SVMNIVO. ProefPraktijktoets Wonen/MKB makelaar-taxateur onroerende zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SVMNIVO. ProefPraktijktoets Wonen/MKB makelaar-taxateur onroerende zaken"

Transcriptie

1 SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB makelaar-taxateur onroerende zaken Deze brochure is een uitgave van SVMNIVO. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 1 van 15)

2 Vooraf In deze brochure komen de volgende onderwerpen aan bod: De ProefPraktijktoets Wonen/MKB Makelaar-taxateur Onroerende zaken in het kort Voorwaarden voor deelname Functie en status van de ProefPraktijktoets: indicatie van uw kennis en vaardigheden Geen bezwaar / beroep / extra uitwerktijd Inschrijving Inschrijving ProefPraktijktoets algemeen Laatste drie plaatsen voor reguliere kandidaten Inschrijving voor nog niet ingeplande ProefPraktijktoets Omzetting van deelname aan ProefPraktijktoets naar deelname aan reguliere Praktijktoets Inhoud van de PPT Digitale examenapplicatie Robbie Twee van drie reguliere toetsonderdelen Examenagglomeraties: gemeentegrenzen Taxaties Schriftelijke vragen Toetsmatrijs en beoordelingscriteria Standaard staffels De eindtermen Na deelname aan de ProefPraktijktoets Beoordeeld rapport en/of puntenoverzicht schriftelijke vragen Oriënterend gesprek n.a.v. ProefPraktijktoets-resultaten Kosten, annuleringsregeling en informatie Kosten Annuleringsregeling Informatie Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 2 van 15)

3 ProefPraktijktoets Wonen/MKB Makelaar-taxateur Onroerende zaken VastgoedCert stelt hoge eisen aan haar leden. De normen van de SVMNIVO Praktijktoets Wonen/MKB Makelaar-taxateur Onroerende zaken zijn daar vanzelfsprekend op afgestemd. Door de ProefPraktijktoets Wonen/MKB Makelaar-taxateur Onroerende zaken (PPT) af te leggen kunt u voor uzelf nagaan of u op de goede weg bent om uw Praktijkdiploma Makelaar-taxateur te kunnen halen. De ProefPraktijktoets Wonen/MKB Makelaar-taxateur onroerende zaken in het kort De PPT verloopt als een echt examen. U wordt namelijk toegevoegd aan een groep kandidaten die écht opgaan voor de reguliere Praktijktoets Wonen/MKB. Het is dus niet alleen in inhoudelijke maar ook in praktische zin een goede gelegenheid om te wennen aan het examen. Samen met de deelnemers aan de reguliere toets bezichtigt u s ochtends zowel een woning als een bedrijfspand. s Middags werkt u uw antwoorden uit in dezelfde zaal als de reguliere kandidaten. Dit gebeurt in examenopstelling en met de examenapplicatie Robbie. De reguliere Praktijktoets bestaat uit drie onderdelen, te weten de taxatie van een woning, de taxatie van een bedrijfspand en het beantwoorden van 20 schriftelijke vragen. Als PPT-kandidaat maakt u naar keuze twee van de drie examenonderdelen. De onderdelen taxatie Woning en taxatie Bedrijfspand zien er exact hetzelfde uit als die van de reguliere Praktijktoets Wonen/MKB. Het onderdeel schriftelijke vragen bestaat uit veertig in plaats van de gebruikelijke twintig vragen. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 3 van 15)

4 Hierdoor krijgt u een extra duidelijk beeld van uw kennis en vaardigheden op dit onderdeel. Om een goed beeld te krijgen van het niveau van uw kennis en vaardigheden in relatie tot de reguliere Praktijktoets is het uiteraard ook van belang de opdrachten binnen de daarvoor gestelde tijd te kunnen maken. U hebt daarom 4 uur de tijd om uw taxatieraport(en) te schrijven en/of schriftelijke vragen te beantwoorden. Uiterlijk zes weken na het afleggen van de toets krijgt u via uw SVMNIVO-account op de SVMNIVO-website inzage in het (de) door u opgestelde taxatierapport(-en) dat (die) is (zijn) waaraan punten zijn toegekend, en/of in de beoordeling van de door u beantwoorde schriftelijke vragen. Tevens ontvangt u een cijfer voor elk van beide door u afgelegde onderdelen. Het is niet mogelijk om tegen de beoordeling en resultaten van de PPT bezwaar of beroep aan te tekenen. Ook vragen naar aanleiding van de opdrachten en de beoordeling kunnen niet worden beantwoord. Desgewenst kunt u zich bij uw aanmelding voor de PPT meteen opgeven voor een (nóg meer op u toegesneden!) oriënterend gesprek met één van de vakkenniscoördinatoren, tegen een gereduceerd tarief. Meer informatie hierover vindt u onder Oriënterend gesprek n.a.v. ProefPraktijktoetsresultaten. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 4 van 15)

5 Voorwaarden voor deelname Om deel te kunnen nemen aan de échte Praktijktoets Wonen/MKB dient u in het bezit te zijn van het theoretische SVMNIVO Diploma Makelaar-taxateur. Voor de ProefPraktijktoets geldt deze eis niet. U kunt dus ongeacht uw vooropleiding aan de PPT deelnemen. Functie en status van de ProefPraktijktoets: indicatie van uw kennis en vaardigheden De PPT valt niet onder de certificeringsregeling van VastgoedCert. U kunt zich op basis van de uitslag van de PPT noch inschrijven in enig register, noch lid worden van enige brancheorganisatie. De resultaten gelden op generlei wijze als toetsresultaten. U kunt op basis van de resultaten van de PPT dan ook geen vrijstellingen voor de reguliere Praktijktoets verkrijgen. De PPT is bedoeld als indicatie voor uzelf. De resultaten van de PPT bieden geen garantie voor door u te behalen resultaten bij de reguliere Praktijktoets. Op de site van SVMNIVO staat een beknopt schema van de eisen waaraan u moet voldoen om wél in aanmerking te komen voor inschrijving in de kamer Wonen/MKB van het register van de Stichting VastgoedCert. Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht op de website van VastgoedCert (www.vastgoedcert.nl). Geen bezwaar / beroep / extra uitwerktijd Het is niet mogelijk om tegen de uitslag van de PPT bezwaar of beroep aan te tekenen. Ook is het niet mogelijk om op welke gronden dan ook verlenging te verkrijgen van de uitwerktijd. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 5 van 15)

6 Inschrijving Inschrijving ProefPraktijktoets algemeen Net als voor de andere examens van SVMNIVO kunt u zich voor de PPT inschrijven via uw account op de website van SVMNIVO. De maximale groepsgrootte voor de gecombineerde proefen reguliere toetsen is in principe 18 kandidaten. SVMNIVO begint met de planning van een Praktijktoets zodra zich in een bepaalde examenagglomeratie 7 reguliere kandidaten hebben aangemeld, óf zodra de eerst ingeschreven reguliere kandidaat in een bepaalde examenagglomeratie een jaar op de wachtlijst staat. Het aantal vrije plaatsen (18 min het aantal ingeschreven kandidaten) in de reeds geplande toetsen vindt u in de agenda op de website van SVMNIVO. Laatste drie plaatsen voor reguliere kandidaten De laatste drie plaatsen blijven tot 4 weken voordat de toets plaatsvindt, gereserveerd voor reguliere kandidaten. Als u zich als PPT-kandidaat aanmeldt voor een toets waarbij drie of minder plaatsen open staan, wordt uw aanmelding in principe op de wachtlijst voor de eerstvolgende Praktijktoets in de betreffende agglomeratie geplaatst. Indien er 4 weken voor de toets nog plaatsen vrij zijn, worden de PPTkandidaten op de wachtlijst in volgorde van aanmelding door SVMNIVO benaderd met de vraag of zij alsnog aan de betreffende PPT willen deelnemen. Inschrijving voor nog niet ingeplande ProefPraktijktoets Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor de PPT in een examenagglomeratie waar nog geen reguliere Praktijktoets Wonen/MKB is ingepland. U wordt dan op de wachtlijst voor de eerstvolgende toets in betreffende agglomeratie geplaatst. SVMNIVO begint echter ook in dat geval pas na Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 6 van 15)

7 de aanmelding van 7 reguliere kandidaten (kandidaten die de échte toets gaan afleggen) óf een jaar na de aanmelding van de eerste reguliere kandidaat met inplannen van de toets. Mocht u de wachttijd tussen uw aanmelding voor en het plaatsvinden van de PPT te lang vinden, dan kunt u zich, zolang u nog geen definitieve oproep hebt ontvangen, kosteloos uitschrijven voor de PPT. Omzetting van deelname aan ProefPraktijktoets naar deelname aan reguliere Praktijktoets Na ontvangst van de definitieve oproep voor deelname aan de PPT geldt de normale annuleringsregeling, tenzij u besluit uw PPT-inschrijving om te zetten naar inschrijving voor de reguliere Praktijktoets Wonen/MKB die op diezelfde datum plaatsvindt. Een verzoek hiertoe kunt u (voorzien van handtekening!) per fax bij SVMNIVO indienen. In dat geval wordt uw inschrijving veranderd. U ontvangt per post een wijzigingsbevestiging en een nota voor het aanvullende door u te betalen bedrag t.b.v. de reguliere toets. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 7 van 15)

8 Inhoud van de ProefPraktijktoets Digitale examenapplicatie Robbie De uitwerking van de examenopdrachten en vragen geschiedt met behulp van de digitale examenapplicatie Robbie. SVMNIVO stelt op de dag van de toets laptops aan de kandidaten beschikbaar. Het is verstandig om vóór de toetsdag alvast met Robbie te leren werken. Hiertoe kunt u een oefenversie van de applicatie downloaden van de website van SVMNIVO. Twee van drie reguliere toetsonderdelen De reguliere SVMNIVO Praktijktoets Wonen/MKB Makelaartaxateur onroerende zaken bestaat uit twee taxatieopdrachten en het beantwoorden van een twintigtal schriftelijke open vragen. De taxatieopdrachten bestaan uit het taxeren van een woning en een middelgroot (MKB-) bedrijfspand. De taxatiepanden zullen in één van de gemeenten liggen van de agglomeratie waar de Praktijktoets plaatsvindt. In totaal zijn er ongeveer 55 agglomeraties waar aan een toets kan worden deelgenomen. Ook de schriftelijke vragen zijn voornamelijk toegespitst op de gemeenten van de betreffende agglomeratie, aangevuld met belangrijke regionale ontwikkelingen. U als PPT-kandidaat werkt twee van de drie door u gekozen onderdelen uit. Indien u voor het onderdeel schriftelijke vragen kiest, krijgt u 40 in plaats van 20 vragen voorgelegd. Examenagglomeraties: gemeentegrenzen Let op: binnen de examenagglomeraties wordt de gemeentegrens aangehouden. Een voorbeeld. De gemeente Abcoude bestaat uit de plaatsen Abcoude en Baambrugge. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 8 van 15)

9 Stel dat op de agglomeratielijst de plaatsnaam Baambrugge genoemd wordt, dan hoeft u alleen vragen over bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten in de plaats Baambrugge en niet in de gehele gemeente waarin deze plaats is gelegen (Abcoude) te verwachten. Uiteraard dient u wel op de hoogte te zijn van zaken die voor de gehele gemeente, dus ook voor de plaats Baambrugge gelden, bijvoorbeeld ozb-tarieven. Omgekeerd geldt, dat indien Abcoude in de agglomeratielijst staat, u op de hoogte dient te zijn van zaken in de gehele gemeente Abcoude; om bij het voorbeeld van de nieuwbouwprojecten te blijven: er kunnen u zowel vragen m.b.t. projecten in de plaats Abcoude als in de plaats Baambrugge gesteld worden. Taxaties De taxatie van een woning wordt op het gestandaardiseerde taxatierapport (model financiering woonruimte) uitgewerkt en de taxatie van een bedrijfspand op het standaard rapport commercieel vastgoed. Daarnaast dienen de kandidaten, ten behoeve van de taxatie van het bedrijfspand, de standaard berekening te maken (NAR methode) uit het boek "Taxatieleer vastgoed 1" van de heer G.G.M. ten Have (derde druk). De formulieren zijn op de site SVMNIVO te raadplegen, in de oefenversie van de examenapplicatie Robbie. Voor de woning geldt onder andere dat vier waarderingen door de kandidaat moeten worden vastgesteld. Deze waarderingen zijn de onderhandse verkoopwaarde, de executiewaarde (in percentage van de OVW uitgedrukt), de grondprijs en de herbouwwaarde aan de hand van de herbouwwaardemeter. Voor het bedrijfspand zullen twee waarderingen moeten worden bepaald. Deze waarderingen zijn het percentage van de executiewaarde van de OVW en de huurwaarde. Naast het vermelden van de waarderingen van de taxatie van de woning en van de taxatie van het Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 9 van 15)

10 bedrijfspand dienen ook onderbouwingen c.q. verantwoordingen gegeven te worden van de aangegeven bedragen en percentages. Schriftelijke vragen Tweeëndertig van de schriftelijke vragen die het derde onderdeel van de toets vormen, hebben betrekking op de locale en regionale marktkennis. Acht vragen zijn bedoeld om uw adviesvaardigheid te testen. De schriftelijke vragen hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Op de site van SVMNIVO treft u het Raamwerk schriftelijke vragen. Hierin staat aangegeven over welke onderwerpen u hoeveel vragen kunt verwachten, en of dit regionale of adviesvragen zal betreffen. Toetsmatrijs en beoordelingscriteria Op de site van SVMNIVO treft u ook de toetsmatrijs en de beoordelingscriteria voor elk van de drie onderdelen van de toets aan. De toetsmatrijs biedt een overzicht van de subonderdelen binnen de toetsonderdelen. Ook de weging van de subonderdelen staat erin aangegeven. De beoordelingscriteria staan in het schema Puntenverdeling vanaf 2005 SVMNIVO Praktijktoets Wonen/MKB Makelaar-taxateur onroerende zaken. In dit schema ziet u hoeveel punten u maximaal voor elke vraag / opdracht kunt behalen. Ook staat de cesuur erin aangegeven. Dit is de grens tussen de hoogste score waaraan een onvoldoende wordt toegekend en de laagste score waaraan een voldoende wordt toegekend. Standaard staffels Op sommige onderdelen van de taxatierapporten is een standaard staffel (bandbreedte in puntentoekenning) van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor de onderhandse Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 10 van 15)

11 verkoopwaarde van de woning. Voor deze waarde kan de kandidaat maximaal 50 punten behalen. Indien zijn antwoord tussen de 0% en + of - 10% afwijkt van het normantwoord, krijgt de kandidaat de volle 50 punten. Wijkt zijn antwoord tussen de + of 10% en 12% af van het normantwoord, dan krijgt hij 25 van de 50 punten, etc. Het maximale percentage dat het antwoord van de kandidaat mag afwijken van het normantwoord, is in dit geval + of - 20%. Hij krijgt dan 5 van de 50 punten. Een afwijking van meer dan 20% houdt in dat een kandidaat op geen enkele wijze meer kan slagen. Dit is de zogenaamde knock-out regeling. De eindtermen In de eindtermen van de reguliere Praktijktoets Wonen/MKB staat beschreven over welke kennis, kunde en vaardigheden u dient te beschikken om succesvol aan de Praktijktoets Wonen/MKB deel te nemen. Op deze eindtermen zijn ook de beoordelingscriteria voor de ProefPraktijktoets gebaseerd. De eindtermen gelden dan ook zowel in uw voorbereiding op de PPT als bij evaluatie van de door u bij de PPT behaalde resultaten als belangrijke graadmeter voor uw eigen niveau. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 11 van 15)

12 Na deelname aan de ProefPraktijktoets Beoordeeld rapport en/of puntenoverzicht schriftelijke vragen Uiterlijk zes weken na het afleggen van de toets krijgt u via uw SVMNIVO-account op de SVMNIVO- website inzage in (de) door u opgestelde taxatierapport(-en) dat (die) is (zijn) nagekeken. Indien u gekozen hebt voor één taxatierapport en het onderdeel schriftelijke vragen, kunt u via uw account de beoordeling van uw antwoorden op de schriftelijke vragen bekijken. Aan de hand hiervan kunt u nagaan op welke vlakken u uw kennis en vaardigheden eventueel nog moet aanscherpen alvorens aan de reguliere Praktijktoets Wonen/MKB Makelaar-taxateur Onroerende zaken deel te nemen. Oriënterend gesprek n.a.v. ProefPraktijktoets-resultaten Als u wilt, kunt u zich bij aanmelding voor de PPT meteen aanmelden voor een oriënterend gesprek na en naar aanleiding van uw deelname aan de PPT. In dat geval geldt voor u een gereduceerd tarief. Aanmelding voor het oriënterend gesprek geschiedt met behulp van het hiertoe bestemde formulier, dat u van de website van SVMNIVO kunt downloaden. Dit formulier kunt u printen, invullen en binnen 5 werkdagen na uw aanmelding voor de PPT faxen naar SVMNIVO. Tijdens het oriënterend gesprek adviseert de vakkenniscoördinator u met betrekking tot uw deelname aan de reguliere Praktijktoets Wonen/MKB. Dit doet hij zowel aan de hand van uw werkervaring (bijvoorbeeld op basis van uw curriculum vitae, dat u naar het gesprek mee kunt nemen, of naar aanleiding van een mondelinge toelichting van u), als ook aan de hand van uw resultaten van de PPT. Op grond hiervan geeft de vakkenniscoördinator tevens aan, aan welke onderdelen en/of thema s u bij uw voorbereiding nog Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 12 van 15)

13 extra aandacht zou moeten besteden om uw slagingskans bij de Praktijktoets Wonen/MKB te vergroten. Het oriënterend gesprek vindt uiterlijk 3 maanden nadat u aan de PPT hebt deelgenomen plaats. U ontvangt hiertoe een uitnodiging van SVMNIVO, waarin datum, locatie en tijdstip vermeld worden. Uiteraard zal worden gepoogd een locatie te vinden die zo dicht mogelijk bij uw werk- /woonplaats ligt, maar dit kan niet worden gegarandeerd. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 13 van 15)

14 Kosten, annuleringsregeling en informatie Kosten De actuele kosten voor deelname aan de ProefPraktijktoets kunt u vinden op de tarievenlijst (www.svmnivo.nl). Annuleringsregeling Voor deelnemers aan de ProefPraktijktoets gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden en regeling als voor deelnemers aan de Praktijktoets Wonen/MKB, zoals vermeld onder C.2 bijlage C van het vigerende Examenreglement (www.vastgoedcert.nl). Deze regeling luidt als volgt: Een kandidaat die niet deelneemt aan de praktijktoets waarvoor hij is ingeschreven dient SVMNIVO via zijn account of schriftelijk in kennis te stellen. Indien de afmelding SVMNIVO uiterlijk 6 dagen waarop het kantoor van SVMNIVO geopend is bereikt, zal 40% van het examengeld worden gecrediteerd. Indien er geen afmelding op voornoemde wijze plaatsvindt, zal geen creditering plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor afmeldingen die minder dan 6 dagen waarop het kantoor van SVMNIVO geopend is, door SVMNIVO zijn ontvangen. Informatie Voor meer informatie over de ProefPraktijktoets, de Praktijktoets Wonen/MKB Makelaar-taxateur Onroerende zaken en andere examens van SVMNIVO kunt u terecht bij (adres + telefoonnummer). Veel van de informatie is ook terug te vinden op de website van SVMNIVO, Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 14 van 15)

15 Schematische samenvatting ProefPraktijktoets 1. U wilt een inschatting maken van (eventuele gaten in) uw kennis en vaardigheden m.b.t. de SVMNIVO Praktijktoets Wonen/MKB V 2. U controleert op de website van SVMNIVO óf er al een reguliere Praktijktoets Wonen/MKB is ingepland in de agglomeratie van uw keuze, en zo ja, hoeveel plaatsen er nog open zijn a) Er zijn vier of meer plaatsen open bij de reguliere Praktijktoets Wonen/MKB in de examenagglomeratie van uw keuze. U schrijft zich in voor de betreffende toets en ontvangt binnen twee werkweken een uitnodiging tot deelname. V OF b) Er zijn minder dan vier plaatsen open bij de reguliere Praktijktoets Wonen/MKB in de examenagglomeratie van uw keuze. U schrijft zich in voor de betreffende toets, en ontvangt binnen twee werkweken een ontvangstbevestiging met de melding dat u op de wachtlijst bent geplaatst voor de eerstvolgende reguliere Praktijktoets in de betreffende agglomeratie. OF c) Er is nog geen Praktijktoets gepland voor de examenagglomeratie van uw keuze. U schrijft zich in voor de betreffende agglomeratie, en ontvangt binnen twee werkweken een ontvangstbevestiging dat u op de wachtlijst bent geplaatst voor de eerstvolgende reguliere Praktijktoets in de betreffende agglomeratie. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB (pagina 15 van 15)

SVMNIVO. ProefPraktijktoets Wonen makelaar-taxateur onroerende zaken

SVMNIVO. ProefPraktijktoets Wonen makelaar-taxateur onroerende zaken SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen makelaar-taxateur onroerende zaken Deze brochure is een uitgave van SVMNIVO. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken. Praktijktoets Wonen/MKB. seizoen 2010-2011. www.vastgoedtrain.

VastgoedTrain. Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken. Praktijktoets Wonen/MKB. seizoen 2010-2011. www.vastgoedtrain. VastgoedTrain Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken Praktijktoets Wonen/MKB seizoen 2010-2011 www.vastgoedtrain.nl Inleiding De Nederlandse vastgoedmarkt is voortdurend in beweging. Woningen

Nadere informatie

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS Bedrijfsmatig Vastgoed Opzet van de praktijktoets De Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed bestaat uit twee toetsonderdelen en vindt plaats op twee afzonderlijke toetsmomenten/-dagen.

Nadere informatie

SVMNIVO. Praktijktoets Wonen Makelaar-taxateur onroerende zaken

SVMNIVO. Praktijktoets Wonen Makelaar-taxateur onroerende zaken SVMNIVO Praktijktoets Wonen Makelaar-taxateur onroerende zaken dé garantie voor succes! (Onderdeel van de certificeringregeling van de Stichting VastgoedCert onder toezicht van DEKRA Certification te Arnhem)

Nadere informatie

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN Eindtermen, toetsmatrijs en cesuur praktijktoets Wonen versie 1.2 (juli 2013) 1 Opzet van de praktijktoets Elke kandidaat krijgt een praktijktoets

Nadere informatie

SVMNIVO. Praktijktoets Wonen Makelaar-taxateur onroerende zaken

SVMNIVO. Praktijktoets Wonen Makelaar-taxateur onroerende zaken SVMNIVO Praktijktoets Wonen Makelaar-taxateur onroerende zaken dé garantie voor succes! (Onderdeel van de certificeringregeling van de Stichting VastgoedCert onder toezicht van DEKRA (KEMA Quality) te

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

2.6 Opdrachtenboek: Door SVMNIVO uitgegeven en via www.svmnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van de praktijkopdrachten.

2.6 Opdrachtenboek: Door SVMNIVO uitgegeven en via www.svmnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van de praktijkopdrachten. Examenreglement SVMNIVO Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen 1.1 Dit reglement is van toepassing op de SVMNIVO Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen. De theorie-examenonderdelen Assistent-Makelaar Wonen

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Tarieven SVMNIVO 2015 in Euro's, m.i.v. 4 augustus 2015

Tarieven SVMNIVO 2015 in Euro's, m.i.v. 4 augustus 2015 Basistheorie Taxateur O.Z.: Bouwkunde A 180,29 Bouwkunde B 194,81 Inschrijving na sluitingstermijn Bouwkunde B 249,26 Vastgoedeconomie 180,29 Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties 180,29 Of in 2 modules:

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt:

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Beleidslijn toepassing hardheidsclausule Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Hardheidsclausule bij (her-)certificatie

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen Examenreglement Examens Ventilatie Woningen December 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw)

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester 1 Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester Artikel 1. Algemene Bepalingen. Naast de in dit reglement genoemde bepalingen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de N.B.S, en de Statuten, Reglementen

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw

Informatiebrochure. Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Informatiebrochure Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Energieprestatiecertificaat voor utiliteitsbouw Inleiding Cito neemt in opdracht van Cito neemt in opdracht van ISSO (Kennisinstituut

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Cito B.V. Arnhem Examenreglement EPA Opnemer en EPA Adviseur Woningen versie december 2014 pagina

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Praktijkopleider

Uitvoeringsreglement Praktijkopleider Uitvoeringsreglement Praktijkopleider STATUS : definitief DATUM : 1 januari 2016 ONDERWERP : uitvoeringsreglement Praktijkopleider NUMMER : 20361449 Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement Drogisterijcollege

Examenreglement Drogisterijcollege Examenreglement Drogisterijcollege 2014 Inhoudsopgave A1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsbepalingen Drogisterijcollege-Examencommissie Inhoud

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Raadpleeg voor meer informatie en de Regeling toelating tot de Bacheloropleiding Tandheelkunde Nijmegen onze website www.ru.nl/opleidingen/bachelor/.

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35494 11 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2014, 2014-0000179202,

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau Examenreglement RAS-Examenbureau Pagina 1 van 6 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.1.1 Examen Basisopleiding Leidinggevenden... 3 2.2 Legitimatie...

Nadere informatie

slim kopen, slim verkopen

slim kopen, slim verkopen slim kopen, slim verkopen Wat is Bieden en Wonen? U bent geïnteresseerd in een huis dat door de verkoper via een veiling op internet verkocht zal worden. Dat is misschien even wennen, maar het veilen is

Nadere informatie

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen.

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen. Examenreglement SVMNIVO Woningmarktconsultant (WMC) 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is van toepassing op het SVMNIVO WMC examen. 1.2 Dit reglement is bindend voor alle betrokkenen bij het WMC examen. Door

Nadere informatie

Inschrijfformulier 11 appartementen De Weezenlanden

Inschrijfformulier 11 appartementen De Weezenlanden Inschrijfformulier 11 appartementen De Weezenlanden Personalia Aanvrager 1 Aanvrager 2 Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorna(a)m(en) Geslacht* Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Tel.nr.

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 NVT tuincentrum academie Examenreglement Stichting NVT tuincentrum academie Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 Centrale examencommissie De examencommissie van

Nadere informatie

Tarieven SVMNIVO 2017 in Euro's, m.i.v. 5 oktober 2017

Tarieven SVMNIVO 2017 in Euro's, m.i.v. 5 oktober 2017 DocuSign Envelope ID: 899E711-D284-4A2C-9F58-DDEB62746D2A Examenpakketten Assistent-Makelaar: 1 Standaard Deluxe Maximaal - Pakket 1: - 10% korting - Pakket 2:- 15% korting 4 oefenexamens - Pakket : -

Nadere informatie

Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw

Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Examenreglement SPO. Geldig vanaf 1 juli 2016

Examenreglement SPO. Geldig vanaf 1 juli 2016 Examenreglement SPO Geldig vanaf 1 juli 2016 Examenreglement SPO Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit

Nadere informatie

Tarieven SVMNIVO 2017 in Euro's, m.i.v. 1 januari 2017

Tarieven SVMNIVO 2017 in Euro's, m.i.v. 1 januari 2017 Basistheorie Taxateur O.Z.: Bouwkunde A 180,29 Bouwkunde B 194,81 Inschrijving na sluitingstermijn Bouwkunde B 249,26 Vastgoedeconomie 180,29 Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties 180,29 Of in 2 modules:

Nadere informatie

Examenregelement Beton- Staaltechniek

Examenregelement Beton- Staaltechniek Regeling toelating tot de cursus BC of SC De cursussen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit twee cursusjaren, respectievelijk BC/SC2 en BC/SC3. Studenten worden uitsluitend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen def. SELECTIEREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN, GENEESKUNDE EN TANDHEELKUNDE, RADBOUDUMC, RADBOUD UNIVERSITEIT, TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2017-2018 Inhoud Hoofdstuk 1.

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken. Aanvullende theorie Wonen/MKB. seizoen 2010-2011. www.vastgoedtrain.

VastgoedTrain. Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken. Aanvullende theorie Wonen/MKB. seizoen 2010-2011. www.vastgoedtrain. VastgoedTrain Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken Aanvullende theorie Wonen/MKB seizoen 2010-2011 www.vastgoedtrain.nl Inleiding De Nederlandse vastgoedmarkt is voortdurend in beweging.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED teletoetsen BOG Propedeuse, Publiekrecht BRE, Fiscaliteiten BRE, Privaatrecht BRE, Waardebepaling BRE en Financiering BRE (vastgesteld door de examencommissie

Nadere informatie

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands bij het Common European Framework Instructie voor de kandidaat - 2 - Instructie voor de kandidaat Lees deze instructie voordat je een examen gaat

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

DocuSign Envelope ID: 6930DCDA-DADF-4E76-8D65-28AE4FD96061

DocuSign Envelope ID: 6930DCDA-DADF-4E76-8D65-28AE4FD96061 DocuSign Envelope ID: 690DCDA-DADF-4E76-8D65-28AE4FD96061 Basistheorie Taxateur O.Z.: Bouwkunde A 180,29 Bouwkunde B 194,81 Inschrijving na sluitingstermijn Bouwkunde B 249,26 Vastgoedeconomie 180,29 Financiën,

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Inleiding Een registratie in de registers A-RMT of K-RMT heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag Erfpacht óf eigen grond Gemeente Den Haag 2 Inhoud Wat is eigendom en wat is erfpacht 3 Waarom de keuzemogelijkheid 4 Wat betekent dit voor u? 4 Van erfpacht naar eigen grond 5 Wat kost de bloot eigendom?

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van

Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van Het Oranje Kruis 2014 Datum van ingang: 1 november 2014 Inleiding Deze handleiding is geschreven om examinatoren meer informatie te verschaffen

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de REGLEMENT voor het afnemen van de GESCHIKTHEIDSTEST WRM ter beoordeling van het opleidingsniveau indien men niet voldoet aan de opleidingseisen uit art. 14 van het 'Algemene deel reglement voor het afnemen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING KNPV Examenreglement Keurmeester PH1, PH2 en Objectbewakingshond REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING Als lid van de KNPV heeft men de mogelijkheid om keurmeester

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 1. Definities Examen: Het examen waarbij die competenties van de kandidaat praktisch en theoretisch worden getoetst die staan vermeld

Nadere informatie

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene Voorwaarden Taxatie-Totaal.nl (versie januari 2011) Voor zowel de toegang tot en het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl als de daarop aangeboden dienstverlening van taxatie-totaal.nl

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB)

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Uitgave: september 2010 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke

Nadere informatie

Aan de Fundagen zijn geen kosten verbonden, het enige dat wij u vragen is de kinderen op tijd te brengen en te halen.

Aan de Fundagen zijn geen kosten verbonden, het enige dat wij u vragen is de kinderen op tijd te brengen en te halen. Welkom! Welkom bij FunCare4Kids. In ons intakegesprek zijn de meeste punten al aan de orde geweest. Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Bij voorkeur per e-mail: fc4k@funcare4kids.nl

Nadere informatie

2.1 Assessor: Gekwalificeerde professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval de Nivometing.

2.1 Assessor: Gekwalificeerde professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval de Nivometing. Examenreglement SVMNIVO Nivometing Kandidaat-Makelaar Wonen 1.1 Dit reglement is van toepassing op de SVMNIVO Nivometing ten behoeve van opname in het KRMT-register. De theorie-examenonderdelen kandidaat-makelaar

Nadere informatie