Ontslagvergoeding en de Stamrecht BV...een introductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontslagvergoeding en de Stamrecht BV...een introductie"

Transcriptie

1 Ontslagvergoeding en de Stamrecht BV...een introductie Agenda Even voorstellen Deel 1: Ontslagvergoeding wat nu? Direct uitbetalen Lijfrente bij verzekeringsmaatschappij Stamrechtbanksparen Stamrecht BV Afschaffing Stamrechtvrijstelling / Overgangsmaatregelen Vergelijking opties en keuzecriteria Deel 2: Stamrecht BV Oprichten, beheer en opheffing Financiën, oprenting, rendement Mogelijke rol 'De Stamrecht Ingenieur' Vragen / opmerkingen / open discussie 1

2 Even voorstellen Na een 30-jarige loopbaan bij Philips Semiconductors ben ik daar in 2005 (overigens in alle pais en vree) met ontslagvergoeding vertrokken Stamrecht BV opgericht! Eerst lid, daarna voorzitter geworden van Stamrecht club binnen de VHPP en daar heel veel ervaring opgedaan Nieuwe baan gevonden bij Sonion crisis reorganisatie ontslagvergoeding toegevoegd aan bestaande stamrecht BV Bied nu mijn diensten aan tegen een zeer scherpe prijs: oprichting, aangifte VpB, maken jaarrekening, rapportages KvK, uitkeringen, afdracht heffingen Verder nog actief binnen de PUM (ontwikkelingssamenwerking), SIC (nationaal industriebeleid), VHP2 (pensioenen) en HAN (business coach 'Student Companies') (lege pagina) 2

3 Deel 1 Ontslagvergoeding wat nu? Ontslagvergoeding Bestemmingen Voor de ontslagvergoeding zijn de volgende opties mogelijk: Direct netto laten uitbetalen Uitoefenen van een "stamrecht": periodieke uitkeringen Afstorten bij een verzekeringsmaatschappij lijfrente Stamrecht banksparen Oprichten van een Stamrecht BV Een mix is ook nog mogelijk... Ik geef geen hard advies, alleen algemene richtlijnen. De beste keus hangt sterk af van je persoonlijke situatie en voorkeuren! 3

4 December 7, 2013 Direct Netto Laten Uitbetalen Direct netto laten uitbetalen: De ontslagvergoeding wordt toegevoegd aan je inkomen: alles boven ,- wordt met 52% belast Hoger vermogen kan deels worden belast in box 3 (1,2% p.j.) + Deel betaalde belasting kan vaak worden teruggevorderd met "middelen" over 3 jaar. (link) + Inkomensafhankelijk ZVW wordt gemaximeerd in 1 jaar Direct uitbetalen is meestal alleen interessant als: je in de toekomst toch met 52% wordt belast als ook middelen onvoldoende compenseert als je het netto geld nu wilt besteden Netto effecten berekenen m.b.v. IB programma van de BD en de Fiscalert middelingscalculator Middelen - een Voorbeeld Voorbeeld: salaris , ontslagvergoeding 31/ , dan WW Schijf Schijf Schijf Schijf Schijf 2 Schijf Schijf 2 Schijf Belasting vóór middelen Belasting na middelen Middelen over : verschil 52% schijf van 2013 naar nog ongebruikte 42% schijven 2014 en Verschil in dit geval: 5000, te ontvangen in

5 Niet Direct Uitbetalen Het uitkeren, en daarmee ook betalen van belastingen, mag je verschuiven naar later. Dit heet 'stamrecht'. Daarmee komt men vaak ook in een lager tarief. Dan moet het bruto bedrag worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij (VM) of daarmee gelijkgestelde uitvoerder. Er zijn drie toegelaten uitvoerders: VM (met lijfrente constructie) Stamrecht Banksparen Stamrecht B.V. De uitvoerder beheert het bruto geld. Bij uitkeren draagt hij loonbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW af aan de belastingdienst, het netto deel gaat naar jezelf. Etymologie 'Stammrecht' Het stamrecht als fiscaal instrument is ingevoerd in 1941 Etymologie: STAMMRECHT, n. recht, einen baumstamm im walde zu schlagen. CRECELIUS oberhess. wb auch die für ausübung einer solchen freiheit an den förster zu zahlende abgabe: "die herrn sollen es (das holz zum hausbau) ihme auch geben, darumb soll der arme mann den herrn ein sester weins geben unndt dem förster sein stamrecht aussrichten. Stamrecht is dus het recht om een boomstam in stukken te hakken, maar ook het heffen van belasting die daarover moet worden afgedragen aan de boswachter 5

6 Overgangsmaatregelen Uiterlijk 31 december: Aanzegging moet gedaan zijn, ontslagdatum moet vaststaan Er moet een overeenkomst zijn waarin wordt gesteld dat de ontslagvergoeding wordt aangewend voor een stamrecht Het ontslag moet binnen de wettelijke opzegtermijn liggen Normaal tot 4 maanden -> uiterlijk 30 april Onder specifieke omstandigheden 6 maanden -> uiterlijk 30 juni Moment van storting is niet genoemd maar Weekers zei in de Kamer nog wel: "Als de ontslagdatum bekend is voor 31 december... moet het toch geen probleem zijn om er binnen de redelijke termijn... voor te zorgen dat het stamrecht voor 1 juli vervolmaakt wordt,". Het wachten is op de overgangsmaatregelen op de BD site! Lijfrente bij een Verzekeringsmaatschappij Eerst worden van je ontslagvergoeding een kostenopslag (5%) en een winstopslag (3 à 5%) afgetrokken. De rest rendeert gedurende de looptijd. Jaarlijkse kosten worden verrekend in lagere rente Er is een klein extra rendement vanwege 'overlijdensrisico' Vanaf een bepaald moment wordt het geld aan cliënt uitgekeerd in vaste, gelijke periodieke uitkeringen. De VM houdt LB en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in en keert maandelijks een netto bedrag uit. Als de uitkeringen eenmaal zijn begonnen is stopzetten niet mogelijk, ook niet tijdelijk! Lijkt nu alleen maar interessant voor een levenslange lijfrente 6

7 Stamrecht Banksparen Vergelijkbaar met verzekeringsmaatschappij, echter bij een bank en met lagere initiële kosten Het gestorte bedrag rendeert gedurende de looptijd. Men kan kiezen uit vaste rente, variabele rente of beleggingsfondsen Situatie bij uitkeren is niet altijd duidelijk De bank houdt LB en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in en keert je maandelijks een netto bedrag uit Je mag ook een deel uitkeren en de rest laten staan om later uit te gaan keren. Dit kan opnieuw in delen. Ook hier geldt: als de (deel)uitkeringen eenmaal zijn begonnen is stopzetten niet mogelijk, ook niet tijdelijk! Stamrecht BV (1) Een Stamrecht BV is vergelijkbaar met een lijfrente bij een verzekeraar, er zijn echter enkele grote verschillen: de 'kosten- en winstopslag' blijft binnen de BV als voorziening de BV betaalt hieruit oprichtingskosten en jaarlijkse beheerskosten de echte kosten heb je voor een groot deel zelf in de hand je beheert zelf het geld: kans op meer winst, maar ook risico! haalbaar rendement hoger dan bij bank of LV winst en restant kosten opslag komen uiteindelijk (als dividend) aan jezelf ten goede veel meer flexibiliteit bij uitkeren je kunt altijd stoppen De werkelijke kosten zijn vaak lager dan de kostenvoorziening en dat betekent winst voor jezelf als de BV wordt opgeheven. meer financiële uitleg in deel presentatie over stamrecht BV s zuinig zijn en blijven is het devies! 7

8 Stamrecht BV (2) "Periodieke uitkeringen" betekent in de praktijk dat je zeer flexibel bent in de timing en de hoogte van de uitkeringen. Je kunt de uitkeringen ook tijdelijk stopzetten als je bijvoorbeeld een andere baan hebt gevonden. Je beheert zelf het geld en kunt het investeren waar je wilt, mits het "zakelijk" gebeurt. Je kunt je geld investeren in je eigen startende onderneming. Je kunt aan jezelf of derden een lening/hypotheek verstrekken Nadeel: het kost tijd en aandacht, er zijn oprichtingskosten 1) en jaarlijkse kosten: bankkosten 2) en opstellen jaarrekening/vpb. 1) Maar ook voor de andere opties zijn er initiële kosten 2) Hoewel slechts 16,- bij ABN-AMRO en zelfs gratis als je al een ABN-AMRO pasje hebt! Overzicht van de Verschillen Direct Lijfrente LV Banksparen Stamrecht BV Initiële kosten ++ Beheerskosten 0 5% 0%/? <5% Invloed op Kapitaal Winst/Rendement 0 laag laag/afh. wellicht hoger Starten eigen bedrijf netto niet niet bruto Overlijden nabest. jammer nabest. nabest. Lening eigen Woning aflossen nee nee ja Box 3 ja nee nee nee Transparantie Eigen bemoeienis geen geen geen ja Levenslange Lijfrente (netto) ja nee nee Flexibiliteit maximaal nauwelijks beperkt zeer ruim 8

9 Richtlijnen voor de Keuze Hoe je met je ontslagvergoeding wilt omgaan is afhankelijk van een aantal zaken je verwacht toekomstig belastingpercentage van 52% direct middelen compenseert voldoende direct je hebt het netto geld NU netto nodig direct je wilt flexibiliteit (tijdelijk stopzetten) SR BV je wilt een bedrijf beginnen SR BV je wilt je geld zelf beheren / meer rendement kunnen maken SR BV je wilt Uzelf of familie een lening/hypotheek verschaffen SR BV bedrag is laag, initiële kosten SR-BV te hoog direct/banksparen je wilt meer zekerheid direct/banksparen je wilt gewoon geen rompslomp direct/banksparen je wilt een levenslange lijfrente (aanvulling pensioen) Lijfrente VM Enkele Algemene Opmerkingen (1) Oriënteer je breed alvorens een besluit te nemen! Vraag het prima boekje "Gouden Handdruk 2013" aan Kijk ook op de site Clarusadvies.nl met veel informatie Bedenk wel dat velen voor eigen parochie prediken Er is geen "harde" grens voor het omslagpunt tussen direct uitkeren en een stamrecht bij lage oprichtings- en beheerskosten kan een stamrecht BV financieel nog interessant zijn vanaf , afhankelijk ook van schulden, looptijden en rendementen (link) maar soms is een Stamrecht BV voor financieel niet interessant! Een spreadsheet om verschillen tussen stamrechtopties te illustreren is gepubliceerd op - link 9

10 Enkele Algemene Opmerkingen (2) De meesten kiezen voor een stamrecht constructie omdat men nu geen hoge belasting wil betalen! Bedragen boven splitsen en onderbrengen bij verschillende banken vanwege het deposito garantiestelsel. Het belangrijkste pluspunt van een Stamrecht BV is flexibiliteit Timing en hoogte van de uitkeringen Beheren/beleggen/beschikbaar hebben van het geld bijv. voor opzetten eigen bedrijf Je persoonlijke situatie bepaalt in hoge mate welke optie de beste keuze is Ook omdat verwachte rendementen zeer speculatief zijn kan ik je niet adviseren over de beste optie. Deel 2 De Stamrecht BV 10

11 Agenda deel 2: Stamrecht BV Oprichten Financiële aspecten Kosten- en stamrechtvoorziening Investeren/beleggen Oprenting en rendement Winst en verlies Opheffing Algemene opmerkingen Stamrecht BV Mogelijke rol 'De Stamrecht Ingenieur' Vragen / opmerkingen / open discussie Oprichting Stamrecht BV Oprichtingsproces telkens weer anders i.v.m. eisen werkgever Opstellen vrijwaringsovereenkomst WG-WN-BV Afstemmen met (ex-)werkgever Opstellen (concept)akte Aanvragen zakelijke rekening Inschrijven bij de KvK Notariële Akte, Register aandeelhouders Opstellen Stamrechtakte BV - WN Afstemming met de BD Dit hele proces (ruim 40 stappen!) wordt meestal door een specialist gedaan en de oprichting moet via een notaris. 11

12 Beheer Stamrecht BV Het beheer komt neer op de volgende zaken Beleggen van het kapitaal Kapitaal optimaal laten renderen Het doen van de uitkeringen Afdracht loonbelasting en ZVW Uitkeren aan zelf Opstellen jaarstukken Jaarrekening Verkorte rapportage KvK Aangifte Vennootschapsbelasting Jaarlijkse Algemene Vergadering Het lijkt veel maar het is prima te doen en erg interessant! Als Referentie: Afstorten als Lijfrente bij VM Kosten- en winstopslag (8-10%) Is weg, blijft weg! Renderen en uitkeringen Ontslagvergoeding Lijfrente (90-92%) 12

13 Stamrecht BV: Kosten- en stamrechtvoorziening Kostenvoorziening (5%) Blijft binnen BV! Stamrechtvoorziening (95%) Ontslagvergoeding moet worden opgerent! Oprenten en de Stamrechtovereenkomst Als je bij een verzekeringsmaatschappij een bedrag stort, verwacht je dat het geld aangroeit. Het aangegroeide bedrag wordt dan de basis voor de uitkering aan jezelf. Er komt een polis van de VM waarin alles wordt vastgelegd, incl. wat er moet gebeuren bij overlijden. Een stamrecht BV is ook een verzekeraar, dus hier verwacht je als klant ook dat het geld aangroeit! Daarom leg je vast hoe je afgedragen ontslagvergoeding aangroeit - dat heet oprenten. Ook hier maak je een contract tussen jezelf en de stamrecht BV: de stamrechtovereenkomst waarin je alles vastlegt. Deze kan later (behalve begunstiging) niet meer worden veranderd! De stamrechtovereenkomst is een zeer belangrijk document! 13

14 Investeringen / Beleggingen Oprichtingskosten Kostenvoorziening Kas Stamrechtvoorziening Op een spaarrekening zetten is ook 'beleggen'! Oprenting en Rendement De BV maakt rendement op het kapitaal = winst De BV moet de stamrechtvoorziening oprenten = verlies oprenting meestal gerelateerd aan het 'U-rendement' U-rendement is gebaseerd op het gemiddelde effectieve rendement van in de Officiële Prijscourant genoteerde obligatieleningen m.a.w. een rendement dat je kunt halen bij conservatief beleggen er is geen oprenting over de kostenvoorziening Een typische Stamrecht BV maakt in de praktijk een winst of verlies van enkele honderden Euro s Een voorbeeld (van een simpele B.V.) verduidelijkt dit. ontslagvergoeding van oprichtingskosten 1500 kostenvoorziening 5% = 5000 waarvan dan dus 3500 overblijft. 14

15 5000 Investeringen / Beleggingen 1500 Oprichtingskosten Kostenvoorziening Kas Stamrechtvoorziening Balans voor en na Oprichting Na Storting Kas Stamrechtverplchting Kostenvoorziening 5000 Na afrekening Kas Stamrechtverplchting oprichtingskosten Kas 0 Kostenvoorziening 3500 Beleggen Investeringen Stamrechtverplchting Kas 1500 Kostenvoorziening 3500 Winstreserve 0 Noot: De 10 geplaatst kapitaal zijn niet meegenomen 15

16 Oprenting en Rendement (2) Aangroeien Uitkeren Nominaal Winst beleggingen 2.25% 2.50% 2.75% 0.00% 0.00% Geinvesteerd bedrag Kas Oprentingspercentage 2.5% 2.5% 2.5% Stamrechtverplichting Kosten Kostenvoorziening W/V Cumulatieve W/V Enkele scenario's VpB betalen! *) 2012 na verrekening oprichtingskosten Oprenting en Rendement (3) Investeringen Oprenting Winst/Verlies Winst- of verlies hangt af van het verschil in groei van investeringen en stamrechtvoorziening 16

17 Balans tot Opheffing Na jaar 1 Investeringen Stamrechtverplchting Kas 1200 Kostenvoorziening 3200 Winstreserve 192 Na jaar 2 Investeringen Stamrechtverplchting Kas 900 Kostenvoorziening 2900 Winstreserve 147 Na jaar 3 Investeringen Stamrechtverplchting Kas 600 Kostenvoorziening 2600 Winstreserve 153 Na uitkeren 1 Investeringen Stamrechtverplchting Kas 300 Kostenvoorziening 2300 Winstreserve 153 Na uitkeren 2 Investeringen 2153 Stamrechtverplchting 0 Kas 0 Kostenvoorziening 2000 Winstreserve 153 Eindbalans Investeringen 0 Stamrechtverplchting 0 Kas 2153 Kostenvoorziening 0 Winstreserve Oprenting Rendement Geinvesteerd bedrag Stamrechtverplichting In het algemeen: kleine winst die er als dividend uitkomt 17

18 Rendement > Oprenting Winst die er als dividend uitkomt Rendement < Oprenting Verlies! Als geld op is gaat de BV failliet! BD checkt 'zakelijk handelen' 18

19 Effecten van Oprenting: Hoeveel gaat naar DGA? Geinvesteerd bedrag Stamrechtverplichting DGA krijgt in het algemeen het gerendeerde kapitaal! Het merendeel wordt belast als IB, klein deel als dividend. Dus: kosten laag houden en rendement halen...! Rendement Maken met de Stamrecht BV Ik geef geen inhoudelijk advies, alleen criteria Hoe meer rendement je maakt, hoe meer er voor jezelf uitkomt: dus kosten laag houden, ook al zijn ze 'aftrekbaar'! Verlies is mogelijk faillissement, dus conservatief beleggen Spaarrekeningen - goed rondkijken voor hoge rente Let ook op verborgen kosten (afsluit-, transferkosten e.d.) Spreiden risico i.v.m. garantiedeposito stelsel Meer winst maken: 'denken als bank'! Geld uitlenen - zakelijke rente, aflossingschema en zekerstelling Lening eigen woning, maar bedenk dat eens het geld terug moet! Deel in effecten beleggen, maar (zeer) defensief profiel Altijd: zakelijk handelen 19

20 Uitkeringen en Opheffing Cum.Winst Kosten O p h 1592 Netto winst e 212 Box 2 (25%) - DvB Uitkeringen f f Dividendbelasting (15%) Dividend e n 31 Vennootschapsbelasting (20% over belastbare winst dit jaar) 2153 (153 eff dit jaar) Opheffing Stamrecht BV Als de BV het stamrechtkapitaal heeft uitbetaald wordt de Stamrecht BV opgeheven. Aflossen schulden Innen vorderingen Opstellen eindbalans Slotafdracht VpB Verrekening met aandeelhouder(s) en dividendbelasting 75% van de netto eindwinst bij jezelf terecht Afmelden BD, KvK Evt. verkopen lege BV 20

21 Enkele misverstanden over Stamrecht BV's "Je kunt je hypotheek aflossen met de ontslagvergoeding" Mooi niet! Je kunt hooguit (een deel van) de hypotheek oversluiten naar de BV = mooi rendement. Maar uiteindelijk moet het geld weer terug naar de BV en moet een nieuwe aanbieder worden gevonden Noot: per 1 jan is er een meldingsplicht van je lening bij de BD! "Je kunt jezelf lekker goedkoop een lening verschaffen" Mooi niet! De BV dient zakelijk te handelen en dus moet een lening worden afgesloten tegen zakelijke marktrente. De BD kan dit beschouwen als afkoop van het stamrecht --> wellicht aanslag IB plus revisierente over het volledige kapitaal! "Je kunt een auto kopen van de kostenvoorziening" Mooi niet! De BD kan dit beschouwen als privé onttrekking! Je kunt wel een lening afsluiten, maar het geld moet op termijn terug Algemene Opmerkingen Stamrecht BV De meesten kiezen voor een stamrecht constructie omdat men nu geen 52% belasting wil betalen!! Hoofdreden om voor Stamrecht BV te kiezen is flexibiliteit zelf geld beheren/beleggen of eigen bedrijf timing en hoogte van de periodieke uitkeringen Een stamrecht BV vergt meer persoonlijke aandacht, vooral over het beleggen van het geld! Je persoonlijke situatie bepaalt in hoge mate welke optie de beste keuze is Oriënteer je breed voordat je een beslissing neemt! vraag het prima boekje "Gouden Handdruk 2013" aan kijk ook op de site Clarusadvies.nl met veel informatie 21

22 Mogelijke Rol 'De Stamrecht Ingenieur' De Stamrecht Ingenieur kan je in alle fases van je Stamrecht BV met raad en daad bijstaan Gehele oprichting (incl. notaris kosten) 595 Beheer Uitgebreide Jaarrekening Verzorgen aangifte VpB Jaarlijkse KvK rapportage, Notulen AVA } 159 / jr Ondersteuning met voorbeeldcontracten en instructies Opheffing 195 Ik ga je niet adviseren over het beleggen van je kapitaal - behalve hulp contract "Lening Eigen Woning") (prijzen zijn excl. BTW) Mogelijke Rol 'De Stamrecht Ingenieur' Hij heeft zelf een stamrecht BV en weet hoe belangrijk lage kosten zijn voor een stamrecht BV Zeer scherpe prijzen zijn mogelijk omdat er zoveel mogelijk is geautomatiseerd Een stukje zelfwerkzaamheid is vereist Soepele standaard flow met notaris zodat ook die een lage prijs kan afgeven voor de oprichting van de stamrecht BV De Stamrecht Ingenieur heeft geen duur kantoor maar werkt gewoon thuis Veel persoonlijke aandacht en ondersteuning Voorbeeldcontracten (lening eigen woning) Instructie voor het doen van de uitkeringen en belastingafdrachten 22

23 Vragen, opmerkingen open discussie Succes met je keuze! 23

Help, ik heb een stamrecht BV!

Help, ik heb een stamrecht BV! Help, ik heb een stamrecht BV! Do s & Dont s voor Stamrecht BV s www.stamrechtingenieur.nl Agenda Even voorstellen Wat is een Stamrecht BV Financieel beheer Rollen DGA Oprenten, rendement, uitkeren Do

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers

startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers 1 startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers Bijgaand treft u het startersbulletin aan van FB-Accountants te Burgum. In dit startersbulletin zetten wij in het kort allerlei aspecten voor u op

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Zoals reeds gemeld ontvangt u de presentatie digitaal van ons. De gebruikte rekenvoorbeelden zijn ook toegevoegd. Wij willen nogmaals aangeven dat er veel

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten FISCAAL Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie