Release Notes. 19 mei 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. 19 mei 2011"

Transcriptie

1 Release Notes 19 mei 2011 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of gereproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van functionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven functionaliteiten in dit document. 1

2 1 Module Uitzendkrachten & kandidaten 1.1 Ticket UZK status niet valabel (JV) Je kan werknemers met een bepaalde status gaan verbergen in de lijst van werknemers bij het aanmaken van een contract. Standaard zullen de werknemers met status niet valabel verborgen worden. Indien je wenst dat er ook andere statussen verborgen moeten worden, dien je deze codes uit codesoort 38 in te geven als waarde bij onderstaande parameter. De codes dienen tussen single quotes ( ) te staan. Indien je meerdere statussen wil verbergen, dien je de codes op te sommen, gescheiden door een komma vb. 5, 6, 9. Standaard is de waarde 5 (de code van niet valabel uit cd_srt 38) Param1 Param2 Param3 Waarde Codeboekcode WN Geencontractaanmaken Bugfix - Ticket 64115: Automatische aanpassing van SWIFT-code bij wijziging bankrekeningnummer (KT) Als het bankrekeningnummer en de SWIFT-code zijn ingevuld, wordt er gecontroleerd of de SWIFT-code van het rekeningnummer in de fiche gelijk is aan de ingevulde SWIFT-code. Indien dit niet het geval is, wordt er gevraagd of de SWIFT-code mag aangepast worden. De controle gebeurt indien je het veld bankrekeningnummer verlaat. 1.3 Bugfix (TS) Het probleem stelde zich indien je gebruik maakt van de gestructureerde ingave van de talenkennis in de werknemerfiche. Als je de talenkennis wou aanpassen was het nadien onmogelijk om waardes uit de dropdownbox te selecteren. Dit probleem is nu opgelost. 2

3 1.4 Werknemersfiche opleidingen extra infoveld (TS) Een extra infoveld werd voorzien in het scherm voor ingeven van opleidingen 1.5 Bugfix: Ticket 65490: Foutmelding bij het bewaren van de werknemerfiche (KT) Indien de parameter "Scherm", "frmwngeg", "eigenpostnrnaarcompetentie" geactiveerd is (waarde = 1) en de postcode van de werknemer zit meerdere keren in de hcdetail - tabel, krijg je een foutmelding bij het bewaren van de fiche. Dit is nu opgelost. 1.6 Veranderen van kantoor ophalen parameter showwndetail (TS) Wanneer je wenst in te stellen dat voor een bepaald kantoor bij openen van een werknemersfiche enkel de basisgegevens moeten getoond worden en niet automatisch naar het inschijvingsgedeelte wordt gesprongen, werkte dit niet omdat de parameter "Initialisatie", "showwndetail", "*", 0 enkel bij opstart van programma werd ingeladen. Er is een aanpassing gebeurd zodat indien je verandert van kantoor via het hoofdscherm, deze parameter opnieuw wordt ingelezen. 3

4 2 Module Klanten en prospecten 2.1 Ticket Bezoekrapport met contactpersoon zonder naam (JV) Bij het ingeven van een bezoekrapport is de naam van de contactpersoon verplicht. Indien de contactpersoon enkel een voornaam had gebeurde er niets wanneer men op Bewaar klikte. Er is nu een messagebox toegevoegd die melding geeft wat het probleem is. De vertalingen van de melding werden toegevoegd in de vertaaltabel. 2.2 Ticket & Nationale klanten en prospecten (JV) Via het optiemenu kan je aanduiden of de klant/prospect een nationale klant is en dus altijd zichtbaar moet zijn bij o.a. bestellingen. Deze optie wordt aangemaakt via parameter: Param1 Param2 Param3 Waarde Checkbox Kloptie Novalue NKP 4

5 In de vertaaluzbtabel dien je dan deze code een Nederlandstalige- en Franstalige omschrijving te geven: Code Nederlands Frans optienkp Nationale klant / prospect Client / Prospect national De automatische aanpassing in de database gebeurt enkel wanneer de parameter (initialisatie, automodify, parameterclientsprospectsalwaysvisible, 0) op 1 staat. Bij het bewaren van de klantenfiche wordt nagekeken op NKP in de optielijst staat. Indien deze er staat wordt het klantennummer of klantenid toegevoegd aan de waarde van respectievelijk (initialisatie, clientsalwaysvisible, *) of (initialisatie, prospectsalwaysvisible, *). Indien de waarde NKP er niet (meer) staat wordt het klantennummer of klantenid gewist uit de overeenkomstige parameterwaardes. Indien de parameters (initialisatie, clientsalwaysvisible, *) of (initialisatie, prospectsalwaysvisible, *) nog niet bestaan worden ze automatisch aangemaakt wanneer men een klant/prospect als Nationaal aanduidt. Let wel op dat indien je een optie ingeeft via het menu Opties, deze optie wel in de optiebalk zal verschijnen, maar dat je de klantenfiche expliciet zal moeten bewaren om deze optie ook te bewaren. Er is een nieuwe globale variabele gprospectsalwaysvisible aangemaakt in MWisoPrint die wordt opgevuld in de load van frmmain. 5

6 2.3 Ticket Aanpassingen aan poolmanagement (JV) Via de knop onderaan wordt de status komt in aanmerking van de geselecteerde (! is niet zelfde als gemarkeerde!) UZK op Nee gezet. Het is nu ook mogelijk het form groter en/of kleiner te maken. 2.4 Ticket Automatisch invullen van de betreft via klantenoptie (JV) Klanten kunnen via een nieuwe optie VBF=4 in de optiebalk aanduiden dat er een bepaalde referentie wordt toegevoegd aan de factuur. Dit zal worden toegevoegd bij het berekenen van de factuur. Deze referentie-boodschappen worden bewaard in de Slogan-tabel die werd uitgebreid met nieuwe kolommen: - SLG_type (integer) - SLG_dtgeldigvan (datum) - SLG_dtgeldigtot (datum) - SLG_klnr (long) Info: - Het type dient 4 te zijn. - Via dtgeldig en dtgeldigtot kan een bepaalde referentie een geldigsheidsdatum meekrijgen - Door het klnr in te vullen kan een bepaalde referentie aan een specifieke klant gekoppeld worden. Indien geen klnr is ingevuld wordt de boodschap voor alle klanten gebruikt (indien geldig) In de kolommen NL en FR kan je de betreft-boodschap meegeven. Het is echter ook mogelijk om via deze kolommen te verwijzen naar de vertaaluzbtabel. Hiervoor vermeld je in zowel NL als FR de code van de vertaaluzbtabel voorafgegaan door #. Indien je als betreft-boodschap dus de vertaling van betr_regel wil meegeven zet je in zowel NL als FR de waarde #betr_regel. 2.5 Ticket Extra kolom kantoornummer in Poolmanagement (JV) (enkel voor bepaalde klant) Er is een extra kolom (plwgnr) toegevoegd in het poolmanagement scherm. Hierin kan je een kantoornummer meegeven, los van het kantoor van de werknemer en het kantoor van de klant. Op die manier wordt het mogelijk om op te volgen welke kantoren meehelpen aan de opbouw van de pool. 6

7 Standaard zijn al deze nieuwe velden en kolommen onzichtbaar. Ze dienen geactiveerd te worden via parameters (of ChangeControls). De nieuwe parameters op een rijtje: Ook dient er een checkdatabase uitgevoerd te worden (F4 Programmeur Check database version) 2.6 Ticket Filter Pool Functies (JV) Er is een nieuwe klantenoptie Filter Pool Functies (FPF). De optie wordt zichtbaar in het menu Opties door onderstaande parameter aan te maken in de parameter tabel. Indien je deze optie activeert voor een klant, zal er bij het toevoegen van een werknemer aan de pool van deze klant een filtering gebeuren op de zichtbare functies. Er worden dan enkel de functies getoond die bij de klant onder Actieve Uitzending te vinden zijn. Nieuwe records in parametertabel 7

8 Param1 Param2 Param3 Waarde checkbox kloptie novalue FPF Nieuwe records in de referentie - vertaaluzbtabel: Code Nederlands Frans optiefpf Filter Pool Functies Filtrer Functions Pool 8

9 9

10 3 Module Opvolging 3.1 Ticket Opvolgingstype uzk aanmaken bij afdruk inlichtingenblad uitkeringen (JV) Indien je een Inlichtingenblad Uitkeringen afdrukt wordt er een automatische opvolging aangemaakt. Met een nieuwe parameter kan je instellen dat deze opvolging niet meer van het type auto moet zijn maar van een ander contacttype. De contacttypes zijn deze die je in de koppeltabellen onder cd_srt=15 terugvindt. Indien je in het voorbeeld hieronder dus deze opvolging van het contacttype Uitzendkracht wil maken geef je de parameter de waarde 2. Nieuwe parameter in de parametertabel: Param1 Param2 Param3 Waarde Codeboekcode OpvolgingsContactType AfdrukInlichtingenBladUitkeringen -1 (def.) 10

11 3.2 Ticket Aangepaste omschrijving bij opvolging afdrukken inlichtingsblad uitkeringen (zie ticket 62736) (JV) Het is mogelijk om de omschrijving van de opvolging die wordt aangemaakt bij het afdrukken van een inlichtingenblad Uitkeringen aan te passen. De omschrijving dient ingegeven te worden in de vertaaluzbtabel en kan voorzien worden van keywords (%NAAM%, %DATUM%, %AARD%) die de naam van UZC, datum en aard van risico voorstellen. De code die je gebruikt in de vertaaluzbtabel wordt meegegeven via een nieuwe parameter in de parametertabel: Nieuwe parameter in de parametertabel: Param1 Param2 Param3 Waarde frminlichtingsblad AfdrInlUitk OpvOmschr <vertaaltabelcode> Bijvoorbeeld: Je maakt in de vertaaluzbtabel een nieuw record: En in de parameter tabel maak je een nieuwe parameter met als waarde de code uit de vertaaluzbtabel: Bij het afdrukken van het Inlichtingenblad Uitkeringen gaat een opvolging aangemaakt worden waarbij de omschrijving dan automatisch ingevuld wordt. 3.3 Ticket Onderwerpveld in een opvolging (JV) Omschrijving Het is mogelijk om het onderwerpveld in een opvolging te veranderen in een tekstveld, dat al dan niet verplicht in te vullen is. Deze wijziging wordt bepaald aan de hand van nieuwe parameters. Verder kan men de kolom Onderwerp ook zichtbaar maken in de opvolgingslijst CheckDatabase De lengte van het veld Subject in de tabel Opvolging werd vergroot van 50 naar

12 3.3.3 Parameters Activeer de textbox ipv de lookupbox door waarde 1 toe te kennen. Param1 Param2 Param3 Waarde Scherm FrmWnOpvolging SubjectAsText 0 Voeg de kolom onderwerp toe aan de opvolgingslijst: Param1 Param2 Param3 Waarde fmopvlst PGB_Opvolging Columnwidths(onderwerp) 10 Maakt de textbox verplicht door waarde 1 toe te kennen: Param1 Param2 Param3 Waarde FrmWnOpvolging SubjectAsText Verplicht Screenshots 12

13 4 Zoekmodule 4.1 Ticket controles in zoekmodule (JV) Er zijn 2 nieuwe controles toegevoegd aan de zoekmodule om vaak terugkerende foutboodschappen te voorkomen. Je kan niet sorteren op een veld dat niet te tonen staat. De eerste controle gebeurt wanneer je een Te Tonen Veld verwijdert. Indien dit veld ook voorkomt bij Sorteer Velden wordt er gevraagd om het veld ook daar te verwijderen. Omgekeerd is er ook een controle toegevoegd wanneer je een Sorteer Veld gaat toevoegen. Indien dit veld nog niet bij Te Tonen Velden staat zal het automatisch wordt toegevoegd. 13

14 14

15 5 Module Contracten 5.1 Ticket Vraagstelling wanneer Stelstel en Rooster niet overeenkomen bij contractingave (JV) Indien je de parameter frmcontgeg, bewaar, foutstelselvraag op waarde 1 zet zal je bij het bewaren van het contract een boodschap Stelsel komt niet overeen krijgen met een Ok en Annuleren optie. Wanneer je Annuleren kiest keer je terug naar het contractscherm en wordt het bewaren afgebroken. Standaard is de parameter 0, dus uitgeschakeld voor iedereen. In dat geval is er enkel een OK knop die blokkerend of niet blokkerend werkt. 5.2 Ticket Foutief stelsel in contractoverzicht (JV) In het contractoverzicht werd steeds het stelsel uit de klantentabel weergegeven ipv dat van het contract in kwestie. Dit is gecorrigeerd. 5.3 Ticket Aanpassing contractoverzicht visueel (JV) Wanneer je in het contractenscherm visueel (shift-f4) een dag aanklikt bovenaan worden enkel dagcontracten van die dag getoond. Via een nieuwe parameter frmcontlst1, optietoon, DagInContract kan je de werking van deze knoppen aanpassen. Door de parameter op 1 te zetten worden alle contracten getoond waarin deze dag voorkomt. Bvb, je klikt op zaterdag en krijgt iedereen te zien die op een zaterdag heeft gewerkt. Standaard blijft deze waarde op 0 staan en werken de knoppen zoals voordien. Nieuw record in de parametertabel: Param1 Param2 Param3 Waarde frmcontlst1 optietoon DagInContract 1 15

16 5.4 Ticket Foute melding bij kopieer knop in contractoverzicht (JV) Bij het kopiëren van een mastercontract via het menu Kopieer kreeg je de melding Mastercontracten kunnen niet gekopieerd worden, deze moeten manueel opnieuw aangemaakt worden. Deze melding werd aangepast en toegevoegd in de vertaaltabel. Nieuwe records in de vertaaltabel: Code Nederlands Frans msgcopycontract Mastercontracten kopiëren kan via menu Acties > Kopieer mastercontract. Copiez des contrats master via le menu Actions > Copier contrat master. 5.5 Ticket Zichtbaarheid MC Man in contract (JV) Vroeger werd de checkbox MC Man in bepaalde gevallen disabled, wat het onmogelijk maakt om voor een contract apart voor één week bvb het op manueel te laten uitvoeren. Van zodra er in een contract een tarificatie is gekoppeld met MC s, moet het mogelijk zijn om in het contract MC Man aan/uit te vinken. Is er een andere tarificatie zonder MC of geen tarificatie gekoppeld aan het contract dan wordt MC Man incl. vinkje NIET getoond. 5.6 Bugfix - Ticket Afdruk klantcontract gemarkeerde klant (JV) Bij Prato-klanten die met de oude DirectPrint module werken werd de week niet correct doorgegeven bij het afdrukken. Er werd gekeken naar de waarde die in het zoekveld ingegeven was, en indien hier niets stond werd week 0 gebruikt. Bij bvb klanten die in week 0 geen contract hadden kreeg je nadien dan de melding geen contracten gevonden hoewel er wel zichtbare contracten in de browse stonden en gemarkeerd waren. De code is aangepast zodat nu het weeknummer gehaald wordt uit het gemarkeerde contract ipv uit het zoekveld Week. 5.7 Ticket Lijst contracten zonder Tarificatie (JV) In de Werkpostfiches kan je via Lijsten Contracten zonder tarificatie nu ook filteren op klantnummer. Bij het starten van de lijst wordt een klantnummer gevraagd, indien je dit op 0 laat staan worden alle klanten gezien, anders wordt er extra gefilterd op het ingegeven klantnummer. 5.8 Ticket Tarificatie uit mastercontract overnemen in subcontract (JV) Indien er een tarificatie is ingevuld in het mastercontract zal dit automatisch overgenomen worden in het subcontract. De overname gebeurde reeds voor een aantal andere gegevens maar niet voor de tarificatie. Dit is nu aangepast. 16

17 5.9 Ticket Gemeente ipv daguur in de werknemer lookupbox in het contractscherm (JV) [Enkel voor bepaalde klant] De gegevens die ingeladen worden in de lookupbox Werknemer in het contractscherm kunnen worden aangepast door de bijhorende queries in de database op te nemen. De queries die gebruikt worden om deze gegevens op te laden, kunnen nu via parameter aangepast worden. Volgende parameters dienen hiervoor aangemaakt te worden: Param1 Param2 Param3 Waarde frmcontgeg Lubgeg(1) Sqlstring <query> frmcontgeg Lubgeg(1) testsqlstring <query> frmcontgeg Lubgeg(1) Testsqlnumeric <query> frmcontgeg Lubgeg(1) lookupsqlstring <query> o o o o SQLString As String The control uses this SQL string to show a list of possible value when the user presses F2 or clicks on the blue arrow. TestSQLString As String The control uses this SQLstring expression to look up the text to show using the value the user entered in case of text expression. You must use parameter #TEXTBOX1# to symbolize the textvalue. TestSQLNumeric As String The control uses this SQLstring expression to look up the text to show using the value the user entered in case of numeric expression. You must use parameter #TEXTBOX# to symbolize the textvalue. lookupsqlstring As String This SQLstring is used to lookup the value to show using the database value. Most of the time it is the same as the TestSQMNumeric. You must use parameter #TEXTBOX# to symbolize the textvalue. HiAnt doet geen controle op de correctheid van deze strings! Verder moeten een aantal kolommen ook steeds in vaste volgorde blijven staan. Neem contact op met Prato alvorens deze parameters te gebruiken. Bvb: Ik heb volgende parameterwaardes die nodig zijn om de gemeente weer te geven ipv daguur aangemaakt: sqlstring = select wn.naam,voornaam,wnnr,wn.sektie,wn.gemeente,wn.wgnr, wn.geboorte as gebdat, wn.geboortepl from wn inner join sektie on wn.wgnr = sektie.wgnr and wn.sektie = sektie.sektie inner join wn1 on wn.koppelid = wn1.koppelid left join code on wn1.statusid = code.cd and code.cd_srt='38' and cd_taal =1 where (code.cd not in (%strcodenietvalabel%) or code.cd is null ) and isnull(wnnr,0)>0 %ExtraWnWherestring% %ExtraWhere_WnCheckPc% order by wn.naam 17

18 testsqlstring = select wn.naam,voornaam,wnnr,wn.sektie,wn.gemeente,wn.wgnr, wn.geboorte as gebdat, wn.geboortepl from wn inner join sektie on wn.wgnr = sektie.wgnr and wn.sektie = sektie.sektie inner join wn1 on wn.koppelid = wn1.koppelid left join code on wn1.statusid = code.cd and code.cd_srt='38' and cd_taal =1 where (code.cd not in (%strcodenietvalabel%) or code.cd is null ) and isnull(wnnr,0)>0 %ExtraWnWherestring% %ExtraWhere_WnCheckPc% and wnnr = #TEXTBOX# testsqlnumeric = select wn.naam,voornaam,wnnr,wn.sektie,wn.gemeente,wn.wgnr, wn.geboorte as gebdat, wn.geboortepl from wn inner join sektie on wn.wgnr = sektie.wgnr and wn.sektie = sektie.sektie inner join wn1 on wn.koppelid = wn1.koppelid left join code on wn1.statusid = code.cd and code.cd_srt='38' and cd_taal =1 where (code.cd not in (%strcodenietvalabel%) or code.cd is null ) and isnull(wnnr,0)>0 %ExtraWnWherestring% %ExtraWhere_WnCheckPc% and wn.naam >= '#TEXTBOX#' AND wn.naam <= '#TEXTBOX1#' lookupsqlstring = select wn.naam,voornaam,wnnr,wn.sektie,wn.gemeente,wn.wgnr, wn.geboorte as gebdat, wn.geboortepl from wn inner join sektie on wn.wgnr = sektie.wgnr and wn.sektie = sektie.sektie where isnull(wnnr,0)>0 and wnnr = #TEXTBOX# Door deze parameters zo in te stellen krijg je in de kolom gemeente te zien ipv uurdag: 18

19 5.10 Beheren van cycli/roosters van een bepaald niveau (ALG, FI, KUS) (EO) De programmatie van HiAnt is aangepast zodanig dat nu parametriseerbaar is welke niveaus van cycli of roosters een gebruiker kan beheren. Dit geldt zowel voor de eenvoudige als de gedetailleerde roosteringave. Standaard kunnen al de niveaus ALG, FI en KUS beheerd worden. Met de parameter "CycliRoosters", "Wijzig", "Niveaus" kan je de niveaus instellen. Volgende impact heeft de gewijzigde programmatie: Je kan geen cyclus, rooster, rooster-dagdeel of cyclus-rooster-link verwijderen indien je niet de rechten hebt voor het betreffende niveau. je kan geen cyclus, rooster, rooster-dagdeel of cyclus-rooster-link toevoegen of aanpassen (controle gebeurt bij het bewaren) indien je niet de rechten hebt voor het betreffende niveau. bij het laden van een scherm voor ingave van een rooster of cyclus kan je reeds zien of je het niveau kan gaan beheren. Bij het veld "Sleutel" zal de omschrijving van het niveau aangevuld worden met "(Niet beschikbaar)" indien je dit niveau niet kan beheren. Bvb. "ALG (Niet beschikbaar)" zal er verschijnen (het is niet mogelijk om de items die niet beheerd kunnen worden effectief te verwijderen uit de selectielijst) Indien je bijvoorbeeld wenst dat gewone consulenten geen cycli of roosters op ALG niveau kunnen beheren, terwijl CO-medewerkers dit wel moeten kunnen, stel je hiervoor de parameter 2 keer als volgt in: - Parameter "CycliRoosters", "Wijzig", "Niveaus" aanmaken met waarde "FI,KUS" bij cdkey UZC en keywaarde 1. - Parameter "CycliRoosters", "Wijzig", "Niveaus" aanmaken met waarde "ALG,FI,KUS" bij cdkey CO en keywaarde 2. 19

20 5.11 Ticket Aanpassingen DirectPrint.exe (JV) [Enkel voor bepaalde klant] De directprint module is aangepast om rekening te houden met de taal van de documenten. Voorlopig is dit enkel van toepassing op de UZK contracten. Afhankelijk van het gewest worden contracten in het Frans of Nederlands afgedrukt. Met de nieuwe versie van DirectPrint kan je specifieren in welke lade de Franse en Nederlandse contracttemplates in de printer liggen. Wanneer je een printopdracht geeft waarin contracten zitten met verschillende talen zal het printscherm dubbel zo breed worden en kan je per taal de printinstellingen ingeven: Indien er enkel NL documenten zijn wordt alleen de linkerhelft getoond, bij FR documenten enkel de rechterhelft Controle attesten die binnen X weken vervallen (TS) Met behulp van een parameter kon je al eerder een controlelijst instellen met de attesten die zouden vervallen binnen een in te stellen aantal weken. Je dient dan het aantal weken in te geven bij de waarde van deze parameter: "Controle", "Attesten", "VervallenBinnenXWeken", "0". Standaard staat deze controle af (standaardwaarde 0). Standaard worden alle types van attesten gecontroleerd. Je kan echter ook bepaalde types van attesten uitsluiten door in onderstaande paramter de types op te sommen komma gescheiden. "Controle", "VervallenAttesten", "TypesNietControleren", "" De controle (indien ingesteld) gebeurt bij : Bewaren van een contract Overhevelen van de contracten Verlengen van dagcontracten Nieuw is dat er nu ook de mogelijkheid voorzien is om attesten die aan de voorwaarde voldoen, toch niet te tonen op de controlelijst. Hiervoor is er een vinkje voorzien in het attestenscherm met de omschrijving Geen waarschuwing op controlelijst bij vervallen attest. Het vinkje is enkel zichtbaar indien de parameter "Controle", "Attesten", "VervallenBinnenXWeken", "0" is ingevuld met een waarde verschillend van 0. Indien je bij een attest dit vinkje aanduidt zal deze dus niet op de controlelijst verschijnen, ook al vervalt het attest binnen de X weken ingesteld via bovenstaande parameter. 20

21 5.13 Bugfix - Ticket foutmelding bij het openen van contract (KT) Bij het openen van een contract krijgt men volgende foutmelding Object variable or With block variable not set. Bug is opgelost. 21

22 6 Module Prestaties 6.1 Prestatie weekingave: ploegcode 0 (EO) Indien je voorheen 0 ingaf in het prestatie weekingavescherm, werd de ploegcode leeg gezet. Voor exports naar bepaalde secretariaten is het echter belangrijk dat de ploegcode effectief bv. op 0 komt te staan ipv leeg. Hiervoor kan je dan via parametrisatie een standaard ploegcode instellen die wordt ingevuld bij een druk op de 0. Standaard zal de ploegcode leeg wordt gezet indien je 0 ingeeft, maar via de parameter "initialisatie", "ploegcode", "standaardwaarde" kan je echter een standaard ploegcode instellen die wordt ingevuld bij druk op de 0. Dit was reeds voorzien binnen de HiAnt-programmatie, maar enkel maar voor de gewone numerische toetsen op een toetsenbord. Er is nu gezorgd dat deze standaard ploegcode ook wordt ingevuld bij druk op de 0 bij een extern of een extern numerisch toetsenbord. 6.2 Ticket PrestatieRegistratieStatus (JV) Deze module is een betalende module en wordt geactiveerd door de parameter initialisatie, batchloonberekening, actief, 0 op waarde 1 te zetten. Er is een nieuwe tabel aangemaakt die de statussen van prestatieingaves per kantoor, jaar en periode gaat bijhouden. Tabel PrestatieRegistratieStatus: Kolom Omschrijving PRS_Id (int, not null) ID code, autonumbering PRS_Wgnr (int, null) Kantoornummer PRS_Jaar (int, null) Jaar PRS_Systeem (int, null) Verloningssysteem (bvb 1201, 5301, ) PRS_Weekmaand (int, null) Periode Status van de prestatieingave PRS_Status (int, null) 0 = niet afgehandeld 1 = afgehandeld PRS_Personeelid (int, null) Personeelsnummer van de gebruiker PRS_Comment (varchar(200), null) Opmerkingen van de gebruiker In weergave 1 van prestatiescherm Shift-F5 wordt de status aangeduid door de verkleuring van het weekveld: wanneer er geen record van de periode wordt gevonden in de PrestatieRegistratieTabel of wanneer de status van het gevonden record niet afgehandeld is kleurt het vakje rood: 22

23 indien de status van het record afgehandeld is, kleurt het vakje groen: Indien bovenstaande parameter niet geactiveerd is (waarde 0), zal het veldje met het weeknummer niet (wit) gekleurd zijn. In weergave 2 van prestatiescherm Shift-F5 wordt een label gebruikt om de status weer te geven. De labeltekst vermeldt ook steeds systeemcode / week- of maandnummer. 23

24 Het aanpassen van een periode gebeurt via het menu Acties Plaats actieve periode op (niet) afgehandeld, waarna via een aantal inputboxes de nodige gegevens worden verzameld. 6.3 Ticket Onafgeronde bedragen in prestatie-ingavescherm (JV) In het prestatie-ingavescherm zag je soms onafgeronde bedragen staan zoals in onderstaand voorbeeld Om dit te voorkomen is er een afronding tot op 4 cijfers na de komma ingebouwd in de query. Vroeger: 24

25 Nu: 6.4 Ticket Afronding in Samenvatting van Bereken Loon uit prestatieoverzicht (JV) In sommige gevallen was het mogelijk dat in de samenvatting getallen met 12 cijfers na de komma verschenen. Dit is aangepast door de waarde af te ronden op 4 cijfers na de komma. 6.5 Ticket Controlelijst na berekenen prestaties (JV) De loonberekening vanuit het prestatie-ingavescherm biedt nu ook de mogelijk om automatisch een aantal controles uit te voeren. Voor het aanmaken van de controlelijst heeft de gebruiker de volgende mogelijkheden : 0 : geen controlelijst tonen (standaard) 1 : altijd controlelijst tonen 2 : vragen of de controlelijst moet getoond worden In de parametertabel kan je verschillende controlequeries steken, waarin de prestatie-id s steeds als parameter worden meegegeven in de vorm van ²PRESTIDS. De tekst tussen ² en wordt vervangen door de prestatie-id s die je berekent. Nieuwe parameter om het aanmaken te bepalen: Param1 Param2 Param3 Waarde Scherm FrmPrestGeg Controlelijst 0,1 of 2 Parameters waarin de queries gedefinieerd dienen te worden: Param1 Param2 Param3 Waarde Berekenloon Controlelijst <Titel van de lijst> Query met ²PRESTIDS als variabele die vervangen wordt door de lijst van prestatie-id s. 25

26 6.6 Ticket BugFix foutmelding print (sommige) prestatiefiches (PZ) Dit wordt veroorzaakt door een bug in de code. Indien er klanten zijn die de waarde NULL hebben voor het veld opties worden deze niet mee opgenomen in de selectie. Binnen de frmcontlst en frmprestcon volgende code vervangen Bestaande code charindex('gpa',upper(kl.opties))=0 Nieuwe code charindex('gpa',upper(isnull(kl.opties,'0')))=0 6.7 Sortering prestaties/premies in prestatieingavescherm maandverloningsscherm (TS) De sortering van de lijst van ingegeven prestaties/premies is nu extra gesorteerd op beginuur van de prestaties/premies. Indien er dus op één dag meerdere prestaties/premies zijn ingegeven, en het beginuur is ingegeven, dan zullen deze hierop ook gesorteerd worden op dat beginuur. 6.8 Ticket Groepeer Premies wordt niet onthouden in maandweergave van prestatie-ingavescherm (JV) Bij de verloning in het weekscherm kan je steeds "groepeer premies" laten opstaan. Zo zie je onderaan duidelijk het aantal uren, ook indien je nog aanpassingen doet. Bij het maandscherm gaat dit niet indien je nog een wijziging aanbrengt. Dan moet je dit telkens terug afzetten en opzetten. Dit is nu aangepast zodat de groepering wel behouden wordt. 26

27 7 Module Lijsten & documenten 7.1 Ticket koppelid blijft 0 in Inlichtingsblad uitkeringen (JV) Wanneer je vanuit het personenoverzicht (F2) via Document naar Inlichtingsblad uitkeringen ging werd het koppelid van de geselecteerde persoon niet meegegeven naar dit document. Hierdoor werden automatische opvolgingen aangemaakt met koppelid = 0, waardoor die dus niet zichtbaar waren achteraf. 7.2 Ticket Afdrukken inlichtingsblad in 3 verschillende uitvoeringen (JV) Nu is het mogelijk om, afhankelijk van je activiteiten op kantoor, de juiste intentieverklaring te kunnen afdrukken. Zo zal HiAnt een onderscheid kunnen maken tussen de intentieverklaring voor interim- en dienstencheque activiteiten. Deze documenten kan je afdrukken vanuit de werknemerfiche bij de knop Inlichtingsblad. Je kan dan zelf instellen (zie verder) uit welke opties je dan kan kiezen: Indien je bij deze vraag kiest voor niet afdrukken dien je verplicht een reden in te vullen. 27

28 Er zal dan steeds gecontroleerd worden of er een aantal parameters zijn aangemaakt (zie verder). Afhankelijk van de keuze wordt er een automatische opvolging aangemaakt en worden de nieuwe documenten afgedrukt. Bij het klikken op Bewaar in het werknemerscherm wordt er dan gecontroleerd of er reeds een inlichtingsblad is afgedrukt. Dat kan HiAnt zien aan het feit of er een automatische opvolging van dat type bestaat. Als dit niet het geval is krijg je opnieuw het keuzescherm. Zolang je kiest voor Niet afdrukken zal de vraag telkens herhaald worden. Vanaf het moment dat je een inlichtingsblad hebt afgedrukt zal deze vraag hier niet meer worden gesteld. Dezelfde controle gebeurt ook bij het kopiëren van een fiche naar een andere sektie (bvb van sektie arbeider naar DC-sektie bestaat Intentieverklaring DC reeds?) In het inlichtingsblad worden referenties vermeld indien toegelaten. Deze toelating wordt bepaald in de werkervaringen van de kandidaat. Vul deze steeds zo goed mogelijk op. Het veld referentie persoon wordt weergegeven op het inlichtingsblad, samen met de firmanaam, maar enkel indien het vakje toestemming contacteren ref.persoon is aangevinkt: 28

29 7.2.1 Vereiste codes in koppeltabellen Er dient een nieuw opvolgingstype inlichtingsblad aangemaakt te worden met 4 detailtypes die het afdruktype beschrijven. Een nieuw opvolgingstype maak je aan in de koppeltabellen (hoofdscherm Gegevens Interne gegevens Koppeltabellen ) onder codesoort 26. Vervolgens dien je 4 opvolgingsdetailtypes aan te maken. Deze worden gecreëerd onder codesoort 131. Indien we veronderstellen dat de code van het nieuwe opvolgingstype Inlichtingsblad 30 is, dan wordt dit voor de detailtypes: Code (bvb) Omsch Omschr_kort (bvb) 1 Algemeen Inlichtingsblad 30 2 Intentieverklaring Uitzendarbeid 30 3 Intentieverklaring Dienstenchequesarbeid 30 4 Geen Afdruk Vereiste codeboekcodes in parametertabel Volgende parameters dien je vervolgens in te stellen om te bepalen welke automatische opvolging wordt aangemaakt bij het afdrukken van een document: Param1 Param2 Param3 Waarde (bvb) Codeboekcode Opvolgingstype inlichtingsbladkeuzea 30,1 Codeboekcode Opvolgingstype inlichtingsbladkeuzeb 30,2 Codeboekcode Opvolgingstype inlichtingsbladkeuzec 30,3 Codeboekcode Opvolgingstype inlichtingsbladkeuzed 30, Nieuwe parameter, waarde bevat de activiteit(en) van het uitzendkantoor In deze parameter bepaal je welke de activiteiten zijn van jouw uitzendkantoor: Param1 Param2 Param3 Waarde Scherm frmwngeg1 ControleInlichtingsblad 0 (default) 1 = UZK & DC 2 = enkel UZK 3 = enkel DC 29

30 7.2.4 Nieuwe documenten Je hebt bovendien de nieuwe versies van Inlichtingsblad en Intentieverklaring nodig: EmptyInlichtingsblad2011.doc 30

31 emptyintentieverklaringdc.doc: 31

32 emptyintentieverklaringuzk.doc 32

33 7.3 Ticket Controle & automatische opvolging C63 Werkkaart (JV) Je kan instellen dat bij het bewaren van een uitzendkrachtfiche, bij het klikken op Maak UZK en bij het bewaren van een contract er een keuzemenu verschijnt om een C63 werkkaart document al dan niet af te drukken. Indien de parameters (zie verder) geactiveerd zijn, wordt er gekeken of er reeds een automatische opvolging is gemaakt die toont of het document nog geprint moet worden. Wanneer je Ja of Nee, kandidaat heeft geen recht kiest zal de vraag de volgende keer niet meer gesteld worden. Als je Neen, voorlopig niet kiest komt de vraag elke keer opnieuw tot antwoord 1 of 2 wordt gekozen. Bij elk antwoord wordt er een automatische opvolging gemaakt. Wanneer kantoren hun consulenten willen verplichten het formulier af te drukken is het mogelijk om antwoord 2 niet te tonen door de parameter controle, printc63, isverplicht de waarde 1 te geven. Wanneer je Ja kiest wordt het document LeegC63werkkaart.doc (of LeegC63werkkaartFR.doc) ingevuld en geopend. 33

34 7.3.1 Vereiste codes in koppeltabellen Er dient een nieuw opvolgingstype aanvraag werkkaart aangemaakt te worden met 3 detailtypes. Het opvolgingstype maak je aan in de koppeltabellen onder codesoort 26. De 3 opvolgingsdetailtypes maak je aan onder codesoort 131. Indien we veronderstellen dat de code van het nieuwe opvolgingstype aanvraag werkkaart 40 is, dan wordt dit voor de detailtypes: Code (bvb) Omsch Omschr_kort (bvb) 1 Ja 40 2 Nee, geen recht 40 3 Nee Vereiste codeboekcodes in parametertabel Bovendien dien je volgende parameters aan te maken, zodat HiAnt de correcte automatische opvolging maakt bij de keuze uit het keuzemenu: Param1 Param2 Param3 Waarde (bvb) Codeboekcode Opvolgingstype controlec63keuzea 40,1 Codeboekcode Opvolgingstype controlec63keuzeb 40,2 Codeboekcode Opvolgingstype controlec63keuzec 40, Nieuwe parameters om de controle op verschillende plaatsen te activeren Param1 Param2 Param3 Waarde Scherm frmwngeg ControleC63 0 Indien waarde 1 zal de controle gebeuren bij het bewaren van de werknemerfiche Param1 Param2 Param3 Waarde Scherm frmwnlst ControleC63 0 Indien waarde 1 zal de controle gebeuren bij het klikken op Maak UZK Param1 Param2 Param3 Waarde Scherm frmcontgeg ControleC63 0 Indien waarde 1 zal de controle gebeuren bij het bewaren van een contract 34

35 7.4 Ticket Query in omzetlijst alle jaren (JV) Deze lijst werd vroeger opgesteld op basis van de klant.begindatum. Doordat de suggestie hier 01/01/1980 was vielen sommige klanten uit de boot aangezien lege datumvelden vroeger werden opgevuld met 31/12/1899. Vanaf nu wordt er vergeleken met de faktuurdatum. 7.5 Ticket Bugfix afdrukken document (JV) In het shift-f2 scherm kan je in het menu Document een aantal formulieren afdrukken. Indien de werknemer meerdere sekties heeft verschijnt er een selectiescherm waarin je de gewenste persoon kan aanduiden. Indien je in dit scherm op annuleren klikte, crashte HiAnt. Dit probleem is nu opgelost. 35

36 7.6 Ticket Bugfix Jaarlijkse loonenquête (KT) Er zaten nog foutjes in de query die gebruikt werd voor het ophalen van de lijst van werknemers. Het selecteren gebeurde niet alfabetisch en het opleidingsniveau werd niet ingevuld. Dit is nu opgelost. Ter info Sinds 1999 voert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie jaarlijks een onderzoek uit naar de structuur en de verdeling van de lonen. De resultaten van deze verplichte enquête worden gebruikt als hulpmiddel bij het vaststellen, volgen en evalueren van het economisch, sociaal en arbeidsmarktbeleid, dit zowel in regionale en nationale als in internationale context. (Zie ook document enquete structuur en verdeling lonen toelichting.doc) Meer info vindt u ook op de website De basisgegevens worden nu door HiAnt aangeleverd. U kan de module opstarten van uit het hoofdscherm Lijsten Overheid Jaarlijkse enquete structuur en verdeling lonen. 1) HiAnt controleert dan of de gegevens in de looncoded tabel correct zijn ingesteld (veld looncoded. Enqueteeconomie). Elke code dient namelijk in een bepaalde categorie opgenomen te worden voor deze enquete. (0 of NULL is dus niet toegelaten) De groepen zijn : -1 : code dient niet opgenomen te worden voor de enquete (is niet van toepassing) 9 : Totaal aantal volledig betaalde uren gedurende de betalingsperiode 10 : Volledig betaalde werkelijk gepresteerde overuren 11: Aantal niet-gepresteerde volledig betaalde uren - wegens ziekte 12: Aantal niet-gepresteerde volledig betaalde uren - wegens andere afwezigheid 13: Aantal niet-gepresteerde niet of onvolledig betaalde uren 14: Totaal brutoloon voor de betalingsperiode 15: Loon voor de overuren 16: Premies voor ploeg-, weekend- of nachtwerk 17: Rendementspremies, prestatieloon, premies voor stukwerk, commissielonen Indien de codes niet in orde zijn, wordt de procedure gestopt. 2) Daarna vraagt HiAnt naar het jaar van de statistiek. (Standaard het actieve jaar 1) 3) Daarna dient u de maand in te geven waarop de statistiek van toepassing is. 4) Dan vraagt het systeem de controledatum voor de personen die indienst zijn. 5) Dan dient u de beginletter van de naam in te geven waarmee de statistiek dient te beginnen. 6) Tenslotte dient u het kantoornummer in te geven waarop de statistiek van toepassing is. 7) HiAnt berekent dan het aantal personen onder contract in dat kantoor op de ingegeven indienstdatum. Dit aantal wordt u getoond en aan de hand van de tabellen in het document enquete structuur en verdeling lonen toelichting.doc kan u het aantal op te geven personen berekenen voor dat kantoor. 8) Op dat moment start de berekening en wordt u een excel getoond die u als basis kan gebruiken voor het invullen van de noodzakelijk documenten. De excel toont u de volgende gegevens : Kantoor Insz nummer 36

37 Naam van de werknemer Voornaam Indienstdatum van de werknemer (gegeven uit de personeelsfiche) De datum uitdienst wordt niet ingevuld Aardovereenkomst : steeds code 2 = bepaalde duur Beroep wordt niet ingevuld Hoogstbehaald diploma (gegeven uit de personeelsfiche) Betalingsperiode : we leveren de gegevens per maand aan : 5 Conventionele wekelijkse arbeidsduur : (hoogste Q van de contracten uit die maand) Kolommen 9 tot en met 17 zoals hoger beschreven Kolom 9: Totaal aantal volledig betaalde uren gedurende de betalingsperiode In deze kolom wordt het totaal aantal volledig betaalde uren tijdens de in kolom 7 aangeduide betalingsperiode opgegeven. Alle volledige betaalde uren, dus ook de volledig betaalde overuren en weekend- of nachtprestaties moeten worden vermeld. Kolom 10: Volledig betaalde werkelijk gepresteerde overuren Van de in kolom 9 vermelde uren voor de betalingsperiode, geeft u in kolom 10 het aantal volledig betaalde, werkelijk gepresteerde overuren. Bedoeld zijn de volledig betaalde overuren; overuren gecompenseerd in vrijaf worden dus niet meegeteld. Uren die gedeeltelijk worden uitbetaald en volledig worden gerecupereerd worden evenmin meegeteld. Kolom 11: Aantal niet-gepresteerde volledig betaalde uren - wegens ziekte Bedoeld zijn de niet-gepresteerde uren wegens ziekteverloven, enkel de volledige betaalde uren (dus gedekt door het gewaarborgd loon) worden in aanmerking genomen (onvolledig betaalde afwezigheden wegens ziekte worden opgenomen in kolom 13). Niet-gepresteerde volledig betaalde uren ten gevolge van een beroepsongeval vallen eveneens onder deze categorie. Kolom 12: Aantal niet-gepresteerde volledig betaalde uren - wegens andere afwezigheid Bedoeld zijn de niet-gepresteerde uren wegens afwezigheden die niet vallen onder de ziekteverloven vermeld in kolom 11, maar toch volledig betaald werden door de werkgever. Voorbeelden zijn de vakantiedagen voor bedienden, verplicht medisch onderzoek, wettelijke feestdagen, zwangerschapsonderzoek, klein verlet, etc. Uitgesloten: - gerecupereerde overuren; - vakantiedagen van de arbeiders (worden betaald door de vakantiekas en worden niet opgenomen in deze enquête). Kolom 13: Aantal niet-gepresteerde niet of onvolledig betaalde uren Het gaat hier om de niet-gepresteerde uren die tevens onbetaald of onvolledig betaald zijn, zoals bijvoorbeeld de carenzdag, niet of onvolledig betaalde ziekteverloven, verlof omwille van dringende redenen, Uitgesloten zijn de vakantiedagen voor arbeiders (zijn niet opgenomen in deze enquête). Kolom 14: Totaal brutoloon voor de betalingsperiode Bedoeld is het brutoloon voor tijdens de betalingsperiode (cf. kolom 7) volledig betaalde uren (cf. kolom 9). Inbegrepen zijn: de betaalde overuren (cf. kolom 15) betalingen voor ploeg-, weekend- of nachtwerk (cf. kolom 16) alle regelmatig (elke betalingsperiode) uitbetaalde premies (cf. kolom 17) volledig door de werkgever betaalde niet-gepresteerde uren/periodes Uitgesloten zijn: niet of onvolledig door de werkgever betaalde niet-gepresteerde uren/periodes premies die niet regelmatig (dus niet in elke betalingsperiode) worden uitbetaald, bvb. vakantiegeld, 13de maand, ontslagvergoeding, tantièmes, betalingen die geen betrekking hebben op de beschouwde betalingsperiode de maaltijdcheques Kolom 15: Loon voor de overuren Bedoeld is het loon voor de tijdens de beschouwde betalingsperiode werkelijk gepresteerde én volledig uitbetaalde overuren. Onder overuren wordt verstaan: de uren die bovenop de normale, conventionele arbeidsduur werden gepresteerd (eveneens nacht- of weekendwerk, tenzij dit deel uitmaakt van het normale uurrooster (bvb. ploegwerk)). Indien overuren aan een hoger tarief worden vergoed, dient zowel het basis- als het bonuselement in aanmerking genomen te worden. Teruggegeven uren worden niet als overuren beschouwd. Kolom 16: Premies voor ploeg-, weekend- of nachtwerk Enkel de premie, dus het supplement bovenop het normale loon, wordt opgenomen (dus niet het totale loon voor deze prestaties). Kolom 17: Rendementspremies, prestatieloon, premies voor stukwerk, commissielonen, etc. 37

38 In deze kolom dienen de regelmatig uitbetaalde bonussen die niet vallen onder het loon voor de overuren of de premies voor ploeg-, weekend- of nachtwerk opgenomen te worden. 7.7 Ticket Nieuwe controlelijst : Verzuimindex (MS) De verzuimindex is een controlelijst die toont hoeveel dagen en hoeveel periodes de werknemers afwezig zijn geweest wegens ziekte. Je kan deze lijst opvragen via: Eerst wordt er gevraagd naar de startdatum en vervolgens naar de einddatum, zie screenshots. Bijkomend wordt de ingave gecontroleerd op de correctheid van het formaat (yyyy-mm-dd) en de geldigheid van de datum. Indien het formaat onjuist is of het geen geldige datum is dan wordt het scherm opnieuw getoond. Met de Cancel button beëindig je de verzuimindex. 38

39 Tenslotte moet je doorgeven voor welk kantoor of kantoren je de verzuimindex wil opvragen, zie screenshot (de uitleg van het screenshot spreekt voor zich). Ook hier wordt er gecontroleerd op het formaat, indien het formaat onjuist is dan wordt het scherm opnieuw getoond. Met de Cancel button beëindig je de verzuimindex. Als laatste stap van de verzuimindex wordt er een excel bestand getoond met de resultaten van de verzuimindex, als die er al zijn. 7.8 Verzuimindex (PL) Door onderstaande parameter bepaal je welke (ziekte)codes meetellen voor de kolom dagen op de verzuimindex: Param1 Param2 Param3 Waarde Controlelijst Verzuimindex Ziektecodes,GWZ, Standaard zullen enkel dagen met GWZ (gewaarborgd weekloon ziekte) code samengeteld worden. Let er wel op dat de code(s) in de waarde van deze parameter tussen kommatekens 39

40 dienen te staan. Dus indien je meerdere codes wenst op te sommen wordt dit vb.,gwz,gmz,car, Indien in een ziekteperiode een andere code voorkomt, vb. BF, zal HiAnt na deze code de ziekte als een nieuwe periode gaan beschouwen. Dus indien je in een bepaalde week volgende situatie hebt: Ma Di Woe Do vr GWZ BF GWZ GWZ GWZ Dan zal HiAnt aangeven dat er 4 ziektedagen zijn in 2 periodes. De eerste periode loopt dan van maandag tem maandag en de tweede periode van woensdag tem vrijdag. Indien je nu wenst dat bepaalde codes geen aanleiding mogen geven voor deze splitsing, dien je deze als waarde bij onderstaande parameter in te geven: Param1 Param2 Param3 Waarde Controlelijst Verzuimindex UitgeslotenCodes BF Let op dat je bij deze parameter om codes uit te sluiten de codes tussen dient te plaatsen. Indien het meerdere codes betreft, dien je deze in te geven, gescheiden door kommatekens. 7.9 Ticket Beslissingstabel arbeidskaart / verblijfs cdocumenten (PZ) [Betalende module] Indien je een bepaalde parameter instelt, zal bij het bewaren van een werknemerfiche en bij het bewaren, kopiëren en overhevelen van een contract, een controle uitgevoerd worden. Er wordt dan nagegaan dat de nationaliteit, verblijfplaats, attesten, in orde zijn bij een werknemer om een geldig en wettig contract aan te maken. Voor dat de controle kan beginnen zal HiAnt als eerste stap nagaan of volgende parameters correct zijn ingesteld. WN", "ArbeidskaartVerblijfDocs", "Nationaliteit" Indien jouw uitzendbedrijf Belgisch is, wordt hier de landcode van Belgie (150) ingevuld "WN", "ArbeidskaartVerblijfDocs", "NationaliteitEU" Bij deze parameter worden de landcodes van de EU landen (uitgezonderd Bulgarije en Roemenië) ingesteld "WN", "ArbeidskaartVerblijfDocs", "LandCode" Indien jouw uitzendbedrijf Belgisch is, wordt hier de landcode van België (150) ingevuld "WN", "ArbeidskaartVerblijfDocs", "LandCodesBuurlanden" Indien jouw uitzendbedrijf Belgisch is, worden hier de landcodes van Duitsland (103), Frankrijk (111), Nederland (129) en Luxemburg (113) ingesteld "WN", "ArbeidskaartVerblijfDocs", "LandCodesEU" Hier worden de landcodes van de EU landen, behalve de buurlanden van de parameter hierboven, opgesomd Alle verbijfsdocumenten, paspoorten en identiteitskaarten zijn onderverdeeld in de zogenaamde super easy, easy en difficult documenten. Hieronder vallen volgende kaarten: Super Easy docs 40

41 B C E+ F+ Wit paspoort Geel paspoort Easy docs A E Wit paspoort beperkt verblijf Bijlage 8 Paarse kaart Attest immatriculatie Blauw paspoort Difficult Bijlage 3 Aankomstverklaring Oranje kaart Vreemdelingenkaart F A Wit paspoort beperkt verblijf Voor deze hoofdcategorieën dienen attesttypes aangemaakt te worden, en voor de kaarten die hieronder behoren dienen detailtypes van attesten aangemaakt te worden. Met onderstaande parameters worden dan de id s ingesteld van de betreffende hoofd- en detailtypes van de attesten: "codeboekcode", "attest", "verblijf_super_easy" "codeboekcode", "attest", "verblijf_super_easy_detail" "codeboekcode", "attest", "verblijf_easy" "codeboekcode", "attest", "verblijf_easy_detail" "codeboekcode", "attest", "verblijf_difficult" "codeboekcode", "attest", "verblijf_difficult_detail" "codeboekcode", "attest", "Arbeidskaart" "codeboekcode", "attest", "Arbeidskaart_Detail" "codeboekcode", "attest", "Familiale_Verwantschap" "codeboekcode", "attest", "Familiale_Verwantschap_detail" De controle zal telkens de gepaste melding geven zoals hieronder vermeld. De controle zal blokkerend werken bij het bewaren, kopiëren en overhevelen van een contract. Bij het bewaren van een WN fiche zal de gebruiker enkel een waarschuwing krijgen. 41

42 7.10 Ticket Q waarde in 131A (PZ) Uitbreiding van parameter "frmc131a", "ToonVeldenWeek2", "*" (standaarwaarde 0). Bij het invullen van een 2de week zal HiAnt automatisch de Q en het brutoloon aanpassen. Indien er geen waardes zijn in week 2 zal de berekening automatisch weer aangepast worden voor week 1 42

43 7.11 Nieuwe margelijsten (TS) Lijsten 40 t/m 47. Deze lijsten plaatsen kostlijnen naast omzetlijnen. Standaard worden alle kostlijnen die een waarde verschillend van 0 hebben getoond, maar je kan via een parameter instellen dat de lijnen met waarde 0 ook worden getoond. "lijsten", "margelijstkostvsomzet", "EXPenkelwaarde<>0", "1" Standaard worden alle omzetlijnen getoond. Verder kan je instellen welke categoriën je niet wenst op te nemen in de lijst (opsomming van categorieën gescheiden door komma). Deze categorieën vul je in in de looncoded tabel. Standaard zullen alle categoriën getoond worden "lijsten", "margelijstkostvsomzet", "ExclCategorie", "" Ook kan je instellen welke looncode je niet wenst op te nemen in de lijst (opsomming van looncodes gescheiden door komma): "lijsten", "margelijstkostvsomzet", "ExclKodes", "" Standaard zullen alle looncodes opgenomen worden Ticket C3.2 Werkgever (PZ) Indien je de parameter "C32", "settings", "vervangwetfeestdag" (standaarwaarde 0) op 1 instelt, zullen er in het invulscherm voor de afdruk van een C 3.2 werkgever document velden bijkomen om in te geven welke wettelijke feestdagen worden vervangen. De datums dien je dus handmatig in te vullen op het tussenscherm en deze zullen vervolgens automatisch op het C32 document worden afgedrukt. 43

44 7.13 Ticket Aanpassing C3.2 Werkgever (PZ) Zowel bij bij de uitkeringsaanvraag als bij het bewijs uren tijdelijke werkloosheid zullen volgende velden automatisch ingevuld indien onderstaande parameters actief zijn en dus waarde 1 hebben. Parameter "C32", "settings", "VulUurloon" (standaardwaarde 0) Brutoloon (staat enkel ingevuld bij bewijs uren tijdelijke werkloosheid) Parameter "C32", "settings", "VulWerkloosheidsdagIn" (standaardwaarde 0) Eerste werkloosheidsdag (staat enkel ingevuld bij bewijs uren tijdelijke werkloosheid) Parameter "C32", "settings", "PlaatsTewerkstellingBijVerschillendeKlanten" (standaardwaarde 0) Indien waarde 1, zal Plaats tewerkstelling zijn aangevinkt en bij het veld andere verschijnt volgende tekst: "Bij verschillende klanten 44

45 8 Module Lonen 8.1 Controle op voorschot looncodes (EO) Bij uitzendbedrijven waarbij het voorschot wordt berekend adhv de aanwezige prestaties kan het zijn dat de voorschotberekening gespreid over verschillende dagen wordt uitgevoerd, omdat de prestaties gespreid binnenkomen. Bij een voorschot-voorstel is het zo dat er een voorschot-berekening gebeurt voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden waarvoor een voorschot-berekening gebeurt. Bij het boeken van het voorschot-voorstel wordt er gechecked of in de betreffende periode reeds een voorschot voorkomt voor de betreffende persoon. Dit gebeurde tot nu toe enkel door te checken op het voorkomen van een voorschot met voorschot-looncode 2003 (2003 = gewoon geboekt voorschot-voorstel). Echter bij deze uitzendbedrijven leverde dit problemen op omdat er bvb. ook reeds bankbestanden waren aangemaakt voor de voorschotten (voorschot-looncode 2004 = wanneer er bankbestand is aangemaakt voor een voorschot) of soms was er zelfs reeds het voorschot binnen afgehouden binnen een geboekt loon (voorschot-looncode 683 = wanneer een voorschot reeds is afgehouden binnen een geboekt loon). Dus het kon zijn dat er voorschot-voorstel geboekt werd, terwijl er voor deze persoon in de betreffende periode reeds een voorschot-looncode 2004 of 683 voorkwam. Vanaf nu is het zo dat bij het boeken van een voorschot-voorstel, bij de controle op het reeds voorkomen van een voorschot, er standaard gecontroleerd wordt op looncodes 2003, 2004 en 683 (ipv enkel op 2003). Indien er een van deze 3 codes voor deze werknemer in die maand gevonden wordt, zal dit voorschot geen tweede keer worden geboekt. Je krijgt van deze werknemers een lijst te zien in notepad. Via de parameter "Scherm", "FrmVoorschottenlst", "LooncodesCheckVoorkomenVoorschot" kan je eventueel zelf een andere set van voorschot-looncodes ingeven. 8.2 Bugfix voorschotten (EO) Indien er nog 2 (of meerdere) voorschotten "open stonden (moeten nog afgehouden worden binnen de lonen) voor dezelfde persoon van verschillende maanden, dan werd het dubbele bedrag van de voorschotten afgehouden. Binnen HiAnt werd, als er nog 2 voorschotten "open stonden", vóór de loonberekening er 2 loonformules 683 toegevoegd, elk met zijn juiste bedrag. Dit gaf echter problemen binnen de loonberekening. De loonberekening gaat bij beide lijnen het totaalbedrag toepassen. Nu wordt, als er nog meerdere voorschotten "open staan", er maar 1 loonformule 683 aangemaakt, waarbinnen het totaalbedrag van al deze voorschotten komt te staan. De loonberekening is hierbij dan ook juist. Deze gewijzigde werkwijze wordt niet standaard toegepast. 45

46 Opdat deze werkwijze ingaat moet er parameter "loonberekening", "AfhoudingVoorschot", "1LijnPerVoorschotType" aangemaakt worden met waarde Ticket Herzieningen slechts toelaten in een bepaalde periode (JV) Via een nieuwe parameter is het mogelijk een periode in te geven waarin niet-loonverwerkers loonherzieningen mogen doen. Er kan dan bijvoorbeeld ingesteld worden dat dit alleen mag tussen donderdagmorgen en vrijdagmiddag. Nieuwe parameter in de parametertabel: Param1 Param2 Param3 Waarde Herziening periodetoegestaan <betaalsysteem> dagnummer:hhmm-dagnummer:hhmm Het betaalsysteem duidt het betaalsysteem aan waarvoor deze periode moet gelden (1201 of 5301). De waarde van de parameter wordt opgebouwd uit het nummer van de weekdag (1 = Ma, 2 = Di, ) gevolgd door een dubbel punt en het uur (UTC notatie). Begin en eind worden gesplitst door een koppelteken. Bv. Herziening mag van woensdag 6u tem vrijdag 18u. De waarde van de parameter is dan 3:0600-5:1800. Bv. Herziening mag van vrijdag tem zondag middernacht. De waarde van de parameter is dan 5:0000-7:2359. Indien je gebruik maakt van deze instelling, zal deze beperking gelden voor beide prestatie ingaveschermen. 8.4 Ticket Herzieningen slechts toelaten in een bepaalde periode (JV) Door een bug in de code werkte de knop enkel wanneer de nieuwe parameter effectief werd aangemaakt, er werd geen rekening gehouden met gevallen waarin de beperking niet van toepassing zou zijn. Dit is nu aangepast. 8.5 Uitbreiding batchloonberekening met batchgroepen (PL) De eerste versie van de batchloonberekening kon je éénmaal opstarten en deze module berekende alle loonrunnen sequentieel. In de nieuwe versie van de batchloonberekening is het nu ook mogelijk om batchgroepen aan te maken. Elk kantoor kan dan in een batchgroep opgenomen worden. Je vult de code hiervoor in in de kantoorfiche. Het gebruik van de bachgroep wordt geactiveerd door de volgende parameter op 1 te plaatsen : initialisatie, batchloonberekening, gebruikbatchgroep 46

47 Deze parameter heeft ook tot gevolg dat : De velden van de batchgroep zichtbaar worden in het werkgeverscherm De velden van de batchgroep zichtbaar worden in het loonberekeningscherm Bij het opstarten van de batchloonberekening heb je dan de mogelijkheid om de loonberekening voor een bepaalde groep op te starten. Indien je toch de berekening voor alle kantoren samen wenst op te starten kan je de waarde 0 ingeven bij de batchgroep. Het is dan niet toegelaten om deze waarde leeg te laten. 47

48 Indien de batchgroep actief is, wordt er bij het opstarten van de batchberekening gecontroleerd of alle kantoren (dus ook de niet actieve) in een bepaalde batchgroep zijn opgenomen. Indien dit niet het geval is, wordt er een overzicht getoond van de kantoren zonder batchgroep en wordt de procedure gestopt. Op die manier wordt het dus mogelijk om de verschillende kantoren in groepen te verdelen en deze via aparte modules op te starten zodat er tegelijkertijd meerdere batchprocessen worden opgestart. Indien je toch de batchberekening wenst op te starten voor alle kantoren dien je de code 0 in te geven bij de batchgroep. Je mag dus de code 0 niet gebruiken als batchgroep zelf in één van de kantoren. LET OP : de batchloonberekening is een aparte betalende module en mag enkel geactiveerd worden door Prato na goedkeuring van de bijbehorende offerte. Prato kan ten allen tijde de aanwezigheid van deze parameters controleren. 8.6 Bugfix batch loonberekening (TS) Bij maandverloning in batch werd niets berekend, vermits de periode niet juist werd opgehaald. Hierdoor werden er wel loonruns aangemaakt, maar werd er niets berekend. 8.7 Batch loonberekening controle toevoegen loonruns (TS) Standaard controleert het systeem of er reeds loonruns zijn aangemaakt voor batchverwerking per kantoor, systeem en periode. Door onderstaande parameter in te stellen met waarde 0 kan je deze controle omzeilen. "initialisatie", "batchloonruns", "controle", "1" Er worden dan loonruns aangemaakt voor de kantoren waarvan er nog geen openstaande (niet geboekte) loonruns voor deze periode en systeem zijn. 8.8 Bug (TS) Bij gebruik van batchgroep door parameter "initialisatie", "batchloonberekening", "gebruikbatchgroep", "0" op 1 in te stellen kreeg men foutmelding en vloog men uit HiAnt. Reden was dat er een recordset werd geopend maar niet gesloten, waardoor bij volgende stap bij opnieuw openen recordset fout gebeurde. 8.9 Bug - Ticket Posten / Overuren ingave scherm (JV) In het scherm van Posten/Overuren kan je een historiek meegeven aan de ingestelde toeslagen voor posten en overuren. Je dient namelijk steeds een van tot periode te definiëren. Wanneer de begin- en einddatum gevraagd werd was het niet mogelijk om op Cancel te klikken om de procedure te stoppen. Dit is nu wel toegevoegd. 48

49 8.10 Ticket Bug in opvulling Posten/Overurenscherm Door een bug in de code werden de eenheden in het Posten/Overuren scherm niet correct opgevuld doordat er na het opvullen nog een klik werd opgeroepen. Dit is aangepast. 49

50 8.11 Aanpassing BV berekening, korting tgv de werkbonus (PL) Werknemers met een werkbonus krijgen van 1/4/2011 ook een extra bv korting gelijk aan 5.7% van het bedrag van de werkbonus. Deze aanpassing is in HiAnt doorgevoerd en is enkel van toepassing voor werknemers die volgens tabel worden berekend. Werknemers die met een vast percentage worden berekend krijgen deze korting niet toegekend. De gegevens voor de berekening van deze werkbonus bevinden zich in de tabel belasting. Hierin dienen de volgende gegevens te worden opgenomen : Type : 519 Jaar = 2011 (per jaar dient er dus een nieuwe regel te worden toegevoegd) Datum :1/4/2011 Omschrijving : bv korting op werkbonus Volgnr : 1 Min : 0 Max (hier wordt geen rekening meegehouden) Bedrag : 0 Percent : 5.7% 50

51 9 Module Facturatie 9.1 Mogelijkheid om vanuit HiAnt, bij afdruk documenten, deze rechtstreeks deze via mail te versturen voorzien voor fakturen (EO) Er is nu de mogelijkheid om vanuit HiAnt, bij afdruk documenten, deze rechtstreeks via mail te versturen. Deze mogelijkheid is nu ingebouwd voor de fakturen. Deze mogelijkheid bestaat er enkel voor de uitzendbedrijven die werken met afdruk van fakturen via Crystal Reports en de printaanvragen-tabel [parameter "Factuur", "Afdruk", "Viaprintaanvragen" staat op 1 ]. Ook moet voor deze klanten de functionaliteit van de HtmlBatch-mailing actief staan. Bijkomend moet ingesteld worden dat men wenst dat de fakturen g d worden ipv afgedrukt. Hiervoor moet een parameter "AfdrukFactuur", "opties", "PdfViaBatchMail" aangemaakt worden met waarde 1. De fakturen zullen g d worden voor de klanten waarbij MIC in de optiebalk wordt toegevoegd. Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, wordt er dus een faktuur g d naar de klant. Technisch zijn er nog volgende vereisten: programma printfacturatie.exe moet zijn geinstalleerd op de HiAnt-directory. Ook dient er een Crystal Reports.rpt bestand aanwezig te zijn als moederdocument voor de faktuur. programma srvhtmlbatchmail.exe dient aanwezig te zijn op de HiAnt-directory samen met een ini-file srvhtmlbatchmail.ini. Dit programma zorgt voor het aanmaken van de mailgegevens en zorgt uiteindelijk voor het versturen van de mails. Dit programma kan geïnstalleerd worden als een service (loopt constant en gaat op de achtergrond zorgen voor de aanmaak van de mail-gegevens en het versturen van de mails). Het programma kan echter ook opgeroepen worden vanuit HiAnt. Dit kan door naar het scherm van de HtmlBatch-mails te gaan (via menu Acties/batch Mailing vanuit hoofdscherm HiAnt). Hier selecteer je een lijn met status MAILPREPARATIONSTARTED (dit is een lijn waarvoor de mailing van de fakturen nog moet uitgevoerd worden) en vervolgens kies je acties/verzend mailing nu. Bijkomende instellingen die je dient te doen voor de werking voor de batchmailing van fakturen: er moet een locatie ingesteld worden waar de faktuur-pdf-documenten worden bewaard.dit moet een netwerk-locatie zijn, gemeenschappelijk vanop alle servers bereikbaar. Liefst wordt deze netwerk-locatie ingegeven via UNC-notatie (\\servernaam\sharenaam\...) ipv met netwerk-mapping-namen. Via parameter "AfdrukFactuur", "BatchMail", "path" kan je deze locatie ingeven. instellen van de mail-template die je wil gebruiken (HTML-achtergrond voor de mail). Via parameter "HtmlMail_DocAfdrukken", "TemplateId", die verwijst naar een templateid uit de template-tabel. er dient een smtp-server en smtp-poort ingesteld te worden die gebruikt wordt voor het verzenden van de mail. Voor de uitzendbedrijven die de HtmlBatch-mail functionaliteit gebruiken zijn deze parameters reeds aanwezig. Binnen parameters "HTMLMAIL", 51

52 "SMTPSERVER", "*" en "HTMLMAIL", "SMTPPORT", "*" moet ingesteld worden als waarde welk respectievelijk de smtp-server en smtp-poort zijn. verzender-adres gebruikt bij de batchmailing van de fakturen. Via parameter "HtmlMail_DocAfdrukken", "SMTPSENDER", "FACTUUR" kan je dit verzenderadres instellen, bvb. instellingen van de teksten binnen onderwerp, heading, body Instelling tekst onderwerp mail in het Nederlands parameter "HtmlMail_DocAfdrukken", "SUBJECT", "FACTUUR" bij cd_taal 1 met bv. waarde "Faktuurgegevens" Instelling tekst onderwerp mail in het Frans parameter "HtmlMail_DocAfdrukken", "SUBJECT", "FACTUUR" bij cd_taal 2 met bv. Waarde "Données de facture" Instelling tekst hoofding binnen mail in het Nederlands parameter "HtmlMail_DocAfdrukken", "HEADING", "FACTUUR" bij cd_taal 1 met bv. waarde "Faktuurgegevens" Instelling tekst hoofding binnen mail in het Frans parameter "HtmlMail_DocAfdrukken", "HEADING FACTUUR" bij cd_taal 2 met bv. waarde "Données de facture" Instelling tekst inhoud van de mail in het Nederlands parameter "HtmlMail_DocAfdrukken", "CONTENT", "FACTUUR" bij cd_taal 1 met bv. waarde "Beste #VOORNAAM#, ziehier uw faktuur. Mvg" Instelling tekst inhoud van de mail in het Frans parameter "HtmlMail_DocAfdrukken", "CONTENT", "FACTUUR" bij cd_taal 2 met bv. Waarde "Meilleur #VOORNAAM#, voici votre facture. Cordialement" 9.2 Ticket Batchmailing factuur (PZ) Bij het afdrukken van facturen kan je via de parameter 'AfdrukFactuur', 'Opties', 'PdfViaBatchMail' (standaarwaarde 0) instellen dat de geselecteerde facturen ook in PDF formaat moeten verzonden worden via de Batchmail module. Je dient dan waarde 1 in te geven. Met de parameter 'AfdrukFactuur', 'Batchmail', 'path' wordt ingesteld waar de PDF bestanden worden opgeslagen zodat deze via de batchmodule op de zelfde loctie worden opgehaald. Bij een afdrukopdracht wordt een record aangemaakt in de MailMain tabel. De bijhorende id wordt vervolgens doorgestuurd naar de afdrukmodule. Indien de klant de optie MIC heeft zal er een record aagemaakt worden met deze id en locatie de naam en locatie van bijhorende factuur in PDF vorm. 9.3 Ticket Extra controle facturatiedatum (JV) Door de nieuwe parameter "scherm", "frmfrberlst", "ControleFactDatumCorrect", "0 op 1 te zetten wordt er alvorens het boeken van facturen de vraag gesteld Facturatiedatum correct?. Door op Ja of Nee te drukken wordt de actie verdergezet of afgebroken. 52

53 9.4 Ticket Veld wgnruzk toevoegen in overzicht factuur detailgegevens (JV) De query van deze browse werd aangepast zodat ook het kantoornummer van de werknemer (wgnruzk) wordt geselecteerd. Standaard is deze kolom onzichtbaar (kolombreedte 0). De gebruiker kan de kolom zichtbaar maken door de breedte mee te geven via een parameter. Nieuw record in de parametertabel: Param1 Param2 Param3 Waarde frmfactgeg brwgeg ColumnWidths(wgnrUZK) De breedte van de kolom, bvb 30 53

54 9.5 Ticket Afdelingen in fakturatiedetails (JV) In de lookupbox van de afdelingen in het fakturatie detailscherm werden steeds alle afdelingen ingeladen. Dit is aangepast zodat enkel de actieve afdelingen (op moment van prestatiedatum; indien er geen prestatiedatum is wordt de huidige datum genomen) worden ingeladen. 9.6 Ticket Niet gegroepeerde faktuurdetails icm ToonDetailWeek (JV) Wanneer een gebruiker de parameter "frmfactgeg", "ToonWeekDetail", "* op 1 heeft staan konden de faktuurdetails (ctrl-f3) niet als niet-gegroepeerd worden weergegeven doordat er een extra kolom in de browse zat. De code is aangepast zodat er bij de opbouw van de browse rekening wordt gehouden met deze parameter. 9.7 Nieuw factuurtype : factuurnummering per vennootschap (PL) Er is een nieuw type van factuurnummering actief : factuurnummer per vennootschap. Dit type wordt geactiveerd met de parameter : INITIALISATIE, FactuurnrType, * Deze parameter dient als waarde 4 te bevatten. Let op : dit is dus een doorlopende factuurnummering per vennootschap. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt in het type document, noch in het actieve jaar. De gebruiker moet steeds Prato raadplegen indien er naar dit type nummering wenst omgeschakeld te worden : 54

55 Niet mogelijk voor bedrijven die de volledige backoffice via HiAnt uitvoeren Er is steeds een aanpassing noodzakelijk van de factuurafdruk (omschakeling naar internfactnr) Bij de bestaande facturen dient het interfactnr ingevuld te worden met het bestaande factnr Elke facturatierun mag slechts facturen bevatten van één enkele vennootschap. Facturen uit verschillende vennootschappen kunnen niet samen geboekt worden. Bij alle kantoren die aanwezig zijn in de run moet het vennootschapsid ingevuld zijn. Het factuurnummer per vennootschap dient in de parameter ingevuld te worden, in de volgende parameter : FACTUURNRVennootschap,<vennootschapsid>,volgendnr,<het volgend te gebruiken nummer voor deze vennootschap> 9.1 Ticket Barcodes op factuur (PZ) Op aanvraag kan Prato een barcode voorzien op de factuur. Voor de code van de barcode is er geen beperking en is men vrij om dit zelf te kiezen. Voorbeeld het factuurnummer of zoals hieronder een combinatie van gegevens huidige pagina (01) + totaal paginas (02) + volgorde factuur bij afdruk(001). Ook is men vrij om te kiezen hoe de barcode getoond moet worden (horizontaal of verticaal). 9.2 Ticket Afdruk factuur / vermelding btw nummer (PZ) Te activeren met 1 globale parameter "Afdrukfactuur","optie","ControleVermeldingBtwnr" (standaardwaarde 0) Bij het bewaren van een klantenfiche zal HiAnt controleren of het BTW nummer en ondernemingsnummer ingevuld is. Indien beide leeg zijn zal de optie BIN (btwnr in aanvraag) toegevoegd worden bij de klantopties. Indien enkel het veld btwnr leeg is, zal de optie GBN (geen btwnr) toegevoegd worden bij de klantopties. Bij het afdrukken van de facturen zal bij de activatie van dezelfde parameter volgende stappen controle uitgevoerd worden. 55

56 1) Bij de aanwezigheid van de optie BIN zal op de factuur IN AANVRAAG (vertaal code FACINAANVRAAG) staan ipv het BTW nummer. 2) Bij de aanwezigheid van de optie GBN zal op de factuur GEEN (vertaal code FACGEEN) staan ipv het BTW nummer. 3) Bij een buitenlandse klant zal enkel het BTW nummer getoond worden. 4) Standaard landcode klant + ondernemingsnummer. 9.3 Batchfacturatie (TS) In facturatiemodule is er een extra tabblad batchberekening. Hier zie je een lijst met facturatieruns die aangemaakt zijn als batch. Door op de knop start te klikken kan je de batch facturatie opstarten: Hier kan je selecteren welke runs je wenst op te starten als batch (gemarkeerde of alle runs uit lijst). 56

57 Verder kan je 2 vinkjes aan- of uitzetten o o Zet status van fakturen na berekening : zorgt ervoor dat na berekening van de faktuur de status in fakturatierunteberekenen op 1 wordt gezet, zodat bij volgende doorloop dit niet opnieuw berekend wordt Doorloop batch één keer : zorgt ervoor dat de batch slechts éénmaal loopt. Via de knop stop kan je de batchprocedure stoppen. Rechts wordt het verloop van de batchverwerking getoond, alle meldingen die bij een normale berekening naar de persoon worden getoond via msgbox, zullen tijdens batchverwerking hierin worden getoond. Ook wordt een logfile bijgehouden per dag onder het localpath met de naam logbatchfacturatieyyyymmdd.txt. Bij starten van batch zal HiAnt van de geselecteerde batchruns o controleren of er klanten zijn met facturatiejaar,systeem en periode, en indien nog niet in fakturatieruntebrekenen deze klanten toevoegen aan fakturatierunteberekenen o controleren of er klanten zijn waarvan de status van de fakturen 0 is en deze berekenen 9.4 PratoDashBoard (FD) Uitbreiding van software zodat nu ook de batch verwerking van facturen via dashboard gevolgd kan worden. Op te starten vanuit het facturatiescherm in HiAnt: Parameter : changecontrols, frmfrberlst, sub4(18).visible, 1 Aanpassing, zowel voor stuk Lonen als Facturatie, zodat de taal van de gebruiker meegegeven wordt. Er zijn extra kleuren voorzien bij overzicht lonen: Rood: er zijn geen lonen Oranje: indien de lonen op niet klaar staan en nog niet alle lonen zijn berekend Geel: indien de lonen op niet klaar staan en alle lonen zijn ook berekend Groen: lonen zijn allemaal berekend en staan op klaar 57

58 Er wordt een nieuwe tabel PrestatieRegristratieStatus opgeroepen om de status van het kantoor mee te geven en eventuele commentaar. 9.5 Facturatie 6% toevoegen voor Kunstenaars (FD) In de klantenfiche (frmklgeg1) is een nieuw veld toegevoegd op het tabblad commercieel : Btw Artiest. Standaard zie je dit veld niet verschijnen. Om het nieuwe veld zichtbaar te maken dien je volgende parameter in te geven: Changecontrols, frmklgeg1, dcbgeg(7).visible, 1 58

59 Er is ook een nieuw veld in de kl-tabel bijgemaakt, nl. kl_btwartiest (via checkdatabase) Je kan dan via parameter: facturatie, sekties, btw6procent, -1 instellen dat de kunstenaars aan 6% gefactureerd moeten worden. Indien je dat wenst, moet de waarde van de parameter verschillend zijn van Facturatie 6% controle toevoegen bij opslaan contract (ticket 63374) (FD) Bij het opslaan van een contract is er een nieuwe controle toegevoegd. Als in de klantenfiche het veld Btw artiest zichtbaar is, kan je het contract enkel opslaan als de wswncode = 46 (=artiest) In frmcontgeg cmdbewaar Indien je de controle wenst te activeren dien je volgende parameter in te geven: Frmcontgeg, bewaar, controleartiest, 1 Nieuw foutmelding voor vertaal-tabel "ErrControleArtiest : bij deze klant kan u enkel Artiesten toevoegen. 59

60 10 Module export naar sociaal secretariaten 10.1 Export naar HDP - herzieningen (EO) Tot nu toe was het zo dat er bij de export van de herzieningen naar HDP een onderscheid werd gemaakt tussen correcties (aanpassingen van prestaties/premies bij contracten die zelf al eens zijn doorgestuurd naar HDP) en bijboekingen (bij aangemaakte contracten in een loonperiode waarvoor al gegevens doorgestuurd zijn naar HDP). Dit onderscheid tussen correcties en bijboekingen bestaat niet meer. Volgende aanpassingen aan de programmatie zijn doorgevoerd: Bij het aanmaken van een herziening dien je nu niet meer te kiezen tussen correctie of bijboeking De aanmaak van het controlebestand is aangepast: bij eender welke herziening wordt nu steeds type 3 doorgegeven Er wordt nu steeds de signaletiek doorgestuurd van alle contracten, zowel bij een eerste loon als bij een herziening. Er wordt dus ook geen onderscheid meer gemaakt of een contract nu al eens is doorgezonden naar HDP of niet. Bij het doorsturen van prestaties, premies, uurlonen en submutatie worden nu steeds al de contracten behandeld. Er wordt dus ook geen onderscheid meer gemaakt of een contract nu al eens is doorgezonden naar HDP of niet Export naar HDP - doorsturen adres-info (EO) Vroeger was het zo dat de adres-info, doorgestuurd naar HDP, gehaald werd uit de velden binnen de werknemersfiche zelf. Nu bestaat er de mogelijkheid dat je het verblijfsadres ingeeft binnen de werknemersfiche en een eventueel ander domicilie-adres ingeeft via een bijkomend adres (in de grid met de adressen) van type domicilie-adres. De parameter "Codeboekcode", "DomicilAdres", "*" dient het nummer van het adrestype domicilie-adres te bevatten. De programmatie van de export naar HDP is aangepast: Indien er een adres is ingegeven van type domicilie-adres op het tabblad adressen wordt deze info doorgestuurd naar HDP. Voorwaarde is wel dat bij een binnenlands adres de straat, het huisnummer, het postnummer en de gemeente moeten zijn ingevuld. Bij een buitenlands adres moet het postnummer niet zijn ingevuld, maar het postnummer moet dan wel voorkomen voorafgaand aan de gemeentenaam Indien er geen adres is ingegeven van type domicilie-adres op het tabblad adressen wordt de info van het adres van de werknemerfiche zelf genomen 60

61 10.3 Export naar HDP aanpassing ivm doorsturen seizoensarbeiders (EO) Aanpassingen programmatie doorsturen gegevens van de seizoensarbeiders naar HDP. XML-nodes en hun opvulling 1) <speciaal_statuut_werknemer> = "01" 2) <kenget_boekh_stat_nr> = "010" 3) <code_srt_wkn_nr> = "13" 4) <code_notie_nr> = "LT" 5) <code_srt_contract_nr> = "02" 6) <code_arbeidsregime_nr> = "3" 7) <functie_dagloon_nr> = "90" 10.4 Export naar HDP - paritaire comités (EO) Volgende aanpassingen zijn gebeurd ivm doorsturen van paritaire comités naar HDP: 1. in programma voor update referentietabellen worden de PC's al niet meer automatisch doorgestuurd naar bepaalde klant. 2. de programmatie ivm het doorsturen van de submutaties naar HDP is aangepast. Nu wordt de "externalcode van pca of pcb" doorstuurd naar HDP ivm het paritair comité van de arbeiders of bedienden zelf. 3. er gebeurt een controle bij begin van de export: bij alle PC's dient de externalcode te zijn ingevuld, anders gaat de export niet door Export naar HDP - IBAN en Swift gegevens (EO) De programmatie export HDP is aangepast, vnl. ivm doorsturen IBAN en BIC info: nu wordt steeds betaalwijze 03 doorgestuurd (ook ingeval cheque) versie_an veld wordt ook doorgestuurd (met waarde wanneer IBAN en BIC doorgestuurd worden) doorsturen IBAN/BIC: o Ingeval IBAN en BIC zijn ingevuld --> Iban en Bic worden doorgestuurd en geen banknr o Ingeval IBAN EN BIC niet zijn ingevuld --> enkel oude banknr veld wordt doorgestuurd (ingeval cheque, of ingeval nog oude banknr is ingevuld en geen iban en bic is ingevuld - in dit geval gebeurt de conversie naar IBAN en BIC bij HDP) Bij installatie nieuwe versie HiAnt moet: - nieuwe exporthdpdef tabel ingesteld worden - de nieuwe werknemers.xsd geplaatst worden 10.6 Export Acerta (PL) Tot nu toe hadden alle klanten eenzelfde juridisch nummer en aansluitingsnummer bij Acerta. Nu is het echter ook mogelijk om verschillende nummers te hanteren. Indien dit het geval is, dient de volgende parameter op 0 geplaatst te worden : export, acerta, juridischeentiteitgelijkaanaansluitingsnr, 1 61

62 10.7 Export naar GroepS - herzieningen (EO) Tot op heden was het zo dat bij export naar GroepS bij de looncodes van type 26 en 27 (betaald aan uurloon) het uurloon werd opgehaald uit het contract. Volgende probleem trad op: Bij export naar GroepS bij de interim wordt zowel de tegenboeking doorgestuurd als het nieuwe loon. Vermits bij de looncodes van type 26 en 27 het uurloon uit het contract werd gehaald, werd het uurloon van de tegenboeking (bij een herziening waarbij het uurloon werd gewijzigd), verkeerd doorgestuurd. De programmatie is aangepast zodat bij looncodes van type 26 en 27 het uurloon ook wordt gehaald uit het eenheidsbedrag binnen de lonen. Op deze wijze zal het uurloon van zowel de tegenboeking als het nieuwe loon steeds juist zijn. Voorbeeld: Eerste loon: 8AD aantal: 8, code A10, eenheidsbedrag: 10 (euro) herziening: Was verkeerd tegenboeking oude loon: aantal -8, code A10, eenheidsbedrag 10,5 nieuwe loon: aantal 8, code A10, eenheidsbedrag 10,5 Moest zijn tegenboeking oude loon: aantal -8, code A10, eenheidsbedrag 10 nieuwe loon: aantal 8, code A10, eenheidsbedrag 10, Export naar GroepS conversie van uren (EO) Bij de export naar GroepS was er in de interface een probleem met conversie van uren (afronding). Het aantal minuten werd decimaal doorgegeven. Dit werd dan naar beneden afgerond bij GroepS waardoor er minuten verloren gingen. Nu zal HiAnt het aantal minuten zelf juist afronden tot op de minuut (niet meer decimaal). Voorbeeld: 7,43 uur (aantal uren wordt binnen HiAnt in 100sten opgeslagen) wordt binnen HiAnt opgeslagen in het geval van een prestatie van 7 uur en 26 minuten. Voorheen werden er dan 445,8 minuten (=7,43 * 60) doorgegeven. Dit werd dan bij GroepS afgerond naar beneden --> 445 minuten = 7 uur en 25 minuten Nu worden er 446 minuten (= 7,43 * 60 afgerond naar de dichtst bijzijnde eenheid) doorgegeven Blijft dan 446 minuten bij inlezen bij GroepS = 7 uur en 26 minuten. 62

63 10.9 Export naar Securex arbeidsonderbreking (EO) Er was een probleem bij de export naar Securex: indien een arbeidsonderbreking eindigde in de loop van de maand werd voor het stuk maand zonder arbeidsonderbreking, niet terug de volledige uren doorgestuud. Volgende was het geval: attesten werden opgehaald waarbij attest.geldigvan <= einddatum maand en attest.geldigtot >= begindatum maand. Dit had tot gevolg dat, als de arbeidsonderbreking stopt in de loop van de maand, er nog steeds een arbeidsonderbreking gevonden werd en er dus voor beide mastercontracten (deze met arbeidsonderbreking en deze zonder arbeidsonderbreking) de "verminderde uren" werden doorgestuurd. Dit was dus niet voor de gevallen waarbij de arbeidsonderbreking begon in de loop van de maand. In het geval van stopzetting van de arbeidsonderbreking zou er ook enkel een probleem zijn voor de maand waarbij de arbeidsonderbreking stopte in de loop van de maand. Voor de erop volgende maand zouden terug de volledige uren doorgestuurd worden. De programmatie is aangepast: Nu worden de arbeidsonderbrekingen anders opgehaald. Per mastercontract worden de arbeidsonderbrekingen opgehaald en de arbeidsonderbrekingen worden opgehaald waarbij de master-periode volledig valt binnen de periode van arbeidsonderbreking. Dus zal bij de gewijzigde programmatie enkel een AOB gevonden worden voor het stuk maand waarbij effectief AOB en geen AOB meer gevonden worden voor het stuk maand waarbij er effectief geen AOB meer is Aanpassing export CEPA (FD) Probleem is dat voor code 2700 regelmatig een waarde 0 wordt doorgestuurd. Er mogen geen code met socsecexporttype = 1 waar de waarde 0 is, opgenomen worden in het bestand. Daarom aanpassing aan de query die de nodige gegevens ophaalt. Nieuwe qry = strsql = " SELECT wn.wnnrsocsec,loond.ddatum,externalcode,sum(aantal) as aantal, sum(ewaarde) AS sombedrag,dmfajaar,socsecexportype, isnull(t.aantalherzid, 0) as aantalherz " & _ " From Loon " & _ " INNER JOIN loond ON loon.id = loond.loonid inner join wn on loon.wnnr = wn.wnnr INNER JOIN looncoded ON loond.rekkode = looncoded.looncode INNER JOIN code ON loond.rekkode = code.cd AND cd_taal = 1 AND cd_srt = '1000' " & _ " INNER JOIN betaalp ON loon.jaar = bpjaar AND loon.bpsysteem = bpnummer AND loon.periode = bpvolgnr " & _ " Left Join ( select jaar, bpsysteem, periode, wnnr, count(id) as aantalherzid from herzieningen group by jaar, bpsysteem, periode, wnnr) as t on loon.jaar = t.jaar and loon.bpsysteem = t.bpsysteem and t.periode=loon.periode and loon.wnnr = t.wnnr " & _ " WHERE loon.loonrunnr IN (" & strloonrun & ") AND looncoded.socsecexportype in (1,2) AND loon.status = 0 " & _ " GROUP BY wn.wnnrsocsec,loond.ddatum,externalcode, dmfajaar,socsecexportype, isnull(t.aantalherzid, 0) " & _ 63

64 _ " HAVING (SUM(ewaarde) <> 0 AND socsecexportype = 1) OR (socsecexportype = 2) " & " ORDER BY wn.wnnrsocsec,loond.ddatum,externalcode " Exporteren van loonruns naar een sociaal secretariaat (EO) Bij export van loonruns naar een sociaal secretariaat kon men nu enkel meer de geselecteerde loonrun of de gemarkeerde loonruns exporteren (vroeger bestond ook de mogelijkheid om alle loonruns uit de lijst te exporteren ) Nu bestaat (terug) de mogelijkheid om alle loonruns uit de lijst te exporteren naar het sociaal secretariaat. Dit is bv. handig bij de grotere uitzendbedrijven, die bv. ook loonruns automatisch aanmaken (voor bepaalde week automatisch aanmaken loonruns 1 loonrun per actief kantoor). Je kan dan bv. een lijst van loonruns in de lijst krijgen door te zoeken op bv. Omschrijving %201103% (alle loonruns van week 3 van 2011) en vervolgens alle loonruns uit de lijst ineens exporteren. 64

65 11 Module export naar boekhoudpakketten 11.1 Bugfix (PL) De export naar de boekhouding aangepast zodat factuur over meerdere kantoren geen probleem meer opleveren ivm de inbouw van de dagboekcode Export boekhouding Multivers / Klanten (PL) In de standaard export van Multivers van de klanten kan de veldlengte van het BTW nummer aangepast worden. Standaard is dit 11, maar met de parameter "Export", "mtv", "VeldlengteBTWnr" kan je dit op een andere waarde instellen (bijvoorbeeld 20). LET OP : indien je dit aanpast dient natuurlijk ook de beschrijvingsfile van de boekhouder aangepast worden, zodat multivers dit bestand nog correct kan verwerken Export klanten naar Multivers : exporteer BTW nr van buitenlandse klanten (PL) Standaard zal HiAnt het BTW nummer van de buitenlandse klanten aanpassen als volgt : code uit de land tabel de numerieke tekens uit het ingegeven BTW nummer Door de parameter export,multivers, Wijzigbuitenlandsebtwnrs,1 met waarde 0 aan te maken zal HiAnt het buitenlandse BTW nummer exporteren zoals ingegeven in de klanten fiche Export facturen naar BRILJANT (TS) Er wordt een extra CSV-file aangemaakt bij export van facturen volgens type BRILJANT. Bij de export naar de boekhouding, dient er nog een extra bestand IMPAU1.CSV aangemaakt te worden. Dit bestand bevat de analytische gegevens van de omzet en bevat de volgende kolommen : Kolom A : boekjaar : variabele boekjaar uit de procedure Kolom B : dagboek, afhankelijk van het feit of het een factuur (strdagboekcodebriljantfactuur ) of creditnota (StrDagboekcodeBRILJANTCREDINOTA) is, bij bepaalde klant zou dit respectievelijk VK en VC moeten zijn Kolom C : factuurnr Kolom D : volgnr, per factuur herbegint dit steeds met 1 Kolom E : grootboekrekeningnr Kolom F : BTW code : analoge redenering als bestaande export Kolom G : netto waarde van de groepering Kolom H : hoeveelheid : leeg laten Kolom I : omschrijving leeg laten Kolom J : wg.internecode, wordt ook opgenomen in de export access database Kolom K : niveau 2 : niet invullen Kolom L : altijd

66 Kolom M : niet invullen 11.5 Ticket Export naar BOB (lonen) - Opmerkingen (KT) Toelichting toegevoegd aan het einde van elke lijn: rekkode - periode loonrunnummer. Provisies zitten nu ook in het export bestand. Het boekjaar, fiscaal jaar en de periode worden nu maar 1 keer gevraagd Ticket Export naar BOB (lonen) - Opmerkingen 2 (KT) Scheidingsteken in detailfile moet, zijn ipv. : Nieuwe parameter toegevoegd: geefparamwaarde "export", "bob", "Separator", "," Param1 Param2 Param3 Waarde Export Bob Separator Default waarde:, Documentnummer in de detailfile staat er niet of is niet goed. Het documentnummer is het loonrunnummer. Provisies worden niet per loonrun gedaan dus kan er hier geen loonrunnummer aan gekoppeld worden. Dit is nu opgelost door gebruik te maken van een transactienummer. Dit is een uniek nummer per export. Dit wordt zowel in de hoofdings- als de detailfile gebruikt. In de hoofding- en detailfile moet op het einde een CRLF staan. Dit is al het geval, er is er nu nog een extra toegevoegd Ticket Export naar BOB (lonen) - Provisies staan verkeerd en CRLF terug verwijderen (KT) Provisies staan juist in het boekhoudkundig overzicht maar in de exportbestanden staan de debetwaarden op credit en omgekeerd. Dit is nu opgelost. Ook was er blijkbaar nog een CRLF te veel op het einde van de bestanden Bugfix - Ticket D/C verschillen worden met het verkeerde teken geëxporteerd zodat er D/C verschillen in de export naar BOB zitten (KT) Als er D/C verschillen door Hiant gecorrigeerd worden, komen deze met het verkeerde teken in het export-bestand terecht. Bug is opgelost. 66

67 12 Module Maaltijdcheques 12.1 Bugfix aanmaken bestelbestand maaltijdcheques voor Sodexho (EO) De funktie binnen de epratod die het bestelbestand MC voor Sodexho aanmaakt gaf deze fout. Deze funktie was aangepast voor Sonet-doeleinden, er werden extra wg-adressen opgehaald uit tabel taddress. Deze taddress tabel bestaat niet binnen HiAnt. De funktie binnen de epratod om het bestelbestand voor Sodexho aan te maken is aangepast: er wordt eerst gechecked of tabel taddress bestaat alvorens info op te halen uit deze tabel Ticket Melding Maaltijdcheques manueel ingeven parametriseerbaar (JV) Het weergeven van de boodschap Handmatig toevoegen van maaltijdcheques via menu acties - maaltijdcheques - voeg manuele maaltijdcheques toe in de prestatie-ingaveschermen kan worden uitgeschakeld via een nieuwe parameter. De standaardwaarde is 1. Wanneer deze op 0 wordt gezet wordt bovenstaande boodschap dus niet meer weergegeven. Nieuw record in de parametertabel Param1 Param2 Param3 Waarde frmprestgeg manuelemc toonboodschap Ticket Bestelling maaltijdcheques - blokkeren voor verwijdering (JV) Het is nu niet meer mogelijk om maaltijdcheques te verwijderen door te dubbelklikken in de lijst nadat er op de knop Maak bestelbestand aan geklikt is. 67

68 13 Module Operations 13.1 Ticket Aanpassingen vertaalmodule (JV) Er is een scherm in HiAnt ontworpen om de vertaaluzb tabel te bewerken. Dit kan je terugvinden via het menu Gegevens Instellingen Beheer Beheer vertalingen Klikken in vertaallijst zoekt overeenkomstige code in vertaaluzb. Indien niet gevonden kan je via de + knop de vertalingen toevoegen. Wanneer geen vertalingen worden ingetypt wordt geen record toegevoegd. Indien wel gevonden kan gebruiken in de gridbox rechts eventuele wijzigingen maken. Deze worden opgeslagen bij het verlaten van de gridbox (Lost_Focus). 68

69 Geselecteerde records in vertaaluzb gridbox kunnen verwijderd worden via de knop. Mogelijkheid om meerdere records tegelijk te verwijderen Ticket Aanhalingstekens in Beheer Vertaaluzbtabel (JV) Door een bug was het niet mogelijk om vertalingen in te geven die aanhalingstekens bevatten. Dit is nu aangepast Ticket Bug in PratoGridbrowse, zoeken op cijfers (JV) In het zoekveld codesoort bij Beheer Koppeltabellen zat een fout waardoor je bvb niet kon zoeken naar een code die eindigde op een 9. Ook werd er steeds de gezochte code + volgende code weergegeven. Zoeken naar 44 gaf steeds 44 en 45 als resultaat. In de code werden grenzen aangemaakt waartussen de zoekwaarde moest liggen. Wanneer de zoekwaarde eindigde op een 9, bvb 19, dan werd er gezocht naar 19 <= zoekwaarde <= 1: wat natuurlijk geen resultaat gaf. Er is nu een extra controle ingebouwd, wanneer de zoekwaarde numeriek is wordt er enkel op deze waarde gezocht. Zoeken op 19 gaat dan nu zoeken naar 19 <= zoekwaarde <= 19. Hierdoor wordt er dus steeds enkel het correcte resultaat weergegeven. 69

70 13.4 Globale taalinstelling gebruiker (PL) Standaard bepaalt de standaardtaalinstelling van de gebruiker aan de hand van de taalinstelling in de personeelsfiche van deze gebruiker. Het is nu echter ook mogelijk om de taal te bepalen aan de hand van de gekozen HiAnt versie waarmee opgestart wordt. HANT.EXE = Nederlands HIANTFR.EXE = Frans Je kan deze optie activeren door bij de volgende parameter de waarde 0 in te geven : Initialisatie, TaalGebruiker, UitPersoneeltabel, Ticket E-id module - controle veld grootte (PZ) Af en toe gaf HiAnt bij het importeren van gegevens op de E-id kaart een Truncate error. Dit wil zeggen dat de waarde van een gegeven langer is dan de voorziene ruimte binnen de database. HiAnt zal in het vervolg eerst nagaan of er genoeg ruimte voorzien is voor de gegevens voordat deze worden opgeslagen. Indien dit er dus niet genoeg ruimte voorzien is voor één of meerdere velden zal HiAnt dit melden voor welke velden met daarbij ook hun huidige lengte 13.6 F8 scherm - aanpassingen (PZ) In HiAnt zijn aanpassingen gedaan om volgende doelstellingen te bereiken: de mogelijkheid behouden om vacatures naar de eigen website te publiceren via het bestaande F8 scherm. de mogelijkheid creëren om vacatures in de huidige vorm naar de eigen website te publiceren of bij te werken via het bestellingenscherm. de aanpassingen zo door te voeren dat de herontwikkeling van de vacatures via het Kenso FrameWork eenvoudig te integreren is. De nieuwe werking wordt geactiveerd met de parameter: Bestellingen, Publiceren, Web (standaarwaarde 0) 70

71 Deze kan de volgende waarden hebben: 0: standaardwaarde, is niet actief 1: actief vragen bij update 2: actief geen vragen 3: actief vragen bij update, niet naar F8. 4: actief geen vragen, niet naar F8. Nieuwe velden in de tabel TJOB job_publstart (datetime): de waarde komt overeen met de startdatum van het jobkanaal Eigen Website. job_publend (datetime): de waarde komt overeen met de einddatum van het jobkanaal Eigen Website. job_system (integer): de waarde is 1 indien de bestelling via het nieuwe systeem gepubliceerd werd. Nieuwe velden in de tabel JOBS job_besid (integer): de waarde komt overeen met de id van de bestelling. job_publstart (datetime): de waarde komt overeen met de startdatum van het jobkanaal Eigen Website. job_publend (datetime): de waarde komt overeen met de einddatum van het jobkanaal Eigen Website. job_system (integer): de waarde is 1 indien de bestelling via het nieuwe systeem gepubliceerd werd. Wanneer je vacatures publiceert via het F8 scherm, dan zullen enkel de vacatures gepubliceerd worden die via het klassieke systeem gemaakt worden. Dit zijn de vacatures die de waarde NULL of 0 hebben in het veld job_system. Bij het activeren van de parameter Bestellingen, Publiceren, Web zal onderstaande procedure opgeroepen worden bij het toevoegen/verwijderen van een jobkanaal eigen website bij de bestellingen en bij het bewaren van de bestellingen Indien de waarde van de parameter niet gelijk is aan 0, dan wordt deze functie aangeroepen in de volgende scenario s. Bij het toevoegen/verwijderen of aanpassen van het jobkanaal eigen website. Bij het bewaren van een bestelling. a. publishjobtoweb: Roept een aantal functies aan voor het publiceren van de bestelling. b. removejobfromweb Controleert of er een record is in de TJob tabel van de WISO databank waarvan het veld job_besid overeenkomt met de id van de bestelling. Indien er zo n record wordt teruggevonden dan wordt het record uit de Jobs tabel van de web databank gewist waarvan het veld job_reference overeenkomt met het veld job_reference in het gevonden record. Het record in de Jobs tabel van de web databank waarvan het veld job_besid overeenkomt 71

72 met de id van de bestelling wordt gewist. c. removejobfromwiso: Het record in de TJob tabel van de WISO databank waarvan het veld job_besid overeenkomt met de id van de bestelling wordt gewist. d. copyjobtowiso: Kopieert de bestelling naar de TJob tabel van de WISO databank. e. copyjobtoweb Kopieert de bestelling naar de Jobs tabel van de web databank. f. updatelinktablestoweb Deze functie controleert voor een aantal koppeltabellen of de gebruikte codes in de bestelling voorkomen aan de webkant. Als deze niet voorkomen worden ze toegevoegd. Als ze wel voorkomen dan worden ze vervangen. g. updateofficeinfotoweb Deze functie controleert of de kantoorgegevens al aan de webkant voorkomen. Als deze niet voorkomen worden ze toegevoegd. Als ze wel voorkomen dan worden ze vervangen Ticket 58192: Tikklok Import Spindor (SF) De tikklok import van het type spindor is aangepast zodat na het converteren van het spindor bestand er eventueel een foutenbestand wordt getoond met de fouten die tijdens de conversie zijn gebeurd Ticket Tikklok Import (SF) De tikklok import was op momenten heel traag. Oorzaak was dat een aantal records niet aduseclient geopend werden maar aduseserver. Als de database server dan niet in hetzelfde netwerk hangt als de server waarop de tikklok wordt geïmporteerd dan loopt dit heel traag. De HiAnt code is nu aangepast en het inlezen van de tikklok bestanden zou nu sneller moeten gaan BugFix Tikklok (SF) In de tikklok dll is er een aanpassing geweest voor het inlezen van de munt in de premie/prestatie tabel De velden prestchecked en exported bestaan niet in de prestatie tabel in Sonet De velden premcheked en exported bestaat niet in de premie tabel in Sonet Deze aanpassing was gebeurd voor een HiAnt klant en is niet meer van toepassing. Voorlopig zijn de code die iets met deze velden te maken hebben, uitgeblankt. 72

73 13.10 Ticket Tikklok Import Capra (SF) De bestanden van Capra worden in de prato layout aangeleverd maar op de plaats van de werknemer nummer zit het werknemernummer van het sociaal secretariaat. In principe kan je dit nummer ingeven in het veld tikkaartnummer, maar omdat dit nummer reeds in het veld wnnr soc sec wordt ingeven omwille van exports, is de tikklok import aangepast zodat je ook kan werken met het veld wnnr soc sec als badgenummer ipv het veld tikkaart nummer. Deze functionaliteit kan geactiveerd worden met de parameter tikklokimport, [kcdkode], UseWnnrSocSecAsBadgeNr, standaard staat deze parameter op 0. [kcdkode] moet vervangen worden door de waarde van de KCD optie in de klantenfiche. Voorbeeld: In de opties van de klantenfiche staat KCD=CAPRA dan is de parameter tikklokimport, CAPRA, UseWnnrSocSecAsBadgeNr Bugfix - Ticket Gebruikersnaam is te lang voor code-tabel (KT) De velden user_crea en user_wijzig kunnen maximum 25 karakters bevatten. Indien de gebruikersnaam langer is, krijg je een foutmelding. Dit is nu aangepast. Indien de naam langer is dan 25 karakters wordt deze afgekapt Bugfix: Ticket 66093: foutmelding bij checkdatabase (KT) De eerste Checkdatabase ging goed. De controle voor het toevoegen van het veld NoWarning in de attest -tabel was echter niet correct waardoor dit veld nog een 2 de keer wordt toegevoegd. Dit probleem is nu opgelost. 73

74 14 Module Firma, personeel, kassen, sekties 14.1 Sekties leerplichtigen (EO) De programmatie is aangepast ivm aanmaak sekties leerplichtigen. Bij aanmaak van sekties leerplichtigen via het menu wordt nu steeds veld toegelatenmin19 op 1 gezet (was vroeger niet het geval) Ticket Foute medewerkers in Office & District manager in Kantoorgegevens (JV) In het scherm met kantoorgegevens werden steeds de medewerkers van het kantoor van de gebruiker opgeladen. Wanneer iemand van CO inlogde, diende hij/zij steeds van actief kantoor te wisselen om bvb een Office Manager te kunnen aanduiden. Vanaf nu worden de lijsten opgeladen met de medewerkers van het geselecteerde kantoor ipv het kantoor van de gebruiker. Hierdoor dient deze dus niet meer van actief kantoor te wisselen. 74

75 14.3 Aanpassing bij aanmaak sekties (EO) Bij menu's voor aanmaak sekties "Dienstencheque arbeider leerplichtig weekverloning 7915" en "Dienstencheque arbeider leerplichtig maandverloning 8915" is aangepast dat veld "toegelatenmin19" wordt aangezet. Bij menu's voor aanmaak sekties "Dienstencheque jobstudent arbeider 900" en "Dienstencheque jobstudent arbeider lage RSZ 800" is aangepast dat veld "RSZcategorie" op "STD" komt en veld "toegelatenmin19" wordt aangezet. 75

76 15 Module VDAB 15.1 Ticket Vacatures: kantoorinfo (PZ) Bij de WG fiche onder het tabblad maatschappelijke zetel is een nieuw veld aanwezig genaamd contact procedure. (checkdatabase uitvoeren) Als je de parameter "frmbestelgeg", "Nieuw", "DefaultVoorstellen" op 1 staat zal bij het toevoegen van een nieuwe bestelling gecontroleerd worden in welk actief kantoor je werkt binnen HiAnt. HiAnt zal dan de waarde contact procedure van dat kantoor ophalen en dit als standaard waarde plaatsen bij het veld wijze voorstelling binnen de bestelling. 76

77 15.1 Bugfix -Ticket Vacatures: aanpassen jobkanaal (PZ) Bij het toevoegen/aanpassen van jobkanalen bij bestellingen zijn enkele bugs verwijderd. Zo wordt voor de begindatum enkel een geldige datumingave aanvaard en voor de einddatum een geldige datum of de waarde 0. Ook de CANCEL knop wordt nu goed opgevangen zonder in een oneindige lus te komen. 77

78 16 Module Dimona 16.1 Ticket Dimona blokkeren tijdens bepaalde tijdstippen (JV) Het is mogelijk om via een parameter in te stellen dat Dimona-aangiftes niet kunnen gebeuren tussen de ingegeven tijdstippen. De volgende menu-items in het Dimona menu (F4-scherm) worden gecontroleerd: - Maak bestand aan - Haal ontvangstbewijzen op - Laattijdige aangifte Aan te maken parameter: Param1 Param2 Param3 Waarde Dimona geblokkeerd tijdstip HHMM-HHMM,HH-MM, bv , DIMONA.MDB (FD) Aanpassing in dimona.mdb Het veld siskaartnr in de dimona tabel is aangepast. Stond als long integer, er is nu een decimal met 0 achter de komma van gemaakt. Nieuwe versie op de dionysos\newsource geplaatst voor volgende versies Ticket aanpassen Maakdimonatussenbestand (FD) Extra controle toegevoegd aan de query in moddimona.maakdimonatussenbestand (prest.wnnr > 0 AND prest.klnr > 0) 78

79 17 Module DMFA 17.1 Ticket Aanpassing in DMFA RszRun controle werkgevertabel (JV) Bij het opstarten van RszRun wordt gecontroleerd of er verschillen zijn tussen de werkgevertabel en de wg-tabel (bvb adreswijziging). Vroeger moesten aanpassingen manueel in de werkgevertabel gebeuren en dit werd niet altijd gedaan waardoor verkeerde gegevens op de DMFA afgifte verschenen. Per verschillend veld wordt een melding gegeven aan de gebruiker met de vraag of de gegevens bijgewerkt moeten worden. Indien er nog geen gegevens in de werkgevertabel zitten wordt er automatisch een record aangemaakt op basis van de WG-gegevens Aanpassing DMFA Voorbereiding Interim (FD) Toevoegen van extra controle Controleren of de nummerplaten ingevuld zijn van de firmawagens! 17.3 DMFA uitbreiding 2011 Q1 (FD) Nieuwe velden meegeven werknemers uit de bouw. Ziekte moet apart meegegeven worden. Brutoloon betaald ingeval van ziekte (IllnesGrossRemunAmount) In dit veld dien je het brutobedrag te vermelden van het loon dat de werkgever in het kwartaal aan de arbeider betaald heeft tijdens de ziekte. Het gaat zowel om het loon waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn (eerste week gewaarborgd loon), als het loon waarop geen bijdragen verschuldigd zijn (de tweede week ziekte en de aanvulling bij de ziekteuitkering betaald tijdens de rest van de eerste maand). Aantal Dagen Gewaarborgd Loon Eerste week (FirstWeekGuaranteedSalaryNbrDays) In dit veld dien je aan te geven hoeveel dagen de arbeider afwezig was wegens ziekte in het kwartaal. Het gaat alleen om de dagen met gewaarborgd loon eerste week (en de door de werkgever betaalde carensdagen). Het zijn dus dagen die tevens (samen met onder andere de gewerkte dagen) met prestatiecode 1 worden aangegeven. 2 nieuwe stp s aangemaakt sp_dmfabezoldigingbouwziekte sp_dmfabouwziektedagen opgelet, zijn verschillend voor Sonet en Hiant 79

80 18 Module Debiteurenbeheer 18.1 Aanpassing debiteurenbeheer inlezen betalingen (autotask) (TS) Betalingsview is uitgebreid met een veld kbboekjaar van de betaling. Ook de klbetalingen zijn uitgebreid met dit veld. Bij het overhalen van de betalingen bepaalt een parameter "initialisatie", "debiteuren", "Boekjaarvanaf", "" vanaf welk boekjaar de betalingen worden overgehaald en dus ook eerst geschrapt in de klbetalingen. Al de statusvelden van de facturen vanaf de "startdatum van de facturen worden geïnitialiseerd en de betalingen worden terug ingelezen. Het systeem vertrekt nu van de facturen en zoekt dan per factuur op of er betalingen voor die factuur zijn en past dan de nodige status velden aan Debiteurenoverzicht (TS) In het scherm debiteurenoverzicht op het tabblad debiteuren zijn volgende kolommen achteraan toegevoegd o Financiële rating o SubFinanciële rating Op deze velden kan je zoeken. Ook op de laatste actie kan je nu zoeken Debiteuren (TS) De facturen die voor de module debiteurenbeheer in rekening worden gebracht wordt ingesteld met de volgende parameters: "initialisatie", "debiteuren", "Datumvanaf" "initialisatie", "debiteuren", "Boekjaarvanaf" Er zal nu een nieuwe parameter aangemaakt en ingesteld kunnen worden, waarbij je een opsomming van faktuurnummers (gescheiden door komma) kan invullen, waarmee het systeem steeds rekening houdt ongeacht de 2 bovenstaande parameters. "initialisatie", "debiteuren", "FactNrsAltijd", "" 80

81 Onderhouden van de nieuwe parameter dient te gebeuren via query-analyser. Er zal dus geen interface voorzien worden om deze parameter te beheren. Aanpassingen zullen gebeuren in zowel HiAnt als Autotask Debiteurenbeheer opvullen printaanvragen tabel (TS) pa_wgnr zal het actieve kantoor binnen HiAnt bevatten pa_destination zal opgevuld worden met waarde uit parameter "initialisatie", "debiteuren", "pa_destination", "" pa_batchnbr zal nu ook via menu acties - stuur geselcteerde klant rekeningoverzicht per mail opgevuld worden met nummer Debiteurenbeheer autotask.exe opvullen klbetalingen tabel (TS) Het veld vennootschapsid wordt ook in klbetalingen tabel gestoken in het veld kbvennootschapsid. Bij het opzoeken van de fakturen om het faktuursaldo aan te passen, zal er nu gekeken worden naar de internfactnr en naar de vennootschapsid (faktuur wordt gejoined met wg tabel en in wgtabel wordt vennootschapsid opgezocht). Dit betekent wel dat indien een bepaalde wg-fiche niet aan een vennootschap is gekoppeld, dat het faktuursaldo van deze faktuur niet kan aangepast worden Debiteurenbeheer tabblad betalingen koppeling naar fakturen (TS) De koppeling tussen de betalingen en de fakturen gebeurt nu via het veld internfactnr ipv het veld factnr Bugfix (TS) Bij het verwijderen van een contactpersoon uit de klantenfiche trad een fout op indien deze contactpersoon reeds in een aanmaningsactie (mbt debiteurenbeheer) had gezeten. Indien de contactpersoon in aanmaningsactie heeft gezeten en het vinkje aanmaning staat op, dan kan je deze contactpersoon niet verwijderen. 81

82 19 Module Ongevallenprogramma 19.1 Arbeidsongevallen programma uitbreiding statusvelden verzekering Aanpassing software beschikbaar vanaf ongeval V4.71 Hoofdscherm vergroot 2 nieuwe velden + zoekvelden beschikbaar Status (codesoort 233) Resultaat (codesoort 234) in detailscherm ongeval ook zichtbaar voor zowel co als gewone gebruikers Bij bewaren EHBO-geval wordt automatisch op aanvaard en voltooid gezet indien parameter "initialisatie", "ongevallen", "EHBORechtstreeksAanvaard", "0" op 1 wordt ingesteld Bij export ongeval wordt status op 1 - verzonden gezet en resultaat 0 - in behandeling Bij inlezen excel verzekering wordt status op 2 - voltooid en afh of er in excel de tekst GEWEIG voorkomt op niet aanvaard of aanvaard gezet. 82

83 20 Module HiAnt SelfService 20.1 Inlezen van prestaties met MC tarificatie (EO) Als je één of meerdere lijnen hebt ingelezen gekoppeld aan contracten met een MC-tarificatie, dan krijg je de melding "Er zijn contracten aanwezig met een tarificatie met maaltijdcheques. Deze maaltijdcheques dienen nog vanuit het contractonafhankelijke prestatieingavescherm (shift-f5) toegevoegd te worden" Uitsluiten van bepaalde prestatie- en premiecodes bij inlezen prestaties(eo) Bij het inlezen van prestaties en premies binnen HiAnt SelfService is het nu mogelijk dat, bij de check op het reeds aanwezig zijn van prestaties/premies, dat sommige prestaties en premiecodes niet in rekening gebracht worden. Dezelfde prestatie- en premiecodes als deze bij de tikklok-imports niet gecontroleerd worden, worden dan ook bij het inlezen van webprestaties of -premies niet gecontroleerd. Dit zijn de dagkodes waarbij tiktoegelaten op 1 staat. En de looncoded waarbij tiktoegelaten op 1 staat. Standaard worden alle prestatie/premiecodes gecontroleerd. Indien je de parameter "HiAntSelfService", "ImportPrestaties", "CheckAanwezigeCodes_AhvTiktoegelaten" aanmaakt met waarde 1 worden de prestatie/premiecodes die bij tikklokimport zijn toegelaten, ook toegelaten bij import vanuit HiAntSelfService. 83

84 21 Module Mail 21.1 Inlezen mails uit Outlook binnen HiAnt: enkel aanhalingsteken ( ) binnen afzender- en geadresseerde- adres, onderwerp en mailinhoud (EO) Het enkel aanhalingsteken ( ) is een speciaal teken binnen SQL server. Wegschrijven van gegevens naar de database waarbinnen het aanhalingsteken ( ) voorkomt kan problemen geven. Dit was het geval indien je mails uit Outlook naar HiAnt wou inlezen. Concreet was er nog een probleem binnen de programmatie om mails uit Outlook binnen HiAnt in te lezen (het probleem was niet opgevangen). De programmatie ivm inlezen Outlook-mails is nu aangepast. Er zullen nu geen problemen meer zijn bij het inlezen van de mails indien er een enkel aanhalingsteken ( ) binnen een afzendermailadres, een geadresseerd adres, het mail-onderwerp of de mail-inhoud voorkomt Bugfix versturen van een mail (geen HtmlBatch-mails) vanuit HiAnt (EO) De programmatie ivm versturen van een mail (geen HtmlBatch-mails) vanuit HiAnt is aangepast. Er kwam namelijk een foutmelding binnen HiAnt indien er geen sjabloon gekoppeld werd aan de mail (er werd bvb. nooit een sjabloon gekoppeld ingeval de mail niet verstuurd werd vanuit de klant of uzk; indien je de mail aanmaakte vanuit het mail lijstscherm kwam er steeds de foutmelding). De reden van het probleem was dat binnen HiAnt de Dir() funktie gebruikt werd om te checken of het sjabloon bestond. Dir(<lege string>) geeft altijd iets terug (meestal dll-naam) en koppelen van de tekst-inhoud hiervan aan de mail gaf de foutmelding. De programmatie is aangepast. Ipv de Dir() funktie wordt er nu andere programmatie gebruikt Aanpassing programmatie ivm versturen van één mail (geen HtmlBatchmails) vanuit HiAnt: nu wordt er ook een mail-sjabloon gekoppeld ingeval niet versturen mail vanuit de klant of uzk (EO) De programmatie ivm versturen van één mail (geen HtmlBatch-mails) vanuit HiAnt is aangepast. Er werd tevoren enkel een mailsjabloon gekoppeld ingeval de mail verstuurd werd vanuit de klant of de uitzendkracht. Niet ingeval je de mail aanmaakte vanuit het mail-lijstscherm (uitvoeren menu Acties\nieuwe mail" vanuit het mail-lijstscherm). Er werd voorheen enkel een sjabloon-file gebruikt bij aanmaak mail vanuit de klanten en uzk. De taal van de klant of uitzendkracht werd dan bepaald en afhankelijk hiervan werd er in eerste instantie gezocht naar een Nederlandstalig of Franstalig sjabloon. Ingeval van mailing vanuit het mail-lijstscherm wordt nu de taal van de gebruiker genomen om te zoeken naar een Nederlandstalig of Franstalig sjabloon. Er wordt nu bij mailing vanuit het mail-lijstscherm dus ook steeds een sjabloon gekoppeld. 84

85 21.4 Ticket Batchmail - verwijderen van ontvangers in de lijst (JV) Alle gemarkeerde lijnen worden verwijderen wanneer je op CTRL-DEL klikt, vroeger was dit enkel de geselecteerde lijn. Ingegeven zoekvoorwaarden worden onthouden tijdens het wissen Ticket Testmail versturen van de Batchmail module (JV) Op het detailscherm van een aangemaakte batchmailing is een knop Verstuur Test toegevoegd. Hiermee wordt de geopende mailing verstuurd naar het adres van de consulent. Er wordt steeds een inputbox getoond met dit adres zodat je die eventueel manueel kan wijzigen. Technisch: In modsrvbatchmail.bas (SrvHtmlBatchMail project) is een nieuwe sub (Public Sub SendHtmlTestMail(ByVal lngmailmainid_opgelegd As Long, ByVal strtestrecepient As String)) toegevoegd, gebaseerd op SendHtmlBatchMail. Deze gaat echter niet loop-en en stuurt enkel 1 mail naar het meegegeven adres.!! Om de knop te kunnen gebruiken heeft de gebruiker de nieuwe versie van srvhtmlbatchmail.exe nodig!! 85

86 21.6 Ticket Verwittigingsmail bij starten en stoppen batchmailing (JV) Het is mogelijk om een mail te ontvangen wanneer een batchmail wordt gestart en gestopt. Hiervoor dien je een nieuwe parameter aan te maken met als waarde het adres waarop je de mail wenst te ontvangen. Nieuwe records in parametertabel Param1 Param2 Param3 Waarde batchmail NotifyViaMail Addressee 21.7 Bugfix: Ticket 66477: Fout bij verzenden van mail (KT) Bij het verzenden van een mail vanuit frmkllst en het aanvinken van Bezoekrapport kreeg je een foutmelding. Dit is nu opgelost. 86

87 22 Module Dienstencheques en planning 22.1 Ticket Automatische contactpersoon bij ingeven nieuw gezin Wanneer je voor de eerste keer een gezin opslaat wordt er automatisch een contactpersoon aangemaakt met de volgende klant -gegevens: naam, taal, , telefoon. Om dit te activeren dien je een nieuwe parameter aan te maken: Param1 Param2 Param3 Waarde Scherm FrmKlGeg1 AutoContactPersoonGezin 0 of Ticket Ingave Cheques (JV) Indien de client de nieuwe werking gebruikt mag er geen cheque meer worden ingegeven via een dubblelkik op de grid, en mag de knop Alle Cheques Aanwezig niet meer gebruikt worden omdat er op deze manier geen type van cheque gespecifieerd wordt. Als parameter "Changecontrols", "frmprestgeg2", "mnuchequebeheer.visible", "0" = "1" wordt een dubbelklik in de grid automatisch naar een klik op Ingave Cheques geleid. De knop Alle Cheques Aanwezig zal een foutboodschap tonen aan de gebruiker Aanpassing chequebeheer scherm (PL) Het chequebeheer scherm kan nu ook rekening houden met het type cheque (OPGELET : enkel maar in te stellen indien u ook het ingave scherm met type cheques gebruikt. Steeds Prato raadplegen vermits er ook eventtueel een aanpassing dient te gebeuren op de reeds ingegeven cheques) Je kan dit activeren met de volgende parameter : cheques, type, aanwezig : als waarde dien je een opsomming in te geven van de type cheques. De types dienen afgesloten te worden met enkele aanhalingstekens en gescheiden met een komma. Bv CHE1, CHE2 De volgende types bestaan momenteel : CHE1 electronische cheque CHE2 papieren cheque CHE3 Attest CHE4 Vervallen CHE5 Kwijt/Verloren CHE6 Advocaat CHE7 Betaald Indien cheque types actief zijn, wordt bij ADB het aantal van de cheques van het type bon (attest) getoond. 87

88 22.4 Chequebeheer scherm : controlelijst overzicht cheques (PL) De dienstverlener wordt nu ook op deze controlelijst getoond. Lijst is aangepast zodat deze ook functioneert in het systeem van ingave per type cheque Chequebeheer scherm : controlelijst overzicht input cheques (PL) Deze lijst kan niet uitgevoerd worden in het systeem waarbij verschillende types van cheques worden ingegeven. De procedure wordt bij deze instelling dan ook automatisch gestopt verplaatsingstijd (SF) De verplaatsingstijdpremie is een premie die voor dienstencheque werknemers wordt uitbetaald indien deze op één dag bij 2 verschillende gezinnen gaat werken. Voorwaarden zijn wel dat de afstand tussen de 2 gezinnen meer dan 1 km bedraagt en dat er minder dan 2 u ligt tussen eindtijd bij het eerste gezin en starttijd bij het tweede gezin. Standaard zal HiAnt dan bij berekening van het sociaal abonnement (in het prestatie maandingavescherm) deze premie gaan toevoegen. Bij aantal wordt dan het aantal km getoond en dit aantal wordt vermenigvuldigd met een vast bedrag. Indien je nu een vast bedrag voor verplaatsingstijdpremie wenst te berekenen kan dit ook. Dan dien je onderstaande parameter in te stellen met waarde 1. Param1 Param2 Param3 Waarde Initialisatie SociaalAbonnement 1VerplaatsingspremiePerDag_zonderKmAfdeling 0 Bij aantal zal dan 1 staan en bij bedrag het vaste bedrag. Bovendien zullen de velden afdeling, kostenplaats en ploeg niet worden ingevuld Controle 3 maanden contract onbepaalde duur dienstenchequers (TS) Bij het aanmaken van de contracten DC vanuit de planning wordt er gecontroleerd dat er geen contract van bepaalde duur kan aangemaakt worden na 3 maanden sinds de aanmaak van het eerste bepaalde duur contract voor een bepaalde persoon (koppelid) (er wordt maximaal 1 jaar teruggekeken) Standaard actief, parameter "initialisatie", "planning", "controlecontractbepaaldeduur", "1" Ingebouwd bij 88

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14 Release Notes Afdrukdatum: 2012/05/14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2009/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2011/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15 Release Notes Afdrukdatum: 2012/02/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/29 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22 Release Notes Afdrukdatum: 2013/01/22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Kantoorfunctionaliteit Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Prestatie-Ingave...3 1.1. Menu...3 1.1.1. Gegevens...3 1.1.1.1. Werknemer, Klant,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Jobstudenten Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Jobstudenten in HiAnt 3.1 GEKOZEN SEKTIES 3.2 NIEUW ATTEST JOBSTUDENT 3.3 OVERLAPPING VAN ATTEST JOBSTUDENT

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.21

Release Notes v 1.1 0.21 1/12 Release Notes v 1.1 0.21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 25

Release Notes v 2.0 25 1/5 Release Notes v 2.0 25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05 Release Notes Afdrukdatum: 2013/04/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Prestaties (weekingave)

Prestaties (weekingave) Handleiding HiAnt Prestaties (weekingave) Efficiency through innovation Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Overzicht 4 3 Overzicht prestaties 6 3.1 Menu 6 3.1.1 Gegevens 6 3.1.2 Acties 6 4 Prestatie-Ingave

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/07/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation Handleiding HiAnt Ecocheques Efficiency through innovation [naam module] 21.02.2014 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wat zijn ecocheques? 3 Ecocheques bestellen 3.1 Aanmaak van een nieuwe bestelling 3.2 Ecocheques

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02 Release Notes Afdrukdatum: 2008/12/02 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

1. Aanmelden E-services

1. Aanmelden E-services 1. Aanmelden E-services www.sodalis.be Online diensten Login werkgevers Login + wachtwoord ingeven (let op het gebruik van hoofdletters) Klikken op ingave prestaties: 2. Module ingave prestaties Via onderstaand

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

1. De Loonkoppeling. Alvorens dat we de afwezigheid gaan aanmaken gaan we eerst de looncode en een gedeelte van de koppeling klaar zetten.

1. De Loonkoppeling. Alvorens dat we de afwezigheid gaan aanmaken gaan we eerst de looncode en een gedeelte van de koppeling klaar zetten. Een nieuwe afwezigheid aanmaken. 1. De Loonkoppeling Alvorens dat we de afwezigheid gaan aanmaken gaan we eerst de looncode en een gedeelte van de koppeling klaar zetten. Ga in de linker hoofdmenu naar

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

INVULLEN VAN DE ENQUETE NAAR DE STRUCTUUR EN DE VERDELING VAN DE LONEN VIA HET ELEKTRONISCH FORMULIER

INVULLEN VAN DE ENQUETE NAAR DE STRUCTUUR EN DE VERDELING VAN DE LONEN VIA HET ELEKTRONISCH FORMULIER Algemene Directie Statistiek INVULLEN VAN DE ENQUETE NAAR DE STRUCTUUR EN DE VERDELING VAN DE LONEN VIA HET ELEKTRONISCH FORMULIER Referentieperiode oktober 2015 1.0 De informatie opgenomen in deze handleiding

Nadere informatie

Zoekfunctionaliteiten - NL

Zoekfunctionaliteiten - NL Handleiding PratoFlex Zoekfunctionaliteiten - NL Efficiency through innovation Inhoud 1 Voorwoord 2 Standaard zoekfunctionaliteiten 2.1 Snelle zoek 2.2 Reversed matching 2.3 Uitgebreide zoek 2.3.1 Personen

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 78 Efficiency through innovation 1 Gevalideerd door nu ook voor papieren cheques Vanaf nu wordt er ook voor papieren cheques bijgehouden welke gebruiker deze gevalideerd

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 15/02/2010 10:01:00 AM

Release Notes. Afdrukdatum: 15/02/2010 10:01:00 AM Release Notes Afdrukdatum: Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2011/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time 1 Verloning Console In dit scherm vind je alle sociaal secretariaten en interimkantoren terug waarvoor er een link aangekocht werd. Knoppen : Ins Bewerken

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 38. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 38. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 38 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #DOC: bugfix: fout bij genereren bordereldocument Er deed zich een fout voor wanneer men probeerde een bordereldocument te genereren

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 61 Efficiency through innovation 1 (KEAN) Verbeterde kantoorselectie indien kantoren gekoppeld aan niet-bestaande groep Wanneer een kantoor gekoppeld was aan een niet-bestaande

Nadere informatie

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow Handleiding PratoFlex Change Controls Making HR Processes Flow Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Locatie menu 4 Werking 4.1 Type component 4.2 Specificatie component 4.3 Eigenschap

Nadere informatie

E-services: handleiding

E-services: handleiding : handleiding 1. Aanmelden 2. Menu 3. Aangifte dimona 4. Ingave prestaties 5. Aanvraag documenten 6. Werknemer 7. Aangifte eerste werkloosheidsdag 8. Documenten online (elektronische verzending) Sodalis

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 44 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #ALG: menu Actie niet langer zichtbaar indien er geen acties in staan Het menu Actie in het hoofdvenster was tot nu toe altijd

Nadere informatie

Release Notes. 22 juni 2010

Release Notes. 22 juni 2010 Release Notes 22 juni 2010 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Easy Template. Urenregistratie personeel. Gulperberg 63 3453 RW De Meern

Easy Template. Urenregistratie personeel. Gulperberg 63 3453 RW De Meern Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen

Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen Opstarten Open Internet Explorer en ga naar de URL Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen Indien gebruiker onbekend is of geen

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen Handleiding FinPro Software voor financieel beheer Distributed by Developed by Kortekeer 50 7780 Komen Gsm +32 473 995392 Nieuwstraat 66 8940 Wervik patrick@mis-concrete.com finpro@de-co.be Omschrijving

Nadere informatie

Hand-out 3.14 WZM. WZM: Handout 3.14 Caresolutions Brandekensweg Schelle-Tel.: 03/

Hand-out 3.14 WZM. WZM: Handout 3.14 Caresolutions Brandekensweg Schelle-Tel.: 03/ Hand-out 3.14 WZM 1 Inhoud 1. Bewonersdossier... 3 1.1 Toelatingen... 3 1.1.1 Bewoner heeft nog geen Katzscore... 3 1.1.2 Bewoner heeft een Katzscore... 3 1.1.3 Bewoner heeft een medisch bilan... 4 1.1.4

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie