Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang"

Transcriptie

1 Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den Angang Nieuw! Po-si-ti-vo!? PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 12 Hulzer Willem Op vrijdag 28 oktober 2011 vertelde Gerrit, mijn man, mij het droevige nieuws, dat Hulzer Willem, Willem Wilterdink, zeer plotseling was overleden. Dat kwam hard aan. Willem, die ik al zolang kende. Van kind af aan al. Toen ik later lid werd van toneelvereniging T.O.E.P. leerde ik Willem natuurlijk nog veel beter kennen. Heb samen met hem toneel gespeeld en zijn schrijven in het dialect gaf mij inspiratie. Voor mij ligt hier nu een stukje dat Willem heeft geschreven over d n zondagschoolmeister. Hij schrijft over een man die één van hen was. Bröker Hendrik, zo heette de zondagschoolmeester, zat gewoon voor de kinderen op tafel en gaf les in het dialect. Willem schrijft hier prachtig over. Ik heb een stukje uitgekozen, en schrijf het hier in het Nederlands. Bröker Hendrik vertelt ons over het Hiernamaals. Misschien krijgen wij het daar wel beter dan hier nu? Wij vragen ons af of dit waar is, want is er ooit één van hen teruggekomen? Bröker Hendrik vertelde dat er onderin iedere kolk veel larven zitten. Misschien vragen die larven zich ook wel af waarom ze nooit één van hen terugzien wanneer ze langs de stengel naar boven kruipen? Wat doen ze daarboven? Waarom komt er nooit één van hen terug? Toen beloofde er één dat hij terug zou komen en zou vertellen hoe het daarboven was. Toen hij voelde dat zijn tijd was gekomen, kroop hij langs een mooie rietstengel naar boven. Hij genoot van de zonnestralen en zonder dat hij het zelf begreep, veranderde hij in een prachtige libel. Deftig vloog hij rond met een prachtige blauwe glans op zijn vleugels. Toen besefte hij dat, wanneer hij terug zou gaan, de anderen hem niet zouden herkennen. Zelf begreep hij ook niet hoe het gekomen was. t Was onbegrijpelijk voor hem en misschien is het dat later ook wel voor ons. Willem is niet meer onder ons. Hij ging naar het Hiernamaals. Zijn verhalen, zijn humor, zijn vriendschap, herinneringen aan hem, die leven hier verder onder ons. Willem, Bedankt! Ik sluit deze column af met de woorden die Willem eens zei: t Zal wal zo motten Gerrie Kuenen-Meinen Bidden voor de eenheid? In deze week van gebed voor de eenheid moesten we maar toegeven dat we vooral voor onze eigen eenheid bidden en niet die van een ander. Het is immers niet zo makkelijk je in te leven in anderen en hun tradities en als we het toch proberen is dat nog iets anders dan je er aan te conformeren. Niemand die overigens beweert dat dat zou moeten. We zijn er van overtuigd dat anderen het ook goed bedoelen, maar voor de eenheid waarvoor wij zelf bidden beroepen sommigen zich graag op God zelf en hoe ver kun je er dan naast zitten. Dat daar enig cynisme bij zit zal ik niet verhullen, maar wat hier speelt is dan ook het probleem van de vermeende superioriteit. Het is niet iedereen gegeven het eigen standpunt te relativeren. Gelovigen hebben daar nog meer een handje van dan anderen, omdat niet iedereen begrijpt dat je met de Bijbel in de hand toch steeds gewoon je eigen mening ventileert. Daarvoor moet je niet alleen kunnen lezen, maar ook snappen wat er gebeurt als je leest. Lezen is interpreteren. Met andere woorden: je leest wat je wilt lezen. Als je dat jezelf niet bewust bent, misken je het gevaar om je op grond van een Bijbeltekst beter te achten dan een ander. Dat is zo ergerlijk aan lieden die juist met een beroep op het Evangelie hun neus voor je ophalen. Lezen is interpreteren. Foto s bekijken ook. Je kunt je bij bovenstaande plaat van alles afvragen, bijvoorbeeld: waarom noemt iemand zijn boot de Kapitein Jezus? Ga er met elkaar maar eens over in gesprek en gun elkaar de ruimte Mocht u denken dat ik uit hetzelfde superieure vaatje tap, zeker: dat gevaar bedreigt mij net zo goed als ieder ander. Als ik om eenheid bid, bespeur ik ook in mijzelf het gevoel dat ik niet met iedereen één wil zijn. Dat kan zich voordoen in de kleine wereld van mens tot mens, maar ook in de grote wereld van theologische verschillen. Die kleine wereld is te intiem om hier te bespreken. Bij het tweede denk ik aan hen die zich, om welke reden ook, beter dan Jezus achten om samen de maaltijd van de Heer te vieren. Daarvoor kan ik al te makkelijk met de vinger naar katholieke regels van hogerhand wijzen, waar men plaatselijk en soms tegen heug en meug gedwongen wordt de teugels strakker aan te halen. Maar als protestanten onderling doen we vaak genoeg hetzelfde door elkaar niet officieel maar wel feitelijk af te wijzen en knus apart te gaan zitten. en net als je met elkaar een mooi verhaal bedacht hebt over een diep gelovige kapitein die met zijn bootje Kapitein Jezus vol vertrouwen de woeste oceaan op gaat, zie je twee reddingsboeien Wat verandert dat aan het verhaal? Blijf alsjeblieft ruimhartig met elkaar omgaan Als we bidden om eenheid moeten we beseffen dat eenheid er noodzakelijk één is van onvolmaakte mensen. Dat kan niet anders en is kenmerkend voor Jezus volgelingen vanaf het allereerste begin. Waar mensen samenkomen, kun je met zekerheid wijzen naar iemand aan wie iets schort. Dat schorten begint al bij de eenvoudige constatering dat eenheid van opvatting een zeldzaamheid is. Het komt er op aan hoe je je daar als mens tegenover opstelt. En dus ook of je daar als kerk, als individu of als gelovige groep bekrompen of ruimhartig naar elkaar mee omgaat. Doen alsof je daar boven staat is een gebed onwaardig. Foto s en onderschriften: Henk Vis>

2 2 Colofon Kerkenwerk wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente te Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting. Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de eindredactie en met bronvermelding. Redactiesamenstelling: Marita Heesen: kerkdiensten, kerkelijke en kerkgerelateerde activiteiten (agenda) en mutaties Annie de Ruijter: sectieberichten en in memoriam Henk Vis: columns, hoofdartikelen, algemene kopij en jeugdnieuws Ans ter Horst: speciale projecten Eindredacteur: Greta Kuijt Inleverdatum van kopij: uiterlijk 31 januari 2012 vóór uur. Inlevering kopij alleen als volgt: Als bijlage in Word 5.0 of hoger, uitsluitend via Geen ? Handgeschreven kopij? Neem dan contact op met dhr. Jan Hartemink, Jasmijnlaan 10, ' of met mevr. Ini Helmink, H. Mulierweg 38, ' Meegeleverde foto s dienen minimaal 1 Mb te zijn. Kerkenwerk verschijnt weer op 9 februari Advertenties: Dick Wensink, ' Klachten over de bezorging: Graag melden bij het Kerkelijk Bureau. Abonnementen niet-leden Informatie bij het Kerkelijk Bureau. Kerkgebouwen en kosters Jacobskerk: Markt 1, Winterswijk, ' Koster: Mevr. T. ten Dolle-Kempink, ' Hulpkosters: Mevr. I. Ruesink, mevr. B. Wijnveen-Oonk en dhr. H. Aalbers Zonnebrinkkerk: Zonnebrink 61, ' Koster en hulpkosters: zie Jacobskerk Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk ' , Kerkenraad PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk College van Kerkrentmeesters Bankrekening Voorz. mevr. B.J.A. Schreurs- Schunselaar, ' College van Diakenen Bankrekening Jeugdwerkleider Henry Schutte, p/a Markt 46, ' of ' Kindernevendienstcommissie Elsbeth Hennink, ' Voor de groepen 1 t/m 8 basisschool. Kinderoppasdienst Anita Jentink, ' Grafische verzorging H E R S T E L onjuiste gegevens op de website via (0543) of onjuiste gegevens in Kerkenwerk via Hoe staat het met uw bijdragen aan de kerk? Toegezegd bij de Actie Kerkbalans 2011: ,= Inmiddels ontvangen per 10 januari 2012: ,=. Dat is 98,4% Alle gevers: hartelijk dank! Laten we met elkaar volhouden tot het toegezegde bedrag bereikt is. Ten bate van ons kerkenwerk! De kerkrentmeesters Te koop: 7 tafels, wit blad, roestvrij stalen poten. Afmeting ± 80 x 80 cm. Alle tafels samen 500,= Per stuk 90,= U kunt hiervoor contact opnemen met Joh. Vreeman: tel Kerstattenties 2011 Als ik dit schrijf zitten wij nog ruim voor de kerstdagen. Buiten is het donker, guur en koud. Wanneer u dit leest zijn we alweer ruimschoots aan het nieuwe jaar, 2012, begonnen. In november zijn wij, als commissie kerstattenties, reeds begonnen met het uitzoeken van de geschenken die u in de tas, als u ervoor in aanmerking kwam, aantrof. Deze wordt u aangeboden door de diaconie van de PGW (Protestantse Gemeente Winterswijk). Ieder jaar willen wij graag een andere inhoud dan het jaar ervoor, maar niet altijd valt dat mee. Dinsdagmorgen 13 december zijn wij met een groep vrijwilligers in de Jacobskerk enthousiast begonnen aan het verzendklaar Aktie Kerkbalans januari t/m 29 januari 2012 Afgelopen maandag of dinsdag hebben de ongeveer 240 kerkbalanslopers weer de bekende envelop bij de daarvoor in aanmerking komende gemeenteleden persoonlijk afgegeven, of in de bus gedaan wanneer iemand niet thuis was. In de envelop o.a. een brochure over het werk van onze gemeente en een brief met op de achterzijde een begroting met de bestedingen van de beoogde inkomsten aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk. Ook een brief met antwoordstrook waarop u kunt aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het Zorg Tijdens de diaconievergadering van 22 november jl. uitte een deelnemer haar zorg over de op handen zijnde bezuinigingen op de sociale zekerheid en de aanpassingen, die vooral kostenbesparingen inhouden. Belangrijke wijzigingen rond de zorg treffen een grote groep mensen. Het persoonsgebonden budget verdwijnt bijna geheel, de premie zorgverzekering is verhoogd, de verhoging eigen bijdrage heeft plaatsgevonden, en zo meer. Het valt te verwachten dat de eenzaamheid van mensen die van zorg afhankelijk zijn, zal toenemen. En wat te zeggen over de afbouw in de sociale werkvoorziening van naar maken van de 900 (!) tassen. Het tempo lag aanvankelijk nog niet zo hoog, maar naarmate de tijd verstreek en de koffie ons nieuwe energie had gegeven gingen wij als een speer. Na de middag hadden wij er al zoveel klaar dat wij de verzorgingshuizen al konden aanleveren. Woensdag 14 december uur: een legertje van ongeveer 140 ouderlingen, diakenen en wijkmedewerkers staat al voor de hoofdingang van de Jacobskerk te trappelen plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst al voordat de kerkbalansloper weer bij u aanbelt komende maandag of dinsdag. Daarmee helpt u de kerkbalansloper bij het werk dat hij of zij, ondanks kou, soms regen en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert. Wij hopen dat het ons met ons allen lukt ervoor te zorgen dat ook in 2012 het werk van de kerk door kan gaan, zonder dat we met grote financiële problemen te maken krijgen. Mogen wij op u rekenen? Co l l e g e va n Ke r k r e n t m e e st e r s, Deeltaakgroep Geldwerving mensen? Waar moeten de mensen die het treft naar toe? Wij krijgen steeds meer te maken met kwetsbare groepen in de samenleving. Het groeiend aantal afnemers bij de Voedselbank is een teken dat steeds meer mensen worden getroffen door de bezuinigingen, kortingen en wettelijke beperkingen. De Diaconie van de PGW steunt als kerk, met menskracht en financiën, het werk bij het Sociaal Steunpunt. Ook het Inloopcentrum in Den Angang kan een plek zijn, waar mensen een luisterend oor mogen verwachten en een gesprek kunnen voeren om persoonlijke zorgen te delen. De Diaconie weet dat de overheid mensen in de knel structureel moet helpen. Incidentele hulp kan verleend worden door de Diaconie. We zijn er ons van bewust dat er vaker bij ons aangeklopt zal worden in tijden van, hopelijk tijdelijke, welvaartsdaling. We hebben een brief naar de Gemeente Winterswijk uit laten gaan, waarin we onze zorg uitspreken over het onderwerp: bestrijden van armoede en het dragen van zorg. Tevens hebben we gevraagd om een gesprek met de verantwoordelijke bestuurders in de gemeente, over de rol die de Diaconie in Winterswijk kan spelen, om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving vanuit de visie van de Diaconie. Namens de Diaconie van de PGW, Bernhard Smit van ongeduld om de tassen met inhoud op te halen en bij u te bezorgen. Het is een gezellige bedoening, mede dankzij kosteres Tineke ten Dolle. Zij zorgt voor koffie en thee en een lekkere versnapering. Al met al is het steeds weer een hele happening en het kan gebeuren dat er iets niet helemaal goed is gegaan. Mochten de mensen die in de wijk werken iemand over het hoofd hebben gezien die wel voor een attentie in aanmerking zou komen, wilt u dat dan via onderstaand telefoonnummer doorgeven? Ik wil nog even op de eerste regel van dit stukje terug komen. Met opzet heb ik het woordje buiten vetgedrukt omdat ik weet dat er ook veel mensen zijn bij wie het van binnen donker, guur en koud is, ja zelfs kan stormen. Toch hopen wij dat ook u iets hebt ervaren van Het Licht, God s zoon, die in de wereld is gekomen, voor u, voor jou en mij. Namens de commissie kerstattenties, Be n n o va n Lo c h e m, t e l

3 Paulus aan de Korintiërs In het Oecumenisch Leesrooster van de landelijke Raad van Kerken staan de laatste jaren geregeld blokken met alternatieve schriftlezingen om te gebruiken naast of in plaats van de traditionele lezingen. Zo wil men tegemoet komen aan de klacht dat sommige bijbelgedeelten zelden of nooit meer aan bod komen: de bekende verhalen uit het Oude Testament of de nieuwtestamentische brieven. Ook krijg je zo de kans om eens wat langere stukken uit de boeken van de profeten te lezen in plaats van enkele verzen die de lezing uit het evangelie kracht bij moet zetten. Aangezien het blad van de kindernevendienst, Kind op Zondag, geregeld dit alternatieve spoor volgt, heeft het ministerie besloten om als het kan dan ook te preken over de alternatieve lezing. Of dit in de praktijk lukt, hangt een beetje van de omstandigheden af: bij grote drukte grijp je sneller naar een bekend gedeelte dan wanneer je rustig de tijd hebt om je in een nieuw bijbelboek te verdiepen. I Korintiërs Van 8 tot en met 29 januari staat de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs op het alternatieve rooster. Vorig jaar was dat in dezelfde periode ook al zo. Toen lazen wij uit de eerste vier hoofdstukken. Dit jaar komen gedeelten uit de hoofdstukken 6-9 aan de orde. Hierin behandelt Paulus een aantal vragen die de gemeente van Korinte aan hem heeft voorgelegd. Korinte was in die dagen een belangrijke havenstad waar Oost en West elkaar ontmoetten, niet alleen in economisch maar ook in cultureel en religieus opzicht. Toen Paulus daar anderhalf jaar woonde, een paar jaar voordat hij deze brief schreef, trof hij vooral bij niet-joden uit de lagere sociale klassen een grote openheid ten opzichte van het evangelie aan. Binnen korte tijd ontstond er een bloeiende gemeente. Maar als Paulus weer vertrokken is, blijken de gemeenteleden het lastig te vinden om vanuit hun nieuwe geloof hun houding te bepalen in hun niet-christelijke omgeving waar heel andere normen en waarden gelden en waar het dagelijkse leven doordrenkt is van religie die volgens Paulus afgoderij is. Vandaar dat zij per brief hun vroegere mentor om advies vragen. Mag je als christenen je geschillen voorleggen aan een rechtbank die uit heidense rechters bestaat? Hoe ga je om met de mogelijkheden die de tempels bieden om via seksueel contact met een prostituee een extatische godservaring te krijgen? Is echtscheiding geoorloofd als je partner je nieuwe geloof niet deelt? Is het eigenlijk wel verstandig om te trouwen? Mag je vlees eten dat in tempels is geslacht voor offers aan de Restauratiefonds orgel Jacobskerk Bijbelrubriek goden? Aan alles kun je merken dat Paulus vanuit zijn Joodse achtergrond de heidense samenleving met walging bekijkt, maar toch doet hij zijn best om zijn adviezen te baseren op kernwaarden van het geloof in Jezus. Wat je ook doet, het mag de band met Christus niet in gevaar brengen of in de weg zitten en ook niet je relatie met je medegemeenteleden. Geloven doe je niet alleen voor jezelf en als je vanwege je geloof anderen schade berokkent of pijn doet, dan is er zeker iets grondig mis. Soms krijg je de indruk dat hij de Korintiërs aanspoort om de wereld te ontvluchten. Die indruk is echter niet terecht. Wel is hij er zo van overtuigd dat het koninkrijk van God ieder moment kan aanbreken, dat hij vindt dat je je maar beter zo veel mogelijk daarop kunt richten in plaats van je druk te maken over praktische problemen die binnenkort toch niet meer aan de orde zijn. Daarom is het niet zo vreemd dat wij bijna 2000 jaar na Paulus soms wat moeite hebben met sommige van zijn opvattingen in deze brief. Ds. Ch r i s d e Jo n g Aktie Joppes plan voor kinderhuis in Albanië Een ieder die een boek heeft gekocht, waarvan 25% van het nettobedrag naar Marijan Nijhof in Albanië gaat, wil ik hartelijk bedanken. Ik heb samen met Gerrit op 27 december 100,= aan haar gegeven, op haar logeeradres in Oeken. Inmiddels is Marijan weer terug naar Albanië. Gerrie Kuenen-Meinen voor al uw kopij en info In de maand december 2011 werden we verblijd met de toezegging van de Maatschappij van Welstand dat het bestuur heeft besloten ons een subsidie toe te kennen van 4.150,= ten behoeve van de restauratie van het orgel in de Jacobskerk. We hopen, dat we in de komende tijd nog meer van dergelijke berichten kunnen publiceren. College van Kerkrentmeesters Verhaal voor de kinderen Voor de kinderen Toen Jezus twaalf jaar was Nog een andere vader Naar Lucas 2 vers Burkina Faso. Het is 46 graden. Landbouwer Issa Birba merkt dat het klimaat verandert. De zeldzame regenbuien zijn zo intens dat het water alles wegspoelt. Dat maakt mijn werk ontzettend moeilijk. Toch heeft deze jonge boer, met hulp van Kerk in Actiepartner ODE, een mooi bedrijf weten op te bouwen. In dit extreem droge gebied teelt hij tomaten, uien en kool. ODE helpt boeren De klimaatverandering zorgt voor veel extra problemen in het noorden van Burkina Faso. Er is te weinig voedsel. Veel kinderen zijn ziek. ODE is al bijna 40 jaar werkzaam in Burkina Faso en geeft hulp aan de boeren. In vele tientallen dorpen heeft ODE de boeren weer hoop gegeven. Hun oogst is met een kwart verhoogd, dankzij het werk Iedereen is verbaasd over wat hij allemaal begrijpt Elk jaar gaat Jezus met zijn ouders en samen met een heleboel andere mensen naar Jeruzalem. Daar vieren ze pesach, paasfeest, een bevrijdingsfeest! Ze denken dan samen aan vroeger. Lang geleden zat hun volk in de ellende. Ze waren toen slaven in Egypte. Toen had God er voor gezorgd dat ze weer vrije mensen werden. Dat willen ze nooit vergeten en daarom vieren ze elk jaar weer pesach. Tijdens dat feest eten ze platte broden, matzes, net als op de avond voordat ze lang geleden weggingen uit Egypte. Ze vertellen de kinderen de oude verhalen over Mozes en Mirjam. Ook dit jaar gaat Jezus met Jozef en Maria mee naar Jeruzalem. Maar hij loopt niet de hele tijd aan de hand van zijn ouders. Er zijn genoeg andere mensen om mee op te lopen, want er zijn er zoveel die naar Jeruzalem reizen. Jezus trekt vaak op met zijn neef Johannes of met andere mensen die hij kent. Hij is tenslotte geen kind meer. Hij is al twaalf! Na het pesachfeest lopen Jozef en Maria terug naar Nazareth. Ze zien Jezus niet, maar dat vinden ze helemaal niet vreemd. Jezus zal wel weer met Johannes oplopen. Die twee hebben altijd zoveel te praten. Maar als ze hem s avonds nog niet zien, worden ze ongerust. Ze zoeken Jezus overal. Ze vragen aan iedereen waar hij kan zijn. Maar niemand heeft hun zoon nog gezien nadat ze uit Jeruzalem vertrokken zijn. Jozef en Maria doen die nacht geen oog dicht. In alle vroegte gaan ze terug naar de stad. Ze zoeken op alle plekken waar ze geweest zijn en vragen aan iedereen of ze hun kind ergens gezien hebben. Pas na drie dagen vinden ze hem in de tempel. Jezus zit midden tussen de leraren en luistert naar hen en stelt allerlei vragen. Zo doen alle leerlingen dat. Eerst luister je alleen maar en langzamerhand ga je ook vragen stellen. Al pratend leer je een heleboel over God. De mensen in de tempel kunnen hun ogen niet van Jezus afhouden. Wat stelt die jongeman een wijze vragen! Iedereen is verbaasd over wat hij allemaal begrijpt. Ook Jozef en Maria staan verwonderd als ze hem weer zien. Ze zijn opgelucht omdat ze hem gevonden hebben. Maar ook boos. Kind toch, roept Maria, waarom heb je ons dit aangedaan? We waren zo ongerust, we hebben vannacht geen oog dicht gedaan! Jezus kijkt zijn moeder aan. Hij zegt: Waarom hebben jullie naar mij gezocht? Wisten jullie dan niet dat ik in het huis van mijn vader moet zijn? Daar moeten Jozef en Maria wel even over nadenken. Hoezo? Wat bedoelt hij? Vooral Maria denkt er nog lang over na. Diep van binnen weet ze al heel lang dat Jezus een heel bijzonder kind is. Haar kind. Maar nu is hij geen kind meer. Ze praat er niet over. Ze bewaart alle wonderlijke dingen diep in haar hart. Jezus gat met Jozef en Maria mee naar huis en hij luistert naar hen. Hoe ouder hij wordt, hoe meer hij groeit van binnen. Hij wordt steeds wijzer en zijn geloof wordt groter. God en de mensen houden van hem. Uit: Het begon met licht Bijbelverhal e n v o o r g r o o t e n k l e i n, d o o r Ge r r i e Hu i- b e r t s, met illustraties van Anne Westerduin. Bewerking door Henk Vis Zijn oogst is geslaagd! - Werelddiaconaat 5 februari 2012 van deze professionele ontwikkelingsorganisatie. De komende drie jaar wil ODE projecten starten in 26 nieuwe dorpen. Het zijn grote gemeenschappen, in totaal wonen er mensen. ODE helpt deze boeren op weg met - irrigatiesystemen en waterputten, - zaaigoed en meststoffen, - gezondheidszorg en het verkrijgen van microkredieten. De collecte voor het werelddiaconaat op zondag 5 februari 2012 is o.a. bestemd voor dit werk in Burkina Faso. Er is een bedrag van ,= nodig om het project van ODE te kunnen uitbreiden. Uw hulp is hard nodig. Namens de ZWO hartelijk dank. Tineke Derksen 3

4 4 Fr. van Keulen Zuilenesstraat BC Winterswijk tel Secties: De Hazelder, Miste/Corle Bij de start van het nieuwe jaar willen we als gezamenlijke secties iedereen heel veel heil en zegen toewensen. We zullen het allen nodig hebben, want zonder de zegen van de Heer valt het, ook in de kerk, niet mee. We hopen, dat er dit jaar niemand ziek wordt van de kerk, maar dat er zich weer nieuwe vrijwilligers melden om samen aan het werk te gaan. We bereiden ons alweer voor op het groothuisbezoek. In het volgend nummer van Kerkenwerk leest u daar meer over. Willemien Toebes is ziek en ook Fransien van Keulen. Wij wensen hen beiden beterschap. Namens de beide secties, Kees Spek Giften In de sectie Miste/ Corle en De Hazelder hebben we de volgende giften mogen ontvangen: Via Willemien Assink: 2 x 20,=, via Mieke Hermsen: 5,=, via Alie Smit: 3x 10,=; via Roelien Hemink: 10,=, 20,= en 10,= voor het Trefpunt; via Willy te Winkel: 2 x 10,= en 15,=; via Bea Mallegrom: 2 x 10,= en via Gerda Lichtenberg: 10,= en 5,=. Alle giften zijn bedoeld voor de wijkkas, tenzij anders vermeld. Hartelijk dank voor uw gift! Met vriendelijke groet, B.W. Marsman Mieke Hermsen Tuunterstraat EG Winterswijk tel nl Secties: Windmolenveld, Woold De knollen op, de piepe leug De afgelopen periode heb ik er veel energie en tijd in gestoken om het PGW-schip mee vlot te trekken, in de hoop om samen weer een nieuwe start te kunnen maken. Dat is niet gelukt en zo strandde mijn eigen sloepje op de zandbank Daar ligt het nu dan te liggen, en dat geeft nogal wat gevoelens van verdriet, onmacht en ook boosheid. Hoe moet het verder? Wat mijzelf betreft is na een eerste periode van rust (moeten) nemen wel duidelijk dat mijn energie niet eentwee-drie weer terug is. Het doet me heel erg goed om te merken dat zoveel gemeenteleden meeleven en een hart onder de riem steken. Overweldigend veel kaarten, bloemen, lekkers en andere hartelijkheden mochten we de afgelopen tijd ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Van ganser harte hoop ik dat we de verbondenheid in Christus bewaren, koesteren en verder uitbouwen in Veel heil en zegen gewenst, voor ieder persoonlijk én voor onze kerk-gemeenschap. Ds. Berdie Marsman Giften In de sectie Windmolenveld en Woold hebben we vele giften mogen ontvangen. Via Riet Esselink: 5 x 10,=, via Henk Olbach: 5,=, via Willy Walvoort: 5,=; via Wil Hemink: 10,=, 5,= en 10,= voor het Trefpunt; via Gerrie Grievink: 2 x 5,=, 7,50 en 10,=, via Chris Wijnveen: 5,=, via Trijntje en Wim Dunnewold: 30,=, en 3 x 20,=, 4 x 10,= en 5,=, via Annie Wibbels: 10,= en 4,=, via Ineke Klomps: 4 x 10,= en 5,= en via Ineke Hengeveld: 3 x 10,=, 5,= en 2,20. De giften zijn bestemd voor de wijkkas, tenzij anders vermeld. Hartelijk dank voor uw gift! Met vriendelijke groet, Mieke Hermsen Meijerink VZ Winterswijk tel Secties: Balinkes, Zuilenes, De Pas, Bargerbosch en Meddo, inclusief Huize Roetendael Bedankt Het nieuwe jaar is al weer even onderweg als dit nummer van Kerkenwerk verschijnt. Toch wil ik u nog hartelijk bedanken, ook namens mijn vrouw, voor de vele kaarten met goede wensen en aardige woorden die we rond de feestdagen mochten ontvangen. Ik wens u een zegenrijk jaar toe in het vertrouwen dat ook wie de zorgen van het leven kent met bemoediging gezegend kan worden. Groothuisbezoek van Sectie De Pas In maart zullen de secties van onze wijk u uitnodigen voor een groothuisbezoek. De sectie De Pas is dit keer wat vroeger met het organiseren van de avonden dan anders. U bent hartelijk welkom op één van de volgende avonden: Op dinsdag 7 februari 2012 om uur bij Netty Klomp-van Dijk, Pasbree 38, tel. (0543) (b.g.g. s.v.p. bellen naar Siny Kruisselbrink, tel. (0543) ). Op woensdag 15 februari 2012 om uur is er nog een avond van deze sectie. Op dit moment kan ik u de plek van samenkomst van deze avond nog niet noemen. Dat leest u in mijn volgende wijkbericht of op de uitnodiging als u die in de bus krijgt. In verband met de beschikbare ruimte graag vooraf even een telefoontje als u van plan bent te komen. Volgende keer zal ik u berichten over alle avonden die nog gaan komen, ook van de andere secties. Giften Penningmeester Ini Helmink ontving giften voor de wijkkas via de volgende medewerkers: via Janny Abbink 2 x 10,= en 1 x 5,=, via Christien Ligtenbarg 10,=, via Betsy Froom 2 x 10,=, via Margaret Borst 10,=, via Koos Nijmeijer 10,=, via Netty Klomp 2 x 10,=, via Annie Meinen 3 x 10,=, via Gerry Geessink 2 x 20,= 1 x 10,= en 1 x 5,=, via Jan Ros 2 x 10,=, via Betty te Loo 1 x 20,= en 3 x 10,=, via Johanna Pennings 1 x 10,= en 2 x 5,=, via Rianne Ruessink 3 x 10,=, via Jo Wassink 10,=, via Diny Wensink 10,=, via Aline Nijman 10,= en 3,=, via Evert van Gooswilligen 20,=. Alle gevers wil ik hartelijk bedanken voor uw steun aan het wijkwerk. Een vriendelijke groet, J.T. Parmentier Tuunterstraat 26-1 Evert van Gooswilligen 7101 EG Winterswijk tel Secties: Oostervoort/De Rikker Consulent voor: Scholtenenk/ Hakkelerkamp Om te beginnen wil ik u bedanken voor de enorme hoeveelheid kaarten met lieve woorden en goede wensen die wij de afgelopen weken in ons huis mochten begroeten. Hartelijk dank daarvoor! Al die mensen die ik nog niet in het nieuwe jaar getroffen heb, wil ik bij deze ook alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar: veel heil en zegen! Ik hoop dat wij als kerkelijke gemeenschap een beter jaar mogen beleven dan het voorbijgaande. Het zou goed zijn wanneer wij weer wat meer naar voren durven kijken en minder achterom. In deze week dat de kopij wordt aangeleverd zijn er ook vergaderingen van de sectieteams. We zullen moeten kijken hoe wij met een toch kleinere groep mensen dan bijvoorbeeld een vijftal jaar geleden pastoraal iets kunnen betekenen. Het is een situatie die eigenlijk op alle fronten van het kerkelijk leven speelt. Wat willen en kunnen wij nog als slinkende kerkgemeenschap? Het is de vraag waarvoor wij als hele gemeente staan. Is het niet een beetje als het verhaal van de wonderbare visvangst? Wordt het niet tijd om het over een heel andere boeg te gooien? Zouden wij niet in elk geval de bereidheid moeten hebben om gezamenlijk iets te wagen? Ik hoop dat wij elkaar weten te vinden. Zoals u al wel gemerkt zult hebben, zijn er vanwege het bescheiden aantal werkzame predikanten (tijdelijk) een aantal diensten uitgevallen. Op zondag 5 februari is de dienst in de Zonnebrinkkerk om uur. Het is een zogenaamde Een mooie gelegenheid om ook zo n dienst eens mee te maken. Op maandag 12 maart staat er voor mensen uit de sectie Oostervoort/De Rikker een ontmoetingsavond gepland in gebouw Den Angang. U zult daar te zijner tijd meer over horen. Met een hartelijk groet, Ds. Theo Parmentier Giften Via Gerrie Jansen 10,= + 5,=; via Jan Grevers 2 x 10,=; via Siny Jentink 5,=; via Riek te Grotenhuis 4 x 5,=; via Henk Prinsen 3 x 10,= + 20,=;via Bert Dunnewold 2 x 10,=;via Janny Dunnewold 5,=; via Wilma Wiggers 4 x 10,=; via Rikie Boerman 2 x 5,= + 20,=; via Jan Hijink 5,= + 7,= + 10,=; via Joke Mentink 2 x 5,= + 10,= + 20,=; via Erna te Winkel 10,=; via Marietje Sloetjes 5,= + 3 x 10,= en via Binie Leeuwerke 3 x 10,= C. de Jonge W. Dreeslaan JG Winterswijk tel Secties: Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne en Pelkwijk en Huize de Rikker Consulent voor: Huppel/ Henxel/Ratum Hartelijk dank! In heel wat kerst- en nieuwjaarskaarten die wij van u ontvingen, viel een wat bezorgde toon te beluisteren. Het is hartverwarmend om te merken dat er in deze woelige tijden zoveel mensen zijn in onze gemeente die met ons meeleven. Ook namens Sylvia heel hartelijk dank voor al uw kaarten en wensen. Laten wij God voor 2012 bidden om een grote portie geloof, hoop en vooral liefde voor ons allen. Want alleen waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, en t leven tot in eeuwigheid (Psalm 133:3 oude berijming). Bericht van overlijden Van de familie ontvingen wij bericht dat mevrouw Anna Margaretha van Oosten Slingeland-Schoehuizen op 15 december 2011 in Ruurlo is overleden op 89-jarige leeftijd. Samen met haar man kwam zij een aantal jaren geleden vanuit De Steeg naar Winterswijk, waar zij eerst aan de Zonnebrink woonden en later in de Pelkwijk. Zij waren beiden zeer betrokken bij onze gemeente. Toen haar man op 8 november 2011 overleed bleef zij in de Pelkwijk wonen, totdat zij na een val enkele maanden geleden naar huize la Fontaine in Ruurlo verhuisde, waar men haar de zorg kon geven die zij nodig had. Samen met Rikste Mechielsen, die haar en haar man vanaf het begin heeft bezocht, heb ik namens onze secties op 22 december de afscheidsdienst in crematorium Berkenhove bijgewoond, die werd geleid door de predikante van de Remonstrantse gemeente waartoe zij behoorde. Moge God haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nabij zijn en hen zijn troost schenken. Buurtschapbijeenkomst Huppel/Henxel/Ratum op zondag 29 januari Op dit moment wordt het vanwege de ziekte van twee predikanten voor de resterende predikanten teveel om de buurtschapdiensten te leiden en dat begrijpen we volkomen. Toch vinden we het fijn om samen met onze buurtschapmensen te bidden, lezen, zingen en te overdenken. Bezoekouderling Fons Klein zal ons meenemen in het verhaal van niet de één, maar van de twee verloren zoons! Lees verder op pagina 5

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie