Identiteit: werk in uitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Identiteit: werk in uitvoering"

Transcriptie

1 Identiteit: werk in uitvoering

2 Inhoud Identiteit: werk in uitvoering 3 Uitgangspunten 5 De zeven zinnen 1. Wij staan in de samenleving 6 2. Wij kiezen voor integrale ontwikkeling 7 3. Wij kiezen voor waarde(n)vol onderwijs 8 4. Wij zijn verbonden met de katholieke en protestants christelijke traditie 9 5. Wij hebben mensen nodig die zich verbinden Wij hebben de ouders nodig Wij houden ruimte over 15 Instrumenten 16 Identiteit: werk in uitvoering

3 Identiteit: werk in uitvoering esamen centraal samen verd Het is bijzonder om in het onderwijs te werken. Het vormen van jonge mensen in de gemeenschap van een school is één van de vitaalste taken van onze samenleving. Die taak vraagt faciliteiten, een goed kader van regels en eindtermen en vakbekwame mensen. Maar het vraagt ook om bezieling en inspiratie. We moeten, als werkers in het onderwijs, zin hebben in ons werk. We weten dat ons werk zin heeft, dat het betekenis heeft. Het onderwijs draait als het goed is niet om zichzelf. Eerder is het een teken, een verwijzing naar iets anders. Dat iets anders is moeilijk te verwoorden. Het heeft iets te maken met grote en misschien wel softe woorden. Dat mensen veilig zijn. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat ze tot bloei mogen komen. Zoiets. r samen helder samen één in verscheidenheid Identiteit is volgens de dikke Van Dale eenheid van wezen, volkomen overeenstemming, of persoonsgelijkheid. Maar de identiteit van de Lowys Porquinstichting, waarin 32 scholen verenigd zijn, leidt helemaal niet tot volkomen overeenstemming of persoonsgelijkheid. Onze scholen zijn heel verschillend en ook nog eens voortdurend in verandering en ontwikkeling. Onze identiteit is eerder een doorlopend gesprek. Hopelijk dat dan weer wel vanuit een wezenlijk gevoel van eenheid. Deze notitie is dus geen definitie van onze identiteit, want die is niet te geven. We kunnen wel uitspreken en bespreken wat we belangrijk vinden, waar ons onderwijs om draait. Deze notitie is een uitnodiging om mee te denken. Daarom staan er ook vragen tussen, om zelf te overdenken en/of met anderen te bediscussiëren. Het College van Bestuur van het Lowys Porquinstichting Ad van Geel Frans van Oosterbosch Stéphane Cépèro Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering 3

4 Uitgangspunten We beginnen niet blanco aan ons gesprek over identiteit. Onze fundamenten liggen er al. Deze hebben te maken met het verleden, met onze inspiratie en met de inspanningen die we al hebben gedaan om onze identiteit onderdeel te laten zijn van ons streven naar goed onderwijs. Ten eerste hebben onze scholen een geschiedenis die verbonden is met de katholieke en de protestants-christelijke traditie. Onze voorgangers hebben onze scholen opgebouwd vanuit die optiek. Ten tweede voelen we ons schatplichtig aan de Tien Geboden en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (verder uitgewerkt in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind). De Bijbel en de Mensenrechten staan voor de religieuze en de wereldlijke bronnen van onze cultuur. Ten derde hebben we de afgelopen jaren werk gemaakt van deze bronnen, met name aan de hand van de brochure Waarden en normen & LPS (2005). In die tekst, die intensief besproken is, zijn onze waarden en normen verbonden met de kwaliteit van ons onderwijs. Identiteit is dus niet iets wat we erbij doen, maar gaat over het hart van ons werk. Als richtinggevende waarden zijn in die brochure genoemd: goed onderwijs, aandacht voor de zin van het leven, rechtvaardigheid, voorbereiden op vrijheid, goede onderlinge verhoudingen. De normen die uit deze waarden voortvloeien zijn toen op schoolniveau omschreven. Op grond van deze fundamenten voeren we als onze slogan: Samen één in verscheidenheid. Onze verbondenheid wordt niet aangetast door onze verschillen. Daarnaast hanteren we vier kernbegrippen: kwaliteit; betrokkenheid; ruimte; innovatie. Dit is de ondergrond voor de volgende zeven zinnen waarin we uitspreken wie we zijn en wat we van belang vinden. Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering 5

5 1. Wij staan in de samenleving 2. Wij kiezen voor integrale ontwikkeling Onderwijs is één van de vitaalste taken van onze samenleving. Een gezonde samenleving investeert in jonge mensen. We hebben goed opgeleide, zelfstandige mensen nodig, die de samenleving in de toekomst kunnen dragen en vormgeven. Scholen staan aan de basis daarvan, zowel in het leven van kinderen als in de samenleving zelf, in de stad in de dorpen en wijken. Onze scholen staan in Bergen op Zoom, Halsteren, Lepelstraat, Steenbergen, De Heen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Welberg, Oud-Vossemeer, Hoogerheide, Woensdrecht, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Wij zijn deel van die samenlevingen in het klein. Onze schoolpopulaties zijn een afspiegeling van de plaatselijke bevolking. We staan open voor alle ouders die hun kinderen aanmelden voor het opvoedingsconcept van de school. Wat speelt er in uw wijk? Hoe komt u dat tegen op uw school? Welke bijdrage kan uw school leveren aan een betere (mini-)samenleving? De Lowys Porquinstichting streeft naar de volledige ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. We willen onderwijs van hoge kwaliteit, gericht op de ontplooiing van mensen en dus uiteindelijk op hun geluk. We noemen hier bewust leerlingen én leerkrachten, want als het goed is blijven ook volwassenen zich ontwikkelen. In die zin zijn we allemaal leerlingen, levenslang. De ontwikkeling of afwikkeling van wat er in mensen zit, is bij uitstek zinvol. Het levert positieve energie op, zelfwaardering en nieuwsgierigheid naar de wereld en naar anderen. Het gaat daarbij niet (of niet alleen) om de eisen die aan leerlingen en leerkrachten gesteld worden, maar eerder om wat in de traditie wel roeping werd genoemd: wat zit er in een kind of een volwassene verstopt dat boeiend en verrijkend is voor hem of haar en voor ons allemaal? We onderscheiden vier verschillende gebieden waarop wij ons kunnen ontwikkelen. We willen ons daarbij niet allereerst richten op problemen, maar op kwaliteiten van kinderen en volwassenen, op waar we goed in zijn en beter in kunnen worden: - het hoofd, oftewel de cognitieve competenties: kennis, informatieverwerking, intellectuele ontwikkeling; - het hart, oftewel de sociale competenties: gevoel, zelfkennis, communicatieve en sociale vaardigheden, verbinden met anderen; - het lichaam en de handen, oftewel de motorische competenties: handvaardigheid, bewegingsonderwijs; - de ziel, oftewel spirituele competenties: het vermogen om zin te beleven in je leven. Daarbij gaat het niet alleen om hoe mensen actief zelf zin geven, maar ook hoe ze die vinden, door ontvankelijk en open te durven zijn voor anderen en voor de waarden die ons al gegeven zijn in onze cultuur en door onze traditie. Is er op uw school aandacht voor deze brede opvatting van ontwikkeling? Waarin bent u zelf leerling en wat zou u graag (beter) willen kunnen? Wat heeft u daarvoor nodig? Wat maakt onderwijs voor u zinvol? Waardoor krijgt u er zin in? 6 Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering 7

6 3. Wij kiezen voor waarde(n) vol onderwijs Samen één zijn in verscheidenheid. Goed onderwijs geven. Zin helpen ontdekken. Bijdragen aan rechtvaardigheid en aan gelijke kansen. Voorbereiden op het genieten van vrijheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Oog hebben voor intermenselijke verhoudingen. We vinden het belangrijk dat ons werk gestoeld is op deze centrale waarden van de Lowys Porquinstichting. Maar deze waarden betekenen pas iets als ze waardevol gevonden worden door kinderen, leerkrachten en ander personeel en ouders. Het is van belang dat er op schoolniveau met enige regelmaat gesproken wordt over deze waarden en over de vertaling ervan in het werk van alledag. Zijn de genoemde waarden voor u herkenbaar? Mist u iets? Of vindt u er een overbodig? En waarom? Zijn er waarden bij die volgens u een dode letter zijn? Die onvoldoende tot uiting komen in uw ervaringen met uw school? Worden kinderen en ouders op uw school uitgenodigd om medeeigenaars te worden van deze waarden? Hoe gebeurt dat? Zou het beter kunnen? 4. Wij zijn verbonden met de katholieke en protestants christelijke traditie We zijn waarachtig niet de eersten die ons over onderwijs buigen, of die onze kinderen het beste toewensen. En we zijn al evenmin de eersten die zinvol willen leven en werken. Onze voorgangers op onze scholen deden dat binnen de veelkleurige traditie van het katholieke en protestantse christendom. Deze tradities zijn geen verzamelingen van antwoorden die voor ons zo te gebruiken zijn. Maar ze bieden wel woorden, beelden, verhalen, gedachten en gebruiken die ons helpen om onze eigen ervaringen te ordenen en te verrijken. Dat geldt voor mensen die zich ook vandaag als gelovigen bij die traditie voelen horen. Maar het geldt ook voor mensen die meer op afstand staan, of die een andere geloofstraditie aanhangen. Onze verbondenheid met de christelijke tradities is dan ook niet uitsluitend, maar uitnodigend. Maar we brengen het wel ter sprake, in lessen over godsdienst en levensbeschouwing. Cruciaal in de christelijke traditie is de notie dat God zich niet laat vinden in wat groot, rijk, sterk en machtig is, maar in wat klein, kwetsbaar en machteloos is: een klein kind, een onderdrukt en gemarteld mens. Die traditie reikt ons bovendien aan dat wij zelf betere en gelukkiger mensen worden als we ons om de ander bekommeren. Een ander belangrijk element van de christelijke traditie is het verhalende element. Ofschoon er in de geschiedenis veel strijd is en is geweest over de precieze inhoud van de christelijke theologie, ligt de basis bij verhalen over en van mensen die dromen, hopen, fouten maken, aangeraakt worden. Verhalen die voor ons soms verrassend herkenbaar zijn. Een derde vitaal element uit de traditie is de wetenschap dat we niet alles in woorden en formules kunnen uitdrukken. Soms is stilte, een kaars, een lied of een feest een betere manier om te zeggen waar het om gaat. Deze elementen uit de christelijke traditie de lijst is uit te breiden hebben ons iets te bieden. Zo zullen veel onderwijskrachten de ervaring herkennen van diepe voldoening als het lukt om juist de kwetsbaarste kinderen een eind verder te helpen. Ook weet ieder 8 Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering 9

7 4. Wij zijn verbonden met de katholieke en protestantse christelijke traditie mens hoe belangrijk het is om het leven te vieren, zowel op mooie als op kwade momenten. En wie houdt er nu niet van verhalen? Kinderen kunnen ze tientallen keren horen, juist omdat ze er elke keer iets nieuws in ontdekken. Wat vindt u van de christelijke traditie waarin uw school staat? Wat hebt u ermee en wat niet? Weet u dat van elkaar? En hoe kunt u daarin nog groeien? Hoe wordt in uw school vorm gegeven aan het katholieke of protestants-christelijke karakter? Is het uitsluitend of uitnodigend? Leeft het? Of is het eerder een relikwie uit het verleden? Vindt u dat in uw school het kwetsbare genoeg aandacht krijgt? Wat zijn uw kostbaarste ervaringen van zin en voldoening in uw werk op school? Hoe en wanneer viert u op uw school? Wat zou u graag (ook) willen vieren? Heeft u contacten met christelijke of andere geloofsgemeenschappen in uw omgeving? Hoe zouden die vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor het bredere doel van uw onderwijs? [ Over normen en waarden & LPS ] Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering 11

8 5. Wij hebben mensen nodig die zich verbinden 6. Wij hebben de ouders nodig Zonder mensen die zich verbinden met de identiteit van hun scholen, verenigd binnen de Lowys Porquinstichting, blijft het een verzameling goede bedoelingen. We hebben medewerkers nodig die loyaal zijn aan de identiteit van hun school. Daarmee is geen slaafse volgzaamheid bedoeld, maar kritische betrokkenheid, vanuit de eigen professionaliteit. Praktisch betekent dat, dat we van leerkrachten verwachten dat ze godsdienst-levensbeschouwing kunnen en willen geven. Ook wordt verwacht dat ze actief meedenken en vormgeven aan de identiteit van de school, zoals die in het schoolplan verwoord staat. Dit is ook een vast onderdeel van het aannamebeleid en van beoordelings- en voortgangsgesprekken. Wat betekent voor u loyaliteit aan de identiteit van de school? Zijn er elementen bij die u van harte ondersteunt? En zijn er elementen bij die u lastig of vreemd vindt? Vindt u dat de identiteit van uw school uit de verf komt in het dagelijks werk? Waar zou u nog wel eens een slag mee willen maken? Loyaliteit aan de school hebben we ook nodig van ouders. Onze scholen willen midden in de samenleving staan, maar het is geen u vraagt, wij draaien. Ouders zijn dus geen klanten, maar partners in de opvoeding van hun kinderen en mede-eigenaars van de identiteit van de school. Om ouders als partners aan te spreken en te betrekken bij de school, is het van belang dat er helder en simpel gecommuniceerd wordt wat de school belangrijk vindt en wat er van ouders verwacht wordt. Ook moeten er concrete acties worden ondernomen om ouders te betrekken bij de gang van zaken op school en in de klassen. Wat hoopt u van ouders? En weten zij dat? Wat hopen ouders van u en van de school? Hoe weet u dat? Hoe ervaart u de communicatie met ouders? Is het voor hen duidelijk waar ze voor kiezen en waarvoor niet? Vindt u dat ouders voldoende betrokken worden bij wat er op school gebeurt? aan ouders Wat verwacht u en wat hoopt u van de school? Weet de school dat? Wat kunt u voor de school betekenen? Waar mogen ze u voor vragen? Vindt u dat de school u voldoende betrekt bij de vorming van uw kind? Of wordt u juist overvraagd? 12 Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering 13

9 7. Wij houden ruimte over We doen in onze samenleving erg ons best om alles in de greep te krijgen. We bedenken protocollen voor alles wat mis kan of goed moet gaan. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat onze samenleving zo enorm complex is geworden. Maar we lopen ook het risico dat we ons kapot regelen. Dat we geen ruimte meer hebben, in hoofd, hart, rooster of agenda, om in te spelen op het onverwachte. Vertrouwen speelt een belangrijke rol in ons werk. Vertrouwen in de kinderen en in hun wil en vermogen zich te ontwikkelen en te leren van wat mislukt. Vertrouwen in onze eigen professionaliteit, op grond waarvan we situaties kunnen inschatten en kunnen improviseren. Vertrouwen in onze collega s en leiding, dat ze hun best doen en capabel zijn. Vertrouwen moet je geven. Je geeft er controle mee weg, maar je krijgt er ruimte voor terug. Is er in uw eigen agenda of rooster ruimte? En hoe gaat u / gaan jullie daarmee om? Hoe ervaart u de regels binnen de Lowys Porquinstichting en binnen uw eigen school? Waar is het nodig? Waar kan het wel wat minder? Hoe zou dat kunnen? Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering 15

10 Instrumenten Om de veelkleurige identiteit van de scholen van de Lowys Porquinstichting echt een bijdrage te laten leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs, kennen we in onze organisatie een aantal instrumenten. Ook hebben we in onze organisatie afspraken gemaakt. Professionele begeleiding op het gebied van identiteit vindt plaats door de beleidsmedewerker identiteit van LPS, zowel op school als bestuursniveau. Jaarlijks worden aan de scholen daarvoor uren beschikbaar gesteld. De kosten hiervoor worden bovenschools betaald. Van alle leerkrachten wordt geëist dat zij een bevoegdheid hebben voor het geven van identiteitsonderwijs. De Lowys Porquinstichting kiest ervoor om het vak godsdienst/levensbeschouwing een structurele plaats te geven in het lesrooster van alle onder haar ressorterende scholen. Dit vak dient op het rooster van alle groepen te staan. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij de grondslag en de doelstelling op het gebied van identiteit onderschrijven en loyaal medewerking verlenen aan de verwezenlijking daarvan. De stichting heeft een werkgroep Identiteit, die het College van Bestuur adviseert. De werkgroep bestaat uit schooldirecteuren en een lid van het College van Bestuur. Zij worden ondersteund door de beleidsmedewerker identiteit. Twee leden van de Raad van Toezicht wonen als toehoorder de bijeenkomsten van de werkgroep bij. Enkele jaren geleden heeft het bestuur de notitie Waarden en Normen gepresenteerd. Hierin is vastgelegd wat de uitgangspunten van het bestuur zijn. Alle scholen hebben deze notitie verder uitgewerkt op schoolniveau, door bijvoorbeeld het formuleren van leefregels. Deze notitie is opgenomen in de Bestuursdocumentenmap van de Lowys Porquinstichting. In het kader van kwaliteitszorg hebben we ook een Kwaliteitskaart Identiteit gemaakt, die op alle scholen verder is ontwikkeld en vastgesteld. Het model, zoals dat op bestuursniveau is vastgesteld, is opgenomen in de Bestuursdocumentenmap van de Lowys Porquinstichting. Zeker in het kader van de identiteit hechten we waarde aan de relatie met de ouders. Dat is ook de reden dat we een Kwaliteitskaart Ouderbetrokkenheid hebben ontworpen. Deze is definitief vastgesteld en is aan de scholen aangeboden. De scholen hebben nu de opdracht om ook deze kaart op schoolniveau vast te stellen. Het model, zoals dat op bestuursniveau is vastgesteld, is opgenomen in de Bestuursdocumentenmap van de Lowys Porquinstichting. Colofon uitgave: Lowys Porquinstichting ontwerp: Peter van Merriënboer, Menlo Media druk: MultiCopy, Bergen op Zoom 16 Lowys Porquinstichting: Identiteit: werk in uitvoering

11 bezoekadres Marslaan 1 Bergen op Zoom postadres Lowys Porquinstichting Postbus AM Bergen op Zoom telefoon T : internet

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

Geloof Hoop - Liefde. Inspirerend onderwijs Identiteitsnotitie Stichting Fluenta

Geloof Hoop - Liefde. Inspirerend onderwijs Identiteitsnotitie Stichting Fluenta Geloof Hoop - Liefde Inspirerend onderwijs Identiteitsnotitie Stichting Fluenta 2011 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman Van Waarde(n) Al voor de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 bestond er buitenkerkelijke uitvaartbegeleiding. vandaag staan we stil bij de HUB die nu 10 jaar als zelfstandige stichting functioneert.

Nadere informatie

Kerndoelen Godsdienstige / Levensbeschouwelijke vorming (GL) Uitgewerkt voor protestants-christelijk basisonderwijs

Kerndoelen Godsdienstige / Levensbeschouwelijke vorming (GL) Uitgewerkt voor protestants-christelijk basisonderwijs Besturenraad heet sinds 21 mei 2014 Verus. Deze publicatie is geschreven voor deze datum. Het kan zijn dat verwijzingen niet kloppen. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Kerndoelen Godsdienstige

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog wat doen we Schooldialoog helpt scholen in het voortgezet onderwijs met hun visie en identiteit, verbetering schoolcultuur, schoolplannen die uitkomen, inspirerende teamdagen, een school als lerende organisatie

Nadere informatie

Notitie godsdienstige/levensbeschouwelijk vorming Alpha Scholengroep

Notitie godsdienstige/levensbeschouwelijk vorming Alpha Scholengroep Notitie godsdienstige/levensbeschouwelijk vorming Alpha Scholengroep Een aantal jaren geleden is de OMEGA-groep (studenten van Hogeschool Zeeland) van start gegaan met een onderzoekstraject op enkele Alphascholen.

Nadere informatie

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

I N F O R M A T I E B R O C H U R E I N F O R M A T I E B R O C H U R E BESTE OUDERS Het is de droom van ieder van ons dat onze kinderen en jongeren zich ontplooien tot fijne mensen die in staat zijn later hun eigen weg te gaan. Daarbij

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

WERKEN AAN SPEELRUIMTE VOOR ZIN IN JEUGDZORG

WERKEN AAN SPEELRUIMTE VOOR ZIN IN JEUGDZORG WERKEN AAN SPEELRUIMTE VOOR ZIN IN JEUGDZORG Een onderzoeksproject van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing Hogeschool Windesheim Dat ik stil sta en bij mijn herinneringen kom, dan denk ik meestal

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

WERKEN AAN SPEELRUIMTE VOOR ZIN IN JEUGDZORG

WERKEN AAN SPEELRUIMTE VOOR ZIN IN JEUGDZORG WERKEN AAN SPEELRUIMTE VOOR ZIN IN JEUGDZORG Een onderzoeksproject van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing Hogeschool Windesheim Dat ik stil sta en bij mijn herinneringen kom, dan denk ik meestal

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn Spiritualiteit? [Ralf Grossert] M1 Iets voor mensen die graag zweverig doen? Of moet je met je beide benen op de grond staan om spiritueel te kunnen zijn? En welke spiritualiteit past bij mij? Er is zoveel

Nadere informatie

Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven

Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven Naam: Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs

Nadere informatie

STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO. De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie

STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO. De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie Beleidsplan behandeld door: Directeuren overleg College van Bestuur

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Godsdienstonderwijs vandaag

Godsdienstonderwijs vandaag Godsdienstonderwijs vandaag Vragen stellen is belangrijker dan antwoorden geven Sabien Lagrain eigen biografie godsdienst in het vrij/officieel onderwijs symbool van de hoop inkijk in het kleuteronderwijs

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE TEKST 1 In een bijbels perspectief verschijnt de mens als faiblesse et promesse. Mensen zijn tezelfdertijd eindig onvolkomen en oneindig beloftevol. Beperkt, kwetsbaar,

Nadere informatie

THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID De volgende teksten zijn commentaren bij enkele kerkelijke documenten die te maken hebben met opvoeding en onderwijs. Deze Vaticaanse teksten spreken bepaalde

Nadere informatie

Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek

Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek Don Boscocollege Hechtel Hieronder vind je een tekst en bijbehorende vragen waarmee de gangmakers in Hechtel een gesprek op gang willen brengen in verschillende

Nadere informatie

CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN DEZE TIJD

CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN DEZE TIJD CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN DEZE TIJD Beleidsnotitie over de christelijke identiteit van de protestants-christelijke basisscholen verenigd in de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe (CPOB). I.

Nadere informatie

Identiteitsbeleidbelijd Melanchthon

Identiteitsbeleidbelijd Melanchthon Identiteitsbeleidbelijd Melanchthon Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc Harry van Alphen Juli 2013 1 Inleiding Tot op heden kent Melanchthon geen vastgesteld identiteitsbeleid. Wij voelen ook niet de

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Identiteit 1.5 Identiteitskaders Identiteit/Identiteitskaders Inhoudsopgave 1. De katholiek/oecumenische identiteit in de nieuwe stichting 3 2. Het

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Vormgeving: GB Designers. uitleg huisstijl

Vormgeving: GB Designers. uitleg huisstijl Vormgeving: GB Designers uitleg huisstijl Vormgeving: GB Designers Kleurgebruik In de huisstijl van de Johannes Calvijnschool worden verschillende kleuren gebruikt. Deze zijn zoveel mogelijk gebaseerd

Nadere informatie

Zondag 30 augustus Kijken met nieuwe ogen

Zondag 30 augustus Kijken met nieuwe ogen Zondag 30 augustus Kijken met nieuwe ogen Bij Marcus 8 : 22 26 Begrijpen jullie het dan nog niet, ontbreekt het jullie aan inzicht? Dat waren de verwijten die vorige week aan de leerlingen van Jezus werden

Nadere informatie

WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp

WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp Waarom katholiek onderwijs, door: Frans Holtkamp (versie: 13-11-2009) 1 WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Deze bijlage bestaat uit twee delen: een leestekst en een

Nadere informatie

IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN!

IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN! IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN! autonomie respect relatie verantwoordelijkheid betrouwbaarheid doorzettingsvermogen creativiteit Voorwoord De Schakel, Dronten 2016 Dit identiteitsbewijs

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

Vragenlijst openbaar onderwijs VO

Vragenlijst openbaar onderwijs VO Vragenlijst openbaar onderwijs VO Naam : Geleding in de school : directeur / persolslid / ouder (omcirkelen) Met volgende vragen kunt u de stand van zaken op uw eigen school in kaart brengen: 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Dank voor de uitnodiging op deze bijzondere dag iets met u te mogen delen.

Dank voor de uitnodiging op deze bijzondere dag iets met u te mogen delen. 1. Geachte collega s, beste mensen, Dank voor de uitnodiging op deze bijzondere dag iets met u te mogen delen. 2. In deze bijdrage zal ik onder andere de waarde van ervaringen en visies van jonge mensen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

1.3 Toezicht houden op identiteit

1.3 Toezicht houden op identiteit Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Identiteit Januari 2012 1.3 Toezicht houden op identiteit Identiteit/Toezicht houden op identiteit Inhoudsopgave 1. WAT ZEGGEN DE STATUTEN? 3 2. RELATIE

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be 1 inspectie-begeleiding RK godsdienst basisonderwijs Tulpinstraat 75 3500 Kiewit-Hasselt 011 264408 godsdienstbao@dodhasselt.be Collegiale consultatie Godsdienst Lager onderwijs Rijkhoven Kleine Spouwen

Nadere informatie

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders Informatiebrochure voor ouders DE PLUSBUS In deze brochure vindt u algemene & praktische informatie over de plusklas De Plusbus. De Plusbus is onderdeel van Stichting Palludara. Inhoud Hoogbegaafd, nou

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE 1 ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE OP DE VALKENHEUVEL De wetgever schrijft scholen in Nederland voor om zich actief in te spannen om het besef van kinderen

Nadere informatie

Algemene Onderwijsbond

Algemene Onderwijsbond Algemene Onderwijsbond Informatie en Advies Centrum Antwoordnummer 4346 3500 VE Utrecht postzegel niet nodig CVHO : henk.willigenburg@hetenet.nl Algemene Onderwijsbond postbus 2875 3500 GW Utrecht telefoon

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Het leven leren. De theorie en visie achter het levo lesmateriaal

Het leven leren. De theorie en visie achter het levo lesmateriaal Het leven leren De theorie en visie achter het levo lesmateriaal Waar gaat kaderdocument Het leven leren (2003) over? De levensbeschouwelijke ontwikkeling èn beroepsethische vorming van onderwijsdeelnemers

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Identiteit I14-11-2011 12-12- 2011 1.1 Identiteitsteksten Identiteit/Identiteitsteksten Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 1.1 Motto van de Stichting: Aves

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Vraag 4: Draagt u uw overtuiging actief over aan uw kinderen?

Vraag 4: Draagt u uw overtuiging actief over aan uw kinderen? Enquête identiteit. Vraag 1: Ik vul deze vragenlijst in: Alleen 30 (85) Samen, ouder/verzorger/kind 55 Vraag 2: Hoeveel kinderen heeft u op Het klinket: totaal 112 kinderen Vraag 3: Wat is uw religie of

Nadere informatie

Anders opvoeden. Opvoeden evolueert. Opvoeden in een multiculturele context.

Anders opvoeden. Opvoeden evolueert. Opvoeden in een multiculturele context. Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Anders opvoeden. Opvoeden evolueert. Opvoeden in een multiculturele context. Naïma Lafrarchi EXPOO Brussel 10 december 2015 1 OVERZICHT - Inleiding

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB

Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB Via vijf opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen werken aan 1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit 2. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Identiteit

CBS De Akker Protocol Identiteit CBS De Akker Protocol Identiteit Datum eerste versie 28-01-2013 Datum laatste versie 01-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016 Datum volgende borging Schooljaar

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Talent voor talent Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Onderwijs In 2020 bereiken alle leerlingen op al onze scholen hun hoogst mogelijke niveau als ze naar het vervolgonderwijs gaan. We hebben oog voor de

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs. enkele klemtonen. Elementen van visie

Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs. enkele klemtonen. Elementen van visie Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs enkele klemtonen Elementen van visie In juli 1996 als basis voor leerplannen door de bisschoppen aanvaard De context: een geseculariseerde

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID Uitgewerkt in een protocol voor basisschool Merijntje Mei 2011 Files\Low\Content.IE5\QO1XG778\kwaliteitskaart%20ouderbetrokkenheid%20versie%202011[1].doc 1 / 5 Lowys

Nadere informatie

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 Inleiding Op 20 november 1989 werd in de Verenigde Naties het Verdrag van de Rechten van het Kind aanvaard. Sindsdien is

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil!

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil! Cursus Identiteit U maakt het verschil! U maakt het verschil! Eerlijk is eerlijk, vaak is de dagelijkse praktijk van schooldirecteuren en leerkrachten om de zaak draaiende te houden. Cursussen, ziekte

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

29 september 2009 BELEIDSNOTA. Kledingvoorschriften

29 september 2009 BELEIDSNOTA. Kledingvoorschriften 29 september 2009 BELEIDSNOTA Kledingvoorschriften S. van Duijn Beleidsmedewerker P&O Status: Definitief Kenmerk: 1.25 Directieberaad: 24 maart 2009 Bestuur: GMR: 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE Pag. 1.

Nadere informatie

Catechese 1 ste leerjaar (Tuin van Heden.nu)

Catechese 1 ste leerjaar (Tuin van Heden.nu) Catechese 1 ste leerjaar (Tuin van Heden.nu) Mag ik zijn wie ik ben? De leerlingen uit welke thuis, cultuur of geloofsovertuiging ze ook komen voelen zich benaderd, aanvaard, uitgedaagd en bemind als iemand

Nadere informatie

KWALITEITSONDERWIJS CAMPUS IN HET GROEN MODERN INTERNAAT UNIFORM

KWALITEITSONDERWIJS CAMPUS IN HET GROEN MODERN INTERNAAT UNIFORM OnzeLieveVrouwlyceum Genk Alle tijd voor jong talent KWALITEITSONDERWIJS CAMPUS IN HET GROEN MODERN INTERNAAT UNIFORM Kwaliteitsonderwijs met hartverwarmende aandacht voor iedere leerling en met zorg voor

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

MET TWEE BENEN IN DE WERELD

MET TWEE BENEN IN DE WERELD 62 MET TWEE BENEN IN DE WERELD 63 VRAGEN AAN EEN CHRISTELIJKE LERAAR OP EEN NIET-CHRISTELIJKE SCHOOL Marloes Hoencamp 64 Wie ben je? En waar geef je les? Mijn naam is Marco van der Spek, 26 jaar, en ik

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil!

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil! Cursus Identiteit U maakt het verschil! U maakt het verschil! Eerlijk is eerlijk, vaak is de dagelijkse praktijk van schooldirecteuren en leerkrachten om de zaak draaiende te houden. Cursussen, ziekte

Nadere informatie

Functiebeschrijving van preventie adviseur

Functiebeschrijving van preventie adviseur Functiebeschrijving van preventie adviseur Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan

Nadere informatie