Hortisoftware Specialists Versiedocumentatie 156.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hortisoftware Specialists Versiedocumentatie 156.1"

Transcriptie

1 Altijd up to date Hortisoftware Specialists Versiedocumentatie

2 Versie Win156 Vernieuwingen d.d. 03 mei 2011 Versie standaard d.d. 03 mei 2011 Aanpassingen Benamingen Floraholland Connect aangepast (onderdeel: orderverwerking) De benamingen van de verschillende aanvoer mogelijkheden zijn aangepast. Hier hoeft u verder niets aan te doen. Dit wordt voortaan op de brief geprint. De benamingen zijn geactualiseerd. 'BB' en 'MVA' > 'FHC' (FloraHolland Connect) 'DIS' en 'AGP' > 'LOG' (via Logistiek FH) 'BDO' en 'MVA-T' > 'BLO' (Buiten Logistiek Om) 'BBM' > 'FHCM' (FHC Monsterpartij) Aanvoertype 'IB' (Ingeleverde Brief) is vervallen voor FH maar kan nog wel gebruikt worden voor Plantion. Helpteksten geactualiseerd (onderdeel: algemeen) De F1 helpteksten in SDF zijn geactualiseerd. Als een menu onderdeel geselecteerd staat opent de help (indien aanwezig) als men op F1 drukt. (Niet alle onderdelen zijn van een help voorzien). Indien gewenst kan men zelf ook aantekeningen maken en opslaan in het F1 help scherm. Op de website kunt u diverse aanvullende handleidingen vinden. 2

3 Nieuwe onderdelen Eab annuleren (onderdeel: orderverwerking) Vanaf versie Win 156 is het mogelijk een eab cancel bericht naar de veiling te versturen. Als er een EAB komt te vervallen of als er ontdekt wordt dat er een fout in de EAB zit, dan kan deze dus worden verwijderd. Uiteraard kan dit niet bij reeds afgerekende orders. Werking EAB annuleren Bij ingaan van het scherm EAB annuleren met een geldig briefnummer en veiling, wordt de laatst gestuurde EAB op annuleren gezet. Bij opslaan worden de gegevens verwerkt en wordt er een bericht klaargezet met de inhoud van de EAB en een kenmerk dat dit geannuleerd moet worden. Bemiddeling orders kunnen het beste altijd worden geannuleerd bij wijziging van een order(regel). De veiling weet dan dat ze de producten niet hoeven te verrekenen. EAB wijzigen Bij wijziging van een order(regel) van een klokorder, hoeft niet altijd een annuleringbericht gestuurd te worden. Wel annuleren moet als een (deel) van de order niet wordt geleverd. Annuleer eerst de EAB en zet vervolgens in de orderregel de vinkjes van EAB gemaakt op NEE van de orderregels die opnieuw gestuurd moeten worden. Er wordt dan eerst een annuleringsbericht gestuurd en daarna een nieuwe EAB. Dit kan met dezelfde briefnummer(s) worden gedaan. In ontvangen/verzonden berichten is te zien dat het EAB bericht is geannuleerd. Achter het briefnummer bij het kenmerk staat dan VERVALLEN vermeld. Annuleren van de EAB kan tot de volgende momenten worden gedaan: KLOK : Tot moment van ontvangst op het dock alwaar de kar gescand wordt. CONNECT LOGISTIEK: Tot 2 uur voor aflevertijdstip koper. De kar mag in dit tijdsbestek dan ook niet op de veiling zijn. CONNECT BLO (Thuisgeleverd): Altijd voor VBA via de commerciële administratie annuleren of wijzigen (omdat EAB's altijd direct het financiële proces in gaan). Naaldwijk tot 16:00 nog aan te passen! 3

4 Facturatie fust en karren (onderdeel: facturatie) Fust en karren zonder kosten en zonder statiegeld kunnen afhankelijk van instellingen wel of niet op factuur geprint worden. De instelling is te vinden onder Bedrijfsinformatie/Afzetinformatie/Instellingen. Opdrachten per gebruiker en in volgorde (onderdeel: kasbestand) Er is een nieuw instelscherm waarin de opdrachten in volgorde gezet kunnen worden. U kunt hiermee bepaalde opdrachten toewijzen aan bepaalde werknemers. Zij zien dus alleen de opdrachten die voor hen van belang zijn. Een medewerker waarvoor geen opdrachten zijn ingesteld, kan standaard alle opdrachten openen. In het scherm kunt u ook zelf de volgorde beheren waarmee de opdrachten in de lijst worden gepresenteerd. Omgekeerde sleepopdrachten (onderdeel: kasbestand) Bij sleepopdrachten kan ingesteld worden in welke volgorde een serie van containers verplaatst wordt, van hoog naar laag of van laag naar hoog. Hiermee is het eenvoudiger om aan de invoerzijde van banen, opdrachten aan te maken. Afleversysteem besturing (onderdeel: orderverwerking/afleveren) Er is een nieuwe module gemaakt die het mogelijk maakt direct vanuit inpakken orders de orderinvoer in te gaan. Als u orders wilt wijzigen ten behoeve van het afleveren, dan komt u met een klik direct in de juiste orderregel terecht. Als de wijzigingen zijn opgeslagen, dan wordt het inpakscherm direct opnieuw ingeladen met de nieuwe gegevens. 4

5 Ruimte overzichten (onderdeel: ruimteregistratie) De ruimte overzichten zijn gemoderniseerd. Nu is het onder andere mogelijk om het opvraagkader en de layout van het overzicht op te slaan. Hierdoor zal het overzicht iedere keer naar voren komen in de gewenste layout. EAB versie 2.7 incl. opmerkingen meesturen VBA veilingmeester (onderdeel: orderverwerking) In deze versie van SDF is versie 2.7 geïmplementeerd van de EAB software. Hier is onder andere het tekstvakje voor opmerkingen naar de veilingmeester van de VBA gebouwd. De veilingmeester leest deze tekst voor tijdens het veilproces. De papieren brief komt binnenkort niet meer bij de veilingmeester van de VBA. Via dit tekst vakje in de order is het mogelijk een melding mee te sturen. Er kunnen maximaal 35 karakters worden verstuurd. 5

6 Brieven printen per locatie vanuit 1 broker (onderdeel: orderverwerking) Er zijn steeds meer bedrijven die 1 centrale broker hebben die die printers op verschillende locaties aanstuurt. Het is dan van belang dat de veilingbrieven per locatie geprint kunnen worden. Tot nu toe was dit alleen mogelijk door gebruik te maken van scanners op de locaties. Er ie een nieuwe module geschreven waardoor het nu ook mogelijk is door vanuit 1 broker brieven te printen per locatie ZONDER dat er scanners nodig zijn. Dit geldt dus voor bedrijven die geen scanners hebben op de locaties en niet synchroniseren vanuit het CVP naar servers op locatie. Afleverbon per kar (onderdeel: orderverwerking) Normaal gezien worden de afleverbonnen per zending geprint. Er bestond behoefte aan het printen van afleverbonnen per individuele kar. Iedere kar wordt dus voorzien van zijn eigen afleverbon. 6

7 Bug Fixes Brieven printen via layout (onderdeel: layout printen) Als de partijfoto van één order wel was gekoppeld en van de andere order niet, dan werd er desondanks toch een veilingbrief geprint. Dit was een bug, van de order waar nog geen foto is gekoppeld, wordt de brief nu niet geprint.. BrievenLayout print nu op scanvolgorde (i.c.m. module opbscan) in plaats van op basis van klant en afzetwijze. Berekening leeftijd in overzicht kasbestand (onderdeel: kasbestand) De berekening leeftijd overzicht kasbestand werkt nu correct als er meerdere partijen op één container staan. 7

8 Versie 155 Vernieuwingen d.d. 25 maart 2011 Versie standaard d.d. 25 maart 2011 Aanpassingen Lanic scanapplicatie 2.6: Volgorde karren (Onderdeel: orderverwerking) De lanic scanapplicatie toont een zelf samen te stellen lijst van kartypen. In de voorgaande versies waren de kartypen vast gedefinieerd. Alle karren die in het SDF pakket zijn aangemaakt kunnen hierdoor weggescand worden. De volgorde waarmee de karren getoond worden is door de gebruiker zelf in te stellen. Door deze aanpassing kunnen ongelabelde Denen en klanteigen karren moeiteloos weggescand worden. Ruimtesplitsen en splitsmode (Onderdeel: ruimteregistratie) Het invoeren van de ruimteregistratie gaat nu veel eenvoudiger. Als een partij planten gedeeltelijk overgaat naar een nieuwe fase, is er een wizard aangemaakt die ervoor zorgt dat het splitsen van de partijen veel eenvoudiger uitgevoerd kan worden. Het splitsen kan uitgevoerd worden op basis van de oppervlakte/aantal containers of op basis van het aantal planten. 8

9 Florecom quotes met foto (Onderdeel: Florecom) Bij het invoeren van florecom aanbod regels kan nu ook de foto ingesteld worden die meegezonden wordt naar Plantconnect. Voorstellen aan en uit zetten (Onderdeel: orderverwerking) In het pakket kunnen aantal en prijsvoorstellen gedefinieerd worden. Bij het invoeren van orders worden bepaalde velden automatisch ingevuld op basis van de presets. In een aantal gevallen is het niet wenselijk dat de voorstellen actief zijn, bijvoorbeeld bij het wijzigen van orders waar afwijkende zaken zijn ingevoerd. In de orderregel kunnen de voorstellen geactiveerd en gedeactiveerd worden door het onderdeel voorstellen ja/nee. Hiermee kunt u onnodige fouten eenvoudig voorkomen. Alleen het veld aantal wordt nog berekend als de aantallen gewijzigd worden. Dit was in eerdere versies niet het geval. Kopie documenten (Onderdeel: orderverwerking) Van originele documenten kan een kopie geprint worden. Het is instelbaar op welke printer en uit welke lade de kopieen geprint moeten worden. Artikelcode alfanumeriek (Onderdeel: orderverwerking) De artikelcodes kunnen langer gemaakt worden. In verband met de florecom systematiek is de artikelcode nu maximaal 13 tekens lang. De codes zijn alfanumeriek, dat betekent dat ze zowel uit cijfers als letters kunnen bestaan. Een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn: Water Door deze opzet en de lookup (F7) functie is het mogelijk om veel meer logica in te bouwen in de opzet van de artikelcodes. Bij de invoer zijn codes makkelijker te herkennen. Pakbon en briefscanning via SDF Mobile t.o.v. Opticon (Onderdeel: orderverwerking) SDF Mobile is uitgebreid om ook pakbon en briefscanning te doen. Dit is de opvolger van het scannen via Opticon scanners. Dit type scanner zal op korte termijn van de markt gehaald worden. SDF Mobile werkt hardware onafhankelijk. 9

10 Blokkade orderwijzigingen (Onderdeel: Orderverwerking) Via de module Örderblokkade kan er ingesteld worden dat reeds afgerekende orders alleen door bevoegde personen gewijzigd kunnen worden. In het verleden hadden zij alleen de rechten om de orders in te zien en te wijzigen. Er is nu een extra feature ingebouwd. Alle medewerkers hebben het recht om afgerekende orders in te zien en eventueel te kopiëren. Alleen bevoegde personen kunnen wijzigingen in de historische order aanbrengen. Hierdoor is het voor verkopers veel gemakkelijker om voor hun klanten een herhaalorder aan te maken, terwijl ze geen invloed hebben op de boekhoudkundige aspecten. 10

11 Nieuwe onderdelen Meldingensysteem communicatie (onderdeel: meldingen) De melding die wordt getoond bij communicatie fouten is veel verder verfijnd, zodat het voor de gebruiker duidelijker is waar een bepaalde storing door veroorzaakt wordt. In de bovenbalk is in het onderdeel bestand een nieuw meldingesysteem op te vragen waarin alle meldingen worden getoond. Eindklant registratie (onderdeel: orderverwerking) In de orderverwerking is het begrip eindklant geïntroduceerd. Dit is het bedrijf dat de bestellingen afneemt van uw directe koper. Door een registratie op te zetten van de eindklanten die uw producten bestellen, kunt u zien welke eindklanten via welke exporteurs hun bestellingen plaatsen. In de orderinvoer is het mogelijk om per orderregel de eindklant te specificeren. Als bestelling binnenkomen via Florecom, dan kan de eindklant automatisch opgeslagen worden als de bestelling de EAN code van de eindklant bevat. Mogelijk moet u zelf de schermdefinities van de orderregel en het opbrangsteoverzicht nog aanpassen om de velden zichtbaar te maken. 11

12 Bugfixes Layout printen Denen veilen (onderdeel: layout printen) De moederbrief NLD Denen veilen wordt dubbel afgedrukt. Er werd een brief geprint in plaats van twee. Ordernummer Florecom verlengd (onderdeel: Florecom) Het Florecom ordernummer is verlengd van 16 naar 26 karakers. 12

13 Versie 154 Vernieuwingen d.d. 15 februari 2011 Versie standaard d.d. 7 februari 2011 Aanpassingen Updates via internet (Onderdeel: algemeen) De updates zullen via een online systeem gedistribueerd worden. SDF plaatst update files op het internet. Dagelijks controleert het softwarepakket zelf of er voor het bedrijf een update beschikbaar is. Zodra er een update wordt gevonden, wordt het bestand automatisch gedownload. Nadat de download is afgerond, krijgt de superuser bij het inloggen automatisch een melding dat er een nieuwe update beschikbaar is en dat deze geïnstalleerd kan worden. Eventueel kunnen ook andere gebruikers een melding krijgen als zij zich aanmelden in het SDF pakket. De superuser kan de update starten via het menuonderdeel bestand/update installeren. De update procedure wordt gestart en de update wordt automatisch uitgevoerd. Vanwege de impact van de update op draaiende systemen, mag de update alleen uitgevoerd worden door een ervaren beheerder van het systeem. Dashboard (Onderdeel: algemeen) Het standaard dashboard is toegevoegd aan alle registratiebedrijven die in het pakket aanwezig zijn. In de vorige versie was het dashboard alleen aanwezig in het eerste registratiebedrijf. U kunt dus in alle registraties het dashboard openen via het menuonderdeel rapporten. In 13

14 Transportplaatsen in het transportoverzicht (Onderdeel: transport) In het transportoverzicht kan de hoeveelheid karren die getransporteerd moet worden, teruggerekend worden naar de hoeveelheid karplaatsen die het in een vrachtauto inneemt. Een deense kar neemt 1 transportplek in, een veilingkar neemt 2 karplekken in. Omdat het mogelijk is om zelf nieuwe karren aan te maken in het pakket, is er een instelling gemaakt waarbij aangegeven kan worden dat een kar verrekend moet worden als 1 of 2 transportplekken. Hiermee is een betere inschatting te maken van de exacte transportbehoefte. Vooruitlevering karren (Onderdeel: orderverwerking) In de praktijk kunnen exporteurs karren vooraf aanleveren. Het is dan de bedoeling dat de karren niet in de EAB worden meegenomen, omdat de karren anders ook via de veiling worden verrekend. Het is nu mogelijk om in de orderregel wél de karren in te voeren, zodat de registratie klopt met wat er werkelijk is uitgeleverd, maar dat de karren niet in de EAB worden vermeld. In de orderregel vindt u hiervoor de instelling veilingbrief zonder kar. Als u bepaalde klanten heeft die de karren altijd vooruit leveren, dan kunt u dit ook aangeven als voorkeur in de klantgegevens. De instelling in de orderregel wordt dan juist voorgesteld op basis van de klantgegevens. Bij het inboeken van de dagafschriften wordt automatisch rekening gehouden met het feit of karren wel of niet verrekend moeten worden via de veiling. EKT bericht (Onderdeel: orderverwerking) In het overzicht ontvangen/verzonden berichten (menu SDF systeembeheer/ communicatie) wordt nu ook vastgelegd naar welke klant de EKT berichten verzonden zijn. Hierdoor kunt u controles eenvoudiger uitvoeren. 14

15 Keuzelijst artikelcodes (Onderdeel: orderverwerking) Bij het invoeren van nieuwe orders kan de artikelcode gebruikt worden om sneller en eenvoudiger in te voeren. Bij het kiezen van een artikelcode is een zoekfunctie toegevoegd in de vorm van een vergrootglas (of sneltoets F7), waarmee u de artikellijst gepresenteerd krijgt. Nadat u het gewenste artikel heeft geselecteerd, worden de gegevens automatisch ingevoerd in de orderregel. 15

16 Nieuwe onderdelen Voorraadmodule (karren en fust (Onderdeel: voorraad) De registratie van de voorraad karren en fust kan via een volledig geïntegreerd systeem plaatsvinden. Via de orderverwerking/inboeken dagafschriften en het invoeren van overige binnenkomende en uitgaande stromen kan de registratie real-time plaats vinden. Het systeem houdt rekening met alle kar en fusttypen die zijn aangemaakt. Vooruitleveringen kunnen goed verwerkt worden. U houdt continu overzicht over de totale voorraden die u heeft en waar deze zich bevinden. Via het instellen van minimum en maximum niveaus kunt u zien waar u uw aandacht op moet richten. Totale voorraadpositie per kar: Boekingen en voorraadverloop per locatie: 16

17 Bug fixes adres kopers (Onderdeel: algemeen) Het adres dat ingevoerd kan worden in de klantgegevens is uitgebreid naar 64 tekens. In de praktijk worden door kopers soms adressen gebruikt die niet meer in het invulveld pasten. Dit adres wordt vaak gebruikt in de EDI berichten. Gebruikerslicenties (Onderdeel: algemeen) Bij het inloggen in het SDF pakket wordt vanaf nu gecontroleerd op IP adres én Windows inlognaam. Hierdoor verloopt het inloggen op een gecontroleerde manier bij bedrijven die werken met een terminalserver. De hoeveelheid gebruikers die tegelijkertijd ingelogd kunnen zijn, zal weer overeenkomen met de hoeveelheid gebruikerslicenties die staan ingesteld. Uitwisselen fotovoorstellen naar locaties (Onderdeel: beeldveilen) Als de verschillende locatieservers de fotovoorstellen uitwisselen én er tegelijkertijd voorstellen aangemaakt worden, dan heeft dit geen invloed meer op elkaar. 17

18 Dealers Noord-America Japan Tava Systems Ibiko corporation Oosteindsepad EP Bergschenhoek Nederland Hortisoftware Specialists Telefoon: Fax:

Versiedocumentatie Win 190 en 189

Versiedocumentatie Win 190 en 189 Versiedocumentatie Win 190 en 189 Inhoud Versie 190... 2 CRM... 2 Scherm Onderhoud relaties aangepast... 2 Orderverwerking... 3 QR-code op klok brieven... 3 Einddatum partijbeeld koppelen morgen... 4 Bonnenlayout...

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 184- win182

Versiedocumentatie Win 184- win182 Versiedocumentatie Win 184- win182 Inhoud Versie 184... 3 Orderverwerking... 3 Niet veildagen kunnen worden opgegeven... 3 Artikelcode met belading, foto en mengsel... 3 GTIN code en opmerkingen uit artikelcode

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 187- win186

Versiedocumentatie Win 187- win186 Versiedocumentatie Win 187- win186 Inhoud Versie 187... 3 Orderverwerking... 3 Linnaeus kenmerken uitgebreid... 3 Standaard partijfoto instelbaar per veiling... 3 Artikelcode op veilingbrief afdrukken

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 192 en 191

Versiedocumentatie Win 192 en 191 Versiedocumentatie Win 192 en 191 Inhoud Versie 192... 3 E-mailen vanuit SDF... 3 Facturen e-mailen... 3 Orderbevestiging e-mailen... 4 PDF opslaan... 6 Facturen en orderbevestigingen opslaan als PDF...

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 177

Versiedocumentatie Win 177 Versiedocumentatie Win 177 Inhoud Versie 177... 2 CRM... 2 Nieuwe klant toevoegen direct in orderinvoer... 2 Aanbiedingen en offertes... 2 Per offerte eigen Offerte Template instelbaar... 2 VMP / Quotes

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 179

Versiedocumentatie Win 179 Versiedocumentatie Win 179 Inhoud Versie 179... 3 Orderverwerking... 3 Bloemistenklok voor veiling Naaldwijk... 3 Veilgroepen uitgebreid per aanvoertype (GP, GP+, Bl.Klok, DV en BB)... 3 Orderoverzicht

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 176

Versiedocumentatie Win 176 Versiedocumentatie Win 176 Inhoud Win176... 3 CRM... 3 Layout schermen op te slaan via Ontwerpen layout... 3 Diverse bugfixes in CRM... 3 Arbeid... 3 Urenoverzicht vanaf begin jaar op vragen... 3 Offertes

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 178-175

Versiedocumentatie Win 178-175 Versiedocumentatie Win 178-175 Inhoud Versie 178... 4 CRM... 4 Configureerbare knoppenbalk toegevoegd... 4 Notities privé te maken... 4 Orderverwerking... 4 SDF Linnaeus kenmerken in opbrengstoverzicht...

Nadere informatie

Resultaten... 5 Resultaat partijen... 5 Ruimte: afdeling per locatie... 5 Arbeid... 6 GUI (bediening)... 6 Verbeteringen in bediening...

Resultaten... 5 Resultaat partijen... 5 Ruimte: afdeling per locatie... 5 Arbeid... 6 GUI (bediening)... 6 Verbeteringen in bediening... Versiedocumentatie Win 185 Inhoud Versie 185... 3 Orderverwerking... 3 Eindstadium in orderoverzicht opvraagbaar... 3 Inboeken dagafschriften verbeterd... 3 Sneller zoeken in artikelcode... 3 Prijsvoorstel

Nadere informatie

Versiedocumentatie 175.1

Versiedocumentatie 175.1 Versiedocumentatie 175.1 Inhoud Versie 175... 3 Nieuwe onderdelen... 3 VMP / Quotes uitgebreid... 3 CRM... 3 Fasedatum in ruimte... 4 Overzicht partijen... 4 Datum opslaan in overzicht uitgebreid... 4

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win

Versiedocumentatie Win Versiedocumentatie Win 195-191 Inhoud Versie 195... 4 VMP... 4 Verkochte en beschikbare aantallen zichtbaar in Invoer beschikbaarheid... 4 Communicatie VMP verbeterd... 4 Per marktplaats instellingen uitgebreid...

Nadere informatie

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig Naam softwarebedrijf: Deel 1: Algemene gegevens van.. Pakket geschikt voor : Mutatiedatum Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax E-mail Internetadres Contactpersonen Het Pakket Naam pakket Versie Software

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Versiedocumentatie 173

Versiedocumentatie 173 Versiedocumentatie 173 Inhoud VERSIE 173... 8 NIEUWE ONDERDELEN... 8 VMP (virtuele marktplaats)... 8 Aanbiedingen rapportage... 8 Mix invoer per artikelcode... 8 Locatie bij artikelcode... 8 Gegroepeerde

Nadere informatie

QR-code op aanvoerbrief 2.01.0: Specificaties velden

QR-code op aanvoerbrief 2.01.0: Specificaties velden QR-code op aanvoerbrief 2.01.0: Specificaties velden Door: Bert Velthuijs Datum 1e versie: 5 april 2012 (versie 0.01.0) Datum laatste wijziging 20 september 2012 Huidige Versie: 2.01.0 Wijzigingen 19 juli

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig Naam softwarebedrijf: Deel 1: Algemene gegevens van.. Pakket geschikt voor : Mutatiedatum Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax E-mail Internetadres Contactpersonen Het Pakket Naam pakket Versie Software

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Getting Started Guide Startersgids versie 2.0 augustus 2012 Welkom bij Basecone! Wij zijn blij dat u heeft gekozen voor Basecone als uw document hub Met deze Getting Started

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7 4. TELLINGEN IMPORTEREN UIT EEN TEKSTBESTAND 8 5. INVENTARISEREN MET EEN BARCODESCANNER

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 188

Versiedocumentatie Win 188 Versiedocumentatie Win 188 Inhoud Versie 188... 2 Orderverwerking... 2 Transportschema uitgebreid... 2 Niet veildagen worden overgenomen naar de locaties... 2 Linnaeus kenmerken per afzetwijze... 2 Offertes...

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Handleiding Installatie App4Sales

Handleiding Installatie App4Sales Handleiding Installatie App4Sales Downloaden en Installeren Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht wordt uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Zodra het

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen...

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Datum: 02-11-2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Gebruik van een draadloze barcodescanner

Gebruik van een draadloze barcodescanner INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. SLUIT DE BARCODESCANNER AAN OP EEN WERKSTATION 5 3. INSTALLEER DE SCANNERSOFTWARE 6 4. ZOEK DE COM-POORT OP WAARMEE HET WERKSTATION MET DE CRADLE IS VERBONDEN 6 5. LEG DE

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 1 1. Administratief traject : LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 Order via Florecom (voorkeur) Order wordt elektronisch doorgegeven, waarbij aantal, prijs, hoogte van de plant (we verwachten steeds

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING STEDELIJKE VISMIJN NIEUWPOORT Maart- 2013 Versie 1.1 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790

Nadere informatie

Bronboek ISBN conversie naar EAN

Bronboek ISBN conversie naar EAN Bronboek ISBN conversie naar EAN Onderstaande procedure beschrijft hoe u in een aantal stappen uw artikelgegevens in Bronboek kunt converteren van ISBN naar EAN (ISBN13). Het is belangrijk dat u deze stappen

Nadere informatie

Quickstart TreeCommerce Messenger

Quickstart TreeCommerce Messenger Quickstart TreeCommerce Messenger Om snel aan de slag te gaan met TreeCommerce Messenger is het belangrijk een aantal zaken in te stellen, en dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. We hebben voor

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development I Voorwoord Deze uitgave hoort bij de handleiding voor VWA Facturering. Bewust is gekozen voor een extra handleiding voor de module mailmerge. Op deze wijze hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding Salariscentrum.nl

Handleiding Salariscentrum.nl Handleiding Salariscentrum.nl Salariscentrum.nl is het online platform waarop verschillende diensten worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers van Salarisadministratie en PayCheck van Wolters Kluwer.

Nadere informatie

HANDLEIDING BEEKMAN BARCODE SCANNER TOOL

HANDLEIDING BEEKMAN BARCODE SCANNER TOOL HANDLEIDING BEEKMAN BARCODE SCANNER TOOL Inhoud: - Scanner (lxbxh = 6cm x 3cm x 1,5cm) - Koord - USB-kabel Voordelen: 1. Minder NEE-verkopen door bestelgemak. 2. Vergeten te bestellen door tijdgebrek is

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) December 2012 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL Mijn PostNL is de online omgeving waar u snel en gemakkelijk uw post- en pakketzaken kunt regelen. Stappenkaart Aangetekende post Met deze stappenkaart

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

DYKA e-shop. ICM-Handleiding

DYKA e-shop. ICM-Handleiding DYKA e-shop ICM-Handleiding Deze handleiding is samengesteld uit de informatie van de handleidingen EasyTransfer en EasyConnect en speciaal bedoeld voor een recht-toe-recht-aan installatie van Easy-Transfer

Nadere informatie

Handleiding Licentieserver voor beheerders

Handleiding Licentieserver voor beheerders Handleiding Licentieserver voor beheerders 1. Beheerder aanmaken via Site- of PackID Je krijgt van Sensotec of van je dealer een e-mail met de bevestiging dat er een abonnement werd aangemaakt. In die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1. Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman. A. Opbouwen algemene bestanden

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1. Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman. A. Opbouwen algemene bestanden Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1 Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman Inhoudsopgave A. Opbouwen algemene bestanden B. Invoeren orders C. Afleverbonnen D. Facturen E. Historische gegevens

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

In deze instructie staat beschreven hoe u een update kunt uitvoeren.

In deze instructie staat beschreven hoe u een update kunt uitvoeren. Algemeen Update installeren CashflowPro is een programma dat op uw computer geïnstalleerd staat. Dat betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van updates om de software up-to-date te

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Handleiding Beeldbank

Handleiding Beeldbank Handleiding Beeldbank Versie 1.0 FloraHolland. Where beauty meets business. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INLEIDING... 3 2.1 WAT IS NIEUW?... 3 3 STARTSCHERM... 4 4 TOEVOEGEN NIEUWE FOTO... 5

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen met MijnPost

In vier stappen Aangetekende post versturen met MijnPost In vier stappen Aangetekende post versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Aangetekende post. Met

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag Snel aan de slag Wat leuk dat je hebt besloten om te werken met imuis Online, het online boekhoudprogramma van MUIS Software. MUIS Software ontwikkelt administratieve software voor accountants en ondernemers.

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Handleiding website voor All in House

Handleiding website voor All in House Handleiding website voor All in House Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 DE WERKWIJZE... 3 DE INLOGPROCEDURE... 4 WIJZIGEN WACHTWOORD... 5 DE WERKWIJZE... 5 DE INVOER VAN GEGEVENS... 6 NIEUWE REGISTRATIE LEVANTO...

Nadere informatie

VIDA ADMIN SNELGIDS INHOUD

VIDA ADMIN SNELGIDS INHOUD INHOUD 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Controlelijst... 3 1.2 Gebruiker toevoegen... 3 1.3 Het registreren van VIDA All-in-one... 4 1.4 Activeer het abonnement en koppel gebruiker en computer aan het abonnement...

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU INHOUD INLEIDING... 2 De account... 2 Inloggen... 2 GEBRUIKERS MENU... 3 MIJN TEAM... 4 Bewerk team... 4 Spelers... 6 Wedstrijden... 7 Gespeelde wedstrijden... 8 Nog

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Offective > Beheer > Templates

Offective > Beheer > Templates Offective > Beheer > Templates Om een offerte, opdrachtbevestiging of factuur te kunnen versturen dient u eenmalig uw lay-out, sjabloon (template) aan te maken. Klik op Beheer > Administratie instellingen

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Meest gestelde vragen BESTELLEN VIA MYHERBALIFE.COM BELGIE, JANUARI 2014

Meest gestelde vragen BESTELLEN VIA MYHERBALIFE.COM BELGIE, JANUARI 2014 Klik op één van de meest gestelde vragen hierbeneden om het antwoord op uw vraag te krijgen. Indien u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden gelieve contact op te nemen via DSBelgium@herbalife.com Algemeen

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa...4 Kassa layout knoppen toevoegingen...4 Order aanmaken...5 Order afrekenen...6 Order aanpassen...7 Producten toevoegen...7

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN Geachte relatie, Deze beknopte handleiding laat u zien welke stappen u doorloopt bij het activeren, van u als gebruiker, in de e-kompas

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost

In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Aangetekende post. Met

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding handleiding voor het Management Drives systeem Management Drives systeem Handleiding Met het Management Drives systeem kunt u onder andere Management Drives vragenlijsten versturen, ontvangen en deze zowel

Nadere informatie

Handleiding Simpelbase Inhoud

Handleiding Simpelbase Inhoud Handleiding Simpelbase Inhoud... 2 Login... 3... 3 Instellingen... 5... 5 Artikelen... 7 Contacten... 7 Offerte... 8 Order... 9 Pakbon... 10 Factuur... 10 Bestelling... 11 BTW... 13 Gebruikers... 13 Registratie...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Handleiding Werken met vrije printerkeuze

Handleiding Werken met vrije printerkeuze Handleiding Werken met vrije printerkeuze Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie Classificatie Publiek 16 januari 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - PartijenpostRapportage Datum Versie 29 september 2015 2.0 Auteur Telefoonnummer PostNL 088-8686868 Inhoudsopgave 1 Welkom bij

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie