Documenten KWM - Bekwaamheidsattesten bij BASF Antwerpen N.V. voor "Bijzondere vaardigheden" (revisie 5, 28/04/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documenten KWM - Bekwaamheidsattesten bij BASF Antwerpen N.V. voor "Bijzondere vaardigheden" (revisie 5, 28/04/2008 09"

Transcriptie

1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 18 Aanwerving en opleiding Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Opleiding, Bekwaamheidsattest Bedrijfsdeel: Procedure: Paragraaf: => Verantwoordelijke eenheid :Preventiedienst Bekwaamheidsattesten bij BASF Antwerpen N.V. voor "Bijzondere vaardigheden " Verantwoordelijke: Raf Thierens/BASANT/BASF Revisie: 5 Revisiedatum: 28/04/2008 Status: ACTUEEL Identificatie: 260 Toepassingsgebied : BASANT, Partners, Strategische partners Inhoud 1. Doel / Toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Medewerkers van BASF Antwerpen N.V. en partnerfirma's 3.2. Bedrijfsteam of diensthoofd 3.3. HR training (ESSC) 3.4. Dienst Gezondheidszorg 3.5. Vakspecialist 3.6. Peter / opdrachtgever 3.7. Preventiedienst 4. Procedure 4.1. BASF-medewerker 4.2. Medewerker partnerfirma voor een risicovolle taak gedefinieerd in het VCA 4.3. Medewerker partnerfirma voor een bijzondere vaardigheid niet gedefinieerd in het VCA 4.4. Verduidelijking bij de verschillende stappen 5. Referenties Bijlage pagina 1

2 1. Doel / Toepassingsgebied Waarborgen dat bepaalde taken die bijzondere risico's inhouden (veiligheidsfuncties), worden uitgevoerd door daarvoor opgeleid en medisch geschikt personeel. Alle medewerkers die bijzondere vaardigheden uitvoeren met materiaal dat eigendom is of gehuurd wordt door BASF Antwerpen N.V., zijn onderworpen aan deze richtlijnen. Alle medewerkers (inclusief deze bij strategische partners) die op de BASF-site ingezet worden als brandwacht en/of veiligheidspost. Als huisregel zijn de strategische partners Zandvliet Power N.V., Solvay Chimie S.A., Air Liquide Industries S.A. C600, Air Liquide Large Industry S.A. G600, E600 en Syngas en BASF Interox H2O2 Production N.V. eveneens onderworpen aan deze richtlijnen. Het uitvoeren van bepaalde taken die bijzondere risico's inhouden (veiligheidsfuncties), dient te gebeuren in overeenstemming met de vereisten van deze huisregel. Zij doen dit in eigen verantwoordelijkheid volgens hun eigen procedures en registraties, onder inachtneming van de randvoorwaarden beschreven in hoofdstuk 4 van deze wegwijzer. 2. Definities [Klik om te openen] Bijzondere vaardigheden In het verdere verloop van de tekst worden volgende taken als "bijzondere vaardigheden" genoemd (tussen haakjes de referentie met VCA register risicovolle taken): o Werken met een hoogwerker (IS005) o Werken met een vorklift (IS001) o Werken met een zijlader (IS001) o Werken met een (afstandsbediend) tweewegvoertuig o Werken met een (afstandsbediend) tweewegvoertuig met kraan o Werken met een scheplader o Rijden met vrachtwagen (toegelaten gewicht > 3,5 ton) o Werken met een compactlader o Werken met hijswerktuigen zoals rolbrug, takels, kettingblokken, lieren enz... o Manipuleren van lasten aanslaan en uitwijzen van lasten (IS006) o Taak uitvoeren van brandwacht (AV011) o Taak uitvoeren van veiligheidspost (IS007) o Kleine stellingaanpassingen doorvoeren o Werken met autonome ademlucht (IS008) Opmerking: De bijzondere vaardigheden voor medewerkers die werken uitvoeren aan of in de nabijheid van elektrische installaties zijn opgenomen en beschreven in de Wegwijzer CCE - EI: "Omzetting AREI art. 47 en 266 inzake toekennen van de bekwaamheid BA4/BA5 en aanstellen van installatie- en werkverantwoordelijke" Brandwacht Een medewerker die stand-by staat bij brandgevaarlijk werk. Compactlader Een compactlader is een kleine scheplader. (zie scheplader) Hefwerktuig pagina 2

3 Een hefwerktuig verplaatst personen en/of goederen in de hoogte (eventueel ook horizontaal). Hijswerktuig Zijn werktuigen met intermitterend bedrijf, ingericht en bestemd voor het hijsen en eventueel verplaatsen van opgehangen lasten. Hoogwerker Een hoogwerker is een toestel met werkplatform voor één of meerdere personen en hun eventueel materieel, bevestigd hetzij op een al of niet draaibare gearticuleerde arm, hetzij op een telescopische arm of zuiger. Deze arm of zuiger kan zich, bij middel van een hydraulische, pneumatische of elektromechanische aandrijving, in de hoogte of in de gewenste richting bewegen en is speciaal bestemd voor het uitvoeren van montage-, herstellings- en onderhoudswerken, zonder het werkplatform te verlaten. Het geheel is opgesteld op een verrijdbaar onderstel. Aanslaan en uitwijzen van lasten Bedienen en verplaatsen (hijsen) van lasten in verticale als wel in horizontale richting, waarbij gebruik gemaakt wordt van het krachtenspel in het aanslagmiddel. Hieronder vallen alle zaken die nodig zijn voor een normaal productieverloop, zoals vaten, ventielen, kleine motoren, stellingbouwmateriaal. De te verplaatsen lasten vallen niet onder de definitie 'kritieke last'. Deze technieken worden aangeleerd in de opleiding 'vaste hijswerktuigen' voor BASF-medewerkers en 'AV-004 aanslaan en uitwijzen van lasten - basis' voor medewerkers partnerfirma's. Manipulatie van lasten - rigging Medewerkers die tijdens de uitvoering van hijswerken kritieke lasten moeten aanslaan en verplaatsen en/of deze werken moeten coördineren. Worden beschouwd als kritieke last: last waarvan het zwaartepunt niet gekend is, die omvangrijk is van vorm of afmetingen en die geen vast gedefinieerde aanslagpunten heeft of, last die zeer juist dient gepositioneerd te worden en daarom exact dient aangeslagen te worden of, last die overgenomen wordt, of waarbij er een interactie is tussen kraan en gebouw of tussen kraan en kraan of, last die over gevaarlijke plaatsen zoals installaties en bovengrondse pijpleidingen wordt gehesen of, last die met meerdere niet-stationaire hijsmiddelen dient getakeld te worden. Deze technieken worden aangeleerd in de opleiding 'ISO06 - aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)'. Schaarlift Een schaarlift is een type hoogwerker die gestationeerd enkel vertikale verplaatsingen kan maken. Scheplader Een voertuig waarbij men met een schepbeweging grondstoffen kan opscheppen en verplaatsen. Tweewegvoertuig Dient om zowel op het spoor als op de weg goederen te vervoeren. Kan ook voorzien zijn van een kraan. VCA register risicovolle taken pagina 3

4 Het register bevat de eindtermen waaraan de opleidingen voor de uitvoering van risicovolle taken door medewerkers van partnerfirma s moeten voldoen (conform VCA 2004/04 vraag 3.4). Het register risicovolle taken bevat tevens een lijst van erkende toetsingscentra voor respectievelijke opleidingen. De opleidingen dienen niet expliciet door een toetsingscentra te worden gegeven. De toetsingscentra worden door een onafhankelijk organisme doorgelicht en hebben zodanig een erkenningscertificaat bekomen voor het afnemen van de respectievelijke toetsen en het uitreiken van de certificaten. BASF volgt het register risicovolle taken voor partnerfirma s, ook indien die niet VCA-gecertificeerd zijn. Het register is beschikbaar op Buitenlandse partnerfirma s: Voor Nederlandse attesten worden enkel deze die uitgegeven werden door toetsingscentra opgesomd in de Gids Opleidingen Risicovol Werk omgezet naar een BASF-bekwaamheidsattest, met uitzondering voor de veiligheidspost (B-man) die steeds door een Belgisch centrum moet getoetst worden. De Gids is het Nederlandse equivalent van het register in België.Voor andere landen kan dit maar indien er door VCA een erkenning gegeven is of na goedkeuring door de BASF-vakspecialist. Veiligheidspost Een medewerker die bij het betreden van enge of gesloten ruimten, toezicht houdt buiten aan de opening, ter bescherming van diegenen die werken uitvoeren binnen in deze ruimten en in geval van nood overgaat tot eerstelijnsinterventie. Verreiker (Reachtruck) Een verreiker is een mechanisch aangedreven toestel dat geheel onafhankelijk horizontaal en verticaal transporten kan verrichten. Het opmerkelijkste verschil met een vorklift is dat een verreiker beschikt over een telescopische reikarm. Hij mag uitsluitend gebruikt worden om goederen te transporteren en wordt bij normaal gebruik niet beschouwd als hefwerktuig. Enkel indien een verreiker uitgerust is met specifieke hulpstukken kan hij gebruikt worden om hangende lasten te verplaatsen. In dit geval wordt hij echter wel beschouwd als een hijswerktuig. Vorklift Een vorklift is een mechanisch aangedreven toestel dat geheel onafhankelijk horizontaal en verticaal transporten kan verrichten. Een vorklift wordt bij normaal gebruik niet beschouwd als hefwerktuig. Indien een vorklift uitgerust is of gebruikt wordt om hangende lasten te verplaatsen, wordt hij echter wel beschouwd als een hijswerktuig. Een vorklift die gebruikt wordt om personen in de hoogte te verplaatsen, moet beschouwd worden als hoogwerker. Zijlader Zie vorklift, enkel wordt de last zijdelings behandeld en vraagt als dusdanig een aparte vaardigheid. 3. Verantwoordelijkheden [Klik om te openen] 3.1. Medewerkers van BASF Antwerpen N.V. en partnerfirma s Moeten in het bezit zijn van een BASF bekwaamheidsattest voor het bedienen, besturen en/of uitvoeren van een van in punt 2 vernoemde bijzondere vaardigheid. Voor de functie van veiligheidspost moet men eveneens geslaagd zijn in de opleiding adembescherming en mag men tevens geen baarddrager zijn. pagina 4

5 3.2. Bedrijfsteam of diensthoofd Zij zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze van het type materiaal bij aankoop. Zij zorgen ervoor dat de betrokken medewerkers van BASF Antwerpen N.V. een aangepaste opleiding volgen en in het bezit zijn van een BASF bekwaamheidsattest. De namen van de bedienaars/bestuurders en hun functie worden aan de dienst Gezondheidszorg meegedeeld, zodat zij voor het jaarlijks onderzoek kunnen uitgenodigd worden (uitgezonderd brandwacht en kleine stellingaanpassingen). Zij zien er op toe dat medewerkers van partnerfirma s in het bezit zijn van een bekwaamheidsattest van BASF Antwerpen N.V HR Training (ESSC) Organiseert en coördineert de noodzakelijke opleidingen voor BASF medewerkers. Zorgt voor de registratie van de opleidingen en levert het bekwaamheidsattest af aan zowel eigen medewerkers als deze voor parnerfirma s. Ziet er op toe dat de medewerkers die de opleiding van veiligheidspost willen volgen, eerst de opleiding adembescherming hebben gevolgd Dienst Gezondheidszorg Onderzoekt de medewerkers van BASF Antwerpen die bijzondere vaardigheden uitoefenen conform de wettelijk vastgestelde eisen Vakspecialist De vakspecialist is steeds een BASF medewerker. Per opleiding wordt er door de dienst vorming een vakspecialist vastgelegd. De vakspecialist heeft volgende taken en verantwoordelijkheden: - hij beoordeelt de inhoud van de opleiding voor de BASF-medewerker. - hij geeft in naam van BASF goedkeuring over het erkennen van opleidingen die niet in het register opgenomen zijn voor eigen medewerkers en deze van partnerfirma s. 3.6 Peter / opdrachtgever De partnerfirma bezorgt een volledig ingevuld KWM-formulier 18.06/1 aan zijn peter (KWM-info 52 ). De peter keurt de aanvragen voor de medewerkers van zijn partnerfirma s goed in het daartoe voorziene vak op het KWM-formulier 18.06/1 alvorens de aanvragen naar de preventiedienst door te sturen. Bij afwezigheid van een peter zal de BASF-opdrachtgever (kaderlid) deze taak waarnemen. De gedrukte attesten zullen door de vormingsdienst via de peter /opdrachtgever aan de partnerfirma bezorgd worden. 3.7 Preventiedienst De preventiedienst geeft goedkeuring voor het uitreiken van een vakbekwaamheidsattest voor medewerkers van partnerfirma s op basis van een goedgekeurd KWM-formulier 18.06/1 door de peter / opdrachtgever. Na goedkeuring door de preventiedienst bezorgt men dit formulier aan de dienst vorming voor registratie. pagina 5

6 4. Procedure We onderscheiden 3 situaties in de procedure voor het uitreiken van een BASF-bekwaamheidsattest: 1. BASF-medewerker 2. Medewerker partnerfirma voor een risicovolle taak gedefinieerd in VCA 3. Medewerker partnerfirma voor een bijzondere vaardigheid niet-gedefinieerd in het VCA. Voor elke van deze sitiuaties volgt een afloopschema. De blokjes in de schema s worden verder in 4.4. toegelicht. Medewerkers van strategische partners die middelen van BASF gebruiken, volgen de procedure van BASF-medewerkers of deze van medewerkers van partnerfirma s. BASF-medewerkers kunnen zich via inschrijven voor opleidingen BASF-medewerker Toelatingsvoorwaarden Opleiding (incl. BASFspecifieke elementen) Evaluatie Heropleiding/bijscholing Toets BASF bekwaamheidsattest Geldigheidsduur: 5 jaar Veiligheidspost: 1 jaar Brandwacht: 3 jaar 4.2. Medewerker partnerfirma voor een risicovolle taak gedefinieerd in VCA pagina 6

7 Toelatingsvoorwaarden Opleiding Toets VCA conform attest Evaluatie Heropleiding Bijkomende BASF-opleiding Goedkeuring Formulier 18.06/1 BASF-bekwaamheidsattest Geldigheidsduur: tot einde VCA-attest en max. 5 jaar 4.3. Medewerker partnerfirma voor een bijzondere vaardigheid niet-gedefinieerd in het VCA Voor bijzondere vaardigheden die niet in het VCA register risicovolle taken gedefinieerd worden, moet de afloop gevolgd worden zoals in 4.1 beschreven is Verduidelijking bij de verschillende stappen Toelatingsvoorwaarden Bijzondere vaardigheden, kunnen enkel worden toevertrouwd aan medewerkers die tenminste 18 jaar zijn. Bovendien moeten zij jaarlijks voor dit werk medisch geschikt bevonden worden (uitgezonderd brandwacht en kleine stellingaanpassingen). Bij de functie veiligheidspost moet men de opleiding adembescherming met vrucht hebben voldaan. Opleiding De inschrijving van opleidingen van BASF-medewerkers gebeurt door de medewerker zelf of door de vormingsmonitor. De opleidingen en de opleidingstoetsing van medewerkers partnerfirma s beantwoorden aan de eisen opgenomen in het register risicovolle werken, of bij afwezigheid, aan de voorwaarden opgelegd door de BASF vakspecialist. Een certicifaat schaarlift is onvoldoende om andere types hoogwerker te bedienen. Een medewerker met een certificaat hoogwerker mag wel zowel een schaarlift als een hoogwerker met knikarm of telescopische arm bedienen. Toets + VCA conform attest De opleidingen worden afgerond met een toets. Opleidingscertificaten conform het VCA register risicovolle taken bevatten minimaal de naam en geboortedatum, het VCA-logo, het opleidingsinstituut en een uniek certificaatnummer. Voor sommige opleidingen uit het register risicovolle werken is een pagina 7

8 verplichte toetsing via een erkend toetsingscentrum noodzakelijk. Bijkomende BASF opleiding Voor brandwachten en veiligheidsposten van partnerfirma s is een aanvullende BASF-opleiding noodzakelijk voordat zij deze functie op BASF kunnen uitoefenen. De inhoud van deze aanvullende opleiding is vastgelegd door de interventiedienst van BASF. De borging van deze opleiding gebeurt steeds door BASF-diensten aan de hand van KWM-formulier 18.06/2. Deze aanvullende opleiding is maar zo lang geldig als de geldigheidsduur vermeld op hun opleidingscertificaat (AV011 en IS007). Goedkeuring KWM-formulier 18.06/1 Voor de aanvraag van een BASF-bekwaamheidsattest voor medewerkers van partnerfirma s dient er steeds een KWM-formulier 18.06/1 ingevuld te worden. Deel A dient door de partnerfirma ingevuld te worden. Per opleiding wordt vermeld welke andere delen van het formulier dienen ingevuld te worden. Indien de medewerker voor de functie medisch geschikt moet worden bevonden, wordt dit door de aannemer op het formulier bevestigd. Niet duidelijk leesbare aanvullingen / aanvragen worden geweigerd. BASF bekwaamheidsattest medewerker partnerfirma Na goedkeuring van het formulier KWM 18.06/1 zal de preventiedienst het bekwaamheidsattest vrijgeven. In afwachting dat het attest bezorgd wordt door HR Training via de peter of BASF-opdrachtgever, kan een goedgekeurd formulier (door BASF-preventiedienst) voorlopig gelden als bewijs (max 1 maand). Voor elke opleiding is een geldigheidstermijn vastgelegd. De geldigheidsduur van het BASF-bekwaamheidsattest kan deze van het VCA certificaat nooit overschrijden. BASF bekwaamheidsattest voor BASF medewerker Na de opleiding en wanneer de medewerker slaagt in de toets bekomt hij automatisch een bekwaamheidsattest via HR Training. De geldigheidsduur wordt algemeen vastgelegd op 5 jaar met uitzondering voor veiligheidspost (max 1 jaar) en brachtwacht (max 3 jaar). Herevaluatie - heropleiding Voor sommige opleidingen uit het register risicovolle taken is een tussentijdse evaluatie vastgelegd. De geldigheidsduur van het BASF-bekwaamheidsattest wordt dan beperkt tot deze evaluatietermijn. Na het voorleggen van een positieve evaluatie conform het VCA (zie nota TCK 2007/06 ) kan het BASF-bekwaamheidsattest verlengd worden. Voor BASF-opleidingen zal na het verstrijken van de geldigheidsduur een evaluatie en eventueel een heropleiding, bijscholing plaatsvinden. Deze bijscholing / heropleiding wordt afgestemd op het ervaringsniveau van de medewerker. Voor veiligheidspost is een jaarlijkse bijscholing noodzakelijk. Voor BASF-medewerkers die occasioneel bijzondere vaardigheden uitvoeren, is het aan te bevelen dat deze jaarlijks hun vaardigheid laten controleren. Dit dient men aan te vragen via HR Training. 5. Referentie [Klik om te openen] CODEX, Titel I, Hoofdstuk IV, Afdeling I: Gezondheidstoezicht CODEX, Titel VIII, Hoofdstuk II: Jongeren op het werk pagina 8

9 ARAB art. 267 CODEX, Titel VI, Hoofdstuk II, Afdeling III: Hijsen of heffen van lasten CODEX, Titel VI, Hoofdstuk II, Afdeling II: Mobiele arbeidsmiddelen CODEX, Titel VI, Hoofdstuk II, Afdeling IV: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Toezicht en Redding bij het betreden van begrensde ruimten, uitgave van FOD, WASO, januari 2002 Bijlage Door BASF Antwerpen N.V. goedgekeurde opleidings-/toetsingscentra voor het bekomen van een bekwaamheidsattest van BASF Antwerpen N.V voor medewerkers van partnerfirma s Bijzondere Medische Opleidingscentrum Vakspecialist vaardigheid geschiktheid Autonome ademlucht Ademlucht RRT (IS008) Interventiedienst Brandwacht Neen RRT (AV011) Interventiedienst Compactlader Veiligheidsfunctie Vorming BASF Transport Hijswerktuigen Veiligheidsfunctie RRT (IS011) Transport Hoogwerker Veiligheidsfunctie RRT (IS005) Transport Kleine Neen Vorming BASF KIS-groep stellingaanpassingen Kraanbestuurder Veiligheidsfunctie Sarens Transport Manipuleren van Veiligheidsfunctie RRT (IS006) Transport lasten - aanslaan en uitwijzen van lasten Reachtruck Veiligheidsfunctie RRT (IS002) Transport (Verreiker) Veiligheidspost Veiligheidsfunctie RRT (IS007) Interventiedienst Vorklift / zijlader Veiligheidsfunctie RRT (IS001) Transport RRT - register risicovolle taken (www. besacc-vca.be) Nazicht: Akkoord : Johnny Nobels (22/01/ :01:37) Akkoord : Raf Thierens (23/01/ :34:34) Akkoord : Ann Van Look (21/04/ :30:56) Goedkeuring: Akkoord : Marc Boumans (25/04/ :26:56) Bekrachtiging: Akkoord : Michel Willems (28/04/ :04:35) pagina 9

Documenten KWM - Bekwaamheidsattesten bij BASF Antwerpen N.V. voor "Bijzondere vaardigheden" (revisie 8, 09/07/2012 12

Documenten KWM - Bekwaamheidsattesten bij BASF Antwerpen N.V. voor Bijzondere vaardigheden (revisie 8, 09/07/2012 12 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 18 Aanwerving en opleiding Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Opleiding, Bekwaamheidsattest Bedrijfsdeel: Procedure: 18.06

Nadere informatie

Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1

Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1 Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop Profiel: KWM

Nadere informatie

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning)

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning) Documenten KWM - Stellingvergunning (S-vergunning) (revisie 5, 30/04/2009 09:40:01) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden. 4. Maatregelen. Bijlage

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden. 4. Maatregelen. Bijlage BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Aannemers, Incidenten Bedrijfsdeel: Procedure: 06.11 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 18 Aanwerving en opleiding Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Opleiding Procedure: 18.01 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 3.2. Dienst Gebouwentechniek

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 3.2. Dienst Gebouwentechniek Documenten KWM - Nooddouches en ogenspoelers (revisie 5, 21/10/2010 14:37:37) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 21 Planning en bouw van nieuwe installaties

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 18 Aanwerving en opleiding Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Opleiding Procedure: 18.01 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/2012 22:03:24) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KWM - Hijswerkzaamheden (revisie 0, 2005-06-10 15:34:22) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden:

Nadere informatie

Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten (IS-006) Versie TC-K

Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten (IS-006) Versie TC-K Versie TC-K 00--5 Verduidelijking toepassingsgebied: Aanslaan en uitwijzen van lasten. AV-004 Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten is bedoeld voor eenvoudige, gemakkelijk te hanteren lasten,

Nadere informatie

1 Probleemstelling. 3 Regelgeving

1 Probleemstelling. 3 Regelgeving Preventiefiche 1056 11/2017 Mobiele arbeidsmiddelen voor het hijsen van hangende lasten? 1 Probleemstelling Mogen de vorken van een heftruck of verreiker gebruikt worden om een last te hijsen door middel

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s Documenten KWM - Kenmerken van buisleidingen en opslagtanks (revisie 5, 30/04/2014 14:02:41) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling van producten

Nadere informatie

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27 Verduidelijking: Werken met verreiker Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen. Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met: - Voorwielsturing - Vierwielsturing

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KW - eldingsplicht (aanmelden in het bedrijf) (revisie 6, 23/01/2012 10:35:58) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KW-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

Vinçotte. www.vincotte.be. Uw globale partner voor kwaliteit, veiligheid en leefmilieu. 8-02-2012 Arbeidsmiddelen hijsen en heffen 1

Vinçotte. www.vincotte.be. Uw globale partner voor kwaliteit, veiligheid en leefmilieu. 8-02-2012 Arbeidsmiddelen hijsen en heffen 1 Vinçotte Uw globale partner voor kwaliteit, veiligheid en leefmilieu www.vincotte.be 8-02-2012 Arbeidsmiddelen hijsen en heffen 1 Werken met arbeidsmiddelen voor hijsen en heffen 8 februari 2012 Van de

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Overzicht opleidingen BTV Academy Pagina 1/24 ELEKTRO Het AREI, art. 47 en 266, stellen onder meer : dat de beoordeling van de bekwaamheid, met in begrip van de omschrijving

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Pijpleidingengebied Procedure: 09.16 Paragraaf:09.A. - Vergunningen

Nadere informatie

Werken met roterende verreiker met hijsfunctie (IS-032) Versie TC-K 2012-03-27

Werken met roterende verreiker met hijsfunctie (IS-032) Versie TC-K 2012-03-27 Verduidelijking: Werken met verreiker Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen. Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met: - Voorwielsturing - Vierwielsturing

Nadere informatie

Werken met hoogwerker en vorkheftruck. Maandthema maart 2014

Werken met hoogwerker en vorkheftruck. Maandthema maart 2014 Werken met hoogwerker en vorkheftruck Maandthema maart 2014 Werken met hoogwerker en vorkheftruck is een risicotaak Doordat je anderen in gevaar kan brengen is deze taak een veiligheidsfunctie en zijn

Nadere informatie

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig.

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Achtergrond Verreikers zijn bedoeld om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING HIJS- & HEFWERKZAAMHEDEN Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen, soms zelfs onder

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 Rij- en rusttijden + tacho (Max. 15 pers. - rijbewijs C+D) Ladingzekering (Max. 20 pers. - rijbewijs C) Basis ladingzekering + heftruck (Max. 20 pers. - rijbewijs C) Basis ladingzekering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

HIJSEN EN HEFFEN. Hijsen - heffen

HIJSEN EN HEFFEN. Hijsen - heffen Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden op een installatie. Ieder jaar gebeuren er ernstige ongelukken. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen,

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 THEMA 1 Max. cursisten: Kredietpunten: Achter het stuur: Categorie: Ladingzekering 20 7 0 C Economisch en ecologisch rijden C 20 7 1u30 C Economisch en ecologisch rijden D 20 7

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFKORTINGEN

DEFINITIES EN AFKORTINGEN Gezien en akkoord bevonden door: General Manager : Deputy General Manager: Manager Asset Management: Site Controller: Production Manager: Manager Technology & Environment: Aard van de laatste wijziging

Nadere informatie

Specificatieblad Werken met roterende verreiker met hijsfunctie NL

Specificatieblad Werken met roterende verreiker met hijsfunctie NL SPECIFICATIEBLAD OPLEIDING Werken met roterende verreiker met hijsfunctie (IS-032) DOELGROEP Medewerkers die met een roterende verreiker moeten werken en met aangepast hijsmiddel hangende lasten moeten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker TVH - Group thermote & vanhalst Brabantstraat 15 8790 Waregem tel +32 56 43 42 11 fax +32 56 43 44 88 e-mail info@tvh.com web www.tvh.com

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

Aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen en/ of machines

Aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen en/ of machines Aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen en/ of machines 1. Doel Bij de aankoop van arbeidsmiddelen is het wettelijk verplicht een preventief beleid te voeren met als doel nieuwe risico's op het

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

Specificatieblad Werken met hoogwerker op vrachtwagen NL

Specificatieblad Werken met hoogwerker op vrachtwagen NL Specificatieblad OPLEIDING Werken met (IS-004) DOELGROEP Medewerkers die uit hoofde van hun functie een gebruiken op een (petro) chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria. Voor

Nadere informatie

Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001

Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001 Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001 Algemene voorwaarden De vzw Contractor Safety Management is van plan om een overeenkomst af te sluiten voor de volgende opdracht: Opstellen van een

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 THEMA 1 Max. cursisten: Kredietpunten: Achter het stuur: Categorie: MPM - 002 Ladingzekering 20 7 0 C MPM - 003 Economisch en ecologisch rijden C 20 7 1u30 C MPM - 006 Economisch

Nadere informatie

afgenomen. Een volledige opleiding met examen duurt dus 3 dagen. Het examen

afgenomen. Een volledige opleiding met examen duurt dus 3 dagen. Het examen Infofiche meerdaagse * Heftruck: De klassieke vorkheftruck is een drie- of vierwieler waarvan de achterste wielen of het achterste wiel de stuurwielen zijn. Aan het hefraam zitten frontaal twee vorken

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING HIJSEN EN HEFFEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING HIJSEN EN HEFFEN. Standaards voor professionals, wees alert! VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar je gaat werken, zo snel mogelijk kennen; wie/wat bevindt zich waar? Lees

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 20 van 28 januari 1999 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

HIJSINSTRUCTIE. Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt.

HIJSINSTRUCTIE. Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt. Hoofdstuk : HNDB-SSM-18 Pagina: 1 van 7 1.0 Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt. Zowel pakken hout (max. 40 delen van gelijke lengte), als een

Nadere informatie

nota datum : 01/10/2010

nota datum : 01/10/2010 nota datum : 01/10/2010 Auteur(s) : ML Vertaler : Aantal bladzijden : Aantal bijlagen : Interne referentie : ML.10.06/4 Path name : Titel : Rondschrijven betreffende de opleiding en examen voor veiligheidsadviseur

Nadere informatie

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 Gewijzigd door : KB van 28/08/02 - BS van 18/09/02 ALBERT

Nadere informatie

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec BA4-BA5 BA5 personeel Bekwaam voor het werken aan de elektrische installaties van

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK De bestuurder reachtruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, vooral in smalle gangpaden van een magazijn. Hij gebruikt de reachtruck om goederen te stapelen

Nadere informatie

Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA

Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Document UCvD 2011/03 (07.02.2011) Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Besluitenlijst, interpretaties en verduidelijkingen VCA 2008/05 en VCU 2007/04 VCA 2008/05 en VCA 2008/5.1 Vraag 1.5. Betrokkenheid

Nadere informatie

REFERENTIES EN DEFINITIES...

REFERENTIES EN DEFINITIES... Datum laatste wijziging: 17 nov. 2015 Aard laatste wijziging: Blauwe tekst: P6 4.4 of zijn vervanger en P8 4.6.1 andere dan gerelateerd aan de hijswerken 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 REFERENTIES

Nadere informatie

Grondverzetmachines en hijsen

Grondverzetmachines en hijsen Grondverzetmachines en hijsen Inleiding Grondverzetmachines (graafmachines) kunnen naast graven ook andere werkzaamheden uitvoeren. Genoemd wordt heffen, hijsen en activiteiten met verwisselbare uitrustingstukken

Nadere informatie

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09 Versie TC-K 0-06-09 Doelgroep Medewerkers die op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen, zich verplaatsen en werkzaamheden in de hoogte verrichten met behulp van een zelfrijdende

Nadere informatie

Werken op hoogte Wettelijk kader. 29 april 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Werken op hoogte Wettelijk kader. 29 april 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Werken op hoogte Wettelijk kader 29 april 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Werken op hoogte Vallen van hoogte 29 april 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Enkele

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen 27 APRIL 2005. - Wet betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid BS 20/05/2005 inwerkingtreding: Diensten waarin een magnetische resonantie

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 THEMA 1 Max. cursisten: Kredietpunten: Achter het stuur: Categorie: MPM - 002 Ladingzekering 20 7 0 C MPM - 003 Economisch en ecologisch rijden C 20 7 1u30 C MPM - 006 Economisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN. Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN. Ingangsdatum 1 april 2012 UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN verplaatsen EXAMINERING van lasten Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie: januari 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl,

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Register van Risicovolle Taken

Register van Risicovolle Taken Register van Risicovolle Taken VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU Redactie: Uitvoerend Comité van Deskundigen Een uitgave van de vzw BeSaCC-VCA Ravensteinstraat 4 000 BRUSSEL www.besacc-vca.be 2004, vzw BeSaCC-VCA,

Nadere informatie

Wijzigingsblad Nr. W5-01/004

Wijzigingsblad Nr. W5-01/004 Certificatieschema Keuring Railinframachines TCVT W5-01/07-2003 blad 1 van 5 Wijziging betreffende hoofdstuk 2, definities en afkortingen paragraaf 2.1 (akkoord werkkamer dd 24-06-2004) definitie railinframachine

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 THEMA 1 Max. cursisten: Kredietpunten: Achter het stuur: Categorie: MPM - 002 Ladingzekering 20 7 0 C MPM - 003 Economisch en ecologisch rijden C 20 7 1u30 C MPM - 006 Economisch

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

2015/21 DEEL I: AANWERVING

2015/21 DEEL I: AANWERVING 2015/21 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds

Nadere informatie

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen In Nederland vinden veel hijsactiviteiten plaats, vaak gerelateerd aan bouwactiviteiten. Veiligheid is daarbij van het allergrootste

Nadere informatie

Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1

Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1 Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer

Nadere informatie

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA?

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Jean-Pierre PARTOENS Profiel Benelux Cegelec is een Internationale Groep die Solutions & Services

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Register van Risicovolle Taken

Register van Risicovolle Taken Register van Risicovolle Taken VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU VZW BeSaCC-VCA Uitvoerend Comité van Deskundigen Redactie: Uitvoerend Comité van Deskundigen Een uitgave van de vzw BeSaCC-VCA Ravensteinstraat

Nadere informatie

Naam Functie Datum van Handtekening handtekening. Deskundige ~2S. 0&. 10 //1. ft MCtIl..ettr-1)'L ~,;r. (max 2 jaar)

Naam Functie Datum van Handtekening handtekening. Deskundige ~2S. 0&. 10 //1. ft MCtIl..ettr-1)'L ~,;r. (max 2 jaar) Type doc: SPECIFICATIE A C Nummer: SP 007-13 Versie: Rev 1 NL I 1 I' I Classificatie : Niet geclassificeerd Titel: Uitgevende Dienstl Dept: Examenreglement voor de opleiding van veiligheidsadviseurs voor

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Collectieve valbeschermingsmiddelen

Collectieve valbeschermingsmiddelen Collectieve valbeschermingsmiddelen Regelgeving m.b.t. valbescherming - Vanaf welke hoogte? - Hiërarchie - Collectieve beschermingsmiddelen - Persoonlijke beschermingsmiddelen 2 Regelgeving CBM Toepassingsgebied

Nadere informatie

SPECIALIST IN OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN LOGISTIEKE ARBEIDSMIDDELEN, VEILIGHEID, EN VCA WWW. YOUR SAFETY IN GOOD HANDS.BE

SPECIALIST IN OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN LOGISTIEKE ARBEIDSMIDDELEN, VEILIGHEID, EN VCA WWW. YOUR SAFETY IN GOOD HANDS.BE SPECIALIST IN OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN LOGISTIEKE ARBEIDSMIDDELEN, VEILIGHEID, EN VCA WWW. YOUR SAFETY IN GOOD HANDS.BE INHOUD Overzicht van de opleidingen Logistieke arbeidsmiddelen Werken op hoogte

Nadere informatie

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK Rental Professionals Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK 1 DOORNBOS EQUIPMENT B.V. Rotterdam Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 Amsterdam Joan Muyskenweg 32c 1114 AN Amsterdam T +31

Nadere informatie

www.bkf.nl email info@bkf.nl

www.bkf.nl email info@bkf.nl Eén telefoonnummer voor alle vestigingen 088-253 0 253 Hoofdvestiging: Franeker Oostelijke Industrieweg 8 8801 JW Franeker Fax 088-253 0 220 Drachten Tussendiepen 19 9206 AA Drachten Fax 088-253 0 220

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Extreme ontspanningsevenementen

Extreme ontspanningsevenementen FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Extreme ontspanningsevenementen Versie 06/02/2003 Referenties : Koninklijk

Nadere informatie

Beveiliging van liften

Beveiliging van liften Beveiliging van liften Agenda KB van 9 maart 2003, gewijzigd door het KB van 10 december 2012 Historiek Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Definities, periodiciteiten, Risicoanalyse in de praktijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

VCA veiligheidsopleidingen

VCA veiligheidsopleidingen VCA veiligheidsopleidingen VCA Hoofdstuk 3 opleiding, voorlichting en instructie 3.1 vakopleidingen (regulier onderwijs) 3.2 alle medewerkers; VCA Basisveiligheid 3.3 operationeel leidinggevenden; VOL

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie juridische zaken en interne markt 16 januari 2002 PE 301.518/1-3 COMPROMISAMENDEMENTEN 1-3 Ontwerpverslag (PE 301.518) Rainer Wieland over het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35312] 26 FEBRUARI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

Praktische aanpak: KB elektrische installaties. Borging door middel van een managementsysteem

Praktische aanpak: KB elektrische installaties. Borging door middel van een managementsysteem Praktische aanpak: KB elektrische installaties Borging door middel van een managementsysteem Jan Van Ocken coördinerend preventieadviseur scholengroep Ekeren-Merksem Wetgeving 21-12-2012 Op 21 december

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 227-INSP NBN EN ISO/IEC 17020:2012 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken Ingangsdatum 1 april 2012 werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie oktober 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl,

Nadere informatie

Reglementering over defibrillatoren

Reglementering over defibrillatoren Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Dienst Veiligheid van de Consumenten Reglementering over defibrillatoren Versie 23/05/07 Referenties : Koninklijk besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden

Nadere informatie