Ontwerp. Veranderend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp. Veranderend"

Transcriptie

1 Veranderend klimaat Kantoorwerk vindt dezer dagen allang niet alleen meer plaats op het traditionele kantoor. De moderne medewerker kan uitgerust met laptop en smartphone tegenwoordig eigenlijk overal uit de voeten. Interieurkenners Françoise Bronner en Kitty de Groot doen speciaal voor tweemaandelijks verslag van de recente ontwikkelingen op dit gebied. Dit keer besteden zij uitgebreid aandacht aan de kosten en baten van kantoorinnovatie. Auteurs: Françoise Bronner en Kitty de Groot. 48

2 In het door de Architecten Cie ontworpen kantoor voor de Zuidelijke Landelijke Tuinbouw Organisatie realiseerde Concern in samenwerking met Van der Plas een sfeervolle kantooromgeving, waar veel aandacht is besteed aan identiteit en duurzaamheid. 49

3 In het kader van het huisvestingsproject Logius Ministerie van Binnenlandse Zaken is de organisatie verhuisd naar een bestaand rijksgebouw. Stevens Van Dijck koos ervoor om niet het gehele gebouw, maar slechts de verbindingsbruggen tussen de werkvloeren in te richten als open multifunctionele netwerkpleinen. 50

4 De geschiedenis leert ons dat de waardering van kosten en baten van huisvesting wisselt met het economische klimaat. Rinus Vader, strategisch adviseur bij DHV en bestuursvoorzitter van de Netherlands Facility Cost Index Coöperatie, vertelt over de geschiedenis van de commerciële vastgoedmarkt. In de jaren De verhuurders van morgen ontzorgen de huurders 60 veranderen bedrijfspanden tot dan vaak het bezielende visitekaartje in bezit van een bedrijf zelf in doorsnee commercieel vastgoed. De gebouwen worden verkocht aan beleggers en omwille van efficiency en kostenbesparing vervangen door een in het weiland geplaatste anonieme huurtoren. Hier ontstaat door de toestroom van meerdere bedrijven een kantorenpark, waar slechts het op de façade aangebrachte bedrijfslogo aangeeft wie zich waar s ochtends om 8 uur moet melden. Volgens de heersende tijdgeest heeft de werknemer niet te klagen: het nieuwe kantoor is door zijn ligging nabij uitvalswegen goed per auto bereikbaar en biedt voor iedereen een eigen kamer. In alle rust en privacy kunnen de veelal administratieve medewerkers hier schrijven, rekenen en tekenen. Het is een win-win-win situatie, waarbij ook de ontwikkelaars en beleggers goede zaken doen. Door van kantoren verhandelbare onroerende goederen te maken, wordt een vrije markt gecreëerd van koop en verkoop, huur en verhuur, met een gunstig resultaat voor ontwikkelaars, gemeenten en beleggers. Als jasjes gaan de gebouwen in die kantoorparken op een gegeven moment van de hand, aldus Rinus Vader. De nood op de kantorenmarkt zorgt in de jaren 70 en 80 voor een focus op kwantiteit. Dat zegt ook Herman van den Berg, partner bij Zadelhoff. Er wordt vanaf dat moment vrijwel geen aandacht meer besteed aan gebruikersbehoeften of architectonische kwaliteit. Hiervan zijn de gevolgen nu zichtbaar: zo n 7 miljoen vierkante meter leegstand. Een behoorlijk deel hiervan zal geen nieuwe huurder meer krijgen. Dit laatste heeft onder meer te maken met de veranderde omstandigheden. Rinus Vader: Robuuste draadloze ICTvoorzieningen, automatisering van de administratie, outsourcing en off-shoring naar bijvoorbeeld India hebben het economische klimaat sterk veranderd. Simpele administratieve taken zijn hierdoor sterk afgenomen. De voorkeur gaat nu uit naar het op maat huisvesten van innovatieve kenniswerkers, die het meest effectief zijn wanneer ze op elkaar kunnen reageren tijdens hun werk. Vader vervolgt: Ze komen naar kantoor voor overleg, afstemming en het opdoen van nieuwe inzichten. Afgesloten kantoorcellen werken hierbij contraproductief en zijn door hun vereiste vloeroppervlak duur. Een gemiddelde werkplek van 19,6 vierkante meter kost momenteel in Nederland euro all-in: dat betekent ruim 500 euro per vierkante meter. Daarvan zijn bijna de helft huisvestingskosten, inclusief energie en onderhoud. Dat is veel geld. Jeroen Tazelaar, partner bij Twynstra Gudde heeft hierover zo zijn eigen gedachten: Nu we onze financiële zaken op orde moeten krijgen, dwingt de crisis ons om huisvestings- en mobiliteitskosten in relatie tot de primaire organisatieprocessen en -ambities goed tegen het licht te houden. Een integrale benadering is hierbij gewenst, want alle actuele probleemstellingen zoals mobiliteit, flexibiliteit, vergrijzing, duurzaamheid, innovatie en efficiency hangen met elkaar samen. Maar welke oplossingen moeten dan gekozen worden? En tegen welke prijs? Ter verduidelijking zoomen we in op enkele van deze vraagstukken in relatie DHV is gevestigd in een gerenoveerd jaren 70 verzamelgebouw in Utrecht. 51

5 Het bieden van optimale overlegfaciliteiten levert een organisatie uiteindelijk vaak geld op. tot huisvesting en kantoorinrichting, te beginnen met efficiency en kostenreductie. Zoals hierboven al is aangestipt, werken cellenkantoren contraproductief wat betreft de kennisuitwisseling. Ze belemmeren goede zichtlijnen, korte looplijnen en interactie tussen mensen en activiteiten. Door scheidingswanden af te breken, creëren we zicht en kan het vloeroppervlak beter worden benut en per werkplek worden teruggebracht. Daarmee valt als eerste een kostenbesparing te behalen. Een tweede besparing betreft het delen van werkplekken: nu werknemers veel elders werken, neemt de bezetting van 52 bureaus als werkplek sterk af en kunnen deze gedeeld worden. Het meetellen van plekken in andere ruimten levert een derde besparing op: omdat medewerkers steeds minder lang op dezelfde plek zitten, bieden de eisen voor arbeidsomstandigheden de mogelijkheid om ook de stoelen in bedrijfsrestaurants, lounge-, ontmoetings- en overlegruimten mee te rekenen als werkplek, mits hier niet langer dan 2 uur aaneensluitend op wordt gewerkt en er net als thuis regelmatig wordt heen en weer gelopen. Alles bij elkaar opgeteld is de gemiddelde werkplek terug te brengen van 25 tot 18 vierkante meter, zegt Rinus Vader. Volgens de NCF Index kantoren staat dit gelijk aan een gemiddelde besparing op huisvestingskosten van euro per jaar. Veel kleiner moet de werkplek ook niet worden. Dit zou ten koste gaan van de facilitaire ruimten, waar vandaag de dag juist de productiviteit vandaan komt, is de mening van Zadelhoff-man Herman van den Berg. Jeroen Tazelaar van Twynstra Gudde is het hiermee eens: Huisvesting moet geen doel op zich worden, maar een middel om de organisatiedoelen te behalen. Een kostenbesparing mag niet ten koste gaan van de effectiviteit van de primaire bedrijfsprocessen. Tazelaar geeft als voorbeeld een traditioneel ad-

6 vocatenbureau waar veel vertrouwelijke telefoontjes en gesprekken worden gevoerd: Hier vervullen kamers wel degelijk een functie. Volgens Manon Muylwijk, adviseur bij Van der Plas Meubel en Project, kan er ook bezuinigd worden door niet te verhuizen naar een nieuw pand, maar een bestaand pand te upgraden, een keuze die zij typeert als bittere noodzaak voor het milieu. Er zijn vele manieren om te bezuinigen. Zo kun je in een basic ruimte enkele bijzondere items plaatsen, die door het contrast tussen object en ruimte optimaal tot uiting komen en het gedachtegoed van het bedrijf uitbeelden. Een steeds verder vervuild milieu dwingt ons dus tot hergebruik van bestaande gebouwen. Herman van den Berg laat ons in dit kader The Bank zien, een voormalige bankkantoor in Amsterdam. Dit 80-jarige historische bankgebouw is na jaren leegstand tot een multifunctioneel gebouw herontwikkeld. Qua besparing op energiekosten doet het niet onder voor nieuwbouw. Het heeft sinds de verbouwing een eigen warmte-koude opslag, hoogrendement isolatieglas, daglichtafhankelijke verlichting en automatische zonwering. Een andere kwaliteit betreft de aanwezige voorzieningen, die in de directe stadsomgeving aanwezig zijn: lunch- tentjes, winkels en genoeg ontspanningsmogelijkheden. Voorzien van een open constructie met de mogelijkheid meerdere organisaties te huisvesten en het ruime aanbod aan faciliteiten, wordt het pand flexibeler en aantrekkelijker. Van den Berg spreekt in dit opzicht van Het Groene Werken. Ook Jeroen Tazelaar denkt dat dit de toekomst is: De verhuurders van morgen ontzorgen de huurders en weten het statische karakter van huisvesting te doorbreken door een goed aanbod van faciliteiten. Duurzaamheid moet op de eerste plaats komen, benadrukt Manon Muylwijk. We zien dit gelukkig in alle aanvragen 53

7 Een typisch voorbeeld van het succesvol hergebruiken van een gebouw: The Bank in Amsterdam. Dit 80-jarige historische bankgebouw is na jaren leegstand herontwikkeld tot een multifunctioneel gebouw. 54

8 Innovatieve kenniswerkers zijn het meest effectief wanneer ze op elkaar kunnen reageren terugkomen. Men wil repareerbare producten, bestaande uit losse vervangbare onderdelen en duurzame materialen: verantwoord verwerkt, van hoge kwaliteit en recyclebaar. Daarnaast is er volgens de Van der Plas-medewerkster meer aandacht voor de eigen identiteit van het bedrijf. Een goed ontworpen kantoorinterieur werkt als een 3D visitekaartje. Jeroen Tazelaar beaamt dat: Deze moet onderscheidend, authentiek en inspirerend zijn om bij een krimpende beroepsbevolking, door vergrijzing en ontgroening, nog jong talent aan te kunnen trekken. Jongeren zijn op zoek naar een bedrijf dat hun bij de start van hun carrière een thuisbasis verschaft. Bovendien hebben ze een sterke behoefte om te leren van oudere, ervaren collega s, voegt Rinus Vader hieraan toe. Zoals in de gildentijd de gezel en de leerling van hun meester leerden. Er is met betrekking tot het 3D Visitekaartje echter wel een adder onder het gras: huisvesting kan een bedrijfsimago ook afbreken. Jeroen Tazelaar: In de context van een steeds dwingender maatschappelijk belang heeft een bedrijf zich vandaag de dag te verantwoorden als het een bestaand gebouw inruilt voor nieuwbouw. Zonder goede uitleg en rechtvaardiging zal dit het bedrijfsimago niet ten goede komen. In de praktijk gaat een groot deel van het interieurbudget naar de identiteit van de publieke netwerkruimten. Waarom eigenlijk? Tazelaar: Investeren in de informele overleg- en ontmoetingsruimten is investeren in de innovatiekracht van de organisatie. Want juist in deze speelse, open ruimten komen het spontane overleg, nieuwe inzichten en ideeën tot stand. Manon Muylwijk vult aan: Om in zo n open ruimte geriefelijk te kunnen werken, zijn akoestische voorzieningen geen luxe: dempende plafonds, wandpanelen, fluisterkasten en stilte stoelen om rustig in te telefoneren. Organisaties geven hier steeds meer geld aan uit. Ze willen op die manier de productiviteit van de organisatie blijven waarborgen. Het moge duidelijk zijn dat een interieurontwerp effectief en van goede kwaliteit moet zijn om de productiviteit positief te beïnvloeden. Het wordt vaak al in een vroeg stadium gevisualiseerd ter wille van een goede aansluiting bij de organisatie. Coen van Dijck, adjunctdirecteur bij Stevens Van Dijck, noemt hiervan ook de keerzijde: Het gevaar van plaatjes ( renderings ) is dat het de suggestie wekt al klaar te zijn. Wij adviseren om kleine stapjes tegelijk te zetten, want ook de organisatie moet de tijd krijgen om mee te veranderen. Deze vereiste cultuurverandering kost tijd, geld en is moeilijk te plannen. Het managen van risico s is bij huisvesten van groot belang. Om het gewenste succes te behalen, moet de post onvoorzien klein gehouden worden. Aan welke risico s moeten we hierbij denken? Het betreft het afstemmen van het ontwikkelingstraject op de voortgang van het project, het aansturen van adviseurs en aannemer, de besluitvorming binnen een politiek klimaat en het in de gaten houden van de succesfactoren van verandering. Dit om onder andere te voorkomen dat het management afhaakt als ze hun eigen kamers moeten opgeven. Twynstra Gudde en Stevens Van Dijck geven ons tenslotte inzicht in de door hen toegepaste businessmodellen, waar onder de streep zwarte cijfers moeten staan voordat een bedrijf het groene licht krijgt om met herinrichten te beginnen. De in deze modellen opgenomen besparingen betreffen met name de vervoers- en exploitatiekosten, waarvan de laatste post sterk bepaald wordt door de te winnen vierkante meters en de reductie in aantal werkplekken. De investeringen hangen af van de vereiste ingreep. Voor een eenvoudige herinrichting, nieuwe indeling en sfeerbeleving, berekenen we 150 euro per vierkante meter. Bij een zware verbouwing vanaf casco kunnen deze kosten oplopen tot 800 euro per vierkante meter, vertelt Van Dijck. Maar je kunt niet overal cijfers aan hangen. Tazelaar: De strategische punten die het succes van de organisatie beïnvloeden, zoals productiviteitstoename door grotere medewerkertevredenheid, benoemen we slechts in het businessplan. Dit ter bewustwording. Je moet ook niet alles kapot rekenen

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Uitgevoerd in opdracht van: Agentschap NL Nijmegen, September 2011 Inhoudsopgave Pagina 0 Management Summary 2 1 Vraagzijde kantorenmarkt

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken neemt kantoororganisaties op de schop

Het Nieuwe Werken neemt kantoororganisaties op de schop Sectorvisie Facilitaire Dienstverlening ING Economisch Bureau Het Nieuwe Werken neemt kantoororganisaties op de schop Uitdagingen en kansen voor Facilitaire Dienstverlener Het Nieuwe Werken (HNW), een

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

transformatie kantoren rotterdam

transformatie kantoren rotterdam transformatie kantoren rotterdam Transformatie van leegstaande gebouwen in Rotterdam Rogier van den Berg Wat is er nodig voor de succesvolle herontwikkeling van leegstaande gebouwen in de stad? Dat is

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Generatie Y en waarom werken gaat veranderen

Generatie Y en waarom werken gaat veranderen 3133-1 Generatie Y en waarom werken gaat veranderen Auteur: Saskia Boon 1. Vier generaties, vier manieren van werken 2 2. Speciale aandacht voor generatie Y 3 3. Generatie Y en kenniswerk 6 4. Parallelle

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

Lessen uit projecten bij ABN AMRO

Lessen uit projecten bij ABN AMRO Lessen uit projecten bij ABN AMRO Innovatieve kantoorconcepten voor flexibel werken dr. ir. D.J.M. van der Voordt en ir. M. Beunder m.m.v. ir. A. van den Brink en drs. B.R.H. Bremmer April 2001 DOI&H/Concernhuisvesting

Nadere informatie

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met 7 4 OP EEN RIJ met Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam Dwire heeft vier architecten vijf vragen gesteld 1 Corinne Schrauwen Abken Schrauwen Architecten Misschien een beetje

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

WHAT USERS WANT. De invloed van Het Nieuwe Werken op de kantooromgeving

WHAT USERS WANT. De invloed van Het Nieuwe Werken op de kantooromgeving WHAT USERS WANT De invloed van Het Nieuwe Werken op de kantooromgeving CBRE JUNI 2011 C CBRE Building & Workplace Consultancy voorziet eindgebruikers en eigenaren van vastgoed van technisch, functioneel

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN

DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN 2 3 WE ZORGEN ERVOOR DAT WE DE RELATIE EN ZIJN BUSINESS KENNEN 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding 05 Familiebedrijf 09 Ambitie 13 Activiteiten 17 Onderscheidend 21 Anders denken 28 Anders

Nadere informatie