IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST"

Transcriptie

1 Jaargang 18 nr. 08 Mei/Juni 2010 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST In dit seizoen, waarin we bezig zijn met het thema Wij geloven, is het al diverse keren opgemerkt hoe lastig het is om precies onder woorden te brengen wat je gelooft. En als je dan als uitgangspunt een bestaande geloofsbelijdenis gebruikt, merk je dat het ook dan niet meevalt om uit te leggen wat de woorden van die belijdenis inhouden. Onlangs waren we met een aantal mensen in gesprek over onder andere de betekenis van de regel Ik geloof in de Heilige Geest. Op zich een bekende regel. Maar als je je dan gaat afvragen wat of wie die Heilige Geest nu eigenlijk is, dan kom je toch in verlegenheid. Hoe moet je dat nu uitleggen? Het bekende verhaal in de Bijbel over de uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2) spreekt over een windvlaag en vlammen, vuurtongen die zich op de apostelen neerzetten. Wind en vuur, beelden die we vaker tegenkomen in de Bijbel als tekenen van Gods aanwezigheid. Wat er op dat moment precies gebeurde is moeilijk te vatten, maar het is wel duidelijk dat God er iets mee te maken heeft. En Gods aanwezigheid maakte dat ze begonnen te spreken in vreemde talen. Oftewel: vanaf dat moment kunnen ze dingen waartoe ze voor die tijd niet in staat waren. Er is iets gebeurd, en dat iets werd herkend als de door Jezus beloofde Heilige Geest. Dit was het dus, waar Jezus op doelde toen Hij zei: wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen (Hand 1:8). Die kracht, waar Jezus over spreekt, is bedoeld om hen toe te rusten voor hun opdracht om van Jezus te getuigen. Ze moeten de wereld in. Maar wat moeten wij daarmee? Moeten wij ook allemaal de wereld in om van Hem te getuigen? We moeten (mogen) in elk geval het leven in. Het leven wat heel mooi, maar ook wel moeilijk kan zijn. We mogen ons gesterkt weten door de kracht van de Heilige Geest, Gods aanwezigheid in deze wereld. Misschien dat onderstaand gedicht van Greet Brokerhof iets kan aanduiden van wat ik hiermee bedoel: Voelbaar als een windvlaag Soms, zomaar onverwacht, voel je een hand op je schouder, zie je ogen vol begrip, terwijl je net gedacht had dat niemand je begreep. Het is als een streep zonlicht achter een dunne wolk. Het geeft een beetje hoop. Het geeft een beetje houvast. Iets van God, lijkt het wel. Tenminste, iets in die geest. Soms, als alles tegenzit en je niet weet wat je moet, word je getroffen door iets wat speciaal op jou lijkt te slaan: Een opmerking, een regel, een lied waarmee je verder kunt. Het wijst een weg die jij nog niet gezien had. Het geeft een beetje houvast. Iets van God, lijkt het wel. Tenminste, iets in die geest Soms weet je het zeker: Dat is geen toeval meer. Maar veel vaker twijfel je: Was dat nou God of niet? Want God is zo ongrijpbaar. Voelbaar als een windvlaag die de wolken uiteenblaast en je lucht en licht geeft. Hij geeft een beetje houvast. Soms, even, voel je het. Dan merk je iets van zijn Geest JvS

2 K E R K D I E N S T E N 23 mei uur Grote- of Johanneskerk Pinksteren uur Geen dienst Extra collecte: Kerk in Actie zending 30 mei uur Grote- of Johanneskerk uur Ichthuskerk 6 juni uur Ichthuskerk Extra collecte: Jeugd- en jongerenwerk Ds. R.H. Stutvoet te Berkel en Rodenrijs Ds. mw. W. Uijtdewilligen te Nieuwerkerk a/d IJssel Na de dienst koffie drinken Extra collecte: Groot onderhoud 17:00 uur Jongerendienst Extra collecte: Onkosten jongerendiensten 13 juni uur Grote- of Johanneskerk uur Ichthuskerk Viering Heilig Avondmaal Extra collecte: Adoptiekinderen Ds. G. den Hartogh te Krimpen a/d IJssel 20 juni uur Grote- of Johanneskerk uur Geen dienst Drs. M.E.J. den Braber te Bergambacht Extra collecte: KIA werelddiaconaat 27 juni uur Grote- of Johanneskerk uur Ichthuskerk Extra collecte: Onderhoud pastorieën Ds. A.L.A. den Besten te Nieuwerkerk a/d IJssel 4 juli uur Ichthuskerk Na de dienst koffie drinken Extra collecte: JOP uur Ichthuskerk Ds. L. de Jong te Rotterdam Inleveren kopij uiterlijk maandag 14 juni voor uur. Zoveel mogelijk digitaal of in verband met vakantie van Trudy Speksnijder uitsluitend bij Ton van Dijk, Reigerlaan 19. colofon PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEKKERKERK Ds. R.A. van Kooij (tijdelijk niet bereikbaar) Jan Ligthartstraat 133, 2941 SC Lekkerkerk Interim-predikant: Ds.L.Roersma Oude Hekendorperweg 10, 3421 GE Oudewater of (consistorie G.o.J. kerk) (ma, di, do, vr; het best bereikbaar tot uur s morgens en van uur s avonds ) Ziekenhuispastoraat: Annie van Zwienen-Schouten, tel Pastoraalwerker: Jacqueline van Sprang, Kratonlaan 49, 2761 SJ Zevenhuizen. Tel. in Lekkerkerk: Tel. thuis: (alleen in noodgevallen) (Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag) Scriba: J. den Ouden, Korte Achterweg 18, Preses: J. M. (Jan Maarten) van der Steen Wilhelminastraat 75 Tel.: Kerkrentmeesters: Voorzitter: J.C. Verrips, tel Secretaris: A.van Vliet, tel Penningmeester: Mw. G. Versluijs - Groeneveld, tel: Postgiro Rabobank Postadres: Protestantse Gemeente Lekkerkerk Postbus 2500, 2940 AA Lekkerkerk. Diaconie: Voorzitter: N. van Vliet, tel Diaconie Rabobank: Adoptiekinderen: o.v.v. adoptiekinderen Z.W.O. Diaconie: Postadres secretariaat: Postbus 2609, 2940 AC Lekkerkerk Algemeen: Evangelisatiecommissie: Rabobank Kerkgebouwen: Grote- of Johanneskerk, Kerkplein 4, tel Koster: Pieter Rozendaal Oosterlekdijk 7, 2931 AM Krimpen aan de Lek Tel.: M: Ichthuskerk, Kerkweg 34, tel Koster: wekelijks wisselend Gebouw Ge-Ar, Kerkplein 7, tel Gebouw Van Limborghzaaltje, Lange Stoep 4B REDACTIE: Ton van Dijk ( eindredacteur ), Trudy Speksnijder, Corrie Hagendijk, Ineke Berger, Sander Littel, vacature, vacature. Inleveren kopij zoveel als mogelijk digitaal via of bij Ton van Dijk; Reigerlaan 19 (663043) of Trudy Speksnijder Wilhelminastraat 39 (663523) Advertenties: Ton van Dijk Rek. nr. Rabobank t.n.v. kerkblad Ontmoeting (Giro) Rabobank Druk: Drukkerij Van Meurs b.v., Ridderkerk 2

3 VROLEK Geen rooster beschikbaar OPPASROOSTER 23 mei 9.30 uur fam. Kroondijk 30 mei 9.30 uur Ruth Kloot 6 juni 9.30 uur Jolanda v Gelder 13 juni 9.30 uur Mariska Prins 20 juni 9.30 uur Karin Klerk 27 juni 9.30 uur Martine Sluimer 4 juli 9.30 uur Dorine Ruit Ruth Kloot BIJ DE DIENSTEN Op zondag 23 mei vieren we samen het Pinksterfeest. In deze gezinsdienst zullen we lezen uit Handelingen 2: 1-11 en uit Joël 3: 1-5. Voor de kinderen is er een verrassing die te maken heeft met het lied; Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Op zondag 30 mei gaan we ons verdiepen in een vreemd nachtelijk gesprek (Johannes 3: 1-16). Ook de kinderen luisteren naar dit verhaal onder het thema: Geloof alleen. Op zondag 6 juni hoopt ds. Uijtdewilligen voor te gaan. In de kindernevendienst horen de kinderen het verhaal over de opwekking van de jongen uit Naïn (Lukas 7:11-17) en het thema is dan: Halt bij de grens. Op zondag 13 juni hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. Bijzonder is dat we in de weken ervoor samen met de jongste kinderen hebben nagedacht over de betekenis van het Avondmaal. Daarom wordt het vast een extra feestelijke viering. Het thema voor de (kinderneven)dienst is: Liefhebben en zij luisteren naar het verhaal over een zondares die veel van Jezus houdt (Lukas 7:36-8:3. In de hoofddienst lezen we samen uit het Hooglied (hoofdstuk 5). Op zondag 20 juni hoopt ds. M.E.J. den Braber voor te gaan. Op het rooster staat nu voor de komende tijd de 1e brief van Timoteüs op het rooster. In de kindernevendienst gaan de kinderen bezig met 1 Timoteüs 1: 1-11: welke opdracht heeft hij (hebben wij) volgens Paulus? Op zondag 27 juni lezen we dan verder (1 Timoteüs 12-20) en het thema is: schipbreuk lijden. En in de week die dan begint, eindigt met de schoolvakantie! We hopen op fijne en gezegende diensten met elkaar! ds. Loes Roersma BERICHTEN UIT HET PASTORAAT ZIEKEN De meeste berichten die we hier kunnen geven gaan over mensen die na een periode ziekenhuis en evt. een vervolg van revalideren in de Breeje Hendrick, weer thuisgekomen zijn. Dat geldt voor Mw. C.S. van Krimpen, mw. M.M. Boer, dhr. A. de Lange, mw. M. van Zwienen-Slappendel en mw. Aagje Nobel-Buijs. Zij allen hebben een operatie moeten ondergaan. Zoals het er nu naar uitziet met goed resultaat. Mw. Kalkman-Potuit is na een onrustige tijd van ziekenhuis- en verpleeghuisverblijf (op verschillende plaatsen) nu weer terug in ons dorp. Helaas kon ze niet langer in haar eigen huis blijven. Ze woont nu in de Breeje Hendrick: Nic. Beetsstraat 215. Dhr. W. vd Hoven, Nic. Beetsstraat 149, was voor een knieoperatie in het IJssellandziekenhuis, toen er andere complicaties optraden. Vlak voor Pasen mocht hij naar huis om aan te sterken voor hij voor een volgend onderzoek terug zou moeten. Inmiddels is hij weer opgenomen. Op het moment van dit schrijven is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Mw. J.G. Speksnijder-Hoogendoorn is erg verzwakt. Zij is verschillende keren opgenomen geweest in het ziekenhuis; nu is ze thuis, maar uiterst kwetsbaar. Op 2e paasdag werd mw. Nel de Vormer opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking en vele andere complicaties (IJssellandziekenhuis, Postbus 690, 2900 AR Capelle a/d IJssel). Wonder boven wonder is zij inmiddels van de IC af en ligt zij op C 224. Ze is echter nog wel heel erg zwak. We zijn blij met diegenen die opgeknapt zijn en kunnen uitzien naar verder herstel en leven mee met hen die nog verder moeten in grote bezorgdheid. WIJ GEDENKEN Op donderdag 15 april is overleden mevrouw Maria van der Velden- den Boer. Een week eerder was zij opgenomen in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van haar klachten was nog niet geheel afgerond toen zij plotseling een hartstilstand kreeg en overleed. Marie den Boer werd geboren in Zij was een schipperskind. Om naar school te kunnen gaan kwam zij in huis bij haar oom en tante in Lekkerkerk, maar de vakanties bracht ze bij haar ouders aan boord door. Ze trouwde in 1945 met Jan van der Velden en samen kregen zij 3 kinderen. Haar kinderen omschreven haar als een actieve vrouw; ze was altijd bezig. En heel betrokken bij haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen, de kerk, het dorp, en alles wat er in de wereld gebeurde. Na het overlijden van haar man kwam ze in de Boomgaard wonen. Nadat ze 2 jaar geleden ernstig ziek geweest was verhuisde ze naar de Breeje Hendrick. Daar heeft ze nog bijna anderhalf jaar prettig gewoond. Ook hier genoot ze van allerlei activiteiten die aangeboden werden. Vrij plotseling moeten we haar nu missen. Op dinsdag 20 april hebben we haar Wilhelminastraat 2b - Lekkerkerk Telefoon maandag gesloten Meer dan je verwacht! Burg. Roosstraat AC Lekkerkerk Tel Alferink Schoonheidssalon Fluwelensingel 54, Gouda Kerkweg 18 - Lekkerkerk Hoofdstraat 37e - Krimpen a/d Lek Albert Plesmanstraat 9 - Schoonhoven /

4 Taxi s Touringcars Ziekenvervoer Rolstoelvervoer (WMO) Trouwvervoer Limousines Stoppelenburg Personenvervoer Lekkerkerk Burg. van der Willigenstraat 37b 2941 ES Lekkerkerk 3 hallen vol meubelen, tegen betaalbare prijzen! VERBREE MEUBELEN B.V. Twijnstraweg 6a, Lekkerkerk Tel m 2 showroom; fantastische service; betaalbare prijzen! van Markenstraat BX LEKKERKERK KLOMPENFABRIEK BOMENROOIBEDRIJF BOMEN ROOIEN BOMEN SNOEIEN TAKKEN VERSNIPPEREN Schuwacht EH Lekkerkerk Telefoon / Fax Mudde Doet het Zelf/Service/Outdoor Burg. Roosstraat AC Lekkerkerk Tel Mariquita Dames, heren en kinderkleding Mode voor het hele gezin! Kerkweg 98 boven Albert Heijn 2941 BP Lekkerkerk Tel lichaam begraven op de algemene begraafplaats in Lekkerkerk, na een rouwdienst waarin we gelezen hebben van het verlangen naar God, zoals omschreven door de dichter van Psalm 42. Marie van der Velden mag nu, om met de berijmde woorden van psalm 42 te spreken, juichend staan in zijn voorhoven. Wij wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe nu zij zonder haar verder moeten. GEBOREN Op 29 maart is Roan Benjamin Luc geboren, zoon van Dennis en Judith Noorlander, Gruttolaan 3. Van harte gefeliciteerd! EN VERDER Jonathan den Ouden wil alle mensen die hem een kaart sturen hartelijk bedanken. Het doet hem erg goed. Hij heeft één van de wanden van zijn cel al helemaal vol hangen! Laten we hem (en zijn ouders), in deze laatste, zware weken van zijn detentie, niet vergeten. We hopen en bidden dat de periode die erop volgt, met alle therapie en begeleiding, hem goed zal doen. LR en JvS KINDERCATECHESE VOOR DE ONDER- BOUW VAN DE BASISSCHOOL Op 13 juni hopen we als gemeente samen het Avondmaal te vieren. Ook onze kinderen mogen daar natuurlijk aan deelnemen. Toch is het goed om hen af en toe te vertellen waarom we in de kerk het Avondmaal vieren en er wat uitleg over te geven. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een aantal bijeenkomsten voor kindercatechese, dit maal bestemd voor de leeftijdsgroep van 4-8 jaar (groep 1-4 van de basisschool). Alle kinderen die dit betreft zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen. U kunt natuurlijk nu alvast de data op de kalender noteren. De middagen sluiten aan bij de schooltijden. In de kerk krijgen ze dan eerst een glaasje limonade en een koekje, daarna gaan we aan de slag. We geven achter elke datum kort aan wat er die dag aan de orde komt: donderdag 27 mei, om in de Ichtuskerk: wat zie je in de kerk? dinsdag 8 juni om in de Johanneskerk: wat is Avondmaal? donderdag 10 juni om in de Ichtuskerk: wat doen we in de dienst? We hopen van harte dat uw kind kan meedoen aan deze middagen! Als uw kind niet komen kan hopen we dat u hem of haar even af wilt melden: of bel even: Daarnaast willen we u als ouder(s) ook graag uitnodigen om met elkaar van gedachten te wisselen over de geloofsopvoeding van uw kind. Aansluitend aan de voorbereidingsmiddagen voor de kinderen is er daarom speciaal een avond gepland om met u van gedachten te wisselen. Dat zal zijn op 4 donderdag 10 juni vanaf 8 uur in de Ichthuskerk. Een hartelijke groet, ds. Loes Roersma, Elly Alderliesten, Jan den Ouden en Lijda den Ouden 30+/- NERS GESPREKSGROEP Tijdens een eerste oriënterende avond hebben we met elkaar bedacht wat we zouden kunnen gaan bespreken de keren die komen voor de zomervakantie. Dit zijn ze: Hoe houd je je bijbel vast als houvast? Geloof jij nog zoals vroeger? Over groeifasen in je geloof. De tien geboden: een update. Twitterend geloven: over moderne communicatiemiddelen en het geloof. Dat is trouwens al één onderwerp teveel, omdat we eigenlijk drie keer bij elkaar willen komen. De bedoeling is om in week 22 het eerste onderwerp bij de kop te nemen: Hoe houd je je bijbel vast als houvast?. Dan in week 24 het tweede en in week 26 het derde onderwerp. We gaan proberen zoveel mogelijk mensen te benaderen via de mail, maar we hebben lang niet van iedereen het mail adres. Dus als je belangstelling hebt voor (een van) deze avonden, geef je dan op via waarna je een uitnodiging krijgt via de datumprikker.nl zodat we voor de beste datum gaan. Het is de bedoeling dat we vanaf 20 uur elkaar treffen in het Jeugdhonk, Kerkplein 9. Een hartelijke groet, ds. Loes Roersma en het voorbereidingscomité VAN DE KERKENRAAD De kerkenraad heeft inmiddels al twee keer in nieuwe samenstelling vergaderd en de taken zijn opnieuw verdeeld. De samenstelling van het moderamen is nagenoeg ongewijzigd gebleven, alleen heeft Silvia Jonker daar de opengevallen plaats van Elly Alderliesten ingenomen. Zoals bekend, heeft dominee Rijn van Kooij zijn werk weer gedeeltelijk hervat. En de andere taken worden op voortreffelijke wijze vervuld door ds. Loes Roersma en pastoraal werker Jacqueline van Sprang. Helaas moeten we ons wel weer bezig gaan houden met de vervulling van twee nieuwe vacatures. Jan Maarten v.d. Steen heeft aangegeven dat het toch wel heel erg moeilijk wordt om zijn dagelijks werk te combineren met de werkzaamheden die hij moet doen als preses van onze kerkenraad. Hij wil daarom vervroegd het stokje aan iemand anders overdragen. En ook ouderling-kerkrentmeester Leen v.d. Graaf wil om persoonlijke reden vervroegd aftreden. Wanneer u dit leest zijn de meeste kerkelijke feestdagen alweer voorbij en breekt er een wat rustigere tijd

5 aan. Sommige gemeenteleden kijken echter uit naar een bijzondere feestdag in hun eigen leven. Zo hopen Suzanne van der Velden en André Hoogendoorn op 4 juni te gaan trouwen en op 25 juni hopen Daniëlle Visser en Arnout van Capellen in het huwelijksbootje te stappen. Beide huwelijken zullen in onze kerk worden ingezegend. Op 13 juni hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. In de weken die voorafgaan aan deze viering zal er kindercatechese worden gegeven voor de onderbouw van de basisschool. De kinderen uit deze groep zullen hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd. De kerkenraad kreeg een alarmerend bericht dat de rechtstreekse kerkdienstuitzendingen van radio Vrolek na 20 jaar dreigen te stoppen. De oorzaak is een gebrek aan vrijwilligers. De kerkenraad zou dit zeer betreuren en roept hierbij iedereen op, die iets heeft met techniek (een mengpaneel bedienen met heleboel knoppen) of die het leuk vindt om een programma te presenteren, om zich te melden. Dit kan via het adres van de scriba Onze kerken moeten deze unieke kans niet voorbij laten gaan. Op eerste paasdag zijn de nieuwe paaskaarsen ontstoken. Eén van deze kaarsen is geschonken door een gemeentelid. Daarvoor onze hartelijke dank! De oude paaskaarsen zijn naar gemeenteleden gebracht, die naar de mening van de kerkenraad wel een extra steuntje kunnen gebruiken. Tenslotte nog een oproep. In de zomerperiode wordt de nieuwe Kerkwijzer weer samengesteld. Wilt u eventuele wijzigingen doorgeven aan de scriba? Ook als u in de vorige Kerkwijzer iets gemist heeft? Alvast hartelijk dank! Namens de kerkenraad Jan den Ouden, scriba MUTATIE KERKWIJZER Betreft wijk 1h (3e verdieping Boomgaard) Wijkbezoekster is geworden mw. R. Kloot-Lindeboom, tel.nr BEDANKJE Als een warme, wollen deken om me heen. De vele kaarten, kaarten met namen van gemeenteleden, telefoontjes en lieve bezoekjes, daarvoor mijn hartelijke dank. B.A. Kalkman-Potuit. De Breeje Hendrick Kamer 215. SPAAR POSTZEGELS EN KAARTEN VOOR DE ZENDING Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendings Bond. Zo ook in onze eigen gemeente. Misschien heeft u zelfs nog hele oude kaarten of postzegels in de kast liggen? Maar hoe weet u of deze geschikt zijn voor de inzamelingsactie? Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten: 1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel. 2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst. 3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op. 4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van): Anton Pieck Rien Poortvliet Rie Kramer Marjolein Bastin Anne Geddes Unicef Removos (mond en voetschilders) Hartjeskaarten Voor het kind (met hartje achterop), De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij Geboortekaartjes OPBRENGST POSTZEGELS EN PRENTENBRIEFKAARTEN In 2009 heeft Kerk in Actie in totaal ,- ontvangen uit de opbrengst van oude postzegels en prentbriefkaarten. Veel gemeenteleden sparen al jaren mee en dat blijkt de moeite waard. Het best scoorden de prentbriefkaarten. Ze brachten in het afgelopen jaar maar liefst ,- op. Voor de ingezamelde gebruikte postzegels werd het mooie bedrag van ,- ontvangen. In de hal van onze kerken staat een bus waarin u de kaarten en postzegels kunt deponeren,tevens kunt u in de collecte bus een gift doen voor de Zending. In het afgelopen halfjaar heeft dit een bedrag opgeleverd van 63,60. Namens Kerk in Actie en de ZWO commissie hartelijk bedankt voor het gespaarde bedrag en uw aandeel in de gespaarde postzegels en kaarten. PINKSTERCOLLECTE 2010 GETUIGEN IN PAKISTAN De korte, onrustige politieke geschiedenis van Pakistan wordt gekenmerkt door staatsgrepen, aanslagen en corruptie. De politiek en economie krabbelt langzaam overeind, maar gebrek 5 Reformhuis Tilia Depot Stomerij Uniek Lange Stoep 21 Lekkerkerk Tel Zuidvruchten, noten en luxe bonbons. Voedingssupplementen en gluten vrije producten. Ook hebben wij een iriscopiste op afspraak in de winkel. ONDERMODE/NACHTMODE * TRIUMPH * TEN CATE * SLOGGI * LOVABLE * FILA * RINGELLA * SCHIESSER * PASTUNETTE * ROBSON * REBELLE NATUURLIJK BIJ:

6 Gepaste zorg vanuit respect en persoonlijke benadering Bij het verlies van uw dierbare moet u kunnen rekenen op de uitvaartondernemer die u met rust en kennis van zaken begeleidt, met u meedenkt, met u beslist en zorgt voor een respectvolle uitvaart. STOPPELENBURG U i t v a a r t v e r z o r g i n g Krimpen a/d IJssel (0180) Lekkerkerk (0180) Schoonhoven (0182) Stoppelenburg Al meer dan 50 jaar uw vertrouwen waard Voor al uw feesten en partijen Raadhuisplein 1 Tel.: BR Lekkerkerk Fax: wonen & slapen T. de Waard b.v. complete woninginrichting Schildersbedrijf Deurloo ook voor behangwerk Voorstraat EZ Lekkerkerk Telefoon Het plaatselijk Notariskantoor ondersteunt hiermee de tot standkoming van dit kerkblad. aan goed bestuur en veiligheid staat ontwikkeling op veel terreinen en in de weg. Pakistan is een islamitische republiek. In verschillende regio s wordt de islamitische wetgeving, de sharia, actief gepraktiseerd. Vooral religieuze minderheden hebben het er zwaar te verduren. Sommige christenen worden gediscrimineerd, bijvoorbeeld bij sollicitatie naar een nieuwe baan of opleiding. En christenen zijn, net als andere religieuze groeperingen, regelmatig het doelwit van terroristische aanslagen. Actief evangeliseren is er verboden. De christenminderheid hunkert naar bijbelkennis en praktische manieren om van hun geloof te getuigen, als een lichtend licht en zoutend zout. Goed en gedegen bijbelonderwijs is schaars in Pakistan. Maar het is er wel. Het onderwijs vult de gebrekkige bijbelkennis van de christen-pakistanen aan en leert ze die kennis in de praktijk te brengen. Het is de basis voor het voortbestaan de jonge christengemeenschap. Emmanuel Yaqub volgde de basiscursus christelijk familieleven : Het is een effectieve cursus, waarin ik van alles heb geleerd over het Woord van God en hoe ik dat kan toepassen in mijn dagelijks leven. Ontzettend praktisch. MET PINKSTEREN IS DE COLLECTE BE- STEMD VOOR DIT DOEL EN DE ZWO COMM. BEVEELT DEZE COLLECTE VAN HARTE BIJ U AAN. De zomermiddagen komen er aan! De paasattenties werden bijzonder gewaardeerd door onze 75+ gemeenteleden; heel fijn om dat te horen. Ook al hoopt u pas in de loop van dit jaar 75 jaar te worden, dan kreeg u toch al een attentie; dit voor alle duidelijkheid. We koersen nu weer aan op de zomermiddagen. We verklappen hier nog niet teveel over, maar de data kunt u misschien alvast noteren te weten: dinsdag 13 juli en 10 augustus. Op de eerste middag hebben we een gastoptreden van zes kaasboeren met een speciale gave, terwijl de tweede middag verzorgd zal worden door leden van de DVO. In de volgende ontmoeting vertel ik hier nog wat meer over. Tot slot wil ik nog graag de giften verantwoorden die wij hebben ontvangen. In de opgave komt u enkele namen tegen van niet-dvo-ers, maar dat heeft te maken met de bezorging van de paasattenties. De giften werden ontvangen door: Mies Plantinga 10,- + 5,- Francien v.mameren 5,- Wiesje Littel 2 x 10,- Sjaan Eerland 10,- Gretha Mudde 10,- Ria de Weerd 50,- Adriëtte de Waal ,- Erna de Vreede 7,50 Tiny Berger 15,- + 10,- + 5,- Marijke Versluis 5,- Nel Roest 5,- + 10,- Lijda den Ouden 10,- Riet Noorlander 2 x 6 5,- Annie v. Zwienen 7,50 Agaath Zwartbol 10,- en tot slot via Willie de Kok 5,- Heel erg bedankt voor uw spontane gaven. Wim v. Zwienen (secr. DVO) WE ZIJN WEER THUIS!! Moe, maar voldaan, zijn we weer thuis na een fantastisch weekend Westelbeers! Dit keer stond ons weekend in het teken van het milieu, een heel geslaagd weekend met veel verrassingen: Prachtig weer en dus veel gebruinde/ lichtelijk verbrande gemeenteleden Zieke koeien, boeren en veeartsen tijdens het avondspel Een hele late (of vroege?) aankomst van Richard helemaal uit Milaan Het boven water halen van een slee tijdens de ochtendduik (zo koud was het water) Eyeopener: weggegooide kauwgom heeft 20 tot 25 jaar nodig om te vergaan! En nog een: tijdens het douchen verbruik je 6 liter water per minuut Het knutseltalent van iedereen tijdens het ganzenbordspel Post van Loes! Onverwachte komst van Rijn en Marian vanuit Karlsruhe Het grote talent van onze deelnemers aan de playbackshow De ongelofelijke aankleding en verzorging tot in details van de acts Luv bestaat voor ons nu alleen nog maar uit Petra (?), Bertina(?), Johanna(?) en de zus van Silvia????? Pinguins in Westelbeers??? De dienst met powerpoint presentatie en de opdracht om zuinig te zijn op onze aarde En natuurlijk de presentatie van onze nieuwe locatie voor volgend jaar op 8, 9 en 10 april: DE HAVERKAMP IN HENGELO, GELDERLAND: Namens de club van 6 wil ik jullie allemaal weer enorm bedanken voor jullie enthousiaste deelname aan ons weekend en we hopen jullie allemaal volgend jaar in Hengelo te mogen begroeten! De eerste aanmeldingen zijn natuurlijk al weer binnen. Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u informatie? Zou u toch ook graag eens mee willen? Schroom niet, vraag naar ervaringen bij deelnemers of zoek ons op! Jennie Simons p.s. De foto s zullen binnenkort op de website te bekijken zijn en het wondje in Judith s voet werd geplakt, zodat ook zij weer snel op huis aan konden! p.p.s. Door het rondwandelen van Gertjan met zijn microfoon om jullie aan te sporen alles schoon achter te laten, is de schoonmaakwoede dermate toegeslagen dat de lijst met aanmeldingen voor 2011 ook is opgeruimd! Dus mail nog even je aanmelding naar mij door!

7 SCHOONMAAK Zaterdag 29 mei hopen we met elkaar weer de jaarlijkse grote schoonmaak te gaan houden in de Grote- of Johanneskerk. We beginnen om acht uur. Er zijn ook lichte karweitjes hoor! Zo met elkaar is het heel gezellig en natuurlijk als beloning koffie met lekkers. Opgeven bij Nel van Eesteren tel (dit jaar echt doen) GEZOCHT OUDERLING- KERKRENTMEESTER Wegens privéomstandigheden maakt Leen van der Graaf met ingang van 1 juni geen deel meer uit van het college van kerkrentmeesters. Om de daardoor ontstane vacature zo spoedig mogelijk weer op te vullen geven wij u graag gelegenheid om namen voor mogelijke kandidaten aan ons kenbaar te maken. Kennis van gebouwenbeheer, financiën en personeel is een pré. Namen van kandidaten kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van het college van kerkrentmeesters, adres Fazantstraat 30, telefoon , e.mail SOLIDARITEITSKAS LIDMATEN 2010 Alle 438 belijdende leden (lidmaten) hebben hun acceptgiro voor een bijdrage van 10,00 aan de Solidariteitskas van de Landelijke Kerk ontvangen. Een deel heeft deze bijdrage al overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor. Maar het betekent dat nog een groot deel van de lidmaten hun verantwoordelijkheid nog niet hebben genomen. Daarom een dringende oproep om als u het nog niet heeft betaald dit zo spoedig mogelijk te doen. In de vorige Ontmoeting hebben we uitgelegd wat het is en hoe het werkt. Ook de folder bij de acceptgiro geeft duidelijk aan waar het voor is. Leest u het nog eens. Zorgt u er voor dat we niet een betalingsherinnering hoeven sturen? Bij voorbaat dank. De Kerkenraad VERJAARDAGSFONDS In de maand maart ontvingen we weer van veel jarigen hun verjaardagsgift voor renovatie en onderhoud van onze kerken. Deze giften waren onder andere: In februari 2 x 25, 4 x 20, 3 x 15, 22 x 10, 1 x 9,75, 1 x 8, 1 x 6, 47 x 5, 1 x 4,50, 4 x 4, 1 x 4, 1 x 3,75, 4 x 3 en nog enkele giften tussen 2,80 en 1 euro in totaal van deze maand 703,00. Mooi bedrag dat het doel van ons verjaardagsfonds ondersteunt. Alle 99 jarigen hartelijk dank. Leen van der Graaf. GIFT Vanwege de penningmeesterswisseling bij het college van kerkrentmeesters is verzuimd om te vermelden dat tijdens de ochtendkerkdienst van 31 januari de VCJC uit de opbrengst van hun Rommelmarkt 500 euro beschikbaar hebben gesteld voor het piano/vleugelfonds ten behoeve van de vervanging van de oude piano in de Grote of Johanneskerk. Daarvoor hartelijk dank. Overige giften Via Agaath Zwartbol 198,50 van de luisteraars van de cassetterecorders. Een gift van 30,00 via Agaath Zwartbol voor de verwarming en een gift van 100 via J. van Sprang voor de verwarming. Oud papier De opbrengst van het oud papier van februari was 533,17. Voor al uw giften zeggen wij u hartelijk dank, College van kerkrentmeesters Timmer- Aannemingsbedrijf FA D. SLIJK & ZN Lange Stoep 10 - Lekkerkerk tel fax (0182) riante herenhuizen woonoppervlakte: 151 m 2 van ,- tot ,- v.o.n. 8 luxe appartementen woonoppervlakte: m 2 van ,- tot ,- v.o.n. Kijk op weydeblick.nl (010) (0180) VOOR KERK EN MAATSCHAPPIJ Datum Kerk Diaconie Uitgang Doel ,40 173,60 191,40 Onderhoud orgels Middag 54,21 Jongerendienst ,20 167,45 121,70 Kia totaal ,80 89,80 85,50 Adoptiekinderen ,20 241,17 367,70 Verwarming ,30 119,60 163,30 Jop ,70 155,55 191,50 Kia Binnenlands Middag 33,05 Onk. Zangdienst ,05 92,70 150,60 Evangelisatie Wolweverstraat 21 DRUKKERIJ VAN MEURS Postbus AC Ridderkerk Telefoon (0180) Fax (0180) brochures briefpapier enveloppen posters nieuwsbrieven jaarverslagen ringbanden enz. 7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Bonisa. Bonisa Bonisa. China

Bonisa. Bonisa Bonisa. China Bonisa Z E N D I N G Bonisa Z E N D I N G...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. En Hij zei: Brengt Mij die hier. Mattheüs 14 : 16b-18 China Bonisa

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie