Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang"

Transcriptie

1 Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den Angang Nieuw! Po-si-ti-vo!? PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 12 Hulzer Willem Op vrijdag 28 oktober 2011 vertelde Gerrit, mijn man, mij het droevige nieuws, dat Hulzer Willem, Willem Wilterdink, zeer plotseling was overleden. Dat kwam hard aan. Willem, die ik al zolang kende. Van kind af aan al. Toen ik later lid werd van toneelvereniging T.O.E.P. leerde ik Willem natuurlijk nog veel beter kennen. Heb samen met hem toneel gespeeld en zijn schrijven in het dialect gaf mij inspiratie. Voor mij ligt hier nu een stukje dat Willem heeft geschreven over d n zondagschoolmeister. Hij schrijft over een man die één van hen was. Bröker Hendrik, zo heette de zondagschoolmeester, zat gewoon voor de kinderen op tafel en gaf les in het dialect. Willem schrijft hier prachtig over. Ik heb een stukje uitgekozen, en schrijf het hier in het Nederlands. Bröker Hendrik vertelt ons over het Hiernamaals. Misschien krijgen wij het daar wel beter dan hier nu? Wij vragen ons af of dit waar is, want is er ooit één van hen teruggekomen? Bröker Hendrik vertelde dat er onderin iedere kolk veel larven zitten. Misschien vragen die larven zich ook wel af waarom ze nooit één van hen terugzien wanneer ze langs de stengel naar boven kruipen? Wat doen ze daarboven? Waarom komt er nooit één van hen terug? Toen beloofde er één dat hij terug zou komen en zou vertellen hoe het daarboven was. Toen hij voelde dat zijn tijd was gekomen, kroop hij langs een mooie rietstengel naar boven. Hij genoot van de zonnestralen en zonder dat hij het zelf begreep, veranderde hij in een prachtige libel. Deftig vloog hij rond met een prachtige blauwe glans op zijn vleugels. Toen besefte hij dat, wanneer hij terug zou gaan, de anderen hem niet zouden herkennen. Zelf begreep hij ook niet hoe het gekomen was. t Was onbegrijpelijk voor hem en misschien is het dat later ook wel voor ons. Willem is niet meer onder ons. Hij ging naar het Hiernamaals. Zijn verhalen, zijn humor, zijn vriendschap, herinneringen aan hem, die leven hier verder onder ons. Willem, Bedankt! Ik sluit deze column af met de woorden die Willem eens zei: t Zal wal zo motten Gerrie Kuenen-Meinen Bidden voor de eenheid? In deze week van gebed voor de eenheid moesten we maar toegeven dat we vooral voor onze eigen eenheid bidden en niet die van een ander. Het is immers niet zo makkelijk je in te leven in anderen en hun tradities en als we het toch proberen is dat nog iets anders dan je er aan te conformeren. Niemand die overigens beweert dat dat zou moeten. We zijn er van overtuigd dat anderen het ook goed bedoelen, maar voor de eenheid waarvoor wij zelf bidden beroepen sommigen zich graag op God zelf en hoe ver kun je er dan naast zitten. Dat daar enig cynisme bij zit zal ik niet verhullen, maar wat hier speelt is dan ook het probleem van de vermeende superioriteit. Het is niet iedereen gegeven het eigen standpunt te relativeren. Gelovigen hebben daar nog meer een handje van dan anderen, omdat niet iedereen begrijpt dat je met de Bijbel in de hand toch steeds gewoon je eigen mening ventileert. Daarvoor moet je niet alleen kunnen lezen, maar ook snappen wat er gebeurt als je leest. Lezen is interpreteren. Met andere woorden: je leest wat je wilt lezen. Als je dat jezelf niet bewust bent, misken je het gevaar om je op grond van een Bijbeltekst beter te achten dan een ander. Dat is zo ergerlijk aan lieden die juist met een beroep op het Evangelie hun neus voor je ophalen. Lezen is interpreteren. Foto s bekijken ook. Je kunt je bij bovenstaande plaat van alles afvragen, bijvoorbeeld: waarom noemt iemand zijn boot de Kapitein Jezus? Ga er met elkaar maar eens over in gesprek en gun elkaar de ruimte Mocht u denken dat ik uit hetzelfde superieure vaatje tap, zeker: dat gevaar bedreigt mij net zo goed als ieder ander. Als ik om eenheid bid, bespeur ik ook in mijzelf het gevoel dat ik niet met iedereen één wil zijn. Dat kan zich voordoen in de kleine wereld van mens tot mens, maar ook in de grote wereld van theologische verschillen. Die kleine wereld is te intiem om hier te bespreken. Bij het tweede denk ik aan hen die zich, om welke reden ook, beter dan Jezus achten om samen de maaltijd van de Heer te vieren. Daarvoor kan ik al te makkelijk met de vinger naar katholieke regels van hogerhand wijzen, waar men plaatselijk en soms tegen heug en meug gedwongen wordt de teugels strakker aan te halen. Maar als protestanten onderling doen we vaak genoeg hetzelfde door elkaar niet officieel maar wel feitelijk af te wijzen en knus apart te gaan zitten. en net als je met elkaar een mooi verhaal bedacht hebt over een diep gelovige kapitein die met zijn bootje Kapitein Jezus vol vertrouwen de woeste oceaan op gaat, zie je twee reddingsboeien Wat verandert dat aan het verhaal? Blijf alsjeblieft ruimhartig met elkaar omgaan Als we bidden om eenheid moeten we beseffen dat eenheid er noodzakelijk één is van onvolmaakte mensen. Dat kan niet anders en is kenmerkend voor Jezus volgelingen vanaf het allereerste begin. Waar mensen samenkomen, kun je met zekerheid wijzen naar iemand aan wie iets schort. Dat schorten begint al bij de eenvoudige constatering dat eenheid van opvatting een zeldzaamheid is. Het komt er op aan hoe je je daar als mens tegenover opstelt. En dus ook of je daar als kerk, als individu of als gelovige groep bekrompen of ruimhartig naar elkaar mee omgaat. Doen alsof je daar boven staat is een gebed onwaardig. Foto s en onderschriften: Henk Vis>

2 2 Colofon Kerkenwerk wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente te Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting. Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de eindredactie en met bronvermelding. Redactiesamenstelling: Marita Heesen: kerkdiensten, kerkelijke en kerkgerelateerde activiteiten (agenda) en mutaties Annie de Ruijter: sectieberichten en in memoriam Henk Vis: columns, hoofdartikelen, algemene kopij en jeugdnieuws Ans ter Horst: speciale projecten Eindredacteur: Greta Kuijt Inleverdatum van kopij: uiterlijk 31 januari 2012 vóór uur. Inlevering kopij alleen als volgt: Als bijlage in Word 5.0 of hoger, uitsluitend via Geen ? Handgeschreven kopij? Neem dan contact op met dhr. Jan Hartemink, Jasmijnlaan 10, ' of met mevr. Ini Helmink, H. Mulierweg 38, ' Meegeleverde foto s dienen minimaal 1 Mb te zijn. Kerkenwerk verschijnt weer op 9 februari Advertenties: Dick Wensink, ' Klachten over de bezorging: Graag melden bij het Kerkelijk Bureau. Abonnementen niet-leden Informatie bij het Kerkelijk Bureau. Kerkgebouwen en kosters Jacobskerk: Markt 1, Winterswijk, ' Koster: Mevr. T. ten Dolle-Kempink, ' Hulpkosters: Mevr. I. Ruesink, mevr. B. Wijnveen-Oonk en dhr. H. Aalbers Zonnebrinkkerk: Zonnebrink 61, ' Koster en hulpkosters: zie Jacobskerk Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk ' , Kerkenraad PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk College van Kerkrentmeesters Bankrekening Voorz. mevr. B.J.A. Schreurs- Schunselaar, ' College van Diakenen Bankrekening Jeugdwerkleider Henry Schutte, p/a Markt 46, ' of ' Kindernevendienstcommissie Elsbeth Hennink, ' Voor de groepen 1 t/m 8 basisschool. Kinderoppasdienst Anita Jentink, ' Grafische verzorging H E R S T E L onjuiste gegevens op de website via (0543) of onjuiste gegevens in Kerkenwerk via Hoe staat het met uw bijdragen aan de kerk? Toegezegd bij de Actie Kerkbalans 2011: ,= Inmiddels ontvangen per 10 januari 2012: ,=. Dat is 98,4% Alle gevers: hartelijk dank! Laten we met elkaar volhouden tot het toegezegde bedrag bereikt is. Ten bate van ons kerkenwerk! De kerkrentmeesters Te koop: 7 tafels, wit blad, roestvrij stalen poten. Afmeting ± 80 x 80 cm. Alle tafels samen 500,= Per stuk 90,= U kunt hiervoor contact opnemen met Joh. Vreeman: tel Kerstattenties 2011 Als ik dit schrijf zitten wij nog ruim voor de kerstdagen. Buiten is het donker, guur en koud. Wanneer u dit leest zijn we alweer ruimschoots aan het nieuwe jaar, 2012, begonnen. In november zijn wij, als commissie kerstattenties, reeds begonnen met het uitzoeken van de geschenken die u in de tas, als u ervoor in aanmerking kwam, aantrof. Deze wordt u aangeboden door de diaconie van de PGW (Protestantse Gemeente Winterswijk). Ieder jaar willen wij graag een andere inhoud dan het jaar ervoor, maar niet altijd valt dat mee. Dinsdagmorgen 13 december zijn wij met een groep vrijwilligers in de Jacobskerk enthousiast begonnen aan het verzendklaar Aktie Kerkbalans januari t/m 29 januari 2012 Afgelopen maandag of dinsdag hebben de ongeveer 240 kerkbalanslopers weer de bekende envelop bij de daarvoor in aanmerking komende gemeenteleden persoonlijk afgegeven, of in de bus gedaan wanneer iemand niet thuis was. In de envelop o.a. een brochure over het werk van onze gemeente en een brief met op de achterzijde een begroting met de bestedingen van de beoogde inkomsten aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk. Ook een brief met antwoordstrook waarop u kunt aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het Zorg Tijdens de diaconievergadering van 22 november jl. uitte een deelnemer haar zorg over de op handen zijnde bezuinigingen op de sociale zekerheid en de aanpassingen, die vooral kostenbesparingen inhouden. Belangrijke wijzigingen rond de zorg treffen een grote groep mensen. Het persoonsgebonden budget verdwijnt bijna geheel, de premie zorgverzekering is verhoogd, de verhoging eigen bijdrage heeft plaatsgevonden, en zo meer. Het valt te verwachten dat de eenzaamheid van mensen die van zorg afhankelijk zijn, zal toenemen. En wat te zeggen over de afbouw in de sociale werkvoorziening van naar maken van de 900 (!) tassen. Het tempo lag aanvankelijk nog niet zo hoog, maar naarmate de tijd verstreek en de koffie ons nieuwe energie had gegeven gingen wij als een speer. Na de middag hadden wij er al zoveel klaar dat wij de verzorgingshuizen al konden aanleveren. Woensdag 14 december uur: een legertje van ongeveer 140 ouderlingen, diakenen en wijkmedewerkers staat al voor de hoofdingang van de Jacobskerk te trappelen plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst al voordat de kerkbalansloper weer bij u aanbelt komende maandag of dinsdag. Daarmee helpt u de kerkbalansloper bij het werk dat hij of zij, ondanks kou, soms regen en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert. Wij hopen dat het ons met ons allen lukt ervoor te zorgen dat ook in 2012 het werk van de kerk door kan gaan, zonder dat we met grote financiële problemen te maken krijgen. Mogen wij op u rekenen? Co l l e g e va n Ke r k r e n t m e e st e r s, Deeltaakgroep Geldwerving mensen? Waar moeten de mensen die het treft naar toe? Wij krijgen steeds meer te maken met kwetsbare groepen in de samenleving. Het groeiend aantal afnemers bij de Voedselbank is een teken dat steeds meer mensen worden getroffen door de bezuinigingen, kortingen en wettelijke beperkingen. De Diaconie van de PGW steunt als kerk, met menskracht en financiën, het werk bij het Sociaal Steunpunt. Ook het Inloopcentrum in Den Angang kan een plek zijn, waar mensen een luisterend oor mogen verwachten en een gesprek kunnen voeren om persoonlijke zorgen te delen. De Diaconie weet dat de overheid mensen in de knel structureel moet helpen. Incidentele hulp kan verleend worden door de Diaconie. We zijn er ons van bewust dat er vaker bij ons aangeklopt zal worden in tijden van, hopelijk tijdelijke, welvaartsdaling. We hebben een brief naar de Gemeente Winterswijk uit laten gaan, waarin we onze zorg uitspreken over het onderwerp: bestrijden van armoede en het dragen van zorg. Tevens hebben we gevraagd om een gesprek met de verantwoordelijke bestuurders in de gemeente, over de rol die de Diaconie in Winterswijk kan spelen, om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving vanuit de visie van de Diaconie. Namens de Diaconie van de PGW, Bernhard Smit van ongeduld om de tassen met inhoud op te halen en bij u te bezorgen. Het is een gezellige bedoening, mede dankzij kosteres Tineke ten Dolle. Zij zorgt voor koffie en thee en een lekkere versnapering. Al met al is het steeds weer een hele happening en het kan gebeuren dat er iets niet helemaal goed is gegaan. Mochten de mensen die in de wijk werken iemand over het hoofd hebben gezien die wel voor een attentie in aanmerking zou komen, wilt u dat dan via onderstaand telefoonnummer doorgeven? Ik wil nog even op de eerste regel van dit stukje terug komen. Met opzet heb ik het woordje buiten vetgedrukt omdat ik weet dat er ook veel mensen zijn bij wie het van binnen donker, guur en koud is, ja zelfs kan stormen. Toch hopen wij dat ook u iets hebt ervaren van Het Licht, God s zoon, die in de wereld is gekomen, voor u, voor jou en mij. Namens de commissie kerstattenties, Be n n o va n Lo c h e m, t e l

3 Paulus aan de Korintiërs In het Oecumenisch Leesrooster van de landelijke Raad van Kerken staan de laatste jaren geregeld blokken met alternatieve schriftlezingen om te gebruiken naast of in plaats van de traditionele lezingen. Zo wil men tegemoet komen aan de klacht dat sommige bijbelgedeelten zelden of nooit meer aan bod komen: de bekende verhalen uit het Oude Testament of de nieuwtestamentische brieven. Ook krijg je zo de kans om eens wat langere stukken uit de boeken van de profeten te lezen in plaats van enkele verzen die de lezing uit het evangelie kracht bij moet zetten. Aangezien het blad van de kindernevendienst, Kind op Zondag, geregeld dit alternatieve spoor volgt, heeft het ministerie besloten om als het kan dan ook te preken over de alternatieve lezing. Of dit in de praktijk lukt, hangt een beetje van de omstandigheden af: bij grote drukte grijp je sneller naar een bekend gedeelte dan wanneer je rustig de tijd hebt om je in een nieuw bijbelboek te verdiepen. I Korintiërs Van 8 tot en met 29 januari staat de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs op het alternatieve rooster. Vorig jaar was dat in dezelfde periode ook al zo. Toen lazen wij uit de eerste vier hoofdstukken. Dit jaar komen gedeelten uit de hoofdstukken 6-9 aan de orde. Hierin behandelt Paulus een aantal vragen die de gemeente van Korinte aan hem heeft voorgelegd. Korinte was in die dagen een belangrijke havenstad waar Oost en West elkaar ontmoetten, niet alleen in economisch maar ook in cultureel en religieus opzicht. Toen Paulus daar anderhalf jaar woonde, een paar jaar voordat hij deze brief schreef, trof hij vooral bij niet-joden uit de lagere sociale klassen een grote openheid ten opzichte van het evangelie aan. Binnen korte tijd ontstond er een bloeiende gemeente. Maar als Paulus weer vertrokken is, blijken de gemeenteleden het lastig te vinden om vanuit hun nieuwe geloof hun houding te bepalen in hun niet-christelijke omgeving waar heel andere normen en waarden gelden en waar het dagelijkse leven doordrenkt is van religie die volgens Paulus afgoderij is. Vandaar dat zij per brief hun vroegere mentor om advies vragen. Mag je als christenen je geschillen voorleggen aan een rechtbank die uit heidense rechters bestaat? Hoe ga je om met de mogelijkheden die de tempels bieden om via seksueel contact met een prostituee een extatische godservaring te krijgen? Is echtscheiding geoorloofd als je partner je nieuwe geloof niet deelt? Is het eigenlijk wel verstandig om te trouwen? Mag je vlees eten dat in tempels is geslacht voor offers aan de Restauratiefonds orgel Jacobskerk Bijbelrubriek goden? Aan alles kun je merken dat Paulus vanuit zijn Joodse achtergrond de heidense samenleving met walging bekijkt, maar toch doet hij zijn best om zijn adviezen te baseren op kernwaarden van het geloof in Jezus. Wat je ook doet, het mag de band met Christus niet in gevaar brengen of in de weg zitten en ook niet je relatie met je medegemeenteleden. Geloven doe je niet alleen voor jezelf en als je vanwege je geloof anderen schade berokkent of pijn doet, dan is er zeker iets grondig mis. Soms krijg je de indruk dat hij de Korintiërs aanspoort om de wereld te ontvluchten. Die indruk is echter niet terecht. Wel is hij er zo van overtuigd dat het koninkrijk van God ieder moment kan aanbreken, dat hij vindt dat je je maar beter zo veel mogelijk daarop kunt richten in plaats van je druk te maken over praktische problemen die binnenkort toch niet meer aan de orde zijn. Daarom is het niet zo vreemd dat wij bijna 2000 jaar na Paulus soms wat moeite hebben met sommige van zijn opvattingen in deze brief. Ds. Ch r i s d e Jo n g Aktie Joppes plan voor kinderhuis in Albanië Een ieder die een boek heeft gekocht, waarvan 25% van het nettobedrag naar Marijan Nijhof in Albanië gaat, wil ik hartelijk bedanken. Ik heb samen met Gerrit op 27 december 100,= aan haar gegeven, op haar logeeradres in Oeken. Inmiddels is Marijan weer terug naar Albanië. Gerrie Kuenen-Meinen voor al uw kopij en info In de maand december 2011 werden we verblijd met de toezegging van de Maatschappij van Welstand dat het bestuur heeft besloten ons een subsidie toe te kennen van 4.150,= ten behoeve van de restauratie van het orgel in de Jacobskerk. We hopen, dat we in de komende tijd nog meer van dergelijke berichten kunnen publiceren. College van Kerkrentmeesters Verhaal voor de kinderen Voor de kinderen Toen Jezus twaalf jaar was Nog een andere vader Naar Lucas 2 vers Burkina Faso. Het is 46 graden. Landbouwer Issa Birba merkt dat het klimaat verandert. De zeldzame regenbuien zijn zo intens dat het water alles wegspoelt. Dat maakt mijn werk ontzettend moeilijk. Toch heeft deze jonge boer, met hulp van Kerk in Actiepartner ODE, een mooi bedrijf weten op te bouwen. In dit extreem droge gebied teelt hij tomaten, uien en kool. ODE helpt boeren De klimaatverandering zorgt voor veel extra problemen in het noorden van Burkina Faso. Er is te weinig voedsel. Veel kinderen zijn ziek. ODE is al bijna 40 jaar werkzaam in Burkina Faso en geeft hulp aan de boeren. In vele tientallen dorpen heeft ODE de boeren weer hoop gegeven. Hun oogst is met een kwart verhoogd, dankzij het werk Iedereen is verbaasd over wat hij allemaal begrijpt Elk jaar gaat Jezus met zijn ouders en samen met een heleboel andere mensen naar Jeruzalem. Daar vieren ze pesach, paasfeest, een bevrijdingsfeest! Ze denken dan samen aan vroeger. Lang geleden zat hun volk in de ellende. Ze waren toen slaven in Egypte. Toen had God er voor gezorgd dat ze weer vrije mensen werden. Dat willen ze nooit vergeten en daarom vieren ze elk jaar weer pesach. Tijdens dat feest eten ze platte broden, matzes, net als op de avond voordat ze lang geleden weggingen uit Egypte. Ze vertellen de kinderen de oude verhalen over Mozes en Mirjam. Ook dit jaar gaat Jezus met Jozef en Maria mee naar Jeruzalem. Maar hij loopt niet de hele tijd aan de hand van zijn ouders. Er zijn genoeg andere mensen om mee op te lopen, want er zijn er zoveel die naar Jeruzalem reizen. Jezus trekt vaak op met zijn neef Johannes of met andere mensen die hij kent. Hij is tenslotte geen kind meer. Hij is al twaalf! Na het pesachfeest lopen Jozef en Maria terug naar Nazareth. Ze zien Jezus niet, maar dat vinden ze helemaal niet vreemd. Jezus zal wel weer met Johannes oplopen. Die twee hebben altijd zoveel te praten. Maar als ze hem s avonds nog niet zien, worden ze ongerust. Ze zoeken Jezus overal. Ze vragen aan iedereen waar hij kan zijn. Maar niemand heeft hun zoon nog gezien nadat ze uit Jeruzalem vertrokken zijn. Jozef en Maria doen die nacht geen oog dicht. In alle vroegte gaan ze terug naar de stad. Ze zoeken op alle plekken waar ze geweest zijn en vragen aan iedereen of ze hun kind ergens gezien hebben. Pas na drie dagen vinden ze hem in de tempel. Jezus zit midden tussen de leraren en luistert naar hen en stelt allerlei vragen. Zo doen alle leerlingen dat. Eerst luister je alleen maar en langzamerhand ga je ook vragen stellen. Al pratend leer je een heleboel over God. De mensen in de tempel kunnen hun ogen niet van Jezus afhouden. Wat stelt die jongeman een wijze vragen! Iedereen is verbaasd over wat hij allemaal begrijpt. Ook Jozef en Maria staan verwonderd als ze hem weer zien. Ze zijn opgelucht omdat ze hem gevonden hebben. Maar ook boos. Kind toch, roept Maria, waarom heb je ons dit aangedaan? We waren zo ongerust, we hebben vannacht geen oog dicht gedaan! Jezus kijkt zijn moeder aan. Hij zegt: Waarom hebben jullie naar mij gezocht? Wisten jullie dan niet dat ik in het huis van mijn vader moet zijn? Daar moeten Jozef en Maria wel even over nadenken. Hoezo? Wat bedoelt hij? Vooral Maria denkt er nog lang over na. Diep van binnen weet ze al heel lang dat Jezus een heel bijzonder kind is. Haar kind. Maar nu is hij geen kind meer. Ze praat er niet over. Ze bewaart alle wonderlijke dingen diep in haar hart. Jezus gat met Jozef en Maria mee naar huis en hij luistert naar hen. Hoe ouder hij wordt, hoe meer hij groeit van binnen. Hij wordt steeds wijzer en zijn geloof wordt groter. God en de mensen houden van hem. Uit: Het begon met licht Bijbelverhal e n v o o r g r o o t e n k l e i n, d o o r Ge r r i e Hu i- b e r t s, met illustraties van Anne Westerduin. Bewerking door Henk Vis Zijn oogst is geslaagd! - Werelddiaconaat 5 februari 2012 van deze professionele ontwikkelingsorganisatie. De komende drie jaar wil ODE projecten starten in 26 nieuwe dorpen. Het zijn grote gemeenschappen, in totaal wonen er mensen. ODE helpt deze boeren op weg met - irrigatiesystemen en waterputten, - zaaigoed en meststoffen, - gezondheidszorg en het verkrijgen van microkredieten. De collecte voor het werelddiaconaat op zondag 5 februari 2012 is o.a. bestemd voor dit werk in Burkina Faso. Er is een bedrag van ,= nodig om het project van ODE te kunnen uitbreiden. Uw hulp is hard nodig. Namens de ZWO hartelijk dank. Tineke Derksen 3

4 4 Fr. van Keulen Zuilenesstraat BC Winterswijk tel Secties: De Hazelder, Miste/Corle Bij de start van het nieuwe jaar willen we als gezamenlijke secties iedereen heel veel heil en zegen toewensen. We zullen het allen nodig hebben, want zonder de zegen van de Heer valt het, ook in de kerk, niet mee. We hopen, dat er dit jaar niemand ziek wordt van de kerk, maar dat er zich weer nieuwe vrijwilligers melden om samen aan het werk te gaan. We bereiden ons alweer voor op het groothuisbezoek. In het volgend nummer van Kerkenwerk leest u daar meer over. Willemien Toebes is ziek en ook Fransien van Keulen. Wij wensen hen beiden beterschap. Namens de beide secties, Kees Spek Giften In de sectie Miste/ Corle en De Hazelder hebben we de volgende giften mogen ontvangen: Via Willemien Assink: 2 x 20,=, via Mieke Hermsen: 5,=, via Alie Smit: 3x 10,=; via Roelien Hemink: 10,=, 20,= en 10,= voor het Trefpunt; via Willy te Winkel: 2 x 10,= en 15,=; via Bea Mallegrom: 2 x 10,= en via Gerda Lichtenberg: 10,= en 5,=. Alle giften zijn bedoeld voor de wijkkas, tenzij anders vermeld. Hartelijk dank voor uw gift! Met vriendelijke groet, B.W. Marsman Mieke Hermsen Tuunterstraat EG Winterswijk tel nl Secties: Windmolenveld, Woold De knollen op, de piepe leug De afgelopen periode heb ik er veel energie en tijd in gestoken om het PGW-schip mee vlot te trekken, in de hoop om samen weer een nieuwe start te kunnen maken. Dat is niet gelukt en zo strandde mijn eigen sloepje op de zandbank Daar ligt het nu dan te liggen, en dat geeft nogal wat gevoelens van verdriet, onmacht en ook boosheid. Hoe moet het verder? Wat mijzelf betreft is na een eerste periode van rust (moeten) nemen wel duidelijk dat mijn energie niet eentwee-drie weer terug is. Het doet me heel erg goed om te merken dat zoveel gemeenteleden meeleven en een hart onder de riem steken. Overweldigend veel kaarten, bloemen, lekkers en andere hartelijkheden mochten we de afgelopen tijd ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Van ganser harte hoop ik dat we de verbondenheid in Christus bewaren, koesteren en verder uitbouwen in Veel heil en zegen gewenst, voor ieder persoonlijk én voor onze kerk-gemeenschap. Ds. Berdie Marsman Giften In de sectie Windmolenveld en Woold hebben we vele giften mogen ontvangen. Via Riet Esselink: 5 x 10,=, via Henk Olbach: 5,=, via Willy Walvoort: 5,=; via Wil Hemink: 10,=, 5,= en 10,= voor het Trefpunt; via Gerrie Grievink: 2 x 5,=, 7,50 en 10,=, via Chris Wijnveen: 5,=, via Trijntje en Wim Dunnewold: 30,=, en 3 x 20,=, 4 x 10,= en 5,=, via Annie Wibbels: 10,= en 4,=, via Ineke Klomps: 4 x 10,= en 5,= en via Ineke Hengeveld: 3 x 10,=, 5,= en 2,20. De giften zijn bestemd voor de wijkkas, tenzij anders vermeld. Hartelijk dank voor uw gift! Met vriendelijke groet, Mieke Hermsen Meijerink VZ Winterswijk tel Secties: Balinkes, Zuilenes, De Pas, Bargerbosch en Meddo, inclusief Huize Roetendael Bedankt Het nieuwe jaar is al weer even onderweg als dit nummer van Kerkenwerk verschijnt. Toch wil ik u nog hartelijk bedanken, ook namens mijn vrouw, voor de vele kaarten met goede wensen en aardige woorden die we rond de feestdagen mochten ontvangen. Ik wens u een zegenrijk jaar toe in het vertrouwen dat ook wie de zorgen van het leven kent met bemoediging gezegend kan worden. Groothuisbezoek van Sectie De Pas In maart zullen de secties van onze wijk u uitnodigen voor een groothuisbezoek. De sectie De Pas is dit keer wat vroeger met het organiseren van de avonden dan anders. U bent hartelijk welkom op één van de volgende avonden: Op dinsdag 7 februari 2012 om uur bij Netty Klomp-van Dijk, Pasbree 38, tel. (0543) (b.g.g. s.v.p. bellen naar Siny Kruisselbrink, tel. (0543) ). Op woensdag 15 februari 2012 om uur is er nog een avond van deze sectie. Op dit moment kan ik u de plek van samenkomst van deze avond nog niet noemen. Dat leest u in mijn volgende wijkbericht of op de uitnodiging als u die in de bus krijgt. In verband met de beschikbare ruimte graag vooraf even een telefoontje als u van plan bent te komen. Volgende keer zal ik u berichten over alle avonden die nog gaan komen, ook van de andere secties. Giften Penningmeester Ini Helmink ontving giften voor de wijkkas via de volgende medewerkers: via Janny Abbink 2 x 10,= en 1 x 5,=, via Christien Ligtenbarg 10,=, via Betsy Froom 2 x 10,=, via Margaret Borst 10,=, via Koos Nijmeijer 10,=, via Netty Klomp 2 x 10,=, via Annie Meinen 3 x 10,=, via Gerry Geessink 2 x 20,= 1 x 10,= en 1 x 5,=, via Jan Ros 2 x 10,=, via Betty te Loo 1 x 20,= en 3 x 10,=, via Johanna Pennings 1 x 10,= en 2 x 5,=, via Rianne Ruessink 3 x 10,=, via Jo Wassink 10,=, via Diny Wensink 10,=, via Aline Nijman 10,= en 3,=, via Evert van Gooswilligen 20,=. Alle gevers wil ik hartelijk bedanken voor uw steun aan het wijkwerk. Een vriendelijke groet, J.T. Parmentier Tuunterstraat 26-1 Evert van Gooswilligen 7101 EG Winterswijk tel Secties: Oostervoort/De Rikker Consulent voor: Scholtenenk/ Hakkelerkamp Om te beginnen wil ik u bedanken voor de enorme hoeveelheid kaarten met lieve woorden en goede wensen die wij de afgelopen weken in ons huis mochten begroeten. Hartelijk dank daarvoor! Al die mensen die ik nog niet in het nieuwe jaar getroffen heb, wil ik bij deze ook alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar: veel heil en zegen! Ik hoop dat wij als kerkelijke gemeenschap een beter jaar mogen beleven dan het voorbijgaande. Het zou goed zijn wanneer wij weer wat meer naar voren durven kijken en minder achterom. In deze week dat de kopij wordt aangeleverd zijn er ook vergaderingen van de sectieteams. We zullen moeten kijken hoe wij met een toch kleinere groep mensen dan bijvoorbeeld een vijftal jaar geleden pastoraal iets kunnen betekenen. Het is een situatie die eigenlijk op alle fronten van het kerkelijk leven speelt. Wat willen en kunnen wij nog als slinkende kerkgemeenschap? Het is de vraag waarvoor wij als hele gemeente staan. Is het niet een beetje als het verhaal van de wonderbare visvangst? Wordt het niet tijd om het over een heel andere boeg te gooien? Zouden wij niet in elk geval de bereidheid moeten hebben om gezamenlijk iets te wagen? Ik hoop dat wij elkaar weten te vinden. Zoals u al wel gemerkt zult hebben, zijn er vanwege het bescheiden aantal werkzame predikanten (tijdelijk) een aantal diensten uitgevallen. Op zondag 5 februari is de dienst in de Zonnebrinkkerk om uur. Het is een zogenaamde Een mooie gelegenheid om ook zo n dienst eens mee te maken. Op maandag 12 maart staat er voor mensen uit de sectie Oostervoort/De Rikker een ontmoetingsavond gepland in gebouw Den Angang. U zult daar te zijner tijd meer over horen. Met een hartelijk groet, Ds. Theo Parmentier Giften Via Gerrie Jansen 10,= + 5,=; via Jan Grevers 2 x 10,=; via Siny Jentink 5,=; via Riek te Grotenhuis 4 x 5,=; via Henk Prinsen 3 x 10,= + 20,=;via Bert Dunnewold 2 x 10,=;via Janny Dunnewold 5,=; via Wilma Wiggers 4 x 10,=; via Rikie Boerman 2 x 5,= + 20,=; via Jan Hijink 5,= + 7,= + 10,=; via Joke Mentink 2 x 5,= + 10,= + 20,=; via Erna te Winkel 10,=; via Marietje Sloetjes 5,= + 3 x 10,= en via Binie Leeuwerke 3 x 10,= C. de Jonge W. Dreeslaan JG Winterswijk tel Secties: Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne en Pelkwijk en Huize de Rikker Consulent voor: Huppel/ Henxel/Ratum Hartelijk dank! In heel wat kerst- en nieuwjaarskaarten die wij van u ontvingen, viel een wat bezorgde toon te beluisteren. Het is hartverwarmend om te merken dat er in deze woelige tijden zoveel mensen zijn in onze gemeente die met ons meeleven. Ook namens Sylvia heel hartelijk dank voor al uw kaarten en wensen. Laten wij God voor 2012 bidden om een grote portie geloof, hoop en vooral liefde voor ons allen. Want alleen waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, en t leven tot in eeuwigheid (Psalm 133:3 oude berijming). Bericht van overlijden Van de familie ontvingen wij bericht dat mevrouw Anna Margaretha van Oosten Slingeland-Schoehuizen op 15 december 2011 in Ruurlo is overleden op 89-jarige leeftijd. Samen met haar man kwam zij een aantal jaren geleden vanuit De Steeg naar Winterswijk, waar zij eerst aan de Zonnebrink woonden en later in de Pelkwijk. Zij waren beiden zeer betrokken bij onze gemeente. Toen haar man op 8 november 2011 overleed bleef zij in de Pelkwijk wonen, totdat zij na een val enkele maanden geleden naar huize la Fontaine in Ruurlo verhuisde, waar men haar de zorg kon geven die zij nodig had. Samen met Rikste Mechielsen, die haar en haar man vanaf het begin heeft bezocht, heb ik namens onze secties op 22 december de afscheidsdienst in crematorium Berkenhove bijgewoond, die werd geleid door de predikante van de Remonstrantse gemeente waartoe zij behoorde. Moge God haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nabij zijn en hen zijn troost schenken. Buurtschapbijeenkomst Huppel/Henxel/Ratum op zondag 29 januari Op dit moment wordt het vanwege de ziekte van twee predikanten voor de resterende predikanten teveel om de buurtschapdiensten te leiden en dat begrijpen we volkomen. Toch vinden we het fijn om samen met onze buurtschapmensen te bidden, lezen, zingen en te overdenken. Bezoekouderling Fons Klein zal ons meenemen in het verhaal van niet de één, maar van de twee verloren zoons! Lees verder op pagina 5

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Voorganger : Ds. Joh. Visser (Antwerpen) Ouderling v dienst : Dhr. Hans Koster Lector : Dhr. Bram Leenhouts Organist :

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 6 februari 2011 voorganger ds Joost Röselaers met medewerking van Marjolijn van Heemstra organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Heinrich Scheidemann,

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder?

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Een kerkdienst voor en door de deelnemers en leiding van de aangepaste catechese Voorganger Organist : Ds. Jaap Hansum : Ina Tamerus Welkom

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538

Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538 Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538 NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b Binnenkomst kerkenraad

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Ontmoetingskerk, Heerde

Ontmoetingskerk, Heerde Ontmoetingskerk, Heerde Zondag, 18 sept. 2016, om 9:30u Voorganger: ds. Hanneke Diermanse en dhr. Kees Posthumus Organist: Henk van der Maten Lectoren: Josephine Hanekamp, Hanneke Gerritsen, Luit Jonker

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie