Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit"

Transcriptie

1 Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit Student: Wolfgang Al Student nr: Opleiding: Informatica Datum: 20 augustus 2004

2 Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management I N L E I D I N G Voorwoord Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeerstage in het kader van mijn opleiding Informatica aan de Universiteit Twente. Deze afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden van 17 februari tot 1 september 2003 bij Windex Software BV te Meerssen. Graag zou ik hier Aart van Halteren willen bedanken voor zijn constructieve en waardevolle commentaar, hints en tips die hij mij gaf in zijn rol als afstudeerbegeleider. Ook wil ik Frank Adriaenssen van Windex Software BV bedanken voor het bieden van een afstudeerplaats. Mark Schmeits, ook van Windex Software BV, wil ik graag bedanken. Hij wist op de juiste momenten vragen te stellen waardoor ik mijn werk kon verbeteren en was zo een goede sparringpartner. Tenslotte zou ik graag Mirièl Troeman willen bedanken, steun en toeverlaat in de donkere tijden wanneer ik het niet meer zag zitten. Haar nuchtere kijk op de zaken is een onmisbaar goed geweest. Meerssen, 20 augustus 2004 Wolfgang Ingmar Al ii

3 Inleiding: Samenvatting I N L E I D I N G Samenvatting De veranderde eisen aan de ICT vergen een nieuwe manier van omgaan met de ontwikkeling van software. Het inwilligen van eisen van stakeholders is een kritieke succes factor geworden van softwareprojecten. Daarnaast zijn softwaresystemen steeds groter en complexer geworden, waardoor software ontwikkelaars geen overzicht meer hebben. Software architectuur is een nieuw abstractieniveau dat de software architect in staat stelt stakeholder-eisen expliciet te documenteren in de systeemdefinitie en een abstract overzicht van het systeem te creëren. Hierdoor blijft het overzicht bestaan en is het reeds vroeg mogelijk systeemanalyses uit te voeren. Daarnaast garandeert het expliciet maken van de stakeholder-eisen dat het uiteindelijke systeem hieraan voldoet. In deze opdracht is software architectuur gebruikt als hoogste redenatieniveau van systemen, om te komen tot een antwoord op het centrale probleem: Hoe kan het.net platform binnen Windex Software BV ingezet worden om te komen tot een schaalbaar en flexibel, Internet-enabled framework voor de volgende generatie van de Windex Customer Relationship Management software?. Specifiek is de Service Oriented Architecture, met het centrale begrip service als een eenheid van informatie, gedrag en verwerking, bestudeerd. De Service Oriented Architecture heeft aan de wieg gestaan van XML Web Services en het.net platform. XML Web Services bieden een universele, open, en gestandaardiseerde omgeving voor services en de integratie van services. Er zijn twee belangrijke ondersteunende architecturen: de Web Services Conceptual Architecture van IBM en de Global XML Web Service Architecture van Microsoft. Deze laatste vormt de basis voor.net. In deze opdracht is een architectuur opgesteld ter ondersteuning van het framework voor de volgende generatie Customer Relationship Management software van Windex Software BV. Deze architectuur tracht de mogelijkheden voor het verbeteren van schaalbaarheid en flexibiliteit te maximaliseren. Om dit te testen, is een tweetal prototypes gemaakt. Op deze prototypes is een aantal tests en metingen uitgevoerd om tot uitspraken ten aanzien van de schaalbaarheid en de flexibiliteit te komen. Hieruit is gebleken dat hoewel de doelstellingen ten aanzien van flexibiliteit zeker haalbaar zijn, er meer onderzoek nodig is voordat concrete uitspraken gedaan kunnen worden ten aanzien van de schaalbaarheid. Met name de invloed van de.net Common Language Runtime en Windows op zaken als het geheugengebruik zijn nog onvoldoende duidelijk. iii

4 Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management I N L E I D I N G Inhoudsopgave Inleiding 1 Probleemdefinitie en aanpak 3 1 Probleemdefinitie Doel Onderzoeksvragen 3 2 Aanpak... 4 Stand van de technologie 6 1 Software architecturen Vooraf: andere vormen van architectuur Inleiding tot software architectuur Context en motivatie Model Voordelen Gegarandeerde basis Analyse Hergebruik 11 2 Tiers tier architecturen tier architecturen Meer tiers 13 3 Kwaliteit van software architecturen Service Oriented Architecture Services en architectuur Interfaces Karakteristieken van services Gedrag Servicegeoriënteerd ontwerpen Voor- en nadelen 17 5 XML Web Services Het ontstaan van XML Web Services Dynamische e-business Architecturen voor XML Web Services 19 Opdrachtkader 21 1 Het.NET framework Richtlijnen vanuit.net Algemene richtlijnen Services, componenten en tiers Business tiers Service interfaces 24 3 Flexibiliteit Schaalbaarheid Richtlijnen 26 iv

5 Inleiding: Inhoudsopgave 5 Beveiliging Betrouwbaarheid Ontwerpkeuzes Scheiding van de lagen Communicatie tussen lagen Abstracties Berichtenuitwisseling 32 8 Conclusie...33 Architectuur 34 1 Uitdagingen Uitgangspunten Referentie-architectuur Tiers Hoofdfuncties Data tier Platform tier Business logic tier Presentation tier Rollen en actoren 38 4 Verfijning Data tier Platform tier Business Logic tier Presentatie tier 44 5 Conclusie...44 Prototype e Prototype Reflection.Emit Information Object Factory TestSuite Vervolg e Prototype Specificatie Data tier Platform tier Business Logic Presentatie Beperkingen Data tier beperkingen Platform tier beperkingen Business Logic tier beperkingen 59 3 Conclusie...59 Tests en metingen aan het prototype 61 1 Aandachtspunten Schaalbaarheid Flexibiliteit Overzicht aandachtspunten 63 2 Doelstellingen Schaalbaarheid Flexibiliteit 66 3 Wenselijke eigenschappen...66 v

6 Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management 3.1 Schaalbaarheid Scale-up en scale-out uitgelegd Wensen ten aanzien van WindexVIJF Flexibiliteit 67 4 Metingen en tests Schaalbaarheid Memory Adapter File System Adapter Flexibiliteit 70 5 Technieken Schaalbaarheid Flexibiliteit Schaalbaarheid en flexibiliteit combineren 74 6 Conclusies en aanbevelingen Conclusies en aanbevelingen 77 1 Archituur, abstractie en architect Services Strategieën Voorstel architectuur Prototypes Metingen en tests Afsluiting Reflectie 82 Literatuur 85 Gerelateerde literatuur 88 Afkortingen 89 Begrippenlijst 91 Appendices I Opdracht I Meetresultaten Memory Adapter 1 Working Set... II 2 Geheugen... II 3 Delta Working Set... II 4 Delta Geheugen... III 5 Processortijd... III 6 Delta Processortijd... III Meetresultaten File System Adapter 1 Working Set...IV 2 Geheugen...IV 3 Delta Working Set...IV II IV vi

7 Inleiding: Inhoudsopgave 4 Delta Geheugen... V 5 Processortijd... V 6 Delta Processortijd... V Data Interface VI Quality-of-Service aware Broker 1 De Broker Architectural Framework... VIII 1.1 Beschrijving VIII 1.2 Structuur VIII 1.3 Voor- en nadelen IX 1.4 Varianten X 2 Brokering for quality... XI 3 Uitdagingen voor de QoS aware Broker... XI 4 De QoS aware Broker en schaalbaarheid en flexibiliteitxii VIII vii

8

9 Hoofdstuk 1: Inleiding H O O F D S T U K 1 Inleiding VERLEDEN NU NIEUWE EISEN WINDEX SOFTWARE BV CONTEXT Pas in de jaren 80 begonnen bedrijven hun bedrijfsprocessen op grote schaal te automatiseren. De eerste stappen waren voorzichtige verkenningen van het nieuwe terrein van de ICT (Informatie- & CommunicatieTechnologie). Slechts weinigen gebruikten ooit een computer voor hun werkzaamheden. Deden ze dit wel, dan werkten ze of voor de ICT-afdeling, of ze deden hun werk daar. Tegenwoordig zijn computers en automatisering niet meer weg te denken uit de dagelijkse werkzaamheden; veel is geautomatiseerd of op zijn minst gekoppeld aan een computer en veel mensen vertrouwen op de ICT faciliteiten voor hun werkzaamheden. Als de ICT faciliteiten niet beschikbaar zijn, of niet goed functioneren, heeft dit een grote negatieve impact op de productiviteit. Het veranderde gebruik van ICT heeft ervoor gezorgd dat andere eisen gesteld worden aan de ICT. Gebruikers verwachten flexibiliteit; ze willen de ICT faciliteiten zo kunnen inrichten, dat hun productiviteit gemaximaliseerd wordt. Daarnaast verwachten ze betrouwbaarheid: de ICT faciliteiten moeten voldoende beschikbaar zijn en er mogen geen storende fouten optreden. Een andere eis is schaalbaarheid: onder toenemende belasting moeten de ICT faciliteiten hetzelfde niveau van service blijven bieden. Beveiliging is ook een nieuwe eis: ICT faciliteiten moeten beschermd worden tegen oneigenlijk gebruik, tegen ongeautoriseerd gebruik en tegen andere vormen van misbruik. Ook moeten ze beschermd worden tegen pogingen om het systeem in een inconsistente toestand te brengen, of de dienstverlening onmogelijk te maken. Tenslotte moeten nieuwe ICT faciliteiten in grote mate beheersbaar zijn; ICT faciliteiten moeten beschikken over uitgebreide mogelijkheden voor sturing en beheer. Windex Software BV te Meerssen is een Independent Software Vendor (ISV) van Customer Relationship Management (CRM) software voor brancheorganisaties. De huidige versie van het CRMpakket, versie 4, is aan vervanging toe omdat het niet langer mogelijk is versie 4 aan te passen aan de wensen van de klant. Windex Software BV wil een volledig nieuwe basis voor haar CRM pakket ontwikkelen om wijzigingen nu en in de toekomst te ondersteunen, om gebruik te kunnen maken van nieuwe technologieën zoals XML Web Services (XML = extensible Markup Language) en het Internet en om weer een aantal jaar vooruit te kunnen. Het Internet groeit nog altijd en wordt steeds meer alomtegenwoordig. Internettoegang is goedkoop en vrijwel overal beschikbaar. Mede daarom wil Windex Software BV versie 5 geschikt maken voor het Web. Hierbij wordt gedacht aan gegevensbeheer op afstand door zowel eindgebruikers als personen en instanties waarvan gegevens worden bijgehouden, het bieden van een grafische interface die toegankelijk is via een browser en de ondersteuning van content management activiteiten (zoals Web sites, Internet Portals, et cetera). 1

10 Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Vanwege de ervaring die Windex Software BV heeft met Microsoft en haar producten is gekozen voor het.net framework van Microsoft als basis voor de nieuwe versie..net FRAMEWORK SOA/XML WEB SERVICES OPDRACHT Microsoft zegt over het.net framework: Microsoft.NET is een set software technologieën ontworpen om je wereld van informatie, mensen, systemen en apparaten te verbinden. Dit lijkt goed te passen bij de visie van CRM en lijkt daarmee een goede basis voor de nieuwe versie. Het.NET framework ondersteunt het applicatiegericht gebruik van het Internet en vloeit voort uit de ontwikkeling van Service Oriented Architectures (SOA) en XML Web Services. Deze gebieden zullen daarom ook bestudeerd worden. Tijdens deze doctoraalopdracht is gekeken naar mogelijkheden voor het verbeteren van flexibiliteit en schaalbaarheid van een Customer Relationship Management software pakket, dat herontworpen is vanuit een servicegeoriënteerd oogpunt. Dit zal worden toegepast op de situatie binnen Windex Software BV, in het.net framework. De volledige tekst van de opdracht is opgenomen in Appendix I. 2

11 Hoofdstuk 2: Probleemdefinitie en aanpak H O O F D S T U K 2 Probleemdefinitie en aanpak 1 Probleemdefinitie 1.1 Doel 1.2 Onderzoeksvragen In dit hoofdstuk wordt het domein van deze doctoraalopdracht besproken. Allereerst zal de probleemdefinitie gegeven worden en het doel van de opdracht. Aan de hand hiervan zal een aantal onderzoeksvragen gepresenteerd worden. Tenslotte is de aanpak besproken. Het Internet wordt steeds meer gebruikt als hulpmiddel in de ontwikkeling van applicaties. Applicaties gebruiken niet alleen het Internet zelf (bijvoorbeeld als communicatiemedium), maar ook technologieën die voortkomen uit de ontwikkeling van het Internet. Bestaande Business-to-Business (B2B) en Enterprise Application Integration (eai) oplossingen zoals Electronic Data Interchange (EDI) leiden tot onvrede, vanwege het gebrek aan uniformiteit en universele acceptatie en de vaak hoge kosten. Bestaande middleware zoals Distributed COM (DCOM), Jini en Common Object Request Broker Architecture (CORBA) slagen er niet in de beloftes van platformonafhankelijkheid, universele communicatie tussen objecten en componenten en transparantie van communicatie waar te maken. Nieuwe concepten, zoals de Service Oriented Architecture (SOA), XML Web Services en het.net platform worden en zijn ontwikkeld met het doel in te springen op deze ontwikkelingen en problemen. In deze doctoraalopdracht is gekeken hoe deze nieuwe ontwikkelingen toegepast kunnen worden bij Windex Software BV om te komen tot een schaalbaar, flexibel, Internet-enabled raamwerk voor Customer Relationship Management (CRM) activiteiten, dat dient als basis voor het herontwerp van de applicatie van Windex Software BV. Hieruit volgt de volgende probleemdefinitie: Hoe kan het.net platform binnen Windex Software BV ingezet worden om te komen tot een schaalbaar en flexibel, Internet-enabled framework voor de volgende generatie van de Windex Customer Relationship Management software? Het doel van deze doctoraalopdracht is te komen tot een advies inzake methoden en technieken voor het verbeteren van flexibiliteit en schaalbaarheid van de Windex CRM software in een gedistribueerde omgeving als het Internet, met gebruikmaking van het.net platform van Microsoft. De probleemdefinitie spreekt van een framework voor de volgende generatie van de Windex CRM software. Dit wijst op een applicatie- 3

12 Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management 2 Aanpak overstijgend niveau van redeneren. Dit niveau is het niveau van software architecturen. Daarmee kan de eerste onderzoeksvraag opgesteld worden: Wat zijn software architecturen?. De probleemdefinitie spreekt ook van het.net platform. Het.NET platform van Microsoft vloeit voort uit de filosofie van services: eenheden van informatie en verwerking met een contract in de vorm van een interface. Dit relatief nieuwe paradigma wordt ondersteund door een speciale architectuur, de Service Oriented Architecture (SOA). Dat leidt tot de tweede onderzoeksvraag: Wat is de Service Oriented Architecture, en hoe is deze ontstaan?. Specifiek richt het.net platform zich op XML Web Services: services die beschreven en gedefinieerd worden met XML en ook via een op XML gebaseerd protocol communiceren, via het Internet. Dit leidt tot de derde onderzoeksvraag: Wat zijn XML Web Services, en hoe zijn deze ontstaan?. De probleemdefinitie spreekt verder van een schaalbaar en flexibel [ ] framework. Dit leidt tot de vierde onderzoeksvraag: Hoe kunnen flexibiliteit en schaalbaarheid worden meegenomen in de ontwikkeling van een architectuur?. Tenslotte noemt de probleemdefinitie nog Windex Software BV. De onderzoeksvragen moeten toegepast worden binnen het domein van Windex Software BV. Dit leidt tot de vijfde en laatste onderzoeksvraag: Hoe zou het framework voor Windex Software BV eruit moeten zien, met inachtneming van de verzamelde adviezen?. Samengevat worden de volgende onderzoeksvragen opgesteld: Wat zijn software architecturen? Wat is de Service Oriented Architecture, en hoe is deze ontstaan? Wat zijn XML Web Services, en hoe zijn deze ontstaan? Hoe kunnen flexibiliteit en schaalbaarheid worden meegenomen in de ontwikkeling van een architectuur? Hoe zou het framework voor Windex Software BV eruit moeten zien, met inachtneming van de verzamelde adviezen? Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is gekozen voor de volgende aanpak: 1. Er is een literatuuronderzoek gedaan en de resultaten hiervan zijn samengebracht in een State-of-the-Art (SOTA) report over het onderzoeksgebied; 2. Op basis van het SOTA is een voorstel voor een raamwerk ontworpen voor WindexVIJF; 3. Met dit raamwerk is op een iteratieve manier een prototype ontwikkeld in 2 slagen: a. Het 1 e prototype is ontwikkeld om aan te tonen dat het raamwerk te realiseren is; b. Het 2 e prototype is ontwikkeld om experimenten op het gebied van schaalbaarheid uit te voeren, en om in 4

13 Hoofdstuk 2: Probleemdefinitie en aanpak te kunnen schatten waar het raamwerk flexibeler is dan Windex 4; 4. Er is een aantal metingen gedaan aan de schaalbaarheid van het prototype; 5. De flexibiliteit van het prototype ten opzichte van Windex 4 is beoordeeld; 6. De vergaarde ervaring en kennis is omgezet in adviezen en strategieën voor het ontwerp en de implementatie van WindexVIJF. Voor deze aanpak is gekozen omdat dit een gestructureerde, evolutionaire aanpak is. Iedere stap vormt een afgesloten geheel, welke in een volgende stap uitgebreid wordt. Dit zorgt ervoor dat zaken die pas in een later stadium spelen, ook voor dat latere stadium bewaard kunnen worden. Het is vaak makkelijker een aantal kleine stappen te zetten, dan één grote. 5

14 Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management H O O F D S T U K 3 Stand van de technologie 1 Software architecturen Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de huidige stand van de technologie en beschrijft een aantal concepten die ten grondslag liggen aan de volgende hoofdstukken. Allereerst zal in paragraaf 1 het concept van software architectuur behandeld worden. Hiermee wordt de onderzoeksvraag Wat zijn software architecturen? beantwoord. Vervolgens zullen tiers behandeld worden, groeperingen van functionaliteit in lagen op basis van verantwoordelijkheid binnen de applicatie. In paragraaf 3 komt kwaliteit van software architecturen aan de orde. De daarin behandelde aspecten vormen belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van een software architectuur. Tenslotte zullen in paragrafen 4 en 5 respectievelijk de Service Oriented Architecture en XML Web Services behandeld worden, om daarmee de tweede respectievelijk derde onderzoeksvraag te beantwoorden. ABSTRACTIES Abstractie wordt veelal gebruikt om te kunnen redeneren over grote en complexe systemen. In het verleden leidde dit tot de abstracte data types, macrofuncties, objecten, componenten, et cetera. Uiteindelijk leidde dit tot de software architectuur: een ordening van functionele blokken (objecten en componenten) die een bepaald software systeem voorstellen [GAR94], [BAR99]. Software architecturen zijn belangrijk omdat ze het mogelijk maken over een systeem te redeneren zonder dat alle objecten in dat systeem bekend zijn. Complexe systemen als WindexVIJF kunnen zo worden teruggebracht tot hun essentie: het probleem dat opgelost moet worden en de manier waarop dat moet gebeuren. 1.1 Vooraf: andere vormen van architectuur Voor de begripsvorming is het interessant om te kijken of er parallellen te trekken zijn tussen software architectuur en andere vormen van architectuur, zoals gebouwen, hardware en netwerken [PER92]. GEBOUWEN Bij architectuur van gebouwen zijn er 2 fenomenen die interessant zijn in het kader van software architecturen: aanzichten en stijl. Een aanzicht is een belichting van de architectuur vanuit een bepaalde hoek, waarbij al het niet-zichtbare weggelaten wordt. Binnen software architectuur kan dit gebruikt worden voor stakeholderspecifieke aanzichten op de architectuur. Een stijl is een combinatie van bouwmaterialen (programmeertalen en ontwikkelomgevingen), -methodes (middleware, ontwikkelparadigma s) en esthetica. Stijl kan gebruikt worden als discriminerende factor voor software architecturen. 6

15 Hoofdstuk 3: Stand van de technologie HARDWARE NETWERK Hardware architecturen kenmerken zich door een klein aantal ontwerpelementen. Het benadrukte aspect 1 is hierbij de discriminerende factor op basis waarvan verschillende architecturen onderscheiden worden. Schaal (nodig om om te kunnen gaan met hogere belastingen) wordt bereikt door replicatie van de ontwerpelementen. Software architecturen hebben echter een groot (en groeiend) aantal ontwerpelementen en bereiken schaal door het toevoegen van specifieke elementen. In netwerkarchitecturen kunnen de diverse elementen worden gegeneraliseerd als nodes (de eindpunten van communicatie), verbindingen (het medium tussen nodes dat gebruikt wordt om over te communiceren) en relaties (wat en waarom er gecommuniceerd wordt). Netwerkarchitecturen kunnen dus bestaan uit slechts 3 ontwerpelementen: nodes, verbindingen en relaties. Daarmee lijken netwerk-architecturen een geschikte metafoor voor één bepaald aanzicht van software architectuur: het procesaanzicht, waarin de diverse processen binnen de applicatie in kaart worden gebracht. Er zijn echter maar een beperkt aantal topologieën van de ontwerpelementen binnen netwerkarchitecturen, terwijl het aantal topologieën bij software architecturen onbeperkt is. In deze 3 metaforen wordt architectuur gebruikt als metamodel. De architect maakt gebruik van een (liefst beperkt) aantal ontwerpelementen (of meta-classes), waarmee hij een model maakt van hetgeen hij wil ontwerpen (zij het een gebouw, een stuk hardware of een netwerk). Dit model kan hij vervolgens gebruiken om met bijvoorbeeld te stakeholders te communiceren over het te ontwerpen object en om dat object te analyseren en te manipuleren voordat dit geconcretiseerd wordt (in een specifiek ontwerp). 1.2 Inleiding tot software architectuur AANZICHT DOEL HYPE Een architectuur bepaalt een aanzicht van een systeem, waarin een zeker aspect wordt belicht, zoals bijvoorbeeld de structuur of de communicatie. Architectuur is van een ander niveau dan ontwerp, omdat architectuur de nadruk expliciet op abstractie legt: de concretisering van een architectuur ís het ontwerp. Daarnaast ligt de nadruk op standaarden, om specifieke applicaties te ontstijgen en te komen tot meer algemene architecturale modellen van applicaties. Het doel van software architectuur valt in 4 punten uiteen [PER92]: 1. Een raamwerk voor het voldoen aan de eisen van de stakeholders; 2. Een basis voor het technisch ontwerp, proces-management en schattingen van de kosten; 3. Een effectieve basis voor hergebruik; 4. Een basis voor afhankelijkheids- en en consistentie-analyse. De initiële successen van de toepassing van software architecturen in het ontwerpproces leidden al snel tot een hype. In deze hype werd architectuur gelijkgetrokken met Architecture Description Languages 1 Zoals de instructieset bij RISC (Reduced Instruction Set Computer) architecturen 7

16 Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management (ADL s), software-ontwerp en systeemanalys [MED98]. ADL s worden echter gebruikt om software architecturen formeel dan wel informeel te beschrijven, terwijl software-ontwerp van een lager abstractieniveau is dan software architectuur. Bij software-ontwerp ligt de focus niet zozeer op structuur van de applicatie, als wel op algoritmen en datatypes. Systeemanalyse tenslotte is maar een onderdeel van software architectuur: het formele karakter van systeemanalyse belemmert try-outs en globale inspecties van alternatieven, terwijl deze ook onderdeel kunnen vormen van software architectuur. STERK/ZWAK Software architectuur is sterk als communicatiemiddel naar diverse (niet-technische) stakeholders. Grafische representaties en de hoge abstractie maken software architecturen goed te begrijpen, ook voor niet-technische stakeholders. Daarnaast kan architectuur dienen als voertuig voor scheiding van verwerking en interactie. Hier ontstaat echter ook meteen een zwakte van architectuur: implementaties hóeven de architectuur niet te volgen en uitspraken vanuit de architectuur hoeven dus niet noodzakelijkerwijs te gelden in een implementatie van de architectuur. Daarnaast worden micro-evoluties onzichtbaar door de hoge abstractiegraad. 1.3 Context en motivatie Het opstellen van een software architectuur neemt een bepaalde plaats in in het softwareproces, dit is de context. Binnen de afstudeeropdracht wordt deze context gedefinieerd als volgt 2 [PER92]: eisen bepalen (de karakteristieken van) de informatie en de verwerking, op basis van de behoefte van de gebruiker 3 architectuur is het raamwerk van elementen, interacties en beperkingen waarmee voldaan wordt aan de eisen ontwerp deelt het systeem op in functionele modules en interfaces die de intermodulaire communicatie vastleggen. Algoritmen, procedures en datatypes maken ook deel uit van het ontwerp implementatie is de representatie van het ontwerp in een specifieke programmeeromgeving Eisen Architectuur Ontwerp Implementatie FIGUUR 1: HET SOFTWAREPROCES 2 Deze context is niet algemeen toepasbaar voor software architectuur, met name niet voor Artificial Intelligence (AI) 3 Dit is een erg pure definitie; in de praktijk zullen de architectuur, het ontwerp en de implementatie additionele (beperkende) eisen stellen 8

17 Hoofdstuk 3: Stand van de technologie Daarnaast is er nog een motivatie nodig voor een software architectuur, die aangeeft waarom de software architectuur ontworpen is. De motivatie van een software architectuur bestaat uit deze doelen [PER92]: een software architectuur geeft aan hoe strict een ontwerp moet zijn, en hoe relatief/specifiek de architectuur is daarnaast wordt aangegeven welke elementen behoren tot de minimaal benodigde set om te voldoen aan de eisen (bouw) en welke daar buiten vallen (esthetica/decoratie) indien nodig worden diverse aanzichten geboden, die elk een ander aspect benadrukken ten slotte dient de architectuur ter analyse van de interafhankelijkheden van de eisen, de architectuur en het ontwerp, alsmede de verschillende elementen en ook de consistentie tussen stijlen, tussen stijl en architectuur en tussen architecturale elementen. 1.4 Model Het eerste element uit de context is eisen. Eisen aan een applicatie worden gesteld door iedereen die belang heeft bij de applicatie: bijvoorbeeld de klant, de gebruiker, de ontwikkelaar. Dit zijn stakeholders van de applicatie. Door hun eisen op te nemen in de architectuur, wordt de architectuur de hoeksteen van het softwareproces: zolang niet voldaan is aan de stakeholdereisen, kan niet worden overgegaan op ontwerp en implementatie. De elementen van een architectuur vallen uiteen in informatiebevattende data-elementen, die getransformeerd worden door verwerkings-elementen. Deze elementen worden verbonden met elkaar door verbindingselementen. Of elementen essentieel of decoratief zijn, wordt bepaald door middel van een weging van eigenschappen en relaties. Deze weging kan ook gebruikt worden voor een stelling van alternatieven, om de keuzeruimte te beperken. Dit is de vorm van een architectuur. Met deze 3 onderdelen ligt een architectuur nog niet vast: er zijn nog vele ontwerpkeuzes te maken. Deze worden expliciet gemaakt in de rationale. Hier wordt ook de motivatie van keuzes (als een keuze is gemaakt in de architectuur) in opgenomen. Dit leidt tot het volgende model voor architectuur [GAC95]: architectuur = {Elementen, Vorm, Rationale, Stakeholders} AANZICHTEN Aanzichten vormen een gereedschap om de architectuur beter communiceerbaar te maken. Drie aanzichten zijn belangrijk: proces 4 geeft een beeld van hoe de data door het systeem stroomt in termen van de processen data geeft een beeld van de stroom van de processen in termen van de data 4 In de literatuur worden vaak functie en object gebruikt. Het lijkt echter alsof hiermee al uitspraken gedaan worden over de implementatie (functioneel, object-georiënteerd). Daarom worden de neutralere termen proces en data gebruikt 9

18 Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management 1.5 Voordelen verbindingen geeft een beeld van de verbindingen tussen de processen en de data Deze aanzichten zijn sterk verwant: de toestand in een aanzicht is vaak het directe gevolg van de toestand in de twee andere. Het opstellen van een software architectuur heeft een aantal sterke voordelen, enkele waarvan hier besproken worden. Gegarandeerde basis De architectuur vormt een basis voor het uiteindelijke systeem, welke gegarandeerd voldoet aan de stakeholdereisen. Hoe vroeger in het softwareproces fouten worden ontdekt, hoe goedkoper deze zijn op te lossen. Ambiguïteiten, die ontstaan als de belevingswereld van stakeholders en ontwikkelaar verschillen, maar zij toch een gezamenlijke terminologie gebruiken, kunnen leiden tot ernstige dwalingen tijdens de implementatie. Het uiteindelijke systeem zal dan niet voldoen aan de eisen van de stakeholders en dus niet geaccepteerd worden. Door in een vroeg stadium de stakeholdereisen al expliciet te maken, en deze vervolgens expliciet in de architectuur te verwerken, wordt deze situatie voorkomen. Omdat alle stakeholdereisen expliciet zijn gemaakt, kan er ook een weging aan toegekend worden. Deze weging kan gebruikt worden om prioriteiten te stellen in het softwareproces. Deze prioriteiten kunnen weer meegenomen worden in een stuk Quality Assurance (QA, kwaliteitsbewaking) en risicomanagement: er kan dan in geval van nood bezuinigd worden op onderdelen met een lagere prioriteit om de onderdelen met een hogere prioriteit voldoende aandacht te geven. Analyse Verder ontstaat dankzij het overzicht van de eisen een beter beeld van het totale project. Dit leidt ertoe dat projectmanagement beter uitgevoerd kan worden en een betere schatting kan worden gemaakt van de benodigde inspanning. De documentatie die bij een software architectuur hoort, bevat alle informatie die nodig is voor de analyse van het systeem. Na de initiële inspanning van het opstellen van de architectuur heeft men dus de beschikking over voldoende informatie voor de overige stappen in het softwareproces. Als gebruikgemaakt wordt van formele specificatiemethoden in de documentatie, kan deze zelfs vaak automatisch geanalyseerd worden. Met bepaalde formele methoden wordt het systeem ook verifieerbaar; dat wil zeggen dat het mogelijk is te verifiëren dat bepaald gedrag altijd, of juist nooit, of alleen in specifieke gevallen voorkomt. De initiële inspanning bij het opstellen van de architectuur maakt de volgende stappen in het softwareproces dankzij de analysemogelijkheden dus lichter, verkleint de kans op fouten en reduceert daarmee de ontwikkelinspanning en dus de kosten. 10

19 Hoofdstuk 3: Stand van de technologie Hergebruik Zorgvuldig ontworpen architecturen bevorderen de mogelijkheden voor hergebruik. De architectuur kan als basis dienen voor een meer uitgebreide applicatie, of een gerelateerde applicatie. Door het hoge abstractieniveau kunnen elementen ook worden overgenomen in andere architecturen. Op het raamwerk van elementen en vorm kunnen daarnaast meerdere applicatie gebaseerd worden, bijvoorbeeld met verschillende data stores of presentatieterminals. Bij een opvolger van het systeem kan de architectuur ook als basis dienen. De ontwerpkeuzes zijn allemaal gedocumenteerd, en kunnen dus getoetst worden op relevantie ten opzichte van de opvolger. Veel beslissingen en aannames zullen nog steeds gelden en die onderdelen kunnen dus hergebruikt worden in de nieuwe versie. 2 Tiers tier architecturen tier architecturen Een tier is een combinatie van functies met een gemeenschappelijk doel, die vrijwel onafhankelijk is van eventuele andere tiers. Tiers kunnen gebruikt worden om semantische scheidingen aan te brengen in software architecturen. Eén van de meest voorkomende architecturen is de 2-tier architectuur. In deze architectuur is er een client en een server. In de client vindt alle presentatie en verwerking plaats, terwijl de server alle data aanlevert. Traditionele Internet-applicaties zoals FTP, WWW en Gopher zijn ontworpen volgens de 2-tier architectuur [DTE98]. De 2- tiered aanpak heeft een aantal tekortkomingen, zoals de fat clients 5, complexe Application Programming Interfaces (API s) voor business logic, hoge netwerkbelasting, beperkte transactie-ondersteuning, onbeheersbaarheid van het beveiligingsregime op de client, gebrekkige mogelijkheden voor hergebruik, en de slechte herconfigureerbaarheid (updates moeten altijd naar alle clients worden gedistribueerd). Door de 3-tier architectuur toe te passen kunnen deze problemen voorkomen worden. De functies van de meeste applicaties zijn op te delen in 3 functiedomeinen: presentatie (interface en dialoog), applicatie (business logic) en data. Deze 3 domeinen vormen de 3 tiers in een 3- tiered architectuur (zie Figuur 2). DATA De data tier zorgt voor de opslag van gegevens, transacties en ontkoppeling van logische en fysieke datastructuur. Als de applicatie tier voor alle datafuncties vertrouwt op de data tier, ontstaat er een 5 Een client heet fat als deze alle verwerking van gegevens zelf uitvoert. 11

20 Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management betere portability, omdat de data tier vervangen kan worden door een vergelijkbare tier zonder dat de applicatie tier hiertoe veranderd hoeft te worden. APPLICATIE PRESENTATIE De applicatie tier ( Application Kernel ) bevat alle functionaliteit om de business tasks uit te voeren. De applicatie tier communiceert met de data tier om gegevens op te halen en op te slaan en gebruikt application services, welke het systeem ondersteunen in het verlenen van service. De presentatie tier tenslotte bestaat uit dialoogfuncties die de interactie met de gebruiker afhandelen en presentatiefuncties die informatie tonen aan de gebruiker. Voor systemen waar geen menselijke gebruiker aanwezig is, kunnen deze gelezen worden als batch control en definities van input/output formaten en interfaces. Presentatie Input/output Dialoog Application Kernel Batch control Services Application Data FIGUUR 2: 3-TIER ARCHITECTURE [REN97] KRITIEKE SUCCES FACTOREN Kritieke succes factoren voor een 3-tier architectuur zijn: zorgvuldig ontworpen interfaces authenticatie, autorisatie en encryptie op ieder niveau gegarandeerde consistentie middels transacties passende communicatie-infrastructuur 6 VOORDELEN NADELEN De 3-tier architecture heeft als voordelen dat de aandachtspunten gescheiden worden: de tiers zijn redelijk onafhankelijk, en kunnen dus vervangen worden door andere tiers die dezelfde functionaliteit bieden. Dit zorgt voor een goede onderhoudbaarheid, en testen en distributie worden er makkelijker door. Ook zorgt het voor een betere portability en neemt de belasting van de client en het netwerk af, doordat de verwerking nu op de server (of een aparte server) plaats kan vinden. Omdat de verwerking niet langer op de client plaatsvindt, maar op een eigen server is er een grotere controle mogelijk en kan er dus een beter securitymanagement gevoerd worden. De heldere structuren en goed ontworpen, herbruikbare componenten zijn duurder in ontwikkeling en vereisen meer kennis, naast een formelere ontwerpstrategie. De toename van de ontwikkeltijd resulteert ook in een hogere time-to-market. Tenslotte wordt door de abstractie overhead geïntroduceerd, wat resulteert in een lagere efficiëntie en performance. 6 Veel gebruikte infrastructuren zijn CORBA (Common Object Request Broker Architecture), DCOM (Distributed COM), J2EE (Java 2 Enterprise Edition) en.net 12

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

+,'$!&%!&,#(#-%*,"&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,"&/&!&(*," &(!"#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&(

+,'$!&%!&,#(#-%*,&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,&/&!&(*, &(!#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&( +,'$!&%!&,#(#-%*,"&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,"&/&!&(*," &(!"#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&( +,'$!&%!&,#(#-%*,"&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,"&/&!&(*," &(!"#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&( * / * #01&$/*0 % 2 2 3 4 5 0 36/ 60/ 6 6 0 60

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

IT Audit in een Web 2.0 Wereld

IT Audit in een Web 2.0 Wereld Hoe kan een IT auditor overleven in een web 2.0 wereld? Postgraduate IT audit opleiding, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam ing. S. (Steven) Raspe, MSc.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Eindrapportage werkpakket 1.4

Eindrapportage werkpakket 1.4 Onderwijstechnologisch expertisecentrum Otec Open Universiteit Nederland Eindrapportage werkpakket 1.4 Architectuur, pakketreviews en testomgeving Onderwijstechnologisch expertisecentrum (Otec) Open Universiteit

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Master Software Engineering

Master Software Engineering Scriptie Master Software Engineering Datatransformaties door middel van Model Driven Architecture. Student: Opleiding: Docent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Bart Vreeken Master Software Engineering Universiteit

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software?

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? 25 Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? Danny Greefhorst De mensheid staat niet stil; we leren continue en proberen te bouwen op ervaringen van anderen om steeds verder te komen.

Nadere informatie

De weg naar goede gedistribueerde systemen - het belang van architectuur

De weg naar goede gedistribueerde systemen - het belang van architectuur Met de komst van Internet en applicatieservers ontstaat nieuwe aandacht voor gedistribueerde systemen. Het distribueren van systemen heeft veel voordelen, maar is ook complexiteitsverhogend. Hoe kunnen

Nadere informatie

Unified Communications in het Hoger Onderwijs en Onderzoek

Unified Communications in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Unified Communications in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Onderzoek door NiVo in opdracht van SURFnet Versie 1.0 Datum 21-12-2009 Auteur Opdrachtgever E. Dobbelsteijn, E. Bais A. Steijaert Management

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Uitvoering van de Globale fase ing. D.S. (David) Campbell Auteurs: ing. R.P. (Robin) van t Wout P.J. (Paul) van Vlaanderen, BICT Plaats: Nijmegen

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

ADVANCED DESIGN PATTERNS

ADVANCED DESIGN PATTERNS ADVANCED DESIGN PATTERNS CAPITA SELECTA Behorend bij het afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeoriënteerde omgeving Henk van de Ridder 834518719 December 2006,

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Risico's en firewalls

Risico's en firewalls Risico's en firewalls Bevindingen van een exploratief onderzoek naar risico-analyses van en aanvalsmethodieken op firewalls Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit der Natuurwetenschappen,

Nadere informatie