BASISCURSUS LOONADMINISTRATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISCURSUS LOONADMINISTRATIE"

Transcriptie

1 BASISCURSUS LOONADMINISTRATIE Jaargang 2004, Revisie 1 Disclamer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit document.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Wetgeving Werkloosheidswetgeving (Cessantia) Loonbelastingwetgeving (LB) Ziekte Verzekering (ZV) Ongevallen Verzekering (OV) Algemene Ouderdoms Verzekering (AOV) Algemene Weduwen en Wezenverzekering (AWW) Landsverordening Algemene Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) Werkzaamheden bij indiensttreding Arbeidsregister Werkboek Loonbelastingverklaring Loonstaat Werkzaamheden aan het begin van ieder jaar Loonbelastingverklaring Loonstaten Werkzaamheden per loontijdvak Bepalen van de loonbelasting, premies en het netto loon Bepalen van de SVB-premies Bepalen van bijzondere belasting Uitbetalen lonen Aangifte en afdracht loonbelast en premies Werkzaamheden aan het eind van ieder jaar Loonbelastingkaarten Verzamelloonstaat Personeelsopgave voor de Dienst Arbeidszorg Artikel 45 kaarten Aansluiting financiële administratie...12 Bijlage 1: Loonbelastingverklaring...13 Bijlage 2: Loonstaat...14 Bijlage 3: Aangifteformulier Inspectie...15 Bijlage 4: Aangifteformulier SVB...16 Bijlage 5: Loonbelastingkaart...17 Bijlage 6: Verzamelloonstaat...18 Bijlage 7: Personeelsopgave Dienst Arbeidszorg...19 Bijlage 8: Artikel 45 kaart...20 Pagina 1

3 1. Inleiding Alle ondernemers die werknemers in dienst hebben zijn inhoudingsplichtig. Als iemand in uw onderneming werkt en hij ontvangt daarvoor loon moet u loonbelasting en premies inhouden en afdragen en een loonadministratie bijhouden. Het maakt niet uit of de werknemer in vaste dienst is of niet. Ook bij een losse hulpkracht, vakantiewerker, of zaterdaghulp moet u de loonbelasting- en premieregels toepassen. In de volgende hoofdstukken worden de te ondernemen procedures behandeld voor de inhouding en afdracht van de loonbelasting en premies. Dit houdt onder ander in: Aan het begin van het jaar: Uitreiken van loonbelastingverklaring aan de werknemer Een loonstaat voor elk werknemer aanleggen Maandelijks: Bij iedere loonbetaling de loonbelasting en premies in houden Bijwerken van de loonstaten Uiterlijk voor de 16 e van elk maand moeten de aangifteformulier van de voorafgaande maand, bij de Ontvanger der Belastingen en SVB worden ingediend onder gelijktijdige betaling van de ingehouden loonbelastingen en premies. Aan het eind van het jaar: De loonstaten dienen na afloop van het jaar te worden getotaliseerd De loonbelastingkaarten dienen te worden ingevuld aan de hand van gegevens van de loonstaten De Art. 45 kaarten moeten worden ingevuld aan de hand van gegevens uit de administratie, waarbij met name de naam, het adres en het identiteitsnummer van degene aan wie de werkgever heeft uitbetaald. Invullen van de verzamelloonstaten aan de hand van de loonstaten De verzamelloonstaten, loonbelastingkaarten en Art. 45 kaarten moeten ingeleverd worden bij de Belastingdienst. Alle benodigde formulieren worden door de belastingdienst en de SVB naar u toegestuurd. Het is dan aan te raden om altijd een kopie van alle formulieren achter te houden. Pagina 2

4 2. Wetgeving Als je personeel in dienst hebt moet je nogal wat regelen. Je moet loon betalen en wordt verplicht om loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en SVB in te houden en af te dragen. Daarvoor moet je een goede loonadministratie opzetten. Alhoewel loonadministratie gemakkelijker is dan de financiële administratie, had men in het verleden de tendens om de loonadministratie uit te besteden. Met de recente komst van goede, betaalbare en eenvoudige te bedienen software is dit niet langer nodig. Deze handleiding geeft de hoofdlijnen van wat voor u als inhoudingsplichtige van belang is voor de heffing van Loonbelasting, Premies AOV/AWW/AVBZ en premies SVB. Deze basiscursus bevat niet alle regelingen en richtlijnen die er bestaan op het gebied van loonadministratie. Wel biedt het voldoende mogelijkheden voor elke ondernemer om een correctie loonadministratie te voeren. Zonodig dient de gebruiker zich te laten adviseren door een accountant, belastingadviseur, op het internet via het forum of bij de belastingdienst en SVB Werkloosheidswetgeving (Cessantia) Een voorziening als een werkloosheidswet voor werknemers die buiten hun schuld om werkloos worden, kent de Antillen niet. Wel zijn werkgevers jaarlijks verplicht een bij wet vastgesteld bedrag per werknemer te storten in het 'cessantia-fonds' van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Werknemers die buiten hun schuld om ontslagen worden kunnen in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een uitkering uit dit fonds. Jaarlijks krijgt u een aangifteformulier toegestuurd door de SVB waarop u met aangeven hoeveel werknemers u in dienst heeft. Dit aantal, vermenigvuldigd met fl. 40 is de af te dragen premie Loonbelastingwetgeving (LB) De verschuldigde loonbelasting wordt bepaald aan de hand van loonbelasting tabellen. Door gebruik te maken van deze tabellen kan op de verschuldigde loonbelasting worden bepaald Ziekte Verzekering (ZV) Tot een bepaalde loongrens (fl. 46, per jaar) zijn werknemers verplicht verzekerd bij de SVB tegen ziektekosten en de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De werkgever betaalt 8.3% en de werknemer 2.1 % van het bruto (SVB-) loon aan de premie ziekteverzekering. In veel gevallen is ook de familie van de werknemer meeverzekerd tegen ziektekosten Ongevallen Verzekering (OV) Een bedrijfsongeval is een ongeval tijdens de uitvoering of in verband met de uitvoering van het werk dat leidt tot arbeidsongeschiktheid of tot medische verzorging. Elke werknemer, ongeacht de hoogte van het loon, moet tegen bedrijfsongevallen verzekerd worden bij de SVB. De premie wordt geheel door de werkgever betaald. De hoogte hangt af van de risicogevoeligheid van de baan en schommelt tussen 0.5% en 5% van ten hoogste Naf. 46, per jaar. Pagina 3

5 2.5. Algemene Ouderdoms Verzekering (AOV) Verzekerd ingevolge de AOV/AWW is diegene die in leeftijd tussen 15 jaar en 60 jaar is. De premie bedraagt 10% van het inkomen, met een maximale premie per jaar van Fl. 4, De werknemer betaalt 4.5% en de werkgever 5.5%. Bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar stopt de premieplicht en ontvangt de werknemer een AOV-pensioen Algemene Weduwen en Wezenverzekering (AWW) Verzekerd ingevolge de AWW is diegene die in leeftijd tussen de 15 jaar en 60 jaar is. De premie bedraagt 1% van het inkomen, met een maximale premie per jaar van Fl De werknemer betaalt 0.5% en de werkgever 0.5%. Bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar stopt de premieplicht. Bij overlijden ontvangen de weduwe en eventueel minderjarige kinderen een AWW-pensioen Landsverordening Algemene Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) Verzekerd ingevolge de AVBZ is degene die 15 jaar of ouder is. De premie bedraagt 2% van het inkomen. De werknemer betaalt 1.5% en de werkgever 0.5%. De premieplicht eindigt niet bij het bereiken van de 60 jarige leeftijd. Pagina 4

6 3. Werkzaamheden bij indiensttreding 3.1. Arbeidsregister Ieder werkgever dient een register bij te houden van alle werknemers die in vaste dienst bij hen zijn. Dit register is in de vorm van een boek die je bij de Dienst voor Arbeidszorg ontvangt Werkboek In het werkboek moet de werkgever informatie over zijn bedrijf invullen. Naast de Arbeidsregister dient de werkgever ook alle werkboeken van de werknemers in bezit te houden en goed bewaren Loonbelastingverklaring Zie: Loonstaat Zie: 4.2 Pagina 5

7 4. Werkzaamheden aan het begin van ieder jaar 4.1. Loonbelastingverklaring De loonbelastingverklaring dient waarheidsgetrouw te worden ingevuld door de werknemer. Met behulp van dit formulier kan de werkgever de in te houden en af te dragen loonbelasting en premies correct bepalen. De werknemer dient een loonverklaring in te vullen: Bij het aangaan van een dienstverband Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar Als er tussentijdse veranderingen zich hebben voorgedaan in de gegevens van de werknemer 4.2. Loonstaten De loonstaat vormt de basis voor het berekenen van de in te houden belasting en premies. De werkgever dient een loonstaat aan te leggen voor elk werknemer. Een deel van de gegevens van de loonstaat worden overgenomen van de loonbelastingverklaring die de werknemer heeft ingevuld. De volgende gegevens op de loonstaat moet u invullen: Loonstaat nummer Werknemernummer Achternaam, voornaam, adres en identiteitsnummer Persoonsinformatie van de werknemer Informatie van de kinderen Voornamen, Achternaam, Geboortedatum, Adres, Opleiding van studerende kinderen, Categorie en Bedrag. In bepaalde gevallen komt een werknemer die kinderen onderhoud in aanmerking voor een belastingvoordeel. Er bestaan 4 categorieën voor kindertoeslag, namelijk: Categorie I (fl. 419) Een kind van 16 tot en met 26 jaar die op een andere eiland van de Nederlandse Antillen of in het buitenland verblijft om een MBO-, HBO-, universitaire of daarmee vergelijkbare opleiding te volgen, of een opleiding die niet aanwezig is op het eiland waar de belastingplichtige woont. Categorie II (fl. 210) Een kind van 16 tot en met 26 jaar die op het eiland verblijft waar de belastingplichtige woont en die een MBO-, HBO-, universitaire of daarmee vergelijkbare opleiding te volgt. Categorie III (fl. 52) Een kind van 16 tot en met 26 jaar die tot het huishouden van de belastingplichtige behoort en die zijn tijd grotendeels besteedt aan onderwijs of beroepsopleiding anders dan die bedoelt in categorieën I en II. Pagina 6

8 Categorie IV (fl. 42) Een kind jonger dan 16 jaar dat tot het huishouden van de belastingplichtige behoort. Alleenverdienertoeslag Als je gehuwd bent en de huwelijkspartner heeft over het hele kalenderjaar geen inkomsten, dan heeft de werknemer recht op een alleenverdienertoeslag van fl. 786 per jaar. Ouderentoeslag Ieder werknemer die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, heeft recht op fl. 314 per jaar aan ouderentoeslag. Indien de werknemer gehuwd is en de huwelijkspartner heeft over het hele kalenderjaar geen inkomsten heeft dan heeft de werknemer recht op fl. 524 per jaar als ouderentoeslag Als de kindertoeslag, alleenverdienertoeslag en ouderentoeslag zijn ingevuld wordt het totale bedrag vermenigvuldigd met 1,3 (30% Eilandelijke opcenten Curaçao en St. Maarten) of 1,2 (20% Eilandelijke opcenten Bonaire, St. Eustatius, Saba) en daarna gedeeld door het aantal loontijdvakken (12 maanden, 26 quincena, of 52 weken). Het aldus verkregen bedrag mag per loontijdvak worden afgetrokken van de verschuldigde belasting volgens de loonbelastingtabellen. Pagina 7

9 5. Werkzaamheden per loontijdvak 5.1. Bepalen van de loonbelasting, premies en het netto loon De loonstaat dient om de gegevens die voor de loonbelasting en premies AOV/AWW/AVBZ van belang zijn te berekenen en vast te leggen. Op de loonstaat wordt (nog) geen rekening gehouden met de in te houden en af te dragen SVB ZV/OV premies. LOONTIJDVAK De maand, quincena, of week waarop de berekening plaats vindt. LOON IN GELD (Kolom 1) Loon is al hetgeen dat de werknemer ontvangt uit zijn arbeidsverhouding. Hierbij gaat het om arbeidsloon, salaris, provisie, gevarengeld, overwerkloon, tantième, gratificaties, fooien, cessantia en alles wat verder onder welke naam ook in geld wordt genoten. LOON IN NATURA (Kolom 2) Natura beloningen worden gewardeerd op de geldswaarde. Voorbeelden hiervan zijn: dienstwoning, telefoon, elektra en water, auto van de zaak, verstrekte lunches en avondmaaltijd. Richtlijnen voor loon in natura zijn: Ontbijt per dag Naf. 2,50 Lunch per dag Naf. 2,50 Avondmaaltijd per dag Naf. 5,00 Vije inwoning per maand Naf. 300,00 Prive gebruik van de auto 15% per jaar van de nieuwwaarde Vrij wonen De huurwaarde in het economische verkeer TOTAAL LOON (Kolom 3) Optellen van kolom 1 (loon in geld) en kolom 2 (loon in natura) VERWERVINGSKOSTEN (Kolom 4) Als verwervingskosten mag voor iedere werknemer fl. 500 per jaar worden afgetrokken. PENSIOENFONDS Werknemersdeel (Kolom 5) Als de werknemer een pensioenfondsregeling heeft via de werkgever dan komt het deel dat de werknemer moet betalen in deze kolom. PREMIE-ZOG S.F./V.F. (Kolom 6) Niet meer van toepassing BESCHIKKING LOONBELASTING VERMINDERING (Kolom 7) Dit is een aftrekpost voor de werknemer als deze persoonlijke lasten heeft (bijvoorbeeld hypotheek rente). Vermindering moet de werknemer aanvragen middels het daarvoor beschikbare formulier bij de belastingdienst. De inspecteur bericht u over de eventueel toegekende vermindering. Pagina 8

10 GRONDSLAG AOV/AWW/AVBZ (Kolom 8) Kolommen 4, 5, 6, 7 aftrekken van kolom 3 Over dit bedrag worden de volgende premies berekend. WERKNEMERSDEEL AOV/AWW (Kolom 9) 5% van kolom 8, met een maximum van fl per jaar WERKNEMERSDEEL AVBZ (Kolom 10) 1½ % van kolom 8 PREMIE AOV/AWW af te dragen aan de Ontvanger (Kolom 11) 11% van kolom 8, met een maximum van fl per jaar PREMIE AVBZ af te dragen aan de Ontvanger (Kolom 12) 2% van kolom 8 GRONDSLAG VAN DE LOONBELASING (Kolom 13) Aftrekken van kolom 9 van kolom 8 Over dit bedrag wordt de belasting geheven. LOONBELASTING volgens de tabellen (Kolom 14) De verschuldigde loonbelasting wordt bepaald aan de hand van loonbelastingtabellen welke voor dat loontijdvak gelden. Zo zijn er o.a. maandtabellen voor maandloners, quincenatabellen voor quinsenaloners en weektabellen voor weekloners. De grondslag voor de loonbelasting moet de werkgever in de juiste loonbelastingtabel opzoeken en vindt u de bijbehorende loonbelasting. KINDER-, ALLEENVERDIENER-, en OUDERENTOESLAG (Kolom 15) De reeds berekende maandelijkse kindertoeslag, alleenverdienertoeslag en ouderentoeslag dienen als belastingaftrek. IN TE HOUDEN LOONBELASTING (Kolom 16) Aftrekken van kolom 15 van kolom 14. Dit kan niet negatief zijn. Als de aftrek groter is dan de belasting volgens de tabellen, dan wordt de in te houden loonbelasting nul. NIET AFTREKBAAR DEEL S.F./V.F. (Kolom 17) Als de werknemer een spaarregeling heeft bij de werkgever dan vult u hier het bedrag in. DIVERSE ONBELASTE VERGOEDINGEN (Kolom 18) Onbelaste vergoedingen zoals telefoonvergoeding, kilometervergoeding, enz. In deze kolom wordt ook de (niet-aftrekbare) werknemersbijdrage van de SVB-premie ingevuld (SVB-ZV werknemersbijdrage, zie 5.2) UIT TE BETALEN LOON (Kolom 19) Kolommen 5, 6, 9, 10, 16 en 17 van kolom 1 aftrekken en kolom 18 bijtellen Pagina 9

11 5.2. Bepalen van de SVB-premies In tegenstelling tot bij de heffing van loonbelasting en premies AOV/AWW/AVBZ is voor de berekening van de premies SVB niet iedere uitkering die een werknemer als vergoeding voor zijn werk ontvangt loon. De SVB beschouwt onder andere als loon: Basis salaris Vakantietoelage Kerstgratificatie Standby toelage Duister uur vergoeding Loon in natura Provisie en kommissies Fooien De SVB beschouwt niet als loon: Vergoeding voor overwerk Uitbetaalde vakantiedagen Vergoedingen voor het tijdelijk verrichten van werkzaamheden, die niet tot het normale werk behoren. Incidentele vergoeding voor een buitengewone arbeidsprestatie Gratificaties bij verjaardagen of ambtsjubilea Afkoopsommen / Lumpsum Cessantia uitkeringen Kosten vergoedingen Er bestaan geen aftrekposten voor de grondslag van de SVB-premies. De verschuldigde premies bepaalt u als volgt: SVB-OV 0.5% 5% (afhankelijk van gevarenklasse) van het SVB-Loon SVB-ZV Werknemerbijdrage 2.1% van het SVB-Loon Dit bedrag moet u opnemen in kolom 18 van de loonstaat SVB-ZV Werkgeverbijdrage 8.3% van het SVB-Loon 5.3. Bepalen van bijzondere belasting Naast de loontabellen is er ook de tabel bijzondere beloningen. Deze tabel dient te worden toegepast op tantièmes, gratificaties, en andere beloningen welke gewoonlijk slechts éénmaal per jaar worden genoten. Om de tabel bijzondere beloning toe te passen moet men het voljaarsloon bepalen en het bijbehorende percentage opzoeken. Het voljaarsloon is het vorig jaar genoten jaarloon, als de werknemer het gehele voorgaande jaar in dienst was. In de andere gevallen zal u het voljaarsloon moeten herleiden. Pagina 10

12 Bijzondere beloningen komen op een aparte regel op de loonstaat, net onder het normale loon. Ook over de bijzondere beloning dienen premies te worden afgedragen, als de maxima per premie niet zijn bereikt. Verwervingskosten, kindertoeslag, alleenverdienertoeslag en ouderentoeslag worden bij het bepalene van bijzondere belasting niet afgetrokken. In kolom 15 bepaalt u de belasting aan de hand van het bijzondere belastingpercentage, behorend bij het voljaarsloon van de werknemer, welke u opzoekt in de tabel Bijzonder Beloningen Uitbetalen lonen Nadat u met behulp van de loonstaat de netto lonen heeft bepaald kan u die aan uw werknemers uitbetalen middels cheque, overboeking of cash. Tevens dient u de werknemers een salarisslip te overhandigen met daarop tenminste vermeld wat de bruto en netto lonen zijn, en welke belastingen en premies zijn ingehouden Aangifte en afdracht loonbelast en premies Voor de 16 e van elke maand moet de werkgever de ingehouden belasting en premies afdragen. (Ook als u per quincena of per week de lonen uitbetaald moet u maandelijks de aangifte en afdrachten doen). De totaal af te dragen loonbelasting en premies verkrijgt u door de loonbelastingen en premies voor een bepaalde maand op te tellen. Deze totalen vult u in op het aangifteformulier voor Loonbelasting, AOV/AWW en AVBZ en levert u in bij de afdeling loonbelasting, of geeft u gelijktijdig met de betaling af bij de Eilandontvanger (Loonbelasting) of de Landsontvanger (AVBZ, AOV/AWW, SVB). De totaal af te dragen premies SVB verkrijgt u door de SVB-premies voor een bepaalde maand op te tellen. Deze totalen vult u in op het aangifteformulier voor de SVB en geeft u af bij de SVB of gelijktijdig bij de betaling van de SVB-premies bij de SVB of de Landsontvanger. Als de werkgever niet binnen de voorgeschreven termijn aangifte doet en afdraagt, wordt het bedrag van de premie met ten hoogste 100% verhoogd. Dit is ook het geval als de werkgever het aangifteformulier onjuist of onvolledig invult. Pagina 11

13 6. Werkzaamheden aan het eind van ieder jaar 6.1. Loonbelastingkaarten Na afloop van het jaar moet u voor iedere werknemer bij de Inspectie der Belastingen een opgaaf doen van het bruto loon, de ingehouden loonbelasting, premie AOV/AWW en enkele andere gegevens. U dient dit te doen middels de gekleurde, voorbedrukte loonbelastingkaarten. Ook na afloop van het kalanderjaar heeft de werknemer recht op een overzicht met de door hem genoten loon en de daarbij behorende inhoudingen. U kan volstaan met een kopie van de loonbelastingkaart of de loonstaat Verzamelloonstaat Na afloop van ieder jaar moet u voor alle werknemers die dat jaar in dienst waren de loongegevens invullen op de verzamelloonstaat en insturen naar de Inspectie der Belastingen Personeelsopgave voor de Dienst Arbeidszorg Na afloop van ieder jaar moet u voor alle werknemers die dat jaar in dienst waren de loongegevens invullen op de Personeelsopgave voor de Dienst Arbeidszorg en indienen bij de Dienst voor Arbeidszorg Artikel 45 kaarten Naast de verplichtingen om jaarlijks een verzamelloonstaat in te leveren, bent u verplicht om jaarlijks aan de Inspecteur der Belastingen een ondertekende opgave te verstrekken van betalingen aan personen en ondernemingen die anders dan in dienstverband werkzaamheden en of diensten voor u hebben verricht. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan accountants, advocaten, autoreparateurs, doktoren, aannemers, schilders en in het algemeen allen die voor eigen rekening werken Aansluiting financiële administratie U heeft aansluiting met uw financiële administratie wanneer de totalen van de verzamelloonstaat overeenkomen met de betalingen die werkelijk hebben plaatsgevonden. Als dit niet het geval is riskeert u een aanmaning. Pagina 12

14 Bijlage 1: Loonbelastingverklaring Pagina 13

15 Bijlage 2: Loonstaat Pagina 14

16 Bijlage 3: Aangifteformulier Inspectie Pagina 15

17 Bijlage 4: Aangifteformulier SVB Pagina 16

18 Bijlage 5: Loonbelastingkaart Pagina 17

19 Bijlage 6: Verzamelloonstaat Pagina 18

20 Bijlage 7: Personeelsopgave Dienst Arbeidszorg Pagina 19

21 Bijlage 8: Artikel 45 kaart Pagina 20

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor iedereen die zorg draagt voor de salarisadministratie. Deze informatie kan u ondersteunen bij

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

S.V.B. Banko di Seguro Sosial. Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e

S.V.B. Banko di Seguro Sosial. Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e S.V.B. Banko di Seguro Sosial Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e Inleiding Het doel van deze instructie is een ieder, die zorg draagt voor de salarisadministratie,

Nadere informatie

Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e

Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e Inleiding Het doel van deze instructie is een ieder, die zorg draagt voor de salarisadministratie, behulpzaam te zijn bij het bepalen

Nadere informatie

Tabellen Inkomstenbelasting St. Maarten 2013

Tabellen Inkomstenbelasting St. Maarten 2013 1 Bijlage I behorende bij de regeling van de minister van Financiën van, houdende de aanpassing van de tabellen voor de inkomsten- en loonbelasting voor het kalenderjaar 2013 aan de prijsindexcijfers (Regeling

Nadere informatie

Loonbelastingtabellen Sint Maarten 2015

Loonbelastingtabellen Sint Maarten 2015 Loonbelastingtabellen Sint Maarten 2015 Bijlage II, behorende bij de Regeling aanpassing inkomsten- en loonbelastingtabellen 2015 Algemeen De loonbelastingtabellen voor 2015 kunnen worden gehanteerd voor

Nadere informatie

Loonbelastingtabellen Sint Maarten 2017

Loonbelastingtabellen Sint Maarten 2017 Loonbelastingtabellen Sint Maarten 21 Bijlage II, behorende bij de Regeling aanpassing inkomsten- en loonbelastingtabellen 21 Algemeen De loonbelastingtabellen voor 21 kunnen worden gehanteerd voor de

Nadere informatie

Loonbelastingtabellen Sint Maarten 2016

Loonbelastingtabellen Sint Maarten 2016 Loonbelastingtabellen Sint Maarten 2016 Bijlage II, behorende bij de Regeling aanpassing inkomsten- en loonbelastingtabellen 2016 Algemeen De loonbelastingtabellen voor 2016 kunnen worden gehanteerd voor

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2013 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2016 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

loon belasting en premies 2012

loon belasting en premies 2012 Handboek loonbelasting en premies 2012 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 Saba: Cap. Matthew Levenstone Str. The Bottom tel. 416 3941 St. Eustatius: H.M.

Nadere informatie

====================================================================

==================================================================== AB 1991 no. GT 63 Intitulé : Landsverordening loonbelasting Citeertitel: Landsverordening loonbelasting Vindplaats : AB 1991 no. GT 63 Wijzigingen: AB 1993 no. 73; AB 1997 nos. 34, 80; AB 2000 no. 101

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 852 Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 december 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet loonbelasting

Nadere informatie

1. Inhoud 2. 1.1 Brondocumentatie 2. 2. Opgave werknemers en niet-werknemers 2. 2.1 Inleiding 2. 2.2 Voor wie bestemd 2

1. Inhoud 2. 1.1 Brondocumentatie 2. 2. Opgave werknemers en niet-werknemers 2. 2.1 Inleiding 2. 2.2 Voor wie bestemd 2 Verzamelloonstaat BES Toelichting gegevens Belastingdienst BES ICT BBES Datum: 12 april 2012 Inhoudsopgave 1. Inhoud 2 1.1 Brondocumentatie 2 2. Opgave werknemers en niet-werknemers 2 2.1 Inleiding 2 2.2

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z.

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Inspectie der Belastingen Eilandgebied: AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Datum van: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen Inspectie der Belastingen 2008 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W.en A.V.B.Z. Eilandgebied: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Loonbelastingregels: een geheugensteun voor ieder werkgever!

Loonbelastingregels: een geheugensteun voor ieder werkgever! Loonbelastingregels: een geheugensteun voor ieder werkgever! Marla Bonafacio-Zimmerman Wettelijke bepalingen Op basis van de hoofdregel van artikel 6 lid 1 van de Landsverordening op de Loonbelasting1976

Nadere informatie

Informatie & procedures aangifte premies AOV/AWW en ZV/OV

Informatie & procedures aangifte premies AOV/AWW en ZV/OV Informatie & procedures aangifte premies AOV/AWW en ZV/OV Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen Sint Maarten (SZV) blijft streven naar optimale dienstverlening. Daarom informeren

Nadere informatie

Uw koor en de Fiscus

Uw koor en de Fiscus Uw koor en de Fiscus Waar u als bestuurslid aan moet denken als uw koor een dirigent m/v en/of begeleider m/v heeft. Gebruik maken van de artiestenregeling. Werkgever. Heeft u een dirigent m/v of begeleider

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Vrijwillige Verzekering Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan voor de AOW en/of de Anw. U kunt een vrijwillige verzekering tot een ar na het

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Handleiding Loonbelasting en premies

Handleiding Loonbelasting en premies Handleiding Loonbelasting en premies Belastingjaar: 2018 Curaçao, 1 januari 2018 Inspectie der Belastingen Regentesselaan Z/N Willemstad, Curaçao Tel.: (+5999) 734 2543 E-mail: loonbelasting@gobiernu.cw

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Aangiftebiljet A 2011 Inkomstenbelasting, premies A.O.V./A.W.W. en

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

************************* AB 1991 no. GT 63 *CENTRAAL WETTENREGISTER* *************************

************************* AB 1991 no. GT 63 *CENTRAAL WETTENREGISTER* ************************* Intitulé : Landsverordening loonbelasting Citeertitel: Landsverordening loonbelasting Vindplaats : AB 1991 no. GT 63 Wijzigingen: AB 1993 no. 73; AB 1997 nos. 34, 80; AB 2000 no. 101 (AB 2000 no. 102);

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Loonbelasting Landsverordening op de Loonbelasting 1976

Loonbelasting Landsverordening op de Loonbelasting 1976 P.B. 1975/254 Algemene bepaling Loonbelasting Landsverordening op de Loonbelasting 1976 Art. A. In deze landsverordening wordt onder Minister verstaan de Minister van Financiën. Hoofdstuk I Belastingplicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Datum van uitreiking:

Datum van uitreiking: Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curaçao Datum van uitreiking: U dient het aangiftebiljet binnen twee maanden na uitreiking ingevuld en ondertekend bij de Inspectie terug te bezorgen. Kunt

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf; I-c - Reglement Aanvullingsregelingen HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en

Nadere informatie

Indien u ongehuwd bent, dient u, voor zover van toepassing, alle rubrieken, inclusief verzamelstaat B in te vullen.

Indien u ongehuwd bent, dient u, voor zover van toepassing, alle rubrieken, inclusief verzamelstaat B in te vullen. Algemene informatie 1 De Inspectie der Belastingen De Inspectie der Belastingen heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren. We proberen u waar nodig behulpzaam te zijn bij

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Telefoon (0800) 0543 Datum 14 oktober 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-67/GvS Betreft: CAO

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juli 2003

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juli 2003 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juli 2003 Vonnisnummer : 2001/343 Datum : 1 juli 2003 Rechters : mrs. L. van Gijn, J.W. Ilsink en C.W.M. van Ballegooijen Middel : AOV en AWW Artikel : 39 resp 40 Belastingjaar

Nadere informatie

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015 VERZOEK vermindering loon Jaar: 2015 Gebruik dit formulier om een vermindering van uw zuiver voljaarsloon aan te vragen. Raadpleeg eerst de toelichting op pagina 3 voordat u de gegevens invult. Vul uw

Nadere informatie

Dé Bank voor de Sociale Verzekeringen.

Dé Bank voor de Sociale Verzekeringen. DE PENSIOENEN, TOESLAG, PREMIEPERCENTAGES, LOONGRENZEN, PREMIE- INKOMENSGRENZEN, EN BIJDRAGE VAN DE SOCIALE VERZEKERINGEN 2014 WEDUWEN- EN WEDUWNAARSPENSIOEN: OUDERDOMSPENSIOEN: t/m 39 jaar NAf. 400,-

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie 201801 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 De salarisberekening...4 Het bovenste deel van de

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011 Uitgave januari LH 099-1T11FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid TAF Maandlastbeschermer

Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid TAF Maandlastbeschermer Met dit schadeaangifteformulier meldt u uw bij ons. Wij vragen u onder meer de aard en oorzaak van uw klachten in te vullen, en aan te geven wie uw werkgever is. Dit formulier moet door uzelf worden ingevuld

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curaçao Datum van uitreiking: Aangiftebiljet A 2015 Inkomstenbelasting, premies A.O.V./A.W.W., A.V.B.Z

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 2

Inhoud. 1 Inleiding 2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 3 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 3 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 6 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16 de januari 2017 tot aanpassing van de dagloongrenzen voor 2016, genoemd in de Landsverordening

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2009 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene weektabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2009 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden.

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden. Artiesten- en beroepssportersregeling Speciale regels Voor artiesten en beroepssporters met een overeenkomst van 3 maanden of korter gelden speciale regels voor de inhoudingen op het loon. Hierbij is het

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel?

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? 10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering;

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Algemeen Beschrijving van criteria voor het elektronisch aanleveren van de verzamelloonstaat voor LB.

Algemeen Beschrijving van criteria voor het elektronisch aanleveren van de verzamelloonstaat voor LB. Algemeen Beschrijving van criteria voor het elektronisch aanleveren van de verzamelloonstaat voor LB. Formaat bestand Het bestand kan worden aangeleverd in de formaten: Komma gescheiden tekstbestanden

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 1

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 1 Loonheffing les 1 programma Wie is belastingplichtig? Wie is inhoudingspichtig? Wanneer is sprake van een dienstbetrekking? Fictieve uitbreidingen begrip dienstbetrekking Invloed woonplaats op belastingplicht

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 Uitgave januari 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie