HET PENSIOEN VAN DE ONDERNEMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET PENSIOEN VAN DE ONDERNEMER"

Transcriptie

1 HET PENSIOEN VAN DE ONDERNEMER LOGISCH EN FLEXIBEL 1

2 Disclaimer De inhoud van deze uitgave pretendeert geen exactheid of volledigheid. Doel van deze uitgave is ondernemers een idee te geven van de aspecten die aan bod zullen komen in de samenwerking met pensioenadviseurs, fiscalisten, juristen, notarissen en accountants bij het organiseren van hun oudedagsvoorziening en/of het verkopen van hun bedrijf. De vermelde informatie geeft hoofdlijnen aan. De (wettelijke) detaillering hiervan kan op voor u relevante punten afwijken. Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. heeft de inhoud van dit boek zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor schade, waaronder begrepen directe of indirecte schade, als gevolg van het gebruik van de informatie uit dit boek. Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam en beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht. Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. is lid van het Dutch Securities Institute (DSI). Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. heeft op grond van artikel 2:80 Wet op het financieel toezicht een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten voor het bemiddelen in hypothecair krediet, levensverzekeringen, schadeverzekeringen en spaarrekeningen onder vergunningsnummer De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 2

3 Jerry Langelaar, algemeen directeur van Wilgenhaege Vermogensbeheer, heeft een nuttig en informatief boek geschreven over enkele voor ondernemers belangrijke financiële onderwerpen waarmee zij in hun werkzaam leven als ondernemer te maken krijgen. De stijl is sober en rechttoe rechtaan, de behandeling van zaken als pensioen, de waarde van de onderneming, de opbouw van vermogen en de perspectieven en valkuilen van beleggen illustratief en effectief besproken. In kort bestek krijgt de lezer een goed beeld van de hoofdzaken, die bij deze onderwerpen aan de orde zijn. De auteur put uit zijn eigen ervaring indien hij zijn lezers enigszins vaderlijk doch met de beste bedoelingen toespreekt. Hij waarschuwt voor overschatting bij het verkopen van de eigen onderneming, maar ook voor onderschatting van het eigen oordeel wanneer onduidelijke beleggingen lonken. Durf in dat geval op jezelf te vertrouwen, zo sluit hij zijn geschrift af. Een oordeel dat ik alleen maar kan onderschrijven. Prof. Dr. Arnold Heertje Ik zie met genoegen dat een vermogensbeheerder als Wilgenhaege zich inspant om heldere voorlichting te geven, zonder dat er meteen een commercieel doel achter zit. Uiteraard is er een belang. Hoe beter de doelgroep geïnformeerd is, hoe minder ruis er op de lijn zal zitten, wanneer het tot zaken doen komt. Mr. Arthur Docters van Leeuwen 3

4 VOORWOORD Je bent ondernemer, want je hebt een eenmanszaak of een BV. De vrijheid, de arbeidsvreugde en de onafhankelijkheid passen bij je. Je bent erin gerold of je hebt je hart gevolgd. Zelfstandigheid brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Dat is niet erg, als je je maar realiseert dat, hoewel we in een verzorgingsstaat leven, je als ondernemer desalniettemin in hoge mate op jezelf bent aangewezen. DEEL I: BASISKENNIS Bij arbeidsongeschiktheid zul je zelf moeten zorgen voor een voorziening. Je wilt vast iets achter de hand hebben voor tijden dat het met je onderneming minder gaat. En de belangrijkste uitdaging: je pensioenvoorziening. Als je 67 jaar oud bent krijg je AOW. Dat geldt voor elke Nederlands ingezetene, dus ook voor ondernemers. Dat is in elk geval iets. DEEL II: DE VERKOOPOPBRENGST VAN JE BEDRIJF Er komt een tijd dat je je onderneming overdraagt, verkoopt of beëindigt. Je rekent tegen die tijd ongetwijfeld op een goede verkoopopbrengst van je bedrijf, misschien wel hoog genoeg om daar ongestoord je verdere leven van te genieten. Zeker als je tijdig de juiste maatregelen hebt genomen om er fiscaal zo gunstig mogelijk uit te springen. Op één paard wedden is echter niet verstandig. Er zijn voorbeelden te over van ondernemers die er net zo over dachten als jij nu doet. Voor hen pakte het uiteindelijk anders uit. Het blijft nu eenmaal moeilijk om 10, 20 of 30 jaar vooruit te kijken. 4

5 DEEL III: LOGICA Met gezond verstand en logica kun je een eind komen. Inkomen om van te leven kan uit vele bronnen komen. Uit de verkoop van je bedrijf, een pensioenverzekering, spaargeld, beleggingen (in de BV en/of daarbuiten), huuropbrengsten uit onroerend goed, lijfrenteverzekeringen of spaarplannen. Je hebt de vrijheid om daar zelf invulling aan te geven. Dat is een voorrecht, maar zeker geen gemakkelijke opgave. Wij verstrekken je dan ook graag de logica achter het opbouwen en opeten van vermogen. Als je die logica begrijpt, en dat is goed te doen, kun je die overal op toepassen! Het is belangrijk dat je begrijpt dat je vermogen op termijn zomaar 50% lager kan zijn dan verwacht, afhankelijk van de rendementen die worden gerealiseerd. De stand van de rente op je pensioendatum kan ook sterk variëren, wat zomaar 50% minder inkomen (uit vermogen) kan opleveren. Op reële gronden zou je dus maar 25% van het inkomen kunnen hebben dan waar je nu vanuit gaat... DEEL IV: DE LOGICA ACHTER BELEGGEN Jouw gelden in pensioenverzekeringen worden belegd. Kies je ervoor om zelf vermogen op te bouwen in jouw (pensioen)vennootschap of in privé, dan zal je waarschijnlijk ook een deel van jouw vermogen beleggen. Je moet daarbij niet denken als een ondernemer. Weten wat je kunt doen, maar vooral weten wat je absoluut niét moet doen. Wij hebben de tekst en de voorbeelden bij het opeten van vermogen en het opbouwen van vermogen zodanig opgesteld, dat je eenvoudig met de bedragen die op jou van toepassing zijn zélf aan de slag kunt. Als je kunt vermenigvuldigen en delen is dat al voldoende om persoonlijk maatwerk te leveren. 5

6 Dit boekje kan een handig hulpmiddel voor je zijn. Het helpt je om op een verstandige manier zélf zaken op te pakken én om een goede sparringpartner te zijn in discussies met pensioenadviseurs, beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en accountants. Ik hoop dan ook dat je het met plezier zult lezen. Jerry Langelaar, Algemeen Directeur Wilgenhaege Vermogensbeheer BV 6

7 DANKWOORD Dit boekje is tot stand gekomen mede dankzij de nuttige inbreng van Peter Buitendijk, pensioenadviseur van Bartels & Slot uit Hoofddorp (bartelsslot.nl), Sander Brouwer FB, fiscalist bij De Hooge Waerder Accountants uit Alkmaar (dehoogewaerder.nl), Jan-Just Meerman, Raymond Schrama, alsmede Rik Tulen, zonder wiens belangrijke ondersteuning in de afgelopen maanden de totstandkoming onmogelijk zou zijn geweest. 7

8 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Dankwoord 7 DEEL I: BASISKENNIS 12 Hoofdstuk 1 Het begrip pensioen AOW als basisvoorziening Een pensioen als aanvulling op AOW Voor- en nadelen van pensioenverzekering Belastingvoordeel tot 33,65% Advieswijzer Zou je een miljoen schenken aan een verzekeringsmaatschappij? Weet je hoe oud je wordt? Pensioentekort Oudedagsreserve (OR) (Voorheen Fiscale Oudedagsreserve (FOR)) Alternatieven voor een pensioenverzekering 21 Hoofdstuk 2 Lijfrente- en koopsompolissen Wat is een koopsompolis? Wat is een lijfrenteverzekering? Belangrijke begrippen Uitrekenen hoeveel premie je mag aftrekken Wanneer en hoe de lijfrente laten uitkeren? Stakingswinst omzetten in een lijfrente 26 Hoofdstuk 3 Lijfrentebank(of pensioen)sparen In het kort Pensioen opbouwen Pensioen uitkeren Overbruggingslijfrente Banksparen en overlijden 29 8

9 Hoofdstuk 4 Pensioenverzekering Deelnemen aan de collectieve regeling van de onderneming Individuele pensioenverzekering De kosten van een pensioenverzekering 32 Hoofdstuk 5 Pensioen in eigen beheer 33 DEEL II: DE VERKOOPOPBRENGST VAN JE BEDRIJF 36 Hoofdstuk 6 Jouw bedrijf is geld waard 37 Hoofdstuk 7 Je verkoopt je bedrijf maar één keer 38 Hoofdstuk 8 Methoden om de waarde van je bedrijf te berekenen Discounted Cash Flow-Methode De intrinsieke waardebepaling De rentabiliteit 41 Hoofdstuk 9 Verkoopopbrengst en waardering Waarde is nog geen prijs Wat voor type is de koper? Je bedrijf moet er goed bij staan 43 Hoofdstuk 10 De waarde van je bedrijf kan fluctueren 44 Hoofdstuk 11 Fiscale aspecten Verkoop van BV Verkoop van eenmanszaak, maatschap of VOF 47 9

10 DEEL III: LOGICA 50 Hoofdstuk 12 De logica van het opeten van vermogen Doelvermogen Rendement afromen Gepland onttrekken Hoeveel vermogen is nodig voor netto per maand? 57 Hoofdstuk 13 De logica van het opbouwen van vermogen Tijdig beginnen met vermogensopbouw Hoeveel bouw je op in 10 jaar Je kiest voor een opbouwperiode van 20 jaar Je kiest voor een opbouwperiode van 30 jaar Samenvatting van de uitkomsten Voor rendement op vermogen hoeft je niet te werken! 67 Hoofdstuk 14 De factoren tijd, rendement en rente 69 Hoofdstuk 15 Inflatie en deflatie Inflatie Deflatie 73 DEEL IV: DE LOGICA ACHTER BELEGGEN 74 Hoofdstuk 16 Waarom (moeten) beleggingen rendement genereren? 75 Hoofdstuk 17 Waardoor wordt een koers beïnvloed? 78 Hoofdstuk 18 Financiële markten zijn machtiger dan jij 81 10

11 Hoofdstuk 19 Statistieken helpen je niet verder Rendementen over verschillende periodes Jouw beleggingshorizon is die van een ander niet Wat mag je van beleggingsportefeuilles verwachten? 87 Hoofdstuk 20 De grootste fout die je kunt maken als je je bedrijf verkoopt 90 Hoofdstuk 21 Onderschat jezelf niet 92 Bijlagen 93 Bijlage I: AOW bedragen per 1 januari Bijlage II: Wanneer krijg je AOW? 98 11

12 DEEL I BASISKENNIS 12

13 1 HET BEGRIP PENSIOEN 1.1 AOW ALS BASISVOORZIENING Als Nederlands ingezetene kom je in aanmerking voor een AOW-uitkering (voor de periode dat je in Nederland hebt gewoond), of je nu in loondienst hebt gewerkt, ondernemer bent (geweest) of zelfs helemaal nooit gewerkt hebt. Je nationaliteit doet daarbij niet ter zake. In de 50 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd bouw je 2% AOW rechten per jaar op (50x2%=100%). Op basis van de tarieven die gelden per 1 januari 2014 is de volledige AOW afgerond bruto per maand voor een alleenstaande of 760 bruto per maand als je samenwonend of gehuwd bent (en allebei 67 jaar of ouder bent). In bijlage I tref je de uitvoerige overzichten aan. Verderop in dit hoofdstuk (paragraaf 1.5) kun je zien hoeveel -of hoe weinig- belasting je hierover verschuldigd bent. De AOW-gerechtigde leeftijd wordt volgens een bepaalde staffel zie bijlage II- geleidelijk verhoogd van 65 naar 67 jaar. 1.2 EEN PENSIOEN ALS AANVULLING OP AOW De AOW alleen is voor de meeste mensen niet voldoende om van te leven. Om die reden kun je een extra inkomenspost bij elkaar sparen voor na je pensioendatum. Dit extra inkomen noemt men pensioen. Let wel, inkomen sparen voor later is duur! Een pensioen(verzekering) bestaat niet alleen uit een inkomenscomponent die je vanaf je pensioendatum van inkomen voorziet. Een pensioen(verzekering) bestaat uit meerdere componenten, te weten: 13

14 Spaarcomponent Kenmerk van het spaarelement: het deel van de premie dat hiervoor is bestemd, wordt belegd. Je krijgt daar ooit inkomen voor terug Ouderdomspensioen: het inkomen (voor jou en je partner) dat je gedurende je werkzame leven bij elkaar spaart om vanaf je pensioendatum van te kunnen leven (bovenop de AOW). Risicocomponenten Kenmerk van de risicopremie: met dit deel van de premie dek je risico s af. Als het af te dekken risico zich niét voordoet -en dat hopen we uiteraard- is de premie voor niets betaald. Je bouwt hier geen kapitaal mee op. Je krijgt er in dat opzicht niets voor terug. - Partnerpensioen: inkomen voor je partner als je voor je pensioendatum komt te overlijden. - Wezenpensioen: inkomen voor je kinderen in het geval je zou komen te overlijden (meestal totdat ze 21 jaar oud zijn, al kun je in sommige gevallen kiezen voor een latere leeftijd, voor bijvoorbeeld een studie). Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: om er voor te zorgen dat de premies voor je pensioen betaald blijven worden voor het geval je arbeidsongeschikt zou raken. In de meeste gevallen zal je inkomen bij arbeidsongeschiktheid (fors) lager zijn dan wat je gewend bent. Als je deze component dan niet hebt verzekerd, blijf je vanuit een (substantieel) lager inkomen de toch al hoge pensioenpremies betalen. Dat is in de meeste gevallen ondoenlijk. Je zou dan uitkomen op een (fors) lager inkomen nu, én ook nog eens een (fors) lager pensioeninkomen omdat je de premies niet meer kunt betalen. - Arbeidsongeschiktheidspensioen: direct inkomen als je arbeidsongeschikt raakt tot aan je pensioendatum. Dit hoeft niet in een pensioen opgenomen te worden, je kunt ook een losse arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. 14

15 1.3 VOOR- EN NADELEN VAN PENSIOENVERZEKERING Aan een pensioenverzekering zitten voor- en nadelen, maar wat voor de één een voordeel is, is een nadeel voor de ander. Er bestaat in dat opzicht niet zoiets als de absolute waarheid. Het is heel persoonlijk en dat laat een ieder de ruimte om, al dan niet onder begeleiding van een accountant of pensioenprofessional, zijn of haar persoonlijke oplossing na te streven AFDEKKEN VAN RISICOCOMPONENTEN IS PERSOONLIJK De risicocomponenten (partnerpensioen, wezenpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en/of arbeidsongeschiktheidspensioen) zijn belangrijk. In hoge mate ook een kosten-/batenanalyse, afhankelijk van je gezinssituatie (hoe is het inkomen en pensioen van je partner opgebouwd?) én afhankelijk van de risico-inschattingen die je maakt. Wij gaan ervan uit dat je niet weet wanneer je komt te overlijden, een goed pensioen voor je nabestaanden is in dat geval wenselijk. Dit kun je via je pensioen regelen, maar dat hóeft niet. Je kunt ook een (hoge) overlijdensrisicoverzekering afsluiten, daar bouw je geen kapitaal in op. Als je die op jonge leeftijd afsluit is de premie te overzien. Er komt alleen een som (netto!) geld vrij als je overlijdt. Op deze som is dan weer de logica van het opeten van vermogen van toepassing (deel III). Hoe groot is de kans dat je arbeidsongeschikt wordt? En, als je iets serieus mankeert, kun je dan nog (deels) werken en inkomen genereren? Los van het feit dat er beroepen zijn waarbij de kans op arbeidsongeschiktheid groter is -je ziet dit terug in de hoogte van de premie-, spelen je medische verleden en levenswijze ook een rol. Wij kunnen er in zijn algemeenheid niets over zeggen. Je doet er goed aan om, eventueel samen met je partner, aan de hand van meerdere offertes en een goede adviseur de mogelijkheden naast elkaar te zetten. Je kiest dan wat het beste bij je past, of, en dat komt ook voor, wat je er maximaal voor over hebt of kunt missen. Los daarvan is het opbouwen van een spaarpot, of een beleggingsportefeuille, altijd verstandig. Hoe meer kapitaal je achter de hand hebt, hoe lager de behoefte tot het afsluiten van risicoverzekeringen wordt. 15

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs MAART 2015 Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren 8 Pensioenwijzigingen

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie