Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015

2 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Gem WWB tot 27 jaar WWB 27 tot 65 jaar WWB verblijf in inrichting WWB krediethypotheek WWB leenbijstand Subtotaal WWB Bbz (starter om niet) 1.08 Bbz (renteloze lening) Bbz Gevestigd renteloos Bbz (prestarters) 1.19 Bbz (gevestigd om niet) Subtotaal (incl. Bbz) Ioaw Ioaz Subtotaal (incl. Ioaw/z) Totaal 2015 Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Bedrijfsbureau DSZ Stadskanaal G:\Sendin\nog versturen\wekelijkse mail\week 17\WWB maart / 12:30

3 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2014: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Gem WWB tot 27 jaar WWB 27 tot 65 jaar WWB verblijf in inrichting WWB krediethypotheek WWB leenbijstand Subtotaal WWB Bbz (starter om niet) 1.08 Bbz (renteloze lening) Bbz Gevestigd renteloos Bbz (prestarters) 1.19 Bbz (gevestigd om niet) Subtotaal (incl. Bbz) Ioaw Ioaz Subtotaal (incl. Ioaw/z) Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal G:\Sendin\nog versturen\wekelijkse mail\week 17\Actuele klanten(december) / 12:31

4 Factsheet werkplein Veendam maart 2015 tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand mrt 2015 % ber.bev.* aantal % aantal % Nederland ,0% % % WERKplein Veendam ,4% % -13 0% Gemeenten werkplein Veendam Bellingwedde 230 5,8% -18-7% -10-4% Menterwolde 411 6,9% -25-6% 24 6% Oldambt ,3% -38-3% -82-6% Pekela 431 7,2% -24-5% 16 4% Stadskanaal 995 6,2% -42-4% 45 5% Veendam 936 6,7% -72-7% 23 3% Vlagtwedde 461 5,8% -33-7% -29-6% Het WW-percentage is het volume WW uitgedrukt als % van de internationale definitie beroepsbevolking. Deze WW-cijfers hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen. Het WW-percentage dient niet te worden verward met het werkloosheidspercentage (CBS). Bron beroepsbevolking: tabel 2 Kenmerken WW-uitkeringen mutatie tov feb 2015 mutatie tov mrt 2014 stand mutatie tov feb 2015 mutatie tov mrt 2014 mrt 2015 feb 2015 aantal % aantal % Geslacht Man % % Vrouw % 115 7% Leeftijd jaar % -23-7% jaar % % 50 jaar % 138 7% Verstreken duur < 3 maanden % -76-4% 3-6 maanden % 85 9% 6-12 maanden % % 1-2 jaar % -23-2% > 2 jaar % 93 35% Opleidingsniveau Geen startkwalificatie % -29-2% Havo / Vwo % % Mbo (vanaf Mbo 2) % 34 2% Hbo / Bachelor % -16-3% Wo / Master % 10 10% afbeelding 1 Kenmerken WW-uitkeringen Aandeel leeftijd Aandeel verstreken duur Aandeel opleidingsniveau 7% 8% 11% 2% 44% 19% 35% 41% 49% 16% 22% 45% 1% jaar jaar 50 jaar < 3 maanden 3-6 maanden 6-12 maanden 1-2 jaar > 2 jaar Geen startkwalificatie Havo/Vwo Mbo Hbo/Bachelor Wo/Master

5 tabel 3 Totaal Sector tabel 4 WW-uitkeringen naar sector Bouwnijverheid Energie, water en afvalvoorziening Financiële en zakelijke dienstverlening Gezondheidszorg, welzijn en cultuur Handel Horeca Industrie en delfstoffen Landbouw en visserij Onderwijs Openbaar bestuur en overheidsdiensten Vervoer en opslag Online Vacatures UWV stand WW-uitkeringen mutatie tov feb 2015 mutatie tov mrt 2014 mrt 2015 feb 2015 aantal % aantal % % -13 0% % % % 1 0% % % % % % 63 12% % 13 14% % % % 9 13% % -7-6% % % % 32 13% Nieuwe Online Vacatures UWV Openstaande Online Vacatures UWV mrt 2015 dec 2014 sep 2014 mrt 2015 dec 2014 sep 2014 Elementaire beroepen Economisch- administratieve Technisch en industrie Transport Verzorgende en dienstverlenende Lagere beroepen Agrarische Economisch- administratieve Pedagogische Technisch en industrie Transport Verzorgende en dienstverlenende Middelbare beroepen Agrarische Economisch- administratieve Informatica Medisch- en paramedische Pedagogische Sociaal-culturele Technisch en industrie Verzorgende en dienstverlenende Hogere en wetensch. beroepen Economisch- administratieve Informatica Medisch- en paramedische Pedagogische Sociaal-culturele Technisch en industrie Met ingang van januari 2015 geeft UWV inzicht in alle vacatures, nieuw en openstaand, die UWV op werk.nl voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt zichtbaar maakt. Dit cijfer wordt aangeduid als Online vacatures UWV. UWV heeft het cijfer voor eerdere maanden gecorrigeerd voor de nieuwe telling. afbeelding 2 Top 5 Online Vacatures UWV Nieuwe Online Vacatures UWV 10% 7% 4% Openstaande Online Vacatures UWV 7% 7% 9% Arbeidsmarktadviseurs Erik Oosterveld Roelof van der Velde 12% 67% 18% 59% Technisch en industrie Technisch en industrie Economisch- administratieve Transport Verzorgende en dienstverlenende Medisch- en paramedische Economisch- administratieve Transport Verzorgende en dienstverlenende Medisch- en paramedische Colofon Deze factsheet geeft een korte impressie van de arbeidsmarkt op werkplein niveau. Meer uitgebreide informatie vindt u op Werk.nl/arbeidsmarktinformatie in de Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie. Disclaimer UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd.

6 Factsheet werkplein Veendam januari 2015 tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand jan 2015 % ber.bev.* aantal % aantal % Nederland % % WERKplein Veendam % -74-1% Gemeenten werkplein Veendam Bellingwedde % -25-9% Menterwolde % 0 0% Oldambt % -83-6% Pekela % 3 1% Stadskanaal % 20 2% Veendam % 22 2% Vlagtwedde % -11-2% Het WW-percentage is het volume WW uitgedrukt als % van de beroepsbevolking. De actuele gegevens van het CBS over de beroepsbevolking zijn op dit moment nog niet voor bewerking beschikbaar. De WW-cijfers hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen. tabel 2 Kenmerken WW-uitkeringen mutatie tov dec 2014 mutatie tov jan 2014 stand mutatie tov dec 2014 mutatie tov jan 2014 jan 2015 dec 2014 aantal % aantal % Geslacht Man % % Vrouw % 81 5% Leeftijd jaar % -41-9% jaar % % 50 jaar % 118 6% Verstreken duur < 3 maanden % -44-2% 3-6 maanden % -10-1% 6-12 maanden % -80-9% 1-2 jaar % -10-1% > 2 jaar % 70 26% Opleidingsniveau Geen startkwalificatie % -82-4% Havo / Vwo % % Mbo (vanaf Mbo 2) % 21 1% Hbo / Bachelor % -21-4% Wo / Master % 9 9% afbeelding 1 Kenmerken WW-uitkeringen Aandeel leeftijd Aandeel verstreken duur Aandeel opleidingsniveau 8% 7% 11% 2% 18% 41% 44% 41% 51% 16% 15% 44% 2% jaar jaar 50 jaar < 3 maanden 3-6 maanden 6-12 maanden 1-2 jaar > 2 jaar Geen startkwalificatie Havo/Vwo Mbo Hbo/Bachelor Wo/Master

7 tabel 3 Totaal Sector tabel 4 WW-uitkeringen naar sector Bouwnijverheid Energie, water en afvalvoorziening Financiële en zakelijke dienstverlening Gezondheidszorg, welzijn en cultuur Handel Horeca Industrie en delfstoffen Landbouw en visserij Onderwijs Openbaar bestuur en overheidsdiensten Vervoer en opslag Online Vacatures UWV stand WW-uitkeringen mutatie tov dec 2014 mutatie tov jan 2014 jan 2015 dec 2014 aantal % aantal % % -74-1% % % % 0 0% % % % % % 42 8% % 11 11% % -50-6% % 4 4% % -9-8% % % % 17 6% Nieuwe Online Vacatures UWV Openstaande Online Vacatures UWV jan 2015 okt 2014 jul 2014 jan 2015 okt 2014 jul 2014 Elementaire beroepen Economisch- administratieve Technisch en industrie Transport Verzorgende en dienstverlenende Lagere beroepen Agrarische Economisch- administratieve Technisch en industrie Transport Verzorgende en dienstverlenende Middelbare beroepen Agrarische Economisch- administratieve Informatica Medisch- en paramedische Openbare orde en veiligheid Pedagogische Sociaal-culturele Technisch en industrie Verzorgende en dienstverlenende Hogere en wetensch. beroepen Economisch- administratieve Informatica Medisch- en paramedische Pedagogische Sociaal-culturele Technisch en industrie Met ingang van januari 2015 geeft UWV inzicht in alle vacatures, nieuw en openstaand, die UWV op werk.nl voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt zichtbaar maakt. Dit cijfer wordt aangeduid als Online vacatures UWV. UWV heeft het cijfer voor eerdere maanden gecorrigeerd voor de nieuwe telling. afbeelding 2 Top 5 Online Vacatures UWV Nieuwe Online Vacatures UWV 13% 6% Openstaande Online Vacatures UWV 12% 8% Arbeidsmarktadviseurs Erik Oosterveld Roelof van der Velde 14% 46% 16% 44% 21% Technisch en industrie Economisch- administratieve Verzorgende en dienstverlenende Transport Medisch- en paramedische 20% Technisch en industrie Verzorgende en dienstverlenende Economisch- administratieve Transport Medisch- en paramedische Colofon Deze factsheet geeft een korte impressie van de arbeidsmarkt op werkplein niveau. Meer uitgebreide informatie vindt u op Werk.nl/arbeidsmarktinformatie in de Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie. Disclaimer UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd.

8 Verklarende begrippenlijst bij overzicht WWB: WWB verblijf in inrichting: aangepaste lagere WWB uitkering voor cliënten vanaf 21 jaar tot 65 jaar die opgenomen zijn in een inrichting WWB krediethypotheek: regeling voor cliënten die eerst eigen vermogen moet aanspreken en hiervan de WWB uitkering aflossen WWB leenbijstand: regeling voor WWB cliënten met een aflossingsverplichting BBZ (starter om niet) : startende ondernemers die leenkrediet als inkomensaanvulling vanwege te lage inkomsten om niet ontvangen BBZ (rente lening) : zelfstandige die kredietlening heeft ontvangen tegen rente en deze aflost BBZ (gevestigd renteloos) : zelfstandige die kredietlening heeft ontvangen en deze zonder renteverplichting mag aflossen BBZ (gevestigd om niet): gevestigde ondernemer die leenkrediet als inkomensaanvulling vanwege te lage inkomsten om niet ontvangt BBZ (prestarters) : BBZ aanvulling voor opstartkosten onderneming naast de doorlopende WWB uitkering in het eerste jaar

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid?

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? 11 Marleen Geerdinck Linda Muller Carlijn Verkleij Caroline van Weert Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt De focus op flexibilisering Inhoudelijke redactie: Ruben van Gaalen (CBS) Anneke Goudswaard (TNO) Jos Sanders (TNO) Wendy Smits (CBS) Tekstuele redactie: Ronald

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Sociaaleconomische trends 2014 Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Miriam de Roos Maarten Bloem Oktober 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 02 1 Het aantal leerlingen op

Nadere informatie

Welke beroepen bieden kansen?

Welke beroepen bieden kansen? Welke beroepen bieden kansen? Overzicht van krapte- en overschotberoepen 6 februari 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Krapte- en overschotberoepen 4 1.1. Krapte in de huidige situatie (eind 2014) 4

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie