Inpluggen van je stekkerhybride loont. Green Tax Battle Electric Team zakelijk / plugin coalitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inpluggen van je stekkerhybride loont. Green Tax Battle Electric Team zakelijk / plugin coalitie"

Transcriptie

1 Inpluggen van je stekkerhybride loont Green Tax Battle Electric Team zakelijk / plugin coalitie

2 Contents Green Tax Battle Electric Team zakelijk / plugin coalitie... 3 Knelpunten... 3 Hoe kan dit anders?... 7 Mogelijke oplossingen... 7 Voorgestelde oplossing: Bijtelling bepalen op basis van werkelijk verbruik op de weg... 8 Hoe in te regelen?... 8 Praktische aangelegenheden... 8 Effect... 9

3 Green Tax Battle Electric Team zakelijk / plugin coalitie Knelpunten Het energieverbruik van auto s wordt door fabrikanten zelf voor de Europese markt gekeurd op basis van de voorgeschreven NEDC testmethode (New European Driving Cycle). Deze testmethode is gebaseerd op autotechnologie uit de vorige eeuw en is niet geschikt om een betrouwbaar energieverbruik te kunnen bepalen van de huidige auto s die op de markt komen. De fabrikant heeft veel vrijheden om de auto optimaal aan te passen voor ideale testomstandigheden waardoor deze sterk afwijken van de praktijksituatie van berijders. De verbruiksnorm die de fabrikant zijn eigen waar toeschrijft wordt bovendien niet geverifieerd door een onafhankelijke organisatie. Europa wijkt hier af van bijvoorbeeld de verenigde Staten waar de EPA conformity tests uitvoert door de auto s zelf aan praktijk tests te onderwerpen en bij een te grote afwijking de fabrikant boetes op te leggen. De VS heeft hierdoor een strengere verbruiksnorm voor auto s dan de EU. Figuur 1. Pad EU normverbruik voor personenauto s (bron: ICCT)

4 Figuur werkelijk versus norm CO2 emissies gebaseerd op spritmonitor data (bron ICCT). Sinds de invoering van verbruiksnormen door de EU in 2009 is de afwijking van het praktijkverbruik ten opzichte van de norm gestaag gestegen (zie figuur 1). In 2014 wijkt de gemiddeld moderne auto inmiddels zo n 50 gram CO2/km af van de norm die de fabrikant publiceert in haar verkoopfolders (zie figuur 2). Auto s die in 2014 zijn verkocht zijn veel minder efficiënt dan fabrikanten ons doen geloven in hun folders. Sinds 2009 is de gemiddelde auto slechts 9% energie efficiënter dan die in Dit terwijl publicaties een heel rooskleurig beeld schetsen van een continu dalend normverbruik en dus dalende brandstofkosten. Dit geldt in sterkere mate ook voor PHEV s met een complexe aandrijflijn die bovendien per type PHEV ook nog eens sterk verschilt. De testmethodiek gaat uit van een vast deel elektrisch en een vast deel conventionele brandstoffen. TNO onderzoek (Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) ) laat zien dit zien en toont ook aan dat PHEV s in de praktijk veel zuiniger auto s zijn dan conventionele en bij goed gebruik nog veel zuiniger kunnen zijn. Conclusies die uit het TNO onderzoek getrokken kunnen worden: - Het praktijkverbruik wanneer gereden zonder te laden (alleen op de verbrandingsmotor) is 158 gr CO2/km wat overeenkomt met het gemiddeld werkelijk verbruik van moderne conventionele auto s (160 gr/km in de EU). Dit verschilt overigens sterk per merk (tussen 120 en 191 gr CO2/km). - Het aandeel elektrische kilometers (EV-Factor) zoals meegenomen in het normverbruik en het vastgestelde normverbruik van de verbrandingsmotor is niet representatief voor de werkelijkheid. Het resultaat is dat het normverbruik onevenredig positief beïnvloed wordt door de elektrische capaciteiten. - Vergeleken met conventionele auto s hebben PHEV s dezelfde gemiddelde absolute afwijking van zo n 50 gr/km ten opzichte van de norm. Dit verschilt sterk per PHEV. - Het beeld dat deze auto s niet worden geladen en alleen voor de lage bijtelling worden aangeschaft klopt niet. Het gemiddeld aandeel van de totaal gereden kilometers dat elektrisch wordt afgelegd is sterk verschillend voor de verschillende modellen en varieert van

5 14% tot 43%, op basis van de in dit rapport geanalyseerde data. Het gemiddelde over alle voertuigen ligt rond de 30%. - Het gemiddelde aandeel elektrisch gereden kilometers van de 25% van PHEV-rijders die van het totale bestand PHEV-rijders het meest elektrisch rijden ligt rond de 60%. Van de 50% PHEV-rijders die het meest elektrisch rijden ligt rond de 47%. Deze indicator laat schommelingen zien per merk. Voor 2014 ten opzichte van 2013 is een licht dalende trend te zien. Figuur 3. Het jaargemiddelde aandeel elektrisch gereden kilometers voor alle PHEVs samen en voor de 75%, 50% en 25% beste rijders. Het jaargemiddelde is het voortschrijdend gemiddelde over de voorgaande twaalf maanden, waardoor de seizoenvariaties worden uitgemiddeld (Bron TNO 2015) Wat zijn de oorzaken van de sterke afwijking tussen merken en berijders: - De auto zelf: actieradius, gewicht en type aandrijving. - Het rij- en ritprofiel van de berijder en de mogelijkheid en wil van de berijder om regelmatig te laden. Het is ondanks de zeer zuinige norm van de auto s geen vaste regel dat deze ook werkelijk efficiënter en daarmee schoner is dan conventionele auto s. Wanneer berijders de PHEV niet laden en efficiënt gebruiken, kunnen de energiekosten fors afwijken van het normverbruik en kan de PHEV in sommige gevallen zelfs een hoger verbruik realiseren dan een vergelijkbare auto met alleen een verbrandingsmotor. PHEV is een nieuwe techniek wat tot een nieuwe kostensituatie zorgt die buiten de bestaande autoregelingen valt. Het borgen van goed gebruik in regelingen vergt van werkgevers inzicht en kennis die nog opgebouwd moet worden. Gezien de aanzienlijke tijdsinvestering voor de werkgever wordt deze vaak afgewogen tegen de behoefte/ druk vanuit de medewerkers om PHEV s toe te staan. Gevolg is dat elektrische auto s soms niet toegestaan worden omdat het teveel werk is om dit op een goede manier te verwerken in (addenda op) de autoregeling en/of omdat het risico van hoge variabele kosten hoog wordt ingeschat. Indien niet vooraf maatregelen worden genomen wordt de werkgever geconfronteerd met onnodig hoge kosten van brandstof, infrastructuur en laden en wordt het draagvlak om elektrisch rijden op te schalen bij de werkgever maar ook onder werknemers snel kleiner.

6 Wij, Team Zakelijk van de GT Battle, zien de PHEV als een in potentie zeer zuinige auto die het elektrisch rijden en de uitrol van laadinfrastructuur in Nederland aanjaagt. Mits deze auto s ook veel kilometers elektrisch gaan rijden. Alleen dan wordt de potentie ten volle benut en de lage emissies van deze auto s behaald waardoor er draagvlak bij werkgevers, berijders en in de politiek is voor het stimuleren van deze nieuwe technologie als opmaat voor volledig elektrisch rijden. Het TNO onderzoek ondersteunt onze visie dat de grootste groep berijders al laden en wij geloven dat zij met de juiste prikkels en ondersteuning nog een veel hoger percentage elektrische kilometers zullen halen. In grote lijnen hebben we te maken met de volgende knelpunten: 1. Knelpunten bij de werkgever o Toewijzing van auto s die niet passen bij het berijdersprofiel: jaarkilometrage, ritafstanden en laadmogelijkheden. De toekenning zelf is een lastig punt voor de werkgever. Ze kunnen vaak niet inschatten of de mobiliteitsbehoefte past bij de mogelijkheden van een bepaald voertuig. Hiervoor zijn wel tool op de markt als de emobility tool (zie o Niet of niet tijdig voorzien in laadinfrastructuur voor elke PHEV zowel thuis als op de werklocatie waardoor berijders niet kunnen laden en het laden geen routine wordt en als normaal ervaren. o Niet of niet tijdig monitoren van verbruik: huidige monitoringsoplossingen op basis van de tankkaart zijn onvoldoende geschikt voor PHEV s. Dit komt door fluctuaties in verbruik waardoor validaties niet goed werken. Tevens zijn we afhankelijk van de invoer van de juiste kilometerstand door de berijder en van indicaties vervangend vervoer. Als je deze standaard uitsluit kan een tanking die onterecht aangegeven is al VVA tanking onterecht een aanzienlijk positief effect hebben op het verbruik. Dit maakt de informatie weinig betrouwbaar. Werkgevers kunnen daardoor lastig sturen. o Niet of onvoldoende sturen van de berijder op verbruiksresultaten. Veel werkgevers geven een PHEV uit zonder regels wat betreft verbruik ervan. 2. Knelpunten op fiscaal gebied o Norm van auto is niet realistisch: huidige testmethodiek sluit niet aan op de PHEV technologieën en is daarom te optimistisch (overigens voor alle auto s die gemiddeld 50 gr CO2/km afwijken). Dit zorgt ervoor dat vrijwel alle auto s op basis van hun praktijkverbruik in een te lage bijtellingsklasse zitten. o Meeste PHEV s die nu op de markt zijn kunnen ook zonder of met weinig laden gereden worden. De berijder wordt niet door de technologie gedwongen te laden. o De fiscale stimulering op basis van de CO2 norm ofwel het brandstofverbruik is gebaseerd op de norm en stimuleert de berijder niet om het verbruik te optimaliseren ofwel veel kilometers elektrisch te maken. Dit zorgt ervoor dat de auto s zeer vervuilend gereden kunnen worden terwijl de medewerker wel profiteert van de lage bijteling. Het is niet correct een auto op basis van een norm te categoriseren en er daarna geen controle op uit te voeren of de auto ook in de praktijk in de betreffende categorie valt. Situatie schept verkeerde indruk bij de publieke opinie; de berijders van dergelijke auto s profiteren onterecht van fiscale voordelen. Tevens stimuleert het fabrikanten om hun auto s zo te testen dat ze net binnen een voordelige bijtellingscategorie vallen wat gesjoemel in de hand werkt. Om een verandering in deze situatie in gang te zetten zullen er een aantal zaken veranderd moeten worden. De werkgever zal een volwassener beleid moeten opzetten wat meer toepast is op deze

7 nieuwe technologie. Daarnaast zullen een aantal fiscale wijzigingen nodig zijn om scheefgroei te voorkomen en meer eerlijkheid te creëren. Hoe kan dit anders? Mogelijke oplossingen Naar aanleiding van de knelpunten zien we een aantal mogelijkheden om naar een beter systeem toe te gaan. 1. Van elke auto wordt de norm zoals vastgesteld door de fabrikant geverifieerd door een onafhankelijk uitgevoerde service conformity test (zoals in de VS wordt toegepast). o Pro s; Fabrikant kan niet teveel afwijken met de door hem bepaalde norm en wordt gestimuleerd te investeren in werkelijke verbeteringen van het verbruik. Maatschappelijk draagvlak voor stimulering is groter als de norm beter aansluit op de werkelijkheid. Mogelijkheid om de EU normen te laten aansluiten bij de strengere normen van de VS wat het eenvoudiger maakt voor de auto-industrie. o Con s; Alleen eerlijk als alle auto s, ook brandstofauto s, op deze manier worden getest. Erg arbeidsintensief voor een lidstaat. Het verbruik van PHEV s is sterk afhankelijk van het berijdersprofiel waardoor het werkelijk verbruik nog altijd sterk kan afwijken van de norm. 2. Bijtelling bepalen op basis van werkelijk verbruik op de weg. o Pro s; Fabrikant wordt gestimuleerd te investeren in werkelijke verbeteringen van het verbruik. De berijder wordt gestimuleerd te kiezen voor een auto die past bij zijn profiel en om deze ook werkelijk zuinig te rijden. Maatschappelijk draagvlak voor stimulering is groter als de norm beter aansluit op de werkelijkheid. De huidige stand van de telematica technologie maakt het registreren van werkelijk verbruik praktisch mogelijk, fraudebestendig en goedkoop. o Con s; Vergt investering door de fiscus in automatisering. Regels rond privacy van de berijder. 3. Norm voor verlaagde bijtelling voor PHEV s verlagen naar 30gr/km. o Pro s; Hierdoor komen alleen de juiste auto s, de auto s met een grote elektrische range, in aanmerking voor de verlaagde bijtelling. o Con s;

8 Er zijn mensen die ook met de auto s met een kleine range hele goede prestatie behalen, deze groep benadeel je op dat moment. Laden blijft erg afhankelijk van de berijder. Je wilt differentiatie toepassen door naar werkelijk verbruik te gaan. 4. Bijtelling afhankelijk maken van de door de werkgever genomen maatregelen om laden te stimuleren. o Pro;s Op deze manier zullende PHEV s op een betere manier gebruikt worden Werkgever krijgt ook verantwoordelijkheid o Con s; Fraudegevoelig door slechte controleerbaarheid Zeer arbeidsintensief voor fiscus 5. Verplicht twee maal per dag laden. o Pro s Borgstelling dat er meer elektrisch gereden wordt o Con s; Je weet alsnog niet wat een auto verbruikt Praktisch lastig uitvoerbaar Voorgestelde oplossing: Bijtelling bepalen op basis van werkelijk verbruik op de weg Om tot een realistische bijtelling te komen stellen we voor de bijtelling te baseren op het werkelijk verbruik van de berijder. Op deze manier waarborg je dat er alleen voordeel genoten wordt op het moment dat de auto ook daadwerkelijk schoon wordt bereden. De berijder betaalt bijtelling op basis van het werkelijk verbruik ofwel grco2/km en conform de bijtellingscategorieën. Naarmate hij minder kilometers elektrisch kan maken zal hij meer betalen voor de auto. Hoe in te regelen? Door middel van bestaande, gecertificeerde telematica oplossingen kan zonder tussenkomst van mensen het werkelijk verbruik door de auto zelf op een betrouwbare en eenvoudige wijze worden bepaald en doorgegeven zonder tussenkomst van de berijder of anderen. Online, middels ingebouwde dataverbinding, wordt periodiek het verbruik uitgelezen en doorgegeven aan werkgever, berijder en de fiscus. Het type data dat wordt doorgegeven kan verschillen omwille van privacy bescherming van de berijder. De fiscus ontvangt alleen het verbruik (brandstof en elektriciteit) per kilometer in een periode. Berijder en werkgever ontvangen periodiek eventueel een uitgebreider overzicht van verbruik en fluctuaties om tijdig gedrag te kunnen sturen. Praktische aangelegenheden 1. Kosten voor de chip en de simkaart kunnen worden opgenomen in de leasekosten van de auto: aanschafkosten 300 euro (afhankelijk van marktactivatie), 10 euro per maand abonnement. 2. Zonder dataverbinding met de auto is er geen recht op verlaagde bijtelling. 3. Online (live) inzicht voor de werkgever en werknemer dient mogelijk te zijn.

9 4. Privacygevoeligheid data is geen probleem omdat er geen gebruik gemaakt zal worden van GPS data. 5. Voor reeds rijdende auto s stellen we een overgangstermijn voor van een jaar. Hoe om te gaan met de extra kosten voor de werkgever? 6. Bij de loonheffing wordt de volledige bijtelling belast en bij aangifte kan een teruggaaf worden gevraagd (voorkomen van naheffingen). 7. Werkelijk verbruiksdata wordt direct verzameld door een onafhankelijke instantie als RDW en doorgegeven aan de belastingsdienst. Dit kan eenvoudig worden geautomatiseerd waardoor een minimale belasting ontstaat voor de belastingdienst. Om een eerlijke situatie te behouden is het wenselijk om de bijtelling voor alle auto s, dus ook de conventionele ICE auto s, te baseren op het werkelijk verbruik en dus te voorzien van een online dataverbinding. Reguliere auto s hebben gemiddeld een absolute afwijking van 50 gr CO2/km boven de norm. Tevens zou het oneerlijk zijn om alleen PHEV s te beoordelen op basis van werkelijk verbruik. Wij verwachten echter dat deze oplossing echter te ver voert voor dit moment. Maar omdat wij het nu als niet realistisch inschatten dat alle auto s van een online dataverbinding worden voorzien en om de discussie over brandstofauto s die ook overschrijdingen realiseren tot 40%, beperken wij ons voorstel tot PHEV s. Wij stellen concreet de volgende maatregelen voor: 1. PHEV s in 15% bijtellingsklasse. 2. PHEV s obv een dataverbinding aantoonbaar zuinig rijden: in 7% bijtellingsklasse. 3. Correctie op bijtellingsnorm voor meten op werkelijk verbruik. Wij stellen voor om alle PHEV s in de nieuwe 15% categorie te laten vallen. We kiezen hiervoor omdat deze auto s nog altijd het onterechte imago hebben dat ze moeilijk te goed te rijden zijn en daarom voorlopig wel gestimuleerd moeten blijven. Zodra het voor een grote groep berijders duidelijk wordt dat met de juiste voorzieningen deze auto s prima heel zuinig te rijden zijn kan de basis bijtelling omhoog. Berijders die middels een dataoplossing aan kunnen tonen het voertuig ook werkelijk energiezuinig te gebruiken worden extra beloond met een bijtelling van 7%. We maken het daarmee niet verplicht om een telematica oplossing te plaatsen: een PHEV rijdt je altijd met 15% bijtelling. Maar door te voorzien in een dataverbinding, laadinfrastructuur en ook echt te laden kan veel geld bespaard worden met een lagere bijtelling. Daarbij kan gevarieerd worden met deze bijtellingsgrenzen. Het effect hiervan zal een doorrekening uitwijzen. Slechts een klein deel van de berijders zal in de praktijk kunnen voldoen aan de 50 gr CO2/ km norm door de niet realistische normstelling van de fabrikanten en vanuit beperkingen en variaties in de mobiliteitsbehoefte. Wij stellen voor de bijtellingsnormen te corrigeren voor de praktijksituatie zodat deze voor een redelijk deel van de doelgroep haalbaar is en het draagvlak voor de aanschaf van de auto s voldoende groot blijft om de nationale doelstellingen rond elektrisch rijden te kunnen realiseren. Stel 30% dan is de grens geen 50 gr/km maar 65 gr/km. Deze toelaatbare overschrijding kan variabel worden gemaakt en ook over de jaren geleidelijk verlaagd worden. Effect De invoering van een verlaagd bijtellingspercentage voor PHEV s die relatief efficiënt gebruikt worden in combinatie met het handhaven van het 15% bijtellingspercentage voor de overige PHEV s zorgt voor een positief effect op de werkelijke CO2 uitstoot van ons wagenpark.

10 - Berijders krijgen een financiële prikkel om voor een PHEV te kiezen die past bij hun ritprofiel, te laden en zuinig te rijden. Zij zullen bovendien voor lange ritten eerder kiezen voor een vervangende auto. ook voor dat er meer van deze auto s aangeschaft zullen gaan worden. - PHEV s worden aantrekkelijker door de potentiële lagere bijtelling en dus meer verkocht. Deze toename in het aantal PHEV s, die gemiddeld genomen ook nog eens efficiënter gebruikt gaan worden, zorgt voor minder CO 2 en luchtvervuilende emissies. - Berijders die nu al goed presteren worden extra beloond met een lagere bijtelling. - Berijders die nu niet laden, een PHEV hebben die niet past bij hun rit- en rijprofiel of thuis geen laadvoorziening (kunnen) hebben en dus vooral door de lagere bijtelling tot hun keuze voor een auto komen zullen eerder voor een zuiniger conventionele auto kiezen. - Indien (in de toekomst) meerdere lage bijtellingstarieven worden geïntroduceerd ontstaat een continue prikkel voor het verbeteren van rij- en/of laadgedrag: zodra de berijder de CO 2- eis voor de verlaagde bijtelling heeft bereikt is er een volgend doel om nog zuiniger te gaan rijden. Het netto effect op de uitgaven/inkomsten van de fiscus is positief: - De gederfde inkomsten van zeer zuinige berijders zullen gecompenseerd worden door de extra inkomsten van de meer vervuilende rijders. - Er iets meer onzekerheid over de inkomsten uit de bijtelling voor PHEV s. Dit effect is echter beperkt, evenals het positieve inkomenseffect voor zakenautorijders die hun PHEV efficiënt gebruiken. Verder worden er geen significante markteffecten verwacht. - Het voorstel is neutraal tot positief voor wat betreft de uitvoeringslasten voor zowel overheid als belastingplichtige op de lange termijn, en is inpasbaar in de huidige wetgeving Effect op de automarkt: - Voor PHEV s met een relatief onzuinige verbrandingsmotor wordt het moeilijker om in aanmerking te komen voor de verlaagde bijtelling dan voor PHEV s die voorzien zijn van een relatief zuinige verbrandingsmotor. De PHEV s met de grootste actieradius en het zuinigste brandstofverbruik worden het meest gestimuleerd waardoor positieve martkwerking ontstaat op basis verbruikskosten.

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

ELEKTRISCH RIJDEN EN UW AUTOREGELING

ELEKTRISCH RIJDEN EN UW AUTOREGELING ALD WHITEPAPER ELEKTRISCH RIJDEN EN UW AUTOREGELING INHOUD Stap 1. Beleid 3 Stap 2. Toekenning van elektrische mobiliteit 3 Stap 3. Merkenbeleid en normbudget 3 Stap 4. Laadfaciliteiten thuis en op het

Nadere informatie

Prodrive FuelScan en FuelMonitor. Meten - Trainen - Motiveren - Uitdagen

Prodrive FuelScan en FuelMonitor. Meten - Trainen - Motiveren - Uitdagen Prodrive FuelScan en FuelMonitor Meten - Trainen - Motiveren - Uitdagen Prodrive FuelScan en FuelMonitor Met de Prodrive FuelScan wordt berekend wat het besparingspotentieel is voor uw wagenpark op basis

Nadere informatie

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto Naar een schoner wagenpark Auto voor Auto Gestart in 2010 234.000 auto s in 2013 besparen 258.000 ton CO 2 -emissie, 82 mio liters brandstof en 129 mio euro Die wij niet hoeven te betalen Cleaner Car Contracts

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark.

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark. De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark. Toyota wil dat duurzamer rijden voor iedereen bereikbaar is. Daarom ontwikkelen we innovatieve modellen en hebben we het grootste aanbod

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 april 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015

Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015 TNO-rapport TNO 2015 R10802 Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015 Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl

Nadere informatie

Programma elektrisch rijden. Resultaten praktijkproef en hoe nu verder?

Programma elektrisch rijden. Resultaten praktijkproef en hoe nu verder? Programma elektrisch rijden Resultaten praktijkproef en hoe nu verder? André de Boer Senior Adviseur Vervoersmobiliteit Verantwoordelijk voor uitvoering tactisch en strategisch wagenparkbeheer. Operationeel

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2464 Vragen van de leden

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 ALD WHITEPAPER AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 VOORWOORD MATTHIEU VAN TELLINGEN Beste wagenparkverantwoordelijke, HR-, Finance- of andere professional, Mogelijk heeft u er al over gelezen of misschien bent

Nadere informatie

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN ALD FAQ WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN INHOUD 1. Is elektrisch rijden iets voor mij? 3 2. Welke soorten elektrische auto s zijn er? 3 3. Welke auto is voor mij geschikt? 4 4. Hoe ver kan ik rijden

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vianen, 17-06-2011 Betreft: Onzorgvuldige plannen inzake de bijtelling. Geachte heer mevrouw, Graag informeren wij u over de omissie in de autobrief inzake de

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE

Nadere informatie

Energie management actieplan 2016

Energie management actieplan 2016 Pagina : 1/7 Energie management actieplan 2016 In dit hoofdstuk wordt de doelstelling beschreven in het kader van de CO2-reductie, inclusief de reductiemaatregelen, die Oosterhuis BV vanaf het jaar 2016

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Green Car Solution. Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8. Green Car Solution Centraal Beheer Achmea & WagenPlan

Green Car Solution. Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8. Green Car Solution Centraal Beheer Achmea & WagenPlan Green Car Solution S c h o o n e n v o o r d e l i g l e a s e n Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8 Green Car Solution S c h o o n e n v o o r d e l i g l e a s e n Green

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 september 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Whitepaper. Kostenreductie van het wagenpark. Dit whitepaper geeft inzicht in...

Whitepaper. Kostenreductie van het wagenpark. Dit whitepaper geeft inzicht in... Whitepaper Kostenreductie van het wagenpark Dit whitepaper geeft inzicht in... - Het verschil tussen de fabrieksnorm en het werkelijk verbruik - Wat downsizing voor uw wagenparkkosten kan betekenen - Hoe

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter Autobrief II plannen kabinet 2017-2020 voor autotax Europees bronbeleid SER-energieakkoord autobranche Belastingdienst burgers en bedrijven Autobrief

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort

Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort Huib van Essen CE Delft Ecomobiel, 8 en 9 oktober 2013 CE Delft Onafhankelijk,

Nadere informatie

brandstofverbruik vragen over brandstofverbruik van zuinige auto s in praktijk

brandstofverbruik vragen over brandstofverbruik van zuinige auto s in praktijk brandstofverbruik vragen over brandstofverbruik van zuinige auto s in praktijk FAQVeelgestelde pagina 2. RAI Vereniging Hoe wordt een voertuig getest? De emissietest wordt uitgevoerd door een erkend testinstituut,

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Smart Charging Trend Monitor. Jaargang 1, uitgave 3 maart 2017

Smart Charging Trend Monitor. Jaargang 1, uitgave 3 maart 2017 Smart Charging Trend Monitor Jaargang 1, uitgave 3 maart 2017 Inhoud... 2 Voorwoord... 3 In deze uitgave... 3 Definitie Smart Charging... 3 1. Smart Charging Ready (SCR) laadpalen... 4 2. Groei Smart Charging

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen Green Tax Battle electric Beoordeling van de vijf voorstellen Rapport Delft, april 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten (CE Delft) H.P. (Huib) van Essen (CE Delft) N.E. (Niels) Muller (Loyens & Loeff)

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Berijdersonderzoek elektrische auto s in NL. Pu6en, 25 juni 2013

Berijdersonderzoek elektrische auto s in NL. Pu6en, 25 juni 2013 Berijdersonderzoek elektrische auto s in NL Pu6en, 25 juni 2013 2012, Eerste berijders onderzoek Elektrische auto op 1! 2012: Ruim 2500 EV's in NL AmbiEeuze doelstellingen Veel rapporten, maar Wat beweegt

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan 2017 tot en met 2020 Het eerste doel van autobelastingen is opbrengst ter financiering van overheidsuitgaven. Het tweede doel is de ondersteuning van het milieubeleid,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Beleid voor zuinige en schone auto s

Beleid voor zuinige en schone auto s Beleid voor zuinige en schone auto s Zuinige en schone auto s zijn belangrijk. Niet alleen voor mens, milieu en klimaat, maar juist ook voor de portemonnee. Zeker bij omvangrijke corporate vloten zijn

Nadere informatie

Datum 5 oktober 2016 Betreft Beantwoording vragen over de afname van de verkoop van hybride en volledig elektrische auto's

Datum 5 oktober 2016 Betreft Beantwoording vragen over de afname van de verkoop van hybride en volledig elektrische auto's > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Praktijkverbruik van zakelijke personenauto s en plug-in voertuigen

Praktijkverbruik van zakelijke personenauto s en plug-in voertuigen TNO-rapport TNO 2013 R10703 Praktijkverbruik van zakelijke personenauto s en plug-in voertuigen Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Directie Internationale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 28 januari 2016 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015 FISCALE WIJZIGINGEN Prinsjesdag 2015 Data 2015 Year to date 15 september 2015 Inhoudsopgave Wijzigingen per 1 januari 2016 90% leaserijders kiest voor lage bijtelling Top 10 merken en modellen (ranking)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 015 016 34 30 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 016) Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Ga vooruit naar een duurzame toekomst.

Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Rijden op OGO CNG is schoner, goedkoper en makkelijk. Verder vooruit Inhoudsopgave Duurzame en betaalbare mobiliteit binnen handbereik 4 Groeiende behoefte naar duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder?

CO 2 -Prestatieladder? CO 2 -Prestatieladder? Het is een milieu certificering voor bedrijven Een instrument met als doel de CO2-emissie in bedrijven te reduceren: Creëert inzicht en bewustzijn voor CO2-emissie Stellen van reductie

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoor 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

WEGVERKEER STATUSDOCUMENT ELEKTRISCH VERVOER 2015 > 2020

WEGVERKEER STATUSDOCUMENT ELEKTRISCH VERVOER 2015 > 2020 STATUSDOCUMENT 2 3 STATUSDOCUMENT Van 607 elektrische personenvoertuigen in 2010 naar 7.410 stuks in 2012 en 46.111 stuks in 2014. Van 400 (semi)publieke laadpunten in 2010 naar 3.674 stuks in 2012 en

Nadere informatie

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22%

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22% Analyse Autobrief II 584548 25 juni 2015 Deze Autobrief bevat de beleidsvoornemens van het kabinet voor de autobelastingen in de periode 2017 tot en met 2020. Na de Kamerbehandeling dit najaar moeten deze

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013 Presentatie Fleet Barometer 2013 Amerongen, 11 juni 2013 Wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren van de

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Stel uw wagenpark slim samen. Jan Peeters

Stel uw wagenpark slim samen. Jan Peeters Welkom 1 Stel uw wagenpark slim samen Jan Peeters MOBILITEITSCOMFORT 3 Hoe ziet jouw agenda er uit? 4 Thuiswerk 0 Stappen 0 Fietsleasing Trappen 0 Olympus- app Fullservice autoleasing Openbaar vervoer

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Fleetclub van 100. Welkom

Fleetclub van 100. Welkom Fleetclub van 100 Welkom Fleetclub van 100 Welkom Michel Dudok Manager Fleetsales & Leasing Doel van deze workshop Na afloop van de workshop bent u op de hoogte van De achtergronden, techniek en actuele

Nadere informatie

Tot 14.30: Urgentie en belang PHEV PlugIn Coalitie: delen van kennis en prestaties. Break. Tot 16.00: Werksessie best practices

Tot 14.30: Urgentie en belang PHEV PlugIn Coalitie: delen van kennis en prestaties. Break. Tot 16.00: Werksessie best practices Tot 14.30: Urgentie en belang PHEV PlugIn Coalitie: delen van kennis en prestaties Break Tot 16.00: Werksessie best practices Type voertuig Aantal per 31-12- 2012 31-12- 2013 28-02- 2014 31-03- 2014 30-04-

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

Responsible Lease. Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk. VWLE099-01 Brochure v9 LOS.indd 1 27-04-12 11:47. Pagina 1

Responsible Lease. Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk. VWLE099-01 Brochure v9 LOS.indd 1 27-04-12 11:47. Pagina 1 Responsible Lease Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk Pagina VWLE099-0 Brochure v9 LOS.indd 27-04-2 :47 Pagina 2 VWLE099-0 Brochure v9 LOS.indd 2 27-04-2 :47 RespoNsible Lease In het kader

Nadere informatie

LeaseConsult Vught november 2014 1

LeaseConsult Vught november 2014 1 Een andere kijk op fiscale bijtelling Inleiding Het gegeven dat de fiscale bijtelling ruim 1,2 miljoen belastingbetalers aangaat en dat de fiscus al enkele keren het uitbrengen van de 2 e Autobrief heeft

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

Voortgang CO 2 reductie

Voortgang CO 2 reductie Voortgang CO 2 reductie Introductie A. Hak wil in 2020 CO2 neutraal werken en heeft doorlopend aandacht voor de invloed van onze werkzaamheden op het milieu. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 en

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Bijlage D Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 26 van 39 D.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is kenbaar gemaakt dat

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage 2016-1 UItstoot [ton CO2] CO 2 -Prestatieladder 2016-1 Inventarisatie 2016-1 200 180 186 160 140 149 144 138 148 120 100 80 60 40 20 0 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 UItstoot [ton

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de informatie over de CO2- besparing bij elektrisch rijden.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de informatie over de CO2- besparing bij elektrisch rijden. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de informatie over de CO2- besparing bij elektrisch rijden. Datum: 8 september 2015 Rapportnummer: 2015/132 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de informatie

Nadere informatie

De auto van de toekomst is voor vandaag

De auto van de toekomst is voor vandaag De auto van de toekomst is voor vandaag Woensdag 7 mei 2014 Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8 Agenda 1. Inleiding 2. Belgische cijfers over de markt en het park 3. Andere Europese landen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie