PRIVATE EQUITY. Het rendement van een boeiende belegging MAGAZINE BELEGGEN IN NIET-BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN WAT KOMT ER BIJ KIJKEN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIVATE EQUITY. Het rendement van een boeiende belegging MAGAZINE BELEGGEN IN NIET-BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN WAT KOMT ER BIJ KIJKEN?"

Transcriptie

1 PRIVATE EQUITY MAGAZINE Het rendement van een boeiende belegging BELEGGEN IN NIET-BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN WAT KOMT ER BIJ KIJKEN?

2 INHOUD KANSEN BENUTTEN BUITEN DE BEURS 3 HET HOE EN WAAROM VAN PRIVATE EQUITY 4 GESCHIEDENIS VAN PRIVATE EQUITY 6 INTERVIEW LOUWRENS DIJKSTRA, CEO HYVA 8 SUCCESSTORY: RADIO TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 11 PRIVATE EQUITY IN EMERGING MARKETS 12 HET ROBECO PRIVATE EQUITY CERTIFICAAT 14 HET PRIVATE EQUITY TEAM VAN ROBECO 16 MEER WETEN? 18 COLOFON UITGEVER: Robeco Alternative Investments COPYRIGHT: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Robeco Alternative Investments. JANUARI 2006 DIT MAGAZINE DIENT UITSLUITEND ALS AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE HIERIN VERMELDE CERTIFICATEN EN NIET ALS AANPRIJZING, AANBIEDING OF PROMOTIE VAN ROBECO GLOBAL PRIVATE EQUITY, ROBECO EUROPEAN PRIVATE EQUITY, ROBECO GLOBAL PRIVATE EQUITY II, ROBECO EUROPEAN PRIVATE EQUITY II OF ROBECO PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES. NOCH DIT MAGAZINE, NOCH ENIG ANDER DOCUMENT OVER DE CERTIFICATEN VORMT EEN AANBOD OF EEN UITNODI- GING DOOR OF NAMENS ROBECO ALTERNATIVE INVESTMENTS, ROBECO RANK HOLDING, OFWEL DOOR OF NAMENS ENIGE ANDERE ENTITEIT DIE HIERIN WORDT BESPROKEN. DIT MAGAZINE IS NIET GERICHT EN MAG NIET WORDEN VERSTREKT AAN ENIG PERSOON BINNEN ENIGE JURISDICTIE WAARIN HET AANBOD VAN HET ROBECO PRIVATE EQUITY CERTIFICAAT NIET OF BEPERKT IS TOEGESTAAN. POTENTIËLE BELEGGERS DIENEN HUN INVESTERINGSBESLISSING UITSLUITEND TE BASEREN OP DE INHOUD VAN HET PROS- PECTUS VAN HET ROBECO PRIVATE EQUITY CERTIFICAAT. BELEGGERS WORDEN IN HET BIJZONDER GEWEZEN OP DE DAARIN BESCHREVEN RISICO S, KOSTEN EN VERGOEDINGEN, DE VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT AANSPRAKELIJKHEID EN DE VERKOOPBEPERKINGEN. DE INFORMATIE IN DIT MAGAZINE IS ONTLEEND AAN OF GEBASEERD OP DOOR ROBECO BETROUW- BAAR GEACHTE BRONNEN, MAAR ROBECO NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID EN GEEFT GEEN GARANTIE (EXPLICIET OF IMPLICIET) VOOR DE NAUWKEURIGHEID, JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID HIERVAN. HET PROSPECTUS VAN ROBECO PRIVATE EQUITY CERTIFICAAT IS KOSTELOOS VERKRIJGBAAR BIJ ROBECO IN ROTTERDAM. ROBECO ALTERNATIVE INVESTMENTS IS EEN HANDELSNAAM VAN ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. IS GEREGISTREERD BIJ DE AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN TE AMSTERDAM. ROBECO BANK HOLDING IS EEN HANDELSNAAM VAN ROBECO DIRECT N.V. ROBECO DIRECT N.V. IS ALS BANK GEREGI- STREERD BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. EN ALS EFFECTENINSTELLING BIJ DE AURORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, BEIDE TE AMSTERDAM. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN FLUCTUEREN. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST. PRIVATE EQUITY MAGAZINE

3 INLEIDING Kansen benutten buiten de beurs Private equity, het beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen, raakt binnen het bedrijfsleven steeds meer geaccepteerd als financieringsbron voor de groei en ontwikkeling van ondernemingen. Tot voor kort was deze vorm van beleggen eigenlijk alleen weggelegd voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Private equity fondsen hanteren vaak een zeer hoge minimale inleg, die voor de meeste particuliere beleggers onhaalbaar is. 2 3 De afgelopen jaren heeft private equity aantrekkelijke rendementen laten zien. Om particuliere beleggers de kans te geven ook te profiteren van deze beleggingscategorie, introduceert Robeco daarom nu het Robeco Private Equity Certificaat. Dankzij de innovatieve structuur van dit certificaat, heeft u al vanaf eur toegang tot de wereld van private equity. Bij private equity zijn alle betrokken partijen gebaat bij waardestijging van de bedrijven waarin wordt belegd. Ondernemingen, fondsmanagers en beleggers: iedereen streeft hetzelfde doel na. Daarmee is een boeiend aspect van private equity genoemd. Beleggers in private equity investeren via private equity fondsen in ondernemingen, die hierdoor verder kunnen groeien. De wereld kent vele bedrijven die mede dankzij private equity zijn uitgegroeid van beginnende onderneming tot toonaangevende wereld speler. Voorbeelden hiervan zijn Hewlett-Packard en Google. In dit magazine zetten we de beginselen van private equity voor u uiteen en lichten we toe waarom private equity voor particuliere beleggers een waardevolle aanvulling op hun effectenportefeuille kan zijn. Andere onderwerpen in dit magazine zijn onder meer de geschiedenis van private equity en actuele trends en ontwikkelingen. Ook treft u een interview aan met Louwrens Dijkstra, algemeen directeur van Hyva, marktleider in hydraulische transportonderdelen. Hierin leest u hoe private equity heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van dit bedrijf. Daarnaast hebben we een aansprekende successtory voor u beschreven, en vertellen we u meer over het Robeco Private Equity Certificaat. Veel leesplezier! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

4 PRIVATE EQUITY Het hoe en waarom van private equity WAT IS PRIVATE EQUITY? Het begrip private equity staat voor beleggingen in ondernemingen die niet aan de beurs genoteerd zijn, of in (delen van) bedrijven die van de beurs worden gehaald. In tegenstelling tot beleggers in beursgenoteerde bedrijven, zijn private equity maatschappijen actief betrokken bij de bedrijven waarin ze investeren. Private equity maatschappijen helpen een dergelijk bedrijf vaak niet alleen in financieel opzicht, maar in veel gevallen ook op het gebied van management en strategie. Op die manier kunnen investeerders zorgen voor een impuls voor het bedrijf en een verdere groei mogelijk maken. Een private equity belegging is meestal een belegging voor de langere termijn. Private equity maatschappijen hebben vaak al snel drie tot vijf jaar nodig om de bedrijven waarin ze investeren te verbeteren, om zo de volledige potentiële waarde te ontwikkelen. Is die waarde eenmaal ontwikkeld, dan kunnen de investeringen met winst verkocht worden. Beleggers in private equity kunnen doorgaans hun investeringen verkopen via een beursgang. Ook is het mogelijk om private equity beleggingen te verkopen aan derden ( trade sale ) of aan andere private equity fondsen. BINNEN PRIVATE EQUITY KUNNEN DRIE HOOFDCATEGORIEËN WORDEN ONDERSCHEIDEN: VENTURE CAPITAL het financieren van jonge, snelgroeiende bedrijven die nieuwe producten en innovatieve technologieën ontwikkelen. Voorbeelden van venture capital zijn Google, Yahoo!, Ebay, Amazon.com en Tiscali PRIVATE EQUITY MAGAZINE DEVELOPMENT CAPITAL het bieden van groeivermogen aan bestaande bedrijven, zodat deze zich verder kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van development capital zijn Radio 538, Meneba, Roompot en Hyva. BUY-OUTS het ter beschikking stellen van kapitaal voor herstructureringen of overnames van bestaande bedrijven. Bekende voorbeelden zijn onder meer de op handen zijnde aankoop door de Zweedse investeerder Industri Kapital van postorder bedrijf Wehkamp, en de overname van kranten- en tijdschriftenuitgever PCM Uitgevers door participatiemaatschappij Apax. Apax was eerder al actief in de uitgeverswereld door de Gouden Gids divisie van VNU te kopen.

5 WAAROM PRIVATE EQUITY? Het rendementsverloop van private equity vertoont historisch gezien een beperkte samenhang met aandelen in bedrijven die aan de beurs genoteerd zijn. Voegt u private equity toe aan uw portefeuille, dan verbetert u daarmee dus de spreiding van uw beleggingen. De verhouding tussen risico en rendement van uw portefeuille verbetert hierdoor. De bescheiden samenhang met het koersverloop van aandelen in beursgenoteerde bedrijven blijkt uit het rendement van beleggingen in private equity: dat was de afgelopen jaren hoger dan het rendement van aandelen in beursgenoteerde bedrijven. Overweegt u te beleggen in private equity, dan moet u er overigens wel rekening mee houden dat deze constatering geen garanties voor de toekomst biedt. EEN BOEIENDE BELEGGING Private equity kan niet alleen een lucratieve belegging zijn, maar ook een boeiende. Private equity investeringen zijn bedoeld om iets teweeg te brengen binnen de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Dat maakt van private equity een belegging die interessant is om te volgen. Zo kan het zeer boeiend zijn om te zien hoe jonge bedrijven dankzij private equity nieuwe technieken kunnen ontwikkelen, en een sterke groei doormaken. Een mooi voorbeeld is Hewlett-Packard, dat mede dankzij het venture capital van investeerders kon uitgroeien tot een van de grootste producenten van computer- en randapparatuur ter wereld. 4 5 PRIVATE EQUITY EN DE PARTICULIERE BELEGGER Tot nu toe was beleggen in private equity vooral een zaak van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Beleggen in private equity was vrijwel alleen mogelijk een minimaal vereiste inleg vanaf al snel vijf tot tien miljoen euro. Robeco biedt met het Robeco Private Equity Certificaat nu een private equity belegging aan die ook voor particuliere beleggers goed toegankelijk is. Verderop in dit magazine leest u daar meer over.

6 PRIVATE EQUITY De geschiedenis van private equity De geschiedenis van private equity begint in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw, als de eerste private equity maatschappijen worden opgericht. Tot de pioniers behoorden onder meer de Industrial and Commercial Finance Corporation uit Groot-Brittannië (nu bekend als 3i) en de American Research and Development Corporation. Zij stelden zowel kapitaal als managementexpertise beschikbaar aan startende en kleine ondernemingen, zodat deze zich verder konden ontwikkelen. Na deze beginfase kende de private equity industrie een sterke groei in de jaren vijftig en zestig, onder meer door stimulerende maatregelen van de overheid. Aangepaste regels voor banken en pensioenfondsen en belastingherzieningen zorgen in de jaren zeventig eveneens voor een sterke groei, zowel in Europa als de Verenigde Staten. Limited Partnershipstructuren voor het vereenvoudigen van het investeren in private equity werden in 1973 officieel erkend en ook dat droeg bij aan de groei. In deze tijd kwam ook in Nederland de private equity sector tot bloei. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM) en regionale investeringsmaatschappijen als de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). Deze organisaties stellen sinds jaar en dag private equity kapitaal beschikbaar. PRIVATE EQUITY MAGAZINE

7 EXPLOSIEVE TOENAME Een explosieve toename van private equity deed zich voor in de jaren tachtig, toen de leveraged buy-out (LBO, financiering van overnames of herstructureringen met vreemd vermogen) een grote vlucht nam. Deze hausse had vooral betrekking op agressieve overnames, waarvan die van RJR Nabisco door Kohlberg, Kravis & Roberts de bekendste is. De overnamesom bedroeg maar liefst usd 25 miljard. Na een tijdelijke dip door een tegenvallende economie, ontstond in de jaren negentig al snel een nieuwe LBO-hausse, dit keer betrekking hebbend op vriendelijke overnames. De technologische revolutie zorgde eind jaren negentig voor een verdere groei van private equity. Met het uiteenspatten van de internetzeepbel kwam aan de groei echter abrupt een eind. HERSTEL De afgelopen jaren is de markt voor private equity zich snel aan het herstellen, zoals blijkt uit bijgaande grafiek. De verklaring voor de populariteit van private equity is simpel: de rendementen zijn vaak hoger dan van beurs genoteerde aandelen. Daarnaast draagt private equity bij aan een betere spreiding in effectenportefeuilles, en daarmee aan een betere risico-rendementsverhouding PRIVATE EQUITY COMMITMENTS Wereldwijd toegezegd vermogen aan private equity fondsen per investeringscategorie (periode 01/01/ /11/2005) Commitments (USD miljoen) Venture Capital Buy-out/Mezzanine Overig Bron: Thomson Venture Economics

8 INTERVIEW Met Louwrens Dijkstra, Hyva is al langere tijd een echte groeionderneming, maar dankzij de inbreng van private equity investeerder 3i groeien we nu extra snel. Er is meer ruimte voor investeringen, en we hebben veel aan de managementsupport van 3i. Dat zegt Louwrens Dijkstra, algemeen directeur van Hyva. Hij is sinds 1990 verbonden aan het bedrijf, dat begin 2004 via een leveraged buy out werd overgenomen door 3i. Toegevoegde waarde voor ons bedrijf, daar ging het ons om toen verschillende investeerders in 2003 hun interesse kenbaar maakten in Hyva. In het verleden hadden we al eerder te maken gehad met investeringen door private equity maatschappijen, maar die bleven toen vooral beperkt tot extra liquiditeit. Dit keer ging het ons niet alleen daarom, maar ook om de support van ons management. Uiteindelijk hadden we het meeste vertrouwen in 3i, dat de meest consequente biedingen deed. Minstens zo belangrijk waren onze hoge verwachtingen van de managementondersteuning die 3i ons kon bieden. Die verwachtingen zijn allemaal uitgekomen, aldus Louwrens Dijkstra. KANSEN BENUTTEN BUITEN DE BEURS 2 HET HOE EN WAAROM VAN PRIVATE EQUITY 2 GESCHIEDENIS VAN PRIVATE EQUITY 2 INTERVIEW DE HEER DIJKSTRA, CEO HYVA 2 PRIVATE EQUITY MAGAZINE

9 algemeen directeur Hyva Slagkracht en support De algemeen directeur van Hyva vertelt: De toegevoegde waarde van 3i voor Hyva blijkt bijvoorbeeld uit ons investeringsprogramma in het afgelopen jaar, dat zes miljoen euro kostte. Zonder de inbreng van 3i was dat niet mogelijk geweest. Het belang van private equity kapitaal komt hiermee gelijk goed naar voren. Immers, wie niet of te weinig investeert, loopt het risico stil te blijven staan. En wat stilstaan betekent in het bedrijfs leven, is bekend. Naast de financiële slagkracht die 3i biedt, heeft het management van Hyva veel baat bij de wereldwijde expertise van 3i. Dat is onder meer het geval bij acquisities door Hyva, want het bedrijf gaat regelmatig op overnamepad. Op dit moment willen we een bedrijf overnemen in Italië. Daar komt heel wat bij kijken, nog afgezien van het feit dat Italië niet bepaald het makkelijkste land is voor overnames. Ons grote voordeel is dat we bij het hele overnameproces gebruik kunnen maken van de know how van 3i, dat over een internationaal consultancynetwerk beschikt. We worden in alle opzichten perfect ondersteund door het kantoor van 3i in Milaan, dat veel ervaring heeft met overnames op de Italiaanse markt. Sterke groei Door een tijdig in gang gezette internationalisering van het bedrijf, is Hyva al meerdere jaren sterk aan het groeien. Zo steeg de omzet van eur 146 miljoen in 2003, naar circa eur 200 miljoen over Louwrens Dijkstra: Die groei hebben we mede aan de inzet van 3i te danken. Ook dit jaar verwacht ik weer een forse groei. Ik denk dat we over 2006 een omzet gaan halen van 275 tot 300 miljoen euro. Hyva zal ook in de jaren daarna de weg omhoog blijven vinden, benadrukt de algemeen directeur: We willen uitgroeien tot dé benchmark in onze sector. Daarbij is het onze doelstelling om in 2008 uit te komen op een omzet van 500 miljoen euro. Inderdaad, dat is ambitieus. Maar ik heb er het volste vertouwen in dat we onze doelen gaan halen. HYVA IN HET KORT Hyva is een toonaangevende multinational op het gebied van de productie en distributie van hydraulische componenten voor de transportindustrie. Het bedrijf heeft zijn hoofdvestiging in Alphen aan den Rijn. Daarnaast zijn wereldwijd vestigingen aanwezig in landen als Brazilië, China, India en Marokko. In totaal bedient Hyva markten in meer dan 130 landen, een aantal dat nog steeds groeit. Verspreid over de hele groep, werkten in 2005 zo n 900 mensen bij Hyva. Meer informatie over Hyva is te vinden op 8 9

10 PRIVATE EQUITY Successtory Een bekend voorbeeld van een succesvolle private equity investering is de radiozender Radio 538. Dit radiostation start in 1992 via de kabel op 538 KHz, in de jaren zeventig van de vorige eeuw de uitzendfrequentie van het roemruchte zendschip Veronica. In juni 2003 krijgt Radio 538 een frequentiepakket toegewezen door de overheid, en kan het bedrijf landelijk in de ether gaan uitzenden op 102 FM. Nog datzelfde jaar koopt private equity investeerder Advent International 90% van Radio 538, met het doel een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Na de overname door Advent International, treden Ruud Hendriks (ex-endemol) en Teartse Schaper (Advent International) toe tot de Raad van Commissarissen van Radio 538. Vervolgens gaat het snel met het radio station. Medio 2004 verovert de populaire radio zender de positie van marktleider en gaat Juize.FM van start, het webradiostation van Radio 538. Het grote succes van Radio 538 is ook Talpa Media Holding opgevallen, dat Radio 538 en Juize.FM in mei 2005 overneemt van Advent International. Met de overname verdient Advent International zijn investering dubbel en dwars terug. PRIVATE EQUITY MAGAZINE

11 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Wat zijn de trends en ontwikkelingen rond private equity? Hieronder lichten we de belangrijkste voor u toe. Op basis van de huidige ontwikkelingen lijken private equity beleggers over gunstige vooruitzichten te beschikken. ACCEPTATIE DOOR HET BEDRIJFSLEVEN De inbreng van private equity maatschappijen op het gebied van management en strategie leidt in de praktijk vaak tot successen. Hierdoor is een groeiende acceptatie ontstaan van private equity als financieringsvorm binnen het bedrijfsleven. Ook is de bereidheid toegenomen om private equity investeerders toe te laten als eigenaar van de onderneming. Een actueel voorbeeld is de eind 2005 aangekondigde overname van Tommy Hilfiger door participatiemaatschappij Apax, dat USD 1,6 miljard betaalt voor dit Amerikaanse kledingbedrijf. Dankzij de acceptatie door het bedrijfsleven is het de verwachting dat met private equity ook de komende jaren aantrekkelijke rendementen zijn te behalen. Het selecteren van de beste private equity fondsen is daarbij cruciaal. Er bestaan namelijk aardig wat kwaliteitsverschillen tussen private equity fondsen. PUBLIC TO PRIVATE Een tweede interessante ontwikkeling voor beleggers, is de toegenomen omvang van het kapitaal dat private equity maatschappijen te besteden hebben. De beschikbare hoeveelheid kapitaal is zo groot geworden, dat zelfs grote beursgenoteerde bedrijven in aanmerking komen om te worden overgenomen en van de beurs te worden gehaald door private equity investeerders. Concreet voorbeeld is de geplande overname voor circa 13 miljard euro van het Deense telecom bedrijf TDC door een groep investeerders. Neiman Marcus, een winkelketen in luxeproducten in de Verenigde Staten werd op een vergelijkbare manier van de beurs gehaald. Ook deze ontwikkeling biedt voor beleggers in private equity de nodige perspectieven. Zoals bij iedere private equity investering geldt, is immers ook bij deze public to private overnames het doel om bedrijven in waarde te laten groeien. COME-BACK VENTURE CAPITAL Venture capital, bedoeld om beginnende bedrijven te steunen, kende een grote vlucht in de tweede helft van de jaren negentig. De internetrevolutie maakte startende bedrijven in de internet business zeer populair bij private equity investeerders, en de bomen leken tot in de hemel te groeien. Rond de eeuwwisseling werden investeerders ruw wakker geschud. Veel internetbedrijven leden grote verliezen, en konden het hoofd niet langer boven water houden. Voor private equity investeerders was het einde van de internethype een wijze les. Inmiddels lijkt venture capital een come-back te maken, want er wordt weer meer geïnvesteerd in jonge, veel belovende bedrijven. Dit keer lijkt dat echter op een verantwoorde manier te gebeuren, zonder excessen. Voor beleggers in private equity een prettige wetenschap

12 PRIVATE EQUITY In Emerging Markets Emerging markets nemen binnen de wereld van private equity een bijzondere plaats in. De kansen op hoge rendementen zijn groot, maar de risico s kunnen er ook groter zijn. Investeren in deze markten doe je niet zomaar, aldus Angeles Toledo-Rodriguez. Zij is binnen het private equity team van Robeco de specialist voor emerging markets. Landen in emerging markets zijn volop in ontwikkeling. Vaak niet alleen in economisch opzicht, maar ook in tal van andere opzichten. Angeles Toledo-Rodriguez vertelt: Neem bijvoorbeeld China. Dat land is zich economisch zeer sterk aan het ontwikkelen, maar daarmee ben je er als investeerder nog niet. Andere factoren, zoals het juridische systeem en de corporate governance van bedrijven zijn eveneens van groot belang bij de beslissing om te investeren. Vaak kan er op die gebieden nog veel verbeterd worden. Voordat je investeert in niet-beursgenoteerde bedrijven in emerging markets, moet je alle mogelijke risico s in beeld brengen. Pas als je dat hebt gedaan, kun je een weloverwogen beslissing nemen. PRIVATE EQUITY MAGAZINE

13 India Een emerging market die Angeles Toledo-Rodriguez nauwlettend volgt, en hoog op haar lijstje van favorieten staat, is India. De regering van India heeft goed oog voor de belangen van investeerders, en het rechtsstelsel is er betrouwbaar. Ook beschikt het land over een groot potentieel aan goed opgeleide arbeidskrachten, vooral op IT/Software-gebied. Het is niet voor niets dat steeds meer westerse bedrijven hun back-office- en research activiteiten onderbrengen in India Hoe goed de situatie er overigens ook uitziet, als uitgangspunt hanteert het private equity team van Robeco dat maximaal 10% van het beheerde vermogen in emerging markets wordt geïnvesteerd. Een hoog rendement is mooi, maar we houden de risico s graag beperkt.

14 Het Robeco Private Equity Certificaat Met het Robeco Private Equity Certificaat krijgen particuliere beleggers goed toegang tot de wereld van private equity. Inschrijven op deze baanbrekende private equity belegging kan tot en met 21 februari De vraag naar private equity groeit de laatste tijd snel. Verschillende factoren dragen daar aan bij. Zo is de rente nog steeds laag en willen zowel jonge als langer bestaande ondernemingen uitbreiden. Het aantal fusies en overnames groeit, en bedrijven overwegen weer vaker een beursgang. Voor al deze plannen is kapitaal (en kennis) nodig, dat private equity fondsen kunnen verstrekken. Kortom, het Robeco Private Equity Certificaat komt op het goede moment in de markt. PRIVATE EQUITY MAGAZINE

15 STRUCTUUR Het Robeco Private Equity Certificaat is gekoppeld aan de prestaties van een mandje van vijf onderliggende Robeco private equity funds-of funds, die beleggen in een wereldwijde selectie van individuele private equity fondsen. Via deze private equity fondsen wordt vervolgens belegd in honderden onderliggende niet-beursgenoteerde bedrijven. Dankzij deze constructie kunnen particuliere beleggers instappen vanaf duizend euro, en zo net als institutionele beleggers profiteren van private equity. De onderliggende funds-of-funds zijn: Robeco Global Private Equity I en II, Robeco European Private Equity I en II, en het nieuw op te richten Robeco Private Equity Opportunities. VOORUITZICHTEN Het rendement van private equity ligt de laatste jaren aantoonbaar hoger dan het rendement van aandelen in beursgenoteerde bedrijven. De statistieken wijzen daarnaast uit dat de spreiding van risico s binnen private equity portefeuilles minstens zo goed mogelijk is als bij beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen. Bij een juiste selectie van private equity fondsen, beschikken beleggers in het certificaat dan ook over aantrek kelijke rendementsvooruitzichten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het ver leden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst ROBECO EN RABOBANK STAAN ER ACHTER Het private equity team van Robeco, de manager van het Robeco Private Equity Certificaat, kan bij haar werk gebruikmaken van de uitgebreide expertise van de Robeco Groep en moeder onderneming Rabobank, de bank met de hoogste (AAA)-status voor kredietwaardigheid. Robeco en Rabobank kunnen onder meer ondersteuning bieden met vermogen, (kwantitatief) onderzoek, risicomanagement en ondersteunend personeel. Kortom, alle expertise is voorhanden.

16 PRIVATE EQUITY Het team van Robeco Ad van den Ouweland Harrie Meijers Andrew Musters Mikan van Zanten Jesse de Klerk Ewoud van de Sande Het private equity team van Robeco is verantwoordelijk voor de selectie van de private equity fondsen waarin u via het Robeco Private Equity Certificaat participeert. De kern van het team wordt gevormd door negen experts, met een jarenlange ervaring en een bewezen staat van dienst. De ervaring van het private equity team is onder meer opgedaan door het opbouwen van private equity portfolio s van miljardenomvang in eerdere functies, voor grote institutionele investeerders. De teamleden beschikken over een uitgebreid netwerk, waardoor ze toegang hebben tot member-only fondsen en exclusieve informatie van fonds managers. Ook de reputatie van Robeco en Rabobank werkt in het voordeel van het team. Robeco en Rabobank hebben wereldwijd een goede naam. Dat draagt er aan bij dat fondsen ons snel toegang verlenen, aldus teamleden Harrie Meijers en Ad van den Ouweland. Bedrijven, investeerders en fondsmanagers, iedereen is gebaat bij waardecreatie. Dat is het mooie van private equity. PRIVATE EQUITY MAGAZINE

17 SELECTIEPROCES Bij het selecteren van private equity fondsen komt heel wat kijken. Harrie Meijers en Ad van den Ouweland lichten toe: Voordat we investeren in een nieuw private equity fonds, nemen we de hele portefeuille die de fondsmanager in het verleden heeft opgebouwd door. We kijken welke bedrijven in de portefeuille zitten, en beoordelen deze op criteria als managementkwaliteiten, de strategie van het bedrijf, marktpositie en groeimogelijkheden. Al die factoren moeten van een dusdanig niveau zijn dat bedrijven de potentie hebben om in waarde te stijgen, met name ook los van beurs ontwikkelingen. Om de kwaliteiten van de private equity fondsen zelf te kunnen beoordelen, brengen de leden van het team geregeld bezoeken aan de fondsen. Daarbij bestrijkt het team de hele wereld, zodat er flink wat gereisd wordt. Mikan van Zanten en Ewoud van de Sande vertellen: Je moet vertrouwen hebben in de manager van een fonds, dat is ontzettend belangrijk. Als we voor het eerst te maken hebben met een fondsmanager, nemen we zijn curriculum uitgebreid door. Ook voeren we onderzoeksgesprekken met fondsmanagers, zodat we een zo goed mogelijk beeld van hun kwaliteiten krijgen. INFORMATIE: BASIS VOOR SUCCES Hoe meer we weten, hoe beter. Het verzamelen van informatie, zowel over fondsmanagers als over bedrijven in private equity portefeuilles, is een belangrijk aspect in het werk van het team. Daarmee komt gelijk een groot verschil met fondsen van beursgenoteerde bedrijven aan de orde. Andrew Musters en Jesse de Klerk: Bedrijven met een beursnotering mogen alleen zeer beperkte, publiek toegankelijke informatie verstrekken. Bij de bedrijven die wij onderzoeken is dat precies andersom: zij mogen alle informatie verstrekken, maar bepalen zelf aan wie. Voor ons is het dus de kunst om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen. Hoe meer we weten, hoe beter DO S EN DONT S VOLGENS HET PRIVATE EQUITY TEAM let op de kwaliteit van private equity fondsmanagers: kies voor de beste fondsmanagers, met een bewezen staat van dienst wees geduldig: private equity rendeert het meest op (middel)lange termijn blijf selectief: investeer in gezonde bedrijven die de toets der kritiek doorstaan, en staar je niet blind op snelle successen

18 PRIVATE EQUITY MEER WETEN? Meer informatie over private equity en het nieuwe product Robeco Private Equity Certificaat kunt u vinden op Voor vragen of het aanvragen van de productbrochure van het Robeco Private Equity Certificaat of het prospectus kunt u contact opnemen met uw beleggingsadviseur, uw contactpersoon bij Robeco of met Robeco Alternative Investments via BUITEN DE BEURS ZIJN VOLOP KANSEN TE VINDEN

19 NIEUW: ROBECO PRIVATE EQUITY CERTIFICAAT. BELEGGEN IN NIET-BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN Robeco introduceert het Robeco Private Equity Certificaat Een interessant alternatief om uw traditionele beleggingsportefeuille van aandelen en obligaties aan te vullen. Private Equity behoort tot de zogenaamde Alternatives waarin Robeco toonaangevend is. Dankzij deze kennis en ervaring kunt u met het Robeco Private Equity Certificaat profiteren van de ontwikkeling van veelbelovende bedrijven die niet aan de beurs genoteerd zijn. Een goede reden om eens contact op te nemen met uw beleggingsadviseur. Of kijk op NIEUW: ROBECO PRIVATE EQUITY CERTIFICAAT eenvoudig toegang tot fondsen die investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven het Robeco Private Equity Team heeft jarenlange ervaring en een bewezen trackrecord De inschrijving kan eerder worden gesloten. De waarde van uw belegging kan fl uctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees vóór de aankoop het prospectus en de brochure, die gratis verkrijgbaar zijn via of bij uw bank, voor een overzicht van de kosten en risico s van Robeco Private Equity Certificaat (EUR). Dit product wordt aangeboden door Robeco Institutional Asset Management B.V., welke als effecteninstelling is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. STAP KOSTELOOS IN T/M 21 FEBRUARI!

20 RAI xxxx-01 06

Financiering door participatiemaatschappijen

Financiering door participatiemaatschappijen Fiscaal Financiering door participatiemaatschappijen Ferdi Kramer 1 uur nettoonderwijs Drs. F.T. Kramer is partner bij Rembrandt Fusies & Overnames. Trefwoorden: overnamefinanciering, financieringsbron,

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

30 JAAR EQUITY DOSSIER. Al 28 jaar dé specialist

30 JAAR EQUITY DOSSIER. Al 28 jaar dé specialist DÈ AFRIKA SPECIALIST! SAFARI IN AFRIKA? Ruim 100 inspiratiereizen vindt u op www.jambo.nl en in onze brochure of bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat. Kenia Tanzania Madagaskar

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Geduldig kapitaal. special in samenwerking met NVP Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen

Geduldig kapitaal. special in samenwerking met NVP Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen management Geduldig kapitaal special in samenwerking met NVP Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen november 2012 Inhoud colofon november 2012 6 10 16 5 voorwoord Voor innovatieve bedrijven

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie

Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN

Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN management Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN november 2013 INHOUD COLOFON november 2013 Adviseurs genoeg bij een fusie of

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. Maarsbergen, maart 2015. Teslin Capital Management BV Frederik van Beuningen Maarten Hartog Aleid Kruize

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. Maarsbergen, maart 2015. Teslin Capital Management BV Frederik van Beuningen Maarten Hartog Aleid Kruize Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Interview met de fondsmanager 8 Profiel Teslin 14 Investeringsteam 16 Investeringsfilosofie Teslin 18 Profiel Todlin 20 Investeren in Todlin 22 Bedrijven in portefeuille

Nadere informatie

PRIVATE EQUITY: HET IS NIET AL GOUD WAT BLINKT

PRIVATE EQUITY: HET IS NIET AL GOUD WAT BLINKT TWEEDE KWARTAAL 2007 II. PRIVATE EQUITY: HET IS NIET AL GOUD WAT BLINKT WIM ZWANENBURG Private Equity versus hedgefunds Private Equity (PE) is een term uit de financiële wereld die de laatste tijd veel

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie