Hortisoftware Specialists Versiedocumentatie 156.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hortisoftware Specialists Versiedocumentatie 156.1"

Transcriptie

1 Altijd up to date Hortisoftware Specialists Versiedocumentatie

2 Versie Win156 Vernieuwingen d.d. 03 mei 2011 Versie standaard d.d. 03 mei 2011 Aanpassingen Benamingen Floraholland Connect aangepast (onderdeel: orderverwerking) De benamingen van de verschillende aanvoer mogelijkheden zijn aangepast. Hier hoeft u verder niets aan te doen. Dit wordt voortaan op de brief geprint. De benamingen zijn geactualiseerd. 'BB' en 'MVA' > 'FHC' (FloraHolland Connect) 'DIS' en 'AGP' > 'LOG' (via Logistiek FH) 'BDO' en 'MVA-T' > 'BLO' (Buiten Logistiek Om) 'BBM' > 'FHCM' (FHC Monsterpartij) Aanvoertype 'IB' (Ingeleverde Brief) is vervallen voor FH maar kan nog wel gebruikt worden voor Plantion. Helpteksten geactualiseerd (onderdeel: algemeen) De F1 helpteksten in SDF zijn geactualiseerd. Als een menu onderdeel geselecteerd staat opent de help (indien aanwezig) als men op F1 drukt. (Niet alle onderdelen zijn van een help voorzien). Indien gewenst kan men zelf ook aantekeningen maken en opslaan in het F1 help scherm. Op de website kunt u diverse aanvullende handleidingen vinden. 2

3 Nieuwe onderdelen Eab annuleren (onderdeel: orderverwerking) Vanaf versie Win 156 is het mogelijk een eab cancel bericht naar de veiling te versturen. Als er een EAB komt te vervallen of als er ontdekt wordt dat er een fout in de EAB zit, dan kan deze dus worden verwijderd. Uiteraard kan dit niet bij reeds afgerekende orders. Werking EAB annuleren Bij ingaan van het scherm EAB annuleren met een geldig briefnummer en veiling, wordt de laatst gestuurde EAB op annuleren gezet. Bij opslaan worden de gegevens verwerkt en wordt er een bericht klaargezet met de inhoud van de EAB en een kenmerk dat dit geannuleerd moet worden. Bemiddeling orders kunnen het beste altijd worden geannuleerd bij wijziging van een order(regel). De veiling weet dan dat ze de producten niet hoeven te verrekenen. EAB wijzigen Bij wijziging van een order(regel) van een klokorder, hoeft niet altijd een annuleringbericht gestuurd te worden. Wel annuleren moet als een (deel) van de order niet wordt geleverd. Annuleer eerst de EAB en zet vervolgens in de orderregel de vinkjes van EAB gemaakt op NEE van de orderregels die opnieuw gestuurd moeten worden. Er wordt dan eerst een annuleringsbericht gestuurd en daarna een nieuwe EAB. Dit kan met dezelfde briefnummer(s) worden gedaan. In ontvangen/verzonden berichten is te zien dat het EAB bericht is geannuleerd. Achter het briefnummer bij het kenmerk staat dan VERVALLEN vermeld. Annuleren van de EAB kan tot de volgende momenten worden gedaan: KLOK : Tot moment van ontvangst op het dock alwaar de kar gescand wordt. CONNECT LOGISTIEK: Tot 2 uur voor aflevertijdstip koper. De kar mag in dit tijdsbestek dan ook niet op de veiling zijn. CONNECT BLO (Thuisgeleverd): Altijd voor VBA via de commerciële administratie annuleren of wijzigen (omdat EAB's altijd direct het financiële proces in gaan). Naaldwijk tot 16:00 nog aan te passen! 3

4 Facturatie fust en karren (onderdeel: facturatie) Fust en karren zonder kosten en zonder statiegeld kunnen afhankelijk van instellingen wel of niet op factuur geprint worden. De instelling is te vinden onder Bedrijfsinformatie/Afzetinformatie/Instellingen. Opdrachten per gebruiker en in volgorde (onderdeel: kasbestand) Er is een nieuw instelscherm waarin de opdrachten in volgorde gezet kunnen worden. U kunt hiermee bepaalde opdrachten toewijzen aan bepaalde werknemers. Zij zien dus alleen de opdrachten die voor hen van belang zijn. Een medewerker waarvoor geen opdrachten zijn ingesteld, kan standaard alle opdrachten openen. In het scherm kunt u ook zelf de volgorde beheren waarmee de opdrachten in de lijst worden gepresenteerd. Omgekeerde sleepopdrachten (onderdeel: kasbestand) Bij sleepopdrachten kan ingesteld worden in welke volgorde een serie van containers verplaatst wordt, van hoog naar laag of van laag naar hoog. Hiermee is het eenvoudiger om aan de invoerzijde van banen, opdrachten aan te maken. Afleversysteem besturing (onderdeel: orderverwerking/afleveren) Er is een nieuwe module gemaakt die het mogelijk maakt direct vanuit inpakken orders de orderinvoer in te gaan. Als u orders wilt wijzigen ten behoeve van het afleveren, dan komt u met een klik direct in de juiste orderregel terecht. Als de wijzigingen zijn opgeslagen, dan wordt het inpakscherm direct opnieuw ingeladen met de nieuwe gegevens. 4

5 Ruimte overzichten (onderdeel: ruimteregistratie) De ruimte overzichten zijn gemoderniseerd. Nu is het onder andere mogelijk om het opvraagkader en de layout van het overzicht op te slaan. Hierdoor zal het overzicht iedere keer naar voren komen in de gewenste layout. EAB versie 2.7 incl. opmerkingen meesturen VBA veilingmeester (onderdeel: orderverwerking) In deze versie van SDF is versie 2.7 geïmplementeerd van de EAB software. Hier is onder andere het tekstvakje voor opmerkingen naar de veilingmeester van de VBA gebouwd. De veilingmeester leest deze tekst voor tijdens het veilproces. De papieren brief komt binnenkort niet meer bij de veilingmeester van de VBA. Via dit tekst vakje in de order is het mogelijk een melding mee te sturen. Er kunnen maximaal 35 karakters worden verstuurd. 5

6 Brieven printen per locatie vanuit 1 broker (onderdeel: orderverwerking) Er zijn steeds meer bedrijven die 1 centrale broker hebben die die printers op verschillende locaties aanstuurt. Het is dan van belang dat de veilingbrieven per locatie geprint kunnen worden. Tot nu toe was dit alleen mogelijk door gebruik te maken van scanners op de locaties. Er ie een nieuwe module geschreven waardoor het nu ook mogelijk is door vanuit 1 broker brieven te printen per locatie ZONDER dat er scanners nodig zijn. Dit geldt dus voor bedrijven die geen scanners hebben op de locaties en niet synchroniseren vanuit het CVP naar servers op locatie. Afleverbon per kar (onderdeel: orderverwerking) Normaal gezien worden de afleverbonnen per zending geprint. Er bestond behoefte aan het printen van afleverbonnen per individuele kar. Iedere kar wordt dus voorzien van zijn eigen afleverbon. 6

7 Bug Fixes Brieven printen via layout (onderdeel: layout printen) Als de partijfoto van één order wel was gekoppeld en van de andere order niet, dan werd er desondanks toch een veilingbrief geprint. Dit was een bug, van de order waar nog geen foto is gekoppeld, wordt de brief nu niet geprint.. BrievenLayout print nu op scanvolgorde (i.c.m. module opbscan) in plaats van op basis van klant en afzetwijze. Berekening leeftijd in overzicht kasbestand (onderdeel: kasbestand) De berekening leeftijd overzicht kasbestand werkt nu correct als er meerdere partijen op één container staan. 7

8 Versie 155 Vernieuwingen d.d. 25 maart 2011 Versie standaard d.d. 25 maart 2011 Aanpassingen Lanic scanapplicatie 2.6: Volgorde karren (Onderdeel: orderverwerking) De lanic scanapplicatie toont een zelf samen te stellen lijst van kartypen. In de voorgaande versies waren de kartypen vast gedefinieerd. Alle karren die in het SDF pakket zijn aangemaakt kunnen hierdoor weggescand worden. De volgorde waarmee de karren getoond worden is door de gebruiker zelf in te stellen. Door deze aanpassing kunnen ongelabelde Denen en klanteigen karren moeiteloos weggescand worden. Ruimtesplitsen en splitsmode (Onderdeel: ruimteregistratie) Het invoeren van de ruimteregistratie gaat nu veel eenvoudiger. Als een partij planten gedeeltelijk overgaat naar een nieuwe fase, is er een wizard aangemaakt die ervoor zorgt dat het splitsen van de partijen veel eenvoudiger uitgevoerd kan worden. Het splitsen kan uitgevoerd worden op basis van de oppervlakte/aantal containers of op basis van het aantal planten. 8

9 Florecom quotes met foto (Onderdeel: Florecom) Bij het invoeren van florecom aanbod regels kan nu ook de foto ingesteld worden die meegezonden wordt naar Plantconnect. Voorstellen aan en uit zetten (Onderdeel: orderverwerking) In het pakket kunnen aantal en prijsvoorstellen gedefinieerd worden. Bij het invoeren van orders worden bepaalde velden automatisch ingevuld op basis van de presets. In een aantal gevallen is het niet wenselijk dat de voorstellen actief zijn, bijvoorbeeld bij het wijzigen van orders waar afwijkende zaken zijn ingevoerd. In de orderregel kunnen de voorstellen geactiveerd en gedeactiveerd worden door het onderdeel voorstellen ja/nee. Hiermee kunt u onnodige fouten eenvoudig voorkomen. Alleen het veld aantal wordt nog berekend als de aantallen gewijzigd worden. Dit was in eerdere versies niet het geval. Kopie documenten (Onderdeel: orderverwerking) Van originele documenten kan een kopie geprint worden. Het is instelbaar op welke printer en uit welke lade de kopieen geprint moeten worden. Artikelcode alfanumeriek (Onderdeel: orderverwerking) De artikelcodes kunnen langer gemaakt worden. In verband met de florecom systematiek is de artikelcode nu maximaal 13 tekens lang. De codes zijn alfanumeriek, dat betekent dat ze zowel uit cijfers als letters kunnen bestaan. Een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn: Water Door deze opzet en de lookup (F7) functie is het mogelijk om veel meer logica in te bouwen in de opzet van de artikelcodes. Bij de invoer zijn codes makkelijker te herkennen. Pakbon en briefscanning via SDF Mobile t.o.v. Opticon (Onderdeel: orderverwerking) SDF Mobile is uitgebreid om ook pakbon en briefscanning te doen. Dit is de opvolger van het scannen via Opticon scanners. Dit type scanner zal op korte termijn van de markt gehaald worden. SDF Mobile werkt hardware onafhankelijk. 9

10 Blokkade orderwijzigingen (Onderdeel: Orderverwerking) Via de module Örderblokkade kan er ingesteld worden dat reeds afgerekende orders alleen door bevoegde personen gewijzigd kunnen worden. In het verleden hadden zij alleen de rechten om de orders in te zien en te wijzigen. Er is nu een extra feature ingebouwd. Alle medewerkers hebben het recht om afgerekende orders in te zien en eventueel te kopiëren. Alleen bevoegde personen kunnen wijzigingen in de historische order aanbrengen. Hierdoor is het voor verkopers veel gemakkelijker om voor hun klanten een herhaalorder aan te maken, terwijl ze geen invloed hebben op de boekhoudkundige aspecten. 10

11 Nieuwe onderdelen Meldingensysteem communicatie (onderdeel: meldingen) De melding die wordt getoond bij communicatie fouten is veel verder verfijnd, zodat het voor de gebruiker duidelijker is waar een bepaalde storing door veroorzaakt wordt. In de bovenbalk is in het onderdeel bestand een nieuw meldingesysteem op te vragen waarin alle meldingen worden getoond. Eindklant registratie (onderdeel: orderverwerking) In de orderverwerking is het begrip eindklant geïntroduceerd. Dit is het bedrijf dat de bestellingen afneemt van uw directe koper. Door een registratie op te zetten van de eindklanten die uw producten bestellen, kunt u zien welke eindklanten via welke exporteurs hun bestellingen plaatsen. In de orderinvoer is het mogelijk om per orderregel de eindklant te specificeren. Als bestelling binnenkomen via Florecom, dan kan de eindklant automatisch opgeslagen worden als de bestelling de EAN code van de eindklant bevat. Mogelijk moet u zelf de schermdefinities van de orderregel en het opbrangsteoverzicht nog aanpassen om de velden zichtbaar te maken. 11

12 Bugfixes Layout printen Denen veilen (onderdeel: layout printen) De moederbrief NLD Denen veilen wordt dubbel afgedrukt. Er werd een brief geprint in plaats van twee. Ordernummer Florecom verlengd (onderdeel: Florecom) Het Florecom ordernummer is verlengd van 16 naar 26 karakers. 12

13 Versie 154 Vernieuwingen d.d. 15 februari 2011 Versie standaard d.d. 7 februari 2011 Aanpassingen Updates via internet (Onderdeel: algemeen) De updates zullen via een online systeem gedistribueerd worden. SDF plaatst update files op het internet. Dagelijks controleert het softwarepakket zelf of er voor het bedrijf een update beschikbaar is. Zodra er een update wordt gevonden, wordt het bestand automatisch gedownload. Nadat de download is afgerond, krijgt de superuser bij het inloggen automatisch een melding dat er een nieuwe update beschikbaar is en dat deze geïnstalleerd kan worden. Eventueel kunnen ook andere gebruikers een melding krijgen als zij zich aanmelden in het SDF pakket. De superuser kan de update starten via het menuonderdeel bestand/update installeren. De update procedure wordt gestart en de update wordt automatisch uitgevoerd. Vanwege de impact van de update op draaiende systemen, mag de update alleen uitgevoerd worden door een ervaren beheerder van het systeem. Dashboard (Onderdeel: algemeen) Het standaard dashboard is toegevoegd aan alle registratiebedrijven die in het pakket aanwezig zijn. In de vorige versie was het dashboard alleen aanwezig in het eerste registratiebedrijf. U kunt dus in alle registraties het dashboard openen via het menuonderdeel rapporten. In 13

14 Transportplaatsen in het transportoverzicht (Onderdeel: transport) In het transportoverzicht kan de hoeveelheid karren die getransporteerd moet worden, teruggerekend worden naar de hoeveelheid karplaatsen die het in een vrachtauto inneemt. Een deense kar neemt 1 transportplek in, een veilingkar neemt 2 karplekken in. Omdat het mogelijk is om zelf nieuwe karren aan te maken in het pakket, is er een instelling gemaakt waarbij aangegeven kan worden dat een kar verrekend moet worden als 1 of 2 transportplekken. Hiermee is een betere inschatting te maken van de exacte transportbehoefte. Vooruitlevering karren (Onderdeel: orderverwerking) In de praktijk kunnen exporteurs karren vooraf aanleveren. Het is dan de bedoeling dat de karren niet in de EAB worden meegenomen, omdat de karren anders ook via de veiling worden verrekend. Het is nu mogelijk om in de orderregel wél de karren in te voeren, zodat de registratie klopt met wat er werkelijk is uitgeleverd, maar dat de karren niet in de EAB worden vermeld. In de orderregel vindt u hiervoor de instelling veilingbrief zonder kar. Als u bepaalde klanten heeft die de karren altijd vooruit leveren, dan kunt u dit ook aangeven als voorkeur in de klantgegevens. De instelling in de orderregel wordt dan juist voorgesteld op basis van de klantgegevens. Bij het inboeken van de dagafschriften wordt automatisch rekening gehouden met het feit of karren wel of niet verrekend moeten worden via de veiling. EKT bericht (Onderdeel: orderverwerking) In het overzicht ontvangen/verzonden berichten (menu SDF systeembeheer/ communicatie) wordt nu ook vastgelegd naar welke klant de EKT berichten verzonden zijn. Hierdoor kunt u controles eenvoudiger uitvoeren. 14

15 Keuzelijst artikelcodes (Onderdeel: orderverwerking) Bij het invoeren van nieuwe orders kan de artikelcode gebruikt worden om sneller en eenvoudiger in te voeren. Bij het kiezen van een artikelcode is een zoekfunctie toegevoegd in de vorm van een vergrootglas (of sneltoets F7), waarmee u de artikellijst gepresenteerd krijgt. Nadat u het gewenste artikel heeft geselecteerd, worden de gegevens automatisch ingevoerd in de orderregel. 15

16 Nieuwe onderdelen Voorraadmodule (karren en fust (Onderdeel: voorraad) De registratie van de voorraad karren en fust kan via een volledig geïntegreerd systeem plaatsvinden. Via de orderverwerking/inboeken dagafschriften en het invoeren van overige binnenkomende en uitgaande stromen kan de registratie real-time plaats vinden. Het systeem houdt rekening met alle kar en fusttypen die zijn aangemaakt. Vooruitleveringen kunnen goed verwerkt worden. U houdt continu overzicht over de totale voorraden die u heeft en waar deze zich bevinden. Via het instellen van minimum en maximum niveaus kunt u zien waar u uw aandacht op moet richten. Totale voorraadpositie per kar: Boekingen en voorraadverloop per locatie: 16

17 Bug fixes adres kopers (Onderdeel: algemeen) Het adres dat ingevoerd kan worden in de klantgegevens is uitgebreid naar 64 tekens. In de praktijk worden door kopers soms adressen gebruikt die niet meer in het invulveld pasten. Dit adres wordt vaak gebruikt in de EDI berichten. Gebruikerslicenties (Onderdeel: algemeen) Bij het inloggen in het SDF pakket wordt vanaf nu gecontroleerd op IP adres én Windows inlognaam. Hierdoor verloopt het inloggen op een gecontroleerde manier bij bedrijven die werken met een terminalserver. De hoeveelheid gebruikers die tegelijkertijd ingelogd kunnen zijn, zal weer overeenkomen met de hoeveelheid gebruikerslicenties die staan ingesteld. Uitwisselen fotovoorstellen naar locaties (Onderdeel: beeldveilen) Als de verschillende locatieservers de fotovoorstellen uitwisselen én er tegelijkertijd voorstellen aangemaakt worden, dan heeft dit geen invloed meer op elkaar. 17

18 Dealers Noord-America Japan Tava Systems Ibiko corporation Oosteindsepad EP Bergschenhoek Nederland Hortisoftware Specialists Telefoon: Fax:

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Ant EAB Het meestgebruikte EAB-programma Gebruikers handleiding versie 8.35 1 mei 2015 Ant-EAB - Elektronische aanvoerbrief - Elektronisch dagafschrift - Transactie overzichten Copyright 1999-2015 AntEater

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Artikel bestand Inrichting en configuratie

Artikel bestand Inrichting en configuratie Artikel bestand Inrichting en configuratie 2012 Copyright Asperion Hosting bv INHOUD 1 Inleiding... 4 2 Instelling van de vereiste parameters... 5 2.1 Verkoopsoorten... 5 2.2 Artikel categorieën... 5 2.2.1

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Instellen van basisgegevens

Instellen van basisgegevens Instellen van basisgegevens Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl newbaseonline.com is een werknaam van: Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 of 59 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.72

Release Notes BlueRetail versie 3.72 Release Notes BlueRetail versie 3.72 Product Management Versie 004 Venlo, augustus 2012 Bestand: 120820 Releasenotes 3 72 v04.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

ELSEVIER CAS PROGRAMMA HANDLEIDING

ELSEVIER CAS PROGRAMMA HANDLEIDING ELSEVIER CAS PROGRAMMA 2011 HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 6 Nieuw en vervallen in CasWin2011... 7 Veranderingen in regelgeving... 7 Veranderingen in CasWin2011... 8 CasWin2011 Database en Classic...

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Producent en distributeur: Mamut Software B.V. Postbus 22051 1100 CB Amsterdam Zuid-Oost Tel: 0800-444

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Snel aan de slag met onze Verhuursoftware. Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken

Snel aan de slag met onze Verhuursoftware. Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken Snel aan de slag met onze Verhuursoftware Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken Inhoud Inhoud... 2 Welkom... 4 Doel van dit document... 4 Belangrijke kenmerken... 4 Sterke

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie