IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST"

Transcriptie

1 Jaargang 18 nr. 08 Mei/Juni 2010 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST In dit seizoen, waarin we bezig zijn met het thema Wij geloven, is het al diverse keren opgemerkt hoe lastig het is om precies onder woorden te brengen wat je gelooft. En als je dan als uitgangspunt een bestaande geloofsbelijdenis gebruikt, merk je dat het ook dan niet meevalt om uit te leggen wat de woorden van die belijdenis inhouden. Onlangs waren we met een aantal mensen in gesprek over onder andere de betekenis van de regel Ik geloof in de Heilige Geest. Op zich een bekende regel. Maar als je je dan gaat afvragen wat of wie die Heilige Geest nu eigenlijk is, dan kom je toch in verlegenheid. Hoe moet je dat nu uitleggen? Het bekende verhaal in de Bijbel over de uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2) spreekt over een windvlaag en vlammen, vuurtongen die zich op de apostelen neerzetten. Wind en vuur, beelden die we vaker tegenkomen in de Bijbel als tekenen van Gods aanwezigheid. Wat er op dat moment precies gebeurde is moeilijk te vatten, maar het is wel duidelijk dat God er iets mee te maken heeft. En Gods aanwezigheid maakte dat ze begonnen te spreken in vreemde talen. Oftewel: vanaf dat moment kunnen ze dingen waartoe ze voor die tijd niet in staat waren. Er is iets gebeurd, en dat iets werd herkend als de door Jezus beloofde Heilige Geest. Dit was het dus, waar Jezus op doelde toen Hij zei: wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen (Hand 1:8). Die kracht, waar Jezus over spreekt, is bedoeld om hen toe te rusten voor hun opdracht om van Jezus te getuigen. Ze moeten de wereld in. Maar wat moeten wij daarmee? Moeten wij ook allemaal de wereld in om van Hem te getuigen? We moeten (mogen) in elk geval het leven in. Het leven wat heel mooi, maar ook wel moeilijk kan zijn. We mogen ons gesterkt weten door de kracht van de Heilige Geest, Gods aanwezigheid in deze wereld. Misschien dat onderstaand gedicht van Greet Brokerhof iets kan aanduiden van wat ik hiermee bedoel: Voelbaar als een windvlaag Soms, zomaar onverwacht, voel je een hand op je schouder, zie je ogen vol begrip, terwijl je net gedacht had dat niemand je begreep. Het is als een streep zonlicht achter een dunne wolk. Het geeft een beetje hoop. Het geeft een beetje houvast. Iets van God, lijkt het wel. Tenminste, iets in die geest. Soms, als alles tegenzit en je niet weet wat je moet, word je getroffen door iets wat speciaal op jou lijkt te slaan: Een opmerking, een regel, een lied waarmee je verder kunt. Het wijst een weg die jij nog niet gezien had. Het geeft een beetje houvast. Iets van God, lijkt het wel. Tenminste, iets in die geest Soms weet je het zeker: Dat is geen toeval meer. Maar veel vaker twijfel je: Was dat nou God of niet? Want God is zo ongrijpbaar. Voelbaar als een windvlaag die de wolken uiteenblaast en je lucht en licht geeft. Hij geeft een beetje houvast. Soms, even, voel je het. Dan merk je iets van zijn Geest JvS

2 K E R K D I E N S T E N 23 mei uur Grote- of Johanneskerk Pinksteren uur Geen dienst Extra collecte: Kerk in Actie zending 30 mei uur Grote- of Johanneskerk uur Ichthuskerk 6 juni uur Ichthuskerk Extra collecte: Jeugd- en jongerenwerk Ds. R.H. Stutvoet te Berkel en Rodenrijs Ds. mw. W. Uijtdewilligen te Nieuwerkerk a/d IJssel Na de dienst koffie drinken Extra collecte: Groot onderhoud 17:00 uur Jongerendienst Extra collecte: Onkosten jongerendiensten 13 juni uur Grote- of Johanneskerk uur Ichthuskerk Viering Heilig Avondmaal Extra collecte: Adoptiekinderen Ds. G. den Hartogh te Krimpen a/d IJssel 20 juni uur Grote- of Johanneskerk uur Geen dienst Drs. M.E.J. den Braber te Bergambacht Extra collecte: KIA werelddiaconaat 27 juni uur Grote- of Johanneskerk uur Ichthuskerk Extra collecte: Onderhoud pastorieën Ds. A.L.A. den Besten te Nieuwerkerk a/d IJssel 4 juli uur Ichthuskerk Na de dienst koffie drinken Extra collecte: JOP uur Ichthuskerk Ds. L. de Jong te Rotterdam Inleveren kopij uiterlijk maandag 14 juni voor uur. Zoveel mogelijk digitaal of in verband met vakantie van Trudy Speksnijder uitsluitend bij Ton van Dijk, Reigerlaan 19. colofon PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEKKERKERK Ds. R.A. van Kooij (tijdelijk niet bereikbaar) Jan Ligthartstraat 133, 2941 SC Lekkerkerk Interim-predikant: Ds.L.Roersma Oude Hekendorperweg 10, 3421 GE Oudewater of (consistorie G.o.J. kerk) (ma, di, do, vr; het best bereikbaar tot uur s morgens en van uur s avonds ) Ziekenhuispastoraat: Annie van Zwienen-Schouten, tel Pastoraalwerker: Jacqueline van Sprang, Kratonlaan 49, 2761 SJ Zevenhuizen. Tel. in Lekkerkerk: Tel. thuis: (alleen in noodgevallen) (Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag) Scriba: J. den Ouden, Korte Achterweg 18, Preses: J. M. (Jan Maarten) van der Steen Wilhelminastraat 75 Tel.: Kerkrentmeesters: Voorzitter: J.C. Verrips, tel Secretaris: A.van Vliet, tel Penningmeester: Mw. G. Versluijs - Groeneveld, tel: Postgiro Rabobank Postadres: Protestantse Gemeente Lekkerkerk Postbus 2500, 2940 AA Lekkerkerk. Diaconie: Voorzitter: N. van Vliet, tel Diaconie Rabobank: Adoptiekinderen: o.v.v. adoptiekinderen Z.W.O. Diaconie: Postadres secretariaat: Postbus 2609, 2940 AC Lekkerkerk Algemeen: Evangelisatiecommissie: Rabobank Kerkgebouwen: Grote- of Johanneskerk, Kerkplein 4, tel Koster: Pieter Rozendaal Oosterlekdijk 7, 2931 AM Krimpen aan de Lek Tel.: M: Ichthuskerk, Kerkweg 34, tel Koster: wekelijks wisselend Gebouw Ge-Ar, Kerkplein 7, tel Gebouw Van Limborghzaaltje, Lange Stoep 4B REDACTIE: Ton van Dijk ( eindredacteur ), Trudy Speksnijder, Corrie Hagendijk, Ineke Berger, Sander Littel, vacature, vacature. Inleveren kopij zoveel als mogelijk digitaal via of bij Ton van Dijk; Reigerlaan 19 (663043) of Trudy Speksnijder Wilhelminastraat 39 (663523) Advertenties: Ton van Dijk Rek. nr. Rabobank t.n.v. kerkblad Ontmoeting (Giro) Rabobank Druk: Drukkerij Van Meurs b.v., Ridderkerk 2

3 VROLEK Geen rooster beschikbaar OPPASROOSTER 23 mei 9.30 uur fam. Kroondijk 30 mei 9.30 uur Ruth Kloot 6 juni 9.30 uur Jolanda v Gelder 13 juni 9.30 uur Mariska Prins 20 juni 9.30 uur Karin Klerk 27 juni 9.30 uur Martine Sluimer 4 juli 9.30 uur Dorine Ruit Ruth Kloot BIJ DE DIENSTEN Op zondag 23 mei vieren we samen het Pinksterfeest. In deze gezinsdienst zullen we lezen uit Handelingen 2: 1-11 en uit Joël 3: 1-5. Voor de kinderen is er een verrassing die te maken heeft met het lied; Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Op zondag 30 mei gaan we ons verdiepen in een vreemd nachtelijk gesprek (Johannes 3: 1-16). Ook de kinderen luisteren naar dit verhaal onder het thema: Geloof alleen. Op zondag 6 juni hoopt ds. Uijtdewilligen voor te gaan. In de kindernevendienst horen de kinderen het verhaal over de opwekking van de jongen uit Naïn (Lukas 7:11-17) en het thema is dan: Halt bij de grens. Op zondag 13 juni hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. Bijzonder is dat we in de weken ervoor samen met de jongste kinderen hebben nagedacht over de betekenis van het Avondmaal. Daarom wordt het vast een extra feestelijke viering. Het thema voor de (kinderneven)dienst is: Liefhebben en zij luisteren naar het verhaal over een zondares die veel van Jezus houdt (Lukas 7:36-8:3. In de hoofddienst lezen we samen uit het Hooglied (hoofdstuk 5). Op zondag 20 juni hoopt ds. M.E.J. den Braber voor te gaan. Op het rooster staat nu voor de komende tijd de 1e brief van Timoteüs op het rooster. In de kindernevendienst gaan de kinderen bezig met 1 Timoteüs 1: 1-11: welke opdracht heeft hij (hebben wij) volgens Paulus? Op zondag 27 juni lezen we dan verder (1 Timoteüs 12-20) en het thema is: schipbreuk lijden. En in de week die dan begint, eindigt met de schoolvakantie! We hopen op fijne en gezegende diensten met elkaar! ds. Loes Roersma BERICHTEN UIT HET PASTORAAT ZIEKEN De meeste berichten die we hier kunnen geven gaan over mensen die na een periode ziekenhuis en evt. een vervolg van revalideren in de Breeje Hendrick, weer thuisgekomen zijn. Dat geldt voor Mw. C.S. van Krimpen, mw. M.M. Boer, dhr. A. de Lange, mw. M. van Zwienen-Slappendel en mw. Aagje Nobel-Buijs. Zij allen hebben een operatie moeten ondergaan. Zoals het er nu naar uitziet met goed resultaat. Mw. Kalkman-Potuit is na een onrustige tijd van ziekenhuis- en verpleeghuisverblijf (op verschillende plaatsen) nu weer terug in ons dorp. Helaas kon ze niet langer in haar eigen huis blijven. Ze woont nu in de Breeje Hendrick: Nic. Beetsstraat 215. Dhr. W. vd Hoven, Nic. Beetsstraat 149, was voor een knieoperatie in het IJssellandziekenhuis, toen er andere complicaties optraden. Vlak voor Pasen mocht hij naar huis om aan te sterken voor hij voor een volgend onderzoek terug zou moeten. Inmiddels is hij weer opgenomen. Op het moment van dit schrijven is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Mw. J.G. Speksnijder-Hoogendoorn is erg verzwakt. Zij is verschillende keren opgenomen geweest in het ziekenhuis; nu is ze thuis, maar uiterst kwetsbaar. Op 2e paasdag werd mw. Nel de Vormer opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking en vele andere complicaties (IJssellandziekenhuis, Postbus 690, 2900 AR Capelle a/d IJssel). Wonder boven wonder is zij inmiddels van de IC af en ligt zij op C 224. Ze is echter nog wel heel erg zwak. We zijn blij met diegenen die opgeknapt zijn en kunnen uitzien naar verder herstel en leven mee met hen die nog verder moeten in grote bezorgdheid. WIJ GEDENKEN Op donderdag 15 april is overleden mevrouw Maria van der Velden- den Boer. Een week eerder was zij opgenomen in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van haar klachten was nog niet geheel afgerond toen zij plotseling een hartstilstand kreeg en overleed. Marie den Boer werd geboren in Zij was een schipperskind. Om naar school te kunnen gaan kwam zij in huis bij haar oom en tante in Lekkerkerk, maar de vakanties bracht ze bij haar ouders aan boord door. Ze trouwde in 1945 met Jan van der Velden en samen kregen zij 3 kinderen. Haar kinderen omschreven haar als een actieve vrouw; ze was altijd bezig. En heel betrokken bij haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen, de kerk, het dorp, en alles wat er in de wereld gebeurde. Na het overlijden van haar man kwam ze in de Boomgaard wonen. Nadat ze 2 jaar geleden ernstig ziek geweest was verhuisde ze naar de Breeje Hendrick. Daar heeft ze nog bijna anderhalf jaar prettig gewoond. Ook hier genoot ze van allerlei activiteiten die aangeboden werden. Vrij plotseling moeten we haar nu missen. Op dinsdag 20 april hebben we haar Wilhelminastraat 2b - Lekkerkerk Telefoon maandag gesloten Meer dan je verwacht! Burg. Roosstraat AC Lekkerkerk Tel Alferink Schoonheidssalon Fluwelensingel 54, Gouda Kerkweg 18 - Lekkerkerk Hoofdstraat 37e - Krimpen a/d Lek Albert Plesmanstraat 9 - Schoonhoven /

4 Taxi s Touringcars Ziekenvervoer Rolstoelvervoer (WMO) Trouwvervoer Limousines Stoppelenburg Personenvervoer Lekkerkerk Burg. van der Willigenstraat 37b 2941 ES Lekkerkerk 3 hallen vol meubelen, tegen betaalbare prijzen! VERBREE MEUBELEN B.V. Twijnstraweg 6a, Lekkerkerk Tel m 2 showroom; fantastische service; betaalbare prijzen! van Markenstraat BX LEKKERKERK KLOMPENFABRIEK BOMENROOIBEDRIJF BOMEN ROOIEN BOMEN SNOEIEN TAKKEN VERSNIPPEREN Schuwacht EH Lekkerkerk Telefoon / Fax Mudde Doet het Zelf/Service/Outdoor Burg. Roosstraat AC Lekkerkerk Tel Mariquita Dames, heren en kinderkleding Mode voor het hele gezin! Kerkweg 98 boven Albert Heijn 2941 BP Lekkerkerk Tel lichaam begraven op de algemene begraafplaats in Lekkerkerk, na een rouwdienst waarin we gelezen hebben van het verlangen naar God, zoals omschreven door de dichter van Psalm 42. Marie van der Velden mag nu, om met de berijmde woorden van psalm 42 te spreken, juichend staan in zijn voorhoven. Wij wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe nu zij zonder haar verder moeten. GEBOREN Op 29 maart is Roan Benjamin Luc geboren, zoon van Dennis en Judith Noorlander, Gruttolaan 3. Van harte gefeliciteerd! EN VERDER Jonathan den Ouden wil alle mensen die hem een kaart sturen hartelijk bedanken. Het doet hem erg goed. Hij heeft één van de wanden van zijn cel al helemaal vol hangen! Laten we hem (en zijn ouders), in deze laatste, zware weken van zijn detentie, niet vergeten. We hopen en bidden dat de periode die erop volgt, met alle therapie en begeleiding, hem goed zal doen. LR en JvS KINDERCATECHESE VOOR DE ONDER- BOUW VAN DE BASISSCHOOL Op 13 juni hopen we als gemeente samen het Avondmaal te vieren. Ook onze kinderen mogen daar natuurlijk aan deelnemen. Toch is het goed om hen af en toe te vertellen waarom we in de kerk het Avondmaal vieren en er wat uitleg over te geven. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een aantal bijeenkomsten voor kindercatechese, dit maal bestemd voor de leeftijdsgroep van 4-8 jaar (groep 1-4 van de basisschool). Alle kinderen die dit betreft zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen. U kunt natuurlijk nu alvast de data op de kalender noteren. De middagen sluiten aan bij de schooltijden. In de kerk krijgen ze dan eerst een glaasje limonade en een koekje, daarna gaan we aan de slag. We geven achter elke datum kort aan wat er die dag aan de orde komt: donderdag 27 mei, om in de Ichtuskerk: wat zie je in de kerk? dinsdag 8 juni om in de Johanneskerk: wat is Avondmaal? donderdag 10 juni om in de Ichtuskerk: wat doen we in de dienst? We hopen van harte dat uw kind kan meedoen aan deze middagen! Als uw kind niet komen kan hopen we dat u hem of haar even af wilt melden: of bel even: Daarnaast willen we u als ouder(s) ook graag uitnodigen om met elkaar van gedachten te wisselen over de geloofsopvoeding van uw kind. Aansluitend aan de voorbereidingsmiddagen voor de kinderen is er daarom speciaal een avond gepland om met u van gedachten te wisselen. Dat zal zijn op 4 donderdag 10 juni vanaf 8 uur in de Ichthuskerk. Een hartelijke groet, ds. Loes Roersma, Elly Alderliesten, Jan den Ouden en Lijda den Ouden 30+/- NERS GESPREKSGROEP Tijdens een eerste oriënterende avond hebben we met elkaar bedacht wat we zouden kunnen gaan bespreken de keren die komen voor de zomervakantie. Dit zijn ze: Hoe houd je je bijbel vast als houvast? Geloof jij nog zoals vroeger? Over groeifasen in je geloof. De tien geboden: een update. Twitterend geloven: over moderne communicatiemiddelen en het geloof. Dat is trouwens al één onderwerp teveel, omdat we eigenlijk drie keer bij elkaar willen komen. De bedoeling is om in week 22 het eerste onderwerp bij de kop te nemen: Hoe houd je je bijbel vast als houvast?. Dan in week 24 het tweede en in week 26 het derde onderwerp. We gaan proberen zoveel mogelijk mensen te benaderen via de mail, maar we hebben lang niet van iedereen het mail adres. Dus als je belangstelling hebt voor (een van) deze avonden, geef je dan op via waarna je een uitnodiging krijgt via de datumprikker.nl zodat we voor de beste datum gaan. Het is de bedoeling dat we vanaf 20 uur elkaar treffen in het Jeugdhonk, Kerkplein 9. Een hartelijke groet, ds. Loes Roersma en het voorbereidingscomité VAN DE KERKENRAAD De kerkenraad heeft inmiddels al twee keer in nieuwe samenstelling vergaderd en de taken zijn opnieuw verdeeld. De samenstelling van het moderamen is nagenoeg ongewijzigd gebleven, alleen heeft Silvia Jonker daar de opengevallen plaats van Elly Alderliesten ingenomen. Zoals bekend, heeft dominee Rijn van Kooij zijn werk weer gedeeltelijk hervat. En de andere taken worden op voortreffelijke wijze vervuld door ds. Loes Roersma en pastoraal werker Jacqueline van Sprang. Helaas moeten we ons wel weer bezig gaan houden met de vervulling van twee nieuwe vacatures. Jan Maarten v.d. Steen heeft aangegeven dat het toch wel heel erg moeilijk wordt om zijn dagelijks werk te combineren met de werkzaamheden die hij moet doen als preses van onze kerkenraad. Hij wil daarom vervroegd het stokje aan iemand anders overdragen. En ook ouderling-kerkrentmeester Leen v.d. Graaf wil om persoonlijke reden vervroegd aftreden. Wanneer u dit leest zijn de meeste kerkelijke feestdagen alweer voorbij en breekt er een wat rustigere tijd

5 aan. Sommige gemeenteleden kijken echter uit naar een bijzondere feestdag in hun eigen leven. Zo hopen Suzanne van der Velden en André Hoogendoorn op 4 juni te gaan trouwen en op 25 juni hopen Daniëlle Visser en Arnout van Capellen in het huwelijksbootje te stappen. Beide huwelijken zullen in onze kerk worden ingezegend. Op 13 juni hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. In de weken die voorafgaan aan deze viering zal er kindercatechese worden gegeven voor de onderbouw van de basisschool. De kinderen uit deze groep zullen hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd. De kerkenraad kreeg een alarmerend bericht dat de rechtstreekse kerkdienstuitzendingen van radio Vrolek na 20 jaar dreigen te stoppen. De oorzaak is een gebrek aan vrijwilligers. De kerkenraad zou dit zeer betreuren en roept hierbij iedereen op, die iets heeft met techniek (een mengpaneel bedienen met heleboel knoppen) of die het leuk vindt om een programma te presenteren, om zich te melden. Dit kan via het adres van de scriba Onze kerken moeten deze unieke kans niet voorbij laten gaan. Op eerste paasdag zijn de nieuwe paaskaarsen ontstoken. Eén van deze kaarsen is geschonken door een gemeentelid. Daarvoor onze hartelijke dank! De oude paaskaarsen zijn naar gemeenteleden gebracht, die naar de mening van de kerkenraad wel een extra steuntje kunnen gebruiken. Tenslotte nog een oproep. In de zomerperiode wordt de nieuwe Kerkwijzer weer samengesteld. Wilt u eventuele wijzigingen doorgeven aan de scriba? Ook als u in de vorige Kerkwijzer iets gemist heeft? Alvast hartelijk dank! Namens de kerkenraad Jan den Ouden, scriba MUTATIE KERKWIJZER Betreft wijk 1h (3e verdieping Boomgaard) Wijkbezoekster is geworden mw. R. Kloot-Lindeboom, tel.nr BEDANKJE Als een warme, wollen deken om me heen. De vele kaarten, kaarten met namen van gemeenteleden, telefoontjes en lieve bezoekjes, daarvoor mijn hartelijke dank. B.A. Kalkman-Potuit. De Breeje Hendrick Kamer 215. SPAAR POSTZEGELS EN KAARTEN VOOR DE ZENDING Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendings Bond. Zo ook in onze eigen gemeente. Misschien heeft u zelfs nog hele oude kaarten of postzegels in de kast liggen? Maar hoe weet u of deze geschikt zijn voor de inzamelingsactie? Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten: 1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel. 2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst. 3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op. 4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van): Anton Pieck Rien Poortvliet Rie Kramer Marjolein Bastin Anne Geddes Unicef Removos (mond en voetschilders) Hartjeskaarten Voor het kind (met hartje achterop), De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij Geboortekaartjes OPBRENGST POSTZEGELS EN PRENTENBRIEFKAARTEN In 2009 heeft Kerk in Actie in totaal ,- ontvangen uit de opbrengst van oude postzegels en prentbriefkaarten. Veel gemeenteleden sparen al jaren mee en dat blijkt de moeite waard. Het best scoorden de prentbriefkaarten. Ze brachten in het afgelopen jaar maar liefst ,- op. Voor de ingezamelde gebruikte postzegels werd het mooie bedrag van ,- ontvangen. In de hal van onze kerken staat een bus waarin u de kaarten en postzegels kunt deponeren,tevens kunt u in de collecte bus een gift doen voor de Zending. In het afgelopen halfjaar heeft dit een bedrag opgeleverd van 63,60. Namens Kerk in Actie en de ZWO commissie hartelijk bedankt voor het gespaarde bedrag en uw aandeel in de gespaarde postzegels en kaarten. PINKSTERCOLLECTE 2010 GETUIGEN IN PAKISTAN De korte, onrustige politieke geschiedenis van Pakistan wordt gekenmerkt door staatsgrepen, aanslagen en corruptie. De politiek en economie krabbelt langzaam overeind, maar gebrek 5 Reformhuis Tilia Depot Stomerij Uniek Lange Stoep 21 Lekkerkerk Tel Zuidvruchten, noten en luxe bonbons. Voedingssupplementen en gluten vrije producten. Ook hebben wij een iriscopiste op afspraak in de winkel. ONDERMODE/NACHTMODE * TRIUMPH * TEN CATE * SLOGGI * LOVABLE * FILA * RINGELLA * SCHIESSER * PASTUNETTE * ROBSON * REBELLE NATUURLIJK BIJ:

6 Gepaste zorg vanuit respect en persoonlijke benadering Bij het verlies van uw dierbare moet u kunnen rekenen op de uitvaartondernemer die u met rust en kennis van zaken begeleidt, met u meedenkt, met u beslist en zorgt voor een respectvolle uitvaart. STOPPELENBURG U i t v a a r t v e r z o r g i n g Krimpen a/d IJssel (0180) Lekkerkerk (0180) Schoonhoven (0182) Stoppelenburg Al meer dan 50 jaar uw vertrouwen waard Voor al uw feesten en partijen Raadhuisplein 1 Tel.: BR Lekkerkerk Fax: wonen & slapen T. de Waard b.v. complete woninginrichting Schildersbedrijf Deurloo ook voor behangwerk Voorstraat EZ Lekkerkerk Telefoon Het plaatselijk Notariskantoor ondersteunt hiermee de tot standkoming van dit kerkblad. aan goed bestuur en veiligheid staat ontwikkeling op veel terreinen en in de weg. Pakistan is een islamitische republiek. In verschillende regio s wordt de islamitische wetgeving, de sharia, actief gepraktiseerd. Vooral religieuze minderheden hebben het er zwaar te verduren. Sommige christenen worden gediscrimineerd, bijvoorbeeld bij sollicitatie naar een nieuwe baan of opleiding. En christenen zijn, net als andere religieuze groeperingen, regelmatig het doelwit van terroristische aanslagen. Actief evangeliseren is er verboden. De christenminderheid hunkert naar bijbelkennis en praktische manieren om van hun geloof te getuigen, als een lichtend licht en zoutend zout. Goed en gedegen bijbelonderwijs is schaars in Pakistan. Maar het is er wel. Het onderwijs vult de gebrekkige bijbelkennis van de christen-pakistanen aan en leert ze die kennis in de praktijk te brengen. Het is de basis voor het voortbestaan de jonge christengemeenschap. Emmanuel Yaqub volgde de basiscursus christelijk familieleven : Het is een effectieve cursus, waarin ik van alles heb geleerd over het Woord van God en hoe ik dat kan toepassen in mijn dagelijks leven. Ontzettend praktisch. MET PINKSTEREN IS DE COLLECTE BE- STEMD VOOR DIT DOEL EN DE ZWO COMM. BEVEELT DEZE COLLECTE VAN HARTE BIJ U AAN. De zomermiddagen komen er aan! De paasattenties werden bijzonder gewaardeerd door onze 75+ gemeenteleden; heel fijn om dat te horen. Ook al hoopt u pas in de loop van dit jaar 75 jaar te worden, dan kreeg u toch al een attentie; dit voor alle duidelijkheid. We koersen nu weer aan op de zomermiddagen. We verklappen hier nog niet teveel over, maar de data kunt u misschien alvast noteren te weten: dinsdag 13 juli en 10 augustus. Op de eerste middag hebben we een gastoptreden van zes kaasboeren met een speciale gave, terwijl de tweede middag verzorgd zal worden door leden van de DVO. In de volgende ontmoeting vertel ik hier nog wat meer over. Tot slot wil ik nog graag de giften verantwoorden die wij hebben ontvangen. In de opgave komt u enkele namen tegen van niet-dvo-ers, maar dat heeft te maken met de bezorging van de paasattenties. De giften werden ontvangen door: Mies Plantinga 10,- + 5,- Francien v.mameren 5,- Wiesje Littel 2 x 10,- Sjaan Eerland 10,- Gretha Mudde 10,- Ria de Weerd 50,- Adriëtte de Waal ,- Erna de Vreede 7,50 Tiny Berger 15,- + 10,- + 5,- Marijke Versluis 5,- Nel Roest 5,- + 10,- Lijda den Ouden 10,- Riet Noorlander 2 x 6 5,- Annie v. Zwienen 7,50 Agaath Zwartbol 10,- en tot slot via Willie de Kok 5,- Heel erg bedankt voor uw spontane gaven. Wim v. Zwienen (secr. DVO) WE ZIJN WEER THUIS!! Moe, maar voldaan, zijn we weer thuis na een fantastisch weekend Westelbeers! Dit keer stond ons weekend in het teken van het milieu, een heel geslaagd weekend met veel verrassingen: Prachtig weer en dus veel gebruinde/ lichtelijk verbrande gemeenteleden Zieke koeien, boeren en veeartsen tijdens het avondspel Een hele late (of vroege?) aankomst van Richard helemaal uit Milaan Het boven water halen van een slee tijdens de ochtendduik (zo koud was het water) Eyeopener: weggegooide kauwgom heeft 20 tot 25 jaar nodig om te vergaan! En nog een: tijdens het douchen verbruik je 6 liter water per minuut Het knutseltalent van iedereen tijdens het ganzenbordspel Post van Loes! Onverwachte komst van Rijn en Marian vanuit Karlsruhe Het grote talent van onze deelnemers aan de playbackshow De ongelofelijke aankleding en verzorging tot in details van de acts Luv bestaat voor ons nu alleen nog maar uit Petra (?), Bertina(?), Johanna(?) en de zus van Silvia????? Pinguins in Westelbeers??? De dienst met powerpoint presentatie en de opdracht om zuinig te zijn op onze aarde En natuurlijk de presentatie van onze nieuwe locatie voor volgend jaar op 8, 9 en 10 april: DE HAVERKAMP IN HENGELO, GELDERLAND: Namens de club van 6 wil ik jullie allemaal weer enorm bedanken voor jullie enthousiaste deelname aan ons weekend en we hopen jullie allemaal volgend jaar in Hengelo te mogen begroeten! De eerste aanmeldingen zijn natuurlijk al weer binnen. Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u informatie? Zou u toch ook graag eens mee willen? Schroom niet, vraag naar ervaringen bij deelnemers of zoek ons op! Jennie Simons p.s. De foto s zullen binnenkort op de website te bekijken zijn en het wondje in Judith s voet werd geplakt, zodat ook zij weer snel op huis aan konden! p.p.s. Door het rondwandelen van Gertjan met zijn microfoon om jullie aan te sporen alles schoon achter te laten, is de schoonmaakwoede dermate toegeslagen dat de lijst met aanmeldingen voor 2011 ook is opgeruimd! Dus mail nog even je aanmelding naar mij door!

7 SCHOONMAAK Zaterdag 29 mei hopen we met elkaar weer de jaarlijkse grote schoonmaak te gaan houden in de Grote- of Johanneskerk. We beginnen om acht uur. Er zijn ook lichte karweitjes hoor! Zo met elkaar is het heel gezellig en natuurlijk als beloning koffie met lekkers. Opgeven bij Nel van Eesteren tel (dit jaar echt doen) GEZOCHT OUDERLING- KERKRENTMEESTER Wegens privéomstandigheden maakt Leen van der Graaf met ingang van 1 juni geen deel meer uit van het college van kerkrentmeesters. Om de daardoor ontstane vacature zo spoedig mogelijk weer op te vullen geven wij u graag gelegenheid om namen voor mogelijke kandidaten aan ons kenbaar te maken. Kennis van gebouwenbeheer, financiën en personeel is een pré. Namen van kandidaten kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van het college van kerkrentmeesters, adres Fazantstraat 30, telefoon , e.mail SOLIDARITEITSKAS LIDMATEN 2010 Alle 438 belijdende leden (lidmaten) hebben hun acceptgiro voor een bijdrage van 10,00 aan de Solidariteitskas van de Landelijke Kerk ontvangen. Een deel heeft deze bijdrage al overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor. Maar het betekent dat nog een groot deel van de lidmaten hun verantwoordelijkheid nog niet hebben genomen. Daarom een dringende oproep om als u het nog niet heeft betaald dit zo spoedig mogelijk te doen. In de vorige Ontmoeting hebben we uitgelegd wat het is en hoe het werkt. Ook de folder bij de acceptgiro geeft duidelijk aan waar het voor is. Leest u het nog eens. Zorgt u er voor dat we niet een betalingsherinnering hoeven sturen? Bij voorbaat dank. De Kerkenraad VERJAARDAGSFONDS In de maand maart ontvingen we weer van veel jarigen hun verjaardagsgift voor renovatie en onderhoud van onze kerken. Deze giften waren onder andere: In februari 2 x 25, 4 x 20, 3 x 15, 22 x 10, 1 x 9,75, 1 x 8, 1 x 6, 47 x 5, 1 x 4,50, 4 x 4, 1 x 4, 1 x 3,75, 4 x 3 en nog enkele giften tussen 2,80 en 1 euro in totaal van deze maand 703,00. Mooi bedrag dat het doel van ons verjaardagsfonds ondersteunt. Alle 99 jarigen hartelijk dank. Leen van der Graaf. GIFT Vanwege de penningmeesterswisseling bij het college van kerkrentmeesters is verzuimd om te vermelden dat tijdens de ochtendkerkdienst van 31 januari de VCJC uit de opbrengst van hun Rommelmarkt 500 euro beschikbaar hebben gesteld voor het piano/vleugelfonds ten behoeve van de vervanging van de oude piano in de Grote of Johanneskerk. Daarvoor hartelijk dank. Overige giften Via Agaath Zwartbol 198,50 van de luisteraars van de cassetterecorders. Een gift van 30,00 via Agaath Zwartbol voor de verwarming en een gift van 100 via J. van Sprang voor de verwarming. Oud papier De opbrengst van het oud papier van februari was 533,17. Voor al uw giften zeggen wij u hartelijk dank, College van kerkrentmeesters Timmer- Aannemingsbedrijf FA D. SLIJK & ZN Lange Stoep 10 - Lekkerkerk tel fax (0182) riante herenhuizen woonoppervlakte: 151 m 2 van ,- tot ,- v.o.n. 8 luxe appartementen woonoppervlakte: m 2 van ,- tot ,- v.o.n. Kijk op weydeblick.nl (010) (0180) VOOR KERK EN MAATSCHAPPIJ Datum Kerk Diaconie Uitgang Doel ,40 173,60 191,40 Onderhoud orgels Middag 54,21 Jongerendienst ,20 167,45 121,70 Kia totaal ,80 89,80 85,50 Adoptiekinderen ,20 241,17 367,70 Verwarming ,30 119,60 163,30 Jop ,70 155,55 191,50 Kia Binnenlands Middag 33,05 Onk. Zangdienst ,05 92,70 150,60 Evangelisatie Wolweverstraat 21 DRUKKERIJ VAN MEURS Postbus AC Ridderkerk Telefoon (0180) Fax (0180) brochures briefpapier enveloppen posters nieuwsbrieven jaarverslagen ringbanden enz. 7

PINKSTEREN. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk. Jaargang 19 nr. 08 Pinksteren 2011. Dan stort Ik mijn Geest uit over ieder mens.

PINKSTEREN. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk. Jaargang 19 nr. 08 Pinksteren 2011. Dan stort Ik mijn Geest uit over ieder mens. Jaargang 19 nr. 08 Pinksteren 2011 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk PINKSTEREN Dan stort Ik mijn Geest uit over ieder mens. Joël 3:1 Dit is geen wazig feest rondom een oud gegeven, het

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Jaargang 20 nr. 04 Kerst 2011 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Kerkdiensten rondom Kerst & Oud en Nieuw 24 dec. 19.00 uur 22.00 uur Kindernevendienst e.d. Kerstmusical Uitgangscollecte:

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Jaargang 18 nr. 05 Winter 2010 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk ב Wat u hierboven ziet staan is een afbeelding van de letter beth. Dat is een letter uit het Hebreeuws. Het Hebreeuws

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Vol van hoop op Leven

Vol van hoop op Leven Jaargang 19 nr. 07 Pasen 2011 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Vol van hoop op Leven Als dit nummer van de Ontmoeting op uw deurmat valt is het alweer bijna Pasen. Het feest van de opstanding

Nadere informatie

Gedicht dat veelzeggend is over Pinksteren: Als een windvlaag...

Gedicht dat veelzeggend is over Pinksteren: Als een windvlaag... Jaargang 21 nr. 08 Mei/Juni 2013 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Gedicht dat veelzeggend is over Pinksteren: Als een windvlaag... Als een windvlaag die ons aanraakt, als een kracht die vleugels

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

DE GROETEN! Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk. een hartelijke groet, ds. Loes Roersma

DE GROETEN! Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk. een hartelijke groet, ds. Loes Roersma Jaargang 19 nr. 05 Februari 2011 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk DE GROETEN! Onderaan al m n mails of brieven schrijf ik meestal gewoontegetrouw: een hartelijke groet... Soms voeg ik

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

VERANKERD. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

VERANKERD. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Jaargang 19 nr. 02 oktober/november Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk VERANKERD Het nieuwe activiteitenseizoen is begonnen. Met een zonnige ontspannen zaterdag en een mooie startdienst

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de Kerkenraad 2. Verkiezingen 2.1. Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Woord vooraf In zijn vergadering van 3 maart 2004 aanvaardde de kerkenraad van de Hervormde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Delfgauw van de Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw In deze plaatselijke regeling zijn alleen de artikelen

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen De toelichting vind u op blz. V t/m VI I Protestantse Gemeente Beilen-Hijken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Jaargang 23 nr. 05 Januari/februari 2015 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk WENSEN Tussen het schrijven van deze tekst en het verschijnen van dit blad zit wel enige tijd. De maand januari

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

DE VRIJHEID VAN DE GEEST

DE VRIJHEID VAN DE GEEST Jaargang 20 nr. 08 Pinksteren 2012 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk DE VRIJHEID VAN DE GEEST Bij het verschijnen van deze Ontmoeting zitten we zo halverwege twee vakantieperiodes waarin

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Jaargang 19 nr. 04 Kerst 2010 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Kerkdiensten 24 dec. 19.00 uur 22.00 uur Grote- of Johanneskerk Kerstmusical Extra collecte: verwarmingskosten Ichthuskerk

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

WIE HOOPT WAT? Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

WIE HOOPT WAT? Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Jaargang 19 nr. 06 Maart 2011 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk WIE HOOPT WAT? Begin februari werd er een fototentoonstelling gehouden in de ontmoetingsruimte van de Ichthuskerk. Allerlei

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Kerkdiensten 25 mei Omzien naar elkaar. Hoop Diep in onszelf dragen wij de hoop. Als dat niet het geval is,

Kerkdiensten 25 mei Omzien naar elkaar. Hoop Diep in onszelf dragen wij de hoop. Als dat niet het geval is, NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.21 24-05-2014 Kerkdiensten 25 mei 2014 10.00 uur Dhr. A. de Jong uit Tienhoven 18.00 uur Ds. E.J. Terpstra uit Urk v.m. dhr. H.J. den Hartogh

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Stilstaan en verder gaan

Stilstaan en verder gaan Jaargang 20 nr. 03 Advent 2011 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Je ziet het nog wel eens in een krant: een advertentie met als opschrift in liefdevolle herinnering. Dan volgt de naam

Nadere informatie

GAAN WE ER VOOR? Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk. Jaargang 22 nr. 1 Startnummer 2013

GAAN WE ER VOOR? Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk. Jaargang 22 nr. 1 Startnummer 2013 Jaargang 22 nr. 1 Startnummer 2013 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk GAAN WE ER VOOR? Kijkt u wel eens naar het programma 1 tegen 100 op de televisie? Caroline Tensen stelt vragen waarop

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST.

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. Toelichting De plaatselijke regeling komt bovenop de kerkorde en ordinanties. Daar waar in

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Zondag 7 september Bloemengroet De bloemen zijn deze week als groet van de Gemeente bezorgd bij Arjan van den Berg. Omzien naar elkaar

Zondag 7 september Bloemengroet De bloemen zijn deze week als groet van de Gemeente bezorgd bij Arjan van den Berg. Omzien naar elkaar NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.33 06-09-2014 Zondag 7 september 2014 10.00 uur Ds. H. Boot uit Brandwijk 18.00 uur Ds. F.W. Kuijpers uit Amerongen Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Pinksteren. zondag 8 juni waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt.

Pinksteren. zondag 8 juni waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt. zondag 8 juni 2014 Pinksteren Oosterlichtkerk waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt ds Jan Glazema, Gerard v.d. Berg, Ko Durieux, Rob Savert, Alma

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel. Jaaroverzicht Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!

Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel. Jaaroverzicht Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel Jaaroverzicht 2016 Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand; Psalm 31:15-16a In het jaar wat achter ons ligt zijn er weer

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Advent. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

Advent. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Jaargang 22 nr. 3 Advent 2013 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Advent De morgen is gekomen.. maar nóg Heer, is het nacht! De ster heeft wel geschenen.. maar U heeft men veracht! De engelen,

Nadere informatie

Overzicht van vacature

Overzicht van vacature Overzicht van vacature Diaconie Diaken 3 Diaken penningmeester 4 Kerkdienst Kindernevendienst 5 Bediening microfoon 6 Beameraar 7 Beeld redacteur 8 Kerkenraad Voorzitter kerkenraad 9 Pastoraal ouderling

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Emma, Hannah en Kymo: alvast van harte gefeliciteerd en ook Gods zegen toegewenst in jullie nieuwe levensjaren!

Emma, Hannah en Kymo: alvast van harte gefeliciteerd en ook Gods zegen toegewenst in jullie nieuwe levensjaren! Vrijdag 17 februari 2017 En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1 11 maart 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 14 Agenda maart zo 20-3-16 kerk schooldienst do 24-3 16 Nieuwsbrief 15 vr 25-3-16 Goede Vrijdag ma 28-3-16 Tweede Paasdag april ma 4-4-16 cito herfstleerlingen gr.

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP Aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leiderdorp Het College van Kerkrentmeesters biedt u hierbij de jaarcijfers

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

G.Z.C. Hervormde Gemeente s-gravenzande. Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Zendingscommissie... 4

G.Z.C. Hervormde Gemeente s-gravenzande. Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Zendingscommissie... 4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Zendingscommissie... 4 Doelstellingen... 4 Jaarlijks terugkerende activiteiten... 5 Highlights van 2013... 6 Korte blik naar 2014... 6 Financiële toelichting 2013... 6 Begroting

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven

Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven Jaargang 20 nr. 01 Startnummer September 2011 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven Uit: Woorden van geloof,

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei GROEIEN IN CHRISTUS samen werken aan geloofsgroei 14 samen werken aan geloofsgroei TER INTRODUCTIE... 4 GROEIEN!... 5 AANWIJZINGEN VOOR LEIDER/LEIDSTER... 12 TRAINEN!... 16 SAMEN GROEIEN IN CHRISTUS...

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête De kerk van nu is niet meer te vergelijken met de kerk van 25 jaar geleden. De dagelijkse informatiegolf die we vanuit allerlei media over ons heen

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst.

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. Week 50: 9 t/m 15 december Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25 Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38 Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56 Week 51: 16 t/m 22 december

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Boxmeer

Protestantse Gemeente Boxmeer Protestantse Gemeente Boxmeer Nr 17 Praatjes van uw predikant Beste mensen, dit zijn de laatste Praatjes, die ik als waarnemend predikant maak. Mijn opvolgster, ds Marise Boon, zal op 3 november 2013 s

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie