Hoe met MVO te beginnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe met MVO te beginnen"

Transcriptie

1 Hoe met MVO te beginnen Stappenplan MVO; hoe krijg ik mijn bedrijf op niveau 1?

2 In welk jaar is de MVO Prestatieladder gelanceerd? In het jaar 2009 In het jaar

3 MVO Certificaten/verklaringen 3

4 In november 2012 zijn. Certificaten uitgegeven 80 MVO Prestatieladder certificaten 100 MVO Prestatieladder certificaten 4

5 Regeerakkoord Rutte II Volledig duurzame energievoorziening in 2040 Volledig duurzame energievoorziening in

6 Hoeveel indicatoren vallen onder People Verdeling van 33 indicatoren onder People, Planet, Profit. Onder People vallen het volgende aantal indicatoren: 15 indicatoren 22 indicatoren 6

7 Verbetering gezondheid werknemers levert miljard op voor het bedrijfsleven Als werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers levert dat geld op. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks.. miljard in kosten. 2,6 miljard 3,2 miljard Bron: doorrekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van SZW 7

8 Het duurzaam inkoopbeleid van de overheid De overheid hanteert een duurzaam inkoopbeleid. In dat beleid houdt de overheid rekening met sociale- en milieuaspecten van de goederen, diensten en werken die zij inkoopt. Het inkoopvolume van de overheid bedraagt jaarlijks zo'n: 38 miljard 50 miljard 8

9 MVO in tijden van crisis AEX-genoteerde bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, presteren beter op de beurs dan ondernemingen die dat niet doen. Unilever en Heineken scoren het best op People, Unilever het best op Planet. Op het financiële vlak scoort DSM daarentegen het best. Hoeveel procent scoren zij beter? Onderzoek 'Business Balance' (2012) van de Vereniging van beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). 9

10 Wat is Duurzaamheid?

11 Veel woorden maar wat betekenen zij? Risicomanagement Duurzaamheid Duurzame Ontwikkeling Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

12 enkele definities Kans Duurzaam risico- management Identificeer, beoordeel en beheer risico's en kansen met betrekking tot de voltooiing van Duurzame Ontwikkeling (doel) Doel Duurzame Ontwikkeling Ontwikkeling die aan de behoeften van het heden voldoet zonder aan de capaciteit van toekomstige generaties te compromitteren om aan hun eigen behoeften te voldoen Milieu (commissie Brundtland) Dragelijk Sociaal Doel Haalbaar Billijk Economisch Eis Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Mate waarin een organisatie stakeholderverwachtingen met betrekking tot hun bijdrage tot Duurzame Ontwikkeling kan waarmaken Duurzaamheid Capaciteit om milieu, sociale en economische belangen (drie pijlers van Duurzame Ontwikkeling) in overeenstemming te brengen

13 MVO: Wat valt daar allemaal onder? Mensenrechten Werkomstandigheden Productveiligheid De markt en de klanten Afvalmanagement Biodiversiteit Productontwerp Behoorlijk bestuur Anticorruptie Gebruik van natuurlijke hulpbronnen Filantropie Leveranciersketen Klimaatverandering Business ethiek Emissies Diversiteit Maatschappij en gemeenschap Personeelswerving Stakeholder relaties Arbeidsrechten En meer 13

14 MVO Prestatieladder: Structuur en inhoud 14

15 Structuur van de MVO Prestatieladder (Eisen- en Certificatienorm) Focus Management Management Communicatie Anticorruptie Business ethiek Natuurlijke hulpbronnen Biodiversiteit Emissies Klimaatverandering Werkomstandigheden Arbeidsrecht Werving en selectie Diversiteit Mensenrechten Productveiligheid Markt en klanten Maatschappij en gemeenschap Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Focus MVO Indicatoren Prioriteitstelling Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Focus Management Systemen Performance Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Focus Stakeholder Management Focus op meest significante zaken Volgen van effectieve en efficiënte managementsystemen Communiceren met, analyseren van verwachtingen en beheren van stakeholders 15

16 Structuur van de MVO Prestatieladder (Eisen- en Certificatienorm) Focus Anticorruptie Business ethiek Natuurlijke hulpbronnen Biodiversiteit Emissies Klimaatverandering Werkomstandigheden Arbeidsrecht Werving en selectie Diversiteit Mensenrechten Produkctveiligheid Markt en klanten Focus op meest significante zaken Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Focus MVO Indicatoren 33 indicatoren 33 indicatoren 33 indicatoren 22 indicatoren (8 verplichte en 14 vrije keuze indicatoren) 13 indicatoren (8 verplichte en 5 vrije keuze indicatoren) 16

17 Structuur van de MVO Prestatieladder (Eisen- en Certificatienorm) Management Niveau 5 Twee geaccrediteerde certificaten voor het managementsysteem Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Focus Management -systemen Eén geaccrediteerd certificaat voor het managementsysteem Eén geaccrediteerd certificaat voor het managementsysteem 27 algemene eisen voor het managementsysteem en wet en regelgeving en de criteria voor duurzaam inkopen (Agentschap-NL) 27 algemene eisen voor het managementsysteem en wet en regelgeving en de criteria voor duurzaam inkopen (Agentschap-NL) Volgen van effectieve en efficiënte managementsystemen 17

18 Structuur van de MVO Prestatieladder (Eisen- en Certificatienorm) Communicatie Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Focus Stakeholder Management Communiceren met, analyseren van verwachtingen en manage stakeholders Samenleving gerelateerde Stakeholders Ketengerelateerde Stakeholders Indirecte betrokkenen en branche Stakeholders Stakeholders direct betrokken bij uitvoering Directe Stakeholders gericht op de eigen organisatie 18

19 MVO Prestatieladder versus ISO 9001: Duurzaam in: Ontwerpen inkopen Plannen Uitvoering Onderhoud En de management systeem elementen Als voorbeeld duurzaam inkopen 19

20 Criteria duurzaam inkopen is van toepassing Beoordeling activiteiten Kritische aspecten beoordeling Geschiktheidbeoordeling van de criteriadocumenten van de organisatie Beoordeling of aan de criteria wordt voldaan Initiële certificatie Behoud van Certificatie 3 jaar Activiteiten Inkoop contracten Certificatie Periodieke audits Hercertificatie Primair proces altijd van toepassing, overige incidenteel of niet van toepassing Beoordeling van de stakeholderbetrokkenheid en dialoog die gevoerd is. Besluit betreffende de toekenning van certificaat Periodieke audits om voortdurende verbetering en voortdurende naleving van de eisen uit de norm te beoordelen Besluit betreffende de verlenging van certificaat 20

21 Criteria duurzaam inkopen: voorbeelden Dienstauto s Elektriciteit Hout en papier Geen LabelA of B maar CO2- uitstoot conform EUverordening 443/2009 Onderhoud Banden (nu ook met label) Wassen Zuinig rijgedrag 100% duurzaam Schoonmaakmiddelen Uitsluitingen van stoffen Certificatie EU Ecolabel voor kopieerpapier en grafisch papier (2002/741/EG) FSC Bedrijfskleding Ook reiniging Geen schadelijke Hercertificatie stoffen en een certificaat waaruit blijkt dat aan deze minimumeis wordt voldaan. Of het Öko-Tex 100 label 21

22 DNV Business Assurance en MVO SHE: Environment (continued) - Green Mobility Policy: results CO2 emission car park (Barendrecht & Bilthoven)

23 MVO Prestatieladder: Niveau 1 Een eerste stap is als volgt te maken 23

24 MVO Prestatieladder Niveau-1 Focus Stakeholder Management Inventarisatie van alle Stakeholders Indeling van de Stakeholders voor Niveau-1, 2 en 3 Analyse van de Stakeholders naar belang en invloedssfeer Aantoonbare terugkoppeling aan de Stakeholders Voor Niveau-1 is de rapportage vorm vrij gelaten Focus MVO Indicatoren Behoorlijk bestuur 1. Werkgelegenheid 2. Verhouding tussen werkgever en werknemer 3. Gezondheid en veiligheid 4. Opleiding en onderwijs 5. Diversiteit en kansen 6. Gemeenschap 7. Anticorruptie 8. Grondstoffen 9. Energie 10. Water 11. Biodiversiteit 12. Uitstoot en afval 13. Directe economische waarde Focus Managementsysteem 27 algemene eisen voor het managementsysteem, waaronder wet en regelgeving en de criteria voor duurzaam inkopen 25 25

25 Bouw bestaande systemen en structuren uit Integreer MVO stap voor stap in de organisatie - Link het aan uw strategie en visie Richt je op bredere duurzaamheidaspecten Regelmatig beoordelen en aanpassen Prioriteiten Procedures en processen Doelstellingen Beleid en planning Geselecteerde vrijwillige initiatieven Reageer op veranderende verwachtingen Bewaak de impact Evalueer ondernomen acties voortgang doelstellingen behaalde resultaten Rapporteer over MVO Betrokkenheid van het hoogste management Continu verbeteren Analyseer wat uw organisatie al doet aan MVO Identificeer relevante kritische onderwerpen Analyseer uw invloedssfeer Bepaal doelstellingen Identificeer te nemen acties Verhoog bewustwording Geef prioriteit aan acties Wanneer beslissingen worden genomen overweeg dan de impact op andere Integreer MVO in inkoop en investeringen

26 Plan de 7 kernthema s Arbeidsomstandigheden - Heeft u al een sociale dialoog met uw medewerkers? - Heeft u al een beleid voor gezond en veilig werken? - Heeft u gezondheids en veiligheidsrisico s geanalyseerd? - Heeft u een beleid m.b.t. diversiteit/gelijke kansen? - Is er een opleidingsplan voor al uw medewerkers?

27 DNV Business Assurance en MVO WE-DO! WE-DO Project - DNV project subsidieert investeringsprojecten van werknemers, die hun persoonlijke ecologische voetafdruk wensen te verkleinen Werknemer stelt Milieu- of Energie investeringsproject voor, na goedkeuring van het project en overhandiging van het factuur, wordt project door DNV gesponsord Statutaire doelstellling van Det Norske Veritas Het beschermen van Leven, Eigendom en Milieu.

28 Do Implementeer uw plannen Verhoog bewustzijn en competenties Bepaal wat u nodig heeft om deze visie/beleid/strategie te bereiken - Middelen - Competenties - Opleidingen - Verhogen bewustzijn Continu verbeteren

29 Check Bewaak, evalueer & beoordeel Rapporteer over MVO Overweeg externe/onafhankelijke beoordeling Continu verbeteren

30 Act Stel continue verbetering zeker Reageer op veranderende verwachtingen Continu verbeteren

31 Voorbeeld Indicator Beschrijving MVO-beleid MVO-doelstellinge Wet/regelgeving Stakeholders Gezondheid en Arbowetgeving veiligheid Het bedrijf of de organisatie draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van klanten, werknemers en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers Verzuimongevallen: nul Verzuim 2% Preventie (medische keuringen: 100% Deelname fitheidsplan:70% Groente en fruit op de werkplek in 2013 Medewerkerstevreden heidsonderzoek: 10% beter dan 2011 Medewerkers, directie, OR, Arbodienst 32

32 Ontwikkelingen Reductie tijdstabel Audit programma Managementsysteem / Stakeholdermanagement Indicatorenmanagement / medewerkers Welke onderwerpen waar te auditeren Informatiebladen Een aanvliegroute, uitleg voor gebruik In 10 stappen naar MVO Hoe MVO in te voeren De zelfverklaring MVO Trainingen 33 33

33 MVO Quick Scan Effectief starten met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begint met de 2-daagse MVO Quickscan. Tot eind 2012 komt u in aanmerking voor een korting van 500,-. 34

34 Als je het niet doet, dan houdt het gewoon op De nieuwe site MVO-Leiderschap laat topmensen uit het bedrijfsleven aan het woord over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Benieuwd naar het MVO-beleid van 9 belangrijke organisaties? 35

35 36

3. Partnermanifest MVO Nederland

3. Partnermanifest MVO Nederland MVO Beleid VGM NL stelt zich ten doel haar leden te ondersteunen en te ontwikkelen in die aspecten die voor de branche en haar stakeholders van belang worden geacht. Een van die thema s is Maatschappelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013 Where today meets tomorrow MVO Jaarverslag 2013 Inhoud SAMENVATTING 3 ORGANISATIE PROFIEL 6 DIENSTVERLENING BRUNEL NEDERLAND 6 OMVANG EN CIJFERS BRUNEL NEDERLAND 6 BRUNEL NEDERLAND VESTIGINGEN 2013 7 ORGANOGRAM

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop onderneemt maatschappelijk verantwoord MVO bij De Groot Vroomshoop Wij werken al met verschillende uitgangspunten die, zonder

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREEAM & MVO

RAPPORTAGE BREEAM & MVO RAPPORTAGE BREEAM & MVO Onderzoek in opdracht van de Dutch Green Building Council Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: MVO en BREEAM kunnen elkaar versterken 4 Voortdurend vinger aan pols 4 MVO 4 BREEAM en

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van Criteria voor duurzaam inkopen van Externe Adviesdiensten In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van VROM. Dit programma

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag Jobgepast

Duurzaamheidsverslag Jobgepast sverslag VERSLAGPERIODE 1/08/2007 TOT EN MET 30/06/2010 Uw medewerkers kunnen het verschil maken! Uw bedrijf kan het verschil maken! 2 De Mens Pagina 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16-18 19 20 3 Naam

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag Jobgepast

Duurzaamheidsverslag Jobgepast sverslag VERSLAGPERIODE 1/08/2007 TOT EN MET 30/06/2010 Uw medewerkers kunnen het verschil maken! Uw bedrijf kan het verschil maken! 2 De Mens Pagina 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16-18 19 20 3 Naam

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Inhoudsopgave Beleid verantwoord beleggen... 1 Visie en doelstellingen... 1 Definities... 1 Reikwijdte... 2 Dilemma s... 2 Beleidsuitgangspunten...

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie

Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie Solvay Way is het initiatief voor maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid en speelt een centrale rol in de visie van de Groep om een model voor

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Groen, Groener, Groenst

Groen, Groener, Groenst Groen, Groener, Groenst Maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze samenleving Naam student Jessie Molleman Tio-vestiging Utrecht Naam afstudeercoach Mevr. K. Steijger Naam bedrijfsbegeleider Dhr.

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie