BESTUUR. Reacties op Wibautlezing. Dualisme is geen succes Jan-Jaap over partijleiderschap. Sport in de schijnwerper Opmerkelijke initiatieven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUUR. Reacties op Wibautlezing. Dualisme is geen succes Jan-Jaap over partijleiderschap. Sport in de schijnwerper Opmerkelijke initiatieven"

Transcriptie

1 LOKAAL Jaargag 32 ummr 7/8 Juli/augustus 2008 BESTUUR Maabla va ht Ctrum voor Lokaal Bstuur va PvA Ractis op Wibautlzig Sport i schijwrpr Opmrklijk iitiativ Itgrati buit Rasta Vray zt i op participati Burgmstrs i Haarlm Vrslag fotorportag Kaaskopp I Nw York E lvig PvA-aflig Dualism is g succs Ja-Jaap ovr partijlirschap

2 Foto Robrt va Willigburg/WFA Rutgr Castricum va GStijl vuurt vrag af op Ella Voglaar. clm Ourwts lirschap Ja-Jaap va Brg scrtaris CLB Zkr, ht is momtl g saai bolig i PvA. Affairs, uitglijrs ohaigh rijg zich aa, r zij wiig opiipagia s waar g oorwrocht stuk staat afgrukt va of ar partijpromit i schrijft ho ht vrr mot mt sociaal-mocrati. Nu is iscussiër ovr politik va mij hobby s. M aarom wr ik li va politik partij. Maar zlfs ik bgi voortur oighi bi oz PvA zo lagzamrha zat t wor. Wat r haprt aa PvA, at wt w allmaal al wl. Ook is ht uilijk wlk richtig w i zou ku slaa. Oplossig gog. Nu mot r maar s gkoz wor. Door liig va oz partij. Dus oor Mariëtt Hamr, Lilia Ploum vooral atuurlijk oor Woutr Bos. Ir tvr hou gaat it lagr wrk, at bstigt slchts ht blk profil va PvA. Ht is zaak at vooral Woutr Bos u krachtaig lirschap toot kop gaat oorhakk. Tot u to was Woutr Bos vooral facilitr, iscussiër zok lir mt oog voor irs ibrg. Ht laatst jaar ha hij ht vooral ruk mt zij slutlpositi als miistr va Fiacië. E atuurlijk, ht hlpt als Bos oz ar bwisli succs mak va it kabit aari hrkbaar roo bli vor. Maar all aarm zij w r og it. D itr vrlhi bi partij zit ipr, iscussi ovr kors is fuamtlr. Voor Woutr Bos is aarom tij voorbij om vaaf zijlij ht bat bi partij ga t slaa. Nu mot hij ht strijprk btr afkoig wlk kat ht op zal gaa. Dat implicrt at hij tvs uilijk maakt waar PvA ht wat hm btrft it m s is. Wat mij btrft vrklaart hij bpaal staput maar gwoo buit or. Wllicht is ht aarbij ook oig om sommig li partijgot op hu ummr t ztt of wllicht zlfs wacht aa t zgg. Nit luk wllicht, it zor risico s, maar wl oig. Tot og to was Woutr Bos mor - wllicht zlfs post-mor - op partijlir. Maar ht laatst jaar hft ht tvl aa ctral rgi otbrok. Dat li tot ouilijkhi vrlhi. Dat ka zo it lagr. Als Woutr Bos t lag wacht, brit itr aarchi zich als vbra uit ka ht partijlirschap hm wl s otglipp. Natuurlijk, ik wt bst at PvA pr fiiti lastig t bstur partij is, vol btwtrig rspctloz typs i lirschap maar vis woor vi. Ht gstaal partijkar ztt zlfs Joop Uyl voortur vot wars, al wort hij twitig jaar a zij oo ops wl bwirookt. Maar wat mij btrft gaat Woutr Bos u s tijj optr als ourwts partijlir uit tij va vrzuilig, als Bar Bishuvl bijvoorbl. Zt partij maar s voor ht blok, sprk maar s vto uit, wor maar s boos.

3 Maabla va ht Ctrum voor Lokaal Bstuur va PvA Jaargag 32 ummr 7/8 Juli/augustus 2008 clf LOKAAL BESTUUR omslagfoto PvA Rottram wil jug i bwgig krijg 4 Sport i Rottram Opmrklijk iitiativ Ractis op Wibautlzig Sport i schijwrpr Itgrati buit Rasta Burgmstrs i Haarlm Kaaskopp I Nw York Dualism is g succs Opmrklijk iitiativ Vray zt i op participati Vrslag fotorportag E lvig PvA-aflig Ja-Jaap ovr partijlirschap Foto Natioal Blbak LOKAAL BESTUUR Maabla ovr gmt- provicipolitik va PvA. Vrschijt ti kr pr jaar. Lokaal Bstuur is voortzttig va D Gmt, opgricht i 1907 oor F.M. Wibaut P.L. Tak. UITGAVE Ctrum voor Lokaal Bstuur va Wiari Bckma Stichtig, Postbus 1310, 1000 BH-Amstram. ISSN: jaargag o. 7/8 Ovram va artikl, l aaruit of illustratis all a voorafgaa tostmmig. REDACTIE Has Albrs (voorzittr), Ja-Jaap va Brg, Yasmi Cgrk, Pirr Hij, Iris Mrts, Nico Portgijs, Kim Puttrs, Richar Scalzo, Nicol Tuw, Lobk Zastra. D racti wrkt op basis va ractistatuut. EINDREDACTIE Ja Roos SECRETARIAAT Jssica Schippr Postbus 1310, 1000 BH Amstram Tlfoo: BASISLAY-OUT Sta Wagtr, Amstram VORMGEVING Jos B. Ko, Amstram MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER Ja-Jaap va Brg (colum), Harrit va Domslaar, Cathrij Haubrich (Afgvaarig), Pirr Hij (Orwg), Mathil Jog (agbok), Hk Klavr (D Estaftt), Jos Kuijs (Lokal kwstis), To Laghuyz (2 Kamr), Hlbrtij Luijt (agbok), Mohamm Mohais (agbok), Brt Ott, Kim Puttrs (Orwg), Rob Rooij (EU-lokaal), Jssica Schippr (Prsoolijk), Jurj Sitsma, Has Spigt, Stij Vrbrugg (agbok), Kirst Vrl PRODUCTIE EN DRUK Thim Mia Ctr, Rottram ABONNEMENTEN Gratis voor l va ht Ctrum voor Lokaal Bstuur. Voor it-l 20,- pr jaargag. Loss ummrs ( 3,50 iclusif vrzkost) zij t bstll bij PvA, tlfoo ADVERTENTIES Tariv opgav: Rct (Joop Slor), Postbus 17229, 1001 JE Amstram, tl INTERNET Lokaal Bstuur is ook t raaplg op Itrt: KOPIJ Ractis bijrag aar: Itgrr buit Rasta Burgmstrs i Haarlm Bricht uit lvig PvA-aflig Stllig va Maa Tw wthours ragr op Kalma Achtrkat Participati i Vray E vrslag fotorportag Kaaskopp i Nw York Dualism brgt politik it ichtr bij burgr Ractis op Wibautlzig Partij va Arbi JA-JAap ovr partijlirschap 2 afgvaarig Cathrij Haubrich 10 2 DE KAMER Vrlorig 16 iitiatif va maa Haags bom 16 LOKALE KWESTIES Dctralisati 17 BOEKBESPREKING Ht vrhaal va sta 17 staftt D PvA i Drth EU-LOKAAL Rottram DILEMMA Voglgrip agbok va jog raasl orwg Als ht watr komt

4 I Vray is m ht cowoor Ht rijft op vrijwilligrswrk Foto s Harriët va Domslaar Wthour Elly va Dijck, tvs voorzittr va ht Morctrum I ht Morctrum lr cursist vl ovr lkaars cultur As ht ovr itgrati gaat, gaat ht bija altij ovr Rasta. Wat r aarbuit gburt om ms bij lkaar t brg, blijft og t vaak vrborg. Trwijl r, zoals i Vray, opmrklijk iitiativ wor gom, i hl go blijk t wrk. Harriët va Domslaar ris voor Lokaal Bstuur vauit Callatsoog aar Vray zag ho aar itgrati wort omgzt i participati. Harriët va Domslaar Frlac jouralist 4 Hrlijk om wr i cht PvA-rijfvr t mog rvar. D lagur triris loo moit wat mij bzok aa Vray zal ik it licht vrgt. M akzij Elly va Dijck, Mathiu Emots Sama Houbba hu iitiativ. Bij ht statio wor ik opghaal oor krsvrs PvA-wthour Elly va Dijck, i m als voorzitstr va ht Morctrum Eva mt vrrast mt brok thousiasm. D mair waarop z ovr haar ctrum sprkt, blooft vl. I auto gft Elly kort trugblik op ht otstaa, u bija tw jaar gl. W wist at ht pa vrij kwam at ht i particulir ha zou blijv. D iitiatifgrop, bstaa uit vrouw mt ivrs achtrgro, ook r mt op omat ht qua ruimt brikbaarhi prachtig bi pla past om tot éé ctral ilooplocati t kom. Vrijwilligrswrk D positiv vrhal uit praktijk bvstig at bslissig va gmtraa juist was. Elly: Er komt gmtsubsii voor huur vast woolast btalig va coöriator va wlzijsstichtig Syths. Maar vrr is alls gbasr op vrijwilligrswrk. Voor spcial activitit btaalt ir lmstr kli bijrag. W krijg ook vl - soms gratis, soms mt fors kortig - va sposors. Variër va aaimachis tot kokjs. Lach vogt z r aa to: Mt hl PvA-grop hbb w op 1 mi tui opgkapt. Dat was og s wat j omt cht ag va arbi. Emaal bi bij ht pa aa Patrslaa krijgt ht ili vrhaal va Elly vrolijk vrvolg. Z wort va all kat gflicitr mt haar pas vrworv wthourschap (Elly volgt Hassa Najja op) tglijk uit vrouw hu ogrusthi mt j laat os toch it i stk? Hlaas mot gzg wor at Elly g voorzittr ka blijv, maar voor go opvolgstr zal zorg. Maar ik blijf julli trouw hoor. Nrlas Trwijl koffi, th kok tr tafl kom, hoor ik vrhal ovr wat hir allmaal gburt. I ht Nrlas, wat át is vortaal i it ctrum. D otspa sfr i ht huis is volbaar. W sapp og it altij lkaars grapjs, maar at is iglijk ook wl wr grappig, zgt jog vrouw i i Chia is gbor. Haar ochtrtj splt i kirkamr. Elly: Er wort ook opvoigsorstuig ggv. E uitlg ovr ho os orwijssystm i lkaar zit. Wat ik og wil ml is at ook vl vrijwilligstrs houvast structuur vi akzij hu cotact mt vrouw va ar cultuur. Bi ( ook buit) ht Morctrum wor activitit als fits, kok, aai computrls gorgaisr. Elly: D vrouw ku zlf mt i kom mot aar a pla voor mak. Mt wat is r oig bijvoorbl. Ht bstuur bkijkt a of ht haalbaar uitvorbaar is. Zo kwam r wikltj, waar vrouw zlf spulltjs ku ibrg i voor kliighi oor ar bzokstrs gkocht ku wor. Sarah uit Ira: E wt u wat ook luk is: gsprksgrop. Da prat w ovr actul ig. Of ovr bpaal orwrp, i w va t vor ku kiz. Straks gaa w ovr bikat va ht lichaam prat. Komt u r bij? Mooi hè?, zgt Elly, zichtbaar git va haar vrouw. J zit z groi, vrtrouw krijg. I ar, maar ook i zichzlf. Ht is hir it all kismakig mt Nrlas gwoot gbruik, z, of laat ik livr zgg w, lr ook vl va lkaars cultur. Op hl otspa mair. Participati s Miags, i ht gmthuis, traktrt wthour Mathiu Emots (óók PvA) m it all op luch, maar ook op bvlog vrhaal. Ovr itgrati, wat hij livr participati omt. Accptr vrschill. Zi z als vrrijkig va oz cultur. Daar is ook ht Morctrum op gricht. Otk moglijkh om aa samlvig m t o. Los va klur of afkomst. Gbruik j talt. Grijp j kas. Jog ou. Autochtoo allochtoo. Zij rijfvr is uilijk. E gbasr op ht alou sociaal-mocratisch bgisl. Ht thma va os collgprogramma is it voor iks Doorotwikkl mo. Vauit wil om voor lkaar t zorg, vrart ht bgrip itgrati glilijk aa i participati: l hbb i its. E a hb ik ht wl ovr áll iwors. Dorpsgvol Dat spcifik grop aarbij

5 o W will jog allochto itrssr voor ht wlzijswrk Ook it-schoolgaa kir va mors zij wlkom Mathiu Emots (bov) projctlir Sama Houbba (or) spcifik istrumt oig hbb is buit kijf. Er is og tvl sprak va afsta bprkig. Daaroor otstaa r grop i it zo gmakklijk mo. Maar aar lg ik m it bij r. Ik wil hir i Vray gbruik va ht orpsgvol. Er is strk social samhag, maar at is tglijkrtij ook valkuil. Ht os-kt-os vrschijsl sluit amlijk alls wat vrm lijkt op voorha uit. Dat ka all oorbrok wor oor lkaar t lr k. Pla projct uit orp of wijk zélf lat kom. Als gmt mot j a fiaciël matriël voorwaar schpp. Op lag trmij mot r ook ifrastructurl wat gbur. Door bijvoorbl togag aar wijk t vrbtr bij iuwbouw voorur aar lkaar to t bouw. Vray hft bija iwors, waarva 18% va it-nrlas afkomst is. Er is stlijk kr, mt zr uitlop wijk, groot buitgbi mt ti orp. W hbb hir traitigtrouw bloi vrigigslv. Drikwart va iworsaatal is li va club. Mééo is os mi of mr mt paplpl iggot. Wat it wil zgg at ir m mót o, maar ht gaat r om at ir kas krijgt om m t o. Als Marokkaas jog li va fafar wil wor, mot at ku. Waarom zou hij all mog votball? Talt mot gzi wor otwikkl wor. Orwijsprojct D imils aagschov Sama Houbba, woorvorr va uik orwijsprojct i Vray omgvig, vult aa: Vaak hbb jogr juist kwalitit, maar it juist opliig gvolg. Ht is aa os om hu talt alsog t hrk t gbruik. Ht projct IKRA (Arabisch voor lr ) wil mt am allochto jogr brik, i itrss hbb voor wlzijswrk. Va huis uit wort vaak vrwacht at z voor halsrichtig kiz, maar vrloskuig of vrplgr zij ook mooi brop. Daarom is ht ook blagrijk at w hu ours r bij btrkk. Hu wrl, i soms hl vr uit ligg, ichtr bij lkaar brg. Mtaal fiacil gstu oor gmt wort r gwrkt mt als motto wat ku w voor lkaar btk? W hbb go cotact mt bijvoorbl Rotaryclub ivrs brijv. Ook wlzijsstichtig Syths vrlt all mwrkig. Mathiu vult og aa: D mair waarop r mt migrat wort omggaa lijkt soms ruimk, maar grst vaak aa soort ovrschillighi. E mslijk mchaism hoor. Maar als j ovrschillig blijft, sluit j it all ar uit, maar ook jzlf. Dat zorgt all maar voor misvrsta vooroorl. Trots Bij ht afschi m filosofr w og v ovr uitspraak va Job Coh ( Do g ar ig, maar o ig ars ). Als ik half uurtj latr wr i tri zit, op trugwg aar ht mr afstalijk wst, vol ik og sts glimlach op mij gzicht: mooi, zoals z i Vray bzig zij E jog Marokkaas komt tgovr m zitt glimlacht trug. W rak aa praat. Ovr haar stui brijfsku ovr haar trouwag. Ht bijzor is at z m vrtlt ovr haar mor. Ik am haar altij alls uit ha, vrtrouwt z m to. Maar ik acht is: u ga ik ht huis uit, wat u? To is z cursus gaa o. E volgt u gsprksgrop. E wt u wat r gburt? Z is glukkigr. E trots. Waar ik atuurlijk óók wr trots op b. D cirkl va mij bzok aa Vray was ro. 5

6 sport mot gw é op vir kir is t ik Fotoburau Rol Dijkstra Matthijs va Muij Ht ka it op z zomr. Erst ht EK, straks Olympisch Spl. Voor Lokaal Bstuur aaliig om ook ht vizir op sport t richt. Lokal sport, wltvrstaa. I Rottram wil PvA-raasli Matthijs va Muij aar systm waari gmt, topsportrs, schol sportvrigig, maar ook politi ar maatschapplijk partrs samwrk om ms al vaaf basisschool aa ht bwg t krijg. Ho kt hij at t brik? E wat vit Marjo va Dijk, woorvorr sport i Tw Kamr, rva? Jurj Sitsma Frlac jouralist 6 Matthijs va Muij Woorvorr Sport i Rottram Schrf ota Sport i Rottram, altij i bwgig J tuigt i j ota irukwkk systm op mt als ol om j stasgot i bwgig t krijg. Dk j at gmil Rottrammr op it soort bmoizucht zit t wacht? Er zij toch volo sportvrigig waar z trcht ku? Er zij vl wijk waar maar 10% va scholir actif is i sportvrigig us 90% it. Ht zij vaak ms uit cultur waari at ook it gbruiklijk is i r ook fiaciël mil it voor hbb. Bovi is r it i lk wijk sportvrigig. Wi wil j vooral brik mt it sportoffsif? Eé op vir kir va twaalf jaar i Rottram is t ik. Z krijg vl t wiig bwgig. Op schol hb j als lokal ovrhi ivlo ku j problm als it vrog aapakk. W will rvoor zorg at kir mr ur sport krijg i hu lsprogramma at r ook a schooltij volo moglijkh zij om t bwg, oor rvoor t zorg at r ook i wijk gsport ka wor. Er is groot tkort aa bvog sportlrkracht i ht wst va ht la. Ho kom j a aa mskracht om j pla waar t ku mak? Er zij t wiig sportlrkracht op HBO-ivau. Er zij wl ms mt sportopliig op MBO-ivau i, or bgliig va zo HBO-gschool lrkracht, ht wrk prima zou ku o. Wij will, om ht tkort zo sl moglijk aa t vull, at w moglijkhi krijg om i MBO rs op z mair i t ztt op schol, i wijk bij vrigig. Maar aar is, aast tostmmig, ook gl voor oig. I j ota staat ook at j topsportrs wilt iztt. Eé va grootst voorbl va topsport i Rottram is Fijoor. Zij votballrs va it ivau iglijk wl warm t krijg voor it soort klischalig buurtactivitit? Fijoor ot rlatif wiig voor buurt. D gmt raagt wl bhoorlijk bij aa vilighi room wstrij straks misschi ook aa iuw staio. Wij vi at w aar iglijk bst its voor trug mog zi va Fijoor. E votballr ka zich bijvoorbl vrbi aa wijk of aa school, aar rglmatig aarto gaa jogr stimulr om t gaa sport. Ho kt Fijoor aar zlf ovr? Ik hb it ht i at ht prioritit va z is. Dat pakk Egls topclubs hl ars aa. Di staa mi i wijk otwikkl lsprogramma s om sport op schol i buurt t stimulr. Fijoor is aar i mij blvig hlmaal it m bzig. Voor h tll titls Champios Lagu. Er staat i oz ota wl citaat va Erik Gu, voorzittr va Fijoor, i ht Egls voorbl aahaalt, maar ook togft at Fijoor zlf og hl wat stapp mot ztt voor z zovr zij. Wat ku j als gmt o om club als Fijoor, aarm ook ar, i stapp t lat m? Fijoor wil va gmt tostmmig om iuw staio t bouw wil ook bijrag va gmt voor aalg va ifrastructuur room ht staio. J zou us hl go voorwaar ku stll aa tostmmig /of aa bijrag. Bijvoorbl at z zich mr i wijk lat zi. Nit éé kr pr jaar, maar rglmatig splrs iztt, cliics gv op schol zo. Lat zi at ht cht uitmaakt at r topsportclub i omgvig is. W hbb ht og it gha ovr ms om wi ht iglijk gaat. Hbb i iglijk wl bhoft aa zo gricht, gorgaisr aapak? Wij vi ht oig at r om gzohisr gwoo omat ht prttig is. Wij? Uit orzok va ht Ctrum voor Iformati Statistik blijkt at Rottrammrs ht rg prttig vi at z i hu ig buurt ku sport. W kom op vrschill ivaus mt voorstll om at t ku brik. I buurt, op schol via vrigig. Ho? W will bijvoorbl mr ruimt voor zomaar v sport. Sport mot atuurlijk orl va ht aglijks lv zij. Daar is Rottram ovolo op igstl. Daarom will w at gmt aar bij (hr-) irichtig va strat mr tijigr rkig hout. Daaraast staa sportzal sportvl va vrigig grot l va wk lg sporthall va schol i

7 Zt r altij pickicktafl bij Marjo va Dijk oo wor wk. Wij will at r afsprak kom om itsivr gbruik t mak va i zal vl. Ht wor zogaam sta alo facilitit i qua igom, orhou bgliig i ha zij va apart stichtig. Woigbouwcorporatis zou aar, volgs os, grot rol i ku spl. J hbt ht i ota ook ovr vilig sport mt fatso. Wi ovr schrf gaat mot volgs jou har wor aagpakt. Is at cht oig? Ht komt sts vakr voor at kli icit i buurt, op ht sportvl of lags lij uit ha lop. Aamoigig aa kat va ht vl of vaaf tribu hbb soms rouit aar karaktr. Ht ka toschouwrs maar ook splrs aaztt tot gwl. Ook bi ht spl is ht rspct voor lkaar voor schisrchtr soms vr t zok. Als schisrchtr bslissig mt i splr it wlgvallig is, ka at vchtpartij tot gvolg hbb waarbij rak klapp wor uitgl. Ht is us har oig om t lat zi at w it soort grag or g voorwaar tolrr at w at grag ook bstraff. Sport is spl mot vooral zo gzllig moglijk zij blijv. Is ota all gschrv voor Rottram of ku ar gmt r ook its m? Natuurlijk is ota i rst plaats voor Rottram gschrv maar r zit toch ook wl its achtr va ht lgg va basis voor PvA-visi op sport. Di hbb w amlijk als partij og sts it cht. Misschi is it bgi. Tot slot: vrwacht j cocrt stu uit D Haag voor j pla? Ja, toch wl. Vooral als ht om lrar gaat. Dat is Haags kwsti. Daarom hoop ik ook at Tw Kamrfracti zich r, ook bij mo va Marjo va Dijk, voor gaat iztt at r mr bvog (ls: HBO-gschool) sportlrar kom, wat aar is wl gl va ht Rijk voor oig. Marjo va Dijk PvA-kamrli, woorvorr sport Ku Matthijs va Muij, zij fracti vtul ar i zij pla ovrm rk op stu uit D Haag? Dat zal hl wissl zij. Sommig put uit ota zij amlijk puur ht ig sportbli va i gmt. Wat r i ht lalijk bli va Jt Bussmakr Sharo Dijksma wl xtra zit, is gl voor combiatifuctis waari j kopplig lgt tuss aschools opvag, sportvrigig orwijs. Buit at zij hl vl va put uit ota all maar op lokaal ivau vorm t gv. Gft u s cocrt voorbl? Ik hrir m korfbalvrigig i Groig i all wijk lags gig. Z plaatst oprop i ht wijkkratj op lk vlj waar ook maar its ko, wr gkorfbal. Dat lvrt l op us wist voor ir. Ht was vrigig mt uilijk jugaflig mt hlr jugbli. Daar hb j us als D Haag hlmaal its aa to t vog. Dat rglt zich hlmaal vazlf at mot j ook zo lat. Waar hb j als D Haag volgs u a wl its aa to t vog i it vrba? I ovrstijg zak zoals combiatifuctis buitschools opvag wor gmt mt mil orstu. E sportlrar? Vauit orwijshok, us gl voor mr HBO-opliigscapacitit, ka ik ht it boorl maar ik vo ht voorstl om MBO rs i uitvorig, or maaat va HBO r, i t ztt om ht prsolstkort trug t rig rg vrstaig. Hft u iuw ig glz i ota va Matthijs va Muij zij fracti? Wat voor mij rlijk iuw was, was suggsti om aar woigcorporatis t kijk als ht gaat om ht bhr va sportzal. Ht bhr va kati mot j a it va éé prsoo afhaklijk lat zij. Zo ima sluit kati op ur waari hij misschi mir omzt raait. Op zich lgitim afwgig, maar otmotigsfucti valt a wl wg. Ik lip r tgaa bij putr- klutrgym op zoagocht, waarbij ht gwlig zou zij als ours mt lkaar i kati i gsprk zou kom, maar waarbij at us it ko. Bovi zou j a als ovrhi ook s tg ima uit ht maatschapplijk wrk of uit opvoigsorstuig ku zgg ga r gwoo s bij zitt, rik kop koffi m kijk wat aar gburt. J hbt r zo prachtig viplaats. Maar a mot j us als ovrhi wl zlf zggschap hbb ovr opigstij va kati. Voor i wijk zou ik og als suggsti will mgv: Zorg at j i lk Gratis sport voor kir i Ovrschi E opmrklijk iitiatif komt uit Rottrams lgmt Ovrschi. Daar ku kir gratis sport. Ht projct Ovrschi Sport Gratis blijkt succsvol. Vir maa a start va ht projct profitrt al 25 proct va all kir i Ovrschi i lftijscatgori 6 tot mt 12 jaar va gratis limaatschap bij éé va Ovrschis vrigig. 26 proct va z grop is als iuw li bijgschrv bij Ovrschis vrigig. D ar 74 proct va z grop was us al li va vrigig hft aarvoor u gratis limaatschap aagvraag. Ovrschi kt i totaal zo 900 kir i lftijscatgori 6-12 jaar. Vorig jaar bsloot ht aglijks bstuur va lgmt Ovrschi om ht limaatschap va éé sportvrigig of scoutig voor all lrlig va basisschool gratis t mak. Dit hout i at lgmt voor lk ki cotributi voor éé vrigig, bi gmtgrz va Ovrschi, voor haar rkig mt. Vaaf 1 jauari 2009 glt it aabo voor áll schoolgaa kir tot mt 18 jaar. I rst maa at z acti u loopt, hbb 224 kir vrzok voor gratis cotributi bij vrigig va hu kuz igi. Ours hu kir mog zlf kiz bij wlk vrigig zij ht formulir voor gratis cotributi ilvr. Zo zij r aast kir i voor ht rst gaa sport ogtwijfl kir i oor rglig va lgmt u tw sport zij gaa bof, aast sport i zij al. Mt ht projct, at op 1 jauari 2008 va start is ggaa, wil ht lgmtbstuur kir é ht vrigigslv gzo impuls gv. Bhalv ht vrgo va ht cotributigl zorgt projctorgaisati Ambitio Sportburo ook voor vl iitiativ activitit i kir mot stimulr om (mr) t gaa sport. Zo wor r op all Ovrschis basisschol mrr cliics gorgaisr. Ook buit schooltij vi r vl sportiv vmt plaats. Dz zomr ka Ovrschi bijvoorbl kismak mt ht straatvotbalfom Soufia Touzai, i i juli op 31 augustus tijs ht fstival Parai Ovrschi vir uur ur cliic (Rottram Strtlagu) vrzorgt. Tvs hft Touzai zich opgworp als ambassaur voor ht projct Ovrschi Sport Gratis. Ht i aarachtr is at z straatvotballr voor vl (allochto) jogr xtra aasporig ka zij om t gaa sport zich bij Ovrschis vrigig aa t sluit. Ovrigs wil ht lgmtbstuur mt ht projct it all kir aa ht sport krijg. Ht is ook orm kas uitagig voor vrigig i Ovrschi. Ht vrigigslv social samhag wort hirm vrstrkt. D lgmtbstuur bsft at oor ht succs i acti u hft vrschill clubs ops mt flik groi t mak krijg waarop z wllicht it zij brk. Daarom bstaat ht projct ook uit partrship tuss lgmt vrigig. Zo wor r actis opgzt om iwors actif t stimulr om als vrijwilligr aa slag t gaa bij vrigig waar hu ki actif is of wort. Ook hlpt Ambitio Sportburo, at uitvorig va ht projct vrzorgt, vrigig bij ht opli va karl, ht uitbouw va ht sportaabo, zovoorts. Nar iformati ovr it projct is t vi op wijk otmotigsplaats hbt voor allrklist zt aar altij pickicktafl bij. Dat is hét istrumt bij uitstk om ms tgovr lkaar plaats t lat m. Vrmijigsgrag is zo bija it moglijk. Di klitjs spl i zabak maar ours rak mt lkaar i gsprk at ka tot mooi ig li. D ota Sport i Rottram, altij i bwgig is als pf-bsta t owloa vaaf sit va PvA Rottram: 7

8 afgvrg STEMBUREAU 19 Wat hout PvA rs i Erst Tw Kamr i ht Europs Parlmt bzig? Zij kom hir burtligs aa ht woor. Dit kr Cathrij Haubrich, li va Erst Kamr. Foto Has Kouwhov Mij Estlas collga ik stapp om uur stmburau ummr 19 bi. D kiscommissi is uilijk gagitr. Omillijk wor hapjs glas wij aagvor. Di Europa mocht ars s k, at it Gorgisch stmburau it wt ho ht hoort! E misschi uurt ht a óg lagr, voorat Gorgië tot NATO - livr og - tot EU mag totr! I Gorgië zi z maar al t go,ho EU m ka bijrag aa atioal wlvaart, aa wrkglghi ht iricht va btrouwbar rchtsstaat. I Nrla vi w ht gwoo at politi oorgaas it corrupt is rchtrs it partijig. Wij rk r op at j igom it straffloos ka wor afgom, at j oorgaas rlijk btaal wrk kut vi. Als parlmtariër - ook Erst Kamrl zij volwaarig parlmtariër; at wort og wl s ovr ht hoof gzi! - hb j ht voorrcht rglmatig t wor uitgoig voor waarmigsmissis, i oor EU of oor OVSE wor afgvaarig aar la, waar mocrati mir vazlfsprk is als i Nrla. Ht waarm bit j uik kas om i la ro t kijk zoals us Gorgië, waar op 21 mi 2008 parlmtsvrkizig wr ghou. Ht boorl va wtt is voor Erst Kamr blagrijk taak, zo it é blagrijkst taak. Va os als sator wort vrwacht at wij oor Tw Kamr aagom wtsotwrp lags fial maatlat lgg. Draagt ht wtsotwrp - al a it gamr oor Tw Kamr- cht bij aa ht oorsproklijk ol? Is wt i ovrstmmig mt Growt itratioal vrrag? Is wt wl uitvorbaar? Lit wt tot (amiistrativ) lastvrzwarig? Vl vakr a gmil Nrlar i gat hft, gaat ht a om ht boorl va Europs rglgvig - oorgaas ht ipass i ht Nrlas rcht va Europs Richtlij ht gokur va vrrag, zoals ht Vrrag va Lissabo. Mig gmt provici zal zlfs oorl: ht gaat té vaak om Europs rglgvig - luchtkwalitit, karrichtlij watr, vrbo staatsstu, aabstigsvrplichtig - waar bmoit Europa zich m? I globalisr wrl ka kli la als Nrla ht it mr i zij tj r, och coomisch, och op ht gbi va vilighi rchtvaarighi. I afglop 50 jaar hft Europa vl btk voor coomisch otwikklig wlvaart va brijv é burgrs. I kom 50 jaar zal focus wllicht mr vrschuiv aar vilighi i vl vrschill btkiss. Trrorismbstrijig, bstrijig va gorgaisr itratioal crimialitit, voslvilighi, klimaatvrarig aatastig va privacy - ht zij allmaal orwrp i omoglijk og atioaal ku wor aagpakt. Mshal, itrtcrimialitit, broikasgass schig va msrcht - aartg hlp g atioalism, g ijsmuts g klomp mr. I Erst Kamr zij maar wiig cht uroscptici t vi. D sator bsff at i z razsll wrl grz iglijk it mr bstaa. Wl zij sator zor uitzorig zr alrt om - als ht ka - atioal ighi zlfstaighi t bwak. Nits mslijks is Nrla vrm: zoals Nrlar graag rgi ovr ig lv, rlatis wrk bhout, zo wil Nrla maximal zggschap ovr irichtig va samlvig. Als ht ka. E all als ht mót i zggschap ovrlat aa ht grotr vrba. Lags i maatlat zal z zomr ht Vrrag va Lissabo wor glg. Aa at soort luxproblm zij ams hr i stmburau ummr 19 og it to. Vilighi tg boz buur Rusla, xportmoglijkh voor hu wij, riolrig voor wc, asfalt op orpswg bov alls wrk voor jog ms i afstur aa uivrsitit - át is wat h bzig hout. Daarvoor zou z bst wat autoomi will ilvr. E aarom r z mt hapjs th. Avrtti P&O Srvics Grop é mobilititspartr voor bstuurrs ambtar. Op ht gbi va mobilitit, t wt i-, oor- uitstroom, zij wij avisurs va ht rst uur. Wij bi oplossig i li va wrk aar wrk compttiotwikklig. Wij hbb vl wrkgvrs, wrkmrs bstuurrs orstu i mobilititsvraagstukk. Os uitgagsput is ht bi va crativ oplossig voor mobilititsvraagstukk voor ambtar bstuurrs mt bhou va ambtlijk zkrh ABP- awl APPA-psio. Wij strv i all gvall aar wi-wi situati, zowl voor wrkggvrs als voor wrkmrs bstuurrs. Voor iformati: Nm grust kotakt mt os op via Frak Dam ( ), A Athoiss ( ) awl via os algm ummr: D Haag Maastricht Mppl Tilburg Wagig Hl Corrspotiars Postbus 94, 5320 AB Hl Tlfoo (073) Itrt 8

9 DE STELLING VAN DE MAAND Foto Natioal Blbak Elk maa lgt Lokaal Bstuur stllig aa u voor. Vorig kr was at: Door ht ualism is ht cotact tuss bstuur iwors vrbtr. W krg volg ractis: Abth Evrtz, statli i Zla: Ik hb iruk at ht ualism juist hft gli tot grotr afsta tuss politik burgrs. Discussiër ovr bliskars fiaciël vratwoorig is blagrijk, maar hft g grot aatrkkigskracht op burgrs. Burgrs will hu cocrt problm rk ht lifst og opglost zi. Zij zok i rkig bij blaggroprig probr, vlal via juriisch procurs, hu oplossig t krijg. Aa volksvrtgwoorigrs us taak om problm va burgrs politik vrtaal t krijg i hlr taal uit t lgg ho zij i problm gaa oploss. Dat is blijft lastig. Carry Abbhus, gputr i Ovrijssl: Op ht atwoor hb ik flik mot kauw. D ivorig va wt ualisrig va ht gmtbstuur zou aatal zgig mot brg i ht opbaar bstuur. O.a. uilijkhi voor iwors ovr wi ( raa, stat, ht collg) waar ovr gaat ho iwors aar wijzr, btr va wor mr btrokkhi. E structuur- cultuurvrarig war oig. I ht rst zij w wl go, mt at bijltj ku wij wl hakk r hft zkr cultuurvrarig plaatsgvo. Nit i ht mist oor schrpr rolvrlig tuss ra/stat ht collg. Zij iwors sllr btr btrokk bij blisvoorbriig uitkomst? J zit u mooi iuw vorm va participati i gmt- provicila. Als gvolg va ht ualism? Nja, ht is ht orzok waar. Ruu Vrma, burgmstr va Tilburg: Ht is it vrbtr. Al z bstuurlijk vormitrvtis hbb g ivlo op rolopvattig va politici. D kwalitit va cotact tuss bstuur iwors wort bpaal oor opvattig orgaisati va raasl i politik praktijk. Ook bstuursstijl i ht collg (uaal of moistisch) bpaalt mat va cotact mt burgrs. Ht gaat us om politik-maatschapplijk oriëtati va gmtraasl wthours, i los va wlk orgaisatorisch structuur a ook uitgof ka wor. Costatij Jas op Haar, raasli i Utrcht: N, ht ualism hft r it voor gzorg at bstuur iwors ichtr bij lkaar zij gkom. Wat hl blagrijk is, als ht gaat om ht ichtr bij burgr staa, is at j iwor opzokt, kijkt waar hij woot vaaa komt, wat r splt, at j iformrt at j i ialoog gaat. Dat gaat haast pr fiiti it om tchisch iscussis zoals i ovr vrhouig tuss raa ht collg. Ook i ou it-ual situati was r moglijkhi om ms t sprk als raasli mi i maatschappij t staa, aar is its aa vrar. Jacqus Wallag, burgmstr va Groig: Ht is og t vrog om z stllig t orschrijv. Raasl zij wl mr volksvrtgwoorigrs gwor m hu cotrolr rol sriuzr. Va groot blag is of wthours iforml fitlijk og l uit mak va fracti. Daar waar at ht gval is zi j og vl va traitiol biskamrs -stratgi. Nog t wiig vor gmtraasl zlf politik rgi. I at opzicht vrloopt ht trasparatr mak va lokal mocrati tragr a ik voor og ha to ik mvratwoorlijkhi am voor istllig va Commissi Elziga. Has va Agt, raasli i Bra: I Bra is oor ovrwiig va PvA is 2006 commuicati tuss bstuur burgrs vrbtr. D PvA-wthours, burgmstr raasl zok irct ht cotact mt burgr. Wij zij zichtbaar, aasprkbaar afrkbaar. Brt Krst, gputr i Limburg: Laat ik vooropstll at ir pogig om ht cotact ovrhi burgrs t vrbtr waarrig vrit. Maar ik vraag m af of w it oorschit. Door alsmaar rgi t stk i allrli pogig zoals ualism, kisrmpls vrlag z., otstaat r bl alsof burgrs ovral ovr ku mprat, trwijl i wrklijkhi at toch vaak it waargmaakt ka wor. Politik is ook vak! E ht gaat ovr gkoz volksvrtgwoorigrs! Vrtgwoorig a ook, m vratwoorig. Ik k at ht vl wzlijkr is at w als ovrhi os bschir opstll os coctrr op ht waarmak va wat w blov fficiëtr wrk. T vl blisota s vrgzicht vrtrobl ht bl. T vaak volgt ht orzok ht ar op! N zgg is ook kust i it vak. Pak it alls aa alls zorg at rël problm va ms opglost wor. Bloof mir o mr! Ht ualism hft mijs izis t vl vrwachtig gwkt i w it ku waarmak lit tot tailivau i politik i vl ambtarij (ls gl) oplvrt. Visi, urv zgg, korsvast zij bij tgwi bschihi lvrt mr op! Joost Ptoom, raasli i Tylig (Sasshim, Voorhout, Warmo): Os. Ht is it oor ht ualism. D structuur va ht ualism kt spagaat. D raasl wor gacht volksvrtgwoorigr t zij, maar ook hooflij D iuw stllig va maa luit: xxx uit t ztt ht collg -ht aglijks bstuur- t cotrolr op rchtmatig, olmatig oltrff uitvorig. D cotact i ik als raasli mt gwo iwors, aast ht maatschapplijk mivl, hb, hbb mstal t mak mt blisuitvorig. J blijft uitlgg oorvrwijz aar 1) srviclij 2) ht collg. Ik k zowl moistisch situati als ualistisch va biuit. Ht ualism btk wl vrbtrig i bsluitvormig. Ht hft g xtra tij vrijgmaakt voor cotact mt iwors. D zuig kracht va ht raahuis blijft groot. Sis ualisrig is r wl flik wat vrar, maar at is mr prsoolijk a structurl vrist. Or liig va thousiast griffi is r -rst i Voorhout, a hrilig i 2006 i Tylig- cotiu gwrkt aa bstuurlijk vriuwig. Dat li tot scala aa iitiativ, ook voor itsivr cotact mt iwors. Traiig i batstijl, burgriitiatif, rotaflgsprkk, vrruim isprkrcht, wijkbzok mt aasluit wijkmarkt, kirgmtraa, als mst gslaag voorbl i oz gmt: rglmatig gast i raa -sssis ( Es of os? Mail uw racti (max 200 woor) voor 4 juli aar Succsvoll bijkomst ovr liks aabst Ogvr 40 lokal bstuurrs hbb op 17 mi i Utrcht lgom aa bijkomst ovr liks aabst. Sam mt PvA-uroparlmtariër Ik va Burg PvA-kamrli Mi Li Vos iscussir z plair i workshops ovr vraag ho Europs aabstigsrgls ku wor gbruikt voor lokal liks politik, zoat social uurzam olstllig ku wor brikt. D bijkomst wr afgtrapt oor Ik va Burg. Volgs haar is ht misvrsta at ht bij aabst kl om gokoopst aabir gaat. Via aabstig ka juist bst ist/prouct tg zo laag moglijk prijs wor gslctr, kwalitit ka us wl glijk li zij. E ar vrvl misvrsta is at Europa listat zou vrplicht om bpaal ist aa t bst. D thuiszorg, ht iburgrigsorwijs schoolbok zij allmaal voorbl waarbij ht atioal rgrig zij gwst i hbb gkoz voor marktwrkig via ht Europs istrumt va aabst. Ook is ht volgs Va Burg zo at lokal bstuurrs aabst vooral zi als tchisch ambtlijk procur waarm it politik gscoor ka wor. Door als lokal bstuurr hlr politik ol t formulr ku ambtar ht aabstigsbstk usaig opstll, zolag it iscrimir trasparat, at social cologisch olstllig brikt wor. Ho o j at liks politik brijv via aabst? Tijs workshops ovr Wt maatschapplijk orstuig (WMO), grot bouwprojct, gratis schoolbok social wrkvoorziig is giscussir aa ha va cocrt voorbl ovr ht ho wat. Daarbij kwam aar vor at PvA maatschapplijk vratwoor mot will aabst. Voorkom mot wor at PvA mwrkt aa crati va workig poor of moglijk vrslchtrig va ht miliu. Ook is go commuicati ovr ht aabst va sstil blag. T vaak wort r t laat gcommuicr of wort r otrcht agst aagwakkr oor blaghbb voor bijvoorbl juriisrig. Daaraast is aabst prfct istrumt om zowl gbruik t mak va markt als z, ii oig, bij t stur. Dz bijsturig ka via opam va social cologisch critria. Ht is a ook aa politici om vooral rgi t stk i ht wat i mir ht ho. Ht gaat uitilijk om politik wil om sociaal-mocratisch ol t brik via aabstig. E atuurlijk is rchts aabst gmakklijkr a liks aabst, maar ht is ht politik gvcht waar! Naar aaliig va z succsvoll bijkomst vrzok om mr activitit ovr it thma t orgaisr, zal ht Ctrum voor Lokaal Bstuur bkijk ho ht bst vrvolg ka wor ggv aa z bijkomst.

10 2 kmr sts mr Spobatt D aga va Tw Kamr wort og sts voor groot l oor spobatt bpaal of zo m wil oor spobatt ovrhoop ghaal. Foto Srg Ligtbrg TON LANGENHUYZEN is blis mwrkr va Tw Kamr fracti va PvA. Hft u vraag aa hm of wilt u ragr? Stuur a -mail aar of bl Ht rcoraatal spobatt i jaar is u - og maar halvrwg al gbrok. Ht mrkwaarig is at i sommig gvall spobatt ovr mrr wk blijk t ku wor uitgsmr. Bijvoorbl ht spobat ovr cartooist Grgorius Nkschot is wk gl bgo wacht og sts op afroig. Mir aaacht is r voor jaarvrslag waari rgrig vratwoorig aflgt ovr ht i 2007 gvor bli. D Vratwoorigsag op r wosag i mi ka zich og lag it mt mt r isag i sptmbr. Ovrlast vrlorig Attj Kuik vor olags ht woor ams fracti bij algm ovrlg mt miistrs va BZK Justiti ovr ht zoght Programma Ovrlast Vrlorig. Dit programma richt zich kortwg op ht tggaa va ovrlast waarva vl ms i ig lfomgvig last hbb. Dz vorm va grag tast ht wlbvi vilighisblvig va ms vaak mr aa a zwaarr vorm va crimialitit i vaak lttrlijk figuurlijk mr op afsta staa. D ovrlast i sommig grop jogr i staswijk aaricht, is vorm va stor grag waar ht Programma Ovrlast Vrlorig zich op richt. Ht programma bvat vl bli aapassig va wtgvig. Zo krijg burgmstrs mr ivlo bij hulpvrlig aa jogr i otspor, waaroor i hoplijk og bijgstuur ku wor. Ht mst i ht oog sprigt Wt maatrgl bstrijig votbalvaalism rstig ovrlast. Dz wt is va oorsprog gbasr op iitiatifwt Votbalvaalism va Has Spkma, maar uitgbri zoat z ook bij vl ar vorm va ovrlast gbruikt ka wor. D wt gft vl flxibl i t ztt istrumt, i bhoorlijk vrgaa zij. Kuik hoopt at mt i wt lokal bstuurrs istrumt i ha t gv om ovrlast ffctif t bstrij. Zij wil vooral iztt op prvti: Vilighi bgit bij voorkom go opvoig. Maar voor ms i toch fatsosorm ovrtr hbb is r g bgrip. I rr staium hft Kuik - i ht kar va haar voorstll om vaalism aa t pakk - al voorgstl om i lk sta schabmilaar i t stll, i ka hlp bij ht vrhal va scha i oor vaalism is vroorzaakt. Zij too zich i hooflij tvr mt oor rgrig voorgstl aapak, maar mist wl aaacht voor aapak va ovrlast i ht opbaar vrvor. Drikwatrwt Ht blag va rikwatrwt ka auwlijks wor ovrschat: z wt gaat ovr orgaisati va rikwatrvoorziig i Nrla, kwalitit va rikwatr, lvrigszkrhi va rikwatr rglt olmatighi va brijfsvorig va rikwatrbrijv. D rikwatrvoorziig is bij uitstk publik taak i wort uitgvor oor ovrhisbrijv. Marktwrkig is i z sctor moilijk kbaar omat ht rikwatr voor bpaal gbi immrs moilijk al hlmaal it fficiët va lrs ka wor ghaal. D biig aa rgio liigwatrtwrk maakt at rikwatrbrijv aarm atuurlijk moopoli hbb. Bij actul bhalig va rikwatrwt i fit alghl hrziig va Watrliigwt uit splt aatal orwrp zoals uitkrig va ivi aa aalhours (mag wist vollig wor uitbtaal of mot z ook gbruikt wor om prijs va ht rikwatr t vrlag), omvag va rikwatrbrijv maximrig va ht salaris va top va rikwatrbrijv. Wat is ht staput va Ja Bolhouwr ams PvAfracti? Hij vit at aal- hours va rikwatrbrijv (provicis gmt) hu aalhourschap vooral mot ivull oor ivlo op ht lokal rikwatrbrijf uit t of it mot gbruik om ht rikwatrbrijf als bro va ikomst t zi. Ht maatschapplijk blag, waaror go gokoop watr, mot bov ht mak va wist mot staa. D omvag va rikwatrbrijv splt omgkr vrig rol bij mat va ivlo i vrschill aalhours ku hbb. War rikwatrbrijv grotr wor a gmtlijk rgio s is rlati mt gmt avat mir. Voor olmatighisvrbtrig stlt ht wtsvoorstl ht istrumt va prstativrglijkig (bchmark) vrplicht. Maar voor zivoll orlig vrglijkig mot r wl 4 tot 5 brijv ovrblijv. Bolhouwr stlt a ook voor at r tots oor miistr kamr mot kom op ht momt at r fusi/schaalvrgrotig va rikwatrbrijv aa or is. Tslott i Bolhouwr ammt i at tot ol hft om ikoms va top va rikwatrbrijv t maximr. Aagzi rikwatrbrijv hlmaal i ovrhisha zij stlt hij voor om - i lij mt voorstll va commissi- Dijkstal ovr ikoms i (smi-)publik sctor - salariss i rikwatrsctor t maximr op 130% va ht huiig miistrssalaris. INITIATIEF VAN DE MAAND Foto Srg Ligtbrg W ha wl ractis vrwacht, maar at ht zo succs zou wor? Gwlig! mlt ht Haags raasli Susa Coh Jhoram tvr. Vl iwors va D Haag hbb al gragr op oprop i z sam mt haar collga Willm Mirhout hft gaa om aa t gv waar bom gplat ku wor. Ht gaat it all om locatis waar ooit boom hft gstaa (r zij r zkr 5000 vrw i loop r jar), ook plkk waar ooit boom sto ku wor aagml. I ht ajaar zal gmtraasfracti wthour Rabi Balwsigh complt lijst prstr. Coh Jhoram: Aa wthour vrvolgs opracht om al i locatis t boorl op moglijkhi boom t (hr)plat hirovr aa os trug t rapportr. Bom vrwij om vrschill r. Door zikt of storm soms mot z wor gkapt vawg bouw- of vrkrsmaatrgl. Mirhout: Dat is atuurlijk pijlijk, maar vaak is r it vl aa t o. Hir past boom 10 Maar als j kapt mot j ook hrplat, ars otgrot sta. D afglop jar is it i ogvr 5000 gvall it glukt. Vaak omat r g go hrplaatsiglocati gvo ko wor. Ht plat va bom is moilijkr a ht lijkt. D orgro mot go zij, r mog g kabls liig lop ht ka it zor mr t kost gaa va facilitit als parkrplaats rglijk. Maar soms rak z ook gwoo uit bl, wor z vrgt. E at ka atuurlijk it, vi PvA-raasl. Ht platsizo va bom uurt va ovmbr tot mt fbruari. Bwors ku hu locatis tot sptmbr ml op wbsit va Haags PvA. Hft u als PvA-fracti i gmt of provici luk voorstl gralisr waar ir iglijk jalors op is? Ml ht os, zoat wij ht ku oorgv i oz rubrik Ht iitiatif va maa. Op i mair ku wllicht ook ar PvA rs i ht la r hu voorl m o. Dus kom i acti gf uw iitiatif aa os oor! Wij ztt u graag i ht zotj. Ractis aar:

11 Optimism ovr ctralisati Ht hft bija halv kabitsprio guur, maar iitiativ voor ctralisati kom u cht op gag. Vl zij ht misschi vrgt, maar ctralisati va tak aar ctral ovrh is va put uit ht rgrakkoor va it kabit. JOS KUIJS is wtschapplijk mwrkr va ht CLB. Hft u vraag i ht lokal bstuur raakt of wilt u ragr? Stuur a -mail aar of bl Ou-burgmstr va Nijmg partijgoot E Hot prstr bgi jui op ht VNGcogrs ht rapport Vrtrouw vratwoor. Kr va at rapport is at ht Rijk aa kat vrtrouw mot hbb at gmt ovrgrag tak go ku uitvor gmt aa ar kat ook vratwoorig aflgg ovr mair waarop z i tak uitvor. Grosso moo is r iks mis mt ht rapport: gwoo uitvor us. Dat opstllrs va ht rapport om paar hikl put h lop, vrit it schoohisprijs, maar is g ramp. Dat rglt zich waarschijlijk op trmij zlf wl. Eé va i put is bstuurskracht va gmt. Ku gmt al z tak wl aa, of zij z aar t kli voor; iscussi i al titall jar splt maar it opglost raakt. Natuurlijk zij vl gmt vl t kli om tak zlfstaig uit t vor. Maar om hrilig t voorkom wor mst gkk costructis vrzo i i rgl rr tot uitstl a tot afstl va hrilig li. D BEL-gmt zij aar go voorbl va, waarbij rst ri lttrs voor Blaricum, Ems Lar staa. D ambtar va ri gmt wor op éé plk ghuisvst, collgs blijv als vooruitgschov post op lokal kwsts hu gmthuis. E costructi i vooral bstuurrs politici op hu plk hout ambtar vrijspl gft of stuurloos achtrlaat. Daar zou ik wl gmtscrtaris will wor, mrkt ima laatst op ovr z ovitit. D ar costructi i hoog scoort i top vijf va bstuurlijk xcursis, zij sta-gmt; sam toch apart. E gwlig vost go voor bstuurrs mt oorpakagst. D commissi Hot loopt hir trcht mt grot boog om h. W wt immrs allmaal ho harkkig hriligsiscussis ku wor uitgvocht. I plaats va ctraal gorkstrr hrilig, kom VNG Bilas Zak mt bstuurskrachtmtig visitatis om bstuurskracht va gmt virjaarlijks or lop t m. Door bchmarkig va gmt via www. waarstaatjgmt.l, ku burgrs bstuurrs zi of hu gmt ormaats prstrt i vrglijkig mt ar. Nu og vrijwillig, maar war ovolo gmt hirvoor gvolig zij, wort ht vrplicht, klok ht rig vauit VNG. Op trmij komt ht us wl go mt i schaalvrgrotig va gmt. Dat glt waarschijlijk ook voor uitvorig va t ctralisr tak. I opracht va Bilas Zak vort Uivrsitit va Tilburg orzok uit aar rr gctralisr tak. D rst uitkomst wijz uit at tak bij gmt i go ha zij. D rlijkhi zou iglijk gbi t zgg, at w at it wt. I mr a hlft va gvall is r ooit orzocht ho tak oor gmt zij opgpakt to z oor ht Rijk wr ovrgrag. Z wr gwoo ovr schuttig ggooi. Noogwog ka u all ivtarisati wor gmaakt va gctralisr tak i wl zij orzocht. Daaruit blijkt at gmt ht i rgl go o. Eé ig zou z graag og btr will o at is jugzorg. D vrlig tuss provicis gmt blijft aahou i iscussi. E iscussi i t zo lag zal ur totat ht hlmaal bij gmt zit. Nt als bij hrilig ku w tij zij wrk lat o, w ku ook tij haj hlp. bkbsprkg Zaasta Tilburg JAN DE ROOS iractur Lokaal Bstuur Dr. Ruu Vrma: Ht vrhaal va Sta. Ovr stratgivormig i iustrist. Uitgav va bstuursacami BAZN, 29 blz. Burgmstrs i ook og hoogglr zij, hbb w bij mij wt it vl i PvA. Ruu Vrma is r zo. Va huis uit is hij arbis- orgaisatipsycholoog. Hij was actif vakbwgig, sam mt Flix Rottbrg uovoorzittr va PvA Tw Kamrli. I 1997 wr hij burgmstr va Zaasta, i 2004 va Tilburg. E paar maa gl is hij bom tot buitgwoo lctor Maagmt va vra- rigsprocss i ht publik omi aa Bstuursacami Zui-Nrla (BAZN). I zij orati Ht vrhaal va sta gaat Vrma i op stratgië bij stlijk trasformati rol i ht stasbstuur aarbij splt. Omat ik zlf b gtog i Tilburg latr jarlag i Zaasta hb gwoo, was ik atuurlijk xtra iuwsgirig aar vrglijkig i Vrma trkt tuss z bi historisch iustrist. I ht katholik Tilburg omir tot ip i jar zvtig woliustri. J zag r to vvl fabriksschoorst als krktors. E coomisch crisis fll cocurrti uit lag lo la maakt i aa z moocultuur. Bij Zaasta lag ht ars. Daar was it éé iustri ovrhrs, r was va oushr vlvou va brijvighi: hout, voigsmil (Hoig, cacao), liolum, papir zovoorts. Ook aar war problm, maar tot cht crisis kwam ht it. Vrma bschrijft op aatrkklijk wijz i voglvlucht trasformati va bi iustrist aar mor st mt mr gmg coomisch structuur. Hij trkt ook vrglijkig tuss ms sfr i sta. D mas, gauw tot kakr gig Zaakatrs mt hu galitair islag zij toch ar typs a wat goiig, zo u wilt volgzamr Tilburgrs. E at alls rukt stmpl op bi st hu otwikklig. Prsoolijk voorblj va ht vrschil i omgagsvorm? Als Vrma op zoag aar plaatslijk votbalclub gaat kijk, maar it hrk wort, scham z zich achtraf rot at z hm aa kassa hbb lat btal. Aa Zaa aartg krijgt hij als hij togagspoort is gpassr va programmabokjsvrkopr t hor: Toch wl btaal, burgmstr?, wat u kut ht btr lij a ik. Waarop burgmstr mt kipoog atwoort: Da ha j ook maar btj oor mot lr. I Zaasta gaat ht rr va au is bstuurlijk turbulti grotr. Ht stasbstuur hft sis ht otstaa va Zaasta i 1974 (ook u iglijk og sts mr vrzamlig orp a sta) vl wrsta mot ovrwi. Projct als ht iuw Zaathatr Vix-locati Salft kwam moizaam va gro. Ht gmtbstuur gig mt groot Mastrpla aa slag om sta i bwgig t krijg. I Tilburg kwam vriuw iitiativ mr va orop, is r mr gzamlijk blvig va vmt ( krmis, Willm II), vall crativ ië rr i vruchtbar bom is ialoog mt iwors strkr otwikkl. D Atlas voor gmt laat zi at Tilburg ht btr ot a Zaasta. D voormalig wolsta stijgt strk op sociaal-coomisch ix qua aatrkklijk wo, trwijl Zaasta juist aalt. D oglijk otwikklig va Zaasta Tilburg hft volgs Vrma t mak mt ht vrschil va wt va rmm voorsprog i va vrsll achtrsta. Ovrigs o bi st ht vl btr a vl ar iustrist. Vrmas Vrhaal va sta gft g paklar oplossig laat staa blauwruk voor succsvoll bstuurlijk stratgi bij otwikklig va (v/h)iustrist, maar wl vl aaztt i hlp bij ht ak hirovr. Zij rvarig als burgmstr i afglop ti jaar i hij i ht bokj hft vrwrkt, mak ht xtra waarvol. E ht is, at mag ook wor gzg, aatrkklijk uitggv zr fraai gïllustrr. 11

12 Burgmstrs 12

13 ag CLB Haarlm Foto s Ri va Za 13

14 Foto s Ri va Za Ja Bart Wilschut orvraagt v.l..r. kamrli Pirr Hij, miistr Guusj tr Horst, burgmstr Brt Schirs va Haarlm Btty va Vig, burgmstr va Brill ou-wthour va Haarlm Vrma wil fus brawr-pol Politi brawr mot fusr. Di opmrklijk uitspraak Tilburgs burgmstr Ruu Vrma op burgmstrsag i Haarlm. Drtig PvA-burgmstrs staslvoorzittrs war aar op vrijag 23 mi aawzig om or mr mt miistr Guusj tr Horst va BZK t iscussiër. Volgs Vrma zou fusi tuss politi brawr uilijk voorl hbb. Ht lit tot btr maagmt tot mr profssioalitit. Dat komt hulpvrlig t go. J hbt a ook it mr at i brawrms iloos mot zitt afwacht i brawrkazrs tot r wat aa ha is. Fusi btkt wat Tilburgs burgmstr btrft it ht vrwij va vrijwillighi bi brawrkorps. Vrma krg voor zij i bijval va zij Bras Ja Roos Eiractur Lokaal Bstuur 14 collga Ptr va r Vl. D rgioalisrig va brawr samwrkig i vilighisrgio s war blagrijk thma s op burgmstrsag, i was gorgaisr oor ht Ctrum voor Lokaal Bstuur. Mt am burgmstrs va grot gmt too zich otvr ovr gag va zak i vilighisrgio s. Zo stl iuw burgmstr va Eihov, Rob va Gijzl, at rgioalisrig va brawr gfrustrr ka wor oorat éé kl ragm- t wars ligt. Miistr Tr Horst ws rop at bij ht mak va covat ovr samwrkig it pr s ir hoft i t stmm. J ka ook bsluit m bij mrrhi va stmm. Ook vtul uitbriig va bvogh va burgmstrs was orwrp va iscussi. Ali Wolfs, sis bgi it jaar burgmstr va Utrcht, zou wl aaschrpig va i bvogh will, bijvoorbl als ht gaat om samscholig. Maar j zou als burgmstr ook wig aawijzig mot ku gv als ms i grot problm kom oorat istatis i jughulpvrlig it go samwrk. Miistr Tr Horst lijkt aar wl voor t vol. D burgmstr mot ku aagv wi ht problm gaat oploss als hulpvrl istatis r it uitkom. Burgmstr Mirjam Salt va Spijkiss waarschuw chtr voor t appr optr. J mot ht it zok i aawijzigsbvoghi maar i samwrkig. Raasl Discussilir Ja Bart Wilschut, x-wthour va Rh, vrog aawzig burgmstrs ho zij acht ovr vrmirig va ht aatal raasl wthours. Pirr Hij, PvA-woorvorr bilas bstuur, bplitt olags bprkig va ht aatal stat raasl ( trouws ook va ht aatal kamrl l va watrschapsbstur) mt 10 %. Daaraast vit hij at i gmt provicis mt mr a vir wthours/gputr r éé mot wor iglvr. Hij kt at it lit tot mr fficicy i ht opbaar bstuur. Gasthr Brt Schirs, burgmstr va Haarlm: E grot gmtraa is go, mits raasl hu gzicht ook i sta lat zi. E collg mt vir wthours, zoals i Haarlm (tg iwors, r.) btkt har wrk. Ook als burgmstr. E j bt kwtsbaar als r bijvoorbl ima zik wort. Aa ar kat: mt paar ms vl wrk t o hb j ook mir tij om ruzi t mak. D samwrkig i ht collg (2 PvA, 1 VVD, 1 SP) loopt prima. Burgmstr Roal Ball va Dorrcht vo iscussi ovr groott va gmtraa o-problm. Daar mot j j it ruk ovr mak. I Dorrcht hbb w, t als i Haarlm, raa va 39 l, at gaat prima. Divrs burgmstrs va klir gmt zag vrmirig va ht aatal raasl it zo zitt. Dat lit r al sl to at kli partij it mr i raa vrtgwoorig zij. Bhalv it put splt ook vraag of vrgoig voor raasl omhoog mot. Raasl i kli gmt mot hogr vrgoig krijg, stl burgmstr Jos Pix va Voorst. Zij o aar zij mig vvl, zo it mr wrk a raasl i grotr gmt. Miistr Tr Horst hft i april op ht CLB-Fstival i Arhm gzg at z aar raasvrgoig wil kijk. Nu hil z hirovr kiz op lkaar. Dat zal t mak hbb mt brif i haar (CDA-)staatsscrtaris Bijlvl op 15 mi jl. aar Tw Kamr hft gstuur. Daari wort bzuiigig va 40,9 miljo gul op bstuurskost aagkoig. Wat ht aatal raasl wthours btrft stlt Bijlvl voor vaaf 2010 ht aatal raasl mt 10 % t vrmir i combiati mt vrmirig va ht maximum aatal wthours va 20 % aar 15% va ht (vrmir) aatal raasl. Vaaf 2011 ka ook ht aatal gputr wor bprkt. Pirr Hij vit oor

15 Ruim 25 bstuurrs war op 17 mi aawzig tijs jaarlijks bstuurrsbijkomst va PvA rs i Flvola. Or h (ou-)burgmstrs, kamrl partijvoorzittr Lilia Ploum. Dz laatst grp haar kas om haar pla voor PvA og s uit t ztt. Zij ko op bijval va aawzig rk. To i miag l aaschov, was sprak ook miistr Ella Voglaar. Lilia stl at bstur btkt at j vratwoorlijkhi mt. Daari wil PvA haar ial ralisr at is it altij v gmakklijk omat j als rgrigspartij kuzs mot mak. E, alus Lilia lat w lkaar it voor gk hou. Wij zitt i hok waar klapp vall. Oz rsultat kom op it momt it go voor ht votlicht. Er va wat wij will is brikt bij bijvoorbl kiropvag. Lag ikoms btal prijs va luir, hogr ikoms aar rato mr. Maar wij hbb opracht om ht go aar buit t krijg. Waara zij igig op ht cogrs, waar ht partijbstuur gaat voor vrstrkig va lmocrati. Ht vir va succss, i D Haag, maar ook zkr i ht la, om zij als positiv stimulas. D iuw partijvoorzittr vrog aawzig om mwrkig, optimism, maar zkr ook gul. Hira gig bstuurrs uit i wrkgropjs waar gsprok wr ovr aatal hot itms. Wrkbar oplossig was hir ht vis Na luch was ht burt aa Ella Voglaar. Zij hil uitgbri btoog ovr haar blistrri gig mt aawzig i iscussi. D miistr koig voor ht ajaar op bat aa bi partij ovr itgrati. E orwrp waarvoor ima og volgs haar ka sluit. Problm bom aapakk, zo sprak Voglaar rsoluut. Zij stl ri put ctraal: Ir mot Nrlas Ispirr bijkomst i Flvola mt Ploum Voglaar taal lr, iztt op orwijskas zorg at ms aasluitig hbb op arbismarkt. Waara zij or ar og stl at ht va blag is om positiv voorbl t bom. Hira volg lvig iscussi mt ruim 75 aawzig. D aawzig war rg tvr ovr ag. Jop Fackij, wthour t Llysta: Ik vo ht rg ispirr. Vauit wrkgrop blk wr at wij orwrp i r cht to o voor os, zoals sociaal uurzaam bouw, it claim. Dat is jammr. Ht is wl fij om va partijvoorzittr cosistt lij aar tokomst t hor. Dat gft vrtrouw. Ook ht Almrs kamrli La Bouwmstr lit zich ispirr: Tijs wrkgrop ha wij rust om i kli gropj t iscussiër. Ht is wl go om t kijk waar z iput u lat. Wij krijg vaak ht vrwijt at m os it zit. Maar ik hou zlf rg va cotact i ik i miag ha mt aatal l. Hl go om wr t hor ho m aar os kijkt. Liwi Vslaar Burgrcommissili i Flvola i iti Bijlvl voorgstl vrmirig va ht aatal wthours t grof. Of at voorstl ht haalt, is ovrigs rg ozkr. D CDA-bstuurrsvrigig hft staatsscrtaris al gvraag haar pla i t trkk (zi Gzllig Ht was it all maar zwar kost i Haarlm. D burgmstrs krg om t bgi kort roliig oor ht olags ghl vriuw cocrtgbouw, Philharmoi. Orwg aar ht Noorhollas Archif wr bzokj gbracht aa ht oust ht jogst hofj va Haarlm. I ht Archif hil ctrummaagr Marti Vris, ou-wthour voor D66, thousiast iliig ovr is outs va citymarktig ctrummaagmt. Simpl gzg komt ht rop r at j mr ms wilt trkk i lagr blijv. Dat lukt all als j go samwrkt mt partrs als wiklirs, Kamr va Koophal, horca, MKB, vastgosctor cultuursctor. J mot blismakrs, ms op ht stahuis, sambrg mt smaakmakrs, ms i sta. Ht gaat soms om hl praktisch ig, zoals ht vrwijr va otsir rclams vlagg, ht zorg voor mooi bstratig ht aapakk va graffiti. Imils is Haarlm volgs Vris aarig op go wg, sta is zlfs tot bst wiklsta va Nrla uitgrop. Maar ht wrk is og lag it af. Dat blk ook uit opmrkig i ik hoor va paar burgmstrs i mt tri war gkom t vot aar ht stasctrum wal. Z ha zich vrbaas ovr llijkhi va ht statiosgbi ht gbrk aa fatsolijk routaauiig bom. Waarva akt. Voor ht rst mocht burgmstrs ook hu partr mm aar jaarlijks burgmstrag. Ht gzlschapj blk slchts uit ma t bstaa. Voor h was spciaal programma otwikkl mt or mr bzok aa ht Fras Halsmusum. Aa ht slot va bijkomst i ht stahuis ko zij mgit va bufft i irukwkk mooi Gravzaal. Dagbok Mohamm Mohais Hlaas is vorig maa it juist tkst gpublicr i ht agbok va raasli Mohamm Mohais uit Goua. Hirbij alsog zij stukj. Gmtraa 2010 Kluglig kaiaatstllig i sommig gmt hft rvoor gzorg at r ook kwalitatif mir go raasl gkoz zij i Glukkig kwalitatif wl vl btr a i va SP. All is ht raaslimaatschap g stagplk, its wat j v ot. Als raasli mot j ambiti visi hbb ovr ho j zak wilt vrar i j ig sta of orp. Btr slcti vooraf is blagrijk vooral tots op kwalitit kis va ht raasli. Maar a mgawist i 2006 is ht it all PvA-fractis i Nrla altij glukt fractil zlf kat op t krijg. Os ialism schit oor op ht momt at wij prso op lijst ztt om lijst zo rprstatif moglijk t krijg. Dk aa vrhouig vrouw/ma, allochtoo/autochtoo, om maar voorbl t om. Hirm plit ik it voor mir raasl va gom grop, maar ht mot i rst istati gaa om kis, ihou kwalitit va ht iiviu. Ervoor zorg at j lijst afspiglig is va sbtrff gmt, is mil - g ol. Tot op h schrik ik vaak va raasl i it s ial va PvA k, laat staa orschrijv. Dus it ima hoog op lijst om zij tisch achtrgro of sks. W hbb i vrschill gmt al icit gha mt PvA-raasl i latr groyr zij of zlf opstapt. Dit kwam or ar oorat zij it wist wat ht raaswrk prcis ihil wat j krtak zij: cotrolr, kars stll ht volk vrtgwoorig. 15

16 Kaaskopp i Niuw Amstr Foto C. Kutara V.l..r. Has Akr, Elco Kij Grrit Gro D PvA hft aflig tot i vrst uithok va ht la. Va Drimml tot Drot, va Motfoort tot Maastricht. Maar ial zij grsovrschrij, zo komt ht at PvA ook lvig aflig hft i Gv, Brussl, Lo Nw York, akzij vl Nrlars i hu gluk al a it tijlijk i ht buitla wil bprov. Lokaal Bstuur was i VS sprak mt kl bstuursl va PvAaflig Nw York. Waarom PvA-aflig Nw York wat ka Nrla va Amrika lr? KIRSTEN VERDEL FREELANCE JOURNALISTE 16 Grrit Gro Voorzittr Fiscaal Jurist Wat maakt PvA Nw York ars a aflig i Nrla? D aflig hft groot al, at tglijkrtij ook groot voorl is: r is g gmtraa of irct politik waar j j tgaa kut bmoi. W staa us wat vrr va lokal politik af, maar w zij g tij kwijt aa amiistrativ orgaisatorisch zak i vrbo zij aa lokal partijorgaisati. W hov bijvoorbl g kislijst sam t stll of vrkizigsprogramma t mak. D PvA Nw York is stuk iformlr hft aast social vooral strk ihoulijk fucti. W hou os bzig mt vraag ho w progrssiv ië i VS ku otsluit bschikbaar ku mak voor Nrla. Ho wrkt at i praktijk? W gv ogvr s pr jaar thmabokj uit, i samwrkig mt Wiari Bckma Stichtig. Amrikaas Tosta was rst, gvolg oor Kaaskopp Zot Wij. Momtl zij w bzig mt bokj ovr accoutability vratwoorig - i ht politik procs. W probr t kijk ho ht mocratisch procs hir wrkt ho r wort omggaa mt accoutability. Dat is ars a i Nrla. I Vrig Stat is rol va vrkizig vl promitr. Voor bija alls zij r gkoz fuctis, va burgmstr tot rchtr tot shriff. Ook splt ht rfrum hir vl grotr rol, howl ht all op statlijk ivau bstaat. Ht bokj is imils gprstr, i Nthrla Club ( op oz jaarvrgarig. E aast bokjs? W hbb vl succs mt oz Dir & Dbat bijkomst. Itrssat bzokrs aa sta oig w als gast uit om sam mt PvA-l gïtrssr t iscussiër ovr actul thmas. D afglop jar hbb w or ar Riooy Ka, Has Laros, Boris Dittrich, Jacquli Cramr Ja Prok op bzok gha. D l zij ook itrssat. Er zitt vl xpats bij, i vl wt va lokal itratioal politik. Z wt aaroor strk ihoulijk bijrag t lvr aa aflig. E ht is atuurlijk ook rg gzllig. Ht limaatschap va PvA Nw York is zo uik mair om btrokk t blijv bij ht thuisla zor at ht mt Sitrklaas harig ghalt krijgt. Hb j og luk ig mgmaakt i aflig? Bhalv kr at Max va Brg i lift vast zat bol j? Wat zij lss i Nrla va ht gmtbstuur i Nw York ka lr? Ht gmtbstuur hir is vl slagvaarigr, all al omat burgmstr wort gkoz. Bstuurrs zij hir vl mr accoutabl a i Nrla. E z zij mr btrokk bij burgrs. Z mot wl, wat ars wor z it hrkoz. I Nrla hof j als j op ummr tw staat op kislijst its t o i campag, j wort a toch wl gkoz. Hir is at okbaar. D burgrs zij zlf ovrigs ook mr btrokk bij ht bstuur. Ours zij hir bijvoorbl hl actif bi schol va hu kir. Ho komt at? I Amrika wort vl blag ghcht aa ht mocratisch ghalt va orgaisatis. I Nrla wort mr ovrglat aa istllig lits. Laat xprts skuig ht maar oploss, zo rrt m i Nrla. Hir zij ms juist hl watrouwig tgovr istitutis orgaisatis. Z will ispraak zo hoog moglijk mocratisch ghalt. Elco Kij Scrtaris Ormr / stut Columbia Law School Ho b j bij PvA Nw York trcht gkom? Ik k Has Akr og uit tij at ik bij ht Itratioaal Scrtariaat va PvA wrkt, t tij va Alvaro Pito. Via Has lr ik PvA Nw York k. Erst omat ik af to op bzok was i Nw York a lags kwam bij bijkomst. Ht gig allmaal sl. Ik schrf i 2005 m aa ht bokj Amrikaas Tosta, waar ik ht artikl Excus m, ar you a rgistr Dmocrat? voor schrf. Dat gig ovr ho Dmocrat mt grassrootsbwgig ms aa ht

17 rcts Itrt-trrur Joost Ptoom raasli i Tylig (Sasshim, Voorhout, Warmo) D paralll i Ja-Jaap va wil ku mak. GStijl Brg i ht vorig ummr va hft hkl aa zurighi, Lokaal Bstuur trkt tuss tabos, ogmatik, g a vrhouig SGP-tlvisi maar woor, huichlachtigpva-itrt, vrbaas mij hi, zlfovrschattig, graai, bhoorlijk. Waarom zou wij, icosqut grag, wglop PvA-politici, iglijk bag vrstopprtj spl. Dat hft mot zij voor iuw mia its mt ihou va politik, ht iuw gbruik aarmaar alls mt grag t mak. va? Of is ht mr, at wat op Draai it u s om: Zg waar vrjaarag aa toog wr ht op staat. Do wat j blooft. gzg, altij vrvloog, u tot Bloof it mr a j kut i uwighi op ht itrt waarmak. Graag j aar wat blijft hag? j zgt. Sta voor j staput. Zlf volg ik wbsit GStijl Ws waarachtig. Ws rël. Sta al aatal jar. Tvl aa ts- mt bi b op gro. tostro? Ja. Balaig? Vaak wl. Too lf. Vratwoor j. Dat Ovr fatsosgrs? Tja, ku PvA rs toch ook? Dit sit ht it voor its GStijl. ka ook bij GStijl wl op Otolaatbaar? GStijl zokt ig waarrig rk, of j hl slim grs op. Wi mt t mist oitrssat mak grchtlijk procurs rigt, voor affakklopratis. blijkt ook vaak juriisch wiig J zo t grag is, los va ggro argumt t kuihou, al lastig gog. Ik raai vi wort vrvolgs als lokaal politicus al aatal. ar la la Vog af op El virtuoos gro i gschrv. jar m, ht lukt mij ook zkr t vrag tijl vuur S G um va Castric Waarom zou w, i woorit altij i hog lat t hal. Ik Rutgr va Ja-Jaap, all maar wt aartg wl go, wat hop at r rstr 2 jaar ik wl wat ik it o op mij kt ar gpla tr lka bijaaliki CLB it al PvA rs aa t owblog, op mij is tvl tar t ach m u cr i s p m g lo g Br luttl. D af sl, Ik zal at blijv r gaa? Is aar a ggro Hyvs-profil. a aa, is i spculati a v st ra p g s, a ft r : h vrr Ja-Ja (wthou ir. All k rp va ufa r. Eto, bij ik i suprmarkt, rwar jgot o, s is oo a o rvl omat ovrigmr s parti lij zij zij ivr bb var. V PvA rs u b b h r l g b il h s. w la l l og P : politik i raasij als hloogitr wva r) it m g SG (liks) t imi lr houpartij? Lag, h o. Of miist wrkt tij mot ggaa. zich wt t aa t it, zo mrk zich sl jhaarm Oz par lijk ovrstag Als va raguurrs va ook hl lt its slvast sits of zaal iuws at vrr sc ap r vagstijl i b at si w g i t la b vi it u ia l jk gli SGP va btk ivl s t ghl m mt r z g o ruik, uarschit twaarrig E atkut oogst. itrt bror lablo r vl. H va rs. va v r og t s a o l h ar m va at moc it al r vra D opm itik raio r tv ift voorma Bas aar at karakt s pol all, maa ook hu piraha s op af. prit. M amtl va m jg vrssoms ls scals l komst s. imi ht cyis og va v ls fu a : at partijbij m zi i ri t m aa am E to w i i uitrmat ufair, somsis it obbo. progr lati richt itici i i all blf ta ij politik praat oz PvA i r lijk hft tijsgw zij pol s, s r aa ll l i vu b kk t ikk k voor i is. H rschij Vlis aa o m r a za vrspr glaar t. Waa l s glt oo grijplijk. r b ij Vo m jk t a w t t li ll : i i lf E : m g rs zichz. Korto Its r ulair zi valagr mium w gwat rla Als gaa om z pop sitnvolgt, htgl voor politici machtig lijk i trvij k zij g ig wac Stijl. D gog i ar it ij G s ol p p al t igo aal ht wbsi j ook at bpaal pt r populism to s, vrg gur r u allm t va mrk hu sit sch istau va itrt op at hir jouralis o rs) i wb A at t h i Pv t at mt populistischschapp w r aa sf jtot combi. Lat A rs r j baagschot t voorku wa cocktail t i tvl Pv zo u wil itici (bij, ur r r t-t r t /WFA lligburg Wi brt va Foto Ro clm stram stmm krg, ovr ho mocrati hir mr op straat splt a ik i Nrla ht gvol ha. I april 2006 vrhuis ik aar Nw York i cmbr 2006 wr ik tot scrtaris vrkoz. Wat o j als scrtaris? Vl orgaisatorisch wrk, vooral voor Dir & Dbat avo. Ik hou wbsit bij orgaisr vrgarig. W hbb om tw maa bstuursvrgarig r is éé jaarlijks afligsvrgarig, i lat w oorgaas samvall mt prstati va ht mst rct thmabokj. Ook it-l zij a uitgoig. Wat zij blagrijkst lss i PvA i Nrla va Nw York ka lr? D irct vorm va mocrati op lokaal ivau sprkt m rg aa. Wil j hir gkoz wor i city coucil, a mot j cht straat op. N, j hoft it rijk t zij: wl mot j oor j ihoulijk put go furaisrs zi t orgaisr. J kut hir it vauit ivor tor gkoz wor. J mot j ig costitucy achtrbakwk orhou. Di gacht hbb wij vl mir. Ovrigs mag City Coucil wl wat mr aa ht prvtif orhou va ifrastructuur o. Sommig plkk va mtro o rr k aa rwrlla. Go, ht wrkt allmaal prima, maar j vraagt j soms af ho lag og. Ho is ht armobli i Nw York? Zlfs mt rlijk baa ku j i Nw York soms og sts it go ro kom. Ik hb zlf mij ig brijf, Dutch Moo Cookis (i chocola gipt stroopwafls), aatal va mij mwrkrs hft og of tw ar baatjs oig om ro t ku kom. E ja, z zij allmaal lgaal hir. Daar komt bij at igszis btaalbar huiz all i ht uiti va Qus of Brookly t vi zij, wat a wr vl ristij kost, waari j it kut wrk us ook its kut vri. Nw York is voor vl ms moilijk sta om t ovrlv. Wat is ht lukst aa PvA aflig Nw York? Ik vi Dir & Dbats orm stimulr. Z brg go iscussis ovr ht vrglijk prspctif op gag. Op zo avo mrk j pas cht ho vrschill j vrhouig tuss bli i Vrig Stat i Nrla kut aalysr. Ht is zr motivr. Daarom vi ik ht ook jammr at vl ms i Nrla, zlfs PvA-l, vaak it afwt va ht bstaa va buitlas aflig. Zij hbb amlijk cht its t bi. Daar ligt rol voor ht partijburau, mt am ht Itratioal Scrtariaat, om at t vrbri. Has Akr Pigmstr moprichtr Cosultat Jij bt aastichtr va it alls, als oprichtr va PvA Nw York? Moprichtr, sam mt Riir Prijt Aré Bras. Riir vrog ooit aa Woutr I ol z m olijk tw jaar it al liks p sprio t zo vr iraa igs i vooral tt. Dat is i aaf. E uw raa p rstr or i acht aa z D Tlgr ij rst its sap f vo t t va c is aj m h tr, aa aarb graa om gaa. tlligs wor s vl ijl ig olbwust i, w s oor D Tl iaats vrvolg A-raasli wil. GSt pj va rvolg I ht ka zull w hir wblog aam t, om v ht film g i u og Pv r g ij 10 w i krat it i ch 20 s w j rs af s zi u k Stijl v. Ovrig p va bsprki ht va t bst. D s googl op filtj livr oo op G gom Stijl is wr o ox r ovr yvs-pro k or m s als G rst maa : ortho t wor H wbsit k. Hoor lijk oo btr klijkr va i or ak it i vo ka m it ol ak u p t h m rovi rs t ft p aa i vé ri t h p is h Voglaar rs. Kmrk P r i E laat sur rt. D SG tsp ig tuss rbaarh wsfit, via zlfc is ht rli-it htrwg kwaliti va schi cotrol immrs maar ac iu ag s, surf o. E op zo otbrk vit it plaat ort a al sl. Waar st ri ch or oor t rm p cht w wrh ht wil iticus zi gru r spam t. r pol z i ac rs i zo lag. E it luch l, maa fatsosgr zo va b woo u bzok g k va v l ig aa v rm va t og go r tot v ch ta li o l h w acti comm t a ook wr wbr rij s oli ovrsch s blijk ooit rg m, t graagt. Tlk alls wat m rt is: t i grz ug va ht gh Bos ho hij PvA tot hulp ko zij vauit Nw York. Woutr zi gkschr: Da richt j toch aflig op? Dat blk hlmaal it zo gk i t zij. W kwam r achtr at r al rr PvA aflig Nw York ha bstaa. Ik hrir m og vaag moti va ou aflig Nw York op ht vrkizigscogrs va 1993 i RAI. Uitilijk hbb w iuw aflig opgricht, howl r tchisch misschi sprak is va oorstart. Maar PvA Nw York raait u Ja, w o all maar luk ig. W hou os zo mi moglijk bzig mt itr, buraucratisch zak. D PvA Nw York is prttig aarchistisch ghl. Wlk lss zij r lr voor Nrla? Trasparati accoutability zij hir vl blagrijkr a i Nrla. Afrkbaarhi, vratwoorlijkhi m voor j optr, lat zi at j r bt, at is hir ormaalst zaak va wrl. Grrit ha ht ovr gkoz burgmstr. Hb j iscussi i Nrla gvolg? Ja. Wij hbb os rg vrbaas ovr wat r i Utrcht Eihov is gbur, waar kuz voor bvolkig wr bprkt tot PvA-kaiaat PvA-kaiaat. Zo zou wij ht ooit o. Da zaai j all maar mr watrouw cyism. D PvA i Eihov stl at voorracht va ghl gmtraa was, ht was it slchts kuz va PvA all, maar va all partij. Zo situati mag ku j it lat gbur. Op afsta zit ht r ook uit als valstrik va j politik tgstars. Dus VVD ht CDA bpal wlk PvA-kaiat ht bst zij? Dat krijg ik hir cht it uitglg, hoor. D PvA mot atuurlijk zlf bsliss wi haar bst kaiaat is a strij aabi mt kaiat va ar partij. Dat is mocrati i acti. Is mair va bstur ars mt gkoz burgmstr? Ihou stijl ku j it los va lkaar zi. Vrarig wor gtriggr oor ms i ht gwoo ó. Bloombrg hft zij ig mayoral pit, grot op ruimt waar hij sam mt zij mwrkrs katoor hout. D wrkkamr va ou-burgmstr Giuliai is grucr tot soort wachtkamr, is i fit buit gbruik gstl. Mt mayoral pit laat Bloombrg zi at zij tam mt kort lij wrkt at r wiig buraucrati is. Hij hft slagvaarig bstuur at r is voor ms, at is ht bl at ruimt opropt zo wrkt ht ook i praktijk. Sts mr burgmstrs kom u aar Nw York om t kijk ho Bloombrg t wrk gaat. D lij zij us cht kort? Ja. Nm crimialititsbstrijig. Ir acht at a Giuliai s zro tolrac bli ht vrzaigigsput wl brikt zou zij, maar crimialitit is oor blijv al. Bloombrg hft akzij kort lij vl ffici- cy wist gbokt. Maar it alls vrist wl burgmstr i zlfvrtrouw hft aar ht voortouw i mt. Ima i zij gzag it otlt aa hiërarchisch positi. J raat Mayoral pit us aa voor Nrlas burgmstrs? Strkr og: PvA aflig Nw York stlt hirbij taart i ht vooruitzicht voor rst Nrlas burgmstr i zoals Bloombrg t wrk gaat. E a u maar hop at ht PvA-burgmstr wort i r mt i prijs vaoor gaat. Vrr og its? Rkigrij! Als j rkigrij wilt ivor mot j cht aar ht E-Z Pass systm hir kom kijk. Ht wrkt al 15 jaar zor ig problm i twaalf stat. Amrika, buitlars, z btal allmaal, cotat of lktroisch. E ki ka was o. Ku j zo ovrm. 17

18 Wrk aa wikl Foto Natioal Blbak Ht thma arbi mot wr hoog op PvA-aga, zi Paul Kalma vorig maa i zij Wibautlzig. Ook lokaal is r aar zij mig wrk aa wikl. Lokaal Bstuur vrog PvA-wthour Brt Ott wat hij vit va Kalma s pliooi ho hij i zij ig sta Hglo r ivullig aa gft. aam autur fucti 18 Aapak gricht op uurzam r-itgrati I 1994 publicr Stlla Braam ht bok D bli vlk va Nrla. Stlla Braam ook arhalf jaar or i wrk aa orkat va arbismarkt. Haar opzibar rportags ovr arbisomstaigh waar horuiz ms wrk war cofrotr. Nu bija vijfti jaar latr lijkt r wiig vrar t zij. Strkr og, als gvolg va groi globalisrig vrkrt arbi i tom mat i hok waar klapp vall. Ht pliooi va Paul Kalma i Wibautlzig voor hriuw aaacht va partij voor wat hij omt wrl va arbi sprkt mij a ook bijzor aa. I zkr zi is i wrl ook voor os bli vlk gwor. I afglop jar lag ht acct vooral op ht arbismarktbli it zo zr op uurzaamhi kwalitit va arbi. Zlfrgulrig als mil om t kom tot mr kwalitit i arbisvrhouig arbisomstaigh hft it altij gwst rsultat opglvr. Vaaar at va ovrh activr rol vrwacht mag wor als ht gaat om rchtsor va arbi. Trcht stlt Kalma at ook va gmt izt vrwacht mag wor. Fiaciël vrlmoll hbb ht calculr kort trmij grag va gmt volum-aapak bvorr. M gzi problmatik va ht huiig bijstasbsta, zi j u ar oriëtati i gricht is op mr uurzaamhi. Ivullig I Hglo gv w hiraa als volgt ivullig: > Duurzam r-itgrati Oz aapak is gricht op uurzam r-itgrati. W hbb sam mt social wrkvoorziig ht r-itgratibrijf Fitis opgricht at mt bhulp va oor TNO otwikkl mol voor loowaar uurzaam ms plaatst. Wrk wort ii oig aagpast aa talt va ms. W ivstr vl i scholig otwikklig lat ms als orl va istroompla hooguit half jaar mt bhou va uitkrig wrk. Oaks fors bzuiigig hbb w gïtgrr stlsl va gsubsiir arbi i sta glat mt prspctif voor ms mt bprkig mt fatsolijk arbisvoorwaar. > Social Ecoomi Tw jaar gl zij w bgo mt ht Social Ecoomi programma. W zij or ar btrokk bij ht opricht va social ormig hbb ht Pact Maatschapplijk Vratwoor Orm Hglo opgricht waarbij titall brijv zich imils hbb aagslot i gaa voor ubbl wist. Vauit ht Pact zij ivrs iitiativ otstaa gricht op ht vrgrot va arbisparticipati. > Sociaal vratwoor aabst Ir aabstig va oz gmt kt social rtur paragraaf. W sprk af at ormig social tgprstati lvr. Daaraast wor is gstl aa kwalitit va ormig > Bvorr va ormrschap Door mil va go bgliig lukt ht os om sts mr ms orm uitkrig uit t krijg. Ht blijkt at oor z bgliig sts mr ms uurzaam aa slag zij. Daaraast vrstrkt it groi ormrschap j stascoomi. > Actif aalhourschap go wrkgvrschap Als aalhour va orgaisatis mt publik taak stll w os actif op als ht gaat om is aa uurzaamhi kwalitit va zowl ht miliu -als ht prsolsbli. Ook glt at voor oz ig gmtlijk orgaisati. Kortom, r zij kas voor gmt om blagrijk bijrag lvr aa ht vrstrk va kwalitit uurzaamhi va arbi va r-itgrati op arbismarkt. Brt Ott wthour wrk, ikom zorg i Hglo

19 ws Arbisparticipati cruciaal i sociaal bli I Wibautlzig ovr arbi i ozkr tij sprkt Paul Kalma ovr crucial rol va ht lokal bstuur als vormgvr va activr vrzorgigsstaat. Ht is chtr t kort oor bocht om all rol i algm trm t bom ht aar vrvolgs bij t lat. Wat itrssat is, is t bzi ho i activr vrzorgigsstaat vauit sociaal- mocratisch prspctif r lokaal a uit zou ku zi. Wat mij btrft zij r a ri lij waarlags ht gmtlijk bli activr karaktr it t hbb. R-itgrati T rst it arbisparticipati to t m. Dit is zowl macro-coomisch als sociaal-maatschapplijk lokaal blag. Nit all pricips als wrk bov ikom tll a. Ook moglijkhi om j i social zi t ku otwikkl aarm mr vratwoorlijkhi btrokkhi voor j ig lfomgvig t ku otwikkl hbb groot positif ffct op lagr trmij. War mr ms wrk mt ht brop at wort gaa op uitkrig af at hft irct positiv ffct op lokal samlvig i buurt wijk. Juist u wrklooshi blijft al ht vacaturaabo ovrmir groot blijft, ligt hir grot kas voor gmt om uitstroom uit uitkrig aar wrk t bvorr. Voor gmt is ht u zaak om mt wrkgvrs tot afsprak t kom ovr ht rïtgrr va ms mt grot afsta tot arbismarkt. Dit vraagt om rgioal aapak. D wrkig va Wt wrk bijsta hft imils aagtoo at mt juist fiaciël prikkls gmt vl ms hbb ku bgli aar arbisplaats. Waar ht u op aa komt is it bli vol t hou ook ms i oor misch /of social oorzak al lagr tij buit ht arbisprocs staa t orstu i hu ws om m t ku o. Dit vraagt om lokaal bli waarbij ht zowl voor wrkgvr als tokomstig wrkmr itrssat is om iitiativ t m. Dus mr itgral izt va rïtgrati- uitkrigsmil om ovrzkrbar arbisrisico s af t kk oor mil va lookostsubsiis, ht pricip va loo aar wrk mils xtra prmis t bvorr, ivstrig i scholig bgliig op wrkplk fiscal maatrgl i ht aatrkklijk mak om (maatwrk) arbisplk t will bhou zoals op ht trri va kiropvag, arbisomstaigh ikomsprspctif. Ook voor ms i u g uitkrig otvag mot aarm aatrkklijk tr op arbismarkt gcrër ku wor. Arbisparticipati raagt bij aa iiviul otwikklig social otplooiig. Armobli T tw it armobli oor gmt uilijkr activrr t wor igzt om juist i grop i samlvig t orstu i it zlf i staat zij om hu ig fiaciël positi t vrbtr. Of voor h i oor plotslig vrarig i lfsituati (tijlijk) fiaciël bgliig oig hbb. Dit btkt focus op otplooiigsmoglijkh voor kir i opgroi i gzi i mot rokom va ht sociaal miimum. E focus op ikomsorstuig voor our i aagwz zij op all AOW (ghl of gltlijk). Focus op ms i vawg chroisch zikt of haicap hog kost hbb aaroor sociaal gïsolr rig t rak. E xtra aaacht voor vrlatig, ffct va problmatisch chtschiig (culturl biig of gwlslict) rsocialisati a tti. Ht ffct va prvtif stur op bgliig va z grop voorkomt procs va achtrstllig social otwrichtig. Ht schpp va prspctif om m t ku blijv o, vrhoogt kas tot maatschapplijk /of arbisparticipati. Armobli schulhulpvrlig mog zich i it vrba it bprk tot grop mt all lag ikoms. D bijrag aa iiviul (mpowrmt) social otplooiig (vratwoorlijkhi burgrschap) is op trmij va maatschapplijk coomisch blag. Corrigr T r it arbismarkt t wor gcorrigr war r zich ogwst of iscrimiatoir ffct vooro, zoals ht uitsluit va grop op basis va lftij, haicap, huisklur of sks. Ho logisch it ook klikt, arbismarkt kmrkt zich og sts oor ht pricip at strkst wit. Mig wthour va social zak kt vrhal va ms i oaks hu izt, opliig of CV maar al t vaak zij gpassr zor uilijk r. Dit maakt ht juist u ook zo blagrijk om als ovrhi t lat zi at corrigr ka wor opgtr. E libral arbismarkt hft strk ovrhi oig om to t zi at wttlijk rgls vrplichtig wor aglf at sociaal coomisch ka wor bijgstuur of iggrp als maatschapplijk oglijkhi rigt. Juist i z tij at ht coomisch go gaat ook va zij va wrkgvrs wort gvraag om mr ivstrig i opliig arbismarktcompttis bit it kas. Door uitgki aabstigsbli bij lokal ovrhisopracht i vorm va prctagrglig of social rtur o ivstmt -achtig bpalig is ht moglijk om ook kwtsbar grop op arbismarkt t lat istrom. Vooral gmt hbb hir al vl rvarig m opgaa ht zou go zij als ook rijk provici z wijz va sturig i hu aabstigsbli zou opm. Natuurlijk blijft ht va blag om uitwass als xorbitat bousrglig arbismarkttolag publiklijk aa or t stll. Toch zij mst kwtsbar grop ht mst gholp mt orstuig bij ht vi va baa. Daar zij oz wthours maar al t vaak rijv kracht achtr. Has Spigt wthour social zak i Dorrcht Prsoolijk I PvA-Tw Kamrfracti is Pirr Hij cotactprsoo voor burgmstrsbomig. Blagstll voor ht burgmstrsambt ku cotact opm mt hm. Dat glt ook voor fractivoorzittrs i gmt waar op kort trmij burgmstrsvacatur is t vrwacht. Pirr Hij is t brik via Coby Kijburg, tl > I Noor-Hollas gmt Amstlv is Otto Schilkgt iuw i raa. > Ht raasli Moham Mahi hft Amstrams lraa Slotrvaart-Ovrtoomsvl igruil voor gmtraa va Amstram. Maria va r Hok trt aa als iuw raasli i Slotrvaart-Ovrtoomsvl. > I ht Amstrams stasl Bos Lommr is Foua Siali aagtr als DB-li. > I ht Zui-Hollas Capll aa IJssl is R Biijk opgvolg als wthour oor ht raasli Marti Pot. > I Noor-Brabats gmt Dur is Jaspr Ragtli aagtr als wthour. > I ht Ovrijssls Diklla is Ja tr Schggt als wthour aagtr. > Ht Fris Statli Fimk Hijlkma is opgvolg oor K. Osiga. > I ht Zuws Gos is ht raasli Maria Gommrs opgvolg oor Bram va Ovrbk. > I Groigs gmt Lopprsum zij raasl Chris Bultj Mik Thooms opgstapt. Niuw i raa zij H. Noorhof Margrit Drt. > I ht Glrs Rkum is Els va t Hof opgvolg oor Martij Oomks als raasli. > Ht Rottrams raasli Muzyy Birici is gstopt mt raaswrk. Zij wort opgvolg oor Tuaha Kuzu. > I Groigs gmt Slochtr is Grar Jagr opgvolg oor Cs va Ipr als raasli. > I ht Fris Sk is M. Waar gïstallr als raasli. > I Groigs gmt T Bor hft wthour Rit Jurjs afschi gom. Raasli Lambrt Stol volgt hm op als wthour. Rita Pstma komt raa vrstrk. > I ht Glrs Ubbrg is Thiu Hok iuw i raa. > I Noor-Brabats gmt Waalwijk is Ptr va Dog opgstapt als wthour. D PvA-wthour ovrlf moti va watrouw it. Hirm hft ht rapport ovr ht Libriaas gzi at vorig jaar wr wggpst uit ht orp Waspik tw politik slachtoffr gëist. > I ht Noor-Holllas Wrvrshoof is Bruo Mrks g raasli mr. Trui va Dip is als iuw raasli aagtr. > I ht Utrchts Wijk bij Duurst is Bas Koig opgvolg oor Lowijk Brgsma als raasli. > I Groigs gmt Wischot is Has Klopsta als wthour aagtr. Ractis wlkom Bt u ht it s mt wat u i Lokaal Bstuur lst? Wilt u aavullig of corrcti oorgv? Of hft u vauit uw gmt of provici its t ml at ook voor ar PvA rs itrssat is? Laat ht os wt. Zorg rvoor at uw mailtj uitrlijk maaag 4 augustus i os bzit is, a ku wij ht plaats i ht sptmbrummr. Ook all ar kopij voor at ummr mot op maaag 4 augustus i os bzit zij. U kut uw bijrag stur aar iractur Ja Roos, -mail: D sluitigsatum voor ht oktobrummr is maaag 1 sptmbr. Traiig voor fractis Raas- Statfractis bschikk ovr arsaal aa rvarig, opvattig kis. Mt lkaar, voorzi va all kis vaarigh, probr z zovl moglijk va hu PvA-ol t ralisr. Om r voor t zorg at at ook i go sfr ka gbur, zal gwrkt mot wor aa ht vorm va tam zull afsprak gmaakt mot wor ovr ht vrl va all tak i gaa mot wor. E at o j it éé kr i vir jaar, at vrgt voortur orhou. Ht CLB bschikt ovr pool va rvar trairs. Dz lvr traiig op maat voor fractis, zoals tambuiltraiig ht opstll valur va fractiwrkpla. Voor z traiig hft ht CLB subsiipot bschikbaar, waaruit voorbriigstij i trair oig hft voor ht opstll va op maat gs programma btaal wort. Naast ht wrk i tam aa fractiol is ht atuurlijk ook blagrijk at fractil bschikk ovr volo vaarigh als battr, prstr omgaa mt mia. Ht CLB orstut ht orgaisr va vaarighistraiig i rgioaal vrba, zowl voor fractil als fractivoorzittrs. Ht CLB mt, or bpaal voorwaar, total kost va vaarighistrair op zich. Voor mr iformati kut u cotact opm mt Margrit Vissr, of Vra Bos, Mij PvA Ht Ctrum voor Lokaal Bstuur stuurt grgl uitoigig of vrag aar haar l i ht hl la. Graag will wij u gricht bar zoat u it wort ovrstlpt mt -mail. Wij vrag aarom uw ggvs op mijpva zoals mailars portfuill zlf bij t hou. Ho log ik i op Mij PvA? > Ga aar > Klik liks bov aa op ilogg > Vul j ilogaam j wachtwoor i klik op logi > Klik i ht likrfram op Mij ggvs > Klik op Algm. Nu zit u uw ggvs staa zoals z i lamiistrati zij opgom. > U kut op z pagia zlf uw -mailars wijzig foto opslaa. > Oraa kut u wijzigig vrstur aar lamiistrati. > Or Mij Ggvs bij Portfuill kut u uw portfuill aavik. Vrgt it rchts ori t klikk op opslaa. Wijzigig i fracti? Ht CLB otvagt graag bricht ovr wijzigig i uw raas- of statfracti. Wij ku i a vrwrk i oz amiistrati r zooig mlig va mak i oz rubrik Prsoolijk. D volg ggvs zij va blag: aam- arsggvs, tlfoo- faxummr -mailars, zowl va ht iuw als va ht vrtrkk raas- of statli, plus atum waarop vrarig is iggaa. Ook als r iuw PvA-wthour (al a it va buit ) of gputr aatrt, hor w at graag. Mail uw ggvs aar: Als u vrag hft kut u bll ( ) of mail. Wilt u avrtr? U kut tg aatrkklijk kortig gcombir avrtr i bstuurrsbla va PvA, CDA VVD. Uw avrtti komt a or og va 80% va all gmtraasl, wthours, burgmstrs, statl, gputr commissariss va koigi. Ilichtig ovr tariv sluitigstij zij vrkrijgbaar bij Burau Rct, Joop Slor, postbus 17229, 1001 JE Amstram. Tlfoo Bzok oz wbsit! Ht laatst iuws ovr all activitit va ht Ctrum voor Lokaal Bstuur vit u op oz wbsit Oz sit gft u iformati ovr: Bijkomst va ht CLB, Aviz, Publicatis, Dualism, orgaisati va ht CLB, artikl uit Lokaal Bstuur ProfLokaal. Ook zij r liks aar ar wbsits i voor u als lokal of provicial bstuurr itrssat zij. automatisch btal Als u og pr accptgiro btaalt, maar ht CLB wilt machtig mils automatisch icasso, stuur os a -mail of bl os v: Wij stur u a machtigigsformulir to. 19

20 stftt Roo maatkostuum staat btr I D Estaftt vrtll it-pva rs ho zij tg plaatslijk ( vtul ook lalijk) PvA aakijk. Zij wig os als ht war om i spigl t kijk. Soms valt at m, soms tg. Foto Tho Brs Hk Klavr is voorzittr va CDA-statfracti i Drth. Ht collg va GS bstaat aar uit PvA, VVD ChristUi. I stat hft PvA 13 ztls, ht CDA 10 ChristUi 3. Dat was wl v schrikk to ik pas mij mailbox op om t kijk of r og bijzor bricht war bigkom. E vrzok om bl t schts va PvA-statfracti i Drth. Nu b ik it op mij moj gvall, maar hirovr most ik toch v its lagr ak a ik gmil o. E achtj slap hlpt. Soms zit wrl r a wr hl ars uit. Mij schrik is omgslag i gvol va r. Ik vol m vrr om its t vi va rooi rakkrs aa ovrkat i mooi statzaal i os provicihuis. Ik zou atuurlijk trug ku gaa aar rst wk va april Ht momt waarop fractivoorzittr Ei Vstra historisch fout maakt oor collg t will samstll mt vrtgwoorigrs uit PvA (13), VVD (8) CU (3). Sam go voor 24 va 41 statztls. Ik zou ook trug ku grijp aar ht momt waarop r coalitiakkoor kwam voor collg mt aari plaats voor maar lifst 6 gputr. Hl halv. Aa collgtafl wor z ovrigs (bij wt) allmaal voor vol aagzi. Dat wij als CDA btr partr war gwst zal ima (buit Drth) otk. D politik ruiv wr og zuurr to w zag at ht CDA i all provicis i GS vrtgwoorig is bhalv i, u raat ht al, Drth. Maar voor u: Za rovr! D provici Drth is rijk provici. Ht lijkt wl op vlspott va Egypt zou wij als CDA rs zgg. Er is vl gl t vrl. Ht mooist zou a zij at vl va z mil trcht kom bij gwo Drts burgr. E og btr bij Drt i om wlk r a ook it i staat zij go voor zichzlf t zorg, g wrk hbb of ku vi. D Partij va Arbi i Drth kijkt aar go aar. D social aga is aar go voorbl va. Gputr orkoigi i Drth Ak Haarsma zgt it all ima aa kat, maar halt r ook aar. Prima. Maar r ka og wl taj bij. War bijvoorbl oz rgilvracir Esst wr s miljo aa iviopbrgst op oz provicial rkig stort a mag at bst irct trug aar Drt. Dus gl va Esst trug aar Drt. Volbaar i kip. E war w ak ovr opiuw vrhogig va provicial opct voor motorrijtuigblastig, a zou ht PvA sir ht collg hir halt to t rop. E gl voor ifrastructuur ku bst wat mir. Mir asfalt mr zorg/sociaal. Kom op socialist, laat j it tvl bprk oor VVD. Riskr s fiks ruzi i coaliti. Wij zull r g misbruik va mak. D Partij va Arbi i Drth mag us bst wat mr liks gaa ihal, waaroor r politik wat gvaarlijk situatis ku otstaa. E stvig coaliti is prima. Go voor ht bstuur, maar wissl mrrh, ook mt oppositipartij als CDA, GL SP, ku Drth stapj vrr hlp. Trk at krampachtig coalitipak uit pak vakr maatkostuum uit kast. Dat mag ook roo kostuum zij. u-lkl Europaisrig (2): Rottram I hovrr zij gmt provicis gëuropaisr? Na Zla richt w ht vizir op Rottram. r. Rob Rooij is politicoloog Europaskuig. Cotact: 20 Foto Natioal Blbak Rottram is va mst gëuropaisr gmt va Nrla. D combiati va aawzighi va wrlhav, rlativ armo or bvolkig alrthi op ht grijp va Europs kas, ligg hiraa t groslag. 1) EU-rglgvig EU-gl Al i 1985 wr Rottrams stratgi opgzt om Europs gl bi t hal uit ht raval -potj at orstuig most gaa bi aa schpsbouwiustri, i i bpaal Europs rgio s i vrval was graakt. E jarlag lobby oor gmt Rottram, provici Zui-Holla ht miistri va Ecoomisch Zak li uitilijk i 1990 tot brag va 24 miljo Euro voor schpsbouw i rgio Rottram-Rijmo. I prio gmt m als profgmt voor izt va gl uit ht Europs potj stlijk bli. Op i mair wr 2,5 miljo uro vrkrg voor ht iuw lv iblaz va ht gbi Kop va Zui. D laatst jar hft gmt vl Europs gl otvag voor zij stlijk problmatik. Zo krg ht i prio voor wijk Dlfshav Fyoor 35 miljo uro. Vrr otvagt gmt zkr al zo vijfti jaar grot brag voor arbismarkt- glijk kasbli uit ht Europs Sociaal Fos. D Rottrams stratgi is om zij lokaal bli zo vorm t gv, at ht zovl moglijk past bi critria va Europs structuurfos. Dit i tgstllig tot gmt i rst hu ig lokal prioritit stll vrvolgs aa ht i pas gaa bkijk of zij aar Europs gl voor ku krijg. I Rottram wort EU-rglgvig imils it mr als spciaal rvar. Er wort m omggaa zoals mt all ar rgls. D topassig va aabstigsrgls wr al vrog i go ba gli oor oprichtig va burau aabstigszak. 2) Bïvloig va EU-bli blagbhartigig i EU Rottram is altij rg actif gwst i bhartigig va zij ig blag i Europa. Ht gaat aarbij it all om gl, maar ook om Europs rglgvig. D gmt hft al lag vast ambtlijk lobbyist i ist i zich uitsluit richt op lobby richtig Brussl. Zij wrk vl sam mt plaatslijk Kamr va Koophal, ht brijfslv ht Gmtlijk Havbrijf. I 2002 hbb vir grot st gzamlijk lobbykatoor gop i ht Huis va Nrlas Provicis i Brussl. Ii oig ka Rottram hir xtra voorl m o. Err -i was Rottram oprichtr va vrigig Eurocitis, i blag va grot st i EU zou gaa bhartig. Ou-burgmstr Ppr wr hirva latr voorzittr. D gmt bzt rglmatig va Nrlas ztls i ht Comité va Rgio s - blagrijk avisorgaa i EU-, htg irct togag tot Europs Commissi ht Europs Parlmt ka vrgmakklijk. Dit glt zkr i combiati mt positi va Rottram als oprichtr vast bstuursli va Eurocitis ht limaatschap va ivrs, mr thmatisch, Europs twrk. 3) Lokal orgaisatorisch aapassig aa EU Rottram is va wiig gmt mt spcial ambtlijk aflig voor EU-aaglgh. Dz is i 1989 opgricht. Kort aara wr ook coörir wthour Europs zak i ht lv grop. I hlft va ambtlijk aflig wr i loop va tij EU-coöriator aagwz. Europs zak staa structurl als afzorlijk put op aga s va ht collg va B&W gmtraa. I i zi is ook Rottrams politik rlatif zr gëuropaisr. D PvA-politici alaar ku at waarschijlijk bam.

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 5 fbruari 2015 vrgadring : Aanwzig: Ing R.M.M.J. Duijm, A. Fas, H. Gluk, P.J.A. Gluk-d Englsman, K.'t Hart-Tkamp, drs. J.P.M. Hsh, J.J. van t H,

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid Richtlij compttiprofil social vilighid Izicht Voo P d h ogisc had ag l l Sig r had l a aard schp w r p waard si i V Pr v it tiv activit voor d twdgraads lraroplidig Laat alls draai! COLOFON Uitgav va:

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3 Niuwsbrif ummr 5 8 Novmbr 2016 Pagia 1 va 3 Ihoudsopgav: Algm: Oprop tchik! Algm: Sport cliic gwo! SO: Kijkls bij gym. SO: Cliiclows kom lags. SO: Natioal schoolotbijt! SO: Muzikls bij Mik (Odrbouw). VSO:

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Ik wil een coach!

Jaarverslag 2014. Ik wil een coach! g i h c a o c r Go4it! Jog Jaarvrslag 2014 Ik wil coach! h c a o c Mij pt mij g! hl w op Go4it! jogrcoachig haalt ht bst uit jogr! Jaarvrslag 2014 Stichtig Go4it! Jogrcoachig is i 2009 opgricht richt zich

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

]foto: jan van bostraeten[

]foto: jan van bostraeten[ ]foo: ja va bosra[ rokkhi Ourbrokkhi? Wa wil á u wr zgg? Ergs w j wl a h gaa ovr ours Chiro, maar waar gaa h juis ovr? Ourbrokkhi bk i ssi is ars a a ours mlv m h wl w va hu ki, us ook m wa hu ki mmaak

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen s d a l r d N r w 5 1 0 2 k u t s b t r lukr gror schor gzod r r c r a t v r gzllg r s p o r t v brus l f b a a dr rdr dr k d rum rd o w g r frjk t a t Dakzj u! am Nams ht t ds va Lokal Fo s Ndrlad w g

Nadere informatie

Een initiatief van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer), Domein en Van Den Pauwert Architecten. bouw je eigen woning in de bloemenbuurt

Een initiatief van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer), Domein en Van Den Pauwert Architecten. bouw je eigen woning in de bloemenbuurt BLOEMENBUURT Zui Eiho fas 3 Blok a E iitiatif a BIEB (Bouw I Eig Bhr), Domi Va D Pauwrt Architct bouw j ig woig i blombuurt ou blombuurt Eiho ctrum E Blombuurt bouw j ig woig i blombuurt bouw j ig woig

Nadere informatie

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement Omhoog op d laddr Groigs Ktaapak haalt allochto vrouw uit isolmt Voorwoord I Groig will w dat idr mdot. Dus ook d grop allochto vrouw di op grot afstad va oz samlvig staa. Dz vrouw hbb vaak mrdr problm

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Ctral Markthall Bullti Officil orgaa va ht Food Ctr Amstrdam, Ja va Galstraat 4 t Amstrdam. Spcial krat gdrukt i 4 klurdruk. oplag 22.000 stuks ovmbr 2009 MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Op zodag 27

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

BIJLAGE Format startnotitie nieuwe bestuursstijl

BIJLAGE Format startnotitie nieuwe bestuursstijl Gwijzig xmlaar.. 13 fbruari 2015 BIJLAGE Forma saroii iuw bsuurssijl 1 Waarom bb w irovr? Tolicig o vraag: E saroii is éé va mil waarm raa zij karsll volksvrgwoorig rol ka uiof. Hirm krijg raa moglijki

Nadere informatie

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen Brad Actvato. Cratd by Mara Hoogv Aadacht Om Dazzlg Styl odr d aadacht t brg mot allrrst vst kaartjs va d uw husstjl word otworp word gdrukt. Daaraast zal d tokomstg uw tractv wbst ht blagrjkst commucat

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en. recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden

Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en. recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden Otwikkopgav EHS/Natura 2000 1 Ovrijss is prachtig omgvig om t wo, wrk rcrër. E groot va gbi mt v atuurwaar is t vi i Ecoogisch Hoofstructuur (EHS) Natura 2000-gbi. Daar igt chtr og compx opgav. Provici

Nadere informatie

1000-jongerenplan. 50% korting op een leerwerkbaan p2 ONDERNEMER. BBL een fantastische constructie p6 ONDERWIJS. Kansen creëren voor jongeren p4

1000-jongerenplan. 50% korting op een leerwerkbaan p2 ONDERNEMER. BBL een fantastische constructie p6 ONDERWIJS. Kansen creëren voor jongeren p4 J**GD is ht iuwsmagazi voor ht Rgioaal Actipla Jugdwrklooshid IJssl-Vcht wordt uitggv door Rgioaal Platform Arbidsmarktblid os motto is jog glrd, jog gdaa J**GD (#1) maart 2011 1000-jogrpla OVERHEID 50%

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

MSC schrapt toeslagen in Verre Oostentrade LIJNVAART Bunkertoeslagen van meeste rederijen zijn hoger dan all-in tarief

MSC schrapt toeslagen in Verre Oostentrade LIJNVAART Bunkertoeslagen van meeste rederijen zijn hoger dan all-in tarief INTERVIEW Claus Brat (PwC): Sts mr ou schp it mr cocurrr 2 profssiol afhalig va ouazig sl accuraat kis prijs ROI Brussl schuift bsluit cabotag op lag baa OVERHEID 7 Klassikr: Frry, ro/ro shortsa DOSSIER

Nadere informatie

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde WAT aarakig dot mt j bri Gktd aa ht wb SPECIAL -dossir sksualitit Trouw! E vrkli j kas op hartaaval Vrstrikt E Rcsi Nurowtschap ovr lifd Ihoud Bwaar ht mooist voor ht laatst 4 lust of lifd? 7 Niuwsgirig?

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

GUIDO MAGAZINE. e n. ni eu w! hét blad voor studenten, jongeren en young starters 5 x per academiejaar

GUIDO MAGAZINE. e n. ni eu w! hét blad voor studenten, jongeren en young starters 5 x per academiejaar i to t u ar tr - - your tu t a y ou NL FR 2014 GUIDO MAGAZINE hét bla voor tut, jor you tartr 5 x pr acamijaar 15 jaara 80.000 xmplar Li va Ui va Uitvr va Prioik Pr CIM-cotrolr i u w! z i Guio maazi Itro

Nadere informatie

Oogst van de 1e Netwerksessie kwartiermakersfase. 15 mei 2014

Oogst van de 1e Netwerksessie kwartiermakersfase. 15 mei 2014 Oogst va d 1 Ntwrksssi kwartirmakrsfas NowA 15 mi 2014 Colofo I dz Oogst zij all kaart opgom mt ambitis trds, di d dlmrs aa d 1 Ntwrksssi hbb igbracht. Dz oogst gft daarm d voll brdt va d iput va d dlmrs

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl DorpsVizir BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algm@dorpsvizir.l - www.dorpsvizir.l Vrijwilligrs i ht zotj tijds virig vijf jaar Stamtafl Ht was bar gzllig dodrdagmiddag

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht Magazi voor d ld va d NCF Uitgav 18 - Fbruari 2014 Ergocoachig PAG 8 Eig Rgimodl bij zikt Pagia 10 125 JAAR NCF PAG 12 Op, rlijk itractif commuicr OOK NCF PAG 19 Tobias Glhod, B/CKC t Utrcht Uitgav 18

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Verbinden in de zorg

Verbinden in de zorg , Z G Z W W axi sul maal taat v oor cliët, aast btrok k sam lvig J D : BW ost-luw zokt samwrkig - PG 2 - si voor maximaal rsultaat - PG 3 Jaargag 1 ummr 4 ktobr 2007 F F ms mot zij grz k i J mot j t als

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

INSTRUCTIES BENODIGDHEDEN. Zo heb je een echt boekje Veel plezier!

INSTRUCTIES BENODIGDHEDEN. Zo heb je een echt boekje Veel plezier! INSTRUCTIES Kip blaajs mioor lags sippllij Lg z op lkaar i go volgor i h bokj w kr Zo hb j ch bokj Vl plzir! BENODIGDHEDEN balp of vulp poloo gum klurpolo /of sif sickrjs kirlijs j hoofkuss rus) (om af

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 dubbl put Blgië -Blgiqu P.B. 8000 Brugg 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift va voor Chirolidig vrschijt maadlijks, it i juli augustus r. 1 sptmbr 2006 Chirojugd Vlaadr vzw v.u. & afzdadrs: H. Bouw, Kipdorp 30,

Nadere informatie

Projectinformatie voor de basisschool

Projectinformatie voor de basisschool Prjctifrmati vr d basisschl Lkkr Fit! Lkkr Fit! d Hartstichtig D Hartstichtig zt zich i vr hartgzd tkmst va all kidr, ds k va w lrlig. Jg glrd is d gdaa. Dat gldt k vr gzd lfstijl. T vl f gzd t é t wiig

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

a new shopping experience!

a new shopping experience! PARC COMMERCIAL LES DAUPHINS 22 000 m 2 GLA Moskro a w shoppig xpric! E hadlsctrum mt rgioal aatrkkig Ht Parc Commrcial Ls Dauphis omvat rtailpark mt total bruto vloropprvlakt va 22 000 m2, hotl mt 80

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgrijpd studrd lz lrligatriaal profls istructils 7 6 BLOK 4 1 LES 3 WIJ ZIJN ALLEMAAL 10 E wkd va Brda Daik (10), B Wat ga j dit wkd do? wdstrijd. Ik zit op Ik ot trai w hbb korfbal. Echt gav sport! Ho

Nadere informatie

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen JS MV RG OF Pri t Da.08 04 r/s.14 tm th to Pa 021C lo Co ur Us ag u to R r: MP ag Ma r/ k or atio tw t Ar m r: pl ag r: Im a sig M io r: D ct g du a a ro P tm Cli Sig & od ff O r: ch to 8C Pa olgry Co

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Negatieve getallen in een assenstelsel

Negatieve getallen in een assenstelsel G Ngtiv gtlln in n ssnstlsl 98 kijk ht ssnstlsl n los vrgn op. Gf oörint vn puntn, n. 2 4 (...,...) (...,...) 2 (...,...) Tkn in ht ssnstlsl puntn D(, 2), ( 4,) n (2, ). Klur ht glt vn ht ssnstlsl gron

Nadere informatie

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen!

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen! ati: Klas: 5 klas gymnasium Dolstlling g 5 klas gymnasium kn rzuiling` hbb voor dz ls d rst an d radr ovr d kmrk nd zuil (d katholik, protstants, ch libral zuil) mot doornm g voor is bij g g n d n nd ch

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015 Souburgsch waari opgom t Putj Courat Sptmbr 2015 - vrschijt sids 1894 - Karoligmarkt sam mt Folklorfstival, tw dag fst! Zatrdag 12 sptmbr is ht wr zovr. D laatst va d tw markt voor 2015 zal da ghoud word

Nadere informatie