Designator author. TIE- en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Designator author. TIE- en"

Transcriptie

1 Designator author SELECT TIE- en UITVOERINGSBELEID.

2 Compliance 18 December2010 BNPP IP Procedure SELECTIE- EN UITVOERINGSBELEID **** 1

3 INHOUDSOPGAVE SELECTIE- en UITVOERINGSBELEID EN -PROCEDURES Context Het beleid inzake de beste uitvoering en selectie Selectie en evaluatie van financiële tussenpersonen Goedkeuring door het Global Counterparty Committee Selectie van tegenpartijen Bepaling van een toekenningsdoel Beoordeling van tegenpartijen Belangenconflicten Handelsplaatsen en -methoden Directe markttoegang Algoritmische handel Program Trading Makelaars Kapitaal Speciale gevallen Beursintroducties Producten met beperkte liquiditeit Abnormale marktomstandigheden Samenvoeging van orders Uitvoeringsfactoren Prijs Aard en kenmerken van het order Marktliquiditeit Kost Kredietlijnen Lenen van effecten Interne afhandeling ( internal crossing ) De beste uitvoering en selectie van de handelsplaats Omvang van het order Marktintelligentie Afrekeningsrisico Voorwaarden voor de herziening van het beleid inzake beste uitvoering Minimumfrequentie van de herziening Verantwoordelijkheid voor de herziening Voorwaarden voor herziening Factoren die in aanmerking dienen te worden genomen tijdens de herziening Mogelijke informatie over updates Selectiebeleid van researchdiensten en ondersteunende beleggingsdiensten Aankoop van onderzoek Regelingen voor het delen van provisie Opsplitsing van provisies Gebruik van Soft Dollars voor het verkrijgen van onderzoeksdiensten

4 1. Context In overeenstemming met de regelgeving en de vereisten van richtlijnen, verordeningen, wetgeving en fiduciaire verplichtingen tegenover onze cliënten, stelt dit beleid het kader vast voor de herziening van de beste selectie en uitvoering, voor de geïmplementeerde controles alsook de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt (controles eerste niveau, compliancecontroles). Het beleid voor de beste selectie en uitvoering is beschikbaar voor cliënten en wordt minstens een keer per jaar herzien. Het is afdwingbaar vanaf het ogenblik van bekendmaking aan alle entiteiten 1 van BNPP IP, met inbegrip van BNP Paribas Fin AMS, waarop de vereisten van beste uitvoering van toepassing zijn. Waar plaatselijke wetgeving of wettelijke vereisten strijdig zijn met of strenger zijn dan dit beleid, gelden deze plaatselijke vereisten. Indien bepaalde vereisten strijdig zijn met dit beleid, dan dient de plaatselijke Compliance Officer overleg te plegen met het hoofd van Global Compliance Policy. In het specifieke geval waarin vermogensbeheerdiensten worden aangeboden aan derden, zijn procedures voor beste selectie en uitvoering aanwezig binnen BNPP IP die gekoppeld zijn aan de algemeen waargenomen praktijken. Vermogensbeheerfirma s gebruiken voor de uitvoering van orders inderdaad vaak financiële tussenpersonen en makelaars die geselecteerd dienen te worden aan de hand van hun bekwaamheid om de beste uitvoering te leveren voor de orders die zij van hun cliënten krijgen. Afhankelijk van het geval (rechtstreekse uitvoering of uitvoering via een tegenpartij) zijn portefeuillebeheerders dus gebonden aan de verplichting tot beste selectie en beste uitvoering (behalve indien een cliënt specifieke instructies heeft gegeven en er een contractuele clausule is die mogelijk maakt de beste uitvoering links te laten liggen) behalve voor inschrijvingen en aankopen in fondsen. Bovendien legt een component van ons investeringsproces sterk de nadruk op ons vermogen om gebruik te maken van externe onderzoeksinformatie van hoge kwaliteit die wordt geleverd door professionele makelaars (of brokers) en onafhankelijke leveranciers van onderzoeksinformatie. Hieruit volgt een procedure uit drie stappen: Het beleid voor de beste uitvoering (en selectie) Een selectie van onderzoeksdiensten De implementering van controles die de efficiëntie van het uitvoeringsbeleid nagaan, ofwel rechtstreeks geïmplementeerd ofwel op basis van diensten geleverd door geselecteerde derden. Er dient te worden opgemerkt dat controles drie doelstellingen nastreven: Verzekeren dat het beleid voor de beste uitvoering wordt toegepast Het onmiddellijk corrigeren van vastgestelde inbreuken op dit beleid Het vergemakkelijken van de jaarlijkse herziening van het beleid en het anticiperen van een herziening van dit beleid als er zich een aanzienlijke wijziging voordoet die het vermogen om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te bereiken waarschijnlijk zal beïnvloeden. Al onze cliënten hebben recht op naleving van de verplichtingen van dit beleid inzake selectie en uitvoering. 1 Voor het doel van dit document omvat de uitdrukking entiteit(en) die verwijst naar BNPP IP, niet BNP Paribas Fin AMS gezien haar specifieke activiteiten. De uitdrukken entiteit(en) die verwijst naar BNPP IP sluit ook Joint Ventures uit die niet 100% in eigendom zijn. 3

5 2. Het beleid inzake de beste uitvoering en selectie Selectie en evaluatie van financiële tussenpersonen De BNPP IP-entiteiten hebben reeds een formeel systeem voor de selectie van tussenpersonen sinds 1998; het is gebaseerd op hun bekwaamheid om diensten aan te bieden in overeenstemming met het betrokken verhandelde instrument Goedkeuring door het Global Counterparty Committee De goedkeuring bestaat uit het opstellen van een lijst van goedgekeurde financiële tussenpersonen voor BNPP IP-entiteiten, voor elk type financieel instrument en voor elke portefeuillebeheerprocedure. Om in overweging te worden genomen als deel van de selectieprocedure, dient de tegenpartij eerst goedgekeurd te worden. De afdeling Brokers Relations is belast met de overeenkomsten voor makelaars. Het Global Counterparty Committee functioneert als forum voor het bespreken, beslissen en opvolgen van commerciële, operationele, compliance-, wettelijke en risicokwesties met betrekking tot geschikte tegenpartijen. Dit comité staat onder de leiding van het hoofd van de afdeling Risk Control, en in diens afwezigheid, het hoofd van de afdeling Compliance van de betrokken entiteit. Het Global Counterparty Committee heeft als enige het beslissingsrecht over de toevoeging, de verwijdering en het verbod op tegenpartijen en zal de prestaties van de tegenpartijen op regelmatige basis controleren op commerciële, operationele en risico-aangelegenheden zoals prijsstelling, efficiënte transactieverwerking of bijkomende diensten om te verzekeren dat onze cliënten het beste resultaat en de beste uitvoering krijgen. Het Commission Sharing Agreement Committee houdt ook toezicht op regelingen voor het delen van provisie Selectie van tegenpartijen In deze context is de selectie van tegenpartijen door elk portefeuillebeheerteam binnen de dealingactiviteit gebaseerd op bepaalde criteria die werden geïdentificeerd en/of vastgesteld door de teams en/of goedgekeurd door hun manager als gebruikers. Om die reden kan het voorvallen dat de criteria voor beleggingsprocedures kunnen variëren afhankelijk van het belang dat wordt gehecht aan kwaliteit van de uitvoering, toegang tot onderzoek en andere door tussenpersonen geleverde diensten. Elke portefeuillebeheerteam heeft haar eigen selectiesysteem voor tegenpartijen, dat onderhevig is aan gepaste en specifieke procedures die zijn opgesteld in overeenstemming met de in dit beleid vermelde principes Bepaling van een toekenningsdoel Afhankelijk van het soort instrument en de portefeuillebeheerprocedures, kunnen de doelstellingen van de makelaarsprovisies, omvang of requests for quotes (aanvraag voor prijsopgave of RFQ) worden toegekend op kalenderbasis. De controle van deze doelstellingen gebeurt op het eerste niveau door de afdeling Brokers Relations en op het tweede niveau door het hoofd van het betrokken fondsbeheerteam. Deze doelstellingen mogen de BNPP IP-entiteiten en BNP Paribas Fin AMS niet beïnvloeden met betrekking tot de beste uitvoering bij transacties Beoordeling van tegenpartijen Minstens een keer per jaar wordt een stemming gehouden onder de gebruikers. Deze stemming vormt een integraal deel van de professionele verantwoordelijkheden van elke betrokken werknemer: om die reden is hij verplicht deel te nemen, 4

6 nauwkeurigheid aan de dag te leggen bij het formuleren van de antwoorden en te verzekeren dat de kwalitatieve opmerkingen uiterst correct en duidelijk zijn. De administratieve verwerking van transacties met tegenpartijen werd gedelegeerd aan BPFS 2. Dit wijst op zowel een operationeel beheer van de goedkeuring van nieuwe tegenpartijen en een controle door BPFS van de kwaliteitscriteria van de administratieve verwerking van door tegenpartijen geleverde transacties. Bovendien is de dealingactiviteit gedeeltelijk gedelegeerd aan BNP Paribas Fin AMS. In deze context wijst de controle van de kwaliteit van uitvoering met financiële tussenpersonen op zowel een operationeel beheer van de goedkeuring van nieuwe tegenpartijen en een controle door BNP Paribas Fin AMS van de kwaliteitscriteria van de uitvoering. Fondsen voorheen beheerd door Fortis Investments zullen geleidelijk worden overgebracht in Belangenconflicten De systemen voor portefeuillebeheer die door BNPP IP worden gebruikt, vereisen dat transacties die door fondsbeheerders worden gecreëerd, vóór de uitvoering van de handelstransactie worden toegekend. Het front-office-systeem registreert het tijdstip van de creatie en de uitvoering van orders. Het beleid van BNPP IP inzake de toekenning van handelstransacties vereist dat transacties op eerlijke wijze over de portefeuilles worden gespreid. In het algemeen moeten spreidingen consistent zijn met de weging in de portefeuille, zodat alle accounts een vergelijkbare weging binnen een transactie krijgen. Binnen ons handelssysteem is er een faciliteit voor de afronding van elektronische transacties. Indien orders gedeeltelijk worden vervuld, vindt de toekenning plaats in overeenstemming met het toekenningsbeleid van de BNPP IP-entiteiten, dat vereist dat toekenningen worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels en principes ter zake. Daarom worden deels vervulde orders doorgaans op evenredige wijze gespreid, tenzij er goede redenen bestaan om dit niet te doen, bijvoorbeeld wanneer een evenredige spreiding kan leiden tot een onrendabele toekenning. In deze gevallen moeten de voorgestelde spreiding en de achterliggende redenen worden geregistreerd, en deze zijn onderhevig aan controle door Compliance (indien deze niet onderhevig zijn aan een afgesproken automatische methodologie). Indien dit wettelijk toegestaan is, kunnen BNPP IP-entiteiten inclusief BNP Paribas Fin AMS handelen met de gelieerde ondernemingen van BNP Paribas of via een beurs waar een gelieerde onderneming aanwezig is. BNPP IP-entiteiten met inbegrip van BNP Paribas Fin AMS zullen transacties met gelieerde ondernemingen of vergelijkbare belangenconflicten aan hun cliënten rapporteren. De afdeling Compliance kan alle handelstransacties via gelieerde ondernemingen analyseren om te controleren of de cliënt het gebruik van gelieerde ondernemingen vooraf heeft goedgekeurd. Werknemers van BNPP IP-entiteiten met inbegrip van BNP Paribas Fin AMS mogen geen geschenken of ontspanningsvormen aanvaarden met een waarde van meer dan EUR 230 zonder de voorafgaande toestemming van de afdeling Compliance of hun entiteit. Dit proces wordt strikt gecontroleerd en de afdeling Compliance houdt een register bij van geschenken of mogelijke beloningen Handelsplaatsen en -methoden Voor zover mogelijk voeren de BNPP IP-entiteiten al hun transacties in aandelen en vastrentende instrumenten uit via een gecentraliseerd handelsplatform binnen BNP Paribas Fin AMS zoals reeds beschreven hierboven. De keuze van de makelaars wordt samen bepaald door de dealing desk die samen met de BNPP IP-entiteiten verantwoordelijk is voor de onderhandeling van de provisietarieven en de globale uitvoering van de handelsverrichtingen. Dit is onderhevig aan enige doorslaggevende instructie van de cliënt. Indien zulke instructie wordt ontvangen, dan wordt het uitvoeringsbeleid van BNPP IP alsook bepaalde maatregelen die ontworpen en geïmplementeerd werden om het best mogelijke resultaat te behalen bij het uitvoeren van orders, mogelijk niet opgevolgd. 2 BNP Paribas Fund Services 5

7 Het beleid van de BNPP IP-entiteiten bestaat erin om voor elke handelstransactie de gunstigste uitvoering en het best mogelijke resultaat voor de cliënt te verkrijgen in overeenstemming met dit beleid. De dealing desk werkt onafhankelijk van de fondsbeheerders. De BNPP IP-entiteiten hebben de mogelijkheid om een groot aantal handelsplaatsen en -methoden te gebruiken. Dit maakt efficiënte handelsregelingen mogelijk in een groot aantal omstandigheden waardoor transactiekosten kunnen dalen, operationele risico s verminderen met minder kans op fouten of onregelmatigheden bij de uitvoering. Op deze manier kunnen ook bepaalde handelstransacties snel worden uitgevoerd zodat kan worden gebruik gemaakt van kortstondige marktopportuniteiten Directe markttoegang Directe markttoegang (Direct Market Access of DMA ) verwijst naar de elektronische faciliteit die buy side firms rechtstreekse toegang geeft tot liquiditeiten voor effecten die zij wensen te kopen of verkopen Algoritmische handel Algoritmische handel is het gebruik van computerprogramma s om handelsorders in te voeren met gebruik van het algoritme van de computer dat beslist over bepaalde aspecten van het order zoals timing, prijs of zelfs de uiteindelijke hoeveelheid van het order. Het kan worden gebruikt om grotere handelstransactie op te splitsen in kleinere verrichtingen om de impact op de markt, kosten van de opportuniteit en risico s te beperken Program Trading Program Trading wordt gebruikt om een aandelenkorf te verhandelen Makelaars De BNPP IP-entiteiten gebruiken makelaars voor het verhandelen van financiële instrumenten als het bijvoorbeeld nodig is om de markt met de nodige voorzichtigheid te betreden. De makelaars gebruiken hun distributienetwerken om de andere kant van de transactie op te sporen Kapitaal De BNPP IP-entiteiten kunnen tegenpartijen gebruiken die gebruik maken van hun eigen kapitaal (d.w.z. hun eigen kapitaal of hun eigen trading book) voor de afrekening van een handelstransactie Speciale gevallen Beursintroducties Beursintroducties en underwriting houden in dat onze cliënten betrokken worden bij verrichtingen waarvoor geen garantie bestaat dat ze worden voltooid of volledig worden toegekend. De toekenning van beursintroducties en underwriting door makelaars hangt af van een aantal factoren. 6

8 Het nastreven van aandelentoekenningen bij beursintroducties (handel plaatsen bij specifieke makelaars in de verwachting dat BNPP IP-entiteiten bij toekomstige uitgiften gunstige toekenningen zal verkrijgen) vertegenwoordigt een duidelijk belangenconflict. De BNPP IP-entiteiten staat daarom nooit toe dat dergelijke overwegingen hun handelsstrategie beïnvloeden. Amerikaanse cliënten worden niet toegelaten tot beursintroducties via gelieerde ondernemingen. Fondsbeheerders moeten het aanbiedingsdocument verkrijgen en invullen, om te verzekeren dat de toekenning voor de cliënten vooraf wordt bepaald. Fondsbeheerders mogen geen speculatieve beursintroductieorders plaatsen die in strijd zouden zijn met de beleggingsrichtlijnen als de volledige aanvraag zou worden toegekend. De toekenning bij beursintroducties moet op eerlijke wijze gebeuren volgens de reglementen en principes ter zake en volgens het toekenningsbeleid van de BNPP IP-entiteiten. Toekenningen worden gewogen in overeenstemming met de omvang van het order. Bijzonder kleine toekenningen worden aangepast om ervoor te zorgen dat bepaalde rekeningen geen onrendabele toekenning van aandelen ontvangen. De afdeling Compliance is actief betrokken bij het toezicht op en de controle van het toekenningsproces bij beursintroducties Producten met beperkte liquiditeit Wanneer de BNPP IP-entiteiten een order in naam van een cliënt uitvoert, doorgeeft of plaatst in een financieel instrument met een beperkte markt en/of beperkte liquiditeit en/of beperkte prijstransparantie, dan doet BNP Paribas Fin AMS haar uiterste best om het best mogelijke resultaat te verkrijgen voor de cliënt. Bij het uitvoeren, plaatsen of doorgeven van een order voor uitvoering door een derde in deze omstandigheden, zullen de BNPP IP-entiteiten ervan uitgaan dat ze het best mogelijke resultaat hebben geleverd en dat hun verplichtingen naar de cliënt toe hiermee vervuld zijn in het kader van dit beleid Abnormale marktomstandigheden In tijden van ernstige marktturbulentie en/of interne of externe systeemstoornissen neemt de mogelijkheid tot het (tijdig) uitvoeren van orders prioriteit. In geval van systeemstoornissen is het mogelijk dat BNP Paribas Fin AMS geen toegang heeft tot al onze geselecteerde uitvoeringsplaatsen Samenvoeging van orders Cliënten dienen BNPP IP-entiteiten toe te staan om orders samen te voegen met orders van andere cliënten om te bewerken en uit te voeren op hetzelfde moment naar ons goeddunken. BNPP IP-entiteiten met inbegrip van BNP Paribas Fin'AMS zullen dit enkel doen als het onwaarschijnlijk is dat samenvoeging over het algemeen in het nadeel zal zijn van een cliënt van wie het order samengevoegd wordt. Het is echter mogelijk dat het effect van samenvoeging in het nadeel van een cliënt kan zijn met betrekking tot een welbepaald order Uitvoeringsfactoren BNPP IP-entiteiten met inbegrip van BNP Paribas Fin AMS verbinden zich ertoe om, in de betekenis van de Europese Richtlijn, alle redelijke maatregelen te nemen om voor hun cliënten het best mogelijke resultaat te behalen. In deze context dienen BNPP IP-entiteiten het bredere kader in overweging te nemen als de handelsplaats en het type instrument gekozen zijn. De volgende factoren worden in overweging genomen bij OTC-transacties (transacties over de toonbank): Prijs 7

9 De breedte van marktmaking Specialisatie van marktmaking bij ingewikkelde derivaten Diepte van marktmaking Snelheid van trading voor liquide instrumenten Marktintelligentie Afrekening Credit rating en kwaliteit van de tegenpartij Het Counterparty Selection Committee houdt rekening met de prestatie van tegenpartijen met betrekking tot de hierboven opgesomde factoren alsook de toekomstige risico's van de goedgekeurde tegenpartijen Prijs De implementering van RFQ s leidt waarschijnlijk tot de beste prijs. Er dient echter te worden opgemerkt dat in sommige delen van de OTC-markt een enkele notering mogelijk is, met name in geval van niet-liquide, maatwerk- of ingewikkelde producten. In elk geval, wordt een register bijgehouden van de verkregen noteringen binnen het RFQ-kader dat bijdraagt om de beste prijs te verkrijgen op voorwaarde dat andere criteria voor uitvoering worden behaald Aard en kenmerken van het order BNPP IP-entiteiten kunnen handelen in ingewikkelde instrumenten waarbij noteringen enkel beschikbaar zijn bij één bepaalde tegenpartij of waarvoor de markt beperkt is tot een enkele handelsplaats. Voor elke transactie dient gestreefd te worden naar het behalen van het beste resultaat. Met betrekking tot tegenpartijen zal BNP Paribas Fin AMS enkel trachten te handelen met tegenpartijen die marktmakingspecialist zijn in het soort OTC-instrumenten waarop de transactie betrekking heeft Marktliquiditeit Omdat de liquiditeit van de OTC-markten niet constant is van dag to dag, of zelfs niet eens binnen dezelfde dag, kan het zijn dat BNPP IP-entiteiten niet op eender welk ogenblik toegang hebben tot de markt. Hiermee wordt rekening gehouden bij het bepalen van de haalbare prijzen Kost BNPP IP-entiteiten houden rekening met elke (rechtstreekse of onrechtstreekse) provisie of vergoeding bij het vaststellen van de beste uitvoering voor OTC-transacties om voor de cliënt het beste resultaat te bereiken Kredietlijnen Hoewel een tegenpartij de beste prijs of waarde voor een bepaald order kan bieden, is het mogelijk dat de makelaar er toch niet in slaagt om de beste voorwaarden te verkrijgen met een bepaalde tegenpartij omdat een kredietlijn voor die bepaalde cliënt nog niet werd goedgekeurd. 8

10 Lenen van effecten Voor het lenen van effecten handelen de BNPP IP-entiteiten met twee exclusieve tegenpartijen, BP2S 3 voor transacties met aandelen en BNO Paribas Fin'AMS voor deze met rente-instrumenten. Samenwerken met een enkele tegenpartij, stelt ons in staat om schaalvoordeel te halen op de markt. Deze exclusieve tegenpartijen handelen op hun beurt met diverse tegenpartijen. Voor zaken die te maken hebben met het vroegere Fortis Investments, werden exclusieve regelingen getroffen voor het jaar Interne afhandeling ( internal crossing ) Indien cliënten gebruik maken van dezelfde bewaarder en indien gepast kan BNPP IP voordeel halen uit interne afhandeling (crossing), voor zover dit is toegestaan door de cliënt en/of plaatselijke regelgeving. Er dient te worden op gelet dat beide kanten van de transactie hieruit weinig of geen provisie halen en dat de transactie plaatsvindt aan een eerlijke prijs voor alle partijen. Interne afhandeling is onderhevig aan de goedkeuring van de plaatselijke Compliance-afdeling De beste uitvoering en selectie van de handelsplaats Voor de uitvoering, streeft BNP Paribas Fin AMS naar de beste uitvoering door alle relevante informatie te gebruiken waarover zij beschikt om de juiste makelaar, prijs, uitvoeringssnelheid, transmissiekanaal, uitvoeringsstrategie en afrekening te selecteren. Dit helpt BNP Paribas Fin AMS om een transactie uit te voeren met het beste resultaat voor de cliënt. Voorbeelden van relevante informatie zijn de redenen die ten grondslag liggen aan de beleggingsbeslissing, onderzoek, nieuws, handelsvolumes, de liquiditeit van het aandeel en voor de omvang van de nominale waarde/prijs en of de handelstransactie een expliciete orderinstructie kreeg (bv. een limietorder van een cliënt of voorwaardelijke handel). Afhankelijk van deze factoren gaat BNP Paribas Fin AMS alle opties af om de beste strategie te vinden voor elke transactie. Voor de ontvangst en transmissie van orders bepaalt BNP Paribas Fin AMS de uitvoeringskenmerken van ontvangen orders door de volgende hiërarchisch gerangschikte criteria toe te passen: Selectie van een bevoegde leverancier (tussenpersoon of tegenpartij) uit de lijst die werd opgesteld door de partij die het order plaatst; Keuze van de bevoegde leverancier(s) volgens hun vermogen om het aan het order gekoppelde uitvoeringsbeleid na te leven teneinde de diensten van de dealing desk optimaal te gebruiken en de order-typologie te respecteren; Indien nodig: Met betrekking tot de draagwijdte van de financiële instrumenten die onderworpen zijn een makelaarsprovisies of toegekende volumes, op verzoek van de cliënt die eerst zijn budget of toekenningen van volumes per bevoegde leverancier zal hebben meegedeeld: de keuze van bevoegde leverancier uit de lijst naargelang de toegekende makelaarsprovisies of volumes voorlopen op of achterblijven bij de doelstelling en op basis van mogelijke aanwijzingen door de cliënt. Met betrekking tot de draagwijdte van de andere financiële instrumenten, op verzoek van de cliënt die eerst een gerangschikte lijst zal hebben meegedeeld van bevoegde verleners met doelstellingen met betrekking tot marktaandeel of deelneming in requests for quotes: keuze van bevoegde leverancier op basis van betere of minder goede prestaties dan deze doelstellingen. Partijen komen de methode en frequentie van herziening van deze classificatie overeen. Dit heeft tot gevolg dat geen enkel order mag worden doorgegeven door beheerteams aan BNP Paribas Fin'AMS met instructies die het gebruik van een bepaalde tussenpersoon opleggen (makelaar of tegenpartij), wat strijdig zou zijn met het principe van beste uitvoering tenzij de keuze volledig gerechtvaardigd en gedocumenteerd in het belang van de cliënt is. Hoewel trading via verschillende plaatsen voordelig mag lijken om liquiditeit te bemachtigen, is het mogelijk dat winst wordt gecompenseerd door bewaarlonen aangezien veel bewaarders hun cliënten aanrekenen per transactie. 3 BP2S : BNP Paribas Securities Services 9

11 De entiteiten van BNPP IP en BNP Paribas Fin AMS gebruiken een post-trade kostenanalyse van de trades geleverd door externe derden om het succes van tradingbeslissingen te helpen bepalen Omvang van het order Als de omvang van het order groter is dan de normale marktomvang (Normal Market Size of NMS), dan kan het zijn dat de optimale aanpak voor de beste uitvoering bestaat uit het vragen van een prijs aan een enkele tegenpartij en overeenkomstig uit te voeren, zelfs als deze uitvoeringen lager zijn dan andere indicaties van interesse (indication of interest) op de markt. Een andere techniek om het beste resultaat te verkrijgen is het opvragen van prijsopgaven in de normale marktomvang (NMS) om te weten te komen welke tegenpartij waarschijnlijk de beste notering zal bieden en daarna andere partijen contacteren. De registers van de makelaars, prijsopgaven en handelsomvang worden bijgehouden. BNP Paribas Fin AMS zal handelen met dezen die in het verleden de beste voorwaarden hebben geboden voor deze soorten transacties Marktintelligentie De timing, juistheid en samenhangendheid van marktintelligentie kan van cruciaal belang zijn bij bepaling van de implementering van een order of een reeks orders. BNPP IP concentreert zich op de kwaliteit van onderzoek, het verkrijgen van markttoegang en het tijdig verkrijgen van marktgevoelige informatie. Het is niet omdat een makelaar marktintelligentie levert, dat de BNPP IP-entiteiten met die handelsplaats zullen uitvoeren Afrekeningsrisico BNPP IP moet vertrouwen hebben in de procedure voor bevestigingen en afrekeningen. BNP Paribas Fin AMS handelt enkel met tegenpartijen die door de BNPP IP-entiteiten werden goedgekeurd Voorwaarden voor de herziening van het beleid inzake beste uitvoering Minimumfrequentie van de herziening Dit beleid voor de beste uitvoering, dat beschikbaar is voor cliënten, wordt minstens een keer per jaar herzien zelfs als geen wijzigingen nodig zijn. Niettemin zal elke aanzienlijke wijziging die een impact heeft op het vermogen om het beste resultaat te verkrijgen, ook waarschijnlijk een herziening van het uitvoeringsbeleid met zich meebrengen. Factoren die kunnen leiden tot deze verwachte herziening, zijn onder andere: De vaststelling van zeer grote afwijkingen van de oorspronkelijke doelstellingen tijdens controles door de fondsbeheerteams of de afdeling Compliance Het zich voordoen van nieuwe elementen zoals: Nieuwe plaatsen die, na bestudering, dienen toegevoegd te worden aan de lijst van handelsplaatsen omdat deze ons in staat zouden stellen een beter resultaat te bereiken bij de uitvoering Nieuwe beleggingsprocedures in de onderneming Nieuwe financiële instrumenten in het universum van vermogensbeheer enz. 10

12 Verantwoordelijkheid voor de herziening De bepaling van het uitvoeringsbeleid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de portefeuillebeheeronderneming. Niettemin moet de afdeling Compliance verzekeren dat de herziening van dit beleid minstens een keer per jaar correct plaatsvindt. Dit is deel van het door de afdeling Compliance geïmplementeerde controleplan. Zoals hierboven reeds vermeld, betekent een herziening niet noodzakelijkerwijs dat er systematisch wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan het uitvoeringsbeleid. De beslissing om het uitvoeringsbeleid niet te wijzigen moet echter geregistreerd worden. Indien bepaalde feiten of rapportering leiden tot een verwachte wijziging, daarentegen, dient de herziening zo spoedig mogelijk te gebeuren. De afdeling Compliance is verantwoordelijk voor het onmiddellijk oproepen tot actie Voorwaarden voor herziening De herziening wordt uitgevoerd tijdens een formele bijeenkomst onder het voorzitterschap van de Chief Investment Officer of zijn vertegenwoordiger, de door hem aangeduide fondsbeheerders, het hoofd van de afdeling Compliance van de onderneming en eventueel BNP Paribas Fin AMS. Van deze bijeenkomst wordt een verslag opgesteld op initiatief van de voorzitter Factoren die in aanmerking dienen te worden genomen tijdens de herziening Elke factor die de kwaliteit van de uitvoering in gevaar kan brengen dient in overweging te worden genomen: verandering in omgeving (uitvoeringsplaatsen, diensten geleverd door tegenpartijen ), soorten beleggingsprocedures, gebruikte financiële instrumenten, aard van de orders, enz. Zoals vermeld in het deel van deze procedure over de controle van de beste uitvoering, dient bovendien ook het verslag van het hoofd van de dienst Compliance dat op diens waarnemingen is gebaseerd, in overweging te worden genomen voor de jaarlijkse herziening van het uitvoeringsbeleid. Voor alle orders uitgevaardigd door een vermogensbeheeronderneming en doorgegeven aan de markt via BNP Paribas Fin'AMS, dient deze laatste betrokken te worden bij de herziening van het uitvoeringsbeleid. In overeenstemming met de verzamelde elementen, de beoordeling van het geïmplementeerde beleid en de resultaten ervan alsook de vooropgestelde doelstellingen, dienen het uitvoeringsbeleid of de gedetailleerde voorwaarden voor de implementatie ervan (matrices, benchmarks, enz.) bevestigd of gewijzigd te worden. Het verslag dient precies genoeg te zijn om de nieuwe elementen van het uitvoeringsbeleid duidelijk en afdwingbaar alsook onderhevig te maken aan de relevante controles Mogelijke informatie over updates In geval van aanzienlijke wijzigingen in het uitvoeringsbeleid of de implementeringsvoorwaarden, dient de cliënt te worden geïnformeerd. Het jaarlijkse herzieningscomité moet daarna beslissen op welke wijze de informatie aan de cliënten dient te worden meegedeeld, uiteraard met inbegrip van een update van beschikbare informatie op de website van de onderneming. 3. Selectiebeleid van researchdiensten en ondersteunende beleggingsdiensten 11

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Disclaimer: Financiële instrumenten op vreemde valuta s (Forex, Foreign Exchange, FX) zijn speculatieve producten met hefboomeffect die kunnen leiden tot

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 1.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 174/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2011/61/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIIVATE STIICHTIING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 De richtlijnen werden

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie