de provisietarieven en de globale uitvoering van de handelsverrichtingen. Dit is onderhevig aan enige doorslaggevende instructie van de cliënt. Indien zulke instructie wordt ontvangen, dan wordt het uitvoeringsbeleid van BNPP IP alsook bepaalde maatregelen die ontworpen en geïmplementeerd werden om het best mogelijke resultaat te behalen bij het uitvoeren van orders, mogelijk niet opgevolgd. 2 BNP Paribas Fund Services 5

7 Het beleid van de BNPP IP-entiteiten bestaat erin om voor elke handelstransactie de gunstigste uitvoering en het best mogelijke resultaat voor de cliënt te verkrijgen in overeenstemming met dit beleid. De dealing desk werkt onafhankelijk van de fondsbeheerders. De BNPP IP-entiteiten hebben de mogelijkheid om een groot aantal handelsplaatsen en -methoden te gebruiken. Dit maakt efficiënte handelsregelingen mogelijk in een groot aantal omstandigheden waardoor transactiekosten kunnen dalen, operationele risico s verminderen met minder kans op fouten of onregelmatigheden bij de uitvoering. Op deze manier kunnen ook bepaalde handelstransacties snel worden uitgevoerd zodat kan worden gebruik gemaakt van kortstondige marktopportuniteiten Directe markttoegang Directe markttoegang (Direct Market Access of DMA ) verwijst naar de elektronische faciliteit die buy side firms rechtstreekse toegang geeft tot liquiditeiten voor effecten die zij wensen te kopen of verkopen Algoritmische handel Algoritmische handel is het gebruik van computerprogramma s om handelsorders in te voeren met gebruik van het algoritme van de computer dat beslist over bepaalde aspecten van het order zoals timing, prijs of zelfs de uiteindelijke hoeveelheid van het order. Het kan worden gebruikt om grotere handelstransactie op te splitsen in kleinere verrichtingen om de impact op de markt, kosten van de opportuniteit en risico s te beperken Program Trading Program Trading wordt gebruikt om een aandelenkorf te verhandelen Makelaars De BNPP IP-entiteiten gebruiken makelaars voor het verhandelen van financiële instrumenten als het bijvoorbeeld nodig is om de markt met de nodige voorzichtigheid te betreden. De makelaars gebruiken hun distributienetwerken om de andere kant van de transactie op te sporen Kapitaal De BNPP IP-entiteiten kunnen tegenpartijen gebruiken die gebruik maken van hun eigen kapitaal (d.w.z. hun eigen kapitaal of hun eigen trading book) voor de afrekening van een handelstransactie Speciale gevallen Beursintroducties Beursintroducties en underwriting houden in dat onze cliënten betrokken worden bij verrichtingen waarvoor geen garantie bestaat dat ze worden voltooid of volledig worden toegekend. De toekenning van beursintroducties en underwriting door makelaars hangt af van een aantal factoren. 6

8 Het nastreven van aandelentoekenningen bij beursintroducties (handel plaatsen bij specifieke makelaars in de verwachting dat BNPP IP-entiteiten bij toekomstige uitgiften gunstige toekenningen zal verkrijgen) vertegenwoordigt een duidelijk belangenconflict. De BNPP IP-entiteiten staat daarom nooit toe dat dergelijke overwegingen hun handelsstrategie beïnvloeden. Amerikaanse cliënten worden niet toegelaten tot beursintroducties via gelieerde ondernemingen. Fondsbeheerders moeten het aanbiedingsdocument verkrijgen en invullen, om te verzekeren dat de toekenning voor de cliënten vooraf wordt bepaald. Fondsbeheerders mogen geen speculatieve beursintroductieorders plaatsen die in strijd zouden zijn met de beleggingsrichtlijnen als de volledige aanvraag zou worden toegekend. De toekenning bij beursintroducties moet op eerlijke wijze gebeuren volgens de reglementen en principes ter zake en volgens het toekenningsbeleid van de BNPP IP-entiteiten. Toekenningen worden gewogen in overeenstemming met de omvang van het order. Bijzonder kleine toekenningen worden aangepast om ervoor te zorgen dat bepaalde rekeningen geen onrendabele toekenning van aandelen ontvangen. De afdeling Compliance is actief betrokken bij het toezicht op en de controle van het toekenningsproces bij beursintroducties Producten met beperkte liquiditeit Wanneer de BNPP IP-entiteiten een order in naam van een cliënt uitvoert, doorgeeft of plaatst in een financieel instrument met een beperkte markt en/of beperkte liquiditeit en/of beperkte prijstransparantie, dan doet BNP Paribas Fin AMS haar uiterste best om het best mogelijke resultaat te verkrijgen voor de cliënt. Bij het uitvoeren, plaatsen of doorgeven van een order voor uitvoering door een derde in deze omstandigheden, zullen de BNPP IP-entiteiten ervan uitgaan dat ze het best mogelijke resultaat hebben geleverd en dat hun verplichtingen naar de cliënt toe hiermee vervuld zijn in het kader van dit beleid Abnormale marktomstandigheden In tijden van ernstige marktturbulentie en/of interne of externe systeemstoornissen neemt de mogelijkheid tot het (tijdig) uitvoeren van orders prioriteit. In geval van systeemstoornissen is het mogelijk dat BNP Paribas Fin AMS geen toegang heeft tot al onze geselecteerde uitvoeringsplaatsen Samenvoeging van orders Cliënten dienen BNPP IP-entiteiten toe te staan om orders samen te voegen met orders van andere cliënten om te bewerken en uit te voeren op hetzelfde moment naar ons goeddunken. BNPP IP-entiteiten met inbegrip van BNP Paribas Fin'AMS zullen dit enkel doen als het onwaarschijnlijk is dat samenvoeging over het algemeen in het nadeel zal zijn van een cliënt van wie het order samengevoegd wordt. Het is echter mogelijk dat het effect van samenvoeging in het nadeel van een cliënt kan zijn met betrekking tot een welbepaald order Uitvoeringsfactoren BNPP IP-entiteiten met inbegrip van BNP Paribas Fin AMS verbinden zich ertoe om, in de betekenis van de Europese Richtlijn, alle redelijke maatregelen te nemen om voor hun cliënten het best mogelijke resultaat te behalen. In deze context dienen BNPP IP-entiteiten het bredere kader in overweging te nemen als de handelsplaats en het type instrument gekozen zijn. De volgende factoren worden in overweging genomen bij OTC-transacties (transacties over de toonbank): Prijs 7

9 De breedte van marktmaking Specialisatie van marktmaking bij ingewikkelde derivaten Diepte van marktmaking Snelheid van trading voor liquide instrumenten Marktintelligentie Afrekening Credit rating en kwaliteit van de tegenpartij Het Counterparty Selection Committee houdt rekening met de prestatie van tegenpartijen met betrekking tot de hierboven opgesomde factoren alsook de toekomstige risico's van de goedgekeurde tegenpartijen Prijs De implementering van RFQ s leidt waarschijnlijk tot de beste prijs. Er dient echter te worden opgemerkt dat in sommige delen van de OTC-markt een enkele notering mogelijk is, met name in geval van niet-liquide, maatwerk- of ingewikkelde producten. In elk geval, wordt een register bijgehouden van de verkregen noteringen binnen het RFQ-kader dat bijdraagt om de beste prijs te verkrijgen op voorwaarde dat andere criteria voor uitvoering worden behaald Aard en kenmerken van het order BNPP IP-entiteiten kunnen handelen in ingewikkelde instrumenten waarbij noteringen enkel beschikbaar zijn bij één bepaalde tegenpartij of waarvoor de markt beperkt is tot een enkele handelsplaats. Voor elke transactie dient gestreefd te worden naar het behalen van het beste resultaat. Met betrekking tot tegenpartijen zal BNP Paribas Fin AMS enkel trachten te handelen met tegenpartijen die marktmakingspecialist zijn in het soort OTC-instrumenten waarop de transactie betrekking heeft Marktliquiditeit Omdat de liquiditeit van de OTC-markten niet constant is van dag to dag, of zelfs niet eens binnen dezelfde dag, kan het zijn dat BNPP IP-entiteiten niet op eender welk ogenblik toegang hebben tot de markt. Hiermee wordt rekening gehouden bij het bepalen van de haalbare prijzen Kost BNPP IP-entiteiten houden rekening met elke (rechtstreekse of onrechtstreekse) provisie of vergoeding bij het vaststellen van de beste uitvoering voor OTC-transacties om voor de cliënt het beste resultaat te bereiken Kredietlijnen Hoewel een tegenpartij de beste prijs of waarde voor een bepaald order kan bieden, is het mogelijk dat de makelaar er toch niet in slaagt om de beste voorwaarden te verkrijgen met een bepaalde tegenpartij omdat een kredietlijn voor die bepaalde cliënt nog niet werd goedgekeurd. 8

10 Lenen van effecten Voor het lenen van effecten handelen de BNPP IP-entiteiten met twee exclusieve tegenpartijen, BP2S 3 voor transacties met aandelen en BNO Paribas Fin'AMS voor deze met rente-instrumenten. Samenwerken met een enkele tegenpartij, stelt ons in staat om schaalvoordeel te halen op de markt. Deze exclusieve tegenpartijen handelen op hun beurt met diverse tegenpartijen. Voor zaken die te maken hebben met het vroegere Fortis Investments, werden exclusieve regelingen getroffen voor het jaar Interne afhandeling ( internal crossing ) Indien cliënten gebruik maken van dezelfde bewaarder en indien gepast kan BNPP IP voordeel halen uit interne afhandeling (crossing), voor zover dit is toegestaan door de cliënt en/of plaatselijke regelgeving. Er dient te worden op gelet dat beide kanten van de transactie hieruit weinig of geen provisie halen en dat de transactie plaatsvindt aan een eerlijke prijs voor alle partijen. Interne afhandeling is onderhevig aan de goedkeuring van de plaatselijke Compliance-afdeling De beste uitvoering en selectie van de handelsplaats Voor de uitvoering, streeft BNP Paribas Fin AMS naar de beste uitvoering door alle relevante informatie te gebruiken waarover zij beschikt om de juiste makelaar, prijs, uitvoeringssnelheid, transmissiekanaal, uitvoeringsstrategie en afrekening te selecteren. Dit helpt BNP Paribas Fin AMS om een transactie uit te voeren met het beste resultaat voor de cliënt. Voorbeelden van relevante informatie zijn de redenen die ten grondslag liggen aan de beleggingsbeslissing, onderzoek, nieuws, handelsvolumes, de liquiditeit van het aandeel en voor de omvang van de nominale waarde/prijs en of de handelstransactie een expliciete orderinstructie kreeg (bv. een limietorder van een cliënt of voorwaardelijke handel). Afhankelijk van deze factoren gaat BNP Paribas Fin AMS alle opties af om de beste strategie te vinden voor elke transactie. Voor de ontvangst en transmissie van orders bepaalt BNP Paribas Fin AMS de uitvoeringskenmerken van ontvangen orders door de volgende hiërarchisch gerangschikte criteria toe te passen: Selectie van een bevoegde leverancier (tussenpersoon of tegenpartij) uit de lijst die werd opgesteld door de partij die het order plaatst; Keuze van de bevoegde leverancier(s) volgens hun vermogen om het aan het order gekoppelde uitvoeringsbeleid na te leven teneinde de diensten van de dealing desk optimaal te gebruiken en de order-typologie te respecteren; Indien nodig: Met betrekking tot de draagwijdte van de financiële instrumenten die onderworpen zijn een makelaarsprovisies of toegekende volumes, op verzoek van de cliënt die eerst zijn budget of toekenningen van volumes per bevoegde leverancier zal hebben meegedeeld: de keuze van bevoegde leverancier uit de lijst naargelang de toegekende makelaarsprovisies of volumes voorlopen op of achterblijven bij de doelstelling en op basis van mogelijke aanwijzingen door de cliënt. Met betrekking tot de draagwijdte van de andere financiële instrumenten, op verzoek van de cliënt die eerst een gerangschikte lijst zal hebben meegedeeld van bevoegde verleners met doelstellingen met betrekking tot marktaandeel of deelneming in requests for quotes: keuze van bevoegde leverancier op basis van betere of minder goede prestaties dan deze doelstellingen. Partijen komen de methode en frequentie van herziening van deze classificatie overeen. Dit heeft tot gevolg dat geen enkel order mag worden doorgegeven door beheerteams aan BNP Paribas Fin'AMS met instructies die het gebruik van een bepaalde tussenpersoon opleggen (makelaar of tegenpartij), wat strijdig zou zijn met het principe van beste uitvoering tenzij de keuze volledig gerechtvaardigd en gedocumenteerd in het belang van de cliënt is. Hoewel trading via verschillende plaatsen voordelig mag lijken om liquiditeit te bemachtigen, is het mogelijk dat winst wordt gecompenseerd door bewaarlonen aangezien veel bewaarders hun cliënten aanrekenen per transactie. 3 BP2S : BNP Paribas Securities Services 9

11 De entiteiten van BNPP IP en BNP Paribas Fin AMS gebruiken een post-trade kostenanalyse van de trades geleverd door externe derden om het succes van tradingbeslissingen te helpen bepalen Omvang van het order Als de omvang van het order groter is dan de normale marktomvang (Normal Market Size of NMS), dan kan het zijn dat de optimale aanpak voor de beste uitvoering bestaat uit het vragen van een prijs aan een enkele tegenpartij en overeenkomstig uit te voeren, zelfs als deze uitvoeringen lager zijn dan andere indicaties van interesse (indication of interest) op de markt. Een andere techniek om het beste resultaat te verkrijgen is het opvragen van prijsopgaven in de normale marktomvang (NMS) om te weten te komen welke tegenpartij waarschijnlijk de beste notering zal bieden en daarna andere partijen contacteren. De registers van de makelaars, prijsopgaven en handelsomvang worden bijgehouden. BNP Paribas Fin AMS zal handelen met dezen die in het verleden de beste voorwaarden hebben geboden voor deze soorten transacties Marktintelligentie De timing, juistheid en samenhangendheid van marktintelligentie kan van cruciaal belang zijn bij bepaling van de implementering van een order of een reeks orders. BNPP IP concentreert zich op de kwaliteit van onderzoek, het verkrijgen van markttoegang en het tijdig verkrijgen van marktgevoelige informatie. Het is niet omdat een makelaar marktintelligentie levert, dat de BNPP IP-entiteiten met die handelsplaats zullen uitvoeren Afrekeningsrisico BNPP IP moet vertrouwen hebben in de procedure voor bevestigingen en afrekeningen. BNP Paribas Fin AMS handelt enkel met tegenpartijen die door de BNPP IP-entiteiten werden goedgekeurd Voorwaarden voor de herziening van het beleid inzake beste uitvoering Minimumfrequentie van de herziening Dit beleid voor de beste uitvoering, dat beschikbaar is voor cliënten, wordt minstens een keer per jaar herzien zelfs als geen wijzigingen nodig zijn. Niettemin zal elke aanzienlijke wijziging die een impact heeft op het vermogen om het beste resultaat te verkrijgen, ook waarschijnlijk een herziening van het uitvoeringsbeleid met zich meebrengen. Factoren die kunnen leiden tot deze verwachte herziening, zijn onder andere: De vaststelling van zeer grote afwijkingen van de oorspronkelijke doelstellingen tijdens controles door de fondsbeheerteams of de afdeling Compliance Het zich voordoen van nieuwe elementen zoals: Nieuwe plaatsen die, na bestudering, dienen toegevoegd te worden aan de lijst van handelsplaatsen omdat deze ons in staat zouden stellen een beter resultaat te bereiken bij de uitvoering Nieuwe beleggingsprocedures in de onderneming Nieuwe financiële instrumenten in het universum van vermogensbeheer enz. 10

12 Verantwoordelijkheid voor de herziening De bepaling van het uitvoeringsbeleid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de portefeuillebeheeronderneming. Niettemin moet de afdeling Compliance verzekeren dat de herziening van dit beleid minstens een keer per jaar correct plaatsvindt. Dit is deel van het door de afdeling Compliance geïmplementeerde controleplan. Zoals hierboven reeds vermeld, betekent een herziening niet noodzakelijkerwijs dat er systematisch wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan het uitvoeringsbeleid. De beslissing om het uitvoeringsbeleid niet te wijzigen moet echter geregistreerd worden. Indien bepaalde feiten of rapportering leiden tot een verwachte wijziging, daarentegen, dient de herziening zo spoedig mogelijk te gebeuren. De afdeling Compliance is verantwoordelijk voor het onmiddellijk oproepen tot actie Voorwaarden voor herziening De herziening wordt uitgevoerd tijdens een formele bijeenkomst onder het voorzitterschap van de Chief Investment Officer of zijn vertegenwoordiger, de door hem aangeduide fondsbeheerders, het hoofd van de afdeling Compliance van de onderneming en eventueel BNP Paribas Fin AMS. Van deze bijeenkomst wordt een verslag opgesteld op initiatief van de voorzitter Factoren die in aanmerking dienen te worden genomen tijdens de herziening Elke factor die de kwaliteit van de uitvoering in gevaar kan brengen dient in overweging te worden genomen: verandering in omgeving (uitvoeringsplaatsen, diensten geleverd door tegenpartijen ), soorten beleggingsprocedures, gebruikte financiële instrumenten, aard van de orders, enz. Zoals vermeld in het deel van deze procedure over de controle van de beste uitvoering, dient bovendien ook het verslag van het hoofd van de dienst Compliance dat op diens waarnemingen is gebaseerd, in overweging te worden genomen voor de jaarlijkse herziening van het uitvoeringsbeleid. Voor alle orders uitgevaardigd door een vermogensbeheeronderneming en doorgegeven aan de markt via BNP Paribas Fin'AMS, dient deze laatste betrokken te worden bij de herziening van het uitvoeringsbeleid. In overeenstemming met de verzamelde elementen, de beoordeling van het geïmplementeerde beleid en de resultaten ervan alsook de vooropgestelde doelstellingen, dienen het uitvoeringsbeleid of de gedetailleerde voorwaarden voor de implementatie ervan (matrices, benchmarks, enz.) bevestigd of gewijzigd te worden. Het verslag dient precies genoeg te zijn om de nieuwe elementen van het uitvoeringsbeleid duidelijk en afdwingbaar alsook onderhevig te maken aan de relevante controles Mogelijke informatie over updates In geval van aanzienlijke wijzigingen in het uitvoeringsbeleid of de implementeringsvoorwaarden, dient de cliënt te worden geïnformeerd. Het jaarlijkse herzieningscomité moet daarna beslissen op welke wijze de informatie aan de cliënten dient te worden meegedeeld, uiteraard met inbegrip van een update van beschikbare informatie op de website van de onderneming. 3. Selectiebeleid van researchdiensten en ondersteunende beleggingsdiensten 11

13 3.1. Aankoop van onderzoek De kosten voor de levering van extern onderzoek worden duidelijk onderscheiden van de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van een handelstransactie en zij zijn opgenomen in de globale provisie die voor een transactie wordt betaald. De BNPP IP-entiteiten en BNP Paribas Fin AMS hebben echter geen reden om makelaarsprovisies te betalen tenzij de geleverde diensten gunstig zijn voor de rendementen van hun cliënten. Wanneer een transactie bij een makelaar geplaatst wordt, is voor ons alleen belangrijk dat de beste uitvoering wordt verkregen. De BNPP IP-entiteiten kopen tevens onderzoek van onafhankelijke leveranciers die geen banden hebben met de uitvoerende makelaar. De betaling vindt plaats via het gebruik van regelingen voor het delen van provisie, hoewel handelstransacties alleen worden uitgevoerd in het kader van overeenkomsten waarbij een cliënt dit uitdrukkelijk heeft toegestaan, of vooraf heeft ingestemd met de uitvoering van handelstransacties in het kader van een zogenaamde soft commission agreement. Het gebruik van regelingen voor het delen van provisie wordt uiteengezet in het volgende onderdeel. De kwaliteit van alle ontvangen onderzoeksgegevens wordt door de fondsbeheerders en door de interne onderzoeksteams geanalyseerd in het belang van het beleggingsproces. Daarom hebben bepaalde entiteiten van BNPP IP een team samengesteld dat zich bezighoudt met het beheer van relaties met externe leveranciers van onderzoek. Het team organiseert een stemronde bij de portefeuillebeheerders over de kwaliteit van het verkregen financieel onderzoek en de diensten. De stemming houdt rekening met de volgende criteria: Kwaliteit van onderzoek: Bereik (geografisch, per sector, per marktkapitalisatie, enz.); Algemene kwaliteit van analyse (kwaliteit van de gebruikte modellen, betrouwbaarheid van de voorspellingen, enz); Relevantie van handelsaanbevelingen uitgedrukt door de analisten en voorgesteld door de verkoopsteams Efficiëntie van het beheer van de cliëntenrelatie (kwaliteit van de opvolging en telefonische gesprekken, de mogelijkheid tot het organiseren van bijeenkomsten met de onderneming, enz.). Het resultaat van deze stemming wordt geconsolideerd en bestudeerd in het kader van het Brokers Review Committee dat beheerd wordt door de afdeling Brokers Relations. Dit Brokers Review Committee bestudeert het resultaat van de stemming en verzekert dat dit resultaat correct geïnterpreteerd wordt. Op basis van de stemming en de noden uitgedrukt door de portefeuillebeheerder, beslist het comité dan welke leveranciers de lijst van goedgekeurde leveranciers mag vervoegen of moet verlaten. Tot slot valideert het Brokers Review Committee de rangschikking, waardoor zij de vergoeding kunnen bepalen voor onderzoeksdiensten Regelingen voor het delen van provisie Sommige BNPP IP-entiteiten kopen tevens onderzoek van onafhankelijke leveranciers die geen banden hebben met de uitvoerende makelaar. De betaling vindt plaats via het gebruik van regelingen voor het delen van provisie. Onder een regeling voor het delen van een provisie geven deze entiteiten de makelaar de instructies om een deel van de normale provisie te betalen die aan een derde leverancier van onderzoek betaald wordt als tegenprestatie voor onderzoek en adviesdiensten die de fondsbeheerder hebben geholpen bij hun investeringsbeslissingen in portefeuilles van cliënten. Zulke provisies worden enkel betaald met betrekking tot onderzoek, uitvoering en adviesdiensten die de fondsbeheerders hebben geholpen in het beslissingproces. Deze regeling stelt de entiteiten in staat om de uitgaven voor geleverde onderzoeksdiensten nauwkeurig op te volgen en de value for money verkregen van onderzoeksdiensten van makelaars te vergelijken met deze van onafhankelijk onderzoeksdiensten. Dit stelt hen in staat om de beste leveranciers van investeringsonderzoek te identificeren en te gebruiken. 12

14 Overeenkomsten voor het delen van provisie zijn niet afhankelijk van het plaatsen van bepaalde volumes bij individuele tegenpartijen en zijn onderhevig aan contractuele bepalingen die voorkomen dat overeenkomsten voor het delen van provisie strijdig zijn met de verplichting om voor cliënten de beste uitvoering te verkrijgen Opsplitsing van provisies Wanneer een provisie wordt betaald aan een makelaar voor de uitvoering van een transactie, dan vertegenwoordigt een deel of het geheel van deze betaling, de betaling voor de uitvoering en, waar dit gepast is, voor de clearing van de transactie. Een deel van de kost kan echter een betaling zijn voor onderzoeksdiensten geleverd door de makelaar. In sommige rechtsgebieden hebben de BNPP IP-entiteiten de wettelijke verplichting om een uitsplitsing te leveren van de uitvoerings-, onderzoeks- en adviesdiensten die gekocht werden op provisie en de BNPP IP-entiteiten verzekeren dat cliënten deze analyse ontvangen. BNPP IP-entiteiten zijn van mening dat het gepast is om provisies te gebruiken voor de aankoop van deze diensten omdat de provisies een eerlijke manier zijn om de kosten van deze diensten te spreiden over alle cliëntenportefeuilles die voordeel hebben gehaald uit deze diensten. De regelgevers van financiële diensten hebben regels opgesteld met betrekking tot de uitvoerings-, onderzoeks- en adviesdiensten waarvoor de BNPP IP-entiteiten mogen betalen met provisies en zij voldoen aan deze regelgevende vereisten Gebruik van Soft Dollars voor het verkrijgen van onderzoeksdiensten Soft Dollars zijn verboden behalve voor diensten aangeboden in de VS en voor cliënten die dit hebben toegestaan. Voor deze cliënten die soft commissions of commission sharing -regelingen toestaan op basis hiervan, geldt hetvolgende. Wanneer meer dan één makelaar/handelaar in staat is om de beste combinatie prijs/uitvoering met betrekking tot een transactie in een portefeuille te leveren, dan kunnen de BNPP IP-entiteiten een makelaar/handelaar selecteren die onderzoeksdiensten levert. Deze diensten kunnen inhouden: Het leveren van advies met betrekking tot de waarde van effecten, de wenselijkheid om in deze effecten te investeren, kopen of verkopen van effecten en de beschikbaarheid ervan, kopers en verkopers op de markt. Het leveren van informatie, rapporten, analyses en seminaries over emittenten, sectoren, effecten, handelsmarkten, wettelijke en politieke ontwikkelingen, economische factoren en tendensen, portefeuillestrategieën, toegang tot onderzoeksanalisten, bedrijfsbeheerspersoneel, industriële specialisten en economen, vergelijkende performantie-evaluaties, technische meetdiensten, diensten met betrekking tot de notering en andere producten en diensten met inbegrip van publicaties door derden, rapporten en analyses, computer- en elektronische toegang, informatie en bijkomstigheden die informatie zoals het hierboven omschreven onderzoek leveren, verwerken of anderzijds gebruiken. Al deze producten en diensten helpen de BNPP IP-entiteiten bij het uitvoeren van hun beslissingsverantwoordelijkheden inzake investeringen. Het uitvoeren van effectentransacties en bijhorende handelingen zoals clearance en vereffening. Als een BNPP IP-entiteit daarenboven te goeder trouw vaststelt dat de provisie aangerekend door een makelaar/handelaar redelijk is met betrekking tot de waarde van de onderzoeks- en makelaarsdiensten geleverd door deze makelaar/handelaar, dan veroorzaakt deze entiteit mogelijk een provisiepost voor de cliënt die hoger is dan de provisie die een andere makelaar/handelaar aanrekent maar die nog steeds concurrerend is met makelaars/handelaars die een totaal dienstenpakket aanbieden. Een BNPP IP-entiteit kan overeenkomsten aangaan met makelaars/handelaars met betrekking tot de toewijzing van een minimum jaarlijks bedrag aan makelaarstransacties aan zulke makelaars/handelaars. Als tegenprestatie ontvangt deze entiteit onderzoek en onderzoeksgerelateerde software en diensten zoals hierboven uiteengezet. Een transactie zal slechts geplaatst worden bij een dergelijke makelaar/handelaar indien deze overeenkomt met de beleidslijnen van de beste uitvoering zoals hierboven beschreven die rekening houden met de voorziening 13

15 van onderzoek en onderzoeksgerelateerde diensten en de entiteit zal dergelijke overeenkomsten beëindigen of de makelaar/handelaar contant vergoeden voor dit onderzoek in de mate dat het de regeling niet kan handhaven in overeenstemming met deze beleidslijnen. Soms wordt door BNPP IP-entiteiten gebruik gemaakt van producten voor gemengd gebruik voor zowel onderzoeks- /uitvoeringsdoeleinden als andere doeleinden die niet gerelateerd zijn aan onderzoek zoals administratie en marketing. Als deze producten of diensten verkregen worden met soft dollars, dan zullen BNPP IP-entiteiten de kosten verdelen tussen onderzoeksgerelateerd en niet-onderzoeksgerelateerd gebruik. BNPP IP-entiteiten zullen gebruik maken van eigen hard dollars om dat deel van de kosten te betalen dat niet kan worden toegewezen aan gebruik van onderzoek/uitvoering. Sommige makelaars- en onderzoeksdiensten kunnen ten goede komen aan andere cliëntenrekeningen dan de rekening die het soft-dollarkrediet genereert. 14

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

TKPI Fund Governance Code

TKPI Fund Governance Code TKPI Fund Governance Code I Oversight entity TKP Investments BV (TKPI) heeft de Compliance Officer van TKPI aangewezen als toezichthoudende entiteit (oversight entity) die toezicht zal houden op de naleving

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank

Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank Artikel 1 Voorwerp Fortuneo Bank, bijkantoor van Fortuneo V, met maatschappelijke zetel in Parijs, Place de Pyramide 5, 92088 Paris La Défense (hierna de Bank ), biedt

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

ASR Vermogensbeheer N.V. SELECTIE- EXECUTIE- EN UITVOERINGSBELEID

ASR Vermogensbeheer N.V. SELECTIE- EXECUTIE- EN UITVOERINGSBELEID ASR Vermogensbeheer N.V. SELECTIE- EXECUTIE- EN UITVOERINGSBELEID Inhoud ASR Vermogensbeheer N.V.... 3 Inleiding... 3 Principes, verantwoordelijkheden en controles... 4 Principes... 4 Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012)

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inleiding Het doel van deze Principles van Fund Governance (verder Principles ) is het geven van nadere richtlijnen voor alsmede een toelichting

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015 Januari 2015 Versie 3.0 Extern 1 van 8 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 G. van Gameren 2.0 Definitief 30-01-2014 V. Albayrak 2.1 Enkele wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V.

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. I. INLEIDING Monolith Investment Management B.V. (de MIM ) voert de directie over Monolith N.V. ( MNV ) en is daarmee beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Nadere informatie

Orderverwerkingsbeleid

Orderverwerkingsbeleid Orderverwerkingsbeleid Inleiding Orderverwerking/ relevante factoren 1. Voor Van Lanschot bij het aanduiden van een tussenpersoon 2. Voor de tussenpersoon bij het uitvoeren van een order Orderverwerking/

Nadere informatie

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg NL Dexia Advisory PRIVATE BANKING Luxemburg Dexia Advisory is een bevoorrechte relatie tussen u en Dexia Private Banking. U baseert zich op gepersonaliseerde aanbevelingen van uw financieel adviseur. Wij

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten»

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» Department Legal Affairs Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» 1. Inleiding Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2013 tot versterking

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

BELEID VOOR DE IDENTIFICATIE, DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

BELEID VOOR DE IDENTIFICATIE, DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN BELEID VOOR DE IDENTIFICATIE, DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN INHOUDSOPGAVE 1 DOELSTELLINGEN... 2 2 DEFINITIE VAN "BELANGENCONFLICT"... 2 3 DE ACTIVITEITEN VAN CANDRIAM INVESTOR GROUP

Nadere informatie

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort.

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort. Parijs, 13 september 2011 Geachte aandeelhouder, Betreft: samenvoeging van 13 subfondsen van BNP Paribas Plan Target Click Fund BNP Paribas Plan Target Click Fund 2043 / 2044 / 2045 / 2046 / 2047 / 2048

Nadere informatie

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

Belangenconflicten Samenvatting van het beleid van BNP PARIBAS CARDIF België

Belangenconflicten Samenvatting van het beleid van BNP PARIBAS CARDIF België Belangenconflicten Samenvatting van het beleid van BNP PARIBAS CARDIF België 1 Inhoud Inleiding... 3 Beleid inzake belangenconflicten van BNP Paribas Cardif België... 3 Belangenconflicten... 3 Maatregelen...

Nadere informatie

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten MiFID Beleid inzake belangenconflicten MiFID 3 INLEIDING Een financiële instelling is onderworpen aan een geheel van wettelijke en prudentiële verplichtingen, die erop gericht zijn haar integriteit te

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management Juni 2015 Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management 1 Introductie 2 In dit beleid is beschreven hoe KCM voor haar cliënten op consistente wijze het best mogelijke resultaat

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 9.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 VERORDENING (EG) Nr. 1329/2006 VAN DE COMMISSIE van 8 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Beleid inzake belangenconflicten Versie november 2013

Beleid inzake belangenconflicten Versie november 2013 Beleid inzake belangenconflicten Versie november 2013 Dit document stelt het bestaande beleid van het beheer van geïdentificeerde belangenconflicten voor. Dit beleid is van toepassing voor alle medewerkers

Nadere informatie

B.D.M. NV. Beleid betreffende Belangenconflicten

B.D.M. NV. Beleid betreffende Belangenconflicten B.D.M. NV Beleid betreffende Belangenconflicten Verspreiding Publiek Gerelateerde beleidsregels/procedures MiFID gedragsregels, Beleid betreffende vergoedingen Eigenaar Bart Dewulf Datum van deze versie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Dit Beleid is van toepassing op en verplichte lectuur voor alle personen die met CapitalatWork NV en CapitalatWork Foyer Group

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

BELEID EN PROCEDURES INZAKE BELANGENCONFLICTEN ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT 1

BELEID EN PROCEDURES INZAKE BELANGENCONFLICTEN ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT 1 BELEID EN PROCEDURES INZAKE BELANGENCONFLICTEN ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT 1 1. Toepasselijk wettelijk kader - MiFID (Richtlijn 2004/39/EG), Considerans (29), artikel 13(3) en artikel 18. - MiFID Uitvoeringsrichtlijn

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN Artikel 1 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 VFB DAG VAN DE TIPS 2017 RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 TOP 3 AANDELEN 2 DSM: op weg naar 100% Life Sciences Koers Target Potentieel KERNCIJFERS (EUR) Market Cap (miljoen EUR) K/W 2017 K/W 2018 Div. Yield

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 %4:.=5,4:0 Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 *($ )4.3

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE PPB-2007-7-CPB-1 Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes INHOUDSOPGAVE 1. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Ostrica BV, hierna te

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Volg de onderstaande stappen om een positie te openen voor de verkoop van uw bedrijfsaandelen.* Voordat u uw transactie plaatst We raden u aan bij Fidelity

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

SVP Agency Execution Service. Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten

SVP Agency Execution Service. Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten SVP Agency Execution Service Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten 1 Introductie Een executiedesk begint bij steeds meer beleggers een aparte rol te vervullen als

Nadere informatie

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD PRIVACY POLICY BATAVIA STAD Batavia Stad Outlet Shopping B.V. (hierna: 'ons', 'wij' en 'onze') hecht belang aan bescherming van en respect voor de privacy van u, de eindgebruiker (hierna: 'u' of 'uw').

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BELEID BELANGENCONFLICTEN

BELEID BELANGENCONFLICTEN BELEID BELANGENCONFLICTEN VERSIE 26.11.2017 1.0 Beleid Belangenconflicten Bij de uitvoering van de dienstverlening van Blauwtulp B.V., kunnen er belangenconflicten ontstaan binnen de organisatie van Blauwtulp

Nadere informatie

MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS

MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS De Raad van Bestuur van Miko NV(de Vennootschap ) heeft op haar vergadering van 24 augustus 1998 het hiernavolgend protocol (het Protocol ) goedgekeurd,

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie