Verkeer en vervoer. Omnibus 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeer en vervoer. Omnibus 2013"

Transcriptie

1 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2014

2 2

3 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is aan de inwoners van de gemeente digitaal en schriftelijk naar hun mening over een groot aantal onderwerpen gevraagd 1. Eén van deze onderwerpen was verkeer en vervoer in. Opdrachtgever voor dit onderwerp is de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer (ORV). In de voorliggende rapportage worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van eerdere onderzoeken. Bij deze rapportage hoort een aparte bijlage met alle open antwoorden. 2 Tevredenheid over het openbaar vervoer in s-hertogenbosch toegenomen De helft van de inwoners van is in (zeer) tevreden over het openbaar vervoer in de gemeente. De inwoners zijn meer tevreden dan in en. Toen was respectievelijk 43 procent en 46 procent (zeer) tevreden. 13 Procent is momenteel (zeer) ontevreden. Dit aandeel is gelijk aan en iets hoger dan vier jaar geleden. In (57 procent), (55 procent) en de (54 procent) is men het meest tevreden. In is de tevredenheid verreweg het laagst. Drie op de tien inwoners van geeft aan (zeer) ontevreden te zijn. Dit is het hoogst van alle wijken. Figuur 1: Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer in de gemeente? 50% 13% 13% 9% 16% 57% 10% 12% 7% 15% 55% 9% 12% 9% 15% 54% 10% 10% 7% 19% 51% 14% 16% 8% 12% Muntel / Vliert 51% 7% 8% 12% 21% 50% 18% 12% 6% 14% 50% 15% 11% 10% 15% 50% 17% 16% 7% 10% Rosmalen 47% 13% 9% 11% 20% 44% 14% 8% 14% 21% 39% 14% 25% 9% 12% 33% 21% 30% 5% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden Weet niet/geen mening n.v.t. 1 Het omnibusonderzoek is verspreid onder inwoners. In totaal hebben bewoners de vragenlijst ingevuld (respons van 32 procent). Het merendeel van de enquêtes (69 procent) is via internet ingevuld. 2 Rapport verkeer en vervoer omnibus open antwoorden, februari 2014, Afdeling O&S. 3

4 Eigen buurt het best bereikbaar met de fiets Inwoners van vinden de bereikbaarheid van hun eigen buurt met de fiets beter dan die met de auto of bus. 93 Procent is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid met de fiets. Dit aandeel is ongeveer even hoog als in en iets hoger dan vier jaar geleden. Bijna alle inwoners van (98 procent), (97 procent) en (96 procent) zijn tevreden over de bereikbaarheid met de fiets. De bewoners van zijn het minst tevreden, maar ook hier is nog altijd het merendeel (zeer) tevreden (82 procent). De tevredenheid over de bereikbaarheid van de buurt met de auto (79 procent) is vergeleken met en ongeveer gelijk gebleven. De tevredenheid is het grootst in (90 procent); de bewoners van de zijn het minst tevreden (47 procent). De bereikbaarheid van de buurt met het openbaar vervoer wordt het minst goed beoordeeld. 61 Procent is (zeer) tevreden. Ten opzichte van is hierin weinig veranderd. Wel zijn bewoners meer tevreden dan in. Toen was 54 procent (zeer) tevreden. In en is men het minst tevreden over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Respectievelijk 24 en 29 procent is (zeer) tevreden. In is men het meest tevreden (73 procent). Figuur 2: Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met de...? Fiets 93% Auto 79% 8% 9% 4% Openbaar vervoer 61% 12% 13% 5% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden Weet niet/geen mening n.v.t. Meestal met de fiets naar de Ruim vier op de tien inwoners van gaat meestal met de fiets naar de. Bijna een kwart gaat meestal met de auto. 13 Procent gaat vooral lopend en 11 procent maakt gebruik van het transferium. Vergeleken met is het gebruik van de verschillende vervoermiddelen ongeveer gelijk gebleven. De verschillen tussen de wijken zijn uiteraard groot. Vanuit gaat bijvoorbeeld maar 15 procent met de fiets naar de. Vanuit is dat 61 procent. Bewoners van kiezen daarentegen relatief vaak voor de auto (54 procent), net als bewoners uit (55 procent). Het transferium wordt relatief veel gebruikt door mensen uit Rosmalen. Een kwart van hen gaat met de pendelbus naar de. Bewoners uit de verplaatsen zich meestal lopend (55 procent) of met de fiets (40 procent). Aan de inwoners is ook gevraagd waarom zij voor een bepaald vervoermiddel kiezen. De meest gekozen reden is omdat het gemakkelijk is (66 procent). Omdat het goedkoop is, omdat mijn reistijd dan het kortst is en omdat het lastig en/of duur is om mijn auto in de te parkeren zijn allen door drie op de tien inwoners gekozen. Gemak blijkt voor elk vervoermiddel de belangrijkste reden te zijn. De pendelbus én de stadsbus worden verder relatief vaak gebruikt omdat men het lastig en/of duur vindt om de auto in de te parkeren. Bij de pendelbus speelt ook de prijs een belangrijke rol, net als bij de fiets. Met de auto gaan mensen juist vanwege de korte reistijd. Zes procent heeft zelf nog een andere reden genoemd waarom zij voor een bepaald vervoermiddel kiezen. Hiervan zei één op de vijf in of vlakbij de te wonen. Een even groot deel noemt problemen met het openbaar vervoer als reden. 4

5 Figuur 3: Hoe gaat u in de meeste gevallen naar de van? Met de fiets 43% Met de auto 23% Lopend Met de pendelbus vanaf een transferium Met de stadsbus Met de brommer Met de motor Anders, namelijk: 13% 11% 5% 2% 0% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Parkeren vooral in de parkeergarages Wolvenhoek en Arena Van de mensen die met de auto naar de gaan, parkeert 62 procent de auto in een parkeergarage. Dit aandeel wijkt niet aanzienlijk af van dat in. Men parkeert de auto meestal in de parkeergarage Wolvenhoek (22 procent) en de Arena (17 procent). Verder valt op dat relatief meer mensen voor een betaalde parkeerplaats in het centrum kiezen (14 procent) in vergelijking met (8 procent). Tien procent van de autogebruikers heeft zelf nog een andere locatie genoemd om de auto te parkeren. Een kwart hiervan parkeert hun auto op een transferium; een even groot deel op een invalidenparkeerplaats. De keuze voor een parkeerplek hangt voornamelijk af van de nabijheid van winkels en/of uitgaansgebied (40 procent) en de bereikbaarheid van de locatie (25 procent). De prijs is voor 15 procent de belangrijkste reden om voor een bepaalde locatie te kiezen. De het best bereikbaar met de fiets of brommer Inwoners van vinden de bereikbaarheid van de met de fiets of brommer beter dan die met de stadsbus, pendelbus of auto. 87 Procent vindt de bereikbaarheid met de fiets of brommer (zeer) goed. De bewoners van en zijn het minst tevreden, maar ook hier is het merendeel tevreden (79 procent). Over de bereikbaarheid van de met de auto is men het minst tevreden. 38 Procent vindt de bereikbaarheid met de auto (zeer) goed. Vergeleken met (43 procent) is de tevredenheid iets afgenomen. Momenteel ligt de tevredenheid weer rond het niveau van. Het valt verder op dat bewoners uit verder weg gelegen wijken meer tevreden zijn over de bereikbaarheid met de auto dan bewoners uit wijken dichter bij de. Van de bewoners uit en vindt bijvoorbeeld vijf à zes op de tien bewoners de bereikbaarheid met de auto (zeer) goed. De bewoners uit zijn het minst tevreden (23 procent). 5

6 Figuur 4: Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de voor u zelf met de...? Fiets of brommer 87% 4% 7% Pendelbus vanaf transferium 52% 7% 15% 23% Stadsbus 49% 14% 10% 10% 17% Auto 38% 26% 25% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) goed niet goed, niet slecht (zeer) slecht weet niet/geen mening n.v.t. Meer pendelbussen en verruiming dienstregeling Aan de bewoners is gevraagd wat er zou moeten gebeuren, zodat ze de auto vaker op een transferium parkeren als ze in de moeten zijn. Zij zoeken de oplossing hiervoor vooral in de pendelbussen. 15 Procent gaat vaker van het transferium gebruik maken als er meer pendelbussen per uur naar de rijden. Nog eens 15 procent wil graag dat de dienstregeling van de pendelbussen wordt verruimd en 12 procent vindt dat de transferia goedkoper moeten worden gemaakt. 11 Procent geeft aan als het even kan toch de auto in de te parkeren. Overigens antwoordt een kwart bijna nooit met de auto naar de te gaan. Een kwart geeft ook aan in of dichtbij de te wonen en dus in geen enkel geval vaker gebruik te gaan maken van de pendelbus. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met. De categorie Anders, namelijk is door zeven procent gekozen. 3 Het merendeel zegt het transferium niet vaker te gaan gebruiken: geen auto en geen rijbewijs of ik ga altijd al naar het transferium. Andere mensen noemen: fietsen naar de binnenstad is voor mij makkelijker of het is verder rijden naar het transferium dan naar de stad, dus niet logisch om eerst daarheen te rijden. Een klein deel van de inwoners draagt zelf een suggestie aan. Hiervan willen de meeste mensen andere busroutes of meer parkeerplaatsen op de transferia. Andere mensen noemen het aanleggen van meer transferia of het verbeteren van het betaalsysteem. 3 In de afbeelding staan de meest genoemde antwoorden Anders, namelijk bij de vraag: Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker de auto op een transferium parkeert als u in de moet zijn? Hoe groter het woord of de zin des te vaker genoemd. 6

7 Bijna 40 procent vindt de bereikbaarheid van de met de fiets prima Ook is gevraagd wat er zou moeten gebeuren, zodat bewoners vaker met de fiets naar de gaan. Bijna vier op de tien inwoners zegt niets, ik vind het prima zoals het nu is. Deze antwoordcategorie is nieuw. Hierdoor kan er geen vergelijking met voorgaande jaren gemaakt worden. De overige antwoorden lopen uiteen. Sommige bewoners noemen het veiliger maken van de fietspaden (17 procent) of meer bewaakte fietsenstallingen in de (16 procent). Vergeleken met en kiezen minder mensen voor de optie meer bewaakte fietsenstallingen. 14 Procent vindt meer fietsklemmen/fietsbeugels op straat of fietspaden die comfortabeler zijn geschikte maatregelen. Kortere wachttijden bij verkeerslichten behoort voor 11 procent tot de mogelijkheden. 12 procent zegt dat het niet uitmaakt wat er gebeurt; zij gaan toch niet vaker met de fiets naar de. Daarnaast heeft zeven procent Anders, namelijk geantwoord. 4 Het merendeel zegt de fiets niet vaker te gaan gebruiken: wegens mijn leeftijd fiets ik niet meer jammer! of ik ga altijd al met de fiets. Anderen geven aan de afstand is te groot om te fietsen of ik woon en werk in de binnenstad. Van degenen die zelf een suggestie aandragen, wil bijna de helft een verbetering van de veiligheid omtrent fietsers. Een kleiner deel wil graag fietsvriendelijkere bruggen of betere fietsenstallingen. Meer bussen naar de en goedkoper Verder is gevraagd wanneer men vaker met de bus naar de zou gaan. Een derde van de bewoners geeft aan dat vooral goedkoper of gratis busvervoer het gebruik van de bus bevordert. Een vijfde zegt vaker met de bus te gaan als er meer bussen per uur naar de rijden. Dit aandeel is lager dan in en. Voor 13 procent van de bewoners is het verruimen van de dienstregeling een geschikte maatregel. Drie op de tien bewoners geeft aan dat het niet uitmaakt wat er gebeurt, zij gaan toch niet vaker met de bus. Vijf procent heeft zelf een suggestie aangedragen. Hiervan willen de meeste mensen dat de bussen andere routes gaan rijden: dat er naar het dorp waar ik woon weer een lijndienst rijd of de bus terug geen omweg van 50 minuten laten maken. Een kleinere groep bewoners wil meer bushaltes/bushokjes of zou graag een alternatief voor de OV-chipkaart zien. Minder tevreden over de parkeersituatie in de Bijna drie op de tien inwoners beoordeelt de parkeersituatie in de van s- Hertogenbosch met (zeer) slecht. De inwoners zijn ontevredener dan in. Toen zei nog 25 procent dat de parkeersituatie (zeer) slecht was. Opvallend is dat vergeleken met de ontevredenheid met vrijwel alle parkeeraspecten is toegenomen. Alleen de beoordeling van de ligging van de parkeerplaatsen is gelijk gebleven. Dit is dan ook het aspect waar de bewoners het meest tevreden over zijn. Het meest ontevreden zijn zij over de parkeertarieven in de. Bijna drie kwart van de bewoners beoordeelt de tarieven als (zeer) slecht. Ook over het aantal parkeerplaatsen is een relatief grote groep bewoners (28 procent) ontevreden. 4 In de afbeelding staan de meest genoemde antwoorden Anders, namelijk bij de vraag: Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker met de fiets naar de gaat? Hoe groter het woord of de zin des te vaker genoemd. 7

8 Figuur 5: Hoe beoordeelt u de volgende parkeeraspecten in de van? Ligging parkeerplaatsen nabij winkels of andere bestemmingen 59% 24% 13% Kwaliteit parkeerplaatsen 51% 33% 12% 4% Bereikbaarheid parkeerplaatsen 47% 32% 18% Aantal parkeerplaatsen 39% 30% 28% 4% Tarief parkeerplaatsen 7% 17% 73% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) goed niet goed, niet slecht (zeer) slecht Weet niet/geen mening Meer dan de helft (zeer) tevreden over verkeersveiligheid 57 Procent is (zeer) tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. 22 Procent is juist (zeer) ontevreden. De tevredenheid is ten opzichte van en gelijk gebleven. De bewoners van en zijn het meest tevreden (beide 69 procent); de bewoners uit de (45 procent) en (46 procent) het minst. Over de verkeersveiligheid in de gemeente zijn de inwoners minder uitgesproken dan over die in de eigen buurt. 52 Procent is (zeer) tevreden over de verkeersveiligheid in de gemeente; 15 procent (zeer) ontevreden. De tevredenheid is iets afgenomen vergeleken met. Toen was 56 procent (zeer) tevreden. De bewoners uit de zijn het minst tevreden (45 procent) over de verkeersveiligheid in de gemeente; de bewoners uit het meest (62 procent). Figuur 6: Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in...? Uw eigen buurt 57% 20% 22% De gemeente 52% 29% 15% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden weet niet/geen mening Tenslotte Op de volgende pagina s staan tabellen met alle uitkomsten van het onderzoek. De N is het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De resultaten van zijn uitgesplitst naar de verschillende wijken. Daarnaast zijn, voor zover mogelijk, de resultaten uit de onderzoeken van, en opgenomen. In de tabellen is, indien mogelijk, aangegeven of de uitkomsten in significant afwijken van die in. Een aantal vragen bevatte de antwoordcategorie Anders, namelijk. Hier konden de respondenten een eigen antwoord geven. Deze zogenaamde open antwoorden zijn opgenomen in een aparte rapportage: Verkeer en vervoer - omnibus. Open antwoorden. 8

9 Tabellen Tabel 1: Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer in de gemeente? Rosmalen Zeer tevreden 7% 7% 4% 7% 4% 5% 5% 2% 8% 6% 4% 3% 6% 3% 6% - Tevreden 47% 37% 51% 44% 47% 42% 45% 38% 49% 44% 46% 30% 45% 40% 39% - Niet tevreden, niet ontevreden 10% 14% 9% 7% 15% 13% 17% 14% 10% 18% 14% 21% 13% 16% 18% - Ontevreden 7% 7% 9% 6% 8% 6% 14% 17% 9% 9% 12% 20% 10% 9% 7% - Zeer ontevreden 3% 1% 3% 2% 2% 3% 2% 8% 3% 3% 5% 10% 3% 4% 2% - Weet niet/geen mening 7% 14% 9% 12% 10% 11% 7% 9% 7% 6% 8% 5% 9% 13% 13% - Niet van toepassing 19% 21% 15% 21% 15% 20% 10% 12% 15% 14% 12% 11% 16% 15% 14% - N= Significant meer / minder dan meer meer Tabel 2: Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met het openbaar vervoer? Rosmalen Zeer tevreden 23% 13% 7% 15% 8% 9% 3% 2% 16% 17% 26% 3% 14% 14% 13% - Tevreden 43% 44% 54% 54% 52% 47% 37% 27% 51% 49% 47% 21% 46% 45% 42% - Niet tevreden, niet ontevreden 11% 13% 7% 11% 9% 15% 19% 17% 11% 11% 10% 18% 12% 13% 14% - Ontevreden 6% 10% 10% 1% 11% 6% 21% 25% 6% 9% 7% 30% 10% 9% 9% - Zeer ontevreden 3% 0% 4% 1% 6% 5% 7% 14% 0% 2% 4% 19% 4% 4% 3% - Weet niet/geen mening 4% 6% 8% 5% 4% 8% 4% 6% 3% 2% 3% 2% 5% 6% 10% - Niet van toepassing 11% 13% 10% 14% 11% 11% 8% 10% 12% 10% 4% 6% 10% 9% 10% - N= Significant meer / minder dan meer 9

10 Tabel 3: Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met de auto? Rosmalen Zeer tevreden 14% 32% 17% 24% 31% 22% 14% 25% 26% 27% 31% 30% 25% 28% 19% - Tevreden 33% 52% 60% 48% 56% 63% 55% 57% 58% 59% 52% 60% 54% 54% 58% - Niet tevreden, niet ontevreden 15% 6% 9% 10% 4% 5% 10% 5% 6% 7% 7% 4% 8% 7% 10% - Ontevreden 19% 3% 5% 10% 5% 5% 15% 10% 2% 4% 2% 4% 6% 5% 6% - Zeer ontevreden 11% 2% 2% 2% 2% 1% 5% 2% 0% 3% 2% 1% 3% 2% 3% - Weet niet/geen mening 1% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% - Niet van toepassing 6% 4% 6% 6% 2% 3% 2% 0% 7% 1% 5% 1% 4% 3% 4% - N= Significant meer / minder dan Tabel 4: Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met de fiets? Rosmalen Zeer tevreden 39% 43% 33% 51% 39% 39% 33% 33% 37% 41% 38% 38% 39% 43% 32% - Tevreden 51% 51% 63% 46% 52% 54% 49% 54% 57% 55% 53% 51% 54% 49% 57% - Niet tevreden, niet ontevreden 5% 1% 1% 1% 3% 1% 4% 3% 3% 1% 3% 5% 2% 3% 4% - Ontevreden 3% 1% 0% 1% 2% 3% 8% 7% 0% 0% 1% 4% 2% 1% 2% - Zeer ontevreden 1% 1% 0% 0% 1% 1% 4% 1% 1% 0% 3% 0% 1% 1% 1% - Weet niet/geen mening 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% - Niet van toepassing 2% 4% 1% 0% 4% 2% 3% 1% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 3% - N= Significant meer / minder dan 10

11 Tabel 5: Ik ga in de meeste gevallen naar de van **: Rosmalen * Lopend 55% 18% 8% 35% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 23% 1% 13% 13% 16% 16% Met de fiets 40% 59% 57% 61% 37% 27% 15% 22% 55% 38% 42% 24% 43% 39% 39% 41% Met de brommer 1% 5% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 5% 2% 3% 0% 2% 2% 2% - Met de stadsbus 1% 4% 3% 2% 4% 2% 8% 7% 5% 9% 10% 4% 5% 6% 6% 9% Met de pendelbus vanaf een transferium 0% 3% 12% 0% 24% 27% 19% 19% 12% 7% 5% 13% 11% 12% 8% 11% Met de motor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% - Met de auto 2% 8% 15% 1% 29% 34% 54% 47% 20% 40% 15% 55% 23% 25% 26% 29% Anders, namelijk: 2% 3% 3% 0% 6% 8% 2% 3% 3% 3% 3% 1% 3% 3% 2% 2% N= * In waren er meerdere antwoorden mogelijk. ** Aan de vraagstelling is in toegevoegd: Als u in de woont, willen we graag weten hoe u zich hier meestal verplaatst. 11

12 Tabel 6: Waarom gaat u meestal met dit vervoermiddel naar de? Omdat: (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) Rosmalen Het gemakkelijk is 75% 66% 70% 79% 63% 65% 62% 57% 62% 62% 68% 55% 66% 70% - - Het goedkoop is 20% 31% 35% 32% 32% 29% 27% 32% 38% 34% 37% 21% 32% 35% - - Mijn reistijd dan het kortst is 40% 38% 30% 40% 22% 25% 39% 33% 32% 25% 27% 33% 31% 34% - - De afstand te groot is voor een ander vervoermiddel 1% 0% 1% 1% 2% 5% 6% 3% 2% 2% 1% 10% 2% 2% - - Ik boodschappen of goederen moet vervoeren 10% 8% 7% 10% 9% 8% 14% 11% 11% 15% 8% 22% 10% 13% - - Het beter is voor het milieu 13% 13% 11% 14% 15% 11% 7% 4% 10% 10% 10% 8% 11% 15% - - Ik kinderen of familie moet vervoeren 1% 3% 5% 3% 4% 5% 13% 12% 5% 8% 2% 10% 5% 7% - - Om medische redenen, omdat ik 'slecht ter been' ben 4% 7% 4% 3% 6% 4% 4% 3% 8% 7% 8% 5% 6% 6% - - Het goed is voor mijn conditie 19% 27% 15% 31% 21% 13% 8% 12% 21% 19% 22% 14% 19% 21% - - Het lastig en/of duur is om mijn auto in de te parkeren* 11% 25% 34% 15% 36% 34% 29% 34% 32% 36% 30% 27% 29% Anders, namelijk: 14% 5% 2% 5% 4% 7% 5% 10% 2% 5% 7% 7% 6% 9% - - N= *Nieuw in 12

13 Tabel 7: Waarom gaat u meestal met dit vervoermiddel naar de? Omdat: (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) Lopend Met de fiets Met de brommer* Met de stadsbus Met de pendelbus vanaf een transferium Met de motor* Met de auto Het gemakkelijk is 76% 68%. 60% 73%. 61% 66% 70% Het goedkoop is 21% 41%. 25% 67%. 6% 32% 35% Mijn reistijd dan het kortst is 21% 37%. 13% 6%. 44% 31% 34% De afstand te groot is voor een ander vervoermiddel 1% 0%. 8% 1%. 6% 2% 2% Ik boodschappen of goederen moet vervoeren 1% 6%. 8% 3%. 29% 10% 13% Het beter is voor het milieu 14% 18%. 6% 6%. 0% 11% 15% Ik kinderen of familie moet vervoeren 2% 1%. 3% 2%. 17% 5% 7% Om medische redenen, omdat ik 'slecht ter been' ben 0% 1%. 15% 2%. 11% 5% 6% Het goed is voor mijn conditie 34% 34%. 0% 0%. 0% 19% 21% Het lastig en/of duur is om mijn auto in de te parkeren* 15% 34%. 40% 72%. 5% 29% - Anders, namelijk: 15% 4%. 10% 1%. 6% 6% 9% N= * Bij de brommer en motor is het aantal respondenten erg klein (N<50). De bijbehorende resultaten worden daarom niet weergegeven. ** Nieuw in 13

14 Tabel 8: Waar parkeert u uw auto dan meestal? * * * * Rosmalen * * Parkeerterrein Prins Bernhardplein 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - - Parkeerterrein Vonk en Vlam 0% 0% 0% 0% 9% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 3% - - Parkeerterreinen bij NS-station 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 3% 0% 4% 0% 7% 2% 2% - - Parkeergarage Stationsplein 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 3% 8% 2% 2% 1% - - Parkeergarage Wolvenhoek 41% 28% 11% 100% 26% 15% 30% 18% 8% 32% 17% 25% 22% 20% - - Parkeergarage Arena 0% 7% 13% 0% 9% 12% 20% 21% 22% 21% 19% 12% 17% 25% - - Parkeergarage Tolbrug 0% 0% 20% 0% 9% 13% 2% 6% 5% 5% 4% 3% 7% 6% - - Parkeergarage Sint Josephstraat 0% 12% 16% 0% 20% 8% 10% 10% 16% 9% 8% 4% 11% 14% - - Parkeergarage Paleiskwartier 0% 0% 0% 0% 0% 5% 2% 11% 0% 2% 12% 11% 4% 3% - - Betaalde parkeerplaats in centrum 0% 0% 12% 0% 14% 21% 12% 8% 30% 12% 7% 13% 14% 8% - - Gratis parkeerplaats buiten centrum 0% 18% 16% 0% 3% 10% 7% 8% 10% 5% 9% 6% 8% 5% - - Ik woon in de en heb een privéparkeerplaats/ parkeervergunning** 59% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Anders, namelijk: 0% 35% 10% 0% 9% 11% 11% 13% 8% 8% 7% 15% 10% 11% - - Weet niet 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 11% 1% 2% 1% - - N= * In een aantal wijken is het aantal respondenten erg klein (N<50). De bijbehorende resultaten zijn daarom eerder indicatief dan representatief. ** Nieuw in 14

15 Tabel 9: Wat is de belangrijkste reden om voor die locatie te kiezen? * * * * Rosmalen * * Bereikbaarheid 41% 40% 23% 100% 22% 24% 18% 28% 29% 25% 31% 25% 26% 25% - - Nabijheid winkels/uitgaansgebied 0% 23% 40% 0% 49% 44% 50% 36% 37% 44% 26% 36% 40% 45% - - Comfort 21% 19% 0% 0% 15% 2% 6% 3% 8% 7% 8% 8% 7% 8% - - Capaciteit (hoeveelheid plaatsen) 0% 0% 7% 0% 4% 1% 6% 12% 2% 6% 19% 1% 6% 4% - - Prijs 0% 18% 12% 0% 10% 24% 15% 13% 20% 9% 12% 23% 15% 13% - - Anders, namelijk: 38% 0% 19% 0% 1% 4% 5% 8% 5% 9% 4% 6% 7% 5% - - N= * In een aantal wijken is het aantal respondenten erg klein (N<50). De bijbehorende resultaten zijn daarom eerder indicatief dan representatief. Tabel 10: Wat is de belangrijkste reden om voor die locatie te kiezen? Parkeerterrein Prins Bernhardplein* Parkeerterrein Vonk en Vlam* Parkeerterreinen bij NS-station* Parkeergarage Stationsplein* Parkeergarage Wolvenhoek Parkeergarage Arena Parkeergarage Tolbrug* Parkeergarage Sint Josephstraat Parkeergarage Paleiskwartier* Betaalde parkeerplaats in centrum Gratis parkeerplaats buiten centrum* Ik woon in de en heb een privéparkeerplaats* Bereikbaarheid % 32%. 38%. 28%.. 25% 25% Nabijheid winkels/uitgaansgebied % 59%. 40%. 41%.. 40% 45% Comfort.... 6% 6%. 5%. 11%.. 7% 8% Capaciteit (hoeveelheid plaatsen).... 5% 2%. 4%. 1%.. 6% 4% Prijs.... 5% 0%. 6%. 14%.. 15% 13% Anders, namelijk:.... 7% 1%. 7%. 5%.. 7% 5% N= * Bij de meeste locaties is het aantal respondenten erg klein (N<50). De bijbehorende resultaten worden daarom niet weergegeven. 15

16 Tabel 11: Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de voor u zelf met de fiets of brommer? Rosmalen Zeer goed 38% 47% 34% 59% 28% 30% 20% 31% 38% 36% 39% 24% 36% 36% 34% - Goed 46% 46% 57% 35% 52% 59% 62% 49% 53% 51% 44% 56% 50% 51% 55% - Niet goed, niet slecht 6% 2% 2% 1% 7% 3% 3% 8% 1% 4% 8% 6% 4% 5% 5% - Slecht 1% 1% 0% 0% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1% - Zeer slecht 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% - Weet niet/geen mening 2% 0% 1% 0% 1% 1% 4% 5% 0% 1% 1% 3% 1% 2% 4% - Niet van toepassing 7% 4% 5% 5% 9% 7% 9% 6% 7% 8% 6% 9% 7% 6% - - N= Significant meer / minder dan Tabel 12: Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de voor u zelf met de stadsbus? Rosmalen Zeer goed 11% 14% 7% 8% 4% 5% 7% 2% 12% 12% 9% 3% 9% 8% 9% - Goed 34% 34% 38% 34% 36% 31% 50% 36% 46% 53% 42% 27% 40% 41% 41% - Niet goed, niet slecht 8% 15% 13% 11% 17% 14% 12% 18% 17% 13% 14% 25% 14% 14% 17% - Slecht 3% 5% 8% 3% 8% 6% 7% 17% 5% 6% 10% 16% 7% 7% 8% - Zeer slecht 5% 0% 3% 0% 3% 4% 3% 10% 2% 2% 2% 11% 3% 3% 2% - Weet niet/geen mening 9% 10% 14% 16% 12% 17% 11% 4% 4% 3% 11% 7% 10% 11% 23% - Niet van toepassing 31% 22% 17% 28% 19% 22% 11% 13% 14% 11% 11% 12% 17% 16% - - N= Significant meer / minder dan meer 16

17 Tabel 13. Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de voor u zelf met een pendelbus vanaf een transferium? Rosmalen Zeer goed 13% 12% 17% 7% 27% 25% 16% 17% 19% 20% 11% 19% 17% 17% 19% - Goed 20% 28% 47% 25% 41% 51% 47% 51% 31% 37% 28% 35% 35% 35% 36% - Niet goed, niet slecht 9% 5% 2% 4% 5% 3% 8% 13% 7% 6% 10% 14% 7% 5% 6% - Slecht 0% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 2% 3% 4% 5% 2% 2% 2% 2% - Zeer slecht 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 1% 1% 1% 1% - Weet niet/geen mening 17% 20% 11% 17% 11% 9% 16% 9% 16% 11% 19% 15% 15% 16% 36% - Niet van toepassing 40% 34% 20% 46% 15% 10% 12% 8% 25% 20% 25% 14% 23% 23% - - N= Significant meer / minder dan Tabel 14. Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de voor u zelf met de auto? Rosmalen Zeer goed 6% 7% 4% 0% 3% 6% 6% 4% 6% 3% 3% 5% 5% 6% 5% - Goed 23% 26% 28% 23% 34% 31% 56% 41% 28% 49% 30% 48% 33% 37% 31% - Niet goed, niet slecht 19% 21% 25% 26% 30% 29% 22% 26% 31% 27% 26% 24% 26% 25% 29% - Slecht 23% 13% 18% 17% 20% 20% 12% 20% 18% 13% 20% 20% 18% 15% 19% - Zeer slecht 5% 12% 10% 6% 5% 5% 3% 5% 6% 5% 8% 1% 7% 5% 7% - Weet niet/geen mening 4% 4% 2% 7% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 2% 2% 8% - Niet van toepassing 20% 19% 13% 21% 7% 5% 1% 3% 10% 2% 10% 2% 10% 10% - - N= Significant meer / minder dan minder minder minder 17

18 Tabel 15: Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker de auto op een transferium (Vlijmenseweg, De Vliert, Pettelaarpark) parkeert als u in de van moet zijn? (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) Rosmalen Transferia (parkeerplek met busvervoer) goedkoper maken 5% 7% 8% 4% 14% 22% 9% 13% 14% 14% 12% 15% 12% 11% 14% 21% Meer pendelbussen per uur tussen transferia en de laten rijden 4% 6% 12% 5% 24% 28% 23% 25% 15% 20% 10% 26% 15% 15% 15% - Dienstregeling pendelbussen tussen transferia en de verruimen (op meer uren laten 4% 6% 11% 3% 29% 21% 21% 25% 14% 27% 10% 22% 15% 13% 18% - rijden) Hogere parkeertarieven voor de auto in de 1% 0% 3% 1% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 4% 7% Meer gratis fietsen op de transferia neerzetten * 4% 4% 3% 5% 7% 10% 5% 6% 6% 9% 4% 8% 6% Anders, namelijk: 7% 4% 6% 4% 10% 13% 11% 15% 4% 6% 6% 11% 7% 9% 10% 16% Niets, ik neem (bijna) nooit de auto naar de 8% 30% 35% 21% 31% 20% 19% 19% 33% 28% 27% 16% 25% 39% 40% 41% Niets, ik woon in of dichtbij de * 70% 53% 22% 69% 1% 0% 0% 2% 15% 3% 36% 2% 25% Niets, ik blijf als het even kan toch de auto in de parkeren 1% 4% 8% 0% 13% 10% 27% 24% 9% 19% 8% 25% 11% 14% 12% 12% Weet niet/geen mening 6% 5% 11% 7% 7% 11% 9% 6% 12% 7% 9% 9% 9% 13% 11% 9% N= * Nieuw in 18

19 Tabel 16: Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker met de fiets naar de van gaat? (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) Rosmalen Zorgen voor meer fietsklemmen of fietsbeugels op straat in de 20% 18% 12% 19% 10% 9% 8% 9% 10% 14% 20% 10% 14% 17% 26% 29% Zorgen voor meer bewaakte fietsenstallingen in de 7% 12% 19% 10% 15% 23% 15% 19% 20% 18% 18% 12% 16% 20% 35% - Zorgen dat fietspaden comfortabeler zijn (wegdek etc.) 9% 9% 16% 7% 18% 21% 11% 13% 17% 16% 13% 14% 14% 12% 15% 19% Zorgen dat fietspaden veiliger zijn 15% 16% 20% 11% 17% 18% 13% 17% 20% 17% 17% 17% 17% 14% 19% 23% Fietspaden beter verlichten 2% 4% 3% 4% 11% 5% 8% 8% 7% 10% 4% 11% 6% 8% 8% 11% Kortere wachttijden bij verkeerslichten realiseren 12% 7% 12% 12% 15% 12% 11% 4% 14% 16% 7% 12% 11% 16% 16% 16% Anders, namelijk: 8% 7% 6% 4% 10% 9% 8% 7% 2% 6% 7% 9% 7% 13% 9% 11% Niets, ik neem de fiets toch niet (vaker) 14% 9% 11% 6% 12% 13% 23% 20% 10% 9% 14% 18% 12% 26% 19% 22% Niets, ik vind het prima zoals het nu is* 38% 50% 36% 56% 37% 32% 32% 30% 35% 38% 36% 34% 38% Weet niet/geen mening 5% 4% 8% 3% 4% 5% 4% 7% 6% 5% 2% 4% 5% 16% 13% 14% N= * Nieuw in 19

20 Tabel 17: Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker met de bus naar de van gaat? (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) Rosmalen Zorgen dat er meer bussen per uur naar de rijden 8% 12% 17% 5% 19% 15% 33% 45% 23% 29% 17% 44% 20% 25% 29% - Dienstregeling bussen naar de verruimen (op meer uren laten rijden) 7% 9% 9% 4% 17% 15% 24% 27% 12% 19% 9% 29% 13% 14% 19% - Zorgen voor meer bushaltes/bushokjes 4% 3% 8% 5% 7% 5% 8% 7% 10% 3% 5% 4% 6% 6% 7% 5% Zorgen voor genoeg zitplaatsen in de bus 2% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 2% 3% 8% 6% 2% 4% 4% 6% 12% Bussen comfortabeler maken 0% 0% 0% 0% 3% 3% 1% 1% 1% 3% 3% 1% 2% 1% 2% 14% Zorgen dat mensen zich veilig voelen in de bus 2% 3% 4% 3% 5% 7% 6% 2% 7% 4% 6% 3% 5% 5% 12% 10% Busvervoer goedkoper of gratis maken 18% 27% 25% 10% 35% 30% 30% 36% 45% 52% 31% 36% 33% 34% 34% 50% Bussen toegankelijker maken voor ouderen, gehandicapten 2% 10% 4% 4% 6% 5% 4% 2% 5% 3% 7% 5% 5% 6% 7% 13% Kortere reistijd 2% 4% 3% 3% 9% 10% 10% 5% 6% 16% 3% 14% 7% 9% 9% 14% Anders, namelijk: 10% 3% 3% 4% 6% 5% 6% 5% 2% 4% 4% 9% 5% 6% 6% 8% Niets, ik neem de bus toch niet (vaker) 42% 37% 39% 53% 30% 34% 22% 18% 28% 16% 35% 17% 31% 36% 30% 24% Niets, ik vind het prima zoals het nu is* 16% 16% 15% 23% 11% 8% 13% 6% 10% 13% 12% 8% 13% Weet niet/geen mening 9% 5% 11% 6% 3% 8% 4% 7% 5% 2% 8% 4% 6% 8% 9% 4% N= * Nieuw in 20

21 Tabel 18: Hoe tevreden bent u over de parkeersituatie in de van? Rosmalen Zeer tevreden 1% 3% 1% 0% 2% 1% 3% 1% 3% 1% 0% 2% 1% 2% - - Tevreden 18% 22% 20% 16% 22% 26% 31% 30% 19% 24% 17% 30% 22% 26% - - Niet tevreden, niet ontevreden 17% 17% 24% 20% 33% 39% 33% 29% 28% 33% 27% 32% 27% 29% - - Ontevreden 27% 20% 14% 15% 21% 15% 23% 21% 19% 22% 24% 23% 20% 17% - - Zeer ontevreden 14% 7% 12% 5% 6% 5% 5% 9% 10% 9% 9% 7% 9% 8% - - Weet niet/geen mening 4% 8% 8% 10% 4% 7% 2% 4% 8% 5% 7% 1% 6% 6% - - Niet van toepassing 19% 23% 22% 33% 12% 8% 4% 6% 14% 7% 15% 6% 15% 12% - - N= Significant meer / minder dan minder Tabel 19: Hoe beoordeelt u het aantal parkeerplaatsen in de van? Rosmalen Zeer goed 1% 5% 2% 0% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% - - Goed 30% 33% 40% 33% 34% 38% 40% 50% 42% 42% 30% 44% 37% 38% - - Niet goed, niet slecht 26% 27% 27% 30% 33% 35% 33% 24% 32% 27% 31% 27% 30% 32% - - Slecht 31% 26% 19% 28% 21% 17% 21% 18% 16% 22% 30% 22% 23% 19% - - Zeer slecht 9% 4% 7% 3% 5% 2% 3% 5% 7% 7% 3% 3% 5% 4% - - Weet niet/geen mening 5% 6% 6% 6% 6% 6% 1% 2% 1% 2% 5% 3% 4% 5% - - N= Significant meer / minder dan 21

22 Tabel 20: Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de parkeerplaatsen in de van? Rosmalen Zeer goed 0% 4% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 3% 2% 1% 2% - - Goed 55% 45% 59% 54% 49% 52% 43% 47% 49% 56% 41% 49% 50% 51% - - Niet goed, niet slecht 28% 36% 23% 33% 34% 34% 39% 43% 33% 31% 34% 35% 33% 32% - - Slecht 8% 7% 6% 5% 8% 9% 14% 9% 13% 9% 14% 10% 10% 8% - - Zeer slecht 1% 1% 4% 2% 2% 1% 2% 1% 3% 2% 3% 1% 2% 2% - - Weet niet/geen mening 9% 7% 7% 7% 6% 3% 1% 1% 2% 1% 5% 3% 4% 5% - - N= Significant meer / minder dan Tabel 21: Hoe beoordeelt u het tarief van de parkeerplaatsen in de van? Rosmalen Zeer goed 1% 2% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% - - Goed 11% 8% 3% 13% 10% 5% 5% 3% 4% 7% 5% 6% 6% 9% - - Niet goed, niet slecht 19% 19% 20% 17% 24% 12% 16% 15% 19% 12% 14% 18% 17% 20% - - Slecht 38% 39% 36% 40% 32% 48% 41% 42% 40% 44% 46% 35% 41% 34% - - Zeer slecht 21% 25% 35% 24% 29% 32% 37% 39% 35% 36% 30% 39% 32% 31% - - Weet niet/geen mening 9% 7% 5% 6% 4% 3% 1% 1% 2% 1% 5% 2% 4% 5% - - N= Significant meer / minder dan minder 22

23 Tabel 22: Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen in de van? Rosmalen Zeer goed 2% 4% 4% 2% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 2% - - Goed 47% 39% 44% 48% 47% 40% 55% 52% 43% 51% 44% 49% 46% 47% - - Niet goed, niet slecht 26% 31% 28% 30% 33% 44% 31% 32% 41% 32% 27% 25% 32% 34% - - Slecht 14% 18% 17% 15% 11% 12% 10% 13% 10% 12% 20% 19% 14% 11% - - Zeer slecht 6% 3% 3% 3% 4% 1% 2% 3% 5% 3% 5% 4% 4% 3% - - Weet niet/geen mening 5% 5% 4% 2% 4% 3% 1% 1% 0% 1% 3% 2% 3% 3% - - N= Significant meer / minder dan Tabel 23: Hoe beoordeelt u de ligging van de parkeerplaatsen nabij winkels of andere bestemmingen in de van? Rosmalen Zeer goed 8% 6% 5% 7% 2% 1% 5% 2% 3% 5% 4% 4% 4% 5% - - Goed 48% 49% 58% 48% 56% 55% 70% 65% 52% 63% 49% 57% 55% 55% - - Niet goed, niet slecht 17% 22% 23% 27% 22% 32% 18% 21% 30% 23% 26% 25% 24% 25% - - Slecht 16% 13% 8% 11% 13% 9% 5% 8% 13% 5% 14% 11% 11% 9% - - Zeer slecht 5% 3% 1% 2% 3% 0% 2% 2% 2% 3% 4% 1% 3% 3% - - Weet niet/geen mening 6% 7% 5% 5% 5% 3% 1% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 4% - - N= Significant meer / minder dan 23

24 Tabel 24: Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in de gemeente? Rosmalen Zeer tevreden 3% 1% 1% 0% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 4% 2% 2% 2% 2% - Tevreden 42% 48% 47% 51% 54% 49% 54% 50% 47% 55% 53% 60% 50% 54% 50% - Niet tevreden, niet ontevreden 28% 29% 31% 32% 30% 33% 27% 31% 32% 29% 25% 26% 29% 29% 33% - Ontevreden 20% 16% 13% 12% 11% 8% 14% 11% 14% 10% 11% 8% 13% 9% 10% - Zeer ontevreden 5% 0% 2% 3% 0% 1% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% - Weet niet/geen mening 2% 7% 7% 2% 4% 8% 1% 5% 4% 2% 5% 3% 4% 3% 3% - N= Significant meer / minder dan minder minder Tabel 25: Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in uw eigen buurt? Rosmalen Zeer tevreden 5% 6% 2% 6% 7% 7% 5% 10% 6% 7% 3% 12% 6% 6% 5% - Tevreden 40% 48% 58% 52% 61% 55% 42% 44% 48% 53% 55% 57% 51% 52% 52% - Niet tevreden, niet ontevreden 23% 19% 21% 16% 17% 18% 17% 19% 26% 18% 19% 14% 20% 20% 23% - Ontevreden 24% 19% 13% 20% 11% 13% 25% 21% 14% 18% 16% 14% 17% 16% 14% - Zeer ontevreden 8% 7% 4% 6% 3% 5% 11% 6% 5% 4% 5% 3% 6% 5% 5% - Weet niet/geen mening 0% 2% 2% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% - N= Significant meer / minder dan 24